Släkt och Hävd - Recensioner och anmälningar.

Släkt och Hävd - Recensioner och anmälningar 1950-2004.

Redovisningen är framtagen med början i april 1996 av Per-Olov Bergman, Sturefors © för publicering på min hemsida. Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED).

Genomgångna årgångar: 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

Före det rubriken Recensioner infördes (1975) fanns recensionerna under rubrikerna Nyförvärv till samlingarna och Nyare litteratur.

Med början 1974 finns även listor över genealogisk och annan litteratur inklusive särtryck och tidningsartiklar mm som tillförts GF bibliotek. I nr 2 1974 infördes detta under rubriken Nytt i biblioteket, vilket i följande nummer ändrades till Förvärv till biblioteket och därefter Förvärv till samlingarna. Denna senare rubrik fanns till nr 3-4 1981, varefter listorna fördes över till GF-aktuellt. I Släkt och Hävd redovisas på detta sätt vad som inkommit från 1974 fram till 31/7 1981 (med i viss utsträckning vad som inkommit före 1974). Periodiska skrifter fanns inte med under dessa rubriker utan fördes separat under rubriken Ur tidskriftslitteraturen.

Under senare år har rubrikerna begränsats till Recensioner.

Allt material ovan (i Släkt och Hävd) är medtaget i här föreliggande sammanställning. Den omfattar således inte bara recensioner utan även annat till samlingarna inkommande material, tryckt och otryckt (stencilerade och ormigerade, maskinskrivna och handskrivna) skrifter av olika slag inkluderande an- och släkttavlor. Genom att gåvomaterial redovisats förekommer bl a en del äldre skrifter, i något enstaka fall även från 1800-talet.

Nils af Malmborg orienterar närmare om GF bibliotek i Släkt och Hävd nr 1-2 1982 s 59-74.

Uppställningen är bokens (skriftens) författare (redaktör etc), dess titel, utgivare och utgivningsort och år samt sidantal - införd i Släkt och Hävd med årtal och sidnummer. Recensentens namn är ej medtaget. Böcker (skrift) utan angiven ansvarig person (författare, redaktör etc) har lagts sist .


Achen Sven Tito "Heraldisk tidsskrift." 1963 nr 8, 1964 nr 9, 10 Societas Heraldica Scandinavica Köpenhamn - 1965 s 387.

Abrahamsson Chr. "Smedsgårdssläkten" - 1969 s 312.

Adelheim Georg "Baltische Todenschau 1939-1947." Göttingen 1947 477 s - 1953 s 183.

Adell Bo "Kyllenbeckiana." I - 1976 s 211.

Adell Bo "Släkten Söderholm, släkten från Stora Askeberga." - 1979 s 362.

Adell Knut "Min far, Bos och Andreas farfar, Axel Oskar Adell. En kantor bland präster." 40 s - 1974 s 183-184.

Adell Knut "Sex släkter Adell." - 1975 s 388.

Adell Knut "Min far, Axel Oskar Adell." II - 1975 s 388.

Adell Knut "Min mor Amelie Adell, f Jonsson." - 1977 s 323.

Adell Knut "Adell, Gustav och Anders." - 1980 s 82.

Adell Niklas "Anders Adells släkt" 1968 49 s - 1968 s 111-112.

Adelsköld Carl "Föllingsö - en karolinergård med anor. Kulturhistoria genom 700 år." Vimmerby 1990 146 s - 1991 s 368-369.

Adrup Karl Anders "129 svenskar." Fotoporträtt tagna av Benno Movin-Hermes - 1979 s 362.

Afzelius G "Sveriges apotekarhistoria." band VI Stockholm 1949 456 s - 1950 s 75 och 153.

Ager Harald J:son "Blackstad-släkten Ager från Blackstad, Boglösa församling, Uppsala län. Släktregister." 1954 20 s - 1954 s 174.

Ager Harald J:son "Blackstad-släkten Ager från Blackstad, Boglösa församling, Uppsala län." tredje utökade upplagan 1963 - 1964 s 258-259.

Agestam Hans "Förfäder och ättlingar till Jonas Jonsson d y i Krumhall och hans hustru Anna Cajsa Larsdotter." - 1981 s 446.

Agnebjer Lena "Släkten Andersson-Agnebjer." - 1979 s 268.

Ahl Gunnar "Släkten Henning. Sammanställning efter notarie Georg Hennings anteckningar jämte egna kompletteringar." 1957 47 s - 1957 s 329.

Ahlborg Gunnar "Antavlor för köpmannen i Göteborg Hans Olsson och hans hustru Hilma f Bergman." - 1978 s 110.

Ahlenius Karl och Sjögren Otto "Sverige - Geografisk, typografisk, statistisk beskrivning." 1921 - 1980 s 84.

Ahlström C G "Längre bakåt i tiden, högre uppåt Ljusnan." Wallinska släktföreningen 1958 6 s - 1958 s 156.

Ahlström-Nilsson Karin "Händelser och gestalter inom värmlandssläkten Schröder." Föredrag vid Skånes Genealogiska Förenings möte den 28 jan 1954 7 s - 1956 s 92.

Ahlzén-Grahn Lisbet "Anteckningar om släkten Brunn från Kungälv åren omkr 1599-1791." 11 s - 1967 s 225-226.

Ahnlund N "Stockholms historia före Gustav Vasa." Stockholms stad, Stockholm 1953 570 s - 1953 s 265.

Alarik Axel L:son "Anders Larsson och hans hustru Marie-Louise född Södersten. Levnadsteckningar." Nora 1973 102 s - 1974 s 178, s 191.

Alén J "Lidköpings kommunala historia från mitten av 1800-talet till nuvarande tid." Lidköping 1951 - 1974 s 190.

Algotsson Birgitta "Antavla." - 1979 s 268.

Almegius Folke "Länsmän och bönder från Orust. Släkten Åkerströms historia." - 1979 s 362.

Almgren Carl "Kungl. första livgrenadjärregementets historia." Sjätte delen. Biografiska anteckningar om underofficerare. Stockholm 1953 215 s - 1954 s 79-80.

Almquist Jan "Strödda bidrag till civilrättens historia." Stockholm 1953 144 s - 1954 s 85-86.

Almquist Jan Eric "Om släktskapsbevisning inför rikets högsta domstol år 1562." ur Sv juristtidn 1954 s 328-33 - 1954 s 179.

Almquist Jan Eric "Lagsagor och domsagor i Sverige. Med särskild hänsyn till den judiciella indelningen." I. Stockholm 1954 448 s - 1955 s 252.

Almquist Jan Eric "Biskop Hans Brasks släktbok. Vår äldsta samling av adliga ättartavlor. En källanalys." särtryck ur Historisk Tidskrift 1954 - 1955 s 252-253.

Almquist Jan Eric "Lagsagor och domsagor i Sverige. Med särskild hänsyn till den judiciella indelningen." II. (register) Rättsgenetiska institutet vid Stockholms högskola skrifter 2:2 Stockholm 1955 217 s - 1956 s 47-48.

Almquist Jan Eric "Herrgårdar i Sverige under reformationstiden (1523-1611)." Rättsgenetiska institutet vid Stockholms Högskola skrift 3:1 och 3:2 Stockholm 1960 474 s - 1960 s 108-109.

Almquist Jan Eric "Rannsakningen i Västergötland 1574-76 rörande adelskvinnornas ofrälse giftermål." - 1974 s 243.

Almqvist D "Stockholms stads tänkebok 1596-1599." Stockholm 1951 494 s - 1952 s 118.

Almqvist Gunnar och Leino Kay "Domboksutdrag rörande Fryksdals härad." del III anno 1696-1708." - 1980 s 82.

Almqvist Gunnar "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700." 1987 634 s - 1987 s 474-475.

Almqvist Sven "Smålandssläkten Almqvist 1657-1957. Släkttavla sammanställd 1907 av Robert Almqvist." Almqvistska Släktföreningen Uppsala 1957 15 s - 1957 s 288-289.

Almqvist Sven "Johann Kankel. Per Brahes boktryckare på Visingsö." Uppsala 1965 171 s - 1966 s 74.

Almqvist Sven "En prästsläkts förvärv av frälsejord i Västbo under 1700-talet." särtryck ur S Unnaryd-Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförenings årsskrift 1965 - 1966 s 77.

Almqvist Sven "Röttle pappersbruk på Per Brahes tid. Ett bidrag till Visingsborgs grevskaps och den äldsta småländska pappersindustriens historia." särtryck ur "Småländska kulturbilder 1965 - 1966 s 77.

Almqvist Sven "Johan Henrik Werner. Bidrag till en boktryckarebiografi." Uppsala 1966 18 s - 1967 s 222.

Almqvist Sven "Bidrag till Jönköpings boktryckerihistoria" Särtryck ur Småländska kulturbilder 1967 20 s - 1968 s 112.

Almqvist Sven "Nils Matsson Kiöping och hans mecenat" Särtryck ur Lychnos Lärdomshistoriska Samfundets årsbok 1965-66 s 335-346 - 1968 s 60-61.

Almqvist Sven "Glädje och sorg i Unnaryds prästgård." Särtryck ur Södra Unnaryd-Jälluntofta Fornminnes- och Hembygdsförenings Årsskrift 1969 - 1970 s 67.

Almqvist Sven "Personverser tryckta i Småland före år 1800. En boktryckerihistorisk undersökning." I. Särtryck ur Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen årg 56 1969 Uppsala 1969 32 s - 1970 s 67-68.

Almqvist Sven "Småländska personverser. Bibliografisk förteckning." Jönköpings läns museum Jönköping 1973 135 s - 1974 s 181-182.

Almqvist Sven "Småländska personverser." II Kalmar - 1975 s 388.

Almqvist Sven "Småländska personverser. Bibliografisk förteckning." vol III Växjö - 1976 s 112.

Almqvist Sven "Släkten Neostadius." särtryck ur Ett solvarv i Gränna 1977 - 1977 s 324.

Alnefelt Rolf "Den indelta armén i Vartofta härad." Falköping 1985 668 s - 1986 s 226-228.

Alrutz Otto m syskon "Till Anna och Otto Alrutz på deras guldbröllopsdag 28/5 1919." - 1979 s 268.

Althin Torsten "Gustav de Laval 1845-1913. De höga hastigheternas man." Minneskrift utg till A/B De Lavals ångturbins femtioårsjubileum 1943. Nord Rotogravyr Stockholm 1943 - 1981 s 284.

Alvemo Bo "Södra Möre." Söderåkra sparbank 416 s - 1985 s 339-340.

Ambrosiani Sune "Mark och markland." - 1977 s 406.

Ameln Henrik "Familie Ameln." Bergen 1954 364 s - 1955 s 302-303.

Aminoff Berndt Herman "Släkten Aminoff." Redigerad av Torsten G Aminoff. Ekenäs 1978 380 s - 1980 s 87-88.

Aminoff C G "Nyuppsatta truppförband i Finland 1770-1808. Administrativ historia och personal." Historiska studier 82. Finlands Historiska Sällskap Helsingfors 1971 319 s - 1972 s 68.

Aminoff Sten "Svenskarna i Nya Zeeland. Den svenska utvandringen till Nya Zeeland fram till 1940." Emigrantinstitutets vänner skrift nr 2. Växjö 1988 - 1989 s 47-48.

Aminoff Torsten G "Finlands ridderskaps och adels kalender." 1953 Helsingfors 600 s - 1953 s 185.

Aminoff Torsten G "Finlands adelskalender." 1955 614 s - 1956 s 54.

Aminoff Torsten G ("Finlands nya adelskalender") 17 årg 1958 - 1959 s 226.

Aminoff Torsten G "Finlands ridderskaps och adels kalender 1962." 22 årg Riddarhusdirektionen Helsingfors 1961 634 s - 1962 s 142.

Aminoff Torsten G "Finlands ridderskaps och adels kalender 1965." Riddarhusdirektionen Helsingfors 1964 635 s - 1965 s 391-392.

Aminoff Torsten G "Gentes Finlandiae." band 1 Finlands Riddarhus och Finlands Adelsförbund 155 s - 1967 s 229.

Aminoff Torsten G "Finlands adelskalender" Frenckellska Tryckeri AB Helsingfors 1967 - 1968 s 112-113.

Aminoff Torsten G "Gentes Finlandiae I" Frenckellska Tryckeriet AB:s förlag Helsingfors 1966 155 s - 1968 s 66.

Aminoff Torsten G "Finlands nya adelskalender." tjugoförsta utgåvan Finlands Riddarhus Frenckellska Tryckeri AB i Helsingfors 653 s - 1971 s 497.

Aminoff Torsten G "Finlands Ridderskaps- och adelskalender 1974." Finlands Riddarhus. Frenckellska Tryckeri AB Helsingfors 1974 668 s - 1975 s 320.

Aminoff Torsten G "Gentes Finlandiae." II Skrifter utg av Finlands Riddarhus III i samarbete med Finlands Adelsförbund. Helsingfors 1973 191 s - 1974 s 105-106.

Aminoff Torsten G "Finlands Ridderskaps- och Adelskalender." 22:a utgåvan Frenckellska Tryckeri AB Helsingfors 1974 668 s - 1975 s 320.

Aminoff T "Finlands ridderskaps och adels kalender 1965." - 1975 s 389.

Aminoff Torsten G "Gentes Finlandiae IV." Finlands riddarhus - 1979 s 268.

Aminoff Torsten G "Släkten Aminoff av Berndt Herman Aminoff." - 1979 s 359.

Aminoff-Winberg Johanna "Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden." Föreningen Datateknik för släktforskning skrift nr 4 Helsingfors 1995 280 s - 1995 s 507-508, 499.

Anderberg Anton "Renhållningsstyrelsen i Göteborg 1882-1932." - 1978 s 171.

Anderson Harald "Anteckningar om Virserum." I Stockholm 1951 29 s - 1955 s 306.

Anderson Harald "Anteckningar om Virserum." II Solna 1955 40 s - 1955 s 306.

Anderson Harald "Erinringar från Södra latin 1916-1925." Stockholm 1955 70 s - 1955 s 307.

Andersson Albert "Bjuråkerssläkten Rönqvist och Ranbogården i Mo." särtryck ur Hälsingerunor 1977 - 1977 s 361.

Andersson Albert "Kronolänsmannen på Attorp (Carl Johan Blombergsson)." särtryck ur Hälsingerunor 1972 - 1979 s 359.

Andersson Albert "Himlaprinssläkten från Norrala." särtryck ur Hälsingerunor 1978 - 1979 s 360.

Andersson Carl Filip Gunnar "Edra förfäder." 48 s - 1966 s 160.

Andersson Carl-Ola "Den lindgrenska släktens härkomst och antavla." Skellefteå 4 s - 1964 s 191.

Andersson Carl-Ola "Anteckningar om folkskolläraren o riksdagsmannen Carl-Erik Hjelm (1826-96)." - 1977 s 324.

Andersson Gunnar "Tornedalens församlingsbildningar." ur Norbotten 1954 16 s (s 81-96) - 1955 s 308.

Andersson Gösta "Torsåsbygden - ett gränsland." 111 s - 1981 s 451-453.

Andersson Ingvar "Uddeholms historia. Människor, händelser, huvudlinjer. Från äldsta tid till 1914." Stockholm 1960 600 s - 1969 s 223.

Andersson Ingvar "Uddeholms historia (till 1914)." - 1976 s 114.

Andersson Ingrid "Foto i Dalarna. Inventering av fotograf. material." Kulturarvet rapport 1 - 1978 s 170.

Andersson Lennart "Folk och gårdar i Kattunga. Ur bouppteckningarna för Marks härad 1738-1839." - 1981 s 446.

Andersson Lennart "Folk och gårdar i Tostared. Ur bouppteckningarna för Marks härad 1738-1839. Register sammanställda." - 1981 s 448.

Andersson Olof m fl "Piteå församlings äldsta historia: 1300-1700-talen. Artiklar om Gamla Kyrkobyns, Öjebyns, Piteå gamla stads och Piteå församlings historia" Piteå 2000 122 s - 2002 s 76-77.

Andersson Paul "Torpet Knarrkullen, Frödinge socken, Kalm. län." - 1979 s 360.

Andersson Paul "Anna-Sara i Sjöbo. Torpskildring m släktkrönika från Färgeryds o Långeryds socknar i Småland." - 1979 s 361.

Andersson Per "Mjölby hembygdsförening och hembygdsgård." - 1980 s 83.

Andersson Per och Möller Berndt "Sevärdheter i Mjölby kommun." - 1980 s 83.

Andersson Per "Mjölbyminnen." Mjölby hembygdsförening 1980 - 1981 s 285.

Andersson Per och Möller Berndt "Mjölby kommuns hembygdsråds årsbok." Första årgången 1980 - 1981 s 285.

Andersson Per "Ölmstadsättlingar." Linköping 1989 252 s - 1990 s 108-109.

Andersson Per "Långarydssläkten." Mjölby 1990 456 s - 1991 s 304-306.

Andersson Per "Långarydssläkten." Mjölby 1990 456 s - 1991 s 459-461.

Andersson Per "Smålandssläkten Almqvist från Södra Långeberg i Ölmstads socken." Almqvistska släktföreningen. 1992 176 s - 1993 s 371-372.

Andersson Rigord "Marsättsläkten från Sundsjö socken i Jämtland. Anteckningar, samlade och sammanställda." 1968 - 1970 s 137-138.

Anderö Henrik "Läsebok för släktforskare. Komplettering till Furtenbach, Släktforskning för alla." - 1979 s 359.

Anderö Henrik "Läsebok för släktforskare." ICA bokförlag Västerås 1979 - 1980 s 94-95.

Anderö Henrik "Ordbok för släktforskare." ICA bokförlag Västerås 1983 96 s - 1983 s 414-415.

Andréasson Gösta "Torsåsbygden - ett gränsland." Kalmar läns genealogiska förening 1980 - 1981 s 448.

Andrén E "Guldsmedssläkten Rudman och några samtida gävleguldsmeder." ur Rig 1956 s 97-104 - 1957 s 232.

Andrén Erik, Hellner Brynolf, Hernmarck Carl och Holmquist Kersti "Svensk silversmide 1520-1850." del 4: Silverstämplar. Nordiska Museet och Nordisk Rotogravyr. Stockholm 1963 792 s - 1964 s 79.

Anell Johan O:son "Stamtavla över ättlingar till Eric Pehrsson på Bie gård." - 1977 s 406.

Anell J O:son "Släkterna Anell och Ahlstrands gemensamma ursprung. Med antavlor." - 1978 s 109.

Anrep G "Svenska adelns ättartavlor." 4 bd jämte register av O Bergström - 1978 s 170.

Antell K "Mikael Agricolas släkt." Hist tidskr för Finland 1954 s 7-15 - 1954 s 179.

Anthoni E "Några handlingar rörande det äldre Helsingefrälset." Hist. tidskrift för Finland 1950 s 71-75 - 1951 s 202.

Anthoni E "Kring Ahtisättens upphov och ätten Balck på Åland." Hist. tidskrift för Finland 1950 s 76-78 - 1951 s 202.

Anthoni E "Stigulf Ragvaldssons släkt." Historisk Tidskrift för Finland 1950 s 118-123 - 1951 s 264.

Anthoni E "Finckeätternas äldsta släktled." Historisk Tidskrift för Finland 1951 s 126-131 - 1952 s 118.

Anthoni E "Ätten Frille och dess frändskap med Magnus Tavast." artikel i Historisk tidskrift för Finland 1952 s 103-122 - 1953 s 266.

Anthoni E "Hagasläkten." Kulturhist axplock tillägn G Nicander. Hist Samfundet i Åbo skrift nr 5 Åbo 1954 s 31-42 - 1954 s 179.

von Antoniewitz Wilhelm "Slægten fra Birket Mølle (Møller)." - 1975 s 390.

Appelgren Erik "Vallonernas namn" Stockholm 1968 - 1969 s 306-307.

Appelgren Erik "Vallonsläkten Blanck i Sverige. Utredning." - 1981 s 284.

Appelqvist J "Söderström Johan Lorens, släktutredning." - 1979 s 362.

Appelquist Jan "Släkten." 1. Sveriges släktforskarförbund Stockholm 1992 197 s - 1993 s 302-303.

Appelquist Jan m fl "Släkten ....2" Stockholm 2001 169 s - 2002 s 73-74.

Aréen E och Lewenhaupt S "De norska ländernas riddarordnar." I - III Eskilstuna 1942 - 1982 s 80.

de Aranegui Manuel "Titulus honorificos en Flandes 1702-1712." Vitoria, Spanien 1959 23 s - 1959 s 334.

Arne T J "Svenskarna och Österlandet." Stockholm 1952 392 s - 1953 s 265.

Arne T J "Svenska köpmän i holländsk kolonialtjänst." ur Utlandssvenskarna nr 11 1957 - 1958 s 52.

Arras A-J "Répertoire des noms de famille du Pas-de-Calais en 1820." Archives du Pas-de-Calais 1960 - 1981 s 360.

Arrhén E "Lars Olsson i Groröd. Bondeståndets talman vid riksdagarna 1809-1818." Uddevalla 1952 107 s - 1953 s 183.

Arrhén E "Jacob Olsson i Hästekälla. En bondeståndstalman från Orust i Bohuslän vid riksdagen 1720. Berättelseform: en människa, en släkt och en bygd." Uddevalla 1955 225 s - 1956 s 96.

Arrhenius Olof m fl "Svante Arrhenius, till 100-årsminnet av hans födelse." särtryck ur Kungl Svenska Vetenskapsakademiens årsbok 1959 Uppsala 1959 81 s - 1959 s 328.

Arvidsson Eric "Sörmlandssläkten Vasberg, härstammande från Vadsbro s:n (omfattande tiden 1662-1926)." 16 s - 1954 s 79.

Arvidsson Eric "Höggärdssläkten." 18 s - 1960 s 113-114.

Arvidsson Eric "Släkten Baaz (Baazius) 1500-1965, reg över släktgrenar, antavla." - 1979 s 268.

Arvidsson Erik o Göransson Nils "Släkttavla över smålandssläkten Klint." - 1979 s 360.

Askling Gunnar "Kungl Upplands flygflottilj." Utg med anledning av 25-årsjubileet 1968 Uppsala 1968 - 1970 s 73.

Asplund Gustaf "Släkten Asplund från Torsåker i Ångermanland." - 1976 s 211.

Atmer Gunnar "Ättlingar till lagmannen Gustaf Birger Richert (1789-1863) och Carolina Charlotta Hasselström (1793-1843)." - 1974 s 190.

Attmar A "D Carnegie & Co 1803-1953." Göteborg 1953 385 s - 1954 s 178.

Aulin Kai Christian "Släkten Aulin från Åhus." - 1980 s 206.

Axelson S "Om marsken Torgils Knutssons släktförhållanden." Personhistorisk tidskrift 1949 häfte 4 s 48-62 - 1951 s 203.

Axelsson Roger m fl "Det medeltida Sverige" Bd 4 häfte 4 Småland: Aspeland, Sevede och Tuna län. Stockholm 1999 303 s - 2002 s 143-148

Axel-Nilsson Göran "Chalmerska huset i Göteborg." Göteborg 1964 91 s - 1971 s 474.

Bachman Marie-Louise och Hirdman Yvonne "Svensk historisk bibliografi 1961-1970." - 1979 s 362.

Bager Einar "Malmöhistoria i sten." Malmö 1958 202 s - 1959 s 221.

Bager Einar "Malmöhistoria i sten." II beskrivningar och avritningar av nyfunna gravstenar i S:t Petri kyrka." Allhems förlag Malmö 1964 62 s - 1965 s 384.

Bager Einar "Malmöhistoria i sten." Malmö fornminnesförening årsskrift 1966 34:e årg - 1966 s 161.

Bagge Ragnvald "Släkten Bagge från Marstrand." Andra huvudgrenens 2:a gren 1977 - 1981 s 445.

von Bahr J o Brandberg Th - "Upsala universitets matrikel 1896." - 1978 s 111.

Barck Berkén Åke "Striden om kyrkoherdebefattningen i Barkeryd 1665-1667." - 1957 s 226.

Barck Berkén Åke "Per Johan August Barck, tull och posttjänsteman." särtryck ur Postmusei årsbok 1959 Stockholm 1959 s 53-66 - 1960 s 59.

Barck Berkén Åke "Släkthistoria." - 1976 s 112.

Barton H Arnold "Brev från löftets land. Svenskar berättar om Amerika 1840-1914." - 1980 s 82.

Barton H Arnold "Släkten. En svensk-amerikansk krönika." LT:S förlag. Stockholm 1981 180 s - 1983 s 526.

Beckman Bjarne "Till frågan om Matts Kättilmundssons härstamning." Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning häfte 4 1944 - 1950 s 152-153.

Beckman Bj "Till Tofta- och Ulfätternas äldre historia. En utredning och en vidräkning." Tierp 1957 48 s - 1957 s 328-329.

Beckman Bj "Till medeltidsgenealogiens metodik." Linköping 1959 14 s - 1959 s 326.

Beckman Bjarne "Från Natan Beckmans ungdom. Brev och anteckningar kring honom och Synnerbyhemmet." tre häften; Göteborg 1967 110 s, 1969 180 s resp 1970 177 s - 1971 s 422-423.

Beckman Margareta "Under fransk fana! Royal Suédois - svenskt regemente i fransk tjänst 1690-1791." Stockholm 1995 133 s - 1996 s 56-57.

Beerståhl Nils Fredr "Fogden Isak Andersson Mogren. En 1600-talsgestalt från Åsle." särtryck ur Falbygden nr 17 Falköping 1936 10 s - 1963 s 262.

Beerståhl Nils Fredrik "Västergötlands porträttgravstenar under renässans och barock." Särtryck ur Västergötlands Fornminnesförening Tidskrift 1969 248 s - 1970 s 65-66.

Beijbom Ulf "Släkt och hembygdsforskning." 1978 160 s - 1979 s 275-276.

Beijbom Ulf "Släkt- och hembygdsforskning." Natur och Kultur Ekstrands tr Lund 1978 - 1980 s 208.

Beijbom Ulf "Australienfararna, vårt märkligaste utvandringsäventyr." LT:s Förlag Hälsingborg 1983 - 1984 s 219-220.

Bengtsson Sölve "Callanderska gården och släkten Callander i Mariefred" Mariefreds Hembygdsförenings skriftserie 20 Västerljung 1996 170 s - 1997 s 235-236.

Bennet Tomas "Werner-ättlingar." - 1975 s 391.

Bennet Robert "Vadstena klosterkyrka. Del III. Gravminnen." Sveriges kyrkor volym 196. Borås 1985 - 1986 s 53-54.

Bennich Ebba "Karlskrona veckoblads vigsel- och dödsnotiser 1754-1774." - 1981 s 446.

Bennich Lars "Vadan och varthän? Krönika." del 1-2 - 1974 s 243.

Bennich-Björkman Bo, Bexell Oloph och Nord Ylva f Björkman "Björkmaniana." Två delar. Släktföreningen Björkman. Uppsala 1990 80 s resp 1993 104 s - 1993 s 495-497.

Bennich-Björkman Bo och Bexell Oloph "Björkmaniana 3 1996" Släktföreningen Björkman (Bjerka-Skramstad) Uppsala 1996 87 s - 1997 s 236-237.

Bendz Gerhard, von Hofsten Beatrice och Sjögren Bengt O T "Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772-1971 av Pehr Henrik Törngren." Lund 1971 558 s - 1971 s 486-487.

Berg Gun-Britt "Stamtavla för Peter Wulf, kapten vid Tavastehus." - 1978 s 111.

Berg Gun-Britt "Syskonen Blom, antavla." - 1981 s 284.

Berg Gun-Britt "Foto-antavla, syskonen Petterson." - 1981 s 447.

Berg Hjalmar "S:ta Clara församlings skola f fattiga flickor (Stockholm) 1813-1861." - 1978 s 172.

Berg Jonas och Lagercrantz Bo "Scots in Sweden." Nordiska museet och Svenska institutet Stockholm 1962 102 s - 1964 s 74-75.

Berg Otto "Familjen Berg från Åhus (Härstammar från Livland). Karlshamn - 1965 s 386.

Berg Lars O "På fiällen ihiählfrusne och omkombne. Några aktstycken rörande de jämtländska Karolinernas förluster under C G Armfelts fälttåg i Norge." Särtryck ur Karolinska Förbundets årsbok 1966 s 167-176 - 1968 s 156.

Berg Lars O "Hall- och manufakturrätten i Stockholm. Anteckningar om dess bakgrund, historia och arkiv." Särtryck ur Berättelse över arkivnämndens förvaltning och verksamhet under år 1967. Stockholm 1969 - 1969 s 307.

Berg Lars O "Från värvat förband till indelt landskapsregemente. Jämtlands dragonregementes förjämtskning 1670-1718." särtryck ur Karolinska Förbundets årsbok 1969 s 53-82 - 1970 s 73.

Berg Lars Otto, Edström Josef, Gränström Claes, Lundberg Birger "Arkivvetenskapliga studier. Femte samlingen." Tillägnad Nils Nilsson. Stockholm 1981 421 s - 1982 s 260-261.

Berg Lars Otto, Klingnéus Sören och Norman Hans m fl "Närkingar i krig och fred." Soldater och militärorganisation i Örebro län. Närkes militärhistoria. Stiftelsen Nerikes regementen. Kumla 1989 480 s - 1990 s 114-115.

Berg Lars Otto och Norrman Ragnar "Uppsala stifts herdaminne. Stiftshistoriskt uppslagsverk från reformationen till nyaste tid." Serie II pastorat och präster. Band II:7 Fjärdhundra kontrakt 1593-1991. Uppsala 1997 - 1998 s 65-68.

Berg Lars Otto "Carl Johans förbundets handlingar för åren 1994-1998" - 1999 s 346-347.

Berg von Linde Berit "Georg, Axel och Carl von Heijnes levande ättlingar." 1972 - 1974 s 190.

Bergenblad Harry "Rumlaborg, fjärde kapitlet." särtryck ur Huskvarna hembygdsförenings årsbok 1979 - 1980 s 208.

Berggren Siv och Lundström Ulf "Stämningsgårdens by. Sammanställning." Skellefteå 1980 - 1981 s 286.

Berggren Ulf "Tunabergare 1600-1800." Södertälje 1987 357 s - 1988 s 202-203.

Bergholm Sture "Försök till släktbok över torparen Olof Anderssons i Gräsmark ättlingar" - 1968 s 162.

Berghman Arvid "Heraldisk bilderbok tillägnad H K H Kronprins Carl Gustaf." Stockholm 1951 24 s - 1951 s 263.

Berghman Arvid "Borgerlig vapenrulla." Djursholm, tr Stockholm 1950 176 s - 1966 s 162.

Berglund Bengt, Thavenius Robert och Christensen Jan "Liberalernas Jönköping." Jönköping 1990 - 1991 s 471-473.

Berglund Bengt och Sjögren O T "Ryfors bruk. Självbiografiska anteckningar från barn- och ungdomsåren av Robert Sager." Göteborg 1992 128 s - 1992 s 113-115.

Bergman Ernst "Johan Bergman Olsons fäderne." Meddelande 2 föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar Stockholm 1958 12 s - 1958 s 152-153.

Bergman Gunnar "Med kursläde Kalix-Waldemarsudde, kring ett handelshus på 1800-talet." - 1977 s 324.

Bergman Nils ("Antavla i fyra led.") - 1950 s 148.

Bergman Per-Olov, Carlsson Ingemar och Nilsson Bo "Ordna ditt släktarkiv." Västerås 1985 95 s - 1986 s 46-48.

Bergmark E H och Wallin P O E "Släkten Bergmark (Berghmark, Owen-Bergmark) från Eriksbergs socken, Västergötland." Norrtälje 1949 38 s - 1950 s 72-73.

Bergqvist Alfhild f Hall "Släktförteckning utarbetad af Frans A Hall." Falköping 1939 416 s - 1957 s 229.

Bergqvist Alfhild "Ryssnässläkten." Hässleholm 1960 550 s - 1960 s 113.

Bergstrand A, Hyltén-Cavallius, Rundquist H och Vejde E "Lärare och studenter vid Växjö högre allmänna läroverk åren 1850-1950." Växjö 1951 328 s - 1952 s 117.

Berstrand Carl-Martin "Långareds krönika." två delar, I slottes skugga (1700-talet) Göteborg 1954 205 s resp Tiden 1801-1860 Säffle 1956 287 s - 1960 s 200-201.

Bergstrand Carl-Martin "Fångar på nya Elfsborg under 1700-talet." Säffle 1959 107 s - 1960 s 201.

Bergstrand Carl-Martin "Livet i Mark på 1700-talet." del I Säffle 1960 182 s - 1960 s 201-202.

Bergstrand Carl-Martin "Livet i Mark på 1700-talet." del II Säffle 1963 229 s - 1964 s 71-72.

Bergstrand Carl-Martin "Livet i Mark på 1800-talet." del I AB Akademiförlaget-Gumperts Göteborg - 1966 s 74.

Bergstrand Carl-Martin "Från 1700-talets Lidköping" Säffle 1967 208 s - 1968 s 59.

Bergstrand Carl-Martin "Livet i Mark på 1800-talet." II. Stockholm 210 s - 1969 s 308.

Bergstrand Carl-Martin "I Lidköping på Carl XII:s tid." Falköping 1970 216 s - 1971 s 420-421.

Bergstrand Carl-Martin "Skövde, Hjo och Kåkinds härad på 1700-talet." Säffle 1970 218 s - 1971 s 420-421.

Bergstrand Carl-Martin "Kyrktjuvar, hästtjuvar och ficktjuvar i Västergötland på 1710-talet." Kristianstad 1970 172 s - 1971 s 420-421.

Bergstrand Carl-Martin "Från Alingsås och Kullings härad på 1700-talet." Säffle 1970 222 s - 1971 s 489.

Bergstrand Carl-Martin "Från Borås och Ås härad på 1700-talet." Säffle 1973 254 s - 1974 s 180.

Bergstrand C.-M "Från Borås och Ås härad på 1800-talet." - 1974 s 243.

Bergstrand Carl-Martin "Brott och straff i 1700-talets Västergötland." del 2 Självmord - 1976 s 112.

Bergstrand Carl-Martin "Ur västgötaprästers bouppteckningar från tiden före 1761." - 1977 s 406.

Bergstrand Carl-Martin "Ur västgötaprästers bouppteckningar från tiden 1761-1800." - 1978 s 173.

Bergstrand Carl-Martin "Ur västgötaprästers bouppteckningar från tiden före 1761." Åmål 1977 189 s - 1978 s 117-118.

Bergstrand Carl-Martin "Ur västgötaprästers bouppteckningar från tiden 1761-1800." Åmål 1978 183 s - 1978 s 174.

Bergström Bo "Släkten Bergström från Skee. Genealogiska anteckningar." - 1953 s 181.

Bergström Bo "Ättlingarna till Nils Persson å Signestorp nr 3." Lund 1957 11 s - 1958 s 48.

Bergström Bo "Släkten Wa(h)rgren från Varan i västra Karups församling." Torekov 1962 9 s - 1962 s 191.

Bergström Bo, Byhr Sven-Erik och Erlandsson Sven "Åke Lundblads antavla. Rättelser och tillägg." - 1965 s 444.

Bergström Gunnar "Register till Lund på 1690-talet. 1691 års sjättepenningslängd, med upplysande anmärkningar utgiven av Gunnar Carlquist." 15 s - 1959 s 279-280.

Bergström Gunnar "Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765, biografiska anteckningar." Lund 1958 151 s - 1959 s 281-282.

Bergström Gunnar "Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotlaand 1658-1765. Biografiska anteckningar. Supplement." Lund 1962 38 s - 1962 s 191-192.

Bergström Gunnar "Person- och församlingsregister till Lunds stifts herdaminne från reformationstiden till nyaste tid av Gunnar Carlquist." Ser. II:2-8 Lund 1962 86 s - 1963 s 300.

Bergström Gunnar och Bo "Gotländska strandridare. Biografiska anteckningar." särtryck ur Gotländskt arkiv 1965 s 35-86 - 1966 s 83-84.

Bergström Gunnar och Bo "Tullförvaltarna i Hälsingborg 1658-1900. I. Tiden 1658-1796" Särtryck ur Kring Kärnan IX, Hälsingborgs museums publikation. Hälsingborg 1968 - 1969 s 219.

Bergström Gunnar och Bo "Tullförvaltarna i Hälsingborg 1658-1900." särtryck ur Kring Kärnan X Hälsingborgs Museums publikation 1969 - 1970 s 74.

Bergström Gunnar "Register till Lindberg: Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917." Lund 1960 - 1981 s 446.

Bergström Walle och Westberg Sigurd "Femtio år, till minne av det gångna halvseklet, 1934." - 1976 s 112.

Bernander Inga "Orgelinventarium i Värö pastorat." särtryck ur Varbergs Museum, årsbok 1970 40 s - 1973 s 218.

Bernander Inga "Klockarna i Värö pastorat." särtryck ur Varbergs museum, årsbok 1971 22 s - 1973 s 218.

Bernander Inga "Baptistemigranterna från Värö - Fredrik Olaus Nilsson och hans släkt." - 1976 s 211.

Bernström John "Släkten Öberg från Araslöv." Nya svenska ättartal. III 1949 Eskilstuna 1951 41 s - 1952 s 41.

Bernström John "Fredrik Coyett, guvernör på Formosa 1656-62, och hans ättlingar." särtryck ur Personhistorisk Tidskrift årg 51 1953 s 14-20 - 1953 s 263.

Bernström John och Rapp Bengt "Nordiska ledamöter av Accademia degli Arcadi i Rom 1743-1824." Carl Broms tr Lund 1969 - 1981 s 445.

Bertel Gösta "En småländsk-öländsk garvarsläkt och dess garverier." särtryck ur Kalmar Läns Fornminnesförenings meddelanden 1939 - 1964 s 72.

Beskow Hans "Bruksherrgårdar i Gästrikland." Nordiska Museets Handlingar: 47 - 1955 s 257-258.

Beth-Stenung Margareta "Huddinge. En socken i storstadens skugga." - 1976 s 211.

Bexell Carl-Otto "Släkten Bexell, genealogiska anteckningar." - 1977 s 323.

Bexell Oloph "Kalmar stifts herdaminne." 5. supplement, tillägg och rättelser, personregister tr 1980 Dillbergska bokh i Kalmar i distrib - 1981 s 359.

Birck J L "Släktforskning i svenska Österbotten. Förteckning över släktforskare och deras arbeten." Svenska Österbottens landskapsförbunds släktforskningsutskott 1966 Jakobstad 1966 62 s - 1967 s 282-283.

Biörkman Lars G "Ätten von Platen under 1900-talet." Bollnäs 1990 134 s - 1991 s 372-374.

Biörkman Lars G "Lovisa Christiansdotter von Vogelsang 1720-1812 och hennes ättlingar." Stockholm 1992 182 s - 1993 s 369-370.

Bjuggren Erik "Bjugg och Bjugge. Namnlista över ett stort antal personer med detta namn och en del andra namn på Bjugg-." 19 s - 1954 s 81.

Björkenheim Magnus "Brukspatronerna Lars och Johan Björkman" Helsingfors 1968 15 s - 1968 s 158.

Björkenstam Nils "Bergsman och hyttor på Värmlands berg." 1. Svartsångshyttan och släkten Swartz. 1967 26 s - 1969 s 221.

Björkenstam Nils "Bergsman och hyttor på Värmlands berg." 2. Motjärnshyttan 1968 37 s - 1969 s 221-222.

Björkenstam Nils "Bergsmän och hyttor på Värmlandsberg." 3. Dalbotorpet. Ett bergstorp skatte." 1969 22 s - 1971 s 471.

Björkenstam Nils "Släkten Aldrin från Stjernsfors i Värmland. Utkast till en släktutredning." 1970 22 s - 1971 s 472.

Björklund Börje m fl "Uppsala stifts herdaminne II:16. Ljusnans kontrakt 1593-1999." Uppsala 2001 413. s - 2001 s 413-414.

Björklöf Sune "Borggårdsbruk, säteri, järnbruk, verkstadsindustri. En studie av ett bruk i Östergötland och dess utveckling genom fyra århundraden." Borggårds bruk, Hällestad 2001 430 s - 2003 s 60-61

Björkman Gunnar L "Personregister med kortare anteckningar till Vimmerby stads dombok och protokoll (bevarade renovationer) för åren 1614-1725." Stockholm 1957 644 s - 1958 s 89-90.

Björkman Lars G "Ludvigsberg. En herrgård i Stockholms skärgård." Stockholm 1968 36 s - 1968 s 157.

Björkman Liss-Eric "Från gård och by i Älghult. Gårds- och släkthistoriska anteckningar för tiden fram till 1700-talets början." Nybro 1961 154 s - 1962 s 73-74.

Björkman Liss-Eric "Alfabetiskt register till Kalmar läroverks matrikel 1655-1821." 1990 92 s - 1990 s 230-231.

Björkman Thorsten "Några anteckningar rörande släkten Björkman från Bärbo och ättlingarna till den först kände av denna släkt." 1956 14 s - 1957 s 226.

Björkman Thorsten "Några anteckningar rörande släkten Wallander från år 1722 till år 1954 i maj." 10 s - 1957 s 226-227.

Björkman Thorsten "Anteckningar rörande släkten Johansson-Kylander under 175 år från år 1779 till år 1954 i mars." 6 s - 1957 s 227.

Björkman Thorsten "Anteckningar rörande släkten Hofstedt: förfäder och ättlingar." 1956 14 s - 1957 s 227.

Björkman Thorsten "Anteckningar rörande Bärbo-Mörkösläkten eller ättlingarna till bonden Olof Andersson i Åkra i Bärbo född 1767, död 1816." 1956 31 s - 1957 s 227.

Björkman Thorsten "Hur ett släktnamn försvinner, eller anteckningar rörande ättlingarna till den förste med namnet Segerbrand." 1956 29 s - 1957 s 227-228.

Björkman Thorsten "Släkten Olers från Stora Skedvi. Anteckningar." 1957 10 s - 1957 s 329.

Björkman Thorsten "Släkten Scholander samt ättlingarna till de första med detta namn." 1959 57 s - 1960 s 110.

Björkman Thorsten "Släkten Herdin." 1957 16 s - 1960 s 110-111.

Björkman Thorsten "Släkten Hultqvist från Hylletofta och ättlingarna till den förste kände av släkten. Anteckningar." 1958 16 s - 1960 s 111.

Björkman Thorsten "Släkten Lidmark från Lidköping." Anteckningar." 1959 4 s - 1960 s 111.

Björkman Thorsten "Släkten Frenberg jämte ättlingar till den förste med detta namn." 1960 4 s - 1960 s 111.

Björninger Börje "Rogstasläkten." Kila hembygdsförening. 100 s - 1983 s 412-414.

Björnänger Oskar "Köping. Stad från tidig medeltid och fyratusenårig kulturbygd." - 1974 s 244.

Blom B "Slægten Blom fra Tønsberg." - 1975 s 388.

Blomstedt Yrjö och Matinolli Eero "Turun hiippakunnan paimenmuisto (Åbo stifts herdaminne) 1554-1809." första häftet. Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar 67:1 Helsingfors 1963 112 s - 1964 s 264-265.

Boberg Kurt "Västerbottnisk skeppslista." - 1978 s 111.

Boberg Kurt "Västerbottnisk skeppslista." Skrifter i Västerbottnisk kulturhistoria nr 3. Umeå 1977 - 1978 s 112-113.

Bockgård Anders S:son "Gård och släkt. Tryserum-Hannäs kulturhistoriska stiftelses årsbok 2001-2002." - 2002 s 157-158

Bodlund A "Söderala förr och nu. En 800-årig hälsingesockens historia." Rob Sandströms boktr Söderhamn 1958 - 1980 s 209.

Bohlin G A "Bidrag till Alingsås stads historia." - 1978 s 109.

Bojerud Rolf "Båtsmän i Sundbyberg." - 1977 s 407.

Bolin Sture "En skånsk prästson i Amerika." Malmö 1960 131 s - 1973 s 217.

Bolling Stig och Gustaf "Släkten Bolling från Småland." Barometerns civiltryckeri Kalmar 1971 342 s - 1971 s 483-484.

Boman Sonia och Nordin Agneta "Emigrationen från Byske församling 1875-1911." - 1977 s 323.

Borg Ingeborg f Schultz "Mina barndoms- och ungdomsminnen 1877-1890." Ystads fornminnesförenings skrift XIV - 1973 s 217.

Borg Rosa "Släktsammanställning, Långström." - 1979 s 361.

Borglund Erland "Magistern berättar" Mellerud 1969 214 s - 1969 s 312.

Borgström A "Släkten Hjort från Albo härad, biografiska anteckningar." - 1978 s 171.

Borgström Henrik "Tomter och tomtägare i Borgå stad 1696." särtryck ur Svenska Litteratursällskapets Historiska och Litteraturhistoriska studier 30-31 Helsingfors 1956 s 69-100 - 1961 s 332-333.

von Born Eric "Den siste lantmarskalken." Tammerfors 1962 290 s - 1962 s 195-196.

von Born Eric "Gamla baronen på Sarvlaks och hans tolv barn. Minnesbilder och hågkomster." Borgå 1967 61 s - 1968 s 66-67.

von Born Eric "Den siste ordensbiskopen Thor Frithiof Grafström." - 1975 s 389.

Bosæus Elis "Silverdalen. Historien om ett småländskt pappersbruk." AB Brusafors-Hällefors pappersbruk. Uppsala 1944 - 1974 s 193.

Boström Birger "Hangö Udd. Forntida hamnar och hällristningar." Hangö stads museinämnd. Hangö 1968 278 s - 1968 s 158-159, 1993 s 375.

Bouvin Carl Lennart "Jean Bouvins ättlingar i Lövstabruk." Johanneshov Stockholm 1962 42 s - 1962 s 190-191.

Bouvin Lennart "Register över personer med namnen Bouvin, Bovin, Bouveng etc, deras födelsedatum och föräldrar, enligt Stockholms inflyttningsböcker samt mantalslängder etc etc." 1961 9 s - 1961 s 331.

Bouvin Lennart "Släkten Bouvin från Lövstabruk." 1961 - 1961 s 335.

Bouvin Lennart "Bouvin. Utdrag ur Österlövsta husförhörs- och mantalslängder, födelse, vigsel och dödböcker etc." 1962 - 1962 s 190-191.

Brangstad Allan "Öden kring en gammal åmålsgård." Kulturnämnden i Åmål, skrift I Åmål 1971 178 s - 1972 s 153-154.

Brangstad Allan "Ryttmästare Axel Aminoffs flykt från Sverige." särtryck ur Hembygden 1975 - 1975 s 388.

Brangstad Allan "Släkten Brangstad från Dalsland, släktutredning." - 1978 s 170.

Brangstad Allan "Stora Strands gruvor på Dal." Risbergs Tryckeri AB 1976 - 1981 s 447.

Bratt Bengt Christian "Släkten Bratt från Brattfors 1962 av Helmer Bratt. 1958 års upplaga reviderad." Brattska släktföreningen. Linköping 1962 26 s - 1963 s 301.

Bratt Christian "Bratt från Brattfors. En släktkrönika." Brattska släktföreningen. Stockholm 1992 170 s - 1992 s 109-110.

Bratt Helmer "Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt." Linköping 1951 273 s - 1952 s 37-39.

Bratt Helmer "Släkten Bratt från Brattfors 1958." Meddelande från Brattska släktföreningen 1958. - 1958 s 156.

Bratt K A "Edström J Sigfrid." en levnadsteckning två delar Stockholm 1950 resp 1953 - 1974 s 192.

Braunerhielm f Ekman Augusta "P Törngrens egna minnen och lefnadshändelser." 43 s - 1959 s 280.

Bredberg Eva "Släkten Brandberg. Komplettering av 1907 års stamtavla." 1965 - 1967 s 226.

Bredenberg Karl William "The Bredenberg Story." - 1975 s 388.

Breitholz Anders "Ätten Breitholtz från Hansatid till stormaktstid." Släktföreningen Breitholtz Tierp 1998 146 s - 1998 s 129-130.

Brenner Alf "Oulun kanpungin perunkirjoituksia. Bouppteckningar i Uleåborgs stad." 1653-1750, 1750-1779. Genealogiska Samfundets i Finland skrift XXV nr 1, 2 Tammerfors 1963-64 384 s - 1965 s 444.

Brenner S Otto "Slægten Laub. Livlæge Dr med. Hieronymus Laubs Forfædre og Efterkommere." Köpenhamn 1929 55 s - 1950 s 147.

Brenner S Otto "Stamtavle over Slægten Kraft." 1924 17 s - 1950 s 147.

Brenner S Otto "Studenterne fra 1887." 1937 s 39 - 1950 s 147.

Brenner S Otto "Slægten Grunnet." Köpenhamn 1939 78 s - 1950 s 147.

Brenner S Otto "Slægten Ravn fra Dreslette Præstegaard." Köpenhamn (1939) 30 s - 1950 s 147.

Brenner S Otto "Bagerifirmaet Clorius." Kalundborg 1841-1941 Köpenhamn 1941 15 s - 1950 s 147.

Brenner S Otto "Slægten fra Vrannerup." Köpenhamn 1942 36 s - 1950 s 147.

Brenner Siegfried Otto "Geschichte der Familie Brenner." Kopenhagen 1923 164 s - 1950 s 146.

Brenner S Otto "Stamtavle over familien Gam." Köpenhamn 1955 32 s - 1956 s 52.

Brenner S Otto "Släkten Aspegrén. Rättelser och tillägg till Anteckningar om släkten Aspegrén, utgiven 1934 av U. Müllern-Aspegrén och L H Gyllenhaal." - 1956 s 91.

Brenner S Otto och Ljungfors Vilhelm "Släkten Gülich - von Gülich under 400 år." Lund 1956 86 s - 1956 s 140-141.

Brenner S Otto "Släkten från Stora Mörshög nr 2 i Bjuvs församling." Malmö 1956 48 s - 1957 s 223-224.

Brenner S Otto "Släkten från Östraby nr 1 i Kattarps församling." Malmö 1957 62 s - 1957 s 329.

Brenner S Otto "Var folkungarna av fransk härkomst?" Arkiv för Svensk släktforskning skrift I Malmö 1959 7 s - 1959 s 326-327.

Brenner S Otto "Nachkommen Gorms des alten (König von Dänemark - 936 -)." I - XVI Generation. Personalhistorisk Institutet. Kopenhagen 1964 477 s - 1965 s 382-383.

Brenner S Otto "Oulun kaupungin perunkirjoituksia. Bouppteckningar." I Uleåborgs stad 1653-1750, 1750-1779. Genealogiska Samfundets i Finland skrifter XXV: 1, 2 Tammerfors 1963-64 384 s - 1965 s 444.

Brenner S Otto "Ystads bouppteckningar 1611-1735." Malmö 1965 - 1966 s 157-158.

Brenner S Otto "Varbergs bouppteckningar 1641-1670." Arkiv för svensk släktforskning Malmö 1966 21 s - 1967 s 223-224.

Brenner S Otto "Personhistoriska källor för Skåne, Halland och Blekinge." Malmö 1967 88 s - 1967 s 273-274.

Brenner S Otto "Die Bauernkinder in den Güttinschen Vogtei auf Rügen 1621-22." särtryck ur Genealogie - 1970 s 75.

Brenner S Otto och Thimon Gösta "Uppsala universitets matrikel 1595-1817. Register." Uppsala 1971 627 s - 1972 s 149-150.

Bring Samuel E "Anders och Pehr Bjurholms Bryggerier. Bidrag till Stockholms Bryggeriers historia V Stockholm 1949 228 s - 1951 s 262.

Bringéus Nils-Arvid "Ur släktens sekretärer." Lund 1993 214 s - 1996 s 47.

Brodin Eric "Introduction to Swedish Genealogy." Malmö 1980 - 1981 s 286.

Brogårdh T "Loshultsklockan" Historiska uppteckningar och Folklivsskildringar Markaryd 3 s - 1968 s 63.

Brolander Glen "Förfäder o ättlingar till Johan Mattias Uggla o Johanna Lovisa Belfrage." - 1978 s 173.

Brolander Glen "Förfäder och ättlingar till Johan Mattias Uggla och Johanna Lovisa Belfrage." Falköping 1977 400 s - 1978 s 175-177.

Broman-Curman Elsa "Namnregister till Greiffska ättartavlan 1955." - 1976 s 112.

Bromander Axel "En skolman berättar. En släktkrönika med försök till miljö- och folklivsskildring, person- och skolhistoria jämte glimtar ur folkrörelser och kyrkoliv." Stockholm 1963, tr Lund 360 s - 1964 s 193-194.

Bromander C V "Esaias Tegnérs mödernesläkter Forsell och Seidelius." Värmland förr och nu 1946-47 Karlstad 1948 s 27-35 - 1950 s 152.

Bromé Janrik "Karlskrona stads historia." del 1 1680-1790 - 1975 s 389.

Brooling Orvar "Vem var Ingrid Ylva? Ett rekonstruktionsförsök." - 1978 s 173.

Brooling Orvar "Det heraldiska lejonet, dess begynnelse och äldsta betydelse inom heraldiken." - 1979 s 360.

Broomé B "Nils Stiernsköld." Stockholm 1950 327 s - 1950 s 151.

Broomé B "Ätten Posse. Studier och undersökningar. Andra delen 1500-1625." Stockholm 1960 362 s - 1962 s 83.

Broomé Bertil "Släkten Broomé." Personhist samf skrift nr 18. Norstedts 1980 - 1981 s 284.

Broomé Bertil "Släkten Broomé." Personhistoriska samfundet skrift nr 18. Stockholm 1980 69 s - 1981 s 366-368.

Bruhn Erik "Släkten Bruhn." - 1950 s 148.

de Brun Frans "Stockholms stads inre kvarter åren 1705-1770." - 1979 s 362.

Brun Sven "Hudiksvalls historia 1582-1900." - 1975 s 389.

Brunken Oskar "Die Wasaburger in Amt Wildeshausen. Das Leben der Nachkommen Gustav Adolfs von Schweden in Spiegel Oldenburger Quellen." Heinz Holzberg Verlag Oldenburg 1988 195 s - 1989 s 52-55.

Bruzelius Anders Johan "Ättelängd öfver slägten Bruzelius. upprättad 1848, tr Lund 1848 - 1967 s 343.

Bruzelius A J "Filosofie doktorer 1823 promoverade i Lund." 1874 - 1974 s 243.

Brännland Katy Hedman "Till minne av Maria Kristina Kraemer. En krönika över 500 år med släkten Cremer, Krämer, Kraemer" Stockholm 2003 151 s - 2003 s 120-121

Brännman E "Frälseköpen under Gustav II Adolfs regering." Lund 1950 464 s - 1951 s 202.

Bräutigam Olle "På långresa med briggen Preference." särtryck ur Tjustbygdens kulturhistoriska förenings årsbok 1965 - 1966 s 76-77.

Bräutigam Olof "Släktutredning mm rörande familjen Bräutigam i Göteborg." - 1977 s 323.

Bröms Fr "Tollättlingar i Leksand." särtryck ur Dalarnas Hembygdsbok 1937 s 136-144 - 1956 s 48-49.

Burén Sten "Släkten Körner, uppgifter lämnade." - 1978 s 171.

Burgman Torsten "Rysslandsbilden i Sverige. Från Ivan den förskräcklige till Vladimir Putin" Lund 2001 111 s - 2003 s 55-56.

Burling Ingeborg "Vem är det. Svensk biografisk handbok 1963." Norstedt Stockholm 1962 1243 s - 1964 s 78.

Burgman Torsten J "Nils Hyltenius-Silfverskiöld, professor och akademirektor i Lund." Hans dagbok från belägringen av Malmö 1676. Lund 1989 134 s - 1991 s 374-375.

Burgman Torsten "Från svenska akademier till mexikanska slagfält. Ur familjen Cronhielms historia." Lund, tr Arlöv 1993 72 s - 1994 s 237-239.

Burgman Torsten "Ur familjen Cronhielms historia." 1-2. 1. Från svenska akademier till mexikanska slagfält 1993 72 s, 2. Kung Oskars första riksdag. Polykarpus Cronhielms journal 1844-1845 128 s Almqvist & Wiksell International Stockholm - 1996 s 162-163.

Burgman Torsten "Resan till Marienbad. Lundastudenten Carl Cronhielms dagbok år 1855." Ur familjen Cronhielms historia III 48 s - 1999 s 348-349.

Burgman Torsten "Adel, Präster, Borgare och Bönder. Essäer om förfäder och släkt." Lund 1999 75 s - 2000 s 56.

Burman Erik "Drakesläkten i Jämtland, stamtavla." - 1978 s 109.

Busck Rudolf "Av västsvensk stam. Några anteckningar rörande släkten Busck." Ystad 1966 16 s - 1973 s 216.

Bylund Thord "Jämtlänningar och härjedalingar vid Härnösands gymnasium under 200 år." I åren 1653-1750 särtryck ur Jämten 1966 - 1966 s 281.

Bylund Thord "Jämtlänningar och härjedalingar vid Härnösands gymnasium under 200 år." II 1751-1786. Särtryck ur Jämten 1967 s 138-150 - 1968 s 160.

Bylund Thord "Jämtlänningar och härjedalingar vid Härnösands gymnasium under 200 år." III åren 1787-1811, IV åren 1812-1848, V rättelser och personregister särtryck ur Jämten 1968 s 144-153, 1969 s 157-174, 1970 s 147-174 - 1971 s 477-478.

Bylund Thord "Rekryteringen till de norrländska studentnationerna i Uppsala 1650-1849 - 1975 s 388.

Bylund Thord "Härnösands gymnasium som prästutbildningsanstalt i äldre tid." - 1975 s 389.

Bylund Thord "Matfors bruk 1793-1850." särtryck ur SCA 50 år, Sundsvall 1979 - 1980 s 207.

Bylund Thord "Antavla för Ingemar Stenmark." - 1980 s 208.

Bylund Thord "Ola Ullstens antavla." - 1980 s 209.

Byström Engelbert "Råneå socken 1654-1954." Luleå 1955 415 s - 1957 s 288.

Bäcklund Lars "Släkten Steinwall från Västerbotten." Linköping 1986 179 s - 1986 s 222.

Bäcklund Lars "700 anor under tio sekel." 323 s - 1989 s 136-137.

Bäckmark Magnus mfl "Heraldiken i Sverige" Lund 2001 110 s - 2002 s 68-71

Bökwall Christer och Raneke Jan "Skandinavisk vapenrulla." serie 1 häfte 1-5 Heraldiska förlaget Malmö 1963-65 - 1965 s 387.

Börsting Heinrich "Zur Geschichte der Kirchenbücher." Beiträge zur westfälischen Familienforschung. Band XII heft 2/3 1953 - 1955 s 257.

Böös Rudolf "Släkten Böös." 175 s - 1974 s 187-188.

Cajdert Arne "Släkten Örling från Ör i Dalsland." Örebro 1959 38 s - 1959 s 331.

Callmer Christian "Schwedische studenten in Tübingen im Laufe dreier Jahrhunderte." - 1974 s 245.

Callmer Christian "Svenska studenter i Wittenberg." Pers.-hist. samf:s skr. nr 17 - 1976 s 114.

Callmer Christian "Svenska studenter i Wittenberg." 148 s - 1977 s 319-320.

Camajani Luigi Guelfi "Alcuni appunti sulle ricerche genealogiche in Italia." Bureau du V:e congrès international des sciences généalogique et héraldique à Stockholm 1960. Uppsala 1961 13 s - 1962 s 71.

Carlberg Monica B "Från Brandenburg till Sverige. En släktgrens historia (von Rohr-Örbom) 1968 28 s - 1968 s 158.

Carlenfelt Per O W "Sammanställning över ättlingarna till Hanna Nilsson f 12/6 1851, död 26/2 1939, gift m Anders Andersson f 1843, död 1922." 10 s - 1966 s 160.

Carlenfelt Per O W "Släktutredning omfattande Anders Larssons (1854-1938) och h h Else Göransdotters (1857-1933) förfäder och efterkommande." - 1974 s 185-186.

