Släktöversikter

Förteckning över publicerade släktöversikter

Redovisningen är framtagen med början i mars 1996 av Per-Olov Bergman, Sturefors © för publicering på min hemsida på datorföreningen Lysator i Linköping. Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED).

Underlag för sammanställningen har hämtats ur, förutom eget bibliotek, stifts- och landsbiblioteket samt universitetsbiblioteket, allt i Linköping.

Uppgifter är hämtade ur:

"Genealogia Gothica" band I 1930-32, band II 1933-37.(Swartz E).
"Genealogiska anteckningar" 1932 (Hjort C W).
"Gotländsk släktbok" 1910, 1938 (Nyberg E).
"Gotländska släkter" 1926 (Hallgren C J).
"Gotländska slägter" 2 delar (6 häften) 1889-93, 1895-97 (Kinberg A).
"Kultur och personhistoriska anteckningar" 3 delar 1915, 1918, 1920 (Strokirk O F).
"Norrländska släkter" 2 delar 1890, 1892 (Ahlström O C).
"Ny svensk släktbok" 1906 (Leijonhufvud K).
"Rosmans tabeller" 1935 (Rosman) (Rosmans tabeller öfver Gotländska slägter Utdrag).
"Släktbok I" 1912-16 (Wilskman).
"Släktbok II" 1918-1933 (Wilskman).
"Släktbok Ny följd I" 1941-1958 (Lindh, Brenner, Lunden Cronström).
"Släktbok Ny följd II" 1977 (Lunden Cronström, Pousar).
"Släktbok Ny följd III" 1982-1989 (Pousar).
"Släkten" I 1992 (Appelquist J).
"Släktkalender" 1949 (Gadd P Er)
"Svensk slägtkalender" årgång 1885, 1886, 1887, 1888. (Örnberg)
"Svenska ättartal" årgång 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1898,
1905, 1906. (Örnberg)
"Svenska släktkalendern" årgång 1912, 1913, 1914, 1915/16, 1917, 1918,
 1919, 1920/21, 1927, 1930, 1936, 1938, 1943, 1950, 1962, 1963, 1965, 1967,
 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1989, 1992, 1995, 2000.
"Svenska släkter" 1915 (Uggla T och Ljungfors V). 
"Svenska släkter" 2 häften (1.1 och 1.2) 1979, 1985 (Genealogiska Föreningen).
"Värmländska släkter" häfte 1 1914 (Lagergren H).
"Värmländska ättartal" 1915 (Bromander C V).
"Västsvensk genealogi och personhistoria" 1971 (Västra Sveriges
 Genealogiska Förening.
Tidskrifter:

"Släkthistorisk tidskrift" 1949-1951.
"Släkt och Hävd" 1950-1996.
Monografier:

"Genealogiska Föreningens släktböcker" 1-14 1937-1978.

m fl.


(genväg till resp bokstav)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V XYZ Å Ä Ö


Abelin Svenska släktkalendern 1913 s 1, 1915/16 s 1, 1919 s 1, 1936 s 1, 1950 s 1, 1976 s 31.

Abelin (från Asarum) Svenska släktkalendern 1963 s 33.

Abelin Svensk slägtkalender 1888 s 7-10.

Abelsslägten (i Motala Falk, Falker, Falkert) Svenska ättartal 1905 s 1-15.

Abelsson (från Säter vid Motala) Svenska ättartal 1908 s 1-7.

Abenius Ny svensk släktbok 1906 s 1.

Abenius Svenska släktkalendern 1912 s 1, 1913 s 3, 1915/16 s 3, 1919 s 3, 1938 s 1.

Abrahamsson Svenska ättartal 1896 s 30-31.

Abramson Svenska släktkalendern 1914 s 1, 1918 s 1, 1930 s 1, 1950 s 2, 1978 s 25.

Adam Ny svensk släktbok 1906 s 555.

Adelgren Svenska ättartal 1889 s 98-99.

Adelsohn Svenska släktkalendern 1982 s 29.

Adelswärd Sparre Anna "Från andra stranden." Gebers 1971. 137 s.

Adlerz Svenska släktkalendern 1912 s 3, 1913 s 5, 1917 s 1, 1930 s 3.

Adlerz Svenska ättartal 1889 s 99-100.

Adolph (och Adolphi) Svenska ättartal 1896 s 31-39.

Adrian Svenska släktkalendern 1930 s 4, 1965 s 31.

Adrian (Farhultsgrenen) Svenska släktkalendern 1914 s 3, 1918 s 3.

Afzelius Svenska släktkalendern 1912 s 4, 1913 s 6, 1914 s 6, 1915/16 s 6, 1918 s 6, 1927 s 1, 1938 s 4, 1943 s 1, 1950 s 4, 1976 s 35.

Afzelius Afzelius Carl A, "Afze Larsson i Afzegården Broddetorp och hans ättlingar." Skövde 1927. 202 s.

Afzelius Svenska ättartal 1891 s 56-75.

Agerberg från Brunflo Norrländska släkter del 1 1890 s 178.

Agrell Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 3.

Agrell (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1967 s 31, 1989 s 25.

Agrell (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1917 s 2, 1930 s 7.

Agrell från Halland Gotländska slägter del I 1889-93 s 3.

Ahlander (från Alnarp) Svenska ättartal 1893 s 32-36.

Ahlander från Småland Gotländsk släktbok 1910 s 5.

Ahlander från Småland Gotländsk släktbok 1938 s 5.

Ahlander från Småland Gotländska slägter del I 1889-93 s 3.

Ahlberg Svensk slägtkalender 1886 s 60-61.

Ahlberg (Skånesläkt) Svenska släktkalendern 1920/21 s 1, 1943 s 10.

Ahlberg (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1930 s 8.

Ahlberg från Atlingbo Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 6.

Ahlberg från Atlingbo Gotländska slägter del I 1889-93 s 4.

Ahlberg från Alfva Gotländska slägter del I 1889-93 s 5.

Ahlberg från Alfva Gotländska släkter 1926 s 7.

Ahlberg från Burs Gotländska slägter del I 1889-93 s 5.

Ahlberg från Almunde i Burs Gotländska släkter 1926 s 10.

Ahlberg Genealogiska anteckningar 1932 s 123.

Ahlbom (Nora slägten) Svenska ättartal 1892 s 56-65.

Ahlbom från Upland Gotländska slägter del I 1889-93 s 6.

Ahlborn Svenska släktkalendern 1918 s 15, 1930 s 12.

Ahlgren Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 6.

Ahlgren (från Alseda) Svenska släktkalendern 1963 s 35, 1965 s 34, 1976 s 51.

Ahlmann Svenska släktkalendern 1918 s 16, 1936 s 3, 1943 s 12.

Ahlmann (från Sønderborg) Svenska släktkalendern 1963 s 37.

Ahlmark (från Filipstad) Svenska släktkalendern 1963 s 39, 1974 s 31.

Ahlmark Svensk slägtkalender 1887 s 1-2.

Ahlqvist Ny svensk släktbok 1906 s 465.

Ahlsell Svenska släktkalendern 1912 s 13, 1913 s 15, 1914 s 15, 1918 s 18, 1930 s 13, 1938 s 13.

Ahlstedt Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 713.

von Ahlstedt Svenska ättartal 1892 s 65-68.

Ahlström Svenska ättartal 1894 s 36-38.

Ahlström från Eskelhem Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 8.

Ahlström från Alfvena i Eskelhem Gotländska släkter 1926 s 12.

Ahlström från Eskelhem Gotländska slägter del I 1889-93 s 8.

Ahlström från Lau Gotländska slägter del I 1889-93 s 14.

Ahnfelt Svenska släktkalendern 1974 s 35.

Ahnfelt Svensk slägtkalender 1886 s 14-15.

Ahnström Svenska släktkalendern 1914 s 16, 1918 s 19, 1927 s 10.

Ahrenberg Släktbok II 1918-33 spalt 1.

Ahrenberg Släktkalender 1949 s 9.

von Aken Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 203.

von Aken Svenska ättartal 1889 s 100-103.

Albin Genealogiska anteckningar 1932 s 68, s 124.

Alexanderson (från Gotland) Svenska släktkalendern 1913 s 17, 1914 s 18, 1915/16 s 15, 1919 s 6, 1936 s 5, 1943 s 15, 1950 s 13, 1978 s 28.

Alexanderson (från Gotland) Svenska ättartal 1898 s 68-73.

Alexanderson (från Holm) Svenska ättartal 1908 s 7-12.

Alexandersson från Visby Gotländska släkter 1926 s 15.

Alexanderson från Visby Gotländska slägter del I 1889-93 s 15.

Alexanderson från Småland Gotländska slägter del I 1889-93 s 18.

Alfort Svenska släktkalendern 1995 s 29.

Alfström från Alfva Gotländska slägter del I 1889-93 s 14.

Alftan, Alfthan, von Alfthan Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 1.

Alfvegren (från Alva) Svenska släktkalendern 1950 s 17.

Alfvegren från Alfva Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 10.

Alfvegren från Alva Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 6.

Alfvegren från Alfva Gotland Gotländska slägter del I 1889-93 s 19.

Algehr Svenska ättartal 1908 s 12-14.

Alin Svensk slägtkalender 1888 s 10-12.

Allenius (Alleen), Allen Släktbok I 1912-16 spalt 313.

Allmacher Svenska ättartal 1893 s 36-37.

Allmacher Sveriges apotekarhistoria av Alfred Levertin m fl Stockholm 1910-1918, Band I s 30.

Alm (från Örebro) Svenska släktkalendern 1927 s 11, 1943 s 19.

Almen Svenska släktkalendern 1912 s 15, 1913 s 20, 1915/16 s 18, 1919 s 9, 1936 s 9.

Almen Svensk slägtkalender 1888 s 12-14.

Almen (Bohuslänsslägten) Svenska ättartal 1892 s 68-71.

Almgren Svenska släktkalendern 1912 s 17.

Almgren Svensk slägtkalender 1887 s 2-4.

Almgren (från Närke) Svenska släktkalendern 1913 s 22, 1915/16 s 20, 1919 s 11, 1936 s 11.

Almkvist Svenska ättartal 1891 s 75.

Almlöf Ny svensk släktbok 1906 s 387.

Almlöf Svensk slägtkalender 1887 s 4-5.

Almlöf (från Almö) Svenska ättartal 1892 s 71-74.

Almquist (från Uppland) Svenska släktkalendern 1912 s 20, 1913 s 25, 1914 s 21, 1915/16 s 23, 1917 s 4, 1918 s 21, 1919 s 14, 1920/21 s 3, 1927 s 13, 1930 s 14, 1936 s 14, 1938 s 15, 1943 s 22, 1950 s 19, 1962 s 1, 1978 s 35.

Almquist (Uplandsslägten) Svensk slägtkalender 1886 s 66-69.

Almquist (från Almunge) Svenska ättartal 1889 s 103-112.

Almqvist (Smålandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 24, 1913 s 29, 1917 s 8, 1927 s 19, 1936 s 20, 1943 s 28, 1962 s 7, 1974 s 38, 1984 s 25, 2000 s 31.

Almqvist (Smålandsslägten) Svensk slägtkalender 1886 s 61-66.

Almqvist Andersson Per "Smålandssläkten Almqvist från Södra Långeberg i Ölmstads socken. Stockholm 1992. 176 s.

Almqvist Ny svensk släktbok 1906 s 167.

Almqvist Almqvist Sven "Smålandssläktens Almqvists ursprung". Släkt och Hävd 1954 s 89-107.

Almqvist (Stockholmssläkten) Svenska ättartal 1891 s 76-77.

Almqvist (från Ölmsta) Svenska ättartal 1891 s 77-93.

Almstedt (Nerikesslägten) Svenska ättartal 1889 s 113-114.

Almström (från Örebro) Svenska släktkalendern 1965 s 36.

Almström Svenska släktkalendern 1912 s 33, 1913 s 38, 1914 s 26, 1918 s 26, 1920/21 s 9, 1938 s 21, 1950 s 24.

Alnoor Svenska ättartal 1893 s 37-39.

Alrutz Svenska släktkalendern 1912 s 34, 1913 s 40, 1914 s 27, 1918 s 28, 1930 s 20.

Alskovius från Halland Gotländska slägter del I 1889-93 s 22.

Alstedt Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 7.

Alster Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 10.

Alsterblad Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 15.

Alsterlind Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 12.

Alsterlund Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 30.

Alstermark Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 15.

Alstrin Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 42.

Altahr Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 50.

AltenEck Svenska ättartal 1893 s 39-42.

Alvin (från Fornåsa) Svenska ättartal 1908 s 14-18.

Ambjörnsson Svenska ättartal 1896 s 39-40.

Ambrosius Svensk slägtkalender 1887 s 5.

Ameen Svensk slägtkalender 1886 s 69-71.

Ameen Svenska släktkalendern 1912 s 36, 1913 s 41, 1914 s 29, 1917 s 17, 1927 s 27, 1938 s 23, 1965 s 39, 1980 s 26.

Ameln Svenska släktkalendern 1950 s 27.

Aminoff Aminoff Berndt Herman "Släkten Aminoff" Ekenäs 1978 378 s.

Aminoff Bergström Otto "Släkten Aminoff efter Kaptenen Tönnes Aminoffs efterlemnade manuskript" Stockholm 1898. 85 s.

Aminoff Svenska ättartal 1893 s 42-46.

Ammondt Släktbok I 1912-16 spalt 625.

Amneus Norrländska släkter del 1 1890 s 140.

Amneus Svenska släktkalendern 1915/16 s 28, 1919 s 20, 1938 s 25, 1984 s 35.

Amneus Amneus Otto "Anteckningar om släkten Amneus utgivna åren 1892 och 1900 av Herman Amneus samt år 1924 av Henrick Amneus." Fjärde tillökade upplagan. Linköping 1948. 159 s.

Amneus Svensk slägtkalender 1886 s 71-74.

Amnorin Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 193.

Amundson (från Uddevalla) Svenska släktkalendern 1936 s 28.

Anckarström Möller Pontus "Släkten Anckarström från Kungälv och dess samband med Bohussläkten Ström." Släkt och Hävd 1957 s 293-323.

Anckarsvärd Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 1.

Andersch Svenska släktkalendern 1989 s 26.

Andersen (Blixenstjerna) Svenska ättartal 1896 s 40-44.

Andersin Svenska ättartal 1896 s 44-45.

Anderson (Blekingssläkt) Svenska släktkalendern 1920/21 s 10.

Andersson från Dömle Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 56.

Andersson (Karlstadssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 38, 1913 s 44, 1917 s 20.

Andersson (Carlstads slägten) Svenska ättartal 1898 s 73-77.

Andersson (från Mjölby) Svenska släktkalendern 1982 s 31, 1989 s 27.

Andersson (från Svenarum) Svensk slägtkalender 1888 s 14-15.

Andersson (från Siggebohyttan) Svenska ättartal 1891 s 93-95.

Andersson (från Tjust) Svenska släktkalendern 1980 s 29.

Andersson (från Utmeland) Svenska ättartal 1898 s 77-79.

Andersson från Visnum Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 62.

Andersson O P, Linton och Rosenhoff Linton Carl Otto "O P Anderson, Linton och Rosenhoff. Släktutredning." Genealogiska föreningens släktböcker 11, Stockholm 1963. 113 s.

Andersson-Meijerhjelm Svenska ättartal 1891 s 95.

Andreen, Andreen (från Finnveden) Svenska släktkalendern 1962 s 15, 1974 s 48, 1992 s 25.

Andree från Dalarne Gotländska slägter del I 1889-93 s 24.

Andren Svensk slägtkalender 1888 s 15-17.

Andsten Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 735.

Angerstein Ny svensk släktbok 1906 s 85.

Anjou Anjou A "Den vallonska slägten Anjou jemte förgreningar." Eksjö 1902. 66 s.

Anjou Svensk slägtkalender 1888 s 317-319.

Anna på Hinseberg Almquist Jan Eric "Vem var fru Anna på Hinseberg (1576-1610)? Bidrag till Vångaättens och ätten Lilliehööks (av Istrum) historia." Släkt och Hävd 1971 s 203-215.

Anna Ludvigsdotter Gillingstam Hans "Rasmus Ludvigssons systers ättlingar." Släkt och Hävd 1961 s 297-302.

Annell (från Årsunda) Svenska släktkalendern 1963 s 42.

Annell Svenska ättartal 1890 s 32-35.

Annerstedt Svenska ättartal 1890 s 36-39.

Annerstedt Svenska släktkalendern 1917 s 21, 1927 s 29.

Antell Släktbok II 1918-33 spalt 15.

Anthoni Släktbok II 1918-33 spalt 333.

Anthoni Släktkalender 1949 s 13.

Antonsson Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 71.

Apelblad Svenska ättartal 1905 s 15-18.

Apell från Wiksta i Uppland Genealogiska anteckningar 1932 s 86.

Apelqvist Svensk slägtkalender 1887 s 5-7.

Apiarie Svenska ättartal 1894 s 38-43.

Appelberg Svenska ättartal 1891 s 95-99.

Appelberg Släktbok I 1912-16 spalt 333.

Appelberg Svenska släktkalendern 1914 s 32, 1918 s 30, 1930 s 22, 1976 s 53.

Appelbom Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 233.

Appellöf Svenska släktkalendern 1917 s 23.

Appellöf från Småland Gotländska slägter del I 1889-93 s 27.

Appellöf från Småland Gotländsk släktbok 1910 s 14.

Appeltofft Svenska släktkalendern 1918 s 33, 1936 s 29, 1967 s 33, 1992 s 27.

Appeltofft från Skåne Gotländska slägter del I 1889-93 s 27.

Appeltofft Heldt Arne "Släkten Appeltofft" Släkt och Hävd 1982 s 258-259.

Appeltofft Svensk slägtkalender 1885 s 29-30, Svenska ättartal 1889 s 114-119.

Aquilon från Skåne Gotländska slägter del I 1889-93 s 28.

Arbman (från Arboga) Svenska släktkalendern 1943 s 36, 1978 s 43.

Arbman Hasselberg Bertil "Släkten Arbman från Arboga" Uppsala 1939. 128 s.

Arbman från Arbrå Norrländska släkter del 1 1890 s 66.

Arbman (från Arbrå) Svenska släktkalendern 1914 s 34, 1918 s 38, 1927 s 31.

Arbman Svensk slägtkalender 1886 s 74-76.

Arborelius Ny svensk släktbok 1906 s 473.

Arborelius Svenska släktkalendern 1914 s 37, 1918 s 41, 1930 s 24.

Arckenholtz Släktbok Ny följd II 1977 spalt 579.

Areen Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 78.

Arenander (från Uppland) Svenska släktkalendern 1980 s 31.

Arenius (från Årena) Svenska ättartal 1891 s 100-102.

Areschoug (eller Areskog el. Areskoug) Svenska ättartal 1894 s 43-68.

Arfwedson Svensk slägtkalender 1886 s 76-80, Svenska ättartal 1890 s 39-46.

Arfwedson Svenska släktkalendern 1912 s 39, 1913 s 45, 1914 s 38, 1915/16 s 32, 1919 s 24, 1936 s 35, 1943 s 39, 1950 s 28, 1962 s 17, 1976 s 57.

Arfwedson Ny svensk släktbok 1906 s 89.

Arfvidsson (från Marstrand) Svenska ättartal 1892 s 75-79.

Arvidsson (Nyköpingssläkten) Svenska ättartal 1892 s 79-81.

Arhusiander Ny svensk släktbok 1906 s 558.

Arhusiander Svenska släktkalendern 1912 s 45, 1913 s 50, 1915/16 s 37, 1919 s 29, 1938 s 30.

Arnberg Svenska släktkalendern 1943 s 45.

Arnberg Svensk slägtkalender 1887 s 7-13.

Arnberger Svenska släktkalendern 1967 s 39, 1978 s 47, 1995 s 32.

Arneij Svenska ättartal 1889 s 119-120.

Arnelius från Arnebo Upland Gotländsk släktbok 1910 s 15.

Arnelius från Upland Gotländska slägter del I 1889-93 s 29.

Arnell från Ångermanland Norrländska släkter del 1 1890 s 309.

Arnell (Norrlandssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 39, 1927 s 33.

Arosenius Svenska släktkalendern 1917 s 23, 1927 s 34.

Arpi Svenska släktkalendern 1920/21 s 11, 1938 s 31.

Arrhen (från Alunda) Svenska släktkalendern 1950 s 33.

Arrhen och Arrhen von Kapfelman Svensk slägtkalender 1888 s 26-27.

Arrhenius Svensk slägtkalender 1888 s 17-25.

Arrhenius Svenska släktkalendern 1962 s 22, 1974 s 50.

Arrhenius (från Klöfdala) Svenska ättartal 1891 s 102-104.

Arrhenius (från Årena) Svenska släktkalendern 1913 s 52, 1914 s 44, 1918 s 43, 1936 s 40, 1950 s 36.

Arosenius Svenska släktkalendern 1943 s 54.

Arsenius Svensk slägtkalender 1886 s 80-81.

Art Svänsson G A "Register över ättlingarne till Korporalen Olof Art i Arta by, Fristad" - Borås 1945. 101 s.

Arvedson Svenska släktkalendern 1913 s 53, 1915/16 s 40, 1919 s 31, 1938 s 34, 1965 s 42.

Arweson från Näs Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 16.

Arweson från Näs socken Gotländska slägter del I 1889-93 s 29.

Arwesson från L:a Burge i Hablingbo Gotländska släkter 1926 s 29.

Arweson från Hablingbo Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 10.

Arvid Jönsson Almquist Jan Eric "Häradshövdingen Arvid Jönssons [sparre över stjärna] avkomlingar till fjärde och femte led." Släkt och Hävd 1959 s 163-182.

Arwidsson (från Finland) Svenska ättartal 1890 s 46-48.

Arvidsson från Swie i Alfva Gotländska släkter 1926 s 22.

Arvikander Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 83.

Aschan Svenska släktkalendern 1912 s 46, 1913 s 58, 1915/16 s 45, 1919 s 36, 1938 s 38, 1950 s 38, 1963 s 47.

Aschan Svensk slägtkalender 1886 s 81-84, Svenska ättartal 1890 s 48-56.

Aschan och Danielson Aschan Svenska släktkalendern 1989 s 31.

Aschling (från Ask vid Motala) Svenska ättartal 1905 s 18-27.

av Aske von Warnstedt Christopher "Riksmarsken Torgils Knutssons släktförhållanden. Jämte en översikt av den uppländska Askesläkten." Släkthistorisk Tidskrift 1949 s 66-84.

Askegren från Askebykloster Östergötland Genealogia Gothica I 1930-32 s 175.

Asker (Norrlandssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 62, 1914 s 46, 1918 s 45, 1927 s 38, 1930 s 26, 1936 s 42, 1965 s 49, 1989 s 43.

Asker (från Skåne) Svenska släktkalendern 1913 s 64, 1914 s 47, 1918 s 47, 1930 s 28.

Askling Svenska ättartal 1905 s 27-33.

Asklund (från Aska) Svenska släktkalendern 1915/16 s 50, 1919 s 41, 1943 s 58.

Asp Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 87.

Aspegren Svenska släktkalendern 1938 s 43.

Aspelin Ny svensk släktbok 1906 s 629.

Aspelin (från Kyrkarp) Svenska släktkalendern 1918 s 48, 1930 s 29, 1938 s 48, 1950 s 43.

Aspelin (äldre Stockholmsgrenen) Svenska ättartal 1892 s 82-83.

Aspelund von Euler Sten "Släkten Aspelund från Tofta." Släkt och Hävd 1956 s 76-81.

Aspling Svenska ättartal 1889 s 120-121.

Asplund (från Torsåker, Ångermanland) Svenska släktkalendern 1915/16 s 53, 1919 s 44, 1943 s 61, 1967 s 40, 1984 s 42.

Asplund Asplund Gustaf "Släkten Asplund från Torsåker i Ångermanland." Halmstad 1948. 92 s.

Assersson från Öland Gotländska slägter del I 1889-93 s 30.

Atmer Svenska släktkalendern 1962 s 25, 1982 s 35.

Atmer Svensk slägtkalender 1886 s 84-85.

Atterbom Svenska Släkter 1915 s 1.

Atterbom Svenska släktkalendern 1918 s 51, 1930 s 33.

d'Aubigne Svensk slägtkalender 1888 s 76-77.

Aulin (Skånesläkten) Svenska släktkalendern 1927 s 40.

Aulin (Skåneslägten) Svenska ättartal 1889 s 121-124.

Aulin (Södermanlandsslägten) Svenska ättartal 1890 s 57-60.

Aurelius (Östgötaslägten) Svenska ättartal 1889 s 124-126.

Aurelius (Östgötasläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 48, 1918 s 52, 1930 s 34, 1938 s 52, 1976 s 65.

Aurelius Ny svensk släktbok 1906 s 478.

Aurell (Västgötasläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 28, 1927 s 45, 1938 s 53.

Aurell (Westgöta slägten) Svenska ättartal 1892 s 84-94.

Aurell I (Västgötasläkten) Svenska släktkalendern 1980 s 42.

Aurell II Svenska släktkalendern 1980 s 64.

Aurivillius Svenska släktkalendern 1912 s 50, 1913 s 65, 1917 s 33, 1927 s 49.

Austrin Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 93.

Ausås Ågårdsslägten (Duestubbe- och Gummarps-grenarne) Svenska ättartal 1894 s 68-91.

Avelin Kultur och personhistoriska anteckningar del III 1920 s 169.

Axberg Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 109.

Axell (Sundsvallsläkten) Svenska släktkalendern 1927 s 50.

Axelsson Lagergren "Värmländska släkter häfte 1 1914 s 113.

Bæcklund (från Bäckafall) Svenska släktkalendern 1930 s 35.

Bæckström Ny svensk släktbok 1906 s 3.

Bæckström (från Blekinge) Svenska släktkalendern 1912 s 51, 1913 s 66, 1917 s 34, 1920/21 s 17, 1930 s 37, 1938 s 60.

Bæckström (Gammal Blekingeslägt) Svensk slägtkalender 1885 s 30-33, 1887 s 14.

Bæckström från Visby Gotländsk släktbok 1910 s 28.

Bæckström från Visby Gotländska slägter del I 1889-93 s 37.

Bærendtz Svenska släktkalendern 1980 s 66.

Baad (Tyelse-Hammarlöfgrenen; Baad-Heimer) Svenska släktkalendern 1918 s 54, 1919 s 47, 1920/21 s 14.

Bacher Gotländsk släktbok 1910 s 18.

Bacher från Danmark Gotländsk släktbok 1938 s 14.

Bacher från Visby Gotländska slägter del I 1889-93 s 31.

Bachman (Udevallasläkten) Svenska släktkalendern 1920/21 s 15, 1938 s 58, 1950 s 46.

Backman Norrländska släkter del 1 1890 s 199.

Backman Släktbok Ny följd III 1982-1989 spalt 129.

Backman (från Lockne) Norrländska släkter del 2 1892 s 205.

Badebodasläkten Malmdahl Nichlas "Badebodasläkten." Släkt och Hävd 1993 s 319-327.

Baer Ny svensk släktbok 1906 s 183.

Bager (Malmösläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 50, 1918 s 56, 1930 s 41, 1950 s 48, 1989 s 47.

Bager (Malmöslägten) Svenska ättartal 1890 s 60-65.

Bager (från Ystad) Svenska ättartal 1894 s 92-94.

Bagge (från Marstrand) Svensk slägtkalender 1887 s 14-26.

Bagge (från Marstrand) Svenska släktkalendern 1912 s 56, 1913 s 71, 1914 s 54, 1918 s 59, 1936 s 45, 1950 s 52, 1980 s 68.

Bagge (från Skåne) Svensk slägtkalender 1887 s 26-30.

Bagge (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1913 s 83, 1914 s 66, 1918 s 71, 1936 s 55, 1950 s 63, 1984 s 48.

Bagge Bagge L B "Genealogisk öfversikt öfver de ofrälse Bagge-släkterna i Sverige." Stockholm 1906. 84 s.

Bahne Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 577.

Bahr från Slesvig Gotländsk släktbok 1910 s 28.

Bahr från Sleswig Gotländsk släktbok 1938 s 26.

Bahr från Tyskland Gotländska slägter del I 1889-93 s 37.

Baillet Svenska ättartal 1896 s 45-51.

Balck Svensk slägtkalender 1887 s 30-31.

Balck Genealogiska anteckningar 1932 s 126.

Baltscheffsky Släktkalender 1949 s 17.

Bandelin från Lau Gotländska slägter del I 1889-93 s 47.

Barchæus (från SöderBärke) Svenska ättartal 1891 s 104-105.

Barchæus (från Stora Tuna) Svenska ättartal 1891 s 105-111.

Barclay från Skottland Svenska släktkalendern 1967 s 46.

Barfoth Svenska ättartal 1890 s 65-75.

Barckhusen (och Barkhus) Svenska ättartal 1908 s 19-23.

Barkhusen Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 146.

Barkman, Carlson Barkman Svenska släktkalendern 1962 s 26.

Barkman (från Jönköping) Svenska släktkalendern 1930 s 45.

Barnekow Barnekow A "Anteckningar om släkten Barnekow." Kristianstad 1908. 118 s.

Barth från Etelhem Gotländska slägter del I 1889-93 s 47.

Barthelson Svenska släktkalendern 1915/16 s 56, 1919 s 48, 1936 s 58.

Barthelson Svensk slägtkalender 1886 s 85-87.

Basilier Basilier-Löfgren Sara "Släkten Basiliers svenska gren till omkring 1660." Släkt och Hävd 1969 s 183-198.

Baude Svenska släktkalendern 1982 s 38.

Bauer (från Ystad) Svenska släktkalendern 1965 s 53.

von Baumgarten från Österrike Gotländska slägter del I 1889-93 s 48.

von Baumgarten Svensk slägtkalender 1886 s 16-18.

Beckeman (från Dalsland) Bergman Per-Olov "Beckeman från Dalsland" Sturefors 2000 65 s.

Beckman Svenska släktkalendern 1912 s 58, 1915/16 s 59, 1918 s 74, 1927 s 51, 1936 s 62, 1962 s 28.

Beckman Svensk slägtkalender 1887 s 31-33, Svenska ättartal 1889 s 127-130.

Beckman (Beck, Beckmarck, Fredenstam) Svenska ättartal 1896 s 51-59.

Beckman (från Göteborg) Svenska släktkalendern 1920/21 s 22, 1936 s 70, 1962 s 39.

Beckman från Nerike Gotländsk släktbok 1910 s 34.

Beckman (Bechman) från Nerike Gotländska slägter del I 1889-93 s 49.

Beckmann och Beckman Svenska släktkalendern 1913 s 86.

Beckmarck (Fredenstam) Svenska ättartal 1896 s 59-61.

Bedoire Svenska ättartal 1893 s 46-55.

Beerman Svenska ättartal 1889 s 130-131.

Beeth Hellerström Erik "Axel Mollstadius forskningar om släkterna Beeth och Junbeck." Släkt och Hävd 1970 s 92-105.

Beetz von Beetzen Svenska släktkalendern 1918 s 81.

Behm Behm Viktor "Stamtafla öfver släkten Behm" - Uppsala 1913. 70 s.

Behm Svensk slägtkalender 1886 s 87-89.

Behm (i Nyköping och Linköping) Svenska ättartal 1908 s 23-32.

Behm (Jämtlandsgrenen) Svenska släktkalendern 1913 s 92, 1914 s 69, 1918 s 85, 1927 s 58, 1938 s 64.

Beijbom Svenska släktkalendern 2000 s 60.

Beijer (Beyer) Svenska släktkalendern 1917 s 39, 1920/21 s 25, 1938 s 68.

Beijer Svenska ättartal 1892 s 94-99.

Beijerlieb från Baijern Gotländska slägter del I 1889-93 s 53.

Belfrage Belfrage Jenny "Bidrag till släkten Belfrages historia" - Göteborg 1916. 243 s.

Belfrage från Skottland Gotländsk släktbok 1910 s 38.

Belfrage från Skottland Gotländska slägter del I 1889-93 s 52.

Bellander (Västmanlandssläkten) Svenska släktkalendern 1919 s 53, 1943 s 65.

Bellman Svenska ättartal 1893 s 55-63.

Benckert Svenska släktkalendern 1912 s 64, 1913 s 96, 1914 s 73, 1915/16 s 66, 1919 s 55, 1938 s 71.

Bendelin från Östergarn Svenska släktkalendern 1967 s 48.

Benedicks Svenska släktkalendern 1912 s 67, 1913 s 99, 1917 s 42, 1920/21 s 28.

Bengtslägten (från Skånstorp) Svenska ättartal 1905 s 33-58.

Benjamin Kjellberg Carl C:son "Raphael Benjamin från Karlsruhe." Släkt och Hävd 1964 s 35-42.

Bendz Svenska släktkalendern 1943 s 67.

Bendz (från Skåne) Svenska släktkalendern 1963 s 53, 1974 s 53.

Bendz (från Västergötland Svenska släktkalendern 1963 s 58, 1974 s 57.

Benedics Svenska släktkalendern 1936 s 73.

Bengtson Svenska släktkalendern 1963 s 60.

Beraud Svenska ättartal 1893 s 63-64.

Berencreutz Svensk slägtkalender 1885 s 5-6.

de Berg Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 205.

de Berg Svenska släktkalendern 1917 s 205, 1930 s 202, 1967 s 111, 1992 s 70.

de Berg Svensk slägtkalender 1886 s 12-13.

Berg Lundblad Maja "Sjöfararsläkten Berg från Misterhult." Släkt och Hävd 1962 s 85-108.

Berg (Askersundssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 68, 1913 s 101, 1917 s 44, 1927 s 62, 1943 s 71.

Berg (Askersund-Wisingösläkten) Svensk slägtkalender 1888 s 27-29.

Berg (från Bergen) Svenska ättartal 1889 s 131-132.

Berg (från Dalskog) Svenska släktkalendern 1974 s 59.

Berg (från Fellingsbro) Svenska släktkalendern 1913 s 102, 1915/16 s 69, 1919 s 58, 1943 s 75.

Berg (från Frändefors) Svenska släktkalendern 1989 s 54.

Berg (från Kalmar) Svenska släktkalendern 1912 s 70, 1913 s 104, 1915/16 s 71, 1919 s 60, 1943 s 76, 1965 s 57.

Berg (från Kalmar) Svensk slägtkalender 1887 s 33-35.

Berg (Kölabodasläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 73, 1919 s 64, 1943 s 78.

Berg (Kölabodaslägten) Svensk slägtkalender 1888 s 29-31.

Berg (från Livland) Svenska ättartal 1898 s 80-83.

Berg (från Lund) Svenska släktkalendern 1919 s 62, 1943 s 81.

Berg (från Misterhult) Svenska släktkalendern 1962 s 43.

Berg (Näässlägten) Svenska ättartal 1889 s 132-135.

Berg (Näässläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 72, 1913 s 106, 1915/16 s 75, 1919 s 66, 1943 s 82, 1963 s 61.

Berg (Possieth) Svenska ättartal 1896 s 61-64.

Berg från Söderhamn Hård af Segerstad Nils "Släkten Berg från Söderhamn" - Genealogisk Ungdoms skriftserie nr 1, Mölndal 1981. 52 s.

Berg, Bergh från Nykarleby Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 99.

Bergelin Svenska släktkalendern 1918 s 89, 1930 s 49, 1974 s 61.

Bergelin (från Karlskrona) Svenska släktkalendern 1995 s 34.

Bergelmer Svenska släktkalendern 1912 s 76, 1913 s 109, 1915/16 s 79, 1919 s 70, 1938 s 74.

Bergelmer Svensk slägtkalender 1885 s 33.

von Bergen Svensk slägtkalender 1888 s 31-33, Svenska ättartal 1890 s 75-76.

Bergendahl (Västgötasläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 46, 1930 s 50, 1936 s 75.

Bergendal Svenska släktkalendern 1936 s 81.

Bergengren Genealogiska anteckningar 1932 s 111.

Bergenstjerna från Öland Gotländsk släktbok 1910 s 39.

Bergenstjerna från Öland Gotländsk släktbok 1938 s 32.

Bergenström (från Ljusnarsberg) Svenska släktkalendern 1936 s 85, 1965 s 61, 1982 s 41.

Bergenström från Ljusnarsberg Genealogia Gothica I 1930-32 s 85.

Berger Svenska släktkalendern 1912 s 76, 1913 s 110, 1914 s 76, 1915/16 s 80, 1927 s 64.

Berger Svensk slägtkalender 1885 s 34-36, Svenska ättartal 1889 s 135-145.

Berger (Dalslandssläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 91, 1930 s 56.

Berger (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1974 s 62.

Berggraf (Geflegrenen) Svenska ättartal 1892 s 99-100.

Berggren (från Kroksta) Svensk slägtkalender 1888 s 33-36, 320.

Berggren (från Krokstad) Svenska släktkalendern 1917 s 53, 1930 s 57, 1984 s 53.

Berggren Berggren Per Gust "Värmlandska släkten Berggren från Saxån med dess utgreningar." Göteborg 1908. 93 s.

Bergh Svenska släktkalendern 1912 s 80, 1913 s 114, 1914 s 80.

Bergh Svensk slägtkalender 1885 s 37, Svenska ättartal 1890 s 76-77.

Bergh (Malmösläkten) Svenska släktkalendern 1927 s 67, 1943 s 88.

Bergh (Stockholmssläkt) Svenska släktkalendern 1918 s 92, 1930 s 60, 1943 s 91.

Bergh (Ölmestadssläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 93, 1930 s 61, 1943 s 92.

Berglund (Mossebergssläkten) Svenska släktkalendern 1943 s 97.

Berglund från Köping Västmanland Gotländsk släktbok 1938 s 34.

Berglund (från Ockelbo) Svenska släktkalendern 2000 s 63.

Berglund från Vestmanland Gotländsk släktbok 1910 s 41.

Berglund från Vestmanland Gotländska slägter del I 1889-93 s 54.

Berglöf Svenska släktkalendern 1912 s 81, 1913 s 115, 1917 s 57, 1927 s 70, 1943 s 102.

Berglöf (från Bergsjö) Svenska släktkalendern 1965 s 63.

Bergman Svenska ättartal 1892 s 101-104, 1896 s 64-69.

Bergman (från Bjersgård) Svenska släktkalendern 1963 s 68.

Bergman från Eksjö Gotländsk släktbok 1910 s 43.

Bergman från Eksjö Gotländsk släktbok 1938 s 37.

Bergman (från Höja) Svenska släktkalendern 1917 s 59, 1927 s 72, 1943 s 105.

Bergman (från Kalix; äldre grenen) Svenska släktkalendern 1927 s 79.

Bergman (från Nederkalix; äldre grenen) Svenska släktkalendern 1913 s 117, 1917 s 66, 1943 s 111.

Bergman (från Nederkalix) Svenska släktkalendern 1950 s 66.

Bergman (från Neder Calix) Svensk slägtkalender 1886 s 90-92.

Bergman och Bergman Olson (från Nederkalix) Svenska Släktkalendern 1978 s 49.

Bergman (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 121, 1917 s 74, 1920/21 s 36, 1962 s 44.

Bergman (från Vimmerby) Svenska släktkalendern 1915/16 s 84, 1927 s 82, 1943 s 115.

Bergman (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1917 s 70, 1920/21 s 30, 1936 s 87, 1962 s 45, 1963 s 69, 1989 s 56.

Bergman (från Västgöta-Dal) Bergman Per-Olov "Bergman från Västgöta Dal" Sturefors 1998 67 s.

Bergman från Åland Gotländsk släktbok 1910 s 45.

Bergman från Åland Gotländsk släktbok 1938 s 39.

Bergman från Åland Gotländska slägter del I 1889-93 s 55.

Bergman från Östergötland Gotländska slägter del I 1889-93 s 58.

Bergmanson (äldre slägten) Svenska ättartal 1892 s 104-105.

Bergmark (Berghmark; Owen-Berghmark) Svenska släktkalendern 1936 s 92.

Bergquist från Forsa och Ålshults bruk Släkten 1992 s 11.

Bergroth Släktkalender 1949 s 19.

Bergs Svenska ättartal 1896 s 70-71.

Bergschöld Svenska släktkalendern 1992 s 36.

Bergstedt (från Stora Mellösa) Svenska släktkalendern 1927 s 84.

Bergsten (från Bygdeå) Svenska släktkalendern 1930 s 66.

Bergsten (från Bygdeå) Svenska ättartal 1890 s 77-78.

Bergstrand Svensk slägtkalender 1885 s 37-38.

Bergstrand (från Lerdala) Svenska släktkalendern 1938 s 76.

Bergstrand (från Sala) Svensk slägtkalender 1888 s 36-37.

Bergström Svensk slägtkalender 1885 s 38-39, 1886 s 93.

Bergström (från Orkesta) Svenska släktkalendern 1938 s 77.

Bergström (från Sala) Svenska släktkalendern 1912 s 83, 1913 s 122, 1914 s 81, 1918 s 98, 1930 s 67, 1938 s 79.

Bergström (från Sala) Svensk slägtkalender 1888 s 37-46.

Bergström (från Skee) Svenska släktkalendern 1978 s 58.

Bergström (från Stockholm) Svenska släktkalendern 1912 s 87, 1913 s 125, 1914 s 84, 1918 s 101, 1938 s 82.

Bergström (från Stockholm) Genealogia Gothica I 1930-32 s 99.

Bergström (från Söderbärke) Svenska släktkalendern 1919 s 71.

Bergström (från Värmland) Svenska släktkalendern 1936 s 98.

Bergström Ny svensk släktbok 1906 s 95.

Bergvall Svenska ättartal 1889 s 470-474.

Berleman Svenska ättartal 1896 s 71-72.

Berlin Svenska släktkalendern 1912 s 88, 1913 s 126.

Berlin Norrlandsgrenen Norrländska släkter del 1 1890 s 122.

Berlin (Norrlandssläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 85, 1918 s 102, 1930 s 70.

Berlin (Norrlandsslägten) Svensk slägtkalender 1885 s 39-42, Svenska ättartal 1890 s 78-83.

Berlin (Skånesläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 89, 1918 s 106, 1930 s 73, 1976 s 69.

Berling (Skånegrenen) Svenska släktkalendern 1914 s 92, 1918 s 109, 1930 s 76.

Bernadotte Genealogia Gothica I 1930-32 s 5.

Berndes Svenska släktkalendern 1912 s 91, 1913 s 130, 1915/16 s 86, 1919 s 74, 1938 s 84.

Berndes Svenska ättartal 1894 s 94-102.

Bernhardt Svenska släktkalendern 1912 s 93, 1913 s 132, 1915/16 s 88, 1919 s 75, 1938 s 86, 1962 s 53.

Bernhardt Svensk slägtkalender 1887 s 35-37.

Bernström (Hälsingborgsgrenen) Svenska släktkalendern 1943 s 118, 1962 s 55.

Bernström (Stockholmsgrenen) Svenska släktkalendern 1912 s 95, 1913 s 134, 1914 s 96, 1915/16 s 90, 1917 s 76, 1918 s 113, 1919 s 77, 1920/21 s 37, 1936 s 102.

Bernström (från Värend) Svenska släktkalendern 1982 s 44, 1995 s 40.

Bernström Bernström John "Släkten Bernström från Värend under 300 år." Djursholm 1967.

Beronius (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1913 s 136, 1917 s 79, 1930 s 79.

Berthelson (från Ljusnarsberg) Svenska släktkalendern 1962 s 61.

Bertil Henricssons slägt (i Wadstena) Svenska ättartal 1908 s 32-33.

Berwald Svenska släktkalendern 1917 s 82, 1930 s 82, 1950 s 71, 1962 s 62.

Berzelius (Berselius och Bersselius) Svenska släktkalendern 1915/16 s 92, 1919 s 80.

Berzelius Svenska ättartal 1889 s 145-147, 1894 s 102-104.

Beselin Svenska släktkalendern 1914 s 99, 1918 s 116, 1938 s 88.

Beskow Svenska släktkalendern 1912 s 97, 1913 s 139, 1914 s 101, 1915/16 s 96, 1917 s 83, 1918 s 118, 1919 s 84, 1930 s 83, 1936 s 105, 1943 s 122, 1950 s 72, 1962 s 63, 1976 s 77, 1995 s 52.

Beskow Svensk slägtkalender 1885 s 42-46, 1886 s 94, 1888 s 46-51.

Beskow (äldre grenen) Svenska släktkalendern 1927 s 86.

Betke Svenska ättartal 1896 s 72-77.

Bexelius Svenska släktkalendern 1912 s 104, 1913 s 146, 1917 s 90, 1920/21 s 40, 1938 s 91, 1950 s 81, 1962 s 75, 1974 s 66, 1992 s 39.

Bexelius Svenska ättartal 1898 s 83-87.

Bexell Svenska släktkalendern 1913 s 149, 1917 s 93, 1930 s 91, 1963 s 78, 1980 s 88.

Beyer (Beijer) (från Pommern) Svenska släktkalendern 1919 s 91, 1938 s 94.

Biberg från Edsele Norrländska släkter del 2 1892 s 35.

Biberg från Häggdånger Norrländska släkter del 2 1892 s 47.

Biesert Svenska släktkalendern 1917 s 96, 1920/21 s 44.

Billberg Törngren Per Henrik "Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772-1971." Lund 1971. 558 s. Supplement för åren 1971-89 Lund 1989.

Billberg Svenska ättartal 1894 s 104-109.

Bille Svenska släktkalendern 1913 s 152, 1915/16 s 103, 1919 s 92, 1936 s 114, 1943 s 131.

Billing och Eberstein (yngre släkten) Svenska Släkter 1915 s 4.

Billing från Varberg Svenska Släkter 1915 s 30.

Billman Svenska släktkalendern 1927 s 94.

Billman Billman Bror "Gamla minnen kring en gammal släkt" Karlstad 1924. 264 s.

Billmanson Svenska släktkalendern 1913 s 154, 1915/16 s 104, 1919 s 94, 1950 s 85.

Billmanson Svensk slägtkalender 1887 s 37-38, 257-259.

Billow Svenska ättartal 1893 s 65-69.

Billsten (från Håcksvik) Svenska släktkalendern 1995 s 72.

Bissmarck (Bissmark) Svenska släktkalendern 1913 s 157, 1917 s 97, 1930 s 94.

Bissmarck Svenska ättartal 1894 s 109-114.

Biur (Bjur) Hård af Segerstad Nils "Släkten Biur (Bjur) från Bjuråker." Släkt och Hävd 1977 s 239-245.

Biörck, Björck (från Ystad) Svenska släktkalendern 1978 s 61.

Biörck (från Ystad) Svenska släktkalendern 1989 s 68.

Biörklund Svenska släktkalendern 1938 s 96.

Bjelke Svenska ättartal 1889 s 147-155.

Bjernekull Svenska släktkalendern 1980 s 95, 1992 s 46, 2000 s 68.

Bjuggren Bjuggren S Erik "Släkten Bjuggren" Genealogiska föreningens släktböcker 8 1954. 52 s.

Bjuggren Svenska släktkalendern 1914 s 107, 1918 s 125, 1930 s 96, 1950 s 87, 1962 s 79.

Bjuggren Svensk slägtkalender 1886 s 94-95.

Bjur från Söderhamn Hård af Segerstad Nils "Släkten Bjur från Söderhamn" Släkt och Hävd 1983 s 467-471.

Bjurling (från Björnlunda) Svenska släktkalendern 1963 s 83.

Björck (Göteborgssläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 99, 1930 s 98, 1984 s 59.

Björck (Göteborgs slägten) Svensk slägtkalender 1885 s 46-47, Svenska ättartal 1892 s 105-110.

Björkander från Visby Gotländsk släktbok 1910 s 46.

Björkander från Visby Gotländska slägter del I 1889-93 s 60.

Björkander (från Gammelgarn) Svenska släktkalendern 1950 s 90.

Björkander från Gammalgarn Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 41.

Björkander från Klinte i Gammalgarn Gotländska släkter 1926 s 40.

Björkander från Björksarfve i Björke Gotländska släkter 1926 s 32.

Björkegren (från Björkö) Svenska släktkalendern 1995 s 75.

Björkegren från Björksarfve i Björke Gotländska släkter 1926 s 43.

Björklund (från Bjursberg; Stockholmsgrenen) Svenska Släktkalendern 1913 s 159, 1917 s 102, 1927 s 96, 1943 s 133.

Björklund Svenska ättartal 1892 s 110-111.

Björkman Svenska släktkalendern 1912 s 107.

Björkman Svensk slägtkalender 1886 s 96.

Björkman Ny svensk släktbok 1906 s 187.

Björkman (Bjerka-Skramstads-släkten från Gamleby) Svenska släktkalendern 1989 s 71.

Björkman (från Bjerka i Gamleby) Svenska ättartal 1891 s 111-118.

Björkman (Björkenheim) Svenska ättartal 1893 s 69-75.

Björkman (Björkmanson och Hildebrand) (från Hille) Svenska släktkalendern 1918 s 126, 1938 s 97.

Björkman (Bärbo-släkten) Svenska släktkalendern 1930 s 100.

Björkman (från Bärbo) Svenska ättartal 1892 s 111-115.

Björkman (Biörckman) (Bärbo-släkten) Svenska släktkalendern 1984 s 63.

Björkman (från Gamleby) Svenska släktkalendern 1962 s 82.

Björkman (från Hille) Svenska släktkalendern 1976 s 92.

Björkman (från Marbäck) Svenska släktkalendern 1913 s 161, 1917 s 104, 1920/21 s 45, 1927 s 97, 1936 s 116, 1967 s 53, 1982 s 56.

Björkman (Norrköpings slägten) Svenska ättartal 1905 s 58-62.

Björkman (från Tomta) Svenska släktkalendern 1943 s 135.

Björkman (från Värmland) Svenska släktkalendern 1919 s 96, 1938 s 104, 1943 s 139, 2000 s 70.

Björkman och Björkenheim (från Värmland) Svenska släktkalendern 1962 s 88, 1974 s 72.

Björkquist (från Björksjönäs) Svenska släktkalendern 1974 s 81.

Björksten Svensk slägtkalender 1886 s 97-98, 1887 s 38.

Björkstén Släktkalender 1949 s 37.

Björlin Svensk slägtkalender 1887 s 38-40.

Björling Svenska släktkalendern 1914 s 109, 1918 s 133, 1930 s 104.

Björling Lindblad Lars "Organistsläkten Björling från Björsby, Rystads socken (Östergötland)". Släkt och Hävd 1973 s 179-192.

Björn och de därifrån härledande släkterna Aspelin, Cederblom, Didrikson och Fröberg Ny svensk släktbok 1906 s 629.

Björnberg Släktbok I 1912-16 spalt 643.

Björnberg Släktkalender 1949 s 42.

Björns i Emterud slägt Svenska ättartal 1894 s 114-129.

Björnström Svensk slägtkalender 1886 s 98-99.

Björnström Svenska släktkalendern 1912 s 109, 1913 s 163, 1914 s 113, 1918 s 137, 1927 s 101, 1936 s 120.

Björnståhl Beerståhl Nils Fredrik "Orientalisten Björnståhls fädernehärstamning." Släkt och Hävd 1962 s 113-122.

Björtorpssläkten Värmländska ättartal 1915 s 109.

Bladin Svenska släktkalendern 1938 s 107.

Blanche Svenska ättartal 1896 s 77-80.

Blavier Svenska släktkalendern 1938 s 110.

Blidberg Svenska släktkalendern 1919 s 99, 1936 s 122.

Blidberg Svensk slägtkalender 1887 s 40-42.

Blidberg (från Tjust) Svenska släktkalendern 1965 s 67, 1980 s 97.

Blix Svenska släktkalendern 1915/16 s 107, 1919 s 103.

Blom (från Lagunda) Svenska släktkalendern 1980 s 100.

Blom (från Östhammar) Svenska släktkalendern 1962 s 96, 1974 s 83, 1992 s 48.

Blomberg Svenska släktkalendern 1984 s 73.

Blomberg Genealogiska anteckningar 1932 s 102.

Blomberg Berglöf Erik H "Om C B Wadströms mödernesläkt (Blomberg) och närmaste anförvanter." Släkt och Hävd 1956 s 63-75.

Blomberg från Visby Gotländsk släktbok 1910 s 48.

Blomberg från Visby Gotländska slägter del I 1889-93 s 61.

Blomquist (från Åker) Svenska släktkalendern 1950 s 91.

Blum Svenska släktkalendern 1915/16 s 113, 1919 s 109, 1930 s 108, 1974 s 87.

Blåå Svenska ättartal 1891 s 118-119.

Blädring Svenska ättartal 1908 s 34-37.

Blödistel Svenska ättartal 1896 s 80-83.

Boberg från Alfva Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 49.

Boberg från Alva Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 44.

Bodman Svenska släktkalendern 1912 s 111, 1913 s 165, 1915/16 s 114, 1918 s 139, 1930 s 110.

Bodman Svensk slägtkalender 1887 s 42-43, Svenska ättartal 1889 s 155-157.

Boethius Svensk slägtkalender 1888 s 51-55.

Boethius Svenska släktkalendern 1912 s 113, 1913 s 167, 1914 s 115, 1917 s 106, 1919 s 111, 1936 s 126, 1950 s 92.

Boheman Svenska släktkalendern 1912 s 117, 1913 s 171, 1917 s 111, 1920/21 s 48, 1936 s 131, 1950 s 99, 1962 s 99, 1978 s 65.

Bohm Möller Pontus "Ätten Bohm kluven" Släkt och Hävd 1994 s 1-9.

Bohnsack Svenska ättartal 1890 s 84-85.

Bohnstedt Ny svensk släktbok 1906 s 243.

Bohnstedt Svenska släktkalendern 1917 s 112, 1930 s 113.

Boivie Svenska släktkalendern 1938 s 112.

Boivie-Beve (Bävi; Boyve) från Löfsta bruk Uppland Genealogia Gothica II 1933-37 s 97-224.

Boklund (från Småland) Svenska släktkalendern 1920/21 s 50.

Bokström (från Gotland) Svenska släktkalendern 1950 s 101.

Bokström från Fröjel Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 51.

Bokström från Fröjel Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 45.

Bokström från Fröjels socken Gotland Gotländska slägter del I 1889-93 s 62.

Bokström i Visby Gotländska släkter 1926 s 61.

Bolander Rosmans tabeller 1935 s 23.

