Släkthistoriskt forum - Recensioner och anmälningar.

Släkthistoriskt Forum - Recensioner och anmälningar.

Redovisningen är framtagen med början i april 1996 av Per-Olov Bergman, Sturefors © för publicering på min hemsida. Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED).

Genomgångna årgångar: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.

Recensioner och anmälningar återfinns med ett undantag (Torestorpabor) under någon av rubrikerna Aktuell Rapport, Läst sen Sist, Böcker, recensioner och Kort om läst. I några fall finns under dessa rubriker även artiklar medtagna.

Uppställningen är bokens (skriftens) författare (redaktör etc), bokens titel, utgivare, utgivningsort och år samt sidantal - införd i Släkthistoriskt Forum med årtal:nummer och sidnummer. Recensentens namn är ej medtaget. Böcker (skrifter) utan angiven ansvarig person har lagts sist .

Ansvarig för innehållet på denna hemsida är P O Bergman, Hjortronvägen 89, 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Abukhanfusa Kerstin "Arv och anor" Riksarkivets och landsarkivens årsbok tr Västervik 304 s - 1997:3 s 28-29.

Ahlberger Christer "Åmåls historia II 1860-1970." Åmåls kommuns kulturnämnd - 1993:1 s 18-19.

Ahlberger Gunnar "Torestorpabor. En rekonstruktion av 654 familjer i Torestorps socken, Älvsborgs län." Kinna 1990 - 1991:5 s 21.

Ahlberger Gunnar "Släktboken Annika och Torkel i Berg. Anor och ättlingar." Släktföreningen Annika och Torkel i Berg. Kinna 1994 255 s - 1994:3 s 23.

Ahlberger Gunnar "Hultakvarnsmordet. Ett morddrama i vävarbygd." Släktföreningen Annika och Torkel i Berg. Kinna 1994 136 s - 1995:2 s 23.

Ahlmark Lilly "Övningsbok i gammal handskrift." Konstvetenskapliga institutionen Stockholms Universitet 1994 114 s - 1995:5 s 25.

Aldermyr Rellie "Soldaterna på Helgesta soldattorp nr. 28, Helgesta socken, Nyköpings kompani, Kgl. Södermanlands Reg." Stockholm 1982 46 s - 1985:3 s 13.

Almegius Folke "Tusen anor från Orust, Tjörn och Inland" Kungälv 1982 48 s - 1982:4 s 23.

Almegius Folke "Släkten Bruhn från Orust" Föreningen Orusts Släktforskare 1994 64 s - 1997:2 s 28.

Almqvist Gunnar "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700." Värmlands museums skriftserie nr 18 Östra Ämtervik och Karlstad 1987 - 1987:4 s 21.

Almqwist Krister "Börja släktforska!" Arlöv 1984 30 s - 1984:4 s 18.

Alnefelt Rolf "Den indelta armén i Vartofta härad." Falköping 1985 668 s -1986:1 s 18.

Alriksson Tomas "Slätafly rote under tiden 1535-1800." 70 s - 1996:3 s 24.

Alänge Ulla och Tage "Sven Petter Ivar: Många hundar är harens död." Fristads och Vesene Hembygdsföreningar - 1993:5 s 24-25.

Aminoff Sten "Svenskarna i Nya Zeeland. Den svenska utvandringen till Nya Zeeland fram till 1940." Växjö 1988 - 1989:3 s 30.

Aminoff-Winberg Johanna "Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden." Datateknik för släktforskning rf Helsingfors 1995 280 s - 1995:4 s 27-28.

Anderson Bruce "The Andersons of Page county, Iowa" 1982 27 s - 1982:3 s 22.

Andersson Bernt-Olof "Norbergare minns. Berättelser från Bergslagen." Gidlunds Bokförlag. Hedemora 1993 - 1994:1 s 21.

Andersson C M "Anna Albertsdotter Machum, en halländsk märkesdam för 300 år sedan." Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1983 s 30-42 - 1984:3 s 18.

Andersson Haldor "Minnesbilder från 1800-talets Redväg" Två delar. Ulricehamn 1976 resp Borås 1982 - 1983:2 s 22.

Andersson Kent "Järnets män. L P Eklundh och J V Olsson." 446 s - 1994:2 s 23.

Andersson Kent och Anderö Henrik "Ordbok för släktforskare" ICA Bokförlag 1997 144 s - 1997:4 s 27.

Andersson Kjell & Clemensson Per "Emigrantforska steg för steg." LT förlag 1996 176 s - 1996:5 s 36.

Andersson Lennart "Folk och gårdar i Tostared och Kattunga. Ur bouppteckningarna för Marks härad 1738-1839." 2 volymer 1981 - 1982:2 s 21.

Andersson Lilian "ABC i släkt- och hembygdsforskning." Borås stadsbibliotek 1993 89 s - 1994:1 s 20.

Andersson Lilian "Släktutredningar från Västergötland och Dalsland." 100s - 1996:3 s 24.

Andersson Lilian "Migrationen i Norden. Älvsborgs län" Litteraturförteckning. Borås stadsbibliotek och Länsbibliotek Älvsborg Borås 1996 29 s - 1997:2 s 27-28.

Andersson Palm Lennart "Vid Skene ting." Meddelande från institutet för lokalhistorisk forskning i Göteborg nr 3 206 s - 1990:6 s 14-15.

Andersson Marilyn och Schlueter Gerry "The history of Lake Park." Lake Park 1981 339 s - 1983:4 s 21.

Andersson Per och Möller Berndt "Mjölbybor" Mjölby 1981 79 s - 1982:2 s 20-21.

Andersson Per "Sveriges släkter." Mjölby 1988 72 s - 1988:2 s 17.

Andersson Per "Ölmstadsättlingar." Mjölby 1989 252 s - 1991:1 s 29.

Andersson Per "Smålandssläkten Almqvist från Södra Långeberg i Ölmstads socken." Almqvistska släktföreningen 1992 176 s - 1993:3 s 23-24.

Andersson Siw "Familjen Rislund i Rismyrliden, rapport om ett barnprojekt i ekomuseimiljö 1985-89." Bureå 1989 40 s - 1993:2 s 18.

Andersson Thorsten och Peterson Lena "Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning." två nummer Uppsala 1983 och 1984 152 resp 142 s - 1985:1 s 18.

Andersson Ulf "Önnered genom tre sekler." Önnereds Kulturförening och Tynneredspedagogerna/Barnomsorgen i Norra Tynnered/Önnered, Västra Frölunda 1990 218 s - 1991:1 s 30.

Andersson Ulf med medverkan av Sjögren Bengt O T "The Royal Bachelors' club 1769-1994" Jubileumsskrift 516 s - 1997:1 s 28.

Anderö Henrik "Ordbok för släktforskare" ICA-förlaget Falköping 1983 100 s - 1983:3 s 25-26.

Ansnes Kari "Studie av tio torp i Salems socken 1800-1860." Salems hembygdsförening - 1990:4 s 15.

Asztalos Monica, Fritz Birgitta och Wiktorsson Per-Axel "Diplomatarium Suecanum." Svenskt diplomatarium Bd 7 h 4 1359. Riksarkivet Stockholm 1985 103 s - 1985:4 s 20.

Augustsson Jonsson Lillan, Backlund Johan och Olausson Peter "Glava ska leva! En bok om Ärland Segersten och hans hembygd." Glava Hembygdsförening och Enebyförlaget 1994 170 s - 1995:3 s 25.

Aurelius Thomas "Svensk Arkivguide. Topografisk katalog över statliga, kommunala och privata arkivbestånd i Sverige." 2:a uppl Institutet för ortshistoria Linnés Hammarby Uppsala 1991 - 1991:3 s 21.

Aurelius Thomas "Svensk arkivguide. Topografisk katalog över statliga, kommunala och privata arkivbestånd i Sverige" Institutet för ortshistoria Uppsala 400 s - 1997:1 s 27.

Axelsson Ingrid "Tack för förstegång." 1991 - 1991:5 s 23.

Axelsson Jörgen "(Fryksände dödböcker 1707-1765)" NordVärmlands Släktforskarförening Torsby - 1997:3 s 29.

Axelsson Per m fl "Rydetsläkten - en allmogesläkt från Västergötland en släktförteckning i 7 generationer." Vårgårda 1988 387 s - 1990:1 s 17.

Backlund Ann-Charlotte "Boken om Bergslagen." Förlaget Rubicon 1988 224 s - 1989:4 s 19.

Backlund Johan Förteckning över utgivna sockenböcker i Värmland fram till och med 1987." publicerad i årsboken Wermlandica 1987 - 1989:1 s 17.

Backlund Johan "Värmlandslitteratur från A till Ö" (på CD-skiva) Föreningen för Värmlandslitteratur Karlstad (1995?) - 1997:3 s 26-27.

Bankeström Sven "Från flydda tiders Kristdala och Tunalän." Kristdala Hembygdsförening Vadstena 1982 - 1984:2 s 13.

Bankeström Sven "Från flydda tiders Kristdala och Tunalän." del 2 1700-talet Oskarshamn 1990 284 s - 1991:4 s 24.

Barton Arnold "Släkten. En svensk-amerikansk krönika" Carbondale, USA 1979, sv översättning LTs förlag Stockholm 1981 180 s - 1983:3 s 26.

Beckman Margareta "Under Fransk fana i Royal Suédois - svenskt regemente i fransk tjänst 1690-1791." Stockholm 1995 144 s - 1996:3 s 22-23.

Bedoire Fredric "I skuggan av blodskam. Ett kvinnoliv och miljöer i 1800-talets Sverige." Carlssons Bokförlag 1988 206 s - 1994:5 s 22.

Beerstål Nils Fredrik "Väbjörntorpsläkten." tr Skara 1985 210 s - 1986:1 s 19.

Behre Göran och Wegraeus Erik "Västergötlands äldre historia - fakta och hypoteser." Älvsborgs länsmuseum Vänersborg tr Uddevalla 1985 267 s - 1986:1 s 18-19.

Beijbom Ulf "Swedish-American Church Records and their Use as a Demographic and Genealogical Source" Artikel i Svenska Arkivsamfundets årsbok, Arkiv, Samhälle och forskning nr 24 Helsingborg 1982 155 s - 1983:1 s 21.

Beijbom Ulf "I antipodiska utvandrarspår." Växjö 1988 107 s - 1989:3 s 29.

Beijbom Ulf "Svensk-Amerikanskt." 1990 - 1990:6 s 15.

Beijbom Ulf "Ivar Andersson Berättarkungen, urval." Emigrantinstitutets Vänners skriftserie nr 4 Växjö 1992 270 s - 1993:2 s 19.

Beijbom Ulf "Transatlantiska rötter. Släktforskning i utvandrarnas spår. Rapport från ett släktforskarsymposium" Svenska Emigrantinstitutet 8 Växjö 1997 110 s - 1997:4 s 25.

Bengtsson Birger m fl "Tråvads samhälle 1900-1990." Tråvad 1995 233 s - 1996:2 s 26.

Bengtsson Sperling och Lundqvist Nils-Emil "Sjöförklaringar i Halmstad 1850-1985." Halmstad 1986 145 s - 1990:3 s 19.

Bengtsson Sperling "Hallands Landsbeskrifning 1729." Halmstad 1990 711 s - 1991:1 s 31.

Bengtsson Sölve "Callanderska gården och släkten Callander i Mariefred" Mariefreds Hembygdsförening 20 1996 167 s - 1997:4 s 29.

Bengård Elis "Min släkt uti 80 östgötasocknar mm." 1987 - 1991:4 s 25.

Berg Gun-Britt "Personregister till Svanvikssläkten..." Göteborg 1985 90 s - 1985:3 s 13.

Berg Lars Otto m fl "Arkivvetenskapliga studier." Femte samlingen Tillägnad Nils Nilsson Stockholm 1981 421 s - 1982:1 s 22.

Berg Walter "En berättelse om nainsfinnarna och bruket." 118 s - 1996:2 s 25-26.

Berggren Ulf "Lars Peter Andersson 1833-1913. Hedda Isaksdotter 1832-1912." Södertälje 1983 16 s - 1983:4 s 21.

Berggren Ulf "Lars Petter Eriksson och Lena Sofia Jonsdotter i Häradstorp med ättlingar." Linköping 1985 25 s - 1985:4 s 18.

Berggren Ulf "Tunabergare 1600-1800." 357 s - 1988:2 s 15-16.

Berggren Ulf "Lars Erik Eriksson 1832-1913 Emilia Pettersson 1836-1910 deras ättlingar och förfäder." Linköping 1986 16 s - 1989:4 s 19.

Berggren Ulf "Skagershult. Rekonstruktion av Skagershults kyrkböcker 1635-1870." Södertälöje 1991 459 s - 1992:2 s 24.

Berggren Ulf "Svenska smedsläkter." häfte 1 Garneij och Köhler Föreningen för Smedsläktforskning 1995 48 s - 1995:4 s 27.

Bergkvist Birgit och Göransson Inger "Fyra kvinnor - två sekler, funderingar och fakta om livet i Tjusts skärgård." Bokboden förlag Gagnef 1995 93 s - 1996:5 s 37.

Bergkvist Emmi "Gamla Åkarp och hur det var förr." 1996 240 s - 1996:4 s 26-27.

Berglund Bengt och Sjögren Bengt O T "Ryfors bruk - Självbiografiska anteckningar från barn- och ungdomsåren av Robert Sager." Göteborg 1992 - 1992:5 s 23.

Berglund Göran "Sök dina rötter." 3:e upplagan Vasa 1986 199 s - 1990:2 s 23.

Berglund Torsten och Olofsson Leif "Trollbosläkten i Stora Skedvi, tillägg och rättelser till urmakarsläkten Elfströms äldsta kända generationer." artikel i Genos 1994:2 - 1994:4 s 30.

Bergman Göran "Släkten Israel Persson från Skrekarehyttan, Vikers socken, Örebro län, 1841-1982" 138 s - 1983:1 s 19.

Bergman Göran "Släkten Anders Ersson från Lobergsfallet, Carlsdals kapellförs., Örebro län, 1835-1980" 175 s - 1983:1 s 19.

Bergman P O m fl "Ordna ditt släktarkiv." ICA-förlaget tr Motala 1985 95 s - 1985:4 s 16-17.

Bergsman E Börje "Österfors, en gagnefsby. Folk och bygd i gången tid, en gammal gård berättar." Malung 1991 480 s - 1993:2 s 19.

Bergström Carin "Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720-1800." Nordiska Muséets förlag 1991 - 1991:4 s 23.

Berner Fridhjof "Berner. En norsk slekt i 300 år." Slektforeningen Berner i Oslo, Oslo 1984 325 s - 1985:3 s 10.

Billgren Matts "Förfäder och anor till Oskar Mellin o h h Johanna i Sanda förs." 134 s - 1994:1 s 22.

Birath Johan "Släkten Birath." 2 uppl 1990 56 s - 1990:5 s 15.

Biörkman Lars G "Lovisa Christiansdotter Vogelsang (1770-1812) och hennes ättlingar." Genealogiska Föreningens släktböcker 16 182 s - 1993:3 s 22-23.

Bjelkeborn Gösta "Jemtland in Amerika. Utvandring från Härjedalen 1846-1857." Westlund & Söner Boktryckeri AB Gävle 1995 112 s - 1995:5 s 24.

Björklund Bo "Beståndsregister över de svensk-amerikanska kyrkoarkiven." Svenska Emigrantinstitutet Meddelanden nr 5 45 s- 1992:5 s 25.

Björklund Stig "Dalmålsstudier." Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala - 1994:2 s 24.

Björnfors Lennart "Bankmannen" - 1997:5 s 30.

Björninger Börje "Rogstasläkten" Kila hembygdsförening 1982 100 s - 1982:4 s 21.

Björnstedt Ingrid "Gimo Egnahemssamhälle 1920-50" Gimo Bruksmuseum - 1997:1 s 30.

Blixt Sam "Almanacka 1600-1999" Oskarshamn 1985 405 s - 1985:1 s 18.

Blom Erik "Danske Blom-slägter." Söborg Danmark - 1987:4 s 21.

Blomfelt Frank "Andreas Sandels Dagbok 1701-43." Irene Bok & Musik AB Stockholm 1988 139 s - 1989:3 s 26.

Blomkvist Nils "Arkiv i Norrland." Nr 5 Landsarkivet i Härnösand, tr Härnösand 1984 155 s - 1984:3 s 16.

Boberg Kurt och Öhman Alf "Vrak och sjöolyckor vid Västerbottens kust." Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i västerbottnisk kulturhistoria 6 Umeå 1983 120 s - 1984:4 s 19-20.

Bodin Sigvard "Klockaresläkten Ahl i Norrala." artikel i Alir anor nr 3 1990 Forskarföreningen Alir Söderhamn - 1990:6 s 15.

Boëthius Sven Arvid "Levnadsbilder ur släkten Boëthius historia framtagna ur såväl tryckta som otryckta källor intill år 1731." Propius förlag Stockholm 1985 173 s - 1987:3 s 17-18.

Boll Ragnar "Dalregementets personhistoria." tredje delen - 1994:1 s 20.

Boman Lars-Gunnar "Indelte soldaten Pamps dagbok 1834-35." Bothnica 14 Norbottens museum Luleå 1992 160 s - 1993:4 s 24.

Boström Allan "Släktträff i Hedfors juni 1983. Nikanor och Kristina Boströms ättlingar." 1983 67 s - 1984:3 s 15-16 Bratt Christian "Bratt från Brattfors - en släktkrönika." Stockholm 1992 170 s - 1992:5 s 22.

Brattö Olof "Militära namn i Bohuslän." publicerat i Vikarvets Årsbok 1984-1987 s 7-17 - 1990:2 s 23.

Bringéus Nils-Arvid "Ur släktens sekretärer." Carlssons Bokförlag 1993 215 s - 1994:3 s 25-26.

Brink Stefan "Två stora farsoter i Hälsingland." Logica förlag - 1990:1 s 19.

Brink Stefan "Hälsinglands äldsta skattelängd." Ortnamnsarkivet i Uppsala serie C Källskrifter 2 Uppsala 1994 175 s - 1995:2 s 24.

Broberg Richard "Finsk invandring till mellersta Sverige." Föreningen Värmlandslitteratur Karlstad - 1990:1 s 19.

Brunius Jan och Ferm Olle "Det medeltida Sverige." band 4 Småland häfte 2 Handbörd och Stranda härader Riksantikvarieämbetet Stockholm 1990 - 1992:2 s 25.

Burén Haldo "Fältjägaren i Mjödvattnet och Nybyggaren i Backviken, Burträsk, Pehr Pehrsson Curfurste och dennes ättlingar" Umeå 1982 352 s - 1983:2 s 21.

Bylund Thord "Härnösands stift 1904-1994. Präster och pastorat" Härnösands stifts Herdaminneskommitté Härnösand 1994 544 s - 1997:4 s 29.

Bäck Kalle "Början till slutet." Noteria förlag Klockrike 1992 155 s - 1993:1 s 20-21.

Bäck Kalle "Det svenska dasset-inte bara en skitsak." Noteria förlag Klockrike 1994 72 s - 1994:4 s 28.

Bäcklund Lars "Från Skåne till Norbotten. 700 anor under tio sekel. Med släkterna Bäcklund Ramelius Steinwall." Linköping 1989 323 s - 1990:4 s 13.

