Union Jack In English please! Scandinavia

Här bor jag! --->

Nils Hammar


Me in a Gocart


Min adress och telefonnummer

Nils Hammar
Irisgatan 3A
431 61 MÖLNDAL
Tel hem+46-31-706 05 12
Tel mobil+46-70-601 38 93
Tel arbete+46-733 1234 63
Fax arbete+46-31-339 11 81
Du måste avlägsna plustecknet i emailadressen för att den skall fungera...
Email privatm43+41@abc.se
Email arbeteNils+.Hammar@gaudius.se

Emailadresserna och telefonnumren får inte under några förutsättningar användas till att sända någon form av massutskick av reklam, erbjudanden eller liknande.

The email addresses and phone numbers may under no circumstances be used for mass-mailing commercials, offers or similar.


Sidan senast uppdaterad:
Du använder:

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!