Populärvetenskapliga föreningen i Härnösand
Etablerad 1985
   PfH:s stadgar i pdf-format

Poulärvetenskapliga föreningen i Härnösand - en av lokalavdelningarna till Föreningen för populärvetenskap - vänder sig till alla som vill följa den vetenskapliga utvecklingen. Lärare som vill skaffa sig en bredare bakgrund till sin undervisning. Forskare som vill vidga sina referensramar. Intresserade som vill skaffa sig mera information inom forskning och vetenskap bara "för nöjes skull". Intresset för forskning och vetenskap är stort bland tekniker, ekonomer, fackligt verksamma, politiker, journalister m fl. Föreningens verksamhet begränsas inte av några särskilda ämnesområden.

Föreläsningar hålles som regel på Technichus eller i Sambibliotekets  hörsal.
Föreläsningarna är öppna för alla med intresse för vetenskap!
Vill Du bli medlem?

Program våren 2017


28 februari kl. 19:00
tisdag
på Technichus
"Självkörande lastbilar?"

föreläsning av Magnus Granström, Senior Engineer, Scania
Affisch här!

Arrangörer: Folkuniversitetet, Technichus och PfH

Entré 40 kr Medlemmar 0 kr

14 mars kl. 19:00
tisdag
på Technichus
"Barnets bästa - i teori och praktik"

föreläsning av Lena Hellblom-Sjögren, leg. psykolog och fil. dr.


Affisch här!

Arrangörer: Folkuniversitetet, Technichus och PfH

Entré 40 kr Medlemmar 0 kr16 maj kl. 19:00
tisdag
på Technichus
"Hundra procent förnybar el, hur klarar vi det?"

föreläsning av Magnus Olofsson, civ. ing. och teknologie dr.


Affisch här!

Arrangörer: Tekniska Föreningen, Folkuniversitetet, Technichus och PfH

Entré 40 kr Medlemmar 0 kr

Fossilfritt Sveriges referensgrupp


Föreningens verksamhetsberättelser och bokslut finner du här!

Var finns populärvetenskapen?

Skriv önskemål och synpunkter genom att   "klicka" här!

Kontakta Populärvetenskapliga föreningen med e-post!
Besök Technic hus !
Besök också    Vetenskaps-caféet i Göteborg

Härnösands Tekniska Förening Sundsvalls Tekniska Förening   Kulturcaféet "Hamnvikens höjder" Naturhistoriska Riksmuseet

Lärarnas historia    Ingenjörernas historia
Senast ändrad 2017-03-29