Populärvetenskapliga föreningen i Härnösand
Etablerad 1985
PfH:s stadgar i pdf-format

Poulärvetenskapliga föreningen i Härnösand - en av lokalavdelningarna till Föreningen för populärvetenskap - vänder sig till alla som vill följa den vetenskapliga utvecklingen. Lärare som vill skaffa sig en bredare bakgrund till sin undervisning. Forskare som vill vidga sina referensramar. Intresserade som vill skaffa sig mera information inom forskning och vetenskap bara "för nöjes skull". Intresset för forskning och vetenskap är stort bland tekniker, ekonomer, fackligt verksamma, politiker, journalister m fl. Föreningens verksamhet begränsas inte av några särskilda ämnesområden.

Föreläsningar hålles som regel på Technichus eller i Sambibliotekets  hörsal.
Föreläsningarna är öppna för alla med intresse för vetenskap!
Vill Du bli medlem?

Populärvetenskapliga Föreningen


KOMMER ATT LÄGGS NED VID ÅRSMÖTET, om mötet beslutar enligt förslag!

Det finns många populärvetenskapliga föreläsningar på internet. T ex "Fjärde uppgiften", som erbjuder en mångfald korta föreläsningar på Youtube.

Föreningen PfH är nu nedlagd. Enligt beslut på årsmötet den 6 december.

'

Program hösten 20216 december kl. 18:00
måndag
på Technichus
Årsmöte
- följt av Styrelsens berättelse

om "POPULÄRVETENSKAPENS historia"


Affisch här!

Arrangörer: Technichus, PfH och Folkuniversitetet

fri entre'!


Program hösten 201931 oktober kl. 18:30
torsdag
på Technichus
Årsmöte
- följt av KG Karlsson's föreläsning

"Liv på andra planeter och planetmånar?"


Affisch här!

Arrangörer: Technichus, PfH och Folkuniversitetet

medlemmar fri entré - övriga 40 kr


21 november kl. 18:30 OBS tiden!
torsdag
på Technichus
"Hemautomatisering"

föreläsning och demonstrationer av

David Boström och Mattias Silva
Affisch här!

Arrangörer: Technichus och PfHFöreningens verksamhetsberättelser och bokslut finner du här!

Var finns populärvetenskapen?

Skriv önskemål och synpunkter genom att   "klicka" här!

Kontakta Populärvetenskapliga föreningen med e-post!
Besök Technic hus !
Besök också    Vetenskaps-caféet i Göteborg

Härnösands Tekniska Förening Sundsvalls Tekniska Förening   Naturhistoriska Riksmuseet

Lärarnas historia    Ingenjörernas historia
Senast ändrad 2022-07-29