Böös Rudolf "Släkten Böös." 1987 ca 400 s - 1988:2 s 17.

Callmer Christian "Svenska studenter i Rostock 1419-1828." Stockholm 1988 98 s - 1989:3 s 28.

Carlegrim Erik "Tingshuset i Bjursholmen." - 1993:5 s 25.

Carlegrim Erik "Om 1700-talets väghållning i östgötsk slättbygd." - 1996:3 s 24.

Carlsson Albert W "Med mått mätt. Svenska och utländska mått genom tiderna." LTs förlag 1989 123 s - 1991:2 s 23.

Carlsson Bo "Fick Annika sitta i stocken? Små händelser och stora sammanhang på rusthållet Karstorp i Forsby" Forsby 1996 72 s - 1997:4 s 28-29.

Carlsson Lars-Gunnar "Oset i Ransberg och Nolosasläkten." artikel i Västgötanealogen nr 21 1990 - 1990:5 s 15.

Carlsson Sten "Smålands nation i Åbo 1640-1798 jämte övriga studerande smålänningar vid Åbo akademi fram till år 1807. Biografiska anteckningar av Paul Wilstadius" H II: 1677-1798. Stockholm 1985 135 s - 1986:2 s 15.

Carlsson Sten "Smolandi Upsalienses. Smålandsstudenter i Uppsala på 1700-talet av Paul Wilstadius." Karlskrona 1986 318 s - 1987:2 s 16.

Carlsson Stig-Åke "Släktbok över ättlingar till Lars Olsson född den 26/1 1811 i Svennevad (T) och hans hustru Johanna Andersdotter född den 29/5 1815 i Svennevad (T)." Stockholm 1986 80 s.

Carlsson Ullagreta "Svenska Släktkalendern 1984" Stockholm 1984 452 s - 1985:1 s 19-20.

Cavallie James och Lindroth Jan "Riksarkivets beståndsöversikt, Del 1 Band 2 Medeltiden, Kungl Maj:t kansli, utrikesförvaltning" Svenska Riksarkivet 8 Stockholm 1996 754 s - 1997:5 s 28.

Cedergren Inez och Axel "Släkten Cedergren från Sjöahult i Madesjö socken." 192 s - 1990:6 s 15.

von Celsing Lars "Familjekrönika." Författares bokmaskin. Stockholm 1986 238 s - 1987:3 s 19.

Claësson Sten "Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige." 1987 - 1990:3 s 19.

Clemensson Per "Två göteborgare på resa i Nya och Gamla Werlden" Göteborg 1978 249 s - 1983:3 s 26.

Clemensson Per och Andersson Kjell "Släktforska! Steg för steg." - 1983:4 s 16-17.

Clemensson Per och Andersson Kjell "Släktforska! Steg för steg." LT:s förlag andra uppl Falköping 1984 144 s - 1984:4 s 20.

Clemensson Per och Andersson Kjell "Hembygdsforska! Steg för steg." LT:s förlag Stockholm 1990 333 s - 1990:3 s 16-17.

Clemensson Per och Sjögren Bengt "Grafskrifter på Göteborgs och närgränsande församlingars begrafningsplatser." Landsarkivet i Göteborg 1993 193 s - 1993:2 s 17.

Collin Carl Gustav "Knektar i Konga kompani" Växjö 1983 552 s - 1983:3 s 27.

Cox Jane och Padfield Timothy "Tracing your Ancestors in the Public Record Office." London 1983 100 s - 1984:3 s 16.

Craig Peter Stebbins "The 1693 Census of the Swedes on the Delaware. Studies in Swedish American Genealogy." 3 utg SAG Publications, Florida USA 213 s - 1993:1 s 20.

Cronberg Olof "Register till Skanörs kyrkobok C:1 och C:2 (1664-73; 1685-1716)" Mikrokort - 1985:4 s 20.

Cronberg Olof "Vigselregister för Skytts härad - 1815." 500 s - 1987:3 s 18.

Cronberg Olof "Skånsk Släktforskarförteckning 1990." Lund 1990 150 s - 1990:6 s 15.

Cullberg Tor "Onsalasläkten Cullberg." Uddevalla 1996 240 s - 1996:4 s 28.

Dahl Gustaf "Daniel Sager." artikel i Glimten nr 3 1989. Föreningen Släktdata - 1990:4 s 15.

Dahlkvist Rune "Familjeregister Torsåker 1575-1895." 254 s - 1990:2 s 23.

Dahlqvist Rune "Utflyttade från Nätra." - 1996:5 s 38.

Douglas Althea "Genealogical resarch in Canada." artikel i Genealogists' Magazine june 1990 - 1991:1 s 31.

Davidsson Bertil "Gästgivargården i Skärmarboda." artikel i Anno Domini nr 14 (juni 1989) Nora Släktforskarförneing - 1990:1 s 19.

Eberhardt Friedrich och Eriksson Folke "Släktbok för Sätila 1681-1897." Bollebygd 1985 228 s - 1989:3 s 29.

Edeskog Inger "Levande lokalhistoria." Örebro 1983 329 s - 1983:4 s 20.

Edestam Anders/Sjödahl Elsa "Ur Sundals härads domböcker 1700-30." 1995 559 s - 1996:1 s 24.

Edlund Lars-Erik "Norrländsk uppslagsbok." andra bandet Norrlands Universitetsförlag Umeå 1994 - 1995:1 s 20-21.

Edmansson Kurt "Biografi över karolinen Nils Conrad von Gertten, en släktforskarstudie." 1995 80 s - 1996:1 s 23-24.

Edmar Staffan "Vivat Lingua Latina." Almqvist & Wiksell 1996 - 1996:5 s 38.

Ehn Göran "Matrikel över ättlingarna till Maria och Abel Ehn." 1968 16 s - 1985:4 s 20.

Ehn Wolter "Byordningar från Mälarlänen" Dialekt- och Folkminnesarkivet Uppsala 1982 - 1997:1 s 30.

Ekberg Göran "Register till Karlskoga härads domböcker 1629-1719" Karlskoga Hembygdsförening 7 86 s - 1997:1 s 29.

Eklöf Kurt "Släkten Hellsing-Helsing-Hällsing. Gåsborn-Hällefors-Ljusnarsberg-Säfsnäs-Äppelbo m fl ca 1950-1982." (1982) (58 s) - 1983:4 s 18-19.

Ekström Lennart "Stambok över J P Ekström en smålandsgrenadier och hans ättlingar (1859-1987)." Hässleholm 1988 66 s - 1988:3 s 17.

Ekström Lennart "Kjerstina Andersdotter 1829-1906." Hässleholm 1989 34 s - 1991:2 s 23.

Ekström Lennart "Från ryttare till bönder i Häggatorp och Stigåsa 1545-1933." Hässleholm 1989 68 s - 1991:2 s 23.

Ekström Lennart "Vid häradsvägen." - 1994:1 s 20.

Ekström Lennart "Torparen från Sibbafelle." Hässleholm 27 s - 1995:2 s 26.

Elling Bengt "Folk och gårdar i Bokenäs och Dragsmark." Två delar Göteborg 1989 1049 s - 1991:4 s 24 och 1991:5 s 21.

Endeman Leon "The Eyberg family in South Africa." artikel i Familia 1/1984 utgiven av Genealogical Society of South Africa - 1985:3 s 10.

Engström Hillevi "Anders, Ingrid och Andreas. Levnadsöden framtagna ur ofentliga arkiv." Göteborg 1991 204 s - 1992:1 s 21.

Enochsson Runa "Ödestugu kyrkogård." artikel i Waggeryds GFs medlemsblad nr 3 1990 - 1990:6 s 15.

Enochsson Runa "Västeråsare som vilar på våra äldsta begravningsplatser." Västerås stift nr 6/1994 2 årg tr 1994 111 s - 1995:1 s 21.

Ericson Jarl "Finnar i väst." Föreningen för Värmlandslitteratur 300 s - 1991:1 s 31.

Ericson Jarl "Finnar i väst. En bok om 1600-talets invandring av svedjefinnar till elva västvärmländska socknar." Skrifter utgivna av Föreningen för Värmlandslitteratur nr 10 305 s - 1991:2 s 19.

Ericson Lars och Gäfvert Björn "Med spade och gevär." Särtryck ur meddelanden från Krigsarkivet XII 159 s - 1990:2 s 22.

Ericson Lars "Källor för soldatforskaren." Kronobergs Genealogiska Förening och I 11 1988 - 1990:2 s 22-23.

Ericsson Gunnar I "Tjänstemannakåren vid Aktiebolaget Volvo Göteborg 1939." 1982 150 s - 1984:3 s 18.

Ericsson Gunnar I "AB Volvos grundare och företagets verkställande direktörer." - 1993:3 s 23.

Eriksson Dick "Stamtavla över ättlingar till Jonas Andersson Dahlman." Stockholm 1986 5 s - 1989:3 s 30.

Eriksson Dick "Stamtavla över ättlingar till Olof Bengtsson." 1987 16 s - 1989:3 s 30.

Eriksson Dick "Stamtavla över ättlingar till Daniel Larsson." 1988 15 s - 1989:3 s 30.

Eriksson Dick "Ättlingar till Lars Gård och Maria Persdotter, Mossebacken, Stora Gåran, Häggum socken, Skaraborgs län, Västergötland." Stockholm 1989 110 s - 1991:2 s 23.

Eriksson Dick "Ättlingar till Anders Holm, skogvaktare från Kyrkefalla." 1991 58 s - 1994:4 s 29-30.

Eriksson Dick "Lisa Andersdotter Dahlmans ättlingar, en gren av släkten Dahlman/Dahlén från Kåkinds härad." 1993 103 s - 1994:4 s 29-30.

Eriksson Karl-Göran "Olof Weider." artikel i JIS-nytt nr 44 febr 1991 Jämtlands läns släktforskarförening - 1991:2 s 23.

Eriksson Folke "Sätilas historia med födelsbok 1681-1897." 1986 226 s - 1990:3 s 19.

Eriksson Ulla och Johansson Lars-Ove "Emigrationen från Söderala till Bishop Hill och Norra Amerika åren 1845-1855." - 1995:4 s 29.

Erixon Sigurd "Svensk byggnadskultur. Studier och skildringar belysande den svenska byggnadskulturens historia." Faksimil från 1947 års upplaga. Lund 1982 844 s - 1982:3 s 23.

Erlandsson Margit "Släkten Standar från Storegården, Önum." Vara 1981 64 s - 1985:4 s 20.

Ernvik Arvid "Kvarnar och vattensågar i Värmland" Karlstad 1982 194 s - 1983:1 s 21.

Ernvik Arvid "Tullnärer, gränsridare och smugglare. Bidrag till Värmlands äldsta tullväsens historia." Press förlag Karlstad 1984 143 s - 1985:3 s 12-13.

Ernvik Arvid "Älgå - en sockenbeskrivning fram till år 1945." Karlstad 1985 263 s - 1986:2 s 16.

Evertsson Berndt "Torp och backstugor i Kärråkra socken." Kärråkra hembygdsförening Borås 1983 - 1984:3 s 15.

Falck-Kjellqvist Birgit "Ortnamnen i Värmlands län 1. Inledning." Ortnamnsarkivet i Uppsala, Lund 1984 164 s.

Ferm Olle, Rahmqvist Sigurd och Westin Gunnar T "Det medeltida Sverige." 1, Uppland. 3, Tiundaland: Bälinge, Norunda, Rasbo" A & W International, Stockholm 1982 360 s - 1983:2 s 20.

Ferm Olle och Rahmqvist Sigurd "Det medeltida Sverige" 1:1 Uppland Norra Roden, 1:2 Uppland Tiundaland och 1:4 Uppland Tiundaland Stockholm 1972, 1982 resp 1974. - 1985:1 s 20.

Fernlund Siegrun "Göteborgs Stadz konst- och målare-Embete." Lund 1983 145 s - 1986:1 s 20.

Finstad Håkon (artikel i) Telemark historie. Tidskrift for Telemark Historielag nr 5 - 1984 - 1985:1 s 18.

Finstad Håkon (artikel i) En stad tett ved havet. Årskrift 1984 för Kragerø og Skåtøy Historielag - 1985:1 s 18.

Fladby Rolf och Winge Harald "Lokalhistorie i emning - Fra idé til bok." Norsk Lokalhistorisk Institut 1984 - 1984:4 s 19.

Flemström Bertil "Ortnamnen i Jämtlands län 6. Ragunda kommun. Bebyggelsenamn." Ortnamnsarkivet i Uppsala, Lund 1983 90 s - 1984:4 s 21.

Flensmarck Tor "Fängslade frun på Hammarshus." artikel i Skåne Genealogen 1989:2 Skånes Genealogiska Förbund. - 1990:1 s 19.

Flygt Bengt "Uppsalas tekniska historia." Uppsala stads historia del VI:12 Uppsala 1995 340 s - 1996:5 s 35.

Folin Pia och Josefsson Anders "Redvägen, kulturhistoria kring en väg." Lunds universitet våren 1983 170 s - 1984:3 s 15.

Fors Georg "Sandsjöbor." - 1990:2 s 23.

Fors Georg "Sandsjö-krönika 1900-1930, ortsnytt och varjehanda från Eksjö-Tidningen." Sandsjö Hembygdsförening 1993 214 s - 1994:1 s 19.

Forss Georg "Sandsjöbor" 1989 - 1997:2 s 30.

Forsgren Nils "Råcksta gård. Från Liliecrantz till Vattenfall." Stockholm 1984 143 s - 1987:2 s 21.

Franzén Gösta "Ortnamnen i Östergötlands län 11. Hammarkinds härad. Bebyggelsenamn." Ortnamnsarkivet i Uppsala, Lund 1982 204 s - 1984:4 s 21.

Franzén Gösta "Ortnamnen i Östergötlands län 22. Östkinds härad. Bebyggelsenamn." Uppsala 1984 115 s - 1985:3 s 9.

Fredricsson Bengt "Timmermansordens hospital." - 1996:4 s 29.

Fredriksson Stig och Fredriksson Hans "Smeasläkten. Lite samlade dokument om en släkt med rötter i Hemsjö, Töllsjö och Ödenäs i Västergötland." 82 s - 1996:1 s 26.

Friborg Göran "Brasilensvenskarna." Malung 1988 132 s - 1991:2 s 20.

Fridh Berit och Hans "Personregister till Oxie härads bouppteckningar 1690-1720." artikel i Slättforskaren nr 1 1987 - 1987:3 s 17.

Fries Sigurd "Fem artiklar om personnamn." Anthroponymica Suecana nr 9 Umeå 1982 151 s - 1984:4 s 19.

Fritz Birgitta "Svenskt diplomatarium." del 7:5 Stockholm 1987 150 s - 1988:4 s 15.

Frändén Anders "Västanbäcksläkten från Sörbygden." 1988 - 1990:5 s 15.

Furtenbach Börje "De svenska soldatnamnen och deras betydelse för släktnamnsbildningen." publicerad i Studia Anthroponymica Scandinavica 1987 s 57-90 - 1988:4 s 16.

Furuhagen Björn "Berusade bönder och bråkiga båtsmän. Social kontroll vid sockenstämmor och ting under 1700-talet" Brutus Östlings förlag 1996 288 s - 1997:5 s 26.

Fåglefelt Bengt "Från kateksförhör till folkskola." Vara 1990 118 s - 1991:2 s 18.

Fåglefelt Bengt "Jonas Bengtssons och Maja Andersdotter Engs förfäder och ättlingar." Skövde 1991 71 s - 1992:1 s 21.

Fåglefelt Bengt "Jonas Bengtssons och Maja Andersdotter Engs förfäder och ättlingar." 2:a uppl Skövde 1992 - 1992:4 s 18.

Fåglefelt Bengt "Livet i Vara kring 1880 av Svante Andersson." Vara Hembygdsförening - 1994:3 s 26.

Fåglefelt Bengt "Systrarna från Skattegården, Fåglum, och deras familjer i Amerika." - 1996:4 s 29.

Garnert Jan "Kulturhistoria fär släktforskare" ICA-förlaget Uddevalla 1982 208 s - 1982:4 s 22.

Gavelin Karl-Erik "Åseleborna 1674-1920." 2 delar 1260 s - 1994:3 s 24-25.

Geber Stig och Brask Sven "Torp och torpare i Grödinge." del 1: Norra delen, Berga, Ensta, Husby, Mariebergs och Nolinge rote. Grödinge Hembygdsförening Årsbok 1985 Grödinge 1985 115 s - 1987:1 s 21.

Geber Stig och Brask Sven "Torp och torpare i Grödinge." del 2 Grödinge Hembygdsförenings Årsbok 1986, tr 1988 128 s - 1988:4 s 17.

Gejrot Claes "Diarium vadstenense. The Memorial Book of Vadstena Abbey." Stockholm 1988 395 s - 1988:4 s 16.

Georgsen Flemming "Den fynske udvandring til Småland." 108 s - 1990:6 s 15.

Gidlöf Leif och Mark Peeter "Forska själv! En bok om arkiven i Stockholm."236 s - 1991:2 s 22-23.

Gillingstam Hans "Författarskapet till "Wi sålde våra hemman." Särtryck ur Sumlen 1982 årsbok för vis- och folkmusikforskning s 155-158 - 1983:4 s 21.

Gillingstam Hans "Probleme der Genalogie der Familie von Lode" Särtryck ur Ostdeutsche Familienkunde 1981 hft 4 s 273-276 - 1982:2 s 22.

Gillingstam Hans "Om Österbyggeby i Bladåker i gångna tider." Bilaga till Anbladet nr 15 sept 1983 5 s - 1984:2 s 14.

Gillingstam Hans "Vem var Peder Larsson i Lydinge?" artikel i Olands-bygden 1987 s 16-17 utgiven av Olands Hembygdsgille - 1988:1 s 21.

Gillingstam Hans "Några klientvapen från svensk medeltid." publicerat i Klient och patron. Befordringsvägar och ståndscirkulation i det gamla Sverige. s 16-19 Borås 1988 - 1989:4 s 18.

Gillingstam Hans "Varning för Elgenstierna!" artikel i Studia Anthroponymica Scandinavica nr 8 1990 s 69-72 - 1991:2 s 18.

Gillingstam Hans "Ättlingar i Sjuhundra härad till 1600-tals tysken Helmer Deppe vid Mörby." Norrtälje släktforskarförening skrift nr 6 38 s - 1996:1 s 25-26.

Gillingstam Hans "Brev ur askan" Svenska Riksarkivet 17 Stockholm 1996 165 s - 1997:2 s 30.

Gjötterberg Tore "Gåsöliv i text och bild." Trelleborg 1990 149 s - 1992:5 s 23.

Grafström Margareta "Christoffer Hansson Bure." artikel i MGF-nytt 1/1990 Midälva GF - 1990:2 s 23.

Grafström Margareta "Handskrifter med kulturhistoria." Landsarkivet i Härnösand 1991 - 1991:3 s 21.

Granander Sven "Några sidor 1500-talshistoria från Skara och dess domkyrka." Ingår i Urkunder och källor från Skaraborg. Skara 1981 77 s - 1982:2 s 22.

Granander Sven "Jönköpings rådstuguprotokoll berättar om 1620-talets Jönköping." Mullsjö 1984 20 s - 1984:3 s 18.

