Grefskapet Dal

BESKRIFNING ÖFVER GREFSKAPET DAL

av Anders Lignell.

P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1851.

Tidigare nyutgåvor:

Provinstidningen Dalsland, Åmål 1914.

Logen 644 Mellerud av Vasaorden av Amerika, Mellerud 1965.

Carl Zakariasson Ed, 1979 (faksimil av upplagan 1851).

Inledning.

För att Anders Lignells bok, som är ett centralt verk inom litteraturen om Dalsland, skall kunna finnas tillgänglig i Cyberspace, har jag fört över den i elektroniskt läsbar form. Jag har valt att lätt anpassa den till hypertextformatet html (hyper text markup language) och lägga upp den i en server i det globala informationssystemet WWW (World Wide Web). Bokens första del "Dal i allmänhet" och andra del "Häradsbeskrifning" jämte bilagor är klara och redovisas här. I böckerna angivna rättelser äro införda. Inmatningen är gjord på en Amiga 3000 med programmet CED (CygnusEd).

Sturefors 1995-12-28

P O Bergman

Innehåll:

Företal

Förord

1. Dal i Allmänhet

Geografisk öfversikt

Gränsbestämmelser

Geognostiska och Mineralogiska iakttagelser

Växtriket

Djurriket

Folket

Vapen, styrelse, indelning

Näringsgrenar

Handeln

Försvarsverket

Anstalter till fysiskt välbefinnande

Rättsanstalter, brotten

Den andeliga odlingen, undervisningsanstalter

Indragning av de kyrkeliga godsen, mm Om kyrko-ärendena

2. Häradsbeskrifning.

Bilagor.

Fromma stiftelser.

Gamla handlingar.

Karta öfver Grefskapet Dal.

.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Inlagd 1995-06-25, uppdaterad 1995-12-28, senast reviderad 1999-01-27,