Populärvetenskapliga föreningen i Härnösand
Etablerad 1985
   PfH:s stadgar i pdf-format

Poulärvetenskapliga föreningen i Härnösand - en av lokalavdelningarna till Föreningen för populärvetenskap - vänder sig till alla som vill följa den vetenskapliga utvecklingen. Lärare som vill skaffa sig en bredare bakgrund till sin undervisning. Forskare som vill vidga sina referensramar. Intresserade som vill skaffa sig mera information inom forskning och vetenskap bara "för nöjes skull". Intresset för forskning och vetenskap är stort bland tekniker, ekonomer, fackligt verksamma, politiker, journalister m fl. Föreningens verksamhet begränsas inte av några särskilda ämnesområden.

Föreläsningar hålles som regel på Technichus eller i Sambibliotekets  hörsal.
Föreläsningarna är öppna för alla med intresse för vetenskap!
Vill Du bli medlem?

Program våren 201931 januari kl. 18:30
torsdag
på Technichus
"Moderna maskiner"
- 3d-skrivarens möjligheter och begränsningar

Från att ha varit extremt dyra industrimaskiner för att skapa prototyper är 3d-skrivare i dag relativt billiga, lättanvända och tillgängliga. Och nu satsar flera tillverkare på ett bredare publikt genombrott. Men hur fungerar tekniken egentligen? Välkommen till Technichus på en spännande genomgång av 3d.skrivare. Ni kommer en demonstration av hur 3d-skrivare kan användas när tex en astronauter behöver ett verktyg för att lösa ett problem i rymden.

föreläsning och demonstration av David Gisselman & Emma Kleverud
Affisch här!

Arrangörer:Technichus, PfH och Folkuniversitetet

Fri entré


7 mars kl. 19:00
torsdag
på Technichus
"Förnybar el i kraftsystemet"

föreläsning av Jon Olauson, fil. dr KTH Stockholm
Affisch här!

Arrangörer:Tekniska föreningen, Folkuniversitetet, Technichus och PfH

Entré 40 kr Medlemmar 0 krNYHET!
Medlemsavgiften (100 kr el. 50 kr) kan nu betalas med Swish till nr 0730495544

eller skanna QR-koden vid Swish-betalning!


Föreningens verksamhetsberättelser och bokslut finner du här!

Var finns populärvetenskapen?

Skriv önskemål och synpunkter genom att   "klicka" här!

Kontakta Populärvetenskapliga föreningen med e-post!
Besök Technic hus !
Besök också    Vetenskaps-caféet i Göteborg

Härnösands Tekniska Förening Sundsvalls Tekniska Förening   Kulturcaféet "Hamnvikens höjder" Naturhistoriska Riksmuseet

Lärarnas historia    Ingenjörernas historia
Senast ändrad 2019-03-22