Carlenfelt Per o Carlsson Gert-Åke "Helje Mattsson i Kumlatofta, hans förfäder o ättlingar." - 1979 s 361.

Carlesson N G A "Hytter-Huling med efterföljande släktled 1761-." - 1978 s 109.

Carlesson N G A "Anders Gustaf Persson, Svinnersta, m efterf. släktled." - 1978 s 110.

Carlquist G "Lunds stifts herdaminne." Ser II:3 Skytts och Vemmenhögs kontrakt Lund 1951 616 s - 1951 s 264.

Carlquist G "Lunds stifts herdaminne." Ser II:4 Torna kontrakt Lund 1952 518 s - 1953 s 183.

Carlquist Gunnar "Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid." serie II Biografier 2 Oxie kontrakt, 3 Skytts och Vemmenhögs kontrakt, 4 Torna kontrakt Lund 1948 458 s, 1951 616 s resp 1952 518 s - 1954 s 80.

Carlquist Gunnar "Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid." ser II. Biografier 5. Bara, Ljunits och Herrestads kontrakt. Lund 1954 - 1955 s 299-300.

Carlquist Gunnar "Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid." ser II. Biografier. 6. Frosta och Färs kontrakt. Lund 1957 584 s . 1957 s 221.

Carlquist Gunnar "Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid." ser II. Biografier. 8. Luggede kontrakt. Lund 1961 522 s - 1961 s 323-325.

Carlquist Gunnar "Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid." Ser II. Biografier. 9. Albo och Järrestads samt Ingelstads kontrakt. Österlens kontrakt. Lund 1963 - 1965 s 376-378.

Carlquist G "Lunds stifts herdaminne." ser II Biografier 1. Biskopar och domkapitel. Skeab. Berlings Arlöv 1980 - 1981 s 285.

Carlquist Sven "Tillufsläkten i Ystad." särtryck ur Ystads Allehanda 24 nov, 4, 11 och 18 dec 1954 24 s - 1955 s 304.

Carlquist Sven "En byfogde i Ystad på 1500-talet. Några anteckningar om ämbetet samt byfogden, sedermera borgmästaren Simon Michelsen." Ystads Allehanda 20 och 27 febr 1954 - 1956 s 51.

Carlquist Sven "Oluff Kofod och Jacob Ebbesen. Två gestalter i Ystad under danska tiden." Ystads Allehanda 3 och 10 dec 1955 19 s - 1956 s 51.

Carlquist Sven "Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid." ser II. Biografier. 7. Onsjö, Harjagers och Rönnebergs kontrakt Lund 1959 659 s - 1959 s 322-325.

Carlquist Sven och Borg Gösta "Ystadshistoria i sten." Ystads fornminnesförenings skrift nr XII Ystad 1967 207 s - 1968 s 61.

Carlqvist Sven "Ystadssläkter under trenne sekler." - 1978 s 111.

Carlquist Sven "Ystadssläkter under trenne sekler." /Fredrik Wilhelm Grönwall/ - 1978 s 175.

Carlson Olof "Ryttmästaren Nils Håkansson Trolle Strönhult, Örkened (död 1703 el 1704." Göinge hembygdsförenings årsbok 1958 30 s - 1959 s 282.

Carlson Olof "Minnen från en gammal Göingesläkt." Göinge hembygdsförenings årsbok 1960. Kristianstad 1960 - 1961 s 278.

Carlsson Ingemar "Ra-nytt. Riksarkivet informerar." nr 1 1969 De enskilda arkiven - 1969 s 314.

Carlsson I "Kungens familjearkiv." Stockholm 1995 228 s - 1996 s 58-59.

Carlsson Ingemar "På lögnens väg. Historiska bedrägerier och dokumentförfalskningar" Lund 1999 416 s - 2003 s 51-52

Carlsson Carl Ruben "Firir Berghi." Särtryck ur Fornvårdaren - 1974 s 243.

Carlsson Carl Ruben "Skånketraditionen." Särtryck ur Jämten - 1974 s 243.

Carlsson Gottfrid "I Wittenberg promoverade svenska magistrar. Utdrag ur filosofiska fakultetens dekanatsböcker 1561-1707." Lychnos, Lärdomshistoriska Samfundets årsbok 1962. - 1964 s 78.

Carlsson Ingemar "RA-nytt. Riksarkivet informerar." 1969 nr 2, 3, 1970 nr 1, 2 - 1970 s 139.

Carlsson Sten "Folkungarna - en släktkonfederation." uppsats i Personhistorisk Tidskrift 1953 häfte 3 - 1954 s 85.

Carlsson Sten "Bland mormoner och genealoger." understreckare i Svenska Dagbladet 27/8 1969 - 1970 s 72-73.

Carlsson Sten "Smålands Nation i Åbo 1640-1798 jämte övriga studerande smålänningar vid Åbo Akademi fram till år 1807. Biografiska anteckningar av Paul Wilstadius II: 1677-1798." Personhistoriska samfundets skrift nr 20. Stockholm 1985 135 s - 1986 s 42-44.

Carlsson Sten "Smolandi Upsaliensis. Smålandsstudenter i Uppsala. Biografier med genealogiska notiser av Paul Wilstadius. VI. 1745-1800." Smålands nation i Uppsala. Karlskrona 1986 317 s - 1988 s 204-206.

Carlsson Sten "Smolandi Upsaliensis. Smålandsstudenter i Uppsala. Biografiska och genealogiska notiser av Paul Wilstadius. VII 1801-1864." Smålands nation i Uppsala. Karlskrona 1990 336 s - 1991 s 363-364.

Carlsson Stig-Åke "Släktbok med familjetabeller över ättlingar till Carl Gustaf Svensson från Västra Ed, Kalm l och h h Johanna Charlotta Andersdotter (Puff) fr Rumskulla." - 1981 s 286.

Carlsson Ulla "Förteckning över svenska hembygdsföreningar." rapport nr 3 fr Kulturarvet i Falun - 1979 s 360.

Carlsson Ullagreta f Bronell "Jonas och Emma Bronells ättlingar. Uppställd av deras sonsons dotter." 1966 28 s - 1966 s 77-78.

Carlsson Ullagreta "Svenska släktkalendern 1976." 20 årg Bonniers 1976 468 s - 1976 s 315-316.

Carlsson Ullagreta "Svenska släktkalendern 1978." 1978 445 s - 1979 s 366-367 och 1980 s 88-89.

Carlsson Ullagreta "Svenska släktkalendern 1980." 477 s - 1981 s 370-371.

Carlsson Ullagreta "Svenska släktkalendern 1982." Bonniers 467 s - 1983 s 416.

Carlsson Ullagreta "Svenska Släktkalendern 1984." 452 s - 1985 s 438-439.

Carpelan Tor "Finlands ridderskaps och adels kalender 1950." Helsingfors 1949 602 s - 1950 s 75-76.

Carpelan Tor "Ättartarvlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna." första bandet A-G Helsingfors 1954 507 s - 1955 s 251-252.

Carpelan Tor "Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivnna ätterna." tredje bandet bokstäverna H-R Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget Helsingfors 1958 430 s - 1958 s 151-152.

Carpelan L E "Carpelan - 600 år namnhistoria." Stockholm 1980 - 1981 s 359.

Cassel E "Släkten Cassel av H Söderstéen 1913." kompl 1959 - 1974 s 243.

Cavallin B "Släkten Cavallin från Håldala." - 1977 s 323.

Cedergren Allan "Öja - anteckningar om en sockens historia." Hanse Produktion förlag 192 s - 1981 s 453-454.

Cederström Eugène "Kristianstad i äldre tider." - 1978 s 110.

von Celsing Lars "Familjekrönika." Författares bokmaskin 1986 232 s - 1987 s 295-296.

Cervin Gunnar och Knut Andreas "Bohussläkten Cervin." Göteborg 1965 46 s - 1973 s 216.

Chaffanjon Arnaud "Racine et sa descendance." Paris (1964?) 500 s - 1965 s 392.

de Champs Charles Léon "Antavlor. De Champs-Uggla." Berlingske Boktryckeriet Lund 1962 - 1963 s 305-306.

Clacén-Sundström Thage "Antavla för Maria Catharina Weijdling" 1968 - 1969 s 223.

Clacén-Sundström Thage "Komplement till musikdirektör August Fredrik von Waldow, hans hustru Maria Catharina Weijdling och deras barn." 1968 - 1969 s 223.

Clacén-Sundström Thage "Sammandrag av släkten Bror James Clacén-Sundström" 1967 - 1969 s 223.

Claesson Sten, Löwgren Stig, Nordlöf Gunnar, Silfverstolpe Mascoll "Svenska frivilliga i Finlands krig." Stockholm 1989 - 1991 s 473.

Clason F "Köpmän, bruksmän, ämbetsmän." 1. Till släkterna Clasons och Gahns historia, 2. Edward Clason och Clara Ulff 1950 - 1952 s 51.

Clason Fredrik "Köpmän, bruksmän, ämbetsmän, m personreg." - 1978 s 109.

Clemensson Per "Ekmanska släktföreningen. Alfabetisk medlemsförteckning o Genealogisk förteckning." - 1975 s 389.

Clemensson Per och Andersson Kjell "Släktforska! Steg för steg." LT:s förlag Stockholm 1983 - 1984 s 61-62.

Clemensson Per och Andersson Kjell "Hembygdsforska! Steg för steg." LT:s förlag Stockholm 1990 333 s - 1991 s 467-468.

Clemensson Per och Sjögren Bengt "Grafskrifter på Göteborgs stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser, Göteborg 1869." nyutgåva Landsarkivet i Göteborg Uddevalla 1993 195 s - 1993 s 381-382.

Colket Jr Meredith B och Bridgers Frank E "Guide to genealogical records in the national archives." Washington 1964 145 s - 1966 s 166.

Collijn Isa "Handlingar rörande helga lekamens gille i Stockholm." I. Gillesboken 1393-1487 Uppsala 1921, II-IV Erogata 1509-1528 Uppsala 1923, V-VIII Gillets lenata 1515-1528, Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528-1529 Uppsala 1930 - 1968 s 110-111.

Collin Carl Gustav "Knektar i Konga kompani." Växjö 1983 552 s - 1983 s 523-524.

Collmar Magnus "Sörmländska häradsdomböcker från 1500-talet." Sörmländska handlingar nr 16 Eskilstuna 1953 198 s - 1953 s 183-184, 258.

Collmar Magnus "Strängnäs stifts herdaminne." del 2 Den äldre Vasatiden. Södermanlands hembygds- och museiförbund. Nyköping 1964-65 875 s - 1967 s 334-337.

Collmar Magnus "Strängnäs stifts herdaminne." del I Medeltiden - 1979 s 269.

Collmar Magnus "Strängnäs stifts herdaminne Del 1 Medeltiden." Nyköping 1977 742 s - 1979 s 367-368.

Collmar Magnus "Trosa stads äldsta historia." Södermanlands museum småskrifter nr 1. Nyköping 1979 63 s - 1981 s 450-451.

Collmar Magnus m fl "Strängnäs stifts herdaminne." Del 3. Den yngre vasatiden. Södermanlands museum 2000 807 s - 2001 s 414-415.

de Coninck Hennings JFB och PC "Beiträge zur Geschichte der Familie Hennings 1500-1900." - 1975 s 389.

Corin Carl-Fredrik "Justitiekollegium, förmyndarkammaren och rådhusrättens första avdelning i förmyndarskapsärenden mm. Översikt över institutionernas utveckling och arkivbildning intill 1925." ur Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1954. Stockholm 1955 54 s - 1955 s 307.

Corin Carl-Fredrik och Rundquist Carl "Stockholms förmyndarkammare 1667-1956. Minnesskrift." Stockholm 1956 79 s - 1957 s 288.

Corin Carl-Fredrik "Självstyre och kunglig maktpolitik inom Stockholms stadsförvaltning 1668-1697." Stockholms kommunalförvaltning monografi nr 21. Stockholm 1958 671 s - 1958 s 158-159.

Corin Carl-Fredrik "Arboga stads historia från 1500-talets mitt till 1718." - 1980 s 82.

Corin Carl-Fredrik "Arboga stads historia." Andra delen. Från 1500-talets mitt till 1718. Köping 1978 588 s - 1981 s 461-466.

Cormack Alexander A "The Chalmers family and Aberdeen newspapers. Links between Aberdeen och Gothenburg." Aberdeen 1958 39 s - 1959 s 224.

Cormack Alexander "Susan Carnegie 1744-1821. Her life of service" Aberdeen 1966 387 s - 1968 s 60, 115.

Cormack Alexander Allan "James Dickson, M A" 1968 110 s - 1968 s 157.

Cormack Alexander Allan "Susan Carnegie of Charleton 1744-1821. Annals of virtue." - 1970 s 75.

Cormack Alexander Allan "The Mahratta wars 1797-1805. Letters from the front." 1971 124 s - 1973 s 218.

von Corswant-Naumburg Inga "Huvudbanér och anvapen under stormaktstiden" Ödins förlag AB Visby 1999 380 s - 2000 s 57-58.

Cramér f Cramér Emelie "Barndomsminnen." Släktföreningen Cramér skrift nr 1. särtryck ur Gotlands Allehanda Visby 1953 14 s - 1962 s 78.

Cramér f Cramér Emelie "Kvinnoprofiler inom släkten Cramér och med den befryndade släkter." Släktföreningen Cramér skrift nr 5. Efter originalmanuskript i Crameriana del IV. Stockholm 1962 8 s - 1963 s 301.

Cramér Hedvig "Dikter." Släktföreningen Cramér skrift nr 6 - 1963 s 301.

Cramér Kim "Cramerus Gothlandicus Upsaliensis." Släktföreningen Cramér skrift nr 2. Efter manuskript i Crameriana del V. Stockholm 1960 7 s - 1962 s 78.

Cramér Margareta "Anna Cramér, 1857-1941. Minnesutställning ordnad av släktföreningen Cramér. Katalog." Släktföreningen Cramér, skrift nr 7. Stockholms stadsmuseum 16-20 juni 1962 Stockholm 1962 14 s - 1963 s 301.

Cramér Tomas "En visbyköpman på 1600-talet." särtryck ur Gotländskt Arkiv 1959. Släktföreningen Cramér skrift nr 3. 8 s - 1962 s 78.

Crawford Lillie och Crawford Robert Junious "Roos af Hjelmsäter. A Swedish noble family with allied families and emigrants" Gateway Press Inc Baltimore MD 1996 626 s - 1997 s 239-240.

Cristmanson Gertrud "Greta Rodenstam, forskare, historiker, hudiksvallsskildrare, lyriker." särtryck ur Hälsingerunor 1980 - 1981 s 360.

Crona Sune H "Släkten Crona 1653-1930. Personhistoriska anteckningar" Lund 1930 21 s - 1952 s 116.

Cronberg Olof "Min farfars farfar, murmästaren Sven Cronberg (1798-1885)." - 1980 s 206.

Cronberg Olof "Min morfars far läroverksadjunkten Johannes Hellsten (1847-1922)." Kopieringshuset Electra. Malmö 121 s - 1982 s 78-79.

Cronberg Olof "Per Henrik Törngren. Lovisa Maria Hjelms ättlingar. Supplement 1972-1996" Falun 1996 317 s - 1997 s 237-238.

Cronlund Eskil "Några minnesbilder kring en gammal kalmarsläkt." ur Barometern 1957-10-14 - 1958 s 49.

Cronlund Eskil "Antavla för Carl-Magnus och Carl-Johan Cronlund." 1972 - 1974 s 190.

Cronlund Eskil "Cronlund (från Ålem), släktutredning." - 1976 s 211.

Cullberg Tor "Onsalasläkten Cullberg. Numera spridd från Malmberget till Ystad." Uddevalla 1996 240 s - 1996 s 173-174.

Curman f Palme Birgitta "Johan Palmes släkt, släktöversikt m personreg." - 1978 s 172.

Currer-Briggs Noel "Worldwide family history." Routledge & Regan Paul. London 1982 230 s - 1983 s 522-523.

Dackman Håkan "Släkten Morström från Västanfors. Släktöversikt." - 1980 s 208.

Dahl Carl Yngve "Kungliga Svea livgardes historia, del VI: Biografiska uppgifter om regementsofficerskåren 1903-1981. Stockholm 1983 415 s - 1984 s 57-58.

Dahl Eyvin "Den gjenoppstandne Birgitta Brynjulfsdatter." årg 1949 av Ætt og Heim Rogaland Historie- och Ættesogelag i Stavanger - 1951 s 262.

D O (Dahl Olga) "Ett märkligt arv i Uddevalla." Bohuslänningen den 25 mars 1963 - 1963 s 303.

Dahl Torsten "Svenska släktkalendern 1962." femtonde årgången ny följd Albert Bonniers förlag Stockholm 1962. - 1962 s 132-134.

Dahl Torsten "Svenska släktkalendern 1965." 17 årg Albert Bonniers förlag. Stockholm 1965 456 s - 1965 s 383-384.

Dahlby Frithiof "Svensk heraldisk uppslagsbok. Lexikon över svenska sköldemärken tillhörande samtliga på Riddarhuset introducerade ätter samt icke introducerade ätter." Albert Bonniers förlag Stockholm 1964 237 s - 1965 s 386-387.

Dahlby Frithiof "Symboler och tecken." Diakonistyrelsens bokförlag Stockholm 1954 - 1980 s 209.

Dahlén Georg "Om Trevattna by och Salatorp." särtryck ur Falbygden nr 20 Falköping 1966 s 1-14 - 1966 s 76.

Dahlgren E "Arkivfilmningen i landsarkivet." ur Ångermanland 1956 s 96-101 - 1956 s 96.

Dahlgren Harald "Min mödernesläkt." Skara 1904 32 s - 1964 s 191.

Dahlman Bengt "Våra släkter, Majas och mina." Göteborg 1968 - 1968 s 162.

Dahlman Bengt "Ändringar och kompletteringar till "våra släkter, Majas och mina." 1970 15 s - 1970 s 71.

Dalgren Lars och Moberg Ove "Karlstads stads historia." III 1815-1949 Stadsfullmäktige i Karlstad 1954 - 1955 s 258.

Dahlstedt Bo "Dahlstedt. Släktsammanställning." - 1980 s 82.

Dalström Harald "Helsingfors lycei matrikel 1831-1889." Genealogiska Samfundets i Finland skrifter XXI. Helsingfors 1953 196 s - 1954 s 83.

Damstén Birger "Gustaf von och Santa Anna. En krönika om kaplanen Johan Malin och hans ättlingar." Tryckeri och Tidnings AB Borgå 1979 - 1980 s 207.

Danielsson Carl "Danielsson från Näshult." Norrköping 1949 - 1951 s 200.

Davidsson Åke "Birger Mörner och hans stambok." Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner meddel nr XL. Örebro 1982 104 s - 1983 s 337-338.

Degerman Allan, Gattberg Inga och Myrsten Lars "Brevväxlingen mellan Johan Cristopher Löfvenberg och Hilda Euphrosyne Lindström-Löfvenberg åren 1864-1898." Stockholm 1977 387 s - 1978 s 110, 115.

Deurell Styrbjörn "Släkten Deurell." Släktgren 2 - 1971 s 473.

Deurell Sven "Släkten Deurell från Dörby socken i Småland." utarbetad 1951-55, kompletterad 1960 - 1968 s 58.

Deurell Sylvia "Släkten Theander." - 1968 s 58.

Dieden Anders "Något om släkten de Lavals äldre anor." 1980 9 s - 1982 s 178.

Dorset H och Walker Edgar H "Heirloom Lineage Record." - 1977 s 323.

Drittenbass J "Das Rheintal. Geschichte des Rheintals ..." - 1975 s 390.

Drummond José Tavares "A familia Drummond. No Brasil." Tomo I No I Publicagôes de Colégìo Brasileìro de Genealogia 1969 - 1970 s 75.

Duhs H "Svensk Bankmatrikel." 1951 Stockholm 1951 694+626 s - 1952 s 117.

Durye Pierre "La genealogie." Presses Universitaires de France Paris 1961 128 s - 1962 s 263.

Dworzaczek Vlodzimierz "Genealogia." Warszawa 1959 182 s - 1961 s 335.

Dyhr Sylvin Ingeborg "Släkten Levan från Sagu." - 1979 s 361.

Dyhr Sylvin Ingeborg och Hèrnod Eva "Gamble leutinanten och hans släkt. 400 år med släkten Dyhr-Hèrnod. En släktkrönika." Helsingfors 1991 412 s - 1992 s 237-239.

Döös Maria "Postridaren på Åsen." Halmstad 1951 258 s - 1952 s 39-40.

Ecker Friedrich "Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung." 7 uppl nybearb av Johannes Krause Degener/Schellenberg bei Berchtesgaden 1951 - 1974 s 192.

Edelfeldt Walter "Cornelius Svinhufvud på Flen i Floda och hans släkt." del 1 En släktkrönika 1970 66 s - 1971 s 487-488.

Edenheim Walter "Dringenbergska gården." Malmö 1964 125 s - 1966 s 161.

Edestam Anders "Släkten Hedræus." särtryck ur Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok Hembygden 1950 s 70-85. Göteborg 1950 - 1950 s 150.

Edestam Anders "Ur Stigens äldre historia." särtryck ur "Färgelanda" häfte 2 1949 s 7-17 Uddevalla 1950 - 1950 s 150.

Edestam Anders "Om Pålesläktens ursprung." särtryck ur Färgelanda nr 1, 1951 10 s - 1953 s 260.

Edestam Anders "Vågsäter. Ur en gårds krönika." särtryck ur Färgelanda 1951, tr 1952 6 s - 1953 s 261.

Edestam A "Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar." II Domprosteriet, Älvdals kontrakt, Visnums kontrakt. Stiftshistoriska Sällskapet Värmlands museum Karlstad 1965 388 s - 1966 s 154-157.

Edestam Anders "Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar." delarna 1 och 5 samt Person- och församlingsregister utarb av Gunnar Bergström - 1976 s 211.

Edestam Anders "Ur Vedbo härads domböcker 1613-1732." 425 s - 1976 s 210, 1977 s 325.

Edgren Anders H "Från Johan Edgren (1724-1789) härstammande släkter, stamtavla m biogr ant." - 1977 s 323.

Edling Nils "Risteliska slägtens ursprung och ättelängd och Grubbars och Risteliers slägtebok. Två handskrifter granskade." särtryck ur Kungl Humanistiska Vetenskaps-Samfundets i Uppsala årsbok 1959 Uppsala 1960 48 s - 1960 s 199.

Edling Nils och Westlin David "Släkterna Westlin, Östling och Ribacke samt med dem befryndade. Sammanställning." - 1981 s 286.

Edling Nils "Lagläsaren Per Larssons dombok 1638." Almqvist & Wiksell 1937 - 1981 s 446.

Edling Nils "Upplands lagmansdombok 1578-79." Almqvist & Wiksell 1929 - 1981 s 448.

Edling Nils och Svenonius Olof "Upplands lagmansdombok 1581 och 1586." Almqvist & Wiksell 1950 - 1981 s 448.

Edlund Barbro "Lunds universitets matrikel 1732-1830." Liber läromedel - 1980 s 83.

Edlund Barbro "Lunds universitets matrikel 1732-1830." C W K Gleerup Lund 1979 - 1980 s 93.

Edlund Barbro "Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814." - CWK Gleerup Lund 1981 - 1981 s 446.

Edlund Barbro "Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814." C W K Gleerup Lund 1981 - 1981 s 455-456.

Edlund Barbro "Göta Hovrätts auskultanter." Lund 1984 168 s - 1991 s 457-459.

Edlund Barbro "Lunds stifts herdaminne." Ser II. Biografier 14. De obefordrade prästerna. Lund 1991 591 s - 1992 s 48-50.

Edman Björn "Släkten Edman från Dragsmark, Bohuslän." - 1974 s 243.

Edström J "Inventering av enskilda arkiv i Västsverige. Preliminär översiktsförteckning" 198 s - 1968 s 111.

Edström J Sigfrid "Minnen ur mitt liv." Ystad 1959 - 1974 s 192.

Edström J Sigfrid "Ruth Randall Edström 1867-1944." Västerås 1946 - 1974 s 192.

Ehrencron-Müller H "Gravskrifter i danske aviser 1759-1800." Gads forlag Köbenhavn 1944 - 1980 s 206.

von Ehrenkrook Hans Friedrich "Genealogisches Handbuch des Adels." Tre delar Förlag C A Starke i Glücksburg an der Ostsee 600 s/del - 1953 s 185-186.

von Ehrenkrook Hans Friedrich "Genealogisches Handbuch des Adels." Band 30 Freiherrliche Häuser A V 504 s, Band 31 Freiherrliche Häuser B III 528 s CA Starke Verlag Limburg/Lahn 1963 - 1964 s 194.

Ehrling Sigfrid "En släkt från Ärtemark." Mellerud 1961 105 s - 1962 s 137.

Ehrling Sigfrid "Släkten Brask från Nordmarks härad." Mellerud 1963 92 s - 1964 s 63-64.

Ehrling Sigfrid "Svartengrenska släkten." Mellerud 1965 128 s - 1966 s 71.

Ehrnrooth Leo "Stadskommunerna i Finland och deras självstyrelse." - 1978 s 170.

Ejwerts Axel "Vår Bygd." 1951 årg 36 Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Halmstad 1951 140 s - 1952 s 53.

Ek Sven B "Stadens födelse." (Eslöv) - 1978 s 170.

Ekberg Bertil "Säteriet Kråk. Dess bygd och människor. Några anteckningar." särtryck ur Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift Bd V: 7-8 Lidköping 1954 30 s - 1955 s 306.

Ekegrén K E "Frimurareordens IX provins, kalender och matrikel 1925/26." 1925 - 1974 s 244.

Ekelund John "Värmlandssläkten Ekelund." - 1952 s 42.

Eklund J A "Biskop Paulus Genberg. Anteckningar till hans levnadshistoria." Stockholm 1925 280 s - 1969 s 311.

Ekman Arne "Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna av Tor Carpelan." tredje bandet S-Ö Helsingfors 1965 s 947-1365 - 1966 s 84-85, s 164.

Ekman Arne "Personregister över ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna." Helsingfors 1966 187 s - 1967 s 164, 228.

Ekselius Paul "Aspeland. Ett småländskt härad." Barometern Kalmar 1980 - 1981 s 445.

Ekselius Paul "Aspeland. Ett småländskt härad." tr Barometern Kalmar 1980 104 s - 1981 s 460-461.

Ekström G "Västerås stifts herdaminne." I Medeltiden och reformationstiden. 2. Återstående församlingar. Västerås, tr Falun 1949 859 s - 1950 s 75.

Ekström Gunnar "Västerås stifts herdaminne." II:1 1600-talet dubbelband Västerås 1971 - 1971 s 495-496, 1972 s 70.

Ekström Gunnar "Västerås stifts herdaminne." del I:2 (andra förs än i Västerås stad) - 1977 s 407.

Eldh Brita "Carl Eldh, en minnesskrift av dottern." - 1977 s 406.

Elfstrand Percy "Svensk Historisk Bibliografi 1959." Svenska Historiska Föreningen. Stockholm 1961 - 1963 s 264-265.

Elfström Wilhelm "Släktregister upptagande Elvina och Johannes Elfström med barn, barnbarn och barnbarnsbarn." 3 s - 1967 s 226.

Elfström Erik "Stamtavla för urmakarsläkten Elfström." - 1977 s 406.

Elgenstierna Ulla "Svenska släktkalendern 1950." årg 14 Stockholm 1949 914 s - 1950 s 75.

Elgqvist Eric "Råbygrenen av Malmösläkten Bager." Lund, tr Tierp 1949 91 s - 1950 s 75.

Elmgren Staffan "Ljungqvist, släktgrenen från Kristdala. Utredning." - 1980 s 207.

Elthammar Bo "Stockholms tänkeböcker från år 1592." Del XVIII: 1629. Stockholms stadsarkiv 2000 376 s - 2001 s 407-408.

Elthammar Bo "Stockholms tänkeböcker från år 1592." Del XIX: 1630. Stockholms Stadsarkiv 2002 360 s - 2003 s 61-62.

Eman Axel "Broströmska släktens ursprung." artikel i Kristinehamns Posten 1950-02-08 - 1950 s 146.

Enache Nicolas "Avkomlingar till Peter den Store, Tsar av Ryssland." Paris 1983 - 1989 s 132-134.

Enckell Gerhard "Släkten Zitting." Genealogiska Samfundet i Finland skrift 52. Saarijärvi 1996 259 s - 1996 s 114-115.

Enckell Jarl "Gisiko, en släkthistorisk studie." - 1978 s 170.

Enekvist Agne "Människor vid en gård. Sorby i Väte." Visby 1964 55 s - 1967 s 277.

Engdahl Gösta "Högby skola." särtryck ur Öländsk Bygd 1974 - 1975 s 389.

Engdahl Gösta "Utdrag ur Adolf Arvidssons dagbok 1872." - 1980 s 82.

Engdahl Gösta "Källa prästgård, Öland." - 1980 s 83.

Engdahl Gösta "Sällskapet Ölänningarna, jubileumsskrift 1911-1961." - 1980 s 84.

Engelke Fredrik "Släkten Engelke. Personhistoriska anteckningar och data." Linköping 1950 216 s - 1950 s 149.

Engelstad Sigurd "Blakstad i Asker. Gården og slekten." Oslo 1958 581 s - 1974 s 110-111.

Enger P H "Fortifikationsbefälhavarna i Karlskrona." särtryck ur Tidskrift i Fortifikation 1949 h 4 Filipstad 1949 58 s - 1950 s 73.

Enger P H "Kungl. Fortifikationens historia." V:1 Personal och fältförhållanden 1811-1900 häfte 1 Filipstad 1951 353 s - 1952 s 51.

Enghoff Karl "Kristianstad 1614-1914" Lund 1914 - 1969 s 223.

Engström Karl "Jesper Skovs epitafium i Ronneby kyrka och Anna Grans epitafium i Ronneby kyrka." artiklar i Blekinge läns tidning 25/8, 4/9, 15/9 samt 30/9 och 17/10 1955 - 1956 s 51.

Engström J G "Namnrulla över V arméförd:s underbefäls- och rekrytskolor i Falun 1909-10." - 1977 s 325.

Engström Stig "Bergsmanssläkten Engström från Fahlun." - 1980 s 206.

Ericson Lars "Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred." Stockholm 1995 276 s - 1996 s 55.

Ericson Rolf "Släkttavlor." - 1976 s 112.

Ericsson Acke "Litteratur om Skåne." - 1975 s 391.

Ericsson Acke "Litteratur om Skåne 1975." - 1976 s 211.

Ericsson Acke "Litteratur om Skåne 1976." - 1978 s 110.

Ericsson Gunnar I "Sven Eriksson (Lindbergs socken, Halland) härstamning och ättlingar. Släkterna Berg, Barry m fl." 104 s - 1969 s 308-309.

Ericsson Gunnar I "Krog Olsson i Kyrkefjäll, biografi och härstamning." - 1977 s 406.

Ericsson Gunnar I "Krog Olsson i Kyrkefjell." Göteborg 1977 36 s - 1978 s 118-119.

Ericsson John "Skrivargården Flarken. Släkt-, och hembygdsforskningar inom Bygdeå och Nysätra socknar i Västerbotten." Umeå 1955 157 s - 1956 s 49-50.

Ericsson Per "Jönköpings jordegummor. Från 1600-talets vidskepelse till 1700-talets vetenskap." Junecopia Förlag Jönköping 1999 48 s - 2000 s 58-59.

Ericsson Pontus "Ringshyttesläkten. Ett bidrag till släktens historia." Stockholm 1962 78 s - 1963 s 299-300.

Eriksson Erik "Några anteckningar om gravarna i Sollentuna kyrka." Motala 1950 68 s - 1952 s 48.

Eriksson Erik "Edfelt Johannes. En bibliografi." Kungl. biblioteket - 1975 s 388.

Eriksson Gösta "Mina anfäder i Nora Bergslag." - 1951 s 262.

Eriksson Margareta "Släktutredning från Tunge härad i Göteborgs och Bohus län." - 1971 s 427.

Eriksson Margareta "Hisingsfolk. Släktutredning." - 1973 s 218.

Eriksson Margareta "Martin Spjuth i Åmål." Släktutredning - 1974 s 245.

Erneling Dan "Register över en släkt från Målen, Slätthögs sn Kronob län." - 1981 s 285.

Espeby Anders J:son "Släktutredning." från Espelunda i Morup (Hall.) - 1978 s 170.

Essén Eugén och Kindestam Sven "Kurs i Släktforskning." Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Stockholm 1951 34 s - 1952 s 48.

Estbom Sigfrid "Från Taberg till Tranquebar." Levnadsteckning över biskop David Bexell." Stockholm 1940 176 s - 1964 s 73.

Estlander Robert "Släkten Estlander." särtryck ur Österbottnisk årsbok 1965 75 s - 1966 s 81.

Ewert R Klaus "Quellen und Schriften zur Bevölkerungsgeschichte Norddeutschlands." Vorpommern. I. Trauregister aus den ältesten Kirchenbüchern von den Anfäng bis zum Jahre 1704. Band 1. Die Insel Rügen." Förlag Franz Schubert Göttingen 1985 115 s - 1985 s 433-434.

von Eyben August "Stamtavle over Slægten Stockfleth." Köpenhamn 1929 123 s - 1950 s 147.

Eyton Sigfrid "Beata Gyllenstings anor." - 1981 s 359.

Fabritius Albert "Borgmester Niels Jacobsens stambog." Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie Köpenhamn 1966 54 s - 1966 s 165.

Fahlgren Roland "Släkten Fahlgren." - 1978 s 170.

Faith-Ell Jan "Släkttavla fär Anders Mattsson, Ekeby i Malsta." - 1980 s 207.

Falk Alfred och Johan "Falkgården i Linghed. Minneskrift till släktmöte den 20 juni 1953." Gävle 1953 8 s - 1961 s 329.

Falk Bertil "Om Carl Skånberg och hans mor." Östergötlands Dagblad den 7 aug 1963 - 1963 s 304.

Falk Magnus "Corporalen Oluff Falck i Sandika och hans ättlingar." Stockholm 1971 160 s - 1973 s 214-215.

Falk Magnus "Släkten Rothstein från Eksjö." 108 s - 1974 s 188-189.

Falk-Jensen Arild "Købmand W E B Jensens og hustrus efterkommere." - 1975 s 389.

Falkenberg Fr - "Släkten Silfverstolpe och dess ursprung Hesselgren från Dalsland." - 1980 s 84.

Falkman Carl "Malmösläkten Falkman 1665-1900." Stockholm 1901 - 1974 s 192.

Fehling E F "Lübeckische Ratslinie, von den Anfängen der Stadt bis auf die Gegenwart." - 1980 s 83.

Fehrman D "Carl Fredrik af Wingård såsom biskop över Göteborgs stift." - 1977 s 325.

Fehrman D ""Wingård Johan, Självbiografi." - 1977 s 325.

von Feilitzen Fredrik "Familjen Casparsson och Villa Snäckan." särtryck ur Nackaboken 1975 - 1976 s 112.

Fjellström Per "Med katekes och färla i Lappmarken." 112 s - 1988 s 196-197.

Falk E "Blad ur Släktbok för adliga ätten Drakenberg n:r 313." 71 s - 1950 s 76.

Falkenberg Didrik "Lekanderska släkten från Småland." Stockholm 1955 40 s - 1956 s 142-143.

Falkman Ivar "Liten krönika inför släktmötet i Stockholm 27 september 1969. Utdrag ur Sophie Roséns (1813-1904) självbiografiska anteckningar." 1969 - 1969 s 314.

Flod Astrid "Åhus på 1920-talet. Gunnar Bergkvist berättar." S:ta Annas gille i Åhus skrift nr 6. 32 s - 1988 s 47-48.

Flodén N A "Sågverkspatronerna." Sundsvall 1949 395 s - 1950 s 151.

Floderus Sven "Supplement till släkten Floderus genom elva generationer." 25 s - 1960 s 115.

Florén Anders m fl "Valloner-järnets människor" Gidlunds Stockholm 2002 290 s - 2003 s 115-117.

Fockema Andreae S J "Archives des églises wallonnes des Pays-Bas." - 1954 s 180.

Fogelberg Sune "Släkten Fogelberg. Biografiska anteckningar." Stockholm 1963 - 1964 s 63.

Fogelberg Torbjörn "Godsägare Oscar Ekman på Bjärka-Säby. Människor, miljöer och tankar kring en stor svensk donator." Göteborg 1995 534 s - 1996 s 49-51.

Forsberg Karin "Gusums bruks historia 1653-1953." Stockholm 1953 221 s - 1953 s 285.

Forsberg Wiktor "Släktregister över släkten Forsberg 1959 100 s - 1969 s 309.

Forssell N "Borås stads historia." 1. Borås 1952 410 s - 1953 s 265.

Forssell N "Borås stads historia." 2. Borås 1953 397 s - 1954 s 86.

Forsstrand Carl, Swahn Waldemar, Magnuson Carl "Stockholms Borgerskap. Historik, porträtt och biografier." Stockholm 1929 800 s - 1953 s 180.

Fredricsson Bengt "Timmermansordens hospital. Ett 200-årsminne." Timmermansorden Stockholm 1996 168 s - 1996 s 175.

Fredericksson A "Nord-rasen. Den göthiska nord-rasen." Skenninge 1933 - 1981 s 446.

Fredriksson Olof "Släktkrönika." del I och II. Adler-Ridderbergs släktförening Östersund 1949 48 s resp 1951 48 s - 1952 s 42-43.

Fredriksson Olof "Släktkrönika utgiven av Adler-Ridderbergs släktförening." del IV Östersund 1957 48 s - 1957 s 330.

Fredriksson Olof "Adler-Ridderbergs släktförenings skriftserie. Släktkrönika." del V Östersund 1960 40 s - 1960 s 204.

Frenning Helmer "Per Larssons (död 1690) släkt från Östra Klagstorp nr 1, Malmöhus län." Stockholm 1959 88 s - 1960 s 111-112.

Frenning Helmer "Kompletteringar till Herman Nilssons-Ehles antavla." 9 s - 1975 s 319.

Fresk Eric T "Några anteckningar om släkten Fresk." 1970-1971 - 1973 s 220.

Freudenthal Gunnar "Släkten Freudenthal från Balticum och Värmland jämte Tössesläkten Freudenthal." Höör 1957 26 s - 1958 s 45-46.

Friberg Nils "Dalarnas befolkning på 1600-talet. Geografiska studier på grundval av kyrkböckerna med hänsyn till folkmängdsförhållandena." Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola Stockholm 1954 - 1971 s 428.

Friberger Sven "Släkten Friberger, släktöversikt." - 1979 s 360.

Friberger Sven "Släkten Friberger - en krönika." Göteborg 1980 - 1980 s 206.

Fridh Berit och Hans "Byaliv o bondekiv i Skåne 1650-1750." - 1978 s 110.

Fridh Berit och Hans "Möllesving o andra ting i Skåne 1650-1750." - 1978 s 110.

Fridh Bertil o Hans "Statsminister Per Albin Hanssons antavla." - 1978 s 171.

Fridh Berit och Hans "Personregister till Möllesving och andra ting samt Byaliv och bondekiv." - 1979 s 268.

Fridh Berit och Hans "Byaliv och Bondekiv." samt "Möllesving och andra ting." Malmö 1976-78 - 1979 s 276-277.

Fridh Berit och Hans "Rätt och snett på Söderslätt." Malmö 1980 339 s - 1983 s 517-518.

Friesia Almén Gunhild "Tillägg till Elias-Fries-släktens historia." Stockholm 1953 43 s - 1953 s 78.

Friis Niels "Dødsfald i Danmark i aaret 1968." tillæg til Personalhistorisk Tidskrift 90 aarg, 15 række, fjerde bind 1970 København 1970 - 1970 s 140.

Friis Niels resp Benedikte "Dødsfald i Danmark åren 1968-72." tillägg till Personalhistorisk Tidsskrift - 1974 s 246.

Fris-Neovius Elin "Mormor Lydia (Anstrin f Nygren)." - 1980 s 206.

Fris-Neovius Elin "Neovius antavla." - 1980 s 208.

Frykenstedt Holger "Carl August Ehrensvärds resa till Italien 1780, 1781, 1782." ur Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner meddelande n:o XXII Örebro 1954 78 s - 1955 s 256.

Fryklöf Lars-Einar "Antavla för Margareta Cygnell, Finland." - 1979 s 359.

Fryklöf Lars-Einar "Stamtavla för Olof Fryklöf." - 1979 s 360.

Fryklöf Lars-Einar "Stamtavla för Per Olof och Anna Kristina (f Heikel) Grape." - 1979 s 360.

Fryklöf Lars-Einar "Antavla för Anders Halling från Skön." - 1979 s 360.

Frändén Jonas Petter och Hasselberg Bertil "Gulliksläkten från Hällesjö." Örnsköldsvik 1953 419 s - 1954 s 77.

Furtenbach Börje "Furtenbachska släktboken." Stockholm 1959 300 s - 1959 s 216-217.

Furtenbach Börje "Släktforskning för alla." ICA-förlaget Västerås 1971 - 1971 s 475-476.

Furtenbach Börje "Furtenbachska släktboken." 2 utg - 1977 s 323.

Furtenbach Börje "Släktforskning för alla." Fjärde omarbetade upplagan ICA-förlaget Västerås 1983 - 1984 s 60-61.

von Furtenbach Franz Josef "Geschichte des Geslechts Furtenbach" C A Starke Verlag Limburg (Lahn) 1969 370 s - 1969 s 315-316.

Fürst Otto "Släkten Fürst." Göteborg 1970 122 s - 1971 s 474.

Fåglefelt Bengt "Från katekesförhör till folkskola." Vara Hembygdsförening skrift nr 7. Vara 1990 118 s - 1991 s 461-462.

Gadd P Er "Den nya släktkalendern i Finland." andra delen Söderström & Co:s Förlagsaktiebolag Helsingfors - 1957 s 233.

Gadd P Er ("Släktkalender"). tredje delen (1:a och 2:ra delarna 1949 resp 1956) Söderström & C:o Förlagsaktiebolag Helsingfors 307 s - 1960 s 119-120.

Gadd Erik "Släktkalender III." Helsingfors 1960 - 1960 s 207.

Gallén Jarl "Kring Fånö- och Rumbyätternas härstamning." Historisk Tidskrift för Finland häfte 3-4 1949 - 1950 s 153.

Garland S-O "Båtsmän i Roslagen." Norrtälje 1992 102 s - 1993 s 505-506.

Garland Sven-Olof "Dragoner i Roslagen." Norrtälje släktforskarförening skrift nr 6. Norrtälje 1994 64 s - 1995 s 504-506.

Garmo Sune "Nisses Anders Ersson - en släktbok." - 1979 s 268.

Garnert Jan "Kulturhistoria för släktforskare." ICA bokförlag Västerås 1982 208 s - 1983 s 339.

Gavelin Rut "Blad ur de äldre byarnas historia." särtryck ur Åsele sockens historia 53 s - 1971 s 481.

Geber Stig "Antavla för släkten Geber." - 1981 s 284.

Gedda Torsten "Släkten Gedda från Bohuslän. Biografiska anteckningar." Wettergren & Kerbers bokhandelsaktiebolag Göteborg Skövde 1953 - 1954 s 170.

Gedda Torsten "Gravarna i och vid Kristine kyrka i Göteborg." särtryck ur Tidskrift för Göteborgs stads tjänstemän 1961 nr 7-10." - 1963 s 261.

Geijer Karin "Innan allt är glömt." Uppsala 1970 - 1971 s 473.

Geijer Lennart och Wahlström S L "Frans Anton Ewerlöfs minnen som informator på Föskeds bruk 1818-1820." särtryck ur Med Hammare och Fackla XVII 1948 54 s - 1950 s 74.

Geijer Lennart "Släkten Geijer jämte dottersläkterna von Geijer och af Geijerstam. En sammanställning utarbetad på grundval av ett manuskript av majoren Nils af Geijerstam." Stockholm 1953 264 s - 1953 s 285-286.

Geijer Lennart "Förnamn i Geijerska släkten." Geijerska släktföreningen meddelanden VII Uppsala 1980 - 1981 s 285.

af Geijerstam K A E "Kungl. Skaraborgs regementes överstar och chefer 1624-1942. Personhistoriska skildringar." - 1952 s 51.

af Geijerstam Nils "Ribbingsfors." Geijerska släktföreningens meddelanden IV. Uppsala 1971 71 s - 1972 s 154.

Gejrot Jan "Stockholms tänkeböcker från år 1592." del XVI 1627 Stockholms stadsarkiv Stockholm 1994 356 s - 1996 s 116-117.

Gejrot Jan "Stockholms tänkeböcker från år 1592." del XVII 1628 Stockholms stadsarkiv Stockholm 1998 357 s - 1999 s 447-448.

Gellerstedt Nils "Släkten Gumælius 1580-1952." AB S Gumælius Annonsbyrå vid firmans 75-årsjubileum 1952 97 s - 1953 s 263.

Gellerstedt Nils O "Släkten Gellerstedt från slutet av 1400-talet samt andra släkter med namnet Gellerstedt vilkas samband med huvudsläkten ej kunnat klarläggas." Stockholm 1954 129 s - 1954 s 78-79.

Gentz Lauritz "Hur såg C W Scheele ut?" ur Svensk farmaceutisk tidskrift häfte 17 och 18 1958 - 1958 s 154.

von Gerber Tage "Ätten von Gerber sedan medeltiden. Genealogisk-heraldiska och historiska uppteckningar med stam- och sigilltavlor, vapen, porträtt o a avbildningar." (1954) - 1955 s 253.

von Gerber T E "Über die Gründung Lübecks und den mittelalterlichen Adel im Staate Lübeck." - 1975 s 390.

Gercken Erich "Chronik der Familie Miesner." - 1980 s 83.

Gerle Thorsten "Gåsö. Ett bohusländskt skärgårdssamhälle genom fem sekler." Barneviks tryckeri Uddevalla 1963 - 1980 s 207.

Gezelius Birger "En prästman i Dalarna på 1600-talet. Magister Georgius Gezelius och hans familj. Släkthistoriska anteckningar." Falun 1958 64 s - 1959 s 326.

Gezelius Lennart "Vem var Pether Lagman?" 1959 3 s - 1959 s 283.

Gidlöf Leif och Carlson Berith "Arkiv i Karlstad 1980." - Föreningen Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkiv för Värmland Karlstad 1981 - 1981 s 446.

Gidlöf Leif "Forska själv! En bok om arkiven i Stockholm." Bildredaktör Peeter Mark. Stockholmsmonografier, Stockholms stad. Stockholm, tr Uppsala, 1990 236 s - 1990 s 227-228.

Gillby Johannes "En dalslandssläkt genom 300 år." (Sven Andersson Björkman (död 1709) kronofogde på Dal och Petter Andersson Wenersten handelsman i Vänersborg i slutet av 1600-talet) särtryck ur Dalsländsk Jul 1951 Åmål 1951 18 s - 1952 s 44.

Gillby Johannes "J O Wallins anfränder på Dal." ur Karlstads stifts julbok 1955 - 1956 s 95.

Gillingstam Hans "Hertig Bengt Algotsson och Magnus Nilsson Röde." särtryck ur Historisk Tidskrift 1950 - 1950 s 148.

Gillingstam Hans "Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden. Släkthistoriska studier." Stockholm 1952 837 s - 1953 s 180.

Gillingstam Hans "Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden. Register." Stockholm 1953 s 841-912 - 1953 s 261.

Gillingstam Hans "Den skånsk-norrländska släkten Svenonius." Personhistoriska Samfundet skrift nr 16 213 s - 1967 s 220.

Gillingstam Hans "Två gestalter ur Nasafjälls historia, Abraham Carlberg den äldre och den yngre." Särtryck ur Norrbotten, årsbok för Norrbottens museum 1968 s 213-218 - 1968 s 117.

Gillingstam Hans "Hammerstaätten." särtryck ur Svenskt biografiskt lexikon, XVIII - 1970 s 71.

Gillingstam Hans och Setterkrans Göran "Biskop Hans Brasks släktbok." Personhistoriska Samfundet Stockholm 1970 - 1971 s 428, 1972 s 69.

Gillingstam Hans "Flodaprästen Paulus Magnus (Hjort av Vilsta) härstamning." särtryck ur Personhistorisk Tidskrift s 54-57 - 1971 s 482.

Gillingstam Hans "Släkten Lagergréen." särtryck ur Personhist. tidskr. - 1974 s 244.

Gillingstam Hans "Efter vilket Scharfeneck är Skarpnäck uppkallat?" särtryck ur Namn och Bygd 1975 - 1975 s 389.

Gillingstam Hans "Genealogiska manuskript från vasatiden och stormaktstiden." särtryck ur Personhistorisk tidskrift 1974 - 1975 s 389.

Gillingstam Hans "Stormaktstidens rådsherrar." särtryck ur Historisk tidskrift 1977 - 1977 s 323.

Gillingstam Hans "Stamtavla, Pierrou." - 1979 s 361.

Gillingstam Hans "Äldre svenska frälsesläkter." 3:e häftet - 1990 s 55-58.

Gillingstam Hans "Äldre svenska frälsesläkter" Band 2 häfte 1 Stockholm 2001 121 s - 2002 s 78-80

Gillingstam Hans "Brev ur askan. De i slottsbranden 1697 eller på annat sätt förlorade miscellaneabreven enligt äldre arkivförteckningar, Johan Peringskiölds anteckningar mm." Stockholm 1996 - 2003 s 59-60

Gjötterberg Tore "Lauerbeck - en vitter östgötasläkt" Östgöta Correspondenten 1967-05-06 - 1968 s 65.

Gjötterberg Tore "Sucksdorff. Tillägg till Atle Wilskmans utredning i Släktbok II." särtryck ur Genos 1967 nr 1-2 - 1980 s 208.

Glambeck Carl "Antavla för Carl Viking (Anderson) Glambeck (född 27.3.1937 i Oakland Calif USA av svenska föräldrar). Utarbetad och sammanställd." Malmö 1966-69 - 1970 s 61-62.

Glambeck Carl "Antavla för Carl Viking (Anderson) Glambeck." komplettering 1971 - 1972 s 152.

Glarbo Henny "Privatarkiver fra tidsrummet 1660-1800 i Rigsarkivet, København." - 1975 s 389.

Glenzdorf "Internationales Genealogen-Lexikon." Bd 1-2 - 1980 s 82.

Goldkuhl Carola "Röster som tystnad. Släkt- och kulturhistoriska minnen." Stockholm 1953 164 s - 1953 s 284.

Goldkuhl Carola "Epitafierna berättar. Från Torups och Vinbergs kyrkor." ur Vår Bygd 1955-1956 - 1957 s 289.

Goldkuhl Carola "John Ericssonns brevväxling." - 1958 s 155.

Goldkuhl Carola "Hjalmar Elworth 1824-1887." 15 s - 1958 s 155.

Gottlieb Björn "Släkten Tisell i Östergötland." artikel i Östergötlands Dagblads söndagsbilaga 1950-08-26 - 1951 s 263.

Grafström Erik "Frans Michael Franzén. Några genealogiska uppgifter om hans släkt." andra uppl 1950 68 s - 1950 s 148.

Granat Stellan "Onsjö säteri. Kulturhistorisk undersökning." Älvsborgs läns museiförening. Vänersborg 1977 68 s - 1985 s 286-287.

Granberg Eva "Officerares och underofficerares släktskapsförhållanden vid Åbo-Björneborgs kavalleriregemente enligt avlöningslistan 1699 samt deras relationer till ätten Björnram av Helgås och släkterna Keith och Key, med en avslutande släkttavla över dessa." 1970 - 1971 s 426.

Grandjean P B "Slægtebog over en familie Junge." - 1975 s 389.

Granqvist Nils W "Lassehaga och komministrarna i Lyse." Lysekilsposten årg 62 1966 nr 149 - 1967 s 227.

Granström Birger "Anteckningar om släkterna Granström från Kasker samt Lind, Lindhé från Kalmar m fl." - 1976 s 112.

Granström G A "Några anteckningar om familjen Wertmüller." Stockholm 1919 395 s - 1955 s 303.

Grape A "Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek." två delar 1. Studier om släkten Ihre och om läkaren Abraham Bäck m m. 2. katalog över samlingen. Uppsala 1949 båda 797 s - 1950 s 76.

Grape Ernst "Postkontor och postmästare." Stockholm 1951 904 s - 1952 s 45-46.

Grill C "Statistiskt sammandrag av Svenska indelningsverket." bd 1-2 1855-58." faksimilutgåva med register 1978. Landsarkivet i Göteborg och Föreningen Genealogisk ungdom - 1979 s 362.

Grill Erik "Svenskt biografiskt lexikon." hft 99 Jungstedt-Karl IX, hft 100 Karl X Gustaf-Katarina - 1975 s 391.

Grill E "Svenskt biografiskt lexikon." hft 101 Katarina-Kinnman, hft 102 Kirstein-Klingenstierna - 1976 s 114.

Gripenberg G A "Generalmajor Hans Henrik Gripenberg. En biografisk konturteckning." Helsingfors 1937 311 s - 1967 s 344.

Gritzner M "Handbuch der Ritter - und Verdienstorden." Leipzig 1893, nytryck Graz 1962 - 1982 s 81.

Grauers Sven "Nya Lödöse tänkeböcker (1586-1621)." Skrifter till Göteborgs stads trehundraårsjubileum VI. Göteborg 1923 715 s - 1974 s 111-112.

Grotefend H "Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit." åttonde förbättrade upplagan nytryck 1948 216 s - 1953 s 261.

Gröndal Greta "Hallaröds dop- och födelsebok." Hässleholm 1989 378 s - 1991 s 463-464.

Gröndal Greta "Hallaröds vigsel- och begravningsbok." Hässleholm 1990 246 s - 1991 s 463-464.

Gröndal Greta "Hallaröds vigsel- dop- och begravningsbok." Hässleholm 1992 232 s - 1993 s 295-296.

Grönstedt Johan "Sedt och Hördt i Stockholm." I. Med porträtt och illustrationer Brobergs tr Stockholm 1919 - 1980 s 208.

Grönvall Sten "Anteckningar om en släkt Grönwall: Eksjögrenen och Växjögrenen." - 1952 s 116.

Guldbrandsen V A "Stamtavle over Familien Nyholm." - 1978 s 110.

Gustafson Anna-Greta och Lundberg Gustav "Gripsholms värdshus berättar." 1989 102 s - 1990 s 110-111.

Gustafson Bengt "Släkten Örtenholm." Stockholm - 1962 s 77-78.

Gustafsson Georg "Tygelsjö och Västra Klagstorp på 1850-talet." - 1978 s 111.

Gustafsson Johan "En bondesläkt från Rönö härad Södermanland." Ny omarbetad upplaga av släktutredningen från 1945. Huvudsta 1961 95 s - 1961 s 279-280.

Gustafsson Lars Jr "Gravar på Järfälla kyrkogård." Järfälla 1983 88 s - 1995 s 306-307.

Göransson Nils "Marbäcksgrenen av Smålands-släkten Klint." Linköping 1972 42 s - 1974 s 180.

Göransson Nils "Sancta Cecilias tjänare i Linköping." Klockrike 1983 75 s - 1986 s 52-53.

Göransson Nils "Klockare och organister i Linköpings stift." 1. Församlingar i Linköpings kommun. Stålgårdens förlag Linghem 1993 75 s - 1994 s 117-118.

Götherström Gunnar "Släkten Götherström upptecknad 1928 172 s - 1966 s 158.

Götlin Curt "Kronofogde Agaton Göthlin" Nerikes Allehanda 1962-03-07 - 1968 s 65.

Götlin Curt "Karlstads-journalisten K Allert i släktforskningens ljus." Karlstads-Tidningen 1961-09-23/29 - 1968 s 66.

Haartman Johan Johansson "Haartmans läkarebok av år 1765." Nytryck Uppsala 1963 391 s - 1974 s 248.

Hagberg Nils-Olof "Släkten Hagberg (från Kroppa)." sammanställd 1964 kompletterad 1969 36 s - 1970 s 70.

Hagelin Gösta "Östgötasläkten Hagelin från Svanshals." 1965 39 s - 1966 s 73.

Hagelin Gösta "Fädernas kyrka. Tidsbilder från svenskt 1700-tal." Lindblads förlag Stockholm 1967 160 s - 1968 s 57-58.

Hagelin Gösta "Östgötasläkten Hagelin från Svanhals. Komplettering av stamtavla utarbetad 1965." - 1974 s 185.

Hagerman Yngve "Resa i det förflutna." 425 s - 1986 s 221.

Hagerman Yngve "Släktöversikt för Birgitta Hagerman, född Fjällbäck." 49 s - 1987 s 473.

Haglund S "Till Paul U Bergströms 70-årsdag 1930." - 1974 s 243.

Hagson Marianne "Nyintroducerade svenska adelsätter." Stockholm 1992 77 s - 1993 s 367-368.

Hagstedt Blanche "Minnesanteckningar om Grytgöls bruk och släkten Burén." Anjotryck Finspång 1979 - 1980 s 207.

Hahr August "Västerås domkyrka." - 1977 s 325.

Hahr Gösta "Våra äldsta släktgravar." (släkten Hahr) - 1951 s 197.

Hahr Gösta "Släkten Hahr. Genealogisk översikt m m. En inledning till dess historia." Eksjö 1954 101 s - 1954 s 170-171.

Hahr Gösta "Wahrendorffska arkivet." Arkiv, Samhälle och Forskning, Svenska Arkivsamfundets skrift nr 4 Stockholm 1958 - 1958 s 93.

Hahr Gösta "The Hahr family." Norwalk Connecticut USA 1960 84 s - 1960 s 200.

Hahr Gösta "Hinrich Hahr, en handelsman från frihetstidens Stockholm." - 1980 s 82.

Haikonen Atte "Finlands kommunvapen." Suomen Kunnallislitto (Finlands kommunförbund) Helsingfors 1970 207 s - 1974 s 109.

Haley Alex "Rötter. Berättelsen om en amerikansk familj." övers av Helen Blomberg - 1978 s 109, 114.

Hall B Rud. "Johannes Rudbeckius dagbok." Lund 1938 304 s - 1973 s 219.

Hall Louisa S "Släkten Dinzey på St. Barthélemy." - 1979 s 359.

Hallander Märtha f Gislén "Ättlingar av kyrkoherden Lars Gislén och Catharina Eleonora (Nelly) Hasselrot." 1970 - 1974 s 190.

Hallberg Bertel "Om Bernhard Risbergs släkt." Linköpings biblioteks handlingar. Ny serie. Band 4:2 s 1-13 Linköping 1949 - 1950 s 76, 145.

Hallberg L, Brunius J och Hennel L "Bergskollegiets arkiv, Kommerskollegiets arkiv, Kammararkivet, Slottsarkivet och Statistiska Centralbyråns folkbokföringsmaterial." Stockholm 1994 56 s - 1996 s 167-169.

Hallberg Lars "Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840-1990." Riksarkivet Stockholm 2001 263 s - 2001 s 415

Hallenberg Mats "Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid" Stockholm 2001 447 s - 2002 s 61-63

Hallerby Mats "Hultgren. En kortfattad släktutredning rörande ättlingarna till hemmansägaren mm Nils Hultgren och hans andra hustru, Maria Nilsdotter." - 1973 s 218.

Hallerstedt Jerker "Svenska Släktmonografier 1905-1974." Bibliografi. Bibliotekshögskolan i Borås. Borås 1975 55 s - 1975 s 386, 389.

Hallgren C J "Gotländska släkter." del I. Genealogiska och biografiska anteckningar. Visby 1926 - 1974 s 192.

Hallgrim Thure "Anders Tornresare vid Jäders bruk och hans släkt." särtryck ur Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift s 96-97 Västerås 196 s - 1966 s 76.

Hallgrim Thure "Skutskeppare och avlastare i Arboga mellan 1637 och 1720" Särtryck ur hembygdsföreningen Arboga Minnes årsbok 1966 - 1968 s 64.