Granander Sven "Oeconomus Jonas Frimolins kassabok." Mullsjö 1985 75 s - 1985:4 s 20.

Granander Sven "Biografi och släkthistoria över Delaware-guvernören Johan Printz." Mullsjö 1987 92 s - 1988:3 s 16.

Granander Sven "Arvet skiftas efter Johan Printz och hans maka Maria von Linstow. Urkunder från Göta Hovrätts Arkiv. Källor och fakta." Mullsjö 1988 57 s - 1989:3 s 27.

Granat Stellan "Register till Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift." (1960-1978) Uddevalla 1983 68 s - 1983:4 s 18.

Grip Ragnar "Konstförvanter och bokbindare i Stockholm 1850-1914. Studier av härkomst och social rörlighet hos arbetare inom boktryckar- och bokbindaryrkena. En kollektivbiografi." Stockholm 1981 283 s - 1984:3 s 18.

Guillemot Agneta "Rask, Resolut, Trogen. De indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället Västerbotten 1860-1901." Umeå 1986 205 s - 1987:2 s 17-18.

Gunnarsson Rune ("Antavlor") - 1994:2 s 24.

Gunneng Hedda "Våra medeltida diplom som personhistoriska källor." artikel i Personhistorisk tidskrift 1989:3-4 - 1990:5 s 15.

Gustafsson Algot "Gränsbygd. Historia och sägen väster om Stora Lee." Uddevalla 1984 232 s - 1985:1 s 19.

Gustafsson Olle "Torp och sätrar öster om Björken" - 1997:5 s 30.

Gustafsson Willy "Norra Solberga - Bygd och Folk." del 1 Norra Solberga Hembygdsförening 256 s - 1987:2 s 18.

Gustavsson Vera "Anders Larsson Fröman." artikel i Anbladet nr 32 (juni 1989) Norrtälje Släktforskarförening - 1990:1 s 19.

Gyllenswärd Carl-Gösta "Tankar kring ett gammalt fotografi." Kulturföreningen Memoria Växjö 1/1995 - 1995:3 s 26.

Göransson Nils "Klockare och organister - "kyrkobetjänte" före 1950." Noteria förlag Borensberg 1992 20 s - 1992:5 s 22.

Göransson Nils "Klockare i Linköpings stift." Hft 1, församlingar i Linköpings kommun. Stålgårdens förlag 1993 76 s - 1994:1 s 21-22.

Hættner Eva, Larsson Lisbeth och Sjöblad Christina "Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650-1989." Lund University Press - 1993:1 s 21.

Hagman Britt "Gravstensinventering av Örby kyrkogård och Kinnarumma." Marks Härads Släktforskarförening 1991 - 1991:4 s 25.

Hagman Britt "Assbergs by." Skene-Örby Hembygdsförening 164 s - 1993:5 s 25.

Hagman Britt "Skene by - västra roten." 1995 265 s - 1996:1 s 24.

Hagson Marianne "Nyintroducerade svenska adelsätter." Stockholm 1992 77 s - 1993:3 s 21.

Hallberg Göran "Ortnamn i Blekinge." Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund Lund 1990 220 s - 1991:1 s 31.

Haldorsson David "Timmele kyrkas historia." Timmele församling Ulricehamn 1993 - 1993:5 s 24.

Halldorsson David och Filipsson Harald "Västgötska dialektord från Södra Redväg." Vårgårda 1991 - 1992:2 s 25.

Halter Marek "Abrahams bok." Brombergs Förlag - 1991:3 s 21.

Hammarlund Anne-Marie "Sösdala en göingebygd genom tiderna." 1989 296 s - 1990:3 s 19.

Hane Helge "Hanar i glesbygd och gränsland" 1981 16 s - 1982:1 s 23.

Hansson Gösta och Herzog Leon "Västerås stifts herdaminne. Stiftshistoriskt och stiftsbiografiskt uppslagsverk." II:2 1700-talet Västerås 1991 1034 s - 1992:4 s 19.

Haskå Guno "Skånsk släktforskning. Jubileumsskrift 1937-1987." Lund 1987 109 s - 1988:4 s 17.

Haskå Guno "Släkten Stenström från Halland. Ättlingar till Anders Svensson och Kerstin Jönsdotter." Arlöv 1996 438 s - 1996:4 s 29.

Haslum Bertil "Norsk inflyttning till skogsindustrin i Västernorrland." artikel i MGF-nytt nr 4 1989 Midälva Genealogiska Förening i Sundsvall - 1990:2 s 23.

Havrén Klas m fl "Svensk Arkivguide." Svenska Arkivsamfundet Stockholm 1988 242 s - 1989:3 s 26.

Hedberg Björn "Uppsatser och avhandlingar i etnologi vid Lunds universitet." Folklivsarkivets tryckeri Lund 1983 - 1989:3 s 30.

Hedberg Magnus "Bergverk i Jämtlands län - dröm och verklighet 1651-1871." 1992 287 s - 1994:4 s 29.

Hedblom Margaretha m fl "Almanacka 1989. Till Amerika - Löftets Land. To America - Land of Promise. 1989 Calendar." Leksand 28 s - 1988:4 s 14-15.

Hedenstierna Bertil "Skärgårdsöar och fiskekobbar. Natur, bygd och näringsliv i Stockholms skärgård." Del I Norra skärgården genom tiderna. Kommittén för Stockholmsforskning Stockholm 1989 255 s - 1991:2 s 21.

Hedin Mai "Historik över Askersby - en av Värmlands många bondbyar." Sunne 1988 65 s - 1989:3 s 28.

Hedman Elis "Hedman" Släktutredning - 1997:5 s 30.

Hedängsklev Hans "Bokenäs gamla prästgård Svenseröd. Kultur, kulturhistoria, framtid." 92 s - 1986:2 s 15.

Heggestad Börje "Fågelsjö - by i Orsa finnmark." Fågelsjö Hembygdsförening Malung 1983 235 s - 1984:3 s 15.

Hellbom Algot "Tingsprotokoll från Njurunda 1. Ur Medelpads domböcker 1609-1672." Medelpads Fornminnesförening Sundsvall 1982 416 s - 1983:4 s 17.

Hellgren Mats "Födda i Ekshärad 1665-1799." två volymer - 1995:5 s 26.

Hellqvist Magdalena "Folklivet i Åkers och Rekarne härader av Gust. Ericsson." Del 1-3 Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala serie B:18 Uppsala 1989-92 - 1993:3 s 25.

Hellqvist Magdalena "Sockenbeskrivningar av Gustaf Ericsson." Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala serie B 18 1994 90 s - 1994:4 s 29.

Hellsing Lennart "Hellsingboken. Släkten Hellsing under 400 år." Hellsing Släktförening 1993 466 s - 1994:4 s 27.

Hellström Ing-Britt Forskarförteckning för Person- och släktforskning." Forskarföreningen Alirs skrift nr 2 1983 34 s - 1983:4 s 20-21.

Hellström Tommy "Pionjärerna från Värmland. De okända svenskarna på Texas prärie." Karlstad 1996 127 s - 1996:4 s 27-28.

Hemström Elisabet "Älvsborgs lösen 1571. Aspeboda-Bjursås-Enviken-Falun-Kopparbergs sn - Sundborn-Svärdsjö-Vika. Helmer Lagergrens avskrifter." Kulturnämnden i Falun 1993 Falu kommuns skriftserie 19 82 s - 1994:4 s 28.

Hendricks Charles H "A Swedish Family Odyssey." Chapel Hill North Carolina USA 394 s - 1995:5 s 25.

Henning Lars "Anna Österlingh, ett tragiskt livsöde." 1989 24 s - 1990:5 s 15.

Henriksson Bjarne "Prästmän på Åland under 500 år." Åbo 1989 146 s - 1990:4 s 12.

Herngren Ingemar "Sexdrega: historia, gårdar, bygd, människor" Sexdrega Hembygdsförening 1982 320 s - 1982:3 s 21-22.

Herngren Ingemar "Sexdrega, knallar, knektar, näringsliv, sockenbilder." Sexdrega Hembygdsförening - 1985:3 s 12.

Hjelmqvist Nils Fredrik "Litteratur om Lessebo - en kommun i glasriket" Smålands bibliografi 5 Västervik 1997 89 s - 1997:5 s 27.

Hjertberg Johan & Olle "Utvandrare från Vimmerby 1850-1914." 1988 325 s - 1989:1 s 18.

Hjord Bengt "De första trycken från Ekblads boktryckeri." Västervik 1985 14 s - 1989:1 s 18.

Hjord Bengt "En bokbindares inträde i Västerviks borgerskap." Västervik 1985 8 s - 1989:1 s 18.

Hjord Bengt "Litteratur om Tjust." Smålands bibliografi del 2 Västervik 1996 158 s - 1996:3 s 23.

Hjort Börje "Mannen på järnskölden." - 1994:3 s 26.

Hoffman Kjell "Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1647-1648." IV. Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap, XII Östersund 1989 156 s - 1990:1 s 18-19.

Holmberg Annie "Fallhöjd. En bok om Kaxliden" Skellefteå 106 s - 1983:1 s 19.

Holmbring Jan-Åke "Patron på Österby bruk Friherre Pehr Adolph Tamm 1774-1856" Probus förlag 1997 184 s - 1997:5 s 27.

Holmbring Jan-Åke "(Släktmatrikel över ätterna Tham och Tamm)" - 1997:5 s 30.

Holmdahl Barbro "Människovård och människosyn. Om omvårdnad i Uppsala före år 1900." Uppsala stads historia VI:7 Uppsala 1988 - 1989:1 s 20.

Holmlund Susanne "Släkten Svartnäs från Vexala by i Munsala 1660-93." 416 s - 1994:2 s 24-25.

Horgby Björn "Surbullestan." Carlssons Bokförlag, tr Malmö 1989 424 s - 1992:5 s 25.

Hultkrantz Tom och Olausson Peter "Vi möts på Nysätermon! Krönika kring en gammal marknad." Karlstad 1985 62 s - 1985:4 s 20.

Hultkrantz Tom och Olausson Peter "I enens rike - en sockenbok om Gillberga i västra Värmland." Gillberga Hembygdsförening 1993 356 s - 1994:4 s 27-28.

Hultman Anna-Lena och Olofsson Nils-Olof "Forskarkatalog för Västergötland 1985." Borås 1986 239 s - 1987:2 s 16.

Håkansson Nils Göte "Ludvika-krönika nr 5" Borlänge 1991 150 s - 1993:1 s 21.

Härnelius Ragnar ("Ättlingar till Olaus Björkegren i Hedene i Västergötland.") - 1990:3 s 19.

Härshammar Elis "Vikbolandet. Frälsefolk och jordaskiften under medeltiden." - 1993:2 s 19.

Härshammar Elis "Frälsefolk och jordaskiften under medeltiden." Supplement och register 120 s - 1994:1 s 20-21.

Härshammar Elis "Ur folkungaättens diplomatarier" - 1997:5 s 30.

Höglund Anders "Bilder ur Rudskoga sockens historia." Karlstad 1982 54 s - 1983:1 s 20.

Höglund Anders "Mikrofilm och arkivkatalog. Rudskoga i Värmland." Kristinehamn 1984 92 s - 1985:3 s 9

Höglund Anders "Släkt- och soldatnamnsregister för Rudskoga socken 1851-1895." Kristinehamn 1985 68 s - 1986:2 s 16.

Högmark Bergman Christina "Fädernegårdarna. En berättelse om det spännande livet i Källstorp, om förfäderna, om gårdarna, om förändringen 1700-1993." Oskarshamn 1993 230 s - 1994:3 s 26.

Höjenberg Ulla "En gammal gård på slätten. En bok om att gräva där man bor." Hallsberg 1995 78 s - 1996 s 35.

Højrup Knud "Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hendes Slægt." Forlaget Agena - 1996:5 s 38.

Idofsson Sven-Inge "KGF-nytt" nr 2 Kronobergs Genealogiska Förening - 1983:4 s 21.

Ingeborn Torsten "Takebarn - en studie över utpensioneringen av fosterbarn från Göteborg under åren 1800-1920." - 1993:3 s 23.

Ingman Agnar "Glasfors-Hillringsbergs bruks historia." Föreningen Glavasamlingarna Karlstad 1987 238 s - 1987:2 s 18-19.

Isacson Maths och Ternhag Gunnar "Fem tusen man från dalorten sprang. Lokalhistoriska perspektiv på 1743 års daluppror." Dalarnas hembygdsbok 1993, Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund Malung 1993 259 s - 1993:4 s 23.

Isacson Maths "Hedemora - folk och bygd" Gidlunds förlag Hedemora 1996 313 s - 1997:3 s 26.

Isberg Henning A "Mellan åarna. Från Skivarpsån till Nybroån och Kabusaån." Simrishamn 1986 152 s - 1987:2 21.

Ivarsson Solveig "Den gamla kyrkogården, Vad säga de fredliga vårdar?" 19 s. - 1992:4 s 18.

Jacobsson G, Strandberg C m fl "Olofsfors bruk 1764-1894." Nordmaling 1992 - 1993:1 s 20.

Jakobsson Svante och Jakobsson Sten W "Orons och förtviflans gerningar, ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och barnsbörds skull. Stockholmsförhållanden 1887 t o m 1901." Kommittén för stockholmsforskning, nr 74, Borås 1987 - 1990:4 s 13.

Janson Sven E L "De 64 numrerade torpen under Stafsjö bruk, torpare och bruksarbetare m fl 1886-90." - 1994:2 s 24.

Jansson Arne, Andersson Palm Lennart och Söderberg Johan "Dagligt bröd i onda tider. Priser och löner i Stockholm och Västsverige 1500-1770." Götene 1991 202 s - 1992:4 ds 18.

Johannesson Karl Einar "Från fogdegård till Gävle slott." - 1990:4 s 15.

Johannesson Gösta "Ett barnamord på 1700-talet. Dödsdomen mot Börit Nilsdotter från Flötane i Västra Fågelvik 1767." Ed 1982 31 s - 1982:4 s 20.

Johanson Keith A och Rainty Malcolm R "Genealogical Research Directory. National & International. 1986 & Guide to Genealogical Societies." Australien 784 s - 1986:2 s 16.

Johanson Ulla "Rik eller fattig? Personforskning i arkivbestånd från Stockholms stad och län." Stockholms stads-arkiv Stockholm 1995 68 s - 1995:4 s 29-30.

Johansson Bernt "Glossbosläkten Jonas Larsson. 200 år - 400 ättlingar." 38 s - 1985:4 s 20.

Johansson Bernt "Styfsläkten från Örslösa." Del 1 1984 52 s - 1985:4 s 20.

Johansson Bertil "Brålandaboken. Brålanda, Gestad och Sundals-Ryr - Tre socknar på Dal." Två delar, Vänersborg 1975 546 s resp Uddevalla 1984 662 s - 1984:4 s 18-19.

Johansson Carl-Erik och Rådahl Stig "Register för släkt- och hembygdsforskare." Stockholm 1985 63 s - 1985:3 s 13.

Johansson Egil "Kyrkböckerna berättar." Stockholm 1983 128 s - 1984:4 s 21.

Johansson Eric "Lars Andersson Dagbok från Upphärad 1860-64." Vårgårda 1992 - 1993:2 s 18.

Johansson Inga-Lill "Hälsobostäder åt alla" - 1997:5 s 30.

Johansson Ingrid "Bilder af Värmskog" Värmskogs hembygdsförening 155 s - 1997:1 s 26.

Johansson Ingrid "Bedarön förr" En historik om Bedarön och fiskeperioden 1910-50. Stockholm 1996 103 s - 1997:3 s 29.

Johansson Ivan "Torp och torpare i Gillberga. I. Björnö." Säffle 1983 56 s - 1983:4 s 20.

Johansson Ivan "Torp och torpare i Gillberga. II. Häljebol, Hällsbäck och Magnebyn" Karlstad 76 s - 1985:1 s 19.

Johansson Ivan "Torp och torpare i Gillberga." Tredje häftet 1986 124 s - 1987:2 s 16.

Johansson Urban "Bomärken i Roslagen." artikel i Anbladet nr 31 (febr 1989) Norrtälje Släktforskarförening - 1990:1 s 19.

Johansson Östen "På Gibsons tid. Människoöden i ett brukssamhälle." Partille 1987 352 s - 1990:1 s 18.

Johnsson Gunlög "Släkten Lundberg från Granboda i Lemland." Ålands Folkminnesförbund Mariehamn 1987 79 s - 1988:1 s 21.

Johnson Keith A och Sainty Malcolm R "Genealogical Research Directory mid 1984." North Sydney Australia 1984 455 s - 1984:3 s 17.

Johnson Keith A och Sainty Malcolm R "Genealogical Research Directory. Regional & International. 1985 & Guide to Genealogical Societies." 680 s - 1985:3 s 10.

Johnson Keith och Sainty Malcolm "Genealogical Research Directory." (GRD) vol 10 936 s - 1991:2 s 18.

Jones Henry Z (Hank) "Psychic Roots" del II More Psychic Roots. Genealogical Publishing Company 1997 - 1997:5 s 30.

Jonson Erik "Skärgårdskriget. Rysshärjningarna 1719." Rabén & Sjögren andra uppl 1990 - 1990:6 s 14.

Jonsson Gunnar "Värmlands Släktforskarkatalog." Värmlands Släktforskarförening 65 s - 1995:2 s 26.

Jonsson Paul "Historik och släktkrönika över Ottsjöns och Wäster-Ottsjöns byar." Föllinge hembygdsförenings skriftserie del XI Östersund 1988 168 s - 1990:4 s 14.

Jonsson Ragnar och Emrin Ingvar "Torp och stugor under Berga och Huseby i Högsby socken." Oskarshamn 1984 184 s - 1988:2 s 16.

Junhall K G "Några Påste-Bönder, Prester och Dannemän från Kindhz, Mo och Redwägz härader." 172 s - 1993:4 s 26.

Junhall K G "Strengberg - en släktutredning" 1996 192 s - 1997:1 s 27.

Jöhnemark Lennart "Minnesbilder och hörsägner från Jönviks by efter Torsten Jöhnemark." Borlänge 1992 - 1995:2 s 24.

Kankaanpää Matti J "Keuruun vanhimmat rippikirjat." Genealogiska samfundet i Finland skrift nr 41 327 s - 1988:4 s 17.

Kankaanpää Matti J "Gummerus-Pihkalan suku." Genealogiska Samfundet i Finland Jyväskylä 1992 407 s - 1993:1 s 21.

Karlsson Hans "Familjer i Svarteborg socken." 1990 358 s - 1991:4 s 22.

Karlsson Hans "Familjer i Bärfendal socken." 11 s - 1991:4 s 22.

Karlsson Hans "Familjer i Håby socken." 1990 100 s - 1991:4 s 22.

Karlsson Hans "Familjer i Foss socken från 1600-talet t o m 1833" 1996 314 s - 1997:1 s 28-29.

Kjellander Rune "Familjen Hoyer i Schleswig-Holstein och Sverige." 1986 126 s - 1987:3 s 16.

Kjellander Rune "Familjen Hoyer i Schleswig-Holstein och Sverige." andra uppl Värmdö 1988 154 s - 1989:4 s 19.

Kjellberg Knut "Den lilla byns historia. Bråten i Grums kommun." Vårgårda 1980 47 s - 1982:2 s 22-23.

