Register till Hembygden 1918-2008

Register till Hembygden 1918-2008

Registret togs fram sommaren 1997 för Cyberspace av Per-Olov Bergman, Sturefors ©. Inmatningen skedde med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED). Registret har senare kompletterats undan för undan. Publiceringen är gjord på min hemsida. Några få artiklar går att se i fulltext.

Dalslands Hembygdsförbunds årsskrift fick namnet Hembygden år 1921. Dessförinnan kallades den endast Dalslands Hembygdsförbunds årsskrift. Hembygdsförbundet (bildat 1918) slogs år 1925 ihop med Dalslands Fornminnesförening (bildad 1874) och bildade Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. Årsskriften bibehöll namnet Hembygden.

Register har tidigare givits ut år 1938 (1918-1938), 1959 (1939-1958), 1978 (1918-1978) och 1994 (1979-1993).

Genomgångna årgångar: 1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969/70, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980/81, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986/87, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 2006, 2007, 2008.

Alla artiklar har tagits med och en del notiser, vilka varit sammanförda först under rubriken notiser (1921-1924), sedan under rubriken smärre uppsatser och meddelanden (1927-1942), sedan åter notiser (1950, 1951) och därefter notiser och smärre bidrag (1952-1955) som övergick till Dalslandskrönika (1956-1990), vilket senare fick beteckningen året eller årskrönika (1992-1997). Årskrönika (Dalsländsk krönika) fanns redan 1928-1930. Minnesrunor redovisas sammanhållet. Rapporter från förbundet samt anslutna föreningar och gillen (inklusive amerikaföreningar), som finns i varje årgång, har ej medtagits.

Uppställningen är författare - titel - år - sidnummer. Artiklar/notiser som saknar författare har lagts efteråt. Minnesrunorna ligger allra sist och har särskild uppställning.

Årgångarna 1918-1924 av Hembygden har år 1982 givits ut i nyutgåva i ett band. Sidnumreringen i nyutgåvan stämmer inte med den i originalutgåvorna. Sidhänvisningarna nedan gäller originalutgåvorna.

Några signaturer:

A G B - A G Bördh, A O - Agnes Olsson, B A - B Alvring(?), C A A - Christina Aarsrud, C J - Christer Järlgren, E B - Emanuel Bergman, E B-n Emanuel Bergman, E W - Erik Wegreus, J A E-d - J A Eklund, Joh T E-s Joh T Edfors, o e - Olle Enbågen, P-O G - Per-Olof Gerdin(?), RB - Ragnar Blid(?), S A H - Sven Axel Hallbäck, S R - Sten Rentzhog, T H - Tage Heimer(?)

En pseudonym:

Ella Årdal - Ellen Johansson


Aarsrud Christian "Bolstads prästgård" 2002 s 29-59.

Aarsrud Christian "Bokanmälan" 1997 s 139-141.

Aarsrud Christian "Begravningsskick och gravvårdar i Dalsland" 1982 s 7-26.

Aarsrud Christian "Båsane. En skogsbygds förändring" 1977 s 7-58.

Aarsrud Christian "Gårdsmåleri i Dalsland" 1974 s 53-84.

Aarsrud Christian "Om dalbornas fiske i Vänern" 1975 s 75-107.

Aarsrud Christian "Sjöfart och sjömansliv på Dalslands kanal" 1968 s 77-95.

Aarsrud Christian "Skifferbrott och skifferbrytning i Dalsland" 1972 s 77-90.

Aarsrud Christian "Smiden och smeder" 1973 s 7-24.

Aarsrud Christian "Dalsland i konstnärsögon på 1800-talet" 2006 s 11-109

Aarsrud Christian "Bland gårds- och bygdemålare på Dal" 2008 s 9-90

Aarsrud Christian och Ängermark Wilhelm "Hantverk och hemslöjd av idag" 1973 s 187-220.

Aarsrud Christina (C A A) "Fornborgen i Vägne" 1969/70 s 96-97.

Aarsrud Christina (C A A) "Fornsalskullen i Ödeborg" 1969/70 s 118-119.

Aarsrud Christina (C A A) "Hallersbyns kvarn" 1969/70 s 104-105.

Aarsrud Christina (C A A) "Kårebyhögen" 1969/70 s 114-115.

Ahlberg Birgitta "Att vara turist på Dalslands kanal" 1968 s 122-130.

Ahlin Olle "En dalsländsk fotograf" 1968 s 114-121.

Ahlin Olle "Postgång på Dal på 1860- och 70-talen" 1968 s 110-113.

Ahnlund Henrik "Apropå en kyrkorestaurering" 1980/81 s 95-105.

Ahnlund Henrik "Gamla kartor från Dalsland. Kring en utställning" 1976 s 39-53.

Ahnlund Henrik "Landsantikvariens verksamhetsberättelse 1972" 1974 s 152-159.

Ahnlund Henrik "Låt husen leva" 1975 s 7-21.

Ahnlund H "Ur Länsmuseets verksamhetsberättelse" 1982 s 252-268, 1983 s 279-288.

Alexandersson Arne "En gammal kyrkplats" 1995 s 83-86.

Alexandersson Arne "Ett drömland i väst" 1983 s 108-114.

Alexandersson Arne "Från tegar och vret" 1985 s 52-66.

Alvring B "Konstkrönika" 1938 s 132, 1940 s 132-133.

Andersson Bengt "Torpinventering i Lerdal" 1984 s 143-149.

Andersson Bodil "Folkligt och festligt på Granbacka" 2003 s 103-125.

Bodil Andersson "Påsdrecka, starka fasen och Dalslands andra starka drycker" 2000 s 137-152.

Andersson Bror "Bandene i Färgelanda" 1984 s 46-50.

Andersson Bror "Bodane i Lerdal" 1985 s 46-51.

Andersson C J "Original från 1800-talets Grinstad" 1953 s 127-129.

Andersson Christer "Volvoepoken i Bengtsfors" 2004 s 105-110

Andersson Gösta "Elström" 2003 s 138-139.

Andersson Gösta "Hem och kvinnoarbete ca 1920-1950" 2003 s 134-136.

Andersson Jonas "Reparation av stenvalvbron i Åsebro sommaren 2006" 2007 s 111-114.

Andersson Karl-Erik "Tresticklan. ett naturområde" 1993 s 98-108.

Andersson Karl-Erik "En skrivarförening blir till" 2001 s 123-124.

Andersson Lars B "Två vikingatidsgravar i Dals-Ed" 1974 s 129-132.

Andersson Nils "Dalsländsk berättartradition" 1994 s 53-58.

Andersson Nils "Sundals-Ryrs gamla kyrka" 1995 s 87-92.

Andersson Nils "Äreminne över våra torpare - några tankar inför torpinventeringen" 1997 s 79-88.

Andersson Nils "Sundals Ryrs nya kyrka mer än 90 år gammal" 2001 s 93-96.

Andersson Nils "Slommenosen å skeläpate dialekten på södra Dal - ett eget språk" 2002 s 101-103.

Andersson Tommy U "En plöjningscen på en hällristning i Högsbyn" 2003 s 11-16.

Andersson Per-Arne "Något om Flora på Dal" 1982 s 147-158.

Andersson Sven "Skjutbanan, Frändefors Östra Skytteförening" 2002 s 141-146.

Andersson Tommy "Dalsländska sockennamn på ändelsen -skog och hedniska gudanamn" 1995 s 93-96.

Andersson Tommy "En märklig hällristningshäll i Högsbyn, Tisselskog" 1995 s 63-66.

Andersson Tommy "Magiska stenar. Ett debattinlägg" 1993 s 184-188.

Andersson Tommy "Hingsthetsning på hällristning i Högsbyn?" 1999 s 14-22.

Andersson Tommy "En vårprocession från bronsåldern på en hällristning i Högsbyn" 2001 s 11-21.

Andersson Torbjörn "Västgöta regemente och Vänersborg" 1999 s 100-106.

Andersson-Palmqvist Lena "Dokumentation och fältarbeten" 1978 s 143-144.

Andersson-Palmqvist Lena "Några dalsländska byggnadsminnen" 1978 s 47-60.

Andreasson Sven-Olov "Sveriges Hembygdsförbund och dess uppgifter" 1994 s 7-8.

Andreasson Sven-Olov "Hembygdsvänner" 1998 s 7-8.

Andreasson Sven-Olov "Hembygdsvänner!" 1999 s 9-11, 2000 s 9-10, 2001 s 9-10, 2002 s 9-10.

Andreasson Sven-Olov och Andersson Morgan W "DEBATT: Har Dalsland en framtid?" 2002 s 147-153.

Andreasson Sven Olov "Hembygdsvänner" 2004 s 9-10, 2005 s 9-10, 2006 s 9-10, 2007 s 9-10.

Anfält M "Måttet på din känsla är ..." (dikt) 1983 s 320.

Anfält M "Prolog vid hembygdsfesten i Åmål den 30 juni 1918" 1918 s 3-4.

Anjou Åke "Kan Dalslands befolkningskurva bringas att vända?" 1957 s 11-17.

Anjou Åke "Ödeborgs bruk" 1942 s 68-75.

Arbman Holger "Silverskatten från Stora Ryk" 1937 s 10-24.

Arill D "Dalsländsk folkdiktning" 1922 s 26-32.

Arodell Arne "Fornborgen vid Trollhättan" 1969/70 s 148-149.

Arodell Arne "Trollhättans forngård" 1971 s 196-197.

Arrhenius Birgit "Hur man vårdar gamla föremål" 1971 s 98-105.

Arwidsson Hans och Hansson Krister "Emigrationen till Nordamerika från Mo och Edsleskogs församlingar åren 1869-70 och 1892-93" 1983 s 13-52.

Arvidsson Lars "Något om rödlistade växter i Dalsland" 2002 s 111-135.

Arvidsson Sven-Erik "Torpinventering på Örsfjället" 1984 s 149-154.

Asplund Uno och Wildenstam Christer "Ombyggnad och renovering av Tisselskogs kyrka" 1978 s 91-99.

Atterman Ingemar "Fornborgar på Dal" 1960 s 92-102.

Axelsson Axel "Blanketorpet - ny hembygdsgård" 1990 s 106-112.

Barkstedt Margareta "Johanna Brunssons vävskola. Dess uppkomst och utveckling" 1951 s 45-57.

Barkstedt Margareta "Åmåls Elementarläroverk för Flickor. Några minnen och anteckningar" 1956 s 11-36.

Beckman Emma "Andra hembygdsbetonade föreningar" 1929 s 196-198.

Bejer Wall Maria "Ett barndomsminne. En berättelse av en gammal dalbo" 1955 s 119-121.

Bengtsson Göran, Larsson Karl Henrik och Martvall Sten "Naturvård i Dalsland" 1977 s 59-106.

Berg Gösta "Artur Hazelius och Peter Andersson i Högkil" 1934 s 3-6.

Berg Gösta "Byggnadshistoriska notiser från södra Dal" 1933 s 3-27.

Berg Gösta "Hantverk i bondebygd. Några anteckningar från sydöstra Dal" 1973 s 161-185.

Berg Gösta "Taklagsöl på södra Dal och annorstädes" 1924 s 47-48.

Berg Gösta "Uppsala Landsmålsarkivs samlingar rörande dalsländsk allmogekultur" 1924 s 48-49.

Bergman E "Betty-bibliografi" 1928 s 100-103.

Bergman Emanuel "Bland dalbor i Amerika" 1934 s 20-28.

Bergman Emanuel "Dalslands namn och vapen" 1924 s 7-17.

Bergman Emanuel "Dalslands vapen" 1943 s 33-61.

Bergman Emanuel "Dalsländsk släktforskning och dalsländsk släktlitteratur" 1936 s 98-116.

Bergman Emanuel "Dalsländska exlibris" 1938 s 98-113 och 1941 s 103-115.

Bergman Emanuel "Den dalsländska hembygdsrörelsens utposter i Amerika" 1946 s 88-98.

Bergman Emanuel "Dalsländska släktforskare och deras samlingar" 1937 s 125-139.

Bergman Emanuel "Det dalsländska vapendjurets utseende" 1945 s 37-39.

Bergman E "Kartor över Dal" 1929 s 183-185.

Bergman Emanuel "Klevmarksbonden och Karl XII" 1918 s 43-50.

E B (Emanuel Bergman) "Kulturminnen och kulturminnesvård på Dal" 1923 s 41-43.

Bergman Emanuel "Med bil tvärs genom Dalsland" 1926 s 38-53.

Bergman Emanuel "Med dendrologer genom norra Dalsland" 1939 s 123-130.

Bergman E "Med hembygdsforskare på kongress i Dalsland" 1930 s 104-115.

Bergman E "Nödåren på Dal 1868-1869" 1924 s 35-39.

Bergman Emanuel "På bilresa i Dalsland" 1929 s 101-119.

Bergman E "Skrock och annat från Tössbo härad" 1927 s 70-73.

Bergman E "Släktforskning och medicinsk ärftlighetsforskning" 1923 s 36-41.

Bergman Emanuel "Åmåls namn och vapen" 1944 s 68-93.

Bergman Gösta "Dalslands ortnamn" 1919 s 3-12.

Bergman G "Dalsländska vallvisor" 1923 s 5-10.

Bergman Gösta "Magister Lars och norrmännen" 1924 s 28-32.

Bergman Gösta "Tendenser i modern dalsländska" 1927 s 50-57.

Bergman Otto Wilhelm "Fem dalsländska låtar" 1928 s 51-53.

Bergman Per-Olov "Dalsländsk litteratur på Internet" 1997 s 9-12.

Bergman Sten "När "Hembygden" kom till andra sidan jordklotet" 1931 s 56-61.

Bergstrand Carl-Martin "Dalslands folkliga läkekonst" 1938 s 76-92, 1939 s 52-69.

Bergstrand Carl-Martin "Dalslands kasthögar i folktraditionen" 1936 s 83-94.

Bergstrand C M "Den onde i dalsländsk folktradition" 1941 s 49-72.

Bergstrand Carl-Martin "Hästslakt och hästslaktare i 1800-talets Dalsland" 1942 s 44-54.

Bergstrand Carl-Martin "Jaktskrock i Dalsland" 1940 s 74-86.

Bernström Kerstin "Carl-Herman Tillhagen Folkminnesforskare, Filosofie doktor." 2006 s 111-126

Bexell Oloph "Lizell-Wigelius-Söderberg. Något om ett dalsländskt släktarkiv" 1985 s 9-42.

Bjerke Eva "Grimshedsåsens gäckande cirklar" 1994 s 73-78.

Björklund Anette och Jansson Lena-Maria "Hembygdsdräkter med inriktning på Dalsland" 1982 s 61-80.

Björkman Bror A "Stadsplaner, affärsdrivande verk mm" 1944 s 18-31.

Blid Ragnar "Gamla byggnader och nya" 1922 s 6-10.

Blid Ragnar? (R B) "Långbron" 1921 s 20.

Blomgren Åke "Bergslagsbanan. Något om dess tillblivelse och historia" 1992 s 71-81.

Blomgren Åke "Bondeledaren Hans Jansson - en dalsländsk rikspolitiker" 1990 s 31-39.

Blomgren Åke "Dalslands Körförbund 50 år" 1982 s 193-200.

Blomgren Åke "Den dalsländska Fornminnesföreningens första årtionden" 1984 s 163-170.

Blomgren Åke "Förbundets namnfråga" 1994 s 148.

Blomgren Åke "Kasenbergs kvarn - dåtidens modernaste" 1991 s 130-134.

