En Gotländsk semestersväng.

Sorry, this description is only in Swedish, but you can enjoy the pictures.

Map Visby Brucebo Bro Tingstade Halvvags Slite 1 Slite 2 Slite 3 Boge Gothem 1 Gothem 2 Gothem 3 Lina Norrlanda Hammars 1 Hammars 2 Torsburgen Kattvik 1 Kattvik 2 Ardre 1 Ardre 2 Roma 1 Roma 2 Roma 3 Dalhem Dune Horsne Bara Slut

Resebeskrivningens väg över Gotland med markerade hållpunkter.

Allmänt

Denna resebeskrivning utelämnar Gotlands Centralort Visby nästan helt och beskriver en slinga på drygt 20 mil över mellersta Gotland.

Merparten av vägarna är belagda. Vissa av grusvägarna har en dammbindande täckning av tjära/olja. Det är enbart en sträcka på 1 kilometer som är grusväg som ingår i huvudslingan. De flesta stickvägar är obelagda som man kan hoppa över om man vill, dock missar man en del fina sevärdheter då.

Det är tämligen gott om lantbruk över hela Gotland, vilket gör det lämpligt att köra försiktigt. Under sommartid försiggår höskörd där ekipagen ofta går långsamt, samt tar extra mycket vägbredd i anspråk. Bakåtsikten är dessutom obefintlig på dessa ekipage. I vissa fall kan LGF-skylt saknas.

Många av vägarna går genom gårdarna efter vägen, vilket gör att man utan förvarning kan passera någons gårdsplan!

Kontakta gärna campingplatserna innan ni kommer till Gotland. Det är vissa campingplatser som har speciella regler för vilka som de tar emot.

Visby

Hangman Med utgångspunkt från Visby tar man sig norrut på väg 149 mot flygplatsen. Innan man ens lämnat Visby har man Speedwaybanan på Galgberget på vänster hand.

Om man tar av mot Speedwaybanan och fortsätter västerut ut mot kusten finner man galgen strax söder om en mindre radiomast (som enligt vissa upgifter är placerad på Kyrkberget, fast någon kyrka finns det inte vid galgen.).

Denna galge har använts en gång i tiden för avrättningar. Från galgen har man dessutom utsikt över Visby lasarett.

Längre norrut ligger Visby Flygplats. Intill flygplatsen finns det gravfält vid Annelund (bronsålder och järnålder) som är utgrävt relativt nyligen.

Med litet tur så finns det även en utställning om gravfältet inne på flygplatsen (när detta skrivs finns den inte, men ryktet förtäljer att den är på gång). Vid Visby flygplats kan det även finnas en laddningsstation för elbilar.

Brucebo

Brucebo Ytterligare en bit norrut ligger Brucebo naturreservat, vilket kan vara värt ett stopp.

Naturreservatet är relativt litet, enbart cirka 35 hektar. Trots detta inrymmer naturreservatet flera naturtyper. Det är en ganska hög klint längs större delen av Gotlands västkust, även inom Brucebo naturreservat.

Bro

Fortsätt sedan norrut efter väg 149 och ta därefter höger i de två efterföljande större vägkorsningarna för att passera Väskinde kyrka.

Kyrkan passeras och strax därpå kommer man fram till ett vägskäl. Där tar man vänster mot Tingstäde på väg 148.

Cirka 1,5 kilometer efter vägskälet kommer man fram till en sevärdhet på höger hand, "Bro stainkalm", en bronsåldersgrav. I närheten finns även "Bor ojkar".

Andra sevärdheter i närheten är Bro kyrka med ursprung från 1200-talet och Bro offerkälla.

Två kilometer nordost om kyrkan finns "Bro stainkällingar" vilket är ett par bildstenar som står kvar på sin ursprungliga plats. Bilderna har med tiden nötts bort av väder och vind. Närmare beskrivning av sevärdheterna får man på den lokala informationstavlan.

Tingstäde

Tingstade Fortsätt väg 148 norrut mot Tingstäde. Passera själva orten.