Kollberg Ludvig "Släkten Machum och det grönglaserade huset." (särtryck) ur Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1983 s 18-29 - 1984:3 s 18.

Kumm Elfred "Indelt soldat och rotebonde." faksimil Stockholm 1989 251 s - 1989:3 s 31.

Kunnas Mauri "Hemma på Jyckeberga." Rabén & Sjögren 1982-83 40 s - 1984:3 s 17-18.

Kunnas Mauri "Jyckebergare i stan." Rabén & Sjögren 1982-83 40 s - 1984:3 s 17-18.

Käldman Brita "Ättlingar till Henrik Upgård, nybyggare i Långvik Rangsby i Närpes." Vasanejdens släktforskare årsbok nr 10 Vasa Finland 440 s - 1995:1 s 22.

Lager-Kromnow "Att vara stockholmare på 1560-talet." Stockholm 1992 367 s - 1994:2 s 23-24.

Lagercrantz Catherine "Resedagbok från England 1788 av Anna Johanna Grill" Bokförlaget Atlantis AB 1997 195 s - 1997:5 s 26-27.

Lagerkranz Gunnar "Svenska sjukdomsnamn i gångna tider." Andra upplagan. Eskilstuna 1983 135 s - 1983:4 s 20.

Lagerkranz Gunnar "Svenska sjukdomsnamn i gångna tider." 3:e omarbetade uppl Göteborg 1988 143 s - 1988:4 s 15.

Lagevik Elsa "De röda ladornas folk. Utvandrare från Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 1851-1863." 328 s - 1996:4 s 28-29.

Larsson Ingvar m fl "Torp i Dalby. Torpinventering gjord 1979-84." 241 s - 1985:1 s 19.

Larsson Jan och Hasslev Siv "Västmanlands län i litteraturen. En bibliografi t o m 1989." Västerås kulturnämnds skriftserie nr 33 1996 459 s - 1996:5 s 36.

Larsson Kenneth "Finnättlingar från Slobyn" (Jöran Simonssons ättlingar) del 1 Arvika 1996 430 s - 1997:1 s 29-30.

Larsson (senare namnändrat till Olofsson) Kjerstin "Anna-Stina och Svante Andreasson, Skattegården, Eggvena. Släktförteckning i sex generationer." Lidköping 1986 45 s - 1991:4 s 23.

Larsson Laurentius "Ilingetorp, en liten by och dess bebyggare genom tiderna." Vadstena 1989 111 s - 1990:4 s 12.

Larsson Laurentius "Vägen till Vassmolösa. Brottmål från Södra Möre." 100 s - 1993:5 s 23.

Larsson Leif "Igelsta by i Söderbykarls socken." Norrtälje släktforskareförenings skriftserie Norrtälje 1990? 134 s - 1991:2 s 21.

Larsson Margareta "En ofärdig historia. Ett litet samhälles förflutna." Stålgårdens förlag HB Askeby Vadstena 1987 224 s - 1988:3 s 17.

Ledin Gunnel "Erik Fundin (1843-1932). Skapare av Härjedalens Fornminnesförening." Funäsdalen 1994 65 s - 1995:5 s 26.

Letey Marilyn R "From roots to branches. The story of the Charles Seaburg family." Riverside Kalifornien USA 1984 570 s - 1988:1 s 19-20.

Levenstam Thorsten "Almanackan som kulturbärare." Lund 1984 144 s - 1985:3 s 10.

Lext Gösta "Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946." Göteborg 1984 383 s - 1985:1 s 16-18.

Lidén Bengt och Lindqvist Lennart "Släktforskarförteckning för Medelpad 1981" 1982 - 1982:2 s 20.

Liljeroth Göran "GUM - Svea rikes navel." Karlstedts Bokhandel Skövde, tr Skövde 1985 112 s - 1986:1 s 19.

Lindahl Elder M "Retracing their steps." Pendleton Creek Publications, Lake Bluff Illinois USA - 1993:4 s 26.

Lindahl Karl F "Brunskogsfinnarna" Brunskogs hembygdsförening och Press förlag Karlstad 1982 225 s - 1982:4 s 22-23.

Lindberg Gunilla "Det började vid Delaware" Riksförbundet för Hembygdsvård årsbok 1986 Karlskrona 1986 168 s - 1988:2 s 14.

Lindberg Gunilla "Fägata, Husdjuren som levande kulturminnen." Riksförbundet för Hembygdsvård årsbok 1987 160 s - 1988:4 s 14.

Lindbergh Nils "Stångenässläkter." första delen Bro socken i Bohuslän 1987 506 s - 1988:1 s 19.

Lindbergh Nils "Stångenäs-släkter." andra delen Brastads socken - 1990:3 s 19.

Lindbergh Nils "Normander, langobarder och påvar eller Ett strandhugg i Viken och dess världshistoriska följder." Stockholm 1992 78 s - 1993:2 s 17.

Lindblom Kjell "Vallonsläkter under 1600-talet. Del 1 Allard-Guillaume." Stockholm 1989 286 s - 1990:2 s 21.

Lindblom Kjell "Vallonsläkter under 1600-talet." Del 2. De Hameaux-Vincent. Stockholm 1990 296 s - 1990:6 s 14.

Lindblom Kjell och Thorsell Elisabeth "Prästens lilla kråka" 72 s - 1997:4 s 27-28.

Lindegren Jan "Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640." Studia Historica Upsaliensia Uppsala 1980 325 s - 1982:4 s 20-21.

Lindén Bengt och Lindqvist Lennart "Släktforskarförteckning för Medelpad. Supplement 1982." Midälva Genealogiska Förening Sundsvall 1982 - 1983:3 s 28.

Lindén Joakim "Min barndoms Blidsberg på 1880-talet." Blidsbergs hembygdsförening - 1988:2 s 14-15.

Linderholm Helmer "Där bergsman var kung" Tiden Stockholm 1982 185 s - 1982:3 s 21.

Lindgren Gunnar och Sandström Anders m fl "Per Clemtsson och hans ättlingar. Anteckningar kring en gammal Norrbottenssläkt." Luleå 1984 224 s - 1989:1 s 21.

Lindholm Erik "Klockaren-vallfart i tid och rum." Joen klockares förlag Huddinge 1993 240 s - 1995:2 s 26.

Lindmark Elof "Byarna kring Skellefteå stad. Band I. Sörböle och Norrböle." Missenträsk 1987 284 s - 1989:4 s 18.

Lindqvist Sune "En östgötasläkt." - 1994:2 s 24.

Lindqvist Staffan "Släkthistorisk litteratur om gamla Ragunda tingslag." artikel i JIS-nytt nr 41 (apr 1990) Jämtlands släktforskareförening - 1990:5 s 15.

Lindroth Jan "Svensk Arkivbibliografi 1960-1979." Svenska Arkivsamfundet Stockholm - 1983:1 s 20.

Lindroth P Gunnar "Att pulsa i fallna löv." 1993 - 1996:1 s 26.

Lindskog P E "Försök till en korrt beskrifning om Skara stift." Faksimil av 1812-16 års utgåva. Carl Zackariasson Ed 631 s - 1986:1 s 18.

Lindstedt Cronberg Marie "Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880" Lund 1997 316 s - 1997:4 s 28.

Lindström Jan "Resebrev från Nordamerika. I Krokvågemigranterna spår." 62 s - 1996:1 s 24-25.

Lindström Gustav Adolf "Boktryckarsläkten Lindström." Kulturföreningen Memoria Växjö 3/1992 - 1995:3 s 26.

Lindälv Elof och Adolfsson Ingun "Lindströmsgården i Älvsåker och nordhalländsk hembygd." Göteborg 1988 128 s - 1989:3 s 27.

Linnarud Arne "Suhoinen. De äldsta grenarna av en värmlands-finsk släkt med stamtavlor fram till våra dagar." Ystad 1987 32 s - 1988:1 s 19.

Linnarud Arne "Födda, Vigda och Döda i Sunne församling 1669-1721." Sunne kulturnämnd 1990 160 s - 1991:1 s 29.

Lintrup Jojje "Latin för släktforskare." 10 s - 1996:4 s 29.

Ljungmark Lars "Svenskarna i Winnipeg." Emigrant Institutets Vänners skrift nr 5 Växjö 1994 241 s - 1995:2 s 23.

Ljungström Jan G "Den indelte soldaten - en presentation av soldatlivet förr." Gävle 1988 64 s - 1990:4 s 14.

Lorin Olle "Glimtar ur Lorinska levnadsöden" Torshälla - 1997:3 s 29.

Losman Beata "Okända kvinnors röst. Landsbygdskvinnor i 1800-talets Värmland." Göteborg 1983 52 s - 1984:3 s 17.

Losman Beata "Kvinnor, män och barn på 1800-talets svenska landsbygd. Livsöden för människor födda i Väse församling Värmland 1800-1840." Göteborg 1986 - 1987:4 s 20-21.

Losman Beata "Kvinnoröster ur arkiven." Landsarkivet i Göteborg, Göteborg 1993 89 s - 1993:3 s 22.

Ludwig Walther "Die Kröll von Grimmenstein oder die Aflösung genealogischer Fiktionen." Van den Hoeck & Ruprecht Göttingen 1984 145 s - 1985:4 s 18.

Ludwig Walther "Georg Günther Kröll und der Hof Bemberg bei Gerabronn." särtryck ur Historischer Verein für Württenbergisch Franken Jahrbuch 1985 - 1985:4 s 18.

Lundahl Ivar "Ortnamnen i Skaraborgs län XVIII:3. Register 2. Register över senare leder. Förkortningar i delarna I-XVIII." Ortnamnsarkivet i Uppsala, Lund 1981 67 s - 1984:4 s 21.

Lundberg Gunilla "Sicken turk. Om invandrarnas svenska historia." Riksförbundet för Hembygdsvård årsbok 1990 Jönköping 1990 192 s - 1991:5 s 25.

Lundberg Patrik och Pettersson Anders - "Pehr Pehrsson Unge i Innanbäcken, varifrån kom han? artikel i Kalix forskarnytt nr 3 1990 Kalixbygdens forskarförening - 1991:1 s 31.

Lundell Åke ("Sockenbibliografi för Segerstad.") skrift nr 1 Segerstads hembygdsförening 40 s - 1989:1 s 21.

Lundkvist Tyko "Öreälvens byar." Bokförlaget Angermannia 600 s - 1990:6 s 15.

Lunsjö Barbro "Släktforskarens Uppslagsbok" LT förlag 1996 122 s - 1997:4 s 27.

Lundström Gunda "Bygdeträsk - från Gustav Vasa till 1989." - 1990:6 s 15.

Lundström Gunda "Bygdeträsk från Gustav Vasa till 1989." Robertsfors 1990 390 s - 1993:2 s 18.

Lundström Ulf "Degerbyn från forntid till nutid." Skellefteå 1985 295 s - 1985:3 s 11.

Lunsjö Barbro "Tjugo handskriftestexter för släkt- och hembygdsforskare." Skånes Genealogiska Förbund - 1990:4 s 15.

Lööf LarsOlof "Smedsläkten Tolf genom tre sekler." Göteborg 1989 286 s - 1990:5 s 14.

Løøv Anders "Hede lappförsamlings husförhörslängd 1826-98" Trondheim 1996 - 1997:4 s 30.

Magnusson Claes-Göran "Mantalslängder för Ånimskogs socken 1628-1650." Upplands Väsby 1985 60 s - 1986:1 s 19.

Magnusson Claes-Göran "Ånimskogs sockens död- och begravningsböcker 1711-1750." Upplands Väsby 1987 104 s - 1990:2 s 20.

Magnusson Lars och Ohlsson Bror-Erik "Fristadsbor inför rätta." Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland Eskilstuna 1987 319 s - 1987:4 s 19.

Malmström Knut "Födelser i Fryksände församling 1707-1765" Sunne 1981 98 s - 1983:1 s 21.

Malmström Knut "Vigslar i Fryksände församling 1707-1860" Sunne 1981 79 s - 1983:1 s 21.

Marcusson Ada "Litteratur om Västernorrlands län. En bibliografisk förteckning över litteratur om Ångermanland 1941-1975 och om Medelpad fram till 1975." Umeå 1986 295 s - 1987:2 s 20.

Marelius Nils och Mellberg Gösta "Sveriges församlingar genom tiderna." Göteborg 1989 584 s - 1990:4 s 14.

Martensen-Larsen Oluf & Sørrig Kirsten "Familjemönster och personlighet." Legenda 1991 247 s - 1992:3 s 29.

Martindale Jean "Nils Alfred Andersson - en förrymd sjöman och hans australiska öde." Melbourne 1996 - 1996:2 s 27.

Mattsson Håkan "Om Anne Niels Degens i Vallda." artikel i Vår Bygd 1983, utgiven av Nordhallands hembygdsförening - 1984:4 s 20.

Mattsson Karl-Gustaf "Några axplock ur en Götenesläkt." Tibro 1983 21 s - 1984:2 s 14.

Mattsson Karl-Gustaf "Banevallsläkten." Tenhult 1984 262 s - 1984:4 s 21.

Mattsson Karl-Gustaf "Sven Helgessons ättlingar (ofullständig)" Huskvarna 1985 24 s - 1985:3 s 10.

Mattsson Karl-Gustaf "Kumlasläkter." Kumla 1992 140 s - 1994:1 s 20.

Mattsson K-G "Utdrag av efterlysta personer ur Länsstyrelsens (i Örebro läns) kungörelser 1859-61." 24 s - 1995:5 s 24.

Mattsson K-G "Kumlasläkter." - 1996:4 s 29.

Matz Edvard "Ramsberg." 248 s - 1990:3 s 19.

Melin Jan, Johansson Alf W och Hedenborg Susanna "Sveriges historia. Koncentrerad uppslagsbok - fakta, årtal, tabeller, kartor" Rabén Prisma 1997 338 s - 1997:5 s 27-28.

Mether Leif "Sukuhakemisto - Släktregister - Family Index." Genealogiska Samfundet i Finland Helsingfors 1992 166 s - 1993:1 s 19.

Modin Olle "En färg(j)stark karl." artikel i Alir-anor 3/1989 - 1990:4 s 15.

Molin Nils-Erik "Järnäs by - Järnäs Kråken och Järnäs Klubb med lotsplatsen." 1990 380 s - 1991:2 s 23.

Myckleby Pearson Eva Mildred "I remember! I remenber! Your viking heritage!." St Paul, Minnesota Usa 1989 340 s - 1991:5 s 24.

Möller Pontus "I Sverige ointroducerade grenar av ätten von Knorring" Svenska Släktföreningen von Knorring 1996 75 s - 1997:2 s 29-30.

Nelson Bruce K "The American Cousins. A Directory of Selected Descendats of Nils and Kerstin Knutsson." Ypsilanti, Michigan 1983 86 s - 1983:3 s 26.

Nilsson Allan T "Svenskt i USA." Göteborgs Historiska museum 1988 126 s - 1989:3 s 28-29.

Nilsson Birgitta "Människoöden i Borgeby på 1700-talet. Severin Schlüters nekrologer i Borgeby död- och begravningsböcker 1742-97." 1990 67 s - 1990:6 s 15.

Nilsson Christer "På spaning efter Samuel Stenvall." Kulturföreningen Memoria Växjö 5/1990 - 1995:3 s 26.

Nilsson Hasse "Kristineberg, en stadsdel i Borås." Borås 1990 147 s - 1995:5 s 25-26.

Nilsson Kaj-Gunnar "Rulla över Jönköpings gevärsfaktoris personal 1753." Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening Rotposten 1987:2 - 1988:2 s 14.

Nilsson Lars-Erik "Släkttavlan" nr 1 maj 1984 Staffanstorps Släktforskarförening. 31 s - 1984:3 s 16.

Nilsson Lars-Erik ("Släkten Viebke.") Släktföreningen Viebke - 1994:5 s 22.

Nilsson Per G "Gästgivareättlingarna från Everlöv." del II. Anders, Karnas och Elses avkomlingar. 1992 615 s - 1994:3 s 23.

Nilsson Per G "Hellestad nr 19-20, även kallat "Vasaholm." 204 s - 1994:3 s 25.

Nilsson Sven A "Krig och folkbokföring under svenskt 1600-tal." artikel i Scandia. Tidskrift för historisk forskning, bd 48, häfte 1, 1982 s 5-29 - 1982:4 s 22.

Norberg Anders m fl "Tvåkammarriksdagen 1867-1970. Ledamöter och valkretsar." Del 1 Stockholms stad, Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län 1988 495 s , del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Hallands län 1985 440 s, del 3 Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län, 1987 320 s, del 4 Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län 1990 560 s - 1990:6 s 14.

Norberg Evert "Lövvik. Sammanställning av Lövviks bys historia från 1500-tal till nutid." 1989 116 s - 1990:5 s 14.

Nordlöf Margit och Arne "Byutredning om Allsta by, Nora sn." Ådalens Släktforskarförening 1994 56 s - 1994:5 s 19.

Nordmarker Hilmer "Stjälpet - den gamla bergslagsbyn." 1988 92 s - 1989:4 s 18-19.

Nordström Alf "Bergsmän & Brukspatroner." Gidlunds förlag 1987 - 1996:3 s 22.

Nordström Britt-Marie och Mannberg Ulf "Nylands by." Skellefteå/Skelleftehamn 1989 141 s - 1993:2 s 18.

Nordström John A "Klövedals Släkter intill 1727" - 1982:2 s 23.

Nordström Lena "Register till Nackaboken, Årgångarna 1-20 (1963-1982)" 178 s - 1985:4 s 17.

Nordström Stefan "Gener genom generationer" 1995 - 1997:1 s 30.

Norman Hans och Runblom Harald "Transatlantic connections. Nordic migration to the New World after 1800." Universitetsforlaget AS Oslo 1988? 335 s - 1991:2 s 23.

Nygren Greta "Gårdsjö - en sann Värmlandshistoria." 1991 272 s - 1995:5 s 24.

Nyholm Leo "Befolkningen i Jakobstad 1653-1754" Genealogiska Samfundet i Finland 51 Saarijärvi 1996 149 s - 1997:1 s 26.

Nyman Gunborg "Sörmland i Adolph Törneros brev, urval." Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland, årsbok 1994 237 s - 1994:4 s 28.

Olin Karl "Konga Härads Dombok" Del I och II 1614-1634 resp 1635-1645 Avdömda mål som berör Älmeboda socken. Kronobergs Genealogiska Förening 1996 89 resp 95 s - 1997:2 s 29.

Ohlsson Bror-Erik "Möt stadsarkivet i Eskilstuna." 1989 - 1990:2 s 23.

Ohlsson Bror-Erik "Överhet och allmänhet." Kronofogden i Rekarne fögderi under tidigt 1800-tal." Lokalhistoriska sällskapet i Norra Södermanland 1989 - 1991:2 s 20.

Olausson Peter "Forskarkatalog Värmland 1983." Karlstad 1983 152 s - 1983:4 s 21.

Olausson Peter "Häradsbladet." Gillbergs härads hembygdsföreningar - 1987:2 s 17.

Olausson Peter "Boken om Långserud." Långseruds hembygdsförening Karlstad 1986 350 s - 1987:3 s 17.

Olausson Peter "Forskarkatalog Värmland 1988." Värmlands läns bildningsförbund 269 s - 1989:3 s 26.