Blomgren Åke "Rådman Jan Magnus Dahlgren. En märkesman i 1800-talets Åmål" 1983 s 228-239.

Blomgren Åke "Åmål 350 år - Glimtar ur stadens historia" 1993 s 9-15.

Blomgren Åke "Åmålsortens Hembygdsförening - något om dess bakgrund och historia" 1980/81 s 139-145.

Bohlin Britt "Har Dalsland en framtid?" (debattinlägg) 2003 s 140-143.

Bonggren Jakob "Barndomsminnen från Håbol. Bidrag till dalsländsk folktro" 1924 s 33-34.

Bonggren Jakob "Dalslänningar i Amerika" 1927 s 58-69 och 1928 s 62-68.

Borglund Erland "Den dalsländska hemslöjdens mål och medel" 1935 s 99-112, 1936 s 117-141.

Borglund Erland "Den manliga hemslöjden på Dal. Några reflexioner kring en studiecirkels arbete" 1929 s 88-94.

Borglund Erland "Steneby hemslöjdsförening 20 år" 1950 s 91-103.

Brangstad Allan "Dalbor" (dikt) 1980/81 s 7.

Brangstad Allan "En gammal fransk tapet i Åmål" 1974 s 109-111.

Brangstad Allan "J M Sprengtporten och landskapen Dal och Värmland" 1974 s 113-118.

Brangstad Allan "Ryttmästare Axel Aminoffs flykt från Sverige" 1975 s 149-161.

Brangstad Allan "Samuel Fryxell och Pehrmässefärden" 1978 s 129-135.

Brangstad Allan "Åmålsborgmästaren Anders Åbergh" 1979 s 153-170.

Brask Sven "Dalsländska bygdedräkter" 1982 s 81-96.

Brask Sven "Konsthantverk på Dal 1991" 1992 s 106-108.

Brask Sven "TEMA: Vattenbrist" 2002 s 144-145.

Brask Sven "Vägguret har stannat! 2003 s 137.

Bågenholm K A "Episod under en "kungsskjuts" genom landskapet Dalsland i början av 1800-talet" 1933 s 98-102.

Bäckner Axel "Några drag från kyrkans verksamhet på Dal" 1931 s 16-26.

Bördh A G "Att släktforska" 1984 s 174-176.

Bördh A G "Grinstabor som erövrat Amerika. C O Swanson, Carl Oscar Borg" 1966 s 28-38.

Bördh A G "Dahlstierna och hembygdsromantiken" 1952 s 99-102.

Bördh A G "Dalaborg. En turisthandledning." 1957 s 32-50.

Bördh A G "Dalboliv i dagboksform" (August Schefferstedt från Grinstad) 1960 s 68-91.

Bördh A G "Dalslands släktforskareförening" 1956 s 128-130.

Bördh A G "Den dalsländska hembygdsrörelsen. Historik 1874-1934" 1934 s 7-19 och 1935 s 27-49.

Bördh A G "Dalsländska hembygdssånger. En historik och ett urval" 1940 s 111-124.

Bördh A G "Dalsländskt dräktskick" 1958 s 52-86.

Bördh A G "Då Dalslands Kanal invigdes" 1968 s 131.

Bördh A G (A G B) "Från Dalboslätten" 1921 s 17-18.

Bördh A G "Hembygdskänsla. Föredrag vid hembygdskursen i Mellerud samkväm den 15 okt 1932" 1933 s 88-97.

Bördh A G "Möte med dalbolitteraturen" 1963 s 29-42.

Bördh A G (A G B) "Nils Ivan Svensson" 1953 s 3-5.

Bördh A G "Salomon Anton Kruskopf. Till 75-årsminnet av den glade bolstadsprästens död" 1945 s 75-90.

Bördh A G "Sången om Dal" 1963 s 0 (inlagt papper).

Bördh A G "Viktor Myrén" 1942 s 58-67.

Carling Helena "Lin - från frö till tyg" 1982 s 97-106.

Carlsson Gösta "Bäcke-Ödskölts församlingar 1953-1989" 1990 s 85-92.

Carlsson Gösta "Teåkerälven i Bäcke socken" 1992 s 95-98.

Celander Hilding "Ett par dalsländska stjärngossespel" 1949 s 45-60.

Claesson Claes "Anteckningar om Dalslands hällristningar" 1932 s 52-63.

Clemensson Gustaf "Dalslandsarkivalier. Arkivhandlingar från Dalsland i landsarkivet i Göteborg" 1927 s 32-38 och 1928 s 24-44.

Clemensson Per "Enskilda arkiv i landsarkivet i Göteborg" 1985 s 43-45.

Collberg Knut "Kyrkorestaureringen i Åmål. Tal vid kyrkans återinvigning 1:a söndagen i Advent 1933" 1934 s 41-52.

Cronholm David "Ett Dalbo-original" 1946 s 75-79.

Cronholm D "Gubbar på Dal. Skisser från tiden omkring sekelskiftet" 1949 s 125-132.

Cronholm David "E lita hikstoria om hôvert Helvettetjarnet oppanföre Råstock fått sitt gremme namn" 1947 s 43-45.

Cronholm David "Ontusa. En sentida Dalsländsk häxa" 1947 s 37-42.

Dahlén Hakon Th "När Dalslands gille bildades i Stockholm" 1928 s 107-109.

Dahlén Hakon Th och Gisslow Gottfrid "Hell dig hembygd! Musik av Gottfrid Gisslow" 1918 s 26-27.

Dahlgren Vald. "Otto Hesselbom. Några personliga erinringar från hans sista år" 1918 s 16-25.

Dahlström Gunnar "Stenebyskolan - en dalsländsk specialitet" 2003 s 127-133.

Dalgård Gottfrid "Nils Lätt. En soldat i tjänst" 1959 s 53-58.

Dalgård Gottfrid "Tösse och Tydje kyrkor" 1963 s 43-75.

Dalgård J Gottfrid "Ur gamla papper från Tösse-Tydje. En måttlighetsförening på 1830-talet och en kulturbild från 1820-talet" 1922 s 17-22.

Dalgård Gösta "Befolkningsförändringar på Dal under 1800- och 1900-talen" 1983 s 181-189.

Dalgård Gösta "Brånasmedsåret på Dal 1976" 1977 s 145-146.

Danielsson Bertil "Harsjön - en sänkt sjö" 2001 s 89-92.

Danielsson Dan "Allmogespelmän" 1929 s 95-100.

Danielsson Dan "Dalsländska låtar" 1922 s 11-12.

Danielsson Dan "Tre folklåtar" 1921 s 12-13.

Danielsson Rolf "Wågsäter med Liljenbergsfors - beskrivning av en gård och en järnmanufaktur" 2000 s 111-135.

Drougge Gunnar "Dalsländska ortnamn" 1975 s 109-148.

Edestam Anders "Augustanapräster från Dalsland" 1961 s 5-41.

Edestam Anders "Befolkningsutvecklingen i Dalsland under 1950-talet" 1962 s 69-79.

Edestam Anders "Befolkningsutvecklingen på Dal" 1957 s 4-10.

Edestam Anders "Dalsland och Amerikaemigrationen" 1966 s 13-20.

Edestam Anders "Dalslands industri en återblick" 1959 s 4-45.

Edestam Anders "Dalslands jordbruk under 400 år" 1960 s 4-38.

Edestam Anders "Dalslands kronolänsmän under 300 år" 1947 s 46-61, 1949 s 82-105.

Edestam Anders "Dalslandsvägar i äldre tid" 1962 s 7-22.

Edestam Anders "Dalsländska järnbruk. I Bäckefors bruk 1935 s 73-88 och 1936 s 21-56.

Edestam Anders "Dalsländska järnbruk. II Billingsfors bruk 1937 s 79-102, 1938 s 49-63 och 1939 s 32-51.

Edestam Anders "Dalsländska järnbruk. III Gustafsfors bruk 1940 s 44-73.

Edestam Anders "Dalsländska järnbruk. IV Vitlanda-Lisefors-Kristinedal 1941 s 3-48.

Edestam Anders "Dalsländska järnbruk. V Upperud-Håvreström 1943 s 86-93 och 1944 s 94-130.

Edestam Anders "Dalsländska järnbruk. VI Hanefors-Forsbacka-Persby 1945 s 15-36 och 1946 s 38-74.

Edestam Anders "Eric Gustaf Lidbeck. En dalsländsk linnéan" 1958 s 25-48.

Edestam Anders "Gamla dalsländska silver- och kopparverk" 1972 s 38-47.

Edestam Anders "En gammal kanal" 1958 s 87-91.

Edestam Anders "På amerikaemigranternas vägar" 1965 s 80-90.

Edestam Anders "Riksdagsinteriörer från frihetstiden" 1938 s 13-23.

Edestam Anders "Riksdagsmän från Dalsland 1678-1921" 1938 s 24-32.

Edestam Anders "Skeppsprästen Bengt Norrdahl" 1959 s 59-69.

Edestam Anders "Släkten Hedræus" 1950 s 70-85.

Edestam Anders "Soterus och Sotberg från Sotebyn" 1957 s 64-76.

Edestam Anders "Sveno Brynolphi Dalius" 1937 s 48-61.

Edestam Anders "Vattensågar på Dal" 1951 s 72-102, 1952 s 70-92, 1953 s 44-71, 1954 s 10-37, 1955 s 73-101, 1956 s 58-84.

Edquist Otto "En hundraårig dalsländsk folkskola" 1930 s 79-88.

Ek Lars "Fengersfors bruk 75 år" 1976 s 93-114.

Eklund J A "Till hundraårsminnet av Pontus Wikners födelse" 1937 s 3-9.

Eklund J A (J A E-d) "Från juldagen 1816" (Anders Fryxell) 1926 s 19-21.

Ekman O Ch "En dalslandsresa. Ur rese-journal maiji månad år 1820" 1962 s 23-29.

Ekre Rune "Murängen i Gestad - medeltid och järnålder" 1998 s 57-86.

Ekre Rune "Om Bolstads kyrkas ålder" 1999 s 23-42.

Ekre Rune "Tegel i 1200-talet - om innovationen och Dalslandskyrkorna" 2000 s 27-51.

Ekström Anders och Nilsson Bengt "PM angående Lehndbergs fastighet" 1991 s 180-182.

Ekström Per Olof "Landsbygden och kulturen" 1951 s 111-121.

Emanuelsson Sven "Bilden berättar" 1999 s 150-151.

Enbågen Olle "Långbron i Steneby" 1952 s 93-98.

Enbågen Olle "Vid ett kommunalt storskifte. Tankar och stämningar i de gamla sockenkommunerna vid årskiftet 1951-1952" 1952 s 3-69.

Enbågen Olle (o e) "Maja Ugglas parkteater i Billingsfors" 1952 s 133.

Enbågen Olle (o e) "Sven Axel Hallbäck" 1953 s 6-7.

Enbågen Olle (o e) "Larsson P A" 1953 s 130.

Enbågen Olle (o e) "Två förnämliga restaureringar" 1978 s 144-146.

Engel Thomas "Debatt: Agenda Kulturarv - Är en kulturådgivare i varje kommun lösningen? 2004 s 121-126

Engström C J "Himmel och havrejord. Skildringar från Dal" 1949 s 106-116.

Engström L M "Tal vid minnesfesten på Dalaborg" 1935 s 7-10.

Ericsson Maja "Något om folkliv och folktro i Frändefors socken" 1923 s 28-32.

Ericsson Maja "Sägner om trolldrycker" 1924 s 40-45.

Ericsson Sven H "Dalslandsmedaljen" 1992 s 158-159.

Eriksson Henry "Anförande vid invigning av Gestads hembygdsförenings fornminnesstuga i S Timmervik den 20 augusti 1950" 1951 s 103-110.

Eriksson R Ingemar "Ett 140-årigt dokument berättar" 1994 s 79-89.

Ferling Rolf "Bilder från förra sekelskiftets Högsäter" 2004 s 89-98

Ferling Roy "Trollbäckens Viktor - en man av gott virke" 2005 s 152-156

Ferling Roy "Högsäter i början av förra seklet" 2005 s 157-172

Ferling Roy "Irma Johansson - Fjällets fjälla" 2006 s 127-132

Ferling Roy "Dalslands folkhögskola 100 ¨år. En återblick på folkhögskolan:" 2006 s 133-146.

Ferling Roy "År 2005 på Dal: Natur, miljö, jordbruk mm." 2006 s 147-172

Ferling Roy "Torps socken på Dal. Några nedslag i Torps och Valbo-Ryrs historia 1850-1950" 2007 s 115-132.

Ferling Roy "Året 2006" 2007 s 167-185

Ferling Roy "Året 2007" 2008 s 197-214

Ferling Roy "Arvid Keterlin, en lett som lett i Bäckefors" 2008 s 161-165

Fjellman Berit "Ärtemarkspojken som blev fackföreningspionjär i USA" 2003 s 27-39.

Fjellman Berit "Blodsband och blodblandning" 1997 s 63-64.

Fjellman Berit "En Åmålsskildring från 1868-1869" 1997 s 75-77.

Fjellman Berit "Lite blandat från Torrskog under 1700-talet" 1993 s 130-135.

Fjellman Berit "När Torrskogs kyrka fick sin predikstol 1789-1790" 1993 s 136-140.

Fjellman Berit "Ett ovanligt fattigvårdsfall" 2001 s 85-88.

Fjellman Berit "Ur Ivan Samuel Fröjds anteckningsböcker" 2005 s 223-224.

Fjellman Larseric "Teckningar från vandringar på gamla kurirstigar" (under rubrik: Andra världskriget i Dalsland) 2005 s 123-125

Fondin Harry "Byns ende 1800-talsstudent. Hans liv samt bygdeutveckling här hemma och i Mellanvästern" 1991 s 55-95, 1992 s 15-46, 1993 s 151-175.

Fondin Harry "Kölviken - en by då och nu" 1988 s 7-108.

Fondin Harry "Ode till Dalsland" 2000 s 188-189.

Fors Bengt "En semesterupplevelse" 1934 s 86-95.

Forsberg Nils "Påsk och påskfirande i Åmål" 1934 s 78-85.

Forsberg Nils "Åmåls brand. En minnesteckning" 1951 s 58-65.

Forsén Olof "Dalsländska folkminnen. En översikt av Västsvenska folkminnesarkivets dalsländska samlingar" 1930 s 163-165.

Forsén Olof "Uppfinnaren i backstugan" 1946 s 80-87.

Fransson Torsten "Anders Fryxell" 2002 s 75-86.

Fransson Torsten "Något om arbetet med sockenböcker i Edsleskog" 2005 s 219-222

Fransson Uno "Dalslands industri efter 1870." 1972 s 48-64.

Fransson Uno "Jättarna i Järbo socken" 1995 s 71-82.

Fransson Uno "Lantbyggmästaren Gottfrid Fransson" 1996 s 117-130.

Fransson Uno "Mjölnaren Carl August Fors" 1974 s 101-107.

Fransson Uno "Pingströrelsens verksamhet i Stora Bön" 1967 s 83-90.

Fransson Uno "Pingstväckelsen i Stora Bön" 1997 s 103-124.

Fredenholm Axel "Konstkrönika. Kring Carl Oscar Borgs utställning" 1937 s 153-155.

Fremling J O "Åmål jubilerar" 1943 s 3-8.

Fridell Torsten "Granbacken, ny hembygdsgård" 1989 s 132-140.

Fridell Torsten "Milstolparna utmed Gestad-vägen" 1988 s 130-135.