Hallgrim Thure "Släkten Bäck." 1970 - 1970 s 68.

Hallgrim Thure "Anteckningar om Jäders bruk, Näsby och Arboga socken." - 1977 s 406.

Hallman Lars "Det gamla och nya Strengnäs." faksimilupplaga Bokförlaget Rediviva 1971 - 1973 s 214.

Hallonstén Sven "Släkten Hallonstén." andra delen Trelleborg 1955 180 s - 1955 s 302.

Hallonstén Sven "Släkten Hallonstén." andra delen supplement Stockholm 1967 42 s - 1968 s 58.

Hallonstén Sven "Avskrifter av mantalslängder för Trelleborgs socken och stad - 1970 s 62-63.

Hallström Gunnar "Mälaröarnas historia - En bok om forntid och medeltid." Stockholm 1969 150 s - 1970 s 68.

Hamilton Adolf "En skotsk adelsätts invandring i Sverige: en socialhistorisk studie avseende ätten Hamilton 1654-1980. - 1982 s 177-178.

Hamilton CHM Johan "De svenska ätterna Hamilton." Stockholm 1995 400 s - 1995 s 385-388.

Hammar Elisabet "Börje Hammar. Amiralitetsskrivare vid gamla varvet i Göteborg. En 1600-talsstudie." särtryck ur Unda Maris 1962 s 22-127 - 1963 s 260-261.

Hammar Elisabet "Släkterna Lindbom och Medelius." 29+90 s - 1968 s 58-59.

Hammar Elisabet "Tillägg till Olof Meurlings stamträd av Ch Meurling." Lund 1902 - 1969 s 312.

Hammar Martin "Släkten Hammar. Biografiska anteckningar." Göteborg 1932 270 s - 1959 s 220-221.

Hammarlund Bo "Politik utan partier - studier i Sveriges politiska liv 1726-1727." Acta universitatis Stockholmiensis 35, Stockholm 1985 248 s - 1986 s 117-118.

Hammarstrand Einar "Släkten Hammarstrand från Loftahammar." Uddevalla 1962 160 s - 1962 s 134-135.

Hamnström Carl "Kungl Västernorrlands regemente. Biografiska uppgifter om aktiva officerare och likställda 1854-1964." Sollefteå 1965 395 s - 1966 s 160.

Hansen E Juel "Släkten Gløerfeldt i Danmark." - 1974 s 244.

Hansen E Juel "Slaegten Laurentin i Danmark." särtryck ur Personalhist Tidskrift - 1974 s 244.

Hansen Morten "Norske slektsbøker. En bibliografi." - 1979 s 269.

Hansson Bengt "Bengt Hanssons antavla. Fädernesläkten." S Sandby 1973 - 1974 s 190.

Hansson Gösta och Herzog Leon "Västerås stifts herdaminne. II:2 1700-talet." Västerås 1990 1034 s - 1992 s 236-237.

Hansson K "Släkterna Bagge och Bundsen till Holma." Vikarvet 1958-59 Lysekil 1960 s 43-50 - 1960 s 207.

Harding Gösta "Tidig svensk psykiatri, 1861-1902 - 1976 s 113.

Harrison Dick "Karl Knutsson. En biografi." Lund 2002 483 s - 2003 s 113-115.

Harvey John "The Plantagenets, Hennry II - Richard III." - 1980 s 83.

Hartwig A "Nordby-släkten - ättlingar till Olof Andersson (1767-1846) på Nedegård i Näsinge sn, Bohuslän." 1946 - 1950 s 147.

Hartwig A "Massleberg-släkten - ättlingar till Wettle Jönsson (1759-1830) på Lilla Massleberg i Skee sn, Bohuslän." 1946 - 1950 s 147.

Hartmans C A "De geweermakersfamilie Tomson." Livrustkammaren vol VI:7-8 Stockholm 1954 - 1954 s 179.

Haskå Guno "Snickaren och tingshusvaktmästaren Fredrik Woll i Kävlinge, anteckningar ur almanackor 1824-1900." - 1981 s 448.

Haslum Jörgen "Släkterna Rinman och Åkerblom." 1962 20 s - 1964 s 63.

Hasselberg Bertil "Gulliksläkten från Hällesjö." andra uppl Örnsköldsvik 1958 512 s - 1959 s 219.

Hasselberg Ylva "Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856" Uppsala 1998 318 s - 2003 s 52-54

Hasselmo Nils "Perspectives on Swedish Immigration." The Swedish Pioneer Historical Society Chicago - 1979 s 269.

Hasselrot Birger & Jonas "Hasselrotska släktföreningens medlemsblad." 1972 nr 1-2 och 1973 nr 3 - 1974 s 190.

Hasselrot Gösta "Ättlingar till prof & teol dr Mathias Hasselrot. Släktkalender." 1962 - 1974 s 190.

Hasselrot Gösta "Släkten Hasselrot. Kalender 1974." - 1974 s 244.

Hasselrot Gösta "Släkten Hasselrot." Hasselrotska släktföreningen 41 s - 1975 s 317-318.

Hasslöf Olof "En släkt och dess skepp. Maritimhistoriska studier kring Tynderö-Gävlesläkten Brodin 1535-1960." Statens sjöhistoriska museums handl 2 Stockholm 1961 - 1981 s 445.

Hauffman Curt "Släkten Hauffman." Stockholm 1951 23 s - 1952 s 43-44.

Hauffman Curt "Leonard Anell och Fredrika Sand samt deras släktingar." Hägersten 8 s - 1961 s 329.

Hauffman Curt "Areenska samlingen." - 1961 s 329-330.

Hauffman Curt "Söderlund - några anteckningar om Långbro-kungens släkt." - 1973 s 219.

Hauffman Curt "Släkten Upmark." 18 s - 1975 s 318.

Hauffman Curt "Släkten Upmark." - 1975 s 391.

Hauch-Faussbøll Th "Admiral Richelieus anetavle." - 1975 s 390.

Heckscher Ella "Antavla för reg.-veterinären Arvid Sandberg (f 1865, död 1951) och hans syskon." 8 s - 1956 s 91.

Hector Harry "En släktkrönika från Småland." (släkten Robach) Stockholm 1953 182 s - 1954 s 172-173.

Hedberg A "Stockholms bokbindare 1460-1860." Nordiska museets handlingar 36 Stockholm 1949 420 s - 1950 s 152.

Hedberg J "Släkten Lignell från Finland." Jämten 1950 s 147-69 - 1951 s 202.

Hedberg Jonas "Anteckningar om 11 olika släkter Hedberg." - 1955 s 305.

Hedberg Jonas "Kungliga Finska artilleriregementet" Svenska Litteratursällskapet i Finland Helsingfors 1964 322 s - 1968 s 165-166.

Hedborg Fritz "Släkten Hedborg från Hedemora." - 1980 s 207.

Hedborg Tage "Några anteckningar om släkten Blomberg från Sundsvall." 1953 25 s - 1953 s 261.

Hedborg Tage "Släkten Liedberg från Varberg." - 1954 s 176-177.

Hedborg Tage "Tillägg till Liedbergska släktboken av år 1954" 1 s - 1968 s 66.

Hedgren Arne & Carl "Släkten Hedgren från Grythyttan i Västmanland." 1972 - 1974 s 190.

Hedlund Ruth "Västerås befolkning vid slutet av 1600-talet. En socialhistorisk studie." Västerås kulturnämnd skrift nr 7. Västerås 1980 233 s - 1982 s 264-265.

Hedstrom Williams Brenda och Warren Hedstrom Mitchell "Eric Jonsson Hedstrom, His Ancestors, Emigration and Descendants 1470-1977." - 1979 s 268.

Hedström Hugo "Borlänge stadsbibliotek år 1960." med bilaga: Något om hembygdsforskning i Tunabygden. Falun 1961 20 s - 1961 s 329.

Hedström Marianne "Släktutredning." - 1979 s 360.

Hedwall Anders "Boken om Hörröd." - 1974 s 244.

Heiberg Tomas Gabriel "Slægtens spor. Ahnetavle for fire brødre Ingerslev." Odense 1949 74 s - 1967 s 228.

Heiding Sture och Bankeström Sven "Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar." Släktföreningen Sabelsköld. Vimmerby 1982 111 s - 1983 s 415.

von Heijne Axel "787. Knorring, Lars Jacob von Knorring 1769-1846." - 1978 s 171.

Heilborn Adéle "Travel, study and research in Sweden." The Sweden-America Foundation Stockholm 1966 277 s - 1967 s 228.

Heimbürger Peter "Hildebrands ättlingar." Stockholm 1988 108 s - 1988 s 195-196.

Heinrich Gerd "Die Grafen von Arnstein." Köln-Graz 1961 568 s - 1962 s 198-199.

Heiss Wolfgang "Ahnenliste des Franz Paul Heiss." Obrigheim - 1979 s 360.

Helander Otto "Hammarstorp (Hammarsudd) och Sisshammar i Husby-Sjutolfts socken, Trögds härad, Uppland" (med två bilagor). Stockholm 1997 249 s - 2000 s 104-106.

Helasti Heikki "Mikrofilmer av kyrkoarkiv i Finland, förteckning över." - 1974 s 245.

Heldtander Tore "Prästtillsättningen i Sverige under stormaktstiden. Tiden före kyrkolagen 1686." Svenska Kyrkohistoriska Föreningen skrifter II Ny följd Uppsala 1955 435 s - 1956 s 92.

Helinder Bo K "Spanska spritfrågan och utrikesminister Ehrensvärds avgång." - 1977 s 323.

Helk Vello "Stambøger i Det Kongelige Bibliotek (Köbenhavn) før 1800." - 1981 s 447.

Hellbom Algot "Släkten Öström. Anor och ättlingar till repslagaren Jan-Olof Östrom i Luleå, f 1787 och hans hustru Brita Greta Lindgren f 1792." 42 s - 1955 s 303-304.

Hellbom Algot "Släkten Söderström från Galtströms bruk i Medelpad och Gnarps socken i Norra Hälsingland." Stockholm 1956 41 s - 1956 s 91.

Hellbom Algot "Släkten Lindton från Östergötland med fädernelinje från Gistads och Örtomta socknar." 27 s - 1961 s 328-329.

Hellbom Algot "Släkten Hellbom från östra Medelpad. Anor och ättlingar till Olof Olofsson i Häljum, Njurunda, f 1781 och hans hustru Kajsa Andersdotter f 1781." Stockholm 1962 65 s - 1964 s 62-63.

Hellbom Algot "Inbyggare i Njurunda under fem sekler." Njurunda 1978 - 1979 s 269, 364.

Hellbom Algot "En livdragon hos Karl XII. Fakta och sägen om Bogg-Hans från Njurunda." Kramfors Boktr 1980 - 1981 s 284.

Hellerström E "Johan Fredrik Höckerts släktförhållanden." - 1955 s 305.

Hellerström Erik "Dan Anderssons härstamning. Svenskt och finskt." Dan Andersson-Sällskapets skrifter nr 2 Uddevalla 1964 59 s - 1964 s 259-261.

Hellerström E "Dan Anderssons härstamning" 1964 - 1969 s 312.

Hellerström Erik "Diktares arv." - 1977 s 324.

Hellgren Barbro "Svensk biografisk veterinärmatrikel." del I Stiftelsen Veterinärhistoriska Museet i Skara. Lidköping 1999 410 s - 1999 s 344-345.

Hellgren Barbro "Svensk Biografisk Veterinärmatrikel" Del 2. Skara 2001 412 s - 2002 s 65-66

Hellman Th "Den ångermanländska släkten Hellman." ur Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1955 s 77-158 - 1956 s 145.

Hellspong Mats "Dalarnas hembygdsbok 1973: Borlänge, studie av ett brukssamhälle." - 1974 s 191.

Hellström G "Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift. Biografisk matrikel." Monografi 11 Stockholms kommunalförvaltning Stockholm, tr Västerås 1951 734 s - 1951 s 289-290.

Hellström G "Gamla hus och gamla släkter. Från vasatidens och stormaktstidens Stockholm." Stockholm 1951 116 s - 1952 s 51.

Hellström Gunnar "Widell från Häggdånger." 11 s - 1971 s 472.

Helmfrid Björn "Ståthöga Norrköpingsgård. Bönder och herrskapsfolk på en östgötagård." Linköping 1952 506 s - 1953 s 180.

Helmfrid Curt W m fl "Polacksbacken. En gammal lägerplats." Uppsala 1982 394 s - 1983 s 407-408.

Hemberg Robert "Genealogier över gamla Ystad-släkter." Malmö - 1953 s 264, 1964 s 191.

Hemberg Robert "Ystad-släkterna Grönwall och Löfberg." - 1954 s 176.

Henggeler Rudolf "Familienkunde. Eine Einführung in die Familienforschung für Schule und Haus." Zürich 1945 56 s - 1951 s 197.

Henning Chris "Mina anor." del 1 Per Persson och hans förfäder." - 1977 s 324.

Henning Chris "Per Henning och hans möderne." - 1977 s 406.

Henning Chris "Nordöstra Hälsingland. En litteraturförteckn. över de i kommunen Nordanstig ingående socknarna." - 1979 s 269.

Henning Chris "Marta Henning och hennes fäderne." - 1981 s 446.

Henning Eckart & Ribbe Wolfgang "Handbuch der Genealogie. Für den Herold, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin." Neustadt an der Aisch 1972 - 1974 s 192.

Henning Georg "Släktanteckningar." - 1979 s 360.

Henning Irmgard "Släkthistoria i anslutning till mormors memoarer (om von Lemmers-Danforth Windheim)." Uppsala 1969 85 s - 1972 s 151-152, 1974 s 190.

Henning Irmgard "Släkthistoria II." 1. Gewecke, 2. Danforth Uppsala 1971 94 s - 1972 s 151-152.

Henning Lars "Elisabeth Carlsdåtter." Strängnäs 1990 47 s - 1990 s 226-227.

Henriksson Bjarne "Prästmän på Åland under 500 år." Ålands högskola. 1989 146 s - 1990 s 111.

Henriksson Alf "Adalbert Anderssons anor. En historiebok för barn." Brombergs bokförlag 1985 173 s - 1986 s 120-121.

Herlitz Nils "Våra gemensamma förfäder. Glimtar ur släkten Herlitz liv." Stockholm 1954 19 s - 1955 s 253.

Herlitz Carl "Officerskurs 1937 under fyrtio år." - 1977 s 324.

Herman Nils "Några anteckningar om släkten Arenander från Uppland och Västmanland." 15 s - 1974 s 185.

Hermansson Rune "Behandling av museiföremål." Kulturarvet (Dalarna) rapport 2 - 1978 s 171.

Hermansson Rune "Utveckling av behandlingsmetoder för kulturhistoriskt material." - 1980 s 83.

Hesselroth Ivan "Släkten Hesselroth från Dalsland." översatt från danska av Anders Edestam Taastrup 1951 80 s - 1953 s 261.

Hesser David "Släkttavla för släkten Hesser." Linköping 1963 30 s - 1973 s 217.

Heurgren Paul "Släkten Hörgren-Heurgren från Lund." 27 s - 1958 s 90.

Heurling Bo "Bevara din historia. Handbok för föreningsfolk." Folkrörelsernas Arkivförbund och Kommundepartementets referensgrupp för folkrörelsefrågor. Stockholm 1981 176 s - 1982 s 261-262.

Hierononymussen P O "Europäiske Ordner i Farver." Köpenhamn 1966 - 1982 s 81.

Hildebrand Bengt "Handbok i släkt- och personforskning." del 1 Metodlära, medeltidsförhållanden, historiografi och bibliografi. Wahlström & Widstrand Stockholm 1961 399 s - 1961 s 279, 321-323.

Hildebrand Elis "Skomakareämbetets i Ystad anteckningar om lärlingars in- och utskrivande. Åren 1693-1828." 225 s - 1950 s 148.

Hildebrand Elis "Släkttavla Mörck-Mörcke." - 1955 s 305.

Hillgren Bror "Anteckningar om "Ruthasläkte" från Delsbo." 39 s - 1952 s 41-42.

Hintze Gottfrid "Lübecker im Ostseeraum." Sonderheft aus Lübecker Beiträge zur Familien - und Wappenkunde." 1974 hft 4 - 1974 s 244.

Hirsch Per E "Slægten von Hirschen, von Hirsch, Hirsch." - 1975 s 389.

Hjelmberg Hilding "Släkten Hjelmberg från Hjälmseryd." Katrineholm 1962 215 s - 1966 s 73.

Hjern Kjell "En bok om Göteborg." Uppsala 1963 165 s - 1973 s 215.

Hjord Bengt "Bland bergsmän och bergsbruk." Sveriges släktforskarförbund årsbok 1991. Västervik 1991 216 s - 1992 s 45-46.

Hjort C W "Genealogiska anteckningar om släkter och släktgrenar." - 1980 s 82.

Hjort-Nielsen H, Fabritius Albert, Worsøe Hans H "Inholdsfortegnelse til personalhistorisk tidsskrift 1886-1965" Särtryck ur Dansk Personal Historisk Tidsskrift 1967-1968 - 1968 s 114.

Hoffman Friedrich Lorenz "Der gelehrte Buchhändler Georg Ludwig Frobenius in Hamburg, Biografisches Verzeichnis seiner Schriften." Hamburg 1867 - 1981 s 359.

Hofrén Erik och Dandenell Birgitta "Dalarnas hembygdsbok 1972: På sjö och älv, ångbåtstrafiken i Dalarna." Falun 1972 - 1974 s 191.

Hofrén Manne "Helgerum i Tjust. Personkrönika och byggnadshistoria." Nordiska museets handlingar:34. Stockholm 1949 136 s - 1950 s 76.

Hofrén M "Ålemsboken. Ålems historia och beskrivning." Ålem 1949 751 s - 1951 s 202.

Hofrén Manne "Sjöfart och sjömanshus i Kalmar. En historik med anledning av Sjömanshusets i Kalmar 200-årsminne." Kalmar 1954 374 s - 1955 s 307.

Hofrén M "Blomstermålning. Släkten Wadsten och några andra möbel- och inredningsmålare." Kalmar läns fornminnesförenings Meddelanden nr 46 1958 s 41-58 - 1958 s 94.

Hohenthal Torvald T:son "Kristinestadssläkten Ekman." Kristinestad 1960 31 s - 1961 s 334.

Hollberg-Wikberg Astrid "Översikt över släkten Nissvandt i Sverige (äldre gen:a)." - 1978 s 171.

Holm Nils F och Carlsson Ingemar "Enskilda arkiv i riksarkivet." Skrifter utg av Svenska riksarkivet 3 - 1976 s 113.

Holmberg Håkon "Suomen kihlakunnat ja kihlakunnantuomarit. Domsagor och häradshövdingar i Finland." Helsingfors 1959 299 s - 1960 s 120.

Holmberg Nils Hj "Lidköpings historia till 1860." Göteborg 1946 - 1974 s 190.

Holmberg Nils och Olle "Holmbergs. Anteckningar om en släkt." - 1974 s 244.

Holmberg Stina "Svenska läkare." Norstedts 1959 - 1981 s 446.

Holmbring Jan-Åke "Patron på Österby bruk. Friherre Pehr Adolph Tamm 1774-1856" Stockholm, tr Västervik 1997 184 s - 1997 s 468-469.

Holmquist Kersti "Svenskt silversmide. Guld och silverstämplar 1850-1912." Nordiska Museets förlag. 1995 350 s - 1996 s 54.

Holmqvist O "Linköpings gasverk 1861-1936 - 1978 s 171.

Holmström Elsa och Gustafsson Berit "Föreningen Johan Bergman Olssons ättlingar." Meddelande nr 8 1973. Släktregister - 1974 s 190.

von Holten Peter "Stamtavla för släkten von Holten från Hamburg." - 1978 s 109.

Holtermann Sten O R "Något om familjen Holtermanns røtter i 1500-talets Hannover." ur Norsk Slekthist Tidskr Oslo 1980 - 1981 s 285.

Hoppe - Hildebrand "Svensk-tysk ordbok." - 1980 s 84.

von Horn L resp G "Officerare och civile tjenstemän kommenderade ombord å örlogsfartyg från Carlskrona station 1825-1905." - 1977 s 323.

von Horn G L:son "Göthiska gyldene Gripen. Det forntida gillet." - 1981 s 446.

Hornborg Harald och Lundén Cronström Ingegerd "Viborgs gymnasium 1805-1842. Biografisk matrikel." Svenska Litteratursällskapet i Finland skrift nr 388 Borgå 1961 170 s - 1962 s 80.

Hougen Engebret "recension av Helmer Bratts bok "Släkten Bratt från Brattfors" i Norsk slektshistorisk tidskrift" Bind XIV hefte 3 Oslo 1954 - 1955 s 257.

Houmøller Sven og Fabritius Albert "Danmarks Adels Aarbog." 81 aarg 1965 J H Schultz forlag 1965 524 s - 1965 s 393-394.

Hoving Victor "Henrik Borgström. En storborgare i det gamla Helsingfors." Helsingfors 1949 341 s - 1961 s 332.

von Hueck Walter "Genealogisches Handbuch des Adels." Band 39 der Gesamtreihe. Freiherrliche Häuser B Band IV. Deutsches Adelsarchiv i Marburg/Lahn. C A Starke Verlag Limburg a d Lahn 1967 556 s - 1967 s 284-285.

Hugo Yngve "Måns Klockare i Bjälbo. Släktforskning på Vadstena slott." (om östgötasläkten Borén.) Norrköpings Tidningars julnummer 1952-12-20 - 1953 s 263.

Hugo Yngve "Biografi över Elias Ingemari Björck, kontraktsprost över Kålland, ledamot av riksdagens prästestånd, f 1693, död 1771." 14 s - 1956 s 49.

Hugo Yngve "Anfader på Galejan. Anders Anund Öhrwall. 1767-1831." 1958 30 s - 1958 s 46.

Hulenvik Bertil "Utvandrarromanens källor, förteckning över Vilhelm Mobergs samling av källmaterial." - 1977 s 407.

Hultén Britt-Marie och Viklund Hans "Emigration från Skellefteå s:n till Nordamerika 1860-1908." - 1979 s 269.

Hultqvist A "Gas-, värme- och kraftverk i Norrköping." - 1978 s 172.

Humble Ivar "Järpen-grenen utav Humble-släkten från Moheda." Lund 1968 12 s - 1968 s 156.

Humble Ivar "De äldsta leden av Humble-släkten från Moheda." Lund 1971 41 s - 1972 s 152.

Humble Ivar "Nättrabygrenen av Humblesläkten från Moheda." Lund 1971 26 s - 1972 s 152.

Huss Arvid "Vi hussar 1614-1964." Släktföreningen Huss. Strängnäs 1965 311 s - 1965 s 440-442.

Hylander Ivar "En västgötsk allmogesläkt under 250 år. Olstorpssläkten från Stora Mellby." Umeå (tr i Arlöv) 1976 ny uppl 1980 192 s - 1981 s 364-366.

Hylander Ivar "Kommentar till en antavla." - 1981 s 446.

Hylander Ivar "En västgötsk allmogesläkt under 250 år. Olstropssläkten från Stora Mellby." - 1981 s 447.

Hyltén-Cavallius Nils "Ett släktmöte med ättlingar efter Gustaf Erik, Carl Erngisle och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius." Växjö 1958 38 s - 1973 s 217.

Hållander Tore "Laurentius Svenonis' ättlingar på svärdssidan t o m 1875." - 1978 s 172.

Hållenius Bo R "Barthel Mattssons avkomlingar (Barthelsson)." - 1976 s 211.

Hård af Segerstad Erik "Arvid Drakes hustrur ännu en gång." 1959 1 s - 1960 s 57-58.

Hård af Segerstad Erik "Hårdska släktboken." Växjö 1972 190 s - 1973 s 212-214.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Berg från Söderhamn." Genealogisk ungdoms skriftserie nr 1 1981 - 1981 s 445.

Häglund Per "När och Närkar. Gårdshistorik." Gotlandstryck, När 1977 - 1981 s 285.

Hägg S A "Beskrifning öfver Upsala Kyrkogård." Upsala 1886 195 s - 1953 s 263.

Häggström Emil "Boråssläkten Häggström - en släktkrönika." - 1978 s 109.

Häggström Emil "Släktkrönika August Qvist - Christina Snapp från Kölaby." - 1978 s 110.

Hähnel Märta "Halmstads domböcker. Rådstuguprotokoll 1681-1683." Institutet för västsvensk kulturforskning. Skrifter 3 Mariestad 1961 345 s - 1962 s 82.

Härshammar Elis "Köpmannen Melchior Volger och hans släktkrets under fem sekel." - 1978 s 173.

Högberg Staffan "Kungl Patriotiska sällskapets historia. Med särskild hänsyn till den gustavianska tidens agrara reformsträvanden." Stockholm 1961 329 s - 1961 s 331.

Högberg Staffan "K Patriotiska sällskapet. Matrikel över ledamöter 1766-1815." - 1974 s 245.

Högberg Staffan "Stockholms historia." 1-2. Stockholm 1981 352 resp 348 s - 1983 s 409-411.

Högberg Ulf "Svagårens barn. Ur folkhälsans historia." Libers förlag. Stockholm 1983 240 sid - 1984 s 62.

Höjer K J "Ogift moders rätt att vara okänd." ur Sociala meddelanden nr 7 1958 s 397-403 - 1958 s 94, 1960 s 60.

Ingers Ingemar "Ett bidrag till prosten A P Gullanders biografi." särtr ur Malmö fornminnesförenings årsskrift 1968 - 1975 s 389.

Ingers Ingemar "Julminnen från hemmet, 1899 av Hedvig Holmström" nytryck 1971 - 1975 s 389.

Ingers Ingemar "Ortnamn i Lund." - 1978 s 110.

Isaacsson August "Ur Vittinge sockens skolkrönika." - 1978 s 173.

Isacson Maths och Ternhag Gunnar "Femtusen man från Dalorten sprang. Lokalhistoriskt perspektiv från 1743 års daluppror." Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbund. Malung 1993 185 s - 1994 s 119.

Isaksson Britt-Sofi "Svensk juristmatrikel." P A Norstedt & Söners förlag Stockholm 1964 523 s - 1965 s 393.

Isaksson Olov "Historien om Bishop Hill." Kristianstad 1995 204 s - 1996 s 51-54.

Isberg A U "Malmö stads krönikebok." del 1-2 - 1974 s 245.

Isberg A U "Karta över Malmö stad i forna och nuvarande dagar." Malmö fornminnesförenings årsskrift 1975 - 1976 s 113.

Isberg A U "En karolin och hans ättlingar (Isack Lind, adlad von Linde)." Malmö centraltryckeri 1927 - 1981 s 446.

Iser Carl "Genealogiske och biografiske anteckningar hörande till Norrköpings stads historia. Första delen utgifven 1806." Faksimil-upplaga. Bokförlaget Rediviva. Stockholm 1969 88 s - 1970 s 69.

Ivarsson Martin "Den förste juden i Norrköping (Jacob Marcus)." artikel i Norrköpings Tidningar 1952-08-18 och 1952-08-19 - 1952 s 117.

Ivarsson Martin "Släktskap bland judarna i äldre tid." Norrköpings Tidningar 1952-08-22 - 1952 s 117.

Ivarsson Martin "Davidsson - en judisk norrköpingsfamilj." Norrköpings Tidningar 1952-08-25 och 1952-08-26 - 1952 s 117.

Ivarsson Martin "Bygden och fäderna. Några glimtar från två århundraden, återspeglade i några västgötska släktminnen." Särtryck ur Från Borås och de sju häraderna 1954 28 s - 1954 s 175.

Ivarsson Martin och Brody Abraham "Svensk-judiska pionjärer och stamfäder. En person-, släkt- och kulturhistorisk krönika med Norrköping som blickcentrum." Jönköping 1956 284 s - 1957 s 222-223.

Ivarsson Martin "Vilka föreställer porträtten?" ur Judisk Krönika årg 28 nr 6 1959 - 1959 s 331.

Ivarsson Martin "Eugenius Hartvig. En svensk-judisk herrnhutarmissionär." Särtryck ur Julboken till församlingarna i Göteborgs stift 1959 s 26-40 - 1960 s 57.

Ivarsson Martin "Cornelius Jansen-ättlingar i Sverige och Danmark." ur Judisk Krönika 1961 årg 30 nr 3 och 4 - 1961 s 330.

J "Från tre gårdar i Kolla har utgått tre Kollbergssläkter. En redogörelse för Kolla, Kollaberg och familjenamnet Kollberg." Norra Hallands Veckoblad 1951-10-23 - 1952 s 116.

J B "Schalesläkten och köpmannafamiljen Jönsson. Några personhistoriska glimtar från nordhalländskt 16-1700-tal." Nordhalland 1950-09-06 - 1950 s 150.

J-n P "Ångermanlandssläkter från äldre tider. Meddelade efter anteckningar av Hans Tunæus." artikel i Nord-Sverige, Sollefteå 1949-12-17 - 1950 s 75.

Jacobsson Owe "De Dorphska breven. En brevroman från tidigt 1800-tal." Örebro 2000 126 s - 2001 s 70-71

Jacobsson Viggo "Bruzaholms bruks historia." särtryck ur Småländska kulturbilder 1971 - 1972 s 154.

Jakobsson Svante "Avkomlingarna i Sverige av Lars Jacobsson i Borby på ön Wormsö." - 1979 s 360.

Jakobsson Svante "Rotemansinstitutionen i Stockholm för bokföring och mantalsskrivning mm 1878-1926." - 1979 s 362.

Jansson A "Johan Rosenhanes dagbok 1652-1661." Kungl samfundet för utgivning av handskrifter rörande Skandinaviens historia, handlingar del 18 Stockholm 1995 385 s - 1996 s 163-166.

Jansson E Alfred "Överums bruk trehundra år 1654-1954." Aktiebolaget Överums Bruk. Stockholm 1955 319 s - 1957 s 228-229.

Jansson E Alfred "v. Kantzow. En adlig köpmanssläkt." Forum navale. Skrifter utg av Sjöhistoriska Samfundet nr 19-20 Uppsala 1964 s 43-59 - 1965 s 444.

Janson John "Släkten Läckgren med döttrarnas efterkommande." Skara 1972 - 1973 s 219.

Janson John "Släkten Douzette, med efterkommande på kvinnolinjen." Släkt och Bygd II - 1975 s 388.

Janson John "Släkten Moberg, med efterkommande på kvinnolinjen." Släkt och Bygd III - 1975 s 390.

Jansson Sture "Bergsmanssläkterna Flodström från Fagersta, Reissmann och Viehweg. Släktutredning." - 1980 s 82.

Janzon Kaj "Byar, gårdar och jordägare i Rönö härad under medeltiden och fram tilll 1575. En rapport från Det medeltida Sverige". Stockholm 2001 144 s - 2002 s 141-142.

Jarnvall Torsten "Mariebergs porcellaine fabrique." särtryck ur Samlarnytt 1969 nr 4 10 s - 1971 s 482.

Jarrick Arne och Söderberg Johan "Människovärdet och makten. Om civiliseringsprocessen i Stockholm 1600-1850." Stockholmsmonografier vol 118. Uppsala 1994 163 s - 1995 s 313-315.

Jedeur-Palmgren Gunnar "Olof Nilsson Hammar - en 1600-talsskeppare med livliga affärer." Norra Hallands Veckoblad den 15 och 19 juni 1956 - 1956 s 94.

Jensson Liv "Biografisk skuespillerleksikon. Norske, danske og svenske skuespillere på norske scener saerlig på 1800-talet." Universitetsforlaget Oslo 1981 - 1981 s 447.

Jeppsson Erik "Beskrifning öfwer Jemshögs sochn i Blekinge författad af Jöran Johan Öller, tryckt i Växjö 1800." nyutgåva Stockholm 1967 - 1972 s 154.

Johannesson Gösta "Hälsingborgs (Helsingborgs) historia." del III:I-VI:I (tiden från dansktidens slutskede t o m 1862. Almqvist Wiksell 1969, 1979 - 1980 s 207.

Johannesson Tomas "Wincks rederier (i Helsingborg) 1896-1969." artikel i Båtologen 1978 nr 4 - 1981 s 360.

Johanson Ulla "Rik eller fattig? Personforskning i arkivbestånd från Stockholms stad och län." Stockholms stadsarkiv småskrift nr 2. Stockholm 1995 68 s - 1995 s 500-502.

Johansson A och Eckerbom N "Örebro pappersbruk och dess historia 1901-51." - 1976 s 114.

Johansson Börje "En bondesläkt från Biskopskulla socken." 1963 36 s - 1963 s 261.

Johansson Carl-Erik "Cradled in Sweden. A Practical Help to Genealogical Research in Swedish Records." - 1978 s 172.

Johansson Egil "Kyrkböckerna berättar." Stockholm 1983 127 s - 1984 s 58.

Johansson Ewa "Släktforskningens Mysterium. Lärobok i Släktforskning." Kristianstad 2002 141 s - 2003 s 119-120

Johansson Folke "En släkt från Göinge, anteckningar." - 1974 s 244.

Johansson Fritz "Biskopsbrev om prästgård i Bottna (Bohuslän)." - 1978 s 170.

Johansson J "Vikers-Ekestubbe-slägten" Stockholm 1897 127 s - 1968 s 159.

Johansson J m fl "En smålandssocken emigrerar (från Långasjö till Amerika)." - 1976 s 113.

Johansson J Viktor "Minnestal hållna i Göteborgs kungl vetenskaps- och vitterhetssamhälle 1942 och 1944." - 1980 s 82.

Johansson Mia och Larsson Peter "Torparöden i Ljunits." - 1980 s 207.

Johansson Nils "Bonde- och torparesläkter från Skåne." - 1981 s 447.

Johansson Ulla "Reuterswärdska släktboken. Ätten Reuterswärd, Historien, Arvet, Myten." Reuterswärdska släktföreningen Stockholm 2000 208 s. - 2001 s 72-73.

Johnson Keith A m fl "Genealogical research directory 1985." Erskinville, NSW Australien 704 s - 1986 s 51-52.

Johnson Pehr "Virginarna till Torreby, Stora Holma och Blomsholm." artikel i Strömstads Tidning Norra Bohuslän d 16/7 och 19/7 1949 - 1950 s 74.

Johnsson Pehr "Odersberga, ett nordskånskt herresäte." särtryck av Önnestads elevförbunds årsbok - 1974 s 245.

Johnsson Pehr "Vanås, Göingebygdens största herresäte." - 1974 s 246.

Johnsson Pehr "Ur Vinslövs och Nävlinge krönikeböcker. Efter folkskollärare B Ohlssons anteckningar." Tyringe 1977 107 s - 1980 s 95-96.

Johnsson Pehr "Ur Vinslövs och Nävlinge krönikeböcker." - 1980 s 84.

Jonsson Rune och Tord "Släktanteckningar." - 1976 s 113.

Jungblom M "Johan Niclas Cramér, en märkesman i svensk skolhistoria." - 1979 s 359.

Jönsson F "Tengene och Grästorp. Ett storkommuncentrum." Trollhättan 1951 340 s - 1952 s 51-52.

Jönsson Joel "Ur Eslövs historia." 1974 s 243.

Jörgensen Ann-Mari "Förteckning över av Miles von Wachenfelt hållna föredrag mm 1921-55." Bibliografi - 1976 s 212.

Kalén H "Göteborgs handelsinstitut 1897-1941." Göteborg 1951 83 s - 1952 s 117.

Karge Gernot "Der Französisch-republikanische Kalender." - 1973 s 219.

Karlson William "Historiemålaren Boklunds fader." artikel i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1952-05-23 - 1952 s 116.

Karlsson Hans "Familjer i Håby socken." Sollentuna 1990 - 1991 s 375.

Karlsson Hans "Familjer i Svarteborg socken." Sollentuna 1990 - 1991 s 375.

Karlsson Kurt K "Finlands handpappersbruk - vattenmärken, ägare och anställda." Finska Pappersingenjörsföreningen. Helsingfors 1981 309 s - 1983 s 516-517.

Karlsson Olle och Magnusson Einar "Arvid Löfvings ofullbordade memoarer." Falköpings stadsarkivs publikation 1957 30 s - 1958 s 47.

Karlsson Tomy, Boström Birger och Österberg Kurt "Vi minns Hangö." 3 delar Sällskapet för Släkt- och Hembygdsforskning Hangö 1988, 1990 resp 1991 - 1993 s 374-378.

Kastrup Allan "The Swedish Heritage in America." 1975 863 s - 1977 s 320.

Kastrup Allan "The Swedish Heritage in America." - 1977 s 325.

Kampe Ragnar "Askersundssläkten Kempes familjebibel med egenhändiga släktanteckningar av prosten Johan Kempe (född 1728, död 1806)." - 1960 s 112-113.

Keerdoja Karl Robert "Antavla för Kalle Alar Keerberg-Keerdoja." särtryck ur Korporatsioon Ugala 1913-1963 Stockholm 1964 16 s - 1966 s 81.

Kempe Reinhold "Graningesläkten Kempe. Släktutredning byggd på forskningar utförda av Paul Meijer Grankvist." Släktföreningen "Graningesläkten Kempe - 1956 s 90-91.

Kempff Curt - "Svenska släktkalendern 1967." adertonde årg (ny följd) Albert Bonniers Förlag Stockholm 1967 - 1967 s 337-340.

Kempff C "Släktbok. Hur man gör upp en antavla. Hjälpmedel och anvisningar." Stockholm 1964 191 s - 1964 s 259.

Kephart Calvin I "Odin, god of wisdom and founder of Denmark." USA 1963 15 s - 1964 s 192-193.

von Kézdy Vásárhelyi de Kézd Béla "Lebt Attila's Blut noch weiter in europäischen Geschlechtern?" Stockholm 1963 16 s - 1964 s 192.

Kilbom Karl "Vallonerna." Tidens förlag 1958 501 s - 1959 s 320-322.

Kilbom K "Vallonerna" 1958 - 1969 s 312.

Kinberg Aug "Par Bricoles gustavianska period. Personalhistoriska anteckningar till den äldsta matrikeln." Stockholm 1903 201 s - 1953 s 180.

Kinberg August "Släkten Laurin 1574-1886." Stockholm 1886 - 1974 s 193.

Kinnander Magnus "Släkten Kinnander från Kinda härad." - 1979 s 360.

Kinnander I "Mina Barns förfäder. Släkttavlor." - 1979 s 360.

Kjellander Barbro "På Amalia Assurs tid. Några anteckningar om och kring den första svenska kvinnliga tandläkaren." Till Kvinnliga Tandläkarklubbens 50-årsdag 1966 - 1971 s 428.

Kjellander Rune G:son "Släkthistorisk tidskrift." årg 1 1949 häfte 1, 2, 3-4 - 1950 s 77.

Kjellander R "Västgötasläkten Leijon med grenarna Kranz från Hjo, Bill från Fågelås och Kjellander från Korsberga." Släkthistorisk tidskrift årg 3 nr 4 - 1951 s 265.

Kjellander Rune "Familjen Hoyer i Schleswig-Holstein och Sverige." andra omarbetade upplagan - 1988 s 190-191.

Kjellander Rune "Fäderneslandets försvar. Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796-1995" Karlskrona 1996 227 s - 1997 s 236.

Kjellberg C C:son "Släkten Kjellberg" Stockholm 1969 182 s - 1969 s 307-308.

Kjellberg Ragnar R:son "Jonas Anders Kjellbergs ättlingar. Förteckning 1965." med rättelser och tillägg 1978 - 1981 s 285.

Kjellberg Sven T "Ett rederibolag under sjuttiofem år." (Trelleborgs ångf. a/b 1870-1945) - 1978 s 111.

Kjelldorff Bertil I W "By och bygd i förvandling - en västgötabys tusenåriga historia." Probus förlag. Stockholm 300 s. - 2000 s 55-56.

Kjellgren Hans "Antavla för bröderna Hans, Bengt och Åke Kjellgren." - 1953 s 262.

Kjellgren N H "Släkten Kjellgren från Källby socken i Wästergötland 1690-1918." Stockholm 1918 91 s - 1953 s 262.

Kjellin Maja "Kvarteret bokhållaren i Göteborg. Ett Göteborgskvarters historia." Göteborg 1955 111 s - 1956 s 48.

Kjellin-Kaijser Ingrid "Anteckningar över släkterna Kjellin, Lagerlöf, Meyer, Billqvist samt de s k Domare- och Eketegssläkterna av P Kjellin." Sollefteå 1949 192 s - 1952 s 118.

Kjellström Johannes "Antavlor (18 st) och skoluppsatser (9 st), skrivna över ämnet "Ett och annat om min släkt" av elever vid Falu Läroverk, jämte en del anteckningar av rasbiologisk art." - 1950 s 74.

Kleberg Johan "Släkten Hoffsten." - 1950 s 72.

Kleberg J "Släkten Arpi." - 1950 s 72.

Kleberg Johan "Släkten Bexelius." Släktföreningen Bexelius Stockholm 1950 50 s - 1952 s 41.

Kleberg H J S "Arméförvaltningen. Biografiska anteckningar 1866-1930." Stockholm 1936 383 s - 1954 s 172.

Kleberg Johan "Kammarkollegium 1634-1718." Svenska ämbetsverk del VI:1 Norrköping 1957 278 s - 1957 s 287-288.

Klemming Sveb "Släkten Klemmings historia." Västerås 1952 273 s - 1953 s 261-262.

Klevenmark Joh:s "Profiler ur Klefmarkssläkten." I och II Bengtsfors 1960 33 resp 40 s - 1960 s 115.

Klingberg Göte och Öhman Yngve "van Gent, en 1600-talsfamilj i Arboga och Bergslagen." - 1978 s 109.

Knudsen P C "Familien Strøyberg 1662-1920." - 1975 s 391.

Knutsson Knut "Herr Knud Olsen i Hellestad." särtryck ur Personhistorisk Tidskrift s 58-60 - 1971 s 482.

Koch Hal och Danstrup John "Danmarks Historie." Politikens Forlag. tio av 14 band nu utkommit (1721 samt 1784-1870), beräknas komplett 1965 - 1964 s 265.

Kocken Carl Thorsten "Från finska kriget 1741-1742. Med västgöta ryttare och annat kavalleri." Hj Brolins Boktryckeri 146 s - 1969 s 313.

Kockum A "Läkare och apotekare vid Gustav Vasas och hans söners hov." Stockholm 1949 368 s - 1950 s 151.

Kojonen Eero "Sursillin Suku. Genealogia Sursilliana." kompletterad och redigerad, Weilin & Göös' förlag Helsingfors 1971 842 s - 1972 s 69.

Kollberg Ludvig "Några halmstadssläkter." XIX några anteckningar om släkterna Bundy, Kollberg och Wessberg. separattryck ur Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1963 s 243-253 - 1964 s 73.

Kollberg Ludvig "Vadstad Borg och Abraham Brodersson Tjurhuvud eller Oxhuvud." särtryck ur Halland 1967 s 24-44 - 1968 s 55-57.

von Knorring Helge "En genealogisk dubbelgångare mm. Nytt om släkten Byströms äldre led." - 1976 s 211, 1979 s 268.

Kortüm Georg och Reincke Erich "Kortum - Kortüm vorkommen in Mecklenburg und Westfalen." Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e V Hannover 1960 132 s - 1960 s 119.

Kramer E "Die Bosse. Beitrag zur Geschichte eines Mansfelder Rittergeschlechts und seines Sippenkreises." Särtryck ur Originalsatz des Deutschen Geschlechterbuches. C A Starke Verlag Glücksburg 1952 252 s - 1954 s 178.

Kreuger Ragnar "Släkten Kreuger." Helsingfors 1978 202 s - 1981 s 368-370.

Kreuger Sten "Om soldatnamn." Skara 1957 - 1958 s 157.

Kreüger Sten "Anteckningar om knektarnes namn, ålder, anställningstid m m vid lifkompaniet af Kronobergs regemente." separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1948. Växjö 1949 22 s - 1962 s 78.

Kristiansson S "Uddevalla stads historia." I. Fram till år 1700. På uppdrag av Uddevalla stadsfullmäktige Uddevalla 1951 - 1952 s 51.

Kristiansson Sten "Uddevalla stads historia." II 1700-1806. Uddevalla stadsfullmäktige Uddevalla 1953 - 1955 s 258.

Kullgren Thyra "Stiftelsen Kjellbergska flickskolan (Göteborg) 1835-1935." - 1978 s 171.

Kumlin Sten Olof "Grellsta-släkten och andra. Berättelsen om några bondesläkter från trakterna kring Sala." - 1981 s 285.

Kyhlberg Bengt "Musiken i Uppsala under stormaktstiden." del I, tiden ca 1620-ca 1660 - 1974 s 244.

Källberg Sixten, Nahlbom Lars och Svedin Erik "Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll med flera handlingar." Del 1:1600-1750. Stockholm 1982 220 s - 1983 s 416-418.

Källström Jonas "Wigge by i Stöde s:n, från förhistorisk tid." - 1979 s 362.

Källström Jonas "Widmarks släkt från Wigge. Släktutredning." 1979 - 1980 s 209.

Kärnekull Inga "Kärnekulls släktförening, släktmatrikel 1973." 93 s - 1974 s 178.

Kärrberg Stig "Georg David Zengerlein." särtr av Åse och Viste hembygdsförenings tidskr nr 17 - 1975 s 391.

Lager Birgitta "Personhistorisk tidskrift." 1963 häfte 3, 1964 häfte 1.2 - 1965 s 388.

Lagergren Helmer och Berthelson Helge "Västmanland-Dala nations skriftserie V 1936 samt album 1639." - 1974 s 246.

Lagerkranz Gunnar "Svenska sjukdomsnamn i gångna tider." Södermanlands släktforskarförening. Eskilstuna 1981 94 s - 1982 s 75-77.

Lagerquist M "Stockholms möbelhandlaresocietet under 1700-talet." Samfundet S:t Eriks årsbok 1951 Stockholm 1951 184 s - 1952 s 52.

Lagström Hugo "Brukssmederna." Björneborgs Tidning 19/12 1961 - 1962 s 80.

Lalander Axel "Gruvsmeden Jacob Mårtensson Lalander och hans ättlingar." Föreningen Lalandersläkten Östersund 1955 39 s - 1957 s 225-226.

Lamberg Marko "Dannemännen i stadens råd. Rådmanskretsen i nordiska köpstäder under senmedeltiden" Stockholm 2001 417 s - 2002 s 58-60.

Lamby Gunnar, Sjögren Ingeborg och Carlsten Claes "Petter Carlsten i Östhammar. Profiler ur fyra släktled." RH tryck & reklam, Tyresö 1980 - 1981 s 359.

Landberg C A "En bergsmanssläkt från Värmland. En gren av den Landbergska släkten. Genealogiska och biografiska anteckningar med illustrationer." Stockholm 1931 99 s - 1960 s 116.

Landelius O R "Nerkingar som borgare och äventyrare i främmande land." - 1970 s 140.

Landgrén Folke "Släktkalender IV." Helsingfors 1963 215 s - 1964 s 80-81.

Lange Sven Erik "Släkten Lange - Pettersson från Våmhus i Dalarna." - 1970 s 140.

Lange Sven-Erik "Släkten Lange från Våmhus i Dalarna." - 1977 s 324.

Lange Wendel Majken "Ätten Kafle." 1982 94 sid - 1984 s 129.

Langlet Olof "Inventarium efter rådmannen Håkon Andersson i Bogesund 1689." särtryck ur Från Borås och de sju häraderna 1976 - 1981 s 359.

Langlet Olof "Överstämplat Borås-silver." särtryck ur Från Borås och de sju häraderna 1973 - 1981 s 359.

Langlet Olof "Saltpetersjuderiet och saltpetersjudarna." särtryck ur Från Borås och de sju häraderna 1974/75 - 1981 s 360.

Larshamre L "Hudiksvalls historia." - 1975 s 389.

Larsson Elof, Mickelsson Hilding och Bodin Sigvard "Hälsingerunor. En hembygdsbok 1979." Hälsingekretsen av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund. Malung 1979 160 s - 1980 s 212.

Larsson Kenneth "Finnättlingar från Slobyn. Del 1 Jertrud Michelsdotter" Förlaget Ancestor Arvika 1996 430 s - 1997 s 240-242.

Larsson Lars Erik "Uppländske spelmän under 4 århundraden." Upplands Grafiska Uppsala 1980 - 1981 s 456.

Larsson Lars-Erik "Organister och klockare i Uppland 1600-1870, Svartsjö kontrakt." Almqvist & Wiksell 1977 - 1981 s 447.

Larsson Lars-Erik "Uppländske spelmän under 4 århundraden." Upplands Grafiska Uppsala 1980 - 1981 s 448.

Larsson Lars-Olof "Det medeltida Värend. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt." Bibliotheca historica lundensis XII Gleerups Lund 1964 536 s - 1965 s 393.

Larsson Lars-Olof "Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?" Prisma, Stockholm 2002 398 s - 2003 s 113-115.

Larsson Laurentius "Vägen till Vassmolösa." Vadstena 1993 105 s - 1994 s 57-58.

Larsson Peter "Vårt Ljunits. En häradskrönika." - 1978 s 171.

Larsson Peter "Bonden Mårten Bengtssons sydskånska anor (Ljunits härad)." - 1980 s 206.

Lassen Wilhelm "Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund." - 1975 s 390.

Laurell Anna "Dagbok förd under familjen Gösta Laurells vistelse i Luleå 1.1.1890-26.9.1893." - 1976 s 211.

Laurell Torsten "Stamtavla över släkten Laurell." Norrköping 1964 - 1966 s 78.

Laurell Torsten "Stamtavla över förfäder och ättlingar till Jeanna Bagge-Tegnér-Åberg." Norrköping 1965 - 1966 s 78.

Laurell Torsten "Gerhard Laurell och hans ättlingar. Historik över släkten Laurells ryska gren, upprättad 1964-1967." 20 s - 1967 s 280.

Laurell Torsten "Uppgifter beträffande medlemmar av släkten Laurell vilka haft anknytning till järnvägar, samt kortfattade data beträffande berörda järnvägar." 1967 - 1968 s 112.

Laurell Torsten "Levnadsbeskrivning över livdrabanten Svante Laurentz Laurell (1770-1832)." 1972 - 1973 s 219.

Laurell Torsten "Gullsby Pappersbruk 1804-1894." 1973 14 s - 1974 s 183.

Laurell Torsten "Levnadsbeskrivningar över Abraham, Johan och Lars Laurell. Vissa gårdsbeskrivningar mm berörande släkterna Laurell och Magnell." 1974 s 244.

Laurell Torsten "Dagbok för julhelgen 1865 och hela året 1866 förd av Karl August Laurell." - 1975 s 390.

Laurell Torsten "Levnadsbeskrivning över förste lantmätaren Lorentz Laurell." - 1975 s 390.

Laurell Torsten "Levnadsbeskrivningar över kyrkoherden och prosten Anders Gustav Laurell och komministern Emanuel Laurell." - 1976 s 113.

Laurell Torsten "Levnadsbeskrivning över Brynte Anders Laurell (1772-1844) - 1977 s 324.

Laurell Torsten "Släkten Laurell, Väsegrenen. Släktutredning." - 1980 s 207.

Laurin C J O "Dagbok under resa från Stockholm till Rio de Janeiro, 20.10.1852-13.5.1853. Ombord på briggen "Hermelin." - 1974 s 193.

Lauring Palle "Valdemars Sønner og Unionen." Det Schönbergske Forlag. København 1960 - 1962 s 81.

Leijonacker Eric och Zamore Karl Otto "Finländska gestalter." Stockholm 1956 232 s - 1957 s 230-231.

Leijonancker Erik och Zamore Karl Otto "Fredspristagarna." Stockholm 1957 282 s - 1958 s 49.

Leijonhufvud E "Namnlistor över officerskårerna vid svenska s k männingsregementen till fot under stora nordiska kriget." - 1974 s 244.

Leijonhufvud Knut G A "Brunnsberg. En gårds- och släktkrönika med anledning av ätterna Leijonhufvud-Lewenhaupts 600-årsjubileum." Stockholm 1956 12 s - 1956 s 141-142.

Leijonhufvud Knut G A "Släktgravar på Björkviks gamla kyrkogård." Stockholm 1959 30 s - 1959 s 282.

Leinberg K G "Det odelade finska biskopsstiftets herdaminne." Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar I. Borgå 1895 197 s - 1951 s 262.

Leinberg K G "Åbo stifts herdaminne 1554-1640." Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar V. Helsingfors 1903 315 s - 1951 s 203.

Leman Rolf "Dr Philip Lemans advokatbyrå. Från 1800-talets mitt till våra dagar." Göteborg 1986 166 s - 1987 s 470-471.

Leman Rolf "Mina förfäder - en judisk släktkrönika." Göteborg 1993 186 s - 1994 s 242-243.

Lemon Jonas "När kom de första vallonerna till Sverige?" - 1971 s 491.

Lenner Arne och Wikén Erik "Gävle gymnasiums matrikel 1669-1849." Gästriklands kulturhistoriska förening. Gävle 1969 235 s - 1969 s 218.

Lewander Bo "Ditt, datt och data om föreningen 1905 års män." - 1977 s 325.

Lewander Bo "Ditt, datt och data om släkten Lewander från Uppland." Täby 1980 - 1981 s 446.

Lewenhaupt Adam "Lewenhauptska arkivet på Sjöholm. Bref o Handlingar." 1919 - 1979 s 361.

Lewenhaupt Adam "Stamtavlor utgifna af riddarhusdirektionen genom Adam Lewenhaupt." Avser ätterna Brahe, Lewenhaupt och De la Gardie. Stockholm 1908 - 1981 s 360.

Levenstam Thorsten "Almanackan som kulturbärare." Liber förlag Lund 1984 144 s - 1985 s 340-341.

Levlin Eugén W och Levlin Pär-Erik "Levälä-släkten." del I - 1980 s 83.

Lext Gösta "Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946." Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet 54. Göteborg 1984 383 s - 1986 s 45-46.

Licke Elis Th "Boken om släkten Licke." Sammanställd åren 1961-1966 - 1970 s 69.

Lidberg Leila "Vendel och Vendéla. En 500-årig släktkrönika från Dalsland." Mariefred 1994 238 s - 1995 s 309-310.

Lidman Hans "Dansen kring järnet. Brukshistoria och människoöden i Kolmårdsskog." - 1980 s 83.

Lidman Tomas "Adlig partipolitik vid 1800-talets mitt." Almqvist & Wiksell - 1979 s 359.

Lidvall Ingrid "Från byskräddare till hovskräddare. J P Lidvall. Släktberättelse." - 1981 s 446.

Liedgren Rut "Johan Jacob (Jean Jacques) Hagströmer, född 1820, död 1887. En levnadsbeskrivning, sammanställd med hjälp av efterlämnade kassaböcker, dagböcker, brev och brevkopior." 212 s - 1960 s 114.

Liljenzin Bengt "Conservera sin societet. Om bergsmansrekryteringen vid Stora Kopparberget under 1700- och 1800-talen." särtryck ur Med hammare och fackla XXVI 1971 - 1973 s 216.

Lind Carl-Erik "Släkten Hagren från torpet Hagen under Drakaryd i Hånga församling." 24 s - 1959 s 223.

Lind C.-E "Gustav Silven (1840-1921) och Zelma Appeltoft (1844-1926) släkttabeller. 10 s - 1959 s 223.

Lindahl T Robert "Gamla Hvitfeldtares årsbok 1992." Geson Grafiska AB Kungsbacka 1993 64 s - 1994 s 57.

Lindberg A "De småländska salpetersjudarna." Värendsbygder 1959 Alvesta 1959 s 3-45 - 1960 s 207.

Lindberg Assar M "Linden i Jonsboda. Det Linnéska vårdträdet." Kronobergsboken 1956 (Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok) - 1958 s 53.

Lindberg Otto "Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917." Malmö 1919 381 s - 1953 s 262.

Lindbergh Nils "Antavla för bokhandlare Nils Lindbergh." 14 s - 1967 s 343.

Lindbergh Nils "Antavla för Iver Dyre till Sundsby och Åby." - 1977 s 406.

Lindbergh Nils "Stångenäs-släkter." Del I. Bro socken. Munkedahl 1987 506 s - 1987 s 469-470.

Lindbergh Nils "Stångenäs-släkter." Del II. Brastads socken - 1989 s 138-139.

Lindbergh Nils "Stångenäs-släkter." Del III. Lyse socken och Lysekil." 1988 498 s - 1990 s 112-113.

Lindblad Lars "Släkten Lindblad från Kinds härad i Östergötland samt andra avkomlingar till soldaten Isac Lindblad och hans hustru Kierstin Zachrisdotter." Stockholm 1957 49 s - 1957 s 328.

Lindblad Lars "Klockare och organister i Vånga sn (Ög) 1567-1920." Norrköping 1973 - 1974 s 191.

Lindblad Lars "Axel Lindblads arkiv." - 1976 s 113.

Lindblom Kjell "Vallonsläkter under 1600-talet." del I. Allard-Guillaume. Stockholm 1989 286 s - 1989 s 139-140.

Lindblom Kjell "Vallonsläkter under 1600-talet." Del II. de Hameaux-Vincent. Stockholm 1990 296 s - 1991 s 468-469.

Linde A W "Sockerbruksidkaren Christoffer Pettersson och hans släkt." I och II 19 s - 1954 s 175.

Lindeberg Märta "Några drag ur vallonsläkten Mattons historia." artikel i Garvarsläkten Matton och läderhanteringen i Gästrikland 1852-1952. Gävle 1952 s 281-306 - 1953 s 183.

Lindell Thord "Spångsholms bruk och dess föregångare under 100 år." Stockholm 1961 - 1961 s 334-335.

Lindencrona W "Samlingar å Riddarhuset" Samlarnytt 1965 nr 11-12 Samlarförbundet Nordstjärnan - 1966 s 79.

Linders F J "De romersk-katolska församlingarnas kyrkobokföringsfråga." Stockholm 1928 - 1968 s 116-117.

Linderström Birgit "Oldberg och Oldbergssläkten från 1600-1900-talet." - 1979 s 361.

Lindgren Anders "Grafskrifter på Göteborgs stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser." Göteborg 1869 195 s - 1953 s 263.

Lindgren Eric "Släkten Lindgren (Lindgrén)." Lidingö 1959 94 s - 1960 s 109-110.

Lindgren Ingrid "Hembygden. Register 1918-1978." Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbund - 1979 s 360.

Lindgren Knut E "Utvandrarekontrakt till Amerika." - 1978 s 113.

Lindh Erik "Alftan, Alfthan, von Alfthan." särtryck av Sv litteratursällskapets i Finlands släktbok." - 1974 s 243.

Lindh Gunnar "Johan August Strandbergs ättlingar. Stamtavla." - 1978 s 172.

Lindholm Egon "Runby" Skeninge 1968 24 s - 1968 s 157.

Lindholm Fredrik "Landskrona från äldsta till nuvarande tid." - 1978 s 110.

Lindmark Elof "Ägarna till hemmanen nr 5 o 6 i Fahlmark (Skellefteå landsf)." - 1978 s 172.

Lindmark Elof "En krönika om byn Fahlmark." - 1979 s 268.

Lindmark Ivar "Anteckningar ur Holmsvattnets Bys historia 1543-1975." - 1981 s 285.

Lindquist Emory "Edgren Hjalmar. A Biography." Augustana College Library, Rock Island - 1975 s 389.

Lindquist Emory "Skarstedt Ernst. A Biography." Augustana College Library, Rock Island - 1975 s 391.

Lindquist Emory "Shepherd of an Immigrant People. The Story of Erland Carlsson." - Augustana Historical Society - 1979 s 268.

Lindroth Jan "Svensk arkivbibliografi 1960-1979." Svenska Arkivsamfundet skrift nr 23. Stockholm 1981 72 s - 1983 s 519.

Lindroth Jan "Arkiv, samhälle och forskning 1983." Svenska arkivsamfundets skriftserie nr 25. Stockholm 1983 111 s - 1984 s 59-60.

Lindström Esther "Jacob Lindström, vår släkts stamfar. 1764-1818." Norrköping 1954 40 s - 1955 s 305.