Olausson Peter "Vid Glafsfjordens stränder. Beskrivning över Stavnäs socken år 1849 av lantmätaren Bengt Adolf Zetterberg." Karlstad 1988 59 s - 1990:5 s 14-15.

Olofsson Leif "Gårdar och byar i Stora Skedvi socken." Säter 1993 - 1994:1 s 19-20.

Olofsson Sture "Öckerö kyrkobok 1684-1746." Öarnas Släktforskarförening 1993 97 s - 1994:1 s 19.

Olsson Jan och Berglund Torsten "Vigde i Hållnäs församling i Uppsala län 1664-1724." 1985 50 s - 1987:2 s 18.

Olsson Kjell "Det gotländska båtsmanshållet 1646-1887." Ödins förlag, Hanseproduktion AB Visby 1993 119 s - 1993:3 s 22.

Olsson Knut "Bygdehistorier från Södra Ny." Skoghall 1992 577 s - 1993:4 s 24-25.

Olsson Leif "Gårdsnamn och byar i Husby socken i Dalarna." sjunde häftet Husby sockenbokskommitté Hedemora 1982 - 1992:5 s 22.

Olsson Mari-Anne "Namnregister till Linköpings stifts herdaminne av Westerlund, Setterdahl och Meurling, band 1-4, häfte 1-2, Linköping 1915-1944." Stockholm 1982 96 s - 1983:4 s 18.

Olsson Mari-Anne "Svensk släktforskarförteckning 1984." Genealogiska Föreningen 15 Stockholm 1985 223 s - 1985:4 s 17-18.

Olsson Mari-Anne "Östgötska bouppteckningsregister." - 1987:4 s 19.

Olsson Mari-Anne "Ur östgötska hammarting 1700-05" Föreningen för smedsläktforskning 1997 66 s - 1997:4 s 26.

Olsson Nils William & Wikén Erik "Swedish Passenger Arrivals in the United states 1820-50." Stockholm 1995 628 s - 1996:1 s 23.

Olsson Nils William "Swedish American genealogist." Swenson Swedish Immigration Resarch Center Rock Island Illinois - 1996:3 s 24.

Olsson Sölve "Dannäs, en västbosocken." Dannäs hembygdsförening 1988 253 s - 1991:1 s 29.

Otterbjörk Roland "Svenska Förnamn." tredje uppl Svenska språknämnden 1994 214 s - 1994:5 s 21.

Palm Karl-Axel "Så gick det till i Nora." Hembygdsföreningen Noraskog Kumla 1991 - 1992:1 s 20.

Parming Dennis "Tierpsbor och bruksadel under 1600-1900-talen." - 1994:3 s 26.

Paul P-E "Anor och anförvanter." Åbo 1994 - 1995:1 s 22.

Pauli Ulf "Lantmäteri och kulturhistoria. Handbok i forskning i lantmäteriarkiv" 1981 49 s - 1983:1 s 21.

Person Dorothy Wooldridge "Person notes." - 1993:1 s 21.

Persson Anna-Lena "Fattigreglemente för Dalby socken 1863." 12 s - 1983:4 s 17.

Persson Gösta "Amerika och Västindien." - 1993:4 s 26.

Peterson Larry A "The Swedish settlements in Iowa." ny uppl Des Moines Iowa USA - 1994:1 s 22.

Peterson Lennart "Danmarkstrafiken." - 1995:4 s 30.

Pétursdottir Kristin H "Icelandic Genealogy. A Bibliography of Publications in Genealogy and Related fields." Reykjavik 1994 450 s - 1995:4 s 30.

Pladsen Phyllis och Huber Joseph C "Swedish Genealogical Dictionary." 3rd edition Minnesota 1995 150 s - 1996:4 s 26.

Porter Robert B "The Secret of Glader, Minnesota's oldest Swedish cemetery." Ancestors Center City Minnesota 229 s - 1991:2 s 22.

Prahl Egon "Möllorna i Vemmenhögs härad genom tiderna." Bokförlaget Scania Kristianstads Tryckeri 1994 216 s - 1995:2 s 24-25.

Pursche Werner "Borgmästare Erland Svensson. En storköpman i Vadstena 1632-1657." Föreningen Gamla Vadstena, Vadstena 1983 83 s - 1983:3 s 26.

Pursche Werner "Byggmästareämbetet i Stockholm 1700-1846." Stockholms byggmästareförening 1989 346 s - 1991:1 s 31.

Raneke Jan "Svenska Medeltidsvapen." I-II Lund 1982 899 resp 124 s - 1984:2 s 14.

Raneke Jan "Nordisk heraldisk terminologi." Lund 1987 96 s - 1988:4 s 15.

Ranius Allan "Biographica Minora. Förteckning över personversar och likpredikningar, tryckta i Linköping 1636-1970." Linköping 1987 364 s - 1988:2 s 16-17.

Ranius Allan "Bibliotekarie Wiede." - 1993:4 s 26.

Regeskog Gustaf "Järboadeln." 500 s - 1993:5 s 22.

Rehnberg Bertil "Släkten Rehnberg från Söderköping." Göteborg 1991 111 s - 1992:5 s 24.

Rehnberg Bertil "Tofta gård och Falkiska donationen i Morlanda" Ellös 1997 - 1997:3 s 27-28.

Renshult Henry "Folk och Fornt i Nydala." 1-6 - 1992:2 s 24.

Rentzhog Sten "Nils Månsson Mandelgren. Brev från en resande konstnär. Jämtland-Härjedalen 1868-1869" Heimbygda förlag/Jämtlands läns museum Östersund 1979 165 s - 1982:1 s 23.

Reuterswärd Elisabeth "Att söka sina utländska rötter. En vägledning till källor om invandring i svenska statliga myndigheters arkiv under 1900-talet." Landsarkivet i Lund skrift nr 4 70 s - 1996:4 s 27.

Ripa Carl-Erik "Ripa" (släktbok) - 1997:3 s 29.

Roberts Gary Boyd "Ancestors of American Presidents." 330 s - 1993:5 s 25.

Ros Einar "Söljeboken." Sölje bygdegårdsförening tr Arvika 119 s - 1987:2 s 20.

Rosenbahr Christer "Barnamörderskan Catharina Larsdotter (1779-1819)" - 1997:4 s 30.

Rosvall Ted "Bernadotte-ättlingar." Falköping 1992 128 s - 1993:2 s 17-18.

Rudberg Inger "Ett gammalt skolhus i Lund. Magleskolan 1836-1986." Lund 1987 392 s - 1988:4 s 16-17.

Rudberg Inger "Tre gårdar i Lund. Kring familjer och miljöer i 250 år." 160 s - 1996:1 s 25.

Runblom Harald "Emigrationen som massfenomen. Ett fortbildningsmaterial för historielärare" Skolöverstyrelsen Stockholm 1981 34 s - 1982:4 s 21.

Rydeberg Göran "Skatteköpen i Örebro län 1701-1809." Acta universitatis Upsaliensis. Studia historica Upsaliensia 141. Uppsala 1985 210 s - 1987:2 s 16.

Rydeman Stig "Från vallgosse till prost. Om Johan Rydeman (1796-1869) och hans verksamhet inom Odensjö pastorat." Vadstena 1987 55 s - 1990:1 s 18.

Rydeman Stig ("Näshult kyrka") - 1995:3 s 27.

Rydh Lars "Kyrkoherde Erik Rosenius i Sexdrega och några av hans ättlingar." andra upplagan 1982 70 s - 1983:4 s 20.

Rydh Lars "Olof Rosén - sexdregastudent i Greifswald, och hans brev till biskop Erik Benzelius." Svenljunga 1990 32 s - 1991:3 s 21.

Sahlström Nils "C A Gottlund Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne i Dalarne, Helsingland, Vestmanland och Vermland år 1817." Faksimil Falun 1984 - 1986:1 s 21.

Sallander Hans "Västgötska studenter vid universitetet i Dorpat under 1600-talet." Särtryck ur Västgötalitteratur 1981:1/2 Vara 1981 39 s. - 1984:3 s 17.

Samuelson Jan "Aristokrat eller förädlad bonde? Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611." Bibliotheca historica Lundensis, 77 Malmö 1993 361 s - 1994:5 s 19-20.

Sandahl Daniel "Släkten Sandahl från Kattorp i Habo" - 1997:5 s 30.

Sandberg Nils "Ätten Pepegoja. Ur en utdöd adlig västgötasläkts historia. av John Stårck." Föreningen för Västgötalitteratur Vara 1983 32 s - 1984:3 s 17.

Sandblad Birgitta "Ödestugu kyrkogård." artikel i medlemsbladet för Släktforskare i Uppland nr 4 1990 - 1990:6 s 15.

Sandblad Henrik "Bönder, borgare, präster och andra. En kulturhistorisk skildring kring släkten Sandblad." Göteborg 1988 365 s - 1990:5 s 15.

Schottenius Sture "Skotte Hans' Per och hans efterkommande." - 1996:5 s 38.

Scott Larry E "The Swedish Texans." Swedish American Historical Society Chicago USA 288 s - 1994:3 s 25.

Sederström Anita m fl "Krönikan." Runtuna Lids hembygdsförening i Södermanland 1988 40 s resp 1989 40 s - 1991:2 s 20.

Segland Karl-Gustav "Almanacka för 500 år - från år 1500 till år 2000. Almanacka - handbok - uppslagsbok." Enköping 1984 79 s - 1985:1 s 18.

Sikeborg Urban "Anteckningar om Sveriges släktregister och dess genealogier för 1500- och 1600-talen." artikel i Alir-anor nr 1 1990 Forskarföreningen Alir i Söderhamn - 1991:2 s 21-22.

Simon Bernice H "Swedish Mission Church of Youngstown, Ohio." Decorah, Iowa USA 1986 127 s - 1988:1 s 18.

Sjöberg Mats och Rydberg Gudrun "Himmel och havrejord. En bok om Bolstad, Erikstad och Grinstad." Del 1. Bolstads hembygdsförening. Vänersborg 1982 392 s - 1983:4 s 19.

Sjödin Sigurd "Viksjöbor 1500-1800." - 1990:6 s 15.

Sjöstedt Margareta "Barsebäck - en bygd i förvandling." Skånes genealogiska förbund - 1996:5 s 35-36.

Skillius Enar "Mo Härads kompani, ett västsmåländskt indelt kompani genom 200 år." Småländska Kulturbilder 1993-94, Meddelanden från Jönköpings läns Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings läns Museum LXIV Jönköping 1994 299 s - 1995:2 s 25.

Skogsjö Håkan "Släkten Bexelius" Tredje upplagan tr Karlstad 1984 86 s - 1985:3 s 11.

Skogsjö Håkan "Familjer och gårdar i Lumparland. Ålands släktregister." del I 488 s - 1996:2 s 277.

Skånberg Tuve "Sövestads by och dess gamla fogdesläkt." 200 s - 1991:1 s 31.

Skånberg Tuve "Sövestads by och dess gamla fogdesläkt." Monitorförlaget Kristianstad 1990 206 s - 1993:3 s 21-22.

Skårud Fritz "Glavabor på 1600-talet" 33 s - 1985:3 s 12.

Sköld Ulla och Daniel "Västerås Släktforskarklubb. Forskarförteckning 1983." Västerås 1983 24 s - 1983:4 s 18.

Slycke Hans "En by i Östergötland under 500 år." Linköping 1992 291 s - 1992:5 s 23.

Sohlström Arne "Byn Knutsbo i Grytnäs socken." Västerås 1987 276 s - 1990:1 s 18.

Sparrlöf Göran "Stamfäder till Marbäcksgrenen av släkten Klint från Järsnäs." 57 s - 1985:4 s 19.

Spohr Oswald "Familiengeschichtliche Quellen" Franz Heinzmann Verlag Düsseldorf - 1982:4 s 21.

Stahre Nils-Gustaf m fl "Stockholms gatunamn" LiberFörlag Uppsala 1982 669 s - 1983:2 s 20.

Stavbom Tomas "Sätuna gård." Märsta/Stockholm 1992 116 s - 1993:1 s 19.

Steen Poul "Inholdsfortegnelse. Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1990." 400 s - 1994:2 s 26.

Stensby Jönsson Marie "Sikås - byn, gårdarna, släkterna 1500-1996" 1996 550 s - 1997:1 s 29.

Stierna Stig "Skelleftebygdens historia." Del 5. Den föränderliga skolan." Uppsala 1986 292 s - 1987:4 s 18-19.

Stjerna Henry "Dialektord från Asklandabygden." Vårgårda 1995 80 s - 1996:4 s 26.

Stoa Nils Johan och Sandberg Per-Øivind "Våre røtter. Håndbog i slektsgranskning før nybegynnere og viderekomne." J W Cappelens Forlag 1992 - 1994:2 s 23.

Strahlert Jan-Christer "Torsåsbygden under 1500-talet." 1989 26 s - 1990:5 s 15.

Strahlert Jan-Christer "Båtsmän i Torsås fram till år 1725." - 1993:4 s 26.

Strahlert Jan-Christer och Alriksson Tomas "Slätafly rote 1535-1800" - 1997:2 s 30.

Strahlert Jan-Christer och Alriksson Tomas "Binnaretorps rote" - 1997:4 s 30.

Streijffert Allan "Historien om Bergby gård." 1989 - 1990:2 s 23.

Strokirk Carl Gustaf "Ätten Strokerke De Strokerke von Strohkirch Strokirk under åtta århundraden." del 1: Medeltiden 1200 till 1600, Mecklenburg, Lübeck, Hansan och Sverige. Stockholm 1985 88 s -. 1987:1 s 20.

Strömdahl Ingvar "Farfarsfar" Malmö 1982 248 s - 1982:2 s 23.

Ståhl Harry "Ortnamnen i Hallands län. Del 3 Ortnamnen i norra Halland (Himle, Viske och Fjäre härader)" Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser A: Sveriges Ortnamn. Uppsala 1980 225 s - 1982:1 s 22-23.

Stålbom Göran "Svenska släkter." häfte I:2 (Släkt och Hävd 1985:5) Genealogiska föreningen Stockholm 1986 118 s - 1987:1 s 20.

Sundelius Nils "Uppländska släkttavlor. Ur 1600-talets domböcker i södra och mellersta Roslagen." Norrtälje 1987 152 s. - 1987:3 s 18.

Sundelius Nils "Sjuhundra Häradh. Domböcker 1601-1651." Norrtälje släktforskarförening i samarbete med Norrtälje kulturnämnd och Stockholms läns Hembygdsförbund, Norrtälje 1984 158 s - 1984:4 s 20.

Sundelius Nils "Siuhundra Häradh. Domböcker 1601-1651." Del II Faksimilutgåva. Norrtälje Släktforskarförening och Norrtälje Kulturnämnd 1985 211 s - 1986:1 s 21.

Sundelius Nils "Sylta i Estuna socken." artikel i Anbladet nr 31 (febr 1989) Norrtälje Släktforskarförening - 1990:1 s 19.

Sundelius Nils "Märlinge och Vemblinge by i Estuna socken." artikel i Anbladet nr 32 (juni 1989) Norrtälje Släktforskarförening - 1990:1 s 19.

Sundelius Nils och Faith-Ell Jan "Sjuhundra häradh. Domböcker 1660-1670" Norrtälje Släktforskarförening 9 Stockholm 1997 156 s - 1997:5 s 28.

Sundström Erik "Botkyrkabygd - från Mälarstrand till Österhav." Botkyrka Kulturnämnd 360 s - 1982:1 s 22.

Sundström Erik m fl "Botkyrkabygd - från Mälarstrand till Österhav." Botkyrka Kulturnämnd Östervåla 1982 357 s - 1982:3 s 21.

Svalenius Ivar "Rikskansliet i Sverige 1560-1592." Svenska Riksarkivet Stockholm 1991 290 s - 1993:5 s 23-24.

Svanberg Ingvar "Gästriklands sockenlappar." Artikel i Rig 4/86 Föreningen för svensk kulturhistoria - 1987:2 s 20-21.

Swansson-Soderquist Elnora "The boys from Salem, Narrative and Genealogy of Soderquist-Vallentin-Lagerstrom-Anderson Families." 1982 400 s - 1983:4 s 19.

Svanström Ivan "Torparna" LT:s förlag 1975 180 s - 1983:1 s 20.

Svanström Ivan "Byborna" LT:s förlag 1980 206 s - 1983:1 s 20.

Svanström Ivan "Sockenborna" LT:s förlag 1982 190 s - 1983:1 s 20.

Svensson Gunnel "Ekeby. En gotländsk socken genom 7 sekler." 1988 142 s - 1990:6 s 15.

Svensson Stig Olof "Kungl. Jönköpings regemente och Skillingaryd." Kamratföreningen vid norra Smålands regemente Eksjö 1989 208 s - 1990:1 s 17.

Svensson Åke "Mina nya vänner." Kulturföreningen Memoria Växjö 1989 8 s - 1990:2 s 19.

Svärling Sivert "Många blev borta av upplänningarna. Med Fasta och Esternas soldater - hemma och i fält - under 230 år, 1682-1912." Falköping 1994 291 s - 1995:3 s 23.

von Sydow Johan "Ulf och Kerstin Sparre och deras ättlingar." 120 s - 1995:3 s 23.

von Sydow Johan "Christian Fredrik von Sydows Ättlingar" Johan von Sydows förlag Göteborg 1997 560 s - 1997:2 s 29.

Synnelius Rune "Bonderyttarna Börje och Jonas och deras familjer, en släktkrönika från Vinköl, Skaraborgs län 1650-1750." Strängnäs 1994 118 s - 1995:2 s 25-26.

Söderberg Brita "Släktkrönika" tre delar Vänersborg 1981 187 s, Södertälje 1982 165 s och Stockholm 1984 248 s - 1985:3 s 10.

Södergren Bertil "Rabalder bland smeder vid Borkshults bruk." - 1996:3 s 24.

Södergren Bertil "Traska." 1996 - 1996:5 s 38.

Tamm Claës "Det började i Sachsen. Några bidrag till ätterna Tham och Tamms historia" Släktföreningen Tham och Tamm Göteborg 1995 70 s - 1997:3 s 29.

Tellefsen Terje P "Medlemsblad." Norsk Slektshistorisk Forening - 1987:3 s 19.

Tennemar Eskil m fl "Från Gästrikland 1996. Ett land likt himmelriket. Emigrationen via Gävle till Nordamerika vid mitten av 1800-talet" Gästriklands Kulturhistoriska Förenings meddelanden Gävle 1996 176 s - 1997:1 s 26-27.

Thomaeus Ivar "Släkten Thomaeus, Thomé, Thomée & Adelsköld." Norberg 1986 138 s - 1987:4 s 18.

Thorsell Elisabeth "Svenska släktkalendern 1989." volym 25 Stockholm 1989 407 s - 1990:4 s 12.

Thorsell Elisabeth "Svenska Släktkalendern 1992." Almqvist & Wiksell International Stockholm 1992 298 s - 1993:1 s 18.

Thorsell Elisabeth och Schenkmanis Ulf "Släktforskning - vägen till din egen historia." ICA Bokförlag 1993 160 s - 1994:4 s 27.

Thorsell Siv "Pershyttan i gamla tider." artikel i Södra Dalarnas Tidning den 2 mars 1985 - 1985:4 s 19.

Thorsell Siv "Gårdar och gårdsnamn i Vigges fjärding i Hedemora." Stockholm 1987 93 s - 1988:1 s 21.