Bolander (Göteborgssläkt) Svenska släktkalendern 1913 s 173, 1914 s 119, 1918 s 142, 1930 s 114.

Bolin Svenska släktkalendern 1918 s 143.

Bolin från Eskelhem Gotländska släkter 1926 s 65.

Bolin från Eskelhem Gotländsk släktbok 1938 s 60.

Bolin från Sanda Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 52.

Bolin från Sanda Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 47.

Bolin (från Sanda på Gotland) Svenska släktkalendern 1920/21 s 51, 1936 s 133.

Bolin från Sanda Gotländska slägter del I 1889-93 s 68.

Bolin från Eskelhem Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 62.

Bolin (från Småland) Svenska släktkalendern 1930 s 115.

Bolinder (från Alfta) Svenska släktkalendern 1913 s 174, 1917 s 113, 1930 s 116.

Boll Svenska ättartal 1896 s 83-85.

Bolling (från Småland) Svenska släktkalendern 1917 s 116, 1930 s 119.

Bolling (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1917 s 121, 1930 s 123.

Bolling från Östergötland Gotländsk släktbok 1910 s 63.

Bolling från Östergötland Gotländsk släktbok 1938 s 66.

Bolling frön Östergötland Gotländska slägter del I 1889-93 s 74.

Boltenhagen Svensk slägtkalender 1888 s 55-56, Svenska ättartal 1896 s 86-91.

Boman Svenska släktkalendern 1938 s 126.

Bonde (Bonde-slägten under medeltiden) Svenska ättartal 1890 s 85-90.

Bonde (borgerliga Stockholmsslägter) Svenska ättartal 1896 s 91-93.

Boneau (Boneausköld) Svenska ättartal 1896 s 93-95.

Bonde från Örbäck Östergötland Genealogia Gothica II 1933-37 s 9-15.

Bonnevier Kjelldorff Bertil I W "Tidigare led av släkten Bonnevier. Reviderad version." Släkt och Hävd 1992 s 65-80.

Bonnier Svenska släktkalendern 1912 s 119, 1913 s 177, 1915/16 s 117, 1919 s 116, 1936 s 137, 1950 s 101, 1962 s 101, 1963 s 84, 1967 s 57, 1974 s 90, 1976 s 99, 1980 s 107.

Bonnier Svenska ättartal 1889 s 157-158.

Bonvieur, Bonvier, Bonnevier Ny svensk släktbok 1906 s 563.

Borelius Ny svensk släktbok 1906 s 389.

Borelius Svenska släktkalendern 1918 s 144, 1930 s 124, 1982 s 62.

Borell (från Kalmar) Svenska släktkalendern 1943 s 142.

Borg Svensk slägtkalender 1887 s 43-48.

Borg Släktkalender 1949 s 43.

Borg (från Lund) Svenska släktkalendern 1943 s 144.

Borg (från Rök) Svenska ättartal 1891 s 120.

Borg (Skånesläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 120, 1913 s 178, 1915/16 s 118, 1919 s 118.

Borg (Ystadssläkten) Svenska släktkalendern 1927 s 103, 1943 s 150.

Borg borgareslägt i Visby Gotländska slägter del I 1889-93 s 76.

Borg Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1964 s 175-181.

Borgenström Släktbok Ny följd II 1977 spalt 1.

Borgman (från Trelleborg) Svensk slägtkalender 1888 s 56-59.

Borgstedt Svenska släktkalendern 1918 s 147, 1930 s 126.

Borgström (från Trälleborg) Svenska släktkalendern 1912 s 127, 1913 s 185, 1914 s 120, 1915/16 s 125, 1919 s 125, 1938 s 128.

Borgström Släktkalender 1949 s 57.

Borin Norrländska släkter del 1 1890 s 287.

von Bornstedt Svenska släktkalendern 1912 s 128, 1913 s 186, 1917 s 122, 1930 s 128.

Bosæus Svenska släktkalendern 1912 s 129, 1913 s 187, 1917 s 123, 1927 s 104, 1943 s 151.

Bosæus Svensk slägtkalender 1886 s 99-100.

Boström Svenska ättartal 1896 s 96-99, 1898 s 88-89.

Boström Ny svensk släktbok 1906 s 7.

Boström Svenska släktkalendern 1912 s 130, 1913 s 189, 1914 s 121, 1915/16 s 126, 1919 s 126, 1920/21 s 56, 1938 s 129, 1950 s 104.

Bothen Svenska släktkalendern 1974 s 94.

Bouck Svenska ättartal 1893 s 76-79.

Boudru Svenska ättartal 1893 s 79-80.

Boustedt Svenska släktkalendern 1914 s 123, 1918 s 149, 1930 s 128.

Bowallius Svenska släktkalendern 1913 s 190, 1917 s 125, 1930 s 132.

Bowallius Svensk slägtkalender 1885 s 47-48, 1886 s 100, 1887 s 49, Svenska ättartal 1889 s 159-160.

Braad Svenska ättartal 1889 s 160-162.

Braconier Svenska släktkalendern 1914 s 127, 1915/16 s 128, 1927 s 106, 1943 s 154.

Brag (yngsta grenen) Svenska släktkalendern 1918 s 153, 1938 s 131.

Brambeck Svensk slägtkalender 1886 s 100-102.

Brandberg Svenska släktkalendern 1962 s 104, 1974 s 96, 1984 s 77.

Brandberg Ny svensk släktbok 1906 s 800.

Brandel Svensk slägtkalender 1888 s 59-62, Svenska ättartal 1893 s 81-93.

Brandelius (från Brantestad) Svenska ättartal 1893 s 93-99.

Brandelius (från Bränneboda) Svenska ättartal 1892 s 115-118.

Brandenburg Ny svensk släktbok 1906 s 565.

Brander Genealogiska anteckningar 1932 s 126.

Brander (Branderhjelm, Sköldebrand) Svenska ättartal 1898 s 89-103.

Brandt (från Greifswald) Svenska släktkalendern 1917 s 126, 1930 s 133.

Brandt från Släp Halland Genealogia Gothica II 1933-37 s 225-234.

Brannius (Branni, Brandberg) Svenska ättartal 1890 s 90-94.

Branting (Adlerbrant) Svenska ättartal 1898 s 103-118.

Brask Ehrling Sigfrid "Släkten Brask från Nordmarks härad" Stockholm 1963. 92 s.

Brask Setterkrans Göran "Brask-släkter i Sverige under medeltiden." Släkt och Hävd 1957 s 237-252.

Bratt (från Brattfors) Svenska släktkalendern 1912 s 132, 1913 s 192, 1914 s 129, 1915/16 s 130, 1917 s 128, 1919 s 127, 1927 s 108, 1936 s 140, 1943 s 156, 1950 s 105, 1967 s 62, 1978 s 68, 1989 s 79.

Bratt (från Brattfors) Svensk slägtkalender 1886 s 4-12, 1887 s 49, Svenska ättartal 1891 s 120-140.

Bratt Bratt Helmer "Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt." Stockholm 1951. 273 s.

Bratt Bratt Christian "Bratt från Brattfors." Stockholm 1992. 170 s.

Bratt Norlin Gunnar "Rengsjö-Brattarna och deras härstamning." Släkt och Hävd 1959 s 287-297.

Bratt (från Mariestad) Svenska släktkalendern 1918 s 156, 1936 s 152.

Bratt (från Uddevalla) Svenska släktkalendern 1917 s 138, 1930 s 134.

Bratt Lundberg Uno "Bratt från Kinne-Vedum. En bildhuggares familj." Släkthistorisk Tidskrift 1949 s 85-87.

Bratt Norlin Gunnar "Bratt af Höglunda, andra Brattsläkter och släkten Wallman." Släkt och Hävd 1973 s 327-335.

Die von Bratts Bratt Martin "Släkten Die von Bratts van Suid-Afrika." Släkt och Hävd 1995 s 415-423.

Brattström Svenska ättartal 1890 s 94-103.

de Brun Svenska ättartal 1893 s 122-125.

von Braun Svensk slägtkalender 1885 s 7-9.

von Braun Sundberg Emil "Den från Pommern härstammande svenska ätten von Braun." Halmstad 1938. 290 s.

Brauner Möller Sten "Erich och Catharina Brauner, Norrköping." Släkt och Hävd 1985 s 237-242.

von Breda Svenska ättartal 1896 s 99-103.

Bredberg Ny svensk släktbok 1906 s 97.

Bredberg Svenska släktkalendern 1912 s 142, 1913 s 201, 1927 s 119.

Bredberg (och Carlson-Bredberg) Svenska släktkalendern 1915/16 s 140.

Bredberg (från Medelpad) Svensk slägtkalender 1888 s 62-63.

Bredenberg Svensk slägtkalender 1888 s 63-64.

Bredenberg Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 377.

Brehmer Svenska släktkalendern 1938 s 134.

Breitholz Breitholz Anders "Den felande länken. Om adliga ätten Breitholz härstamning från den hanseatiska patriciersläkten Bretholt i Reval." Släkt och Hävd 1986 s 163-169.

Bremer von Euler-Chelpin Sten "Släkten Bremer (Hans Bremers släkt)." Släkt och Hävd 1970 s 106-114.

Brenner Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 103.

Bretholt Wase Dick "Bretholt - en medeltida Visbysläkt." Släkt och Hävd 1990 s 30-50.

Bretzner Svenska släktkalendern 1913 s 202, 1917 s 140, 1927 s 120.

Brinck Svensk slägtkalender 1886 s 102-104.

Bring Svensk slägtkalender 1887 s 50-54.

Bring (äldre grenen) Svenska släktkalendern 1912 s 143, 1913 s 203, 1914 s 139, 1918 s 158, 1930 s 137, 1938 s 136, 1943 s 170.

Bring Svenska släktkalendern 1976 s 104.

Brink från Borås Svenska Släkter 1915 s 85.

Brisman Svenska släktkalendern 1938 s 140.

Broander från Broa Halla Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 66.

Broander från Broa i Halla Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 72.

Broander (från Broa) Svenska släktkalendern 1950 s 120.

Broander från Halla Gotländska slägter del I 1889-93 s 63.

von Brobergen Svenska ättartal 1905 s 62-67.

Brobäck fråm Roma socken Gotländska slägter del I 1889-93 s 77.

Brobäck från L:a Hästnäs Gotländska släkter 1926 s 69.

De Broen (eller de Broen) Svenska ättartal 1896 s 103-109.

Brogren (Östgötagrenen) Svenska släktkalendern 1918 s 161, 1930 s 140, 1980 s 112.

Brogårdssläkten Hesselvik Lennart "Brogårdssläkten. En östgötsk släktkrönika." Helsingør 1990. 78 s.

Broling Svenska ättartal 1889 s 162-166.

Broman Svensk slägtkalender 1886 s 104-105.

Broman (Smålandssläkten äldre grenen) Svenska släktkalendern 1913 s 206, 1917 s 142, 1930 s 142.

Broms Svenska släktkalendern 1912 s 146, 1913 s 208, 1917 s 143.

Broms Svensk slägtkalender 1885 s 48-50, 1886 s 106, Svenska ättartal 1889 s 166-171.

Broms (från Vaxholm) Svenska släktkalendern 1918 s 164, 1920/21 s 58, 1938 s 143, 1950 s 123, 1980 s 117.

Broms (från Örebro) Svenska släktkalendern 1920/21 s 60, 1938 s 146, 1950 s 126, 1965 s 69, 1984 s 85.

Broms Örebrosläkt Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 25.

Bronell Svenska släktkalendern 2000 s 75

Broome Svensk slägtkalender 1887 s 54-57.

Browaldh (från Västerfärnebo) Svenska släktkalendern 1963 s 87, 1967 s 85.

Bruce (från Malmö) Svenska släktkalendern 1963 s 88.

Bruce (från Skåne) Svenska släktkalendern 1989 s 101.

Brun Svenska släktkalendern 1995 s 77.

de Brun Svenska släktkalendern 1913 s 286, 1917 s 206, 1927 s 153.

de Brun från Frankrike Gotländska slägter del I 1889-93 s 122.

Brundin (från Österunda Svenska släktkalendern 1943 s 174.

Brunius Svenska ättartal 1898 s 119-124.

Brunius (från Varberg) Svenska släktkalendern 1963 s 93.

Brunnberg Svenska släktkalendern 1918 s 166, 1930 s 144, 1950 s 128.

Brunnberg (från Brunna) Svenska släktkalendern 1963 s 99, 1982 s 66.

Brunnberg (Trögdsläkten) Svenska släktkalendern 1965 s 72.

Brunnmark Ny svensk släktbok 1906 s 637.

Brunnström Svenska släktkalendern 1914 s 142, 1918 s 172, 1930 s 149, 1943 s 178.

Bruno Svenska släktkalendern 1913 s 210, 1917 s 146, 1927 s 121, 1943 s 182, 1963 s 103, 1974 s 105.

Brunou Släktkalender 1949 s 61.

Brusewitz Svenska släktkalendern 1912 s 148, 1913 s 214, 1915/16 s 142, 1919 s 138, 1936 s 154, 1950 s 133, 1962 s 110, 1974 s 110.

Brusewitz Svensk slägtkalender 1886 s 106-112.

Bruun Svenska släktkalendern 1938 s 149.

Bruun Släktkalender 1949 s 66.

Bruyn (eller de Bruyn) Svenska ättartal 1896 s 110-112.

Bruze Svenska ättartal 1890 s 103-105.

Bruze Svenska släktkalendern 1919 s 144.

Bruzelius Svenska släktkalendern 1912 s 155, 1913 s 220, 1915/16 s 148, 1919 s 146, 1938 s 151, 1950 s 139, 1963 s 107, 1992 s 52.

Bruzelius Svenska ättartal 1890 s 105-106.

Brygger från Tyskland Gotländska slägter del I 1889-93 s 78.

Brynnel Svenska släktkalendern 1962 s 118, 1974 s 118.

Bräckesläkten Löfgren Ivan "Bräckesläkten Anteckningar om en bondesläkt från Ärtemarks socken i Dalsland" Åmål 1932.

Bräckesläkten Löfgren Ivan "En släkt från Edsviken" Mellerud 1959.

Brändström Svenska släktkalendern 1912 s 162, 1913 s 227, 1914 s 146, 1918 s 176, 1920/21 s 63, 1965 s 74, 1980 s 121.

Bröijer Näsström Yngve "En nyupptäckt gren av släkten Bröijer (Rosenbröijer)." Släkt och Hävd 1965 s 429-432.

Bröms Ny svensk släktbok 1906 s 638.

Bröms Genealogiska anteckningar 1932 s 55.

Bröms (Norrköpings slägten) Svenska ättartal 1898 s 124-134, 1905 s 67-77.

Buchholtz Svenska ättartal 1896 s 112-115.

Bucht Svensk slägtkalender 1887 s 57-59.

Budin från Lye Gotländsk släktbok 1910 s 74.

Bulich Svenska ättartal 1896 s 115-118.

Bull köpmansslägt i Visby Gotländska slägter del I 1889-93 s 81.

Bulmering från Tyskland Gotländsk släktbok 1910 s 74.

Bulmering från Tyskland Gotländsk släktbok 1938 s 82.

Bulmering(k) från Tyskland Gotländska slägter del I 1889-93 s 82.

Bundy Svenska släktkalendern 1943 s 185.

Buren Svenska släktkalendern 1914 s 147, 1918 s 177, 1930 s 153, 1943 s 187, 1962 s 119.

Buren Ny svensk släktbok 1906 s 100.

Buren Buren Haldo f Molander "Ättlingar till sockenskräddaren och bonden Johan Buren från Bodbyn Burträsk socken 1753-1983." Umeå 1983. 467 s.

Buren Buren Alma "Minnen och anteckningar om Grytgöls Bruk och ofrälse släkten Buren" Linköping 1920. 80 s.

von der Burg Svenska släktkalendern 1914 s 149, 1918 s 179, 1930 s 155.

Burgman Burgman Torsten "Släkten Burgman från Umeå." Släkt och Hävd 1994 s 133-136.

Burman (av Buresläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 150, 1930 s 157.

Burman (Aspgrenska slägtgrenen) Svensk slägtkalender 1888 s 64-65.

Burmeister från Lübeck Gotländsk släktbok 1910 s 78.

Burmeister från Lübeck Gotländsk släktbok 1938 s 85.

Burmeister från Lybeck Gotländska slägter del I 1889-93 s 85.

Bursie Svenska släktkalendern 1919 s 154, 1967 s 86.

Busch Svensk slägtkalender 1886 s 112, 1887 s 59.

Busck Svenska ättartal 1898 s 134-155.

Busse Hildebrand Rolf "Den s k guldsmedssläkten Busse." Släkt och Hävd 1975 s 338-352.

Butendorff från Lybeck Gotländska slägter del I 1889-93 s 86.

Buth Almquist Jan Eric "Ätten Buth (från Västergötland)." Släkt och Hävd 1969 s 231-241.

Byckorp-slägten Svenska ättartal 1890 s 106-111.

Bygden Svenska släktkalendern 1912 s 163, 1913 s 228, 1917 s 154, 1938 s 159.

Bygden Svenska ättartal 1890 s 452-453.

Byström (från Finland) Svenska släktkalendern 1913 s 229, 1917 s 154, 1930 s 161.

Byström (från Finland) Svenska ättartal 1894 s 130-136.

Byström Släktbok Ny följd III 1982-1989 spalt 1.

Byting Almquist Jan Eric "Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. En släkttavla från Västergötland, författad 1759. Här rättad och i modern form framlagd." Släkt och Hävd 1958 s 1-23.

Bågenholms-Håbolssläkten Löfgren Ivan "Bågenholms-Håbolssläkten" Mellerud 1965, faksimilutgåva 1983. 768 s.

Bång Svenska släktkalendern 1919 s 157.

Bång (Rydelius) Svenska ättartal 1892 s 118-119.

Båt Lundberg A W "Ur Skånska Båt-släktens häfder." Lund 1905. 208 s.

Båt av Billa Almquist Jan Eric "Ätten Båt av Billa (1473-1647). Släkt och gårdshistoriska undersökningar." Släkt och Hävd 1953 s 189-202.

Bååth (Ystadsgrenen) Svenska släktkalendern 1912 s 164, 1913 s 232, 1917 s 157, 1927 s 125, 1938 s 160.

Bäck Dahl Olga f Ström "Uddevalla-släkten Bäck under 16- och 1700 talen." Släkt och Hävd 1967 s 311-328.

Bäcklin Svenska släktkalendern 1930 s 64, 1980 s 123.

Bäckstadi Svensk slägtkalender 1887 s 59-60.

Bäckström (från Umeå) Svenska släktkalendern 1917 s 159, 1927 s 126.

Bähr från Tyskland Gotländska slägter del I 1889-93 s 90.

Bökman (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1917 s 161, 1927 s 128, 1938 s 162.

Bölja Almquist Jan Eric "Ätten Bölja från Uppland." Släkt och Hävd 1971 s 319-337.

Bölja Almquist Jan Eric "Om s k Bölja-ätter i Småland." Släkt och Hävd 1972 s 73-88.

Börjesson från Småland Gotländska slägter del I 1889-93 s 92.

Börtzell Svenska ättartal 1896 s 118-120.

Böttiger Svenska släktkalendern 1965 s 76.

Böttiger Svensk slägtkalender 1886 s 113-114, 1887 s 60.

Böttiger (Stockholms slägten) Svenska ättartal 1896 s 120-123.

Böök Släktbok II 1918-33 spalt 343.

Böös (Nathorst-Böös) Svenska släktkalendern 1919 s 158, 1943 s 190.

Cadier Svenska ättartal 1893 s 99-103.

Cahman Svenska ättartal 1896 s 123-125.

Calander (sedan Callander) från Sveriges fastland Gotländska slägter del I 1889-93 s 93.

Calen Svenska ättartal 1889 s 171-173.

Calissendorff från Tyskland Gotländsk släktbok 1910 s 84.

Calissendorff från Tyskland Gotländsk släktbok 1938 s 87.

Calissendorff från Tyskland Gotländska slägter del I 1889-93 s 95.

Calissendorff Svenska släktkalendern 1950 s 149, 1963 s 115, 1984 s 87.

Calissendorff Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1970 s 115-119.

Callander från Sveriges fastland Gotländsk släktbok 1910 s 80.

Callander från Sveriges fastland Gotländsk släktbok 1938 s 92.

Callerholm Svenska Släkter 1915 s 192.

Callmer Svenska släktkalendern 1974 s 120.

Calms Svenska ättartal 1892 s 119-121.

Camitz Svenska ättartal 1891 s 140-149.

Camitz Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 92.

Camitz Svenska släktkalendern 1914 s 151, 1918 s 181, 1930 s 165, 1963 s 117.

Camitz från Vestmanland Gotländska släkter 1926 s 72.

Camitz från Stockholm Gotländska släkter 1926 s 74.

Candolin Släktbok I 1912-16 spalt 655.

Candolin Släktkalender 1949 s 75.

Canutius från Vermland Gotländska slägter del I 1889-93 s 103.

Carbonnier Svenska släktkalendern 1950 s 150, 1963 s 121.

von Cardell Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 162.

Carell Svenska släktkalendern 1938 s 165.

Carger Svenska Släkter 1915 s 125.

Carl Persson Kjelldorff Bertil I W "Bergsmannen Carl Persson från Långban." Släkt och Hävd 1993 s 391-436.

Carlander Svenska ättartal 1891 s 149-150.

Carlander (från Karleby) Svenska släktkalendern 1912 s 166, 1913 s 234, 1914 s 153, 1918 s 183, 1930 s 167, 1938 s 170, 1943 s 194, 1984 s 99.

Carlberg (från Börstorp) Svenska släktkalendern 1920/21 s 64, 1936 s 161, 1950 s 151.

Carlbrecht (eller Karlbrecht) Svenska ättartal 1894 s 136-138.

Carlgren Svenska släktkalendern 1915/16 s 156, 1927 s 131, 1938 s 174.

Carlgren (från Karlskoga) Svenska släktkalendern 1950 s 155, 1967 s 89.

Carlman Svenska släktkalendern 1967 s 97.

Carlquist Svenska släktkalendern 1962 s 122.

Carlson (Barkmanska släkten) Svenska släktkalendern 1913 s 237, 1917 s 164, 1927 s 134.

Carlson (Barkmanskslägten) Svenska ättartal 1889 s 173-179.

Carlson (Fogelås-slägten) Svensk slägtkalender 1888 s 65-68.

Carlson (från Skänninge) Svenska släktkalendern 1984 s 107.

Carlson (med Carolson och Stafsing) (från Skänninge) Svenska släktkalendern 1950 s 160.

Carlsson Svensk slägtkalender 1886 s 114-115.

Carlsson (från Burseryd) Svenska släktkalendern 1984 s 109.

Carlsson (från Börringekloster) Svenska ättartal 1892 s 530-531.

Carlsson (Stadra och Lervikssläkt) Svenska släktkalendern 1927 s 136, 1930 s 171.

Carlsten Lamby Gunnar, Sjögren Ingeborg och Carlsten Claes "Profiler ur fyra sekler. Petter Carlsten i Östhammar och hans ättlingar." Tyresö 1980. 72 s + tabeller.

Carlström Svenska släktkalendern 1938 s 179.

Carlström Svenska ättartal 1905 s 78-83.

Carneij (eller stundom Carnegie) Svenska ättartal 1905 s 83-87.

Carre Svenska ättartal 1893 s 103-110.

Casparsson Svensk slägtkalender 1887 s 60-62.

Casparsson Svenska släktkalendern 1913 s 239, 1917 s 166, 1920/21 s 68, 1943 s 199, 1976 s 112.

Cassel Ny svensk släktbok 1906 s 8.

Cassel Svensk slägtkalender 1886 s 115-117, 1887 s 62.

Cassel (från Stora Kolaryd) Svenska släktkalendern 1938 s 180.

Cassel Nordlöf Barbro "Kring släkterna Cassel och Wahlberg." Släkt och Hävd 1986 s 18-20.

Cassel (yngre släkten) Svenska släktkalendern 1912 s 168, 1913 s 242, 1914 s 158.

Cassel (äldre släkten) Svenska släktkalendern 1913 s 241, 1914 s 156.

Cassel från Småland Gotländska släkter 1926 s 75.

Casselli Svenska släktkalendern 1938 s 185.

Cavalli Svenska släktkalendern 1912 s 170, 1913 s 245, 1917 s 168, 1927 s 137, 1936 s 164, 1963 s 122.

Cavallin Svenska släktkalendern 1912 s 174, 1913 s 248, 1917 s 171, 1927 s 141, 1936 s 168, 1976 s 115.

Cederberg (från Wadstena) Svenska ättartal 1908 s 37-38.

Cederblad (Sörmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 175, 1930 s 172.

Cederblom Ny svensk släktbok 1906 s 629.

Cederblom Svenska släktkalendern 1912 s 177, 1913 s 251, 1917 s 176, 1930 s 174.

Cederblom Svensk slägtkalender 1887 s 62-63.

Cedergren (från Mönsterås) Svenska släktkalendern 1978 s 92.

Cedergren från Carlscrona Gotländsk släktbok 1910 s 88.

Cedergren från Karlskrona Gotländsk släktbok 1938 s 97.

Cedergren från Garda Gotländska slägter del I 1889-93 s 105.

Cederholm (Cederholm von Schmalensee och von Schmalensee) Svenska ättartal 1892 s 121-127.

Cederin Svenska släktkalendern 1936 s 172.

Cederlund (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 253, 1914 s 160, 1915/16 s 160, 1920/21 s 70, 1936 s 173, 1965 s 79, 1978 s 96, 1989 s 105.

Cedermark (äldsta grenen) Svenska släktkalendern 1927 s 144, 1936 s 175.

von Cederwald Backström Åke "von Cederwald." Släkt och Hävd 1974 s 201-208.

von Celsing von Celsing Lars "Familjekrönika." 1986. 237 s.

Celsius (och von Celse) Svenska ättartal 1892 s 128-132.

Centerwall Svenska släktkalendern 1914 s 161, 1918 s 187, 1930 s 175.

Cervin Svenska släktkalendern 1912 s 178, 1913 s 254, 1917 s 178, 1920/21 s 71, 1936 s 177, 1943 s 201, 1962 s 124, 1965 s 81.

Cervin Svensk slägtkalender 1886 s 117-120.

Chace Genealogiska anteckningar 1932 s 104.

de Champs Svenska släktkalendern 1912 s 191, 1913 s 287, 1914 s 192, 1917 s 208, 1920/21 s 91, 1927 s 155.

Charleville Svenska släktkalendern 1943 s 203.

Charleville Svensk slägtkalender 1887 s 63-65.

de Charliere Zielfelt Lennart "Släkten de Charliere." Släkt och Hävd 1960 s 157-189.

Chasseur från Frankrike Gotländska slägter del I 1889-93 s 106.

Chemnitz från Preussen Gotländsk släktbok 1910 s 90.

Chemnitz från Preussen Gotländska slägter del I 1889-93 s 107.

Chemnitz från Preussen Gotländska släkter 1926 s 76.

Chenon Svensk slägtkalender 1888 s 68-71.

Chierlin Svenska ättartal 1908 s 39-41.

Chierlin Svenska Släkter 1915 s 98.

Chrigström Svenska släktkalendern 1950 s 162.

Christenson (från Dalby i Skåne) Svenska släktkalendern 1917 s 181, 1920/21 s 75, 1936 s 179, 1963 s 126.

Christensson (Christensen) Svenska släktkalendern 1943 s 205.

Christiansson från Rangsarfve i Näs Gotländska släkter 1926 s 81.

Christiernin (Hammarström, von Christiersson, af Christiernin, von Hess) Svenska ättartal 1898 s 155-190.

Christierson och Christerson Svenska släktkalendern 1912 s 182, 1913 s 257, 1915/16 s 161, 1927 s 145, 1938 s 186.

Christierson Ny svensk släktbok 1906 s 11.

Claassen från Helgoland Gotländsk släktbok 1910 s 91.

Claeson Svenska släktkalendern 1912 s 184, 1913 s 259, 1915/16 s 163, 1927 s 147.

Claeson Ny svensk släktbok 1906 s 13.

Claeson (Skåneslägten) Svensk slägtkalender 1887 s 65-66.

Clarholm Svenska släktkalendern 1918 s 191, 1930 s 179.

Clasen Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 211.

Clason Svenska släktkalendern 1913 s 261, 1914 s 165, 1917 s 184, 1920/21 s 78, 1936 s 183, 1976 s 122.

Clason Svenska ättartal 1890 s 111-118.

Claudelin från Helsingfors Gotländsk släktbok 1910 s 93.

Claudelin (från Finland) Svenska släktkalendern 1950 s 162.

Claudelin från Finland Gotländska slägter del I 1889-93 s 108.

Claudelin från Helsingfors Finland Gotländsk släktbok 1938 s 99.

Claudelin från Finland (Helsingfors) Gotländska släkter 1926 s 88.

Clausen Svensk slägtkalender 1888 s 71-72.

Clemetsson Möller Pontus "Måns Clemetsson (Oliveblad) till Vårby och hans släkt". Släkt och Hävd 1951 s 240-246.

Clerck Rosmans tabeller 1935 s 25.

Clerck Svenska ättartal 1898 s 190-194.

Cleve Svenska släktkalendern 1936 s 187.

Cnattingius Svenska släktkalendern 1913 s 265, 1917 s 188, 1930 s 180, 1943 s 210, 1967 s 98.

Colerus Släktbok I 1912-16 spalt 1.

Collberg från Pommern Gotländsk släktbok 1910 s 96.

Collberg från Pommern Gotländsk släktbok 1938 s 103.

Collberg (Gotlandssläkten) Svenska släktkalendern 1950 s 164.

Collberg från Preussen Gotländska släkter 1926 s 93.

Collenberg Svenska släktkalendern 1938 s 188.

Colliander Svenska släktkalendern 1914 s 170, 1918 s 192, 1930 s 185, 1984 s 113.

Colliander Släktkalender 1949 s 79.

Colliander Colliander Elof "Släkten Colliander i Sverige och Finland." Uppsala 1939. 333 s.

Colliander Hård af Segerstad E "Om smålandssläkten Collianders ursprung." Släkt och Hävd 1960 s 39-40.

Collin (från Lidhult) Svenska släktkalendern 1967 s 103.

de Cordes (eller Kords) Svenska ättartal 1905 s 87-90.

Corin Svenska ättartal 1890 s 118-121.

Corin Svenska släktkalendern 1913 s 271, 1917 s 195, 1920/21 s 83, 1936 s 189, 1967 s 108.

Cornelius (yngsta släktgrenen) Svenska släktkalendern 1913 s 273, 1917 s 197, 1927 s 148, 1943 s 215.

Cornelius (yngsta släktgrenen) Svenska ättartal 1889 s 179-180.

Cornelius (yngre släktgrenen) Svenska släktkalendern 1965 s 84, 1982 s 72.

Cornell Svenska släktkalendern 1992 s 65.

Corylander Svenska ättartal 1908 s 42-45.

Crælius Svenska Släkter 1915 s 44.

Crælius Svenska släktkalendern 1920/21 s 85.

Cramer Svenska släktkalendern 1915/16 s 165, 1919 s 163, 1938 s 189, 1950 s 165, 1963 s 129, 1976 s 131.

Cramer från Nederländerna Gotländsk släktbok 1910 s 104.

Cramer från Nederländerna Gotländsk släktbok 1938 s 113.

Cramer från Nederländerna eller England Gotländska slägter del I 1889-93 s 110.

de Croll Svenska ättartal 1896 s 129-131.

Crona Crona Sune H "Släkten Crona 1653-1930" Lund 1930. 21 s.

Crona Svenska släktkalendern 1914 s 178, 1918 s 201, 1938 s 191.

Cronacker Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 179.

Cronberg (från Malmö) Svenska släktkalendern 1995 s 80.

Cronhamn Svensk slägtkalender 1887 s 66-67.

Cronlund Svenska släktkalendern 1936 s 192, 1962 s 127.

Cronquist Svenska släktkalendern 1927 s 150, 1943 s 217, 1965 s 86.

Cronsioe Svensk slägtkalender 1887 s 67-69.

Cronstrand Svensk slägtkalender 1885 s 50-51, 1886 s 120.

Cronstrand Ny svensk släktbok 1906 s 194.

Cronström Släktkalender 1949 s 87.

von Cräutlin Backström Åke "von Cräutling - den svenska adliga ointroducerade ätten." Släkt och Hävd 1995 s 397-409.

Cullberg Svenska släktkalendern 1917 s 199, 1930 s 194, 1962 s 130, 1989 s 107.

Cullberg Svensk slägtkalender 1887 s 70.

Curman Svenska släktkalendern 1913 s 275, 1917 s 202, 1920/21 s 88, 1938 s 195, 1943 s 219.

Curman (från Tuna i Nykil) Svenska släktkalendern 1963 s 133.

Cygnæus Svenska ättartal 1889 s 180-184.

von Cöln (målare slägten) Svenska ättartal 1896 s 126-127.

Dævel Svenska släktkalendern 1938 s 198, 1965 s 89, 1980 s 127.

Dafgård Svenska släktkalendern 1980 s 128.

Dahl Ljung Olof "Bataljonsgevaldiger Hans Dahls ättlingar" - 1978.

Dahl Svensk slägtkalender 1886 s 120-121.

Dahl (från Almesåkra Jönköpings län) Svenska släktkalendern 1984 s 135.

Dahl (från Bohuslän) Svenska släktkalendern 1915/16 s 167, 1919 s 165, 1936 s 193.

Dahl (från Malmö) Svenska släktkalendern 1943 s 222.

Dahl (från Skåne) Svenska släktkalendern 1938 s 199.

Dahl (från Värmland) Svenska släktkalendern 1984 s 137.

Dahlander Svenska släktkalendern 1914 s 182, 1918 s 205, 1930 s 197, 1938 s 201.

Dahlberg Släktkalender 1949 s 89.

Dahlberger Svensk slägtkalender 1888 s 72-73.

Dahlbäck från Dalhem Gotländsk släktbok 1910 s 113.

Dahlbäck från Burge Dalhem Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 124.

Dahlbäck (Dahlbeck) (från Dalhem) Svenska släktkalendern 1950 s 168.

Dahlbäck från Dalhems socken Gotland Gotländska slägter del I 1889-93 s 119.

Dahlbäck från Burge i Dalhem Gotländska släkter 1926 s 111.

Dahlbäck från Suderbys i Sjonhem Gotländska släkter 1926 s 115.

Dahlerus Svenska släktkalendern 1913 s 278, 1915/16 s 178, 1919 s 176, 1936 s 204, 1950 s 171, 1963 s 136, 1978 s 98.

Dahlerus Svenska ättartal 1889 s 184-187.

Dahlgren Svensk slägtkalender 1885 s 52-54.

Dahlgren (från Norrköping) Svenska ättartal 1905 s 90-108.

Dahlgren (från Rördalen på Värmlandsnäs) Svenska släktkalendern 1976 s 135.

Dahlgren (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 185, 1913 s 280, 1914 s 186, 1915/16 s 180, 1919 s 178, 1938 s 205, 1962 s 134.

Dahlgren (Vermlandsslägten) Svensk slägtkalender 1888 s 73-76.

Dahllöf (från Dalsland) Svenska släktkalendern 1980 s 139.

Dahlman Svenska ättartal 1889 s 188-194.

Dahlman (från Värmland) Svenska släktkalendern 1978 s 104.

Dahlstedt (från Äppelbo) Svenska släktkalendern 1962 s 140, 1974 s 128.

Dahlström (från Dala socken i Västergötland) Svenska Släktkalendern 1943 s 224.

Dahlström Genealogiska anteckningar 1932 s 63, 127.

Dahlström Möller Pontus "Dahlström från Falkenberg och Mühlenbruch från Kalmar - två släktutredningar" Släkt och Hävd 1995 s 325-339.

Daleen (Haraldsson, Classon) Svenska ättartal 1905 s 109-113.

Dalen (från Stenstorp) Svenska släktkalendern 1963 s 141.

Dalhammar Svenska släktkalendern 1978 s 114, 1992 s 68.

Dalman från Skåne Gotländska slägter del I 1889-93 s 120.

Danckwardt Genealogiska anteckningar 1932 s 28.

Danckwardt (Nyköpings- och Norrköpings grenarna) Svenska ättartal 1893 s 110-119.

Danckward Tengwall Gustaf "Danckwardsättlingar. Borgmästaren Joachim Danckwards afkomlingar." Två delar. Hernösand 1912, 1913. 502 resp 460 s.

Dandenell Svenska släktkalendern 1912 s 190, 1913 s 284, 1915/16 s 184, 1927 s 152, 1936 s 207, 1962 s 142, 1974 s 131.

Danell (från Danstorp) Svenska släktkalendern 1914 s 190, 1915/16 s 186, 1919 s 183, 1936 s 208.

Danielsen Svenska släktkalendern 1963 s 143.

Danielslägten (från Änga i Tjällmo) (Buren) Svenska ättartal 1905 s 113-120.

Danielson och Danielsson (från Risinge) Svenska släktkalendern 1936 s 210, 1965 s 90.

Danielsson Svenska ättartal 1891 s 150-151.

Danielsson (från Kristdala) Svenska släktkalendern 1962 s 144, 2000 s 78.

Danielsson (från Näshult) Svenska släktkalendern 1930 s 201.

D:son Aschan (Danielson Aschan) Svenska släktkalendern 1963 s 146.

Danielsson-Aschan Svenska ättartal 1891 s 151-153.

Darell Svenska ättartal 1908 s 45-47.

Dargeman (Manderstjerna) Svenska ättartal 1896 s 127-129.

Daurer Svenska ättartal 1893 s 119-122.

Davidsson från Upphärad Svenska släkter 1:2 1985 s 104.

Dedekind från Tyskland Gotländska slägter del I 1889-93 s 124.

Dedekindt från Tyskland Gotländska släkter 1926 s 117.

Dedering Genealogiska anteckningar 1932 s 110.

Degerman (från Degerbyn) Svenska släktkalendern 1950 s 173.

Degerman från Piteå Gotländsk släktbok 1910 s 117.

Degerman från Piteå Gotländsk släktbok 1938 s 130.

Dehio Svenska släktkalendern 1963 s 145.

Delin (Gävlegrenen) Svenska släktkalendern 1920/21 s 92, 1943 s 226.

Dellwik Svenska släktkalendern 1913 s 291, 1917 s 209, 1930 s 203, 1943 s 229.

Dellvik Svensk slägtkalender 1886 s 122.

von Dellvig, von Delwig, Dellwik Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 165.

Delphin Svenska släktkalendern 1936 s 214, 1938 s 210.

Deutsch Svensk slägtkalender 1888 s 77, Svenska ättartal 1890 s 121-122.

Dickman Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 219.

Dickson Svenska släktkalendern 1912 s 195, 1913 s 293, 1914 s 196, 1915/16 s 193, 1917 s 210, 1918 s 209, 1919 s 191, 1927 s 156, 1936 s 215, 1943 s 231, 1950 s 179, 1962 s 147, 1967 s 112, 1980 s 142.

Dickson Ny svensk släktbok 1906 s 102.

Dickson Svensk slägtkalender 1885 s 54-58, 1888 s 78-82.

DidrikssonNy svensk släktbok 1906 s 634.

Dieden Svenska släktkalendern 1912 s 201, 1913 s 298, 1914 s 201, 1915/16 s 199, 1919 s 196, 1936 s 221, 1950 s 185, 1962 s 153, 1974 s 133, 1992 s 75.

Dieden Svensk slägtkalender 1887 s 71-72.

Diedrichs Svenska släktkalendern 1938 s 215.

van Dijk Västsvensk genealogi och personhistoria 1971 s 71.

Dijk Engström Tage "Redogörelse får en gren av släkten Dijk, Dyk." Släkt och Hävd 1990 s 75-79.

Dillner Svensk slägtkalender 1886 s 123-124.

Dillner (från Dillne) Svenska släktkalendern 1914 s 204, 1918 s 215, 1938 s 217.

Dillner (från Hällne) Svenska släktkalendern 1914 s 209, 1918 s 220.

Dillner från Oviken Norrländska släkter del 1 1890 s 74.

Dimander Svenska ättartal 1893 s 130-132.

Ditzinger Svenska ättartal 1896 s 134-142.

Ditzinger (Stockholmssläkt) Svenska släktkalendern 1962 s 158, 1980 s 149.

Djurberg Svenska släktkalendern 1912 s 203, 1913 s 301, 1917 s 216, 1927 s 161, 1943 s 239.

Djurberg (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1967 s 119, 1976 s 137.

Djurberg (Stockholms slägten) Svenska ättartal 1891 s 156-163.

Djurberg I (från Stockholm) Svenska släktkalendern 1989 s 115, 1995 s 83.

Djurberg II (från Stockholm) Svenska släktkalendern 1989 s 123, 1995 s 93.

Djurberg (från Söderhamn) Svenska ättartal 1891 s 163-166.

Djurson Svenska släktkalendern 1919 s 199, 1943 s 236.

Domaresläkten Skafte Domar "Domaresläkten" 3 delar. 1984-86.

Donner från Lübeck Gotländsk släktbok 1910 s 118.

Donner från Lübeck Gotländsk släktbok 1938 s 132.

Donner från Lybeck Gotländska slägter del I 1889-93 s 127.

Dorgen Svenska ättartal 1896 s 142-144.

Dorph Svensk slägtkalender 1888 s 320-321.

Dorph Svenska släktkalendern 1927 s 164.

Douglas Douglas Oscar Wilhelm "Ätten Douglas i Sverige 1662-1916" Örebro 1979. 427 s.

Drake Almquist Jan Eric "De introducerade ätterna Drakes gemensamma ursprung." Släkt och Hävd 1957 s 149-171.

Drangel Svenska släktkalendern 1912 s 206, 1913 s 303, 1915/16 s 202, 1919 s 202, 1938 s 222.

Drangel Svenska ättartal 1891 s 166-175.

Drangel (från Örberga) Svenska släktkalendern 1962 s 159.

Dreilick Ny svensk släktbok 1906 s 642.

Dress Svenska ättartal 1896 s 144-145.

Drysen Svenska ättartal 1890 s 123-125.

Dubb, Dubbe från Sveriges fastland Gotländska slägter del I 1889-93 s 131.

Dubbe (Dubb) Gotländsk släktbok 1910 s 121.

Dubbe (Dubb) Gotländsk släktbok 1938 s 135.

Dubois Svenska ättartal 1896 s 146-152.

Dubois Svenska släktkalendern 1962 s 161.

Dubois (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1974 s 140.

Dufwa Svenska släktkalendern 1912 s 209, 1913 s 306, 1917 s 220, 1930 s 204, 1965 s 103, 1982 s 83.

Dufwa Svensk slägtkalender 1888 s 82.

Dufva Svenska släktkalendern 1917 s 219.

Dufva Möller Sten "Släkten Dufva från Södertörn." Släkt och Hävd 1988 s 145-148.

Duner Svenska släktkalendern 1914 s 210, 1918 s 221.

Durchman Släktbok I 1912-16 spalt 13.

Durling Ny svensk släktbok 1906 s 393.

Durling Svenska släktkalendern 1912 s 210, 1913 s 307, 1914 s 211, 1917 s 221, 1920/21 s 94, 1927 s 165, 1950 s 189, 1965 s 106.

Durling Durling Axel Emanuel "Anteckningar om slägten Durling och dess förgreningar." Stockholm 1899. 36 s.

Durling Svensk slägtkalender 1885 s 59-62, 1886 s 125.

Duse från Öland Gotländsk släktbok 1910 s 123.

Duse från Öland Gotländsk släktbok 1938 s 138.

Duse från Öland Gotländska släkter 1926 s 121.

Duse Svenska släktkalendern 1950 s 192.

Dusen Svenska ättartal 1889 s 194-195.

Dybeck Svenska släktkalendern 1918 s 222, 1930 s 206.

Dybeck Svenska ättartal 1892 s 136-140.

Düben (von Düben) Svenska ättartal 1896 s 152-156.

Dyberg (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1918 s 224, 1930 s 208, 1938 s 225.

Dyberg Genealogia Gothica II 1933-37 s 319-334.

Dyhr-Hernod Släktbok Ny följd II 1977 spalt 591.

Dymling Svenska släktkalendern 1914 s 214, 1918 s 226, 1930 s 210, 1943 s 243.

Dyrssen Svenska släktkalendern 1912 s 213, 1913 s 311, 1914 s 217, 1915/16 s 205, 1917 s 224, 1918 s 229, 1919 s 205, 1920/21 s 97, 1936 s 225, 1950 s 193, 1962 s 163, 1967 s 125, 1978 s 116.

Dyrssen Ny svensk släktbok 1906 s 15.

Dyrssen Svenska ättartal 1889 s 195-197.

von Döbeln Hellerström Erik "Döbelns mödernefränder." Släkt och Hävd 1958 s 109-127.

Ebeltofft (Appeltofft) Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 16.

Eberstein Svenska släktkalendern 1912 s 216, 1913 s 313, 1915/16 s 207, 1920/21 s 100, 1936 s 228, 1950 s 198, 1963 s 147, 1976 s 146.

Eberstein Svensk slägtkalender 1886 s 125-126, Svenska ättartal 1890 s 125-128.

Eckerbom Svenska släktkalendern 1917 s 227, 1927 s 168, 1943 s 246.

von Eckermann Svenska släktkalendern 1912 s 218, 1913 s 315, 1914 s 219, 1915/16 s 209, 1919 s 208.

Eckerström Svenska släktkalendern 1938 s 228, 1950 s 200.

Edelberg Svenska släktkalendern 1938 s 231.

Eden (Norrlandssläkt) Svenska släktkalendern 1917 s 230, 1918 s 232, 1930 s 213.

Edenholm (från Östra Ed) Svenska släktkalendern 1950 s 203, 1965 s 111.

Edgren Släktbok I 1912-16 spalt 355.

Edgren Ny svensk släktbok 1906 s 247.

Edgren Genealogiska anteckningar 1932 s 83.

Edgren-Unger Edgren Anders H "En Värmlandssläkt. Från Johan Edgren härstammande släkter." Stockholm 1923. 256 s.

Edgren (från Eskilsäter) Svenska släktkalendern 1919 s 210.

Edgren (från Eskilsäter) Svenska ättartal 1890 s 128-129.

Edling (Upplandssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 211, 1927 s 172, 1938 s 232, 1980 s 152.

Edlund (från Värmland) Svenska släktkalendern 1980 s 158.

Edlund från Lockne Norrländska släkter del 1 1890 s 55.

Edman Ny svensk släktbok 1906 s 645.

Edman Svensk slägtkalender 1885 s 62-63.

Edman från Dragsmark Svenska släkter 1:1 1979 s 42.

Edman (från Visingsö) Svenska släktkalendern 1919 s 211, 1950 s 205, 1962 s 168, 1995 s 97.

Edman Svensk slägtkalender 1885 s 62-63.

Edvall Svensk slägtkalender 1886 s 127-128.

Edvall från Sundsvall Norrländska släkter del 1 1890 s 150.

Een Svenska släktkalendern 1917 s 232, 1930 s 214.

Een Svensk slägtkalender 1886 s 128-129.

Egelin Svenska ättartal 1890 s 129-131.

Egerström Svensk slägtkalender 1888 s 83-86, Svenska ättartal 1908 s 47-49.

Egerström Ny svensk släktbok 1906 s 17.

Egerström Svenska släktkalendern 1912 s 219, 1913 s 316, 1915/16 s 214, 1919 s 214, 1936 s 231, 1950 s 207.

Egnell Svenska släktkalendern 1982 s 88, 2000 s 86.

Egnell Svenska ättartal 1894 s 142-156.

Egnell (Östgötasläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 233, 1936 s 234.

Ehinger Svenska släktkalendern 1950 s 210, 1978 s 123.

Ehinger (Svenska grenen) Svenska ättartal 1891 s 176-181.

Ehinger från Tyskland Gotländsk släktbok 1910 s 125.

Ehinger från Tyskland Gotländsk släktbok 1938 s 141.

Ehinger från Tyskland Gotländska slägter del I 1889-93 s 139.

Ehnemark Svenska släktkalendern 1915/16 s 217, 1919 s 217.

Ehrenpohl Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 81.

Ehrenpreus Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 61.

Ehrenström från Stockholm Gotländsk släktbok 1910 s 131.

Ehrenström från Stockholm Gotländsk släktbok 1938 s 148.

Ehrenström från Stockholm Gotländska slägter del I 1889-93 s 143.

Ehrström Släktkalender 1949 s 91.

Eichhorn Svensk slägtkalender 1888 s 86-88.

Eilenburg-Wettin Genealogia Gothica II 1933-37 s 16-32.

Eiserman Svenska släktkalendern 1914 s 221, 1918 s 242, 1930 s 216, 1982 s 106.

Ek Svensk slägtkalender 1886 s 129-132.

Ek (från Eksjö) Svenska ättartal 1889 s 197-199.

Ek (Eek) (från Lockerud) Svenska släktkalendern 1919 s 218, 1943 s 251.

Ek (Eek) Västgöta-slägten Lockerudgrenen Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 191.

Ek (från Vissefjärda) Svenska släktkalendern 1974 s 143.

Ekblad (från Vestervik) Svenska ättartal 1890 s 131-132.

Ekbom (från Söne) Svenska släktkalendern 1980 s 160.

Ekdahl (från Tolånga) Svenska släktkalendern 1984 s 140.

Ekeberg (från Hellefors i Västmanland) Svenska släktkalendern 1943 s 254.

Ekecrantz Svenska släktkalendern 1915/16 s 218, 1927 s 175.

Ekedahl Svenska släktkalendern 1919 s 222, 1943 s 255.

Ekelund (från Gotland) Svenska släktkalendern 1950 s 212.

Ekelund från Klinte Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 151.

Ekelund (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 219, 1927 s 177, 1936 s 242.

Ekelund (Vermlandsslägten) Svenska ättartal 1889 s 199-211.

Ekelund (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1950 s 215, 1962 s 171, 1974 s 146.

Ekelöf (från Uppland) Svenska släktkalendern 1943 s 258, 1978 s 128.

Ekeman Svensk slägtkalender 1887 s 72-73.

Ekengren från Vall Gotländska släkter 1926 s 138.

Ekengren från Vimmerby Gotländska släkter 1926 s 133.

Ekermann Svenska släktkalendern 1919 s 224, 1984 s 144.

Ekermann Svensk slägtkalender 1888 s 88-96.

Ekeroth Svenska ättartal 1889 s 212-215.

Ekeroth (från Eksjö) Svenska släktkalendern 1917 s 234, 1927 s 184, 1938 s 236.

Ekesiöö Svenska släktkalendern 1943 s 259, 1963 s 150.

Ekholm (i Wadstena) Svenska ättartal 1908 s 49-52.

Ekholtz från Tyskland Gotländska slägter del I 1889-93 s 145.

Eklund (från Näshult) Svenska släktkalendern 1920/21 s 103, 1927 s 186, 1938 s 239.

Eklund (Stockholms slägten) Svenska ättartal 1893 s 135-137.

Eklöf Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 589.

Eklöf Släktkalender 1949 s 95.

Ekman Ekman Arne "Båtsmansättlingar (Ekman från Åboland)" - Åbo 1937. 16 s.

Ekman Svenska släktkalendern 1912 s 222.

Ekman Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 261.

Ekman Svensk slägtkalender 1885 s 64-67.

Ekman (Drysander) Svenska släktkalendern 1915/16 s 226, 1927 s 188.

Ekman (Drysander) Svenska ättartal 1889 s 216-220.

Ekman (Göteborgssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 319, 1914 s 225, 1915/16 s 228, 1917 s 237, 1918 s 246, 1919 s 230, 1920/21 s 104, 1936 s 249, 1943 s 261, 1950 s 222, 1962 s 178, 1976 s 150, 2000 s 108.

Ekman (Jönköpingsslägten) Svensk slägtkalender 1888 s 96-98.

Ekman från Skåne Gotländsk släktbok 1910 s 135.

Ekman från Skåne Gotländsk släktbok 1938 s 159.

Ekman (från Vännebo i Grangärd) Svenska släktkalendern 1978 s 131.

Ekman från Sveriges fastland Gotländska slägter del I 1889-93 s 146.

Ekman från Vestergötland Gotländsk släktbok 1910 s 133.

Ekman från Västergötland Gotländsk släktbok 1938 s 156.

Ekman från Vestergötland Gotländska slägter del I 1889-93 s 148.

Ekman (Västmanland-Dalasläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 231, 1918 s 252, 1930 s 219.

Ekmarck Svensk slägtkalender 1886 s 132-133.

Ekstrand (från Frommesta) Svensk slägtkalender 1888 s 98-99.

Ekstrand (från Åby) Svenska ättartal 1892 s 140-142.

Ekström Släktbok II 1918-33 spalt 367.

Ekström Släktkalender 1949 s 97.

Ekström (Göteborgs slägten) Svenska ättartal 1892 s 142-145.

Ekström (från Lidköping) Svenska släktkalendern 1930 s 222.

Ekström (från Dalarö Stockholmsgrenen) Svenska ättartal 1896 s 156-157.

Ekstrand (från Tofteryd) Svenska släktkalendern 1963 s 152.

Ekstrand (från Åby) Svenska släktkalendern 1919 s 237.

Ekström (från Husby-Lyhundra) Svenska släktkalendern 1943 s 270.

Ekström från Vinor på Fårö Gotländska släkter 1926 s 127.

Ekwall (Smålandssläkt) Svenska släktkalendern 1917 s 244, 1919 s 238, 1938 s 240.

Eld (Eldstjerna, Stjerneled) Svenska ättartal 1905 s 120-126.

Eldh Petersson A G "Släkten Eldh från Kväggen i Bjurkärn" - Kristinehamn 1926. 15 s.

Elfman Svenska släktkalendern 1914 s 234, 1918 s 255, 1936 s 258.

Elfving Svensk slägtkalender 1888 s 99-100.

Elfvius från Dalarne Gotländska slägter del I 1889-93 s 149.

Elgerus Svenska ättartal 1894 s 157-160.

Elinder Svenska släktkalendern 1976 s 161, 1995 s 102.

Elliot Ny svensk släktbok 1906 s 106.

Elliot Svenska släktkalendern 1913 s 325, 1914 s 237, 1915/16 s 235, 1919 s 243, 1936 s 260, 1950 s 231, 1963 s 155.

Elliot Svenska ättartal 1898 s 195-202.

Elmers Svenska ättartal 1896 s 157-159.