Fridell Torsten "Sikhallsmagasinet" 1986/87 s 37-42.

Fridh Göte "Några hågkomster från landshövdingeåren" 1993 s 198-200.

Fröding H "Henriksholm på Dal" 1928 s 69-71.

Gahrn Lars "Herr Knut och västsvenskarna - ett exempel på klassisk krigspropaganda" 1999 s 61-79.

Gahrn Lars "Magnus barfot, Margarta fredkulla och kampen om Dalsland, I" 2001 s 23-42

Gahrn Lars "Magnus barfot, Margarta fredkulla och kampen om Dalsland, II" 2002 s 11-28

Galle Algot "Dalslands konstförening" 1962 s 95-100.

Gerdin Arthur "Gamla kyrkan i Åmål" 1947 s 3-25.

Gerdin Arthur "Gerdsbyn. En släktgård" 1949 s 61-81.

Gerdin Per-Olof "Ragnar Högman - en dalsländsk konstnär" 1958 s 92-113.

Gerdin Per-Olof? (P-O G) "Dalslands konstförening" 1955 s 122-133, 1956 s 130-139, 1957 s 90-97.

Grini Roger "Familjen Gustav Grini i Nössemark under 2. verdenskrig." (under rubrik: Andra världskriget i Dalsland) 2005 s 73-84

Allan Grund "En tagg på den svenska igelkotten" 2004 s 99-104

Gullin Henrik "Hemifrån och hemomkring. Minnen från Ör" 1940 s 96-110.

Gunnarson Åke E "Ett verksamhetsår med Dalslands konstförening" 1979 s 171-173.

Gunnarsson Åke E "Från Dalslands turisttrafikförenings horisont" 1964 s 104-108.

Gunnarson Åke E "Från Dalslands turisttrafikförenings horisont - året 1964" 1965 s 112-118.

Gunnars(s)on Åke E "Konstkrönika" 1964 s 109-113, 1965 s 119-123, 1966 s 97-100, 1969/70 s 186-187.

Gunnarsson Åke E "Näring som expanderar när andra permitterar" 1977 s 139-143.

Gunnarson Åke E "Turistkrönika" 1967 s 142-145.

Gunnarson Åke G "Turisttrafiken på Dalslands Kanal i dag och i morgon" 1968 s 132-141.

Gustafsson Algot "En diktande svenskamerikan" 1983 s 137-140.

Gustafsson Algot "Västlig vildmark" 1967 s 110-119.

Gustavson Erik "Emigrantregistret i Karlstad" 1983 s 123-129.

Gustawsson K A "Anders Lignell som upptecknare av dalsländska fornminnen" 1937 s 25-47.

Gödecke Anna "Bondfolk. Skisser från Dal" 1964 s 42-52.

Hagberg Ulf Erik "Halleberg, Hästevadet, Häckla ättestörta och Odens damm" 1969/70 s 128-133.

Hagner J R "Kyrkobyggnader inom Frändefors" 1923 s 33-35.

Hallbäck Sven Axel "Alvar Lundin. Artisten, organisatören, levnadskonstnären" 1960 s 52-67.

Hallbäck Sven Axel "Bland dalslänningar i Amerika" 1957 s 51-63.

Hallbäck Sven Axel (S A H) "D F H:s donator 90 år" 1956 s 140-143.

Hallbäck Sven Axel "En dalslandsyngling i händelsernas centrum" (Bo Althoff) 1965 s 101-104.

Hallbäck Sven Axel "Fornminnesvård i Älvsborgs län - en historik" 1969/70 s 78-83.

Hallbäck S A "Frederic Lehndbergh" 1966 s 21-27.

Hallbäck Sven Axel "Himmels- och helvetesmålningar i västsvenska kyrktak" 1954 s 3-9.

Hallbäck Sven Axel "Minnesmärket" 1966 s 7-12.

Hallbäck Sven Axel "Möte med dalslandskonsten" 1967 s 7-56.

Hallbäck Sven Axel "På gamla stigar och pilgrimsvägar genom Dal" 1968 s 161-163.

Hallbäck Sven Axel (S A H) "Valbo Ryr - den avglömda vrån på Dal" 1954 s 78-88.

Hallbäck Sven Axel "Årsberättelse för landsantikvarien" 1954 s 146, 1955 s 163, 1956 s 163-164, 1957 s 121, 1958 s 166-167, 1959 s 109, 1960 s 143-144, 1961 s 124-125, 1962 s 124-125, 1963 s 147-149, 1964 s 132-134, 1965 s 141-144, 1966 s 122-126, 1967 s 169-171.

Hallbäck Sven Axel och Malm Sven "Ungdomen siktar mot framtiden. En enkät och dess resultat" 1959 s 70-76.

Hallbäck Sven Axel och Ängermark Wilhelm "Tre inventeringar i Dalsland" 1963 s 98-118.

Hallgren Stig "Dalsland i konstnärsögon före Hesselbom" 1951 s 3-13.

Hallgren Stig "Dalslandskonsten under fjolåret" 1950 s 104-110.

Hallström Sven "Medeltida kyrkoräkenskaper från Dalsland. Några anteckningar om Bolstads äldsta kyrkobok" 1936 s 5-20.

Halvorsen Marcus "Karl den XII-museet på Halden-Messen 1936" 1937 s 74-78.

Hammeland Roland "Dalsland under tidig medeltid och frågan om landskapets tvådelade ursprung" 1997 s 49-58.

Hansander Einar "Erik Jespers dansmusik. En dalslandsspelmans repertoar" 1990 s 60-67.

Hansander Einar "Om folkmusiken i Dalsland" Del 1 2007 s 11-68.

Hansander Einar "Folkmusiken i Dalsland" Del II 2008 s 167-189.

Hansson Ernst "Edslekogs kyrka" 1980/81 s 75-93.

Hasslöf J O Rune "Befäl på I 17 från Dal" 2007 s 133-137.

Hedberg Tor "Oskar Halleborg som konstnär" 1930 s 74-78.

Hedenlund Magnus "Tal vid invigningen av minnesstenen å Kungsberget i Åmål över i trettioåriga kriget stupade dalbor" 1948 s 65-67.

Hedlund Oscar "De tolvtusen tecknade och andra. Kulturhistoriska minnen och notiser ur folklivet i Valbo" 1954 s 89-124.

Hedlund Oscar "Ett dalsländskt-värmländskt prästmöte i upplysningens tecken" 1953 s 89-110.

Hedlund Oscar "Filosofer från Dal. Sahlin, Wikner, Norström" 1952 s 103-123.

Hedlund Oscar "Folkundervisning från predikstol och kyrkogång" 1953 s 72-88.

Hedlund Oscar "Frikyrklighet i Dalsland" 1967 s 75-82.

Hedlund Oscar "Präster, kyrkfolk och kyrkofromhet i Dalsland" 1980/81 s 9-74.

Hedlund Oscar "Valbo präster och grundlagen" 1952 s 124-132.

Heimer Tage "Några stängsel- och hägnadsmetoder i Vedbo härad" 1928 s 54-61.

Heimer Tage "Riksdagsmannen Petter Andersson i Högkil. Något om hans insatser i dalsländsk kulturminnesvård" 1928 s 45-50.

Heimer Tage "Täljsten och täljstenshuggare" 1973 s 59-71.

Heimer Tryggve "Haldenfärder och Kristianiaresor. Bondgårdarnas handelsförbindelser med Norge" 1954 s 71-77.

Heimer Tryggve "S:t Olas källa" 1949 s 42-44.

Hellman G A "Begynnande bondekultur och hällkistorna på Dal" 1965 s 11-37.

Hellman G A "Byggnadsgrunder i Murängen i Gestads socken" 1966 s 39-54.

Hellman G A "Riksantikvarieämbetets inventering av fasta fornlämningar på Dal år 1963" 1964 s 16-41.

Hellman G A "Riksantikvarieämbetets åtgärder i Dalsland under år 1932" 1934 s 143-146.

Hellman Stefan "I Gunno Eurelius Dahlstiernas fotspår" 2006 s 173-178

Henriksson Gunnar "Emigrationen från några dalslandssocknar" 1983 s 115-122.

Henriksson Hulda "Bidrag till J Henrikssons bibliografi" 1936 s 144-145.

Henriksson J "Ett besök hos en nittionioåring" 1931 s 50-55.

Henriksson J "Dalslands provinsblomma. Förgätmigej" 1923 s 14-15.

Henriksson J "Kosthållet hos den dalsländska allmogen för 100 år sedan" 1926 s 65-69.

Henriksson J "E lita fjällvandring" 1922 s 23-25.

Henriksson J "Lövnäsgumman" 1922 s 13-14.

Henriksson J "Märkliga träd" 1921 s 16-17.

Henriksson J "Några drag ur livet i Dalslands skogstrakter för 100 år sedan" 1924 s 18-24.

Henriksson J "Sällsynta örter och buskar i Dalsland" 1922 s 15-16.

Herjulfsdotter Ritwa "Kvinnodokumentation i norra Dalsland" 1993 s 194-197.

Herjulfsdotter Ritwa "En dalsländsk visa med tragisk verklighetsbakgrund" 1995 s 105-112.

Herjulfsdotter Andersson Ritwa "Dalsländska fornsaker i Värmlands museums magasin" 1999 s 12-13.

Herlenius Emil "Samuel Fryxell" 1926 s 54-64.

Hermansson Tegner "En glimt ur Färgelanda PRO förenings torpinventering" 1992 s 126-127.

Hermansson Tegner "Ett alster av Fundberg?" 1989 s 131.

Hernfjäll Viola "Labyrinten i Grinstad" 1994 s 68-72.

Hesselbom Axel "Föreningsväsende, skolor och bibliotek" 1944 s 52-67.

Hesselgren Nils "Lovtal över Hesselskog" 1963 s 7-27.

Hjoberg Edgar "Historier och sanna berättelser från södra Dalsland" 1991 s 96-106.

Holm A(xel) "Dalslands konstförening" 1958 s 124-130, 1959 s 86-93, 1960 s 114-122 och 1961 s 101-108.

Holmström Bertil "Af gamla swenska Blodet. I spåren efter en försvunnen Dalslandssläkt. Från Stenarsbyn och Strömsäter över Rankebön och Brötegården till Gadebusch och Tönningen" 1996 s 65-84.

Holmström Bertil "Dalsland får aldrig se hans like. Brukspatronen som förvandlade en hel bygd" (Mauritz Reinhold Sahlin) 1997 s 131-138.

Holmström Bertil "Ett 200-årigt gruvfiasko. Den otroliga historien om Dals Bergssocietet" 1992 s 82-94.

Holmström Bertil "Jakten på den försvunna stenen. Vidhemsprästen och hans riksgränsbeskrivning än en gång" 1995 s 67-70.

Holmström Bertil "Människor och händelser under 300 år på en dalsländsk herrgård" 1993 s 70-97.

Holmström Bertil "Sjuhundra år kring en glömd gränsälv på Dal. Historien om Anae Frö" 1991 s 135-141.

Holmström Bertil "Två sekler sedan fienden lämnade Dal: "Slaget vid Köpmannebro" Något om ett krig som aldrig blev av" 1994 s 93-103.

Holmström Bertil "Dynastin Wohlfahrt-Salin och dess märkliga historia" 1998 s 119-128.

Holmström Bertil "Slaget vid Åmål 1788 och andra sjömilitära aktiviteter i Dalsland" 1999 s 81-88.

Holmström Bertil "400 dog i Dalslands sista fältslag" 2000 s 91-109.

Holmström Bertil ""Hejsan - på väg te´ Tösse" sommaren då F A Dahlgren diktade visor på Dal" 2002 s 87-100.

Hult Hilmer "Dalsländsk Idrottskrönika 1927" 1928 s 143-149.

Hultengren Gösta "Begravning av stupad finlandsfrivillig 1940" 1990 s 8-10.

Hultqvist Per "Dalaborg" 1969/70 s 110-113.

Hultqvist Per "Dalsland i Ferdinand och Anna Bobergs ögon" 1972 s 107-120.

Hultqvist Per "Dalslands näringsliv år 1764 i två provinsialschäferrapporter" 1993 s 35-69.

Hultqvist Per "Dalsländska gårdskartor före 1700-talets mitt. En förteckning och några exempel med kommentarer" 1976 s 7-38.

Hultqvist Per "Gräfsnäs slottsruin" 1969/70 s 154-155.

Hultqvist Per "Hjalmar Larsen och Abraham Hülphers' resebeskrivning från Dal 1761" 1992 s 60-70.

Hultqvist Per "Innehållsregister till lokaltidningar - en uppgift för hembygdsforskningen?" 1984 s 51-62.

Hultqvist Per "Lokalhelgonet Nicolaus i Edsleskog. Verklighet och tradition" 1996 s 13-64.

Hultqvist Per "Nu byriæs a Dali - Om Vidhemsprästens dalsländska gränslista" 1992 s 11-14

Hultqvist Per "Statsunderstödd fåravel - ett inslag i Dalslands jordbrukshistoria under 1700-talet" 1989 s 7-56.

Hultqvist Per "Tog pilgrimer till Nidaros vägen genom Dalsland?" 1994 s 24-48.

Hultqvist Per "Vänern - arena för maktkamp, samfärdselled, naturresurs. Några historiska anteckningar" 1995 s 13-34.

Hultqvist Per "Bengt Ferner och Reinhold Rüdker som reskamrater i Västsverige år 1758" 2004 s 53-78.

Hultqvist Per "Släkt(miljö)forskningens möjligheter: Ett exempel" 2005 s 173-190

Hylbom Richard "Naturvårdskrönika" 1966 s 105-106.

Häggman Sven "Från andra världskrigets dagar, eller En tagg i Svea rikes försvar" (under rubrik: Andra världskriget i Dalsland) 2005 s 149-151

Hällström Sven-Göran "K Ragnar Johannesson. Konstnär och medmänniska" 1961 s 84-90.

Härnelius Axel "Anders Ekman. En av frihetstidens myndigaste borgmästare" 1927 s 21-31.

Härnelius Axel "En nationell gärd åt farsotens offer. Garnisonskyrkogårdarnas nyinredda gravar" 1919 s 31-32.

Härnelius Axel "Hans Jansson och hembygden" 1923 s 11-13.

Härnelius Axel "Hembygdsförbundets uppgifter. Utdrag ur ett föredrag vid förbundets bildande i Åmål den 13 mars 1918" 1918 s 5-12.

Ivarsson Carl-Johan "Göran Tunström - en värmländsk författare med djupa rötter i Dalsland" 2001 s 97-101.

Jacobowsky C Vilh "Brånasmeden. En dalsländsk bondeskald" 1922 s 1-5.

Jacobson Carl-Olof "Emigration och bebyggelseutveckling i Gunnarsnäs s:n 1865-1913" 1956 s 37-57.

Jacobson Ingeborg "Hembygdssång" 1947 s 89.

Jacobsson Adolf V "Min faders gård" (dikt) 1990 s 121.

Jacobsson Gunvor och Jacobsson Eva-Britt "Järbodräkten" 1992 s 102-105.

Jakobsson Oskar "Ett gripande dalsländskt emigrantöde" 1983 s 86-93.

Janson Henrik "Om landskapsnamnen Markerna och Dal" 2000 s 53-65.

Jansson Albert "Berättelser från Båsane" 1976 s 123-128.

Jansson Algot "Stigen" (dikt) 1998 s 129-133.

