.
Sockenlänkar
2005-03-01
http://www.abc.se/~m5924/stenkumla
2002-01-01
.
.
Startsidan
Gårdar
Naturen
Sevärt: 
NordicPeace
STENKUMLA BYGD
- En liten socken på Gotland, 1 mil söder om Visby -
Stenkumla avrättningsplats
.
Foto: Kenth Jönsson 2000.

Sista offentliga avrättningen i Sverige - 1876

  Kongl Maj:t dömer Konrad Petterson Lundqvist Tector, för stöld och Rånmord till Döden medelst Halshuggning. Hjert (avrättad samtidigt på fastlandet) och Tector. Natten till den 1 september 1874, å allmän wäg försåtligen öfverfallit Civilingenören Herman Upmark och Drängen Johan August Larson, samt med berådt mod och uppsåt att döda i en vilja och gerning beröfwat dem lifwet genom mot dem aflossade skott ur för sådant ändamål medförda Skjutgewär. Dessutom dömda För inbrott i Kyrkor och andra platset, för allt detta dömda till Döden medelst Halshuggning.

Förstora genom att klicka på bilderna. Foto: Kenth Jönsson 2001.


  Fångförpassning Förste Waktkonstaplen Carl Lindqwist beordras att såsom extra Fånggewaldiger, med biträde af Waktkonstaplen J. Bolin Torsdagen d.18 uti innevarande Månad kl. ½ 6 f.m. från härvarande Länsfängelse till Södra Häradets afrättsplats i Stenkumla Socken. utföra Fången Conrad Pettersson Lundqvist Tector, för att derstädes undergå honom genom Kongl. Majts Utslag d.17 sistl. Mars Halshuggas.


Förstora genom att klicka på bilderna. Foto: Kenth Jönsson 2001.

Avrättningsområdet mäter 50 x 60 meter. "Med utgångspunkt från milstolpen inmätt område som å 1832 års karta hävdas som avrättningsplats". Totalt har sex personer avrättats där.De bojor som Tector bar innehavs idag av Thomas Månelind i Nyköping.

Bilan finns på en utställning i Kajsartornet (Gotlands länsmuseum).

Tecktor begravdes på Stenkumla kyrkogård, norr om kyrkan. 

Läs mer om morden på Upmark och hans kusk.

Läs mer om andra "Sista avrättningen av ....."

Källförteckning och länkar

.
.
Till toppen
ePost: Kenth Jönsson <kj@abc.se>
.

 

© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Gröna kartan I på CD.
© Lantmäteriverket, Gävle, Sverige, 2004. Ur Sverigekartan på CD.
© Lantmäteriet, 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD.
© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Generalstabskartan 1888 I på CD.
© GIS Västra Götaland / Lst O © Bakgrundskarta Lantmäteriet 2005. Ur Ekonomiska kartan på internet.
© Kenth Jönsson, 1988-2005 Stenkumla. Foto Lantmäteriets arkiv i VISBY. © Lantmäteriet, Visby. Ur arkivkartor 1699-1939.