Lindström Esther "Albrecht Törne Lindström. Matilda Katarina (Cajsen) Sofia Cramér. Våra farföräldrar." Norrköping 1960 44 s - 1960 s 202.

Lindström Jan "Båstad (Bjäre härad). Förteckning över lagfartsärenden 1790-1802." - 1975 s 388.

Lindwall Bo "Södertälje släktforskarförening. Forskarförteckning 1978." - 1979 s 270.

Lindälv Elof "Fornfynd och fornminnen i Norra Halland" Institutet för västsvensk kulturforskning skrift nr 9. Lund, tr Varberg 1967 312 s - 1968 s 61-63.

Lindälv Elof "Kulturminnen i Majorna. En vägvisare till några sevärdheter." Majornas Rotaryklub. Göteborg 32 s - 1974 s 184.

Lindälv Elof "Relikgömman och dopfunten i Älvsåkers kyrka." särtryck ur "Vår Bygd 1971." - 1974 s 190.

Lindälv Elof "Om fynden på vinden i Majornas växelundervisningsskola." Stockholm 1972 168 s - 1975 s 382-383.

Lindälv Elof "Klippans kulturreservat o andra byggnadsminnen i Majorna, Göteborg." - 1978 s 109.

Lindälv Elof "En bygd - ett livsverk. Norra Halland." - 1978 s 109.

Lindälv Elof "Om fynden på vinden i Majornas växelundervisningsskola (Göteborg)." - 1978 s 171.

Lindälv Elof "Ett forntida stenbrott och om sjön Lygnern som trafikled." - 1979 s 269.

Lindälv Olga "Elof Lindälv. Tryckta skrifter 1915-1977, bibliografi." - 1979 s 269.

Linnarud Arne "Den värmländsk-finska släkten Suhoinen från Lövåsen i Sunne socken." - 1970 s 71.

Linton Per "Släkterna Linton och Holmstrand." - 1980 s 83.

Liunggren Gustaf "Bebyggelsen i Skellefteå centrum." - 1977 s 324.

Lippold Björn och Ericson Lars "Knekteliv. Tolv episoder ur den västgötske soldatens vardag i äldre tid." 142 s - 1990 s 107.

Ljung Aug. "Karesuando - Enontekis." särtryck ur Norrbotten 1948 37 s Luleå 1949 - 1951 s 197-198.

Ljung S "Arboga stads historia." 1. Tiden intill 1551. Arboga 1949 416 s - 1950 s 151.

Ljung S "Arboga stads historia." del I. Bilaga med förteckning över borgmästare från 1378 till 1560-talet. Institutet för folklivsforskning Arboga 1949 - 1951 s 200.

Ljung S "Söderköpings historia intill 1568." Institutet för folklivsforskning Lund 1949 - 1951 s 201.

Ljungberg Leif "Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper för Malmö 1517-1520." Malmö 1960 189 s - 1960 s 202.

Ljungberg Leif, Bager Einar och Kroman Erik "Malmø Tingbøger 1577-83 og 1588-90" Köpenhamn 1968 41 s och "Malmø Rådstueprotokol (Stadsbok) 1503-48" Köpenhamn 1965 373 s - 1969 s 225.

Ljungberg Leif "Ur djupa källarvalven. Kulturhistoriska skisser från Malmö och annorstädes." - 1975 s 390.

Ljungfors Vilh och Bergström Bo G "Släkterna Junker från Torekov och Båstad under 300 år." Släktföreningen Junker från Torekov. Stockholm 1970 32 s - 1971 s 426.

Ljungfors Wilhelm "Släkten Knaust, släktutredn." - 1979 s 361.

Ljunggren Sten "Ljunggrenska släkten. Meddelande nr 1 och 2." Ljunggrenska släktföreningen - 1970 s 72.

Ljunggren Sten "Ljunggrenska släktföreningen." Meddelande nr 3. Ljunggrenska släktföreningen - 1970 s 138.

Lodén Lars Olof "Tid, en bok om tideräkning och kalenderväsen." Bonniers Stockholm 1968 - 1980 s 207.

Lorentzen Hans "Bergen og sjøfarten." del 1 Fra Olav Kyrres tid til året 1814 - 1975 s 388.

Losman Arne "Carl-Gustaf Wrangel och Europa. Studier i Kulturförbindelser kring en 1600-talsmagnat." Lychnos-Bibliotek 33. Stockholm 1980 265 s - 1982 s 172-173.

Losman Arne "I grevarnas tid, en Brahe-historia genom 400 år" Uddevalla 1994 152 s - 1997 s 249-251.

Ludwig Walther "Die Kröll von Grimmenstein oder die Auflösung genealogischer Fiktionen." Berichte aus den Sitzungen der Joachim Jungius Gesellschaft der Wissenschaften. E V Hamburg Jahrgang 2 1984 Heft 4 Göttingen 1984 153 s - 1985 s 341-342.

Ludwigs Folke "Riksarkivets beståndsöversikt del 2. Riksdagen och dess verk. Allmänna kyrkomötet." Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 8, Stockholm 1998 243 s - 1998 s 131-132.

Lund G "Soldatnamn vid Jämtlands fältjägarregemente." ur Jämten 1953 s 67-89 - 1954 s 86.

Lund Stig "Suomen Hammaslääkärit. Finlands tandläkare." Jyväskylä 1938 368 s - 1951 s 262.

Lundahl Ivar "Ortnamnen i Skaraborgs län, del X, Skånings härad." Ortnamnsarkivet i Uppsala - 1979 s 269.

Lundberg Bengt "Bengt Månsson, 1823-1894. En märklig skånebonde. Släktutredning." - 1979 s 361.

Lundberg E och Sandberg N "Vänersborgs läroverks matrikel över lärare och elever." Matrikeln är alfabetiskt uppställd och sträcker sig från år 1821, då en lägre treklassig apologistskola inrättades i staden, till år 1947. Föreningen Vänersborgs Skolpojkar - 1962 s 83.

Lundberg Einar G "Försök till genealogi över släkten Groth, senare Brosell, från Fellingsbro socken i Västmanland 1569-1969." - 1970 s 139.

Lundberg Einar "Försök till genealogi över släkten Lundberg från Brattfors 1625-1975." - 1975 s 390.

Lundberg Einar "Släkten skogv. Anders Hedström från Horndals bruk, By sn, 1660-1978, stamtavl." - 1978 s 171.

Lundberg Einar "Vallonsläkten Waller från Brattfors bruk, Ockelbo s:n, år 1600-1980." - 1981 s 360.

Lundberg G "Förteckning över Bjursele bys Stamfäder jämte en del Historia." - 1979 s 359.

Lundberg H och Kvick G "Rulla över sv arméns o marinens musikpersonal 1923." - 1976 s 113.

Lundberg Knut - "Släkttavla över familjen Östen Johnsson o hans hustru Erica Jansdotter i Byske socken." - 1979 s 360.

Lundberg Oskar "Släkten Lundberg från Askersund." - 1985 s 437.

Lundberg T B "Glimåkra sockens krönikebok, bilder och blad." - 1974 s 244.

Lundberg Torsten "Glimmarebygdens saga." del I. - 1974 s 244.

Lundberg Torsten "Lovéns Gothungia (Göingebygden) från år 1745." - 1978 s 109.

Lundberg Uno "Anteckningar om bönder och gårdar i Medelplana och Västerplana från gången tid." - 1974 s 244.

Lundbergh Hans "Släkten Lundberg från Rogslösa-Väversunda. En bonderusthållarsläkt." 88 s - 1991 s 308-309.

Lundblad Maja "Thor Nilssons släkt från Grönahög s:n i Älvsborgs län." - 1979 s 269.

Lundblad Maja "Nils Olofssons släkt från Östra Husby s:n i Östergötland." - 1979 s 269.

Lundblad Peter "Ugglum-släkten Lundblad." I och II Stockholm 1970 - 1971 s 428, 490.

Lundbäck Arvid "Tillägg till antavlan för Catharina Vogt von Fronhausen, f 1553, död 1640." - 1954 s 175.

Lundehäll S "Lagerstedt/Stolts." - 1970 s 140.

Lundén Cronström Ingegerd "Släktbok. Ny följd." I:3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1952. Helsingfors 1952 s 378-575 - 1953 s 264.

Lundén Cronström Ingegerd "Sin lyckas smeder. En krönika om släkten Westerlund från Odensvi." Borgå 1957 264 s - 1958 s 45.

Lundén Cronström Ingegerd "Släktbok. Ny följd." I:4 Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLXXXVI:4 Helsingfors 1955 s 578-711 - 1958 s 49-50.

Lundén Cronström Ingegerd "Släktbok, ny följd." II:1-2 Svenska Litteratursällskapet i Finland skrift 412 Helsingfors 1965 144 s - 1966 s 79-80.

Lundén Cronström Ingegerd "Släktbok, ny följd." II:3-4 Svenska Litteratursällskapet i Finland skrift 412 Helsingfors 1971 - 1972 s 68-69.

Lundequist Olof F E "Fröken Valborg Franck och hennes skola i Grenna 1875-1925." Haparanda 1947 20 s - 1960 s 116.

Lundh Herbert "Den fattiga skånepågen som blev bagarmästare i Stockholm, Michel Jönsson Lundh (1665-1726). En släktkrönika." - 1978 s 171.

Lundh Herbert "En judisk släktkrönika, tillägnad minnet av Henrik o Carl Anton Löwenadler." - 1978 s 171.

Lundh-Ericsson Nanna "Svenska ätten Königsmarck." uppsats i Östergötlands och Linköpings Stads Museum Meddelanden 1948-1950 Linköping 1950 236 s (21 s) - 1951 s 265.

Lundin A H "Småländska nationen i Lund 1668-1868." - 1976 s 211.

Lundkvist Erik "Bönder, borgare, hantverkare. Släkten Lundkvist, Lycksta, Romfartuna." - 1980 s 83.

Lundkvist Tyko "Släkten Axelsson från Orrböle. Släktutredn." - 1979 s 268.

Lundkvist Tyko "Släkten Hägglund från Hägganäs." - 1979 s 269.

Lundkvist Tyko "Buresläkten." ur Boken om Säbrå - 1979 s 359.

Lundkvist Tyko "Släkten Axelsson i Orrböle." 1977 31 s - 1979 s 273-274.

Lundkvist Tyko "Släkten Strömgren i Grömnnäs by Nordmalings s:n." - 1981 s 360.

Lundmark August och Sjöström Thore "Årets by 1976. Ullbergsträsk - en by i Skellefteå kommun." tr 1976 - 1981 s 286.

Lundqvist Bo V:son "Den yngre grenen av släkten Heuman." Vänersborg, tr Skara 1949 67 s - 1950 s 75.

Lundqvist Bo V:son "Västgöta nation i Uppsala från år 1595. Biografiska anteckningar." första bandet (häftena I-VII) 1595-1720. Uppsala 1928-1946 402 s - 1966 s 74.

Lundqvist Bo V:son "Västgöta nation i Uppsala från år 1595. Biografiska anteckningar. Band III 1780-1830." - 1976 s 110-111.

Lundqvist Bo V:son "Västgöta nation i Uppsala från år 1595. Biograf ant." Bd 3, 1780-1830 - 1976 s 114.

Lundström Herman "Ärkebiskopen doktor Johan August Ekman. Några minnesblad." Stockholm 1915 227 s - 1969 s 310.

Lundström Sigvard "Släkttavla över Maria Beata Larsdotter Eklunds avkomlingar." - 1977 s 406.

Lundström Jan G "Den indelte soldaten - en representation av soldatlivet förr." Gävle 1988 64 s - 1989 s 106-107.

Lundström Ulf "Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650" Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr nr 3. Umeå 1977 443 s - 1998 s 216.

Lundwall Sten "Nordiska museets arkiv. En vägledning." 1965 - 1966 s 74.

Lundwall Sten "Nordiska museets arkiv. En vägledning." Karlshamn 1965 31 s - 1972 s 155.

Lunsjö Barbro "Tjugo handskriftstexter för släkt- och hembygdsforskare." Lund 1990 - 1991 s 314-316.

Luthander Åke "Släkten Ljungberg från Grebo (ög)." kopia av släktutredning utförd i början av 1920-talet - 1971 s 481.

Luther G "Varför inte antavlor?" ur Genos nr 1 (105) 1956 Genealogiska Samfundet i Finland - 1956 s 144.

Luther Georg "Taipalsaarisläkten Herkepaeus." Helsingfors 15 s - 1961 s 277.

Lychou Dag "Släkttablåer för släkterna Stenbock och von der Plaes med register." - 1977 s 324.

Lysander Albert "Handlingar rörande prästmötet i Lund 1926. De bortgångnes minne 1919-26." - 1978 s 110.

Lysér Lars-Erik "Hembygdsmuseum på Lassehaga i Lyse socken vid Lysekil." Bohusläningen 1966-01-19 - 1967 s 227.

Löf A E "Kristinehamns historia." del II Karlstad 1949 - 1951 s 201.

Löf Axel Em. och Ernvik Arvid "Kristinehamns historia." III - 1960 s 207.

Löfbladh Hildegard "Valborg Månsdotter Frisk. En stormor i Ragundadalen." ur Jämten 1953 s 57-66 - 1954 s 86.

Löfgren A "Stockholms kanngjutareskrå 1720-1850." Det svenska tenngjutarehantverkets historia del 1 band 3 Stockholm 1950 547 s - 1950 s 152.

Löfgren Ivar "Furnässläkten och med den befryndade släkter." 54 s - 1950 s 71.

Löfgren Nils "Rykten och verklighet. Släktminnen inom en Kalmar-borgarsläkt." särtryck ur Genealogisk Tidskrift nr 2 1956 4 s - 1956 s 144.

Löfström Frans "Här ostpå. (Baskemölla fiskeläge)." - 1978 s 109.

Löfström Karl "Kungl medaljen illis quorum meruere labores." Stockholm 1933 95 s - 1963 s 303.

Löfström Karl "Kungl medaljen litteris et artibus." Stockholm 1935 76 s - 1963 s 303.

Lönnerholm Erik "Inbyggarnamn i Tranås kommun." särtryck ur Sydsv. ortnamnssällskapets årsskrift 1977 - 1978 s 173.

Lönnerholm Erik "Oliktänkande i gångna tiders Sverige." Sandbergs bokhandel Tranås i distrib, tr 1979 - 1980 s 207.

Lönnerholm Erik "Oliktänkande i gångna tiders Sverige." tr Klockrike 1979 112 s - 1980 s 211.

Löthner L "Strängnäs stifts herdaminne." del IV Obefordrade präster. Kumla 1995 229 s - 1996 s 169-171.

Löw B "Sörmlänningar och nerikingar vid akademien i Dorpat under 1600-talet." Södermanland-Nerikes nations majhälsning 1949 Tierp 1949 s 34-55 - 1951 s 202.

Löw B "Sörmlänningar och nerikingar vid akademien i Greifswald 1595-1815." Södermanland-Nerikes nations majhälsning 1950 Tierp 1950 s 3-30 - 1951 s 202.

Löwenadler Henrik "Slägterna Kjellman och von Löwenadler samt deras ättlingar." - 1977 s 324.

Lööf LarsOlof "Antavla för LarsOlof William Lööf." 1971 - 1973 s 216.

Lööf LarsOlof "Smedsläkten Tolf genom tre sekler." Tolfska släktföreningen. Göteborg 1989 286 s - 1989 s 177-179.

Lööf LarsOlof "Göteborgsfotografer. Ateljeer och yrkesmän 1840-1910." Göteborg 1999 258 s - 2001 s 74-75.

Maclean James N M "The Macleans of Sweden." Edinburg 1971 - 1971 s 491.

Magnell Kjell "Fortifikationens historia." VI:3 Biografier över officerare. Perioden 1719-1811. bilaga till Tidskrift i fortifikation - 1971 s 486.

Magnell Kjell "Fortifikationens historia." VI:3 Officerare utom chefer 1719-1811. bilaga till Tidskrift i fortifikation - 1972 s 150.

Magnell Kjell "Fortifikationens historia VI:3, Officerare utom chefer, 1719-1811." Bilaga till Tidskrift i fortifikationen (s 313-456) - 1974 s 106-107.

Magnell Per och Irander Ingvar "En bondesläkt i Folkungabygd. Släktskildring genom fyra och ett halvt sekel." Motala 1949 295 s - 1950 s 75 och s 145-146.

Magnusson Einar "Kongen i Boda. Hans förfäder och hans ättlingar Jan Månssons släkt, 12 000 räknade." (Smålandssläkt från Tveta och angränsande härader.) Falköping 1950 436 s - 1951 s 199.

Magnusson Einar "Allmogeurmakeriet i Västergötland och i Västra Småland. Ett försök till historik." Falköping 1967 342 s - 1967 s 274-275.

Maillefer Jean Marie "Chevaliers et princes allemandes en Suède et en Finlande à l´époque des Folkungar (1250-1363)." 1999 447 s - 1999 s 353-354.

Malmberg Ernst och Gustaf "En bok om Valdemarsvik." - 1977 s 325.

Malmberg Folke "En Sturerapsodi. Ett försök till omvärdering och klarläggande av den berömda Stureätten." artikel i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1953-02-28 - 1953 s 263.

Malmberg Sigvard "Det började vid Kalmarsund." Förlag Sparbanken i Kalmar. - 1981 s 454-455.

von Malmborg Boo "Statens porträttsamling på Gripsholm." I. Porträtt före 1809. Stockholm 1951 328 s - 1952 s 44.

von Malmborg Boo "Svensk porträttkonst genom fem århundraden." Allhems förlag. Stockholm 1978 451 s - 1981 s 290-293.

af Malmborg N "Antavla för Nils Magnus af Malmborg och antavla för Constance (Conny) Mary af Malmborg, f William-Olsson." - 1974 s 186.

af Malmborg Nils "Kronofogden som lät häkta häradshövdingen." särtryck ur Personhist tidskr 1971/72 - 1974 s 245.

af Malmborg Nils "Antavla för syskonen Gunnar, Göran och Cecilia Rosenmüller." - 1977 s 407.

Malmgren E E "Frälsegårdar i sjuhäradsbygden." Ulricehamn 1961 238 s - 1962 s 74-75.

Malmros Lennart "Korpralen Anders Bergströms stamträd." Släktanteckningar 2:a uppl 1965 7 s - 1965 s 442.

Malmsten Ruth "Danska riksarkivets handskriftssamling. Opsnappede svenske Breve 1559-63." - 1977 s 406.

Mankell J "Anteckningar rörande svenska regementernas historia." 2 uppl Örebro 1866 386 s - 1962 s 194.

Maniette Nils "Något om vallonerna i Sverige särskilt med hänsyn till släkten Maniette." 6 s - 1967 s 343.

Mannerstedt Viktor "Edh-släktens kalender." Stockholm 1956 144 s - 1957 s 221-222.

Marjomaa Ulpu "100 Faces from Finland. A biographical kaleidoscope." Helsingfors 2000 625 s - 2002 s 54-55

Marklund Arvid "Släktkrönika efter Jöns Marklund 1777-1848." 1980 - 1981 s 360.

Marsk Axel "Livsöden i en svensk släkt där en medlem skrev in sig i musikhistorien." Uppsala 1986 84 s - 1987 s 296-297.

Marstrand Jacob "Slaegten Marstrand. Til Minde om Onkel Troels. Paany, udg paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel." Truelsens Bogtr København 1915 - 1981 s 285.

Martensen-Larsen och Sørrig Kirsten "Familjemönster och personlighet. Varför man blir den man blir." Översättning Hans O Sjöström. Legenda. 1991 246 s - 1992 s 115-116.

Martlet "Anteckningar rörande slägten Fleetwood." - 1978 s 109.

Matovic Margareta R "Stockholmsäktenskap, familjebildning och partnerval i Stockholm 1850-90." Stockholms kommun, monografier nr 57. Stockholm 1984 - 1987 s 288-289.

Mattesson A "Strömsboken." II:1 häfte 8 Strömsund 1951 - 1952 s 118.

Mattesson A "Strömsboken." II:1 häfte 9 Strömsund 1952 - 1953 s 183.

Mattesson A "Strömsboken." II häfte 10 Strömsund 1953 - 1954 s 178.

Mattesson A "Strömsboken." II:1 häft 11 Strömsund 1954 - 1955 s 313.

Mattesson A "Strömsboken." II:1, häfte 12 Ströms hembygdsförenings årspublikation 1955 - 1956 s 96.

Mattesson A "Strömsboken." II:1, hft 13 (Risselås och Vallen) Strömsund 1957 - 1957 s 232.

Mattsson Anders "Övre Fryksdalen." Förlag: Matsonia AB 1998 551 s - 1999 s 350-352.

Mattsson Bengt "Släkten Prawitz." - 1979 s 361.

Mattsson Gösta "Sylta-Libby-Loskälva-släkten, släktkrönika." - 1979 s 362.

Mattsson Karl-Gustaf "Släkten Mattsson från Västgöta- och Värmlandsbygden. 300 års släkthistoria." - 1980 s 207.

Mebius C A "Göteborgs belysning, historik." - 1978 s 170.

Melander Toini "Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713. Bibliografisk förteckning." I. 1562-1649. Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter XXII Helsingfors 1951 112 s - 1952 s 44.

Melander Toini "Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713. Bibliografisk förteckning." II. 1650-1679. Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter XXII Helsingfors 1953 s 113-296 - 1954 s 83.

Melander Toini "Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713. Bibliografisk förteckning." III 1680-1694. Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter XXII Helsingfors 1956 s 297-480 - 1956 s 144.

Melander Toini "Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713. Bibliografisk förteckning." 4. 1694-1713. Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter XXII Helsingfors 1958 s 481-653 - 1959 s 332.

Mellander K "Gårds- och släktarkivet från Hellerup (Halland) i landsarkivet i Lund." Arkiv, samhälle och forskning. Svenska arkivsamfundets skriftserie nr 1, Stockholm 1953 s 78-79 - 1953 s 266.

Mericka Vaclav "Orders and Decorations." London 1967 - 1982 s 81.

Mericka Vaclav "Faleristik. Ein Buch über Ordenskunde." Prag 1976 - 1982 s 81.

Mether Leif "Sukuhamisto - släktregister - family index." Genealogiska Samfundet i Finland. Helsingfors 1992 166 s - 1992 s 241, 1995 s 498-499.

Mether Leif "Skolmatriklar." Föreningen Datateknik för Släktforskning rf skrift nr 3. Helsingfors 1994 77 s - 1995 s 499.

Meyer Gerhard "Ausgewählte Quellen zur Politik und geistesgeschichte Ostmitteleuropas, aus der Genealogie von Meta Meyer geb Braukmann." sammanställt 1979, särtryck ur Deutsches Familienarchiv Band 75 - 1980 s 207-208.

Michalsen Finn "Slekten. Innføring i aettegranskning." Forlaget Tanum-Norli A/S. Oslo 1978 87 s - 1981 s 289-290.

Michanek Ernst "Släkten Michanek under 100 år i Sverige." - 1976 s 211.

Millqvist Folke "Släkten Millqvist från Godegård Östergötland." - 1973 s 218.

Millqvist Folke "Släkten Millqvist från Godegård, Östergötland och Dimbo, Västergötland." 28 s - 1975 s 318-319.

Moberg O "Karlshamns historia." del 4 1863-1949 - 1951 s 201.

Modeen Herdis "Kretsen kring Nadine" Genealogiska Samfundet i Finland 54. Saarijärvi 1998 162 s - 1998 s 219-220.

Modeen Herdis "Gentes Finlandiaæ IX. Finland och Ryssland under tiden fram till 1918." Finlands Riddarhus i samarbete med Finlands Adelsförbund. Helsingfors 2001 195 s - 2001 s 408-409.

Modeen Tore "Filip Modeen och hans släkt." Helsingfors 2001 60 s - 2001 s 406-407.

Molander Karin Synnøve "Petter Bengtsson "Storpetter i Häggum" 1765-1838 och hans ättlingar." - 1979 s 268.

Molér W "Bidrag till en Gotländsk Bibliografi." Västerås 1914 182 s - 1953 s 263.

Molér Wilhelm "Album scholae Arosiensis 1618-1650." Västerås 1905 70 s - 1956 s 144.

Molin A "Levnadsteckning över Lars Högström, stamfader för Molinska släkten." Göteborg 1951 40 s - 1972 s 153.

Molin A "Släktregister över Molinska släkten." Göteborg 1951 46 s - 1972 s 153.

Molin A "Molinska släkten. Släktregister." Göteborg 1951 - 1974 s 190.

Molin A "Molinska släkten. Levnadsbeskrivning över släktens stamfader Lars Högström." Göteborg 1951 - 1974 s 190.

Molin Gösta Gideon "Smolandi Upsalienses. Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen." I. 1593-1625. Lund 1955 324 s - 1956 s 145.

Molin Gösta Gideon och Wilstadius Paul "Smolandi Upsalienses." II och III. Karlskrona 1968 - 1971 s 424.

Molin Gösta Gideon "Smolandi Upsalienses. Smålandsstudenter i Uppsala 1593-1744." del I-II - 1979 s 269.

Molin W "Minnen, människor, miljöer." (Skellefteå) - 1978 s 172.

Mollstadius Axel "Tabergs Bergslag 1693." särtryck ur Tabergs Bergslag VI 1949 Jönköping 1950 19 s - 1951 s 198.

Mollstadius Axel "Jönköpings slotts byggmästare Hans Fleming på nära håll." artikel i Smålands Allehanda 1951-10-20 - 1952 s 48.

Mollstadius Axel "Bubb gör en stöt." Smålands Allehanda 1952-04-19 - 1952 s 116.

Mollstadius Axel "Den förste och siste Hadorph." artikel i Smålands Allehanda 1953-01-24 - 1953 s 263.

Mollstadius Axel "Karolinen och kavalleristen som blev gästgivare i Tånnö." uppsats i Smålands Allehanda 1954-05-19 - 1954 s 176.

Mollstadius Axel "Om Klintarna - en livskraftig smålandssläkt." ur Jönköpings-Posten den 24 och 27 dec 1955 - 1956 s 50-51.

Mollstadius Axel "Till tonerna av gamba och lira i 1600-talets Jönköping." ur Smålands Allehanda den 22 juni 1956 - 1956 s 94.

Mollstadius Axel "Jönköpings gevärsfaktori 1695-1720." Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund XXXI - 1958 s 155-156.

Mollstadius Axel "JMW:s äldsta historia 1860-1897. Sandwallska gjuteriet." Jönköpings Mekaniska Werkstads AB (även i Småländska kulturbilder 1960, Jönköpings läns hembygdsförbunds årsbok) Jönköping 119 s - 1960 s 202-203.

Mollstadius Axel "Gamble Måns klockegjutare i Jönekiöping." särtryck ur Småländska kulturbilder 1963 Jönköpings läns hembygdsförbund meddelande XXXVI s 17-19 - 1965 s 385.

Mollstadius Axel "Småländska bördsbrev 1640-1760." särtryck ur Småländska Kulturbilder 1965 - 1966 s 161.

Mollstadius Axel "Joen Jonsson Kannenberg. Jönköpings förste tenngjutare." särtryck ur Småländska Kulturbilder 1966. Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund XXXIX s 74-82 - 1967 s 280.

Morén David "Förfäder till Axel Emanuel Morén, född den 21 juni 1913 i Östersund, juris kandidat och länsbokhållare." Örebro 170 s - 1951 s 262-263.

Morén F W "Ystads historia." del II 1792-1862. Ystad 1953 470 s - 1954 s 86.

Morton Frederic "Rotschilds, en släkts historia." - 1975 s 390.

de la Motte Tage "Gråmanstorps kyrka i Klippans församling." - 1978 s 109.

de Moya Salvador "Biblioteca Genealógica Latina." Sâo Paulo 1961 - 1962 s 82.

Muncktell Joh. Fr. "Westerås stifts herdaminne." tre delar, Uppsala 1843-1846 - 1960 s 203.

Mundt Gerda "Tegnemesterens efterkommere." - 1975 s 390.

Mundt Kaj "Slaegten Mundt." Frederiksberg 1958 - 1980 s 208.

Munkestam Berthill "Syskonen Harju från Bredåker. En Tornedalssläkt." - 1980 s 82.

Munthe A och Björnberg B "Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686-1915 av E Angelin." Stockholm 1950 528 s - 1951 s 264.

Munthe Arne och Björnberg Bertil "Hantverkare och fabriker inom Svensk Tobakshantering 1686-1915. Forskning utförd av Erik Angelin." Stockholm 1950 528 s - 1952 s 47.

Munthe A "Släkten Ekman. Handelshuset Ekman & Co:s föregångare." Göteborg 1958 339 s - 1958 s 94.

Munthe Curt "Munthe från Flandern. Släktens svenska öden." Stockholm 1963 202 s - 1971 s 426.

Munthe Curt "Lilliehöökar. Släktöden under ett halv årtusende." - 1975 s 390.

Munthe H, Hansson H, Lindberg F och Dalgren L "Västerviks historia." två delar Västervik 1933 546 resp 468 s - 1962 s 194.

Murray Malcolm "Genealogisk utredning rörande Murrayarna i Tyskland." - 1976 s 113.

Murray Malcom "Släktstudie." 1976 34 s - 1977 s 318.

Murray Robert "Andreas Murray 1695-1771. En personhistorisk studie." Grafo-Tryck AB Simrishamn 1980 - 1981 s 360.

Murray Robert "Andreas Murray 1695-1771. En personhistorisk studie." Stockholm, Grafotryck AB Simrishamn 1980 183 s - 1981 s 457-458.

von Mühlendahl Ernst "Die baltischen Ritterschaften. Übersicht über die in den Matrikeln der Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland och Oesel verzeichneten Geschlechter." Verbandes der Angehörigen der Baltischen Ritterschaften. C A Starke Verlag Glücksburg/Ostsee 1953 - 1953 s 286-287.

Münther Balthasar "Familien Münther's stamtavle." - 1975 s 390.

Måhlén Nils "Släkten Måhlén enl utredning 1978." - 1979 s 361.

Mårtensson L "Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1697." Stockholm 1950 223 s - 1951 s 203.

Mårtensson L "Ur Förteckning över Bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1697 samt 1710-1800." - 1979 s 359.

Mårtensson S "Värmlandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv." Värmlands museum småskrift nr 2 Karlstad 1956 116 s - 1957 s 232.

Möller Artur "Om jag vore stadsfullmäktig. 61 uttalanden av 61 stockholmare." ur Svenska Dagbladet, tr 1915 - 1981 s 447.

Möller Carl Åke "Släkterna Augustin från Holland, Hedberg från Heddarp i Höreda socken, Brauner eller Bruun från Högsby i Småland, Möller från Katarina förs i Stockholm, Rodin (Rhodin) från Mariestad, Wernström från Jönköping." - 1958 s 48-49.

Möller Carl Åke "Fyra släktutredningar." (Fluur-Emporagrius, Kihl, Kuhlman, Wiedeman) - 1958 s 154.

Möller Carl Åke "En förteckning över 89 olika släkter med namnet Möller." - 1963 s 303.

Möller Gunnar "Släktförteckning." 1951 21 s - 1955 s 255.

Möller Gunnar "Släkten Möller från Södra Vram och Allerum, med några förgreningar på spinnsidan." 1954 22 s - 1955 s 255-256.

Möller Pontus "Släkten Lidman från Lilla Mellösa, jämte antavla för chefredaktören Axel Fredrik Lidman." 8 s - 1950 s 148-149.

Möller Pontus "Anteckningar om släkterna De Charlière, Fullerton och Sabel under 1600-talet." - 1952 s 41.

Möller Pontus "Grosshandlaren i Stockholm Johan Henrik Wikanders fäderne- och mödernesläkter, jämte antavla, tillägnad Johan Henrik Wikander på 75-årsdagen 20/10 1951." - 1955 s 305.

Möller Pontus "Sveriges ridderskap och adels kalender 1964." åttiosjunde årg Riddarhusdirektionen Stockholm 1963 1392 s - 1964 s 69-70.

Möller Pontus "Sveriges ridderskap och adels kalender 1967." 89:e årg Riddarhusdirektionen Albert Bonniers Förlag Stockholm 1967 966 s - 1967 s 340-342.

Möller Pontus "Colquhoun-Cahun-Gahn-Canonhielm. En boskillnad" Särtryck ur Personhistorisk Tidskrift årg 64 1966 s 85-119 Stockholm 1968 - 1968 s 115-116.

Möller Pontus m fl "Ätterna Knorring." Skrifter utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland, 55. Helsingfors 2000 414 s - 2001 s 81-84.

Mörner Magnus "Material till släkterna Mörners historia." Stockholm 1985 300 s - 1986 s 48-49.

Nahlbom Lars "Släkten Nahlbom, 4-6 generationerna." - 1978 s 171.

Nauclér Reinhold W "Genealogisk översikt över släkten Bley." Sigtuna 1958? 15 s - 1958 s 153.

Neander Alvar "Getteråssjön och Parakeln - två sjönamn från Värends sydgräns." - 1978 s 111.

Neander Alvar "Om byalag i Älmeboda socken." - 1978 s 111.

Neander Alvar "Älmeboda sockens byanamn." - 1978 s 111.

Neovius Ad "Anteckningar rörande Borgå stads och sockens historia." I. Borgå 1897 212 s - 1955 s 309.

Nessler Hans "Brautweinbuch der Stadt Unna 1623-1803." - 1976 s 113.

Nevéus Clara och de Wærn Jacques "Ny svensk vapenbok." Streiffert & Co Bokförlag i samarbete med Riksarkivet Stockholm 1992 191 s - 1993 s 290-294.

Newman E "Edvard Björkenheim och den frikyrkliga väckelsen i Finland." I. Finska kyrkohist. samf. handl. 48, Åbo 1948 236 s - 1951 s 264-265.

Nielsen Paul Anthon "Institutions in the United States which have genealogical holdings." - 1976 s 114.

Nihlén Johan "Andrarums Alunbruk." - 1978 s 109.

Nilsen C F "Stamtavle over Familien Lodberg." - 1975 s 390.

Nilson K J "Min släkt. Släkthistorisk samling från Järvsö socken, Gävleborgs län." - 1980 s 207.

Nilsson Christer "Folkets farsoter och kungarnas krämpor." Eslöv 1995 173 s - 1996 s 120.

Nilsson Henry "Gabriel Johan Nissvandt, tobaksspinnargesäll i Landskrona, o hans släkt." - 1976 s 211.

Nilsson Karl "Beskrivning över Järpås pastorat år 1784 av Johan Gustaf Kinberg." KFs bokförlag Stockholm 1958 116 s - 1959 s 221.

Nilsson Nils "Arkivkunskap." Studentlitteratur Malmö 1973 218 s - 1974 s 193.

Nilsson Sven Johan "Förfäder från Färs. En släkt- och släktgårdskrönika från Färs härad i Skåne." - 1980 s 82.

Nilsson Sven Johan "Förfäder från Färs. En släkt- och släktgårdskrönika från Färs härad i Skåne." Laholm 1979 295 s - 1980 s 89-91.

Nimmergut J "Orden Europas." 1981 212 s - 1982 s 81.

Nisbeth Åke "Arte et marte. Meddelanden från riddarhuset." årg 26 1972 och årg 27 1973 - 1974 s 105.

Nisser Carl och Karin "Antavla för Per Olof C:son Nisser." - 1974 s 245.

Norberg P "Gästriklands hyttor och hamrar." särtryck ur Blad för Bergshandteringens Vänner häfte 4 1958 Uppsala 1959 283 s - 1959 s 328-329.

Norberg Anders och Tjerneld Andreas "Tvåkammarriksdagen 1867-1970. Ledamöter och valkretsar." Bd 2 Stockholm 1985 438 s - 1986 s 44-45.

Norberg Erik, Holmquist Bengt M och Kjellander Bo "Karlberg. Slott och skola." Tre delar "Utbildning till officer 1792-1992." 470 s, "Byggnader och konst" 346 s och "Människor och miljö" 492 s Västervik 1992 - 1992 s 240-241.

Norborg Knut "Göteborgs stift 1885-1949. Biografisk matrikel över stiftets prästerskap." Göteborg, tr Halmstad 1949 473 s - 1950 s 75.

Norborg Knut "Göteborgs stift 1950-1964. Biografisk matrikel över stiftets prästerskap" Stiftelsen Pro Caritates Förlag Göteborg 1964 280 s - 1968 s 59.

Nord Sven Walter "Släkten Nord från Hällefors-Grangärde." - 1981 s 285.

Nordahl Stig "Smedsläkten Nordahl från Mora." - 1974 s 245.

Nordahl Stig "Stadens tidning. Några anteckningar om lokalpressen i Sigtuna i gången tid." - 1980 s 83.

Nordberg A "Biörn och Orre. Anteckningar ur och omkring en gammal släktbok." Norbotten 1952 s 7-13 - 1953 s 180.

Nordberg Albert "En gammal norbottensbygd. Anteckningar till Luleå sockens historia." Del I och II Lund 1928 732 s - 1954 s 80-81.

Nordberg Frithiof "Magistrar och pojkar. Från Strängnäs läroverk 1871-1880." - 1975 s 391.

Nordell Bengt "Antavla för syskonen Margareta Elisabeth, Gunvor Anna-Clara och Maria Kristina Nordell" - 1951 s 198.

Nordenskjöld Sune ("Släkten Bong.") Föreningen Gamla Christianstad årsbok 3 - 1951 s 265.

Nordenskjöld Sune "Den gåtfulla vapenskölden i kyrkan." ur föreningen Gamla Christianstads årsbok 1954 - 1955 s 256.

Nordenskjöld Sune "Utdrag ur Carl Berlins brev 1863-65." ur föreningen Gamla Christianstads årsbok 1954 - 1955 s 256.

Nordenström Magn N "Utkast till Beskrifning öfwer Stöde socken." - 1977 s 325.

Nordenvall Per "Kungliga Serafimerorden 1748-1998." Borås 1998 654 s - 1999 s 274-275.

Nordin Elis "Släkten Nordin. "Örebro 1932-47 - 1950 s 71.

Nordin Isidor "Medlemmar af apotekarekåren" Porträttsamling med biografiska uppgifter Malmö 1899 163 s - 1968 s 65.

Nordling Carl Olof "Gåtorna kring Birger Jarl, Ösel och Borgå." - 1978 s 110.

Nordlund J O "Lärare vid Hudiksvalls skola 1650-1858." - 1979 s 360.

Nordwall Birger "Några anteckningar om släkten Nordwall." - 1974 s 245.

Nordwall E Witus "Porträttgalleri från Älvsborgs län." - 1976 s 114.

Noreen Arvid "Släkten Noreen från Värmland och andra ofrälse ättlingar av Erlandus Gudmundi." Uppsala 1917 - 1974 s 193.

Norgren Svante "Släkten Norgren från Norn." - 1978 s 172.

Norinder Fred "Släkterna Norinder." Stockholm 1955 - 1956 s 96.

Norlind Wilhelm "Om Ernst Norlinds släkt." artikel i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1953-03-09 - 1953 s 263.

Norrby Jonas "Med Hälsinge regemente i Norge år 1718." 1980 - 1981 s 446.

Norrby Jonas "Jennings" Vattenfall Köping 1991 275 s - 1992 s 46-48.

Norrhem Svante "Den hotfulla kärleken. Homosexualitet och vanlighetens betydelse" Stockholm 2001 256 s - 2002 s 158-160

Norrlin Lennart "Anders Fredrik Reuterswärd. Biografisk studie." Karlskrona 1953 31 s - 1954 s 81.

Norrmén P H "Firman Ahlström 1896-1927." Ahlström Osakeyhtiö Helsingfors 1927 189 s - 1973 s 387.

Novàky Brita och Modeen Tore "Lillie-Viol. Viola Emilia Winter Söderström Nyberg 1859-1911." Åbo Akademis bibliotek 25, Åbo 1999 270 s - 2000 s 106-107.

Nummelin Carl "Finska forststaten. Biografiska anteckningar." Helsingfors 1906 153 s - 1955 s 309.

Nurmio Yrjö "Kyrkoarkiven i Finland. Aktuella spörsmål om deras placering och katalogisering." ur Afhandlinger tilegnede arkivmanden og historikeren Rigsarkivar, Dr Phil Axel Linvald af nordiske fagfæller på halvfjerdsårsdagen 28 januar 1956 Köpenhamn 1956 - 1956 s 53.

Nyberg Emil "Gotländsk släktbok. Genealogiska och biografiska anteckningar." Ekenäs 1938 - 1974 s 192.

Nyberg Emil "Gotländsk släktbok." del 1 (Ahlander-Krook), del 2 (Köhler-Ödin) - 1977 s 323.

Nyberg P och Hoving V "Människor och minnen." 5. Helsingfors 1952 231 s - 1953 s 265.

Nyberg Paul "En nyländskt herrgård. Håkansböle gård och dess ägare genom tiderna." Helsingfors 1956 164 s - 1956 s 95.

Nyberg Paul "Från barock till nyrokoko. En släktkrönika." Helsingfors 1962 360 s - 1963 s 262-263.

Nygaard Povl "Familien Møllers slægtebog." - 1975 s 390.

Nygren Alfred "Nygrenska stamträdet." - 1977 s 324.

Nygren Rolf, Larsson Jan och Åkerman Sune "Samhällsdokumentation inför framtiden. En bok om samhällsforskningens framtida materialtillgång." Stockholm 1982 366 sid - 1984 s 128.

Nygren Sven "Svenskt biograf- och filmfolk i ord och bild. Ett porträttgalleri." Uppsala 1940 - 1963 s 262.

Nyholm Søren B "Mænd av slægten." - 1975 s 390.

Nylander Karl Edvard "Stadsbyggmästaren Nils Nylander och hans ättlingar. Släktutredning." - 1981 s 447.

Nylund Torstensson Eivor "De finska sjönamnen i Korpilombolo socken." Acta universitatis upsaliensis 7 - 1977 s 406.

Nyqvist Karl E "Gudfastättlingar i Jämtland." uppsats i Länstidningen (Östersund) 1953-04-13 - 1954 s 176.

Nyrop C "Det Suhrske Hus i Kjøbenhavn 1749-1899. Historiske Meddelelser." Kjøbenhavn MDCCCIC - 1980 s 208.

Nyström Anton "En 70-års historia 1859-1929. Personliga minnen och iakttagelser." Stockholm 1929 - 1974 s 193.

Nyström Lars "Glimtar från gamla Arendal. En krönika." Göteborg 1963 39 s - 1964 s 263.

Nyströmer C Bertil "Släkten Edström från Morlanda." - 1974 s 192.

Nyströmer C Bertil "Släkten Nyströmer 1674-1974." - 1975 s 390.

Näsström Emil "100 år med Nätra kommun." Bjästa boktryckeri 1970 184 s - 1974 s 183.

Odén K G "Östgötars minne, biograf ant om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900." - 1979 s 362.

Odhnoff Ragnar "Antavla för kanslirådet Ragnar Odhnoff upprättad våren 1962." - 1966 s 158.

Odqvist Folke K G "Tal till släkten Odqvist 13.8.1960." Ur Borås och De sju häraderna 1961, Borås 1961 s 37-46 - 1961 s 335.

Ohlmark Åke "Stamträd över Europas furstehus." Bokförlaget Plus 1980 332 s - 1981 s 456-457.

Ohlsson Bror-Erik "Överhet och allmänhet. Kronofogden i Rekarne fögderi under tidigt 1800-tal." Lokalhistoriska Sällskapet i norra Södermanland Eskilstuna - 1989 s 49-50.

Ohlsson Sven Håkan "Statistisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1962." Håkan Ohlssons förlag Lund 1962 332 s - 1964 s 79.

Oho Juhani "Antti Ahlström. Hans liv och verksamhet." I-II andra uppl Ahlström Osakeyhtiö A Helsingfors 1927 373 s - 1973 s 387.

Oja Aulis och Vesikansa Jouko "Sjöstedt-Suku." Forssa 1952 467 s - 1953 s 263.

Olausson Peter "Forskarförteckning för Gillbergs härad." - 1981 s 445.

Olin Karl "Taylor Falls, Minnesota. Två första church records." - 1970 s 70.

Olin Karl "Chicago Lake-församlingen i Minnesota. Förteckn över de äldsta medl:na 1855-67." - 1974 s 243.

Olofsson Leif "Klingsbo i Stora Skedvi från medeltid till nutid." Säter 1986 118 s - 1987 s 370.

Olofsson Leif "Gårdar och byar i Stora Skedvi socken." Säter 1993 243 s - 1995 s 305-306.

Olovsson Olov "Finska släktnamn i mellersta Sverige och Norge." ABE-tryck Torsby 1979 - 1980 s 206.

Olsen Gunnar "Gejstlige arkiver på Sjælland og Lolland - Falster før 1647." ur Afhandlinger tilegnede arkivmanden og historikeren Rigsarkivar, Dr Phil Axel Linvald af nordiske fagfæller på halvfjerdsårsdagen 28 januar 1956 Köpenhamn 1956 - 1956 s 53.

Olsen Karen Marie "Herlufsholm Birks Tingbog 1616-1619." - 1975 s 389.

Olsson Anton "Genealogi (över) adliga ätten Belfrage nr 782." Belfrageska Släktföreningen - Stockholm 1961 8 s - 1962 s 190.

Olsson B "Svenskt lärt namnskick." Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund nr 6, Lund 1946 - 1950 s 152.

Olsson B "Latinska yrkesnamn i äldre svenska urkunder." Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund nr 9, Lund 1950 - 1950 s 152.

Olsson B "Kalmar stifts herdaminne." 1. Biskopar, domprostar, kapitulares, e o prästmän, krigspräster m fl Lund 1951 326 s - 1951 s 264.

Olsson B "Kalmar stifts herdaminne." 4. Öland. Lund 1951 543 s - 1952 s 51.

Olsson Bror "Kalmar stifts herdaminne." Del 1-4 Lund 1947-1951 - 1954 s 80.

Olsson Nils William "Swedish Enlistments in the U S Army before 1851." särtryck från The Swedish Pioneer Historical Quarterly, Winter and Spring issues 1951 32 s - 1952 s 47 och s 117.

Olsson Nils William "Was Napoleon Berger the First Swedish Journalist in America?" 11 s - 1952 s 117.

Olsson N W "Source materials on emigration in the United States National Archives, with particular emphasis on swedish emigration to the United States." ur The Swedish Pioneer. Historical quarterly. XII Chicago 1961 s 17-34 - 1961 s 280.

Olsson Nils William "Swedish passenger arrivals in New York 1820-1850." Norstedts förlag Stockholm 1968 392 s - 1968 s 54-55.

Olsson Nils William "Swedish Passenger Arrivals in US Ports 1820-1850 (except New York)." Norstedts tr Stockholm 1979 - 1981 s 286.

Olsson Nils William och Wikén Erik "Swedish passenger arrivals in the United states 1820-1850" Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis Stockholm, tr Helsingborg 1995 628 s - 1997 s 470.

Olsson Roland "Dals Eds posthistoria under 300 år intill 1951." 1977 - 1981 s 284.

Olsson Roland "Järnvägen-Posten, Ed. 100 år 1979. En historik." Dals Eds kulturnämnd - 1981 s 284.

Olsson Roland "Mord på malungskarl." ur Åmåls Weckoblad 24 mars 1847 - 1981 s 285.

Olsson-Brinck Olle "Järvsö indelta kompani och Kramstalägret." Järvsö 1988 165 s - 1990 s 107.

Olstad Jan H och Bøe Gunvald "Norway Information. How to trace your ancestors in Norway." Oslo 1980 - 1981 s 360.

L'Orange Johan "Slekten Lorange, L'orange, L'Orange Tabellarisk oversikt." - 1975 s 390.

Ordqvist Oscar "Ornunga-Kyrkebolsläkten." Malung 1959 216 s - 1964 s 193.

Orring Elsa "En Roslagsresa genom tre sekler, liten släktkrönika." - 1977 s 324.

Orrman Eljas "Generalregister över bosättningen i Finland." (text på finska) Riksarkivet Helsingfors - 1976 s 112.

Ostenfeld Jens "Slægten med de røde roser (Ostenfeld)." - 1975 s 390.

Ottosson Nils "Una-Hans-släkten från Trelleborg 300 år." Andra omarbetade och utvidgade upplagan. Skånes Genealogiska Förbund Lund 1998 1040 s - 1999 s 273-274.

Palmqvist Albert "Det äldsta Värmlandsberg. Anteckningar, synpunkter, problemställning." särtryck ur En bok om Filipstad Filipstad 1962 36 s - 1964 s 262-263.

Palmqvist Albert "Litteratur för Värmlands bergslagstudier. Anvisningar." särtryck ur En bok om Filipstad Filipstad 1963 32 s - 1964 s 263.

Palmqvist Arne och Smedh Sara "Fjellstedtska skolans studenter. Biografisk matrikel" Kamratföreningen Gamla Fjellstedtare Uppsala 1997 520 s - 1998 s 62-63.

Parge-Zarm Charlotte "Parge. Släktbok." tr i Tyskland på tyska och engelska - 1981 s 447.

Parkman Oscar "Nora i Ångermanland." - 1976 s 211.

Pathius A o Werkman E J "Beschrijving van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken ... in de provincies Groningen en Drente." Haag 1953 125 s - 1954 s 180.

Paulig Helmer "Etrusker och nordbor. Stockholm 1961 10 s - 1962 s 78.

Paulin A "Svenska öden i Sydamerika." Stockholm 1951 620 s - 1952 s 51.

Pehrsson Per "De till Sverige inflyttade vallonernas religiösa förhållanden." Uppsala 1905 204 s - 1950 s 70.

Perlestam Magnus "Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820" Lund 1998 270 s - 2003 s 47-49

Perlinge Anders "Med Skärsnäs Norregård och dess åboar 1658-1899." - 1980 s 84.

Perlinge Anders "Majores Andreae Nikolai Vangensis - förfäder till Anders Nilsson i Vånga, Krist län. Släktutredning." - 1981 s 285.

Persson Gert "Anor och ättlingar till Elof och Alma Persson (från Söderslätt o Österlen)." - 1977 s 406.

Persson Hugo och Petersson Björn-Åke "Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Blekinge län." Karlskrona 1981 - 1982 s 79-80.

Petersen Vagn Aage "Rigsarkivet og hjaelpemidlerne til dets benyttelse. III:1. Forsvarets arkiver. Vejledning og oversikt. I. Haeren 1660-1980." Rigsarkivet København 1984 266 s - 1985 s 338-339.

Petersohn Sven J:son "Släkten Petersohn från Lifland." Norrköping 1949 - 1950 s 73.

Petersohn Sven G F J:son "Petersohn från Lifland. En släktbok." del I Stockholm 1956 56 s - 1957 s 224.

Peterson C S "The known descendants of Carl Olofsson born in 1685 in Sweden 1685-1953 in fourteen states, Canada and Scandinavia." (Carl Olofsson (1685-1761) var bonde i Ödeborg i Dalsland.) - 1954 s 86.

Petersson A G "Släkten Eldh från Kväggen i Bjurkärn. Geneal. o. biogr. ant:ar." - 1974 s 243.

Petersson Harald "Hjorted i svunnen tid. Blad ur en sockens historia." Västervik 1968 295 s - 1968 s 155-156.

Petersson Harald "Hjorted i Södra Tjust. Ur en smålandssockens hävder." Västervik 1970 266 s - 1971 s 423-424.

Petersson Harald "Från Norra Kalmar län för länge sedan." Västervik 1973 265 s - 1974 s 179, 184.

Petersson Stig-Åke "Något om heraldik i Blekinge." Abrahamssons tr Karlskrona 1979 - 1980 s 207.

Petersson Sven G "Ur Ekeby sockens hävder." 2. En gammal gårds öden genom tiderna. Vad gamla papper berätta om Fjättmunna. Ekeby hembygds- och fornminnesförening Mjölby 1948 48 s - 1954 s 82.

von Pfaler Arno "Pfaleriana." - 1977 s 407.

Plate Harald "Anfasterödssläkten Schåre, stamtavla." - 1980 s 208.

von Platen C G "K Skånska dragonregementets historia 1676-1927." del IV - 1978 s 110.

von Platen Ellen "Ensam genom livet." Uppsala 1939 318 s - 1970 s 74.

von Platen Magnus "Notiser till släkthistorien." Svenska von Platenföreningen, skrift nr 1. Jönköping 1992 80 s - 1992 s 239-240.

Pleijel H "Bouppteckningarnas bokbestånd." Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund nr 4, Lund 1944 - 1950 s 152.

Pleijel Hilding "Gottfrid Billings levnadsminnen." - 1979 s 268.

Pleijel Hilding "Carl Gustaf Mozart, en gammalluthersk smålandsprost i samhällshist. belysning." - 1979 s 269.

Pontén Birgitta "En släktfläta." - 1974 s 245.

Pontén Birgitta "En släktfläta." del 6 Anders Andersson i Viby och hh Brita Persdotter. - 1978 s 170.

Pontén Gustaf "Anteckningar om tre medlemmar av släkten Pontén." 1970 67 s - 1973 s 220.

Pontén Johan "100 år bland läkare, apotekare och patienter." ur Gefleborgs-Dala Läkare- och Apothekareförenings förhandlingar 1868-1968." Örebro 1970 171 s - 1973 s 220.

Prange Knud "Heraldisk nøgle til nyt dansk adelslexikon." Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie og Dansk historisk Fællesforening. Viborg 1959 270 s - 1974 s 107-108.

Prebble John "Culloden. De skotska klanernas stora nederlag." Stockholm 1990 380 s - 1992 s 52-53.

Prom J och Uggla E "Svensk juristmatrikel 1951." Stockholm 1950 360 s - 1951 s 202.

Påhlsson Leif "Göteborgs universitet. Katalog. Vårterminen 1960." Göteborgs universitets studentkår. Göteborg 1960 240 s - 1961 s 278.

Påhlsson Leif "Kalender över ointroducerad adels förening 1970." Almqvist & Wiksell Uppsala 1970 - 1971 s 484-485.

Påhlsson Leif "Svärdsordens storkors 205 år." - 1979 s 362.

Pålsson Svea och Karlsson Anita "Om tobaksodling." S:ta Annas Gille i Åhus, skrift nr 7. 32 s - 1988 s 47-48.

Quensel Alice "Svensk flickskola, ett bidrag till en aktuell diskussion." - 1978 s 172.

Qwarnström A W "Anteckningar om Söderala Socken i Gefleborgs län." Efter tryckta och otryckta källor. Söderhamn 1957 - 1974 s 191.

Qvennerstedt A "Smålands nation i Lund läsåret 1910-11." - 1978 s 172.

Qvist Nils H "En antavla för Nils H Qvist." - 1958 s 48.

Qvistgaard Gunnar "Levnadsbeskrivning för Albrecht Johan Qvistgaard, född 1839, död 1922." - 1961 s 329.

R Gösta "Märkessläkten Lovén från Loshult." Hässleholms Tidningen Norra Skåne 1950-02-04 och 1950-04-08 - 1950 s 146.

Ragotzky B och Hildebrandt Ad M "Stammtafeln der Familie Gans edle Herren zu Putlitz.-" Berlin 1887 - 1954 s 84.

Rahmqvist Sigurd "Det medeltida Sverige" Bd II Gästrikland, Stockholm 1998 152 s - 2002 s 141-142

Rahmström Henning "Bidrag till en bibliografi om valloner. Stockholm 1963 76 s - 1964 s 66.

Raihle Jan och Rentzhog Sten "Hus att vårda. Byggnadskultur i Jämtland och Härjedalen." Fornvårdaren nr 13 - 1976 s 113.

Rambe Sven "Stamtavla för släkten Rambe." Lund 1961 13 s - 1962 s 138.

Rambe Swen "Måsagårdssläkten." I. Ättlingar till rusthållaren Mårten Olufsson i V Nöbbelöv Ljunits härad i Skåne, på manslinjen samt på några kvinnolinjer. Stockholm 1968 92 - 1969 s 218-219.

Ramsdahl Carl "Det åländska folkets historia. II:I. Under Gustav Vasa och hans söner samt stormaktstiden." Ålands kulturstiftelse Mariehamn 1988 260 s - 1988 s 190.

Raneke Jan "Bergshammarvapenboken, en medeltidsheraldisk studie." del 1-2 - 1976 s 112.

Raneke Jan "Svenska medeltidsvapen." Del I och II. Bokförlaget Doxa AB Lund 1982 900 + 124 s - 1983 s 520-522.

Raneke Jan "Svenska medeltidsvapen." III. Bloms boktryckeri AB Lund 1985 325 s - 1986 s 55-58.

Raneke Jan "Svenska medeltidsvapen" Band 1-3 Nytryck 2001 - 2003 s 56

Ranius Allan "Litteratur om Linköping." I - 1980 s 83.

Ranius Allan "Linköpings stifts prästmötestryck 1606-1973 - 1980 s 83.

Ranius Allan "Handskriftssamlingen vid stifts- och landsbiblioteket i Linköping." Del 2. Katalog. Linköping 1986 25 s - 1987 s 292.

Ranius Allan "Biographica Minora. Förteckning över personverser och likpredikningar tryckta i Linköping 1636-1970." Linköping 1987 364 s - 1988 s 121-122.

Redeby Peter "August Nilsson 1852-1926. Ett släktforskningsarbete." 48 s - 1988 s 117-118.

Reenpää Lotte "Släkten Duncan. Diverse uppgifter mm." - 1979 s 360.

Reenpää Lotte "Gesterby gård i Kyrkslätt." - 1979 s 360.

Refheim Sigurd "Ætt og heim." 1961 Rogaland Historie- og Ættesogelag. Stavanger 160 s - 1962 s 197.

Rehnberg Bertil "Släkten Rehnberg från Söderköping." Göteborg 1991 111 s - 1992 s 111-112.

Rehnberg M "Kyrkböcker som lokalhistorisk litteratur." Kommunernas tidskrift 1964 nr 10 s 686-688 - 1966 s 78.

Rehnberg Mats "Från fars och farfars tid. En bokfilm om Dalsland av Carl Eric Ohlén." Vänersborg 1959 - 1974 s 193.

Reimers Jacobus "Beiträge zur Familiengeschichte Reimers." - 1978 s 110.

Reinhammar V och Geijerstam R "Brev från Engel, Christoffer och Johan Geijer 1696-1699." Uppsala 1968 - 1971 s 473.

Relander Tauno "Hirvensalmen Relander-Suku." - 1977 s 407.

Rennerfelt Bertel "Släkten Rennerfelt. Anteckningar för släkten." I-II Stockholm 1963 1147 s - 1965 s 378-380.

Renshult Henry "Folk & Fornt i Nydala." 1. - 1980 s 83.

Renshult Henry "Folk & Fornt i Nydala." 2. Offset-Reklam Helsingborg 1980 - 1980 s 208.

Renshult Henry "Folk & Fornt i Nydala." Del 1. Sävsjö (tr Helsingborg) 1979 126 s - 1980 s 95.

Renshult Henry "Folk & Fornt i Nydala." Del 2 och 3. Offset-Reklam Helsingborg 1980 253 s resp 1981 317 s - 1982 s 77-78.

Renshult Henry "Folk & Fornt i Nydala." 4. Sävsjö tr Helsingborg 1984 311 sid - 1984 s 221.

Renshult "Folk & Fornt i Nydala." 5. Sävsjö 1987 387 s - 1987 s 476-477.

Renshult Henry "Folk & Fornt i Nydala." 6. Stockaryd 1991 383 s - 1992 s 108-109.

Reuter Boke "Svenska normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974." del I - 1974 s 245.

Reuter Boke "Svenska normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974." del II eleverna 2029-4043, till 1932 - 1978 s 172.

Reuter Boke "Svenska normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974." 2 delar Ekenäs 1974 216 s resp 1978 238 s - 1979 s 279-280.

Reuter Boke "Svenska normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974." Del III och IV, Helsingfors, tr Ekenäs 1984 resp 1990 - 1991 s 312.

Reuterswärd Gösta F P "Johan Casper Holmqvist (1793-1852) och Jeanette Åhrberg (1799-1858), levnadsbeskrivning mm." - 1981 s 285.

