Populärvetenskapliga föreningen i Härnösand
Etablerad 1985
   PfH:s stadgar i pdf-format

Poulärvetenskapliga föreningen i Härnösand - en av lokalavdelningarna till Föreningen för populärvetenskap - vänder sig till alla som vill följa den vetenskapliga utvecklingen. Lärare som vill skaffa sig en bredare bakgrund till sin undervisning. Forskare som vill vidga sina referensramar. Intresserade som vill skaffa sig mera information inom forskning och vetenskap bara "för nöjes skull". Intresset för forskning och vetenskap är stort bland tekniker, ekonomer, fackligt verksamma, politiker, journalister m fl. Föreningens verksamhet begränsas inte av några särskilda ämnesområden.

Föreläsningar hålles som regel på Technichus eller i Sambibliotekets  hörsal.
Föreläsningarna är öppna för alla med intresse för vetenskap!
Vill Du bli medlem?

Program hösten 201724 oktober kl. 18:30
tisdag
på Technichus
ÅRSMÖTE ( enligt stadgarna )
... följt av ...
24 oktober kl. 19:00
tisdag
på Technichus
"Svamp bakom kulisserna"

föreläsning av Lennart Vessberg, trädgårdsmästare m.m.
Affisch här!

Arrangörer: Folkuniversitetet, Technichus och PfH

Entré 40 kr Medlemmar 0 krFöreningens verksamhetsberättelser och bokslut finner du här!

Var finns populärvetenskapen?

Skriv önskemål och synpunkter genom att   "klicka" här!

Kontakta Populärvetenskapliga föreningen med e-post!
Besök Technic hus !
Besök också    Vetenskaps-caféet i Göteborg

Härnösands Tekniska Förening Sundsvalls Tekniska Förening   Kulturcaféet "Hamnvikens höjder" Naturhistoriska Riksmuseet

Lärarnas historia    Ingenjörernas historia
Senast ändrad 2017-10-01