Elmgren (Lessebosläkten) Svenska släktkalendern 1992 s 82.

Elmquist (från Elmhult) Svenska släktkalendern 1914 s 242, 1917 s 248, 1920/21 s 111, 1938 s 244.

Elna Andersdotter Vinslöv no 8 Bergqvist B "Släktbok för Elna Andersdotter Vinslöv no 8." Släkthistorisk Tidskrift 1951 s 14-15, 29-32, 46-48.

Embrich (eller Emmerich) Svenska ättartal 1893 s 137-140.

Enander Svenska ättartal 1890 s 132-145.

Enblom Svensk slägtkalender 1885 s 68, Svenska ättartal 1890 s 145-146.

Enblom Svenska släktkalendern 1914 s 246, 1918 s 258, 1930 s 224, 1938 s 249, 1967 s 132.

Enbom Svensk slägtkalender 1887 s 74.

Enbäck från Visby Gotländska slägter del I 1889-93 s 150.

Enbäck (Einbech) från Slesvig Gotländska slägter del I 1889-93 s 150.

Enckell Släktbok Ny följd III 1982-1989 spalt 177.

Enderberg från Maldes i Nähr Gotländska släkter 1926 s 142.

Enell (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1913 s 331, 1914 s 247, 1918 s 260, 1930 s 225, 1943 s 274.

Enell (från Kuddby) Svenska släktkalendern 1962 s 185.

Enequist (från Östra Eneby) Svenska släktkalendern 1950 s 236.

Enequist från Eneby Östergötland Gotländsk släktbok 1910 s 139.

Enequist från Eneby Östergötland Gotländsk släktbok 1938 s 163.

Enequist från Östergötland Gotländska slägter del I 1889-93 s 155.

Eneroth Svenska släktkalendern 1936 s 266, 1967 s 134.

Eneroth (Uplands slägten) Svenska ättartal 1893 s 140-150.

Eneroth (från Uppland) Svenska släktkalendern 1915/16 s 240, 1919 s 249, 1938 s 250.

Eneström Svenska släktkalendern 1915/16 s 245, 1927 s 189, 1950 s 241.

Engbom från Alfva Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 153.

Engbom från Alfva socken Gotland Gotländska slägter del I 1889-93 s 172.

Engdahl (från Barkeryd) Svenska släktkalendern 1927 s 193, 1950 s 244.

Engedahl från Enges i Burs Gotländska släkter 1926 s 148.

Engel Svenska ättartal 1896 s 159-162.

Engelbrektson Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 59.

Engelbrektssläkten Magnell Kjell "Engelbrektssläkten från Kälkesrud." Släkt och Hävd 1958 s 99-108.

Engelhardt Svensk slägtkalender 1885 s 68-69, Svenska ättartal 1896 s 162-165.

Engelhart (från Norge) Svenska ättartal 1889 s 220-222.

Engelke Svenska Släkter 1915 s 54.

Engeström (med grenar von Engeström och Wildner) Svenska ättartal 1894 s 161-176.

Engeström från Engelholm Gotländska slägter del I 1889-93 s 178.

Engeström från Skåne Gotländsk släktbok 1910 s 154.

Engqvist från Prästhyttan vid Hedemora Svenska släkter 1:2 1985 s 108.

Engstedt Svenska släktkalendern 1974 s 155.

Engstrand Svenska ättartal 1889 s 223-225.

Engström Svensk slägtkalender 1885 s 69-70, Svenska ättartal 1894 s 177-181.

Engström Släktbok I 1912-16 spalt 365.

Engström (från Bondängen) Svenska släktkalendern 1917 s 251, 1930 s 227.

Engström (från Bötterum) Svenska släktkalendern 1930 s 229.

Engström (från Falun) Svenska släktkalendern 1976 s 164.

Engström från Kalmar Gotländska slägter del I 1889-93 s 181.

Engström från Småland Gotländsk släktbok 1910 s 157.

Engström från Småland Gotländsk släktbok 1938 s 179.

Engström (från Uppland) Svenska släktkalendern 1912 s 228, 1913 s 333, 1915/16 s 249, 1920/21 s 115, 1930 s 231, 1936 s 269.

Engströmer Svenska släktkalendern 1918 s 262, 1930 s 233.

Engvall (från Viby) Svenska släktkalendern 1963 s 163, 1980 s 166.

Engwall (från Lit i Jämtland) Svenska släktkalendern 1965 s 113.

Enhörning (Södermanlandssläkten) Kultur och personhistoriska anteckningar del III 1920 s 138.

Enhörning (Sörmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 335, 1914 s 249, 1918 s 266, 1930 s 235, 2000 s 122.

Enhörning (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1913 s 339, 1914 s 253, 1918 s 264, 1930 s 239.

Enhörning (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1936 s 271, 1965 s 117.

Eosander (Göthe, Liljeroot) Svenska ättartal 1908 s 52-56.

Erdmann Svenska släktkalendern 1918 s 270, 1930 s 241, 1980 s 171.

Erici Svenska släktkalendern 2000 s 133.

Ericsson (Djurkälla-Hesselby slägten) Svenska ättartal 1908 s 56-66.

Ericsson (till Granbergsdal) Svensk slägtkalender 1888 s 100-101.

Ericson (från Kristianstad) Svenska släktkalendern 1962 s 188, 1980 s 174.

Ericson (Kristianstadssläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 272, 1930 s 243, 1936 s 273.

Ericson från Nor Värmland Gotländsk släktbok 1938 s 181.

Ericson (från Tångeråsa) Svenska släktkalendern 1965 s 120.

Ericson Ny svensk släktbok 1906 s 484.

Ericson från Nor Vermland Gotländsk släktbok 1910 s 158.

Ericson från Vermland Gotländska slägter del I 1889-93 s 182.

Ericsson (från Nordmark och Långbanshyttan) Svenska ättartal 1889 s 225-227.

Ericsson (från Nya Kopparberget) Svenska ättartal 1891 s 181-187.

Ericsson (Ericson) (från Tångeråsa) Svenska släktkalendern 1980 s 176.

Erik Mattson Norberg Söderberg Brita "Ättlingarna til Erik Mattsson Norberg 1597-1700" 3 delar, Vänersborg 1981, 1982 och 1984. 187, 185 resp 248 s.

Eriksson (Malmösläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 252, 1920/21 s 117.

Eriksson från Ärentuna Genealogiska anteckningar 1932 s 85.

Erlandsson Svenska släktkalendern 1927 s 194.

Erlandsson (från Reslöv) Svenska släktkalendern 1943 s 276.

Erling Svenska ättartal 1890 s 146.

Ernberg och Ehrenberg Svenska släktkalendern 1912 s 230, 1913 s 340, 1915/16 s 253, 1919 s 254, 1936 s 275, 1982 s 115.

Essen (Torpa- eller Köpingsgrenen) Svenska släktkalendern 1962 s 190, 1976 s 167.

Essen (Köpingsgrenen) Svenska ättartal 1894 s 181-184.

Estelle Svenska släktkalendern 1982 s 123.

Estlander från Karelen Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 107.

Eurenius (Norrlandsslägten) Svenska ättartal 1894 s 185-200.

Eva Wigströms släkt Svenska Släkter 1915 s 183.

Ewerlöf Svenska släktkalendern 1912 s 233, 1913 s 344, 1914 s 254, 1915/16 s 256, 1919 s 257, 1927 s 195, 1936 s 279, 1943 s 278, 1967 s 138, 1978 s 136.

Evers Svenska släktkalendern 1913 s 350, 1917 s 253, 1919 s 263, 1938 s 255, 1950 s 246, 1965 s 125, 1995 s 107.

Evers (från Holstein) Svenska ättartal 1898 s 202-206.

Ewert Svensk slägtkalender 1886 s 133-135.

Ewert Svenska släktkalendern 1912 s 240, 1913 s 353, 1915/16 s 263, 1920/21 s 118, 1938 s 259, 1950 s 249, 1963 s 165, 1980 s 181.

Fabritius Släktkalender 1949 s 98.

Facht Lifland Gotländsk släktbok 1910 s 159.

Facht från Livland Gotländsk släktbok 1938 s 182.

Facht från Liffland Gotländska slägter del I 1889-93 s 182.

Facht (från Lifland) Svenska släktkalendern 1950 s 251.

Fagerberg (från Småland) Svenska släktkalendern 1930 s 245, 1936 s 286.

Fagerlin Ny svensk släktbok 1906 s 567.

Fagerlin Svenska ättartal 1891 s 192-195.

Fagerström (från Stora Malm) (och Viroulet-Fagerström) Svenska släktkalendern 1950 s 253.

Fahlander Genealogiska anteckningar 1932 s 67.

Fahlbeck Svenska släktkalendern 1918 s 273, 1930 s 246, 1938 s 261.

Fahlbeck (från Falun) Svenska släktkalendern 1962 s 193, 1974 s 158.

Fahlcrantz Svenska släktkalendern 1912 s 241, 1913 s 355, 1914 s 261, 1917 s 257, 1927 s 202, 1938 s 262.

Fahlcrantz Svensk slägtkalender 1885 s 71-72.

Falhem (från Falun) Svenska ättartal 1892 s 145-148.

Fahlroth Svenska släktkalendern 1930 s 248.

De Falck Svenska ättartal 1893 s 125-130.

Falck Svenska släktkalendern 1919 s 267, 1943 s 285.

Falck (Rytterström, Falkenfelt och Falckenheim) Svenska ättartal 1893 s 150-157.

Falck (från Västervik) Svenska släktkalendern 1919 s 270, 1943 s 287.

Falck (från Alsen) Norrländska släkter del 2 1892 s 171.

Falck (från Stockholm) Svenska släktkalendern 1962 s 195.

Falck från Wamblingbo Gotländsk släktbok 1910 s 165.

Falck från Wamblingbo Gotländsk släktbok 1938 s 189.

Falck från Vamlingbo Gotländska släkter 1926 s 152.

Falk Genealogiska anteckningar 1932 s 99.

Falk Ny svensk släktbok 1906 s 111.

Falk Svensk slägtkalender 1886 s 19-20.

Falk (från Risäter) Svenska släktkalendern 1912 s 244, 1913 s 357, 1915/16 s 265, 1919 s 272, 1938 s 264.

Falk (från Norrköping) Svenska släktkalendern 1930 s 249.

Falk (från Skeda) Svenska släktkalendern 1920/21 s 120.

Falk (från Skeda) Svenska ättartal 1889 s 227-231.

Falkenberg Falkenberg Fr "Falkenbergska släktboken." Stockholm 1937. 256 s.

Falkenberg Falkenberg Fr "Falkenbergska släktminnen jämte tillägg till släktboken." Stockholm 1942. 264 s.

Falkengren och Qvistson Rosmans tabeller 1935 s 27.

Falkerstedt Svenska släktkalendern 1995 s 116.

Falkman (två släkter från Falkenberg) Svenska släktkalendern 1962 s 196, 1978 s 147, 2000 s 135.

Falkman Falkman Thyra "Släkten Falkman från Eksjö med släktgren Modensvärd." Släkt och Hävd 1964 s 211-245.

Falkman Svensk slägtkalender 1885 s 73-77.

Falkman (Malmösläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 246, 1913 s 360, 1915/16 s 268, 1919 s 275, 1936 s 288, 1950 s 254.

Fallenius Svenska släktkalendern 1912 s 251, 1913 s 365, 1915/16 s 273, 1919 s 280, 1936 s 293, 1943 s 290, 1962 s 205.

Fallenius (från Kristdala) Svenska släktkalendern 1989 s 126.

Faltz (Faltzburg) Svenska ättartal 1896 s 165-167.

Fant Svensk slägtkalender 1886 s 135-138.

Fant Svenska släktkalendern 1912 s 253, 1913 s 367, 1914 s 263, 1917 s 259, 1927 s 204, 1938 s 268, 1950 s 260, 1962 s 210, 1982 s 128.

Faxe Svenska släktkalendern 1913 s 370, 1914 s 266, 1918 s 275, 1920/21 s 124, 1938 s 272, 1950 s 264, 1962 s 215, 1967 s 148.

Faxe Svenska ättartal 1894 s 200-210.

Febvrel (Fevrell) Svenska släktkalendern 1950 s 266.

Federley Släktbok I 1912-16 spalt 49.

Federley Släktkalender 1949 s 113.

Fedder Rosmans tabeller 1935 s 31.

Fegræus från Vestergötland Gotländsk släktbok 1910 s 167.

Fehman Svenska ättartal 1890 s 147-150.

Fehr Svensk slägtkalender 1887 s 75-76.

Fehrman Svenska ättartal 1896 s 167-172.

Feif (Ehrensparre, Adlerstolpe) Svenska ättartal 1898 s 206-216.

von Feilitzen Svensk slägtkalender 1886 s 21-24.

von Feilitzen Svenska släktkalendern 1918 s 277, 1919 s 283, 1920/21 s 127.

Felderman Rosmans tabeller 1935 s 34.

Fellenius Svenska släktkalendern 1918 s 282, 1930 s 251.

Fellers Svenska släktkalendern 1918 s 286.

Fellman Släktkalender 1949 s 117.

Feltström från Gudmundrå Norrländska släkter del 1 1890 s 275.

Fernström Svensk slägtkalender 1888 s 101-102.

Feron Hård af Segerstad Nils "Släkten Feron från Frankrike" Släkt och Hävd 1982 s 212-216.

Festin från Hackås Norrländska släkter del 1 1890 s 51.

Festin (från Hackås) Svenska släktkalendern 1989 s 134.

Feuk Svenska släktkalendern 1930 s 256, 1984 s 155.

Feuk Svensk slägtkalender 1885 s 77.

Feychting Svenska släktkalendern 1912 s 257, 1913 s 373, 1917 s 262, 1930 s 261.

Fick från Tyskland Gotländska slägter del I 1889-93 s 185.

Fick i Visby Gotländska släkter 1926 s 160.

Finck Svenska ättartal 1896 s 173-175.

Fineld Svenska släktkalendern 1938 s 274.

Fineld Genealogia Gothica II 1933-37 s 335-348.

Fineman Svenska släktkalendern 1930 s 263, 1938 s 275.

Fineman Svenska ättartal 1908 s 66-68.

Fineman på Gotland Gotländska släkter 1926 s 163.

Fineman från Östergötland Gotländska slägter del I 1889-93 s 186.

Finke Svenska ättartal 1908 s 68-71.

Fiorin Sparrlöf Göran "Magnus Fiorin och hans släktförhållanden." Släkt och Hävd 1990 s 17-22.

Fischer Ny svensk släktbok 1906 s 651.

Fischer Svenska ättartal 1896 s 175-180.

Fischer (från Hessen-Cassel) Svenska släktkalendern 1917 s 264, 1927 s 207, 1943 s 293.

Fischer (Östgötaslägten) Svenska ättartal 1890 s 150-153.

Fischerström (från Grefvie) Svenska släktkalendern 1920/21 s 132.

Fischerström (från Grefvie) Svensk slägtkalender 1887 s 76-78.

Fischerström (från Hofdala) Svensk slägtkalender 1887 s 78-80.

Fischerström (från Hovdala) Svenska släktkalendern 1912 s 259, 1913 s 375, 1915/16 s 275, 1920/21 s 133, 1938 s 278, 1963 s 168.

Fischerström (från Mellangrevie) Svenska släktkalendern 1938 s 279.

Fjellman (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1920/21 s 134, 1943 s 302.

Fjellman Norrländska släkter del 1 1890 s 173.

Fjellstedt Svensk slägtkalender 1886 s 138-139.

Fjellström Svenska ättartal 1898 s 216-231.

Fleming Setterkrans Göran "Ätten Flemings ursprung." Släkt och Hävd 1956 s 21-27.

Flensburg Svenska släktkalendern 1912 s 260, 1913 s 376, 1914 s 269, 1918 s 287, 1943 s 304.

Flensburg Svensk slägtkalender 1886 s 139-142, 1887 s 80-84.

Fjellström från Nora Norrländska släkter del 1 1890 s 209.

Flensburg Svenska släktkalendern 1930 s 265.

Floberg (Flodenberg) från Upland Gotländska slägter del I 1889-93 s 187.

Flodenberg från Upland Gotländsk släktbok 1910 s 168.

Floderus Svenska släktkalendern 1912 s 265, 1913 s 382, 1917 s 272, 1920/21 s 136, 1927 s 214, 1936 s 296, 1950 s 267.

Floderus Svenska ättartal 1892 s 148-154.

Flodin Wettergren Elis "Min mödernesläkt (Flodin)". Släkt och Hävd 1954 s 111-158.

Flodman Ny svensk släktbok 1906 s 315.

de Flon Pursche Werner "Släkten de Flon De äldsta svenska leden." Släkt och Hävd 1976 s 180-188.

Floor Släktbok II 1918-33 spalt 645.

Floor Svenska ättartal 1896 s 180-183.

Florinus, Florin, Blom Släktbok II 1918-33 spalt 385.

Florman (från Halland) Svenska släktkalendern 1920/21 s 140, 1936 s 300, 1950 s 271, 1962 s 217.

Flygare (från Södermanland) Svenska släktkalendern 1920/21 s 142.

Fogelberg (från Vireda) Svenska släktkalendern 1984 s 166.

Fogelholm Släktbok II 1918-33 spalt 663.

Fogelmarck Svenska släktkalendern 1920/21 s 146, 1943 s 309, 1989 s 137.

Fogelqvist Svenska släktkalendern 1938 s 280.

Fohlin från Tyskland Gotländska slägter del I 1889-93 s 189.

Folcker (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 276, 1927 s 218.

Folkungaätten von Warnstedt Christopher "Den äkta Folkungaätten." Släkthistorisk Tidskrift 1950 s 117-144.

Follin Svenska släktkalendern 1914 s 274, 1918 s 293, 1930 s 270, 1950 s 273, 1984 s 171.

Follin Svensk slägtkalender 1887 s 84-88.

Fonselius Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 449.

Fornander Ny svensk släktbok 1906 s 570.

Fornell (från Fornåsa) Svenska släktkalendern 1918 s 297, 1938 s 283, 1982 s 136.

Fornelius (Upsala-Stockholms grenen) Svenska ättartal 1893 s 157-161.

Forsberg (från Forsvik) Svenska ättartal 1893 s 161-165.

Forsberg från Stenkumla Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 170.

Forsberg från Stenkumla Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 191.

Forsberg från Stenkumla socken Gotland Gotländska slägter del I 1889-93 s 190.

Forselius (från Arboga) Svenska släktkalendern 1919 s 287.

Forsgren (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1936 s 303.

Forsius Släktbok I 1912-16 spalt 67.

Forsling Svenska släktkalendern 1965 s 131.

Forssbeck Svenska släktkalendern 1920/21 s 147.

Forssbeck Svensk slägtkalender 1888 s 102-103.

Forsselius (Westgöta slägten) Svenska ättartal 1893 s 165-167.

Forssell (och Forsell) Svenska ättartal 1893 s 168-180.

Forssell (från Forshem; Karlstadsgrenen) Svenska släktkalendern 1930 s 274.

Forssell (Västgötasläkten) Svenska släktkalendern 1943 s 311.

Forssell och Forsell (Västgötasläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 385, 1915/16 s 280, 1919 s 292.

Forssell (från Järvsö) Svenska släktkalendern 1919 s 288, 1936 s 304, 1943 s 313, 1967 s 150.

Forsseen från Ångermanland Norrländska släkter del 1 1890 s 303.

Forsslund (från Munkfors) Svenska släktkalendern 1918 s 298, 1930 s 276.

Forssman Svensk slägtkalender 1887 s 88.

Forssman (Skånsk släkt) Svenska släktkalendern 1918 s 300, 1938 s 285.

Forssten Svenska släktkalendern 1974 s 160.

Forsstrand Svensk slägtkalender 1885 s 78.

Fosti Svenska ättartal 1905 s 127-129.

Fougberg Svenska ättartal 1889 s 231-232.

Fougel Svenska ättartal 1896 s 184-187.

Franck (Carlshamns-slägten) Svensk slägtkalender 1888 s 103-105.

Franck (Carlsonska slägtgrenen) Svensk slägtkalender 1888 s 106.

Francke (Skånesläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 388, 1915/16 s 283, 1919 s 295, 1938 s 286, 1967 s 157.

Frankenfeldt Svenska ättartal 1894 s 210-213.

Franzen Svenska ättartal 1891 s 195-203.

Franzen från Gammalgarn Gotländska släkter 1926 s 170.

Fredborg Svenska släktkalendern 1982 s 138.

Fredenberg Ny svensk släktbok 1906 s 116.

Fredenberg Svenska ättartal 1889 s 232-233.

Fredenberg Svenska släktkalendern 1912 s 269, 1913 s 391, 1915/16 s 286, 1919 s 298, 1967 s 160, 1982 s 140.

Fredenhielm Collmar Magnus "Petrus Jonæ Fredenhielms härstamning och släkt". Släkt och Hävd 1970 s 24-31.

Fredholm (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1920/21 s 149, 1938 s 289.

Fredrik I Löfström Karl "Fredrik I:s härstamning och släkt." Släkt och Hävd 1961 s 238-245.

Fredriksson (från Ljusnarsberg) Svenska släktkalendern 1992 s 91.

Fredström (från Bäreberg) Svenska släktkalendern 1963 s 170, 1978 s 160.

Frendin från Södermanland Gotländsk släktbok 1910 s 172.

Fresk Svenska släktkalendern 1913 s 392, 1917 s 276, 1930 s 278, 1974 s 162.

du Fresne Svenska ättartal 1893 s 134-135.

Frestadius Svenska släktkalendern 1914 s 278, 1917 s 280, 1919 s 299, 1938 s 293.

Frestare Hallgrin Th "Släkten Frestare" Genealogiska föreningens släktböcker 6. Gävle 1947. 41 s.

Freudenthal Freudenthal Gunnar "Släkten Freudenthal från Balticum och Värmland jämte Tösse-släkten Freudenthal" - Höör 1957. 26 s.

Frey Släktbok I 1912-16 spalt 85.

Friberger Svenska släktkalendern 1930 s 281, 1982 s 143.

Frick Svenska släktkalendern 1920/21 s 152, 1943 s 318.

Frick (från Kristianstad) Svenska släktkalendern 1963 s 172.

Frick (från Kristianstad, Malmögrenen) Svenska släktkalendern 1976 s 172.

Frieberg Svenska släktkalendern 1915/16 s 287, 1919 s 301, 1943 s 328.

Fries från Danmark Gotländsk släktbok 1938 s 194.

Fries (Eliassläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 270, 1913 s 394, 1914 s 280, 1915/16 s 288, 1918 s 302, 1930 s 283, 1938 s 294, 1950 s 278.

Fries (Elias-slägten) Svensk slägtkalender 1886 s 142-144, Svenska ättartal 1905 s 129-136, 1908 s 71-73.

Fries (Nerikes-slägten) Svensk slägtkalender 1886 s 144-147.

Fries (Närkessläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 396, 1917 s 282, 1927 s 221, 1938 s 297, 1950 s 281, 1978 s 163.

Fries (Skånesläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 291, 1927 s 225, 1938 s 301, 1950 s 284.

Fries från Lifland Gotländsk släktbok 1910 s 173.

Fries från Liffland Gotländska slägter del I 1889-93 s 191.

Friese Svenska ättartal 1908 s 73-75.

v Friesen Svenska ättartal 1891 s 203-208.

von Friesen Svenska släktkalendern 1912 s 272, 1913 s 400, 1914 s 283, 1918 s 304, 1927 s 227, 1938 s 303.

Fris Svenska ättartal 1893 s 180-183.

Frisell Svenska ättartal 1889 s 233-236.

Frisell (från Frykerud) Svenska släktkalendern 1963 s 183, 1976 s 175.

Frisell (från Värmland) Svenska släktkalendern 1913 s 403, 1914 s 285, 1918 s 307, 1919 s 303, 1936 s 308, 1950 s 286.

Frisk Svenska släktkalendern 1913 s 406, 1917 s 286, 1919 s 306, 2000 s 154.

Fristedt (Östgötasläkt) Svenska släktkalendern 1943 s 331.

Fritsch Svenska släktkalendern 1943 s 332.

Frosterus Släktkalender 1949 s 121.

Frumerie Svenska släktkalendern 1919 s 309, 1943 s 334.

Frunck Ny svensk släktbok 1906 s 589.

Frunck Svensk slägtkalender 1886 s 147-149.

Frunck (Tillingegrenen) Svenska släktkalendern 1919 s 313.

Fryckbom Genealogiska anteckningar 1932 s 72.

Fryxell Svenska släktkalendern 1914 s 288, 1918 s 310, 1930 s 286.

Fryxell Svensk slägtkalender 1888 s 106-111.

Fröberg Ny svensk släktbok 1906 s 629.

Fröberg (från Fröstland) Svenska släktkalendern 1920/21 s 164.

Fröberg (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1920/21 s 166, 1936 s 311.

Fröberg (från Öfver Selö) Svenska ättartal 1890 s 153-155.

Frödin Svenska släktkalendern 1943 s 338.

Frödin (från Frötuna) Svenska släktkalendern 1963 s 187.

Fröding (från Frölunda) Svenska ättartal 1892 s 154-158.

Fröding (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 275, 1913 s 409, 1915/16 s 292, 1919 s 316, 1938 s 306.

Fröding (Västgöta- eller Borgundasläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 290, 1918 s 312, 1938 s 308.

Frölinder Svenska släktkalendern 1930 s 288.

Fröman (Upplandssläkten) Svenska släktkalendern 1936 s 312.

Fröst (från Fröstad) Svenska ättartal 1891 s 208-210.

Fullmo Gustafssons slägt Svenska ättartal 1896 s 187-190.

Fult (Vultejus, Lilljesvärd, Vult von Steijern.) Svenska ättartal 1896 s 190-198.

Funck från Tyskland Gotländska slägter del I 1889-93 s 195.

Funck från Stockholm Gotländska släkter 1926 s 174.

Fundell Thimon Gösta "Kyrkoherde - borgmästare - bibliotekarie. Tre 1600-talsgenerationer." Släkt och Hävd 1971 s 257-271.

Funkquist Svenska släktkalendern 1938 s 310.

Furnässläkten Löfgren Ivan "Furnässläkten och med den befryndade släkter" - 1942.

Fürst Svenska släktkalendern 1912 s 277, 1913 s 411, 1917 s 289, 1920/21 s 166, 1936 s 313, 2000 s 155.

Fürst Svensk slägtkalender 1888 s 111-112.

Fürstenberg Svenska släktkalendern 1913 s 413, 1914 s 292, 1918 s 314, 1930 s 289.

Furtenbach Furtenbach Börje "Furtenbachska släktboken" Stockholm 1958, andra upplagan 1976. 347 s.

Furtenbach Svenska ättartal 1896 s 198-201.

Furuland Svenska släktkalendern 1982 s 148.

Fåhræus Svenska släktkalendern 1920/21 s 168, 1936 s 314, 1950 s 289.

Fåhræus (och Fåhree) Svenska ättartal 1893 s 183-195.

Fåhræus från Fårö Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 179.

Fåhræus från Fårö Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 202.

Fåhræus från Fårö Gotland Gotländska slägter del II 1894-97 s 200.

Gadd (från Hisingen) Svenska släktkalendern 1930 s 290.

Gadd v Euler-Chelpin Sten "Stadssyndikus i Helsingfors Hemming Gadds släktförhållanden." Släkt och Hävd 1969 s 199-203.

Gadd Svenska ättartal 1894 s 213-219, 1898 s 232-234.

Gadd Släktkalender 1949 s 125.

Gadd (i Wänneberga) Svenska ättartal 1905 s 136-140.

Gadelius Svenska släktkalendern 1962 s 220.

Gagge Svenska släktkalendern 1913 s 414, 1917 s 291, 1930 s 292, 1980 s 185.

Gahmberg Släktbok Ny följd II 1977 spalt 289.

Gahmberg Släktkalender 1949 s 129.

Gahn Svenska släktkalendern 1912 s 278, 1913 s 415, 1914 s 294, 1918 s 316, 1927 s 229, 1930 s 293.

Gahne från Danmark Gotländsk släktbok 1910 s 193.

Gahne från Danmark Gotländsk släktbok 1938 s 218.

Gahne från Danmark Gotländska slägter del II 1894-97 s 218.

Gallander Kultur och personhistoriska anteckningar del III 1920 s 116.

Galler Svenska ättartal 1893 s 195-197.

Gammal Släktbok I 1912-16 spalt 377.

Gardæus från Garde Gotländska slägter del II 1894-97 s 222.

Gardell från Garda Gotländsk släktbok 1910 s 200.

Gardell från Garda Gotländsk släktbok 1938 s 226.

Gardell från Garde socken Gotland Gotländska slägter del II 1894-97 s 223.

Gardell från Garderungs i Stenkumla Gotländska släkter 1926 s 179.

Gardsten Svenska släktkalendern 1950 s 291.

Gardsten från Smiss i Garda Gotländsk släktbok 1910 s 204.

Gardsten från Smiss i Garda Gotländsk släktbok 1938 s 231.

Garström Svensk slägtkalender 1887 s 89.

Gartz Svensk slägtkalender 1887 s 89-91.

Gartz Svenska släktkalendern 1917 s 292, 1927 s 233, 1938 s 312.

Gartz Släktbok Ny följd II 1977 spalt 21.

Gazelius från Fårö Gotländska slägter del II 1894-97 s 230.

Gazelius från Gåsemora på Fårö Gotländska släkter 1926 s 184.

Gazelius från Stora Hobunga på Fårö Gotländska släkter 1926 s 187.

Gedda Svenska släktkalendern 1962 s 222.

Gedda Gedda Torsten "Släkten Gedda från Bohuslän." Skövde 1953. 345 s.

Gediche (el. Gietke el. Gettke) Svenska ättartal 1896 s 201-203.

de Geer de Geer Hans "Ätterna de Geer i Sverige." Stockholm 1989. 32 s.

de Geer de Geer Louis "Ätten de Geer. Stamtaflor öfver samtliga dess grenar från äldsta till närvarande tid." Uppsala 1920. 114 s.

Gehlin (Norrköpingssläkt) Svenska släktkalendern 1920/21 s 171, 1943 s 339.

Geijer Svenska släktkalendern 1912 s 282, 1913 s 419, 1914 s 297, 1915/16 s 295, 1917 s 294, 1918 s 319, 1919 s 318, 1927 s 234, 1930 s 297, 1936 s 317, 1938 s 313, 1943 s 341, 1950 s 292, 1962 s 226, 1963 s 189, 1974 s 168, 1978 s 168, 1995 s 117.

Geijer Geijer Lennart "Släkten Geijer jämte dottersläkterna von Geijer och af Geijerstam" Stockholm 1953. 264 s.

Geijer "Släkten Geijer jämte dottersläkterna von Geijer och af Geijerstam." 1977. 24 s.

Geijer Geijer B J "Bengt Gustaf Geijer till Uddeholm och hans ättlingar" Malmö 1899. 164 s.

Geijer Ny svensk släktbok 1906 s 397.

Geisler Svenska ättartal 1891 s 210-213.

Gejer Möller Pontus "Plåtslagarefamiljen Gejer." Släkt och Hävd 1955 s 284-289.

Gelhaar Svenska ättartal 1896 s 203-204.

Gellerstedt Gellerstedt Nils "Släkten Gellerstedt från Gällersta socken i Närke 1490-1953." Stockholm 1954. 129 s.

Gellerstedt Svenska släktkalendern 1918 s 333, 1936 s 330.

Gemmel Svenska släktkalendern 1920/21 s 172, 1943 s 354.

Gemnich Svenska ättartal 1893 s 198.

Genberg (Sundsvallsgrenen) Norrländska släkter del 1 1890 s 363.

Genberg (Sundsvallsgrenen) Svenska släktkalendern 1915/16 s 308, 1919 s 331.

Genberg (från Odensala) Svenska släktkalendern 1915/16 s 309, 1919 s 333.

Genberg (från Genvalla) Svenska släktkalendern 1915/16 s 311, 1919 s 335.

Gentzschein Svenska släktkalendern 1918 s 336.

von Gerber von Gerber Tage "Ätten von Gerber sedan medeltiden." (utan ort och årtal). 91 s.

Gerentz (från Viklau på Gotland) Svenska släktkalendern 1992 s 93.

Gerle från Tyskland Gotländsk släktbok 1910 s 206.

Gerle från Tyskland Gotländska slägter del II 1894-97 s 233.

Gernandt Svenska släktkalendern 1917 s 307, 1927 s 246, 1943 s 356, 1976 s 179.

Gernandt Svenska ättartal 1898 s 234-241.

Gesala-släkten (Gezelius) Ny svensk släktbok 1906 s 321.

Gibson Ny svensk släktbok 1906 s 197.

Gibson Svenska släktkalendern 1912 s 295, 1913 s 432, 1914 s 310, 1917 s 312, 1919 s 336, 1936 s 333, 1950 s 305.

Gibson Svensk slägtkalender 1888 s 321-323.

Gierow Svenska släktkalendern 1920/21 s 173, 1943 s 359.

Giers (Gjers) från Göteborg Asplund Gustaf "Släkten Giers (Gjers) från Göteborg jämte en del andra Gierssläkter." Genealogiska föreningens släktböcker 5 1943. 136 s.

Giers (Gjers) Svenska släktkalendern 1938 s 327, 1943 s 361.

Giertz Svenska släktkalendern 1915/16 s 312, 1927 s 250, 1938 s 329.

Giese Svenska släktkalendern 1919 s 339.

Gillberg (Roman; Vallert) Värmländska ättartal 1915 s 41.

Gille Svensk slägtkalender 1888 s 112-114.

Gilljam Ny svensk släktbok 1906 s 22.

Girolla (eller Girola) Svenska ättartal 1896 s 204-206.

Giron Svenska släktkalendern 1914 s 313, 1918 s 339, 1920/21 s 174, 1938 s 332, 1950 s 308.

Gisiko Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 753.

Giöbel Svenska släktkalendern 1943 s 365, 1962 s 240.

Giöding (von Göeding) Svenska ättartal 1896 s 206-212.

Gjers Svenska släktkalendern 1915/16 s 314, 1918 s 340.

Gjörwell Svenska ättartal 1898 s 241-242.

von Glan Svenska ättartal 1898 s 242-246.

Glas Svenska ättartal 1890 s 155-165.

Gleerup (svenska grenen) Svenska släktkalendern 1913 s 435, 1917 s 315, 1927 s 252.

Gleerup (Svenska grenen) Svenska ättartal 1891 s 213-219.

Glimstedt Svenska släktkalendern 1914 s 315, 1918 s 343.

Glosemeyer Svenska släktkalendern 1917 s 319, 1927 s 255.

Gnospelius Byman Alf "Släkten Gnospelius" Släkt och Hävd 1979 s 197-205.

Gobom Svenska släktkalendern 1938 s 333.

Goldkuhl Svenska släktkalendern 1915/16 s 317, 1919 s 340, 1936 s 337.

Gomer Svenska ättartal 1890 s 165-169.

de Gomsez (el. Gumse) Svenska ättartal 1908 s 75-77.

Gottlieb Svenska släktkalendern 1943 s 367, 1962 s 242, 1980 s 187.

Graan från Lycksele Norrländska släkter del 2 1892 s 59.

Graf (Tysk slägt) Svensk slägtkalender 1886 s 149.

Graffman Svenska släktkalendern 1943 s 369, 1963 s 205.

Grafström Svenska släktkalendern 1912 s 299, 1913 s 438, 1917 s 320, 1930 s 309, 1943 s 371, 1950 s 309.

Grafström Svensk slägtkalender 1887 s 91-92.

Graham Svenska släktkalendern 1978 s 185.

Grahn Svensk slägtkalender 1888 s 114-117.

Grahn (från Umeå) Norrländska släkter del 2 1892 s 83.

Grahn (från Gran i Uppland) Norrländska släkter del 2 1892 s 91.

Gram från Ystad Schönbeck Carl-Gerhard "Ystadssläkten Grams äldre släktled", Släkt och Hävd 1982 s 138-144.

Gram Svenska släktkalendern 1917 s 322, 1930 s 312.

Graan från Lycksele Norrländska släkter del 2 1892 s 59.

Gran, Gravius Genealogiska anteckningar 1932 s 114.

Granbom Norrländska släkter del 1 1890 s 108.

Granbom Svensk slägtkalender 1888 s 117-121.

Grandinson Svensk slägtkalender 1885 s 78-79.

Grandinson Svenska släktkalendern 1912 s 301, 1913 s 440, 1915/16 s 320, 1919 s 343, 1938 s 334.

Grangren Svenska ättartal 1892 s 158-159.

Granlund (Smålandssläkt) Svenska släktkalendern 1943 s 373.

Granlund från Granhult Småland (Hagbysläkten) Genealogia Gothica II 1933-37 s 33-37.

Granlund (från Söder Möre) Svenska ättartal 1889 s 236-237.

Granqvist (Blombergska slägten) och MeijerGrankvist Svenska ättartal 1890 s 461-463, 1891 s 219-225.

Granskog Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1965 s 361-369.

Granström (från Uppland) Svenska släktkalendern 1936 s 341.

Grape Norrländska släkter del 2 1892 s 131.

Grape Grape Ernst "Den gamla släkten Grape." Uppsala 1947. 126 s.

Grapengiesser Svenska släktkalendern 1920/21 s 176, 1938 s 336.

Grauers Svenska släktkalendern 1919 s 345, 1936 s 344, 1950 s 311, 1963 s 208, 1978 s 187, 1992 s 95.

Gravenhorst-Lövenstierne Svensk slägtkalender 1886 s 24.

Greasläkten Löfgren Ivan "Greasläkten" 2 delar - 1955, 1961.

Grefberg Svenska släktkalendern 1913 s 441, 1914 s 316, 1917 s 324, 1920/21 s 177, 1938 s 337, 1950 s 316, 1962 s 244.

Gren Rosmans tabeller 1935 s 38.

Gren (af Rossö) Svensk slägtkalender 1885 s 17.

Grenander Svensk slägtkalender 1886 s 149-151.

Grenholm Svenska ättartal 1890 s 169-170.

Grenholm (från Lit) Norrländska släkter del 2 1892 s 123.

Grewell Svenska släktkalendern 1915/16 s 321, 1927 s 256.

Grevell Svensk slägtkalender 1887 s 92-93.

Grewesmühl (Grevesmühl) Svensk slägtkalender 1886 s 151-152, Svenska ättartal 1898 s 246-260.

Grevesmühl Svenska släktkalendern 1982 s 149.

Grevesmühl (äldre grenen) Svenska släktkalendern 1913 s 443, 1914 s 317, 1918 s 344, 1927 s 257.

Grevesmöhlen Svenska ättartal 1898 s 260-262.

Grevilli Svensk slägtkalender 1887 s 93-94.

Grevillius Svensk slägtkalender 1887 s 94-97.

Grevillius Svenska släktkalendern 1915/16 s 322, 1927 s 259, 1938 s 340, 1976 s 186.

Grill Svenska släktkalendern 1912 s 302, 1913 s 445, 1914 s 320, 1918 s 346, 1930 s 313.

Grill Svensk slägtkalender 1886 s 25-29, Svenska ättartal 1896 s 212-217.

Grip (från Morkarla) Svenska släktkalendern 1963 s 216.

Grip (från Uppland) Svenska släktkalendern 1918 s 352, 1919 s 348, 1943 s 376.

Gripman Östensson Stig "Ett ovanligt kvinnonamn." Släkt och Hävd 1987 s 248-259.

Groen Svenska ättartal 1893 s 198-206.

Groth Svensk slägtkalender 1886 s 152-153.

Grubb från Upland Gotländsk släktbok 1910 s 208.

Grubb från Upland Gotländska slägter del II 1894-97 s 243.

Grundal Svensk slägtkalender 1887 s 98-99.

Grundal (Stockholmsgrenen) Svenska släktkalendern 1917 s 326.

Grundal från Stugun Norrländska släkter del 1 1890 s 41.

Grå Svenska ättartal 1894 s 219-220.

Gråberg från Upland Gotländska slägter del II 1894-97 s 245.

Gräsbeck Släktbok Ny följd III 1982-1989 spalt 357.

Gräsbeck Släktkalender 1949 s 134.

Grönblom Släktkalender 1949 s 139.

Grönlund Svenska släktkalendern 1938 s 344.

Grönlund Svenska ättartal 1890 s 170-172.

Grönlund Genealogia Gothica II 1933-37 s 349-362.

Grönwald Svenska släktkalendern 1943 s 377.

Grönwald Svensk slägtkalender 1888 s 121-122.

Grönvall (Grönwall) (från Börringe) Svenska släktkalendern 1919 s 349.

Grönwall (Ystadssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 307, 1913 s 450, 1915/16 s 326, 1919 s 354, 1943 s 378.

Grönvall (från Ystad) i Engelholm Svenska Släkter 1915 s 225.

Gulin Släktbok II 1918-33 spalt 39.

Gullberg (från Malmö) Svenska släktkalendern 1930 s 319.

Gullberg (från Skåne) Svenska släktkalendern 1918 s 353, 1930 s 321.

Gullichsen Släktkalender 1949 s 143.

Gulliksläkten Hasselberg Bertil "Gulliksläkten från Hällesjö" 1953, andra upplagan Örnsköldsvik 1958. 508 s.

Gullstrand Svenska släktkalendern 1914 s 325, 1918 s 355, 1930 s 323.

Gullström Svenska släktkalendern 1920/21 s 178, 1938 s 345.

Gumælius Svenska ättartal 1889 s 237-244.

Gunterberg Svenska släktkalendern 1919 s 358.

Gusa Guse Abramsson Ingeborg "Smålandssläkten Gusa-Guse under medeltiden." Släkt och Hävd 1976 s 1-46.

Gustafson från Tyskland Gotländsk släktbok 1910 s 210.

Gustafson från Tyskland Gotländsk släktbok 1938 s 233.

Gustafsson Svenska ättartal 1894 s 221-222.

Gustafsson (förut Berg) från Tyskland Gotländska slägter del II 1894-97 s 247.

Gustafson från Småland Gotländsk släktbok 1910 s 214.

Gustafson från Småland Gotländsk släktbok 1938 s 237.

Gustafsson fråm Småland Gotländska slägter del II 1894-97 s 251.

Gustavsson-Granlid (från Mattmar) Svenska släktkalendern 1963 s 21.

Guthenberg från Ekebys i Ganthem Gotländska släkter 1926 s 193.

Gülich Svenska släktkalendern 1962 s 247.

Gylden Svenska släktkalendern 1912 s 311, 1913 s 454, 1914 s 326, 1918 s 356, 1930 s 324, 1938 s 347, 1963 s 218, 1995 s 137.

Gyllenax Beerståhl Nils Fredrik "Ett bidrag till adliga ätten Gyllenax' genealogi." Släkt och Hävd 1989 s 155-159.

Gyllenhielm "Sofia Gyllenhielms mödernehärstamning". Släkt och Hävd 1950 s 120-122.

Gyllenhoff Svenska släktkalendern 1930 s 325.

Gyllenius Värmländska ättartal 1915 s 6.

Gylling Släktbok I 1912-16 spalt 99.

Gylta Almquist Jan Eric "Den muntliga traditionen och adliga ätten Gylta (1390-1646). En källkritisk undersökning." Släkt och Hävd 1955 s 185-201.

Gynther (Günther) (från Karlskrona) Svenska släktkalendern 1963 s 219.

Gårdman Gårdman Jan G "Etthundrasextio år med släkten Gårdman 1822-1982." Norrköping 1982. 115 s.

Gärde Svenska släktkalendern 1984 s 179.

Gärdman Svenska släktkalendern 1989 s 139.

Gödecke Svenska släktkalendern 1930 s 326.

Göhle Furtenbach B "Släkten Göhle" Genealogiska föreningens släktböcker 10 Stockhoolm 1961. 79 s.

Göransson Svenska släktkalendern 1912 s 312, 1913 s 455, 1914 s 327, 1918 s 357, 1936 s 348.

Göthe (från Götene) Svenska släktkalendern 1950 s 319.

Göthe (från Wadstena) Svensk slägtkalender 1887 s 99-101.

Götherström Svenska släktkalendern 1938 s 348.

Hæffner Svenska släktkalendern 1930 s 327.

Hæffner (från Småland) Svenska släktkalendern 1963 s 223.

Hæger Svenska släktkalendern 1927 s 269.

Hæggström Svenska släktkalendern 1912 s 315, 1913 s 458, 1915/16 s 330, 1919 s 361, 1936 s 350, 1943 s 381, 1976 s 190.

Hacke (eller Hack) Svenska ättartal 1908 s 77-79.

Hackman Svenska ättartal 1896 s 217-220.

Hackzell Svensk slägtkalender 1887 s 102-104.

Hackzell Svenska släktkalendern 1927 s 263.

Hafren från Stjups i Hablingbo Gotländska släkter 1926 s 197.

Hafström (från Bälteberga) Svenska släktkalendern 1913 s 460, 1917 s 327, 1936 s 353.

Hafström (från Odensvi) Svenska släktkalendern 1914 s 330, 1918 s 360.

Hafström (yngre Odensvisläkten) Svenska släktkalendern 1920/21 s 184, 1936 s 359, 1950 s 321, 1963 s 224, 1978 s 198.

Hafström (äldre Odensvisläkten) Svenska släktkalendern 1920/21 s 181, 1936 s 355, 1962 s 250.

Haga Haglund Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 761.

Hagander (från Knislinge) Svenska släktkalendern 1982 s 154.

Hagander (från Karlstad) Svenska släktkalendern 1919 s 363.

Hagander (från Värmland) Svenska släktkalendern 1963 s 227.

Hagberg Ny svensk släktbok 1906 s 487.

Hagberg (från Rasbo) Svenska släktkalendern 1912 s 317, 1913 s 462, 1917 s 329.

Hagberg (från Kroppa) Svenska släktkalendern 1963 s 229.

Hagberg (från Markaryd) Svenska släktkalendern 1918 s 362, 1938 s 350.

Hagberg (från Rasbo) Svenska släktkalendern 1930 s 328.

Hagberg från Taxinge Svenska släkter 1:2 1985 s 116.

Hagbergh Svenska släktkalendern 1965 s 133.

Hagelberg Svensk slägtkalender 1886 s 153-154.

Hagelstam Släktkalender 1949 s 144.

Hagemann Svenska släktkalendern 1962 s 255.

von der Hagen Svenska ättartal 1896 s 220-227.

Hagendahl (från Svinnegarn) Svenska släktkalendern 1963 s 230.

Haglund Svenska ättartal 1891 s 225-230.

Haglund (från V Skrukeby) Svenska släktkalendern 1919 s 364, 1936 s 362.

Hagman Svenska släktkalendern 1963 s 231.

Hagman Svensk slägtkalender 1887 s 105.

Hagson Svenska släktkalendern 1974 s 183, 1989 s 146.

Hagstedt Svenska släktkalendern 1930 s 330, 1936 s 365, 1962 s 256, 1984 s 182.

Hagström Ny svensk släktbok 1906 s 322.

Hagvall från Hulte i Endre Gotländska släkter 1926 s 202.

Hahn Svenska släktkalendern 1930 s 331, 1980 s 191.

Hahr Svenska släktkalendern 1912 s 318, 1913 s 465, 1917 s 332, 1920/21 s 187, 1936 s 366, 1943 s 385.

Hahr Svenska ättartal 1893 s 206-220.

Hain Svenska släktkalendern 1918 s 363, 1930 s 334, 1962 s 257, 1967 s 163, 1978 s 202.

Halenius, Hallenius och Noreus på Tunafors Ny svensk släktbok 1906 s 655.

Hall Svenska släktkalendern 1962 s 259.

Hallberg (från Hallstra) Svenska släktkalendern 1918 s 365, 1936 s 369.

Hallberg (från Pommern) Svenska släktkalendern 1919 s 369, 1938 s 353, 1980 s 194.

Halleen Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 627.

Hallenberg Svenska släktkalendern 1938 s 355.

Hallenberg från Halland Gotländsk släktbok 1910 s 216.

Hallenberg från Halland Gotländska slägter del II 1894-97 s 252.

Hallerström Svenska ättartal 1893 s 220-224.

Hallgren Svenska släktkalendern 1936 s 370.

Hallin Svenska släktkalendern 1918 s 367, 1930 s 336.

Hallin (från Södermanland) Svenska släktkalendern 1938 s 357.

Hallin (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1938 s 359.

Halling Svenska släktkalendern 1919 s 371.

Hallman Svensk slägtkalender 1886 s 154-155.

Hallstedt Svenska släktkalendern 1938 s 361.

Hallström (från Jämtland) Svenska släktkalendern 1912 s 326, 1913 s 472, 1915/16 s 337, 1919 s 379, 1936 s 371, 1938 s 363, 1950 s 323.

Hallström (från Stockholmstrakten) Svenska släktkalendern 1974 s 185.

Hallström (Södermanlandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 321, 1913 s 467, 1915/16 s 332, 1919 s 373, 1936 s 376, 1950 s 328.

Hamberg Svensk slägtkalender 1886 s 155-156.

Hamberg (från Stockholm) Svenska släktkalendern 1914 s 332, 1918 s 369, 1938 s 367, 1980 s 199.

Hamberg (från Torsåker; Härnösandsgrenen) Svenska släktkalendern 1914 s 333, 1918 s 370, 1938 s 368.

Hambræus från Bollnäs Norrland Gotländsk släktbok 1910 s 218.

Hambræus från Norrland Gotländska slägter del II 1894-97 s 254.

Hamilton Hamilton John AW "De svenska ätterna Hamilton." Stockholm 1936. 243 s.

Hamilton Hamilton CHM John "De svenska ätterna Hamilton." Stockholm 1995. 400 s.

Hamilton Segerstråle Nils "Hamiltonska slott och gårdar i Sverige." Vänersborg 1976. 313 s.

von Hamm Svenska släktkalendern 1913 s 476, 1917 s 334.

Hammar Svenska släktkalendern 1930 s 338, 1967 s 165.

Hammar II (från Göteborg) Svenska släktkalendern 1982 s 157, 1989 s 148, 1995 s 139, 2000 s 161.

Hammar (Uddevallasläkten) Svenska släktkalendern 1919 s 383.

Hammarberg (Göteborgssläkten) Svenska ättartal 1891 s 230-232.

Hammarberg (från Varberg) Svenska släktkalendern 1967 s 178.

Hammarhjelm Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 1.

Hammarskjöld Hammarskjöld Nina "Ätten Hammarskjöld" Stockholm 1915. 590 s.

Hammarsten Svenska släktkalendern 1912 s 330, 1913 s 477, 1917 s 336, 1930 s 348.

Hammarstrand Ny svensk släktbok 1906 s 658.

Hammarström Svensk slägtkalender 1887 s 106.

Hammarström från Dalarne Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 224.

Hamnström Svenska släktkalendern 1963 s 232, 1980 s 200.

Hammarström (gotländskt ursprung) Gotländska slägter del II 1894-97 s 255.

Hamnström (Örebrogrenen) Svenska släktkalendern 1917 s 337, 1930 s 349.

Handberg Svenska släktkalendern 1989 s 151.

Hanewad-släkten Berglöf Erik H "Hanewad-släkten från Peder Birgersson". Släkt och Hävd 1952 s 5-33.

Hanner (från Hannäs i Tjust) Svenska släktkalendern 1982 s 160.

Hanngren Ny svensk släktbok 1906 s 663.

Hanngren Svenska släktkalendern 1912 s 331, 1913 s 478, 1915/16 s 341, 1918 s 373, 1930 s 350.

Hanngren Svenska ättartal 1891 s 232-235.

Hans Dahl Ljung Olof, "Bataljonsgevaldiger Hans Dahls ättlingar", 1978.

Hans Holstensson Gillingstam Hans "Byn Vad i Söderbärke. Studier kring gårdsarkivalier och en hembygdsforskares efterlämnade anteckningar." Släkt och Hävd 1971 s 225-242.

Hans i Kråketorp Östensson Stig "Två fästmän som var släkt med sina fästmör." Släkt och Hävd 1987 s 408-427.

Hansen Svenska släktkalendern 1912 s 333, 1913 s 481, 1914 s 336, 1918 s 375, 1930 s 353, 1936 s 381.

Hansen Svenska ättartal 1896 s 227-232.

Hansen från Magdeburg Gotländsk släktbok 1910 s 219.

Hansen från Magdeburg Gotländsk släktbok 1938 s 239.

Hansen från Tyskland Gotländska slägter del II 1894-97 s 255.

Hansson (från Bokenäs) Svenska släktkalendern 1962 s 261.

Hansson (med Prom och Brock) (Lilla Harriesläkten) Svenska släktkalendern 1950 s 333.

Hansson Genealogiska anteckningar 1932 s 29.

Hansten från Othem Gotland Gotländska slägter del II 1894-97 s 257.

Hanström Svenska släktkalendern 1919 s 387, 1950 s 335.

Hanström Svensk slägtkalender 1887 s 106, Svenska ättartal 1889 s 244-246.

Harding Svenska släktkalendern 1980 s 202.

Harkman Svenska ättartal 1894 s 222-228.

Hartelius Svenska släktkalendern 1918 s 376, 1930 s 354.

Hartman Svenska ättartal 1894 s 228-239.

Hartmann Svenska släktkalendern 1967 s 180.

Hartwall Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 479.

Haslum Svenska släktkalendern 1962 s 262, 1974 s 188, 1989 s 154.

Hasselberg Svenska släktkalendern 1912 s 334, 1913 s 482, 1917 s 339, 1930 s 356.

Hasselberg Svensk slägtkalender 1888 s 122-123.

Hasselblad Svenska ättartal 1893 s 224-231.

Hasselblad Svenska släktkalendern 1927 s 272, 1943 s 391.

Hasselblad (äldsta grenen) Svenska släktkalendern 1913 s 483, 1917 s 340.

Hasselblatt (Fontell) Släktbok II 1918-33 spalt 53.

Hasselquist Svenska ättartal 1889 s 246-248.

Hasselrot och Hesselroth Hasselrot Axel "Kalender över släkten Hasselrot jämte de från samma stam utgrenade släkterna Hesselroth och Hasselroth" - Stockholm 1923. 53 s.

Hasselrot och Hesselroth Hesselroth Iwan "Släkten Hesselroth från Dalsland." 1951 och 1964.

Hasselrot Ny svensk släktbok 1906 s 24.