Reyde Folke "Familjen Chapman. Anteckningar i en familjebibel." Blekinge Läns Tidning 1964-11-27 - 1964 s 263-264.

Reyde Folke "När kungen kom till Göteborg." Händelser vid Gustaf III:s besök i staden." särtryck ur Göteborg förr och nu IV 1966 s 39-55 - 1967 s 282.

Reyde Folke "Galjonsbildhuggaren Johan Törnströms härstamning. En genealogisk undersökning." Särtryck ur Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona 1967 s 1-15 - 1969 s 222.

Reyde Folke "Inte borgare men dock Göteborgare. Enkelt folk i 1700-talets Göteborg." Särtryck ur Göteborg förr och nu VI 1970 - 1971 s 427.

Reyde Folke "En flottans man på Rökneön i Vättern." särtryck ur Aktuellt från Föreningen Marinmusei Vänner i Karlskrona 1973 9 s - 1974 s 187.

Reyde Folke "Johan Törnström, bildhuggare i Karlskrona." - 1976 s 114.

Rhén Alma "Norrlandssläkten Rhen. Ur släktens historia genom ett halvt årtusende." Stockholm 1962 137 s - 1963 s 259-260.

Rietz Karl-Axel "Johan Ernst och Fredrik Rudolf Rietz' ättlingar." - 1975 s 390.

Rinander Gösta "Släktforskning rörande familjen Rinander." - 1973 s 220.

Rinman Ingwar "Släkten Rinman, släktkalender och släktkrönika." - 1981 s 360.

Rinman K(nut) "Släkten Rinman." Sammanställt 1944-46. Göteborg 1946 20 s - 1970 s 69.

Rinman S "Studier i svensk bokhandel. Svenska bokförläggarföreningen 1843-1887." Stockholm 1951 515 s - 1952 s 51.

Robelin Roger "Antavla för Agne Jörgen Sandberg." 1977 - 1978 s 110.

Rodenstam Greta "Matthias Marci Molitæus, superintendent i Mariestad, död 1603, hans hustru Malin Kaxe, deras familj och ättlingar." Mariestad 1951 15 s - 1952 s 40-41.

Rodenstam Greta "Myntfyndet år 1868 vid Öster Knutby i Frötuna socken." Norrtälje 1952 7 s - 1952 s 116.

Rodenstam Greta "Frans Rodenstam och hans hustru Stina." särtryck ur Hundare och Skeppslag X 1952 8 s - 1953 s 181.

Rodenstam Greta "Frans Rodenstam och hans hustru Stina." 1952 jämte tillägg 1954, särtryck ur Hundare och skeppslag X 1952 - 1971 s 427.

Rodenstam Greta "Margareta Berg, f. Nordin, en kvinnogestalt i det gamla Hudiksvall." särtryck ur Hälsingerunor 1953 12 s - 1953 s 284.

Rodenstam Greta "Familjekrönika från Hudiksvall." artikel i Hudiksvalls Nyheter 1954-04-06 - 1954 s 176.

Rodenstam Greta "Om fru Hedda Gillette, född Trofast, och hennes släktkrets." artikel i Hudiksvalls Nyheter 1955-01-12 - 1955 s 256-257.

Rodenstam Greta "Augusta Gripenberg och en hälsingsk prydnadssöm." ur Hälsingerunor Västerås 1956 7 s - 1957 s 230.

Rodenstam Greta "Hudiksvall. Glimtar från en gammal stad." Hudiksvall 1960 198 s - 1960 s 203.

Rodenstam Greta "Myntfyndet år 1868 vid Öster Knutby i Frötuna socken." Norrtälje 1952 - 1971 s 427.

Rodenstam Gerda "Skolminnen från 1860-talets Uppsala. Berättade 1931 av Frans Rodenstam, läroverksadjunkt och museiföreståndare i Hudiksvall." nedtecknade av hans dotter - 1971 s 427.

Roempke Gösta "Släkten Roempke. Släktledn. uppr. av Otto Roempke." kompletterad - 1978 s 172.

Roos John E "Ivar Flemings jordebok. Bidrag till Finlands historia VI." Riksarkivet Helsingfors 1958 159 s - 1960 s 205.

Rooth Margit "Helsingborgs historia." del VI:I. Ämbets- och tjänstemän 1720-1862. Borgerskapets äldste och andra förtroendemän m fl 1666-1862. Personhistoriska anteckningar. Helsingborg 1979 570 s - 1980 s 213-214.

Rosborn Sven "Det gamla Malmö i paketformat. En vägledning från Malmö fornminnesförening." - 1979 s 361.

von Rosen Wilhelm "Rigsarkivet og hjaelpmidlerne til dets benyttelse 1:1-2." Köpenhamn 1983 982 sid - 1984 s 127.

Rosengren H och Samuelsson G "Karlshamns historia." del 3 1809-1862 - 1951 s 201.

Roslund Karl Johan "Släktforskning i nordvästra Skåne och datorn som medium." - Föreningen för datorhjälp i släktforskningen skrift nr 1 - 1981 s 447.

Rosman Holger "Om gotländska släkter." Särtryck ur Gotlands Allehanda Visby 1960. Släktföreningen Cramér skrift nr 4. 15 s - 1962 s 78.

Rosvall Ted "Släkten Werner." 1972 12 s - 1973 s 216.

Rosvall Ted "Olof Pehrssons och Bengta Olofsdotters ättlingar." 1972 - 1973 s 219.

Rosvall Ted "Bernadotteättlingar." Falköping 1992 128 s - 1993 s 296-298.

Rothelius Birger "Hästön-Hästholmen." En krönika om den ö som sedan blev kallad Vikingborgsön och som är del av lägenheten Stegesund. 56 s - 1991 s 308.

Roupe G T "En otidsenlig, minnesanteckningar." Ekenäs 1972 239 s - 1973 s 214.

Roupé G T "Ursprunget." - 1975 s 391.

Rudberg Inger "Söta Louise och ollonfläsk." Monitorförlaget Kristianstad 2001. - 2001 s 410-411.

Rudelius Folke "Kalmar regementes personhistoria 1623-1927. Biografiska notiser om officerare och likställda." Första delen. Norrköping 1952 476 s - 1952 s 114-115.

Rudelius Folke "Kalmar regementes personhistoria 1623-1927. Biografiska anteckningar om officerare och likställda." Andra delen. Officerare 1800-1927. Reservofficerare och officerare i reserven 1892-1927. Civilmilitär personal 1623-1927. Norrköping 1955 619 s - 1955 s 300-301.

Rudh Anita "Vadstena slott, från residens till landsarkiv." Bygg-Paul AB Västerås 1985 103 s - 1986 s 54-55.

Rudling Bertil "Antavlor." - 1978 s 110.

Rudstedt Gunnar "Östertälje. Från forntid till nutid i en Södertörnssocken." Östertälje kommun. Södertälje 1952 141 s - 1962 s 195.

Ruhe Johan "Släkten Ruhe." - 1964 s 191.

Rundblom Allan "Maktspelet kring torget i svunnen tid - Mäster Bengt Wedelin bildhuggare i Hjo." Särtryck ur Hjo-Guldkroksbygden III 1969 - 1970 s 67.

Runnquist-Olsson Greta "Hertig Magnus av Östergötland. En psykiatrisk studie." Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift Almquist & Wiksell International Lund 1987 - 1989 s 135-136.

Ryberg A "Bibliotek i Storstockholm." Almqvist & Wiksell Falköping 1969 - 1970 s 140.

Rydbeck Jan "Svensk Historisk Bibliografi 1960." Svenska Historiska Föreningen. Stockholm 1962 - 1963 s 264-265.

Rydbeck Jan och Kjellström Marianne "Svensk historisk bibliografi 1961." Svenska Historiska Föreningen Stockholm 1963 82 s - 1964 s 65-66.

Rydeman Stig "Stenyxorna från Göteryd." särtryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1966, Kronobergsboken s 31-43. Växjö 1967 - 1967 s 281.

Rydeman Stig "Somrarna i kyrkbyn. En Näshultsrapsodi." särtr ur Växjö stifts hembygdskalender." - 1975 s 391.

Rydeman Stig "Bänkstriden i Näshults kyrka. En märklig 1700-talsprocess." Vadstena Affärstryck 1980 - 1981 s 285.

Rydeman Stig "Bänkstriden i Näshults kyrka." Linköping tr Vadstena 1980 30 s - 1981 s 294-295.

Rydeman Stig "Från vallgosse till prost." Om Johan Rydeman (1796-1869) och hans verksamhet inom Odensjö pastorat. Linköping tr Vadstena 55 s - 1988 s 193-195.

Rydén Josef "Grännas förste manufakturist (Johan Neostadius)." särtryck ur Ett solvarv i Gränna 1977 - 1977 s 324.

Rydh Lars "Kyrkoherde Erik Rosenius i Sexdrega o några av hans ättlingar." - 1979 s 361.

Rydstam Axel "Ättlingar och anor till Lars Andersson, 1789-1852, från Tingaröd 3 i Västra Nöbbelöv." - 1980 s 206.

Rydstrand Sven "Vargatider på Stångenäset." Bohusländska kulturbilder. Uddevalla 1965 268 s - 1966 s 72.

Rydstrand Sven "Med lag och slag." Bohusländska kulturbilder. Utdrag ur Tunge härads domböcker 1660-1750. Uddevalla 1967 160 s - 1967 s 342-343.

Rydstrand Sven "Snapphanar och andra i gamla tiders Bohuslän" Uddevalla 1969 246 s - 1969 s 317.

Rydstrand Sven "Storgubbar och småfolk i gångna tiders Bohuslän." Uddevalla 1972 226 s - 1973 s 210.

Rydstrand Sven "Bland bohusländska bönder på Karl XII:s tid." Studier i de nordbohusländska häradsrätternas protokoll under 1600- och 1700-talen. Uddevalla 1977 151 s - 1978 s 118.

Rydstrand Sven "Reuterbergs på Orust." - 1979 s 361.

Rydström Jens "Sinners and citizens. Bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950" Stockholm 2001 401 s - 2002 s 158-160

Rydå Karl "Boken och plogen." LT:s förlag 214 s - 1982 s 265-266.

Rygert Göran "Svenska arkitekter i USA 1846-1930" Marietta GA USA 1996 224 s - 1997 s 473-474.

Ryman Lennart "Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland" Umeå 2002 - 2003 s 43-47

Rytterås Filip "Anor och arvsägner från Kullings härad" Alingsås 1967 79 s - 1968 s 59.

Rytterås Filip "Anor och arvsägner från Orust och Tjörn." 1974 s 245.

Rådström Anne Marie "Fröken Ottil, en bok om Ottilia Adelborg - barnens konstnär och en pionjär för folklig kultur." Dalarnas hembygdsbok 1980 - 1981 s 359.

Rönnberg Lennart "Arméns ledning från Vasatid till nutid." Stockholm 1995 292 s - 1996 s 119.

Rönne-Petersen E "Inseminationen. Experiment med människolivet." Norstedts 1953 - 1980 s 207.

Rörby Gunnar "Strövtåg i Skänningebygden . Person- o företeelseskildringar från gången tid." - 1979 s 361-362.

Sahlin Olle "Släkten Norling från Västergötland i äldre led." - 1974 s 245.

Sahlin Olle "Om C Y Sahlins och Maria Nordenfelts härkomst. En antavla i nio led med biografiska notiser." Sahlinska släktföreningen Uppsala 1999 141 s - 1999 s 349-350.

Sallander Hans "Uppsala universitet. Akademiska konsitoriets protokoll." I (1624-1636). Uppsala 1968 364 s - 1969 s 217-218.

Sallander Hans "Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll." II-XI (1637-1675). Uppsala 1969-1973 - 1973 s 387-388.

Sallander Hasn "Uppsala universitet. Akademiska Konsistoriets protokoll XII (1676-1677)." Uppsala 1973 - 1974 s 179.

Sallander Hans "Personversar tryckta i Skara under 1700-talet." Föreningen för Västgötalitteratur 1971 - 1974 s 245.

Sallander Hans "Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll 1680-1685." - 1975 s 391.

Sallander Hans "Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll 1686-87 och 1688-90." - 1976 s 114.

Sallander Hans "Uppsala universitet. Akadem konsistoriets protokoll 1691-94." - 1976 s 212.

Sallander Hans "Uppsala universitet. Akadem konsist prot 1697-99." - 1977 s 325.

Sallander Hans "Västgötska studenter vid universitetet i Dorpat under 1600-talet." - Jönsson tryckeri AB Uppsala 1981 - 1981 s 448.

Samuelsson Eivor "Stockholms åkare genom tiderna." Stockholm 1953 210 s - 1954 s 81-82.

Samuelsson K "De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815." Stockholm 1951 272 s - 1951 s 264.

Sandberg A "Komministern Gustav Berg i Dalhem. Några interiörer från 1700-talets gotländska stiftshistoria." Gotlands Allehandas julnummer 1949 - 1950 s 151.

Sandberg A "Linköpings stifts kyrkoarkivalier." Linköpings stift i ord och bild Stockholm 1949 s 345-360 (Sammandrag av förf doktorsavhandling 1948.) - 1950 s 151.

Sandberg A "Småländsk och öländsk invandring till Gotland under 1700-talet." artikel i festskrift till Gottfrid Carlsson 1952-12-18 Lund 1952 s 310-322 - 1953 s 183.

Sandberg Arnold "The archives of the church and the religious movementes in Sweden." ur Archivum 4 1954 s 123-34 Conseil international des Archives Paris 1955 - 1956 s 53.

Sandberg A "Kyrkoarkiven i Växjö och Kalmar stift. En översikt." ur Växjö stifts hembygdskalender 1957 - 1958 s 54.

Sandberg Erik "Falbygden." 18. Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening Falköping 1963 77 s - 1964 s 262.

Sandberg Erik "Falbygden." nr 24-26 Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening Falköping 1969-1972 - 1974 s 191.

Sandberg Gunnar "Fotografer och fotografering i norra Sverige. En studie av fotografyrkets framväxt i Nordsverige." Uppsala 1974 - 1981 s 284.

Sandberg Jan Åke "Jon Nilsson, Grevagården, Otterstorp, Valstad. Agnatiska släktingar. Utredning." - 1981 s 285.

Sandblad Henrik "Greifswald-Wittenberg-Leiden-London." Västgötamagistern Sven Bredbergs resedagbok 1708-1710." Stifts- och landsbiblioteket i Skara vol 3 Skara 135 s - 1983 s 524-525.

Sandegren Erik O E och Sandegren Ragnar "Två kartor jämte text. Bihang till publikationen släkten Sandegren från Foss och andra från Truls Eriksson i Faleby härstammande släkter." Föreningen släkten Sandegren från Foss Göteborg 1960 14 s - 1960 s 204.

Sandegren Ragnar, Sandegren Iris f Åhsberg och Gadde Carl-Fredrik "Släkten Sandegren från Foss och andra från Truls Eriksson i Faleby härstammande släkter." Föreningen släkten Sandegren från Foss Göteborg 1956 111 s - 1956 s 140.

Sandegren Ragnar "Släkten Sandegren från Foss och andra från Truls Eriksson i Faleby härstammande släkter." del 2 Tillägg och rättelser. Föreningen Släkten Sandegren från Foss 1966 36 s - 1966 s 162.

van Sandelin J C Maris "De familie Van der Esch in de kwartieren De Geer X Van Assendelft." ur De Nederlandsche Leeuw N:o 12 december 1957 - 1958 s 54.

Sandelin Thorsten "Anteckningar om Värmlands-släkten Sandelin." Karlsborg 1971 - 1974 s 191.

Sandgren Stig "Släktminnen." 46 s - 1963 s 261.

Sandqvist Erold "Genom tre sekler - anfäder till Anna Märta o Ingel Viktor Vikström." - 1978 s 111.

Sandqvist Erold "Släktkrönikan Genom tre sekler." del II anfäder till Anna Karolina o Jonas Erik Sandqvist i Svanabyn, Dorotea." - 1979 s 269.

Sandstedt E G.-A "En släktgård i Tanum." (gården Edsvik.) Bohuslänningen 1953-04-17 - 1953 s 263.

Sandstedt E G.-A "Släkten Wunsch." till stor del översättning till svenska av Yrjö Hormias uppsats i Genos år 1954. Falköpings Tidning 1955-05-28 - 1955 s 304-305.

Sanne Sven-David, Hedin Göran och Rehnberg Bertil "Uddevallasläkten Sanne. Forskningar, erinringar och anteckningar." Uppsala 1952 173 s - 1953 s 259.

Sarlin Unio "Corps consulaire en Finlande." I 1779-1917. Genealogiska Samfundets i Finland skrifter XXVIII Åbo 1972 143 s - 1973 s 388-389.

Schagerström Nils "Kring Selma Lagerlöf och Carl Mikael Bellman. Osynliga länkar." Norrköping 1981 56 s - 1982 s 175-176, 1983 s 343.

Scheffer C G U "Recueil du V:e congres international des sciences genealogique et heraldique a Stockholm 1960." Uppsala 1961 332 s - 1962 s 70-71.

Scheffer C G U "Heraldisk spegel." Albert Bonniers förlag Stockholm 1964 174 s - 1965 s 386.

Scheffer Henrika "Johannes Schefferus. En storman från 1600-talets Uppsala." - 1980 s 83.

Scheutz Halvard "Axel Aulævills familj. Familjeanteckningar förda av borgmästaren i Stockholm Axel Aulævaill, f 1652, död 1728." Scheutska släktföreningen 5 s - 1960 s 59.

Scheutz Halvard "Gierton Månssons ättlingar." 141 s - 1971 s 488.

Scheutz Halvard "Medlemmar av släkten Scheutz." 1980 - 1987 s 298.

Scheutz Sven "Kungl. Wendes Artilleriregementes officerskår 1794-1972" och Weinsjö Ulf "Kungl Wendes Artilleriregementes regementsofficerskår 1972-1983" Wendes militärhistoriska förening Kristianstad 1998 155 s - 1999 s 275-276.

Schilden Holsten Hans Berner och Fabritius Albert "Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog." - 1975 s 390.

Schiller Harald "Från Sundsholm till Casa Collina. Några personskildringar." - 1976 s 113.

Schjander Fredrik "Slekten Arhusiander-Schiander- Schjander." - 1960 s 205.

Schlyter Jean "Schlyterska släkten 1592-1976 - 1978 s 172.

Schmiterlöw Hans "Släkten Derkert och dess anor." En släkts rötter och historia fram till 1900-talets början. Söderköping 1992 18 s - 1993 s 497-498.

Schmiterlöw Hans "Släkten Fogelin från Hasta och Solö i Fogdö socken i Strängnäs Stift." Mogata 1994 18 s - 1994 s 236-237.

Schmiterlöv Hans "Syskonen Lindahl. En släktberättelse från några socknar i Värmland och från USA och Canada." Kompendium 54 sidor text - 1998 s 63-64.

Schmiterlöv Hans "Familjen Olsson från Julita socken i Södermanland. En släktberättelse om anorna och ättlingarna, som omfattar tiden från omkring 1740 till 1990, dvs ca 250 år." Datautskrift 32 s plus 11 bilagor. - 1998 s 64-65.

Schmiterlöv Hans "Släkten Persson-Molin på Lövliden i Helgums socken i Ångermanland." Kompendium Mogata 1998 - 1999 s 276-277.

Schmiterlöw Henning "Ätten Schmiterlöw. Femton generationer under fem sekel. En släktkrönika." Släktföreningen Schmiterlöw Eskilstuna 2000 240 s. - 2000 s 174-175.

Schmiterlöw Hans "Gotlandssläkten Smitterlöf-Schmidterlöw. En redogörelse över släktens anor och släktmedlemmarnas öden från omkring 1800 fram till år 2000." Söderköping 2001 18 s - 2001 s 409-410.

Schmiterlöw Henning Christian "Min Lefvernes Beskrifning som i synnerhet innefattar min Hushållning vid Olstorp och underliggande Hemman ifrån år 1789." Släktföreningen Schmiterlöw Eskilstuna 2002 130 s - 2003 s 57-58

von Schoultz Åke "Porträttmålaren Lorens Pasch och mamsell Beata Schildt." ur Elanto, tidn f konsumentkooperation Helsingfors 24/12 1955 - 1956 s 52.

Schoumatoff Alex "A reporter at large - the mountain of names." ur The New Yorker 13 maj 1985 - 1985 s 439-441.

Schubert Franz "Quellen und Schriften zur Bevölkerungsgeschichte Norddeutschlands. Vorpommern I. - 1985 s 433-434.

Schulman Hugo "Släkten Schulman-von Schulmann i Sverige, Finland och Balticum. Familjekrönika och ättartavlor." Tammerfors 1938 348 s - 1950 s 144-145.

Schult Herbert "Die Galeass AEOS/ALEXANDER. Geschichte eines Frachtsegelschiffes 1802-1842." Lübeck 1979 - 1981 s 284.

Schultze Karl-Egbert ("Antavla till den Küselska släktens stammoder Anna Prünsterer, död 1722.") Hamburg - 1959 s 282.

von Schwerin Fritz "Släktklockan." 95 s - 1953 s 285.

Schück A "Till den "Erikska ättens" historia. - Med en hypotetisk släkttavla äver ättlingar till Erik den helige." artikel i Historisk tidskrift 1953 häfte 1 s 34-42 - 1953 s 266.

Schück Henrik "Stockholm vid 1400-talets slut." Vitt.-, hist.- o antikv. akad.:s handl 48 - 1975 s 391.

Schönbeck Carl-Gerhard "Släkten Hagberg från Taxinge." - 1979 s 268.

Schöny H "Wiener Künstler-Ahnen. Genealogische Daten und Ahnenlisten Wiener Mahler." del 1 Mittelalter bis Romantik Wien 1970 - 1974 s 192.

Segerbrink Artur "Misterhults-(Mistrotte-) släkten, stamtavla över" - 1974 s 245.

Segerstedt Bengt "Odhners historia." I. Släkt och personhistoriska anteckningar om Jonas Persson Odhner och hans förfäder med ett inledande avsnitt om den bygd där fäderna levde och där han själv föddes och senare verkade som präst. 1971 70 s - 1973 s 215.

Segerstedt Bengt "Släkten Segerstedt från Norrland." - 1973 s 218.

Segerstråle Nils "Hamiltonska slott och gårdar i Sverige." Hamiltonska släktföreningen. Vänersborg 1976 313 s - 1977 s 314-315 och 1981 s 293-294.

Segerstråle Nils "Hamiltonska slott och gårdar i Sverige. Anteckningar samlade." Vänersborgs tr 1976 - 1981 s 285.

Segland K.-G. "Almanacka för 500 år - Från år 1500 till år 2000." Förlaget Kalendator. Enköping 1984 79 s - 1985 s 282-283.

Selling Olof H "En ostindiefarare." Göteborgs-Posten 26-27/2 1960 4 s - 1962 s 76.

Selling Olof H "Från Linnés ungdomstid och hans småländska hembygd." Brukspatron Samuel Unéer på Ry och hans krets." särtryck ur Svenska Linné-Sällskapets Årsskrift årg XLIII (1960) s 75-144 - 1962 s 135-137.

Selling Gösta "Stockholms stads brandförsäkringskontors hus, historik." - 1974 s 245.

Seth Lennart "Ett bidrag till släkten Küsels historia. Skräddaregesällens dotter från Kolmätargränd som blev bergsrådinna i Bergstralska huset." 70 s - 1987 s 364-366.

Setréus Olof "Carlandrarna på Östergården. Några släktanteckningar." Stockholm 1943 142 s - 1962 s 194-195.

Setterkrans Göran "Stockholms stads tänkeböcker från år 1592." del VI 1605-1608. Stockholms Stadsarkiv Stockholm 1963 434 s - 1963 s 264.

Setterkrans och Gillingstam "Biskop Hans Brasks släktbok." arkivsignum Genealogica 2 i Riksarkivet. Utgiven som särskild publikation av Personhistoriska Samfundet Stockholm 1970 - 1971 s 492-495.

Siebmacher Johann "Grosses Wappenbuch" - 1969 s 316-317.

Sikström Ulf "Släkten Sikström från Nordmaling. Stamtavla." - 1980 s 208.

Sikström Ulf "Antavla för Gustav Ragnar Sikström." - 1980 s 208.

Silfverstolpe Carl "Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar." - 1977 s 325.

Silfving J "Eksjö, Medeltidsstaden och Arent Byggmästares stad." del II:1-2 Eksjö 1949 - 1951 s 201.

Silfving J "Två medeltida lagmanssläkter från Värend och Tiohärad." Genealogisk Tidskrift årg 6 häfte I - 1951 s 265.

Silfving J "Tuko Jonsson och hans söner (fyrdelad sköld med stengavlar)." Genealogisk tidskrift årg 6 häfte II - 1951 s 265.

Silfving J "Krigare, godsägare, fattighjon." Genealogisk Tidskrifts förlag Stocksund Jönköping 1957 - 1958 s 154.

Silfving Jean "Från religionsstridernas tidevarv." särtryck ur Småländska kulturbilder 1963 Jönköpings läns hembygdsförbund meddelande XXXVI s 99-131 - 1965 s 385.

Silfving J "Eksjö socken och stad under medeltiden och Vasatiden" 1946 - 1969 s 312.

Simon Georg "Gotisk skrift - Læsning af slægts- og lokalhistoriske kilder." Dansk Historisk Håndbogsforlag. Köbenhavn 1977 128 s - 1978 s 115-117, 170 och 1981 s 287-289.

Simonis Rudolf "Genealogisk förteckning över ättlingar till Gerhard Bonnier med familjeporträtt av medlemmarna ur de äldsta generationerna." Stockholm 1956 85 s - 1956 s 90.

Simonsson Sten Magnus "Släkten Magnus Simonsson 1761-1975." - 1978 s 110.

Sivgård Gustav "Ur Växjö stifts folkundervisningskrönika." - 1978 s 173.

Sjöberg Bengt "Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs". Lund 1999 607 s - 2000 s 176-177.

Sjöberg Bengt "Prästsläkten Andræ från Småland och Östergötland" Lidingö 2001 254 s - 2003 s 54-55

Sjöberg Margareta och Bengt "Inga Matilda Pettersdotter. En släkt från Skärstad och Ölmstad." Lidingö 1989 165 s - 1990 s 109-110.

Sjöberg Sven "Söderfors. En historisk framställning på uppdrag av Söderfors kommun." Koop. Förbundets förlag Stockholm 1956 497 s - 1956 s 92.

Sjöblom Thorvald "Några anteckningar angående Mattis Jonssons i Drakeberga ättlingar." särtryck ur Göinge Hembygdsförenings årsbok 1956 20 s - 1956 s 143.

Sjöblom Thorvald "Jon Jonsson i Skörje. En vice talman i bondeståndet med härstamning från Göinge." Göinge hembygdsförenings årsbok 1965 s 5-17 - 1966 s 76.

Sjöcrona C H "Landskronasläkten Scholander." artikel i Landskrona Posten 1949-12-24 - 1950 s 74.

Sjödén C C "Stockholms borgerskap under Sturetiden." Monografier utg av Stockholms kommunalförvaltning Stockholm 1950 322 s - 1950 s 151.

Sjögren J "Arhusianderättlingar i Malung." Malung 1956 - 1956 s 96.

Sjögren Josef "Organisterna i Västerås stift." Nordiska museets handlingar: 49 Stockholm 1958 312 s - 1959 s 221-222.

Sjögren Josef "Acta genealogica Malungensia." Malungs Boktryckeri AB 1963 634 s - 1965 s 444.

Sjögren P "Ätten Posses historia intill år 1500." Ätten Posse. Studier och undersökningar I. Posseska forskningsnämnden Uppsala 1950 282 s - 1951 s 264.

Sjöqvist Sigvard "Släkten följa släktens gång. Försök till en släktkrönika." Stockholm 1953 93 s - 1954 s 174.

Sjöstedt Sten "Sjöstedtska släktutredningen." 1950 - 1951 s 198.

Sjöstedt Sten "Utredning om upplandssläkten Bergström." - 1960 s 58.

Sjöstedt Sten "Malmösläkten Gullberg." - 1960 s 58.

Sjöstedt Sten "Släktutredningar. Några synpunkter vid utarbetandet och upprättandet." Stockholm 1961 15 s - 1962 s 76.

Sjöstedt Sten "Utredning om släkten Truls Sjöstedt." - 1970 s 139.

Sjöström Carl "Ur Västgötaprästers bouppteckningar från tiden före 1761." - 1977 s 406.

Sjöström Carl "Blekingska nationen (i Lund) 1697-1900." - 1977 s 406.

Sjöström Carl "Vestgöta nation i Lund 1683-1910." - 1977 s 407.

Sjöström Nils "Hultins på Kallernäs" Vallentuna 1977 142 s - 1998 s 216-217.

Sjöwall Will "Sjövall." 6 s - 1960 s 203.

Sjövall Will "Släkten Sjövall (Sjöwall) från Skåne." Stockholm 1973 138 s - 1973 s 390.

Skarstedt C W "Göteborgs stifts herdaminne." 1878-85 - 1977 s 406.

Skogsjö Håkan "Ångermanlands äldsta skattelängd (1535)." Genealogisk Ungdom skrift nr 3 Göteborg 1986 43 s - 1987 s 472-473.

Skogsjö Håkan "Släktforskarnas årsbok 2000." Sveriges Släktforskarförbund Stockholm-Göteborg 2000 352 s. - 2001 s 75-78

Skogsjö Håkan "Släktforskarnas årsbok 01." Stockholm-Göteborg 2001 352 s - 2002 s 71-73

Skogsjö Håkan "Släktforskarnas årsbok 02." Stockholm-Göteborg 2002 352 s - 2003 s 117-118

Skuncke Herje "Skunck-ätten." Andra upplagan Norrköping 1974 194 s - 1975 s 383-384.

Skunche Herje "Skunck-ätten." - 1975 s 391.

Skånberg Tuve ""....till enn nådigh Lösen." Måns Bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa." Kristianstad 2001 101 s - 2001 s 404-406.

Sköld Hans E "Personregister till släkterna Sköld från Värmland/Dalarna och Lännäs i Närke samt Lindvall från Gotland o Södermanland." - 1979 s 269.

Sköld Hans E "Forskningar rörande personer med ägaranknytning till gården Kattlunds i Grötlingbo, Gotland." - 1979 s 360.

Sköld Hans E "Antavlor för släkterna Sköld fr Värmland/Dalarna o Lännäs i Närke, Lindvall fr Lingsarve, Näs, på Gotland, Edman fr Visingsö samt Frunck (Tillingegrenen). Ortsregister till d:o." - 1979 s 362.

Sköld Hans E "Antavlor för Ann Edman Sköld, andra delen. En vandring genom tidig europeisk historia." - 1981 s 447.

Slycke Hans "En by i Östergötland under 500 år. Slycke by 1430-1930." Linköping 1992 292 s - 1993 s 372-373.

Slycke Hans "Hemikring. En historisk rimkrönika om Östergötland" Linköping 1997 128 s - 1997 s 469-470.

Smith William "Carl Magnus Smith, Trelleborg, med förfäder och ättlingar. En släktkrönika." Stockholm 1951 123 s - 1953 s 264 och 1952 s 118.

Smith William "Rektor Per Johan Ruth från Karlshamn, 1777-1837, hans giften och närmaste efterkommande, förfäder och omgivning. En släktkrönika." Stockholm 1958 198 s - 1959 s 280-281.

Sohlström Arne "Bergsmansbyn Halvarsbenning i Norberg. Data om bergsmännen fram till 1700-talet." - 1980 s 207.

Sojdelius Karin "Två bröder Titz i Stockholm, släktutredning." - 1979 s 362.

Sommerfeldt W P "Dispachör - Overretssakförer Henrik Amelns forfatterskap." Oslo 1949 68 s - 1955 s 303.

Soop Åke "Frälseätten nr 10 (Soop) - 1974 s 245.

Spangen Christian "Slekten Hudfat." Norsk Slektshistorisk Tidskrift. Bind XIII Hefte I - 1951 s 262.

Spangen Christian "En pilgrims ferd." Norsk slektshistorisk tidskrift. Bind XIV hefte 1 Oslo 1953 - 1953 s 260.

Sparre Signe f Thomæus "Trappan till Gällstads kyrka" Ulricehamn 1931 24 s - 1968 s 60.

Sparrlöf Göran "Släkten Klint från Järsnäs i Småland." Tranås 1985 57 s - 1986 s 50.

Sparrlöf Göran "Stamfäder till Marbäcksgrenen av släkten Klint från Järsnäs." 1985 57 s - 1986 s 118.

Sprinchorn Carl "När vi gingo i Lunds katedralskola, minnen." - 1978 s 110.

Spruth Herbert "Familiengeschichtliche Blätter." Ny följd band 1 nr 1-6. Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte (bilaga till tidskriften Genealogie 1962 nr 1, 3 och 5 och 1963 nr 1, 3 och 5) Berlin 1962-1963 - 1964 s 81.

Staaf Anders "Släkten Staaf från Ljungå i Jämtland." del 1. En släktkrönika. Falun 1968 131 s - 1971 s 489.

Staf Nils "Danviks hospital. Dess organisation, verksamhetsformer och arkiv." uppsats i Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv, årsberättelse 1950 - 1952 s 47.

Stahre Nils-Gustaf m fl "Stockholms gatunamn." Monografier utgivna av Stockholms kommun. Stockholm 1982 669 s - 1984 s 58-59.

Stangerup-Malmberg Birgit "Från Bråneröd till Ola Hansson. Med anledning av en gammal gravsten." 4 s - 1966 s 163.

Stanke Marianne "Historische Akten im Staatsarchiv Danzig." 2004 200 s - 2004 s 63-64

Stattin Magnus "Släkten Wallin från Ullånger." Sollefteå 1924 128 s - 1954 s 173-174.

Stavbom Tomas "Sätuna gård." Medverkan av Husby-Ärlinghundra-Märsta hembygdsförening. Märsta 1992 115 s - 1993 s 294-295.

Steinrud Kurt "Avskrift av födelseboken 1810-1860 och vigselboken 1763-1860 för Lommaryds församling (Jönköpings län) jämte personregister till vigselböckerna 1763-1860." - 1970 s 72.

Steinrud Kurt "Släkten Hjertsäll (Jerselius, Gersell) från Lommaryds s:n (Jönk.)" 1971 31 s - 1973 s 221.

Steinrud Kurt "Lommaryd. Uppg om födda och vigda fr 1600- och 1700-talen." - 1974 s 244.

Steinrud Kurt "Lars Johansson Salfeldt, några anteckningar om." - 1974 s 245.

Steinrud Kurt "Indelta soldater vid Vista och Västra härads kompanjer av Jönköpings regemente roterande inom Lommaryd socken." Tullinge 1975 270 s - 1975 s 384-385.

Steinrud Kurt "Lommaryd (Jönk.) Döde 1633-1715 (tidvis) - 1975 s 390.

Steinrud Kurt "Indelta soldater v Vista o V. härads kompanier av Jönköp reg roterade inom Lommaryds sn." - 1975 s 390.

Steinrud Kurt "Lommaryd (Jkpg), Döde 1735-1824, m personreg." - 1976 s 113.

Steinrud Kurt "Lommaryd (Jönk), Döde 1825-1860 m personreg - 1977 s 324.

Steinrud Kurt "Indelta husarer i Lommaryds socken, livskvadronen av Smålands husarreg." - 1977 s 406.

Steinrud Kurt "Nytt personreg. till Indelta soldater i Lommaryds socken." - 1977 s 406.

Stenberg Göran "Släkten Stenberg, stamtavla." - 1978 s 172.

Stenbeck Einar "Släkterna Stenbeck, Rydberg och Ekeroth. Släktöversikt." - 1979 s 269.

Stenius Sigurd ("De äldsta leden av släkten Palander (af Vega)") Genos 1960 häfte 1 - 1960 s 118.

Stensson Carl-Gustav "Släkttafla över några Kattarpssläkter." Släktföreningen Ebbarp-Signestorp Västerås 1973 - 1974 s 191.

Stenström Asta "Släkten Lundgren från Trälunda i Västergötland med ättlingar och befryndade släkter." Halmstad 1959 177 s - 1960 s 56-57.

Stenström Asta "Berte, Slöinge socken, Halland." Halmstad 1961 68 s - 1962 s 73.

Stenström F "Läkekonstens o hälsovårdens företrädare i Göteborg under 1600- o 1700-talen mm." - 1978 s 171.

Stickler H Douglas "Släkten Stickler." Stockholm 1941 92 s - 1958 s 153.

Stickler H Douglas "Släkten Stickler." Stockholm 1959 4 s - 1959 s 329.

Stickler Harry Douglas "Släkten Stickler. Släktuppgifter samlade och sammanställda." Stockholm 1963 17 s - 1965 s 384.

Stiernstedt W Gordon "En hundraårig konjunkturspegel. Skildringar omkring Stockholms Köpmannaförenings historia." Stockholm 1958 269 s - 1958 s 156.

Stiernstedt W Gordon "Ur Erik Gustaf Geijers liv. Skildringar och brev." Del I, 1805-1817. Malmö 1963 240 s - 1964 s 61-62.

Stiernstedt W Gordon "Släktkrönika. Familjen Stiernstedt med de två första släktleden Thesleff." I. Tiden 1590-1760. Släkt- och miljöskildring. 80 s - 1971 s 472.

Stiernstedt W Gordon "Lantjunkare. Släkt- och miljöskildringar omkring en uppländsk bygd." - 1978 s 110-111.

Stigler Karl "Die Herkunft der Familie Stiegler und Stickler." Dresden 9 s - 1959 s 224.

Stockbauer J "Nürnbergs guld- och silversmeder från 1285 till 1868." Bayerische Gewerberzeitung 6te årgång Nürnberg 1893 (mikrofilm) - 1966 s 165.

Strandberg Rolf "Rügen - svenskminnenas ö." ur Sydsvenska Dagbladet Snällposten 13 nov 1955 - 1956 s 51-52.

Strandell Birger "En bok om Strömstad. Staden och dess invånare under 300 år." Bokförlaget Trevi Stockholm. Uddevalla 1972 256 s - 1973 s 211.

Strokirk Oscar Fredrik "Kultur- och personhistoriska anteckningar." del 3 Örebro 1926 - 1974 s 191.

Strokirk Carl-Gustaf "Ätten Strokerke under åtta århundraden." Del I Medeltiden 1200-1600. Författares bokmaskin. Stockholm 1985 88 s - 1986 s 121-122.

Sträng Arne "Carl Svensson Sölfvermusköt - Timmersdalas egen adelsman." särtryck ur Billingsbygden 1981 - 1981 s 447.

Ström Ernst "Släkten Aurelius/Aureller. Släktutredn." - 1979 s 268.

Strömberg B "Liturgiska termer i äldre svenska urkunder. Hjälpreda vid arkivforskning." Meddel fr Kyrkohistoriska arkivet i Lund 10, Lund 1953 - 1954 s 179.

Strömsnäs J A "Till frågan om Fordell-ättlingar i Pedersöre. Ett inlägg och en komplettering." Jakobstad 1972 - 1973 s 219.

Stubelius Sverker "Släkten Wingård." artikel i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1949-11-25 - 1950 s 74.

Ståhl Harry "Ortnamn och ortnamnsforskning." Uppsala 1970 203 s - 1970 s 138.

Ståhlbom "Vissa uppgifter ur Toine Melander: Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713." - 1979 s 362.

Ståhle Carl Ivar "Om vår äldsta jordebok (Vårfruberga klosters godsförteckning)." (om Rumbyätten) Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning häfte 3-4 1948 - 1950 s 153.

Ståhle Carl Ivar "Otte Torbjörnssons lagbok." Nationen och Hembygden, Värmlands Nation i Uppsala och Föreningen Nationen och Hembygden V 1949 - 1950 s 153.

Ståhle Carl Ivar "Stockholmsnamn och stockholmsspråk." Stockholm 1981 190 s - 1982 s 174-175.

Stålhammar Adolf "En åttioårings minnen från 1830-talets Lemnhult." Lemnhults Hembygdsförenings skrifter nr 1. Norrköping 1954 52 s - 1955 s 305-306.

Stålhammar Johannes "Några ofrälse stålhammarsläkter" Djursholm 29 s - 1968 s 65.

Stårck John "Apotekaren K J A Kullgren. Ett femtioårsminne." Ulricehamns Tidning den 20 oktober 1956 - 1958 s 157-158.

Stårck John "Stårckska släktboken. En släkts öden under trenne sekel. Försök till familjekrönika." del II. Släkten i Finland. Släkten i Sverige från 1819. Uppsala 1962 143 s - 1963 s 258-259.

Stårck John "Stårckska släktboken." del I Släkten under 1600- och början av 1700-talet, andra tillökade och omarbetade upplagan. Uppsala 1964 131 s - 1965 s 381-382.

Stårck John "Något om Ulricehamns kyrka och den angränsande gården." Ulricehamns Tidning 1965-12-23 - 1966 s 79.

Stårck John "Några gamla ulricehamnssläkter." I. Bagge, II Hammarstrand, III Åhman Ulricehamns Tidning 27/10, 17/11 och 1/12 1966 - 1967 s 226.

Stårck John "En vandring utefter Ulricehamns storgata kort före sekelskiftet 1900. Några personhistoriska glimtar ur minnet och arkiven." I-IX. (Edberg, Klinghjert, Kjöllerström, Lyberg, Säfvendal) - 1969 s 220.

Sundelin Karin "Pastor Uno och Catharina Lovisa. En bok om lappmarkspräster." Norrtälje 1942 123 s - 1969 s 309-310.

Sundelius Nils "Siuhundra häradh domböcker 1601-1651." Norrtälje släktforskarförening m fl. Norrtälje 1984 158 s - 1985 s 283-285.

Sundeman Tore "Sundemans släktträd, upprättat 1979. Släktanteckningar." - 1981 s 286.

Sundin Sven "Prosten Lars i Arnäs i Stockholm tänkeböcker." Ångermanland 7. Ångermanlands Hembygdsförbund Örnsköldsvik 1960 98 s - 1961 s 278.

Sundin Sven Z "Abrahamus Andreæ Angermannus från Sidensjö." - 1976 s 112.

Sundin Teo och Per "Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890." Bokförlaget Släkter och gårdar. Kramfors 1975 368 s - 1977 s 324, 409-410.

Sundlöf Eric "Olaus Laurentii. Släktbok I." Tierp 1960 37 s - 1961 s 328.

Sundlöf Eric "Olaus Laurentii. Släktbok II." Tierp 1961 39 s - 1962 s 190.

Sundlöf Eric "Olaus Laurentii. Släktbok III." Tierp 1962 56 s - 1963 s 301.

Sundlöf Eric "Olaus Laurentii släktbok VII" Tierp 1966 46 s - 1968 s 66.

Sundquist N och Tjernberg A.-M "Ståthållare och landshövdingar i Uppsala län under 350 år. En krönika i bild och ord. - Med biografier över länets 53 hövdingar sedan år 1600." Upplands fornminnesförenings årsbok 1952 Uppsala 1952 s 5-91 - 1953 s 266.

Sundström Erik "Botkyrkabygd. Från mälarstrand till österhav." Botkyrka kulturnämnd. Botkyrka 1982 357 s - 1983 s 408-409.

Suttner Carl-Eric "Antavla Peterson-Berger." 1980 - 1981 s 447.

Svalenius Ivan "Rikskansliet i Sverige 1560-1592." Stockholm 1991 290 s - 1994 s 59-60.

Svanberg Johannes "Kungl teatrarne under ett halft sekel 1860-1910." andra delen Personalhistoriska anteckningar Stockholm 1918 - 1970 s 73.

Swartz Erik C:son "Släkten Hedborg från Hedemora av Tage och Fritz Hedborg." Arboga 1950 71 s - 1951 s 198.

Swartz Erik C:son "Släkten Lindberg från Knätte socken, Västergötland, där släktgrenar antagit namnen Halling, Hjalmar, Knape, Möller och Rask." Ljungby 1956 82 s - 1957 s 225.

Swartz Erik C:son "Släkten Lundström från Svartalund under Vapnö fideikommiss i Vapnö socken i Halland." Ljungby 1958 261 s - 1959 s 217-218.

Swartz Erik C:son "Släkten Wigert." - 1959 s 223-224.

Svedenfors F "Indelt soldat i Sunnerbo." Kronobergsboken 1950 s 149-173 - 1951 s 265.

Swedlund R "Kyrkoarkiven i Länsarkivet i Östersund 1939." Jämtlands Fornskriftsällskap skrift nr VI Lund 1939 68 s - 1953 s 284.

Svensson Börje "Hädanbergs by i Anundsjö 1535-1894." - 1980 s 207.

Svensson Börje "Grundtjärns by i Anundsjö 1635-1894." tr Hädanberg 1980 - 1981 s 445.

Svensson Lars "Nordisk paleografi." Studentlitteratur. Lund 1974 268 s - 1974 s 193.

Svensson Rikard "Fridlevstad-Sillhövda, en sockenkrönika." Abrahams boktr Karlskrona 1972 - 1980 s 206.

Svenungsson L M "Släkttavla över avkomlingarna till Jonas Börjesson, bonde i Vassända omkr 1690 (Släkten Wassenius)." - 1960 s 114.

Svenungsson L M "Släkttavla över avkomlingarna till Börje Thordsson, bonde i Åsbräcka omkr 1600 (Släkten Rhodin)." - 1960 s 114.

Svänsson Gustaf Adolf "Ättlingarna i Arta-Olofsgårdssläkten från Arta by, Fristad." Borås 1953 326 s - 1959 s 282.

Svänsson G A "Register över ättlingarna till korporalen Olof Art i Arta by, Fristad." - 1959 s 282.

von Sydow Johan och Påhlsson Leif "Kalender över ointroducerad adels förening." 1967 13:e årg Uppsala 1966 384 s - 1967 s 278-280.

von Sydow Johan "Ulf och Kerstin Sparre och deras ättlingar." Göteborg 1994 120 s - 1994 s 114-116.

von Sydow Johan "Christian Fredrik von Sydows ättlingar" Biografiska uppgifter om frälseinspektoren Christian Fredrik von Sydows (1714-1773) avkomlingar i alla led intill våra dagar. Släktbeskrivningar. 560 s - 1997 s 344-345.

von Sydow Karin och von Sydow Knut "Släkten von Sydow i Sverige. Genealogisk-biografiska ättartavlor över i landet ännu fortlevande och med dessa närmast befryndade släktgrenar." Släkten von Sydows släktförening. Stockholm 1955 76 s - 1955 s 301-302.

von Sydow Knut "Ointroducerad adels förenings kalender 1952." 247 s - 1952 s 51.

Syk Ivan "Syk, Sik och Suk. En genealogisk-topografisk studie 1650-1750 och antavla. Släkt och minnen I-II." Stockholm 1958 142 s - 1959 s 220.

Synnelius Rune "1600-talets Winköl. En studie om livet i en socken i slutet av 1600-talet." 1993 101 s - 1995 s 381.

von Szalay Christian L "Söner & döttrar från Taleryd." Uddevalla 1985 202 s - 1986 s 118-119.

Szepessy Zoltan "Der Mesopotamische Lebensbaum. Eine ikonographische Betrachtung über den fünftausendjährigen Weg eines Kultussymbols durch Eurasien." Bad-Ischl, Österrike 1971 - 1973 s 220.

Söderbaum Hilmer "Svensk bokhandelsmatrikel." 1896 och 1909." - 1977 s 323.

Söderbaum Wilh "Släkten Söderbaum och dess sidogrenar." I. Tiden t o m stamfaderns och hans båda söners familjer. Släktföreningen Söderbaum. Motala 1949 116 s - 1950 s 147.

Söderbaum Wilh "Släkten Söderbaum och dess sidogrenar." II Den äldre släktgrenen. Söderbaumska släktföreningen Motala 1951 251 s - 1952 s 40.

Söderberg Brita "Släkten Bergh. Ölmestadssläkten." Släktföreningen Bergh Tumba 1967 67 s - 1967 s 277-278.

Söderberg Brita "Grödinge. En sockens historia från medeltid till nutid." Södertälje 1975 254 s - 1975 s 386-387, 389.

Söderberg Brita "Släktkrönika I: Norberg-Nordenskiöld, Bruce-de Bruce, Lilliehök." Vänersborgs boktryckeri Vänersborg 1981 187 s - 1983 s 334.

Söderberg Brita "Släktkrönika II: Från Vasa via Krusell till Lindhé." Axlings Tryckeri AB Södertälje 1982 165 s - 1983 s 407.

Söderberg Brita "Släktkrönika III: Från Nissen via Ekelund till Lindhé." Stockholm 1984 248 s - 1985 s 337-338.

Söderberg Brita "Släkten Bergh III." tr Samhall Avebe 1988 83 s - 1988 s 198.

Söderberg Brita "Från Viskafors till Borås, Göteborg och Lund. Släktkrönika." - 1991 s 469-470.

Söderhielm Sixten "Ätten Söderhielm." del I Anor från äldsta kända led till och med stamfadern. Falun 1961 120 s - 1961 s 326-328.

Söderhielm Sixten "Ätten Söderhielm." del II. Andra och tredje generationerna - brukspatronernas - historia." Falun 1963 206 s - 1964 s 59-61.

Söderhjelm Henning "Werner Söderhjelm." Borgå 1960 269 s - 1960 s 120.

Söderhjelm Henning "Werner Söderhjelm." Nr 4 i serien Levnadsteckningar utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Borgå 1960 269 s - 1967 s 344.

Söderman Torgny "Stadsfläcken Båstads förmän och sigill.", "Jurgen Agardh som skeppsredare.", "Postmästare i Båstad under 100 år." Bjäre härads Hembygdsförenings jubileumsårsbok 1959 - 1959 s 331.

Söderstéen H "Bidrag till Johan Ludvig Runebergs ättartal." separattryck ur Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift II 1918 Askersund 16 s - 1961 s 278.

Söderstéen H "Genealogica Lundborgiana." - 1975 s 390.

Söderström Göran "600 år i Vadstena. Vadstena stads historia från äldsta tider till år 2000" Stockholm 2000 903 s - 2002 s 57-58

Söderström Göran "Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860-1960" Stockholm 1999 720 s - 2002 s 158-160.

Sörensen Anders "Vedel, kongelig historiograph i Fr. II:s og Chr. IV:s dage, af C F Wegener." - 1974 s 246.

Tallerud Berndt "Farsoter genom tiderna." Utbildningsförlaget Brevskolan. Stockholm 1991 108 s - 1992 s 105-108.

Tamm C "Thamska och Tammska släktarkivet." Släktföreningen Tham och Tamm. Withala 1992 20 s - 1993 s 506-507.

Tamm Claës "Det började i Sachsen. Några bidrag till ätterna Thams och Tamms historia." Släktföreningen Tamm. Göteborg 1995 69 s - 1996 s 172-173.

Tamm Claës "Pappas lydige Son. Clas Tamms dagböcker och brev 1827-1865." Probus förlag Stockholm 2000 408 s - 2001 s 69-70.

Tarstad Henning "Urshults krönika 1956." Tingsryd 1956 93 s - 1956 s 93.

Taube Björn "Släkten Taube." Hälsingborg 1939 308+185 s - 1973 s 217.

Taube Gurli "Från gångna tiders Uppsala." Uppsala 1950 - 1951 s 202.

Tengberg E F "Helsingborg år 1816." med tillägg av Carl-Fredrik Follin - 1979 s 268.

Tengvall Gustaf "Släkten Tengvall och därifrån härstammande släkter." - 1978 s 111.

Tengvall Ivar "300 år med släkten Helleberg." 65 s - 1987 s 298-299.

Tham Wilhelm "Johan Hansson Dreilich. En egenmäktig borgmästare i Nora." särtryck ur Från Bergslag och Bondebygd 1943 - 1950 s 148.

Tham W "Lindesberg och Nora genom tiderna." senare delen Lindesberg 1949 - 1951 s 201-202.

Thaulow Th "Lillie-Juulernes Slaegtebog." Vilh Trydes Bogh København 1925 - 1981 s 285.

Théel Bengt "Om och kring ett par smålandshusarer vid namn Théel." - 1979 s 362.

Théel Bengt "Några anteckningar om släkten Théel." 1972 - 1981 s 447.

Theláus Sten "Elisa Thelaus' förfäder." - 1980 s 84.

Thimerdal G E "Matrikel över Hudiksvalls stads borgerskap under åren 1681-1864." - 1979 s 269.

Thimon Gösta "Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800. Vinculum Stockholmense." del I 1649-1700. Monografier utgivna av Stockholms kommun. Stockholm 1982 279 s - 1984 s 57.

Thimon Gösta "Matrikel över Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1961." Uppsala 1963 596 s - 1964 s 64-65.

Thimon Gösta "Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800." Vinculum Stockholmense del II 1701-1750. Uppsala 1996 466 s - 1998 s 61-62.

Thomasson Carl-Gustaf "Stockholms högskola 1878-1887. Matrikelbiografier. Stockholms universitet 1969 - 1970 s 141-142.

Thomée "Släkten Thomæus (Thomée och Thomé)." Ny följd Stockholm 1953 128 s - 1954 s 77-78.

Tholén A "Släktbeskrivning över Jan Erssonska släkten i Toltan." - 1975 s 389.

Tholén A "Släktbeskrivning över Olofssonska släkten i Brunskog och Mangskog." - 1975 s 390.

Tholén A "Släktbeskrivning av Arnesläkten i Brunskog och Stafnäs." - 1975 s 388.

Tholén A "Släktbeskrivning över Renströmska släkten i Brunskog m fl socknar." - 1975 s 390.

de Thorey Roland "Börjesson-Dethorey-Sahlberg." - 1979 s 359.

Thorell Irene "When doing genealogical work .. Patience is a Requirement." ur tidskriften The instructor May 1964 Salt Lake City - 1964 s 192.

Thorlin Sonia "Släktgårdar i Jäder." ur Eskilstuna-Kuriren - 1975 s 391.

Thorsell Elisabeth "Antavla för Gustaviana Johanna Appelbom 1744-97." - 1979 s 359.

Thorsell Elisabeth "Antavla för Anna Cecilia Johnson 1885-." - 1979 s 360.

Thorsell Elisabeth "Antavla för Emma Johnson." - 1979 s 360.

Thorsell Elisabeth "Antavla för Illene Ida M Landburg, 1926-." - 1979 s 361.

Thorsell Elisabeth "Antavla för Per Larsson 1844-98 samt Helmer Nathorst 1910-." - 1979 s 361.

Thorsell Elisabeth "Förteckning över emigranter från Sövestads församling, Malm. län." - 1980 s 84.

Thorsell Elisabeth "Guido och Malvina Wohlfahrts ättlingar i Australien." - 1980 s 84.

Thorsell Elisabeth "Förteckning över emigranter från Östergötland 1851-60. Avskrift av avskrifter av passjournaler som Tabellverket infordrade från länsstyrelserna 1855 och 1860." - 1981 s 359.

Thorsell Elisabeth "Svenska släktkalendern 1989." Almqvist & Wiksell International. 407 s - 1989 s 182.

Thorsell Elisabeth och Schenkmanis Ulf "Släktforskning - vägen till din egen historia." Helsingborg 1993 160 s - 1994 s 243-244.

Thorsell Elisabeth m fl "Finn din släkt! I svenska och utländska källor - och på nätet" Stockholm 2000 152 s - 2002 s 60-61

Thorsell Elisabeth "Svenska släktkalendern 2000" Stockholm 2000 - 2002 s 152-157.

Thorsén Tomas "En utredning över några gotländska släkter." - 1980 s 207.

Thulin Gabriel "Samling av urkunder rörande patronatsrättigheterna i Skåne, Halland o Bohuslän." Utredning rörande d:o - 1978 s 111.

Thulin Olof "Adelsfolk, statare och kritter." Jönköping 1970 127 s - 1971 s 421-422.

Thulin Olof "Adelsfolk, statare och kritter, en bok om Lyckås, det gamla brahegodset i Vista." - 1979 s 362.

Thunberg Bertil "Vinketomta. Släkten Thunbergs förbindelser med Vinketomta säteri." - 1976 s 212.

Tigerstad Örnulf "Det ekar under valven. Bilder och gestalter ur Hässelbyholms historia." Helsingfors 1949 495 s - 1950 s 76.

Tigerstedt Örnulf "Huset Hackman." - 1974 s 244.

Tilander Gunnar "Nyköpingsstudenten Johannes Julinus dagböcker 1659-64 och hans bedrifter i Uppsala, Åbo och Strängnäs" Skara 1968 - 1968 s 163-165.

Tilander Gunnar "Skaralektorn Magnus Salanus' dagbok 1644." Skara 1969 57 s - 1970 s 75-76.

Tilas "Brev handlingar o porträtt." - 1979 s 270.

Tingvall Seth "Berndt Harder Santesson - en bortglömd kanalkämpe." Göteborgs-Posten 20/11 1962 - 1964 s 72-73.

Tingvall Seth "Selma Lagerlöfs faddrar." artikel i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1954-06-03 - 1954 s 175.

Tingvall Seth "Ebba af Ekenstam, skalden Atterboms maka. Några släktanteckningar vid ett 100-årsminne." Borås Tidning 1954-06-23 - 1954 s 175.

Tingvall Seth "Selma Lagerlöfs syskon." ur Sydsvenska Dagbladet Snällposten den 6 juni 1957 - 1957 s 289.

Tingvall Seth "Prosten Bagge i Stora Åby." ur Östgöta Correspondenten d 19 okt 1957 - 1958 s 48.

Tingvall Seth "Peter Adolf Hall. Om Borås störste son." särtryck ur Från Borås och de sju häraderna." Borås 1960 14 s - 1960 s 115.

Tingvall Seth "Släkt- och kulturhistoria. Förteckning över artiklar som publicerats av dr Seth Tingvall Borås 1937-66." 4 s - 1967 s 344.

Tiselius Elias "Adam Christian Raab" Uppsala 1954 192 s - 1969 s 311. Tiselius Elias "Daniel Tiselius. En kulturbild från tidigt 1700-tal." Uppsala 1951 149 s - 1969 s 311.

Toijer D "Anders Lignells självbiografi." ur Värmlands museum skrift 3, Karlstad 1955 91 s - 1955 s 313.

Toll Christopher "Ätten Tolls ursprung." ur Meddelanden från Ätten Tolls släktförening nr 2 1955 72 s - 1955 s 305.

Toll Christopher "Meddelanden från ätten Tolls släktförening." nr 4 1957 60 s - 1957 s 289.

Toll Chr "Meddelande från ätten Tolls släktförening." nr 5 1958 50 s - 1959 s 223.

Toll Christopher "Meddelanden från ätten Tolls släktförening." nr 6 1959 34 s - 1961 s 278.

Tommos Sören "The Diplomatica Collection in the Swedish National Archives." Svenska riksarkivet skrift nr 5 Stockholm 1980 - 1981 s 284.

Torell Britta "Hjälpreda för släktforskare. En låntagarvägledning." Västerås släktforskarklubb - 1979 s 270.

Torenstedt Jacob Axel "Utdrag av testamente mm. Ett föremåls vandring från generation till generation 1646-1952." - 1979 s 362.

Tornehed Stig "Beda Hallberg och förstamajblomman." Göteborg 1969 - 1974 s 191.

Torstendahl Torsten "Anders Wilhelm Tiblin och hans maka Maja Greta Carlsdotter samt deras ättlingar. En släktkrönika." - 1974 s 245.

Trettondal Edvin "David Otto Francke, Kungen av Mölndal." Mölndals kulturnämnd Rundqvists boktr Göteborg 1976 - 1980 s 206.

Troedsson Ingegerd "Släkten följa släktens gång. - En krönika om Söfringsbo by." 204 s - 1994 s 107-108.

von Troil W "Samuel Werner von Troil. Född 14/2 1833. Död 27/4 1900. En sammanställning af uttalanden i tidningspressen, offentliga tal, eftermälen m m." Helsingfors 1903 72 s - 1966 s 164.

Tronäss Th "Anteckningar om en gryttingesläkt. Sammanställda." Bjuvs tryckeri AB Åstorp 1955 107 s - 1959 s 328.

