Populärvetenskapliga föreningen i Härnösand
Etablerad 1985
   PfH:s stadgar i pdf-format

Poulärvetenskapliga föreningen i Härnösand - en av lokalavdelningarna till Föreningen för populärvetenskap - vänder sig till alla som vill följa den vetenskapliga utvecklingen. Lärare som vill skaffa sig en bredare bakgrund till sin undervisning. Forskare som vill vidga sina referensramar. Intresserade som vill skaffa sig mera information inom forskning och vetenskap bara "för nöjes skull". Intresset för forskning och vetenskap är stort bland tekniker, ekonomer, fackligt verksamma, politiker, journalister m fl. Föreningens verksamhet begränsas inte av några särskilda ämnesområden.

Föreläsningar hålles som regel på Technichus eller i Sambibliotekets  hörsal.
Föreläsningarna är öppna för alla med intresse för vetenskap!
Vill Du bli medlem?

Program våren 201820 februari kl. 19:00
tisdag
på Technichus
"Kraftstationerna som (nästan) försvann"
och Härnösands unika gatubelysning"

föreläsning av Hans Mogensen, Lektor och Civ.ing.
Affisch här!

Arrangörer: Folkuniversitetet, Tekniska Föreningen, Technichus och PfH.
20 mars kl. 19:00
tisdag
på Technichus
"En stad - på en ö!"
Utvalda bilder från Härnösand under mer än en mansålder - visar hur staden förändras.

föreläsning av Örjan Leek, ingenjör och fotograf.
Affisch här!

Arrangörer: Folkuniversitetet, Technichus och PfH.

NYHET!
Medlemsavgiften (100 kr el. 50 kr) kan nu betalas med Swish till nr 0730495544
eller som vanligt till PlusGirokonto 496 79 19 - 4

Föreningens verksamhetsberättelser och bokslut finner du här!

Var finns populärvetenskapen?

Skriv önskemål och synpunkter genom att   "klicka" här!

Kontakta Populärvetenskapliga föreningen med e-post!
Besök Technic hus !
Besök också    Vetenskaps-caféet i Göteborg

Härnösands Tekniska Förening Sundsvalls Tekniska Förening   Kulturcaféet "Hamnvikens höjder" Naturhistoriska Riksmuseet

Lärarnas historia    Ingenjörernas historia
Senast ändrad 2018-02-22