Jansson Ingvar och Rentzhog Sten "Fornminnesvård - landskapsvård" 1969/70 s 13-77.

Jansson Rich "Våra svenska folkdanser" 1923 s 44-46.

Jensen-Bäverfeldt Sigurd "En dalsländsk amatörpoet" 1932 s 46-51.

Joelsson Ingvar "Funderingar kring en jättegryta" 1950 s 39-42.

Joelsson Ingvar "En gammal älvs minnen" 1951 s 66-71.

Joelsson Ingvar "Minnen från Hästefjordens sänkning" 1954 s 38-52.

Johansson A W "Ett gammaldags kalas" (dikt) 1921 s 18-19.

Johansson Alf "Bilder från Nättjebacka" 1994 s 140-144, 1996 s 149-160.

Johansson Alf "Bilder från Nättjebacka-bygden" 1993 s 109-125.

Johansson Arvid "Försvarsanläggningar i Edstrakten" 1969/70 s 98-99.

Johansson Arvid "En studiecirkel" 1949 s 133-135.

Johansson Bertil "Källor för hembygdsforskare på Dal" 1984 s 9-23.

Johansson Einar "Kring Bodanesjön" 1985 s 73-81.

Johansson Ellen "Adolf W Jacobsson, en svensk-amerikansk kulturpersonlighet" 1995 s 101-104.

Johansson Ellen "Dalsländska emigranter vid stillahavskusten" 1983 s 104-107.

Johansson Ellen "Minnesvandring genom Årbol" 1994 s 104-107.

Johansson Erland "Fredsfördraget i Kolsäter 700 år" 2006 s 179-184

Johansson Gunnar "Skogsfrun funnen i Dalsland" 1928 s 107.

Johansson Kjell "O-ringen 2003" 2004 s 111-114

Johansson Kjell "Tema: I grevens tid" "Spår och minnen från andra världskriget 1939-45. Anteckningar från en studiecirkel" 2004 s 117-120

Johansson Leif "Dalslandsmedaljen" 2003 s 144-145.

Johansson Roy "Bilder ur Södra Valbo hembygdsförenings bildarkiv" 1985 s 113-121.

Johansson Roy "Bokanmälan" 1990 s 146-148.

Johansson Roy "En studie kring lasarettspatienter från Valbo 1861-1870" 1983 s 215-227.

Johansson Roy "Glimtar från Rådanefors" 1985 s 209-218.

Johansson Roy "Jonas i svängen, bokhandlare, fotograf mm" 1997 s 29-42.

Johansson Roy "Kalle, Dalle och Kalle Dussin" 1991 s 8-15.

Johansson Roy "Något om Ödeborgs Bruk" 1984 s 127-142.

Johansson Roy "Om Färgelanda sågverk 1906-1992" 1994 s 108-136.

Johansson Roy "Redaktören ratar reklamen" 1992 s 8-10.

Johansson Roy "Redaktören retar och rosar" 1994 s 9-11.

Johansson Roy "Redaktörens redogörelse" 1995 s 9-12, 1996 s 9-12.

Johansson Roy "Rundtur bland svenskar och svenskminnen i USA" 1989 s 119-127.

Johansson Roy "Slutord" 1997 s 221-223.

Johansson Roy "Teklas stuga i Torps socken" 1995 s 129-134.

Johansson Roy "Året 1989" 1992 s 137-145.

Johansson Roy "Året 1990" 1992 s 146-157.

Johansson Roy "Året 1991" 1993 s 207-230.

Johansson Roy "Årskrönika 1992" 1994 s 161-178.

Johansson Roy "Årskrönika 1993" 1995 s 145-162.

Johansson Roy "Året 1994" 1996 s 193-214.

Johansson Roy "Året 1995" 1997 s 149-180.

Johansson Roy "Året 1996" 1998 s 135-160.

Johansson Roy "Året 1997" 1998 s 161-174.

Johansson Roy "Året 1998" 1999 s 125-148.

Johansson Roy "Året 1999" 2000 s 159-182.

Johansson Roy "Historia kring ett hus - om läkare i Valbo" 2003 s 17-25.

Johansson Roy "Tidig forskning om Dalformationen" 2001 s 103-114.

Johansson Roy "Dalsland - gränsland" 2002 s 105-109.

Johansson Sara "Gamla Amerikabrev berättar" 1990 s 113-118.

Johnsson Selma "Hattflätningen i Ärtemark" 1923 s 25-27.

Jonason Josef "Några barndomsminnen från Rölanda" 1931 s 27-32.

Jonsell Ragnar "Spädbarn fött i snö" 1988 s 136-143.

Jonsson Helge "Högsätersbo fallen i Normandie" 1994 s 90-92.

Jonsson Helge "Lanthandel vid Jena" 1992 s 112-117.

Jonsson Helge "Minnen från Rostocks sanatorium" 1995 s 113-120.

Jonsson Helge "Om flottning i Valboån" 1994 s 137-139.

Jonsson Helge "På Kroppefjäll" 1993 s 126-129.

Josefsson Ebbe "När Fredrik och Christinas familj for till Amerika" 1983 s 94-103.

Josephson Peter "Bilder från Åmål" 1975 s 57-74.

Jäder Karl "Otto Hesselbom - ett hundraårsminne" 1948 s 3-13.

Järlgren Catarina "Träskadeinsekter" 1971 s 106-109.

Järlgren Christer "Pottkakelugnen. Om krukmakarsläkten Hjobergs kakelugnstillverkning" 1973 s 25-58.

Järlgren Christer "Vården av byggnaderna" 1971 s 110-129, 157-158.

Järlgren Christer (C J) "Dalbogården i Vänersborg" 1971 s 190-191.

Järlgren Christer (C J) "Ett ovanligt fornfynd" 1969/70 s 183.

Järlgren Christer (C J) "Nårungabygdens missionshistoriska museum" 1971 s 212-213.

Järlgren Christer (C J) "Skålleruds hembygdsförening" 1971 s 184.

Järlgren Christer (C J) "Snarhögsgården" 1971 s 170-171.

Järlgren Christer (C J) "Stora Lundby hembygdsgård" 1971 s 208.

Järlgren Ulla "Julegoppan. En studie kring en försvunnen tradition" 1978 s 25-46.

Kaelas Lili "Hällkistor från stenåldern" 1969/70 s 86-93.

Kalén Joh. "Dalsländska talesätt och ordstäv" 1931 s 33-49.

Karlsson Karl-Evert "Sportkrönika 1992" 1994 s 158-160.

Karlsson Karl-Evert "Sportkrönika 1993" 1995 s 139-144.

Karlsson Karl-Evert "Sportkrönika 1994" 1996 s 187-192.

Karlsson Karl-Evert "Sportkrönika 1996" 1997 s 142-148.

Karlsson Karl-Evert "Åmålsidrott under 100 år" 1993 s 16-25.

Karlsson Karl-Evert "Sportkrönika 1996" 1998 s 175-187.

Karlsson Karl-Evert "Sportkrönika 1997" 1998 s 189-195.

Karlsson Valborg "Tröskningsbesvärs ihågkommelse" 1964 s 53-59.

Karlström F E "Åmåls hantverkares och köpmäns marknadsresor omkring 1900" 1953 s 111-126.

Karvik Nils-Gerhard "Dalslands landryggradsdjur" 1965 s 38-65.

Karvik Nils-Gerhard "Dalslands rovfåglar" 1951 s 14-35.

Karvik Nils-Gerhard "Fågelfaunan i Ärtemarks socken" 1948 s 14-33.

Karvik Nils-Gerhard "Om lodjurets förekomst på Dal" 1949 s 16-32.

Keterlin Arvid "Bäckefors Bruk" 1991 s 126-129.

Keterlin Arvid "Gamla vykort från Bäckefors" 1996 s 137-148.

Keterlin Arvid "Skomakar´n i Bäckefors" 2000 s 183-184.

Kihlberg Eric "Några botaniska strövtåg i södra Dalsland" 1966 s 65-74.

Kjell Erik "Ett hundraårsminne" 1948 s 68-79.

Kjellin Börje "Vårviks socken - en kortfattad återblick från skolans värld" 1993 s 26-34.

Kjellin Börje "Vårviks socken - några uppgifter om bygd och folk" 1990 s 40-59.

Kjellin Börje "Från Ärtemarks socken. Några ord och tankar kring ett människoöde" 2006 s 185-192

Klevenmark Johannes "Emigrationen från Klefmarken och släktforskningen i USA" 1983 s 130-136.

Clewemark "Halvard Bryngelsson i Klevmarken" (gravstenen) 1927 s 88-89.

Klevenmark Per-Otto "Vår "farm" i Kalifornien" 1986/87 s 248-249.

af Klintberg Bengt "Jakob Gladers sagor" 2001 s 43-84.

Krumlinde Solvig "Dalslands kanals tillkomsthistoria" 1968 s 7-58.

Källvik Conny "Gardessoldat Flinck och riksdagsman Beckman" 1992 s 47-53.

Källvik Conny "Om en författare från Ånimskog och hans släkt" 1990 s 68-84.

Källvik Conny "Sveriges största soldatkatastrof i fredstid? 1989 s 57-67.

Landälw John "Medeltida norsk-svenska gränsen genom nordöstra Dalsland" 1996 s 177-182.

Landälw John "Väster om Ånimmen under förra seklet" 1989 s 141-144.

Langer Thure "Carl XII:s ek" 1919 s 28-30.

Larsen Hjalmar "Natur- och kulturutveckling under stenåldern i Hästefjordsområdet" 1927 s 3-20.

Larsen Hjalmar "Riksantikvarieämbetets åtgärder i Dalsland" 1931 s 88-91, 1932 92-95, 1933 s 111-116.

Larsson Anders "Tema: Ljus i mörkret" 2000 s 186-187.

Larsson Anders "Hästefjordsbygden - hembygdens marker och stigar" 2001 s 118-120.

Larsson Erik "Funderingar vid stranden" 1964 s 72-81.

Larsson Erik "Fågelfaunan i Frändefors" 1956 s 85-114.

Larsson Erik "För människans egen skull. Människa och natur i Dalsland" 1961 s 42-61.

Larsson Erik "Försvar för mossen" 1962 s 31-45.

Larsson Erik "Korptinget på Dalboslätten" 1959 s 46-52.

Larsson Erik "Svanarna i Dalsland" 1960 s 39-51.

Larsson Eva "Kôrkemyra" 2002 s 138-140.

Larsson Gustaf "Mo kyrka" 1930 s 63-66.

Irene Larsson "Tidens vingslag" (dikt) 2002 s 136-137.

Larsson Margareta "En ny dalslandsdräkt" 1940 s 131-132.

Larsson Tomas M "Kulturhistorisk byggnadsinventering av Håbol och Nössemark" 1974 s 143-144.

Lemne Mats "Dalsland och kommunikationerna" 1958 s 4-5.

Lext Gösta "Hembygdsrörelsen och arkiven" 1971 s 130-137.

Lidén Lisa "En märkesman från Åmål" (Nils Wilhelm Ljungberg) 1948 s 48-56.

Liljedahl Axel "Linnés resa genom Dal och hans Dal-botanik" 1930 s 32-62.

Liljedahl Ernst "Dalslands filosofer" 1926 s 33-37.

Liljedahl Ernst "Utdrag ur Vitalis Norström, hans liv och hans verk" 1919 s 14-27.

Lindberg Åke A "Dalslands utvecklingsmöjligheter" 1964 s 7-15.

Lindén Birger "Handledning över riksarkivet för dalslandsforskare" 1933 s 28-50 och 1934 s 96-122.

Linder And. "Dalsländsk krönika" 1928 s 150-159, 1929 s 209-218, 1930 s 209-216.

Linder And "Gamle Täppen. Ett barndomsminne" 1935 s 95-98.

Linder And "En sägenomspunnen klockmakare. Sven Sandström i Tegen, Färgelanda" 1934 s 72-77.

Linder Folke "Gamla äventyr från Lerdal. Berättade av Magdalena Pettersson, Rölanda" 1932 s 32-45, 1933 s 74-87.

Linder Folke "Rogsnärpen" 1932 s 64-70.

Rolf Lindh "Spikhammaren i Bäckefors" 2004 s 115-116

Lindholm Joh. "Min barndoms och ungdoms Ör" 1929 s 120-137.

Lindqvist Gunnar "Hembygdsföreningarna som byalag" 1971 s 49-52.

Lindstrand Oscar "Föreningslivet i Fröskog" 1941 s 159-162.

Lindvall Georg "Våra kyrkogårdar" 1918 s 28-29.

Lindwall Gustaf "Några funderingar om Dalsland" 1926 s 22-26.

Lizell Gustaf "Dalsland" (dikter) 1929 s 3-9.

Lizell Gustaf "Hembygdssånger. Studier för en dalsländsk hembygdssång" 1923 s 1-4 och 1924 s 1-6.

Lizell Gustaf "Tonernas gåva - tonernas makt. Högtidstal vid Dalslands Sångarförbunds jubileumskonsert i Åmåls kyrka den 5 juli 1925" 1926 s 27-32.

Ljung Olof "Bilden berättar. "Ett bildsvep genom dalsländska bygder" 1986/87 s 43-211.

Ljung Olof "Dalsländska kyrkoarkivalier" 1984 s 79-102.

Ljung Olof "En dalslandsstuga räddas. Några synpunkter på och åtgärder vid restaureringen av en äldre manbyggnad" 1975 s 23-55.

Ljung Olle "Ingevaldssläkten. En gammal dalslandssläkt" 1965 s 76-79.

Ljung Olof "Jakt och fångst i äldre tid" 1985 s 129-158.

Ljung Olof "Johannes Fundberg - möbelkonstnär på Dal" 1979 s 9-115.

Ljung Olof "Järboadeln, ny sockenbok" 1994 s 149-150.

Ljung Olof "Minnesota i våra hjärtan" 1986/87 s 250-251.

Ljung Olof "Nytt kring släkt- och hembygdsforskningen" 1986/87 s 282.

Ljung Olof "Några dalsländska allmogeurmakare" 1973 s 105-123.

Ljung Olof "Skiffer. Om bakgrund, historia, bearbetning samt några anvisningar vid omläggning och lagning av skiffertak" 1985 s 161-208.

Ljung Olof "Soldatens hälsning" 1990 s 97-100.

Ljung Olof "Vem har forskat om släkt och bygd på Dal? Kortfattade uppgifter kring dalsländsk person- och bygdeforskning" 1984 s 177-240.

Ljung Olle "Vem vet något om Johannes Fundberg - den skicklige möbelsnickaren på Dal?" 1978 s 137-142.

Ljung Olof "Vi vill minnas. Om utvandringen och emigrantforskning" 1983 s 141-180.

Ljungberg Leif "Dalslandsarkivalier. Arkivhandlingar från Dalsland i landsarkivet i Göteborg" 1932 s 21-31.

Lundberg Erik B "Brätte" 1969/70 s 142-143.

Lundmarker Carl "Tal vid avslutande av sista lagtima tinget i Alltorp" 1942 s 55-57.

Lundström Inga "Hols gärde" 1969/70 s 158-159.

Lövgren Ivan "Trollsägner" 1921 s 14-15.

Lövgren Ivan (I L) "En dalsländsk klockmakare" 1924 s 46.

Lönnroth Lisa "Brytning och bearbetning av dalskogsstenen" 1973 s 125-135.

Madsén Lars "Vad Dalsland rymmer" 1957 s 18-31.

Magnusson Göran D "Några naturnamn i Färgelanda socken" 1997 s 59-62.