Tronäss Th "Anteckningar om en gryttingesläkt." Supplement 1 Åstorp 1959 46 s - 1959 s 328.

Tryfelt Evert "Släkten Trybom från Tryserum - Gärdserum, Tjusts härad, Kalmar län." - 1970 s 72.

Trysdal Ulf "Öndalssläkten. Odelberg - Odelmark m fl" Särtryck ur Gård och släkt. Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses årsbok 1997. Gamleby 1997 56 s - 1997 s 471-472.

Träff Uno "Bidrag till Villstads skol- och kulturhistoria." - 1978 s 173.

Trägårdh Kurt G "Rättelser och tillägg till Erik C:son Swartz: Boive-Beve." - 1967 s 226.

Trägårdh Kurt G "Alexander Traegaard (Treghart). Tysk-dansk guld- och silversmed på 1600-talet." 1967 - 1967 s 281.

Trägårdh Kurt G "Föredrag hållet vid Trägårdhska släktföreningens årsmöte den 20 maj 1967." 4 s - 1967 s 344.

Trägårdh Kurt G "Tillägg till Erik Hellerströms artikel om Frödings härstamning i SoH 1957 s 179-216." 7 s - 1967 s 344.

Trägårdh Kurt G "Oscar Trägårdh, kaptenlöjtnant vid flottan och bruksägare till Borggårds bruk. Levnadsbeskrivning." 4 s - 1967 s 344.

Trägårdh Kurt G "Alexander Trægaard. Dansk-tysk guld- och silversmed på 1600-talet" Särtryck ur Personalhistorisk Tidsskrift nr 3 1967-68 - 1968 s 114.

Trägårdh Kurt G "Danskar som utvandrat till Kapprovinsen från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet. Särtryck ur Personalhistorisk Tidskrift 1/1970 - 1970 s 71.

Trägårdh Kurt G "Släkten Trägårdh från Köpenhamn." Stockholm 1986 168 s - 1987 s 367-368.

Tunberg S "Svensk genealogisk medeltidsforskning." artikel i Svensk Tidskrift 1952 häfte 10 s 580-586 - 1953 s 183.

Tunberg Sven "Stockholms högskolas historia före 1950." - 1978 s 172.

Tuxen A P "Stamtavle over sognepræst Lorenz Tuxen's efterkommere." - 1975 s 391.

Tønnesen Allan "Helsingørs bomaerker" Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie København 1968 156 s - 1968 s 114.

Tönnesen Allan "Helsingørs udenlandske borgare og indbyggere ca 1550-1600." Forlaget Misteltenen I/S. Ringe 1985 163 s - 1986 s 223-226.

Uddgren H E "Kungl Bohusläns regemente och dess hembygd." 1. Uddevalla 1953 288 s - 1953 s 265.

Uggla Allan "Viceamiralen Claes Claesson Uggla. Några anteckningar ur bevarade handlingar." 1958 Släktföreningen Uggla skrift nr 4 42 s - 1958 s 91.

Uggla Erik T:son "Kalender över ointroducerad adels förening 1964." tolfte årg Uppsala 1963 271 s - 1964 s 70-71.

Uggla Erik T:son "Ordenskalender 1969" tredje utgåvan Almqvist & Wiksell Stockholm, tr Uppsala 1969 442 s - 1969 s 314-315.

Uggla Erik T:son "Axel von Matérn och sammansvärjningen på Ryttli 1867." - 1980 s 83.

Uggla Erik T:son "Carl Hildebrandsson Uggla. Några biografiska anteckningar." tr 1979 - 1980 s 209.

Ulff Erik "Släkten Ulff från Östergötland." - 1975 s 391.

Ullberg Gösta "Huså bruks historia." Östersund 1967 738 s - 1968 s 161.

Uller Lennart B:son "AIHS 1818-1992." Stockholm 1992 202 s - 1993 s 500-501.

Ullman Joan f Rinman "Genealogiska anteckningar rörande Rådmannen Gustaf Uddesson Ullmans ättlingar. Göteborg 1976 236 s - 1977 s 319.

Ullman Joan "Rådmannen Gustaf Uddesson Ullmans ättlingar." - 1977 s 407.

Ulmgren Knut E "Släkten Ulmgren." 21 s - 1956 s 50.

Ulvegård Ivar "Klockaresläkten i Finja. En släktsammanställning år 1963." 1963 11 s - 1964 s 72.

Ulvros Eva Helen "Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870" Lund 1996 440 s - 2002 s 149-152

Ulvros Eva Helen "Kärlekens villkor. Tre kvinnoöden 1780-1880" Lund 1998 269 s - 2002 s 149-152.

Unestam Gustaf "En bok om Söderby-Karl." - 1955 s 258.

Unestam Gustaf "En bok om Söderby-Karl." Uppsala 1954 - 1981 s 447.

von Ungern-Stenberg Erich "Gentes Finlandiae." VI (1984) och VII (1987) Finlands Riddarhus i samarbete med Finlands Adelsförbund - 1988 s 203-204.

Unnerus Carl "Släkten Unnerus." - 1952 s 115.

Unonius Gustaf "A pioneer in northwest America 1841-1858." (memoarer) vol II Minneapolis 1960 357 s - 1966 s 166-167.

Utter John ("Div material beträffande Uttersläkter samt släkterna Vieweg, Lybeck, Löfstrand m fl.") - 1976 s 114.

Utterström Aina "Förteckning över ättlingarna till Nils Utterström (1795-1842)." - 1979 s 362.

Utterström Bengt "Förteckning över ättlingarna till prosten i Sotkamo Carl Benjamin Ståhlberg o Hedvig Gustava Cajan." - 1976 s 211.

Utterström Bengt "Torneåsläkten Chore till början av 1700-talet." - 1979 s 268.

Utterström Gudrun "Tillnamn i den karolinska tidens Stockholm." Acta Universitatis Umensis. Umeå 1976 191 s - 1979 s 271-272.

Utterström Gudrun "Dopnamn i Stockholm 1621-1810." Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Germanica. Uppsala 1995 155 s - 1995 s 383-385.

Utterström O Ph "Beskrivning över Närtuna och Gottröra socknar i Erkestiftet." tr 1875, faksimil 1975 Bokförlaget Rediviva - 1975 s 391.

Wærn Hakon "Släkten Wærn. En släkthistoria under fyra sekel i tre länder." Stockholm 1971 208 s - 1971 s 479-480.

von Wachenfelt Miles "På strövtåg i Dal och Värmland till kyrkor, släktgravar och gamla gårdar." AB Boktryck. Helsingborg 1981 41 s - 1982 s 267.

Wadstein Lars "I ryssarnas klor. En berättelse om en Odensvi-familj under Karl XII-krigen." Köpings-Postens Julläsning 1951 - 1952 s 116.

Wagndal Per och Mellberg P Em "Minnesskrift vid Gudmundrå kyrkas 150-årsjubileum 1801-1851." Örnsköldsvik 1951 64 s - 1952 s 116.

Wahlöö Waldemar "Karlin Collin Montelin & Mesopotamus Jönsson." Skånska centraltryckeriet Lund 1973 96 s - 1974 s 186.

Wahren C I "Eduard Warrens." Stockholm 1992 177 s - 1993 s 503-505.

Waldén Bertil "Frövifors bruk och des föregångare Frövi bruk. Minnesskrift." Stockholm 1961 306 s - 1965 s 224.

Walerius Ernst "Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg." Folklivsarkivet i Lund skrift nr 14. Lund 1973 186 s - 1974 s 182-183.

Wallberg Gunnar "Lovisa Maria Hjelm, f 11/11 1754, död 27/7 1850 och hennes ättlingar." särtryck ur Genealogisk Tidskrift 1954:4 13 s - 1955 s 253.

Wallberg Gunnar "En biografi över Gustaf Åman-Nilsson." - 1958 s 155.

Wallberg Gunnar "Fersenska mordet. En samtida skildring i enskilt brev." särtryck ur Genealogisk Tidskrift 1961 nr 4 - 1963 s 303.

Wallberg Gunnar "Minnesord om .. släkten Åman (Från Jämtland) ..." Föredrag vid släktsammankomst i Stockholm 1963-03-01 - 1964 s 74.

Wallén Dag "Linköpings stiftsbok." 1962-1963 57:e årg Linköpings stifts ungdomsråd Linköping 1962 196 s - 1964 s 80.

Wallén K "Västgötar i Stockholm." - 1974 s 246.

Wallén Svea "Utdrag ur katalog över handskriftsamlingen vid stifts- och läroverksbiblioteket i Karlstad." s 27-34 och 61 s - 1959 s 279.

Wallentin Evert "Släkten Näs från Bruksvallarna. En härjedalssläkt från tidigt 1700-tal till nutid." Östersund 1979 - 1981 s 360.

Wallgren Ulla-Britt "Petrus Steuchius samlade ättlingar inför 350-årsminnet av hans tillträde som Härnösands stifts förste superintendent" Sävedalen 1997 560 s - 1997 s 466.

Wallgren Ulla-Britt "Petrus Steuchius ättlingar. Rättelser och tillägg 1999." Sävedalen 1999 73 s - 1999 s 449.

Walli Harry "Finnish genealogical research - methods and procedures." särtryck av ett föredrag vid World conference on records and genealogical seminar Salt Lake City Utah USA 5-8 August 1969 - 1971 s 491.

Wallin P Olof E "Ancestors and descendants of John Symonds and Martha Florinda Ratsey of West Cowes, Isle of Wight." Stockholm 1954 16 s - 1954 s 177.

Wallin S "Årstafruns västgötasläkt." /Märta Helena Reenstiernas (1753-1841) släkt./ ur Borås och de sju häraderna 1955 s 51-84 - 1955 s 313.

Vallinkoski J "Turun akatemian väitöskirjat 1642-1828 - Die Dissertationen der alten Universität Turku (Akademia Aboensis) 1642-1828, I-II" Helsinki 1962-1969 Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter 30 - 1969 s 225-226.

Vallinkoski J "Åbo akademis studenter 1640-1722/23. Register enligt förnamn." - 1969 s 314.

Vallinkoski Jorma "Finlands bokbindarmästare 1514-1868 av Pousar Jarl." Helsingfors universitetsbibliotek skrift nr 47 1992 - 1995 s 500.

Valynseele Joseph "Les princes et ducs du premier empire non maréchaux." Paris 1959 323 s - 1959 s 332-334.

Valynseele Joseph "Les Marechaux de la Restauration et de la monarchie de juillet, leur famille et leur descendance." Paris 1962 431 s - 1962 s 138-141 och s 198.

Vandré Rudolf "Müller in Pommern" Pommerscher Greif e.V. 2004 332 s - 2004 s 61-62

Wanne Olavi "Kuopion Lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-72." Genealogiska samfundets i Finland skrifter XXII Jyväskylä 1959 71 s - 1961 s 334.

Wanne Olavi "Vaasan Lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-72." Genealogiska samfundets i Finland skrifter XXIV 67 s Jyväskylä 1963 - 1965 s 390.

Wannerdt Arvid "Folkbokföringens historia." Uppsatser i tidskriften Riksskatteverket informerar 1979 och 1980 - 1980 s 206.

Wannerdt Arvid "Folkbokföringens historia." artikelserie i tidskriften Riksskatteverket informerar, årg 1980 - 1981 s 284.

Wannerth Claes "Ätten Sparre" Stockholm 1969 97 s - 1969 s 310.

Vanwelde Armand "Welden, berceau d'une des plus vieilles familles de Souabe." - 1981 s 448.

Warne Albin "Swartziska Friskolan i Norrköping o dess grundare." - 1978 s 172.

von Warnstedt Christopher "Adel - vad är det? - 1974 s 246.

von Warnstedt Christopher "Die Krone als schwedisches Rangzeichen durch Jahrhunderte." - 1974 s 246.

von Warnstedt Christopher "Tapperhetsmedaljerade vid K Göta artilleriregemente 1813-20." särtryck ur Västsvensk genealogi och personhistoria - 1974 s 246.

von Warnstedt C "Kalender över ointroducerad adels förening." - 1976 s 113.

von Warnstedt Christopher "Kalender över Ointroducerad Adels Förening 1975. 379 s - 1977 s 316-318.

von Wasmansdorff Erich "Vdff. Verzeichnis der Familienforscher und Familienverbände, Familienstiftungen und familienkundlichen Vereinigungen, Archive und Bibliotheken." 4:e uppl 1956 C A Starke-Verlag Glücksburg/Ostsee Tyskland 720 s - 1956 s 94-95.

Wassén Torsten "A Lindgren & Söner 1845-1945. En historik utarbetad med anledning av 100-årsjubileet." Göteborg 1945 160 s - 1964 s 261-262.

Wassén Torsten "Gamla latinares årsbok." 1964 Hvitfeldtska högre allmänna läroverkets kamratförening." Göteborg 1964 104 s - 1965 s 388.

von Wechmar Ilse och Biederstedt Rudolf "Die schottische Einwanderung in Vorpommern im 16 und frühen 17 Jahrhundert." särtryck ur Greifswald-Stralsunder Jahrbuch V Rostock 1965 - 1966 s 167.

Vegelius Jan "Den sägenomspunna släkten." Infograf och Håbolssläktföreningen 1987 820 s - 1988 s 118-121.

Wegener C F "Anders Sörensen Vedel, kongelig historiograph i Fr IIs og Chr IVs dage." - 1974 s 246.

Weibull Bengt W "Släkten Weibull." Malmö 1963 48 s - 1964 s 62.

Weibull Martin o Tegnér Elof "Lunds Universitets Historia 1668-1868." - 1978 s 110.

Weibull Lauritz "De skånska sockenpresternes rätt till dem anslagen fast egendom." - 1978 s 110.

Weinsjö Ulf "Kungl Wendes Artilleriregementes regementsofficerskår 1972-1983" och Scheutz Sven "Kungl. Wendes Artilleriregementes officerskår 1794-1972." Wendes militärhistoriska förening Kristianstad 1998 155 s - 1999 s 275-276.

Weiss Eduard "Om Simrishamns äldsta byggnader." ur Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1954 - 1955 s 256.

Weiss Eduard "Simrishamn kv. Jungfrun nr 1. Ägarelängd. Ett bidrag till Simrishamns personhistoria." 1957 16 s - 1957 s 329-330.

Weiss Eduard "Simrishamn omkr 1750. Personhistoria. Vem bodde var? Med 26 namnteckningar." 1953 13 s - 1958 s 91.

Weiss Einar "Västerbygdens vattendomstol 1919-1969." särtryck ur Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1970 Vänersborg 1970 41 s - 1972 s 152-153.

Welding Olof "Das Baltische genealogische Schrifttum 1700-1939." ur Ostdeutsche Familienkunde häfte 3 1958 (sjätte årg) m fl - 1959 s 225.

Weman Gösta Gustafsson "Om släkten Weman och dem, som härstamma från denna, mm. Historik, genealogi och biografi." Uppsala 1912 - 1974 s 193.

van de Venne J M "Beschrijving van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken ... in de provincie Limburg." Haag 1953 150 s - 1954 s 180.

Wennerberg S Br:son "Personhistorier o berättelser från Kållandsö o Lidköpingstrakten." - 1978 s 110.

Wennerholm Owe "Vem var bockstensmannen?" 1987 86 s - 1987 s 475-476.

Wennerström "Nordiska genealogier, handskrifter av landskamrer Wennerström." - 1978 s 172.

Wennerwald Pierre "Nils Larsson (Wennerwall) fra Wallgatan i Wennersborg." - 1975 s 391.

de Verdier-Hallén Gunhild Maria Elisabeth "På drottningens befallning. Släkten Werdier-de Verdier 1592-1992." Båstad 1992 173 s - 1995 s 493-494.

Werkström Örjan "Ätterna Lagerbergs nyare stamtavlor." Stockholm 1972 40 s - 1976 s 209, 211, 1977 s 324.

Werkström Örjan "Sven Petter Werkström. Hans förfäder och ättlingar." Nacka 1995 48 s - 1996 s 119-120.

Wernicke Erich "Die Geschichte der 72 Grossbürgerhäuser in Marienwerder." - 1977 s 407.

Wernstedt F "Den historiska verksamheten vid riddarhuset." ur Meddelanden från Riddarhuset 1954 - 1954 s 179.

Wernstedt Folke "Äldre svenska frälsesläkter." häfte 1 105 s - 1957 s 285-287.

Wernstedt Folke "Äldre svenska frälsesläkter." I: häfte 2. Ättartavlor utgivna av riddarhusdirektionen Stockholm 1965 s 107-214 - 1966 s 70.

Wernstedt F "Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor." I-II Riddarhusdirektionen - 1980 s 206.

Westberg Hans "Östanå pappersbruk i Hälsingland. Några historiska anteckningar." Sundsvall 1965 173 s - 1967 s 281.

Vester Clas-Erik "De rörliga företagarna Mornie." - 1977 s 324.

Wester Reinh "Släkten Lundahl från Vanstad jämte därifrån stammande släktgrenar." 8 s - 1956 s 91.

Wester Reinhold "Släkten Wester från Närkes bergslag under tre sekler." Sigtuna 1959 122 s - 1960 s 115.

Wester Reinhold "Släkten Wester under tre sekler. Supplement." 1960 s 123-193 - 1961 s 320.

Westerlund Ernst "Ett sekel i Skelleftebygden." - 1979 s 361.

Westerlund G "Anteckningar om 1898 års Karlbergskurs." Östersund 1953 40 s - 1954 s 177.

Westerlund Rulle "Förteckning över kapellanen i Kortesjärvi Hans Nyströms och kyrkoherden i Jockmock Gustaf Westerlunds ättlingar, med bidrag till släktens historia. sjätte, sjunde och åttonde utg Norberg 1929 102s, Uppsala 1941 82 s resp Nora 1951 91 s - 1952 s 40.

Westerlund Rulle "Westerlundska släktboken 1961." Westerlundska släktföreningen. Nora 1961 133 s - 1962 s 71-72.

Westfeldt Ivar "Sven Eriksons ättlingar." Borås 1945? 51 s - 1950 s 71.

Westman Helge "Madesjö sockens historia." I-II Johansson & Svenssons boktr Nybro - 1981 s 446.

Wetter Erik "Släkten Wetter från Jönköping. Några anteckningar." Göteborg 1955 127 s - 1956 s 47.

Wettergren Elis "Miniatyrsäteriet Stjärnesand och dess ägare." Linköping 1954 27 s - 1954 s 82.

Wetterstrand I N "Fägerbergssläkten från Krogstorp och Ebbanässläkten." - 1979 s 268.

Wiberg Åke "Bjärasläkten av Yngve Wiberg." I. Malmö 1958 234 s - 1958 s 88-89.

Wiberg Åke "Magnus Wiberg." Malmö 1960 221 s - 1961 s 277.

Wiberg Åke "Attavara." Malmö 1959 226 s - 1961 s 332.

Wiberg Åke "När klockorna klämtade." Malmö 1959 279 s - 1961 s 332.

Wiberg Åke "En herrgårdsidyll." Malmö 1959 264 s - 1961 s 332.

Wicander Carl Aug "Wicanders. Industriidkare och affärsmän under tre generationer." två delar I August Wicander 1836-1891. Stockholm 1950 290 s och II Hjalmar Wicander 1860-1939. Stockholm 1951 624 s - 1952 s 43.

Wickberg Erik "Handelshuset Vict. Th. Engwall & Co 1853-1953. Minnesskrift." Gävle 1953 80 s - 1954 s 82.

Widfeldt Eric och Hård af Segerstad Erik "Danstorpssläkten. En släktöversikt." Nässjö 1959 37 s - 1959 s 326.

Widstrand A "Sveriges Läkarehistoria" 4:de följden 1-5 1930-35 - 1969 s 313.

Widstrand A "Svenska läkare i ord och bild." Almqvist & Wiksell 1948 - 1981 s 446.

Widstrand Gösta Fredrik "Genealogiska ant:ar rörande släkten Widstrand." - 1974 s 246.

Widstrand Gösta "Släkten Widstrand från Vimmerby." - 1976 s 212.

Wieslander Henning "Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner. Meddelande N:o XXIV." Örebro 1956 71 s - 1957 s 230.

Wieslander Henning "Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner. Meddelande N:o XXV." Örebro 1957 102 s - 1958 s 48.

Wieslander Henning "Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner. Meddelande N:o XXVI" Örebro 1958 82 s - 1959 s 223.

Wieslander H och Wirde K G "Samfundet Örebro stads- och länsbibilioteks vänner meddelande No XXVIII Örebro 1961 127 s - 1962 s 193.

Wieslander Henning "Släkten Höökenberg i Arboga" Särtryck ur Hembygdsföreningen Arboga minnes årsbok 1966 - 1968 s 64.

Wieslander Henning och Wirde Karl Gustav "Samfundet Örebro stads och länsbiblioteks vänner. Meddelande XXXIV" 1967 88 s - 1968 s 64.

Wieslander Henning "Vardagsliv i 1850-talets Söderköping. Fru Gustafva Cederborgs dagbok utgiven och kommenterad." Särtryck ur S:t Ragnhilds Gilles årsbok 1967-1968, Söderköping 1969 - 1969 s 220.

Wieslander Henning och Wirde Karl Gustav "Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner. Meddelande No XXXVI 1969." 100 s - 1970 s 72.

Wieslander Henning och Wirde Kurt Gustav "Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner. Meddelande No XXXVII 1970-71." Örebro 1971 192 s - 1971 s 477.

Wieslander Henning & Wirde Karl Gustav "Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner." Meddelande nr 38 Örebro 1972 - 1974 s 191.

Vieweg f Hane Ida "Faster Ida och hennes släkt." - 1981 s 446.

Wijkström Filip "Släkthistoriska m fl anteckningar kring ett köpmanshus i snart 300 år. Släkten Wijkström i Oskarshamn." Stockholm 1941 100 s - 1961 s 278.

Wikander Johan A "Admiral Jens Muncks (1759-1628) fedrenevåpen." - 1980 s 83.

Vikberg Göta "Anteckningar av 80-åriga Eva Lundmark, Jäckvik." - 1979 s 361.

Vikberg Göta "Anteckningar av 80-åriga Eva Lundmark, Jäckvik." Kalix 1978 72 s - 1979 s 364-365.

Viklund Sten Henrik "Husförhörslängdsutdrag Västerbottens län 1890." I Nordmaling-Burträsk - 1981 s 448.

Wikmark "Den prästbiografiska forskningen i Härnösands stift." Härnösands teologiska sällskap skriftserie. Örnsköldsvik 1972 142 s - 1973 s 389-390.

Wikström Lars "Piperska muren och dess omgivningar. En vandring genom seklerna." särtryck ur Coldinuordens krönika s 77-104. Stockholm Norstedts 1965 - 1966 s 158-159.

Wikström Lars "Fastighetsforskning i stadsarkivet. En översikt av källmaterialet intill 1850." Särtryck ur Berättelse över Arkivnämndens förvaltning och verksamhet år 1968. Stockholm 1970 - 1970 s 66-67.

Wikström Lars "Stockholms tänkeböcker från 1592." del X 1618 - 1974 s 245.

Wikström Lars "Kungsholmen intill 1700-talets början." - 1976 s 211.

Wikström Lars "Läger och folkfester på Ladugårdsgärdet." särtryck ur K Svea livgardes hist. (1976) - 1977 s 324.

Wikström Lars "Ointroducerad adel 1980, kalender." Akedemi Litteratur AB Stockholm - 1981 s 447.

Wikström Lars "Kalender över ointroducerad adels förening 1980." 16 årg 552 s - 1981 s 458-460.

Wikström Lars "Kalender över ointroducerad adels förening 1985." 392 s - 1986 s 119-120.

Wikström Lars "Studier och handlingar rörande Stockholms historia." V. Stockholms stadsarkiv. Stockholm 1985 201 s - 1987 s 293-294.

Wikström Lars "Ointroducerad Adel 1990." 220 s - 1990 s 53-54.

Wikström Lars "Kalender över ointroducerad adels förening 1990." 18:e årg 219 s - 1990 s 111-112.

Wikström Lars "Stockholms tänkeböcker från år 1592." del XV 1626 Stockholms stadsarkiv, Stockholm, tr Upsala 1990 362 s - 1991 s 369-371.

Wikström Lars "För lagen, kungen och folket - pro lege, rege et grege - Berättelsen om ätten Sparre från medeltiden till år 1600." Sparreättens släktförening. 1995 111 s - 1995 s 502-504.

Wiktorsson Ove "Norrlandsgrenen av släkten Ehinger." - 1977 s 406.

Wiktorsson Per-Axel och Odelman Eva "Dalslands diplomatarium." Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. Åmål 1996 478 s - 1996 s 121-122.

Wilbrand Hermann Ferdinand "Schenströmmar vid Dalregementet." särtryck ur Armborstet, Kungl Dalregementets Kamratförenings årsskrift 1960 s 129-144 - 1961 s 331.

Wilhelmson Fritiof "Den värmländska släkten Ödqvist." 7 s - 1968 s 59.

Wilhelmson Fritiof "Släkten Stridsberg. Ett register och i någon mån en krönika." Släktföreningen Gustaf Adolf Stridsbergs Ättlingar - 1968 s 59.

William-Olsson Halvar "William Olsson 1862-1923." Örebro 1989 189 s - 1990 s 224-226.

Wilner Per "Lunds universitets matrikel, 1667-1732." Lunds universitetsbibliotek - 1980 s 83.

Wilskman Atle och Lundén Cronström Ingegerd "Svenska litteratursällskapet i Finland, släktböcker." - 1974 s 245.

Wilstadius P "Guld- och silversmeder i Växjö." II. ur Kronbergsboken 1949 s 85-120 - 1950 s 75.

Wilstadius P "Guld- och silversmeder i Växjö." III-IV. ur Kronobergsboken 1950 s 89-147 - 1951 s 265.

Wilstadius P "Släkten Olofsson - Lund." ur Kronobergsboken, Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1955 s 143-56 - 1956 s 96.

Wilstadius Paul "Guld- och silversmeder i Växjö från äldsta tid till skråväsendets upphävande år 1846." ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1949 Kronobergsboken. Växjö 1950 - 1956 s 144.

Wilstadius Paul "Smålands nation i Åbo 1640-1798. Biografiska anteckningar." - 1958 s 155.

Wilstadius Paul "Borgmästaren Jakob Broddesson, hans släkt och fränder." ur Föreningen Gamla Halmstads årsbok s 15-44 Halmstad 1958 - 1959 s 222.

Wilstadius Paul "Bouppteckningar i Gränna 1739-1818. Register." 1958 - 1959 s 283.

Wilstadius Paul "Lagläsaren Nils Eskilsson och hans ättlingar." särtryck ur Från Småland och Hellas. Studier tillägnade Bror Olsson den 6 augusti 1959 s 373-380 - 1959 s 329.

Wilstadius Paul "Smålands nation i Uppsala. Biografiska och genealogiska anteckningar." II 1845-1950 Smålands nation Uppsala 1961 379 s - 1961 s 325-326.

Wilstadius Paul "Komministern i Älmeboda Lars Persson Spegel och den släktkrets han tillhörde." separattryck ur Älmebodaboken 1964 Växjö 1964 s 7-13 - 1965 s 384-385.

Wilstadius Paul "En karlskronaborgares dagbok. Lorens De Rees' dagbok 1692-1735." Föreningen Gamla Karlskrona årsbok 1966 Karlskrona 1966 147 s - 1967 s 223.

Wilstadius Paul "En sockengenealogi från Femsjö socken i Småland, upprättad år 1758 av kyrkoherden därstädes Magnus Bolin." 14 s - 1972 s 69.

Wilstadius Paul "Smolandi Upsalienses. Smålandsstudenter i Uppsala 1593-1744." del II-V - 1979 s 269.

Winberg T "Södra skåningarna 1811-1949." Malmö 1950 491 s - 1951 s 264.

Winblad von Walter Fredrik "Den berömda släkten Forssell från Järvsö." artikel i Ljusdals-Posten 1950-04-06 - 1950 s 146.

Windell Carl-Gösta "Ålänningar i Arboga 1467-1529." särtryck ur Åländsk Odling Mariehamn 1960 223 s - 1960 s 207.

Winge Elis "Släkten Winge från Södra Ving." - 1974 s 246.

Wingborg Olle "Litteratur om Dalarna." del 1 Artiklar och uppsatser ingående i periodiska publikationer. Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund skrift nr 15 Uppsala 1969 279 s - 1971 s 478-479.

Wingård Hugo "Kring prästsläkten Wingård. Kompletteringar och frågetecken." 4 s - 1969 s 220.

Winquist Alan H "Scandinavians & South Africa." Cape Town/Rotterdam 1978 268 s - 1988 s 48-49.

Wintzell Dag "Antavla Wintzell. Upprättad." - 1980 s 209.

Virgin Wilhelm "Kungl. Krigsskolans officerskurs 1907. 1907-1957. En minnesskrift." Stockholm 1957 80 s - 1958 s 47.

Virgin Åke "Pommerska och livländska grenar av släkten Virgin." (1955) - 1973 s 216.

Wirilander Kaarlo "Officerare och underofficerare vid Finlands armé 1718-1810." Helsingfors 1953 381 s - 1954 s 83.

Wirilander Kaarlo "Officerskåren i Finland under 1700-talet. En socialhistorisk avhandling om den finska arméns officerare." Falun 1964 312 s - 1964 s 261.

Wirilander Kaarlo "Matrikel över ungdomen vid Kuopio trivialskola 1788-1815." Genealogiska Samfundets i Finland skrift nr XXVII Åbo 1970 103 s - 1971 s 481.

Vistrand P G "Smålands nation i Uppsala 1637-1844" 1894 - 1969 s 313.

Vogel-Rödin Gösta "Medeltid. Läckö slott 1988." Skövde turistråd. Skövde 1988 185 s - 1988 s 196.

Wollin Adolf "Råd- och handelsmannen Carl Magnus Wollin. En Simrishamnsborgare på 1700-talet." Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne Småskrifter 6 Ystad 1952 56 s - 1953 s 182-183.

Wollin Ulf "Emilia Sophia Mathilda Wollin, f Godenius. En släktkrönika 1768-1924." 77 s - 1987 s 299-300.

Worsøe Hans H "Grundbog i slaegtshistorie" 3 uppl Hillerød 1967 48 s - 1968 s 113.

Worsøe Hans H "Slægtshistorie en vejledning." Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger. Köpenhamn 1973 103 s - 1974 s 189.

Worsøe Hans H "Slaegtshistorie, en vejledning." - 1974 s 246.

Worsøe Hans H "Personalhistoriske Studier. Vejledende og orienterende artikler utgivet i anledning av Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistories 100-års jubileum 1979." Backhausens tr Viborg - 1980 s 208.

Worsøe Hans H "Slægtshistorie i Sønderjylland - En vejledning." Historisk Samfund for Sønderjylland skrift nr 58. Åbenrå 1983 127 s - 1984 s 130.

Wretlind Eric "A swedish city directory of Boston 1881." Florida 1985 78 s - 1986 s 122-123.

Wretman Anna "Antavla." - 1979 s 270.

Wretman Johan "Släktvetenskapen med hänsyn till svensk forskning." - 1974 s 246.

Wåhlin Theodor "Malmö S:t Petri kyrka. Kortfattad historik och vägledning för besökande." Malmö 1919 112 s - 1955 s 308.

Wästfelt Carl-Erik "Släkten Wästfelt. Släktutredning." - 1980 s 84.

Väänänen Kyösti "Herdaminne för Ingermanland." I. Svenska litteratursällskapet i Finland skrift nr 538. Helsingfors, tr Borgå 1987 346 s - 1992 s 51-52.

Youngert S G med Södersteen Herman Fredrik och Söderblom Nathan "A genealogy of the Waller family of Åmots bruk, Sweden, and Kewanee, Illinois." Rock Island Illinois 1931 99 s - 1961 s 277.

Yrving Hugo "Gotlands medeltid." Gotlands konst AB förlag - 1979 s 277-278.

Zamore Gunnar "Släkten Zamore." Släktföreningen Zamore. Uppsala 1993 413 s - 1995 s 381-382.

Zeeh Erik "Kungl Värmlands regementes historia." Karlstad 1951 514 s - 1952 s 51.

Zeeh E "Kungl Värmlands regementes historia." senare upplagan 1617-1950 Karlstad 1951 514 s - 1953 s 184.

Zethrin Pehr Olof "Viktigare anteckningar hörande till min enskilta lefnad." 3 s - 1966 s 162.

Zetterlund G "Sveriges Fattigvårds- och Barnavårds- Funktionärers Riksförbund, medlemsmatrikel 1929." - 1978 s 172.

Zielfelt Lennart "Kommerserådet Lundgrens i Ystad släkt." Helsingfors 1950 158 s - 1951 s 263.

Zielfelt L "Förteckning över Frigelianska samlingarna i Kalmar läroverks bibliotek." 1960 - 1962 s 193-194.

Zielfelt L "Kullerstad sockens minne. Tiden före år 1700." Linköping 1966 456 s - 1967 s 276-277.

Zielfelt Lennart "Ruthesläktet i Gränna omkring 1670-1730" Särtryck ur Ett solvarv i Gränna, Gränna hembygdsförenings årsskrift 1969 - 1969 s 219.

Zielfelt Lennart "Släkthistoriska källor för Jämtlands län." Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen nr 7 Stockholm 1970 - 1970 s 63-65.

Zielfelt Lennart "Vallonsläkten Martinell (Martinelle) fram till omkring år 1820." Sammanställning på grundval av forskningar av Ottomar Martinelle. 111 s - 1974 s 186-187.

Zingmark Alfred "Ättlingar till landbonden och timmerfadern Carl Jonas Zingmark från Botsmark i Västerbottens län." Centraltryckeriet Umeå 1954 224 s - 1955 s 254-255.

Zingmark Alfred "Spinnel-Annas släkt." Umeå 1960 496 s - 1960 s 199-200.

Zingmark Ebba "Jakobssläkten i Buafors." Skellefteå 1951 27 s - 1956 s 50.

Åberg Alf "Konsul P Olsson. En märkesman i Hälsingborgs historia." Hälsingborg 1953 321 s - 1954 s 174-175.

Åberg Alf "När brännvinskungen (Lars Ohlsson Smith, 1836-1913) krossades." - 1977 s 324.

Åberg Alf "Gustaf II Adolf och hans skotska krigare." i Livrustkammaren 1982 volym 16 nr 1 s 1-18 - 1982 s 262-263.

Åberg Alf "Folket i Nya Sverige. Vår koloni vid Delawarefloden 1638-1655." Stockholm, tr Uddevalla 1987 198 s - 1988 s 191-193.

Åberg Ingemar "Dalslandssläkten Åberg." Strängnäs 1973 41 s - 1974 s 181.

Åberg Ingemar "Ättlingar till Sven Adolf Wetterhall och Charlotte Janzon." - 1980 s 209.

Åberg Åke "Västerås domkyrkas bibliotek år 1640. Efter Petrus Olai Dalekarlus' katalog." Stifts- och landsbiblioteket Västerås 1973 - 1974 s 191.

Ågren Wilborn "Båtsmännen vid Kropphällerna." - 1970 s 139.

Åhlund Bernt "Timmernabben. Skutor och skeppsbyggeri under 100 år." Stenvalls förlag Malmö 1980 - 1981 s 286.

Åhman Erik "Stephan Bennet, en mångfrestare i det gustavianska tidevarvet." Bennetska Släktgillet, skrift 1 Kalmar 1957-63 38 s - 1965 s 391.

Åhman Erik "Släkten Åhman." - 1979 s 362.

Åhman Sven "Den svenska adelskalendern kompletteras från Söderhavet." Vestmanlands Läns Tidning 1973-03-17 - 1974 s 105.

Åkerhielm Jan m fl "Åkerhielmska Släktboken 2000. En uppföljning av den år 1926 utgiva släktboken om de Åkerhielmska ätternas öden under fyra sekler." Åkerhielmska släktföreningen Stockholm 2000 232 s - 2001 s 73-74.

Åkerhielm Samuel "Anna (Anna Acriconia) Åkerhielm." Åkerhielmska släktföreningens meddelanden nr 3 Lund 1970 117 s - 1971 s 489-490.

Åkerhielm C E "Släktens bok. Formulär till antavlor, stamtavlor, biografier mm." - 1977 s 324.

Åkerhielm Samuel "Skeggesta-släkten." Åkerhielmska släktföreningen. Meddelande nr 2 Lund 1966 27 s - 1967 s 220-222.

Åkerström A o Malmberg Ö "Boken om Stocksund." - 1975 s 391.

Åkesson Karl "Min släkt. En skånsk bondesläkt fårn Nevishög i Bara härad 1548-1948. En släktutredning." del I och II Klippan 1951 1010 s - 1952 s 39.

Åkesson Karl "Rättelser och tillägg till min släkt. En skånsk bondesläkt från Nevishög i Bara härad 1548-1948." Klippan 1965 97 s - 1966 s 160.

Åkesson Åke "Invandrare i Bergslagen - tyskar, finnar, valloner." Blombergska bokhandeln 1998 122 s - 1999 s 352-353.

Åmark Mats och Åmark Karl "Anteckningar om släkten Åmark. I anledning av dess 200-årsminne samlade och utgivna." Stockholm 1925 47 s - 1955 s 253.

Åmark Mats "Åbyfäderna och Västergården. Om släkten Åmarks ursprung och tidigare öden. Släktanteckningar." - 1960 s 57.

Åström Sven-Erik "Österbottniska Nationens matrikel." IV Österbottniska Delegationen Vasa 1949 212 s - 1951 s 197.

Åström S.-E. "Ståndssamhälle och universitet. Universitetsbesöken som socialt fenomen i Österbotten 1722-1808." Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 95:1 Helsingfors 1950 284 s - 1951 s 202-203.

Åström S.-E. "Ur Genealogia Sursillianas tillkomsthistoria." Skrifter utg av Sv. Litt. sällsk. i Finland CCCXXXV Hist. och litt.-hist. studier 27-28 Helsingfors 1952 s 382-424 - 1952 s 118.

Öberg Lars "Göteborgsläkare. Levnadsbeskrivningar i Göteborgs läkaresällskap." 1961 145 s - 1961 s 332.

Öberg Lars "Känsö karantäninrättnings historia." Rundqvists bokförlag Göteborg 1968 - 1968 s 167-168.

Öberg Lars "Göteborgsläkare. Levnadsbeskrivningar i Göteborgs Läkaresällskap." Göteborg 1986 170 s - 1987 s 369.

Ödman Sven T A "Om Petter Ödmans härstamning. Utdrag ur kåseri hållet efter frändetinget i Stockholm den 7 oktober 1951." ur Ödmansnytt h 1, 6 s - 1962 s 77.

Ödman Sven T A "Nya rön från släktforskningen. Utdrag ur kåseri hållet efter frändetinget i Stockholm den 8 oktober 1961." ur Ödmansnytt h 2, 6 s - 1962 s 77.

Ödman Sven T A "Släkten Ödman från Borås. Register av den 1/10 1961." 25 s - 1962 s 77.

Ödmann Gillis "Ödman(n) från Östergötland, tenngjutarsläkten. Biografier." - 1974 s 246.

Öhlin Paul "Kringlarpsläkten från Kringlarp i Börstig med tillhörande släktgrenar Öhlin, Wallin, Ahlenius och Magnusson, jämte upptecknarens antavla." Skara 1937 54 s - 1954 s 79.

Öhman Einar "Supplement 1948-1972 till Fullmäktige i Jernkontoret 1747-1947, Jernkontorets Medaljer." Stockholm 1973 32 s - 1974 s 184.

Örtemark Lars "De indelta soldaterna." - 1978 s 171.

Östberg A "Hantverkare i Falun 1773-1948." (Släkten Petrini) Falun 1948 120 s - 1950 s 152.

Östensson Stig "Något om Carl Gustaf af Leopolds tyska fädernesläkt." särtryck ur Personhistorisk Tidskrift s 171-178 - 1971 s 482-483.

Östrand David "Konsul P Olssons och hans hustru Mannette Brunnströms härstamning. Antavlor upprättade." Hälsingborg 1961 67 s - 1962 s 190.

Östrand David "Konsul P Olssons och hans hustru Manette Brunnströms härstamning. Supplement till antavlor." Hälsingborg 1965 s a-n - 1966 s 75.

Östrand David "Släkten Östrand från Hyttön i Älvkarleby." 173 s - 1967 s 272.


Utan angiven författare (redaktör motsv):

"1939 års Karlbergs officerare." - 1980 s 83.

"24 famous swedish americans and their ancestors. A collection of ancestor tables" Sveriges Släktforskarförbund Stockholm 1996 284 s - 1997 s 467.

"Ætt og heim." 1948, 1949 och 1950 Rogaland Historie- och Ættesogelag Stavanger - 1951 s 262.

"Ætt og heim." 1951 Rogaland Historie- og Ættesogelag 131 s - 1952 s 117.

"Ætt og heim." 1953 Rogaland Historie- og Ættesogelag 168 s - 1954 s 84.

"Ætt og heim." 1954 Rogalands Historie- og Ættesogelag 159 s - 1955 s 308.

"Ætt og heim" 1955 Rogaland Historie- og Ættesogelag Stavanger 166 s - 1956 s 94.

"Ætt og heim" 1956 hefte 1, 2 Rogaland Historie- og Ættesogelag - 1956 s 145.

"Ætt og heim." 1962 Rogaland Historie- og Ættesogelag Stavanger - 1965 s 391.

"Ætt og heim." 1963 og 1964 årsskrift för Rogalands Historie- og Ættesogelag Stavanger - 1966 s 82.

"Ætt og heim." 1965 Rogaland Historie- og Ættesogelag tr i Aske-Stavanger 256 s - 1966 s 164-165.

"Ætt och heim" 1966 Rogalands Historie- og Ættesogelag Stavanger 1966 - 1968 s 67.

"Ætt och heim" 1967 Rogalands Historie- og Ættesogelag Stavanger - 1968 s 160.

"Ætt oh heim." 1968 Rogaland historie- og Ættesogelag Stavanger - 1970 s 74.

"Aett og heim." 1972 Rogaland historie- og ættesognelag Stavanger - 1974 s 192.

"Aett og heim." 1973 Rogaland historie- og aettesognelag - 1974 s 246.

"AB Volvos grundare och dess verkställande direktörer, biograf. uppgifter." - 1980 s 84.

"Adelslexikon, Genealogisches Handbuch des Adels." band 1 C A Starke Verlag Limburg (Lahn) 1972 504 s - 1973 s 388.

"Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik." 81 Jg 6 (XX) Band 1963 Hft 7, 8, 10 - 1964 s 77.

"Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik." 1963 März/Juni, Juli/Dezember Wien - 1965 s 390.

"Adler. Zeitschrift für Genealogi und Heraldik." 1964 Jänner-Dezember, 1965 Jänner-Dezember, 1966 Jänner-Februar - 1967 s 229.

"Adler" Jänner-Februar, Märtz-Juni 1968. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik Wien 1968 - 1968 s 114.

"Adler" hft 4 juli-aug 1968 Zeitschrift für Genealogie und Heraldik - 1968 s 162.

"Adler" Jänner/Februar 1969 87 Jg., 8. (XXII.) Band, Heft 7, Jänner/April 1969 87 Jg, 8. (XXII.) Heft 7/8. - 1969 s 225.

"Adler." Jg 8 1969 Mai/Juni och heft 9, 10 - 1970 s 74.

"Adler." Märtz/April 1970 - 1970 s 140.

"Adler." Zeitschrift für Genealogie und Heraldik bd 9 1973 häfte 9-12 -Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler", Wien - 1974 s 192.

"Adler." Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, bd 10 1974 hft 1-4 - 1974 s 246.

"Adliga ätten nr 1594 von Heijne. Släktmötet 1948." 20 s - 1951 s 199.

"Adliga ätten nr 1594 von Heijne 1718-1968" Släktföreningen von Heijne 68 s - 1969 s 220.

"Adliga ätten nr 1594 von Heijne med ingifta grenar, 1630-talet - 1990." Släktföreningen von Heijne Västerås 1990 - 1991 s 365-367.

"Aktiebolaget Carl Gram, Ystad, Sweden, 1827-1952." Stockholm 1952 16 s - 1953 s 262.

"Aktuelle Themen zur Genealogie." Heft 1 der Deutschen Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände. Die 8 Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände in Kassel 1956. C A Starke-Verlag, Glücksburg a d Ostsee 1957 56 s - 1957 s 330.

"Aktuellt och historiskt 1970." 17:e årg Kristianstad 1970 142 s - 1970 s 141.

"Almqvistska släktföreningen 1966." 6 s - 1967 s 343.

"Almqvistska släktföreningen 1968." - 1970 s 73.

"Almqvistska släktföreningen 1970." - 1971 s 474.

"Anders Adells släktförening." Medlemsblad nr 1 - 1968 s 66.

"Anders Adells släktförening." Medlemsblad nr 3, juni 1968." Linköping 1968 - 1968 s 112.

"Anders Adells släktförening." Medlemsblad nr 4, augusti 1968 - 1968 s 162.

"Anders Adells släktförening." Medlemsblad nr 5, december 1968 - 1969 s 223.

"Anders Adells släktförening." Medlemsblad nr 6, juni 1969, nr 7 jan 1970 - 1970 s 69.

"Anders Adells släktförening." Medlemsblad nr 6 1969, nr 7 1970 - 1970 s 69.

"Anders Adells släktförening." Medlemsblad nr 8 1970 - 1970 s 139.

"Anders Adells släktförening." Medlemsblad januari 1971 - 1971 s 474.

"Anders Adells släktförening." Medlemsblad 1974 nr 16-20 - 1974 s 243.

"Anders Tidströms resa genom Dalarna 1754. Med utförlig kommentar." ur Dalarnas Hembygdsbok 1955 Falun 1954 171 s - 1955 s 308.

"Annuario Genealogico Latino." vol 4 1952 Edicâo da Revista Genealogica latina Sâo Paulo Brasilien 522 s - 1952 s 117.

"Antavla för Agnes Högstadius (1877-1941) g m civiling, kaptenen Karl Anton af Klercker." - 1950 s 149.

"Antavla för Axel Östberg, Falun." - 1978 s 173.

"Antavla för Carl Eric Idstam." - 1981 s 285.

"Antavla för ingenjör Gunnar Södersten." - 1970 s 140.

"Antavla för skådespelaren Gunnar Göstasson Sjöberg f 1909 och Maria Sjöberg f 1911 g m Godsägare Åke Huitfeldt." - 1966 s 77.

"Antavla för Helena Christina Beckstedt (1792-1879) g m hovmålaren Pehr Gustaf von Heideken - 1950 s 149.

"Antavla för Johanna Sofia Lindströms mödernesläkt" - 1968 s 111.

"Antavla för Leif Börje Norrman." - 1981 s 285.

"Antavla för Moa Martinsson." - 1980 s 207.

"Antavla för syskonen Hultman från Undenäs och Älgarås." - 1978 s 109.

"Antavla för syskonen Pettersson från Göteborg o Floby, Västergötland." - 1978 s 172.

"Antavla över med dr Johannes Ramberg" - 1969 s 222.

"Antavla. Ulf Willy Hagevald." - 1981 s 446.

"Anteckningar om den bohuslänska släkten Wingård." - 1950 s 73.

"Anteckningar mm om släkten Chronander." - 1980 s 82.

"Anteckningar om släkten Duncan." - 1980 s 82.

"Anteckningar rörande släkten Kruse från Lund samt Lars Petter Kruses av komlingar." Kruseska släktfonden år 1952 12 s - 1953 s 182.

"Archiv für Sippenforschung und alle verwandten Gebiete - mit praktischer Forschungshilfe." 27 Jahrgang 1961 Heft 1 - 1961 s 279.

"Archiv fuer Sippenforschung und alle verwandten Gebiete, mit Praktischer Forschungshilfe." 29 Jahrgang 1963 hft 10, 11, 12 Limburg/Lahn - 1964 s 77.

"Archiv fuer Sippenforschung und alle verwandten Gebiete, mit praktischer Forschungshilfe." 1964 Heft 13, 14, 15 C A Starke Verlag Limburg/Lahn - 1965 s 389-390.

"Archiv für Sippenforschung." 33 årg hft 25 (febr 1967) C A Starke Verlag Limburg a d Lahn - 1967 s 283.

"Arkiv, samhälle och forskning." Svenska Arkivsamfundets Skriftserie nr 6 Stockholm 1961 88 s - 1962 s 82.

"Arkiv, samhälle och forskning 1982." Svenska Arkivsamfundets skrift nr 24. Stockholm 1982 155 s - 1983 s 518-519.

"Arkiv hemma och ute." Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 1995. Västervik 1995 335 s - 1996 s 115-116.

"Arkiv i väst. I. Från adelsbrev till automobil." Göteborg/Karlstad 1986 189 s - 1987 s 287-288.

"Arkivbeståndet i Jönköpings läns Folkrörelsearkiv 1980." - 1981 s 446.

"Arkiven, genetiken och sjukdomar" Arkiv i Norrland 17. Landsarkivet i Härnösand. Härnösand 2000 160 s - 2001 s 67-69

"Arkiven och forskningen. Rapport från riksarkivets arkivseminarium 1978." - 1979 s 359.

("Arkivförteckning över Nederländernas franska reformerta kyrkoarkiv.") Nederlands archievenblad 1952-53 s 105-121 - 1954 s 180.

"Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren." Sveriges släktforskarförbund årsbok 1994. Västervik 1994 275 s - 1994 s 234-236.

"Armborstet." årsskrift för Kungl Dalregementets kamratförening 1957 Falun 1957 244 s - 1958 s 53.

"Armborstet." årsskrift för Kungl Dalregementets kamratförening 1958 Falun 1958 244 s - 1958 s 92.

"Armborstet." Årsskrift för Kungl Dalregementests kamratförening 1959 Falun 1959 308 s - 1959 s 330.

"Armborstet." årsskrift för Kungl Dalregementet 1962. Falun 1962 280 s - 1962 s 192.

"Arte et Marte. Meddelanden från Riddarhuset." årg 15 1961 - 1962 s 82.

"Arte et Marte. Meddelanden från Riddarhuset." sjuttonde årg Stockholm 1963 41 s - 1964 s 71.

"Arte et Marte." årg 28 1974 Meddelanden från Riddarhuset - 1974 s 246.

"Arte et Marte." årg 29 1975 Meddelanden från Riddarhuset - 1975 s 388.

"Arte et Marte." årg 30 1976 - 1976 s 210.

"Arte et Marte." 1979 Meddelanden från Riddarhuset - 1980 s 85.

"Arte et Marte." Meddelanden från Riddarhuset årgång 47 1993 32 s - 1993 s 494-495.

"Arte et Marte." Meddelanden från Riddarhuset årgång 50 1996 - 1996 s 171-172.

"Avskrifter ur egenhändiga anteckningar av Jörgen Luhr, Georg Anders Luhr, Anna Elisabeth Luhr, född Hassenbalck, Maria Elisabeth Cöster, född Luhr, och O J Cöster." - 1953 s 264.

"Baldringesläkten med grenar Raneke och Ramnek." Frälsebondesläkt från Baldringe i Herrestads härad, Skåne." - 1956 s 50.

"Baltische Ahnen- und Stammtafeln." 1957 no 1, 2, 1958 no 6, 7, 8, 1959 no 9, 10, 12, 1960 no 13, 14, 15, 16, 1961 no 17 (bilagor till Baltische Hefte.) - 1961 s 334.

"Baltische Briefe. Das Heimatblatt der Deutschbalten." 16 Jg, 1963 nr 5, 6, 7/8 och 9 - 1964 s 77.

"Baltische Briefe. Das Heimatblatt der Deutschbalten." 16 Jahrg 1963 no 10-12, 17 Jahrg 1964 no 1-7, 8/9, 10-12, 18 Jahrg 1965 no 1-5, 6/7, 8-12, 19 Jahrg 1966 no 1-4 - 1967 s 228.

"Baltische Briefe" Nr 1-7 Januari-juli 1968 exilbalterna i den fria världen - 1968 s 114.

"Baltische Briefe" Nr 8-9 Augusti-September, nr 10 Oktober, nr 11 November, nr 12 dezember 1968 - 1968 s 162.

"Baltische Briefe" Nr 1-4 1969 Jahrgang 22 - 1969 s 224.

"Baltische Briefe." 1969 nr 5, 6, 7/8 och 9 - 1970 s 75.

"Baltische Hefte" 2 Jahrgang, heft 1 oktober 1955 - 1957 s 290.

"Baltische Briefe." årg 26 1973 nr 1-12 - 1974 s 192.

"Baltische Briefe." årg 27 1974 nr 1-12 - 1974 s 246.

"Barkåkraboken. Bjärebygden 1958." Bjäre härads hembygdsförenings årsbok Båstad 1958 - 1958 s 156-157.

"Bebyggelsen Ljusvattnet. Kulturhistor. bebyggelseinventering." - 1979 s 361.

"Bebyggelsen i Nedre Skelleftedalen. Kulturhistor. bebyggelsinventering." - 1979 s 361.

"Bebyggelsen i Åbyn och Renholmen, Skellefteå kommun." - 1980 s 84.

"Bebyggelsen i Boliden, Kulturhist bebyggelseinventering i Skellefteå kommun 1980." - 1981 s 359.

"Beiträge zur westfälischen Familienforschung." 1947:1-3, 1948:1-3, 1949:1 Westfälischer Bund für Familienforschung Münster - 1950 s 147.

"Beiträge zur westfälischen Familienforschung." Band X 1951:2 och 3, Band XI 1952:1 och 2 - 1953 s 182.

"Beiträge zur westfälischen Familienforschung." Band XI heft 3, Band XII heft 1 Westfälischen Bund für Familienforschung 1952 32 s resp 1953 32 s - 1953 s 284.

"Beiträge zur westfälischen Familienforschung." Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung. Band XIV Heft 1 och 2 1955/56 48 s - 1958 s 50.

"Beiträge zur westfälischen Familienforschung." Band 20 1962 Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung." - 1964 s 77.

"Beiträge zur westfälischen Familienforschung." Band 21 1963 westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung - 1966 s 83.

"Bengt Åkerbloms förfäder, antavla." - 1980 s 84.

"Bergsbyn 1543-1975, byns utveckling under 400 år." Sammanställt av en studiegrupp - 1979 s 359.

"Berner - en norsk slekt i 300 år." Slektforeningen Berner. Oslo 325 s - 1986 s 50.

"Bergunda." Öja hembygds- och kulturminnesförening - 1975 s 388.

"Bestandsübersichten schleswig-holsteinischer Archive." heft 1: Übersicht über die Bestände des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs in Schleswig. Schleswig 1953 115 s - 1954 s 179.

"Betænkning om en ny lovgivning om personnavne." Århus 1960 - 1976 s 113.

"Biblis 11/12" Volym 3 N.R 3/4, 2000. Tema: Ericsbergsarkivet. Stockholm 2000 69 s - 2002 s 66-68

"Bidrag till Ruda-släkten i Bohuslän." - 1979 s 361.

"Bidrag till Zellbellsläktens genealogi." - 1973 s 173.

"Bjäre härads Hembygdsförenings jubileumsårsbok 1959." - 1959 s 331.

"Bjärebygden 1962." Bjäre Härads Hembygdsförening 136 s - 1964 s 73-74.

"Björkmaniana 4" Uppsala 2000 - 2002 s 64-65.

"Blekinge genealogiska förening, förteckning över släktforskare och hembygdsföreningar." - 1981 s 445.

"Bohusläniana. Gårdarna Gläborg i Håby s:n, Håle i Askums s:n, Sollid i Bro s:n mm." - 1979 s 359.

"Boken om Hablingbo." del II. Hanseproduktion AB Visby 1985 - 1985 s 434-435.

"Boken om Näs." Näs församling. 375 s - 1986 s 222-223.

"Bondeminnen från Odensala" Odensalagruppen Lidingö 1998 93 s - 1998 s 130-131

"Borgerskapet i Uppsala, matrikel år 1939 jämte reglementen." Wretmans boktr Uppsala 1939 - 1980 s 209.

"Borggård genom fyra sekler 1550-1950" Motala 1950 45 s - 1968 s 60.

"Brandbergska släktsstämman 24 september 1960." Uppsala 1965 21 s - 1966 s 162.

"Brasil Genealogico." Tomo I 1960 no 1 Colégio Brasileiro de Genealogia. - 1962 s 80.

"Brasil Genealogico." Tomo 1 1962 no 3 Colégio Brasileiro de Genealogia - 1964 s 77.

"Brasil Genealogico." Tomo II 1963 nr 1 Colegio de Genealogia 49 s - 1967 s 229.

"Brasil genealogico" Tomo II, 1964, No 2 - 1968 s 68.

"Brasil genealogico" Tomo 2 nr 3, 4 och 5 (1965, 66 och 67) - 1968 s 162.

"Brasil Genealogico." Tomo I 1969 no 1 Colégìo Brasileìro de Genealogia 1969 - 1970 s 75.

"Brevkopior från Hedvig Eleonora till Grefve Gustaff Carlsson ang. Abel Rhenstierna 1684." - 1980 s 208.

"Brevkopior från Hedvig Eleonora till Grefve Gustaff Carlsson ang. pagen Magnus Chronberg 1688." - 1980 s 206.

"Bryggan - The Bridge." årg 5 1973 Samfundet emigrantforskningens främjande - 1974 s 192.

"Bryggan - The Bridge." årg 6 1974 nr 1-2 Samfundet emigrantforskningens främjande - 1974 s 246.

"Bryggan - The Bridge." 1979 Samfundet emigrantforskningens främjande Karlstad - 1980 s 85.

"Brålandaboken. Brålanda, Gestad och Sundals-Ryr. Tre socknar på Dal." I -II. Vänersborg 1975 resp Uddevalla 1984 - 1987 s 290-291.

"Bröderna P Eric och Johan Wallin, antavla och ättlingar." Wallinska släktsamfundet Stockholm 1949 6 s - 1950 s 73.

"Bulletin 1 och 2, utgivna av kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven." Stockholm 1963 64 s resp 1964 62 s - 1967 s 222-223.

"Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne." Années 1964 et 1965 Tome 28 Narbonne 1966 117 s - 1967 s 345-346.

0 "Byarums hembygdsförenings årsskrift." 1961, 1967, 1969-1979 - 1980 s 206.

"Bygd och gårdar kring Galtåsen." Hössna socken förr och nu." Sockenbokskommittén Hössna 1979 - 1981 s 445.

"Båtologen." 1979 nr 6 Klub Maritim, förening för fartygshistorisk forskning, Viken - 1981 s 284.

"Båtsmän, Ryttare & Soldater. Släktforskaren och de militära källorna." Sveriges Släktforskarförbund årsbok 1988. Stockholm 1988 263 s - 1989 s 50-52.

"Bäcks by. En krönika om en gammal nordvästerbottnisk kustby." Bäcks byamän - 1979 s 268.

"Cadovius, stamtavla." - 1980 s 82.

"Carl Frans Lundström och hans ättlingar." 1974 - 1976 s 113.

"Carl Johansförbundets handlingar för åren 1958-1963." Uppsala 1963 152 s - 1966 s 78.

"Catalogus scholarium Orebroensium 1721-1771." - 1977 s 325.

"Cavallinska släktmötet i Bjärebygden 17-18 juni 1978." - 1978 s 170.

"Cederbergska släkten från Röddinge." sammanställt av styrelsemedlemmar i släktföreningen - 1978 s 170.

"Choleran i sin ryslighet eller Alfabetisk förteckning på 684 personer, de fleste medlemmar af Jönköpings Stads- och Slotts-församlingar, hwilka under augusti och september månader 1834, afledo uti denna farsot." Jönköping 1835 24 s - 1962 s 195.

"Christopher Polhem" Minnesskrift utgiven av Svenska Teknologföreningen. Stockholm 1911 - 1969 s 223.

"Cityklubben, stift. 1904." - 1977 s 323.

"Computers in Genealogy." 1982 nr 1 Society of Genealogists Newsletter - 1983 s 345.

"Corporalen Ragvald Hylander från La Koryd i Larv, Västergötland." - 1978 s 171.

