The homepage of Kenth


Jag heter Kenth, är 60+ och medlem 5924 i ABC-klubben. Mitt yrke är ekonom men nu är jag fritidsforskare.

Jag har tre härliga söner och sju underbara barnbarn.

Mina intressen är IT och friskvård i alla dess former.

1995 hade jag äran att tjänstgöra för freden som krigskassachef i Bosnien UNPROFOR, BA 04.

Visitor   besökare


My name is Kenth, I'm 55+ and member 5924 of ABC-klubben. My profession is economist.

I have three glorious sons and seven wonderful grandchildren.

My interest  is IT and  healthycare in all forms.

1995 I had the honour to serve for peace as paymaster in Bosnia with UNPROFOR, BA 04.