Magnusson Göran "Dalsländsk hembygdsfilateli" 1999 s 107-113.

Malm Sven "Konstkrönika" 1963 s 131-135.

Mandelholm Stig "Dalsland i en samhällsskildrares händer. En studie i Lars Åke Augustssons författarskap" 1994 s 59-67.

Mandelholm Stig "En dalsländsk kulturinsats i svenska Amerika" 1993 s 176-178.

Markendahl Ivan "Folkminnen från Håbol" 1923 s 16-21.

Markendahl Ivan (M I) "Gäserud i Håbol" 1921 s 18.

Markendahl Ivan "Om skogsrån (skogråa)" 1922 s 32.

Markendahl Ivan "Omkring jättegrytorna i Steneby" 1938 s 93-97.

Meijer Granqvist Paul "Prosten O A Groth som dalboforskare" 1930 s 130-133.

Mellander Peder "Katalogisering av Gammelgården i Bengtsfors" 1974 s 146.

Mellander Peder och Hillgren Anders "Kulturhistorisk bebyggelseinventering på Dal" 1977 s 123-137.

Meuller Gustaf "Laxarby kyrkas restaurering" 1937 s 62-73.

Meyer Gustaf "Ur en småstads krönika" 1930 s 116-129.

Meyer Magnus "Marknad i Åmål på 1870-talet" 1950 s 86-90.

Meyer Magnus "En minnesbild av Åmåls hamn mot slutet av 1800-talet" 1949 s 117-124.

Moberg Carl-Axel "Sveriges mest olika hällristningar" 1969/70 s 164-173.

Mossberg Curt "Naturhistoria kring Dalslands Kanal" 1968 s 142-157.

Mossberg Curt "Veit Brecher Wittrock, en dalsländsk botaniker" 1995 s 97-100.

Mossberg Greger "Dalslands södra gräns på medeltiden och i dag" 1996 s 161-176.

Mossberg Greger "Om landskapsnamnet Dal" 1998 s 93-117.

Murray Walter "Hjalmar Lundbohm. In memoriam" (dikt) 1927 s 47-49.

Myrén F O "Svensk-norska religiösa förbindelser under 1800-talets slut" 1947 s 26-36.

Myrén Viktor "Två dikter till hembygden" 1918 s 13-15.

Mårland Harry "Sockenmuseet i folkskolans tjänst" 1939 s 92-105.

Neander Anders "Självbiografiska anteckningar" 1948 s 34-47.

Nelson Björn "Ett barnsöl i Steneby år 1682" (Svinhuvudätten) 1965 s 66-75.

Nelson Björn A "Personhistoriska anteckningar. Peder Larsson på Broo samt Nils Månsson på Broo" 1961 s 62-77.

Nelson Björn A "Ur Vedbo härads äldsta domböcker" 1967 s 91-109.

Nilman Gustaf "Fröskogs kyrka" 1924 s 25-27.

Nilman Gustaf "Ånimskogs kyrka" 1935 s 57-72.

Nilson Nils "Ett Dahlstiernaintresse i hembygden" 1952 s 135.

Nilsson Nils "Ur landshövding Mörners topografiska beskrivning av Älvsborgs län" 1962 s 47-68.

Nisser Marie "Industriminnen" 1972 s 9-30.

Norberg Rune "En dalsländsk stavkyrkoplanka?" 1933 s 67-73.

Norberg Rune "Det medeltida madonnaskåpet från Fröskogs kyrka och några av dess anförvanter" 1932 s 3-20.

Norberg Rune "Senmedeltida silverskedar från Dalsland" 1935 s 50-56.

Nordahl Else "Ingareds åsar" 1969/70 s 162-163.

Nordendahl J E "Näckens sträng" (dikt) 1919 s 13.

Nordlund Margareta "Gammelgården i Bengtsfors" 1963 s 76-97.

Nordqvist F Hj "En karolins gåva till Holms kyrka" 1961 s 79-82.

Noreen Erik "Gunno Eurelius Dahlstierna. Om och ur hans diktning" 1921 s 3-11.

Nystedt Hjalmar "Minnen från Edsleskogs prästgård" 1985 s 67-72.

Nystedt Hjalmar "Torp och torpare i Edsleskog" 1984 s 156-158.

Ohlsson Gunnar "Carl Oscar Borg - ett 100-årsminne" 1979 s 139-151.

Ohlsson Gunnar "Dalslandsmedaljen 1988" 1989 s 174-175.

Ohlsson Gunnar "Konstliv på Dal" 1984 251-258, 1985 s 219-227, 1986/87 s 252-258.

Ohlsson Gunnar "Vid utdelning av Dalslandsmedaljen 24 juli 1993 på Baldersnäs" 1994 s 151-152.

Oldeberg Andreas "Den tunnackiga flintyxan i Dalsland" 1951 s 36-44.

Oldeberg Andreas "Dolken från Säter. Några skaftningsproblem rörande den äldre bronsålderns dolkar och svärd" 1967 s 57-74.

Olson Ernst G "Sista björnjakten på Dal" 1950 s 67-69.

Olson Karl-Axel "Dalboredden åter till Dal" 1985 s 97-100.

Olson Karl-Axel "Sjöfart på och kring Dalbosjön" 1997 s 89-98.

Olson Karl-Axel "Spångens varv och dess fartyg" 1986/87 s 9-18.

Olsson C P "Några avsnitt av det dalsländska kommunikationsväsendet" 1958 s 6-14.

Olsson Greta "Jag minns min barndoms jul" 1991 s 50-54.

Olsson Greta "Maarta i Kôlleskogen - ett levnadsöde" 1992 s 54-59.

Olsson Gunnar "Gammelvala" 1971 s 41-48.

Olsson Helmer "Gåtor från Dalsland" 1938 s 64-75.

Olsson Olle "Bågen. En gårdskrönika" 1941 s 81-102.

Olsson Olle "Dal - dalbo! En studie" 1936 s 95-97.

Olsson Roland "Milstenar, vägmärken och broar i Västra Vedbo" 1991 s 118-125.

Olsson Roland "Några Elis Persson-bilder från Ed" 1993 s 141-150.

Olsson Roland "Olof Jonasson Dahl. Något om den ur-sinnige ynglingen från Dalen och hans släkt" 1985 s 101-112.

Olsson Roland "Om vigsellängderna i Högsäter" 1992 s 118-122.

Olsson Roland "Pigor från Vedbo härad blev "maids" i Chicago" 1992 s 123-125.

Palm Gerda "Flydda tider. Hågkomster från uppväxtåren i Frändefors" 1929 s 32-39.

Palm Gerda "Otto Hesselbom. Ett livsöde" 1939 s 112-122.

Paulsson Gunnar "Ringkarlen Alfred Andersson" 1948 s 57-62.

Petersson Anna "Immigration" 1999 s 114-122.

Petersson Gunnar "Stora Strands gruvor - några minnen" 1972 s 91-106.

Pettersson Tore "Halmens Hus - ett levande museum" 1996 s 183-186.

Pilz Elisabeth "Constantin Piltz, en dalsländsk curé de campagne" 1997 s 99-102.

Piltz Elisabeth "Dalsland och det medeltida Grekland" 1997 s 43-48.

Pira Ragnar "En originaldikt av Vilhelm von Braun" 1937 s 121-124.

Pira Ragnar "Ett litet bidrag till indelningsverkets historia" 1941 s 73-80.

Pira Ragnar "Gårdsarkivet på Rankebön i Rölanda" 1936 s 57-65, 1938 s 33-48, 1940 s 91-95.

Pira Ragnar "Konstkrönika" 1939 s 140-142, 1941 s 123, 1942 s 95-96.

Pira Ragnar "På väg till Fredrikshall 1718" 1939 s 27-31.

Precht Kai-Egil "Barndomsminnen från Stigen" 1990 s 101-105.

Ragnesten Ulf "Dalsland år 1868" 1996 s 113-116.

Ragnesten Ulf "Dalslands Hembygdsförbund" 1994 s 145-147.

Ragnesten Ulf "Högsäters gamla kyrka" 1989 s 100-118.

Ragnesten Ulf "Idrottare i sydvästra Dalsland. Erling Johansson, K-pistskytt" 1992 s 128-134.

Ragnesten Ulf "Idrottare i sydvästra Dalsland. Allan och Gunhild Constantin, friidrottare mm" 1994 s 153-157.

Ragnesten Ulf "Idrottare i sydvästra Dalsland. Lennart Thörnäs, löpare" 1993 s 189-193.

Ragnesten Ulf "Idrottare i sydvästra Dalsland, Jan Ottosson, skidåkare" 1995 s 125-128.

Ragnesten Ulf "Magiska stenar vid kyrkplatser i Dalsland" 1991 s 107-117.

Ragnesten Ulf "Sportkrönika 1990" 1992 s 135-136.

Ragnesten Ulf "Sportkrönika 1991" 1993 s 204-206.

Ragnesten Ulf "Torpinventering i Högsäters socken" 1984 s 158-161.

Ragnesten Ulf "Dalslands järnålder" 1998 s 9-56.

Ragnesten Ulf "Dalslandsmedaljen" 1998 s 197.

Ragnestam Ulf "Silverskatten från Stora Ryk i sitt sammanhang" 2000 s 11-25.

Ragnesten Ulf "Ett värdefullt skrin" 2000 s 185.

Ragnesten Ulf "TEMA: Tänt var´e här" 2001 s 125.

Ragnesten Ulf "En kulturhistorisk resa i Dalsland" 2004 s 21-52

Rahtsman Sten och Ornell Per-Erik "Broar i Dalsland - en kulturhistorisk inventering" 1978 s 77-89.

Regeskog Gustav "Klockare och andra i Järbo" 1988 s 109-129.

Regeskog Ingalill "Fattigvården i Järbo socken 1862-1930" 1996 s 85-108.

Rentzhog Sten "Aktivera hembygdsrörelsen" 1971 s 53-78.

Rentzhog Sten "Hembygdsrörelsen i Dalsland och nordvästra Västergötland" 1971 s 138-153, 158.

Rentzhog Sten "Landsantikvariens verksamhetsberättelse 1969/70 s 199-201, 1971 s 242-253, 1972 s 207-214.

Rentzhog Sten "Den svenska hembygdsrörelsen 70 år" 1971 s 11-27, 154.

Rentzhog Sten (S R) "Bengtsfors gammelgård" 1971 s 160-161.

Rentzhog Sten (S R) "Bergs kullar" 1969/70 s 116-117.

Rentzhog Sten (S R) "Bjärke hembygdsförenings anläggningar" 1971 s 198-199.

Rentzhog Sten (S R) "Bolstads hembygdsgård" 1971 s 178.

Rentzhog Sten (S R) "Eds museum" 1971 s 164-165.

Rentzhog Sten (S R) "Erska lunde" 1969/70 s 152-153.

Rentzhog Sten (S R) "Fornminnesstugan på Vänersnäs" 1971 s 189.

Rentzhog Sten (S R) "Fryxellflygeln och torpet Petersburg" 1971 s 168-169.

Rentzhog Sten (S R) "Gestads hembygdsgård" 1971 s 185.

Rentzhog Sten (S R) "Gravfälten i Valbodalen" 1969/70 s 120-127.

Rentzhog Sten (S R) "Gravfältet vid Tormansbol" 1969/70 s 108-109.

Rentzhog Sten (S R) "Gravfältet vid Tydjebyn" 1969/70 s 94-95.

Rentzhog Sten (S R) "Gravfältet vid Vårvik" 1969/70 s 146-147.

Rentzhog Sten (S R) "Gravfältet vid Västra Hindalebyn" 1969/70 s 102-103.

Rentzhog Sten (S R) "Gärdserudstugan och samlingarna i Melleruds tingshus" 1971 s 182-183.

Rentzhog Sten (S R) "Gäserudstugan" 1971 s 166-167.

Rentzhog Sten (S R) "Hembygdsgården i Ornunga" 1971 s 210-211.

Rentzhog Sten (S R) "Labyrinten i Ornunga" 1969/70 s 160-161.

Rentzhog Sten (S R) "Lödöse museum" 1971 s 200.

Rentzhog Sten (S R) "Naglums kyrkoruin" 1969/70 s 144-145.

Rentzhog Sten (S R) "Nycklabacken" 1969/70 s 156-157.

Rentzhog Sten (S R) "Runstenen vid Velanda" 1969/70 s 150-151.

Rentzhog Sten (S R) "Råskogsstugan" 1971 s 188.

Rentzhog Sten (S R) "Rönnässtugan och krukmakareverkstaden i Bodane" 1971 s 186-187.

Rentzhog Sten (S R) "Skepplanda hembygdsgård och Björns kvarn" 1971 s 202-203.

Rentzhog Sten (S R) "Skeppssättningen vid Vammen" 1969/70 s 100-101.

Rentzhog Sten (S R) "Smedjan på torpet Ingelskrogen" 1971 s 201.

Rentzhog Sten (S R) "Starrkär-Kilanda hembygdsgård" 1971 s 204-205.

Rentzhog Sten (S R) "Västra Tunhems hembygdsgård" 1971 s 192-193.

Rex Karin "Utgrävning av hällkista i Ånimskog" 1974 s 145-146.

Romdahl Axel L "Olof Sager-Nelson i hans brev till hemmet" 1931 s 3-15.

Rosander Göran "Samlingarnas registrering och vård" 1971 s 79-97, 155-157.

Rosell Carl-Otto "Kyrkoherde Erland Rosell och åsknedslaget i Frändefors kyrka år 1728" 1974 s 119-128.

Rosell Erland "En kort men sanfärdig och omständelig berättelse" (från 1728, faksimil) 1974 s 121-128.

Rosell Erland "Nössemark. En Dalslandssocken i ortnamnsperspektiv" 1950 s 43-66.

Rosell Sigrid "Adolf Noreen och hans båda sommarhem i Dalsland" 1928 s 75-82.

Rosell Sigrid "Den nya vägen - och den gamla" 1929 s 77-87.

Rosell-Åström Kristina "Gustav Gustavsson, den boksamlande lantbrevbäraren på Kloa" 1977 s 107-117.

Rosell-Åström Kristina "Halmslöjden i Ärtemark" 1973 s 73-104.

Rosell-Åström Kristina "Spiksmeder och spiksmide i Bäckefors" 1972 s 65-76.

Rosenberg Bengt "Dalslands och Göta Älvdalens vattengeografi" 1966 s 55-64.

Rydberg Gudrun "Stinsen på Mon. - Ragnar Pira och hans krigsdagbok" 2003 s 41-102.

Rydberg Gudrun "Dalsland i landstingets arkiv" 1984 s 63-77.

Rydberg Gudrun "Dalslandslitteratur" 1982 s 207-234, 1983 s 255-276, 1984 s 259-279, 1985 s 241-258, 1986/87 s 268-281, 1988 s 158-192, 1991 s 183-221.

Rydberg Gudrun "Pastors del i lakefisket i Dalbergsån" 2004 s 79-88

Rydberg Gudrun "Gunnar Jenssen - norsk motståndsman med hjärtat i Nössemark" (under rubrik: Andra världskriget i Dalsland) 2005 s 11-46

Rydberg Gudrun "Knut Ek - norsk kurir med kamera och förfäder från Bolstad" (under rubrik: Andra världskriget i Dalsland) 2005 s 47-72

Rydberg Gudrun "Betaniakapellet i Rävmarken som hemlig norsk Milorgbas år 1945" (under rubrik Andra världskriget i Dalsland) 2005 s 85-122

Rydberg Gudrun "Dagbok från ett vedskjul: om Albin Wallstedt i Gesäters kyrkby" (under rubrik: Andra världskriget i Dalsland) 2005 s 127-130

Rydberg Gudrun "Afrikamissionärskans föremål återfunna efter 50 år" 2006 s 193-212

Rydberg Gudrun "Dals fornminnesförenings första föremålskatalog" 2006 s 247-260

Rydberg Gudrun "Anna Margreta Ekelunds visbok från år 1818" 2007 s 69-110.

