Populärvetenskapliga föreningen i Härnösand
Etablerad 1985
   PfH:s stadgar i pdf-format  PlusGiro-konto: 496 79 19-4

Poulärvetenskapliga föreningen i Härnösand - en av lokalavdelningarna till Föreningen för populärvetenskap - vänder sig till alla som vill följa den vetenskapliga utvecklingen. Lärare som vill skaffa sig en bredare bakgrund till sin undervisning. Forskare som vill vidga sina referensramar. Intresserade som vill skaffa sig mera information inom forskning och vetenskap bara "för nöjes skull". Intresset för forskning och vetenskap är stort bland tekniker, ekonomer, fackligt verksamma, politiker, journalister m fl. Föreningens verksamhet begränsas inte av några särskilda ämnesområden.

Föreläsningar hålles som regel på Technichus eller i Sambibliotekets  hörsal.
Föreläsningarna är öppna för alla med intresse för vetenskap!
Vill Du bli medlem?

Program hösten 201931 oktober kl. 18:30
torsdag
på Technichus
Årsmöte
- följt av KG Karlsson's föreläsning

"Liv på andra planeter och planetmånar?"


Affisch här!

Arrangörer: Technichus, PfH och Folkuniversitetet

medlemmar fri entré - övriga 40 kr


21 november kl. 18:30 OBS tiden!
torsdag
på Technichus
"Hemautomatisering"

föreläsning och demonstrationer av

David Boström och Mattias Silva
Affisch här!

Arrangörer: Technichus och PfHDet finns många populärvetenskapliga föreläsningar på internet. T ex "Fjärde uppgiften",
som erbjuder en mångfald korta föreläsningar på Youtube.


Dax att förnya medlemsavgiften?

Medlemsavgiften (100 kr el. 50 kr) kan nu betalas med Swish till nr 0730495544

eller skanna QR-koden vid Swish-betalning!
eller gireras till PlusGiro-konto: 496 79 19-4


Föreningens verksamhetsberättelser och bokslut finner du här!

Var finns populärvetenskapen?

Skriv önskemål och synpunkter genom att   "klicka" här!

Kontakta Populärvetenskapliga föreningen med e-post!
Besök Technic hus !
Besök också    Vetenskaps-caféet i Göteborg

Härnösands Tekniska Förening Sundsvalls Tekniska Förening   Naturhistoriska Riksmuseet

Lärarnas historia    Ingenjörernas historia
Senast ändrad 2020-02-06