Till minne av - In Memoriam
Gunnar Jönsson, 1930 - 2008
Nils Gunnar Jönsson, född den 3 juli 1930 i Tollarp, Kristianstad. Son till Sigrid och August Jönsson. Föräldrarna dog tidig så Gunnar fick gå livets hårda skola. Han hade fyra äldre syskon, två brödrar och två systrar.

Den 23 december 1953 gifte han sig med Britt i Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad och de fick tre söner och en dotter. Familjen flyttade till Malmö 1971 och där köpte Gunnar sin första kiosk.

Han ägnade hela sitt liv åt hårt arbete till sammans med sin hustru vilket säkrade hela familjens välstånd.

Gunnars stora intressen var affärer, fastigheter, tavlor, trädgård, fiske och kartor.
Gunnar avled i stillhet på Malmö universitets- sjukhus, den 22 januari 2008, efter en tids sjukdom.

Han var en mycket god make och far. Det är med stor saknad vi minns honom.

Britt, Kenth, Christer, Mikael och Pia med alla barn och barnbarnBegravningsgudstjänst i Trons kapell, Limhamn, torsdagen den 14 februari 2008

Kistan smyckad med ett rött rosenhjärta.
Vita band: "Farväl min vän, Britt"

Sång: Amazing Grace, ps 249, 190, 297, Tapto

Gunnar Jönsson
22.1.2008
Ett år har gått i sorg
och saknad
Du finns i våra hjärtan

Britt, barn och barnbarn

SDS 2009-01-22