"Cusell stamtavla." - 1980 s 206.

"Dagboksanteckningar av Maria Lovisa Moring-Neovius 1834-1926." - 1979 s 361.

"Dagens Nyheters och Expressens personal 1966." 1966 232 s - 1967 s 226.

"Dagens Nyheter/Expressen. Personalen 1974-75." - 1975 s 388.

"Dahlska Slägt-Registret, Prästhytte bruk, Hedmora socken, stamtavlor." - 1979 s 359.

"Dalarnas Hembygdsbok." årsbok 1949 Dalarnes Fornminnes- och Hembygdsförbund Falun 1949 224 s - 1950 s 71.

"Dalarnas Hembygdsbok." årsbok 1950 Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund Falun 1950 232 s - 1951 s 199.

"Dalarnas Hembygdsbok. årsbok 1951." Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund." 224 s - 1952 s 48.

"Dalarnas Hembygdsbok 1952." - 1952 s 116.

"Dalarnas Hembygdsbok 1953." Falun 1953 60 s - 1953 s 262.

"Dalarnas Hembygdsbok 1954." Falun 1954 198 s - 1954 s 177.

"Dalarnas Hembygdsbok." årsbok 1956 Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund Falun 1956 192 s - 1956 s 93.

"Dalarnas Hembygdsbok." årsbok 1958 - 1958 s 92.

"Dalarnas Hembygdsbok." årsbok 1959 Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund Falun 1959 152 s - 1959 s 331.

"Dalarnas Hembygdsbok." årsbok 1960 Falun 1960 148 s - 1960 s 204.

"Dalarnas Hembygdsbok 1960." Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund. Falun 1960 148 s - 1962 s 78.

"Dalarnas Hembygdsbok 1962: Från Dalarnas forntid och medeltid." Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund." 236 s - 1963 s 302.

"Dalarnas Hembygdsbok 1965: Kulturhistoriska sevärdheter i Dalarna." Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund." 239 s - 1966 s 161.

"Dalarnas Hembygdsbok 1966 och 1967." Falun 1968 224 resp 219 s - 1968 s 157.

"Dalarnas hembygdsbok 1974 Hyenstrand Åke: Järn och bebyggelse." - 1974 s 246.

"Dalregementets personhistoria." del I 1542-1699. Kommittén för Dalregementets personhistoria. Falun 1984 548 s - 1986 s 116-117.

"Dalregementets personhistoria." del II 1700-1799. Falun 1989 736 s - 1991 s 310-312.

"Dalregementets personhistoria. Supplement med samlat personregister" 1998 229 s - 1998 s 132-134.

"Dalregementes historia." del III 1800-1899. Stockholm 1993 474 s - 1995 s 307-309.

"Dalregementets personhistoria." del IV 1900-1949. Stockholm 1995 569 s - 1996 s 117-118

"Dalregementets personhistoria I-IV" Falun 1984, 1989 resp Stockholm 1993 och 1995 samt Tillägg och ändringar till del I och del II. - 1997 s 242-249.

"Dalregementets personhistoria" Del 5 1950-2000. Stockholm 2001 590 s - 2002 s 74-76

"Danmarks Adels Aarbog." 1953 70 aarg (bl ätten Blixen-Finecke.) - 1953 s 266.

"Danmarks kirker." Hefte 8-9 Holmens kirke - 1975 s 388.

"Datorer i släktforskningen. En introduktion." Föreningen för Datorhjälp i släktforskningen 1981 - 1981 s 445.

"De enskilda arkiven." nr 31 och 32 (underserie till RA-nytt) 1979 - 1980 s 86.

"De enskilda arkiven." nr 33 och 34 1980 - 1981 s 297.

"De enskilda arkiven." nr 36 RA-nytt - 1981 s 468.

"De enskilda arkiven." nr 36 och 37 RA-nytt - 1982 s 83.

"De enskilda arkiven." nr 38 RA-nytt 1981 nr 5 - 1982 s 179.

"De enskilda arkiven." nr 39 RA-nytt - 1983 s 344.

"De kungl svenska riddarordnarna 1975." sekr. ämbetet vid Kungl Maj:ts Orden - 1976 s 211.

"De Kungl. Svenska Riddarordnarna 1975." Stockholm (tr Uppsala) 1976 452 s - 1976 s 209.

"De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek." Riksarkivet Stockholm 1999 CD-skiva. - 2001 s 78-81.

"Deltion eraldikis kai genealogikis etairias ellados." (Grekiska heraldiska och genealogiska sällskapets tidskrift.) Nr 1 Aten 1979 - 1980 s 207, 210.

"Deltion Eraldikis kai Genealogikis Etairias Ellados. (Grekiska heraldiska och genealogiska sällskapets tidskrift)" nr 2 Athen 1980 200 s - 1981 s 445, 467.

"Demografisk databas, Umeå, Haparanda. Vetenskapligt intresse för demografisk databas m fl publikationer." - 1979 s 268.

"Den i Sölvesborg på 1700- och 1800-talen verksamma släkten Södergrens härstamning." - 1954 s 79.

"Den originelle Gällersta-fogden Göthlin" Nerikes Allehanda 1962-07-07 - 1968 s 65-66.

"Det medeltida Sverige." Bd 1 Uppland: 1-5. Riksantikvarieämetet. Stockholm 1972-1986 - 1987 s 363-364.

"Deutsche Forschungshilfe (PRAFO)." Kvartalsskrift Verlag C A Starke Limburg/Lahn 48 s - 1960 s 118.

"Deutsches Adelsblatt." årg 1962-74 m vissa luckor Mitteilungsblatt der Verenigung der deutschen Adelsverbände - 1974 s 246.

"Deutsches Geschlechterbuch." Band 179, 181-183 - 1980 s 206.

"Deutsches Patriziat 1430-1740" Hellmuth Rössler CA Starke Verlag Limburg/Lahn 1968 482 s - 1968 s 167.

"Die Rost-Sippen in Deutschland." - 1978 s 172.

"Din bit av Sveriges historia." Sveriges radio, utbildningsradion - 1978 s 172.

"DIS släktforskarnytt." - 1984 s 223.

"Div. generalstabskartor i skala 1:100000." - 1979 s 360.

"Domboksutdrag rörande Fryksdals härad anno 1679-1695." del II jämte namnreg o sakreg - 1978 s 170.

"Durellska familjebibibeln ägd av nio generationer?" Värnamo Nyheter 1966-12-22 - 1967 s 226.

"Där minnena talar. En rundvandring på Gävle gamla kyrkogård." Sv Eldbeg för:s tidskr Ignis nr 11 1980 - 1981 s 445.

"Ekskölden" Femtonde årg 1968-1969 Elevförbundet vid Blekinge fokhögskola Karlshamn 1968 - 1968 s 163.

"Elias Fries' ättlingar 1961." Föreningen Elias Fries' ättlingar. Uppsala - 1963 s 301.

"Elias Fries' ättlingar 1832-1972." Föreningen Elias Fries' ättlingar 1972 - 1974 s 190.

"Elof Glanmarks antavla." - 1980 s 206.

"Emigrationen till Nordamerika 350 år. Det började vid Delaware - den svenska hembygden i Amerika." Riksförbundet för hembygdsvård årsbok Bygd och Natur 1986 - 1988 s 46-47.

"En officerskurs under 40 år. 1917-1957." Stockholm 1957 68 s - 1957 s 330.

"En promenad utefter storgatan i Skellefteå." - 1977 s 324.

"En släkttavla över släkten Grill." - 1958 s 153.

"En Värmlandsgårds historia." (Apertins herrgård i Stora Kil) Malmö 1960 447 s - 1961 s 276-277.

"Ernst Liljedahls arkiv." utställningskatalog Stifts- och landsbiblioteket i Linköping 1980 - 1981 s 360.

"Ernst Westerlunds bibliografi 1918-1975." Västerbottens norra fornminnesförenings meddelande nr 37 - 1976 s 114.

"Ett litet släktregister. Några anteckningar huvudsakligen efter kyrkböcker och arkiv rörande släkten Rydberg från Ekeby socken i Östergötland." Stockholm 1949 12 s - 1958 s 46.

"Ett sekel i Ammarnäsbygden. Släktöversikt." - 1980 s 82.

"Ett solvarv i Gränna." Gränna hembygdsförenings årsskrift 1965 - 1966 s 77.

"Ett solvarv i Gränna." Gränna Hembygdsförenings årsskrift 1967 Gränna 1967 28 s - 1967 s 281.

"Fagerstabrukens historia." del 1-5 - 1974 s 243.

"Falbygden." nr 27 1973, nr 28 Falbygdens hembygds- och fornminnesförening - 1974 s 246.

"Familien-Post. Berichte etc aus dem weitverzweigten Forschungsbereich Zelle einschliesslich Zell etc." 12 Jahrg 1962 nr 1-4 Düsseldorf - 1962 s 197.

"Familienkundliche Nachrichten. Mitteilungen. Literatur. Rundfragen. Empfehlungen." 1963 nr 30, 31 Arbeitsgemeinschaft der Verlag Degener & Co und Heinz Reise." - 1965 s 389.

"Familienkundliche Nachrichten." bd 3 1974 hft 14-18 Genealog. Gesellschaft Hamburg - 1974 s 246.

"Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein." 1973, 1974 - 1975 s 392.

"Familjeblad för skomakaremästaren i Landskrona Christian Nissvant och hh Anna Maria Robb." - 1977 s 406.

"Familjenyheter nr 2 årg 1 juni 1981 (Börjesson-Dethorey-Sahlberg)." - 1981 s 445.

"Familjetabell på ryttaren Knut Tullgren (f.o 1739) med ättlingar." - 1976 s 114.

"Familjen Sandegrens genealogiska kvarlåtenskap." - 1967 s 283-284.

"Fataburen." Nordiska museets och Skansens årsbok 1962 Stockholm 1962 - 1965 s 444.

"Fataburen." årsbok 1970, 1971 Nordiska museet och Skansen - 1975 s 389.

"Finlands adelskalender 1941." - 1970 s 140.

"Finlands statskalender." 1971 - 1974 s 243.

"Finlands statskalender." 1972 och 1973 - 1977 s 323.

"Finlands statskalender 1977." - 1978 s 170.

"Finlands statskalender 1978." - 1980 s 82.

"Finsk heraldik i nutiden, utställningskatalog." - 1979 s 360.

"Floda sockens släktbok." Floda Hembygdsförening Dala-Floda 1966 444 s - 1967 s 275-276.

"Flugschriften zur Familienkunde und Familienpflege." 1965 häfte 4 och 5 Bund der Familienverbände und der Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte - 1966 s 83.

"Folkbokföringsmyndigheter i Sverige." Riksskatteverket - 1981 s 445.

"Folkrörelsearkiven." RA-nytt 1981 - 1981 s 468.

"Folkrörelsearkiven." nr 1 RA-nytt - 1982 s 83.

"Forskarförteckn 1980 för släkt- o hembygdsforskn i Norrtälje kommun mm." Norrtälje släktforskarförening - 1981 s 285.

"Forskarservice." nr 4 1980 underserie till RA-nytt - 1981 s 297.

"Fotoantavla Hultman." - 1981 s 285.

"Fotokopia av korrespondens betr. Petrus Matthiae epitafium i Arnö kyrka, Uppland." - 1976 s 211.

"La France généalogique et entre d'entr'aide généalogique, sous la précidence d'honneur de M le Duc de La Force de l'Academie Francaise." vol II no 4 s 117-148 1960 - 1961 s 279.

"Frederiksberg Kommunebiblioteker. Katalog over Genealogisk Samling." Frederiksberg Danmark 1944 100 s med tillägg 1951 52 s - 1952 s 50-51.

"Från Borås och de sju häraderna 1980." årg 33 De sju häradernas kulturhistoriska förening, Borås Museum - 1981 s 359, 362-363.

"Från Gästrikland 1961." Gästriklands Kulturhistoriska Föreningens meddelanden. Gävle 1961 171 s - 1962 s 82.

"Från Sommarbygd till Vätterstrand." VI Tranås Hembygdsgille Linköping 1958 206 s - 1958 s 159.

"Från ådalar och fjäll." Härnösands stifts julbok 1953 Sundsvall 1953 - 1967 s 227.

"Frälseätten nr 10." /Soop/ två häften 43 resp 28 s - 1975 s 317.

"Furstegenealogier." - 1983 s 339-343.

"Furtenbachska släktföreningen. Meddelanden." nr 1, 2 och 3 1961 samt nr 3 1962. - 1964 s 72.

"Fältjägaren." 1947 nr 7 Carolinernummer Kungl. Jämtlands fältjägares kamratförening. 55 s - 1953 s 284.

"Föreningen 1870 års män. Minnen från föreningens resor under åren 1923-1924 och 1945-1950." Västerås 1945 144 s resp 1950 90 s - 1952 s 48.

"Föreningen 1885 års män, jubileumsåret 1935." - 1977 s 325.

"Föreningen 1893 års män, jubileumsskrift 1893-1943." - 1975 s 389.

"Föreningen 1897 års män." Stockholm 1946 - 1980 s 206.

"Föreningen Gamla Halmstads årsbok." 1951 Halmstad 1951 304 s - 1952 s 52-53.

"Föreningen Gamla Halmstads årsbok." 1957 - 1958 s 54.

"Föreningen Gamla Halmstads årsbok." 1969. - 1978 s 171.

"Föreningen Gamla Christianstad." Årsskrift nr 5 1952 87 s - 1953 s 180.

"Föreningen Gamla Christianstad." Årsbok 1953 - 1954 s 86.

"Föreningen Gamla Christianstad. Årsskrift nr 14 1961." Kristianstad 1961 108 s - 1962 s 82.

"Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 1961." 38 årg Halmstad 1961 283 s - 1962 s 82.

"Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 1963." 40 årg Halmstad 1963 288 s - 1964 s 78.

"Föreningen GCI-GIH:s årsskrift 1969." - 1976 s 112.

"Föreningen Johan Bergman Olssons ättlingar. Meddelande nr 1 1955. Släkttavla." Roslags Näsby 1955 - 1956 s 144.

"Föreningen Sandegren från Foss. Årsmeddelande 1957." 3 s - 1957 s 330.

"Föreningen Sandegren från Foss. Årsmeddelande 1959." - 1960 s 58.

"Föreningen Släkten Sandegren från Foss. Årsmeddelande 1958." 3 s - 1959 s 223.

"Föreningen släkten Sandegren från Foss." årsmeddelande 1961, protokoll från släktmötet i Kvistrum och Uddevalla 17-19 juni 1961 - 1962 s 192-193.

"Föreningen släkten Sandegren från Foss. Årsmeddelande mm." 4 s - 1963 s 261.

"Föreningen släkten Sandegren från Foss. Årsmeddelande 1963." 3 s - 1964 s 73.

"Föreningen släkten Sandegren från Foss. Styrelseberättelse." 1961-1962 - 1966 s 162.

"Föreningen släkten Sandegren från Foss. Program för släktmötet i Göteborg 19-20 juni 1966." - 1966 s 162.

"Föreningen Värmlandsarkivs förvaltningsberättelse." 1976 - 1977 s 407.

"Föreningen Värmlandsarkivs förvaltningsberättelse." 1977 - 1978 s 173.

"Föreningen Värmlandsarkiv, arkivregister, Kommunala o andra officiella arkiv, Enskilda arkiv." - 1978 s 173.

"Föreningen Östgötasläkten Ljunggren, meddelande nr VI." - 1979 s 269.

"Förfäderna till fru Inga Holmbäck, f Bergström och fil mag Bo Bergström." - 1953 s 182.

"Förr och nu i Myckleby." sammanställt av Mycklebor. Västerbottens tr Skellefteå 1973 - 1980 s 208.

"Förteckning på biografika o skrifter mm i Helmer Lagergrens donation t Värmlands museum." - 1978 s 171.

"Förteckning på lärare och lärjungar vid kongl. trivialscholan i Fahlun wår terminens slut år 1796." - 1973 s 221.

"Förteckning över förfäder och afkomlingar .. utgående från Prosten Nils Grundal och hans hustru Catharina Sofia Sundel jemte deras syskon, upprättad 1873 af en ättling i 8de led å mödernet." - 1950 s 73-74.

"Förteckning över i Fortifikationskårens samlingar ingående fotografier." 16 s - 1950 s 148.

"Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier för Göteborgs och Bohus län." Göteborg 1972 - 1974 s 191.

"Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Gotlands län." Gotlands länsbibliotek Visby 1979 - 1980 s 206.

"Förteckning över mikrofilmat arkivmaterial i Stockholoms län." - 1980 s 84.

"Förteckning över Sjöstedtska släktföreningens medlemmar." april 1969 - 1970 s 74.

"Förteckning över televerkets tjänstemän 1.1.1973." - 1977 s 325.

"Förteckningar över mikrofilmade kyrkoarkivalier, domböcker, bouppteckningar, mantalslängder mm i Kalmar län." - 1980 s 83.

"Gamla Halmstadssläkter." XVII Släkten Thomée ur Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1960 s 281-294 - 1961 s 280.

"Gamla Hvitfeldtares årsbok 1985." Hvitfeldtska Gymnasiets kamratförening. Mölndal 1985 106 s - 1986 s 49-50.

"Gamla Hvitfeldtares årsbok 1986." 39:e årg - 1987 s 368.

"Gamla Hvitfeldtares årsbok 1987-88 - 1989 s 137-138.

"Gamla Hvitfeldares årsbok 1990." 42:a årg - 1991 s 470-471.

"Gamla latinares årsbok." 1963 Hvitfeldtska högre allmänna läroverkets kamratförening Göteborg 1963 112 s - 1964 s 192.

"Gamla Steneby." del I och II. Steneby Hembygdsförening Munkedal 1989 774 resp 887 s - 1991 s 367-368.

"Geijerska släktmötet i Ransäter 15-17 aug 1980." - 1981 s 359.

"Geijersgården i Ransäter. Vägledning för besökande." 3:e omarbetade uppl Uppsala 1966 - 1971 s 473.

"Genealogia Carioca" Tomo 1 nr 1 - 1968 s 162.

"Généalogie et histoire de la Caraïbe. La famille Ruiller et ses alliés. 12 Générations en Guadeloupe." 1990 132 s - 1991 s 364-365.

"Genealogier över de tyska ätterna von Stalburg, von Glauborg och von Holzhausen." 20 s - 1969 s 224.

"Genealogisches Handbuch der adeligen Häuser." B del V Limburg/Lahn 1961 - 1962 s 81.

"Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien." Bd 3, 7, 9, 17-19, 21-24, 27-33 - 1980 s 82.

"Genealogisk Tidskrift." årg 3 1948 häfte 4 och årg 4 1949 häfte 1, 2, 3-4 - 1950 s 77.

"Genealogisk Tidskrift." årg 5 häfte 1 och 2 Föreningen för släktforskning - 1950 s 152.

"Genealogisk Tidskrift." årg 5 häfte 3 och 4 - 1951 s 203.

"Genealogisk Tidskrift." årg 6 häfte 2, 3-4 - 1952 s 53.

"Genealogisk Tidskrift." årg 7 häfte 1, 2 och 3 - 1952 s 118.

"Genealogisk Tidskrift." 1952 häfte 4 - 1953 s 184.

"Genealogisk Tidskrift." 1953 häfte 1 och 2 - 1953 s 267.

"Genealogisk Tidskrift." 1953 häfte 3 och 4 - 1954 s 85.

"Genealogisk Tidskrift." 1955 häfte 1, 2, 3 - 1955 s 313.

"Genealogisk Tidskrift." årg 10 häfte 4 - 1956 s 96.

"Genealogisk Tidskrift." 1956 häfte 4, 1957 häfte 1 - 1957 s 229.

"Genealogisk Tidskrift." årg 11 häfte 1, 2, 3 - 1956 s 145.

"Genealogisk Tidskrift." 1957 häfte 2, 3 och 4 - 1958 s 53-54.

"Genealogisk Tidskrift." 1958 häfte 1, 2 - 1958 s 92.

"Genealogisk Tidskrift." 1958 häfte 3, 4 1959 häfte 1 och 2 - 1959 s 283-284.

"Genealogisk Tidskrift." 1959 häfte 3 och 4 - 1960 s 117-118.

"Genealogisk Tidskrift." 1960 häfte 1, 2, 3 och 4 - 1960 s 206.

"Genealogisk Tidskrift." 1961 häfte 1, 2, 3, 4 - 1962 s 79.

"Genealogisk ungdoms tidskrift, Göteborg, nystartad." - 1977 s 406.

"Genealogisk översikt över Wiks ägare." - 1978 s 173.

"Genealogisk Ungdoms tidskrift." 1979 Föreningen genealogisk ungdom i Göteborg - 1980 s 85.

"Genealogisk Ungdoms tidskrift." 1980 Föreningen genealogisk ungdom i Göteborg - 1981 s 296.

"Genealogisk Ungdoms tidskrift." 1981 Föreningen genealogisk ungdom i Göteborg - 1981 s 467.

"Genealogisk Ungdoms tidskrift." 1981 1, 2, 3 - 1982 s 82-83.

"Genealogisk Ungdoms tidskrift." 1981 nr 4 - 1982 s 179.

"Genealogiska samfundet i Finland." nya släktböcker del 19-20 - 1974 s 244.

"Genealogiska samfundets i Finland årsskrift." XXXIII-XXXIV 1949-1950 275 s - 1952 s 50.

"Genealogiska samfundets i Finland årsskrift." XXXV 1951-1953 Helsingfors 1954 236 s - 1954 s 177.

"Genealogiska samfundets i Finland årsskrift." XXXVI 1954-1956 110 s - 1957 s 290.

"Genealogiska samfundets i Finland årsskrift." XXXVII 1957-1959 Helsingfors 1960 - 1961 s 333.

"Genealogiska samfundets i Finland årsskrift." XXXVIII Åbo 1965 353 s - 1965 s 443.

"Genealogiska samfundets i Finland årsskrift." 39 Åbo 1969 - 1970 s 140.

"Genealogiska samfundets i Finland årsskrift 40." Åbo 1973 439 s - 1974 s 108-109.

"Genealogiska samfundets i Finland årsskrift 43." Helsingfors 1993 277 s - 1995 s 498.

"Genealogiska samfundets i Finland årsskrift 48." Jyväskylä 1994 - 1995 s 498.

"Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift 44." Helsingfors 1999 320 s - 1999 s 347-348.

"Genealogiskt källmaterial i Landsarkivet i Lund, Hallands län, vägledande förteckning." - 1977 s 323.

"The genealogists magazine" vol 15 Nr 7 (Sept 1966) och 14 (juni 1968) Society of Genealogists - 1968 s 162.

"Genealogists Magazine." vol 20 nr 5, 6 och 8 1981 Society of Genealogists i London - 1982 s 180.

"Genealogists' Magazine." vol 20 nr 9 1982 - 1982 s 270.

"Genealogists' Magazine." 1982 nr 12 - 1983 s 345.

"Genealogists' Magazine." vol 21 1983 nr 1, 2 - 1983 s 515.

"Genos" nr 3 1949 - 1950 s 71.

"Genos." årg 1950 nr 1, 2, 3, 4 Tidskrift utgiven av Genealogiska Samfundet i Finland - 1952 s 48-49.

"Genos" årg 1951 nr 1, nr 2 - 1952 s 49-50.

"Genos" 1952 nr 1 - 1953 s 182.

"Genos" 1952:2-3 - 1953 s 260.

"Genos" 1953:1-2 - 1953 s 284-285.

"Genos" 1953:3, 4, 1954:1, 2, 3 - 1954 s 178.

"Genos" 1954:4 - 1955 s 257.

"Genos" 1955, häfte 1 - 1955 s 308-309.

"Genos" 1955 no 102, 103, 104 1955 - 1956 s 52.

"Genos." 1956 no 1, 2 Genealogiska Samfundet i Finland - 1956 s 144.

"Genos" 1956 nr 3 (107), nr 4 (108) - 1957 s 231.

"Genos" 1957 nr 1, 2, 3, 4 - 1958 s 50-51.

"Genos" 1958 häfte 1 - 1958 s 158.

"Genos" 1958 häfte 2, 3 och 4 - 1959 s 224-225.

"Genos" 1959 häfte 1 och 2 - 1959 s 332.

"Genos" 1959 häfte 3 och 4 - 1960 s 60.

"Genos" 1960 häfte 2, 3 Genealogiska Samfundet i Finland - 1960 s 206-207.

"Genos" 1960 häfte 4, 1961 häfte 1 - 1961 s 333-334.

"Genos." 1961 nr 2 o 3, 4 1962 nr 1, 2 Genealogiska Samfundet i Finland - 1962 s 196-197.

"Genos." 1962 häfte 3 Genealogiska Samfundet i Finland - 1963 s 304.

"Genos." 1963 34 årg nr 1-4 Genealogiska Samfundet i Finland - 1964 s 76.

"Genos." 1930-1959. Personregister Helsingfors 1963 304 s - 1964 s 77.

"Genos." 35:e årg 1964 nr 1, 2, 3, 4 Genealogiska Samfundet i Finland - 1965 s 388-389.

"Genos." 36 årg 1965 nr 1 - 1965 s 442.

"Genos." 36 årg 1965 nr 2-4 - 1966 s 81.

"Genos." 37:e årg 1966 häfte nr 3, 4 Genealogiska Samfundet i Finland - 1967 s 282.

"Genos." 38:e årg 1967 nr 1-2 Genealogiska Samfundet i Finland - 1967 s 344-345.

"Genos" 38:e årg 1967 Nr 3, 4 Genealogiska Samfundet i Finland - 1968 s 113.

"Genos" 1968 Nr 1, 2, 3, 4 Genealogiska Samfundet i Finland - 1969 s 224.

"Genos." 40:e årg 1969 nr 1, 2, 4 - 1971 s 425-426.

"Genos." årg 44 1973 nr 1-4 Genealogiska Samfundet i Finland - 1974 s 192.

"Genos." årg 45 1974 hft 1-3 Geneal. Samfundet i Finland - 1974 s 246.

"Genos." 1981 nr 1, 2 Genealogiska Samfundet i Finland - 1982 s 83-84.

"Genos." 1981 nr 3, 4 - 1982 s 179.

"Genos." 1982 nr 1 och 2 - 1982 s 268-269.

"Genos." 1982 nr 3 - 1983 s 344-345.

"Genos." 1982 nr 4 - 1983 s 419.

"Genos." 1983 nr 2 - 1983 s 514.

"Genos." 1984 nr 1 - 1984 s 223.

"Genos." 1984 nr 3 - 1985 s 288.

"Genos." 1985 nr 1 och 2 - 1985 s 443.

"Genos" 1992, 1993, 1994, 1995 nr 2 och 3 - 1995 s 494-497.

"Gens Nostra" Jaahrgang 9 nr 1-3 1954 der Nederlandsche Genealogische Vereeniging - 1954 s 84.

"Gens Nostra." årg 10 1955 nr 1-12, årg 11 1956 nr 1 Nederlandse Genealogische Vereeniging - 1956 s 52.

"Gens Nostra" no 5-6 maj-juni 1956 - 1956 s 95.

"Gens Nostra" 1956 nr 7-12, 1957 1-12, 1958 1 Der Nederlandse genealogische Vereeniging - 1958 s 50.

"Gens Nostra" Jaargang 14 1959 no 1 der Nederlandse Genealogische Vereniging - 1959 s 282.

"Gens nostra." 1963 Jaargang 18 nr 5-9 Nederlandse Genealogische Vereniging - 1964 s 77.

"Gens nostra." 1964 maj, juni och juli - 1964 s 192.

"Gens nostra." 19 Jaarg. 1964 no 11 Der Nederlandse Genealogische Vereniging - 1965 s 389.

"Gens nostra." Jaarg 19 1964 no 12, Jaarg 20 1965 no 1-12, Jaarg 21 1966 1-4 - 1967 s 229.

"Gens nostra." febr och mars 1967 Nederländernas genealogiska förening - 1967 s 283.

"Gens Nostra" Jaargang 22 No 4, april 1967, No 5-6, maj-juni 1967, No 7, juli 1967, No 8, aug. 1967 - 1968 s 67.

"Gens Nostra" Nr 4-8 April-Augusti 1968 Nederlandse Genealogische Vereniging - 1968 s 114.

"Gens Nostra" Nr 9-11 sept-nov 1968 Nederlandse Genealogische Vereniging - 1968 s 162.

"Gens Nostra" Jaargang 23 no 12 1968, Jaargang 24 nr 1-5 1969 - 1969 s 225.

"Gens nostra." Jaargang 24 1969 no 6, 7/8, 9, 10 - 1970 s 75.

"Gens nostra." årg 28 1973 nr 1-12 der Nederlandse Genealogische Vereiniging - 1974 s 192.

"Gens nostra." årg 29 1974 nr 1-12 der Nederlandse Geneal. Vereiniging - 1974 s 247.

"Genvallasläkten. Ett släktregister för en gammal Jämtlands-släkt." del I Föreningen Genberg från Genvalla tr i Stockholm 1953 44 s - 1953 s 284.

"Goldkuhl, släktutredning." - 1981 s 445.

"Gotländskt arkiv 1981." Föreningen Gotlands fornvänner årg 53 Visby 1981 216 s - 1983 s 335-336.

"Grafiska sällskapet, matriklar 1968, 1973-76." - 1976 s 112.

"Gruvsmeden Jacob Mårtensson Lalander och hans ättlingar." II Falun 1960 82 s - 1961 s 331.

"Gryt - förr och nu -." Gryts hembygdsförening 1981 559 s - 1982 s 176-177.

"Grythyttan i ord och bild." häfte 9 1960 Grytthyttans kommun och hembygdsförening Filipstad 1960 40 s - 1960 s 204.

"Gräv där du står. Vägvisare till arkiv och bibliotek i Skellefteå." - 1980 s 84.

"Grötlingbo socken genom tiderna." Hanseproduktion AB 1984 - 1985 s 435-436.

"Gudmundsgillets årsbok." 1961 Taberg 1961 101 s - 1963 s 302.

"Guide to the public archives of Finland." Helsinfors 1980 50 s - 1981 s 284, 1982 s 173-174.

"Guld- och silversmeder i Växjö från äldsta tid till skråväsendets upphävande år 1846." separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1949 Kronobergsboken Växjö 1950 - 1956 s 144.

"Guldsmedsämbetet i Karlskrona." Föreningen Gamla Karlskrona årsbok 1967 Karlskrona 1967 140 s - 1967 s 278.

"Guldstaden Skellefteå i bild." - 1978 s 172.

"Gård och släkt." Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses årsbok 1998 - 1999 Valdemarsvik - 1999 s 277-279.

"Gård och släkt." Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses årsbok 1999 - 2000 Gamleby 2000 231 s - 2000 s 177.

"Gårdshistoria från Sotenäset." - 1978 s 172.

"Gärds hembygdsförenings årsböcker." 1937, 1942 - 1974 s 244.

"Göinge hembygdsförenings årsbok 1957" Kristianstad 1957 80 s - 1958 s 47-48.

"Göinge hembygdsförenings årsbok 1961." Kristianstad 1961 96 s - 1962 s 75.

"Göinge Hembygdsförenings årsbok." Kristianstad 1962 107 s - 1963 s 302.

"Göinge Hembygdsförenings årsbok." 1964 43 årg Kristianstad 1964 - 1966 s 75-76.

"Göinge Hembygdsförenings årsbok." 1965 44:e årg - 1966 s 162.

"Göinge Hembygdsförenings årsbok." 1966 Kristianstad 1966 69+55 s - 1967 s 227.

"Göinge hembygdsförenings årsbok 1967" Kristianstad 1967 104 s - 1968 s 64.

"Göinge hembygdsförenings årsbok 1968" 47:e årg Kristianstad 1968 - 1968 s 158.

"Göinge hembygdsförenings årsbok 1969" 48:de årg Kristianstad 1969 - 1970 s 69.

"Göinge Hembygdsförenings årsbok." 1971 50:e årg Kristianstad 1971 121 s - 1973 s 216.

"Göinge hembygdsförenings årsbok 1974." - 1974 s 247.

"Göinge hembygdsförenings årsskrift 1975." - 1975 s 392.

"Göteborg förr och nu." Göteborgs hembygdsförbunds skriftserie VI 1970 Göteborg 1970 192 s - 1971 s 488-489.

"Göteborgs universitets studentkår. Katalog. Höstterminen 1960." 126 s - 1962 s 138.

"Hakarps krönika 1961." Hakarps hembygdsgård, krönika 1961. Huskvarna 1962 56 s - 1963 s 260.

"Hallands regemente 1902-74. Biografiska uppgifter." - 1974 s 244.

"Halmstads kyrkas annotationsbok 1711-25." del 1714-1715 artikel i Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1952 s 19-40 - 1953 s 183.

"Handbook for Genealogy and Temple Work." 1949 edition The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 117 s - 1952 s 117.

"Hans Görans släkt." Släktförteckning omfattande ättlingar till Hans Göransson, Degerfors, f 1749. Centraltr Umeå 1964 - 1981 s 445.

"Hasselrotska Släktföreningen." publikationer nr 1-5 1923-1942 - 1974 s 190.

"Hasselrotska Släktföreningen." medlemsblad nr 5 1974 - 1974 s 244.

"Hasselrotska Släktföreningen." medlemsblad nr 6 1974 - 1975 s 317-318.

"Hasselrotska Släktföreningens arkiv, innehållsförteckning 1975." - 1976 s 113.

"Hedborgska släktföreningen. Föreningsprotokoll nr 5." 1961 - 1962 s 137.

"Hedåsen i Sunne socken förr och nu - en skildring om en finnby som blev ödeby." Munkfors 1999 145 s - 2000 s 111-112.

"Heimen." 1981 nr 2 och 4 Landslaget for bygde- og byhistorie, vitenskapelig tidskrift for lokal og regional historie - 1982 s 180.

"Heimen." 1982 nr 1 - 1982 s 269.

"Heimen." 1982 nr 3 - 1983 s 345.

"Heimen." 1982 nr 4 - 1983 s 419-420.

"Heimen." 1983 nr 2 - 1983 s 515.

"Heimen." 1984 nr 1 - 1984 s 224.

"Heimen." 1985 nr 1 - 1985 s 442.

"Helsingborgs kommun, informationsmapp om det moderna H." - 1977 s 406.

"Hembygden 1949." Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund - 1950 s 76.

"Hembygden 1985." Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Mellerud 1985 288 s - 1987 s 291.

"Hembygden Dalsland 1994." Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Färgelanda 222 s - 1994 s 106-107.

"Hembygden 2000". Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund Uddevalla 2000 237 s - 2000 s 109-110.

"Hembygdsföreningen Arboga minne." årsbok 1965 97 s - 1966 s 75.

"Hembygdsföreningen Arboga Minne." Årsbok 1967. Arboga 1968 148 s - 1968 s 160-161.

"Hembygdsföreningen Arboga minne, årsbok 1975." - 1975 s 392.

"Hembygdsrörelsen - hembygdsförbund och hembygdsföreningar i Sverige. Matrikel." 1978 Riksförbundet för hembygdsvård - 1980 s 207.

"Heraldisk tidskrift." 1960 nr 1 Heraldisk Selskab Köpenhamn 40 s - 1960 s 118.

"Heraldisk tidskrift." 1960 nr 2 - 1960 s 207.

"Heraldisk tidskrift." 1961 nr 3 - 1961 s 334.

"Heraldisk Tidsskrift." 1961 nr 4 København 1961 - 1962 s 80.

"Heraldisk Tidsskrift." 1962 nr 6 - 1963 s 265.

"Heraldisk Tidsskrift." bind 2 nr 11-13 København 1965-66 - 1966 s 79.

"Der Herold." kvartalsskrift för Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften. Ny följd, specialhefte augusti 1965 Herold zu Berlin 19 s - 1966 s 85.

"Himla många kungar. Historier kring Den Svenska Historien." Nordiska Museets och Skansens årsbok, Fataburen 1993. Uddevalla 1993 363 s - 1994 s 116-117.

"Historia omkring oss." Del 1. Ett fortbildningsmaterial för historielärare(6). Skolöverstyrelsen Stockholm 1981 86 s - 1982 s 263-264.

"Historisk almanack. Kalendátor." - 1979 s 359.

"Historisk Tidskrift." 1961 häfte 2 - 1962 s 82.

"Historisk Tidskrift." 1962 häfte 4 - 1963 s 265.

"Historisk Tidskrift för Finland." 1981 nr 1 - 1982 s 83.

"Historisk Tidskrift för Finland." 1982 nr 2 - 1982 s 268.

"Historiska och litteraturhistoriska studier." volym 40 Svenska Litteratursällskapet i Finland skrift 409 Helsingfors 1965 - 1966 s 80-81.

"Holmgrensbladet." nr 10 Medlemsblad för Holmgrenska släktföreningen 1972 - 1973 s 215.

"Huddinge hembygdsförenings årsskrift." 1971/72, 1973/74 - 1974 s 247.

"Humaniora Fennica. Katalog på finska över humanistiska publikationer från 29 lärda sällskap 1975-79." Helsinki 1980 - 1980 s 206.

"Hundare och skeppslag. Årsskrift för hembygdsvänner i Roslagen." Roslagens fornminnes- och hembygdsförening IX 1949-1950 - 1951 s 265.

"Hundare och skeppslag." XI. 1953-1955 Roslagens fornminnes- och hembygdsförening Norrtälje 1955 119 s - 1956 s 48.

"Hundare och skeppslag." XII 1956-1962 Roslagens Fornminnesförening Norrtälje 1962 151 s - 1962 s 137.

"Hur man forskar i Riksarkivet, en vägledning." - 1979 s 361.

"Hvem forsker hvad?" Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie 1969 - 1968 s 159.

"Hvem forsker hvad 1971." Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie. - 1971 s 491.

"Hvem forsker hvad 1972." Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie i förening med fyra lokala genealogiska föreningar - 1973 s 220.

"Hälsning till fränder och vänner från Erik Hård." - 1980 s 207.

"I Sverige ointroducerade grenar av ätten von Knorring" Svenska släktföreningen von Knorring. Kompendium 1996 75 s - 1997 s 474-475.

"Indelt soldat." - 1990 s 106-107.

"Individ och historia. Studier tillägnade Hans Gillingstam 22 februari 1990." - 1991 s 456-457.

"Inte bara kyrkböcker." Alternativa källor i släktforskningen. Sveriges släktforskarförbund årsbok 1990. Västervik 1990 223 s - 1990 s 229-230.

"Jaarboek van het centraal Bureau voor Genealogie." deel XIII. S'Gravenhage 1959 208 s - 1961 s 279.

"J Sigfrid Edström inför hundraårsdagen av hans födelse." ASEA Västerås 1970 - 1974 s 192.

"J O Arbmans ättlingar 1957." nr 4 Släktföreningen J O Arbmans ättlingar - 1958 s 46.

"JP-bladet 1968-1977." Notiser o meddelande till släkten Jedeur-Palmgren - 1978 s 110.

"Jubileumsskrift över Kyrkhult 1865-1965." - 1977 s 324.

"Julita hembygdsförening. Årsskrift 1984." Julita 1984 63 s - 1984 s 221-222.

"Jämten." 1949 - 1950 s 76.

"Jämten." 1951 - 1952 s 53.

"Jämten." 1954 - 1955 s 313.

"Jämten 1980. Heimbygdas årsbok." Jämtlands läns museum. Östersund 1979 208 s - 1981 s 363-364.

"K A L och Edla Vilhelmina Tallqvists efterkommande." - 1975 s 391.

"Kalendátor med bruksanvisning." - 1980 s 83.

"Kalender." Datumförändringar från den julianska till den gregorianska kalendern. Tabeller för helgdagar. - 1979 s 360.

"Kalmar län 1960." Kalmar läns fornminnesförening. Meddelanden XLVIII Kalmar 1960 95 s - 1962 s 82-83.

"Kalmar nations skriftserie" XLIV 1967, Kalmar nation i Uppsala. Kalmar 1968 - 1969 s 308.

"Kamratföreningen Smålandsartillerister." Årsbok 1949 187 s - 1950 s 72.

"Kamratföreningen Smålandsartillerister" Årsbok 1950 120 s, årsbok 1951 102 s - 1953 s 180-181.

"Kamratföreningen smålandsartillerister" Årsbok 1952-53. Jönköping 1955 185 s - 1955 s 307.

"Kamratföreningen smålandsartillerister" Årsbok 1965-66" Jönköping 1967 91 s - 1968 s 64.

"Kamratföreningen smålandsartillerister" Årsbok 1967 Jönköping 1968 168 s - 1968 s 161.

"Karlebynejden." Karlebynejdens bygde- och släktforskare - 1979 s 360.

"Karlslunda socken del 1." Karlslunda hembygdsförening. 454 s - 1982 s 266.

"Karolinska förbundets årsbok" 1910-1964 - 1969 s 223.

"Karolinska förbundets årsbok" 1991, 1992 och 1993. Lund 1992 s 161, 1993 s 103 resp 1994 102 s - 1995 s 317-319.

"Karolinska förbundets Årsbok 2001" Lund 2003 207 s - 2003 häfte 3/4 s 56

"Karta över större delen av Helsingborg, författad 1787." - 1979 s 269.

"Katalog för genealogisk forskning vid landsarkivet i Göteborg 1976." Göteborg 1976 572 s - 1976 s 110, 112.

"Katalog över Chalmersingenjörer 1965." - 1980 s 82.

"Kefalliniaka Chronika. (Kefalliniakrönika)." nr 3 (1778-1779) Kefalliniasällskapet för historiska undersökningar Argostoli 1979 - 1981 s 446.

"Kjøbenhavns huse og indvaanere efter branden 1728." - 1975 s 390.

"Klockare i Ölmstad 1638-1911." - 1950 s 72.

"Kongelig Dansk Hof- og Statskalender 1973." - 1975 s 388.

"Kongelig Dansk Hof- og Statskalender 1975." - 1977 s 323.

"Kongel Dansk Hof- och Stats Kalender 1976." - 1978 s 109.

"Kongelig Dansk Hof- og statskalender 1977." - 1980 s 82.

"Konung Gustaf V:s Jubileumsfond 1928-1978. Minnesskrift." - 1980 s 82.

"Krak's blå bog. Fire tusinde nu levende danske maend og kvinders levendslöb indtil aar 1919." Kraks forlag Köbenhavn - 1981 s 446.

"KHS (Krigshögskolan), minnesblad 1891-1916." - 1974 s 244.

"Krigsarkivets beståndsöversikt del 8 Enskilda arkiv." Meddelanden från Krigsarkivet XVI. Stockholm 1997 266 s - 1998 s 218-219.

"Kristianstad." Kristianstadsortens turisttrafikförening - 1978 s 110.

"Krog Olssons antavla med anlinje till Jon av Tjörn." - 1978 s 172.

"Kronobergs läns arkivalier i landsarkivet i Vadstena." 1 Kyrkoarkiven. Växjö 1950 40 s - 1950 s 75 och 66.

"Kronobergsboken (Hylthén-Cavalliusföreningens årsbok) 1956 - 1958 s 53.

"Kronobergsboken." 1979-80 årsbok Hyltén-Cavalliusföreningen Kronobergs läns hembygdsförbund - 1981 s 467.

"Kulltorpsboken. En socken vid ett sekelskifte - 1800." Kulltorps hembygdsförening Skillingaryds boktryckeri 1971 - 1972 s 150-151.

"Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå kommun." nr 2 Kaje och Ersmark, nr 3 Örviken, nr 4 Bureå och nr 5 Burträsk - 1978 s 172.

"Kulturhistorisk bebyggelsinventering i Skellefteå kommun." nr 9 (Andersvattnet, Bygdeträsket o Göksjön) Skellefteå museum 1979 - 1980 s 208.

"Kulturhistorisk beskrivning av bebyggelsen i Bastuträsk, Malå och Norsjö tätorter." - 1979 s 359.

"Kungl Göta artilleriregemente." II Regementets personhistoria 1794-1962. Det motoriserade regementet 1951-1962." Regementets historiekommitté. Uppsala 1962 562 s - 1964 s 66-68.

"Kungl Hallands regemente 1902-1974. Biografiska uppgifter." Historiekommittén I 16, Halmstad 1974 511 s - 1974 s 241-242.

"K Hallands regementes kamratförening 1977, 75 år i Halland, 70 år i Halmstad." - 1977 s 323.

"K Jordbruksdepartementet 1900-25." minnesskrift - 1974 s 244.

"Kungl. Jämtlands Fältjägarreregemente 1646-1946." Minnesskrift till regementets 300-årsjubileum Uppsala 1946 103 s - 1953 s 284.

"Kungl. Norrlands artilleriregemente 1893-1993." Beskrivning av regementet och vad som hänt där under dess första sekel. Västervik 1993 514 s - 1994 s 108-109.

"Kungl. Svea Livgardes historia 1719-1976." Stockholm 1976 975 s - 1977 s 408-409.

"K Svenska segelsällskapets årsböcker 1913-1927." - 1975 s 391.

"Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Några sidor av den humanistiska forskningen i Sverige. Bidrag till belysande av dess mål och behov." Stockholm 1962 76 s - 1963 s 264.

"K Västgöta regementes minnessamling i Skara museum. Handledning, katalog, historik." - 1975 s 391.

"Kvinnor som målat." Nat. mus. utst. kat 1975 - 1976 s 113.

"Kyrkovärden Jonas Månsson i Svedje. Släktutredn." - 1978 s 171.

"Kära släkten." Släktföreningen Laurells tidning (tre nummer) - 1966 s 78.

"Kära släkten." Släktföreningen Laurells tidning maj 1966 Släkten Laurells 300-årsjubileum - 1967 s 225.

"Kära släkten." 1966 och 1967 nr 5 4 s - 1967 s 225.

"Kära släkten Laurell" Tidning för släktföreningen Laurell Jan 1969 4 s - 1968 s 157.

"Kära släkten" Släktföreningen Laurells medlemsblad jan 1969 - 1969 s 220.

"Kära släkten!" Laurell 1970 nr 8 - 1970 s 74.

"Kära släkten." Medlemsblad för släkten Laurell 1971 nr 9 - 1971 s 491.

"Kärnekulls släktförening publikation nr 1 Släktregister över medlemmar av släkten Kärnekull, nr 2 Vår släkt. Släkthistoriska anteckningar, nr 3 Släktregister över ättlingar efter hemmansägaren Anders Johansson på Kärnekulla i Habo socken f 1798 och hans hustru Christina Andersdotter Svedberg f 1803." 1956 - 1956 s 143.

"Kärnekulls släktförening." släktmatrikel släktgren nr 1 USA - 1970 s 73.

"La France Généalogique et centre d'entr'aide généalogique." vol II nr 5 s 149-180 1960 - 1962 s 141.

"Land." nr 28/29 1980 Lantbrukarnas riksförbund - 1981 s 467.

"Laxarby socken." Laxarby Hembygdsförening. Munkedal 1991 720 s - 1993 s 298-299.

"Lech-Isar-Land 1980." Jahrbuch des Heimatverbandes Lech-Isar-Land, Sitz Weilheim/Oberbayern - 1981 s 359.

"Lekanderska samlingen i universitetsbiblioteket (Carolina Redeviva) i Uppsala." 1959 - 1960 s 59.

"Leksikon over danske Familier." 1ste Række. hefte 1-9 Personalhistorisk Institut Köpenhamn 1927 148 s - 1950 s 146.

"Levande lokalhistoria i Södermanlands län 1981." Stadsarkivet Eskilstuna - 1981 s 447.

"Lindahlska släkten jämte närmaste förgreningar." - 1980 s 83.

"Linköpings elektriska kraft- och belysningsaktiebolag 1904-1929 - 1978 s 171.

"Lions International, multipeldistrikt 101, Sverige, matrikel 1968/69." - 1977 s 324.

"Lista de enerecos 1959." Svenska Föreningen Rio de Janeiro och Utlandssvenskarnas Förening Sao Paulo, Sao Paulo 1959 108 s - 1967 s 283.

"Listor över fartyg som tog skandinaviska mormoner från England till USA 1847-1890 samt oxvagnsgrupper som färdades över prärierna 1847-1868." Swedish American Genealogical Institute - 1979 s 361.

"Liten historik om Norsjöbygden (Västerbotten.) Norsjö 1974 - 1979 s 269, 278-279.

"Litteratur om Bohuslän" Göteborgs stadsbibliotek. Göteborg 1967 - 1968 s 63.

"Livgrenadjären." Kungl. Livregementets grenadjärers kamratförening 1962 - 1965 s 390.

"Ljusnars-Kopparberg, hembygdsbok 1960." - 1976 s 113.

"Lübecker Beiträge zur Familien- und Wappenkunde." årg 2 1973 häfte 2 - 1974 s 192.

"Lübecker Beiträge zur Familien- und Wappenkunde." årg 3 1974 nr 3 och 4 - 1974 s 247.

"Länsförteckning över i Salt Lake City, Utah, USA, datasatta och personregistrerade svenska födelse- och vigselböcker (aug 1980)." - 1981 s 447.

"Major genealogical record sources in Sweden" The Genealaogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints Inc, USA. - 1968 s 115.

"Malmö Fornminnesförening. Årsskrift 1950." 89 s - 1950 s 148.

"Malmö Fornminnesförening. Årsskrift 1951." 166 s - 1952 s 48.

"Malmö Fornminnesförening. Årsskrift 1952." 145 s - 1952 s 117.

"Malmö Fornminnesförening. Årsskrift 1953." Malmö 1953 146 s - 1953 s 261.

"Malmö Fornminnesförening." årsskrift 1955 tjugutredje årgången Malmö 1955 147 s - 1955 s 308.

"Malmö Fornminnesförening." årsskrift 1956 tjugofjärde årgången Malmö 1956 147 s - 1956 s 93.

"Malmö Fornminnesförening." årsskrift 1957 tjugofemte årgången Malmö 1957 186 s - 1957 s 289-290.

"Malmö Fornminnesförening." årsskrift 1958 - 1958 s 91.

"Malmö Fornminnesförening." årsskrift 1959 Malmö 1959 172 s - 1959 s 330.

"Malmö Fornminnesförening." årsskrift 1960 Malmö 1960 132 s - 1960 s 116.

"Malmö fornminnesförening." årsskrift 1962 trettonde årg Malmö 1962 131 s - 1964 s 74.

"Malmö fornminnesförening." årsskrift 1963, 1964 och 1965 - 1966 s 75.

"Malmö Fornminnesförening." årsskrift 1967 Malmö 1967 113 s - 1968 s 63.

"Malmö Fornminnesförening." årsskrift 1968 Malmö 1968 142+18 s - 1968 s 159-160.

"Malmö Fornminnesförening." årsskrift 1969 37:e årg Malmö 1969 170 s - 1970 s 70-71.

"Malmö fornminnesförening." årsskrift 1969 37:e årg Malmö 1969 - 1970 s 70-71.

"Malmö fornminnesförening." årsskrift 1970 38:e årg Malmö 1970 140 s - 1971 s 422.

"Malmö fornminnesförening." årsskrift 1971 39:e årg Malmö 1971 144 s - 1973 s 221.

"Malmö Fornminnesförenings årsskrift." årg 39 1971, årg 40 1972 och årg 41 1973 Minnesskrift 1909-1919, årsskrift 1933-1972. Malmö 1973 - 1974 s 191.

"Malmö fornminnesförenings årsskrift 1974." - 1975 s 392.

"Malmö i hävd och handling. Stadsarkivets jubileumsutställning. Minnesskrift och katalog." Malmö 1953 120 s - 1954 s 81.

"Malmö stadsbibliotek, litteratur för släktforskare, ett urval." - 1979 s 361.

"Malmö teknologförbund, minnesalbum 1853-1928, minnesskrift 1903-53." - 1976 s 113.

"Manskog. En sockenbeskrivning av Mangskogsbor." Uppsala 1950 191 s - 1951 s 202.

"Mantalsregister, Malmöhus län." 1968 o 1969 - 1976 s 211.

"Mantalsregister Stockholms län 1971." - 1980 s 84.

"Mantalsregister Stockholms län 1976-78." - 1981 s 286.

"Mariakyrkan 1815-1965." församlingsblad för Maria församling i Göteborg 1965 nr 3 - 1966 s 161.

"Mariestads sparbank 1821-1921." - 1977 s 324.

"Marriage index to Ljunits district, Malmohus county Sweden" Genealogical society, Salt Lake City Utah, USA - 1968 s 64.

"Matrikel över Göteborgs Handelsinstituts elever." II 1886-1910 Göteborg 1951 429 s - 1952 s 52 och 117.

"Matrikel över lantmäteristaten 1917." - 1976 s 113.

"Matrikel över Stockholms skolor läsåret 1978/79." - 1980 s 208.

"Matrikel över svenska frimurareorden 1975-76, Östgöta prov loge - 1977 s 323.

"Matrikel över svenska frimurare Orden för arbetsåret 1976-77, D IV, Östgöta prov. loge." - 1978 s 170.

"Matrikel över Svenska frimurare Orden 1977-78, fjärde fördeln., Östg. prov. loge." - 1979 s 360.

"Matrikel över Svenska frimurare Orden för arbetsåret 1978-79, del IV, Östgöta provinsialloge." - 1981 s 284.

"Matrikel över Västerbottens läns landstings ledam o suppl samt landstingets förtroendemän o funktionärer 1932." - 1978 s 173.

"Mattes Daniel Pöppelmann, von Hermman Heckmann und Johannes Pape." - 1978 s 172.

"Med bål och brann - trolldoms prosessene i Norge." Bearbetning av en avhandling från 1982 av Hans Eyvind Naess. Universitetsforlaget AS. 1984 165 s - 1985 s 437-438.

"Meddelande från Brattska släktföreningen 1959." Linköping 1959 24 s - 1959 s 329.

"Meddelande från Brattska släktföreningen 1966. En minnesskrift." Linköping 1966 - 1966 s 162.

"Meddelanden från Carl Abraham Bergmans släktförening." nr 2 1957 - 1957 s 229.

"Meddelanden från krigsarkivet." VII. Stockholm 1980 122 s - 1981 s 449-450.

"Meddelanden från krigsarkivet." VIII Stockholm 1981 135 s - 1983 s 336-337.

"Meddelanden från krigsarkivet." IX. Stockholm 1982 284 s - 1983 s 411-412.

"Meddelanden från Oscar och Helena Larsons släktförening." nr 20 april 1954 - 1955 s 254.

"Meddelanden från Riddarhuset." 1947-1949 - 1950 s 78.

"Meddelanden från Riddarhuset." årg 4 1950 nr 1, 2 och 4 - 1951 s 203.

"Meddelanden från Riddarhuset." årg 5 nr 1 - 1951 s 265.

"Meddelanden från Riddarhuset." årg 5 nr 3, 4 - 1952 s 52.

"Meddelanden från Riddarhuset." 1952 nr 1-4 - 1953 s 184.

"Meddelanden från Riddarhuset." 1955 - 1955 s 312.

"Meddelanden från riksheraldikerämbetet." Häfte 1-10 (1933-1944/45) - 1974 s 111.

"Meddelanden från svenska heraldiska föreningen" 1912, 1913, 1917- - 1974 s 111.

"Meddelanden från svenska riksarkivet för åren 1978-1979." Stockholm 1982 134 s - 1983 s 519-520.

"Meddelanden från Västra Sveriges genealogiska förening" nr IV 1969 - 1969 s 309.

"Meddelanden från ätten Tolls släktförening." nr 3 1956 - 1956 s 93.

"Meddelanden från ätten Tolls släktförening."1970 nr 9 - 1970 s 139.

"Meddelanden från ätterna Nordenskiölds släktförening." - 1956 s 49.

"Medlemsblad från graningesläkten Kempes släktförening." nr 1 1960 1 s - 1960 s 117.

"Medlemsmatrikel för Sällskapet Vallonättlingar 1980." - 1981 s 360.

"Medåker. Spridda minnen från svunna tider." Medåkers hembygdsförening. Arboga 1971 440 s - 1972 s 154.

"Mennonitische Geschichtsblätter." 30 Jahrg 1973 Mennonitischen Geschichtsverein - 1976 s 113.

"Mennonitische Geschichtsblätter." 37 Jahrg nr 32 1980 Mennonitischen Geschichtsverein Korntal-Münchingen 1980 - 1981 s 360.

"Migration. Utvandrare och invandrare i gångna tider." Sveriges släktforskarförbunds årsbok 1992. Stockholm 1992 185 s - 1993 s 299-302.

"Min släkt. Järvsö. Släkthistorisk samling från Järvsö socken X 25 Gävleborgs län." ingår i Sveriges Släktregister. Ljusdal 1953 520 s - 1954 s 178.

"Minnen från Helsingborg och dess skola." hft 42 - 1975 s 389.

"Minnen från Helsingborg och dess skola." hft 41 Helsingborgspojkarnas Gille i Stockholm 1924-74 - 1976 s 113.

"Minnen från Helsingborg och dess skola 1976-1980." Helsingborgspojkarnas gille i Stockholm - 1981 s 446.

"Minnesota history." Minnesota historical society (kvartalsskrift) - 1983 s 419.

"Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd." Statistiska Centralbyrån Stockholm 1949 209 s - 1950 s 73.

"Minnesskrift till 45-årsjubileet för officerskursen 1911-1912 vid Kungl. Krigsskolan." Solna 1957 99 s - 1958 s 46-47.

"Mjölby kommuns hembygdsråd årsbok." nr 1 1980 - 1981 s 296.

"Morasläkten Lundh från Kråkberg." - 1980 s 207.

"Muuttuva Kaupunki, Turku eilen ja tänään II." - 1978 s 173.

"Münters Stamtavla 1950." - 1953 s 181.

"Nacka-boken." årsböcker f Nacka kommun 1971-75 - 1976 s 113.

"Nacka-boken." - 1976 s 210.

"Nackaboken." 1979 - 1980 s 85.

"Namnrulla öfver Infanteri-volontärskolan å Karlsborg år 1894-95." - 1976 s 211.

"Nederland's Patriciaat." Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 50e jaargang Centraal bureau voor genealogie 's-Gravenhage 1964 543 s - 1965 s 394-395.

"Nettelbladt. Stamtavla." - 1980 s 208.

("Nils Hoffstedts antavla.") - 1950 s 73.

"Nordstjärnan." 1953 nr 12 Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga - 1954 s 83.

"Norges statskalender for året 1977." - 1979 s 269.

"Norges statskalender for året 1978." - 1980 s 83.

"Norrbotten." Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok årg 1938-45, 1947-52 - 1953 s 262.

"Norrland" Norrländska studenters folkbildningsförening skrift nr 9. Uppsala 1908 48 s - 1968 s 65.

"Norrlandsträngen. Fredrikshov - Remsle Mo 1893-1993." Föreningen Norlandsträngen Sollefteå, tr Västervik 1993 271 s - 1993 s 499-500.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" band XII hefte 2 Oslo 1949 - 1950 s 71.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" band XII hefte 3 Oslo 1950 - 1950 s 149-150.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" Bind XII hefte 4 - 1951 s 197.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" band XIII hefte 3 och 4 Oslo 1952 - 1953 s 182.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" band XIV hefte 4 Oslo 1954 - 1955 s 257.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" Bind XV hefte 1 Oslo 1955 - 1955 s 308.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" Bind XV hefte 2 och 3 Oslo 1955 och 1956, bind XVI hefte 1 och 2 Oslo 1957 - 1958 s 50.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" Bind XVII hefte 1-4 Oslo 1958 375 s - 1959 s 282.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" Bind XVII heft 1-4 - 1961 s 278.

"Norsk slektshistorisk tidsskrift." bind XVIII hefte 1 Oslo 1961 - 1962 s 80.

"Norsk slektshistorisk tidsskrift." bind XVIII heft 2,3 Norsk Slektshistorisk Forening - 1962 s 197.

"Norsk slektshistorisk tidsskrift." bd XVIII hft 4 och XIX hft 1 - 1963 s 304.

"Norsk slektshistorisk tidsskrift." bind XIX hefte 2 Norsk Slektshistorisk Forening Oslo 1963 - 1964 s 77.

"Norsk slektshistorisk tidsskrift." bind XIX hefte 3 och 4 Oslo 1964, bind XX Hefte 1 Oslo 1965 - 1966 s 82.

