Släktforskning - genealogy in Sweden.

Släktforskning i Sverige.

Min hemsida - projekt Bergman - syftar till att för släkt- och hembygdsintresserade ge litteraturlistor samt register av olika slag och skrifter i fulltext. Projektnamnet är valt till minne av min far, Emanuel Bergman (1887-1948).

Förteckning finns över släkt- och hembygdslitteratur samt artikel- och recensionsregister till viktigare tidskrifter och en årsbok. Särskilda register finns till publicerade antavlor och släktutredningar. Domboksutdrag ges (Vedbo härad i Dalsland). Register till dödannonser och nekrologer i dagstidningar håller på att växa fram.

I sökbar fulltext finns ett antal böcker och artiklar, däribland Anders Lignells "Grefskapet Dal" (1851), Gustaf Björlins "Från en gammal svensk småstad" (Åmål) (1918), Lilliestiernas "En åttiårings minnen" (1875) och Hedda Andersons "Grekiska sagor" (1899).

Hemsidan utgör en helhet, som jag vill skall hållas ihop. Vill Du lägga en pekare till hemsidan, gör det då till http://www.abc.se/~m225/slfo.html En stor del av det som presenteras på hemsidan är exklusivt framtaget för denna och finns endast här. För hemsidan och dess innehåll gäller upphovsmannarätt (copyright). Hemsidan står oberoende av släktforskarföreningar.

Innehåll:

1. Allmän introduktion till släktforskning.

2. Litteraturlistor.

3. Litteratur i "fulltext".

4. Artikelregister.

5. Recensioner och anmälningar.

6. Publicerade antavlor.

7. Publicerade släktöversikter.

8. Register till kyrkböcker.

9. Dödannonser och nekrologer.

Efterlysningar.

Nyinlagt.Min hemsida är den första i Sverige för ämnet släktforskning, upprättad i januari 1995 hos datorföreningen Lysator i Linköping, anmäld till dataseminariet i Växjö 18-19 mars 1995 och i GF-aktuellt maj 1995. Släkttavleregistret (nr 7 ovan) karaktäriseras i Svenska Dagbladet 1998-09-08 (sid 19) som "ett bra register till släkter som finns publicerade".

Ansvarig för innehållet på denna hemsida är P O Bergman, Hjortronvägen 89, 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.

Rev. 1995-10-30, ändrad senast 2002-04-12, .