Hasselrot Svenska släktkalendern 1912 s 336, 1913 s 486, 1914 s 337, 1915/16 s 344, 1917 s 343, 1919 s 389, 1936 s 383, 1943 s 394.

Hasselrot Svensk slägtkalender 1887 s 107-110.

Hasslaslägten Svenska ättartal 1905 s 140-158.

Hassler (från Östra Strö) Svenska släktkalendern 1963 s 234.

Hauffman Svenska släktkalendern 1950 s 339.

Hauffman från Stockholm Gotländsk släktbok 1910 s 222.

Hauffman från Stockholm Gotländsk släktbok 1938 s 244.

Hauffman från Stockholm Gotländska slägter del II 1894-97 s 263.

Haupt Svenska ättartal 1896 s 232-237.

Hauschildt Svenska släktkalendern 1950 s 341.

Haverman Svensk slägtkalender 1886 s 156-158.

Haverudssläkten Fondin Harry "Haverudssläkten. Anteckningar om en bondesläkt från Ärtemarks socken i Dalsland" - Västerås 1957. 31 s.

Hazelius Ny svensk släktbok 1906 s 256.

Hazelius Svenska släktkalendern 1912 s 339, 1913 s 490, 1917 s 347, 1920/21 s 189, 1938 s 371, 1965 s 135.

Hazelius Svensk slägtkalender 1887 s 110-111.

Hay Svenska släktkalendern 1943 s 399.

Hebbe Svenska släktkalendern 1914 s 341, 1918 s 378, 1938 s 373.

Hector (och Betzholtz) Svenska släktkalendern 1920/21 s 191, 1943 s 401, 1978 s 205.

Hedberg Hedberg Arvid "Släkten Hedberg från Edsvära i Västergötland" Genealogiska föreningens släktböcker 4 1940. 50 s.

Hedberg från Hedemora Svenska släkter 1:1 1979 s 49.

Hedberg (från Norrköping) Svenska släktkalendern 1936 s 388.

Hedberg (från Upsala) Svenska ättartal 1891 s 235-237.

Hedberg (från Vånga) Svenska släktkalendern 1936 s 390.

Hedberg (från Wånga) Svenska släktkalendern 1920/21 s 197.

Hedberg (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1943 s 407, 1995 s 144.

Hedberg Örebrosläkten Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 250.

Hedborg (från Hedemora) Svenska släktkalendern 1917 s 349, 1927 s 275, 1950 s 343, 1995 s 150.

Hedborn Svenska ättartal 1889 s 248.

Hedelius (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1912 s 342, 1913 s 492, 1915/16 s 348, 1919 s 394, 1943 s 411.

Hedenblad Svenska släktkalendern 1914 s 344, 1915/16 s 350, 1919 s 396, 1938 s 376, 1963 s 235.

Hedenfeldt Svenska släktkalendern 1938 s 378.

Hedengren Ny svensk släktbok 1906 s 30.

Hedengren Svenska släktkalendern 1912 s 344, 1913 s 494, 1914 s 345, 1915/16 s 352, 1917 s 352, 1920/21 s 201, 1938 s 379, 1950 s 348, 1963 s 238, 1992 s 110.

Hedenlund Svenska släktkalendern 1930 s 358.

Hederstedt Svenska släktkalendern 1950 s 349.

Hederstedt från Mölner i Väte Gotländska släkter 1926 s 207.

Hederstjerna Wilstadius Paul "Adliga ätten Hederstjerna, nr 1543. Några anteckningar om de äldsta kända släktleden." Släkt och Hävd 1970 s 32-36.

Hederström Svensk slägtkalender 1885 s 79-80, 1887 s 111-112.

Hederström (från Kvillinge) Svenska släktkalendern 1943 s 413, 1984 s 183.

Hederström (från Trehörna) Svenska släktkalendern 1915/16 s 354, 1927 s 278.

Hedin i Fole Gotländska släkter 1926 s 217.

Hedin (från Hidingsta) Svenska släktkalendern 1912 s 345, 1913 s 495, 1914 s 347, 1918 s 381, 1930 s 359.

Hedin (från Hidingsta i Norrbyås) Svenska ättartal 1892 s 159-171.

Hedin (från Walla i Tysslinge) Svenska ättartal 1892 s 171-174.

Hedlund Svensk slägtkalender 1888 s 123-124.

Hedlund (Göteborgssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 499, 1914 s 350, 1918 s 385, 1936 s 395.

Hedlund (från Uppland) Svenska släktkalendern 1930 s 363.

Hedman Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 111.

Hedman Släktbok Ny följd II 1977 spalt 647.

Hedræus Edestam Anders "Släkten Hedræus" - Hembygden 1950 s 70-85.

Hedren Svenska ättartal 1890 s 172-175.

Hedren (från Högsäter) Svenska släktkalendern 1917 s 354, 1927 s 281.

Hedström från Hejdeby Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 252.

Hedström från Tibbles Hejdeby Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 228.

Hedström från Bolarfve i Hejdeby Gotländska släkter 1926 s 223.

Hegardt Svenska släktkalendern 1912 s 349, 1913 s 501, 1917 s 355, 1920/21 s 203, 1938 s 381, 1950 s 353, 1963 s 241.

Hegardt Svensk slägtkalender 1888 s 124-129, Svenska ättartal 1894 s 239-249.

Heidenberg från Hejde socken Gotland Gotländska slägter del II 1894-97 s 268.

Heidenberg från Hejdeby socken Gotland Gotländska slägter del II 1894-97 s 269.

von Heijne von Heijne Axel och Trägårdh Kurt G "Adliga ätten von Heijne med ingifta grenar 1630-talet - 1990." 1990.

von Heijne Spens Erik "Adliga ätten nr 1594 von Heijne 1718-1968." Släkt och Hävd 1969 s 204-209.

Heijl Svenska släktkalendern 1912 s 354, 1913 s 507, 1915/16 s 356, 1927 s 282, 1938 s 386.

Heilborn Svenska släktkalendern 1912 s 357, 1913 s 509, 1917 s 359, 1930 s 364.

Heimbürger Svenska släktkalendern 1995 s 160.

Heinrichs Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 277.

Heinrichs Släktkalender 1949 s 147.

Heitmüller Svenska ättartal 1890 s 175-177, 1908 s 79-81.

Helander Svensk slägtkalender 1885 s 80-81, Svenska ättartal 1890 s 177-178.

Helin Svensk slägtkalender 1886 s 158-159.

Helin Demitz-Helin Svenska släktkalendern 1930 s 366.

Hell Svenska släktkalendern 1992 s 115.

Hellberg (från Helgered) Svenska ättartal 1890 s 453-455.

Hellberg (från Järnboås) Svenska släktkalendern 1917 s 361, 1930 s 367.

Hellbing Svenska släktkalendern 1982 s 165.

Helleborg (från Södermanland) Svenska släktkalendern 1918 s 387.

Helleday Svenska släktkalendern 1913 s 510, 1914 s 352, 1918 s 388, 1930 s 368, 1962 s 263.

Helleday, Helledaij Svenska släktkalendern 1982 s 166.

Helleday Svensk slägtkalender 1888 s 129-134.

Hellerström Hellerström Erik "Kring min släkts ursprung." Släkt och Hävd 1974 s 9-30.

Hellerström Svenska släktkalendern 1913 s 514, 1917 s 362, 1920/21 s 208, 1936 s 397.

Hellgesson (från Småland) Svenska ättartal 1890 s 178-179.

Hellichius Svenska släktkalendern 1915/16 s 358, 1927 s 284.

Helling Svenska släktkalendern 1930 s 372, 1984 s 187.

Helling Svensk slägtkalender 1886 s 159-160.

Helling (från Bohus) Svenska släktkalendern 1913 s 515, 1914 s 356, 1918 s 392.

Helling (Kungelfsslägten) Svenska ättartal 1889 s 248-252.

Helling (Rigaslägten) Svenska ättartal 1889 s 252-253.

Hellman Svenska släktkalendern 1919 s 399.

Hellner (från Östra Vemmenhög) Svenska släktkalendern 1995 s 162.

Hellstedt (Eskilstunasläkten) Svenska släktkalendern 1936 s 399.

Hellström Svenska ättartal 1898 s 268-269.

Hellström (från Finland) Svenska släktkalendern 1917 s 363, 1930 s 374.

Hellström (Främsbacka slägten) Svenska ättartal 1898 s 262-268.

Hellström (från Jäder) Svenska ättartal 1892 s 174-175.

Hellström (Nyköpingsslägten) Svenska ättartal 1889 s 253-254.

Helmer (från Edsgatan) Svenska släktkalendern 1965 s 138, 1982 s 174.

Helms från Lybeck Gotländska slägter del II 1894-97 s 270.

Hemberg Svenska släktkalendern 1914 s 359, 1918 s 394.

Hemmingsöner (i Norrköping) (Hultman, Forelius) Svenska ättartal 1905 s 158-163.

Hemph från Polen Gotländska slägter del II 1894-97 s 271.

Hemph från Polen Gotländska släkter 1926 s 227.

Henkow Svenska släktkalendern 1980 s 203.

Hennig Svenska släktkalendern 1936 s 400.

Henschen Svenska släktkalendern 1912 s 358, 1913 s 517, 1914 s 360, 1918 s 396, 1930 s 375, 1943 s 415, 1962 s 267, 1984 s 190.

Henschen Svensk slägtkalender 1888 s 134-137, Svenska ättartal 1908 s 81-82.

Hentzig Svenska ättartal 1894 s 250-254.

Heræus Genealogiska anteckningar 1932 s 26.

Herdin Svenska släktkalendern 1927 s 286.

Herdin Svenska ättartal 1898 s 270-273.

Herlen Svenska ättartal 1889 s 254-255.

Herlenius Svenska ättartal 1889 s 255-256.

Herlenius Svenska släktkalendern 1914 s 364, 1918 s 400, 1930 s 380, 1943 s 420.

Herlenius (Herlen) Kultur och personhistoriska anteckningar del III 1920 s 90.

Herlin Släktbok Ny följd II 1977 spalt 321.

Herrlin Svenska släktkalendern 1914 s 369, 1918 s 405, 1938 s 392.

Herlitz Svenska släktkalendern 1950 s 356, 1982 s 177.

Herlitz från Stralsund Gotländsk släktbok 1910 s 229.

Herlitz från Zeitz i Sachsen Gotländsk släktbok 1938 s 255.

Herlitz från Westfalen Gotländska slägter del II 1894-97 s 272.

Hermansson (von Hermansson) Svenska ättartal 1894 s 254-258.

Hernblom Svensk slägtkalender 1888 s 138-139.

Hernblom Svenska släktkalendern 1915/16 s 361, 1919 s 400.

Hernlund Svenska släktkalendern 1914 s 366, 1918 s 402, 1938 s 389, 1963 s 249.

Hernlund Svensk slägtkalender 1886 s 160-162.

Hernmarck Svenska släktkalendern 1914 s 368, 1918 s 404, 1930 s 381, 1938 s 391, 1962 s 272, 1974 s 190, 1989 s 156.

Hernod Svenska släktkalendern 1919 s 401, 1943 s 421.

Hero Kjelldorff Bertil I W "Släkterna Hero/Herou i tidiga led." Släkt och Hävd 1994 s 137-183.

Herpel Svenska ättartal 1896 s 237-240.

Herslow Svenska släktkalendern 1912 s 362, 1913 s 521, 1915/16 s 362, 1919 s 402, 1938 s 394, 1962 s 274, 1967 s 182, 1982 s 194.

Herslow Svensk slägtkalender 1888 s 139-141.

von Hertzen Släktkalender 1949 s 151.

Hesselbom (från Dalsland) Bergman Per-Olov "Hesselbom från Dalsland" Sturefors 1999 39 s.

Heüman (Heuman) Svenska ättartal 1893 s 231-235.

Heurlin Svenska släktkalendern 1918 s 407, 1930 s 383.

Hesse Svenska släktkalendern 1927 s 289.

Hesse (Linköpingssläkten) Svenska släktkalendern 1976 s 196.

Hesse (Norrköpingssläkten) Svenska släktkalendern 1980 s 206.

Hesselman Svenska släktkalendern 1915/16 s 363, 1919 s 404, 1936 s 403, 1950 s 365.

Hesselroth Hesselroth Iwan "Släkten Hesselroth från Dalsland" översatt från danskan av Anders Edestam - Taastrup 1951 reviderad upplaga Mellerud 1964.

Hessle Svenska släktkalendern 1912 s 364, 1913 s 523, 1917 s 364, 1927 s 290, 1950 s 368.

Hessle (från Borås) Svenska släktkalendern 1963 s 251, 1980 s 209.

Heuman, Heumann (Heüman) Svenska släktkalendern 1936 s 405, 1967 s 185, 1974 s 193, 1978 s 213, 1984 s 198, 1992 s 118, 1995 s 168.

Heyden Svenska släktkalendern 1962 s 276.

Heyman Svenska släktkalendern 1920/21 s 209, 1938 s 395.

Hidding (el. Hedding) Svenska ättartal 1896 s 240-242.

Hielmerus Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 131.

Hiertstedt Wase Dick "Carl Fredrik Hiertstedts möderne samt ätterna Schildt och Zelow." Släkt och Hävd 1991 s 266-282.

Hierta Gillingstam Hans "Ätten Hiertas ursprung och den halländska ätten Krabbe. Studier rörande gränsadelns internordiska släktförbindelser under 1500- och 1600-talen." Släkt och Hävd 1964 s 197-210.

Hierta Almquist Jan Eric "Ätten Hiertas ursprung. Ett debattinlägg." Släkt och Hävd 1969 s 171-182.

Hierzeel (och Stjernbjelke) Svenska ättartal 1892 s 175-183.

Hiessleiter Svenska ättartal 1893 s 235-238.

Hildebrand Svenska släktkalendern 1912 s 367, 1913 s 526, 1914 s 371, 1915/16 s 365, 1917 s 367, 1918 s 411, 1919 s 406, 1920/21 s 216, 1927 s 293, 1930 s 386, 1936 s 409, 1938 s 402, 1943 s 423, 1950 s 370, 1963 s 254.

Hildebrand Svensk slägtkalender 1885 s 81-83, 1886 s 162, Svenska ättartal 1889 s 257-260.

Hildebrandsson Svenska släktkalendern 1912 s 371, 1913 s 530, 1914 s 375, 1915/16 s 370, 1917 s 372, 1918 s 415, 1919 s 411, 1920/21 s 221, 1927 s 298, 1930 s 391, 1936 s 415, 1938 s 408, 1950 s 376, 1963 s 261.

Hildebrandsson Svensk slägtkalender 1885 s 83-84, Svenska ättartal 1889 s 261.

Hilden (från Lojo) Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 287.

Hillman Svenska släktkalendern 1920/21 s 222.

Himmelstrand Svenska släktkalendern 1938 s 409, 1980 s 213.

Hintze Svenska släktkalendern 1913 s 531, 1917 s 373, 1927 s 298, 1976 s 198.

Hintze Släktkalender 1949 s 158.

Hipping Släktbok Ny följd III 1982-1989 spalt 415.

Hirsch Svenska släktkalendern 1913 s 534, 1914 s 377, 1918 s 416, 1938 s 411, 1992 s 124.

Hjelm Andersson Per "Släkten Hjelm (Wahlsten)." Släkthistoriskt Forum 1982:4 s 12-14.

Hjelm (från Hjälmseryd) Svenska släktkalendern 1915/16 s 371, 1927 s 302

Hjelmerus Svenska släktkalendern 1965 s 140, 1982 s 198.

Hjelmqvist Svenska släktkalendern 1936 s 415, 1950 s 377, 1982 s 200.

Hjertström Svensk slägtkalender 1887 s 113.

Hjort Ny svensk släktbok 1906 s 430.

Hjort (från Hjortatorp) Svenska släktkalendern 1917 s 376.

Hjort (från Nyköping) Svenska ättartal 1890 s 179-183.

Hjort från V Torsås Småland Genealogiska anteckningar 1932 s 13.

Hjort Genealogiska anteckningar 1932 s 129.

Hjorten Svenska släktkalendern 1917 s 377, 1930 s 393.

Hjorth Svenska släktkalendern 1914 s 380, 1918 s 420, 1938 s 413.

Hjorth (från Hjortatorp) Svenska släktkalendern 1930 s 392.

Hjortsberg Svensk slägtkalender 1887 s 113-115.

Hjortzberg (från Uppland) Svenska släktkalendern 1913 s 538, 1914 s 382, 1918 s 422, 1930 s 394, 1938 s 415, 1950 s 379.

Hobe Svenska ättartal 1896 s 242-245.

Hockel Svenska ättartal 1905 s 164-168.

Hofberg Svenska ättartal 1892 s 183-189.

Hoff (Castens slägt) Svenska ättartal 1896 s 245-246.

Hoffberg Svenska ättartal 1896 s 247-248.

Hofflander (från Hammarö) Svenska släktkalendern 1963 s 262.

Hoffler Svenska ättartal 1892 s 189-197.

Hoffman Svenska ättartal 1889 s 261-263, 1893 s 238-241.

Hoffman från Skåne Gotländsk släktbok 1910 s 248.

Hoffman från Skåne Gotländsk släktbok 1938 s 281.

Hoffman från Skåne Gotländska slägter del II 1894-97 s 290.

Hoflund (Ölandssläkten) Svenska släktkalendern 1927 s 303, 1978 s 218.

Hofstedt Svenska släktkalendern 1915/16 s 373, 1920/21 s 224.

Hofstedt Svensk slägtkalender 1887 s 115-116.

Hofverberg (från Åre) Norrländska släkter del 2 1892 s 99.

Hogner Svenska släktkalendern 1930 s 396.

Hollgren Ny svensk släktbok 1906 s 434.

Hollingworth Svenska släktkalendern 1914 s 385, 1918 s 425, 1938 s 417.

Holm (från Karsholm) Svenska släktkalendern 1967 s 190.

Holm (från Upsala) Svenska ättartal 1889 s 263-264.

Holmberg från Stenkyrka Gotland Gotländska slägter del II 1894-97 s 296.

Holmberg (från Stugun) Svenska släktkalendern 1915/16 s 374, 1919 s 412, 1938 s 418.

Holmberg från Visby Gotländska slägter del II 1894-97 s 298.

Holmberg från Skåne Gotländska slägter del II 1894-97 s 299.

Holmberg Genealogiska anteckningar 1932 s 136.

Holmberg från Oravais och Vörå Släktbok Ny följd II 1977 spalt 369.

Holmberger Svenska ättartal 1889 s 264-265.

Holmer Svenska ättartal 1890 s 183-186.

Holmer (från Trolle Ljungby) Svenska släktkalendern 1967 s 191.

Holmertz Svenska släktkalendern 1912 s 372, 1913 s 541, 1917 s 378, 1927 s 305

Holmertz Svensk slägtkalender 1886 s 162-164.

Holmgren Svenska släktkalendern 1912 s 374, 1913 s 542, 1914 s 386, 1918 s 426.

Holmgren Svensk slägtkalender 1888 s 141-143, Svenska ättartal 1889 s 265-267.

Holmgren (Östgötagrenen) Svenska släktkalendern 1930 s 398, 1936 s 417, 1943 s 429.

Holmgren (Östgötasläkten) Svenska släktkalendern 1950 s 381, 1967 s 193.

Holmin Svenska släktkalendern 1915/16 s 380, 1927 s 306, 1984 s 203.

Holmin Svensk slägtkalender 1887 s 116-119.

Holmquist Svenska släktkalendern 1912 s 378, 1913 s 547, 1917 s 380, 1927 s 310, 1943 s 436.

Holmquist (från Skåne) Svenska släktkalendern 1927 s 311, 1984 s 210.

Holmstedt Svensk slägtkalender 1888 s 143-144.

Holmstedt Svenska släktkalendern 1989 s 160.

Holst (Gysingesläkten) Svenska släktkalendern 1978 s 223.

Holst (Malmöslägten) Svensk slägtkalender 1886 s 335-349.

Holstius, Holsti Släktbok I 1912-16 spalt 667.

von Holten Svenska ättartal 1889 s 268-270.

Holtermann Svenska släktkalendern 1913 s 548, 1917 s 381, 1930 s 403, 1980 s 216.

Holterman (Göteborgs slägten) Svenska ättartal 1892 s 197-198.

von Homeyer Svenska släktkalendern 1915/16 s 383, 1927 s 314, 1938 s 423.

Hoppe Svenska släktkalendern 1918 s 431, 1936 s 424, 1989 s 161.

Hoppenstedt (Calmar slägten) Svenska ättartal 1894 s 258-261.

Horleman Svenska ättartal 1896 s 249-250.

von Horn von Horn Robert "Anteckningar om ätten von Horn." Linköping 1915. 44 s.

von Horn Svenska släktkalendern 1912 s 379, 1913 s 549, 1914 s 390, 1917 s 382, 1920/21 s 225.

von Horn Svensk slägtkalender 1885 s 9-11.

Hornæus Sparrlöf Göran "Hornæus - en prästsläkt med anknytning till Rogberga socken i Småland." Släkt och Hävd 1995 s 424-442.

Horneij (Stockholms slägten) Svenska ättartal 1893 s 241-244.

Horney Svensk slägtkalender 1886 s 164-165.

Hossman Svenska ättartal 1905 s 168-172.

Houmann (svenska släkten) Svenska släktkalendern 1967 s 205.

Hoving Hoving Johannes "Släkten Hoving" Genealogiska föreningens släktböcker 2 Helsingfors 1938. 58 s.

Hoving Svenska släktkalendern 1943 s 438.

Hoving Svenska ättartal 1896 s 250-261.

Hoyer (Höyer) från Tyskland Släkten 1992 s 61.

Hubendick Svenska ättartal 1889 s 270-272.

Hubendick Svenska släktkalendern 1943 s 441.

Huber Släktkalender 1949 s 161.

Huldberg Svensk slägtkalender 1886 s 165-166.

Huldt Svensk slägtkalender 1888 s 144-147.

Huldt Svenska släktkalendern 1913 s 552, 1917 s 385, 1920/21 s 229, 1936 s 426, 1950 s 388, 1978 s 225.

Hult Svensk slägtkalender 1888 s 147-149.

Hult (från Småland) Svenska släktkalendern 1913 s 554, 1914 s 393, 1918 s 433, 1930 s 404, 1950 s 391, 1963 s 263.

Hult - en värmländsk smedsläkt Släkten 1992 s 73.

Hultkrantz (från Bredestad) Svenska släktkalendern 1950 s 393.

Hultman (Adelsvärd och Carlsköld) Svenska ättartal 1894 s 262-266.

Humble Nordström Fritz "Om Nils Pedersson Humble, borgmästare i Norrtälje". Släkt och Hävd 1952 s 76-78.

Humble Björkman Liss-Eric "Lagläsaren Håkan Humble och hans anhöriga." Släkt och Hävd 1962 s 109-112.

Humble (Roslagssläkten; äldsta grenen) Svenska släktkalendern 1913 s 556, 1915/16 s 385, 1919 s 417, 1943 s 442.

Humble (Roslagsslägten) Svensk slägtkalender 1887 s 119-121.

Hummmel Svensk slägtkalender 1886 s 29-30.

Hummel-Gumælius Svenska släktkalendern 1963 s 264.

Hungvikssläkten Olausson Peter "Nämndemännen - bönder och lagskipare" Släkthistoriskt Forum 1982:3 s 1-6.

Husander från Husarfve i Nähr Gotländska släkter 1926 s 232.

Husberg Svenska släktkalendern 1930 s 406.

Husberg (från Jönköping) Svenska släktkalendern 1943 s 446.

Husberg (Stockholms slägten) Svenska ättartal 1893 s 244-246.

Husberg (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1943 s 448.

Husen Svenska släktkalendern 1982 s 203.

Husing Genealogiska anteckningar 1932 s 138.

Huss (Norrlandssläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 388, 1927 s 316, 1943 s 451.

Huss från Håsjö Norrländska släkter del 1 1890 s 5.

Hwasser Svenska släktkalendern 1943 s 465.

Hülphers Ny svensk släktbok 1906 s 327.

Hülphers Svenska ättartal 1889 s 272-281.

Hylten-Cavallius Svensk slägtkalender 1886 s 166-167, 1887 s 121.

Hyberg Ny svensk släktbok 1906 s 201.

Hyberg Svenska släktkalendern 1914 s 395, 1918 s 434, 1930 s 411.

Hyberg (Görslöfsgrenen) Svenska släktkalendern 1913 s 560.

Hyckert Genealogiska anteckningar 1932 s 138.

Hygrell Svenska släktkalendern 1914 s 397, 1918 s 437, 1927 s 328, 1938 s 425.

Hylin Svenska släktkalendern 1943 s 467.

Hylten-Cavallius Svenska släktkalendern 1912 s 382, 1913 s 561, 1914 s 399, 1918 s 438, 1927 s 330, 1936 s 429, 1950 s 394, 1995 s 175.

Hünner Genealogiska anteckningar 1932 s 22.

Håbolssläkten Löfgren Ivan "Ur Håbolssläktens historia" - Bengtsfors 1961.

Håbolssläkten Vegelius Jan "Den sägenomspunna släkten. Om Håbolssläkten från Dalsland." 1987. 821 s.

Håkansslägten i Skånstorp Svenska ättartal 1905 s 52.

Håkan Svenssons i Wadstena slägt Svenska ättartal 1890 s 186-191.

Håkans(s)on (Kalmarsläkten) Svenska släktkalendern 1950 s 398.

Hånell (från Håningby) Svenska släktkalendern 1936 s 432.

Häger Svenska släktkalendern 1943 s 468.

Häger Svenska ättartal 1890 s 191-193.

Hägg (Gotlandssläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 441, 1930 s 413, 1943 s 469, 1974 s 199.

Hägg från Häggeby Upland Gotländsk släktbok 1910 s 257.

Hägg från Häggeby Uppland Gotländsk släktbok 1938 s 291.

Hägg från Häggeby socken Upland Gotländska slägter del II 1894-97 s 303.

Hägglöf Svenska släktkalendern 1914 s 402, 1917 s 401, 1920/21 s 232, 1930 s 418, 1938 s 427, 1950 s 400, 1962 s 278.

Hällströmer Svenska ättartal 1889 s 281.

Höckert Hellerström Erik "Släkten Höckert från Westfalen jämte Höckert-släkter i Norden." Släkt och Hävd 1959 s 242-268.

Högbom Svenska släktkalendern 1930 s 419.

Höglund Svenska släktkalendern 1913 s 563, 1917 s 402, 1920/21 s 233.

Höglund (från Hablingbo) Svenska släktkalendern 1943 s 475, 1965 s 141.

Högström Svenska ättartal 1891 s 237-238.

Höjer Svenska släktkalendern 1913 s 564, 1917 s 403, 1927 s 333, 1936 s 433.

Höjer (Hoyer - Höijer) Svenska släktkalendern 1943 s 476, 1950 s 401.

Hök Svenska släktkalendern 1912 s 385, 1913 s 570, 1914 s 403, 1918 s 447, 1930 s 421, 1950 s 407, 1965 s 143.

Hök Svensk slägtkalender 1885 s 84-85.

Hök från Stockholm Gotländska slägter del II 1894-97 s 319.

Hök från Stockholm Gotländska släkter 1926 s 235.

Hökenberg Svenska ättartal 1889 s 281-282.

Hökerberg Svenska ättartal 1891 s 239-241.

Hökerberg Svenska släktkalendern 1913 s 573, 1915/16 s 389, 1918 s 450, 1927 s 339, 1943 s 482, 1978 s 233.

Hörling Sjögren Berit "Kamrer Mårten Hörling i Stockholm och några av hans ättlingar" Släkt och Hävd 1995 s 340-359.

Hörnell Svenska ättartal 1891 s 241-243.

Hörstadius Svenska släktkalendern 1915/16 s 391, 1919 s 421.

Höök (från Ålem) Svenska släktkalendern 1962 s 279.

Iacobi Svenska släktkalendern 1915/16 s 392, 1919 s 422.

Idestam-Almquist Svenska släktkalendern 1967 s 207.

Ihre Svenska släktkalendern 1950 s 412.

Ihre från Skottland Gotländsk släktbok 1910 s 272.

Ihre från Skottland Gotländsk släktbok 1938 s 309.

Ihre från Skottland Gotländska slägter del II 1894-97 s 321.

Ihre i Hangvar (Elinghem) Gotländska släkter 1926 s 239.

Ihre Gotländska släkter 1926 s 248.

Ihrman Svenska släktkalendern 1919 s 425, 1938 s 428.

In de Betou (Indebetou) Svenska släktkalendern 1912 s 387, 1913 s 575, 1914 s 405, 1919 s 426, 1930 s 425, 1938 s 429, 1943 s 485, 1950 s 414, 1963 s 266.

In de Betou (Indebetou) Ny svensk släktbok 1917 s 409, 1906 s 435.

In de Betou Svensk slägtkalender 1885 s 20-21, Svenska ättartal 1896 s 261-269.

Indebetou (In de Betou) Svenska släktkalendern 1976 s 205.

Indebetou Svenska släktkalendern 1989 s 165.

Indebetou Svensk slägtkalender 1885 s 18-20, 1886 s 30-31.

Ingelman Svenska släktkalendern 1920/21 s 233, 1943 s 489.

Ingelman Svensk slägtkalender 1886 s 168, Svenska ättartal 1890 s 193-197.

Ingelsbosläkten (Petersson med utgreningar Lindham och Tideström) Svenska släktkalendern 1919 s 431, 1943 s 491.

Ingelsbo-släkten Ny svensk släktbok 1906 s 666.

Ingelsbo-släkten Petersson Ingemar "Krönika över Ingelsbo-släkten." 1940. 313 s.

Ingeström Svenska släktkalendern 1913 s 580, 1917 s 414, 1930 s 429, 1938 s 434, 1950 s 418.

Ingeström Svenska ättartal 1889 s 282-283.

Ingeström Svenska släktkalendern 1962 s 281, 1984 s 218.

Ingevaldsläkten Ljung Olof "Ingevaldssläkten." Två delar Göteborg och Ör 1962 och 1964.

Ingevaldssläkten Ljung Olof "Ingevaldssläkten" två delar - Göteborg och Ör 1962, 1964. 848 resp 852 s.

Ingevaldssläkten Ljung Olle "Ingevaldssläkten" - Hembygden 1965 s 77-79.

Ingvar Svenska släktkalendern 1992 s 129.

Insulander (Sörmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 393, 1913 s 581, 1915/16 s 395, 1918 s 452, 1920/21 s 235, 1938 s 436, 1950 s 419, 1965 s 150, 1982 s 205.

Insulander (Södermanlandsslägten) Svenska ättartal 1889 s 283-285.

Isaksson (från Blekinge) Svenska släktkalendern 1989 s 169.

Isander Svenska släktkalendern 1919 s 435, 1938 s 439, 1976 s 209.

Isander Svenska ättartal 1890 s 197-198.

Isberg (från Degeberga) Svenska släktkalendern 1912 s 395, 1913 s 584, 1917 s 415, 1920/21 s 239, 1938 s 440.

Isoz Svenska släktkalendern 1917 s 417, 1920/21 s 241, 1938 s 442, 1967 s 208.

Iverus (från Hedemora) Svenska släktkalendern 1963 s 270, 1974 s 202.

Jacobsson (Göteborgs- och Örgrytesläkten) Svenska släktkalendern 1927 s 341

Jacobson (från Småland) Svenska släktkalendern 1918 s 455.

Jakobsson (från Wormsö) Svenska släktkalendern 1919 s 436.

Jancke Svenska ättartal 1890 s 198-200, 1908 s 82-86.

Janse Svenska ättartal 1894 s 266-269.

Janse (från Dalarna) Svenska släktkalendern 1915/16 s 398, 1919 s 439, 1936 s 441, 1992 s 132.

Janse (från Värmland; äldre grenen) Svenska släktkalendern 1915/16 s 399, 1919 s 440, 1936 s 443.

Jansson (Saxåsläkten) Svenska släktkalendern 1920/21 s 243, 1930 s 431.

Janzon Svenska ättartal 1890 s 200-203.

Jeansson (Kalmarsläkten) Svenska släktkalendern 1936 s 445.

Jeansson från Karlskrona Genealogia Gothica I 1930-32 s 255.

Jedeur-Palmgren Svenska släktkalendern 1962 s 283.

Jehander Svenska släktkalendern 1982 s 213.

Jehander och Wennberg Svenska släktkalendern 1989 s 170.

Jehander Andersson Per "Släkten Jehander" Släkthistoriskt Forum 1982:1 s 10-12.

Jennische Svenska släktkalendern 1919 s 443.

Jentzen Svenska släktkalendern 1963 s 272, 1980 s 218.

Jentzen Svensk slägtkalender 1887 s 122.

Jern Svenska släktkalendern 1920/21 s 244, 1943 s 496.

Jeurling Svenska ättartal 1893 s 246-251.

Jochimsson-Blesell-Bläselius-Wiman Gotländska släkter 1926 s 53.

Johan Börjesson Wingård Hugo "Skalden Johan Börjesson och hans släkt." Släkt och Hävd 1959 s 183-188.

Johannes Joachimi Sikeborg Urban "Johannes Joachimi, kyrkoherde i Hamrånge, Gästrikland och hans ättlingar fram till 1600-talets slut." Släkt och Hävd 1991 s 399-418.

Johannes Olai Björkman Liss Eric "Några Smålandsprästers släktband." Släkt och Hävd 1985 s 375-379.

Johansson (Boll-Kula) Svenska släktkalendern 1992 s 136.

Johansson Broa i Halla Gotländska släkter 1926 s 255.

Johansson (från Mysinge) Svenska släktkalendern 1967 s 213.

Johansson (från Noraskog) Svenska ättartal 1889 s 285-287.

Johansson Stora Fjälls i Endre Gotländska släkter 1926 s 261.

Johansson (från Sundborn) Svenska ättartal 1892 s 198-202.

John Släktbok I 1912-16 spalt 687.

John Ericssons närmast slägtingar Svenska ättartal 1891 s 187-192.

Johnson (med Ax:son Johnson) Svenska släktkalendern 1989 s 175.

Johnsson (från Östra Broby) Svenska släktkalendern 1936 s 450.

von Johnstone Svenska släktkalendern 1917 s 420, 1930 s 432.

Jolin Svenska släktkalendern 1919 s 445, 1936 s 455.

Jonsson Andersson Per "Lommarydsättlingar. Per Jonssons i Björnaryd descendenter under tre århundraden." Mjölby 1989. 59 s.

Josephson Svenska släktkalendern 1912 s 397, 1913 s 586, 1917 s 422, 1920/21 s 247, 1936 s 456, 1965 s 156, 1995 s 186.

de Jounge Svenska släktkalendern 1936 s 212, 1965 s 94.

Juel Svenska släktkalendern 1974 s 205.

Juhlin Dannfelt Svenska släktkalendern 1912 s 402, 1913 s 590, 1914 s 410, 1918 s 456, 1930 s 433, 1943 s 498.

Julin (från Sköllersta) Svenska släktkalendern 1927 s 343, 1943 s 500.

Junbeck Hellerström Erik "Axel Mollstadius forskningar om släkterna Beeth och Junbeck." Släkt och Hävd 1970 s 92-105.

Jungbeck (från Malmö) Svensk slägtkalender 1887 s 122-124.

Junel Svenska släktkalendern 1980 s 221.

Jung Svenska släktkalendern 1936 s 461, 1943 s 501, 1950 s 422, 1976 s 212.

Jungmarker Svenska släktkalendern 1917 s 426, 1930 s 436, 1943 s 503, 1982 s 217.

Jungstedt Svenska släktkalendern 1912 s 404, 1913 s 592, 1914 s 412, 1915/16 s 401, 1918 s 458, 1930 s 439, 1938 s 445, 1950 s 424, 1962 s 284, 1967 s 214.

Juringius Ny svensk släktbok 1906 s 671.

Juringius Svenska ättartal 1890 s 203-212.

Juselius Släktbok II 1918-33 spalt 87.

Juselius Släktkalender 1949 s 163.

Juslén Släktkalender 1949 s 170.

Jüterbock Svenska ättartal 1896 s 269-271.

Jäderholm Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 307.

Jäderlund Ny svensk släktbok 1906 s 340.

Järta Ny svensk släktbok 1906 s 118.

Järta Svenska ättartal 1889 s 287-288.

Jödahl Svenska släktkalendern 1984 s 220.

Jöransson (Smedberg) Svenska ättartal 1898 s 273-275.

Kahl Svenska släktkalendern 1950 s 427.

Kahl (Kahlberg) från Tyskland Gotländsk släktbok 1910 s 279.

Kahl (Kahlberg) från Tyskland Gotländsk släktbok 1938 s 316.

Kahl eller Kohl Rosmans tabeller 1935 s 41.

Kahl från Ryska Östersjöprovinserna Gotländska släkter 1926 s 271.

Kaijser Svenska släktkalendern 1912 s 406, 1913 s 594, 1915/16 s 404, 1919 s 446.

Kaijser och Kayser Svenska släktkalendern 1982 s 223.

Kajerdt Svenska släktkalendern 1912 s 409, 1913 s 597, 1915/16 s 407, 1927 s 344.

Kajert Svenska släktkalendern 1982 s 234.

Kalckberner Svenska ättartal 1905 s 172-174.

Kalen Svenska ättartal 1889 s 288-290.

Kalen Svenska släktkalendern 1915/16 s 408, 1919 s 449, 1943 s 507.

Kallenberg från Brönnestad Svenska Släkter 1915 s 60.

Kallenberg från Ellinge Svenska Släkter 1915 s 78.

Kallerman Svenska släktkalendern 1919 s 452.

Kalling Svenska släktkalendern 1913 s 598, 1915/16 s 411, 1919 s 454, 1927 s 345, 1962 s 288.

Kalling (Hälsingborgssläkten) Svenska släktkalendern 1938 s 448, 1943 s 510.

Kalling Kalling Carl "Kallingska ätten med rötter i Finland". Släkt och Hävd 1983 s 296-305.

Kallstenius Svenska släktkalendern 1912 s 410, 1913 s 599, 1917 s 431, 1927 s 346, 1943 s 511.

Kallstenius Svensk slägtkalender 1887 s 124-126.

Kalström från Fårö Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 288.

Kalström från Fårö Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 326.

Kalström från Stora Hobunge på Fårö Gotländska släkter 1926 s 276.

Kammecker Svenska ättartal 1892 s 203-212.

Kamph (Värmlandsgrenen) Svenska släktkalendern 1918 s 461, 1938 s 449.

Karlander (från Kungsäter) Svenska släktkalendern 1936 s 463.

Karlberg (från Karleby) Svenska släktkalendern 1919 s 454, 1930 s 442, 1950 s 430, 1962 s 289, 1995 s 199.

Karlberg Svensk slägtkalender 1888 s 149-150.

Karsten, Carstens Släktbok II 1918-33 spalt 683.

Kart Almquist Jan Eric "Om adliga ätten Kart i Schlegels och Klingspors ättartavleverk för ointroducerad adel." Släkt och Hävd 1966 s 109-124.

Karth Hellerström Erik "Bergsmanssläkten Karth." Släkt och Hävd 1962 s 39-53.

Kartåssläkten (från Ölme) Värmländska ättartal 1915 s 139.

Kastengren Svenska ättartal 1908 s 86-90.

Kastman (Lönnbergaslägten) Svenska ättartal 1891 s 243-247.

Kayser och Kaijser Svenska släktkalendern 1936 s 465, 1943 s 513, 1965 s 165.

Keiller Svenska släktkalendern 1915/16 s 412, 1919 s 457, 1936 s 468, 1943 s 517, 1967 s 218.

Keijser Svensk slägtkalender 1887 s 126.

Kellgren (Skaldens slägt) Svenska ättartal 1891 s 247-250.

Kellgren Ny svensk släktbok 1906 s 262.

Kellgren Svenska släktkalendern 1919 s 459.

Kellin (från Slöta) Svenska ättartal 1893 s 251-252.

Kemner Svenska släktkalendern 1930 s 444.

Kempe Svenska släktkalendern 1913 s 601, 1915/16 s 414, 1919 s 461, 1936 s 470, 1943 s 519, 1950 s 432, 1962 s 291, 1965 s 172, 1974 s 207.

Kempe Svensk slägtkalender 1885 s 85-87.

Kempff Svenska släktkalendern 1913 s 603, 1914 s 415, 1915/16 s 417, 1918 s 462, 1927 s 348, 1938 s 450, 1962 s 295, 1967 s 221.

Kerfstedt Svenska ättartal 1890 s 473.

Kerfstedt (från Stöde) Norrländska släkter del 2 1892 s 219.

Kernell Svenska ättartal 1889 s 290-294.

Kernell Svenska släktkalendern 1920/21 s 252.

Key Ny svensk släktbok 1906 s 32.

Key Svenska släktkalendern 1913 s 605, 1914 s 417, 1915/16 s 419, 1919 s 464, 1936 s 473.

Key Svenska ättartal 1891 s 250-256.

Key (Edshultsgrenen) Svenska släktkalendern 1950 s 435, 1967 s 224.

Key-Åberg Svenska släktkalendern 1913 s 609, 1914 s 420, 1915/16 s 423, 1919 s 468, 1936 s 476, 1984 s 224.

Key-Åberg Svenska ättartal 1890 s 212-213.

Key-Åberg Key-Åberg Hans "Släkten från Gårdarna." Stockholm 1945. 101 s.

Keyser Svensk slägtkalender 1886 s 169-170, Svenska ättartal 1891 s 257-265.

Keyser Ny svensk släktbok 1906 s 37.

Kiellander Svenska släktkalendern 1930 s 446.

Kiellander Svensk slägtkalender 1887 s 126-128.

Kiellander och Tjellander (från Östergötland) Svenska Släktkalendern 1978 s 238.

Kierkegaard Svenska släktkalendern 1915/16 s 425, 1919 s 470.

Kihlstedt (Västmanlandssläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 465, 1930 s 447.

Killander Ny svensk släktbok 1906 s 266.

Killander Svenska släktkalendern 1913 s 611, 1917 s 433, 1927 s 350, 1938 s 453.

Killander Svensk slägtkalender 1885 s 87-88.

Kilman (från Bohuslän) Svenska släktkalendern 1917 s 435, 1930 s 448.

Kinander Svenska släktkalendern 1917 s 436.

Kinberg från Lummelunda Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 289.

Kinberg från Lummelunda Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 327.

Kinberg från Kinner i Lummelunda Gotländska släkter 1926 s 282.

Kinberg (Gotlandsslägten) Svenska ättartal 1890 s 213-215.

Kinberg (Vestgötaslägten) Svenska ättartal 1890 s 215-218.

Kinberg (Västgötasläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 612, 1917 s 437, 1930 s 450, 1950 s 438.

Kinberg Lithner Klas "Två sydsvenska åklagarsläkter (Kinberg och Sandberg) Släkt och Hävd 1994 s 184-197.

Kindgren Genealogiska anteckningar 1932 s 75, 139.

Kindgren (från Karlskrona) Svenska släktkalendern 1930 s 453.

Kindstrand Svenska släktkalendern 1919 s 471, 1938 s 455, 1962 s 298, 1974 s 212, 1995 s 203.

Kindstrand Svensk slägtkalender 1888 s 150-152.

Kinmanson Svenska ättartal 1890 s 218-219.

Kinmark Rosmans tabeller 1935 s 48.

Kinnander Ny svensk släktbok 1906 s 679.

Kinnander Svenska släktkalendern 1913 s 615, 1917 s 440, 1938 s 457.

Kinnander Kinnander I "Mina barns förfäder. Tvänne släkttaflor" Söderköping 1909. 29 s.

Kinnander Kinnander Magnus "Släkten Kinnander från Kinda härad." Oskarshamn 1957. 134 s.

Kinnander Svenska ättartal 1890 s 219-224.

Kinnman Svenska släktkalendern 1943 s 522.

Kistner Svenska släktkalendern 1927 s 352

Kiöpke Svenska ättartal 1896 s 272-278.

Kjellander och Jennebo från Korsberga Släkten 1992 s 107.

Kjellberg Svenska släktkalendern 1912 s 412, 1913 s 618, 1914 s 422, 1915/16 s 426, 1917 s 443, 1918 s 467, 1919 s 473, 1920/21 s 256, 1930 s 454, 1936 s 479, 1943 s 525, 1950 s 444, 1962 s 300, 1976 s 216, 1989 s 178.

Kjellberg Svensk slägtkalender 1886 s 170-173.

Kjellberg (från Finland) Svenska ättartal 1889 s 294-296.

Kjelleström (från Småland) Svenska släktkalendern 1914 s 428, 1918 s 473, 1927 s 355

Kjellgren Svenska släktkalendern 1919 s 479, 1938 s 460.

Kjellgren (från Värna) Svenska släktkalendern 1950 s 451, 1982 s 236.

Kjellin (Kilsläkten, Värmland) Svenska släktkalendern 1927 s 356, 1943 s 532.

Kjellin (från Skuttunge) Svenska ättartal 1894 s 269-270.

Kjellman Göranson Svensk slägtkalender 1887 s 128-129.

Kjellman och von Löwenadler Löwenadler Henrik "Släkterna Kjellman och von Löwenadler samt deras afkomlingar." Göteborg 1912. 119 s.

Kjellmark (från Glanshammar) Svenska släktkalendern 1943 s 537.

Kjellson (från Östra Ryd Östergötland) Svenska släktkalendern 1984 s 227.

Kjellson (från Ystad) Svenska släktkalendern 1919 s 482.

Kjellström (från Närke) Svenska släktkalendern 1978 s 244.

Kjersen von Euler-Chelpin Sten "Släkten Kjersen" Genealogiska föreningens släktböcker 13 1972. 119 s.

Kjörling och Körling Ny svensk släktbok 1906 s 594.

Kjörling och Körling Svenska släktkalendern 1918 s 474, 1938 s 463.

Kleberg Svenska släktkalendern 1914 s 429, 1918 s 478, 1930 s 460, 1938 s 468, 1943 s 538, 1950 s 453, 1965 s 177, 1992 s 138.

Klemming Svenska släktkalendern 1913 s 624, 1914 s 432, 1915/16 s 432, 1919 s 484, 1936 s 486, 1943 s 542.

Klemming Klemming Sven "Släkten Klemmings historia" Västerås 1952. 273 s.

Klerck Ny svensk släktbok 1906 s 684.

Klingberg Genealogia Gothica I 1930-32 s 32.

Klingberg Svenska ättartal 1896 s 278-280.

Klingberg (från Klingsbo) Svenska släktkalendern 1915/16 s 435, 1919 s 487, 1936 s 490, 1967 s 227.

Klingberg Klingberg E Th "Släkten Klingberg." Gefle 1906. 32 s.

Klingenberg Svenska ättartal 1908 s 90-92.

Klinghammar Svenska släktkalendern 1930 s 463.

Klingwall från Kräklingbo Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 292.

Klingwall från Kräklingbo Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 330.

af Klint från Småland Gotländsk släktbok 1910 s 298.

Klint Sparrlöf Göran "Om släkten eller släkterna Klints ursprung." Släkt och Hävd 1988 s 149-157.

Klint Östensson Stig "Klint (Klintaeus, Klintin, af Klint) från Hornaryd." Släkt och Hävd 1991 s 421-439.

Klint (från Kalmar) Svenska släktkalendern 1950 s 456.

Klint från Stockholm Gotländsk släktbok 1910 s 302.

Klint från Stockholm Gotländsk släktbok 1938 s 337.

Klintberg från Klinte Follingbo Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 305.

Klintberg från Klinte Follingbo Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 341.

Klintberg Rosmans tabeller 1935 s 53.

Klockhoff Svenska släktkalendern 1915/16 s 438, 1919 s 490.

Kloow Svenska släktkalendern 1982 s 239.

Klopstock Kårholm Erik "En släkt träder fram", Släkt och Hävd 1983 s 371-373.

Klynder Svenska ättartal 1894 s 270-272.

Kniberg (Smålandssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 441, 1919 s 493.

Knutson (från Hälsingborg) Svenska släktkalendern 1950 s 460.

Knös Svensk slägtkalender 1886 s 173-175.

Knös (Västgöta0släkten) Svenska släktkalendern 1914 s 435, 1918 s 481, 1930 s 464, 1938 s 472, 1943 s 547.

Koch Svenska släktkalendern 1912 s 417, 1913 s 626, 1914 s 439, 1917 s 450, 1920/21 s 263, 1938 s 476.

Koch (från Göteborg) Svenska släktkalendern 1943 s 552, 1962 s 309.

Koch (Uddevallasläkten) Svenska släktkalendern 1943 s 553, 1950 s 461, 1965 s 182, 1976 s 229.

Kock (från Finland) Svenska släktkalendern 1912 s 421, 1913 s 630, 1917 s 454, 1927 s 360.

Kock (från Malmö) Svenska släktkalendern 1962 s 311.

Kocken Svenska släktkalendern 1963 s 274.

Kockum Svenska släktkalendern 1913 s 631, 1914 s 443, 1915/16 s 442, 1918 s 486, 1930 s 468, 1943 s 558, 1962 s 314.

Kockum Svensk slägtkalender 1887 s 129-134.

Koersner Svenska släktkalendern 1918 s 492, 1927 s 361

Kohl Svenska ättartal 1896 s 280-282.

Kok Hård af Segerstad Nils "Släkten Kok med släktgrenar från Söderhamn." Släkt och Hävd 1978 s 34-44.

Kollberg (från Onsala) Svenska släktkalendern 1963 s 278, 1978 s 248.

Kollberg (från Halmstad) Svenska släktkalendern 1962 s 322.

Kollberg (Halmstadssläkten) Svenska släktkalendern 1936 s 494.

Kolmodin från Helsingland Gotländsk släktbok 1910 s 311.

Kolmodin från Hälsingland Gotländsk släktbok 1938 s 347.

Kolmodin (från Koldemo) Svenska släktkalendern 1950 s 466.

Kolmodin (Södermanlands o Västgötagrenarna) Svenska släktkalendern 1912 s 422, 1913 s 636, 1914 s 449, 1915/16 s 447, 1918 s 493, 1919 s 494, 1930 s 474, 1936 s 496.

Kolthoff Svenska släktkalendern 1912 s 425, 1913 s 639, 1915/16 s 450, 1919 s 497, 1938 s 481, 1963 s 279, 1982 s 241.

Kolthoff Svenska ättartal 1891 s 266-277.

Kopparström Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 317.

Koraen Svenska Släkter 1915 s 198.

Koraen Svenska släktkalendern 1914 s 452, 1918 s 496, 1930 s 477, 1982 s 247.

Korpaklefslägten (yngre slägten Cassel) Svenska ättartal 1905 s 175-181.

Koschell Svenska ättartal 1889 s 296-297.

Kræpelin Svensk slägtkalender 1888 s 152-154.

Kræpelien Svenska släktkalendern 1912 s 427, 1913 s 642, 1914 s 454, 1918 s 498, 1938 s 483.

KrabbeAlmquist Jan Eric "Den äldsta kända släkttavlan över adliga ätten Krabbe (nr 46). Utarbetad under 1740-talet av genealogen Johan Otto Åkerstein. Nu utgiven och kommenterad." Släkt och Hävd 1966 s 1-43.

Krafft (från Arboga) Svensk slägtkalender 1888 s 154-155.

Krafft (fån Hessen) Svensk slägtkalender 1888 s 156.

Kraft Svensk slägtkalender 1888 s 156-160.

KramHård af Segerstad Nils "Släkten Kram från Söderhamn". Släkt och Hävd 1996 s 1-6.

Kramer Svensk slägtkalender 1887 s 134-135.

Kreuger Svenska släktkalendern 1967 s 232.

Kreüger och Kreuger Svensk slägtkalender 1886 s 175-179.

Kreüger Svensk slägtkalender 1887 s 135.

Kreüger Ny svensk släktbok 1906 s 42.

Kreüger och Kreuger Svenska släktkalendern 1912 s 429, 1913 s 644, 1914 s 456, 1915/16 s 453, 1919 s 500, 1938 s 485.

Kreüger (från Mecklenburg) Svenska ättartal 1889 s 297-298.

Krüger 6, Svenska ättartal 1893 s 252-256.

Krijk Svenska ättartal 1908 s 92-98.

Krogh (från Norge) Svenska släktkalendern 1978 s 250.

Krogius Roos John E "Släkten Krogius under trenne sekel." Helsingfors 1924. 255 s.

Krohn Rosmans tabeller 1935 s 57.

Krokstedt från Kroks Lokrume Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 327.

Krokstedt från Kroks Lokrume Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 369.

Krokstedt (från Lokrume) Svenska släktkalendern 1950 s 475.

Krokstedt från Kroks i Lokrumme Gotländska släkter 1926 s 292.

Kromnow och Cromnow Svenska släktkalendern 1967 s 238.

Kron (från Ämmenäs) Svenska släktkalendern 1965 s 190.

Krook (Skånesläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 458, 1918 s 501, 1936 s 499, 1978 s 254.

Krook från Skåne Gotländsk släktbok 1910 s 332.

Krook från Skåne Gotländsk släktbok 1938 s 375.

Krook (från Vadensjö) Svenska släktkalendern 1915/16 s 464, 1927 s 362

Kruckenberg Svenska släktkalendern 1912 s 434, 1913 s 649, 1915/16 s 465, 1927 s 363

Krumlinde Svenska släktkalendern 1919 s 505, 1938 s 490.

Krumme Almquist Jan Eric "Problemet Nils Krumme". Släkt och Hävd 1954 s 1-19.

Kruse (från Blekinge) Svenska ättartal 1894 s 272-274.

Kruse (från Karlshamn) Svenska släktkalendern 1912 s 436, 1913 s 651, 1915/16 s 467, 1927 s 365, 1943 s 564, 1984 s 230.

Kruse (från Lund) Svenska släktkalendern 1912 s 437, 1913 s 653, 1915/16 s 469, 1927 s 367, 1943 s 565, 1963 s 282.

Kruse (från Lund) Svenska ättartal 1898 s 275-282.

Kruse och Petraeus Westlund Anna "Släkterna Kruse och Petraeus" Släkt och Hävd 1974 s 160-163.

Krönmark Svenska släktkalendern 1982 s 250.

Kugelberg Ny svensk släktbok 1906 s 48.

Kugelberg Svenska släktkalendern 1912 s 440, 1913 s 655, 1914 s 461, 1917 s 455, 1920/21 s 267, 1938 s 494, 1950 s 477, 1962 s 325, 2000 s 167.