Efter orten finns det en badplats på höger hand. Badplatsen är förlagd till Tingstäde träsk, vilket är Gotlands största sjö och tillika mest betydande vattenreservoar. I Tingstäde träsk finns det berömda Bulverket (vilket enklast kan beskådas som modell på Gotlands Fornsal på Strandgatan i Visby).

Bulverket är en kvadratisk befästning med 170 meters sidor byggd i trä under senare delen av vikingatiden. På norra sidan om väg 148 finns även Tingstäde Fästning, vilken byggdes vid tiden för första världskriget.

Då det begav sig kunde upp till 300 man förläggas där. Tingstäde fästning har spelat ut sin militära roll helt.

Det förekommer fortfarande en del försvarsaktiviteter kring Tingstäde, så det är lämpligt att inte ge sig ut på allt för vilda äventyr i omgivningarna!

Halvvägseken

På väg norrut efter väg 148 kommer man ganska snart till Halvvägseken, en ek som finns på halva vägen mellan Visby och Fårösund. Den har till och med blivit förärad en egen skylt!

File Hajdar

Slite 1 Ett par kilometer efter halvvägseken kommer man till Othem. Här tar man höger mot Slite. På väg mot Slite kommer man till en avtagsväg mot Boge.

Ta in på denna vägen för att efter en stund komma fram till en enskild väg (grusväg) mot File Hajdar. Strax före denna avtagsväg passerar man Cementas väg till stenbrottet på File Hajdar.

Efter avtagsvägen finns det en Golfbana, vilken i mitt tycke är tämligen malplacerad. En utslagsplats finns belägen på vänster sida om vägen precis när man tagit in på den enskilda vägen. Är man intresserad av Golf kan det eventuellt vara möjligt att spela ett par hål här. Kontakta Slite Golfklubb först i så fall.

Cementa, Slite

Slite 2 Är man intresserad av modern industri är det värt att göra ett stopp i Slite och göra ett besök på Cementfabriken. De har guidade visningar två gånger i veckan. (Kontakta Cementa, Slite för mer information om detta. tel: 0498-281 000).

Slite strandbodar

Slite 3 Slite har dock mera än bara cementfabriken, så det kan vara en god idé att besöka Slite trots allt och kanske ta en paus bland strandbodarna.

Boge

Boge Fortsätt söderut från Slite och tag av till vänster in på väg 146 för att strax komma till raukfältet Klinteklinten, på höger sida.

Detta finns cirka en kilometer söder om korsningen mellan väg 146 och väg 147. Detta fält ligger bland en av Gotlands östliga klinter.

Gothem

Gothem Några kilometer söder om raukfältet efter väg 146 kommer man fram till en avtagsväg (grusväg) till Tjelvars grav.

Detta är en skeppssättning som är 18 meter lång och 5 meter bred. Tjelvar var enligt Gutasagan den förste som landsteg på Gotland.

I närheten av skeppssättningen finns det även en fornborg. Fornborgen finns till höger om grusvägen strax innan man kommer fram till skeppssättningen. Det kan vara värt att studera denna fornborg om man vill jämföra den med Torsburgen som man kommer till senare.

Ett par kilometer söder om avtagsvägen till Tjelvars grav ligger Åminne Camping och badplats, vilket kan vara ett lämpligt ställe för en paus.

Lina myr

Lina Nästa hållpunkt är Lina myr. För att komma dit tar man söderut från Åminne tills en avtagsväg åt höger mot Vallstena dyker upp efter några kilometer.

Tag in på denna väg och fortsätt ett par kilometer tills man kommer till en ny avtagsväg mot Hörsne. Denna väg går på östra sidan av Lina myr. Under en kilometer övergår denna väg från belagd väg till grusväg. Övergången har att göra med att det finns en del växtlighet av känslig art kring vägen under denna sträcka som sannolikt inte skulle överleva den miljöförändring som en beläggning av vägen innebär.

Ett par kilometer efter det att vägen åter är belagd finns det en parkering med utsikt över Lina myr i samband med att skogen upphört på båda sidor om vägen. Slänterna ner mot myren är vanligen betesmark, så se upp för djuren och deras lämningar!