Rydberg Gudrun "Banankungen Folke Anderson från Ödskölt - 40 år sen han mördades i Ecuador" 2008 s 113-160

Rådström Britta "Bengtsforstraktens Fornminnes- och Hembygdsförening under 60 år" 1980/81 s 127-137.

Rådström Edith "All vår början bliver svår..." 1942 s 7-20.

Rådström Edith "Det var då!" 1936 s 66-82.

Rådström Edith "Gammelgården i Bengtsfors" 1933 s 51-66.

Rådström Edith "Nödår" 1939 s 70-91.

S "Bengtsfors" 1919 s 43.

Sandell Arne "Bland berg och dalar kring Stora Strand" 1949 s 5-15.

Sandell Arne "Dalsland. En geografisk studie" 1939 s 3-26.

Sandell Arne "Om djupförhållandena i några dalsländska insjöar" 1942 s 21-43, 1943 s 62-85.

Sanne Kjell "Dalslands befolkning i statistisk belysning" 1929 s 40-76.

Schagerström Agnes född Fryxell "Minnen från Anders Fryxells barndom och ungdom" 1926 s 3-18.

Schmuul R "Fritidsfiske i Dalsland" 1966 s 89-92.

Setterdahl Lilly "Emigrationen från Frändefors. Ättlingar i Pennsylvania" 1983 s 53-85.

Simonsson Sixten "Vår äldsta kända riksgräns på Dal" 1976 s 75-91.

Sjöberg Mats "Historia kring vattenkvarnar" 1982 s 27-60.

Sjöberg Mats "Näs torvströfabrik. En femtioårig historia" 2005 s 191-204

Sjöberg Mats "Småmejeriernas tid. Om gårdsmejerier i Grinstad i början av 1900-talet." 2006 s 213-231

Sjöberg Mats "Väder och växtlighet i Bolstad 1866-1918" 2008 s 91-112

Sjödahl Elsa "Dombok för Dalsland år 1601" 2007 s 139-155

Sjökvist Mats "Något om tillkomsten och första tiden vid Kristinedals bruk i Fröskog" 1999 s 89-99.

Sjöstedt John "Till folkskolans 100-årsjubileum" 1942 s 3-6.

Skoglund Gordon "Ett personligt minne av Jakob Bonggren" 1993 s 179.

Skoglund Gordon "Djupdykning i talangfull kommun" 1997 s 13-28.

Skogsberg Hasse "Johan Ferlins dagböcker" 1990 s 93-96.

Skårdal Johan "Det stora vargskallet på Dal 1898" 1958 s 49-51.

Skårman Bo "Axel Th von Sneiderns beskrivning över Ånimskogs socken 1854" 1974 s 9-39.

Sn "En tur uppåt Dalslands kanal" (från 1872) 1978 s 101-128.

von Sneidern Axel "Dalsland. Orienterande föredrag vid Svenska Turisttrafikförbundets årsmöte i Ed den 10 juni 1944" 1945 s 3-14.

von Sneidern Axel "Tal vid avtäckningen av minnesstenen över G C von Döbeln vid Önne i Järbo socken" 1936 s 3-4.

von Sneidern Axel "Tal vid invigningen av minnesstenen å Kungsberget i Åmål över i trettioåriga kriget stupade dalbosoldater" 1948 s 62-65.

von Sneidern Axel "Tal vid invigningen av Pontus Wikners födelsehem" 1935 s 3-5.

von Sneidern Axel "Tal vid minnesfesten på Dalaborg" 1935 s 5-6.

von Sneidern Björn "Rådjuret, hatat - älskat - vårdat" 1985 s 123-128.

Stahle Hilding "Bostadsförbättring och hembygdsvård" 1939 s 106-111.

Stjernquist Berta "En hällkista på Björkön, Skållerud sn, Dalsland" 1950 s 5-38.

Stolpe Stefan "Ur den gamla släktboken" 1996 s 109-111.

Sundberg J O "Åmåls läroverk och dess föregångare" 1928 s 72-74.

Sundberg Martin "Gestads Hembygdskör 50 år" 1983 s 240-243.

Sundborg Bertil "Minnen från Dal. Utdrag ur fru Adeline Skarins memoarer" 1928 s 3-23.

Sundelius Sara "Ungdomsminnen" (Sundelius) 1953 s 8-43.

Suttner Georg (om Björn Carlén, dalslandsmedaljör) 2003 s 145-150.

Swartling Per "En SJ-mans syn på Dalsland" 1958 s 15-24.

Svedäng Bruno "Linnés resa i Dalsland för 250 år sedan" 1997 s 125-129.

Svedäng Bruno "Nödåren i Dalsland 1868-1869" 1997 s 65-74.

Svedäng Bruno "Vem var Ida Bäckmann?" 1996 s 131-136.

Svedäng Bruno "Åmåls stadsfullmäktige 125 år" 1994 s 17-23.

Svedäng Bruno "Åmål i litteraturen" 2001 s 121-122.

Svensson Elis "Kvarnstenshuggningen i Korserudsfjället" 1935 s 89-94.

Svensson Lennart ""Pettre-Hulda" ett märkligt människoöde" 2000 s 153-158.

Svensson Margareta "På resa bland Pontus Wikner-minnen" 1934 s 53-57.

Svensson Nils Ivan "Fryxellsflygeln i Edsleskog" 1938 s 114-119.

Svensson Nils Ivan "Hantverk och hantverkare på Dal" 1930 s 89-103.

Svensson Nils Ivan (N I S) "Konstkrönika" 1936 s 149-150.

Svensson Nils Ivan "Kulturhistoria" 1944 s 4-17.

Svensson Nils Ivan "Utdrag ur landsantikvariens redogörelse för verksamheten" 1939 s 148-149, 1940 s 140-141, 1941 s 141-142, 1942 s 105-106, 1943 s 102, 1944 s 145-146, 1945 s 98-99, 1946 s 110, 1947 s 73-76, 1948 s 84-86, 1949 s 164-166, 1950 s 135-137, 1951 s 136-139, 1952 s 154-156, 1953 s 154-155, 1954 s 145-146.

Svensson Sigurd "Jordbrukare-ungdomens förbund. En kulturrörelse som utgått från Dal" 1923 s 22-24.

Särlvik Ingegerd "Forntida järnhantering" 1972 s 31-37.

Särlvik Ingegerd "Från Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningar 1969" 1971 s 226-230.

Särlvik Ingegerd "Undersökningar av järnåldersgravar i Dalsland 1968" 1969/70 s 175-182.

Särlvik Ingegerd och Weiler Eva "Från riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningar 1970" 1972 s 186-191.

Sävblom W A:son "Stadens tillkomst och utveckling, dess förvaltning och finanser" 1944 s 32-51.

Söderberg Bengt "Dalaborg" 1940 s 3-43.

Tamm-Götlind Märta "Livet i en prostgård på Dal sommaren 1866" 1938 s 3-12.

Thålin H "Riksantikvarieämbetets inventering av fasta fornlämningar på Dal år 1964" 1965 s 7-10.

Törnqvist Gunhild "Gösta Sillén - missionären, visionären" 2005 s 205-218

Ullberg Ornell Per-Eric "Lär känna din hembygd" 1986/87 s 283.

Ullström Bror "Föreningslivet inom Skållerud" 1935 s 147-156.

Ullström Nils "På rundvandring bland Wikner-minnena i Kikerud" 1935 s 11-26.

Unger Gunnar "Den förtrollade ön" 1974 s 41-52.

Unger G "Omkring Henriksholm. Spridda anteckningar och minnesbilder" 1946 s 3-37.

Unger Ulla "Minnen från en Henriksholmssommar för tjugo år sedan" 1930 s 21-32.

W "Minnesstenen i Assens" 1943 s 94-97.

Waern Arne C "Dalslands kanal 75 år" 1943 s 15-32.

Waern Arne C "Några minnen och anteckningar från Kanalen och sjöarne" 1968 s 67-76.

Waern C Fr "Tillkomsten af Dalslands kanal" 1968 s 59-65.

Waern Karl-Erik "C W Thorstensons Mek. Verkstad Åmål" 1992 s 109-111.

Waern Kolbjörn "Baldersnäs park. Dess tillkomst och upphovsman" 1978 s 61-76.

Wahlström Bengt "I kriget skugga. Några anteckningar ur dalslänningen, kanslirådet Per Wahlströms brevväxling" 1954 s 66-70.

Wahlström Bengt "Johannes Gillby, en dalsländsk diktarprofil" 1956 s 3-10.

Wahlström Bengt "Ur Fröskogs kyrkas historia" 1955 s 102-118.

Waldén Bertil "Ur Dalslands kyrkoinventarium" 1929 s 10-31.

Waldén Bertil "Några kompletterande notiser till inventeringen av Dalslands kyrkor" 1932 s 95-99.

Vallin Ingegärd "Allmogetextilier på Dal" 1934 s 58-71.

Wallin J "Den dalsländska hemslöjden" 1930 s 3-20.

Wallstedt Albin "Dagbok 9 april - 30 juni år 1940" (under rubrik: Andra världskriget i Dalsland) 2005 s 131-148,

Wallstedt Albin "Dagbok 1 juli - 31 augusti 1940" 2006 s 233-244

Wallstedt Albin "Dagbok 1 september - 31 oktober år 1940" 2007 s 157-166.

Wallstedt Albin "Dagbok 1-30 november 1940" 2008 s 191-195

Wannerskog Per-Olof "Badinrättningar i Valbodalen" 1995 s 121-123.

von Warnstedt Christopher "Hertig Magnus av Östergötland Greve på Dal" 1991 s 16-49.

von Warnstedt Christopher "Notiser om Dal i Älvsborgs läns Lagmans dombok åren 1671-1676. 1994 s 12-16.

Vegelius Jan "450 kvadratmeter mer Dalsland" 1984 s 280-281.

Vegelius Jan "Anders Björnsson - naturfilosof från Dal" 1984 s 171-173.

Vegelius Jan "Dalslandskrönika" 1982 s 201-206, 1983 s 249-254, 1984 s 241-250, 1985 s 228-237, 1986/87 s 259-267, 1988 s 151-157, 1989 s 145-173, 1990 s 122-139.

Vegelius Jan "Den dalsländska visan" 1985 s 82-96.

Vegelius Jan "En dörr på glänt. Till schlagerförfattaren Fritz Gustaf från Åmål" 1983 s 191-214.

Vegelius Jan "Foton kring Håbolssläkten" 1986/87 s 19-33.

Vegelius Jan "Håbolssläkten" 1984 s 103-126.

Vegelius Jan "I korpungar små! Om Dalslands landskapsdjur" 1990 s 11-30.

Vegelius Jan "Medicinalväxtodling med mera. Om Johannes Henriksson och Rostocks Privata Elementarskola" 1982 s 107-146.

Vegelius Jan "Mos mossvän. Om lantbrukaren, häradsdomaren, riksdagsmannen och hedersdoktorn Per Adolf Larsson i Öjersbyn" 1982 s 159-192.

Vegelius Jan "Statsrådet från Ödeborg. Om Axel Rubbestad i Vrine" 1989 s 68-99.

Vegelius Jan "Val på Dal" 1979 s 117-138.

Vegelius Jan "Val på Dal 1980" 1982 s 275-278.

Vegelius Jan "Val på Dal 1988" 1990 s 140-145.

Vegelius Jan och Wittrock Martin "Förgätmigej eller ej? Om PP Waldenström, Veit B Wittrock och landskapsblomman på Dal" 1980/81 s 107-126.

Wegraeus Erik "Hembygdsgårdarna och skolan" 1971 s 28-40, 154.

Wegraeus Erik "Hemslöjden och Stenebyskolan" 1973 s 137-160.

Wegraeus Erik "Hällristningarna i Tisselskog" 1976 s 115-121.

Wegraeus Erik "Landsantikvariens verksamhetsberättelse 1971" 1973 s 232-239.

Wegraeus Erik "Vandal på Dal" 1972 s 192-193.

Wegraeus Erik (E W) "Bore kulle" 1969/70 s 106-107.

Wegraeus Erik (E W) "Brunnsrestaurangen i Dals Rostock och Hallersby kvarn" 1971 s 180-181.

Wegraeus Erik (E W) "Eds skola i Ör socken" 1971 s 179.

Wegraeus Erik (E W) "Forngården på Lunneberg, Sjuntorp" 1971 s 194-195.

Wegraeus Erik (E W) "Forngården vid Haraberget i Herrljunga" 1971 s 214-215.

Wegraeus Erik (E W) "Hembygdsgården i Bäckefors" 1971 s 162-163.

Wegraeus Erik (E W) "Hembygdsgården i Rösäter" 1971 s 174-175.

Wegraeus Erik (E W) "Horla skola" 1971 s 216.

Wegraeus Erik (E W) "Lerums Bygdegilles samlingar" 1971 s 209.

Wegraeus Erik (E W) "Skallsjögården" 1971 s 206-207.

Wegraeus Erik (E W) "Ånimskogs hembygdsgård" 1971 s 172-173.

Wegraeus Erik (E W) "Ödeborgs fornsal" 1971 s 176-177.

Wegraeus Erik och Björnänger Erik "Dalsländsk industrimiljö" 1972 s 121-185.

Weiler Eva "(Gravfält vid Relen i Steneby socken)" 1972 s 189-190.

Wennberg Sven "Turistkrönika" 1966 s 101-104.

Wennström Bojan "Ett tragiskt livsöde" 1986/87 s 34-36.

Wernståhl Gustav "Mitt Dalsland" (dikt) 1999 s 123-124.

Wernståhl Gustav "Historik från Slättdal och Sikhall" (dikt) 2001 s 115-117.

Wessberg G "Dalsländsk idrott" 1929 s 205-208, 1930 s 204-208.

Westbom Leif A "Gammalt blod i älven" 2006 s 245-246

Westlund Per-Olof "Dalaborg. Ett 500-årsminne" 1934 s 29-40.

Wiktorsson Per-Axel "Var utfärdades den s k Dalaborgstraktaten?" 1993 s 180-183.

Wiktorsson Per-Axel "Vad de skriftliga källorna berättar om det medeltida Ellenö" 1998 s 87-91.

Wiktorsson Per-Axel "Vad Bolstads kyrkas räkenskapsbok berättar om socknens medeltida präster" 1999 s 43-59.

Wildenstam Christer "Restaureringen av Järbo kyrka i Dalsland" 1977 s 119-122.

Wildte Fridolf "Dalslands häradssigill" 1930 s 67-73.

Wiktorsson Per-Axel "Gravhällarna i Holm och Kullings-Skövde" 2000 s 67-89.

Viridén Henrik "Anders Edestams donationsbibliotek" 1978 s 19-24.

Wittrock Eleonore "Vita Sanna" 1918 s 39-42.

Väring Eugen "Märken och tydor på Dal från början av 1800-talet. Fru Erika Sofia Waldenströms uppteckningar" 1940 s 87-90.