Kugelberg Svensk slägtkalender 1885 s 88-91, 1886 s 179, 1887 s 135-140.

Kulberg Svenska släktkalendern 1943 s 568.

Kullaslägten Svenska ättartal 1894 s 274-288.

Kullberg (Knapparpssläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 506.

Kullberg (från Skåne) Svenska ättartal 1889 s 298-299.

Kullberg (Vestgötaslägten) Svenska ättartal 1891 s 277-281.

Kullgren Svensk slägtkalender 1888 s 160-161.

Kullgren (Kristinehamn-Uddevallasläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 660, 1917 s 460, 1930 s 479.

Kulling Svenska släktkalendern 1982 s 252.

Kullman Svensk slägtkalender 1885 s 91-92.

Kumlien Svenska släktkalendern 1974 s 215.

Kungshultslägten Svenska ättartal 1894 s 289-294.

Kurten Släktbok I 1912-16 spalt 403.

Kurtén Släktkalender 1949 s 174.

Kylberg Svenska släktkalendern 1918 s 509, 1930 s 481.

Kyrklund Släktkalender 1949 s 179.

Kyronius Genealogiska anteckningar 1932 s 46.

Kyronius Hellström Gunnar "Kyronius. En hos Örnberg, Svenska Ättartal, ej upptagen gren av släkten." Släkt och Hävd 1968 s 96-97.

Kyronius Svenska ättartal 1892 s 212-217.

Küsel Svenska ättartal 1890 s 224-229.

Kåhre (Göteborgsslägten) Svenska ättartal 1891 s 281-283.

Källström (från Uppland) Svenska släktkalendern 1927 s 369

Köhler (från Bo) Svenska släktkalendern 1919 s 509, 1930 s 485.

Köhler från Tyskland Gotländsk släktbok 1910 s 333.

Köhler från Tyskland Gotländsk släktbok 1938 s 376.

Köhler Rosmans tabeller 1935 s 59.

Kökeritz Svenska släktkalendern 1938 s 500.

Könsberg Svenska ättartal 1889 s 299-301.

Læseken Svenska ättartal 1896 s 282-285.

Læstadius (Læstander, Hellström, Boström) Svenska ättartal 1898 s 282-293.

Læstander (Hellström. Boström) Svenska ättartal 1898 s 293-296.

Læstander (i Arjeploug) Svenska ättartal 1898 s 296-302.

Ladau Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 186.

Lafrensen Svenska ättartal 1894 s 294-297.

Lagergren Svenska släktkalendern 1912 s 445, 1913 s 662, 1915/16 s 472, 1919 s 510, 1938 s 503.

Lagergren (från Lavad) Svenska släktkalendern 1965 s 192.

Lagergren (Markgrefliga ätten) Svenska ättartal 1894 s 297.

Lagergren (från Vissefjärda) Svenska släktkalendern 1976 s 238.

Lagergren (Vestgöta Dala slägten) Svenska ättartal 1891 s 284-292.

Lagergren (Östgötaslägten) Svenska ättartal 1889 s 301-304.

Lagerheim, Weidman och Weidenhielm Lagerheim E "Arfwedh Larsson och Karin Utter samt deras afkomlingar släkterna Weidman, Lagerheim, Weidenhielm." Stockholm 1910. 114 s.

Lagerholm (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1915/16 s 476, 1919 s 514, 1938 s 508.

Lagerholm från Stora Åby Östergötland Genealogia Gothica II 1933-37 s 363-380.

Lagerlöf (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 449, 1913 s 666, 1914 s 466, 1918 s 513, 1930 s 486, 1943 s 569, 1962 s 332, 1978 s 261.

Lagerquist Svenska ättartal 1891 s 292-295.

Lagerquist (från Vallby i Uppland) Svenska släktkalendern 1963 s 284.

Lagerqvist (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1980 s 223.

Lagrelius Svenska släktkalendern 1915/16 s 478, 1919 s 516, 1930 s 491, 1943 s 573, 1978 s 269.

Lahng Svenska ättartal 1892 s 217-220.

Lalin Svenska släktkalendern 1936 s 504.

Lallerstedt Svenska släktkalendern 1982 s 255.

Lallerstedt (och Letterstedt) Svenska släktkalendern 1913 s 671, 1915/16 s 480, 1919 s 518, 1936 s 505, 1943 s 576.

Lamberg (från Kungsbacka) Svenska släktkalendern 1915/16 s 483, 1927 s 371

Lamberg (från Tölö) Svenska släktkalendern 1915/16 s 485, 1927 s 373, 1974 s 220.

Lambert Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 235.

Lambert-Meuller Svenska släktkalendern 1984 s 232.

Lamm Svenska släktkalendern 1913 s 673, 1915/16 s 486, 1919 s 521, 1936 s 508.

Lamm Svenska ättartal 1894 s 297-308.

Lampa (Gyllenbååt och Lagersvärd och Wendtland) Svenska ättartal 1894 s 308-336.

Landahl (från Landa) (med Lundeberg) Svenska släktkalendern 1950 s 483.

Landahl Landahl Georg och Swartz Erik C:son "Prästsläkten Landahl från Vestergötland" Arboga 1948. 120 s.

Landegren (från Skåne) Svenska släktkalendern 1950 s 490.

Landelius (Östgötasläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 470, 1918 s 517, 1938 s 510.

Landergren Svenska släktkalendern 1917 s 463, 1930 s 493, 1965 s 194, 1978 s 274.

Landgren Släktbok II 1918-33 spalt 119.

Landtbom från Tingstäde Gotländska släkter 1926 s 301.

Landtman Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 323.

Landtmanson Svenska släktkalendern 1917 s 467, 1930 s 497.

Lang från Ungern Gotländsk släktbok 1910 s 340.

Lang från Ungern Gotländsk släktbok 1938 s 385.

Langborg Svenska släktkalendern 1927 s 374

Lange (Göteborgssläkten) Svenska släktkalendern 1943 s 578.

Lange Landahl Th "Göteborgssläkten Lange jämte de med denna befryndade släkterna Lilljequist och Jedeur." Hälsingborg 1940. 94 s.

Lange från Tyskland Gotländsk släktbok 1910 s 342.

Lange från Tyskland Gotländsk släktbok 1938 s 388.

Lange (från Våmhus) Svenska släktkalendern 1984 s 234.

Langelius Ny svensk släktbok 1906 s 689.

Langelius Svensk slägtkalender 1887 s 140-141, Svenska ättartal 1908 s 98-99.

Langenberg Svenska ättartal 1893 s 256-259.

von Langenberg Svenska ättartal 1893 s 259-264.

Lannge Svenska släktkalendern 1920/21 s 273, 1938 s 513.

Lars Pehrsson i Persbo Isheden Björn "En rannsakning år 1686 i Persbo Grangärde." Släkt och Hävd 1984 s 10-17.

Larson (från Södra Vi) Svenska släktkalendern 1950 s 491.

Larsson Burs i Norrlanda Gotländska släkter 1926 s 310.

Larsson Lilla Fole i Fole Gotländska släkter 1926 s 315.

Larsson-Rune Rune Lars Albin "Dalbosläkten Larsson-Rune" - Karlstad 1942.

Lassenius Släktbok Ny följd III 1982-1989 spalt 31.

Laurell (från Österplana) Svenska släktkalendern 1992 s 144, 2000 s 179.

Laurell Tornee Harald "Anteckningar om släkterna Laurell från Österplana och Håtorp" (utan ort och år) 99 s.

Laurell Laurell Herman och Laurell Sven E "Släkten Laurell 1666-1917" Malmö 1917. 74 s.

Laurell (Värmlandssläkt) Svenska släktkalendern 1912 s 454, 1913 s 679, 1915/16 s 493, 1919 s 527.

Laurent (med franskt uttal) Svenska släktkalendern 1980 s 226.

Laurenius Svenska ättartal 1890 s 229-230.

Laurin Svensk slägtkalender 1887 s 259-263.

Laurin från Frankrike Gotländsk släktbok 1910 s 351.

Laurin från Frankrike Gotländsk släktbok 1938 s 400.

Laurin Kinberg August "Slägten Laurin 1574-1886" Stockholm 1886. 127 s.

Laurin Svenska släktkalendern 1912 s 459, 1913 s 684, 1914 s 473, 1918 s 520, 1930 s 498, 1938 s 515, 1950 s 492.

Laven Svenska släktkalendern 1913 s 687, 1917 s 469, 1930 s 502.

Lavonius Släktbok II 1918-33 spalt 419.

Leche Svenska släktkalendern 1912 s 463, 1913 s 689, 1915/16 s 498, 1919 s 533, 1938 s 518, 1963 s 286, 1976 s 242.

Leczinsky Svenska släktkalendern 1943 s 585, 1965 s 198.

Leeb-Lundberg Svenska släktkalendern 1992 s 159.

Leffler Svensk slägtkalender 1886 s 180-187.

Leffler (Georg Lefflers släkt) Svenska släktkalendern 1912 s 464, 1913 s 690, 1914 s 477, 1915/16 s 499, 1917 s 470, 1918 s 524, 1919 s 534, 1920/21 s 275, 1938 s 520, 1950 s 496.

Leffler (Hans Lefflers släkt) Svenska släktkalendern 1920/21 s 285, 1938 s 528, 1950 s 504.

Leffler (Reutersköld) Svenska ättartal 1893 s 264-274.

Lehman Svenska släktkalendern 1914 s 486, 1918 s 534, 1930 s 503.

Leijel Kultur och personhistoriska anteckningar del III 1920 s 175.

Leijer Svenska släktkalendern 1943 s 587.

Leijer Svenska ättartal 1889 s 304-307.

Leijon Kjellander Rune "Västgötasläkten Leijon med grenarna Kranz från Hjo, Bill från Fågelås och Kjellander från Korsberga." Släkthistorisk Tidskrift 1951 s 49-64.

Leijonhufvud (Lewenhaupt) Svenska ättartal 1889 s 307-310.

Leinberg Svenska ättartal 1894 s 336-339.

Leissner och Nilsson-Leissner Svenska släktkalendern 1967 s 243, 1978 s 282.

Lejman Svenska släktkalendern 1915/16 s 509, 1927 s 377, 1980 s 235.

Leman Ivarsson Martin "Isaac Leman och hans släkt". Släkt och Hävd 1951 s 269-280.

Lemchen Svenska släktkalendern 1914 s 487, 1918 s 536, 1930 s 504.

Lemchen Svensk slägtkalender 1887 s 141-145.

Lemke Svensk slägtkalender 1885 s 92-93.

Lemke från Kristina Savolax Finland Genealogia Gothica I 1930-32 s 192.

Lemke (från Finland) Svenska släktkalendern 1912 s 473, 1913 s 699, 1917 s 480, 1930 s 507.

Lemmens Svenska ättartal 1896 s 285-287.

Lemming (från Kolt) Svenska släktkalendern 1974 s 222.

Lenæus Svenska ättartal 1893 s 274-278.

Lene Svenska släktkalendern 1914 s 491, 1918 s 539, 1936 s 513.

Lenke I Svenska släktkalendern 2000 s 198.

Lenke II Svenska släktkalendern 2000 s 199.

Lennartson Svenska släktkalendern 1965 s 201.

Lennartson Svenska ättartal 1891 s 295-299.

Lenning Svenska ättartal 1890 s 230-234.

Lennmalm Svenska släktkalendern 1912 s 474, 1913 s 700, 1914 s 492, 1915/16 s 510, 1919 s 545, 1938 s 531.

Lennman Svenska släktkalendern 1912 s 476, 1913 s 702, 1914 s 494, 1915/16 s 513, 1927 s 378, 1950 s 507.

Leopold Ny svensk släktbok 1906 s 342.

Leth Svenska släktkalendern 1963 s 289.

Leth och Letth Svenska släktkalendern 1912 s 477, 1913 s 703, 1915/16 s 514, 1919 s 547, 1938 s 533.

Lettström Ny svensk släktbok 1906 s 268.

Lettström Svenska släktkalendern 1912 s 482, 1913 s 708, 1915/16 s 519, 1919 s 552, 1936 s 514, 1989 s 190.

Levan Svenska släktkalendern 1962 s 337.

Lewander (från Morkarla) Svenska släktkalendern 1962 s 341, 1976 s 245.

Lewenhagen Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1965 s 361-369.

Lewenhagen Svenska släktkalendern 1915/16 s 520, 1919 s 553.

Levertin Svenska släktkalendern 1912 s 482, 1913 s 709, 1914 s 496, 1918 s 541, 1936 s 516.

Levertin Svenska ättartal 1893 s 278-281.

Levijn Svenska släktkalendern 1992 s 163.

Lewin Svenska ättartal 1890 s 234-235.

Lewin Genealogiska anteckningar 1932 s 139.

Levin (från Filipstad) Svenska släktkalendern 1930 s 508.

Levin (Lewin) (Muskösläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 481, 1930 s 510, 1965 s 203.

Lewin eller Lewin (Muskö-slägten) Svenska ättartal 1892 s 220-233.

Lewin Möller Sten "Lewin - en Värmlandssläkt." Släkt och Hävd 1991 s 397-398.

Lexow Svenska ättartal 1893 s 281-283.

Liander Svenska släktkalendern 1927 s 379, 1980 s 236.

Lidbeck Svenska ättartal 1890 s 236-242.

Lidberg Svenska ättartal 1889 s 310-311.

Lidberg och Liedberg Svenska ättartal 1890 s 242-245.

Lidman Svenska ättartal 1890 s 245-248.

Lidman Svenska släktkalendern 1912 s 484.

Lidman (Lidhultsläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 710, 1917 s 486, 1920/21 s 288, 1943 s 589.

Lidstrand Svenska ättartal 1889 s 311-312.

Lidström (från Västerhaninge) Svenska släktkalendern 1918 s 542, 1930 s 513, 1965 s 208.

Lieberath Svenska släktkalendern 1918 s 543, 1930 s 515.

Liedberg (Varbergssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 523, 1919 s 556, 1938 s 538.

Liedbeck Svensk slägtkalender 1888 s 161-164.

Liedberg (från Varberg) Svenska släktkalendern 1965 s 210.

Liedgren Svenska släktkalendern 1943 s 590, 1965 s 214.

Liedholm Svenska släktkalendern 1913 s 711, 1915/16 s 526, 1918 s 544, 1936 s 517, 1950 s 509.

Liedholm Svenska ättartal 1891 s 300-309.

Liedzen Svensk slägtkalender 1886 s 187.

von Liewen Kultur och personhistoriska anteckningar del III 1920 s 1.

Lignell (från Finland) Svenska släktkalendern 1967 s 247.

Lignell (från Värmland) Svenska släktkalendern 1920/21 s 289.

Lijsing Svenska släktkalendern 1936 s 523.

Lilienberg Svenska släktkalendern 1914 s 497, 1917 s 487, 1919 s 560, 1936 s 524, 1950 s 515.

Liljedahl och Liljedal Svenska släktkalendern 1917 s 489, 1930 s 516, 1936 s 526.

Liljedahl och Liljedal (Kisasläkten) Svenska släktkalendern 1974 s 225.

Liljedahl och Wallman Liljedahl Ernst "Anor och Minnen En studie över Östgötasläkterna Liljedahl och Wallman jämte befryndade släkter." Två delar. Linköping 1927 och 1930. 262 resp 323 s.

Liljekvist (Skålebosläkten) Svenska släktkalendern 1930 s 521.

Liljenroth Svenska släktkalendern 1914 s 498, 1917 s 492, 1919 s 562, 1936 s 530, 1943 s 596.

Liljewalch Svenska släktkalendern 1913 s 717, 1914 s 500, 1918 s 551, 1930 s 520, 1938 s 541.

Liljewalch Östensson Stig "Den lågfrälse Vallerstadsätten (1400-talets senare del - 1600-talets början) och släkten Liljewalchs äldre led (1562-1726)." Släkt och Hävd 1971 s 375-384.

Liljevalch Östensson Stig "Smörränta och genealogi." Släkt och Hävd 1992 s 28-41.

Lilla Lerdalasläkten (Thune, Vall) Värmländska ättartal 1915 s 91.

Lille Släktbok II 1918-33 spalt 431.

Lilliehöök Almquist Jan Eric "Ätten Lilliehöök under sen medeltid och äldre vasatid. En källkritisk undersökning." Släkt och Hävd 1962 s 1-38.

Lillieros (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1967 s 248, 1984 s 238.

Lilljebjörn Svenska släktkalendern 1912 s 485, 1913 s 719, 1917 s 494, 1927 s 382

Lilljebjörn Svenska ättartal 1892 s 233-238.

Lilljekvist (Skålebosläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 502, 1918 s 553, 1938 s 543.

Lilo Rosendal Björn "Om släkten Lilo under 16- och 1700-talet. Släkt och Hävd 1985 s 309-321.

Lilo Svenska ättartal 1896 s 287-291.

Lind Genealogiska anteckningar 1932 s 139.

Lind Svensk slägtkalender 1887 s 145-146.

Lindahl (i Norrköping) Svenska ättartal 1908 s 99-105.

Lindahl Norrländska släkter del 2 1892 s 225.

Lindberg Rosmans tabeller 1935 s 67.

Lindberg (från St. Karins) Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 497.

Lindberger Svenska släktkalendern 1989 s 192.

Lindblad (från Askersund) Svenska släktkalendern 1919 s 564, 1962 s 343.

Lindblad (från Askersund) Svensk slägtkalender 1888 s 164-166.

Lindblad (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1950 s 516.

Lindblad (Östgötaslägten) Svensk slägtkalender 1888 s 166-167.

Lindblom Svenska ättartal 1890 s 474-478.

Lindbom från Visby Gotländsk släktbok 1910 s 362.

Lindbom från Visby Gotländsk släktbok 1938 s 413.

Lindbom från Västergarn Ammor Gotländska släkter 1926 s 333.

Lindbom från Hafdhem Gotländska släkter 1926 s 340.

Lindeberg (från Gunnarskog) Svenska ättartal 1891 s 310.

Lindeberg (äldre Nyköpingsslägten) Svenska ättartal 1891 s 310-312.

Lindeberg (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 496, 1930 s 523.

Lindeberg Släktkalender 1949 s 181.

Lindeman (Lindsköld) Svenska ättartal 1908 s 106-108.

Lindemarck Svenska ättartal 1905 s 182-185.

Lindenlöf Rosmans tabeller 1935 s 72.

Lindequist Släktkalender 1949 s 182.

Linder (från Fogdö) Svensk slägtkalender 1888 s 167-168.

Linder (från Skåne) Svenska släktkalendern 1995 s 206.

Linder (från Vist) Svenska släktkalendern 1912 s 486, 1913 s 721, 1914 s 504, 1918 s 554.

Lindeström - Sneckenström Ny svensk släktbok 1906 s 353.

Lindfors Svenska släktkalendern 1936 s 532.

Lindfors Svenska ättartal 1894 s 339-341.

Lindgren och Lindgren Svenska ättartal 1891 s 312-320.

Lindgren från Öland Gotländsk släktbok 1910 s 365.

Lindgren från Öland Gotländsk släktbok 1938 s 416.

Lindgren (från Öland) Svenska släktkalendern 1913 s 722, 1917 s 497, 1927 s 383, 1938 s 544.

Lindh Genealogiska anteckningar 1932 s 57.

Lindhagen Svenska släktkalendern 1915/16 s 533, 1919 s 567, 1936 s 534, 1950 s 519, 1965 s 221, 1984 s 240.

Lindhagen Svenska ättartal 1890 s 248-252.

Lindhagen (yngre grenen) Svenska släktkalendern 1912 s 488, 1913 s 725, 1914 s 505.

Lindhe Svenska släktkalendern 1917 s 500, 1927 s 385

Lindhe Svenska ättartal 1892 s 238-245.

Lindman (från Lindrum) Svenska släktkalendern 1912 s 491, 1913 s 728, 1914 s 508, 1915/16 s 539, 1918 s 556, 1927 s 390, 1930 s 524, 1936 s 540, 1943 s 598, 1965 s 231, 2000 s 203.

Lindmark Svensk slägtkalender 1888 s 168-169.

Lindmark (från Linköping) Svenska släktkalendern 1913 s 731, 1917 s 505, 1930 s 527, 1962 s 348.

Lindquist Brown Percy "Utredning angående Jönköpings-släkten Lindquists härstamning." Släkt och Hävd 1963 s 242-246.

Lindquist från Myrsjö vid Avesta Svenska släkter 1:2 1985 s 136.

Lindquist (från Vänersborg) Svenska släktkalendern 1917 s 506, 1930 s 529.

Lindqvist (från Järstorp) Svenska släktkalendern 1995 s 208.

Lindqvist (från Morup) Svenska släktkalendern 1967 s 250, 1995 s 211.

Lindroth (från Lambohof) Svenska släktkalendern 1918 s 560, 1938 s 547.

Lindroth (Vingåkerssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 732, 1914 s 511, 1915/16 s 542, 1918 s 561, 1927 s 394, 1938 s 548.

Lindroth och Linderoth (från Stora Malm) Svenska släktkalendern 1918 s 563, 1938 s 550.

Lindroth och Linderoth (Vingåkerssläkten) Svenska släktkalendern 1965 s 235.

Lindskog Svenska släktkalendern 1920/21 s 292, 1938 s 552.

Lindskog Svenska ättartal 1892 s 246-257.

Lindstedt Svenska ättartal 1891 s 320-323.

Lindstedt från Barkeryd Svenska Släkter 1915 s 145.

Lindström (Göteborgssläkten) Svenska släktkalendern 1927 s 396

Lindström från Nyland Finland Gotländsk släktbok 1910 s 366.

Lindström från Nyland Finland Gotländsk släktbok 1938 s 418.

Lindström (från Stockholm) Svenska släktkalendern 1918 s 565, 1930 s 532, 1965 s 238.

Lindström från Öland Gotländsk släktbok 1910 s 370.

Lindström från Öland Gotländsk släktbok 1938 s 424.

Lindwall (från Lindome) Svenska släktkalendern 1936 s 544.

Ling Svenska släktkalendern 1943 s 602.

Ling Svenska ättartal 1890 s 455-461.

Ling-Vannerus Svenska släktkalendern 1963 s 292, 1980 s 241.

Lingmark Svenska släktkalendern 1919 s 573, 1943 s 605.

Linnæus från Hånger Småland Genealogia Gothica II 1933-37 s 381-389.

Linnarsson Svenska släktkalendern 1920/21 s 297, 1943 s 607, 1980 s 246.

Linnarsson Svenska ättartal 1891 s 323-325.

Linnartson och Lennartson Ny svensk släktbok 1906 s 447.

Linnell (från Linneryd) Svenska släktkalendern 1917 s 509, 1930 s 535.

Linroth Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 44.

Linsen Släktbok I 1912-16 spalt 419.

Linton Svenska släktkalendern 1962 s 349.

Lithander (Göteborgssläkten) Svenska släktkalendern 1936 s 551.

Littorin från Visingsö Svenska Släkter 1915 s 210.

Littorin från Svartorp Svenska Släkter 1915 s 217.

Livin, Livijn och Liwijn Ny svensk släktbok 1906 s 694.

Livijn Genealogiska anteckningar 1932 s 29.

Livijn Svenska släktkalendern 1917 s 512, 1927 s 398, 2000 s 209.

Liwijn (Falugrenen) Svenska ättartal 1908 s 108-115.

Liwijn (Östgötagrenen) Svenska ättartal 1889 s 312-319.

Ljungberg Svensk slägtkalender 1888 s 170.

Ljungberg, Lagerstam Släktbok II 1918-33 spalt 441.

Ljungberg (från Göteborg) Svenska släktkalendern 1917 s 515, 1930 s 536, 1936 s 552.

Ljungberg från Småland Gotländsk släktbok 1910 s 373.

Ljungberg från Småland Gotländsk släktbok 1938 s 429.

Ljungberg (från Ljungby) Svenska släktkalendern 1950 s 526, 1962 s 352.

Ljungdahl (från Ljungby) Svenska släktkalendern 1914 s 513, 1917 s 516, 1930 s 537.

Ljunggren (från Jung) Svenska släktkalendern 1963 s 294.

Ljunggren (Lundasläkten från Ljungamölla) Svenska släktkalendern 1965 s 242, 2000 s 214.

Ljunggren (Sköfde slägten) Svenska ättartal 1892 s 257-263.

Ljunggren (Östgöta slägten) Svenska ättartal 1893 s 283-290.

Ljunggren (Östgötasläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 734, 1917 s 518, 1920/21 s 299, 1938 s 558, 1995 s 214.

Ljungh Svensk slägtkalender 1886 s 187-188.

Ljungh (yngre grenen) Svenska släktkalendern 1912 s 494, 1913 s 738, 1915/16 s 545, 1927 s 401, 1982 s 259.

Ljunglöf Svenska ättartal 1898 s 302-307.

Ljungman (Bohussläkten) Svenska släktkalendern 1920/21 s 303, 1936 s 554.

Ljungman (från Ljunga) Svenska släktkalendern 1912 s 495, 1913 s 739, 1914 s 515, 1918 s 568, 1927 s 401, 1943 s 609, 1963 s 298, 1976 s 249.

Ljungman Svenska Släkter 1915 s 103.

Ljungquist Svensk slägtkalender 1888 s 170-174.

Ljungquist (från Hölö) Svenska släktkalendern 1938 s 562.

Ljungqvist (från Hölö) Svenska släktkalendern 1919 s 576.

Ljungqvist (från Barkeryd) Svenska släktkalendern 1989 s 197.

Ljungstedt på Gotland Gotländska släkter 1926 s 267.

Ljungströmer Svenska släktkalendern 1917 s 522, 1930 s 539, 1950 s 527.

Ljungströmer Svenska ättartal 1891 s 325-327.

Ljungwaldh Svenska släktkalendern 1943 s 610.

Lockman (från Ångermanland) Svenska släktkalendern 1989 s 200.

Loenbom (Östgöta slägten) Svenska ättartal 1892 s 264-270.

Lokrantz Svensk slägtkalender 1888 s 174-178.

Lokrantz Svenska släktkalendern 1920/21 s 305, 1943 s 612, 1965 s 245, 1982 s 261.

Londicer (Stockholmsgrenen) Svenska ättartal 1889 s 319-320.

Lonert Svenska ättartal 1908 s 115-120.

Looft Svenska släktkalendern 1962 s 353.

Looström Svenska släktkalendern 1913 s 741, 1914 s 517, 1917 s 523, 1927 s 403, 1936 s 556, 1943 s 618, 1962 s 355.

Lorin Nordlöf Barbro "Sekreteraren Jonas Lorin - hans släktförhållanden och arbete." Släkt och Hävd 1993 s 255-262.

Lothigius Ny svensk släktbok 1906 s 54.

Lothigius Svensk slägtkalender 1885 s 93-95, 1886 s 188-190.

Lothigius (Norrköpings-Wisby slägten) Svenska ättartal 1905 s 185-191.

Lothigius Svenska släktkalendern 1912 s 496, 1913 s 744, 1914 s 520, 1915/16 s 546, 1919 s 579, 1936 s 559, 1950 s 529, 1989 s 202.

Loven Svensk slägtkalender 1885 s 95-99.

Loven (från Loshult) Svenska släktkalendern 1912 s 499, 1913 s 746, 1914 s 522, 1962 s 359, 1967 s 253, 1974 s 233, 1980 s 248, 1989 s 206, 1995 s 224.

Loven Ny svensk släktbok 1906 s 58.

Loven (från Eköen) Svenska släktkalendern 1915/16 s 549, 1917 s 526, 1918 s 570, 1919 s 582, 1927 s 406, 1936 s 561, 1950 s 531.

Luhr Svenska släktkalendern 1943 s 622.

Lund Svenska ättartal 1893 s 290-293.

Lundberg (från Askersund) Svensk slägtkalender 1887 s 146-148.

Lundberg (från Bolum i Västergötland) Svenska släktkalendern 1967 s 264, 1978 s 287.

Lundberg och Lundbergh (Djurkällagrenen) Svensk slägtkalender 1886 s 191-192.

Lundberg (från Lund) Svenska släktkalendern 1963 s 300.

Lundberg (från Solna) Svenska ättartal 1898 s 307-314.

Lundberg (från Valbo) Svenska släktkalendern 1918 s 576, 1930 s 540.

Lundberg Genealogiska anteckningar 1932 s 66.

Lundberg Lundberg J Oskar och Lundberg Oskar H:son "Släkten Lundberg från Askersund och med densamma befryndade släkter åren 1673-1983." Jönköping 1984. 230 s.

Lundblad Svensk slägtkalender 1886 s 192-193.

Lundblad Ny svensk släktbok 1906 s 703.

Lundblad (från Grönahög) Svenska släktkalendern 1967 s 269.

Lundblad (från Ugglum) Svenska släktkalendern 1914 s 528, 1918 s 577, 1930 s 541.

Lundblad (från Östentorp) Svenska ättartal 1891 s 327-329.

Lundblad (från Östentorp) Svenska släktkalendern 1927 s 412

Lundbom (Lundbohm) Svenska släktkalendern 1938 s 565.

Lundborg Rosmans tabeller 1935 s 75.

Lundborg Svenska ättartal 1889 s 320-322.

Lundborg (från Valbo) Svenska släktkalendern 1914 s 530, 1918 s 579, 1927 s 414, 1938 s 570, 1943 s 624.

Lundborg (från Brandstad) Svenska släktkalendern 1950 s 539, 1980 s 262.

Lundborg Örebro-Arbogaslägten Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 153.

Lundeberg Svenska släktkalendern 1912 s 505, 1913 s 752, 1914 s 531, 1915/16 s 555, 1918 s 581, 1919 s 588, 1936 s 569, 1950 s 542, 1962 s 368, 1980 s 268.

Lundell Reyde Folke "Släkten Lundell från Bohuslän" Släkt och Hävd 1950 s 3-20.

Lundenius Släktbok I 1912-16 spalt 697.

Lundgren (från Allerum) Svenska släktkalendern 1927 s 415

Lundgren (från Bettna) Svenska ättartal 1889 s 322-323.

Lundgren (Björkviksslägten) Svenska ättartal 1891 s 330.

Lundgren (från Högsjö Västernorrlands län) Svenska släktkalendern 1930 s 543.

Lundgren (från Lagerlunda) Svenska släktkalendern 1943 s 626.

Lundgren från Lundby, Lillkyrka Genealogia Gothica I 1930-32 s 48.

Lundgren från Roasjö Svenska släkter 1:2 1985 s 148.

Lundh Svenska ättartal 1894 s 341-348.

Lundh (från Skåne) Svenska släktkalendern 1950 s 545.

Lundholm Svensk slägtkalender 1886 s 193-194.

Lundin Svensk slägtkalender 1886 s 194.

Lundin från Stockholm Gotländsk släktbok 1910 s 374.

Lundin från Stockholm Gotländsk släktbok 1938 s 430.

Lundin Lundbjärs i Lummelunda Gotländska släkter 1926 s 342.

Lundman Ny svensk släktbok 1906 s 202.

Lundquist (från Nyköping) Svenska släktkalendern 1919 s 591.

Lundsberg Rosmans tabeller 1935 s 78.

Lundskog Genealogiska anteckningar 1932 s 88.

Lundskog Svenska släktkalendern 1930 s 545.

Lundstedt Svensk slägtkalender 1886 s 195.

Lundstedt (från Harmånger) Svenska släktkalendern 1913 s 755, 1917 s 533, 1930 s 546.

Lundström Genealogiska anteckningar 1932 s 95.

Lundström (Lönnemåsa slägten) Svenska ättartal 1898 s 314-325.

Lundström (från Nordmaling) Svensk slägtkalender 1888 s 178-179, Svenska ättartal 1894 s 348-350.

Lundström (från Risinge) Svenska släktkalendern 1912 s 507, 1913 s 756, 1917 s 534, 1936 s 572.

Lundström (från Risinge) Svensk slägtkalender 1887 s 149-150.

Lundström (från Skellefteå) Svenska släktkalendern 1917 s 536, 1930 s 547.

Lundström (från Skellefteå) Svenska ättartal 1889 s 323-325.

Lundström (från Svartalund) Svenska släktkalendern 1930 s 548, 1943 s 627.

Lundström från Svartalund, Vapnö Genealogia Gothica I 1930-32 s 53.

Lundström (från Söderfors) Svenska släktkalendern 1912 s 509, 1913 s 758, 1917 s 538, 1930 s 553, 1965 s 254.

Lundström (från Söderfors) Svenska ättartal 1898 s 325-327.

Lundström Swartz Erik C:son "Släkten Lundström från Svartalund under Vapnö fideikomiss i Vapnö socken i Halland." Ljungby 1958. 261 s.

Lundvall Svenska ättartal 1890 s 478-480.

Lundvall (från Lagerlunda) Svenska släktkalendern 1917 s 539, 1930 s 554.

Lundvik (Forsbackagrenen) Svenska släktkalendern 1938 s 571.

Lunell Svenska släktkalendern 1976 s 253.

Lunnaeus Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1965 s 421-425.

Lunnom-släkten Genealogia Gothica I 1930-32 s 110.

Luth Svenska ättartal 1891 s 331-337.

Luthander Ny svensk släktbok 1906 s 706.

Luthander Svenska släktkalendern 1930 s 555.

Lutteman från Ostfriesland Gotländsk släktbok 1910 s 376.

Lutteman från Ostfriesland Gotländsk släktbok 1938 s 432.

Lutteman Rosmans tabeller 1935 s 82.

Lüning Svenska släktkalendern 1917 s 540, 1930 s 556.

Lübeck Svenska ättartal 1892 s 270-271.

Lybeck Svenska ättartal 1892 s 271-277.

Lybeck Släktbok II 1918-33 spalt 135.

Lybeck (från Viby) Svenska släktkalendern 1930 s 560, 1938 s 575, 1943 s 633, 1962 s 372, 1974 s 244.

Lybeck (svenska släktgrenen) Svenska släktkalendern 1912 s 510, 1913 s 759, 1915/16 s 558, 1919 s 593, 1936 s 574, 2000 s 218.

Lyberg från Lye Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 394.

Lyberg från Lye Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 453.

Lyberg (från Lye) Svenska släktkalendern 1950 s 547.

Lychou Svenska släktkalendern 1920/21 s 312, 1936 s 576, 1965 s 256, 1978 s 294.

Lychou Svenska ättartal 1890 s 252-259.

Lyman Svenska släktkalendern 1927 s 416

Lyon Svenska släktkalendern 1913 s 761, 1917 s 544, 1930 s 562, 1938 s 577.

Lysander Svenska släktkalendern 1927 s 418

Lysholm Ny svensk släktbok 1906 s 359.

Lysing Svenska ättartal 1908 s 120-122.

Lyström Svenska släktkalendern 1919 s 595, 1936 s 580.

Lyth från Lüttiche Belgien Gotländsk släktbok 1910 s 396.

Lyth från Lüttich Belgien Gotländsk släktbok 1938 s 456.

Lyth Svenska släktkalendern 1950 s 549, 2000 s 222.

Lythberg Rosmans tabeller 1935 s 102.

Lyttkens Svenska släktkalendern 1930 s 563, 1962 s 374, 1974 s 246.

Låftman (Värmlandssläkt) Svenska släktkalendern 1950 s 555.

Långarydssläkten Andersson Per "Långarydssläkten. Länsman Anders Jönssons i Långaryd ättlingar under tre sekel." Mjölby 1990. 456 s.

Långebråtslägten (Lagergren) Svenska ättartal 1905 s 191-199.

Långstorpssläkten från Malexander Genealogia Gothica II 1933-37 s 235-286.

Låstbom Svenska Släkter 1915 s 109.

Längstadius Rosmans tabeller 1935 s 106.

Lödrup Svenska släktkalendern 1989 s 219.

Löfberg Svenska släktkalendern 1930 s 565, 1938 s 578, 1943 s 634, 1963 s 302, 1974 s 249.

Löfgreen (från Lindesfall) Svenska släktkalendern 1927 s 419

Löfgren Löfgren Bo "Släkten Löfgren från Högsby" Stockholm 1925. 62 s.

Löfgren (Löfvensköld) Svenska ättartal 1894 s 350-360.

Löfgren (från Godegård) Svenska släktkalendern 1918 s 584, 1930 s 566.

Löfgren (från Högsby) Svenska släktkalendern 1912 s 511, 1913 s 761, 1914 s 534, 1918 s 586, 1930 s 568.

Löfgren (från Karlskrona) Svenska släktkalendern 1920/21 s 316, 1938 s 579.

Löfgreen (från Lindesfall) Svenska släktkalendern 1989 s 226.

Löfman Ny svensk släktbok 1906 s 271.

Löfmark Svenska släktkalendern 1938 s 581.

Löfvenberg Svensk slägtkalender 1886 s 195-196.

Löfstedt Zielfelt Lennart "Släkten Löfstedt i Ystad." Släkt och Hävd 1956 s 111-125.

Löfström (från Gävle) Svenska släktkalendern 1992 s 168.

Löfström (från Lövestad) Svenska släktkalendern 1930 s 570, 1938 s 582, 1950 s 559.

Löfvenberg (från Härnösand) Svenska släktkalendern 1950 s 560, 1984 s 252.

Löfvenberg från Stockholm Gotländsk släktbok 1910 s 417.

Löfvenberg från Stockholm Gotländsk släktbok 1938 s 481.

Lönegren Svensk slägtkalender 1887 s 150-151, Svenska ättartal 1889 s 325-330.

Lönnrot Svenska ättartal 1890 s 259-261.

Lönnqvist Svenska släktkalendern 1963 s 304.

Löskan Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1964 s 175-181.

Löthner (från Kristinehamn) Svenska släktkalendern 1930 s 572.

Löwe (eller Löf eller Löwen) Svenska ättartal 1893 s 293-297.

Löwegren Svenska ättartal 1892 s 277-283.

Löwenadler Svensk slägtkalender 1886 s 31-32.

von Löwenadler Svenska ättartal 1889 s 331-338.

von Löwenadler Svenska släktkalendern 1920/21 s 317.

Löwenberg (från Stenkyrka) Svenska släktkalendern 1950 s 562.

Löwenberg från Lauhaga Stenkyrka Gotländsk släktbok 1938 s 483.

Mæchel Svenska släktkalendern 1912 s 513, 1913 s 763, 1917 s 545, 1927 s 420

Mæchel Svensk slägtkalender 1888 s 179-182, Svenska ättartal 1898 s 327-332.

Mackeij Svenska ättartal 1894 s 360-363.

Magnell (och Sjögren)(Gullsjögrenen) Svenska släktkalendern 1943 s 636.

Magnell (Gullsjögrenen) Svenska släktkalendern 1917 s 547, 1927 s 422

Magnet Svenska släkter 1:2 1985 s 154.

Magnus Svenska släktkalendern 1912 s 516, 1913 s 766, 1917 s 550, 1930 s 574, 1980 s 274.

Magnus Ny svensk släktbok 1906 s 119.

Magnus Benedicti Björkman Liss-Eric "Kring en småländsk 1600-talspräst". Släkt och Hävd 1968 s 85-91.

Maijström Svenska släktkalendern 1930 s 575.

Malm (Göteborgsslägten) Svenska ättartal 1889 s 338-340.

Malm (från Karlshamn) Svenska släktkalendern 1938 s 584, 1950 s 562.

Malm från Pyttis Släktbok Ny följd II 1977 spalt 75.

Malm (från Skåne) Svenska släktkalendern 1912 s 517, 1913 s 767, 1914 s 536, 1918 s 588, 1938 s 585, 1950 s 563.

Malm-Ehrenmalm Släktbok Ny följd II 1977 spalt 95.

Malmberg Svensk slägtkalender 1888 s 182-184.

Malmberg (från Malmö) Svenska släktkalendern 1920/21 s 323.

Malmberg (Norrköpingssläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 537, 1918 s 589, 1930 s 577, 1976 s 255.

Malmberg (Nyköpingssläkten) Svenska släktkalendern 1936 s 581.

Malmborg (från Dalarne) Svenska släktkalendern 1930 s 580.

von Malmborg och Malmborg Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 35.

von Malmborg Strokirk Oscar Fredrik "Adeliga ätterna von Malmborg och Malmborg." Gefle 1924. 99 s.

Malmgren Svenska släktkalendern 1992 s 170.

Malmros Svenska släktkalendern 1927 s 425, 1963 s 306, 1976 s 261.

Malmsten (från Jönköping) Svenska släktkalendern 1995 s 239, 2000 s 240.

Malmsten från Malms i Hellvi Gotländska släkter 1926 s 346.

Malmsten (Stahmer-Malmsten) Svenska släktkalendern 1912 s 518, 1913 s 768, 1914 s 540, 1915/16 s 561, 1918 s 592, 1919 s 595, 1920/21 s 324, 1936 s 584, 1962 s 377, 1965 s 261, 1967 s 271, 1974 s 252, 1978 s 300.

Malmsten (Stahmer och StahmerMalmsten) Svenska ättartal 1892 s 284-290.

Malmström (från Björkvik i Södermanland) Svenska släktkalendern 1963 s 316.

Malmström (Blekingesläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 542, 1918 s 594, 1938 s 586.

Malmström (Blekings-slägten) Svensk slägtkalender 1886 s 196-197.

Malmström (från Lilla Malma) Svenska ättartal 1894 s 363-371.

Malmström (Nerikes-slägten) Svensk slägtkalender 1885 s 99.

Mannheimer Svenska släktkalendern 1914 s 543, 1918 s 595, 1919 s 598, 1936 s 585, 1950 s 564, 1984 s 254.

Marcellus Svenska ättartal 1891 s 337-338.

Marchelius och Marschell Svenska ättartal 1890 s 261-264.

Marcus (från Güstrow) Svenska släktkalendern 1919 a 599, 1938 s 587.

de Mare Ny svensk släktbok 1906 s 206.

de Mare Svenska släktkalendern 1912 s 192, 1913 s 288, 1914 s 193, 1915/16 s 187, 1919 s 184, 1938 s 211, 1950 s 176, 1965 s 97, 1982 s 74.

Mark (från Seglora och Fritsla) Svenska släktkalendern 1963 s 317, 1974 s 255, 1980 s 276, 1989 s 228.

Markman Svenska släktkalendern 1943 s 641.

Martin Svenska släktkalendern 1913 s 770, 1914 s 544, 1918 s 596, 1930 s 581, 1950 s 566.

Martin Svenska ättartal 1889 s 340-348.

Martin (Arosin-Martin) Svenska släktkalendern 1938 s 588.

Martin från Marpis på Fårö Gotländska släkter 1926 s 352.

Mask von Warnstedt Christopher "Karolinen Sven Svensson Mask. En äventyrare och hans släkt." Släkt och Hävd 1983 s 381-394 och 1987 s 325-337.

Masreliez Svenska släktkalendern 1943 s 643.

Mathiesen Svensk slägtkalender 1886 s 197-198.

Maths-släkten från Torna. Pelle Ågesons i Dalby agnatiska ättlingar Svenska släkter 1:2 1985 s 162.

Mats Persson Hildebrand Rolf "Kring stockholmsborgmästaren nr 102 Mats Persson härkomst." Släkt och Hävd 1978 s 136-143, 1977 s 233-236.

Mattheiszen Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 333.

Matthiesen (Way-Matthiesen, Way) Svenska släktkalendern 1914 s 548, 1917 s 552, 1920/21 s 326, 1936 s 587.

Matton Svenska släktkalendern 1919 s 600, 1936 s 589.

Mattson (från Mårdsjön) Svenska ättartal 1891 s 338-339.

Mauroy Svenska släktkalendern 1963 s 325.

Mebius Svenska släktkalendern 1918 s 601, 1938 s 590, 1963 s 327, 1984 s 260.

Meden Svensk slägtkalender 1887 s 151-152.

Medin Medebys i Martebo Gotländska släkter 1926 s 355.

Meijer (styckgjutare slägten) Svenska ättartal 1893 s 298-305.

Meijer von Horn och MeijerGranqvist Svenska ättartal 1890 s 461-463, 1891 s 219-225.

Meister Svenska ättartal 1890 s 264-265.

Meister Svenska släktkalendern 1912 s 520, 1913 s 774, 1917 s 554, 1927 s 430

Meitens (Mijtens) Svenska ättartal 1896 s 291-295.

Melander Svenska släktkalendern 1912 s 520, 1913 s 775, 1914 s 551, 1917 s 555, 1930 s 586.

Melander Svensk slägtkalender 1886 s 198-199.

Melander (från Åseda) Svenska släktkalendern 1989 s 237.

Melen Svensk slägtkalender 1886 s 199-201.

Melin Svensk slägtkalender 1885 s 99-104, 1888 s 184-190.

Melin (från Gotland) Svenska släktkalendern 1943 s 646.

Melin från Gerum Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 418.

Melin från Gerum Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 485.

Melin (Göteborgssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 777, 1914 s 553, 1915/16 s 563, 1919 s 603, 1974 s 264.

Mellberg Släktbok Ny följd III 1982-1989 spalt 59.

Mellbin (Skaragrenen) Svenska släktkalendern 1919 s 609.

Mellborg Svenska Släkter 1915 s 207.

von Mellen (von Melen, von Mell samt von Mehlen) Svenska ättartal 1908 s 123-135.

Mellerborg Svenska släktkalendern 1920/21 s 329.

Mellqvist Värmländska ättartal 1915 s 57.

Mellström Svenska släktkalendern 1927 s 431

Mendling Genealogiska anteckningar 1932 s 78.

de Merle Svenska ättartal 1896 s 131-133.

Mesterton Ny svensk släktbok 1906 s 365.

Mesterton Svenska ättartal 1892 s 290-297.

Mether Släktbok II 1918-33 spalt 735.

Metropolin (och Polin) Svenska ättartal 1908 s 135-138.

Meunier Svenska ättartal 1896 s 295-299.

Meurk (Meurch, nu) Svenska ättartal 1898 s 332-338.

Meurk Svenska släktkalendern 1936 s 592.

Meurling Svenska släktkalendern 1919 s 611, 1965 s 264.

Meurling Svensk slägtkalender 1886 s 201-210.

Meurling (från Kristdala) Svenska släktkalendern 1989 s 241.

Meurling Meurling Ch "Olof Meurlings stamträd vid början af tjugonde seklet." Lund 1902. 101 s.

Meurman (Mannerstedt, von Meurman) Svenska ättartal 1898 s 338-349.

Meusenholtz Svenska ättartal 1908 s 138-140.

Meyer Svenska ättartal 1889 s 348-349.

Meyerhöffer Svenska släktkalendern 1936 s 594.

Michaelson Svenska släktkalendern 1915/16 s 569, 1920/21 s 330.

Michel Jönsson Stille Per "Skogvaktaren Michel Jönsson i Tenhult, hans barn och barnbarn." Släkt och Hävd 1992 s 193-199.

Michel Rasmusson Fåhræus Gösta "Några gotlandssläkter från Stora Gåsemora, Fårö." Släkt och Hävd 1988 s 84-105.

Milles Svenska släktkalendern 1943 s 649, 1978 s 303.

Millqvist Svenska släktkalendern 1912 s 522, 1913 s 782, 1914 s 558, 1918 s 603, 1938 s 593, 1976 s 274.

Millqvist Svenska ättartal 1889 s 350-351, s 140-142.

Minten Svenska ättartal 1898 s 350-352.

Mjöberg Svenska släktkalendern 1919 s 622, 1936 s 595, 1992 s 171.

Mobeck Svensk slägtkalender 1887 s 152-154.

Mobeck (från Mogata) Svenska ättartal 1891 s 340.

Moberg Genealogiska anteckningar 1932 s 104.

Moberg (Jönköpingssläkt) Svenska släktkalendern 1938 s 594, 1962 s 379.

Moberg (från Öster-Lövsta) Svenska släktkalendern 1936 s 598, 1950 s 573.

Moberg från Öster-Löfsta Uppland Genealogia Gothica I 1930-32 s 270.

Moberg från Mora Norrländska släkter del 1 1890 s 166.

Moberger (från Vimmerby) Svenska släktkalendern 1976 s 279.

Moberger (från Vimmerby; yngre grenen) Svenska släktkalendern 1919 s 625.

Moderus och Modeer Ny svensk släktbok 1906 s 711.

Modin (från Hammerdal) Svenska släktkalendern 1936 s 601, 1943 s 650, 1984 s 263.

Mohlin Svenska släktkalendern 1919 s 627.

Molander från Nerike Gotländsk släktbok 1910 s 422.

Moler Svenska ättartal 1893 s 305-307.

Moler från Småland Gotländsk släktbok 1910 s 424.

Moliis Släktbok I 1912-16 spalt 709.

Molin Släktkalender 1949 s 184.

Molitor Svenska ättartal 1896 s 299-305.

Moll Svenska släktkalendern 1913 s 784, 1915/16 s 570, 1919 s 629, 1936 s 603.

Mollstadius Svenska släktkalendern 1962 s 381.

Momma (Reenstjerna) Svenska ättartal 1894 s 371-374.

MontanSvenska släktkalendern 1912 s 524, 1913 s 786, 1917 s 557, 1927 s 433, 1967 s 274.

Montan Svensk slägtkalender 1885 s 104-105, Svenska ättartal 1889 s 351-354.

Montan Sundequist Lars "Hugo Montans släktbibel." Släkt och Hävd 1993 s 330-339.

Mont d'Or Norderling Svensk slägtkalender 1888 s 190-192.

Montelin Svenska Släkter 1915 s 175.

Montelius Svensk slägtkalender 1886 s 211-213, s 154.

Montelius (Smålands slägten) Svenska ättartal 1892 s 297-303.

Montelius (Upplandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 525, 1913 s 788, 1914 s 560, 1918 s 605, 1927 s 434, 1936 s 605, 1943 s 653, 1962 s 382, 1992 s 179.

Montelius från Vermdö Stockholm Gotländska släkter 1926 s 368.

Montell Svenska släktkalendern 1912 s 528, 1913 s 791, 1917 s 559, 1927 s 438, 1950 s 576, 1962 s 387, 1980 s 285, 1992 s 189.

Montell Svenska ättartal 1889 s 354-356.

Montell Släktbok II 1918-33 spalt 469.

Moren (Wermlands-slägt) Svensk slägtkalender 1886 s 213-214.

Morling Svenska släktkalendern 1917 s 560, 1920/21 s 331, 1943 s 656.

Morsing Svenska släktkalendern 1938 s 596.

Moselius (från Mossebo) Svenska ättartal 1890 s 265-268.

Mossberg (från Mosås) Svenska släktkalendern 1914 s 564, 1918 s 608, 1938 s 599.

Mothe Wilstadius Paul "Violinmakarsläkten Mothe från Ängelholm." Släkt och Hävd 1962 s 156-165.

Muhr Svensk slägtkalender 1885 s 105-106.

Munktell Svenska släktkalendern 1913 s 792, 1915/16 s 572, 1918 s 611, 1930 s 588, 1938 s 601, 1950 s 577.

Munthe Svenska släktkalendern 1912 s 529, 1913 s 795, 1914 s 566, 1915/16 s 575, 1917 s 562, 1918 s 614, 1919 s 631.

Munthe Munthe Ludvig W:son "Munthe-slägten från medlet af 1000-talet till närvarande tid." Helsingfors 1883. 313 s.

Munthe Svensk slägtkalender 1886 s 32-41.

Munthe från Flandern Gotländsk släktbok 1910 s 427.

Munthe från Flandern Gotländsk släktbok 1938 s 491.

Murray Svenska släktkalendern 1913 s 806, 1915/16 s 582, 1918 s 621, 1930 s 591.

Myhrman Svenska släktkalendern 1914 s 573, 1918 s 624, 1930 s 594.

Myhrman Svensk slägtkalender 1886 s 214-216.

Myhrman (från Värmland) Svenska släktkalendern 1989 s 251.

Müller (el Möller) (Gundelstjerna, Molander) Svenska ättartal 1896 s 305-314.

Münchenberg Svenska ättartal 1905 s 199-204.

Müntzing Svenska släktkalendern 1913 s 802.

Münster (eller Mönster) Svenska ättartal 1896 s 314-315.

Myra Janson John "De tre släkterna Myra i Synnerby socken, Skaraborgs län." Släkt och Hävd 1974 s 31-60.

Myrin Svenska släktkalendern 1919 s 638.

Myrstedt Svenska släktkalendern 1930 s 596.

Myrsten Svenska släktkalendern 1950 s 580, 1974 s 274, 1989 s 254.

Myrsten från Myrsjö Stenkumla Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 430.

Myrsten från Myrsjö Stenkumla Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 494.

Müntzing Svenska släktkalendern 1917 s 568, 1927 s 438, 1943 s 658, 1980 s 287.

Måhl Svenska släktkalendern 1984 s 267.

Måneschiöld Olsson Olaus "Måneschiöldska släkten av Olsnäs." 1989.

Månesköld Almquist Jan Eric "Adliga ätten Måneskölds (af Seglinge) ursprung och äldsta historia." Släkt och Hävd 1965 s 269-298.

Månesköld i Bohuslän Västsvensk genealogi och personhistoria 1971 s 125.

Måns Östensson Stig "Aggatorps storgårds äldsta historia." Släkt och Hävd 1988 s 9-23.

Månssläkten Petersson A G "Månssläkten. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga Bergslag." Kristinehamn 1912. 152 s.

Månsson Andersson Per "Östgötaättlingar. Bonden Birger Månsson i Nykil descendenter under fyra århundarden" Mjölby 1989. 68 s.

Månstasläkten Värmländska ättartal 1915 s 78.

Mårtens Svenska släktkalendern 1962 s 388, 1963 s 330.

Möldener Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1964 s 246-251.

Möller Genealogiska anteckningar 1932 s 97.

Möller (från Allerum) Svenska släktkalendern 1962 s 389.

Möller (Essen-Möller o Ponten-Möller) Svenska släktkalendern 1920/21 s 333, 1936 s 608.

Möller (Hornsbergs slägten) Svenska ättartal 1893 s 308-310.

Möller (från Huaröd) Svenska släktkalendern 1919 s 643, 1936 s 612.

Möller (från Revinge) Svenska släktkalendern 1967 s 276, 1982 s 274.

Möller (från Södra Vram) Svenska släktkalendern 1950 s 581.

Möller (från Warberg) Svenska ättartal 1894 s 375-381.

Möllerberg Svenska släktkalendern 1976 s 287.

Mörck Hellerström Erik "Släkten Mörck-Mörcke." Släkt och Hävd 1960 s 69-87.