Thott Åke "Släkten Thott under medeltiden." Lund 1983 208 s - 1984:2 s 14.

Thärnström Björn "Torparen Johan Fredrik Thärnström - förfäder och ättlingar. En släktkrönika." Stockholm 1983 81 s.

Tigerström Harald "Olof Langelius drar i fält." Informationsavdelningen I4/Fo 41 - 1990:5 s 15.

Torstensson Erland "Åkianismen - en småländsk väckelserörelse på 1780-talet." Växjö Stiftshistorisk Sällskap Östrabo, Malmö 1990 149 s - 1991:5 s 23.

Torwald Anita M och Rune "Bergum - en västgötasocken i omstridd gränsbygd." 1989 - 1990:2 s 23.

Troedsson Ingegerd "Släkten följa släktens gång. En krönika om Söfringsbo by i Garpenbergs socken från gångna tider fram till idag." 1993 - 1995:2 s 24.

Troedsson Ingegerd "Hakesta och Hacksta kyrkby i Hacksta socken i Trögds härad. Från äldsta tider fram till idag." I-II 357 s - 1996:1 s 25.

Troedsson Ingegerd "Mina fantastiska anmödrar" 1996 240 s - 1997:1 s 28.

Troedsson Ingegerd "Bensåsen - byn som försvann" 1997 203 s - 1997:2 s 27.

Trysdal Ulf ("Gravsten på Ringarums kyrkogård i Småland.") artikel i Wåra rötter nr 6 (nov 1989) Västerviks Släktforskarförening - 1990:1 s 19.

Trägårdh Kurt G "Släkten Trägårdh från Köpenhamn." Stockholm 1986 168 s - 1987:2 s 16.

Thunander Rudolf "Tusen brott i Småland." Högskolan i Växjö - 1990:5 s 15.

Tunander Rudolf "Förbjuden kärlek. Sexualbrott, kärleksmagi och kärleksbrev i 1600-talets Sverige." Stockholm 1992 153 s - 1993:4 s 25-26.

Turevik Stig "Tåby socken på Vikbolandet i Östergötrland." Tåby Hembygdsförening - 1992:5 s 25.

Tyft Helge "Naverstads husförhörslängder 1759-1900." 1850 s - 1995:3 s 25-26.

Tønnesen Allan "Heraldisk Tidskrift." Societas Heraldica Scandinavica (Heraldiska sällskapet) - 1988:1 s 19.

Ulvros Eva-Helen "Fruar och manseller. Kvinnor inom svensk borgerlighet." Historiska Media 1996 - 1996:4 s 26.

Wahlberg Evert "Nya indelningsverket, soldater och soldattorp i Lilla Malma socken." Malmköpingsortens hembygdsförening - 1990:1 s 19.

Wahlberg Ewert "Soldatnamn vid det indelta Södermanlands regemente." - 1990:2 s 23.

Wahlberg Evert och Lundberg Gustav "Soldater och båtsmän i Kärnbo och Mariefred." Mariefredsbygdens hembygdsförening skrift nr 9 - 1990:1 s 19.

Wahlberg Mats "Soldatnamnen i Våla härad" uppsats i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1981 Uppsala 1981 63 s - 1982 s 21.

Wahlberg Mats "Svenska soldatnamn." artikel i Studia Anthroponymica Scandinavica nr 8 1990 - 1991:1 s 31.

Wahlberg Mats "Uppsalas gatunamn." Uppsala 1994 382 s - 1995:5 s 26.

Wahlund Leif "Släkten Stenberg från Slogstorp i Hammarlunda" 1996 119 s - 1997:1 s 29.

Waldenström Stellan "Ortsnamnsförteckning för Västra Ämterviks socken." Västra Ämterviks Hembygdsförening 200 s - 1985:4 s 19.

Wallensteen-Jaeger Ruth "När seklet var ungt." LT:s förlag Falköping 1983 - 1984:2 s 14.

Wallerstedt Sven "Om borgmästarna och deras familjer i Alingsås de första hundra åren." artikel i Västgötagenealogen nr 3 1990 - 1991:1 s 31.

Wallgren Ulla-Britt "Petrus Steuchius samlade ättlingar" Sävedalen 1997 580 s - 1997:4 s 25.

Wallin Gränt "Utvandringen från Ytterlännäs socken 1880-1929." Ådalens släktforskarförening - 1996:5 s 38.

Wallin P Olof E "Descendants of John Symonds and Martha Florinda Ratsey of West Cowes, Isle of Wight." Stockholm 1983 20 s - 1984:2 s 13.

Wannerdt Arvid "Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler" Riksskatteverket 1982 48 s - 1983:3 s 27.

Warholm Johan Wilhelm "Skara stifts herdaminne." Faksimil Carl Zackariasson Ed, Munkedal 1984 624 resp 800 s - 1984:3 s 15.

von Warnstedt Christopher ("Klockringningar i Uppsala domkyrka på 1500-talet") publicerat i Släktforskare i Upplands Medlemsblad nr 2 1989 s 7-12 - 1990:2 s 19.

von Warnstedt Christopher "Krigsarkivet och släktforskaren." Storstockholms GF 1989 48 s - 1990:3 s 19.

von Warnstedt Christopher ("En mantalslängd för Södertälje") artikel i Södertälje-Probanden nr 94 (apr 1990) - 1990:5 s 15.

von Warnstedt Christopher "Något om släkten Bubb - adliga ätten Roderskölds ofrälse stamsläkt." artikel i Gästriklands GFs medlemsblad nr 3 1990 - 1991:1 s 31.

Vedung Siv "A Book Collector on the Texas Frontier." - 1993:4 s 26.

Wennerholm Owe "Arnhulta-släkten." artikel i KGF-nytt nr 29 (maj 1990) Kronobergs GF - 1990:6 s 15.

Werngren Nikolas "Dalahorses and Wasa knäckebröd" Rustibus förlag Södra Sandby 88 s - 1997:2 s 30.

Westerlund Ernst "Byar och folk" del 1, Ersmark Västerbottens Norra Fornminnesförening Skellefteå 1982 261 s - 1983:1 s 19-20.

Wetterholm Claes-Göran "Titanic." Båtdokumentationsgruppen Uddevalla 1988 296 s - 1991:2 s 19.

Wetterlund Claes-Göran "Skrufångaren Per Brahe." Göteborg 1989 188 s - 1990:4 s 14.

Wettesten Anna-Stina, Nilsson Rolf och Olofsson Sture "Öckerö kyrkobok 1737-1778." Öarnas Släktforskarförening 1994 114 s - 1994:5 s 20-21.

Wichman Holger "Landskapshandlingarna i kammararkivet. En introduktion inför samlingens nyförtecknande med särskild hänsyn till Smålands handlingar." (Särtryck) ur Meddelanden från Riksarkivet 1978-1979 Stockholm 1982 134 s - 1983:1 s 20-21.

Wieselgren Sigfrid "Minnen från mina fångvårdsår." Rönnels Antikvariat Stockholm, tr Göteborg 1992 95 s - 1993:2 s 19.

Vigerust Tore H "Christianias befolkning i manntall og regnskaber fra 1680-åra." artikel i Norsk Slekthistorisk Tidsskrift bind xxxxxc hefte III Oslo 1996 - 1996:4 s 29.

Wikell Rune "I minnen bevarat. Ett stycke folklivshistoria från Västra Harg." Två delar 1979, 1983 - 1984:3 s 18.

Wikell Rune "Längs östgötska bygdevägar." del 2 500 s - 1987:4 s 20.

Viksten Ernst och Marklund Oscar "Ostviks By genom tiderna." Skellefteå 1983 127 s - 1985:3 s 13.

Wikström Lars "Kalender över Ointroducerad Adels förening 1985." 400 s - 1986:2 s 14-15.

Wiktorsson Per-Axel och Odelman Eva "Dalslands Diplomatarium." Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund Åmål 1996 478 s - 1996:4 s 26.

Wilstadius Paul "Smolandi Upsalienses. Smålandsstudenterna i Uppsala på 1700-talet." Del VII. 1801-1844. Smålands Nation i Uppsala, Karlskrona 1990 - 1992:3 s 29.

Winberg Christer "Grenverket, studier rörande jord, släktskapssystem och ståndsprivilegier." Lund 1985 255 s - 1994:4 s 30.

Vincent Timothy Laitila och Tapio Rick "Finnish Genealogical Research." Finnish Americana New Brighton Minnesota USA 1994 190 s - 1995:3 s 24-25.

Wingborg Olle "Litteratur om Dalarna." 5te delen 1981-1990 Uppsala 1993 201 s - 1993:1 s 21.

Wingborg Olle "Tingsryds kommun." Smålands bibliografi, nr 2 Växjö - 1995:4 s 30.

Wingborg Olle "Linnébygdens litteratur - en bibliografi över Älmhults kommun." Smålands bibliografi nr 4 1996 91 s - 1996:5 s 37.

Winka Abraham "Kyrkogården berättar. Minnesskrift om Apelvikens kyrkogård." 1993 - 1994:3 s 23-24.

"Winroth Anders "Stockholms Stadsarkiv och släktforskaren. En handledning för forskare i Stockholms släkt- och personhistoria." - 1994:3 s 26.

Zacke Brita "Född 1791. Pojkar i Gamla Stan och Katrina för 200 år sedan." Stockholmiaförlag 1996 - 1996:2 s 27.

Zakariasson Carl med Åhlund-Efraimsson Monika "Häradsbladet för Vedbo härad" - 1988:1 s 18-19.

Zamore Gunnar "Släkten Zamore." Zamoreska Släktföreningen Kista 1993 414 s - 1995:3 s 23-24.

Zilliacus Kurt och Ådahl-Sundgren Ulla "Svenska ortnamn i Finland." Helsingfors 1984 112 s - 1988:4 s 17.

Åberg Alf "Folket i Nya Sverige." Natur och Kultur Stockholm 1987 198 s - 1988:1 s 18.

Åberg Alf "Häxorna. De stora trolldomsprocesserna i Sverige 1668-1676." - 1991:2 s 23.

Åberg Alf "Svenskarna under stjärnbanéret. Insatser under nordamerikanska inbördeskriget 1861-65." Natur och Kultur Lund 1994 251 s - 1994:5 s 21-22.

Åberg Kjell G "Tusen svenska hamrar och järnbruk, anlagda ca 1540-1870." 100 s - 1994:3 s 23.

Åberg Kjell G "Namn på socknar, härader, städer och län. Baklänges och framlängslistor." 1995 100 s - 1995:5 s 25.

Åkerlind Ingrid och Hökstrand Leif "Jakten på skräddarmästare C F Molander - 1991:1 s 31.

Åkerström Gun-Marie "(Om Per Andersson (1644-1729) från Råneå ättlingar)" Boden - 1997:4 s 30.

Åström Sven-Erik "Släkten Nylander 1631-1981. Tjärborgare i Uleåborg." Genealogiska Samfundet i Finland skrift nr 37 Helsingfors 1983 148 s - 1984:3 s 18.

Ödman Maj "När elströmmen kom till byn - svenskar berättar om hur tekniken kom in i deras liv" Rabén & Sjögren 1993 - 1997:1 s 30.

Öhman Sune "Partille sockens födelse- och dopbok, vigsel- och död- och begravningsbok 1687-1736 och Partille sockens födelse- och dopbok, vigsel- och död- och begravningsbok 1737-1828." 3 delar - 1994:5 s 22.

Öst Zyri och Hesselhielm Per "Torp och torparefamiljer under Källebergs gård i Åsbo socken." 1986 46 s - 1986:2 s 15-16.

Östman Arne "Familjetabeller för Gustav Adolfs socken 1726-1783." Sällskapet Gustavaforskning - 1996:2 s 28.


Utan angiven författare (redaktör motsv):

"1734 års lag." Institutet för rättshistorisk forskning nr XXXVII 1984 - 1993:4 s 26.

"Aarhus - Winther-Slaegten." - 1993:5 s 25.

"Adelskalendern 1992." 798 s - 1992:5 s 25.

"Adelskalendern 1995." Riddarhusdirektionen Norstedts tryckeri 800 s - 1995:1 s 22.

"Alla Kungens män" Stålgårdens förlag Askeby 1995 - 1997:2 s 30.

"Allarpsminnen." Ivetofta hembygdsförenings årsskrift 1989 Bromölla 1989 40 s - 1990:2 s 19.

"Amerikafällan." Landsarkivet i Östersund - 1990:3 s 19.

"AnRopet"Nr 1/1984 Storstockholms Genealogiska Förening - 1984:2 s 14.

"Andover. A family portrait 1879-1979." Lutherska kyrkan i Andover, Windom, Kansas, 1979 158 s - 1983:3 s 26.

"Anno Domini. Nohra stadz och bergslagz slektforskare bladh." nov 1982 och okt 1983 - 1983:4 s 20.

"Anor i Linköping." Linköping 1987 73 s - 1988:3 s 16-17.

"Arbetare, tjänstemän och lokalhistoria." Arkiv i väst 2 Landsarkivet i Göteborgs förlag 1991 - 1991:4 s 25.

"Arbetarhistoria" nr 34 (grävboken) - 1985:3 s 10-11.

"Archiv für Sippenforschung" nr 73-88 C A Starke Verlag Limburg 1979-1982 - 1985:3 s 8.

"Archivum. International review on archives." vol 36-38 1990-1992 - 1993:4 s 23-24.

"Arkiv, Samhälle och Forskning" Nr 1, 2, 3, 6 och 9 Svenska Arkivsamfundet 1953-1961 - 1983:1 s 20.

"Arkiv, Samhälle och Forskning." 1988 Svenska Arkivsamfundets skriftserie nr 30 Stockholm 1988 144 s - 1989:3 s 29.

"Arkiv, Samhälle och Forskning." Svenska arkivsamfundet - 1990:1 s 16.

"Arkiv, Samhälle och Forskning." 1989 Svenska arkivsamfundet Stockholm 1989 187 s - 1990:1 s 17.

"Arkiv, Samhälle och Forskning." 1991:3 Svenska Arkivsamfundet Stockholm - 1992:4 s 18.

"Arkiv, Samhälle och Forskning." 1992:2 Svenska Arkivsamfundet - 1993:1 s 21.

"Arkiv, Samhälle och Forskning." 1994:2 och 1994:3 Svenska Arkivsamfundet - 1995:2 s 26.

"Arkiv, Samhälle och Forskning" nr 2 1997 - 1997:3 s 29.

"Arkiv, Samhälle och Forskning" nr 1 1997 - 1997:4 s 30.

"Arkiv i Örebro län. En väg till vetande." Örebro stadsarkiv m fl Örebro 1984 159 s - 1984:3 s 17.

"Arkivkatalog för Örebro län." Folkrörelsernas Arkiv i Örebro län Örebro 1994 292 s - 1995:4 s 29.

"Arkivmagasinet." nr 1/88 Norska Riksarkivet - 1991:1 s 29.

"Arkivvetenskapliga studier." 6 Stockholm 1987 404 s - 1988:4 s 16.

"Arkivvetenskapliga studier." - 1990:1 s 16.

"Arta-Olofsgårdssläkten från Arta by, Fristad." Arta-Olovsgård Släktförening Viskafors 1995 578 s - 1995:4 s 27.

"Arte et Marte." årg 1993 Riddarhuset - 1993:5 s 25.

"Arte et Marte." 1994 - 1994:4 s 30.

"Arte et Marte 1997" - 1997:5 s 30.

"Asarum" årg 27 Asarums hembygdsförening - 1997:4 s 30.

"Axplock" Fem volymer med släktutredningar. Närpes släktforskare i Österbotten, Finland - 1991:2 s 23.

"BGF-nytt" okt 1983 Blekinge Genealogiska Förening 4 s - 1983:4 s 20.

"Bergslagsarkiv." Föreningen Bergslagsarkiv årg 1 1989 78 s - 1990:2 s 20-21.

"Bergslagsarkiv." 2 och 3 1990 resp 1991 Föreningen Bergslagsarkiv - 1992:5 s 22.

"Bergslagsarkiv." 5 - 1994:1 s 20.

"Bergslagsarkiv." 7:e årsboken - 1996:2 s 28.

"Biblioteks- och Arkivguide över lokalhistoriskt material i Östergötlands län." Linköpings Universitetsbibliotek 1987? 100 s - 1989:1 s 21.

"Billingsbygden" tionde årg Hembygdsföreningarna i Skövde kommun. Skövde 1983 - 1984:2 s 12-13.

"Billingsbygden 1988." Hembygdsföreningarna i Skövde kommun Falköping 1988 144 s - 1991:2 s 21.

"Billingsbygden 1993." Falköping 1993 - 1993:4 s 25.

"Biografiskt lexikon." häfte 136 Odeberg - Olavus Petri - 1993:2 s 17.

"Boda hemman i Kila socken." Kila östra bygdegårdsförening - 1989:1 s 20-21.

"Bohuslän 1983." Bohusläns Hembygdsförbund Uddevalla 1983 144 s - 1983:4 s 18.

"Bohuslän 1985." Bohusläns hembygdsförbund och Bohusläns museum Uddevalla 1985 159 s - 1985:4 s 20.

"Bohuslän 1993." Bohusläns hembygdsförbund och Bohusläns museum Uddevalla 1993 158 s - 1994:3 s 24.

"Boken om Kåge." Kåge tr Skellefteå 1988 264 s - 1990:2 s 19.

"Boken om Levide." 1989 238 s - 1990:6 s 15.

"Boken om Vamlingbo och Sundre" En sockenbokskommitté 382 s - 1997:4 s 26-27.

"Bokenäs hembygd." 5 årg 1989 70 s Bokenäs hembygdsförening - 1990:3 s 19.

"Boktryck i Sverige 500 år." Kungliga Biblioteket Stockholm 1983 80 s - 1983:4 s 19.

"Boliden möte 23-25 september 1989." Föreningen för Skellefteforskning Skellefteå 1989 51 s - 1993:2 s 18.

"Brommaboken 1992." Bromma Hembygdsförening årsskrift nr 63 - 1993:2 s 19.

"Brukshusen - en kulturmiljö." Ivetofta hembygdsförening årsskrift 1990 40 s - 1990:4 s 15.

"Bryggan" Nr 3/83 Samfundet Emigrantforskningens främjande Karlstad - 1983:4 s 18.

"Bya - Jälkarbyn - Utah." Hedemora 1992 - 1992:5 s 22.

"Bygd och natur" nr 3 1985 Riksförbundet för hembygdsvård - 1985:3 s 11.

"Båtsmän och Båtsmanstorp i Lundby." Lundby Hembygdsförenings skriftserie, nr 2 1991 - 1992:1 s 21.

"Böj ditt huvud, träd försiktigt .." Bolstads Hembygdsförening 1936-1986. En minnesskrift." Bolstads Hembygdsförening 1987 127 s - 1988:1 s 21.

"Catharina E Lagerhjelms räkenskaper på Malmsjö gård 1816-20." Grödinge Hembygdsförening - 1993:4 s 26.

"Dackebygd." årg 1994 Vissefjärda Hembygdsförening - 1995:1 s 20.

"Daedalus 1992." Tekniska muséets årsbok sextionde årg Uddevalla 1991 200 s - 1992:1 s 20.

"Daedalus 1995." Tekniska Museets Vänners årsskrift - 1996:2 s 26.

