PfHs Verksamhetsberättelser, bokslut och årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2008 -- 2009
Resultat- och balansräkning 2008 -- 2009
Verksamhetsberättelse 2009 -- 2010
Resultat- och balansräkning 2009 -- 2010
Verksamhetsberättelse 2010 -- 2011
Resultat- och balansräkning 2010 -- 2011
Verksamhetsberättelse 2011 -- 2012 
Resultat- och balansräkning 2011 -- 2012 
Protokoll från ÅRSMÖTET 2012-10-30  
Verksamhetsberättelse 2012 -- 2013  
Resultat- och balansräkning 2012 -- 2013  
Protokoll från ÅRSMÖTET 2013-10-10  
Verksamhetsberättelse 2013 -- 2014  
Resultat- och balansräkning 2013 -- 2014  
Protokoll från ÅRSMÖTET 2014-10-14  
Verksamhetsberättelse 2014 -- 2015  
Resultat- och balansräkning 2014 -- 2015  
Protokoll från ÅRSMÖTET 2015-10-08  
Verksamhetsberättelse 2015 -- 2016  
Resultat- och balansräkning 2015 -- 2016  
Protokoll från ÅRSMÖTET 2016-10-18  
Verksamhetsberättelse 2016 -- 2017  
Resultat- och balansräkning 2016 -- 2017  
Protokoll från ÅRSMÖTET 2017-10-24  
Verksamhetsberättelse 2017 -- 2018  
Resultat- och balansräkning 2017 -- 2018  
Protokoll från ÅRSMÖTET 2018-10-25   
Verksamhetsberättelse 2018 -- 2019  
Resultat- och balansräkning 2018 -- 2019  
Protokoll från ÅRSMÖTET 2019-10-31   
Resultat- och balansräkning 2019 -- 2020   
Senast ändrad 2019-12-07