Mörcke Svenska släktkalendern 1915/16 s 585, 1919 s 648.

Mörcke Svensk slägtkalender 1886 s 216.

Mörn, Mörne Släktbok II 1918-33 spalt 759.

Mörner till Morlanda Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 216.

Mörner Mörner Magnus "Material till släkterna Mörners historia." Stockholm 1985. 300 s.

Mörner Stenbock Carl Magnus "Mörnerska släktboken 1468-1653." Stockholm 1909. 128 s.

Nachmanson Svenska släktkalendern 1912 s 536, 1913 s 809, 1915/16 s 585, 1919 s 649, 1936 s 617.

von Nandelstadh Svensk slägtkalender 1885 s 11-13.

Nahlbom Nahlbom Lars "De äldsta generationerna av släkten Nahlbom." Släkt och Hävd 1977 s 246-260.

Nathhorst och Nathorst (Nathurst) Svenska släktkalendern 1913 s 810, 1914 s 575, 1915/16 s 586, 1919 s 649, 1936 s 618, 1967 s 279, 1982 s 279, 1992 s 191.

Nathhorst & Nathorst Svenska ättartal 1889 s 356-360.

Naumann Ny svensk släktbok 1906 s 121.

Naumann Svensk slägtkalender 1885 s 106-107, 1887 s 155.

Naumann Svenska släktkalendern 1912 s 537, 1913 s 813, 1917 s 573, 1927 s 443

Naumann (från Halle) Svenska ättartal 1894 s 381-386.

Neander från Tarstad Svenska Släkter 1915 s 129.

Nehrman och Nerman (Smålandssläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 626, 1930 s 597, 1938 s 604, 1943 s 664.

NeiglickSvenska släktkalendern 1912 s 538, 1913 s 815, 1917 s 575, 1930 s 600, 1967 s 282.

Neiglick Svenska ättartal 1889 s 360-361.

Neijberg Svensk slägtkalender 1887 s 155-157, Svenska ättartal 1892 s 303-310.

Neijber Svenska släktkalendern 1912 s 540, 1913 s 817, 1914 s 579, 1918 s 629, 1930 s 602, 1938 s 608.

Nelson Svenska släktkalendern 1980 s 298.

Nelson Möller Sten "Nelson en Östgötasläkt." Släkt och Hävd 1994 s 10-20.

Neogard av Garda släkt Gotländska släkter 1926 s 371.

Neren Svenska ättartal 1890 s 268-270.

Nerman (Hallands slägten) Svenska ättartal 1894 s 386-391.

Nettelbladt Svenska ättartal 1890 s 270-278.

Nettelbladt Svenska släktkalendern 1915/16 s 590, 1919 s 653, 1938 s 609.

Neubauer Svenska ättartal 1889 s 361-362.

Neuman från Stockholm Gotländska släkter 1926 s 377.

Neumüller Svenska släktkalendern 1982 s 284.

Neunkirch Svenska ättartal 1889 s 362-363.

Nils Anderssons slägt (i Norrköping) (Nordenhjelm) Svenska ättartal 1905 s 204-206.

Nilssläkten från Hyngnestha Magnell Per och Irander Ingvar "En bondesläkt i Folkungabygd. Släktskildring genom fyra och ett halvt sekel." Motala 1949. 293 s.

Nilsson-Hiort Svenska släktkalendern 1936 s 621, 1938 s 616.

Nissar Svenska släktkalendern 1943 s 667.

Nisser Svenska släktkalendern 1914 s 581, 1918 s 631, 1919 s 659, 1936 s 622, 1963 s 331, 1980 s 301, 1992 s 196.

Nisser Ny svensk släktbok 1906 s 715.

Nissvandt Hollberg-Wikmark Astrid "Historien om en släktforskning Släkten Nissvandt" Släkt och Hävd 1979 s 230-241.

Nissvandt från Landskrona med släktgrenen Dahlberg Svenska släkter 1:2 1985 s 182.

Njura-släkten från Östra Broby Skåne Genealogia Gothica II 1933-37 s 38-63.

Nobel Ny svensk släktbok 1906 s 275.

Nobel Svenska släktkalendern 1913 s 819, 1914 s 584, 1917 s 577, 1930 s 604, 1950 s 583.

Nobel Svenska ättartal 1898 s 352-359, Svenska ättartal 1908 s 142.

Nohrström Svenska ättartal 1894 s 391-392.

Nohrström (Segerstråhle) Släktbok I 1912-16 spalt 747.

Nonnen Svensk slägtkalender 1887 s 157-158.

Noræus Svensk slägtkalender 1888 s 192-194.

Noræus Svenska ättartal 1898 s 359-361.

Norberg (från Kornsjö i Nätra Ångermanland) Svenska släktkalendern 1930 s 606.

Norberg (från Strömstad) Svensk slägtkalender 1887 s 158-159.

Norby från Danmark Gotländsk släktbok 1910 s 432.

Norby från Danmark Gotländska släkter 1926 s 380.

Nordahl från Fleringe Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 434.

Nordahl från Fleringe Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 497.

Nordahl från Fleringe Svenska släktkalendern 1950 s 586.

Nordahl från Norrvange i Lärbro Gotländska släkter 1926 s 391.

Nordahl från Norbys i Othem Gotländska släkter 1926 s 396.

Nordanväder Svenska ättartal 1908 s 143-144.

Nordberg Svenska ättartal 1890 s 278-281.

Nordberg (i Clara) Svenska ättartal 1896 s 316-317.

Nordberg från Lund Kultur och personhistoriska anteckningar del III 1920 s 155.

Nordeman Svenska släktkalendern 1978 s 306.

Norden Svenska ättartal 1890 s 281-284.

Nordenmark (från Nordingrå) Norrländska släkter del 2 1892 s 209.

Nordenson (från Nordanberg) Svenska släktkalendern 1912 s 542, 1913 s 821, 1915/16 s 596, 1918 s 635, 1920/21 s 336, 1936 s 627, 1962 s 392, 1984 s 270.

Nordensson från Lockne Norrländska släkter del 1 1890 s 61.

Nordenström (yngsta grenen) Svenska släktkalendern 1919 s 663, 1936 s 628, 1962 s 393.

Nordenvall (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1967 s 286, 1974 s 277, 1989 s 257, 1995 s 241, 2000 s 243.

Nordgren Släktkalender 1949 s 187.

Nordlander Svensk slägtkalender 1887 s 159-161.

Nordlander (från Bjertrå) Norrländska släkter del 2 1892 s 163.

Nordlind Svenska ättartal 1890 s 284.

Nordlund (Gislavedslägten) Svenska ättartal 1889 s 363-364.

Nordlund (från Gällstad) Svenska släktkalendern 1930 s 608.

Nordlund (Gislavedssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 822, 1915/16 s 597, 1919 s 665.

Nordman (Ehrenfelt) Svenska ättartal 1905 s 207-209.

Nordmark Svenska släktkalendern 1962 s 396, 1974 s 279.

Nordström Svenska släktkalendern 1938 s 617.

Nordström Svenska ättartal 1893 s 310-312.

Nordström (från Bladåker) Svenska släktkalendern 2000 s 247.

Nordwall Svenska släktkalendern 1915/16 s 598, 1920/21 s 337, 1938 s 619.

Nordwall Svenska ättartal 1891 s 340-347.

Noreen Noreen Arvid "Släkten Noreen från Värmland och andra ofrälse ättlingar av Erlandus Gudmundi." Uppsala 1917. 584 s.

Noreen Svenska ättartal 1890 s 284-301.

Noreen (från Värmland) Svenska släktkalendern 1912 s 543, 1913 s 823, 1917 s 580, 1927 s 445, 1938 s 621.

Noren Svenska ättartal 1891 s 347-348.

Noreus Ny svensk släktbok 1906 s 657.

Noreus (Nora-slägten) Svensk slägtkalender 1888 s 194-196.

Noreus (Orlandaslägten) Svensk slägtkalender 1888 s 196-197.

Norie Svenska ättartal 1896 s 317-319.

Norin Svensk slägtkalender 1888 s 197-199.

Norin Ny svensk släktbok 1906 s 279.

Norinder (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 587, 1918 s 636, 1930 s 609, 1950 s 587.

Norlander Svensk slägtkalender 1886 s 216-219, s 161-162.

Norlander (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1920/21 s 340, 1943 s 670.

Norlen (från Nöbbele) Svenska släktkalendern 1950 s 588.

Norlin Svenska släktkalendern 1915/16 s 601, 1927 s 447, 1976 s 289.

Norlind Svenska ättartal 1890 s 301-302.

Norling (från Bohuslän) Svenska ättartal 1889 s 364-366.

Normelli Svenska ättartal 1890 s 302-304.

Norman Genealogiska anteckningar 1932 s 18, 140.

Normelli Svenska släktkalendern 1915/16 s 605, 1919 s 667, 1943 s 672.

Norræus Svenska ättartal 1889 s 366-369.

Norrbohm och Norrbom Svenska släktkalendern 1936 s 630.

Norrby från Othem Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 436.

Norrby från Othem Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 500.

Norrby (från Västkinde) Svenska släktkalendern 1950 s 590.

Norrman Svenska släktkalendern 1914 s 588, 1918 s 637, 1930 s 611, 1943 s 674.

Norrman Svenska ättartal 1889 s 369-371.

Norrman (från Eksjö) Svenska släktkalendern 1950 s 593, 1976 s 293.

Norrman (från Holtsljunga) Svenska släktkalendern 1950 s 596.

Norrman (från Marieby) Svenska släktkalendern 1950 s 597.

Norrman (från Tunhem) Svenska släktkalendern 1965 s 275, 1976 s 298.

Norrström Svensk slägtkalender 1888 s 199-200.

Norstedt (Örebro slägten) Svenska ättartal 1894 s 392-397.

Norström (gammal Svensk slägt från Westergötland) Svensk Slägtkalender 1885 s 107-108.

Norström (från Järnboås) Svenska släktkalendern 1938 s 623.

Norström (från Skottek) Svenska släktkalendern 1938 s 625.

Norström (från Skottek) Svenska ättartal 1894 s 397-401.

Norup (från Göinge) Svenska släktkalendern 1962 s 399.

Nyberg från Nyplings Lokrume Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 440.

Nyberg från Nyplings Lokrume Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 505.

Nyberg (från Röstånga) Svenska släktkalendern 1950 s 598.

Nyberg från Vestergötland Gotländsk släktbok 1910 s 444.

Nyberg från Västergötland Gotländsk släktbok 1938 s 510.

Nyblæus Svenska släktkalendern 1914 s 589, 1918 s 639, 1930 s 612, 1962 s 400, 1974 s 282, 1992 s 206.

Nyblæus Svenska ättartal 1890 s 304-308.

Nyblom Svenska släktkalendern 1930 s 613, 1938 s 627.

Nycander Nycander Oscar "Släkten Nycander." Stockholm 1909. 110 s.

Nycander Svensk slägtkalender 1885 s 108-110, 1886 s 220, 1887 s 162.

Nycopensis-Nycop-Nykopp Släktbok I 1912-16 spalt 435.

Nygren (från Grums) Svenska släktkalendern 1982 s 289.

Nygren (från Nysund) Svenska släktkalendern 1920/21 s 343, 1936 s 632.

Nygren (från Nysund) Svensk slägtkalender 1886 s 220-225.

Nylen Svenska ättartal 1889 s 372-373.

Nylen (från Gammalkil) Svenska släktkalendern 1965 s 277.

Nyman (Alingsåsslägten) Svenska ättartal 1889 s 373-376.

Nyman (i Skeninge) Svenska ättartal 1908 s 145-146.

Nyman från Vestergarn Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 445.

Nyman från Västergarn Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 511.

Nymansson Svenska ättartal 1891 s 349-352.

Nystedt Ny svensk släktbok 1906 s 124.

Nystedt Svenska släktkalendern 1918 s 640, 1920/21 s 348, 1936 s 637.

Nystedt Norrländska släkter del 1 1890 s 102.

Nystedt Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 137.

Nyström Ny svensk släktbok 1906 s 126.

Nyström Svensk slägtkalender 1885 s 110-111, 1886 s 225-228.

Nyström (från Nyköping) Svenska släktkalendern 1984 s 273, 2000 s 265.

Nyström (från Skåne) Svenska släktkalendern 1912 s 545, 1913 s 825, 1914 s 591, 1918 s 641, 1919 s 669, 1936 s 639.

Nyström från Upland Gotländsk släktbok 1910 s 450.

Nyström från Uppland Gotländsk släktbok 1938 s 518.

Nyström (från Värmland) Svenska släktkalendern 1912 s 548, 1913 s 828, 1914 s 594, 1918 s 645, 1930 s 615, 1965 s 279.

Nyström (från Wermland) Svensk slägtkalender 1888 s 200-201.

Nyström (från Östergötland; Göteborgsgrenen) Svenska släktkalendern 1913 s 831, 1914 s 597, 1918 s 648, 1930 s 618.

Nyströmer Svenska släktkalendern 1936 s 643, 1938 s 629, 1963 s 336, 1967 s 287, 1974 s 284, 1976 s 301, 1984 s 275, 1989 s 260.

Nyströmer Nyströmer C Bertil "Släkten Nyströmer 1674-1974." Motala 1975. 335 s.

Ockander från Ockes i Öja Gotländska släkter 1926 s 399.

Ocklind från Mörsil Norrländska släkter del 1 1890 s 157.

Odelberg Ny svensk släktbok 1906 s 211.

Odelmark Svenska släktkalendern 1930 s 620.

Odelberg (Enskedesläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 833, 1914 s 599, 1915/16 s 607, 1917 s 582, 1920/21 s 350, 1936 s 644, 1943 s 676.

Odelberg (Enskede-slägten) Svensk slägtkalender 1886 s 228-229.

Odelberg och Odelmark (från Tjust) Svenska släktkalendern 1962 s 402, 1974 s 287, 1984 s 278, 1995 s 245.

Odelberg (från Västmanland) Svenska släktkalendern 1913 s 836, 1917 s 586, 1920/21 s 354, 1936 s 648, 1963 s 338, 1978 s 308.

Odelberg (Vestmanlands-slägten) Svensk slägtkalender 1886 s 229-230.

Oden (från Kuddby i Östergötland) Svenska släktkalendern 1943 s 680.

Oden (från Odenstomta) Svenska ättartal 1890 s 309-311.

Odhelius Svenska ättartal 1893 s 312-323.

Odhner Svensk slägtkalender 1886 s 230-233.

Odhner Svenska släktkalendern 1943 s 682.

Odhnoff Svenska släktkalendern 1976 s 304.

Odin från Odvalls Linde Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 452.

Odin från Odvalls Linde Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 521.

Odin från Stora Myra i Martebo Gotländska släkter 1926 s 407.

Odin från Salands i Linde Gotländska släkter 1926 s 412.

Odqvist Svenska släktkalendern 1938 s 630.

Ohly Svenska släktkalendern 1950 s 599, 1965 s 285.

Oijens Oijens Ingvar "Släkten Oijens och dess eventuella härkomst." Släkt och Hävd 1982 s 227-240.

Oldberg Svensk slägtkalender 1885 s 111-115, Svenska ättartal 1898 s 361-381.

Oldberg och Strandberg Svenska ättartal 1908 s 147-148.

Olbers Svenska släktkalendern 1920/21 s 355, 1938 s 636, 1982 s 291.

Olde Rosmans tabeller 1935 s 108.

Oldenburg Genealogia Gothica I 1930-32 s 288.

Oldenburg Svenska släktkalendern 1913 s 838, 1914 s 603, 1918 s 650, 1930 s 621.

Oldenburg (och Oldenborg) Svenska ättartal 1898 s 381-395.

Olin (Skåne slägten) Svenska ättartal 1894 s 402-407.

Olin (Skånesläkt) Svenska släktkalendern 1917 s 587, 1920/21 s 361, 1938 s 641.

Ollman Svenska släktkalendern 1930 s 626.

Ollman Sahlström Nils "Släkten Ollman (Olman, Ohlman)." Släkt och Hävd 1957 s 253-266.

Olners Svenska släktkalendern 1965 s 286.

Olofsson från Busarfve i Othem Gotländska släkter 1926 s 418.

Olrog Svenska släktkalendern 1914 s 607, 1915/16 s 610, 1919 s 673, 1936 s 650, 1989 s 263.

Olsonius-Olsoni Släktbok Ny följd II 1977 spalt 417.

Olsson-Seffer Svenska släktkalendern 1963 s 341.

Olsson/Olofsson (från Amnehärad) Svenska släktkalendern 2000 s 269.

Olstorpssläkten Hylander Ivar "En västgötsk släkt under 250 år. Olstorpssläkten från Stora Mellby." Arlöv 1980. 192 s.

d'Orchimont Svenska ättartal 1893 s 132-134.

Orling Svenska ättartal 1908 s 148-156.

Orre Svenska släktkalendern 1912 s 551, 1913 s 842, 1915/16 s 612, 1920/21 s 365, 1943 s 688.

Orstadius (från Nordingrå) Norrländska släkter del 2 1892 s 195.

Osander (Sandersköld) Svenska ättartal 1893 s 323-328.

Oseen från Tutared Småland Genealogia Gothica I 1930-32 s 438.

Oseen (från Tutaryds socken) Svenska släktkalendern 1936 s 651.

Ossbahr Svenska släktkalendern 1943 s 689, 1982 s 300.

Osterman Svenska ättartal 1890 s 311-319.

Osterman Svenska släktkalendern 1914 s 609, 1918 s 655, 1930 s 627, 1938 s 646, 1943 s 691, 1950 s 600, 1978 s 311.

Ostwald Svenska släktkalendern 1950 s 609.

Ostwald Svenska ättartal 1889 s 376-377.

Oterdahl (från Göteborg) Svenska släktkalendern 1967 s 290.

d'Otrante Svenska ättartal 1894 s 139-142.

Otterborg Genealogia Gothica I 1930-32 s 74.

Otterborg Svenska släktkalendern 1920/21 s 367.

Otterborg (från Otterstad) Svenska släktkalendern 1950 s 610.

Ottergren Svenska släktkalendern 1915/16 s 614, 1927 s 450

Ouchterlony Svenska släktkalendern 1915/16 s 615, 1919 s 674.

Ouchterlony de Kellie Svenska släktkalendern 1936 s 653.

Owen Svenska ättartal 1891 s 352-358.

Oxenstierna och Vasa Gillingstam Hans "Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden." Stockholm 1952. 912 s.

Oxenwaldt Rosmans tabeller 1935 s 112.

Pacius Släktkalender 1949 s 189.

Pagels Svenska ättartal 1892 s 311-313.

Pahl Svenska ättartal 1896 s 319-322.

Palander Svensk slägtkalender 1888 s 201-203.

Palander Svenska släktkalendern 1912 s 552, 1913 s 844, 1914 s 616, 1918 s 662, 1930 s 364.

Palander från Sverige Släktbok Ny följd II 1977 spalt 107.

Palin-Pallin Svenska släktkalendern 1962 s 408, 1974 s 294.

Palm från Arkelstorp Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 211.

Palm (från Arkelstorp) Svenska släktkalendern 1914 s 618, 1918 s 664, 1919 s 679.

Palm (från Fulltofta Svenska ättartal 1893 s 328-332.

Palm (från Krapperup) Svenska ättartal 1893 s 332-341.

Palm från Othem Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 456.

Palm från Othem Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 525.

Palm (från Småland) Svenska släktkalendern 1938 s 654.

Palm (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1920/21 s 369, 1943 s 699, 1984 s 287.

Palm (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1912 s 554, 1913 s 846, 1917 s 592, 1920/21 s 372, 1943 s 702.

Palm (från Westergötland) Svenska ättartal 1898 s 395-399.

Palm (från Ystad) Svenska ättartal 1889 s 377-382.

Palmær (och Palmærus) Svenska ättartal 1892 s 314-325.

Palmborg (från Göteborg) Svenska släktkalendern 1962 s 415.

Palme Svenska släktkalendern 1913 s 847, 1915/16 s 619, 1919 s 681, 1936 s 661, 1950 s 612, 1965 s 287, 1989 s 266.

Palme Svenska ättartal 1889 s 382-386.

Palmen Kauvatsasläkten Släktbok Ny följd III 1982-1989 spalt 77.

Palmer Svenska ättartal 1892 s 326-328.

Palmgren Släktbok II 1918-33 spalt 771.

Palmgren (från Halmstad) Svenska släktkalendern 1950 s 617.

Palmgren (från Långaryd) Svenska släktkalendern 1950 s 619.

Panelius Släktkalender 1949 s 191.

Pantzerhjelm Svensk slägtkalender 1885 s 13-14.

Pantzerhjelm Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 106.

Pantzerhielm Perlinge Anders "Adliga ätten Pantzerhielms äldre härstamning." Släkt och Hävd 1985 s 243-248.

Paravicino Svenska ättartal 1893 s 341-342.

Pasch Svenska ättartal 1896 s 322-326.

Pastoor Svenska ättartal 1893 s 343-345.

Paterson Svenska släktkalendern 1936 s 664, 1976 s 306.

Paterson Genealogia Gothica I 1930-32 s 130.

Paul Svenska ättartal 1894 s 407-410.

Pauli Svenska ättartal 1893 s 346-350.

Pauli Pauli James "Adliga ätten Pauli (Paul von Nagerschigg). En släkts öden under fyra århundraden 1500-1920" Stockholm 1920. 405 s.

Paulin Wallerstedt Sven och Dufberg Alan "Borgmästaren Jacob Erlandsson Paulin i Kungsbacka och hans efterkommande." Släkt och Hävd 1993 s 263-270.

Paullen Svenska ättartal 1893 s 350-352.

Pegelow Svenska släktkalendern 1915/16 s 622, 1927 s 451

Pegelow Svenska ättartal 1893 s 352-354.

Pelle i Ramstad Magnell Kjell "Pelle i Ramstad, Stårckarna och Elin Jakobsdotter." Släkt och Hävd 1965 s 397-420.

Pemer Svenska släktkalendern 1989 s 274.

Per Andersson i Essunga Västsvensk genealogi och personhistoria 1971 s 78.

Per Olofsson i Källstorp Kjellberg C C:son "Per Olofsson i Källstorp och några av hans efterkommande". Släkt och Hävd 1980 s 127-142.

Pereswetoff-Morath (Peresvetov) Svenska släktkalendern 2000 s 271.

Perman Norrländska släkter del 2 1892 s 5.

Perman Svenska släktkalendern 1913 s 850, 1917 s 594, 1930 s 636.

Perman Svenska ättartal 1890 s 319-324.

Peron Släktbok Ny följd II 1977 spalt 695.

Personne Svensk slägtkalender 1888 s 203-204.

Personne Svenska släktkalendern 1912 s 556, 1913 s 853, 1917 s 596, 1920/21 s 374, 1943 s 704, 1965 s 294, 1995 s 253.

Personne Ny svensk släktbok 1906 s 131.

Peters Svenska ättartal 1892 s 329-331.

Petersen Svenska ättartal 1893 s 354-359.

Petersohn Ny svensk släktbok 1906 s 283.

Petersohn (från Lifland) Svenska släktkalendern 1963 s 342, 1976 s 308.

Petersohn Svenska släktkalendern 1917 s 597, 1936 s 666.

Peterson (Ehrenberg, Ernberg) Svensk slägtkalender 1885 s 115-117, 1886 s 234-236.

Peterson (Åmålsslägten) Svenska ättartal 1889 s 386-387.

Petersson (från Gusum) Svenska ättartal 1890 s 324-326, 1908 s 156-157.

Petersson (Ingelsbo-slägten) Svensk slägtkalender 1888 s 204-207.

Petersson (från Påboda) Svenska släktkalendern 1965 s 295.

Petersson (Rydbergska slägten) Svenska ättartal 1891 s 358-359.

Petersson-Peterson (från Kristdala) Svenska släktkalendern 1995 s 255.

Petre Åberg Alf "Släkten Petres skotska ursprung". Släkt och Hävd 1954 s 108-110.

Petre Svenska ättartal 1893 s 359-379.

Petrellius Petrelius Estlander Robert "Släkten Petrellius-Petrelius." Släkt och Hävd 1975 s 287-293.

Petrellius Almqvist Sven "Häradshövdingen och borgmästaren i Kajana Nils Petrellius (död 1680)." Släkt och Hävd 1974 s 1-5.

Petren Svenska släktkalendern 1912 s 557, 1913 s 854, 1914 s 620, 1915/16 s 624, 1919 s 685, 1930 s 637, 1936 s 668, 1943 s 705, 1965 s 297, 1976 s 310.

Petri Svenska släktkalendern 1918 s 666, 1930 s 639, 1943 s 707.

Petri (från Kloster) Svenska släktkalendern 1963 s 344, 1976 s 315, 1989 s 282.

Petri Ny svensk släktbok 1906 s 374.

Petrini Svenska släktkalendern 1974 s 304.

Pettersson (från Abild) Svenska släktkalendern 1919 s 687.

Pettersson (från Abild) Svenska ättartal 1889 s 387-390.

Pettersson från Ethelhem Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 457.

Pettersson från Etelhem Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 528.

Pettersson från Hau Fleringe Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 459.

Pettersson från Hau Fleringe Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 529.

Pettersson (Petersson) (från Ask) Svenska släktkalendern 1989 s 279.

Peyron Svensk slägtkalender 1885 s 21-22, Svensk slägtkalender 1886 s 41-42, Svenska ättartal 1893 s 379-390.

Pfaff Svenska ättartal 1891 s 359-360.

Pfannenstill (och Pfannenstiel) Svenska ättartal 1893 s 390-394.

Pfannenstill och Pfannenstiel Svenska släktkalendern 1913 s 855, 1917 s 600, 1930 s 643.

Pfeffer Svensk slägtkalender 1888 s 207-208.

Phalen Ny svensk släktbok 1906 s 451.

Philip Svenska släktkalendern 1918 s 670, 1930 s 645.

Philipson Svenska släktkalendern 1913 s 857, 1914 s 622, 1918 s 674, 1920/21 s 375, 1936 s 670, 1967 s 292.

Philipson Svenska ättartal 1891 s 360-364.

Piehl Svenska släktkalendern 1938 s 656.

Piehl (yngre grenen) Svenska släktkalendern 1989 s 287.

Pihl (Pihlhjelm) Svenska ättartal 1896 s 326-332.

Pijlträ Svenska ättartal 1908 s 158-159.

Pilo med släktgrenen Elvin Släkten 1992 s 131.

Pilo Pilo Claes "Släkten Pilos ursprung - en gåta." Släkt och Hävd 1986 s 154-162.

Piltz Svenska släktkalendern 1918 s 676, 1938 s 659, 1984 s 291.

Pinckhardt Svenska ättartal 1896 s 332-333.

Piscator Svensk slägtkalender 1887 s 163-166.

von der Plaes Svenska ättartal 1896 s 333-335.

Plagemann Svensk slägtkalender 1888 s 208-210.

Planander Svenska ättartal 1890 s 326-327.

Planck Svenska släktkalendern 1938 s 660, 1943 s 711, 1962 s 418.

Planck Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1970 s 115-119.

Planting Svenska släktkalendern 1967 s 297.

Plate Svenska släktkalendern 1976 s 321, 1980 s 308.

von Platen von Platen Philip Fr:son och von Platen Gösta L:son "Ätten von Platen." Stockholm 1909 155 s.

von Platen Biörkman Lars G "Ätten von Platen under 1900-talet." Bollnäs 1990. 134 s.

von Platen Svensk slägtkalender 1886 s 42-45.

Plauman Släktbok Ny följd III 1982-1989 spalt 103.

Pleijel Svenska släktkalendern 1918 s 678, 1930 s 649, 1943 s 715, 1963 s 349.

Ploen Svenska ättartal 1908 s 159-163.

Ploman Svenska släktkalendern 1918 s 680, 1930 s 651, 1943 s 717, 1965 s 301, 1995 s 259.

Poignant Noreen Arvid "Släkten Poignant." Uppsala 1919. 157 s.

Poignant Svenska släktkalendern 1914 s 624, 1918 s 681, 1930 s 652.

Poignant Svenska ättartal 1889 s 474-477.

Polchow Svenska ättartal 1896 s 335-337.

Polhammar från Ungern Gotländsk släktbok 1910 s 460.

Polhammar på Gotland Gotländska släkter 1926 s 425.

Ponsar Släktbok Ny följd II 1977 spalt 503.

Ponten Svenska släktkalendern 1930 s 654, 1963 s 353, 1984 s 293.

Ponten Svensk slägtkalender 1888 s 210-213.

Pontin Svenska ättartal 1890 s 328-332.

Pontin Ny svensk släktbok 1906 s 719.

Pontin Svenska släktkalendern 1919 s 689, 1938 s 665, 1963 s 363.

Poppelman Svenska släktkalendern 1950 s 623.

Poppius Svenska släktkalendern 1989 s 291.

Poppius Svensk slägtkalender 1887 s 166-167.

Pors Svenska ättartal 1905 s 209-211.

von Post von Post GLE "Wilhelm Mauritz von Post. Hans förfäder samt descendenter till och med år 1920." Stockholm 1921. 189 s.

Pousette Svenska släktkalendern 1963 s 366, 1974 s 313.

Prawitz (yngre släkten) Svenska släktkalendern 1978 s 325.

Precht Svenska ättartal 1896 s 337-339.

Priklonsky Svenska släktkalendern 1943 s 719.

Printz Bergmark Seija "Johan Printz från Bottnaryd och hans ättlingar." Stockholm 1989. 162 s.

Printz äldre linien Gotländska släkter 1926 s 432.

Pripp Svenska släktkalendern 1915/16 s 626, 1927 s 453

Procopæus från Finland Gotländska släkter 1926 s 437.

Procopé Släktkalender 1949 s 192.

von Proschwitz Svenska släktkalendern 1914 s 627, 1918 s 683, 1938 s 667.

Prytz Svenska släktkalendern 1917 s 602, 1920/21 s 378.

Prytz Svensk slägtkalender 1885 s 117-120, 1886 s 236, 1888 s 213-218.

Psilander Svensk slägtkalender 1887 s 167-170.

Psilander Ny svensk släktbok 1906 s 726.

Psilander Svenska släktkalendern 1918 s 687, 1930 s 660.

Psilanderhjelm Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 152.

Puke Börrisson Nils "En gammal släkt i Västergötland." Släkt och Hävd 1975 s 278-286.

Pyhlson Svensk slägtkalender 1886 s 236-237, 1887 s 171.

Pålman Svenska släktkalendern 1938 s 671.

Pål Pålsson Brömster Daniel och Lundkvist Tyko "Pål Pålsson i Agnäs - en 111-åring med förhinder." Släkt och Hävd 1988 s 65-73.

Pöyry-Peron-Pyren Släktbok Ny följd II 1977 spalt 713.

Quarn (Andersson, Stigson, Hildeskog, Måbäck) Svenska släktkalendern 1989 s 295.

Quennerstedt (från Småland) Svenska släktkalendern 1913 s 860, 1914 s 630, 1917 s 606, 1919 s 692, 1936 s 674, 1950 s 624.

Quensel Svenska släktkalendern 1912 s 559, 1913 s 862, 1914 s 632, 1915/16 s 632, 1919 s 694, 1936 s 676, 1943 s 720, 1950 s 625.

Quensel Svensk slägtkalender 1886 s 238-239.

Quensel Ny svensk släktbok 1906 s 64.

Quiding Svenska släktkalendern 1938 s 672.

Qviding Svensk slägtkalender 1886 s 239-242.

Qvarnström Genealogiska anteckningar 1932 s 142.

Quiding Svenska släktkalendern 1927 s 458

Qvistgaard Svenska släktkalendern 1919 s 697, 1963 s 367.

Qvistgaard Svensk slägtkalender 1885 s 120-121.

Ræder Svenska släktkalendern 1995 s 262.

Rabe Svenska släktkalendern 1917 s 608, 1920/21 s 382, 1936 s 679.

Radhe Svenska släktkalendern 1913 s 864, 1917 s 610, 1920/21 s 385, 1943 s 723.

Radhe Svensk slägtkalender 1888 s 218-219.

Radou Svenska ättartal 1894 s 410-415.

Ragnhild Håkansdotter Hildebrand Rolf "Ärkebiskopinnan Ragnhild Håkansdotters börd. En Fordell-diskussion." Släkt och Hävd 1971 s 385-393.

Rahtsman Svenska släktkalendern 1943 s 728.

Rahmn Svenska släktkalendern 1913 s 866, 1917 s 612, 1930 s 664.

Rambo Beckman Jan "Rambo-ättlingar från New Sweden, vår svenska koloni 1638-1655. Släkt och Hävd 1989 s 75-98.

Ramstedt Svenska släktkalendern 1913 s 869, 1914 s 635, 1917 s 615, 1919 s 699, 1936 s 681, 1962 s 420.

Ramstedt Svenska ättartal 1892 s 331-335.

Ramström (Sörmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 691, 1930 s 666, 1965 s 303.

Ramström (Sörmlands slägten) Svenska ättartal 1894 s 415-428.

Ramström von Euler Sten "Till släkten Ramströms genealogi." Släkt och Hävd 1963 s 285-286.

Randel Svenska släktkalendern 1920/21 s 387, 1943 s 725.

Rant (Treffenhjelm) Svenska ättartal 1908 s 163-168.

Rapp (från Uppsala) Svenska släktkalendern 1978 s 328.

Rapp (Uppsalagrenen) Svenska släktkalendern 1919 s 703, 1936 s 684.

Raquette Svenska släktkalendern 1943 s 727.

Rasmus Ludvigsson Gillingstam Hans "Rasmus Ludvigssons och hans hustrurs släktförbindelser". Släkt och Hävd 1950 s 81-97.

Des Reaux Svenska ättartal 1891 s 153-156.

Rebren Sundberg Gerda och Gunnar "Släkten Rebren i 1700-talets ståndscirkulation." Släkt och Hävd 1968 s 92-95.

Redelius (från Västerås) Svenska släktkalendern 1950 s 628.

Redlund Svenska släktkalendern 1918 s 695, 1930 s 670, 1974 s 315.

Regensdorff Svenska ättartal 1896 s 339-340.

Regnell (från Bankhult) Svenska släktkalendern 1919 s 705, 1976 s 326.

Regnstrand Svenska släktkalendern 1943 s 732, 1982 s 302.

Regnstrand Svensk slägtkalender 1885 s 121-122, 1886 s 242, 1887 s 171, Svenska ättartal 1892 s 335-339.

Rehbinder Rehbinder CMV "Ätten Rehbinder genom åtta sekler." Stockholm & Oslo 1925. 562 s.

Rehn (i Norrköping) Svenska ättartal 1908 s 168-170.

Rehn Rehn O G "Stockholmssläkten Rehn." Stockholm 1931. 114 s.

Rehn (Stockholmsslägten) Svenska ättartal 1889 s 391-394.

Rehnberg Rehnberg Bertil "Släkten Rehnberg från Söderköping." Göteborg 1991. 111 s.

Rehnström (Norrköpingsslägten) Svenska ättartal 1890 s 332-333.

Reichenbach Svenska ättartal 1891 s 364-366.

Reichenberg (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1978 s 334.

Reimers Svenska ättartal 1908 s 170-175.

Reincke (Ridderstam och Cederbaum) Svenska ättartal 1893 s 395-399.

Reinicke från norra Tyskland Gotländska släkter 1926 s 442.

Rejner Svenska ättartal 1890 s 333-334.

Restadius (från Resta) Svenska ättartal 1892 s 339-342.

Rettig Svenska släktkalendern 1938 s 676, 1943 s 734.

Rettig von Horn Gustaf L:son "Ätten Rettig 1791-1936." Stockholm 1937. 170 s.

Rettig (von Rettig) Svenska släktkalendern 1912 s 561, 1913 s 872, 1914 s 638, 1918 s 696, 1920/21 s 388, 1927 s 461

Retzius Svenska släktkalendern 1913 s 877, 1914 s 643, 1918 s 702, 1938 s 679.

Retzius Svensk slägtkalender 1887 s 264-266.

Reuser från Tyskland Gotländsk släktbok 1910 s 468.

Reuser från Småland Gotländsk släktbok 1938 s 531.

Reuszner Svenska släktkalendern 1936 s 686, 1978 s 337.

Reuter Skafte Domar "Släkten Reuter i Värmland och på Dal" 2 delar - 1981.

Reuter Svenska ättartal 1892 s 342-345.

Reuterman Svenska släktkalendern 1918 s 704, 1927 s 466

Rhedin Svenska släktkalendern 1913 s 879, 1917 s 618, 1930 s 672, 1950 s 629, 1962 s 423, 1965 s 307, 1978 s 339, 1995 s 264.

Rhedin Ny svensk släktbok 1906 s 67.

Rhedin Svensk slägtkalender 1885 s 122, 1888 s 219-220.

Rhodin (Bohuslänssläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 705, 1930 s 673, 1950 s 630, 1984 s 305.

Rhodin (Bohuslänsslägten) Svensk slägtkalender 1887 s 267-272.

Rhodin (Rådaslägten) Svensk slägtkalender 1888 s 221-225.

Rhodin (Wermlandsslägten) Svensk slägtkalender 1887 s 171-173.

Rhodin (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 566, 1913 s 880, 1915/16 s 635, 1919 s 706, 1938 s 680.

Rhyzelius Skogsjö Håkan "Biskop Rhyzelius släktanteckningar" Släkt och Hävd 1979 s 242-255.

Richert Svenska släktkalendern 1913 s 882, 1914 s 645, 1918 s 711, 1920/21 s 393, 1936 s 687, 1943 s 737, 1963 s 370.

Richert Svensk slägtkalender 1885 s 22-26, 1886 s 45.

Richnau Svenska ättartal 1896 s 341-345.

Richter Släktbok I 1912-16 spalt 467.

Richter (guldsmeds slägten) Svenska ättartal 1896 s 346-356.

Richter (Skånesläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 620, 1920/21 s 397, 1936 s 691.

Ridderståhle Svensk slägtkalender 1885 s 14.

Rietz Svenska släktkalendern 1915/16 s 637.

Ridelius från Stockholm Gotländsk släktbok 1910 s 470.

Ridelius från Västmanland Gotländsk släktbok 1938 s 533.

Ridelius (från Västmanland) Svenska släktkalendern 1950 s 635.

Ridderstedt Svenska släktkalendern 1982 s 304.

Rindell Släktbok Ny följd II 1977 spalt 551.

Ringbom från Visby Gotländska släkter 1926 s 449.

Ringbom Släktkalender 1949 s 196.

Ringborg Ny svensk släktbok 1906 s 287.

Ringborg Svenska släktkalendern 1912 s 568, 1913 s 885, 1915/16 s 640, 1919 s 708, 1938 s 682.

Ringborg (i Norrköping) Svensk slägtkalender 1887 s 173-174, Svenska ättartal 1908 s 175-178.

Ringborg (från Ringarum) Svenska släktkalendern 1914 s 649, 1950 s 636, 1976 s 330.

Ringström Svenska släktkalendern 2000 s 275.

Rinman Svenska ättartal 1898 s 399-418.

Rinnman (från Rinna) Svenska släktkalendern 1950 s 640.

Risbecker med Sandberg Svenska släktkalendern 1992 s 208.

Risberg Svenska släktkalendern 1963 s 376.

Rising Svenska ättartal 1908 s 178-180.

Riska Släktkalender 1949 s 198.

Rissler Svenska släktkalendern 1914 s 651, 1918 s 715, 1930 s 678.

Rissler från Stigsjö Norrländska släkter del 1 1890 s 276.

Ristelius-Ristell Odelberg Wilhelm "Herr Hollsten Håkanssons bok och östgötasläkten Ristelius-Ristell. En handskriftsundersökning." Släkt och Hävd 1955 s 261-283.

Ritou Svenska ättartal 1889 s 394-395.

Roan von Euler-Chelpin Sten "Karolinen Jacob Roans släkt" Släkt och Hävd 1979 s 297-303.

Robbert Svenska släktkalendern 1927 s 466

Roberg Svenska släktkalendern 1917 s 623, 1920/21 s 402, 1938 s 685.

Robsahm Ny svensk släktbok 1906 s 493.

Robsahm Svenska ättartal 1889 s 396-406.

(de) la Roche Svenska ättartal 1908 s 180-184.

Rode Hård af Segerstad Nils "Den småländska militärsläkten Rode (Rodhe, Rodee)." Släkt och Hävd 1994 s 69-78.

Rodenstam Svenska släktkalendern 1963 s 378.

Rodhe Svenska släktkalendern 1965 s 309.

Rodhe Svenska ättartal 1889 s 477-482.

Rodhe (äldre grenen) Svenska släktkalendern 1912 s 570, 1913 s 887, 1917 s 625, 1927 s 468, 1938 s 686, 1950 s 649.

Roempke Svenska släktkalendern 1927 s 470, 1943 s 741, 1965 s 317.

Rogberg Svenska släktkalendern 1912 s 573, 1913 s 890, 1914 s 653, 1918 s 717, 1930 s 680, 1943 s 746, 1976 s 337.

Rogberg (och Bergencreutz) Svensk slägtkalender 1885 s 122-124, Svenska ättartal 1892 s 345-353.

De Rogier Svenska ättartal 1892 s 133-136.

Roman Svensk slägtkalender 1887 s 174-178.

Romberg (Ströveltorpsgrenen) Svenska släktkalendern 1918 s 720, 1930 s 683.

Romdahl från Roma Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 471.

Romdahl från Roma Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 535.

Romdahl Svenska släktkalendern 1950 s 652.

Romin från Roma Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 473.

Romin från Roma Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 539.

Ronander från Rohne Gotländska släkter 1926 s 453.

Ronquist Svenska släktkalendern 1982 s 307, 2000 s 279.

Roos (från Euraåminne) Släktbok I 1912-16 spalt 767.

Roos (från Finland) Svenska släktkalendern 1912 s 576, 1913 s 894, 1914 s 656, 1915/16 s 643, 1918 s 723, 1930 s 686, 1938 s 689.

Roos (från Habo) Svenska släktkalendern 1976 s 343.

Roos (från Råda) Svenska ättartal 1892 s 353-355.

Roos (Stockholms slägten) Svenska ättartal 1894 s 428-431.

Rooth Svenska släktkalendern 1930 s 688.

Ros Svenska släktkalendern 1912 s 577, 1913 s 895, 1917 s 628, 1930 s 693, 1938 s 692, 1950 s 654, 1962 s 424, 1974 s 317, 2000 s 285.

Ros Svenska ättartal 1894 s 431-436.

Rosberg Släktkalender 1949 s 200.

Rosborg (Stockholmsgrenen) Svenska släktkalendern 1917 s 629, 1930 s 695.

Roselius Ny svensk släktbok 1906 s 215.

Rosenius Släktkalender 1949 s 205.

Rosell Genealogiska anteckningar 1932 s 80.

Rosell (Rozelius, Röös, Rosengrip) Svenska ättartal 1898 s 418-428.

Rosen Svensk slägtkalender 1887 s 178-179.

Rosen (Calmar slägten) Svensk slägtkalender 1888 s 226.

Rosen (från Roasjö) Svenska släktkalendern 1912 s 579, 1913 s 897, 1915/16 s 644, 1919 s 711.

Rosen (från Västergötland-Småland) Svenska släktkalendern 1978 s 341.

Rosenberg Svensk slägtkalender 1886 s 243-244.

Rosenberg (Marstrandsslägten) Svenska ättartal 1890 s 463-466.

Rosendal Rosendal Björn "Om släkten Rosendal av Lilo fram till 1800-talets mitt." Släkt och Hävd 1985 s 386-400.

Rosengren (från Småland) Svenska släktkalendern 1989 s 301.

Rosenius Rydh Lars "Kyrkoherde Erik Rosenius - stamfader för fyra adliga ätter och västgötaätten Rosen." Släkt och Hävd 1994 s 79-90.

Rosenstråle Tham Wilhelm "Rosenstrålarna på Borggård". Släkt och Hävd 1953 s 125-139.

Rosensvärd (Pettersen) Svensk slägtkalender 1885 s 15-16.

Rosman från Kristdala Småland Gotländsk släktbok 1910 s 475.

Rosman från Kristdala Småland Gotländsk släktbok 1938 s 541.

Rosman Svenska släktkalendern 1950 s 656.

Roswall och Roosval Svenska släktkalendern 1918 s 725, 1930 s 697.

Rothelius Svenska släktkalendern 1967 s 299, 1982 s 312.

Rothlöben Genealogiska anteckningar 1932 s 27.

Rothstein Ny svensk släktbok 1906 s 455.

Rothstein Wallerstedt Sven "Ätten von Rothsteins äldsta förfäder." Släkt och Hävd 1994 s 91-94.

De Rouveroij Svenska ättartal 1896 s 133-134.

Rubarth (Gotlandsgrenen) Svenska släktkalendern 1950 s 657, 1963 s 379, 1982 s 317.

Rubarth från Stralsund Gotländsk släktbok 1938 s 543.

Ruben Svenska släktkalendern 1912 s 582, 1913 s 899, 1915/16 s 647, 1918 s 727, 1927 s 474, 1967 s 303.

Rubenson Svenska släktkalendern 1913 s 901, 1914 s 658, 1918 s 729, 1938 s 694.

Rubenson Svensk slägtkalender 1886 s 244-245.

Rudbeck (från Alingsås) Svenska ättartal 1891 s 367-376.

Rudberg (från Ruda) Svenska släktkalendern 1917 s 632, 1920/21 s 403, 1943 s 750, 1962 s 427.

Rudberg (från Rustorp, Gärdhem) Svenska släktkalendern 1978 s 345, 1995 s 266.

Rudberg (från Öland) Svenska släktkalendern 1917 s 633, 1920/21 s 405, 1943 s 751.

Rudelius Högrudasläkten Ny svensk släktbok 1906 s 736.

Rudelius Svenska släktkalendern 1936 s 696, 1950 s 659.

Rudelius Östensson Stig "Rudelius - Carl Fredrik Hills fäderne och möderne." Släkt och Hävd 1992 s 200-226.

Rudelius och Hill Svenska släktkalendern 1912 s 584, 1913 s 903, 1915/16 s 649, 1919 s 714.

Rudin Svenska släktkalendern 1915/16 s 652, 1927 s 476

Rudin Svensk slägtkalender 1886 s 245-247.

Rudling Svenska släktkalendern 1914 s 660, 1918 s 732, 1930 s 699, 1965 s 322.

Rudman (Bergenstråle) Svenska ättartal 1908 s 185-186.

Ruhe Svenska släktkalendern 1963 s 381.

Ruin Svenska släktkalendern 1967 s 306.

Rundberg Rosmans tabeller 1935 s 116.

Rundeberg Svenska släktkalendern 1920/21 s 406, 1943 s 753.

Rundgren Svenska släktkalendern 1913 s 906, 1915/16 s 654, 1919 s 717, 1943 s 754.

Rundgren Svensk slägtkalender 1885 s 124-125.

Rundquist Svenska släktkalendern 1930 s 700, 1962 s 430, 1974 s 322, 1978 s 348.

Rundqvist Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 339.

Runeberg Norrländska släkter del 2 1892 s 19.

Runeberg Svensk slägtkalender 1888 s 226-230.

Rung Svensk slägtkalender 1888 s 230-231.

Runnqvist Svenska släktkalendern 1927 s 478

Rur Svenska släktkalendern 2000 s 292.

Rutenkrantz Warnstedt Christopher "Hertig Gustaf av Sachsen-Lauenburg och den svenska ätten Rutenkrantz." Släkt och Hävd 1993 s 340-354.

Ruth, Ruths Genealogiska anteckningar 1932 s 118.

Ruth Svenska ättartal 1894 s 436-441.

Ruthberg (från Kalix) Svenska släktkalendern 1936 s 699.

Ruus (Rusen) Svenska släktkalendern 1976 s 347.

Ryberg Svenska ättartal 1891 s 377-378.

Rydbeck Svensk slägtkalender 1887 s 180-181.

Rydbeck (från Högruda i Järeda) Svenska släktkalendern 1963 s 382.

Rydbeck (från Smedholmen) Svenska släktkalendern 1919 s 718.

Rydberg (från Växjö) Svenska släktkalendern 1913 s 907, 1915/16 s 655, 1927 s 480, 1938 s 696.

Rydberg Svensk slägtkalender 1885 s 125-126.

Rydberg (Rydelius) Svenska ättartal 1892 s 355-359.

Rydelius (från Östra Ryd) Svenska ättartal 1892 s 359-369.

Rydelius (från Westra Ryd) (Ehrenstedt, Rydeen, Rydstedt) Svenska ättartal 1908 s 187-192.

Rydeman Svenska släktkalendern 1920/21 s 407, 1943 s 755, 1967 s 308.

Rydeman (från Odensjö) Svenska släktkalendern 2000 s 295.

Rydin Svenska släktkalendern 1912 s 586, 1913 s 908, 1914 s 661, 1918 s 733, 1927 s 481, 1938 s 698.

Ryding (från Tunhem) Svenska släktkalendern 1914 s 665, 1918 s 737, 1930 s 701, 1943 s 757, 1976 s 351.

Ryding (från Tunhem) Svensk slägtkalender 1885 s 126-128, 1886 s 247, Svenska ättartal 1892 s 369-376.

Rydman Släktkalender 1949 s 208.

Rylander (från Philipstad) Svenska ättartal 1893 s 399-402, 1908 s 192-193.

Ryman Svensk slägtkalender 1885 s 129-130.

Ryssnässläkten Bergqvist Alfhild "Ryssnässläkten." Två delar. Vara 1986 och Borås 1986. 528 resp 685 s.

Rystedt Svenska släktkalendern 1918 s 739, 1930 s 704, 1943 s 759.

Ryy Svenska ättartal 1908 s 193-195.

Råbergh Släktbok II 1918-33 spalt 167.

Rålamb Sikeborg Urban "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland." Släkt och Hävd 1992 s 129-192.

Rålamb Almquist Jan Eric "Den friherrliga ätten Rålambs ursprung." Släkt och Hävd 1964 s 1-17.

Rålin Almqvist Sven "Rålin. En småländsk gästgivarsläkt med prästerligt ursprung." Släkt och Hävd 1973 s 175-178.

Råsberg Svenska släktkalendern 1989 s 307.

Röhl (bagare slägten) Svenska ättartal 1896 s 356-369.

Rönnow från Ronneby Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1964 s 246-251.

Röhss Svenska ättartal 1898 s 428-434.

Sæve (och Sæfve och Saeve) Svenska ättartal 1898 s 434-435.

Sabbath Svenska ättartal 1896 s 369-371.

Sabelsköld Heiding Sture och Bankeström Sven "Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar." Vimmerby 1982. 111 s.

Sachs Svenska släktkalendern 1918 s 744, 1930 s 708, 1943 s 765, 1965 s 326, 1967 s 311.

Saelan Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 679.

Sager Svenska släktkalendern 1912 s 590, 1913 s 912, 1914 s 668, 1915/16 s 656, 1917 s 634, 1918 s 746, 1919 s 721, 1936 s 702, 1943 s 767.

Sager Möller Sten "Daniel Sager - en fältskär i svensk tjänst." Släkt och Hävd 1987 s 243-247.

Sager Kårholm Eric "Släkten Sager." Släkt och Hävd 1989 s 162-166.

Sahlberg Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 691.

Släkten från Sahlberg nr 2 i Nordingrå Svenska släkter 1:1 1979 s 98.

Sahlgren Gezelius Karl Joh "Släkten Sahlgren från Göteborg." Göteborg 1941. 20 s.

Sahlgren (från Stigtomta) Svenska släktkalendern 1965 s 329.

Sahlin (från Gesala, yngre släkten) Svenska släktkalendern 1912 s 591, 1913 s 913, 1915/16 s 658, 1919 s 722, 1936 s 703, 1995 s 270.

Sahlin (från Närke) Svenska släktkalendern 1938 s 702.

Sahlin (från Ut-Råby) Svenska släktkalendern 1918 s 748.

Sahlin (Värmlandssläkten, äldre grenen) Svenska släktkalendern 1914 s 669, 1915/16 s 659, 1917 s 636, 1919 s 723, 1936 s 705, 1962 s 432.

Salander Ny svensk släktbok 1906 s 377.

Salander Ny svensk släktbok 1906 s 380.

Salander Svenska ättartal 1891 s 378-381.

Salen Svenska släktkalendern 1974 s 324.

Salin Svenska släktkalendern 1919 s 726, 1936 s 710, 1963 s 387.

Salingre Släktbok I 1912-16 spalt 123.

Salingre Släktkalender 1949 s 219.

Salling Svenska släktkalendern 1917 s 638, 1930 s 711.

Salmenius, Salmen, Sallmen Släktbok II 1918-33 spalt 493.

Salomon Svenska ättartal 1889 s 406-407, 1890 s 335-336.

Salwen Ny svensk släktbok 1906 s 741.

Samsioe Svenska släktkalendern 1943 s 769.

Samsioe Svensk slägtkalender 1888 s 231-234.

Samuelson (Samuelsson) (Östgöta-Smålandssläkten) Svenska släktkalendern 1936 s 711.

Sandberg (från Hällestad) Svenska släktkalendern 1980 s 325.

Sandberg (från Kungslena) Svenska släktkalendern 1914 s 671, 1918 s 748, 1930 s 712.

Sandberg (från Sandhem) Svenska ättartal 1891 s 381-382.

Sandberg (från Stockholm) Svenska släktkalendern 1912 s 592, 1913 s 914, 1914 s 673, 1915/16 s 662, 1919 s 728, 1936 s 712.

Sandberg (från S Fågelås) Svenska släktkalendern 1943 s 772.

Sandberg med Risbecker Svenska släktkalendern 1989 s 318.

Sandblad Svenska släktkalendern 1984 s 315.

Sandegren Svenska ättartal 1889 s 482-484.

Sandgren från Slöta Svenska släkter 1:1 1979 s 55.

Sandman Släktkalender 1949 s 220.

Sandström (från Björsäter) Svenska släktkalendern 1913 s 916, 1914 s 675, 1918 s 751, 1938 s 704.

Sandström (från Huskvarna) Svenska släktkalendern 1915/16 s 663, 1919 s 729.

Sandström (från Jönköping) Svenska släktkalendern 1967 s 313.

Sandström från Vestergötland Gotländsk släktbok 1910 s 477.

Sandström från Västergötland Gotländsk släktbok 1938 s 545.

Sandzen Svenska släktkalendern 1943 s 775.