Lina myr är en till stora delar utdikad myr. Denna myr har ett tämligen rikt fågelliv. Myren är vanligen delvis översvämmad under snösmältningen.

Norrlanda

Norrlanda Söderut efter vägen kommer man till ett vägskäl där man tar av österut (till vänster) mot Norrlanda. Cirka fyra kilometer efter denna väg kommer man till Norrlanda Fornstuga, vilken är en rekonstruktion av en torparstuga. Det kan vara lätt att missa denna, den ligger strax efter några gårdar till vänster precis innan vägen kantas av skog igen.

Hammars fiskeläge & Trullhalsar gravfält

Hammars Fortsätt österut och tag till vänster ut på väg 146 norrut tag efter cirka 25 meter höger in på en grusväg för att komma till Hammars fiskeläge (som också är en mindre badplats), Liste Ängar och gravfältet vid Trullhalsar. Gravfältet vid Trullhalsar består av omkring 350 synliga gravar av olika typer tätt samlade. Några av gravarna är restaurerade.

Kräklingbo

Torsburgen Kör ut på väg 146 söderut mot Kräklingbo. Passera Kräklingbo österut i riktning mot Östergarn/Katthammarsvik. Cirka två kilometer efter Kräklingbo finns det en avtagsväg (grusväg) åt höger mot Torsburgen.

Stora delar av området kring denna väg ser ut som ett kalhygge. Detta är följden av skogsbranden sommaren 1992. På vägen mot Torsburgen bör man stanna till vid Tors gård och inhandla litet information om Torsburgen, vilket rekommenderas som läsning vid besöket. Skogsbranden i området har gjort att en speciell flora och fauna har utvecklats. Den ersätts numera efterhand med den mera ordinarie floran och faunan, så för den naturintresserade är detta en hållpunkt att ta fasta på.

Det finns fortfarande kvar skog som inte skadats av branden, vilket gör att man kan göra sig en uppfattning om vilken inverkan som en omfattande skogsbrand får! Torsburgen är även känd för att den är en stor fornborg. Den är till stora delar en naturlig fornborg, vilket inte gör den mindre märklig!

Katthammarsvik

Efter Torsburgen kan man fortsätta mot Katthammarsvik, där man kan besöka Katthamra gård, vilket är ett lämpligt lunchställe. Här finns också en restaurerad kalkugn.

Herrvik

Öster om Katthammarsvik finns Herrvik, vilket är den östligaste punkten av mellersta Gotland. Herrvik är ett fiskeläge. Den som är intresserad av fiskebåtar och fiskestugor kan se sig om här.

Ardre

Ardre Från Herrvik till Ardre tar man sig via en (idag omärkt) belagd relativt smal avtagsväg som går till vänster strax efter backen upp från fiskeläget.

Korsningen är precis vid en väderkvarn ombyggd till sommarstuga, vilket är relativt ovanligt. Vägen delar sig efter ett par kilometer, varvid man tar vänster. Mot slutet av vägen passerar man Sysne camping.

Fortsätt sydväst från Sysne mot Ardre. På vägen passerar man Russvätar på höger sida strax innan Ardre. Russvätar är en lokal för den fridlysta så kallade Gotlandssippan, (Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica). Intill denna lokal parallellt med vägen finns en äldre stenbro av det mindre slaget som i sig också är rätt intressant.

Strax norr om Ardre på vägen mot Ala finns en nyligen renoverad kalkugn. Denna var när detta skrevs så pass nyrenoverad att skylten som beskriver ugnen inte hunnits förses med någon information om ungnen.

Bjärges

Bjarges Från Ala kan man antingen ta väg 143 direkt till Romakloster eller så kan man ta en omväg via Buttle, Vänge, Bjärges (i Vänge, tag vänster vid Vänge kyrka), Guldrupe, Väte (tag höger mot Viklau innan Väte) och Viklau innan man kommer till Romakloster.

På denna väg finner man Western Riders lokaler. Man kan ta en paus i Bjärges vid kiosken för en glass eller annat som passar.