Väring Eugen "Spridda drag ur musiklivet i Åmål under gångna tider" 1945 s 47-74.

Väring Eugen "Åmåls läroverk och dess rektorer under 100 år" 1937 s 103-120.

Wärme C H "Staten Minnesota 100 år" 1958 s 130-132.

Åberg Alf "Dalslands gräns mot Norge under 1700-talet" 1954 s 53-65.

Åberg Kjell "Har Åmål varit Sveriges lugnaste stad?" 1995 s 61-62.

Ågren Jennie "Borekulle - ett hägnat berg från bronsåldern" 2004 s 11-20

Ågren Johan "Edens lustgård" (dikt) 1968 s 174-175.

Åhlund-Efraimsson Monika "Torpinventering i Steneby" 1984 s 154-156.

Åkerblom Bengt "Dalsland i Karlstads stifts- och läroverksbibliotek" 2002 s 61-73.

Åmark Mats "Dalslands medeltida kyrkklockor" 1949 s 33-41.

Årdal Ella "Adolf W Jacobsson. En svensk-amerikansk kulturpersonlighet" 1990 s 119-121.

Årdal Ella "Det gamla porträttet" (dikt) 1986/87 s 212.

Årdal Ella "Från kyrkoböckernas blad" (dikt) 1984 s 78.

Årdal Ella "Skolminnen från Nordkärr" 1989 s 128-130.

Ängermark W "En beskrivning över Dalsland 1840 av Jacob Ekelund" 1988 s 144-150.

Ängermark Wilhelm "H W Wheelwrights anteckningar om fåglar vid Vänern" 1994 s 49-52.

Ängermark W "Hembygdsrörelsen på Dal 100 år" 1974 s 138-140.

Ängermark Wilhelm "Karl Eriksson i Bråna - en dalsländsk fotograf" 1974 s 85-99.

Ängermark W "Lelångenbanans nedläggning. En bildsvit" 1965 s 106-111.

Ängermark Wilhelm "Några ångbåtar som trafikerat Dalslands kanal 1868-1918" 1968 s 96-109.

Ängermark Wilhelm "Om domböcker. Något om förandet av domböcker samt en återgivning av Dalslands äldsta dombok" 1984 s 24-45.

Öhman Il "Bella och Frågen. Bildbidrag till kännedom om dalbohunden" 1976 s 129-143.

Öhman Il "Vakt och Vige. Bidrag till kännedom om dalbohunden" 1955 s 5-72.

Örtenblad Torsten "Ett paradis i Dalsland" 1992 s 99-101.


"10 frågor om Dalsland" 1999 s 153, 2000 s 191, 2001 s 127.

"10 frågor om Dalsland" 2002 s 155.

"40 fornminnesplatser i Norra Älvsborgs län" 1969/70 s 85-174.

"Axel Th von Sneiderns beskrivning över Tydje socken 1854" 1976 s 55-74.

"Bengtsfors sulfit" 1972 s 126-127.

"Bibliographa Björliniana" 1923 s 50-52.

"Bilder från Stenebyområdet" 1967 s 138-139.

"Bilder från Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Åmål under Kristihimmelsfärdshelgen den 20-22 maj 2004" 2005 s 237-238

"Billingsfors bruk" 1972 s 128-130

"Bokrecensioner" 2006 s 261-272, 2007 s 187-191, 2008 s 217-218.

"Brudmarsch spelad av Ola Hansson i Vamben, Steneby" 1953 s 131.

"Brånasmedsåret på Dal 1976" 1976 s 145.

"Bäckefors bruk" 1972 s 132-133.

"Carl Johan Ekströmers minnen" 1942 s 76-91 och 1945 s 40-46.

"Dals scoutdistrikt" 1930 s 199-202, 1931 s 132-136, 1932 s 140-142, 1933 s 152-159, 1934 s 189-196.

"Dalskogs ångsåg" 1972 s 134-136.

"Dalsland" (dikt) 1983 s 190.

"Dalslands fabriker omkring 1899 resp 1915-18" 1972 s 178-183.

"Dalslandsfilmer" 1965 s 98, 1967 s 134.

"Dalslandskrönika" 1956 s 115-139, 1957 s 77-97, 1958 s 114-132, 1959 s 77-93, 1960 s 103-122, 1961 s 91-108, 1962 s 80-100, 1963 s 118-127, 1964 s 82-103, 1965 s 91-111, 1966 s 75-96, 1967 s 120-141, 1968 s 158-165, 1969/70 s 184-187, 1971 s 235-236, 1972 s 197-200, 1973 s 224-228, 1974 s 138-146, 1975 s 163-165, 1976 s 145, 1977 s 145-150, 1978 s 143-149, 1982 s 201-206, 1983 s 249-254, 1984 s 241-250, 1985 s 228-237, 1986/87 s 259-267, 1988 s 151-157, 1989 s 145-173, 1990 s 122-139.

"Dalslandslitteratur (anmälningar) 1921 s 21-23, 1922 s 37-38, 1923 s 53-54, 1924 s 56-58, 1926 s 70-74, 1927 s 95-101, 1928 s 115-125, 1929 s 170-183, 1930 s 170-180, 1931 s 97-102, 1932 s 102-111, 1933 s 117-120, 1934 s 148-151, 1935 s 123-127, 1936 s 151-156, 1937 s 156-162, 1938 s 134-136, 1939 s 143-144, 1940 s 134-135, 1941 s 132-135, 1942 s 100-101, 1944 s 134-140, 1945 s 105-107, 1947 s 69-71, 1948 s 82, 1949 s 157, 1950 s 133, 1951 s 129-130, 1952 s 150-152, 1953 s 149-152, 1954 s 139-143, 1955 s 152-153, 1956 s 156-161, 1957 s 111-118, 1958 s 153-163, 1959 s 104-106, 1960 s 135-140, 1961 s 115-120, 1962 s 118-121, 1963 s 141-143, 1964 s 126-128, 1965 132-137, 1966 s 112-118, 1967 s 159-164, 1968 176-179, 1969/70 195, 1971 s 231-234, 1972 s 194-196, 1973 s 221-223, 1974 s 133-137, 1977 s 148-150, 1978 s 147-149, 1990 s 146-148, 1994 s 149-150, 1997 s 139-141.

"Dalslandslitteratur" (översikter) 1939 s 144-146, 1940 s 135-137, 1941 s 136-139, 1942 s 101-103, 1944 s 140-143, 1946 s 102-105, 1949 s 157-162, 1951 130-135, 1953 s 141-148, 1955 s 154-161, 1978 s 147-149, 1982 s 207-234, 1983 s 255-276, 1984 s 259-279, 1985 s 241-258, 1986/87 s 268-281, 1988 s 158-192, 1991 s 183-221.

. "Dalslandsmedaljen" (varierande rubriker) 1960 s 106-107, 1961 s 91-96, 1962 s 84-86, 1963 s 126, 1964 s 84-88, 1965 s 98-99, 1966 s 77-80, 1967 s 121, 1968 s 160, 1969/70 s 185-186, 1971 s 235-236, 1972 s 198-199, 1973 s 224-225, 1974 s 140-142, 1975 s 164-165, 1977 s 146-148, 1983 s 247-248, 1991 s 142-143, 1992 s 158-159, 1993 s 201-203, 1995 s 135-138, 1996 s 217-222, 1997 s 183-186, 1998 s 197-199, 1900 s 149, 2000 s 190, 2001 s 126, 2002 s 154, 2004 s 127-129, 2005 s 225-227, 2006 s 273-274, 2007 s 186, 2008 s 215.

"Dalsländsk folkbildningsverksamhet" 1928 s 133-135, 1929 s 198-200, 1930 s 196, 1931 s 123-128, 1932 s 130-137, 1933 s 141-149, 1934 s 174-186.

"Dalsländsk idrottskrönika" 1928 s 143-149, 1929 s 205-208, 1930 s 204-208.

"Dalsländsk sång och musik" 1928 s 135-137, 1929 s 200-201, 1930 s 196-199, 1931 s 129-131, 1932 s 137-139, 1933 s 149-151, 1934 s 186-189.

"Dalsländska antavlor" 1927 nr 1-4, 1928 nr 5-8, 1929 nr 9-12, 1930 nr 13-16.

"Dalsländska riksdagsmän 1922-1979" 1979 s 134-138.

"Dalsländskt porträttgalleri" 1929 s 139-146, 1930 135-142, 1931 s 63-70, 1932 s 71-78, 1933 s 103-108, 1934 s 123-133.

"Debatt Debatt" 1999 s 160-162.

"Den forna dalsländska järnbruksbygden" 1963 s 110-113.

"Den försvunna torpbebyggelsen. Om torpinventeringar på Dal" 1984 s 143-162.

"DFH:s arbete" 1928 s 112-114.

"Där Vitalis Norström föddes" 1927 s 91-92.

"Ekarebolgrottan" 1957 s 78-80.

"En bra historia" 2001 s 128.

"En märklig folksed" 1964 s 100.

"Faktarutan" 2002 s 156-157.

"Fengersfors bruk (f d Lisefors)" 1972 s 137-139.

"Filmer om Dal" 1957 s 77-78.

"Filmer om Dalsland" 1964 s 91-92.

"Folkmängden och dess förändringar (i Dalsland)" 1928 s 159, 1929 s 219, 1930 s 217, 1931 s 137, 1932 s 145, 1933 s 160, 1934 s 197, 1936 s 176, 1937 s 184, 1938 s 158, 1939 s 169, 1940 s 157, 1941 s 163, 1942 s 120, 1944 s 161, 1945 s 114, 1946 s 127, 1947 s 93, 1949 s 187, 1950 s 159, 1951 s 157, 1952 s 148-149, 1953 s 174-175, 1954 s 164-165, 1955 s 184-185, 1956 s 188-189, 1957 s 150-151, 1958 s 196-197, 1959 s 142-143, 1960 s 174-175, 1961 s 154-155, 1962 s 160-161, 1963 s 176-177, 1964 s 162-163, 1965 s 170-171, 1966 s 158-159, 1967 s 198-199, 1968 s 206-207, 1969/70 s 218-219, 1971 s 264-265, 1972 s 228-229, 1973 s 254-255, 1974 s 170-171, 1975 s 186-187, 1976 s 164-165, 1977 s 174-175, 1978 s 172-173, 1979 s 196-197, 1980/81 s 174-175, 1982 s 290-293, 1983 s 313-314, 1984 s 317-319, 1986/87 s 322-326, 1990 s 181-185, 1991 s 222-223, 1992 s 194-195, 1993 s 252-253, 1994 s 208-209, 1995 s 195-196, 1996 s 251-252, 1997 s 219-220, 1998 s 248-249, 1999 s 221, 2000 s 237, 2001 s 172-173, 2002 s 207-208, 2003 s 207-208, 2004 s 190-191, 2005 s 279-280, 2006 s 326-327.

"Fornminnesområden i Västra Tunhem" 1969/70 s 134-141.

"Fotografer tidigt verksamma på Dal" 1986/87 s 213-243.

"Fotografier" 1998 s 198-199.

"Frederic Lehndbergh gravsatt på Ånimskogs kyrkogård" 1958 s 118-120.

"Frederikshalds handel på Sverige" (från 1868) 1964 s 60-71.

"Från Dalslands turisttrafikförenings horisont" 1963 s 128-130.

"Från riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningar 1970" 1972 s 186-191.

"Färgelanda sågverk" 1972 s 140-141.

"Föreningarnas årsberättelser" 2005 s 251-277, 2006 s 294-324, 2007 s 206-239, 2008 s 219-247.

"Förteckning på föreläsare inom Dalsland och angränsande områden" 1941 s 124-131.

"Förteckning över sångare, musiker mm inom Dalsland och angränsande områden" 1942 s 96-98.

"Gränsminnen" 1964 s 88-90.

"Gustavsfors bruk" 1972 s 142-144.

"Göta Hovrätts Arkiv EVII:CA:5. Lagmansrättsdombok för Västergötland och Dal 1671-1679" 1995 s 35-60.

"Hembygdens vecka" 1968 s 164-165.

"Hembygdsarbetet i Västsverige" 1927 s 92-94, 1928 s 109-114, 1929 s 166-169, 1930 s 165-169, 1931 s 91-96.

"Hembygdsfrågor, synpunkter kring dalsländskt hembygdsarbete" 1986/87 s 244-247.

"Hembygdsgårdar i norra Älvsborgs län" 1971 s 159-224.

"Hembygdsgårdar och andras sevärda byggnader i Dalsland" 1942 s 98-99.

"Hembygdsveteran hyllad" (A G Bördh) 1957 s 89-90.

"Historiedags" 1999 s 152.

"Hjalmar Lundbohms minne hedrat" 1955 s 136-138.

"Hunneboeken i närheten av Gunnarsnäs kyrka" (foto) 1962 s 163.

"Hwassens berg" 1967 s 140-141.

"Håfreströms bruk" 1972 s 145-147.

"Håvestens gravfält" 1957 s 88-89.

"Hällkistor på Dal" 1961 s 121.

"Hällristningar på Dal" 1956 s 119-120.

"Hällristningar vid Evenstorp, Sundals-Ryr" 1966 s 85-87.

"Häst- och motorsport" 1928 s 141-143, 1929 s 204-205, 1930 s 203.

"Information från Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund" 1998 s 205-247, 1999 s 169-220, 2002 s 167-206, 2003 s 165-206.

"Inventering av släktgårdar" 1983 s 277.

"Jätteenar i Mo socken" 1927 s 90.

"Karolinermarschen" 1962 s 80-83.

"Kartritning av Bergs kullar, Erikstad" 1967 s 132-133.

"Katsor undersökta i Rådanesjön" 1968 s 163-164.

"Kommunal arkivvård" 1934 s 146-147.

"Konstkrönika" 1954 s 126-128, 1962 s 101-102.

"Lee bruk, Ed" 1972 s 131.

"Lerdalsmadonnans tur att bli berömd" 1958 s 121-123.

"Lista över avlidna dalbor" 1928 s 160-171, 1929 s 220-237 och 1930 s 218-239.

"Litteratur om hembygdsvård" 1971 s 154-158.

"Litteratur om industrier i Dalsland" 1972 s 184-185.

"Långeds bruk" 1972 s 150-152.

"Lästips" 1999 s 154-159, 2000 s 192-194, 2001 s 129-130, 2002 s 158, 2003 s 152-157, 2004 s 131-136.

"Madonnan från Gesäter" 1956 s 124-127.

"Markvårdsarbetena" 1964 s 94-96, 1965 s 92-94 och 1966 s 93-96.

"Melleruds köping" (har fått eget vapen) 1964 s 92-94.

"Melleruds skoindustri" 1972 s 156-157.

"Minnesmärke över Otto Hesselbom" 1960 s 112-113.

"Minnesmärken i Dalsland" 1963 s 113-117 och 1964 s 103.

"Mustadfors bruk (fd Katrineholm)" 1972 s 153-155.

"Naturvårdskrönika" 1967 s 146-148.

"Notiser" 1921 s 16-20, 1922 s 35-36, 1923 s 52, 1924 s 58-59, 1950 s 111, 1951 s 124.

"Notiser och smärre bidrag" 1952 s 133-135, 1953 s 127-131, 1954 s 125-129, 1955 s 134-138.

"Nya stadgar" 1995 s 170-172.

"Nytt att läsa" 1998 s 200-202.

"Nytt museum på Dal" 1985 s 238-240.

"Om Dalslands hällristningar" 1963 s 99-109.

"Om triumfkrucifixet i Ör" 1960 s 111-112.