Sandzen Svensk slägtkalender 1887 s 181.

Sanmark Släktbok II 1918-33 spalt 525.

Sanne Svenska släktkalendern 1920/21 s 409, 1938 s 705.

Santesson Svenska släktkalendern 1914 s 676, 1918 s 752, 1930 s 714, 1943 s 776.

Santesson Svensk slägtkalender 1885 s 130-132, 1886 s 248, 1887 s 182.

Sasse Genealogiska anteckningar 1932 s 22.

Sasse Svenska ättartal 1890 s 336-341.

Sasse Svenska släktkalendern 2000 s 299.

Sauer Svenska ättartal 1896 s 371-375.

Savonius Släktkalender 1949 s 225.

Saxen Släktbok II 1918-33 spalt 537.

Saxén Släktkalender 1949 s 228.

Schack Almquist Jan Eric "Ätten Schack av Skylvalla 1372-1617." Släkt och Hävd 1960 s 1-27.

Schale Ny svensk släktbok 1906 s 598.

Schale Svenska ättartal 1889 s 407-409.

Schale Svenska släktkalendern 1912 s 594, 1913 s 917, 1917 s 639, 1930 s 724, 1938 s 708, 1950 s 662, 1984 s 319.

Schalen Svenska släktkalendern 1913 s 919, 1917 s 641, 1930 s 726.

Schander Svenska släktkalendern 1967 s 315, 1980 s 333.

Scharenberg Svenska ättartal 1893 s 402-404.

Scharp Svenska släktkalendern 1967 s 317, 1989 s 320.

Schartau Svenska släktkalendern 1912 s 596, 1913 s 920, 1917 s 642, 1927 s 485, 1938 s 709, 1950 s 663, 1962 s 437, 1974 s 328.

Schartau Svensk slägtkalender 1885 s 132-133.

Scheffer Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 15.

Schenbom Svenska ättartal 1908 s 195-199.

Schenling (Nordenadler) Svenska ättartal 1908 s 199-201.

Schenmark Svenska ättartal 1891 s 383-386.

Schenström (Skeninge slägten) Svensk slägtkalender 1888 s 234-236.

Schenström Ny svensk släktbok 1906 s 133.

Schenström (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1913 s 922, 1914 s 686, 1918 s 762, 1920/21 s 411, 1927 s 488, 1936 s 714, 1950 s 666.

Schenström (Östgötasläkten) Svenska släktkalendern 1920/21 s 416, 1938 s 712.

Scherini Svensk slägtkalender 1886 s 248-249, 1887 s 182.

Scheutz Svenska släktkalendern 1918 s 767, 1930 s 727.

Scheutz Svensk slägtkalender 1886 s 249-250.

Scheyern Genealogia Gothica II 1933-37 s 287-296.

Schiebler Svenska ättartal 1896 s 375-377.

Schilder Rosmans tabeller 1935 s 120.

Schilling Svenska ättartal 1908 s 201-203.

Schjerfbeck Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 143.

Schlau Rosmans tabeller 1935 s 122.

Schlegel Svensk slägtkalender 1885 s 134.

Schlüter, Schlytern och Schlyter Ny svensk släktbok 1906 s 505.

Schlyter Schlyter Jean "Schlyterska släkten 1592-1976" Trelleborg 1976. 111 s.

Schlüter Wilstadius Paul "Släkten Schlyter i Ronneby och Karlskrona under 1600-talet." Släkt och Hävd 1977 s 261-289.

von Schmalensee Svenska släktkalendern 1938 s 714, 1950 s 671.

Schmeer Svenska ättartal 1890 s 341-346.

Schmidt (af Schmidt) Svenska ättartal 1893 s 405-409.

Schmidt (Aarhussläkten) Svenska släktkalendern 1930 s 730.

Schmidt från Danmark Gotländska släkter 1926 s 458.

Schneidler Svenska släktkalendern 1912 s 598, 1913 s 927, 1917 s 644, 1920/21 s 418, 1927 s 493, 1967 s 320.

Schnell Svenska släktkalendern 1930 s 732.

Scholander Svenska släktkalendern 1912 s 600, 1913 s 928, 1914 s 691, 1918 s 771, 1930 s 734, 1943 s 787.

Scholander Scholander Erik "Släkten Scholander." Släkt och Hävd 1973 s 336-345.

von Schoting Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1967 s 199-206.

Schotte Svenska släktkalendern 1912 s 605, 1913 s 933, 1914 s 696, 1918 s 776, 1938 s 717.

Schotte Svensk slägtkalender 1885 s 134.

Schotte (Södermanlandsslägten) Svenska ättartal 1891 s 386-388.

Schotte (Östgötaslägten Svenska ättartal 1889 s 409-413.

Schotte (Vestgötaslägten) Svenska ättartal 1890 s 346-348.

Schough med släktgrenen Wichman von Malmborg Boo "Schough med släktgrenen Wichman" Genealogiska föreningens släktböcker 1 1937. 40 s.

von Schoultz Svenska ättartal 1890 s 348-354.

Schram Schram Claes Eric "Uppsalasläkten Schram. Anteckningar." Stockholm 1926. 132 s.

Schrewelius (Schrevelius) Svenska släktkalendern 1920/21 s 420, 1936 s 719, 1963 s 389.

Schrewelius Svenska släktkalendern 1950 s 674.

Schrey Släktbok I 1912-16 spalt 489.

Schröder Svenska ättartal 1896 s 377-379.

Schröder (Schröderstjerna) Svenska ättartal 1892 s 377-380.

Schröder Östgötaslägten Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 184.

Schubert Svenska släktkalendern 1913 s 934, 1917 s 646, 1927 s 494, 1950 s 680.

Schubert Svensk slägtkalender 1886 s 250-252, Svenska ättartal 1890 s 466-468.

Schuberth Svenska ättartal 1890 s 469-470.

Schuberth Svenska släktkalendern 1913 s 938, 1917 s 649, 1927 s 497, 1950 s 683, 1965 s 332.

Schuldheis Svenska släktkalendern 1950 s 684.

Schultin Svensk slägtkalender 1886 s 252.

Schultzberg Svenska släktkalendern 1914 s 697, 1918 s 777, 1930 s 740.

Schultz Svenska ättartal 1896 s 379-389.

Schultz (från Eneby) och Schultz-Steinheil Svensk slägtkalender 1886 s 252-254.

Schulz och Schultz-Steinheil Svenska släktkalendern 1927 s 498

Schumburg Svenska släktkalendern 1915/16 s 666, 1919 s 732, 1943 s 793.

Schwan Svensk slägtkalender 1888 s 236-237, Svenska ättartal 1908 s 203-204.

Schwartz (från Aspeboda socken) Svenska släktkalendern 1936 s 721.

Schwartz Asplund Lars "Några uppgifter om grosshandlaren och direktören Carl Gottfried Küsels mödernesläkt (Schwartz)". Släkt och Hävd 1950 s 108-111.

Schybergson Släktbok I 1912-16 spalt 783.

Schybergson Släktkalender 1949 s 232.

Schütz Svensk slägtkalender 1885 s 135.

Schålander Genealogiska anteckningar 1932 s 89.

Schöldström Svenska släktkalendern 1943 s 794.

Schöldström Svenska ättartal 1894 s 441-445.

Schön Svensk slägtkalender 1886 s 254, 1888 s 237-238.

Schönbeck (från Ystad) Svenska släktkalendern 1967 s 322.

Schönherr Svenska ättartal 1891 s 388-390.

Schönman Svenska ättartal 1893 s 409-410.

Schönmeyr Svensk slägtkalender 1888 s 239-241.

Schönmeyr Svenska släktkalendern 1912 s 606, 1913 s 939, 1917 s 651, 1920/21 s 421, 1938 s 718.

Seaton Svenska släktkalendern 1912 s 608, 1913 s 941, 1914 s 700, 1917 s 653, 1930 s 742, 1938 s 720.

Sebardt Svenska släktkalendern 1912 s 609, 1913 s 942, 1917 s 654, 1927 s 500, 1943 s 797.

Sebardt Ny svensk släktbok 1906 s 69.

Sebell Svenska släktkalendern 1920/21 s 424.

Sebenius Svensk slägtkalender 1888 s 324-326.

Sederblad Svenska släktkalendern 1912 s 610, 1913 s 944, 1917 s 656, 1930 s 743.

Sederholm Svenska släktkalendern 1912 s 611, 1913 s 944, 1914 s 701, 1918 s 780, 1920/21 s 425, 1938 s 722, 1963 s 397.

Sederholm Svensk slägtkalender 1885 s 135-137, 1886 s 254-255, 1887 s 182.

Sederholm (från Skåne) Svenska släktkalendern 1995 s 273.

Segerdahl Svensk slägtkalender 1887 s 183-185.

Segerfeldt Svenska släktkalendern 1963 s 406.

Segerstedt Svensk slägtkalender 1887 s 185-188.

Segerstedt (från Södermanland) Svenska släktkalendern 1930 s 744.

Segersteen Svenska släktkalendern 1920/21 s 428, 1943 s 798.

Segersteen (Stenflycht) Svenska ättartal 1894 s 446-452.

Segerstråhle Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 111.

Segred Jacobsdotter Genealogiska anteckningar 1932 s 74.

Selander Svenska ättartal 1898 s 435-437.

Selander (från Sel) Svenska släktkalendern 1912 s 613, 1913 s 947, 1917 s 656, 1920/21 s 430, 1938 s 726.

Selin Selin Vilho "Selin Suvun Sukulvettelo." Helsingissa 1899 95 s.

Sellden Svenska släktkalendern 1920/21 s 432, 1938 s 727.

Sellden Svensk slägtkalender 1886 s 255-256.

Sellergren Svenska släktkalendern 1918 s 783, 1938 s 729.

Sellin Svenska släktkalendern 1982 s 320.

Sernander Svenska släktkalendern 1915/16 s 668.

Serrander Svenska släktkalendern 1915/16 s 670, 1920/21 s 433, 1927 s 501, 1943 s 800.

Seseman Svenska ättartal 1908 s 204-207.

Seth Svensk slägtkalender 1886 s 256-258.

Seth Svenska släktkalendern 1915/16 s 675, 1927 s 507, 1943 s 807, 1965 s 334.

Settergren Wennström Ida "Släkten Settergren från Stocksäter i Närke." - Genealogiska föreningens släktböcker 7, Motala 1952. 51 s.

Settergren Svensk slägtkalender 1886 s 258-259.

Setterlind (från Dalsland) Svenska släktkalendern 1989 s 323.

Setterwall (från Sätuna) Svenska släktkalendern 1912 s 615, 1913 s 949, 1914 s 704, 1917 s 658, 1927 s 511, 1936 s 724, 1943 s 812, 1950 s 685, 1962 s 440, 1967 s 331, 1978 s 350, 1989 s 325.

Setterwall Svenska ättartal 1890 s 354-357.

Settman Svenska släktkalendern 1950 s 689.

Sevon Svensk slägtkalender 1888 s 241-242.

Sevonius, Sevon Släktbok II 1918-33 spalt 177.

Sidenbladh Svenska släktkalendern 1912 s 618, 1913 s 952, 1915/16 s 680, 1919 s 734, 1938 s 730, 1962 s 444, 1974 s 331, 1980 s 335.

Sidenbladh Ny svensk släktbok 1906 s 219.

Sidner Svenska släktkalendern 1912 s 619, 1913 s 953, 1914 s 707, 1918 s 784.

Siefwert Svenska ättartal 1891 s 390-393.

Siegbahn Svenska ättartal 1889 s 413-416.

Siegbahn Svenska släktkalendern 1914 s 708, 1918 s 785, 1930 s 748.

Sievers Svenska ättartal 1905 s 211-215.

Sievers Släktkalender 1949 s 235.

Sifvert Svenska ättartal 1894 s 452-458.

Sifvert (från Stockholm) Svenska släktkalendern 1965 s 340, 1978 s 356.

Sievers Svenska ättartal 1905 s 211-215.

Siggebohytteslägten Svenska ättartal 1891 s 393-399.

Signeul Svensk slägtkalender 1888 s 242-246.

Signeul Svenska släktkalendern 1943 s 815.

Silentz Hellerström Erik "Bidrag till släkten Silentz' genealogi." Släkt och Hävd 1961 s 229-235.

Silfverstolpe Falkenberg Fredrik "Ätten Silfverstolpe och dess ursprung Hesselgren från Dalsland" - Stockholm 1946. 229 s.

Silfverstolpe Hård af Segerstad Erik "Till ätten Silfverstolpes äldsta genealogi." Släkt och Hävd 1950 s 113-115.

Sillen från Vestmanland Gotländsk släktbok 1910 s 480.

Sillen från Västmanland Gotländsk släktbok 1938 s 549.

Sillen (Gotlandssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 681, 1919 s 735, 1936 s 727.

Sillen (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 683, 1919 s 737, 1936 s 729.

Sillen (Västmanlandssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 686, 1919 s 740, 1936 s 732.

Simberg Släktkalender 1949 s 236.

Simonsson Svenska släktkalendern 1912 s 620, 1913 s 954, 1915/16 s 687, 1919 s 741, 1936 s 733, 1962 s 445, 1967 s 336, 1978 s 358.

Sinclair Dackman Håkan "Sinclairs i Sverige." Släkt och Hävd 1978 s 3-33.

Sinclair Nylen Carl Olof Siggesson "Några antecedentia om den grevliga ätten Sinclair (nr 95)." Släkt och Hävd 1966 s 49-56.

Sippel (el Zippel) Svenska ättartal 1896 s 389-393.

Siöblad Gillingstam Hans "Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia." Skrifter utgivna av Genealogiska föreningen 4. Gävle 1949. 110 s.

Siöstedt (Västgötasläkt) Svenska släktkalendern 1978 s 362.

Siöstedt och Sjöstedt (Västgötasläkt) Svenska släktkalendern 1936 s 740.

Sjunnesson (Holst) Svenska ättartal 1908 s 207-211.

Sjöberg Svenska ättartal 1896 s 393-395.

Sjöberg Svenska släktkalendern 1914 s 711, 1918 s 789, 1930 s 751.

Sjöberg (från Liared) Svenska släktkalendern 1974 s 334.

Sjöberg från Åkra Sjonhem Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 483.

Sjöberg från Åkra Sjonhem Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 553.

Sjöblom (Bollebygdsläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 712, 1918 s 790, 1938 s 731.

Sjöbohm Svenska släktkalendern 1915/16 s 689, 1918 s 792, 1927 s 514, 1938 s 734.

Sjöbohm Svenska ättartal 1889 s 416-420.

Sjöding Svenska ättartal 1889 s 420-421.

Sjöfors Svenska släktkalendern 1962 s 448.

Sjögreen Ny svensk släktbok 1906 s 70.

Sjögreen Svenska ättartal 1889 s 422-425.

Sjögreen Svenska släktkalendern 1912 s 621, 1913 s 955, 1914 s 714, 1915/16 s 692, 1918 s 796, 1927 s 518, 1936 s 735, 1943 s 817.

Sjögreen Sjögreen Axel A:n "Anteckningar om släkten "Sjögreen." Hälsingborg 1927. 69 s.

Sjögren Svensk slägtkalender 1888 s 246-247.

Sjögren (från Lofta) Svenska släktkalendern 1912 s 625, 1913 s 958, 1914 s 718, 1915/16 s 696, 1918 s 799, 1927 s 520, 1936 s 739, 1943 s 821.

Sjöstedt Genealogiska anteckningar 1932 s 142.

Sjöstedt Släktbok I 1912-16 spalt 519.

Sjöstedt (från Höreda)Svenska släktkalendern 1967 s 340.

Sjöstrand (från Kalvsvik) Svenska släktkalendern 1965 s 341, 1980 s 337.

Sjöstrand (från Värend) Svenska släktkalendern 1965 s 343.

Sjöstrand (från Wärend) Svenska ättartal 1891 s 399-403.

Sjöstrand (från Stranda härad) Svenska släktkalendern 1920/21 s 440, 1936 s 742.

Sjöström (från Kristianstad) Svenska släktkalendern 1943 s 82.

Sjöström (Malmösläkt) Svenska släktkalendern 1963 s 407.

Sjövall Svenska ättartal 1898 s 438-446.

Skafvenstedt Svenska släktkalendern 1943 s 825.

Skafvenstedt från Törnevalla Östergötland Genealogia Gothica II 1933-37 s 64-96.

Skanne Svenska släktkalendern 1974 s 339, 1980 s 339.

Skarin Svensk slägtkalender 1888 s 247-248.

Skarstedt (från Skara) Svenska släktkalendern 1938 s 737, 1980 s 340.

Skarstedt (från Skara) (äldre grenen) Svenska släktkalendern 1912 s 626, 1913 s 960, 1917 s 662, 1927 s 522

Skinnerudssläkten (Norden) Värmländska ättartal 1915 s 28.

Skottsberg Svenska släktkalendern 1917 s 663, 1930 s 752.

Skragge Lagerborg Rolf "Ur en Värmlandssläkts öden (c 1475-1875). Helsingfors 1919. 392 s.

Skuncke Skuncke Herje "Släkten Skuncke Skånke/Skanke." Norrköping 1978. 134 s.

Skylling Svenska släktkalendern 1938 s 740.

Skytte Liedgren Jan "Om Johan Skyttes medeltida anor." Släkt och Hävd 1988 s 1-8.

Sköld (från Värmland/Dalarna och Lännäs i Närke) Svenska släktkalendern 1978 s 364, 1984 s 323.

Sköld (från Värmland/Närke) Svenska släktkalendern 1995 s 281.

Sköld (från Lännäs i Närke) Svenska släktkalendern 1965 s 348.

Slettengren Svenska släktkalendern 1915/16 s 697, 1919 s 743, 1936 s 744, 1950 s 690.

Slötman Hård af Segerstad Nils "Familjen Slötman - en västgötsk högreståndssläkt på 1600-talet." Släkt och Hävd 1990 s 80-85.

Smedberg (Jöransson) Svenska ättartal 1898 s 446-457.

Smedberg (från Småland) Svenska ättartal 1898 s 457-458.

Smedberg (från Westergötland) Svenska ättartal 1898 s 458-459.

Smedmark (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1913 s 962, 1915/16 s 700, 1927 s 524, 1950 s 693, 1963 s 410, 1976 s 354.

Smerling Svenska släktkalendern 1919 s 746, 1936 s 748.

Smerling Svensk slägtkalender 1886 s 259-261.

Smidt från Endre Gotländska släkter 1926 s 465.

Smitt (från Lösen) Svenska släktkalendern 1914 s 726, 1918 s 808, 1930 s 760, 1943 s 834.

Smith (från Strömstad) Svenska släktkalendern 1913 s 964, 1914 s 719, 1918 s 801, 1930 s 753, 1943 s 826, 1963 s 414.

Smith (från Strömstad) Svensk slägtkalender 1886 s 261-266, 1887 s 188.

Smitterberg från Westerums by Ed Kalmar län Gotländsk släktbok 1910 s 484.

Smitterberg från Westerums by Ed Kalmar län Gotländsk släktbok 1938 s 555.

Smitterberg (från Östra Ed) Svenska släktkalendern 1950 s 696.

von Sneidern Svenska släktkalendern 1919 s 749, 1936 s 750, 1950 s 698.

Snellman Släktkalender 1949 s 239.

Snöbohm från Ryftes Fole Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 487.

Snöbohm från Ryftes Fole Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 560.

Snöbohm Svenska släktkalendern 1950 s 702.

Sohlberg Släktbok II 1918-33 spalt 557.

Sohlberg Släktkalender 1949 s 274.

Sohlberg (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1967 s 343.

Sohlman Svenska släktkalendern 1915/16 s 703, 1919 s 753, 1936 s 754, 1950 s 706, 1962 s 450, 1974 s 340.

Sohm (och Soem) Svenska ättartal 1896 s 395-404.

Solin Släktkalender 1949 s 276.

Sollscher Svenska Släkter 1915 s 170.

Solton Bergman Emanuel "Släkten Solton (Solthow) på Dal" Släkthistorisk Tidskrift 1949 s 88-90.

Sommar m fl från Botarfve i Öja Gotländska släkter 1926 s 468.

Somme Almquist Jan Eric "Ätten Somme (1409-1650) Släkt och Hävd 1963 s 201-235.

Sommelius Ny svensk släktbok 1906 s 602.

Sommelius Svenska släktkalendern 1912 s 628, 1913 s 971, 1915/16 s 704, 1919 s 754, 1938 s 741.

Sonden Sonden Per "Ur Sondensläktens historia" 1922. del 1 161 s.

Sonden Svenska släktkalendern 1912 s 630, 1913 s 972, 1914 s 730, 1915/16 s 706, 1918 s 812, 1919 s 756, 1936 s 755.

Sonden Svensk slägtkalender 1885 s 137-139, 1886 s 266, 1887 s 188, 1888 s 326-328.

Sonek Släktkalender 1949 s 279.

Soop Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 73.

Sotberg Svenska ättartal 1893 s 410-413.

Spaak Svensk slägtkalender 1888 s 248-250.

Spaak Ny svensk släktbok 1906 s 744.

Spak Ny svensk släktbok 1906 s 290.

Spak Svensk slägtkalender 1887 s 188-190.

Spalding (Norrköpings grenarna) Svenska ättartal 1905 s 215-225.

Sparre af Söfdeborg Västsvensk genealogi och personhistoria 1971 s 34.

Sparrman Svensk slägtkalender 1888 s 250-255.

Sparrman från Helsingland Norrländska släkter del 1 1890 s 224.

Speet (Ehrenspetz) Svenska ättartal 1905 s 225-229.

Sperling Svenska ättartal 1896 s 404-412.

Spilhammar Svenska släktkalendern 1919 s 759.

Spoof Släktbok II 1918-33 spalt 817.

Springchorn Svenska släktkalendern 1914 s 733, 1918 s 815, 1930 s 763.

Spånberg Svenska släktkalendern 1915/16 s 709, 1919 s 761, 1936 s 758, 1950 s 707.

Staaf Svensk slägtkalender 1885 s 139-140, Svenska ättartal 1893 s 413-422.

Staaff Svenska släktkalendern 1912 s 633, 1913 s 975, 1914 s 735, 1915/16 s 711, 1920/21 s 442, 1943 s 838.

Staaf (Ljungasläkten) Svenska släktkalendern 1962 s 452, 1976 s 359.

Staaff från Ljustorp Norrländska släkter del 1 1890 s 347.

Staaff Bergström Ingmar "Släkten Staaff i 350 år." Uddevalla 1991. 279 s.

Stackell (Stockholmsgrenen) Svenska släktkalendern 1950 s 709.

Stadtlander Svenska ättartal 1896 s 412-417.

Stafhell Svenska ättartal 1896 s 418-421.

Stafsing Svenska släktkalendern 1984 s 326.

Stafversätersläkten från Lerdala Vestergötland Genealogia Gothica II 1933-37 s 391-410.

von Stahl Västsvensk genealogi och personhistoria 1971 s 171.

Stahre Svenska ättartal 1898 s 459-462.

Stake strandridaresläkt från Klinte Gotländska släkter 1926 s 476.

Standaert Svenska ättartal 1896 s 422-426.

Stangenberg Svenska släktkalendern 1936 s 760, 1980 s 345.

Stangenberg Svenska ättartal 1896 s 426-435.

Starbus Svenska ättartal 1896 s 435-441.

Starbäck Ny svensk släktbok 1906 s 748.

Starbäck Svenska släktkalendern 1912 s 636, 1913 s 979, 1917 s 664, 1930 s 765.

Starck Svenska släktkalendern 1912 s 637, 1913 s 980, 1915/16 s 715, 1919 s 763, 1943 s 841.

Stare (från Malmö) Svenska släktkalendern 1950 s 710, 1980 s 349.

Stare från Skåne Gotländsk släktbok 1910 s 493.

Stare från Skåne Gotländsk släktbok 1938 s 569.

Statlander Svenska ättartal 1896 s 441-443.

Stavenow Svenska släktkalendern 1930 s 766, 1943 s 844.

Stedt Stedt Nils "Min släkts ursprung. En lekmans vandring i arkivens värld." Släkt och Hävd 1968 s 27-42.

Steenhoff och Stenhoff Svenska släktkalendern 1917 s 666, 1930 s 769.

Steffen (Klaxåssläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 738, 1918 s 817, 1936 s 763.

Steinhausen Svenska ättartal 1905 s 229-231.

Steinnordh Svensk slägtkalender 1886 s 266-267.

Steinwall Bäcklund Lars "Släkten Steinwall från Västerbotten." Släktföreningen Steinwall. Linköping 1986.

Stenbeck Svenska släktkalendern 1918 s 818, 1927 s 526

Stenberg Svensk slägtkalender 1887 s 190-192.

Stenberg (från Karlshamn) Svenska släktkalendern 1918 s 820, 1930 s 771.

Stenberg från Stockholm Gotländsk släktbok 1910 s 497.

Stenberg (från Umeå) Svenska släktkalendern 1980 s 354.

Stenberg (från Wadstena) Svenska ättartal 1892 s 381-383.

Stenberg (från Vesterbotten) Norrländska släkter del 2 1892 s 179.

StenberijSvenska släktkalendern 1967 s 344.

Stenbom från Möllbjärs i Roma Gotländska släkter 1926 s 479.

Stenbom från Moos eller Björs gård i Stenkyrka Gotländska släkter 1926 s 482.

Stenborg Norrländska släkter del 2 1892 s 188.

Stenborg Svenska ättartal 1894 s 458-459.

Stenbäck (Upplandssläkten) Svenska släktkalendern 1930 s 770.

Stendahl Svenska släktkalendern 1913 s 982, 1915/16 s 717, 1919 s 766, 1936 s 764, 1943 s 847.

Stendahl Svensk slägtkalender 1887 s 192-194.

Stenfelt Svenska släktkalendern 1912 s 640, 1913 s 986, 1917 s 667, 1927 s 528.

Stenfelt Svenska ättartal 1892 s 383-389.

Stengård från Stenkyrka Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 498.

Stengård från Stenkyrka Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 574.

Stenhagen Svenska ättartal 1898 s 463-467.

Stenhammar Svenska ättartal 1890 s 358-363.

Stenhammar Svenska släktkalendern 1912 s 642, 1913 s 987, 1915/16 s 721, 1927 s 530, 1943 s 851, 1962 s 457, 1965 s 350, 1995 s 285.

Stenius Svenska släktkalendern 1992 s 211.

Stenkula Svenska släktkalendern 1918 s 821, 1938 s 743, 1963 s 425, 1974 s 343, 1989 s 331, 2000 s 301.

Stenkula Svenska ättartal 1889 s 425-427.

Stenman Rosmans tabeller 1935 s 126.

Stenström Stenström F "Släkten Stenström från Halland jämte befryndade släktgrenar" Lund 1934. 135 s.

Stenström (från Nysund) Svenska släktkalendern 1963 s 428.

Stenström (från Rådene) Svenska släktkalendern 1920/21 s 446, 1936 s 768, 1943 s 854, 1950 s 713, 1962 s 460.

Sterky Svenska släktkalendern 1912 s 644, 1913 s 990, 1915/16 s 723, 1920/21 s 448, 1936 s 770, 1950 s 715, 1962 s 463, 1978 s 366.

Sterky Svensk slägtkalender 1886 s 267-268, 1887 s 194, Svenska ättartal 1896 s 443-450.

Sternberg Släktbok I 1912-16 spalt 131.

Stickler Svenska släktkalendern 1936 s 772.

Stiegler Svenska ättartal 1896 s 451.

Stigzelius Släktbok I 1912-16 spalt 559.

Stille Stille Per "Stille från Rogberga och Jönköpingsstillar under 1600-talet." Släkt och Hävd 1989 s 99-111.

Stjerna (Smålandssläkten) Svenska släktkalendern 1950 s 717, 1965 s 354.

Stjärnbjälke Almquist Jan Eric "Ätten Stjärnbjälke (från Småland)." Släkt och Hävd 1968 s 73-84.

Stobæus Svenska ättartal 1892 s 389-398.

Stockenberg Svenska släktkalendern 1967 s 345.

von Stockenström Helmfrid Björn "Släkten von Stockenströms härkomst." Släkt och Hävd 1974 s 129-132.

Stockenström och Grund samt Stockenström of Maaström Svenska ättartal 1891 s 403-413, 1905 s 231-236.

Stockhaus-Åberg Svenska släktkalendern 1984 s 328.

Stolt Svenska släktkalendern 1963 s 432.

Stomberg från Grönahög Svenska släkter 1:1 1979 s 68.

Stora Lyngås-släkterna Lund, Schale, Månsson, Apelbom och Hulthen Ny svensk släktbok 1906 s 609.

Stormor i Dalom Söderhielm Sixten "Stormors i Dalom möderne". Släkt och Hävd 1952 s 61-66.

Strandberg Ny svensk släktbok 1906 s 298.

Strandberg (Sörmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 646, 1913 s 992, 1914 s 739, 1918 s 823, 1919 s 770, 1936 s 775, 1965 s 355.

Strandberg (Södermanlandsslägten) Svensk slägtkalender 1887 s 195-200.

Strandell från Skog Svenska släkter 1:2 1985 s 198.

Strandman Strandman Ragnar "Tio generationer Strandmän." Släkt och Hävd 1985 s 322-326.

Strandmark Svenska släktkalendern 1914 s 746, 1918 s 830, 1927 s 532, 1943 s 856.

Strauss (från Burgkunstadt) Svenska släktkalendern 1936 s 782.

Strehlenert Svenska släktkalendern 1919 s 777, 1943 s 859.

Stridbeck Svenska släktkalendern 1915/16 s 725, 1918 s 832, 1927 s 535, 1943 s 861.

Stridbeck Svensk slägtkalender 1886 s 268-269.

Stridsberg Svenska släktkalendern 1913 s 998, 1915/16 s 727, 1918 s 834, 1927 s 537, 1938 s 746, 1963 s 433.

Strindberg (Stockholmsgrenen) Svenska släktkalendern 1912 s 653, 1913 s 1002, 1915/16 s 731, 1919 s 779, 1950 s 717.

Strindberg (Stockholmsgrenen) Svenska ättartal 1892 s 398-402.

Strokerke Strokirk Carl-Gustaf "Ätten Strokerke under åtta år hundraden. Krönika." Del I Medeltiden 1200-1600. Stockholm 1985. 88 s.

Strokirch (Strokirk) Kultur och personhistoriska anteckningar del III 1920 s 32.

Strokirk Svenska släktkalendern 1912 s 656, 1913 s 1005, 1914 s 748, 1917 s 669, 1930 s 773, 1963 s 438, 2000 s 309.

Strokirk Svensk slägtkalender 1885 s 26-28, 1886 s 45-48.

Stråhlenhjelm Kultur och personhistoriska anteckningar del III 1920 s 127.

Stråle Beerståhl Nils Fredrik "Några problem rörande adliga ättens Stråle af Sjöared äldre generationer." Släkt och Hävd 1990 s 129-146.

Strånge Thimon Gösta "Strånge i Ströja och hans släkt." Släkt och Hävd 1969 s 242-261.

Ström Svensk slägtkalender 1888 s 255-256.

Ström (äldre Bohuslänssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 734, 1927 s 540

Ström (yngre Bohuslänssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 737, 1927 s 543

Ström (yngre Bohusläns slägten, från Marstrand) Svenska ättartal 1892 s 402-428.

Ström (från Brattfors) Svenska släktkalendern 1913 s 1008, 1917 s 672, 1930 s 776, 1950 s 721, 1962 s 465, 1974 s 347.

Ström (från Karlskrona) Svenska släktkalendern 1978 s 370.

Ström (Dalasläkten) Svenska släktkalendern 1927 s 544, 1950 s 722.

Ström (från Vermland) Svenska ättartal 1891 s 413-414.

Strömberg (Närkes-Södermanlandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 659, 1913 s 1009, 1917 s 673, 1930 s 777.

Strömberg (Nerikes-Södermanlands slägten) Svensk slägtkalender 1886 s 269-271.

Strömberg (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 751.

Strömbäck (Strömbeck) (från Gävle) Svenska släktkalendern 1950 s 724.

Strömholm Svenska släktkalendern 1982 s 331, 1992 s 214.

Strömstedt från Visby Gotländska släkter 1926 s 487.

Stubberudssläkten (Friberg) Värmländska ättartal 1915 s 125.

Sturtzenbecher (Gotlandsgrenen) Svensk slägtkalender 1886 s 271-272.

Sturzenbecher eller Sturtzen-Becker från Tyskland Gotländsk släktbok 1910 s 501.

Sturzen-Becker, Sturzenbecker, Sturtzenbecker, Sturtzenbecher Gotländsk släktbok 1938 s 579.

Sturzenbecker (Sturzen-Becker) Svenska släktkalendern 1950 s 727.

Sturtzenbecker (och Sturtzenbecher samt SturzenBecker) Svenska ättartal 1893 s 422-431.

Styrenius Svenska släktkalendern 1978 s 374.

Ståhl Svenska släktkalendern 1912 s 661, 1913 s 1011, 1914 s 756, 1915/16 s 739, 1919 s 783, 1943 s 863, 1978 s 380.

Ståhl Svenska ättartal 1892 s 428-436.

Stål (från Höör) Svenska släktkalendern 1943 s 865.

Ståhle (Malmösläkten) Svenska släktkalendern 1967 s 347.

Ståhle (Smålandssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 740, 1919 s 784, 1938 s 750, 1978 s 382.

Stålhös Svensk slägtkalender 1886 s 272-273.

Stäck Svenska släktkalendern 1917 s 676, 1930 s 779.

Sucksdorff Släktbok II 1918-33 spalt 577.

Suell Svenska ättartal 1894 s 459-461.

Sumelius Släktbok I 1912-16 spalt 139.

Sumelius Släktkalender 1949 s 284.

Sundahl från Sjonhem Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 509.

Sundahl från Sjonhem Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 588.

Sundberg (från Askersund) Svenska släktkalendern 1982 s 335, 1984 s 329, 1989 s 336, 1992 s 217.

Sundbäck Norrlandssläkten Svenska släkter 1:1 1979 s 74.

Sundelin Wikström Birgit och Sundelin Åke "Alla ättlingar till Jonas Sundelin och Lydia Wellander intill medio 1981 samt deras anor." Stockholm 1981.

Sundelin (från Fellingsbro) Svenska släktkalendern 1963 s 441.

Sundelin (Norrlandssläkten) Svenska släktkalendern 1938 s 751.

Sundelius Sundelius Sara "Ungdomsminnen" - Hembygden 1953 s 8-43.

Sundelius Svensk slägtkalender 1886 s 273-275.

Sundelius Svenska släktkalendern 1912 s 663, 1913 s 1012, 1917 s 677, 1930 s 780.

Sundell Svensk slägtkalender 1885 s 140-141.

Sundell (Värmlandssläkten, Alkvetternsgrenen) Svenska Släktkalendern 1920/21 s 450, 1943 s 867.

Sunden (från Sundborn) Svenska ättartal 1893 s 431-433.

Sundewall Svenska ättartal 1890 s 363-367.

Sundholm (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1918 s 838, 1930 s 783.

Sundin Svensk slägtkalender 1885 s 141-143, 1886 s 275.

Sundin (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1914 s 757, 1918 s 841, 1930 s 785.

Sunding från Njurunda Norrländska släkter del 1 1890 s 190.

Sundius Ny svensk släktbok 1906 s 525.

Sundius (Sundin och Segerheim) Svenska ättartal 1893 s 433-442.

Sundquist Släktkalender 1949 s 290.

Sundström Sundström Ingrid "Släkten Sundström från Harg." Stockholm 1944. 135 s.

Sundström (från Harg) Svenska släktkalendern 1912 s 666, 1913 s 1015, 1915/16 s 741, 1927 s 547, 1938 s 760.

Sundström (från Upland) Svenska ättartal 1898 s 467-471.

Suwe Svenska släktkalendern 1978 s 384.

Swalander Svensk slägtkalender 1885 s 144-147.

Svalander och Swalander (yngre släkten) Svenska släktkalendern 1917 s 680, 1930 s 788.

Swalander (yngre släkten) Svenska släktkalendern 1913 s 1017.

Swalin Svenska ättartal 1889 s 427-429.

Swanberg (Bohuslänssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 743, 1927 s 549

Swanberg (från Karlshamn) Svenska släktkalendern 1938 s 762.

Svanström Svensk slägtkalender 1888 s 257-259.

Swardt på Gotland Gotländska släkter 1926 s 493.

Svart & Svartz (från Wadstena) Svenska ättartal 1908 s 211-214.

Swartling Svenska släktkalendern 1912 s 667, 1913 s 1020, 1914 s 761, 1915/16 s 745, 1917 s 683, 1918 s 844, 1919 s 786, 1920/21 s 451, 1927 s 550, 1938 s 763, 1943 s 868, 1950 s 729.

Swartling I (från Hällestad) Svenska släktkalendern 1976 s 365.

Swartling II (från Hällestad) Svenska släktkalendern 1976 s 375.

Swartling (Yngre grenen) Svenska släktkalendern 1965 s 365.

Swartz Svenska släktkalendern 1912 s 671, 1913 s 1024, 1914 s 764, 1915/16 s 749, 1917 s 687, 1918 s 848, 1919 s 790, 1920/21 s 456, 1927 s 554

Swartz Svensk slägtkalender 1887 s 201-203.

Swartz från Aspeboda Dalarne Genealogia Gothica II 1933-37 s 297-318.

Swartz (från Svartsängen) Svenska släktkalendern 1936 s 783, 1943 s 874.

Svartz från Stora Åby Östergötland Genealogia Gothica I 1930-32 s 201.

Svartz (från Stora Åby) Svenska släktkalendern 1936 s 78x.

Swartz Ny svensk släktbok 1906 s 534.

Swebilius (Adlerberg, Swebel) Svenska ättartal 1898 s 471-491.

Swebilius från Wermland Gotländsk släktbok 1910 s 514.

Swebilius från Värmland Gotländsk släktbok 1938 s 594.

Svedelius Ny svensk släktbok 1906 s 74.

Svedelius Svensk slägtkalender 1886 s 275-279.

Svedelius Svenska släktkalendern 1912 s 674, 1913 s 1027, 1914 s 767, 1915/16 s 752, 1919 s 793, 1936 s 788, 1965 s 369.

Svenonius Svenska släktkalendern 1918 s 852, 1962 s 467.

Svenske Nelson Björn A "En karolins levnadsöden". Släkt och Hävd 1969 s 262-272.

Svensson (från Ekeby, Rinna) Svensk slägtkalender 1888 s 259.

Svenunge-släkten Östgötsk bondeätt Genealogia Gothica I 1930-32 s 207.

Svenserudssläkten (Lund) Värmländska ättartal 1915 s 14.

Svensson från Asaryd Småland Gotländsk släktbok 1938 s 601.

Svensson från Visby Gotländsk släktbok 1910 s 520.

Svinhufvud Nelson Björn A "Svinhufvud i Västergötland. Några bidrag till ättens genealogi." Släkt och Hävd 1967 s 242-243.

Svinhuvud Nelson Björn "Ett barnsöl i Steneby år 1682" - Hembygden 1965 s 66-75.

Svinhuvud Hemström Elisabet "Svinhuvud-släkten i Aspeboda. Släktkrönika 1534-1991." Falun 1992. 504 s.

von Sydow Svenska släktkalendern 1912 s 678, 1913 s 1031, 1914 s 771, 1915/16 s 757, 1917 s 690, 1918 s 855, 1919 s 797, 1920/21 s 459, 1927 s 557, 1930 s 792.

von Sydow Svensk slägtkalender 1886 s 49-58.

Syk Svenska släktkalendern 1962 s 474, 2000 s 314.

Syk Syk Ivan "Syk, Sik och Suk. En genealogisk-topografisk studie 1650-1750 och antavla." Stockholm 1958. 142 s.

Sylvan (äldre släkten) (Fosie-Sylvan) Svenska släktkalendern 1950 s 735.

Sylvan (Fosie-Sylwan) Svenska släktkalendern 1936 s 793.

Sylvan (från Löderup) Svenska släktkalendern 1918 s 867, 1919 s 810.

Sylvan (från Ystad) Svenska släktkalendern 1919 s 816, 1936 s 801.

Sylvan (yngre släkten) Svenska släktkalendern 1950 s 744.

Sylven Svensk slägtkalender 1885 s 147-149.

Sylven (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1913 s 1042, 1917 s 702, 1927 s 569, 1943 s 877.

Sylven Ny svensk släktbok 1906 s 612.

Sylvin Släktbok Ny följd II 1977 spalt 723.

Synnerberg Släktbok II 1918-33 spalt 245.

Säfwenberg Svenska släktkalendern 1936 s 806.

Säve Svensk slägtkalender 1886 s 279-281, 10, Svenska ättartal 1898 s 491-496.

Säve från Mecklenburg Gotländsk släktbok 1910 s 524.

Säve från Mecklenburg Gotländsk släktbok 1938 s 607.

Säve Svenska släktkalendern 1912 s 689, 1913 s 1045, 1917 s 706, 1930 s 804.

Söderbaum Svenska släktkalendern 1912 s 691, 1913 s 1047, 1914 s 782, 1915/16 s 769, 1919 s 822, 1936 s 808, 1950 s 749, 1984 s 342.

Söderbaum Svenska ättartal 1894 s 462-470.

Söderberg (från Balkåkra) Svensk slägtkalender 1888 s 259-260.

Söderberg från Burs Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 530.

Söderberg från Burs Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 615.

Söderberg (från Burs) Svenska släktkalendern 1950 s 755.

Söderberg (från Bonsarve) Svenska släktkalendern 1950 s 754.

Söderberg från Bonsarfve Wamblingbo Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 532.

Söderberg från Wamblingbo Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 618.

Söderberg (från Indal) Svenska släktkalendern 1913 s 1052, 1917 s 708, 1927 s 572, 1943 s 881.

Söderblom (från Söderala) Svenska släktkalendern 1917 s 709, 1927 s 573

Södergren (från Stockholm) med släktgrenen Wigelius Svenska släktkalendern 2000 s 318.

Söderhell (Söderhäll) Svenska släktkalendern 1950 s 757.

Söderlind Örebrosläkten Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 167.

Söderlindh (från Örebro) Svenska släktkalendern 2000 s 325.

Söderlindh Svensk slägtkalender 1888 s 260-261.

Södermark Svensk slägtkalender 1888 s 261-262.

Södermark (från Gästrikland) Svenska släktkalendern 1917 s 710, 1927 s 575, 1938 s 768.

Södermark (Luleåslägten) Svenska ättartal 1889 s 429-430.

Södermark (Umeåslägten Svenska ättartal 1889 s 430-432.

Södermark (Umeåsläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 711, 1927 s 576, 1938 s 770.

Söderpalm Svenska släktkalendern 1936 s 814, 1950 s 758.

Söderquist (från Askersund) Svenska släktkalendern 1963 s 442.

Södersteen Svenska släktkalendern 1912 s 696, 1913 s 1053, 1917 s 714, 1930 s 806.

Södersteen (från Östergötland) Svenska ättartal 1890 s 367-370.

Södersten (från Söderbärke) Svenska släktkalendern 1950 s 760, 1974 s 350.

Söderström (från Ekeby) Svenska släktkalendern 1930 s 808, 1962 s 476, 1989 s 340.

Söderström (från Hol) Svenska släktkalendern 1950 s 764, 1963 s 444, 1982 s 364.

Söderström (från Väckelsång) Svenska släktkalendern 1950 s 765.

Söfrin Jönsson Beerståhl Nils Fredrik "Amiralen Söfrin Jönsson och släktkretsen kring honom." Släkt och Hävd 1990 s 1-15.

Sölve Svenska släktkalendern 1963 s 446.

Sörensen Svenska släktkalendern 1918 s 874, 1930 s 810.

Takolander Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 517.

Talen Svensk slägtkalender 1887 s 203-208, Svenska ättartal 1908 s 215.

Tallberg Släktkalender 1949 s 293.

Tallqvist Släktbok I 1912-16 spalt 155.

Tallqvist Släktkalender 1949 s 295.

Tallroth Svenska släktkalendern 1982 s 368.

Tammelander Tamelander Släktbok II 1918-33 spalt 265.

Tammelin Svensk slägtkalender 1885 s 149.

Taraval Svenska ättartal 1893 s 442-444.

Tarras Svenska släktkalendern 1943 s 882, 1962 s 478.

Tarras-Wahlberg Svenska släktkalendern 1943 s 883.

Taube Taube Ad "Släkten Taube" Helsingborg 1913. 209 s.

Taucher Släktkalender 1949 s 301.

Tauvon Svenska släktkalendern 1912 s 698, 1913 s 1055, 1915/16 s 774, 1919 s 828, 1936 s 816, 1962 s 479.

Tauvon Svensk slägtkalender 1885 s 149-150.

Tegengren Släktbok II 1918-33 spalt 593.

Tegner Ny svensk släktbok 1906 s 141.

Tegner Svenska släktkalendern 1913 s 1057, 1915/16 s 776, 1918 s 876, 1927 s 578

Tegner Svensk slägtkalender 1885 s 150-151, 1886 s 282, 1888 s 262-266.

Telander (från Nothult) Svenska släktkalendern 1918 s 880, 1930 s 811.

von Tell Svenska släktkalendern 1930 s 813.

Tempelman Svenska släktkalendern 1967 s 351, 1982 s 370.

Tempelman Svensk slägtkalender 1887 s 209-210, Svenska ättartal 1908 s 216-218.

Tempelman (yngre grenen) Svenska släktkalendern 1917 s 715, 1930 s 815.

Tengberg Svenska släktkalendern 2000 s 330.

Tengblad Ny svensk släktbok 1906 s 462.

Tengbom Svenska släktkalendern 1943 s 884, 1965 s 376, 1982 s 373.

Tengelin Svenska släktkalendern 1950 s 767, 1963 s 447, 1982 s 377.

Tenger Svenska ättartal 1890 s 370-373.

Tenggren Svenska ättartal 1892 s 436-442.

Tengstrand Svenska ättartal 1889 s 485-487.

Tengstrand Svenska släktkalendern 1913 s 1060, 1915/16 s 780, 1919 s 830, 1943 s 887, 1963 s 450.

Tengwall Tengvall Ivar "Släkten Tengwall. Några forskningsresultat kring sägen om härstamning." Släkt och Hävd 1974 s 142-159.

Tengwall (Tengvall) Svenska släktkalendern 1913 s 1062, 1914 s 788, 1915/16 s 782, 1919 s 832, 1938 s 772.

Tennberg (från Satakunta) Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 815.

Ternell (från Agelsta) Svenska ättartal 1896 s 451-453.

Ternstedt Svenska släktkalendern 1914 s 793, 1918 s 882, 1930 s 816.

Terserus (och Terser) Svenska ättartal 1898 s 496-507.

Tesdorpf Genealogia Gothica I 1930-32 s 220.

Tesdorpf Svenska släktkalendern 1936 s 818.

Testrup och Thestrup Svenska släktkalendern 1913 s 1067, 1915/16 s 787, 1919 s 837, 1936 s 819, 1943 s 889.

Tham Brenner S Otto "Släkten Thams äldsta generationer." Släkt och Hävd 1950 s 112-113.

Thapper Svenska släktkalendern 1967 s 352.

Thavenius Svenska ättartal 1894 s 470-476.

Thelander Svenska ättartal 1890 s 373-376.

Thelaus I (yngre släkten) Svenska släktkalendern 1982 s 383.

Thelaus II Svenska släktkalendern 1984 s 353.

Thelaus II (yngre släkten) Svenska släktkalendern 1982 s 388.

Thelin (eller Thælijn) Svenska ättartal 1894 s 476-478.

Themptander Svenska släktkalendern 1914 s 796, 1915/16 s 789, 1919 s 839, 1936 s 821.

Theorin Svenska ättartal 1892 s 442-446.

Therman Släktkalender 1949 s 303.

Thermænius Svenska släktkalendern 1918 s 885, 1930 s 818, 1943 s 891.

Thesleff, Theslöf Släktbok Ny följd II 1977 spalt 143.

Thestrup Svensk slägtkalender 1887 s 210-212.

Thiel Svenska släktkalendern 1912 s 700, 1913 s 1069, 1914 s 797, 1915/16 s 790, 1917 s 717, 1920/21 s 473, 1936 s 823, 1982 s 389.

Thiesen Svenska ättartal 1892 s 446-449.

Tholander Svenska släktkalendern 1980 s 366.

Tholer Svenska ättartal 1898 s 507-508.

Tholerus Svenska ättartal 1898 s 508-513.

Thollander Svenska släktkalendern 1915/16 s 792, 1927 s 582

Thollander Svensk slägtkalender 1886 s 282-283.

Thomæus Svenska släktkalendern 1914 s 798, 1918 s 890, 1930 s 823.

Thomæus (Gemzæus, Winslovius, Stobæus, Thomee och Adelsköld) Svenska ättartal 1894 s 478-484.

Thomsen Svenska släktkalendern 1963 s 452.

Thomsen Svenska ättartal 1890 s 376-378.

Thomson Svensk slägtkalender 1887 s 212-215.

Thorburn Svensk slägtkalender 1886 s 283-285.

Thorburn Svenska släktkalendern 1912 s 701, 1913 s 1070, 1914 s 800, 1917 s 718, 1920/21 s 474, 1938 s 777, 1950 s 769, 1962 s 481.

Thordeman Svenska släktkalendern 1938 s 780, 1943 s 897, 1962 s 485.

Thordeman (äldre grenen) Svenska släktkalendern 1918 s 892, 1930 s 825.

Thordeman (från Torstuna) Svenska ättartal 1890 s 378-380.

Thoren Svenska släktkalendern 1962 s 487.

Thoren (från Småland) Svenska släktkalendern 1974 s 356.

Thoren (från Toarp) Svenska släktkalendern 1917 s 720, 1920/21 s 477, 1930 s 826, 1943 s 899.

Thorsell (Torssell, Torsell) (från Leksand) Svenska släktkalendern 1992 s 230.

Thorsell, Torsell (från Leksand) Svenska släktkalendern 1995 s 290.

Thott Thott Åke "Ätten Thott under medeltiden." Lund 1983. 208 s.

Thulin Ny svensk släktbok 1906 s 616.

Thun (i Norrköping) Svenska ättartal 1908 s 218-219.

Thunberg Thunberg Bertil "Häradsdomaren Pehr Pehrsson i Ishult En berättelse om släkten Thunbergs ursprung i Tunaläns härad i Småland", Släkt och Hävd 1980 s 149-182.

Thunberg (från Tuna län) Svenska ättartal 1891 s 414-417.

Thuring Släktbok II 1918-33 spalt 603.

Thyselius Svenska släktkalendern 1914 s 803, 1918 s 893, 1930 s 827.

Thyselius Svensk slägtkalender 1888 s 266-268.

Thyselius Thyselius Erik "Släkten Thyselius och andra därmed befryndade släkter. Anteckningar." Wilhelmssons boktryckeri AB Stockholm 1909. 156 s. (Befryndade släkter = Ammilon, Bergfalk, Bergsten, Boberg, Chenon, Dorph, Forselius, Gezelius, Groth, Haif, Heijke, Lagberg, Moren, Norin, Nortun, Odelberg, Palander, Tilas, Törner, Widegren, Vogt, Wollrath, Öijer.)

Thörnell Svenska släktkalendern 1943 s 900, 1967 s 353.

Thörnqvist (och Törnqvist) Svenska ättartal 1908 s 219-224.

Thörnsten (från Torsåker i Ångermanland) Svenska släktkalendern 1980 s 370.

Tillberg Svenska släktkalendern 1914 s 804, 1917 s 721, 1920/21 s 478, 1938 s 782.

Tillman Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 151.

Tillquist Svenska släktkalendern 1962 s 489.

Tillström Svenska ättartal 1890 s 381.

Timgren Släktkalender 1949 s 306.

Timm Svenska släktkalendern 1915/16 s 794, 1927 s 584

Timme, Timm Genealogiska anteckningar 1932 s 142.

Tingberg Svensk slägtkalender 1887 s 215-216.

Tingsten Svenska släktkalendern 1912 s 703, 1913 s 1072, 1914 s 807, 1918 s 895, 1930 s 829.

Tiquet Svenska ättartal 1896 s 453-455.

Tiren Norrländska släkter del 1 1890 s 96.

Tiren Svensk slägtkalender 1886 s 285-286.

Tiselius Svensk slägtkalender 1886 s 286-288.

Tiselius Svenska släktkalendern 1915/16 s 795, 1919 s 840, 1936 s 825.

Tisell Svenska släktkalendern 1913 s 1073, 1915/16 s 797, 1919 s 842, 1943 s 901.

Tisell Svensk slägtkalender 1887 s 217-223.

Tistorpslägten Svenska ättartal 1889 s 432-433.

Tjerneld Svenska släktkalendern 1912 s 704, 1913 s 1082, 1915/16 s 806, 1919 s 851, 1938 s 786.

Tjällder från Källder i Boge Gotländska släkter 1926 s 505.

Tockerstrand Svenska ättartal 1893 s 444-445.

Tode (från Pommern) Svenska släktkalendern 1965 s 380.

Todenius, Thoden, Toden Släktbok II 1918-33 spalt 615.

Toften Rosmans tabeller 1935 s 129.

Tolf Lööf LarsOlof "Smedsläkten Tolf - genom tre sekler." Göteborg 1989. 286 s.

Toll (från Vestra Tollstad) Svenska ättartal 1891 s 417-420.

Tollet Släktbok I 1912-16 spalt 217.

Tollin Svensk slägtkalender 1887 s 223-224.

Topelius och Toppelius Svenska släktkalendern 1936 s 827, 1974 s 360.

Torbiörnsson Svenska släktkalendern 1950 s 772, 1976 s 379.

Torell Svenska släktkalendern 1943 s 909, 1965 s 382, 2000 s 336.

Toren (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1974 s 358.

Toren Toren Carl-Axel "Släkten Toren" Genealogiska föreningens släktböcker 9 1955. 70 s.

Toren Svenska släktkalendern 1920/21 s 481, 1943 s 911, 1963 s 455, 1982 s 393.

Torenstedt Svenska ättartal 1890 s 382.

Torgil Knutsson von Warnstedt Christopher "Riksmarsken Torgil Knutssons släktförhållanden. Jämte en översikt av den uppländska Askeätten." Släkthistorisk Tidskrift 1949 s 66-84.