Roma

Roma Väl framme i Romakloster är man i centralorten för mellersta Gotland. Här finns kan man med litet tur få sig en bit mat om man är hungrig. I Roma finns det en klosterruin i anslutning till Roma kungsgård. Man kan komma till klosterruinen via tre olika vägar, varav en är en grusväg.

Det är enklast att köra väg 143 mot Visby och följa skyltningen. Under sommartid har det hittills förekommit teaterverksamhet i klosterruinen på kvällstid. Det är dock viss osäkerhet om huruvida den kommer att fortsätta i framtiden. Värdelöst vetande är att vägen mellan Romakloster och Roma kyrka faktiskt är belagd med betongplattor istället för asfalt (dunk, dunk). Finns det fler sådana vägar kvar i Sverige? Den borde K-märkas om den inte redan är det! Roma kloster grundades 1164 av Cistercienserorden. Denna orden präglades av enkelhet i levnadssätt och byggnadsstil.

Av klostret återstår endast delar av klosterkyrkan. Klostret drogs in till staten under reformationen på 1520-talet. Vid Roma kyrka finns en skoaffär som funnits relativt länge. Stöd gärna den lokala företagsamheten och köp ett par skor innan det är försent! Den trevligaste vägen till Roma kyrka från klosterruinen och kungsgården är via allén till höger istället för huvudallén mot väg 143.

Det är en relativt smal allé, som dessutom är omgiven av hus med utfarter mot allén i närheten av Kyrkan. Tag till vänster när vägen slutar vid en korsning, och när den nya vägen kommer fram till väg 143 finns skoaffären och Roma valskvarn vid korsningen. Man kan även köpa mjöl vid Roma valskvarn om man vill.

Dalhem

Dalhem Vänd åter mot allén, men fortsätt förbi allén mot Dalhem.

På vägen kommer man att passera Stall Dalhem, vilket är en ridskola. Knappt två kilometer efter Stall Dalhem kommer man till "bortänden" av museijärnvägen. Denna befinner sig vid ett välvuxet träd. Fortsätter man kommer man till Samhället Dalhem.

Tag vänster i korsningen och stanna därefter till vid affären. Vid affären finns Dalhems järnvägsstation.

Dune

Dune Mellan Dalhem och Hörsne finns det ett lanthandelsmuseum. Det är ett minnesmärke över hur en lanthandel såg ut förr i tiden.

Hörsne

Horsne Hörsne prästänge är ett relativt stort gotländskt änge som brukas enligt traditionell form. Vissa delar av änget hålls öppet, medan andra delar får växa fritt.

Detta ger en varierad flora och fauna inom ett relativt litet område. Änget är viktigt för bevarandet av artrikedomen. Vissa delar av änget betas för närvarande av kor, så bli inte förvånade om ni får oväntat besök!

Man finner vägen till änget genom att ta vänster mot Vallstena innan man kommer fram till Hörsne Kyrka. Efter cirka 700 meter tar man till höger in på en belagd avtagsväg som är skyltad med "Hörsne prästänge." Efter cirka 300 meter finns det nya skyltar som visar till vänster in på en obelagd väg till "Hörsne prästänge".

Ängena har sitt ursprung ända sedan järnåldern och har fram till modern tid varit en viktig källa till foder för husdjuren. Ängena är en artrik miljö.

Bara

Bara Fortsätt mot Vallstena. Efter cirka två kilometer kommer Bara bygdegård att finnas på höger sida samt även en skylt som visar mot Bara ödekyrka. Denna kyrka byggdes under 1200-talet och övergavs under 1600-talet. Av inventarierna återstår enbart fragment av dopfunten.

Avslut

Färden ställs nu åter till utgångspunkten Visby. I Visby rekommenderas det att man stödjer det lokala näringslivet. Regniga dagar kan man göra besök på Gotlands Fornsal och Naturmuséet på strandgatan. I Vibble söder om Visby finns det ett bilmuseum, likaså finns det ett bilmuseum cirka tre kilometer utanför Visby efter väg 148 på väg mot Bro.


Sidan senast uppdaterad:
Du använder:

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!