Register till kyrkböcker.

Register till kyrkböcker.

Bakgrund

Förteckningar över register.

Regler vid registrering.

Inom Eskekärr-Tomasbolssläktens på Dal släktförening har idag (2001-11-10) tagits fram register till vigsellängder för samtliga församlingar på Dal fram till år 1930. Registren finns tillgängliga på biblioteket i Åmål utom de allra sista 1921-1930, som kommer dit under hösten.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Rev. 1996-03-01, rev 2001-11-10,