Tornerefelt "Återupptäckta adelsmän. Adliga ätten nr 357 Tornerefelt". Släkt och Hävd 1950 s 62-64.

Torpadie Svenska släktkalendern 1918 s 897, 1938 s 788.

Torpadie Svensk slägtkalender 1887 s 225-226.

Torpadius och Toorpadie Ny svensk släktbok 1906 s 753.

Tors(s)low Svenska släktkalendern 1950 s 774.

Tottie Svenska släktkalendern 1913 s 1084, 1914 s 808, 1918 s 899, 1930 s 830, 1938 s 790, 1950 s 778, 1962 s 490, 1978 s 388, 2000 s 341.

Tottie Svensk slägtkalender 1886 s 288-289, Svenska ättartal 1890 s 383-392.

Toutin Svenska ättartal 1891 s 420-428.

Trahn Svenska ättartal 1892 s 450-452.

Trampe Svensk slägtkalender 1886 s 59.

Tranæus Hollberg-Wikmark Astrid "Major Johan Tranæus och hans släkt. Stormaktstida fränder till Erik Gustaf Geijer." Släkt och Hävd 1971 s 339-374.

Trana (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 903, 1936 s 830.

Trana (Uddevallasläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 724, 1930 s 834.

Tranchell Svenska släktkalendern 1913 s 1089, 1914 s 813, 1918 s 905, 1927 s 585

Tranchell Svenska ättartal 1894 s 484-495.

Trapp Släktbok I 1912-16 spalt 247.

Traung (Värmlandsgrenen) Svenska släktkalendern 1920/21 s 484, 1943 s 913.

de Trij de Trier Almen Ingemar "Henrik de Trij och hans släkt." Släkt och Hävd 1976 s 131-179.

Troili Svenska släktkalendern 1919 s 854, 1936 s 831, 1965 s 385.

Troili Svensk slägtkalender 1887 s 226-227.

Troilius Svensk slägtkalender 1886 s 289-290.

Trolle Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 115.

Trolle Sjögren Paul "Släkten Trolles historia intill år 1505." Uppsala 1944. 387 s.

Trolle Sparrlöf Göran "Johan Håkansson och släkten Trolle i Björkö." Släkt och Hävd 1992 s 81-89.

Troninus Svenska ättartal 1891 s 429-430.

Trotzig Svenska släktkalendern 1912 s 706, 1913 s 1092, 1915/16 s 808, 1919 s 858, 1936 s 834, 1943 s 915, 1963 s 460.

Trotzig (och Trotzenfelt) Svensk slägtkalender 1887 s 227-230, Svenska ättartal 1898 s 513-531.

Trozelli Svenska ättartal 1890 s 392-395.

Trozelli Svenska släktkalendern 1915/16 s 812, 1919 s 861, 1936 s 839, 1965 s 389.

Trygger Svenska släktkalendern 1912 s 710, 1913 s 1096, 1914 s 816, 1915/16 s 813, 1919 s 863, 1930 s 835, 1938 s 794, 1943 s 919, 1980 s 375.

Trysen Svensk slägtkalender 1887 s 230-231.

Trysen (från Prestnäs) Svensk slägtkalender 1888 s 268-270.

Trysen (från Prästnäs) Svenska släktkalendern 1918 s 908, 1936 s 840.

Trysen (från Rysstorpet) Svensk slägtkalender 1888 s 270.

Trägårdh Svensk slägtkalender 1886 s 290-296, 1887 s 231.

Trägårdh Svenska släktkalendern 1913 s 1097, 1914 s 817, 1915/16 s 815, 1919 s 864, 1938 s 796.

Trägårdh (från Köpenhamn) Svenska släktkalendern 1962 s 495, 1967 s 354, 1974 s 363, 1989 s 343.

Trägårdh (från Skåne) Svenska släktkalendern 1962 s 497, 1967 s 357, 1974 s 366, 1989 s 347.

Trägårdh Trägårdh Kurt G "Ett genmäle angående släkten Trägårdhs härstamning." Släkt och Hävd 1974 s 235-237.

Trägårdh Trägårdh Kurt G "Sven Mattisson Trägårdh en svensk skräddare och arbetarledare som emigrerade till USA samt släkten Trägårdh från Ronneby." Släkt och Hävd 1988 s 84-105.

Trägårdh Trägårdh Kurt G., "Släkten Trägårdh från Skåne", Genealogiska föreningens släktböcker 14, Stockholm 1978. 135 s.

Tullander Svenska släktkalendern 1980 s 376.

Tullberg (från Småland) Svenska släktkalendern 1917 s 725, 1930 s 837, 1980 s 379.

Tybeck Svensk slägtkalender 1888 s 271.

Tyden Svenska släktkalendern 1919 s 871, 1943 s 920, 1982 s 400.

Törncrantz Genealogiska anteckningar 1932 s 19, s 143.

Törne Svenska ättartal 1891 s 430-439.

Törnell (från Agelsta) Svenska ättartal 1896 s 455-459.

Törnell Svenska släktkalendern 1912 s 711, 1913 s 1104, 1917 s 727, 1930 s 838, 1980 s 381.

Törner Svensk slägtkalender 1886 s 296.

Törngren Svenska ättartal 1894 s 495-499.

Törngren (från Blekinge) Svenska släktkalendern 1936 s 842.

Törngren (från Karlskrona) Svenska släktkalendern 1930 s 840.

Törnwall Svensk slägtkalender 1888 s 271-272.

Törnvall (från Gladhammar) Svenska släktkalendern 1963 s 466.

Udden Svenska släktkalendern 1912 s 713, 1913 s 1106, 1917 s 729, 1927 s 588, 1984 s 356.

Udden Svenska ättartal 1890 s 470-472.

Uddenberg Svenska Släkter 1915 s 149.

Uddman (och Kjellberg) Svenska ättartal 1898 s 531-537.

Uhr Wennerholm Owe "Släkten Uhr från Slätthög." Släkt och Hävd 1984 s 120-122.

Uhr Sköld Hans E "Folkesönerna (Uhr) från Kimstad. En östgötsk storbondesläkte." Släkt och Hävd 1984 s 157-166.

Ulander Svenska släktkalendern 1927 s 590.

Ulff Svenska släktkalendern 1912 s 714, 1913 s 1107, 1914 s 824, 1918 s 910, 1930 s 842, 1962 s 504, 1974 s 375.

Ulff Svensk slägtkalender 1886 s 297-298.

Ulff Ulff Erik "Släkten Ulffs ursprung." Släkt och Hävd 1966 s 57-60.

Ulff och Giers Ulff Erik "Två svenska släkters förening i Ryssland." Släkt och Hävd 1976 s 72-75.

Ullen (Uppsalagrenen) Svenska släktkalendern 1943 s 925.

Ullen (från Litslena) Svenska släktkalendern 1965 s 391, 1982 s 411.

Ullgren (från Karlstad) Svenska släktkalendern 1943 s 926.

Ullman Svenska släktkalendern 1913 s 1109, 1914 s 826, 1915/16 s 822, 1918 s 912, 1920/21 s 485, 1938 s 803, 1943 s 927, 1974 s 378, 1995 s 295.

Ullman Ullman f Rinman Joan "Genealogiska anteckningar rörande Rådmannen Gustaf Uddesson Ullmans ättlingar." Göteborg 1976.

Ullner, Ulner Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 159.

Ulmgren Svenska släktkalendern 1914 s 832, 1918 s 918, 1930 s 844, 1938 s 809, 1943 s 934.

Ulmgren Svensk slägtkalender 1885 s 151-152.

Ulrich Svensk slägtkalender 1885 s 153-154, 1888 s 272-274, Svenska ättartal 1892 s 452-456.

Ulrich Ny svensk släktbok 1906 s 81.

Ulrich Svenska släktkalendern 1912 s 716, 1913 s 1115, 1914 s 834, 1918 s 920, 1920/21 s 492, 1927 s 591, 1936 s 844, 1967 s 368.

Umbehaven Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1965 s 361-369.

Unander Unander W A "Släkten Unander Smaræus. Genealogi med biografier." Stockholm 1914. 93 s.

Unden Svenska släktkalendern 1913 s 1117, 1914 s 836, 1918 s 922, 1919 s 876, 1927 s 593, 1938 s 810, 1950 s 782.

Unden Svenska ättartal 1890 s 395-401.

Unerus från Grenna Gotländska släkter 1926 s 508.

Unfraun Svenska ättartal 1894 s 499-501.

Unger Svenska släktkalendern 1913 s 1121, 1914 s 840, 1918 s 926, 1919 s 881, 1936 s 847.

Unger (Smålandssläkten) Svenska släktkalendern 1943 s 936.

Unger (Värmlandssläkten) Svenska släktkalendern 1943 s 937.

Unger-Edgren Bohm Sam, Edgren Anders, Unger Gunnar "Unger-Edgrenska släktminnen." Stockholm 1928. 112 s.

Unger-Edgren Edgren Anders H "En Värmlandssläkt Från Johan Edgren härstammande släkter" - Utgivarens förlag Stockholm 1923.

Unger (från Örebro) Svenska släktkalendern 1963 s 468, 1995 s 311.

Unonius Svensk slägtkalender 1886 s 299-301.

Upmark Svensk slägtkalender 1886 s 302-303.

Upmark Ny svensk släktbok 1906 s 146.

Upmark Svenska släktkalendern 1912 s 718, 1913 s 1127, 1917 s 730, 1930 s 845, 1938 s 815, 1950 s 786.

Upmark (Angerman, Rosenadler) Svenska ättartal 1896 s 459-467.

Uppström Svensk slägtkalender 1886 s 303-304.

Ursell Svensk slägtkalender 1886 s 304.

Uttenhofven Svenska ättartal 1894 s 501-503.

Utter Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 547.

Utterström Ny svensk släktbok 1906 s 381.

Wærn Waern Hakon "Släkten Waern" - 1971.

Wærn Svenska släktkalendern 1912 s 721, 1913 s 1130, 1914 s 846, 1915/16 s 828, 1919 s 887, 1936 s 853, 1950 s 788, 1963 s 475, 1974 s 389, 1992 s 240.

Wærn Svenska ättartal 1889 s 437-441.

Wacklin Släktbok I 1912-16 spalt 257.

Wadman (Östgötaslägten) Svenska ättartal 1889 s 434-437.

Wadsberg Svenska ättartal 1891 s 439-441, 1905 s 236-241.

Wadstein Svenska Släkter 1915 s 134.

Wadstein (Rörumsgrenen) Svensk slägtkalender 1886 s 304-305.

Wadstein (från V Vram) Svenska släktkalendern 1943 s 942.

Wadstein (från Röinge) Svenska släktkalendern 1912 s 719, 1913 s 1129, 1917 s 731, 1930 s 847.

Wadström Svensk slägtkalender 1887 s 232-235.

Wadström Svenska släktkalendern 1918 s 932, 1930 s 848, 1992 s 235.

Waenerberg Släktkalender 1949 s 311.

de Wahl Hellerström Erik "Bidrag till släkten de Wahls genealogi." Släkt och Hävd 1958 s 57-75.

Wahlberg (från Rävanstorp Östergötland) Svenska släktkalendern 1984 s 358.

Wahlberg (från Skeninge) Svenska ättartal 1891 s 441-443.

Wahlberg (från Walla) Svenska släktkalendern 1917 s 733, 1930 s 851.

Wahlberg (Östgöta slägter) Svenska ättartal 1908 s 224-230.

Wahlbom Svensk slägtkalender 1887 s 235-236.

Wahlbäck Svenska släktkalendern 1965 s 393.

Wahlgren Svenska släktkalendern 1930 s 853, 1943 s 945.

Wahlgren Svensk slägtkalender 1888 s 274-277.

Wahlgren (från Kristianstad) Svenska släktkalendern 1963 s 480, 1974 s 395.

Wahlroos Släktbok I 1912-16 spalt 275.

Wahlström (Vermlandsslägten) Svenska ättartal 1891 s 444-447.

Wahlström och Werner (Värmlandssläkt) Svenska släktkalendern 1965 s 394, 1980 s 386.

Wahlström (Göteborgssläkten) Svenska släktkalendern 1950 s 792.

Wahlund Svenska släktkalendern 1912 s 725, 1913 s 1134, 1917 s 735, 1920/21 s 494, 1943 s 948.

Wahlund Svenska ättartal 1892 s 456-460.

Wahren Svenska släktkalendern 1917 s 737, 1920/21 s 496, 1938 s 816, 1963 s 484, 1976 s 383.

Walbom Svenska ättartal 1905 s 241-244.

Waldenström Waldenström Erland och Waldenström Gillis "Släkten Waldenström." Uddevalla 1982. 129 s.

Waldenström (äldre huvudgrenen) Svenska släktkalendern 1915/16 s 833, 1919 s 891, 1936 s 857.

Waldner (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1950 s 793, 1992 s 248.

Valentin Svenska släktkalendern 1919 s 900.

Valerius Svenska ättartal 1891 s 447-448.

Wallant (Odendahl) Svenska ättartal 1894 s 503-506.

Wallberg (från Egebytorp) Svenska släktkalendern 1927 s 598, 1936 s 867, 1950 s 795, 1962 s 507.

Wallberg från Egebytorp Mjölby socken Genealogia Gothica I 1930-32 s 457.

Wallberg (Kloster Orlunda slägten) Svenska ättartal 1892 s 460-463.

Wallberg (äldre Hersberga slägten) Svenska ättartal 1905 s 244-247.

Wallberg (yngre Hersberga slägten och Hertzman) Svenska ättartal 1908 s 231-243.

Wallden Svenska ättartal 1893 s 445-447.

Wallenberg Svensk slägtkalender 1888 s 277-281.

Wallenberg Svenska släktkalendern 1912 s 727, 1913 s 1136, 1914 s 850, 1915/16 s 841, 1917 s 739, 1918 s 935, 1919 s 902, 1920/21 s 499, 1927 s 599, 1930 s 856, 1936 s 868, 1938 s 819, 1943 s 949, 1950 s 796, 1962 s 508, 1963 s 490, 1965 s 396, 1967 s 370, 1974 s 398, 1976 s 392, 1978 s 396, 1980 s 389, 1982 s 413, 1984 s 361, 1989 s 360, 1992 s 251, 1995 s 320, 2000 s 350.

Wallenberg (från Tysslinge) Svenska släktkalendern 1950 s 800.

Wallenius Ny svensk släktbok 1906 s 540.

Wallenius (från Ofvansjö) Svenska ättartal 1890 s 401-408.

Wallenius (från Ovansjö) Svenska släktkalendern 1927 s 603.

Wallensteen Ny svensk släktbok 1906 s 150, 1984 s 367.

Wallensteen Svensk slägtkalender 1886 s 306-307.

Wallensteen Svenska släktkalendern 1912 s 731, 1913 s 1140, 1915/16 s 845, 1919 s 906, 1927 s 606, 1950 s 801, 1965 s 402.

Wallenström Svensk slägtkalender 1888 s 281.

Waller Svensk slägtkalender 1886 s 307-308.

Waller Svenska släktkalendern 1914 s 854, 1918 s 939, 1930 s 860.

Waller (från Hejde) Svenska släktkalendern 1950 s 802, 1962 s 514.

Waller från Walla gård Klinte Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 533.

Waller från Walla Klinte Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 620.

Waller från Hejde Gotländska släkter 1926 s 512.

Wallerius (från Wallersta) Svenska ättartal 1892 s 463-470.

Wallerius (från Öland) och Wallerman Svenska ättartal 1891 s 448-461.

Wallgren Släktbok II 1918-33 spalt 851.

Wallin (Dalaslägten) Svenska ättartal 1889 s 441-443.

Wallin (från Fjärdhundra) Svenska släktkalendern 1936 s 873, 1943 s 954, 1962 s 515, 1984 s 370.

Wallin (Smålands-Wermlandsslägten) Svensk slägtkalender 1888 s 281.

Wallin (från Walla Skebogrenen) Svenska ättartal 1905 s 247-252.

Wallin från Walla gård Klinte Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 534.

Wallin från Walla gård Klinte Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 622.

Wallin Stattin Magnus "Släkten Wallin från Ullånger. Dess härstamning på fädernet från slutet af 1500-talet och tabellarisk stamtavla för släkten från början av 1700-talet." Sollefteå 1924. 128 s.

Wallis Svenska släktkalendern 1930 s 862.

Wallis Svensk slägtkalender 1885 s 154.

Wallman Svenska släktkalendern 1963 s 495.

Wallman Svenska ättartal 1905 s 252-261.

Wallman (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1980 s 395.

Wallmark (Norrlandssläkten) Svenska släktkalendern 1920/21 s 504, 1938 s 824, 1982 s 420.

Wallmo Svenska ättartal 1892 s 470-477.

Wallroth (Filipstadsgrenen) Svenska släktkalendern 1936 s 875.

Wallroth Hellerström Erik "Anteckningar om släkten Wallroth, Selma Lagerlöfs mödernesläkt." Släkt och Hävd 1962 s 166-173.

Wallsten (från Piteå) Svenska släktkalendern 1974 s 405.

Wallström Hård af Segerstad Nils "Släkten Wallström från Hudiksvall." Släkt och Hävd 1986 s 21-26.

Wallvik Svenska ättartal 1892 s 477-482.

Walmstedt Svenska ättartal 1890 s 408-412.

Wancke Ny svensk släktbok 1906 s 384.

Wancke Svenska släktkalendern 1936 s 876.

Wangelius (från Oppeby) Svenska ättartal 1908 s 243-246.

Vannerus och Ling-Vannerus Svenska släktkalendern 1930 s 863.

Wannholm Svenska släktkalendern 1943 s 956.

Varenius Svenska släktkalendern 1920/21 s 506, 1984 s 374.

Warberg Svenska släktkalendern 1917 s 743, 1930 s 865.

Warberg Svensk slägtkalender 1886 s 308-309.

Warburg Svensk slägtkalender 1886 s 309-311.

Warburg Svenska släktkalendern 1912 s 732, 1913 s 1141, 1914 s 856, 1918 s 941, 1938 s 827.

Varenius Svenska släktkalendern 1938 s 829.

Varenius Svenska ättartal 1889 s 443-448.

Varenius (från Skaraborg) Svenska släktkalendern 2000 s 357.

Warg (Piteåslägten) Svenska ättartal 1890 s 412-413.

Warholm Svensk slägtkalender 1888 s 282-286.

Warholm (äldre grenen) Svenska släktkalendern 1913 s 1143, 1917 s 745, 1927 s 607, 1943 s 958.

Warmholtz Svenska ättartal 1893 s 447-448.

Warodell Svenska ättartal 1891 s 462-466.

Warodell Svenska släktkalendern 1917 s 748, 1927 s 609, 1943 s 961.

Wasaättlingar Svenska ättartal 1889 s 448-455.

Vasberg Ny svensk släktbok 1906 s 626.

Vase-ätten Genealogia Gothica I 1930-32 s 141.

Wasenius Släktbok I 1912-16 spalt 297.

Wasenius Svenska ättartal 1894 s 506-508.

Wasenius från Hafverö Norrländska släkter del 1 1890 s 317.

Watz Svenska ättartal 1894 s 508-510.

Wavrinsky (och Wawrinsky) Svenska ättartal 1892 s 482-485.

Wavringsky och Wawrinsky Svenska släktkalendern 1912 s 734, 1913 s 1146, 1915/16 s 847, 1919 s 908, 1936 s 879.

Weber Släktkalender 1949 s 317.

Weckman från Veckelax Släktbok Ny följd II 1977 spalt 181.

Weckman Släktkalender 1949 s 318.

Wecksell Släktbok Ny följd II 1977 spalt 257.

Wedberg Svenska släktkalendern 1980 s 397.

Wedberg Svensk slägtkalender 1885 s 155-156, 1886 s 311.

Wedege Wilstadius Paul "Växjösläkten Wedege." Släkt och Hävd 1975 s 362-374.

Wedin från Rikvede När Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 537.

Wedin från Rikvede När Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 625.

Vedin från Öndarfve i Nähr Gotländska släkter 1926 s 518.

Wegelin Almquist Jan Eric "Släkten Wegelin (från Riga) utslocknad i Sverige 1918." Släkt och Hävd 1959 s 231-241.

Wegelius Släktbok I 1912-16 spalt 799.

Wehtje Svenska släktkalendern 1967 s 376, 1992 s 257.

Weibull Svenska släktkalendern 1912 s 736, 1913 s 1148, 1917 s 750, 1919 s 910, 1936 s 880, 1943 s 962.

Weibull Svensk slägtkalender 1885 s 157-160.

Weidenhaijn Svenska släktkalendern 1938 s 833, 1984 s 381.

Weidman (Weidenhjelm, Lagerhiem) Svenska ättartal 1908 s 247-250.

Weijdling Svenska släktkalendern 1950 s 803.

Weinberg (Göteborgssläkten) Svenska släktkalendern 1917 s 756, 1927 s 611, 1943 s 969.

Weinberg (från Karlshamn) Svenska släktkalendern 1914 s 858, 1917 s 754, 1927 s 615, 1943 s 973.

Wein (från Velinga) Svenska släktkalendern 1943 s 974.

Welin (från Sköldinge) Svenska släktkalendern 1915/16 s 848, 1919 s 915, 1976 s 398.

Welin (från Velinga) Svenska släktkalendern 1920/21 s 511, 1965 s 404, 1976 s 401.

Weller från Vellarfve i Roma Gotländska släkter 1926 s 529.

Welshuysen Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1964 s 175-181.

Weman Weman Gösta G:son "Släkten Weman 1590-1912 och dem som härstamma från denna samt anteckningar över många med Wemännerna befryndade eller nära allierade släkter." (Burghausen och von Husen, Alopæus, Fabritius, Freese, Printz, Stahre, Dahl, Pipping, Granbohm, Ekblom, Krabbe, Bernstedt, Frey, Masalin, Olsoni, Fonselius, Hedberg, Skutnabb, Bremer, Lindeblad, Beckman, Reilin, Nybergh, Snellman, Malander, Hällfors, Niska, Wahlroos, von Heland, Steen, Browninge de Cowley, Engeström, Schultz, Andren, Eckman, Helleberg, Carlsten, Linderholm, Lindblom, Sehmann, Mesterton, Wicander, Tegman, Joachimsson-Sviring, Noren, Bergh, Lundh, och Bromee) Uppsala 1912. 262 s.

Wendel och de Wendel Svenska släktkalendern 1913 s 1152, 1915/16 s 850, 1919 s 916, 1936 s 886.

Wendt (Skånesläkten) Svenska släktkalendern 1914 s 860, 1918 s 943, 1930 s 867.

Wengberg Svensk slägtkalender 1888 s 286-287.

Wennberg (från Långaryd) Svenska släktkalendern 1982 s 425.

Wennerberg (Lärkebosläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 740, 1913 s 1153, 1915/16 s 851, 1927 s 617, 1963 s 497.

Wennerberg (Lärkebo slägten) Svensk slägtkalender 1888 s 287-289, Svenska ättartal 1908 s 250-251.

Wennerholm (Göteborgssläkten) Svenska släktkalendern 1930 s 869, 1943 s 977, 1962 s 518, 1974 s 413.

Wennerholm Wennerholm Sture "Göteborgssläkten Wennerholm. En släktkrönika framförd till år 1950 så långt uppgifter gått att erhålla." Släkt och Hävd 1978 s 74-95.

Wennerholm (Stockholmsgrenen) Svenska släktkalendern 1917 s 761, 1920/21 s 512.

Wennerstedt Kultur och personhistoriska anteckningar del I 1915 s 144.

Wennersten från Stenstu i Hablingbo Gotländska släkter 1926 s 523.

Wennerström (Smålandssläkten) Svenska släktkalendern 1936 s 888, 1943 s 982.

Wennström Wennström Ida "Släkten Wennström från Fembecke i Wendel" Genealogiska föreningens släktböcker 12 1965.

Wenster Svenska ättartal 1890 s 480-481.

Wenster och Wenzer (från Landskrona) Svenska släktkalendern 1943 s 987, 1962 s 524.

Wentzlavius Svenska ättartal 1908 s 251-253.

de Verdier Svenska släktkalendern 1915/16 s 190, 1919 s 187.

Werkström Svenska släktkalendern 1976 s 405, 1982 s 427, 1984 s 384, 1995 s 327, 2000 s 361.

Werner Svensk slägtkalender 1886 s 311-312, 1887 s 236, Svenska ättartal 1908 s 254-255.

Werner (från Småland) Svenska släktkalendern 1978 s 402.

Wersäll Svenska släktkalendern 1912 s 742, 1913 s 1155, 1914 s 862, 1915/16 s 853, 1919 s 917, 1936 s 892, 1962 s 527.

Wertmüller Granström G A "Några anteckningar om familjen Wertmüller." Jacob Bagges söners aktiebolag Stockholm 1919. 395 s.

Weschau Svenska ättartal 1896 s 467-470.

Wesslen (Upplandssläkten) Svenska släktkalendern 1936 s 894, 1950 s 808.

Westberg från Stora Mafrids Vestergarn Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 539.

Westberg från Stora Mafrids Västergarn Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 627.

Westberg m fl från Bölske i Eke Gotländska släkter 1926 s 533.

Wester Ny svensk släktbok 1906 s 221.

Wester Svenska släktkalendern 1913 s 1157, 1914 s 864, 1917 s 763, 1919 s 919, 1936 s 898, 1950 s 811.

Wester Svensk slägtkalender 1886 s 312-316, Svenska ättartal 1892 s 485-497.

Westerberg (Gusums slägten) Svensk slägtkalender 1888 s 289-294.

Westerberg (Gusumssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 1163, 1914 s 870, 1918 s 946, 1920/21 s 514, 1936 s 904, 1943 s 989.

Westerberg (från Uppsala) Svenska släktkalendern 1963 s 499.

Westerdal (Nathorst-Westerdal) Svenska släktkalendern 1950 s 818.

Westermack Släktbok II 1918-33 spalt 631.

Westerman (Liljencrantz) Svenska ättartal 1894 s 510-515.

Westermark Svenska släktkalendern 1962 s 531, 1974 s 421.

Westerstrand Svenska ättartal 1892 s 497-500.

Westerström (från Vena) Svenska släktkalendern 1950 s 819.

Westholm (från Västerås) Svenska släktkalendern 1976 s 411.

Westin (Fasternasläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 743, 1913 s 1166, 1917 s 769, 1930 s 874.

Westin (Fasterna slägten) Svensk slägtkalender 1888 s 294-295.

Westin (Stockholms slägten) Svensk slägtkalender 1888 s 295-302.

Westin (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 1167, 1914 s 873, 1915/16 s 855, 1919 s 925, 1930 s 875, 1974 s 426.

Westling Svensk slägtkalender 1888 s 302-303.

Westling (från Stenkvista) Svenska släktkalendern 1965 s 407.

Westman Svensk slägtkalender 1885 s 160-164.

Vestman (Härnösandsgrenen) Norrländska släkter del 2 1892 s 51.

Westman (Härnösandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 744, 1913 s 1173, 1915/16 s 862, 1927 s 619, 1967 s 379.

Westman (Hernösandsslägten) Svensk slägtkalender 1887 s 237-239.

Westman (Jönköpingssläkten) Svenska släktkalendern 1974 s 436.

Westman (från Lomaryd) Svenska släktkalendern 1915/16 s 861, 1927 s 622

Westman (från Lomaryd) Svenska ättartal 1892 s 531-534.

Westman (Äldre Smedjebacksslägten) Svensk slägtkalender 1887 s 239-240.

Westman (Yngre Smedjebacksslägten) Svensk slägtkalender 1887 s 240-241.

Westman (Stockholms slägterna) Svenska ättartal 1893 s 448-473.

Westman (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1984 s 389.

Westman Afzelius Carl "Släkten Westman (Hernösandssläkten) samt släkterna Söderberg, Tjernberg, Gallenius, Westman från Ångermanland, Hessler, Lindström, Sjöding, Schlytern från Luleå, Fahlman, Eckhel, Afzelius i Hernösand, Nordin, Wargentin och Gavelius." Jönköping 1919. 211 s.

Westphal Rosmans tabeller 1935 s 131.

Westrin Svensk slägtkalender 1885 s 164, 1886 s 316.

Westring (från Jönköping) Svenska släktkalendern 1912 s 747.

Westring (från Malmö) Svenska släktkalendern 1913 s 1176, 1917 s 770, 1930 s 881.

Westring (från Öregrund) Svenska släktkalendern 1912 s 748, 1913 s 1178, 1917 s 772, 1930 s 882.

Westrup Svenska släktkalendern 1919 s 931, 1936 s 907, 1950 s 820, 1963 s 501, 1982 s 433.

Weström från Piteå Gotländsk släktbok 1910 s 547.

Weström från Piteå Gotländsk släktbok 1938 s 637.

Weström (från Piteå) Svenska släktkalendern 1950 s 823.

Westzynthius Släktbok I 1912-16 spalt 567.

Westöö från Othem Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 548.

Westöö från Othem Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 639.

Wetter (grenar af Wadstena slägten Wallman) Svenska ättartal 1905 s 261-264.

Wetterberg (från Varberg) Svenska släktkalendern 1936 s 910.

Wetterberg (från Varberg) Svenska ättartal 1889 s 455-457.

Wettergren Svenska ättartal 1908 s 256-265.

Wettergren (från Djurkälla, äldsta grenen) Svenska släktkalendern 1930 s 883, 1943 s 992.

Wettergren (äldsta grenen) Svenska släktkalendern 1918 s 949.

Wettergren (från Göteborg) Svenska släktkalendern 1920/21 s 518.

Wetterling Svenska släktkalendern 1912 s 749, 1913 s 1178, 1917 s 772, 1930 s 885.

Wetterquist Svensk slägtkalender 1888 s 303-306.

Wettersten Svenska ättartal 1908 s 265-268.

Wetterström (äldre Motala slägten) Svenska ättartal 1893 s 473-479, 1908 s 268-272.

Wetterström (yngre Motala slägten) Svenska ättartal 1893 s 479-483, 1908 s 273-274.

Wetterström (från Ydre) Svenska ättartal 1893 s 483-488.

Wettring (och Wadström och Wettersand) Svenska ättartal 1908 s 274-279.

von Wettring Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." Släkt och Hävd 1964 s 246-251.

Wetz Svenska ättartal 1896 s 471-473.

Weylandt Svenska ättartal 1898 s 537-542.

Weylandt Svenska släktkalendern 1912 s 749, 1913 s 1179, 1917 s 773, 1930 s 886.

Wibbling Svenska släktkalendern 1930 s 887.

Wiberg Rosmans tabeller 1935 s 136.

Wiberg Svensk slägtkalender 1887 s 241-242.

Wiberg från Håbo härad och Stockholm Svenska släkter 1:2 1985 s 208.

Wibjörnson Ny svensk släktbok 1906 s 761.

Wibling Svenska släktkalendern 1962 s 534, 1974 s 438, 1992 s 262.

Wibling (Gripenhem) (Stundom Wiblingen eller Wibbling) Svenska ättartal 1908 s 280-291.

Wibom (från Småland) Svenska släktkalendern 1914 s 879, 1918 s 952, 1936 s 913.

Wibom Hård af Segerstad Erik "Om smålandssläkten Wiboms ursprung." Släkt och Hävd 1958 s 132.

Wichtman-Sciurenius Släktbok Ny följd II 1977 spalt 741.

Wickbom Svenska släktkalendern 1943 s 995.

Wickelgren (från Väckelsångs socken) Svenska släktkalendern 1938 s 836.

Wickman Rosmans tabeller 1935 s 143.

Victorin (Victorelius och) Svenska ättartal 1892 s 500-512.

Victorin (äldre linjen) Svenska släktkalendern 1917 s 773, 1930 s 889.

Widberg (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1918 s 954, 1938 s 837.

Widebeck Svensk slägtkalender 1886 s 317-318.

Widebäck (Södermanlandsgrenen) Svenska släktkalendern 1915/16 s 866, 1919 s 934, 1936 s 915.

Widegren (Stockholms slägten) Svenska ättartal 1894 s 516-518.

Widegren (äldre Westerviks slägten) Svenska ättartal 1894 s 518-530.

Widegren (Östgötaslägten) Svenska ättartal 1891 s 467-472.

Widell (Marstrandssläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 955, 1930 s 892.

Widell (från Ystad) Svenska släktkalendern 1943 s 1001

Widmark (från Wiby i Nerike) Svenska ättartal 1891 s 472-476.

Widoff Svenska ättartal 1893 s 488-491.

Widstrand (från Vimmerby) Svenska släktkalendern 1976 s 413.

Wiede Svensk slägtkalender 1887 s 242-243.

Wiens Svenska släktkalendern 1965 s 410.

Wier Svenska ättartal 1896 s 473-476.

Wieselgren Svensk slägtkalender 1886 s 318-319, 1888 s 306-307.

Wieselgren Svenska släktkalendern 1912 s 750, 1913 s 1179, 1914 s 881, 1915/16 s 868, 1919 s 936, 1936 s 917, 1943 s 1003

Wieselgren Ny svensk släktbok 1906 s 232.

Wigert Svenska släktkalendern 1938 s 838.

Wigert Svensk slägtkalender 1887 s 244-245.

Wihlborg Svenska ättartal 1890 s 413-419.

Wihlborg (äldsta grenen) Svenska släktkalendern 1920/21 s 519.

Wijk Svenska släktkalendern 1912 s 751, 1913 s 1181, 1914 s 883, 1915/16 s 869, 1919 s 938, 1936 s 919, 1950 s 824, 1962 s 537.

Wijk Svensk slägtkalender 1885 s 164-165, 1888 s 308-310.

Wijkander Svensk slägtkalender 1886 s 319-320, Svenska ättartal 1894 s 530-533.

Wijkander Svenska släktkalendern 1912 s 753, 1913 s 1183, 1917 s 776, 1920/21 s 523, 1936 s 921, 1962 s 539.

Wijkander (från Bodö) Svenska släktkalendern 1974 s 442.

Wijkman Svenska släktkalendern 1938 s 841, 1965 s 412.

Wijkmark Svensk slägtkalender 1885 s 165-167.

Wijkström (från Döderhultsvik) Svenska släktkalendern 1917 s 778, 1927 s 624, 1938 s 844, 1974 s 447, 1980 s 401.

Wijkström Ny svensk släktbok 1906 s 765.

Wikander Svenska släktkalendern 2000 s 367.

Wikblad Ny svensk släktbok 1906 s 155.

Wikblad Svenska släktkalendern 1918 s 957, 1930 s 893.

Wikblad Svensk slägtkalender 1886 s 320-323.

Wikland Svensk slägtkalender 1886 s 323-324.

Wikland Svenska släktkalendern 1914 s 885, 1915/16 s 871, 1919 s 940.

Wikland (från Bjurkärn) Svenska släktkalendern 1936 s 923.

Wiklund Släktkalender 1949 s 319.

Wikmark (från Börstig) Svenska släktkalendern 1963 s 506.

Wikmark (från Gillberga) Svenska släktkalendern 1965 s 415.

Wikström Ny svensk släktbok 1906 s 313.

Wikström (Jämtlandssläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 755, 1913 s 1185, 1914 s 887, 1915/16 s 874, 1919 s 943, 1920/21 s 525, 1927 s 628, 1936 s 927, 1943 s 1005

Wikström (Jemtlands slägten) Svenska ättartal 1894 s 534-540.

Vikström (från Störsvik i Sjundeå) Släktbok Ny följd I 1941-58 spalt 349.

Wikström (från Westergötland) Svensk slägtkalender 1885 s 167-169.

Viktor Rydberg Ivarsson Martin "Viktor Rydbergs mormor och hennes härstamning." Släkt och Hävd 1962 s 174-179.

Wilander Ny svensk släktbok 1906 s 774.

Wilhelms Släktbok II 1918-33 spalt 313.

Wilkens (Göteborgssläkten) Svenska släktkalendern 1984 s 392.

Willerding Svenska ättartal 1889 s 457-458.

Willers Svenska släktkalendern 1963 s 508, 1967 s 383, 1974 s 456, 1976 s 418, 1980 s 412.

William-Olsson Svenska släktkalendern 1976 s 420.

Willman (Stockholms slägten) Svenska ättartal 1893 s 491-497.

Willners (från Vislanda) Svenska släktkalendern 1967 s 385, 1974 s 458.

Wilskman Wilskman Atle "Släkten Wilskman." Helsingfors 1907. 103 s.

Wilskman Svensk slägtkalender 1886 s 324-325.

Wiman från Småland Gotländska släkter 1926 s 543.

Wiman från Snovalds i Alskog Gotländska släkter 1926 s 547.

Wiman från Snovalds Alskog Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 653.

Wiman (från Östergötland) Svenska släktkalendern 1915/16 s 878, 1927 s 631

Winberg Svensk slägtkalender 1885 s 169-170.

Winberg (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1913 s 1188, 1915/16 s 880, 1919 s 946, 1936 s 931, 1938 s 849.

Winbom Svensk slägtkalender 1888 s 310-311.

Wincrantz (från Winköl) Svenska ättartal 1894 s 540-541.

Windahl, Nathorst-Windahl (från Blekinge) Svenska släktkalendern 2000 s 368.

Winge (Nyköpingsslägten) Svenska ättartal 1891 s 476-478.

Wingårdh Svenska släktkalendern 2000 s 373.

Winroth (Stockholmsgrenen) Svensk slägtkalender 1885 s 170-171.

Wingqvist (från Södra Ving) Svenska släktkalendern 1920/21 s 529, 1938 s 851.

Wingård Wingård Hugo "Släkten Wingårds härstamning". Släkt och Hävd 1951 s 180-185.

Wingårdh Svenska släktkalendern 1936 s 933, 1951 s 826.

Vinnberg Norrländska släkter del 1 1890 s 255.

Winroth Svenska släktkalendern 1938 s 855, 1950 s 829.

Winther Medeltidssläkt från Visby? Gotländska släkter 1926 s 550.

Wirén Släktkalender 1949 s 324.

Wirsen (Öre-grenen) Svenska släktkalendern 1978 s 407.

af Wisborg Svenska ättartal 1898 s 29.

Wising och Vising Svenska släktkalendern 1912 s 759, 1913 s 1190, 1915/16 s 882, 1919 s 949, 1936 s 936.

Wistrand Ny svensk släktbok 1906 s 777.

Wistrand (från Rumskulla) Svenska släktkalendern 1917 s 782, 1930 s 896, 1936 s 938, 1963 s 510.

Wistrand (från Viby) Svenska släktkalendern 1912 s 761, 1913 s 1192, 1914 s 891, 1918 s 960, 1930 s 897, 1936 s 939, 1980 s 414.

Wistrand (från Wifolka) Svenska ättartal 1891 s 479-483.

Witfoth Kultur och personhistoriska anteckningar del II 1918 s 94.

Wittberg (från Gotland) Svenska släktkalendern 1950 s 831.

Wittberg från Wives Sanda Gotland Gotländsk släktbok 1938 s 657.

Wittkopff (guldsmeds slägten) Svenska ättartal 1896 s 476-479.

Wittmack Svenska ättartal 1893 s 497-499.

Vogel Svenska släktkalendern 1963 s 511, 1974 s 460, 1976 s 425.

von Vogelsang Björkman Lars G "Lovisa Christiansdotter von Vogelsang 1720-1812 och hennes ättlingar." Stockholm 1992. 182 s.

Wohlfart Svenska släktkalendern 1920/21 s 532, 1963 s 512, 1992 s 267.

Wolff Svenska släktkalendern 1917 s 783, 1919 s 951, 1930 s 899.

Wollert Svenska släktkalendern 1918 s 962, 1920/21 s 534, 1938 s 857.

Wollert Svensk slägtkalender 1887 s 246-248.

Wollgast Svenska ättartal 1894 s 542-543.

Wollin Svenska släktkalendern 1915/16 s 885, 1927 s 634, 1943 s 1009, 1982 s 441, 2000 s 383.

Wolyn Svensk slägtkalender 1887 s 248-249.

Vougt Svensk slägtkalender 1887 s 249.

Wretlind Svenska ättartal 1892 s 512-515.

Wretman Svensk slägtkalender 1886 s 325-327.

Wretman Svenska släktkalendern 1912 s 763, 1913 s 1194, 1914 s 893, 1917 s 785, 1920/21 s 537, 1962 s 541.

Wulff från Torekov Svenska Släkter 1915 s 223.

Wulff Brenner S Otto "Släkten Wulff från Torekov". Släkt och Hävd 1968 s 98-101.

Wulff från Karlshamn Svenska Släkter 1915 s 246.

Wulff (från Karlshamn) Svenska släktkalendern 1950 s 833.

Wunsch Sandstedt E G-A "Adam Johan Wunsch i Tanum". Släkt och Hävd 1952 s 78-83.

de Vylder Svenska släktkalendern 1992 s 72.

Wåhlander Svenska ättartal 1893 s 499-500.

Wåhlin Svenska släktkalendern 1912 s 764, 1913 s 1195, 1914 s 894, 1918 s 965, 1930 s 900, 1950 s 836.

Vångasläkten Beerståhl Nils Fredrik "Kristina Halvardsdotter En västgötsk "stormor" och släktkretsen kring henne", Släkt och Hävd 1981 s 227-248.

Väbjörntorpsläkten Beerståhl Nils Fredrik "Gården Väbjörntorp och Väbjörntorpsläktens äldre led." Släkt och Hävd 1985 s 359-374.

Vällingesläkten Möller Pontus "Vällingesläkten." Släkt och Hävd 1974 s 216-227.

Wäsström Svensk slägtkalender 1887 s 249-250.

Wöhler från Gingst Rügen Tyskland Gotländsk släktbok 1938 s 660.

Ydström Svenska släktkalendern 1936 s 941.

Ygberg Svenska släktkalendern 1917 s 786, 1980 s 418.

Ygberg Ny svensk släktbok 1906 s 235.

Ygberg Svensk slägtkalender 1885 s 171-173.

Yngström Svenska ättartal 1889 s 458-459.

Yxstaslägter Svenska ättartal 1908 s 291-295.

Zachau Svenska släktkalendern 1913 s 1198, 1914 s 897, 1915/16 s 889, 1917 s 788, 1930 s 903.

Zachau Svenska ättartal 1893 s 501-509.

Zachrisson Svensk slägtkalender 1887 s 250-253.

Zachrisson från Edsele Skogsjö Håkan "Per Zachrissons släkt i Tynnerås, Edsele sn (Y). Ett förslag till gårdssläktens utformning." Släkt och Hävd 1982 s 27-40.

Zadig Svenska släktkalendern 1936 s 943.

Zamore Svenska släktkalendern 1920/21 s 539, 1938 s 860.

Zander (Östgötasläkten) Svenska släktkalendern 1918 s 968, 1930 s 908.

von Zeipel Svenska släktkalendern 1943 s 1013, 1965 s 418, 1992 s 272.

Zelling Svenska ättartal 1894 s 543-547.

Zerl Svensk slägtkalender 1888 s 312-315, Svenska ättartal 1908 s 295-299.

Zethelius Svensk slägtkalender 1887 s 272-275.

Zethelius Svenska släktkalendern 1913 s 1203, 1914 s 902, 1915/16 s 895, 1917 s 793, 1919 s 952, 1920/21 s 541, 1927 s 638, 1938 s 862, 1943 s 1015, 1950 s 839, 1963 s 515, 1984 s 394

Zethelius Ny svensk släktbok 1906 s 158.

Zethræus Svenska släktkalendern 1913 s 1208, 1917 s 798, 1927 s 642, 1938 s 866.

Zethræus Svensk slägtkalender 1885 s 173-175, 1886 s 327.

Zetterberg Svensk slägtkalender 1885 s 175-176, Svenska ättartal 1890 s 419-420.

Zetterberg (från Värmland) Svenska släktkalendern 1930 s 910.

Zetterberg (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1930 s 911, 1962 s 542.

Zetterbom (från Sätuna) Svenska ättartal 1894 s 547-549.

Zetterstedt Svenska ättartal 1892 s 516-521.

Zettersteen (från Värmland) Svenska släktkalendern 1938 s 869.

Zettersten (från Uppland) Svenska släktkalendern 1938 s 870.

Zettersten (äldsta grenen) Svenska ättartal 1893 s 509-512.

Zetterstrand Svenska släktkalendern 1920/21 s 546.

Zetterstrand (Norrköpingsgrenen) Svenska släktkalendern 1938 s 871.

Zetzell Svenska ättartal 1890 s 420-421.

Zickerman(n) Svenska släktkalendern 1989 s 366.

Ziegler Svensk slägtkalender 1886 s 327.

Ziegler (von Ziegler) Svenska ättartal 1896 s 479-483.

Zielfelt (Värmdögrenen) Svenska släktkalendern 1914 s 907, 1918 s 970, 1930 s 912, 1938 s 873, 1943 s 1019, 1963 s 522, 1965 s 422

Zielfelt Zielfelt Lennart "Släkten Zielfelt." Helsingfors 1938. 214 s.

Zielfelt Zielfelt Lennart "Zielfeltska släktförbindelser" Ekenäs 1976. 157 s.

Ziervogel Genealogiska anteckningar 1932 s 24.

Ziervogel Svensk slägtkalender 1888 s 315-316.

Zilliacus Släktbok I 1912-16 spalt 597.

Zilliacus Släktkalender 1949 s 325.

Zimmerman Ny svensk släktbok 1906 s 782.

Zimmerman Svensk slägtkalender 1886 s 328-329.

von Zweigbergk Svenska släktkalendern 1913 s 1211, 1914 s 908, 1915/16 s 899, 1917 s 802, 1918 s 972, 1919 s 957, 1930 s 914.

von Zweigbergk Svenska ättartal 1889 s 459-467.

Åberg Edestam Anders "Gustafsfors bruk III" - Hembygden 1940 s 44-73.

Åberg (från Agunnaryd) Svenska ättartal 1889 s 467-468.

Åberg från Dalsland Svenska släkter 1:1 1979 s 80.

Åberg (från Åhus) Svenska släktkalendern 1984 s 402.

Åberg (från Åhus) Svenska ättartal 1890 s 421-427.

Åberg (från Örebro) Svenska ättartal 1892 s 522.

Åberg (och Key-Åberg) Svensk slägtkalender 1886 s 329-332.

Åberg-Oberg Släktbok Ny följd II 1977 spalt 275.

Åbergh Svenska ättartal 1892 s 523-524.

Åbrant Östensson Stig "Jacob Hårds (af Segerstad) morfar Jacob Åbrant och dennes släktskapsförhållanden." Släkt och Hävd 1985 s 259-272.

Åhlen (från Regna) Svenska släktkalendern 1962 s 543, 1963 s 524.

Åhlund Svenska släktkalendern 1989 s 371.

Åhlund (från Åhus) Svenska släktkalendern 1918 s 979, 1930 s 921.

Åhman Svenska ättartal 1908 s 299-302.

Åhmansson Svenska släktkalendern 1950 s 844.

Åhrberg (från Årby) Svenska ättartal 1893 s 512-518.

Åhström Svenska släktkalendern 1974 s 461.

Åkerhielm Åkerhielm Erik och Åkerhielm Nils "Åkerhielmska släktboken. Åkerhielmska ätternas öden under fyra sekler." Stockholm 1926. 396 s + bilagor.

Åkerman Svensk slägtkalender 1885 s 176, Svenska ättartal 1890 s 427-434.

Åkerman Släktbok II 1918-33 spalt 871.

Åkerman (Stockholmssläkten) Svenska släktkalendern 1915/16 s 907, 1919 s 964, 1936 s 945, 1943 s 1021, 1950 s 845, 1962 s 544, 1976 s 426.

Åkerman från Åkra by Wendel Upland Gotländsk släktbok 1910 s 562.

Åkerman från Åkra by Wendel Uppland Gotländsk släktbok 1938 s 663.

Åkerman Hård af Segerstad Nils "Släkten Åkerman från Småland." Släkt och Hävd 1986 s 170-174.

Åkermark Svenska släktkalendern 1915/16 s 911, 1919 s 968, 1936 s 949, 1943 s 1025

Åkesson (Carlquist) Släktbok I 1912-16 spalt 893.

Åller Svenska släktkalendern 1938 s 875.

Åman (från Jemtland) Svenska ättartal 1898 s 542-554.

Åman (från Jämtland) Svenska släktkalendern 1912 s 766, 1913 s 1219, 1915/16 s 914, 1927 s 645, 1938 s 876.

Ångman från Ånge Norrländska släkter del 1 1890 s 240.

Ångman från Löfånger Norrländska släkter del 1 1890 s 250.

Åstrand Svensk slägtkalender 1886 s 333-334.

Ångström Svenska släktkalendern 1943 s 1028

Årman Ny svensk släktbok 1906 s 239.

Årmann Svenska släktkalendern 1920/21 s 548, 1938 s 880, 1943 s 1031, 1962 s 548, 1976 s 432.

Årre Svenska släktkalendern 1918 s 981, 1930 s 923, 1943 s 1032

Ås och Västerbysläkterna Pettersson K J "Ås och Västerbysläkterna i Västerlösa." Linköping 1948. 36 s.

Åsbrink Svenska släktkalendern 1936 s 952.

Åsbrink (äldre grenen) Svenska släktkalendern 1919 s 972.

Åstrand Svenska släktkalendern 1912 s 770, 1913 s 1223, 1914 s 916, 1915/16 s 918, 1919 s 973, 1936 s 954, 1965 s 425.

Åstrand (från Nottebäck) Svenska släktkalendern 1943 s 1034

Åstrand (från Åsheda) Svenska släktkalendern 1943 s 1034

Åström (från Lerbo i Södermanland) Svenska släktkalendern 1963 s 526.

Åström Boström H J "Släkterna Åström från Kalix och deras utgreningar. Genealogiska anteckningar." Helsingfors 1925.

Älf Ny svensk släktbok 1906 s 549.

Ängel von Warnstedt Christopher "And- och Nysätraätterna. Två grenar av Ängelätten." Släkthistorisk Tidskrift 1951 s 33-43.

En Ärtemarkssläkt Olsson Roland "En Ärtemarkssläkt" - 1989.

Ödebysläkten Sjödin Lars "Anmärkningar om Ödeby-släkten." Släkt och Hävd 1973 s 346-348.

Ödin från Östgarn Gotland Gotländsk släktbok 1910 s 569.

Ödin (från Östergarn) Svenska släktkalendern 1950 s 848.

Ödin från Östergarn Gotländsk släktbok 1938 s 671.

Ödin från Vika i Östergarn Gotländska släkter 1926 s 559.

Ödman (från Borås) Svenska släktkalendern 1950 s 849.

Ödmann (från Öja) Svenska släktkalendern 1950 s 851.

Ödmann (från Östergötland, tenngjutarsläkten) Svenska Släktkalendern 1974 s 462.

Öfverbom Svenska ättartal 1892 s 525-526.

Öhlin (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1965 s 428.

Öhman (Laxbrosläkten) Svenska släktkalendern 1912 s 772, 1913 s 1224, 1917 s 809, 1920/21 s 549, 1936 s 956, 1984 s 408.

Öhman (från Tusby) Släktbok II 1918-33 spalt 889.

Öhrling (Vesterbottensgrenen) Norrländska släkter del 2 1892 s 67.

Öhrling (Postmästareslägten) Norrländska släkter del 2 1892 s 75.

Öhrström Svenska ättartal 1889 s 468-469.

Öhrwall (från Falkenberg) Svenska släktkalendern 1918 s 983, 1919 s 975, 1936 s 960.

Öhrwall (från Överås) Svenska släktkalendern 1919 s 977, 1936 s 962.

Öjermark (från Öja, Södermanlands län) Svenska släktkalendern 1980 s 422.

Ölmenström Svenska ättartal 1893 s 518-521.

Öman (från Västergötland) Svenska släktkalendern 1919 s 980, 1938 s 882, 1980 s 427.

Örbom Svenska ättartal 1890 s 434-440.

Örbom och Ruuth Norrländska släkter del 1 1890 s 323.

Örn Svenska släktkalendern 1915/16 s 920, 1919 s 981, 1936 s 964, 1943 s 1036, 1962 s 550.

Örn Svenska ättartal 1894 s 549-556.

Örn Ny svensk släktbok 1906 s 787.

Örnberg (från Öråker) Svensk slägtkalender 1885 s 177-180, 1886 s 334, Svenska ättartal 1890 s 440-446.

Örndahl I Svenska släktkalendern 1980 s 431.

Örndahl II Svenska släktkalendern 1980 s 433.

Örtenblad Svenska släktkalendern 1913 s 1226, 1914 s 917, 1918 s 985, 1930 s 924, 1943 s 1039

Örtendahl Svenska släktkalendern 1914 s 921, 1915/16 s 922, 1927 s 649, 1938 s 883.

Örtendahl (från Värmland) Svenska släktkalendern 1980 s 434.

Örtengren Svenska ättartal 1890 s 446-451.

Östberg Svensk slägtkalender 1887 s 254-255.

Östberg (från Falun) Svenska släktkalendern 1912 s 774, 1913 s 1230, 1914 s 924, 1915/16 s 925, 1919 s 984, 1936 s 967, 1962 s 553.

Östberg (från Österby) Svenska släktkalendern 1915/16 s 927, 1919 s 985, 1938 s 887.

Östby Svenska släktkalendern 1943 s 1042

Österberg m fl från Kräklingbo Gotländska släkter 1926 s 568.

Östergren Svenska släktkalendern 1974 s 470.

Östergren Svensk slägtkalender 1887 s 256.

Östergren (från Skånings-Åsaka) Svenska släktkalendern 1912 s 775, 1913 s 1232, 1917 s 812, 1920/21 s 551, 1943 s 1043

Östergren (från Norrköping) Svenska släktkalendern 1927 s 652, 1938 s 888, 1982 s 449.

Östlihn och Poss (från Ö Ämtervik) Svenska släktkalendern 1950 s 854.

Östman (från Österbacka i Sunnersberg) Svenska ättartal 1892 s 526-529.

Östrand Svenska släktkalendern 1912 s 776, 1913 s 1233, 1915/16 s 929, 1919 s 987, 1943 s 1045, 1962 s 555.

Öström Öström Kjell "Släkter med namnet Öström. En översikt." Släkt och Hävd 1988 s 24-29.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt © Sturefors 2001 P O Bergman.

Ansvarig för innehållet på denna sida är P O Bergman, Hjortronvägen 89, 590 54 Sturefors - epostadress: po@abc.se.


Inlagd 1996-04-25, senast reviderad 2001-03-01,