Recensioner och anmälningar.

Recensioner och anmälningar.

Här redovisas förteckningar över recensioner och anmälningar av böcker, skrifter mm i tidskrifter med släktforskarintresse.

Personhistorisk tidskrift 1946-1997.

Släkthistoriskt Forum 1982-1997.

Släkt och Hävd 1950-2000.

Inlagd 1996-10-19, senast reviderad 2001-03-18,