Kontaktinformation för Öbacka Jazz&Blues

"Öbacka Jazz&Blues" är en idéell organinsation/förening med en styrelse, som väljs på årsmötet. Styrelsen arbetar helt idéellt
- dvs. inga arvoden betalas till ledamöterna. Hela budgeten går till musiker, annonsering och arbetsgivaravgifter för musiker.

Organinsationsnummer: 888 000 - 5148

Adress: Öbacka Jazz&Blues, Box 119, 871 23 Härnösand

Telefon: 0611 - 199 49 och 070 -342 87 45


Stamlokal: METROPOL, Köpmangatan 11, 871 30 Härnösand, Tel: 0611 - 102 01


Senast ändrad 2009-08-15