"Dalregementets personhistoria, 1: 1542-1699." Falun 1984 548 s - 1985:4 s 19-20.

"Dalregementets historia." del 2 1700-1799 1989 736 s - 1990:2 s 23.

"De enskilda arkiven" RA-nytt nr 40 - 1983:2 s 21.

"Diplomatarium Suecanum. Svenskt Diplomatarium." Sjunde Bandet, Tredje häftet, 1358, Riksarkivet Stockholm 1982 147 s - 1983:2 s 20.

"Du som är lärare i historia." StorStockholms Genealogiska Förening - 1992:5 s 25.

"(Elleholm)" Blekinge Släktforskarförening - 1997:4 s 30.

"En bok om Kisa socken." 4de delen Kisa sockenbokskommitté - 1990:5 s 15.

"En inventering av torp och backstugor i Tranum samt Tranum mellan åren 1900-1960" Torpinventerarna i Tranum Tranum 1995 228 s - 1997:2 s 28-29.

"En vandring på S:t Eskils kyrkogård." Kyrkogårdsförvaltningen 1987 - 1990:3 s 19.

"Ett och annat från Pershyttan i gången tid." nr 9 Nora 1991 60 s - 1992:1 s 20.

"Ett folk börjar skolan." Föreningen för svensk undervisningshistoria." Uddevalla 1992 243 s - 1993:2 s 19.

"Fakta om folkvalda. Riksdagen 1985-1988." Riksdagens förvaltningskontor. Falköping 1986 349 s - 1987:3 s 19.

"Falbygdsanor." Falbygdens Släktforskarförenings första årsskrift 1991 - 1992:5 s 25.

"Fataburen 1988." årsbok för Nordiska Museet och Skansen 289 s - 1990:5 s 15.

"Fataburen 1989." Nordiska museets årsbok. 1989 215 s - 1991:2 s 23.

"Fataburen 1993." Nordiska Museets och Skansens årsbok - 1994:1 s 20.

"Finnkultur." Solør-Värmlands Finnkulturförening - 1984:2 s 13.

"Folkets Historia." nr 1992:1 och 1992:4 Riksföreningen för Folkets Historia - 1993:4 s 26.

"Folklivsforskning vid Stockholms universitet 1975-80." 88 s - 1989:1 s 18.

"Folklivsforskning vid Stockholms universitet 1981-86." 90 s - 1989:1 s 18.

"Folkrörelse- & föreningsguiden." Referensgruppen för folkrörelsefrågor inom Civildepartementet Göteborg 1986 427 s - 1986:1 s 20.

"Folkrörelsearkiven" RA-nytt nr 2 68 s - 1983:2 s 21.

"Forskarförteckning 1986." Örebro Släktforskare - 1987:2 s 18.

"Forskarförteckning för släkt- och hembygdsforskning i Norrtälje Kommun 1982" Norrtälje 1982 50 s - 1983:2 s 21.

"Forskarkatalog 1984." Skaraborgs Släktforskarförbund 52 s - 1984:4 s 21.

"Forskarkatalog 1987." Skövde Genealogiska Förening Skövde 1987 44 s - 1987:4 s 18.

"Forskarkatalog för Västergötland 1992." Västgöta Genealogiska Förening 224 s - 1993:4 s 26.

"Frykerud I" Frykeruds Hembygdsförening 397 s - 1985:3 s 11-12.

"Frykerud II. En bygd i förvandling." Stiftelsen Frykeruds historia Karlstad 1988 605 s - 1990:2 s 20.

"Från adelsbrev till automobil." Arkiv i väst nr 1. Landsarkivet i Göteborg 1986 189 s - 1987:2 s 19.

"Från bergslag och bondebygd 1992. Vi sjöng nästan jämnt." Örebro Läns Hembygdsförbund - 1993:2 s 19.

"Från Borås och de sju häraderna 1993." Kulturhistoriska Föreningen Borås 1993 124 s - 1994:2 s 24.

"Från kust och stift." Göteborgs Stiftshistoriska sällskap 1993 - 1994:5 s 22.

"För brödfödans skull" Folkare Släktforskarförening 2 1997 - 1997:4 s 30.

"Förkortad beskrivning av öde boplatser i Ullene socken." 2:a uppl 1981 ca 30 s - 1986:1 s 19.

"Gallra rätt!" Näringslivets Arkivråd Stockholm 1986 93 s - 1987:2 s 18.

"Gamla Hvitfeldtares årsbok 1983" Göteborg 1983 67 s - 1983:4 s 17.

"Genealogica & Heraldica. Report of the 20th International Congress of Genealogical and Heraldic sciences" - 1997:2 s 30.

"Genealogica Betuliensis." Björklingebygdens Släktforskareförening - 1988:1 s 20-21.

"Genealogica Sursilliana." - 1996:1 s 26.

"Genealogical Research Directory 1987" 860 s - 1987:4 s 19.

"Genealogie" Deutschen Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände und der Abteilung Genealogie und Heraldik im Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine. 1980-1983 - 1985:3 s 9.

"Genealogisches Jahrbuch" Zentralstelle für Personen- und Familiengeschichte Berlin 1980-1983 - 1985:3 s 8.

"Genealogiska Föreningen 1933-1983. Jubileumsskrift." Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen 13 Stockholm 1983 125 s - 1983:2 s 19.

"Genealogist's Magazine." 3/93 - 1994:1 s 20.

"Genealogist's Magazine." sept 1994 - 1995:2 s 26.

"Genklang" II:6 (jan 1996) Ovansiljans släktforskare - 1996:1 s 26.

"Genos." Genealogiska Samfundet i Finland - 1989:1 s 16-17.

"Genos." 1994:4 Genealogiska Samfundet i Finland - 1995:1 s 22.

"Genos." 1995:3 - 1995:5 s 26.

"Genos." 1/96 - 1996:2 s 28.

"GF-Aktuellt" Nr 59 april 1984 Genealogiska Föreningen Stockholm - 1984:2 s 14.

"Gotländskt Arkiv 93." Föreningen Gotlands Fornvänner - 1994:1 s 20.

"Gotländskt Arkiv 1996" Gotlands Fornvänner - 1997:1 s 30.

"Gravstensinventering Lundby gamla kyrkogård 11989." 15 s - 1990:4 s 15.

"Grytboken." Nynäshamn 1992 99 s - 1993:1 s 21.

"(Guide över bibliotek och andra forskarställen.)" Folkare Släktforskarförening - 1994:1 s 20.

"Gydhingen." 1990:1 Göinge släkt- och hembygdsforskarförening 12 s - 1990:6 s 15.

"Gård och släkt." årg 1996 Tryserum Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse. - 1996:3 s 24.

"Gårdar och torp i Skogsbygden." Skogsbygdens Hembygdsförening Alingsås 1995 - 1996:2 s 25.

"Gårdsarkiv i Ånimskogs sn." Kommunarkivet i Åmål, Åmål 1992 114 s - 1992:5 s 23-24.

"Göteborgaren och kyrkan - i tro och handling. Göteborgs kyrkliga samfällighet 1883-1983" Göteborg 1983 165 s - 1983:3 s 27-28.

"Göteborgs-Emigranten 1." Kungälv 1988 111 s - 1988:3 s 17.

"Göteborgs-Emigranten 2." Förlag Göteborgs-Emigranten 124 s - 1991:2 s 18.

"Göteborgs-Emigranten 3." Landsarkivet i Göteborg, Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Riksföreningen Sverigekontakt och Göteborgs kommun Uddevalla 1992 - 1993:1 s 19.

"Göteborgs-Emigranten 4." Göteborgs-Emigranten Uddevalla 1994 160 s - 1995:1 s 21-22.

"Hamre bys gårdstomter." Hedemora Tryck AB 1992 294 s - 1992:5 s 24.

"Hantverk i Sverige." LTs förlag i samarbete med Nordiska museet. 1989 413 s - 1991:1 s 31.

"Hellenika." nr 1/93 Svenska Atheninstitutets Vänner - 1993:2 s 19.

"Hellenika." nr 67 (1/94) Svenska Atheninstitutets Vänner - 1994:5 s 22.

"Helsingin Yliopisto Ylioppilasmatrikkeli 1869-1885" Genealogiska Samfundet i Finland 53 - 1997:2 s 30.

"Hembygden 1983." Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 320 s - 1983:3 s 27.

"Hembygden 1984." Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund tr Mellerud 1984 320 s - 1985:1 s 18-19.

"Hembygden 1985." Dalslands Hembygdsförbund - 1985:4 s 17.

"Hembygden 1986/87." Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund - 1988:1 s 20.

"Hembygden 1989." Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund Uddevalla 1989 198 s - 1989:4 s 18.

"Hembygden 1990." Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund - 1991:1 s 30.

"Hembygden 1991." Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok - 1991:5 s 24.

"Hembygden 1994." Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 222 s - 1994:2 s 26.

"Hembygden 1995." Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund - 1995:2 s 26.

"Hembygden 1997" Färgelanda 1996 224 s - 1997:2 s 28.

"Hembygdens knektar till rikets försvar." 54 s - 1990:3 s 17.

"Hembygdsliv i klassrummet. En bok om hembygdsrörelsen och skolan" Riksförbundet för hembygdsvård årsbok Karlskrona 1982 111 s - 1983:2 s 21.

"Hemmavid då och nu." 1987:1 Bösarps Bygdeförening 30 s - 1988:1 s 20.

"Heraldisk Tidsskrift." Sjätte bandet häfte 54 (okt 1986) och 55 (mars 1987) Societas Heraldica Scandinavica - 1988:1 s 19.

"Himla många kungar. Historier kring den svenska historien." Nordiska museets årsbok Fataburen 1993 - 1993:5 s 25.

"Historia omkring oss. Ett fortbildningsmaterial för historielärare" Del 1. Skolöverstyrelsen Stockholm 1981 86 s - 1982:4 s 23.

"Historia omkring oss. Ett fortbildningsmaterial för historielärare" Del 2. Skolöverstyrelsen Stockholm 1982 102 s - 1983:1 s 19.

"Historielärarnas förenings årsskrift." årg 1991 - 1992:5 s 25.

"Holmåsasläkten." 3je rev utg Holmåsa släktförening Dalsjöfors 1994 208 s - 1996:2 s 26-27.

"HUR nr 2 Tema Fattiga och sjuka." Landsarkivet i Östersund och Folkrörelsernas arkiv i Jämtland Bräcke 1987 136 s - 1990:2 s 21.

"Hässleholm i ord och bild." I Västra Göinge hembygdsförening 1989 207 s - 1991:1 s 31.

"I glädje och sorg." Fataburen 1995 Nordiska Museets och Skansens årsbok - 1995:1 s 22.

"I lösan sand." Sveriges Hembygdsförbunds årsbok 1994 - 1994:5 s 22.

"Individ och historia. Studier tillägnade Hans Gillingstam 22 februari 1990." Stockholm 1989 371 s - 1990:3 s 17.

"Informera med ord och bild." Stockholm 1986 104 s - 1988:2 s 17.

"Intressant att leva." Sveriges Hembygdsförbunds årsbok Bygd och natur 1992 260 s - 1992:4 s 19.

"JIS-nytt" nr 13 Jämtlands läns släktforskareförening Östersund 1983 - 1983:2 s 22.

"Julseder i Norra Sörmland." Skrivarverkstaden i Eskilstuna 1988 137 s - 1989:3 s 28.

"Jämten 1982" Heimbygdas årsbok, årgång 75 Jämtlands läns museum Östersund 1981 196 s - 1982:4 s 23.

"Karlskoga församlings sockenstämmoprotokoll 1659-1703." Karlskoga Hembygdsförening 1993 24 s - 1994:4 s 30.

"Karlskogabor." Karlskoga Bergslags Hembygdsförening, första numret april 1995 - 1995:3 s 26.

"Karlskogabor." nr 2 - 1996:5 s 38.

"Karolinska Förbundets årsbok 1981-82." Stockholm 1982 243 s - 1983:2 s 20.

"Kindasocknarna Horn och Hycklinge i ord och bild." Tre delar 1983 560, 576 resp 480 s - 1984:3 s 18.

"Kindasocknarna Horn och Hycklinge i ord och bild." sjätte delen - 1990:1 s 19.

"Kulturmiljövård." nr 6/1989, tema Kyrkogårdar och gravvårdar. Riksantikvarieämbetet - 1990:4 s 14.

"Kvinnornas historia." Forskningsrådsnämnden - 1993:5 s 25.

"Kvänumsbygden 1985." tr Nosssebro 1985 - 1986:1 s 18.

"Kyrkor i Göteborg - kyrkor i Svenska kyrkans församlingar" Göteborg 1982 35 s - 1983:3 s 28.

"Källor till den svenska historien." Riksarkivet och Landsarkiven 1993 287 s - 1994:1 s 22.

"Laga skiftet 1842-46 i Knöstad." Kila östra bygdegårdsförening - 1989:1 s 20-21.

"Landsarkivet i Lund. Del 1. Domstolarnas, städernas och fångvårdsanstalternas arkiv i Skåne, Halland och Blekinge." 342 s - 1989:1 s 18, 20.

"Lijnwäfware Erich Sundbergs släktregister." Lijnwäfware Erich Sundbergs släktförening Åland 1990 150 s - 1991:2 s 23.

"Livet i 1800-talets Kumla, som det speglas i sockenstämmoprotokollen." Kumla Släktforskarklubb 1994 141 s - 1995:3 s 26.

"Lokalhistorisk läsning för Örebro län." årg 3 Lokalhistoriska Sällskapet i Örebro län - 1996:5 s 38.

"Lokalhistoriskt Forum." nr 1/94 Lokalhistoriskt Sällskap i norra Södermanland - 1994:5 s 22.

"Lundby Hembygdsförening 5 år 1987-1992." 14 s - 1992:4 s 19.

"Lärt i Lund" - Historielärarnas förening 1996 - 1997:4 s 30.

"Läsning om finnar" Föreningen för Värmlandslitteratur 1996 - 1997:2 s 30.

"Malåbyarna Långträsk-Björkland-Sandfors-Brännträsk" 62 s - 1982:3 s 22.

"Med hammare och fackla." vol XXXIII Sancte Örjens Gille 1994 - 1995:5 s 26.

"Med hammare och fackla" årg 34 Sancte Örjens Gille - 1997:1 s 30.

"Meddelanden från Krigsarkivet IX" tillägnad Alf Åberg Uddevalla 1982 284 s - 1982:3 s 23.

"Meddelanden från Krigsarkivet. Historia från fyra århundraden." - 1992:5 s 25.

"Meddelanden från Riksarkivet" 1986-1992 - 1997:3 s 29.

"Medeltida småkonst" - 1997:3 s 29.

("Medlemsmatrikel och forskarförteckning.") Jönköpingsbygdens GF 29 s - 1990:3 s 19.

"Medsols. Framtidstankar för hembygden." Riksförbundet för hembygdsvård. Jönköping 1988 132 s - 1990:2 s 18.

"Mikrokortkataloger för kyrkoarkiven i Gotlands, Västerbottens och Västernorrlands län." Svensk Arkivinformation (SVAR) i Ramsele - 1984:2 s 12.

"Min släkt." släktregister för socknarna Bergsjö och Hassela - 1982:2 s 23.

"Min släkt." släktregister för Fors sn - 1982:1 s 23.

"Måleriyrkets museum 25 år." - 1996:4 s 29.

"Människor och miljöer. Torp och backstugor i Gryteryd." Gryteryds hembygdsförening (1982) 168 s - 1984:3 s 16.

"Nordiska dialektstudier" Dialektenheten i Uppsala (fd Dialekt- och folkminnesarkivet) - 1970:5 s 30.

"Norna-Rapporter 58" (om släktnamn) - 1997:4 s 30.

"Norra Vi i bild." - 1990:4 s 15.

"Norrbottens synliga historia." Norrbottens kulturmiljöprogram del 1 Luleå 1992 238 s - 1994:2 s 26.

"Norrländsk uppslagsbok." första delen A till Gäst - 1993:5 s 22-23.

"Norrländsk uppslagsbok." del 3 1995 Lapp till Reen(stierna) - 1996:1 s 24.

"Norsk slektshistorisk Tidsskrift." Häfte II 1985 Norsk Slektshistorisk Forening - 1985:4 s 18-19.

"Norsk slektshistorisk Tidsskrift." Norsk slektshistorisk Forening - 1989:1 s 16.

"Medlemsblad." Norsk Slektshistorisk Forening - 1987:3 s 19.

"National Genealogical Society's Quarterly." hft 1995:4 - 1996:1 s 26.

"Nordiskt arkivnyt." - 1990:1 s 16.

"Nytt från Värmlands Släktforskarförening." Nr 1984:1 - 1984:2 s 14.

"... och fram träder landsbygdens människor. Studier i nordisk och småländsk historia tillägnade Lars-Olof Larsson på 60-årsdagen den 15 november 1994." Växjö 315 s - 1995:4 s 30.

"Ordbok över Sveriges dialekter, häfte 1, A - Andtäppt." Ordbok över Sveriges dialekter Uppsala - 1993:3 s 23.

"Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1989." - 1990:3 s 19.

"Orä fållk." Medlemsblad för Gotlands genealogiska förening - 1991:2 s 23.

"Orä fållk." nr 1/96 Gotlands genealogiska förening - 1996:4 s 29.

"OS-nytt." Ovansiljans släktforskare i Mora - 1990:2 s 23.

"Paradiset." Ivetofta Hembygdsförenings årsskrift 1993 - 1993:3 s 23.

"Paulius/Hupponen och Aquilinus/Hacklin." artikel i Genos 1990-1 Genealogiska samfundet i Finland - 1991:2 s 23.

"Personalen vid Fellingsbro bruk 1647." Strödda annotationer, Örebro Släktforskares medlemsblad 1987 - 1988:3 s 16.

"Personalhistorisk Tidsskrift." Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie." - 1989:1 s 16.

"Personhistorisk Tidskrift" 1993:1-2 årg 89 - 1993:3 s 24.

"Personhistorisk Tidskrift, register 1946-1992." - 1995:5 s 26.

"Personregister till Kila sockens födelse-, vigsel- och dödböcker för 1600-talet, eller för perioderna 1640-1645, 1679-1699 (födde), 1689-1699 (vigda) och 1691-1699 (döda)." Kila Östra Bygdegårdsförening i sydvästra Värmland.- 1991:3 s 22.

"Plöja, Smatten, Väla och de andra torpen i Landeryd." Landeryds Hembygdsförening Linköping 1990 173 s - 1993:2 s 19.

"RA-nytt" nr 3/83 - 1983:4 s 21.

"RA-nytt" nr 5/84 och 1/85 - 1985:3 s 11.

"RA-nytt" nr 1/87 - 1987:3 s 17.

"RA-nytt" - 1990:1 s 16.

"Rapport om den sextonde internationella kongressen för genealogi och heraldik 1984." 544 s - 1987:2 s 21.

"Register till Fröskog vigsellängder 1703-1860." Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal släktförening Sturefors 1986 69 s - 1986:1 s 20.

"Register till vigsellängder - projekt Claes" - 1987:4 s 20.

"Register över ecklesiastik, administrativ, judiciell, kommunal och militär indelning inom Uppsala landsarkivdistrikt." sex band; 1. Stockholms, 2 Uppsala, 3 Södermanlands, 4 Örebro, 5 Västmanlands och 6 Kopparbergs län. Uppsala landsarkiv - 1989:3 s 31.