"Norsk slektshistorisk tidsskrift." bind XX hft 1 1965 Norsk Slektshistorisk Forening. - 1966 s 164.

"Norsk slektshistorisk tidsskrift." bind XX hft 4 Oslo 1966 - 1967 s 228.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" bind XXI hefte 1 Oslo 1967 - 1968 s 67.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" bind XXI, hft 3 Oslo 1968 - 1968 s 114.

"Norsk slektshistorisk tidskrift" bind XXII, hft 1 Oslo 1969 - 1969 s 312.

"Norsk slekthistorisk tidsskrift." bind XXII hft 2-3 Oslo 1969-1970 - 1970 s 74.

"Norsk slekthistorisk tidskrift." bd 24 1973 häfte 1-2 Norsk Slektshistorisk forening Oslo - 1974 s 192.

"Norsk slektshistorisk tidskrift." bd 24 1974 hft 3-4 - 1974 s 247.

"Norsk slektshistorisk tidskrift." - 1977 s 322.

"Norsk slektshistorisk tidskrift." band XXVIII hefte I 1981 - 1982 s 179-180.

"Norsk slektshistorisk tidskrift." band XXVIII hefte III 1982 - 1982 s 269.

"Norsk slektshistorisk tidskrift." band XXVIII hefte IV 1982 - 1983 s 345.

"Norsk slektshistorisk tidskrift." band XXIX hefte I 1983 - 1983 s 515.

"Norsk slektshistorisk tidskrift." bind XXIX 1983 hefte II och III - 1984 s 224.

"Norsk slektshistorisk tidskrift." 1985 nr 1 - 1985 s 442.

"Norsk slektskalender." bind 1 och 2. Norsk Slektshistorisk forening. Oslo 1949 resp 1951 243 resp 261 s - 1974 s 109-110.

"Norsk stedsfortegnelse." Postdirektoratet 1972 - 1980 s 83.

"Notiser från riksbibliotekarien" årg 1 nr 1 maj 1968 18 s - 1968 s 111.

"Notiser från riksbibliotekarien" årg 1 nr 2 oktober 1968 19 s - 1968 s 156.

"Notiser från riksbibliotekarien" årg 2 nr 1/2 mars 1969 - 1969 s 223.

"Notiser från riksbibliotekarien." årg 2 1969 nr 3, årg 3 1970 nr 1/2 - 1970 s 72.

"Notiser från riksbibliotekarien." årg 4 1971 nr 1-2 - 1971 s 491.

"Notiser från riksbibliotekarien." årg 4 1971 nr 3 och årg 5 1972 nr 1 - 1973 s 221.

"Notiser från riksbibliotekarien." årg 6 1973 nr 1-2 och 3-4 - 1974 s 191.

"Notiser från riksbibliotekarien." årg 7 1974 nr 1-3 - 1974 s 247.

"Ny i Sverige." årg 2 1973 nr 1-5 Statens Invandrarverk - 1974 s 191.

"Ny i Sverige." årg 3 1974 hft 1,3,4 Statens Invandrarverk - 1974 s 247.

"Nya namnregler, betänkande av namnlagsutredningen, SOU 1979:25." - 1979 s 361.

"Nya Varvet (Göteborg) 1700-1950, minnesskrift." Försvarsstabens krigshistoriska avdelning - 1978 s 171.

"Nyare herdaminnen" - 2000 s 107-109.

"Några Kattarpsläkter, komplettering av släkttavlor." - 1978 s 171.

"Näsby slott på Lamms tid." Täby Hembygdsförenings skrift nr 11 Borås 1973 89 s - 1974 s 185.

"Ol: Joh: Bromans Glysisvallur." Gestrike-Helsinge nation i Upsala 30 häftet del II:8 och 31 häftet del II:9 Uppsala 1950 - 1951 s 196-197.

"Ol: Joh: Bromans Glysisvallur." Gestrike-Helsinge nation i Uppsala 32 häftet del II:10 Uppsala 1950 - 1952 s 42.

"Ol: Joh: Bromans Glysisvallur." Gestrike-Helsinge nation i Uppsala 34 häftet, del II:12 s 881-960; 35 häftet, del II:13 s 961-1021 - 1953 s 259-260.

"Olbers. Släktanteckningar." - 1981 s 286.

"Olle Olsson i Sollid, Ed, Bro s:n." - 1979 s 361.

"Om släktföreningar." Svenska Handelsbankens notariatavdelning Stockholm 1960 24 s - 1960 s 59.

"Par Bricole från dess uppkomst intill slutet af år 1808. Med personhistoriska anteckningar." Stockholm 1903 201 s - 1953 s 180.

"Per Gustavsson i Lerbäck, en av Europas mest berömda bössmeder." ur Bergsbruk och industri - 1976 s 112.

"Personalhistorisk Tidskrift" 80 årg hefte 1-2 Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie København 1960 64+37 s - 1960 s 118.

"Personalhistorisk Tidskrift" 80 årg hefte 3, 4 København 1960 - 1961 s 279.

"Personalhistorisk Tidsskrift." 81 aargang 1961 København 1961 - 1962 s 80.

"Personalhistorisk Tidsskrift." 82 aargang Samfundet Dansk Genealogi og Personalhistorie - 1963 s 304.

"Personalhistorisk Tidsskrift." 83 aargang Hefte 1-2 København 1963 - 1965 s 390.

"Personalhistorisk Tidsskrift." 83 Aarg 14 række 5 bind 3-4 Hefte Köpenhamn 1963, 84 Aarg 14 række 6 ind 1-2 Köpenhamn 1964 - 1966 s 83.

"Personalhistorisk Tidsskrift." 84 Aargang 1964 hft 1-2 - 1966 s 165.

"Personalhistorisk Tidsskrift" 84-85 Aargang (1964-65) hft 4, 86 Aargang (1966) hft 1-4, 87 Aargang (1967) hft 1-2 - 1968 s 67.

"Personalhistorisk Tidsskrift" 87-88 Årgång 1967-68, hft 3 - 1968 s 114.

"Personalhistorisk Tidsskrift" 87-88 årg, 1967-68 - 1968 s 159.

"Personalhistorisk Tidsskrift" 89 årg, 15 Række 3 Bind første halvbind 1969 - 1969 s 225.

"Personalhistorisk Tidsskrift." årg 94 1974 - Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie - 1974 s 247.

"Personalhistorisk tidsskrift." 1979, jubileumshæfte 100 år - 1980 s 83.

"Personalhistorisk tidsskrift." 1979 Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie - 1980 s 85-86.

"Personalhistorisk tidsskrift." 1981 nr 1 - 1982 s 84.

"Personalhistorisk tidsskrift." 1981 nr 2 - 1982 s 179.

"Personalhistorisk tidsskrift." 1982 nr 1 - 1982 s 269.

"Personalhistorisk tidsskrift." 1982 nr 2 - 1983 s 419.

"Personalhistorisk tidsskrift." - 1983 s 514.

"Personalhistorisk tidsskrift 1984 nr 1 - 1984 s 224.

"Personalhistorisk tidsskrift 1985 nr 1 - 1985 s 442.

"Personhistorisk tidskrift." 1949 häfte 1 - 1950 s 77.

"Personhistorisk tidskrift." 1950 häfte 3-4, 1951 häfte 1-2 - 1952 s 52.

"Personhistorisk tidskrift." 1952 häfte 1-2, 3-4 - 1953 s 184.

"Personhistorisk tidskrift." 1953 häfte 1-2 - 1953 s 266-267.

"Personhistorisk tidskrift." 1955 häfte 1-2 - 1955 s 312.

"Personhistorisk tidskrift." 1955 häfte 3-4, 1956 häfte 1-2 - 1956 s 96.

"Personhistorisk tidskrift." 1956 häfte 3, 4, 1957 häfte 1-2 - 1957 s 232.

"Personhistorisk tidskrift." 1957 häfte 3 och 4 - 1958 s 53.

"Personhistorisk Tidskrift." 1958 häfte 1-2, 3 - 1958 s 159-160.

"Personhistorisk Tidskrift." 1958 häfte 4, 1959 1-2 - 1959 s 284.

"Personhistorisk Tidskrift." 1959 häfte 3 och 4 - 1960 s 117.

"Personhistorisk Tidskrift." 1960 häfte 1-2 - 1960 s 205-206.

"Personhistorisk tidskrift." 1961 häfte 1, 2 - 1962 s 78-79.

"Personhistorisk tidskrift." 1962 häft 1, 3-4 Stockholm 1962 146 s - 1963 s 262.

"Personhistorisk tidskrift." 1962 årg 60 häfte 2 Stockholm 1963 - 1964 s 75.

"Personhistorisk tidskrift." 1963 årg 61 häfte 1, 2 Stockholm 1963 - 1964 s 75-76.

"Personhistorisk Tidskrift." 1964 häfte 3-4 - 1968 s 68.

"Personhistorisk Tidskrift." 68 1971-72 häfte 1-2 Personhistoriska Samfundet 1973 - 1974 s 191.

"Personhistorisk Tidskrift." årg 69 1973 hft 1-4, årg 70 1974 hft 1-2 Personhist samfundet - 1974 s 247.

"Personhistorisk tidskrift." 1979 häfte 1-2 - 1980 s 86.

"Personhistorisk tidskrift." 1980 nr 3, 4 och 1981 nr 1 - 1982 s 82.

"Personhistorisk tidskrift." 1981 nr 2-3 - 1982 s 179.

"Personhistorisk tidskrift." 1981 nr 4 - 1982 s 268.

"Personhistorisk tidskrift." 1982 nr 1-2 och 3-4 - 1983 s 514.

"Personhistorisk tidskrift." 1983 nr 1-2 - 1984 s 63.

"Personhistorisk tidskrift." 1983 nr 3-4 - 1984 s 223.

"Personhistorisk tidskrift." 1984 nr 1-2 - 1985 s 288.

"Personhistorisk tidskrift." 1984 nr 3-4 - 1985 s 442.

"Personregister till Jämten och Fornvårdaren 1906-86." Jämtlands läns museum och landsarkivet i Östersund. Uddevalla 1988 327 s - 1989 s 48.

"Pilevallen. Släktbok för släkten Fosie-Sylvan." släktföreningen Fosie-Sylvan 1969 - 1972 s 153.

"Pommerisches Urkundenbuch VIII, 1331-35." Graz 1961 - 1962 s 81.

"Pontus Möllers tryckta arbeten." 2001 s 320-336.

"Porträttgalleri. Styrelse, tjänstemän och förmän vid Sandvikens Jernverks Aktiebolag och dess svenska dotterbolag." Stockholm 1963 107 s - 1967 s 226.

"Porträttgalleri över hantverkare i Stockholm med omnejd." - 1970 s 140.

"Porträttgalleri öfver Svenska Odd Fellows." Stockholm 1901 504 s - 1953 s 180.

"Postmästaren." årg 32 1973 nr 1-4 Postmästareföreningen - 1974 s 191.

"Postmästaren." årg 33 1974 hft 1-4 Postmästareföreningen - 1974 s 247.

"Praktische Forschungshilfe. Das Suchblatt für alle in Familienfragen." C A Starke-Verlag Limburg a d Lahn - 1959 s 225.

"Prosten Muncktells dagbok." 1. Kärrbo 26/9 1814 - 12/6 1816 Västerås kulturnämnds skrift nr 5 1979 - 1981 s 285.

"Provisorische Ahnentafel Froben in Hamburg. Provisorische Stammtafel Froben bzw Frobenius." - 1981 s 359.

"RA-nytt. Riksarkivet informerar." 1974 nr 1-2 - 1974 s 247.

"RA-nytt." 1983 nr 4 - 1984 s 63.

"Ramsele-Edsele bygd." Hembygdsföreningen Örnsköldsvik 1970 - 1970 s 190.

"Recueil du septième congrès international des sciences généalogique et héraldique." La Haye 1964 356 s - 1966 s 165-166.

"Register av den 1/10 1951 över släkten Ödman från Borås." 17 s - 1953 s 263.

"Register der Familiennamen. Auszug aus Geschlechter der Hansestadt Rostock im 13-18 Jahrhundert." - 1981 s 447.

"Register till tyska församlingens i Stockholm vigselbok 1735-1861 och begravningsbok 1747-1791." Stockholms stadsarkiv 1939-40 - 1981 s 286.

"Registreringar och maskinutskrifter utförda vid landsarkivets i Härnösand registreringsbas i Ramsele 1978, 1979 och 1980." - 1981 s 285.

"Reuterswärdska ätten, oktober 1976, stamtavla." - 1976 s 211.

"Ridderskapet och adelns handlingar vid lagtima adelsmötet år 1980." - 1981 s 360.

"Rikets indelningar 1981." SCB - 1981 s 447.

"Riksantikvarieämbetet, arkivering av bilder, vägledning." - 1979 s 361.

"Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1966" Stockholm 1967 72 s - 1968 s 63.

"Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1965." Stockholm 1966 74 s - 1967 s 225.

"Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1968" Stockholm 1969 73 s - 1969 s 312.

"Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1970." - 1973 s 216.

"Riksdag." 1971, 1972 och 1973 års, register - 1974 s 245.

"Rsv info." 1980 Riksskatteverket - 1981 s 297.

"Rsv info." 1981 - 1981 s 468.

"Rossander, antavla." - 1981 s 447.

"Roupe, släktanteckningar." - 1981 s 447.

"Rulla 1920 över arméns organisation mm samt underofficerskårerna." - 1976 s 212.

"Runor i Dalarna." Runverket vid Riksantikvarieämbetet. 1985 20 s - 1985 s 436.

"Runt Lersjön. En vandring bland gårdar och torp" Sammanställt av en studiecirkel i torpinventering 1997. Förlaget Ancestor Arvika 1997 161 s - 1997 s 472-473.

"Rättelser, tillägg och ändringar till Elias Fries' ättlingar 1961. Lista nr 1." 1963 - 1963 s 301.

"Rättelser till Kärnekulls släktförenings släktmatrikel 1963." 1966 3 s - 1967 s 225.

"Sadelmakareåldermannen Jacob Fagerberg 1769-1969." - 1976 s 112.

"Samfundet Djursholms Forntid o Framtid." skrifter årg 1925, 1929, 1935 - 1975 s 388.

"Samfundet S:t Eriks årsbok." 1949 - 1950 s 76.

"Samfundet Sankt Eriks Årsbok 1961." Stockholm 1961 191 s - 1962 s 83.

"Samfundet S H T:s ledamöter. Förteckning jämte porträtter." 1844-1944 - 1974 s 191.

"Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Meddelande." N:o XX Örebro 1952 104 s - 1953 s 181.

"Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Meddelande." N:o XXI Örebro 1954 66 s - 1954 s 177.

"Samfundet Örebro Stads- och länsbiblioteks vänner. Meddelande N:o XXVII Örebro 1959 98 s - 1960 s 116.

"Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner." meddelande no XXX Örebro 1963 - 1965 s 391.

"Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner." meddelande no XXXI Örebro 1964 - 1966 s 75.

"Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner." meddelande no XXXIII Örebro 1966 - 1967 s 282.

"Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner." meddelande no XXXV Örebro 1968 96 s - 1970 s 73.

"Samlarnytt" 1968 nr 4 Stockholm - 1968 s 162.

"Sammandrag af kongl. bref och resolutioner angående rang." Stockholm 1754 72 s - 1962 s 138.

"Sammandrag öfver de personer, hwilka från år 1737 till år 1872 erhållit rättighet att i Stockholm idka urmakeriyrket eller därmed likartat yrke." avskrift av en hos Stockholms urmakeriämbete förvarad matrikel. - 1973 s 220.

"Samrealskolan i Torsås, realexamen, biografisk matrikel 1919-1964." - 1975 s 391.

"Sancte Christophers Gilles chroenica XXXIIII." Kalmar 1984 71 s - 1985 s 285-286.

"Sandgrenska manskören, Karlskrona, historik 1909-1979." - 1980 s 208.

"Sandsjöboken" Södra Sandsjö Hembygdsförenings årsbok 1995-96. Tingsryd 1996 160 s - 1997 s 345.

"Sankt Eriks årsbok 1976." - 1976 s 113.

"Scandia. Tidskrift för historisk forskning." 1982 nr 1 - 1982 s 269.

"Scots in the Baltic." Aberdeen 1977 44 s - 1979 s 273.

"Sex generationer av släkten Ljungvall från Uddevalla." - 1978 s 171.

"Sicken turk." Om invandrarnas svenska historia. Riksförbundet för hembygdsvård årsbok Stockholm 1990 192 s - 1991 s 464-467.

"Signeul. Antavla." - 1981 s 447.

"Sjöstedt - gammal skånsk trumpetarsläkt" Sjöstedtska släktföreningen Stockholm 1969 55 s - 1969 s 311-312.

"Sjöstedtska släktföreningen. Styrelsens berättelse för år 1965." - 1966 s 163.

"Skandinavisk vapenrulla." häfte 10 Heraldiska förlaget Malmö 1971 12 s - 1971 s 487.

"Skinnarebygd." Malungs hembygdsförenings årsbok 1951-53 - 1974 s 247.

"Skurkar och vanligt folk. Brott och straff i släktforskningen." Sveriges släktforskarförbunds årsbok 1993. Västervik 1993 206 s - 1994 s 112-114.

"Skånes hembygdsförbunds årsbok." 1973-76 - 1978 s 110.

"Slägten Murray. Bilder och data 1665-1931." Stockholm 1931 145 s - 1950 s 72.

"Släkt och Hävd." - 1977 s 324.

"Släkt-Tafla öfver några Kattarpssläkter." Västerås 1978 - 1979 s 365-366.

"Släktarkivet Kistner." - 1980 s 83.

"Släktblad." sex nummer 1942-1950 Släktföreningen Huss - 1955 s 253-254.

"Släktbok för Else Helena Homan född Pålsson." Geneal Inst i Malmö 1968 - 1981 s 446.

"Släktbok. Ny följd III:1-3." Svenska litteratursällskapet i Finland nr 503:1-3. Helsingfors (1982 spalt 1-128) resp Ekenäs 1989 (spalt 1-128 resp spalt 129-432) - 1993 s 378-381.

"Släkten." årg 5 Per Nilsson Falcks släktförening 21 s - 1950 s 72.

"Släkten." årg 6 Per Nilsson Falcks släktförening 17 s - 1951 s 198.

"Släkten." årg 7 Per Nilsson Falcks släktförening 1952 16 s - 1953 s 264.

"Släkten Bexelius. Släkthistoria 1963." ny översedd upplaga V Petterssons Bokbind Stockholm 1963 - 1981 s 359.

"Släkten Bjernekull." - 1979 s 359.

"Släkten Blanck-Krigsman-Topp, utredning." - 1981 s 284.

"Släkten Carl och Maria Welin." - 1978 s 173.

"Släkten Cedergren från Sjöahult i Madesjö socken." 192 s - 1989 s 179-180.

"Släkten Chronander från 1600-talet." - 1978 s 170.

"Släkten Duncan från 1600-talet." - 1978 s 170.

"Släkten Eneroth från Böke, Dannäs sn, Jönköp län." - 1980 s 82.

"Släkten Erland Hult (Huldt), stamtavla." - 1978 s 171.

"Släkten Grevillius, stamtavla." - 1980 s 82.

"Släkten Hållén, Malmön, Askums sn." - 1980 s 83.

"Släkten Knutson Aquilonius." 17 s - 1970 s 73.

"Släkten Ljungcrantz från Ljungby i Småland." - 1952 s 116.

"Släkten Lychou. Släktutredning." - 1980 s 207.

"Släkten Lyon, stamtavla." - 1978 s 171.

"Släkten Merthen." utdrag ur Tor Carpelan: Åbo i genealogiskt hänseende på 1600- och början av 1700-talen. - 1976 s 211.

"Släkten Nygren, stamtavla." - 1978 s 172.

"Släkten Ramberg från Sunnerbo hd; Kronobergs län." 18 s - 1974 s 188.

"Släkten Roos, stamtavla." - 1980 s 83.

"Släkten Sikström från Umeå." - 1981 s 286.

"Släkten Solin från Gålsjö och Gideå i Västernorrland." - 1979 s 269.

"Släkten Stabell." Norsk slektshistorisk tidskrift Band XIII hefte 2 - 1952 s 50.

"Släkten Stenhammars krönika." N:ris 4 och 5 - 1950 s 71.

("Släkten Stickler") Rostock 2 s - 1959 s 329.

"Släkten Tegner från Stockholm." ofullständig på danska språket i korrektur satt genealogi ur Johan Klebergs efterlämnade papper - 1966 s 160.

"Släkterna Törnell, Öman, Cronhielm, Edenhielm, Holmberg, Ramstedt, Westblom och Tullström. Släktutredningar." - 1981 s 286.

"Släkten Uhr. Edla Hambergs bok med samma titel från 1918 i ny kompletterad upplaga. Familjeanteckningar." Danderyd 1958 75 s - 1958 s 90-91.

("Släkterna Francke och Bogren.") Gottfried Hofgren Scripsit 1928 - 1950 s 70-71.

"Släktforskarförteckning." Genealogiska Samfundet i Finland skrift nr 42 1989 - 1995 s 500.

"Släkt-Forskar-Nytt." - 1982 s 180.

"Släkt-Forskar-Nytt." nr 13 1983 - 1983 s 514.

"Släkt-Forskar-Nytt." nr 14 1983 - 1984 s 63.

"Släktföreningen Benedictus Gleisner." fyra skrifter 1. Benedictuskrönikan, 2 Långhester glasbruk, 3 Anders Gleisners släktjournal, 4 En levnadsbeskrivning i korta drag över Algot Gleisners och hans bröders liv och leverne - 1967 s 225.

"Släktföreningen Carl Martin Meullers minne. Stadgar, medlemsblad mm." - 1980 s 83.

"Släktföreningen Fosie-Sylvan. Släktmatrikel 1958." 24 s - 1960 s 58.

"Släktföreningen Gabrielsläkten från Fageråshöjden." - 1979 s 360.

"Släkthistorisk Tidskrift." 1950, 1951 - 1952 s 53-54.

"Släkthistoriskt Forum." 1982 nr 1 Genealogisk Ungdom - 1982 s 268.

"Släkthistoriskt Forum." 1982 nr 2 och 3 Genealogisk Ungdom - 1983 s 344.

"Släkthistoriskt Forum." 1982 nr 4 - 1983 s 419.

"Släkthistoriskt Forum." 1983 nr 1 och 2 - 1983 s 514.

"Släkthistoriskt Forum." 1983 nr 3 - 1984 s 63.

"Släkthistoriskt Forum." 1983 nr 4 - 1984 s 131.

"Släkthistoriskt Forum." 1984 nr 1 - 1984 s 223.

"Släkthistoriskt Forum." 1984 nr 3 - 1985 s 288.

"Släkthistoriskt Forum." 1985 nr 1 - 1985 s 442.

"Släktkrönika" (Asplund, Becker, Brunzell, Halvarson, Maxe, Östlund) - 1981 s 448.

"Släktkrönika utgående från Peter Davidsson-Lagerqvist. Labbarp 1796-1867." Nässjö 1976 140 s - 1988 s 199.

"Släktmatrikel 1963." Kärnekulls Släktförening Malung 1963 47 s - 1964 s 72.

"Släkttabeller." Oscar och Helena Larsons släktförening 5 s - 1955 s 254.

"Släkttabeller över släkten Hoffstedt (i Östergötland)" - 1950 s 73.

"Släkttavla för släkten Barck från Barkeryd (Småland)." - 1951 s 262.

"Släkttavla och personuppgifter om familjen Sjögård (från Fjärås)." - 1981 s 360.

"Släkttavla över ättlingar till nybyggaren i Havsnäs nr 1 Per Persson, f 1665, d 1725." - 1981 s 286.

"Släkttavlor för Hans-Christer, Ingegerd o Claes-Göran Kåhre." - 1979 s 269.

"Sota-arkiston opas (krigsarkivet), en handledning på finska." - 1974 s 245.

"Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll." Del 2: 1751-1860, del 3: 1801-1825. Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille. Spånga 1987 367 s - 1988 s 199-201.

"Staafska och Röklandska släktmötet 1974." - 1975 s 391.

"Stadsbor i gångna tider." Släktforskaren och staden. Sveriges släktforskarförbund årsbok 1989. Stockholm 1989 287 s - 1989 s 141-142.

"Stammtafel der Familie Westrell." - 1950 s 72.

"Stamtavla för släkten Bergstén från Ö Ljungby s:n (Krist län)." - 1978 s 170.

"Stamtavla för släkten Obbarius." - 1979 s 361.

"Stamtavla för Stefan N Cantacuzino." kopia - 1971 s 482.

"Stamtavla och släktutredning över släkten Teiffel." - 1980 s 209.

"Stamtavla utvisande ättlingar till Erik Johansson, Lövånger (1855-1918). Med släktgrenar Eriksson, Bodén, Åhlund m fl." - 1954 s 175.

"Stamtavla över släkten Ståhlbom." - 1976 s 212.

"Stamtavle over læge i Hvalsø Laurits Esmarch Bang's efterkommere paa sværdsiden." - 1975 s 388.

"Stamträd för Meullerska släkten 1683-1980." Släktföreningen Carl Martin Meuller - 1981 s 446.

("Stencilerad förteckning över avkomlingar till professorn Göran Dillner (1832-1906).") - 1961 s 328.

"Stiernstedtska släktföreningen skrift nr XI." tr 1957 - 1957 s 289.

"Stiernstedtska släktföreningen." XII Stockholm 1962 31 s - 1963 s 301.

"Stockholms arkivnämnd och stadsarkiv." årsberättelse 1975 - 1977 s 324.

"Stockholms folkskolor." matriklar 1948-66 (vissa luckor) - 1976 s 113.

"Stockholms folkskolor." matrikel, vissa terminer mellan 1945 och 1957 - 1977 s 325.

"Stockholms landstormsförbund 1908-33. Minnesskrift." - 1976 s 114.

"Stockholms kommun och län, mantalsregister 1972." - 1975 s 391.

"Stockholms-Näs hembygdsförenings medlemsblad." 1956 nr 1, 2, 1957 nr 1-6, 1958 nr 1-6, 1959 nr 1-6 och 1960 nr 1-3, 4 á 8 s per nr - 1960 s 205.

"Stockholms skolor." matrikel vissa läsår mellan 1960 o 1974 - 1977 s 325.

"Stockholms skolor." matrikel läsåret 1973/74 - 1974 s 325.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1949 Stockholm 1950 27 s - 1950 s 148.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1951." 18 s - 1952 s 117.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1956 71 s - 1958 s 49.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1957" - 1959 s 282.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1958." Stockholm 1959 56 s - 1960 s 58-59.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1959." Stockholm 1960 71 s - 1960 s 203-204.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1960." Stockholm 1961 35 s - 1961 s 331.

"Stockholms stads arkivnämnds och stadsarkivs årsberättelse 1961." Stadskollegiets utlåtanden och memorial 1962, bihang nr 42 Stockholm 1962 107 s - 1963 s 300-301.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv årsberättelse 1965." Stockholm 1966 44 s - 1967 s 224.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1966" 105 s - 1968 s 63.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1967" - 1969 s 223.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv årsberättelse 1969." - 1971 s 475.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1972." - 1974 s 245.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1974 - 1975 s 392.

"Stockholms tänkeböcker från år 1592." del II 1619 Stockholms stadsarkiv - 1975 s 391.

"Stockholms tänkeböcker från år 1592." del I 1592-95 och del XII 1620-21 Stockholms stadsarkiv - 1977 s 325.

"Stockholms tänkeböcker från år 1592." del XIV 1624-1625. Stockholms stadsarkiv. Almqvist Wiksell 1979 - 1980 s 208.

"Stockholms universitets och högskolors minnes- och installationsskrift 1966." Akademiska rektorskonventet i Stockholm, Stockholm 1966 - 1971 s 475.

"Stockholms universitets katalog 1972/73." - 1974 s 245.

"Stort upplagd släktträff av fröbergsättlingar." Smålandsposten den 17 juni 1963 - 1963 s 303-304.

"Strödda anteckningar och meddelande om släkten Chronander i Sverige o Finland." - 1979 s 359.

"Strömsbergssläkten från Småland, ättlingarna till bonden Anders Persson i Labbekulla." - 1975 s 391.

"Strömsboken." II:1 hft 6 Ströms hembygdsförenings årspublikation 1949 Strömsund 1949 - 1950 s 151.

"Strömsboken." del II:2 häfte 17 (Tullingsås by s 77-108) Strömsund 1961 - 1961 s 280.

"Stävie nr 13. Anteckn ur almanackor 1859-1920." ur Tornabygden 1981 - 1981 s 447.

"Sukutieto." tidskrift för Datateknik för släktforskningen rf - 1995 s 497.

"Suomen arkistojen opas /Arkiven i Finland, en handledning." Riksarkivet Helsingfors - 1975 s 389.

"Suomalainen sukukirja - Finsk släktbok." - 1978 s 170.

"Supplement till ett litet släktregister, utgivet år 1949 av tulldirektören J H Rydberg." - 1970 s 74.

"Supplement till mantalsregister för Malmöhus län 1969." - 1970 s 73.

"Swedish American Genealogist." 1981 nr 1, 2 - 1982 s 83, 84-85.

"Swedish American Genealogist." 1981 nr 3 - 1982 s 180.

"Swedish American Genealogist." 1982 nr 1 - 1982 s 270.

"Swedish American Genealogist." 1982 nr 2, 3 - 1983 s 345.

"Swedish American Genealogist." 1983 nr 1 - 1983 s 515.

"Swedish American Genealogist." 1984 nr 1 - 1984 s 223.

"Swedish American Genealogist." 1984 nr 2 - 1985 s 288.

"Swedish American Historical Quarterly." 1982 nr 3, 4 - 1983 s 345.

"Swedish American Historical Quarterly." 1983 nr 3 - 1984 s 131.

"Swedish American Historical Quarterly." 1984 nr 1 - 1984 s 223-224.

"Swedish American Historical Quarterly." 1984 nr 3 - 1985 s 288.

"Swedish American Historical Quarterly." 1985 nr 2 - 1985 s 442.

"Svensk Bankmatrikel 1961." - 1977 s 323.

"Svensk Farmacevtisk Matrikel för 1961." 66 årg Farmacevtiska Föreningen Stockholm 1961 853 s - 1962 s 83.

"Svensk försäkringsmatrikel 1930-1960." - 1970 s 139.

"Svensk försäkringsmatrikel 1950. Biografisk porträttmatrikel över medlemmarna i Svenska Försäkringsföreningen och Försäkringssällskapen i Göteborg, Malmö och Norrköping." Stockholm 1950 300 s - 1950 s 151.

"Svensk försäkringsmatrikel 1970. Biografisk porträttmatrikel över medlemmar i Svenska Försäkringsföreningen och Försäkringssällskapen i Göteborg, Malmö, Östergötland och Jönköping. Stockholm 1970 - 1971 s 428.

"Svensk litteraturtidskrift." nr 2 1950 Samfundet De Nio - 1950 s 152.

"Svensk namnbok 1954." 1952 års släktnamnskommitté. SOU 1954:1 Stockholm 1954 224 s - 1954 s 179.

"Svensk ortförteckning 1980." Post- och televerken - 1982 s 286.

"Svensk Rotarymatrikel 1974-75." - 1974 s 245.

"Svenska antavlor." nr 3 Genealogisk Ungdom Göteborg - 1982 s 83.

"Svenska antavlor." nr 4 Genealogisk Ungdom - 1982 s 179.

"Svenska antavlor." nr 5 Genealogisk Ungdom - 1982 s 268.

"Svenska antavlor." nr 5 och 6 Genealogisk Ungdom - 1983 s 344.

"Svenska antavlor." nr 7 1983 - 1983 s 514.

"Svenska antavlor." nr 8 - 1984 s 63.

"Svenska arméens anciennitets- och rangrulla år 1833." Stockholm 1833 - 1974 s 193.

"Svenska autografsällskapets tidskrift 1879-1896 m personregister." - 1978 s 170.

"Svenska frimurareorden. matrikel 1974-75." del I allmän del och första fördelningen - 1974 s 244.

"Svenska Frimurareorden, Östgöta prov.loge." Matriklar 1970/71, 1971/72, 1972/72 - 1974 s 244.

"Sv. Frimurareorden. Östgöta provinsloge." - 1975 s 389.

"Sv frimurareorden, Östgöta prov. loge, matrikel 1973-74." - 1976 s 112.

"Svenska försvarsväsendets rulla 1966." - 1975 s 391.

"Svenska försvarsväsendets rulla." 1972, 1974 - 1978 s 170.

"Svenska kyrkans prästerskap." 1938, 1941, 1943, 1947 - 1970 s 140.

"Svenska Linnesällskapets årsskrift." Årgång 1979-1981. Uppsala 1983 190 s - 1983 s 336.

"Svenska läkare. Porträttgalleri." Wald Zachrissons Boktryckeri AB Göteborg 1927 - 1969 s 222.

"Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok." 8 band Stockholm 1942-1955 - 1955 s 310-312.

"Svenska släktkalendern 1974." - 1974 s 245.

"Svenska släktkalendern 1976." - 1976 s 212.

"Svenska släktkalendern." - 1977 s 323.

"Svenska släktkalendern 1978." - 1979 s 362.

"Svenska släktkalendern 1980." - 1981 s 286.

"Svenska Turistföreningens årsbok 1983. Östergötland." Stockholm 1983 311 s - 1983 s 520.

"Svenska ångbåtsflottans befäl." matriklar 1916, 1925, 1926 - 1977 s 325.

"Svenska ätterna Hamilton. Porträtt och herresäten." II Stockholm 1950 87 s - 1951 s 264.

"Svenskar i utlandet 1959. Biografiska uppgifter m m." Utlandssvenskarnas förening och Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. Stockholm 1959 241 s - 1960 s 59-60.

"Svenske frimurare." III Provinsiallogen i Göteborg - 1970 s 140.

"Svenskt biografiskt lexikon." bd XIII häfte 61-63 - 1950 s 153.

"Svenskt biografiskt lexikon." häfte 64, 65, 66, 67 - 1952 s 52.

"Svenskt biografiskt lexikon." häfte 68 och 69 1952 - 1953 s 184.

"Svenskt biografiskt lexikon." häfte 70 Stockholm 1953 - 1953 s 266.

"Svenskt biografiskt lexikon." häfte 71 Stockholm 1953 - 1954 s 84-85.

"Svenskt biografiskt lexikon." häfte 72 Falk-Faltz, häfte 73 Faltz-Fehr - 1955 s 309-310.

"Svenskt biografiskt lexikon." häfte 74 Fehr-Ferrner Stockholm 1955 - 1956 s 95-96.

"Svenskt biografiskt lexikon." häfte 75 Ferrner-Feuk Stockholm 1956 - 1957 s 232.

"Sv biogr lexikon." häfte 76-87 - 1970 s 74.

"Svenskt biografiskt lexikon, nr 95 1973 Hällsjö-Inge och 96 1973 (Ingeborg-Jensen) - 1974 s 191.

"Svenskt biografiskt lexikon, hft 97 1973 Jensen-Johansson, hft 98 1974 (Johansson-Jungstedt) - 1974 s 245.

"Svenskt biografiskt lexikon." hft 103 Klingenstierna-Kolmodin. - 1976 s 212.

"Svenskt biografiskt lexikon." hft 104 Kolthoff-von Krusenstjerna. - 1977 s 325.

"Svenskt biografiskt lexikon." hft 105 von Krusenstjerna-Königsmarck - 1977 s 407.

"Svenskt biografiskt lexikon." hft 106 Köningsmarck-Lagerlöf. - 1978 s 111.

"Svenskt biografiskt lexikon." hft 107 Lagerlöf-Larsson. - 1978 s 172.

"Svenskt biografiskt lexikon." hft 108 Larsson-Leijonhufvud. - 1979 s 362.

"Svenskt biografiskt lexikon." hft 109 Leijonhufvud-Lewerentz, 110 (Lewerentz-Lilja) - 1980 s 84.

"Svenskt biografiskt lexikon." hft 111 Liljeblad-Lilliekvist. Stockholm 1980 - 1981 s 286, s 297.

"Svenskt biografiskt lexikon." hft 112 Limnell-Lindblom. - 1981 s 360.

"Svenskt biografiskt lexikon." hft 113 Lindbom-Lindhagen. Stockholm 1981 - 1981 s 447.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 127 Myrdal-Mörner. Stockholm 1987 - 1988 s 201.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 128 Mörner-Neander. Stockholm 1988 - 1988 s 202.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 129 och 130. Stockholm 1988 resp 1989 - 1989 s 180.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 126 och 131. Stockholm 1989 resp 1990 - 1991 s 313-314.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 132. Stockholm 1990 - 1991 s 371-372.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 134 Nordström-Nyberg. Stockholm 1991 - 1992 s 50-51.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 135 Nyberg-Näsström. Stockholm 1991 - 1992 s 112-113.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 136 Odeberg-Olavus Petri. Stockholm 1992 160 s - 1993 s 373-374.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 137 Olbers-Olsson. Stockholm 1993 160 s - 1993 s 502.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 138 Olsson-Oxenstierna. Stockholm 1993 160 s - 1994 s 110-111.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 139 Oxenstierna-Palmgren. Stockholm 1994 176 s - 1995 s 310-311.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 140 Palmquist-Pedersby. Stockholm 1994 136 s - 1994 s 239-240.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 141 Pegelow-Petræus. Stockholm 1995 160 s - 1995 s 388.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 142 Petré-Piper. Stockholm 1995 160 s - 1996 s 47-48.

"Svenskt biografiskt lexikon", häfte 143 Piper-von Post. Stockholm 1996 160 s - 1996 s 172.

"Svenskt Biografiskt lexikon", häfte 144 Prawitz-Ramsay. Stockholm 1996 160 s - 1997 s 238-239.

"Svenskt Biografiskt lexikon", häfte 145 Ramstedt-Rettig. Stockholm 1997 152 s - 1997 s 471.

"Svenskt biografiskt lexikon." Häfte 146 Retzius-Richert Stockholm 1998 160 s - 1998 s 134-136.

"Svenskt biografiskt lexikon." Häfte 147. Richolff-Ronander Stockholm 1998 160 s - 1999 s 279.

"Svenskt biografiskt lexikon." Häfte 148. Ronge-Rosenberg. Stockholm 1999 160 s - 1999 s 345-346.

"Svenskt biografiskt lexikon." Häfte 149. Rosenblad-Rudbeck. Stockholm 1999 160 s - 2000 s 59.

"Svenskt biografiskt lexikon." Häfte 150. Rudbeck-Ryd. Stockholm 2000 160 s - 2000 s 110-111.

"Svenskt biografiskt lexikon." Häfte 151. Rydbeck-Rålamb. Stockholm 2000 160 s - 2000 s 174-175.

"Svenskt biografiskt lexikon" häfte 152. Rålamb-Salvius. Stockholm 2000 s 161-320. - 2001 s 411-412.

"Svenskt Biografiskt Lexikon. Häfte 153 Samuelsson - Schedin" Stockholm 2001 160 s - 2002 s 55-56.

"Svenskt Biografiskt Lexikon. Häfte 154 Scheele-Schröder" Stockholm 2001 160 s - 2002 s 56-57

"Svenskt Biografiskt Lexikon. Häfte 155 Schröderhiem-Segerstedt" Stockholm 2002 160 s - 2003 s 58-59

"Svenskt hantverk." Stockholms hantv fören m anl av hantverkets dag 1920 - 1979 s 362.

"Svenskt Konstnärslexikon." Band 3 Allhems Förlag Malmö - 1954 s 179, 1957 s 231-232.

"Svenskt porträttgalleri." VII - 1970 s 140.

"Svenskt sjöfolk i krig och fred." del II. Bergendahls boktr Göteborg 1951 - 1980 s 208.

"Sverige i 32 kartblad, med namnregister." Stockholm 1916 - 1974 s 245.

"Sveriges adelskalender - 1977 s 323.

"Sveriges adelskalender." 1930, 1957, 1965 - 1980 s 208.

"Sveriges adelskalender 1986." 97:e årg Riddarhusdirektionen. Almqvist & Wiksell International - 1986 s 220-221.

"Sveriges civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter 1961." - 1980 s 84.

"Sveriges krig åren 1808 och 1809." del 1-3 Generalstabens krigshistoriska avd Stockholm 1890-1892 - 1974 s 191.

"Sveriges kyrkliga indelning 1.1.1974." karta utg av Svenska prästförbundet - 1976 s 114.

"Sveriges kyrkor." Uppland III:3 Närdinghundra härad, västra delen. Stockholm 1953 - 1953 s 266.

"Sveriges kyrkor." Uppland III:4 Närdinghundra härad Stockholm 1953 - 1954 s 86.

"Sveriges lantmätare." år 1921 - 1975 s 390.

"Sveriges ridderskaps och adels kalender 1950." årg 73 Riddarhusdirektionen Stockholm 1949 1267 s - 1950 s 75.

"Sveriges ridderskap och adels kalender 1951." årg 74 Riddarhusdirektionen Stockholm 1950 1274 s - 1951 s 202.

"Sveriges ridderskap och adels kalender 1973." - 1974 s 245.

"Sveriges ridderskap och adels kalender för år 1878." - 1975 s 390.

"Sveriges ridderskap och adels kalender 1977." - 1978 s 111.

"Sveriges ridderskap och adels kalender 1977." - 1978 s 113-114.

"Sveriges ridderskap och adels kalender 1989." - 1990 s 53-54.

"Sveriges ridderskap och adels kalender 1995." 100 årg Riddarhusdirektionen Norstedts tryckeri Stockholm 1994 803 s - 1995 s 315-317.

"Sveriges ridderskaps och adels kalender 2001" Stockholm 2000 - 2002 s 152-157.

"Sveriges släktregister." Bjuråkers, Delsbo och Norrbo socknar Gävle 1949 37+434+487+139 s - 1950 s 72.

"Sveriges statskalender." 1972 - 1974 s 245.

"Sveriges statskalender." 1975, 1976 - 1978 s 173.

"Sveriges statskalender." 1977, 1978 - 1980 s 84.

"Sveriges statskalender." 1979 - 1981 s 286.

"Svinhuvudsläkten i Aspeboda. Släktkrönika 1534-1991." Falun 1992 504 s - 1993 s 492-493.

"Sällskapet D B W (De badande wännerna) 1814-1914". (Visby). - 1978 s 173.

"Södermanlands-Nerikes nation 1947-1961." (porträttkatalog) Stockholm 1962 500 s - 1964 s 65.

"Sörmlandsbygden." Södermanlands hembygdsförbunds årsbok 1982. Nyköping 1981 231 s - 1983 s 335.

"The Royal Bachelors' club 1769-1994. Jubileumsskrift." Uddevalla 1994 517 s - 1995 s 311-313.

"The Swedish-American Historical Quarterly." 1982 nr 2 - 1982 s 269.

"The Swedish-American Historical Quarterly." 1983 nr 1 - 1983 s 419.

"The Swedish-American Historical Quarterly." 1983 nr 3 - 1984 s 63.

"The Swedish Pioneer Historical Quarterly." vol I. 1950-51 häfte 1-4, vol II. 1951 häfte 1-2 - 1952 s 117.

"The Swedish pioneer. Historical Quarterly." Vol IX 1958 No 2 The Swedish Pioneer Historical Society - 1958 s 92-93.

"The Swedish pioneer. Historical Quarterly." The Swedish Pioneer Historical Society - häfte 3 och 4 1958 - 1959 s 225.

"The Swedish Pioneer Historical Quarterly." 1981 nr 2 The Swedish Pioneer Historical Society - 1982 s 180.

"The Swedish Pioneer Historical Quarterly." 1983 nr 2 - 1983 s 515.

"Then Sølf fuel." årg 13 1973 nr 1 och 2 Gillesblad för Tumatorps Sankt Knuts Gille - 1974 s 191.

"Then Sølf fuel." årg 14 1974 nr 1-2 Gillesblad för Tumatorps Sankt Knuts gille - 1974 s 247.

"Tidningsurklipp i kungliga biblioteket." 1965 8 s - 1967 s 225.

"Tilføjelser og Rettelser til Stamtavle over Efterkommere efter Rasmus Nielsen i Hedensted." - 1977 s 324.

"Tomelilla hembygdskrets." årsbok 1972, 1973 - 1979 s 362.

"Torp och torpare i Grödinge." Grödinge hembygdsförenings årsbok 1985. - 1987 s 294.

"Torsby förr och nu." del 4 1976 - 1977 s 325.

"Tumatorps S:t Knuts Gille, matrikel våren 1977." - 1978 s 111.

"Täby förr och nu." Täby hembygdsförenings skrift nr 15 - 1981 s 468.

"Uddevalla Kyrko- och Skolminne. Samladt och utgifvet." C W S H Ohlssons boktr Lund 1888 - 1981 s 286.

"Ulricehamns kulturhus. Verksamhetsberättelse för 1974." - 1975 s 392.

"Ulriksdals slottskapell." Stockholm 1965 30 s - 1966 s 161.

"Uppgifter om Ingrid Dretzenia 1676-1725." - 1979 s 360.

"Upplands fornminnesförenings tidskrift." 1871-1943 (vissa luckor) - 1977 s 325.

"Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 1869-1943." - 1977 s 321-322.

"Upplands fornminnesförenings tidskrift." div äldre häften - 1979 s 270.

"Uppländskt porträttgalleri." - 1970 s 140.

"Uppsala högre allmänna läroverk. Studentkamrater 1900." - 1974 s 246.

"Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll XIII, 1678-79" - 1974 s 246.

"Uppsatser II." föredrag och artiklar publicerade av föreningen Helsingfors släktforskare - 1979 s 360.

"Uppsatser III." Helsingfors släktforskare rf Helsingfors 1980 - 1980 s 207.

"Uppsatser." häfte X, XII Helsingfors Släktforskare rf - 1995 s 499-500.

"Uppsatser XIII" Helsingfors 2001 202 s - 2002 s 63-64

"Uppställning och förteckning av Helmer Lagergrens samlingar i stads- och länsbiblioteket i Falun." - 1976 s 113, 1977 s 406.

"Upsala academies catalog." höstterminen 1838 - vårterminen 1844 (ej vt 1839, vt 1842) - 1977 s 325.

"Ur brukspatron Carl v. Stockenströms dagbok." artikelserie i Fagersta Forum 1949:4 - 1950:1 - 1950 s 76.

"Urshults krönika." 1959 tjugonde årg Urshultsbygdens Turisttrafikförening och Hembygdsföreningen Gamla Urshult. Tingsryd 1959 96 s - 1959 s 330.

"Urshults krönika 1961." Urshultsbygdens Turisttrafikförening och Hembygdsföreningen Gamla Urshult. Tingsryd 1961 84 s - 1962 s 75-76.

"Urshults krönika 1966." Urshultsbygdens turisttrafikförening i samarbete med Hembygdsföreningen Gamla Urshult. Tingsryd 1966 95 s - 1967 s 227.

"Urshults krönika 1977." - 1977 s 322, 325.

"Urshultssläkten Fröbergs släktförening." Medlemsblad 1966 Tingsryd 1966 15 s - 1966 s 163.

"Urshultssläkten Fröbergs släktförening." Medlemsblad 1967 Tingsryd 1967 - 1967 s 343.

"Urshultssläkten Fröbergs släktförening. Medlemsblad 1968." Tingsryd 1968 - 1968 s 112.

"Urshultssläkten Fröbergs släktförening. Medlemsblad 1969." - 1969 s 223.

"Urshultssläkten Fröbergs släktförening." Medlemsblad 1970 Tingsryd 1969 19 s - 1970 s 74.

"Urshultssläkten Fröbergs släktförening." Släkttavla 32 s - 1970 s 139.

"Urshultssläkten Fröbergs släktförening." Medlemsblad 1970. Tingsryd 1969 19 s - 1970 s 74.

"Urshultssläkten Fröbergs medlemsblad 1971." - 1971 s 474.

"Urshultssläkten Fröbergs släktförening." medlemsblad 1973 - 1974 s 192.

"Utdrag ur anträd för släkten Runer, anno 1904." - 1980 s 208.

"Utkast till bergsrådet Sven Rinmans och Catharina Elisabet Odelstiernas ättlingar." - 1967 s 226.

"Utlandssvenskarna." årg 35 1973 nr 1-2, årg 36 1974 nr 1 Utlandssvenskarnas Förening - 1974 s 192.

"Utlandssvenskarna." årg 36 1974 nr 2-12 Utlandssvenskarnas fören. - 1974 s 247.

"Utlandssvenskarnas Förening. Medlemsförteckning 1 maj 1972." - 1974 s 192.

"Utredning om släkten Blanck-Krigsman-Topp." - 1981 s 284.

"Utrikesdepartementets kalender 1946." - 1977 s 325.

"Utvandrare-kontrakt nr 54606 för Knut E Lindgren till USA 1804." - 1978 s 111.

"Uusi Sukukirja." del II häfte 4 och 5 Helsingfors 1949 - 1955 s 257.

"Uusi Sukukirja." II Genealogiska Samfundets i Finland Skrifter XIX Helsingfors 1947-51 512 s - 1952 s 50.

"Uusi Sukukirja." III Genealogiska Samfundets i Finland skrifter XX Helsingfors 1952 82 s - 1952 s 117.

"Uusi Sukukirja." III Genealogiska Samfundets i Finland skrifter XX Helsingfors 1952 s 85-166 - 1953 s 263.

"Uusi Sukukirja." tredje bandet, 3 häftet Helsingfors 1954 s 167-258 - 1955 s 308.

"Uusi sukukirja." III:4 Genealogiska Samfundets i Finland skrift XX Helsingfors 1964 s 259-350 - 1965 s 389.

"Uusi sukukirja." III:6 Genealogiska Samfundets i Finland skrifter XX Helsingfors 1970 - 1972 s 68.

"Vad hände egentligen?" Tema-tidsbilder-rapporter. Första boken Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitutet 1990 204 s - 1991 s 306-308.

"Vallonättlingen." årg 7 1949 nr 2 och 3 Sällskapet Vallonättlingar - 1950 s 72.

"Vallonättlingen." 1949 nr 4, 1950 nr 1 och nr 2 - Sällskapet Vallonättlingar - 1950 s 150.

"Vallonättlingen." 1952 nr 3, 4 och 1953 nr 1, 2 Sällskapet Vallonättlingar - 1953 s 263.

"Vallonättlingen." 1954 nr 2 Sällskapet Vallonättlingar 1954 8 s - 1954 s 177.

"Vallonättlingen." 1954 nr 3 och 4, 1955 nr 1 - 1955 s 307.

"Vallonättlingen." 1957 nr 2-3 Sällskapet Vallonättlingar - 1958 s 49.

"Vallonättlingen." 1960 nr 1 och 2 Sällskapet Vallonättlingar - 1960 s 116.

"Vallonättlingen." årg 19 1961 nr 1-4 Sällskapet Vallonättlingar - 1962 s 79-80.

"Vallonättlingen." 1962 nr 1, 2 och 3-4 Sällskapet Vallonättlingar - 1963 s 302-303.

"Vallonättlingen." Nr 1 1968 Sällskapet Vallonättlingar - 1968 s 112.

"Vallonättlingen." Medlemsblad för Sällskapet Vallonättlingar 1996 - 1996 s 176.

"Wegweiser für die Forschung nach Vorfahren aus den Ostdeutschen und Sudetendeutschen Gebieten sovie aus den Deutschen Siedlungsgebieten in Ost- och Südosteuropa." Verlag Degener & Co Neustadt (Aisch) 1978 107 s - 1981 s 286, 295.

"Vem forskar vad?" Meddelanden från Västra Sveriges Genealogiska Förening nr II, mars 1967 - 1968 s 63.

"Vem forskar vad." Meddelanden från Västra Sveriges Genealogiska Förening nr IV - 1970 s 73.

"Vem är det?" 1923 - 1970 s 140.

"Vem är det 1951." årg 20 1210 s - 1951 s 202.

"Vem är det?" 1973 - 1974 s 246.

"Vem är det 1993." Norstedts förlag Stockholm, tr Uppsala 1992 1274 s - 1993 s 303-304.

"Vem är det. Svensk biografisk handbok 1995." Stockholm, tr Gjøvik, Norge 1994 1276 s - 1994 s 240-241.

"Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999." P A Norstedt & Söner Stockholm 1998 1263 s - 1999 s 280.

"Vem är det. Svensk biografisk handbok 2001." P A Norstedt & Söner Gjøvik, Norge 2000 1308 s - 2000 s 178-179.

"Verzeichnis der Familienforscher und Familienverbände." 4de uppl 1956 C A Starke Verlag Limburg/Lahn - 1964 s 82.

"Vi Hussar." sex nummer 1951-1954 Släktföreningen Huss - 1955 s 253-254.

"Vi Hussar." 1955 nr 13 och 14 Släktföreningen Huss - 1956 s 49.

"Vi Hussar." 1957 nr 16 Släktföreningen Huss 8 s - 1958 s 49.

"Vi Hussar." Släktblad nr 22 1971 Släktföreningen Huss - 1971 s 474.

"Vi Hussar." Släktförteckning 1971. Släktföreningen Huss - 1971 s 474.

"Vi Hussar." Släktblad 1973 nr 26 och 27 - 1974 s 191.

"Vid sextio år. Föreningen 1870 års mäns minnesbok. 1870-1930." Stockholm 1929, 1930, 1933 - 1952 s 47.

"Widmarkskrönikan." nr 27 december 1949 Widmarkska släktföreningen Hälsingborg 1952 - 1952 s 116.

"Wilstadius Paul. Tryckta skrifter 1923-70, förteckning." - 1976 s 114.

"Vissa utredningar angående släkten Örtendahl (Väne-Ryr, Älvsb l)." - 1981 s 360.

"Vlaamse stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis." 1965 hft 1-4 340 s, 1966 hft 1-3 292 s index årg 1965 Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - 1967 s 229.

"Vlaamse stam." årg II nr 4 dec 1966 - 1967 s 283.

"Vlaamse stam" Jaargang III, 1967, hft 1, 5 och 6 - 1968 s 68.

"Vlaamse stam" Jaargang IV Nr 3-5 juni, sept, okt 1968 Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - 1968 s 162.

"Vlaamse stam" Jaargang IV nr 6 December 1968, Jaargang V nr 1 februari 1969 - 1969 s 224.

"Vlaamse stam." Jaargang V 1969 nr 2, 3, 4 - 1970 s 75.

"von den Brincken, en krigsfånges öde." - 1980 s 82.

"World Conference on Records and Genealogical Seminar, Salt Lake City." aug 1969 42 hftn, aug 1980 1 hft - 1981 s 286.

"Vår hembygd." Kyrkhults hembygdsförenings årsskrift (Blekinge) - 1976 s 210.

"Vår hembygd." Kyrkhults hembygdsförenings årsskrifter 1973-76 - 1976 s 211.

"Vår hembygd." Uppteckningar och data om Tvings socken." Del III. Tvings Långsjö hembygdsförenings studiecirkel 1975 Sölvesborgs boktr - 1980 s 209.

"Vår svenska stam på utländsk mark. I Österled. Europa." Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet i samarbete med AB Lindqvists förlag. Örebro 1952 464 s - 1953 s 265.

"Vårt riddarhus." Finlands Riddarhus skrift nr 1 Helsingfors 1962 69 s - 1963 s 263.

"Vägledande förteckning över genealogiskt källmaterial i landsarkivet i Lund, Hallands län." 1976 "Ett hundratal sidor" - 1977 s 321.

"Vägledande förteckning över genealogiskt källmaterial i Landsarkivet i Lund. Malmöhus län. Blekinge och Kristianstads län." - 1979 s 269.

"Vägledande förteckning över genealogiskt källmaterial i landsarkivet i Lund." 2 delar 1977 - 1979 s 274-275.

"Vänners hyllning till J Sigfrid Edström på 70-årsdagen." Minnesskrift. Uppsala 1940 - 1974 s 192.

"Västerbotten." årg 1948 Västerbottens läns hembygdsförening - 1952 s 53.

"Västerbottens norra fornminnesförenings, Skellefteå museum meddelande nr 39, 1976." - 1977 s 407.

"Västgötska hembygdsforskare. Utställningskatalog från utställningen med samma namn i Skara 1956." 64 s - 1960 s 116-117.

"Västmanlands södra domsagas kansli 1890-1921. Minnesskrift tillägnad häradshövd. Claes Uggla på 70-årsdagen 15 dec 1921." - 1979 s 362.

"Västra Ny hembygdsförening 1959." Motala 1959 19 s - 1959 s 330.

"Västsvensk genealogi och personhistoria." Västra Sveriges genealogiska förening till dess 25-årsjubileum den 30 oktober 1971." Vänersborg 1972 244 s - 1972 s 155-156.

"Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde." årg 48 1973 häfte 5 Genealogische Gesellschaft Hamburg - 1974 s 192.

"Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde." årg 49 1974 hft 1-6 Geneal. Gesellschaft Hamburg - 1947 s 247.

"Åkerhielmska släktföreningen. Meddelanden." 1. Släkttabeller Lund 1964 1 s - 1965 s 385-386.

"Åmåls sparbank 1836-1936." Minnesskrift Göteborg 1936 - 1974 s 193.

"Ångermanland" nr 9 och 10 Ångermanlands Hembygdsförbund Örnsköldsvik 1964 resp 1967 - 1968 s 65.

"Ångermanland" Ångermanlands hembygdsförbund Örnsköldsvik 1969 148 s - 1970 s 71.

"Ångermanland." årsbok 1939 Ångermanlands hembygdsförening - 1974 s 247.

"Ångermanland." årsbok nr 12 Ångermanlands hembygdsförbund Örnsköldsvik 1972 176 s - 1973 s 215.

"Ångermanland." årsbok 1974 Ångermanlands hembygdsförbund - 1975 s 392.

"Älmebodaboken" 1963-67 - 1978 s 111.

"Ättartavlor omfattande anor för fru Cecilia af Klercker, född grevinna Lewenhaupt." fyra band - 1954 s 171-172.

"Ättartavlor omfattande anor för kammarherre Göran af Klercker, f 1872." två band - 1954 s 172.

"Ätten Hammarskjöld 1960." Hammarskjöldska släktföreningen Stockholm 1961 37 s - 1962 s 72.

"Ättlingar av kontraktsprosten i Blekinge och teologie hedersdoktorn Olof Hammar och hans hustru Eliana, f Billberg." Släktföreningen Lovisa Maria Hjelms Ättlingar maj 1998 70 s - 1998 s 219.

"Ättlingarna till Bernhard och Clara Hay." 1975 års uppl - 1976 s 113.

"Ättlingar till Emanuel af Geijerstam och Sara Helena Piscator." - 1978 s 109.

"Ättlingar till gästgivare Johan Ersson, Rilanda i Skederid, Roslagen." - 1981 s 284.

"Ättlingar till majoren Anders Hof-Reutersswärd och hans två fruar, uppföljning av släkttavla." - 1980 s 83.

"Ättlingar ur prosten i Hova Per Olof Carlander och hans hustru Immanuella, f Schönherr" Trångsund 1996 51 s - 1997 s 237-238.

"Önnered genom tre sekler." Önnereds kulturförening 1990 218 s - 1991 s 309-310.

"Örebro stadsbibliotek 1862-1962." Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner. Meddelanden no XXIX Örebro 1962 127 s - 1964 s 68-69.

"Österbotten 1968." Svensk-Österbottniska samfundet Vasa 1968 294 s - 1979 s 362, 363-364.

"Östra Frölunda, en bygd i Ätradalen." Östra Frölunda Hembygdsförening Borås 1989 511 s - 1989 s 181-182.

"Östra underofficersföreningen." 1938, 1939, 1940, medl fört mm." - 1978 s 173.

"Østfoldarv" nr IX Fylkeskonservatoren Sarpsborg 1980 111 s - 1983 s 334-335.

"Översikt över släkten Rinman och dess ättlingar även på kvinnolinjen." - 1966 s 161.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på denna sida är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: po@abc.se.


Påbörjad 1996-05-06, inlagd 1996-11-18, senast reviderad 2007-01-03,