Demo av WinLMSG!

Du är besökare nr på denna sida!WinLMSG är en sann 32-bitars applikation som rullar på Windows. Så här ser applikationen ut när du startar den:Vad som syns är en trädstruktur med mappar. Konferenssystemets möten sorteras in i de olika mapparna och du kan flytta möten till andra mappar om så önskas. Längst ner syns alla texter i det möte som du har markerat.

Självklart kan man flytta om fönstren på skärmen. Med knappar på verktygsraden kan man enkelt hoppa mellan olika fönster.Här ser du hur det kan se ut när du läser en text på bildskärmen.
Användaren kan enkelt ställa in färger och typsnitt allt efter behag.
Självklart kan man förhandsgranska texter och skriva ut dom.WinLMSG kan köras mot olika typer av tjänster: News, Mail och LysKOM. Med knappen med blixten på en av verktygsraderna startar man uppkopplingen och med handen avbryter man. Med en tredje knapp tänder man ett fönster som visar uppkopplingsstatus.

Själva uppkopplingen via uppringd telefonlinje kan ske med automatik av WinLMSG eller så kan man låta operativsystemen hantera detta. Inställningarna för detta tillsammans med andra parametrar sätter man i användarvänliga dialoger.Ja, det här var en försmak av WinLMSG!


Om du är medlem i ABC-klubben kan du hämta hem programmet och testa omedelbart!