"Revy över stads- och kommunhistoria." Lokalhistoria 2. Meddelanden utgivna av Svenska Kommunförbundet. Stockholm 1991 - 1992:3 s 28.

"(Riksarkivets beståndsöversikt.)" del 3 Kommittéarkiven - 1994:4 s 30.

"Roten" Skelleftebygdens Släktforskare 12 s - 1982:3 s 22-23.

"Runt Lersjön. På vandring bland gårdar och torp" En studiecirkel i torpinventering - 1997:5 s 30.

"Sandsjöboken." 19:e årg Hembygdsföreningen i Södra Sandsjö - 1995:2 s 26.

"Sandsjöboken" årg 1995-96 - 1997:2 s 30.

"Sankt Eriks årsbok 1981" Utgiven av Samfundet S:t Erik Stockholm 1981 198 s - 1982:1 s 21.

"Saxo - kulturhistorisk årsbok för Skåneland." tionde årg 1994 - 1995:3 s 26.

"SBL 138" Lars Olsson-Oxenstierna - 1994:2 s 25.

"SBL" häfte 142 Petré-Piper 1996 - 1996:3 s 22.

"The Scottish Genealogist." The Scottish Genealogy Society - 1987:3 s 16.

"Siuhundra Häradh. Domböcker 1601-1651. Del II: Faksimilutgåva." Norrtälje 1985 211 s - 1986:1 s 21.

"Sju grenar" Släktföreningen Sju Grenar 392 s - 1997:5 s 26.

"Sjuhundrabygden." Hembygdsföreningarna i Rimbo och Fasterna, Finsta föreningen och Föreningen Sjuhundraleden - 1993:1 s 21.

"Skaftö Gille Jubileumsskrift 1988." årsskrift 1989 för Skaftö Gille i Bohuslän 312 s - 1991:2 s 22.

"Skellefteå Museum 100 år 1882-1982." Västerbottens Norra Fornminnesförening och Skellefteå Museum Meddelande XLIV 1982, Skellefteå 1983 131 s - 1984:4 s 21.

"Skånes bibliografi." femte delen Kristianstads stad - 1990:3 s 19.

"Skånes Genealogiska Förening 50 år. Jubileumskatalog över utställningen på Kulturen i Lund 19 och 20 september 1987." 1987 34 s - 1988:2 s 15.

"Slægten. Forum for slægtshistorie." Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger i Danmark Nr 1 januari 1990 - 1990:4 s 12.

"Slekt og Data." 4/93 - 1994:1 s 20.

"Släkt och Hembygd." nr 1 Åsens hembygds- och släktforskningsförening. - 1984:4 s 20.

"Släkt och Hävd." 1989:2 - 1990:3 s 19.

"Släkt och Hävd." 1989:3-4 - 1990:6 s 15.

"Släkt och Hävd." 1994:1 Genealogiska Föreningen - 1994:4 s 30.

"Släkt och Hävd." 1994:3-4 Genealogiska Föreningen - 1995:1 s 22.

"Släkt och Hävd." 1995:3-4 - 1996:1 s 26.

"Släkt och Hävd" 1996:3 - 1997:1 s 30.

"Släkten." nr 15 (mars 1989) Södra Västerbottens GF - 1990:1 s 19.

"Släkten." nr 20 (maj 1990) Södra Västerbottens släktforskare - 1990:6 s 15.

"Släkten Boëthius 450 år, i sexton tabeller omfattande åren 1542-1992." Släkten Boëthius förening och Proprius förlag Malung 1992 50 s - 1993:3 s 22.

"Släkten Bratt från Brattfors." (matrikel) - 1995:4 s 30.

"Släkten Böös." 1991 - 1991:4 s 25.

"Släkten Staaf i 350 år." Staafska släktföreningen 279 s - 1993:3 s 25.

"Släktforskarnas årsbok '95." Sveriges Släktforskarförbund 283 s - 1995:4 s 28-29.

"Släktforskarförteckning." Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarklubb." - 1995:4 s 30.

"Släktforskarförteckning 1987." Kronobergs Genealogiska Förening Växjö 1987 37 s - 1988:3 s 16.

"Släktforskarförteckning 1988." Östgöta Genealogiska Förening 50 s - 1989:3 s 26-27.

"Släktforskareförteckning 1988." Njudungs Genealogiska Förening Vetlanda 1988 40 s - 1989:4 s 18.

"Släktforskarförteckning." Slektshistorisk Forening - 1996:2 s 28.

"Släktforskarförteckning för Finland 1982." Genealogiska samfundet i Finland - 1984:3 s 17.

"Släktforskarförteckning för Finland 1989." Genealogiska samfundet i Finland Borgå 1990 183 s - 1990:4 s 13.

"Släktforskarförteckning för Jämtlands län 1988." Jämtlands släktforskarförening - 1990:3 s 19.

"Släktutredningar i arkiv och samlingar 1982" Föreningen Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Karlstad 1982 6 s - 1983:2 s 19-20.

"Slättforskaren." Söderslätts Släkt- och Hembygdsforskarförening - 1989:3 s 27-28.

"Slättforskaren." 1995:1 Söderslätts Släkt- och Hembygdsforskarförening - 1995:3 s 26.

"Slättforskaren." nr 1. Söderslätts släkt- och hembygdsforskarförening. - 1984:4 s 20.

"Soldattorpen i Östra Kila." Kila östra bygdegårdsförening - 1989:1 s 20-21.

"Spånga och Järfälla Sockenstämmoprotokoll med flera Handlingar." Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille del 1 1600-1750 1982 220 s, del 2 1751-1825 1987 367 s - 1988:2 s 15.

"Stockholms tänkeböcker." femtonde delen (år 1626) - 1991:2 s 23.

"Storskiftet 1785 och Laga Skiftet 1841-43 i Boda." Kila östra bygdegårdsförening - 1989:1 s 20-21.

"Strödda annotationer." hösten 1987 Örebro släktforskares medlemsblad - 1988:3 s 16.

"Strödda annotationer. Från bergslagsland till Vätterns strand." Släktforskarföreningarna i Askersund, Hallsberg, Karlskoga-Degerfors, Kumla och Örebro. - 1990:1 s 16.

"Studia Anthroponymica Scandinavia. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning." nr 6 (1988) Almqvist & Wiksell International 192 s - 1990:2 s 19.

"Studia Anthroponymica Scandinavica 10" 1992 - 1993:5 s 25.

"Sundsvalls kommunarkiv Information." 27 s - 1983:4 s 19.

"Sundsvallsbygden." nr 1 Arbetsgruppen för forskning angående Sundsvallsbygden (AFFAS) - 1984:4 s 19.

"SVAR. Svensk arkivinformation i Ramsele. Dokumentation av ett förslag." 30 s - 1982:2 s 23.

"Svenska frivilliga i Finland 1939-1944." Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga Militärhistoriska Förlaget Stockholm 1989 518 s - 1990:2 s 22.

"Svenska Landsmål och svenskt folkliv." årg 1992 Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala - 1993:3 s 23.

"Svenska Landsmål och svenskt folkliv." Dialekt- och folkminnesarkivet 1993 - 1994:2 s 24.

"Svenska landsmål och svenskt folkliv" Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 1996 - 1997:4 s 30.

"Svenska Släktkalendern 1995." 350 s - 1996:2 s 28.

"Svenska smedsläkter." nr 2 Asp och Swartling. Föreningen för smedsläktsforskning 48 s - 1996:5 s 37.

"Svenska smedsläkter nr 3 Lögdström & Stockhaus" Föreningen för smedsläktforskning 32 s - 1997:1 s 28.

"Svenska smedsläkter nr 4" Föreningen för smedsläktforskning 32 s - 1997:4 s 29.

"Svenskt Biografiskt Lexikon." häfte 123 - 1986:2 s 16.

"Svenskt Biografiskt Lexikon." häfte 125 Molin-Munck af Rosensköld - 1987:3 s 19.

"Svenskt Biografiskt Lexikon." häfte 127 Myrdal-Mörner Stockholm 1987 - 1988:2 s 16.

"Svenskt Biografiskt Lexikon." häfte 128 - 1988:4 s 14.

"Svenskt Biografiskt Lexikon." häfte 129 - 1990:2 s 22.

"Svenskt Biografiskt Lexikon." häfte 134 Nordström-Nyberg Stockholm 1991 - 1992:3 s 28.

"Svenskt Biografiskt Lexikon." häfte 137 - 1993:5 s 25.

"Svenskt Biografiskt Lexikon." häfte 139 och 140 1994 - 1995:1 s 20.

"Svenskt Biografiskt Lexikon." häfte 141 Pegelow-Petræus - 1995:3 s 25.

"Sveriges medeltida personnamn." häfte 9 Uppsala 1990 - 1990:5 s 14.

"Sveriges Ridderskap och Adels kalender 1986." Stockholm 1986 1140 s - 1987:1 s 21.

"Sveriges Rikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen år 1734." faksimil Gidlunds förlag Stockholm 1981 399 s - 1982:2 s 21-22.

"Sätersmeden." Säters hembygdsförenings årsskrift - 1996:2 s 25.

"Söderhamns gevärsfaktori 1620-1813." Föreningen Söderhamns minnen - 1990:1 s 19.

"Söderslättsanor." nr 1 Söderslätts släkt- och hembygdsforskarförening Trelleborg 1989 22 s - 1989:4 s 19.

"Söderslättsanor." nr 2 Söderslätts släkt- och hembygdsforskarförening 1990 20 s - 1990:4 s 15.

"Söderslättsanor." nr 3 Söderslätts släkt- och hembygdsforskarförening 1990 18 s - 1991:2 s 23.

"Södra Unnaryd-Jälluntofta Fornminnes- och hembygdsförenings årsskrift 1984." Värnamo 1984 167 s - 1985:3 s 13.

"Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok 1981." Nyköping 1980 207 s - 1982:1 s 22.

"Sörmlandsbygden 1984." Södermanlands Hembygdsförbund. Katrineholm 1983 256 s - 1984:2 s 13.

"Sörmlandsbygden 1985." Södermanlands Hembygdsförbund. Uddevalla 1984 212 s - 1985:3 s 11.

"Sörmlandsbygden 1986." Södermanlands Hembygdsförbund. Nyköping 1985 240 s - 1986:1 s 20-21.

"Sörmlandsbygden 1987" Södermanlands Hembygdsförbund. Katrineholm 1986 248 s - 1988:1 s 18.

"Sörmlandsbygden 1988." Södermanlands Hembygdsförbund. Två delar. Uddevalla 1987 260 s resp 1988 294 s - 1990:1 s 19.

"Sörmlandsbygden 1990." Södermanlands hembygdsförbund Södertälje 1989 224 s - 1990:3 s 19.

"Sörmlandsbygden." 1991 och 1992 Södertälje 1990 224 s resp Södertälje 1991 220 s - 1992:5 s 24.

"Tierpsglimtar" Tierps sockens hembygdsförening 1981 48 s - 1982:2 s 22.

"Tingsprotokoll från Karlskoga härad, åren 1699-1703." Karlskoga Bergslags Hembygdsförening skrift nr 5:1 - 1995:4 s 30.

"Tornedalens historia." I. Från istid till 1600:talet." 1991 381 s - 1993:5 s 22.

"Torp och torpminnen i Forshaga bygd." Forshaga hembygdsförening 1989 - 1990:1 s 19.

"Tumba. En kulturgeografisk översikt." examensarbete vid KTH av Laur Aule 1968. Kulturnämnden i Botkyrka kommun 1975 92? s - 1983:4 s 21.

"Tunabergsbygden 1985." 35:e årg. Tunabergs Hembygdsförening - 1985:3 s 13.

"Två härader." årg 28 Hembygdsföreningen i Ljunits och Herrestads härader - 1995:2 s 26.

"Uppsatser" häfte XI Helsingfors Släktforskare rf - 1994:3 s 26.

"Uppsatser XII" Helsingfors Släktforskare rf 1997 141 s - 1997:4 s 26.

"Vad hände egentligen?" Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitutet 1990 204 s - 1990:4 s 14.

"Vad hände egentligen? Dalupproret 1743. Stora daldansen." Upplandsbro Kulturhistoriska Forskningsinstitutet 1993 295 s - 1994:4 s 29.

"Varbergs museums årsbok." Varberg 1986 194 s - 1987:2 s 17.

"Vasanejdens Släktforskare rf:s bibliotek." Vasanejdens Släktforskare rf 1987 150 s - 1988:2 s 16.

"Vasanejdens släktforskare rf årsbok nr 4 1988." Vasa 1988 150 s - 1988:4 s 16.

"Vebomarks by." Artemis Bokförlag Skellefteå 1989 - 1990:5 s 15.

"Vejde Bladet." nr 52 Vejdeföreningen, förening för hembygds- och folklivsforskare i Kronobergs län - 1993:3 s 23.

"Vem forskar vad?" Västra Sveriges GFs släktforskarförteckning 1989 242 s - 1991:1 s 31.

"Vem forskar vad?" Genealogiska Samfundet i Finland - 1996:2 s 28.

"Vem är hon. Kvinnor i Sverige. Biografisk uppslagsbok." Stockholm 1988 616 s - 1990:5 s 15.

"Verksamhetsberättelse för år 1991." Stockholms Arkivnämnd - 1993:1 s 21.

"Wermlandiana och Wermlandica." Föreningen för Värmlandslitteratur - 1994:3 s 26.

"Wermlandica 1985." Föreningen Värmlandslitteratur, Emigrantregistret, Folkrörelsernas arkiv för Värmland och Värmlandsarkiv Karlstad 1985 143 s - 1985:4 s 20.

"Wermlandica 1986." Värmlandsarkiv, Folkrörelsernas arkiv, Emigrantregistret och Föreningen för Värmlandslitteratur Karlstad 1986 152 s - 1987:3 s 16.

"Wermlandica 1988." Emigrantregistret, Folkrörelsernas arkiv, Föreningen för Värmlandslitteratur, Värmlandsarkiv, hembygdsförbundet och museet Ystad 1988 157 s - 1989:1 s 20.

"Wermlandica 1992." Emigrantregistret m fl - 1993:4 s 26.

"Wermlandica 1995." - 1996:1 s 26.

"Verzeichnis der Kirchenbücher im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin. Teil 1: Die östlichen Kirchenprovinzen der Evangelischen Kirche der altpreussischen Union." Verlag Degener & Co Berlin 1985, 2 uppl 1987 299 s - 1989:1 s 21.

"Verzeichnis der Kirchenbücher im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin. Teil 2: Alt-Berlin." Berlin 1987 192 s - 1989:1 s 21.

"Vidingsjö bys historia" Linköping 1984 88 s - 1985:4 s 18.

"Vår stad." årg 1993 Filipstads Gille - 1994:4 s 30.

"Våra anor." Blekinge Genealogiska Förening - 1983:4 s 20.

"Vägen till din historia, kulturhistorisk beskrivning Skaraborgs län." Västergötlands fornminnesförenings årsskrift 1985 404 s - 1986:1 s 18.

"Vägen till Soltvet och den lokalhistoriska forskningen." Riksförbundet för Hembygdsvård årsbok 1989 - 1990:6 s 14.

"Vägvisare till forskningen i Landsarkivet i Uppsala." Landsarkivet i Uppsala - 1995:5 s 25.

"Värlingsö, ö i Roslagsens famn, under baronernas tid." 160 s - 1996:4 s 29.

"Västernorrlänningen" årgångarna 1977-81, ca 200 s/årgång - 1982:2 s 20.

"Västgötagenealogen" Västgöta Genealogiska Förening 20 s - 1982:3 s 23.

"Västgötagenealogen." nr 4 1989 - 1990:2 s 23.

"Västgötagenealogen." 1/1993 - 1993:2 s 19.

"Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum årsskrift 1982" Västerås 1982 147 s - 1983:2 s 20-21.

"Vättlefjäll - Göteborgs kommun." Del 1 och 2 Natur och kulturminnesinventering. Göteborg 1983 180 s - 1986:1 s 19.

"Ydre härads gårdar." - 1990:2 s 23.

"Åmåls stads privilegier." Åmåls kommunarkiv - 1994:2 s 24.

"Ångermanland Medelpad 1986" Ångermanlands och Medelpads hembygdsförbund Örnsköldsvik 1986 231 s - 1987:2 s 16.

"Årsbok 1997" Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse - 1997:5 s 30.

"Årsbok 1987." Vasanejdens Släktforskare rf 150 s - 1988:2 s 16.

"Årsbok nr 5." Vasanejdens släktforskare rf Vasa 1989 150 s - 1991:1 s 30-31.

"Årsbok 9." Vasanejdens Släktforskare rf Vasa 1991 230 s - 1992:2 s 25.

"Årsbok." Vasanejdens Släktforskare rf Vasa - 1993:1 s 21.

"Årsskrift 1982." Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum." Västerås 1982 147 s - 1983:2 s 20-21.

"Årsskrift 1983." Södra Unnaryd-Jälluntoftas Fornminnes- och Hembygdsförening i Jönköpings län. Värnamo 1983 159 s - 1984:3 s 16.

"Årsskrift 1985." Södra Unnaryd-Jälluntoftas Fornminnes- och Hembygdsförening. Värnamo 1985 175 s - 1986:1 s 19-20.

"Årsskrift 1985." tema: Kölingareds socken i Västergötland Ulricehamns museum Ulricehamn 44 s - 1987:2 s 21.

"Årsskrift." nr 42. Genealogiska Samfundet i Finland Jyväskylä 1986 299 s - 1987:4 s 18.

"Årsskrift 43." Genealogiska Samfundet i Finland 277 s - 1994:1 s 19.

"Årupsminnen 1991." Ivetofta Hembygdsförening Bromölla - 1992:1 s 21.

"Åsedabygden." 1991 Åseda Hembygdsförenings nionde bok - 1992:2 s 25.

"Äldre svenska frälsesläkter." Riddarhusdirektionen del I, häfte 3 Stockholm 1989 s 215-499 - 1990:2 s 18.

"Ättlingen." Skövde Genealogisk Förening - 1987:2 s 18.

"Ödetorp i Södra Ving. Dagsverkstorp, soldattorp, backstugor och undantagsstugor i Södra Ving." tredje uppl Fristad 1983 80 s - 1988:1 s 20.

"Öländsk bygd 1982" Åkerbo hembygdsförening Kalmar 1982 128 s - 1983:3 s 27.

"Örtomtabor berättar - så var det förr. "Örtomta hembygdsförening - 1990:1 s 19.

"Örtomtabor berättar - så var det förr." Örtomta Hembygdsförening i Östergötland 213 s - 1992:5 s 25.

"Örviken, arbete, miljöer och människor." Artemis Bokförlag Malmö 1989 206 s - 1990:2 s 20.

"Östra Frölunda. En bygd i Ätradalen." Borås 1989 511 s - 1990:5 s 15.

"Östra Fågelviksglimtar 1985." Östra Fågelviks Hembygdsförening 32 s - 1985:3 s 13.

"Östra Skruvsered och dess historia från 1600-talet fram till våra dagar." 100 s - 1991:3 s 22.

"Över Öresund/Over Øresund, en vägledning för släktforskare/en vejledning for slægtsforskere." Landsarkivet i Lund skrift nr 3 130 s - 1993:3 s 24-25.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


s

Inlagt 1996-10-19, senast reviderad 1998-07-18,