"Pristävlingen Farfar berättar" 1967 s 129-130.

"Program vid hembygdsfesten i Åmål den 29 o 30 juni 1918" 1918 s 57.

"Rapport över disponent Sven Wennbergs resa till Los Angeles den 20/9-1/10 1965 för undersökning av den av Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund ägda farmen" 1966 s 80-82.

"Register Hembygden 1979-1993" 1994 s 210-220.

"Riksantikvarieämbetets åtgärder i Dalsland" 1935 s 118-120, 1936 s 148-149, 1937 s 151-153.

"Rådanefors bruk" 1972 s 158-159.

"Scoutliv på Dal" 1928 s 137-140.

"Scoutkårerna på Dal" 1929 s 201-202.

"SJ huvudverkstad, Åmål" 1972 s 170-171.

"Skrifter utgivna av Ivan Löfgren" 1961 s 117.

"Skytterörelsen inom Dalsland" 1928 s 140-141, 1929 s 203, 1930 s 202-203.

"Skåpafors bruk" 1972 s 160-161.

"Souvenirtävlingen blev en succé" 1964 s 96-100.

"Smärre uppsatser och meddelanden" 1927 s 88-94, 1928 s 107-114, 1929 s 166-169, 1930 s 163-169, 1931 s 88-96, 1932 s 92-101, 1933 s 111-116, 1934 s 143-147, 1935 s 118-122, 1936 s 148-150, 1937 s 151-155, 1938 s 132-133, 1939 s 140-142, 1940 s 131-132, 1941 s 123-131, 1942 s 95-99.

"Stadgar för Dalslands Hembygdsförbund" 1919 (pärminsidor).

"Stenebyområdet - ett blivande dalsländskt naturreservat? 1967 s 136-141.

"Stigens yllefabrik" 1972 s 162-163.

"Studieverksamheten år 2004" 2005 s 245-248

"Svenska Silikaverken, Annenäset" 1972 s 123-125.

"Sägnen om Ingegerds kammare" 1967 s 137-140.

"Terpentinfabriken i Köpmannebro" 1972 s 148-149.

"Tre dalslandsöden" (Frederic Lehndbergh, C O Swanson och Carl Oscar Borg) 1966 s 21-38.

"Tösse ödekyrka" 1957 s 85-87.

"Unik kyrkodörr i Vårvik" 1963 s 123-124.

"Upperuds bruk" 1972 s 164-167.

"Upprop" 1985 s 159-160.

"Ur landsantikvariens verksamhetsberättelse" 1975 s 177-182, 1976 s 156-161, 1977 s 161-168, 1978 s 161-169, 1979 s 186-195, 1980/81 s 165-173.

"Val på Dal 1979" 1980/81 s 146-148.

"Valbo-Ryr till Bohuslän" 1967 s 130.

"Valresultat i Dalsland 1991" 1993 s 251.

"Valresultat 1994" 1996 s 253-254.

"Vattenkvarnen i Hallersbyn" 1965 s 99-100.

"Åmål 300 år" 1944 s 3.

"Åmåls bryggeri" 1972 s 168-169.

"Åmåls ödekyrka restaureras" 1968 s 164.

"Åmålshantverk" 1943 s 9-14.

"År 1937. Några bilder från kulturminnesvårdens arbetsfält" 1938 s 120-126.

"Årsberättelse 2004" 2005 s 239-242

"Årsberättelse 2005" 2006 s 282-293

"Årsberättelse 2006" 2007 s 194-205

"Årsberättelse 2007" 2008 s 248-255.

"Åsens bruk" 1972 s 174-175.

"Åsiverken, Åmål" 1972 s 172-173.

"Äreminne över skalden Gunno Dahlstierna" 1962 s 90-91.

"Ärtemarks kyrka" 1957 s 85.

"Ödeborgs bruk" 1972 s 176-177.


Minnesrunor.

Uppställning här är den bortgångnes namn, den som skrivet minnesrunan (då detta angivits), årtal och sidnummer.

"Aarsrud Christian" Erland Borglund 1935 s 113-116.

"Ahlin Olle" 1986/87 s 287.

"Alexandersson Arne" 1999 s 163-164.

"Alvring Bror" S A H 1971 s 237.

"Anderberg Kristian I" 1956 s 130-133.

"Anderson Carl A" C H Wärme 1968 s 166.

"Andersson Alma" H J 1960 s 123-124.

"Andersson Anders" (i Binäs) C R Vesterdahl 1951 s 122-123.

"Andersson Axel" A G Bördh 1947 s 62-63.

"Andersson Bengt" Christina Gustafsson 1990 s 151.

"Andersson Bertil" Erik Kjell 1955 s 143-144.

"Andersson C J" Bror Engvall 1955 s 145-147.

"Andersson Carl V" A G B 1966 s 107-108.

"Andersson Erik" E V-l 1957 s 98-99.

"Andersson Jonas" A G 1934 s 135-136.

"Andersson Sven" Roy Johansson 1995 s 175.

"Andersson Viktor" Bertil Johansson 1960 s 124.

"Andersson Waldemar" J Wallin 1946 s 99-100.

"Andreasson Edvin" Ture Sääf 1965 s 124-125.

"Anjou Åke" Lennart Korduner 1963 s 140.

"Antonsson Birger" J C 1958 s 133-134.

"Aronsson Vilhelm" P Karlsson 1946 s 100.

"Armini Harry" Olle Enbågen 1958 s 151-152.

"Balder Paul" S Järnåker 1963 s 136-137.

"Beckman Anders Niklas" Josef Thorson 1944 s 131-132.

"Beckman Emma" Joh T Edfors 1963 s 138-139.

"Bengtsson Axel" A J 1972 s 201.

"Bengtsson Simon" 1940 s 125.

"Bergendal Gustaf" E Bergman 1928 s 103-105.

"Berger Thorsten Conrad" Din djupt sörjande far 1932 s 79-81.

"Bergman Emanuel" A O (Agnes Olsson) 1949 s 136-147.

"Bergman Gustav" Emanuel Bergman 1918 s 30-38.

"Bergman Gustav" Johan Bergman (dikt) 1918 s 51-52.

"Bergman Gösta" Jan Vegelius 1985 s 259.

"Bergman Johan" Signe Olsson 1952 s 138-142.

"Bergström Johan" T H 1934 s 136-137.

"Billing Johan" Hakon Th Dahlén 1928 s 105-106.

"Björkengren Alf" Malcolm Paulsson 1954 s 133-134.

"Björking Carl" R N 1933 s 109-110.

"Björlin Gustaf" E Bergman 1923 s 47-50.

"Björndahl Herbert" Malcolm Paulsson 1957 s 99-100.

"Björnänger Erik" Wilhelm Ängermark 1977 s 160.

"Blid Ella" Gunnar Hedén 1984 s 284.

"Blid Ragnar" o e 1969/70 s 190.

"Blomberg Wictor" T H 1935 s 116-117.

"Blomgren Åke" Karl-Erik Waern 2005 s 228-230

"Bodell Carl" Tage Heimer 1967 s 149-150.

"Bohlin Beda" Erland Borglund 1964 s 114-115.

"Bohm Carl" A G B 1956 s 144-145.

"Bonde Leif" Karl-Arne Karlsson och Peter Nissen 2005 s 232

"Bonggren Jakob" Tage Heimer 1941 s 116-118.

"Borg Carl Oscar" A G Bördh 1947 s 63-65.

"Borglund Erland" O Enbågen 1975 s 183.

"Brangstad Allan" Torsten Palmring 1984 s 283-284.

"Branzell Anders" Viktor Myrén 1939 s 131-132.

"Broberg Arne" Helena Thorson 1975 s 183-184.

"Brorson Margaretha och Johannes" Helena Thorson 1975 s 184.

"Brunsson Johanna" And. Branzell 1929 s 155-157.

"de Bourg Hildegard" o e 1972 s 202.

"Brynteson John" I L 1960 s 125-126.

"Byland Inez" A Holm 1962 s 103.

"Byland Inez" Alvar Lundin 1962 s 103-104.

"Bågenholm Emma" Tryggve Heimer 1947 s 66.

"Bågenholm Magnus" Sven Emanuelsson 1995 s 176.

"Bågenholm Thure K:son" Gunnar Lindskog 1959 s 94-95.

"Bördh Anders Gustav" o e 1969/70 s 188-190.

"Calin C J" Ragnar Zachrisson 1949 s 147-151.

"Carlmark Hugo" F E Karlström 1945 s 94-95.

"Carlson B A" E B 1922 s 33-34.

"Carlsson Elsa" A G B 1963 s 137-138.

"Carlsson H A" T H 1934 s 137-139.

"Carlsson Petrus" E Rosell 1964 s 116.

"Claesson Claes" S A H 1966 s 108-109.

"Cronholm Axel" Nils Ivan Svensson 1950 s 129-130.

"Dahl Karl G:son" John Ljungdahl 1945 s 92-93.

"Dahlén Hakon Th" A G B 1930 s 149-151.

"Dahlgren Harald" Erik Dahlgren 1937 s 140-141.

"Dahlgren Karl Peter" 1924 s 54-55.

"Dahlström Axel" A G B 1943 s 98-99.

"Dalgård Gottfrid" G H 1977 s 169-170.

"Dalström Johan Jakob" E B 1924 s 50-53.

"Danielsson Dan." Carl Rydholm 1941 s 118-119.

"Danielsson Lars Magnus" J H Leander 1938 s 127-128.

"De Geer Louis" Olle Enbågen 1955 s 139-141.

"Drougge Gunnar" Paul Fröberg 1984 s 283.

"Edestam Anders Bernhard" Olle Enbågen 1978 s 9-18.

"Edfors Johan T" Arthur Gerdin 1969/70 s 191.

"Edgren Johan Gustaf" E B-n 1930 s 153-155.

"Edquist Evert" Roy Johansson 1995 s 177.

"Edqvist Otto" Fritz V Norborg 1950 s 118-120.

"Edsler Bertil" Hjalmar Nystedt 1982 s 269-270.

"Eklund Emil" A G B 1952 s 142-143.

"Ekström Fredrik" Clewemark 1932 s 82-84.

"Ekström Per Olof" Bertil Johansson 1982 s 270-271.

"Elander Yngve" O Ljung 2007 s 192 "Eliasson Nils" Jan Vegelius 1989 s 177.

"Eliasson Petter" Karl Mellén 1931 s 75-81.

"Emanuelsson H S" T H 1932 s 84-86.

"Emanuelsson John Åke" Karl-Erik Waern 2006 s 275

"Emanuelsson Sven" Sven Brask 2000 s 195.

"Enbågen Olle" Sven-Axel Hallbäck 1983 s 11-12.

"Engdal Herbert" S-O A 2006 s 276.

"Englund Olof" Karl-Erik Waern 2006 s 276.

"Engström C J" A G B 1937 s 141-142.

"Engström L M" A G B 1952 s 145-147.

"Eriksson Erik" S A H 1962 s 104-105.

"Eriksson Lisa" Marianne och Alf Lundberg 1969/70 s 192.

"Eriksson Nils" Joh:s Klevenmark 1954 s 136-138.

"Eriksson Olle" Jan Vegelius 1984 s 282.

"Eriksson Vera" A J 1972 s 202-203.

"Fagerström Bertil" Ivar Carlsson 1961 s 109.

"Fagerström Ester" Ivar Carlsson 1961 s 109.

"Forsberg Lars" Tryggve Heimer 1955 s 149.

"Forsén Olof" Lars Madsén 1967 s 151-152.

"Fredriksson Gunnar" A G B 1937 s 143.

"Fremling Josef" G Högström 1953 s 137-139.

"Fremling Karl Johan" O E 1960 s 127-128.

"Freudenthal Tolf Gunnar" T H 1962 s 105-107.

"Freudenthal Per" A G B 1954 s 135-136.

"Fridell Torsten" Allan Sahlbom 1990 s 149.

"Gerdin S P "Zeth Gerdin 1929 s 150-153.

"Gerle Aron" E Bergman 1931 s 71-75.

"Gillby Johannes" Karl-Axel Olson 1982 s 271-272.

"Grane Erik" Anders E Larsson 2003 2 160.

"Gullin Henrik" Richard Edgren 1959 s 96-98.

"Gunnarsson Eivor" Elisabeth Torstensson 2005 s 233-234

"Gustafsson Algot" Per-Otto Klevenmark 1986/87 s 284.

"Gustafsson Vilhelm" Carl Rydholm 1941 s 120-121.

"Gustavsson Anders" F Hj Nordqvist 1965 s 125-126.

"Gustavsson Evert" Per-Olov Bergman 2007 s 193.

"Gårdelöf Reimert" Inga-Lisa Carlsson 2006 s 277.

"Hagberg Carl-Göran" Christian Aarsrud 2002 s 164-165.

"Hagner Johan Robert" Frans Deréhn 1961 s 109-110.

"Hagström Ture" Gunnar Werkström 1964 s 116-118.

"Hallbäck Sven Axel" Ulf Erik Hagberg 2003 s 161.

"Halleborg Oskar" E Bergman 1930 s 157-159.

"Halleborg Oskar" Gerda Palm 1930 s 160.

"Hallgren Tomas" Gunnar Petersson 1974 s 147.

"Halling M V" Axel Bäckner 1928 s 87-93.

"Hammar Oscar" Allan Brangstad 1958 s 134-136.

"Hammarström Jack" Svante Forsaeus 2006 s 279

"Hansson Albert" Tryggve Heimer 1956 s 145-147.

"Hansson Alfred" A G B 1952 s 136-138.

"Hansson Ernst" Torsten Palmring 1982 s 272.

"Hansson Gunnar" Claes Claesson 1958 s 136-138.

"Hansson Johan Oskar" Anna Ullström 1959 s 98-99.

"Hanzén John" Erik Quick 1958 s 138-139.

"Hassmund Ingvar, Rostock" Elisabeth Torstensson 2005 s 234

"Hedén Pontus" Karl-Axel Olson 1985 s 259-260.

"Hedlund Albin" Ivar Carlsson 1960 s 129-130.

"Hedlund Oscar" Roy Johansson 1993 s 231.

"Hedrén Elis" Joh:s Clewenmark 1939 s 133-134.

"Hedström Enar" Sven Axel Hallbäck 1968 s 167-168.

"Heimer Tage" Arvid Johansson 1982 s 273.

"Heimer Tryggve" Olle Enbågen 1968 s 169.

"Heimer Wilhelm" Anders Edestam 1929 s 163-165.

"Henriksson Johannes" J Kronstrand 1936 s 142-143.

"Henriksson Stig" Roy Johansson 2002 s 166

"Hessel Carl Hilmer" Tryggve Heimer 1955 s 150-151.

"Hessel Ernst" Tryggve Heimer 1956 s 147.

"Hesselbom Carl Hjalmar" E Bergman 1927 s 78-79.

"Hesselbom Gustaf Adolf" Emanuel Bergman 1940 s 125-127.

"Hesselroth Iwan" Lars-Ove Hesselroth 1971 s 237-238.

"Hjoberg Edgar" Roy Johansson 1982 s 161.

"Holm Axel (Acke)" S A H 1962 s 107-109.

"Holmgren Tage" Ragnar Hermansson 1957 s 101-102.

"Hult Ragnar" Gunnar Ohlson 1986/87 s 285-286.

"Hultgren Birger" Joh T Edfors 1946 s 101.

"Hwass Thorbjörn" E Bergman 1927 s 80-83.

"Hård af Segerstad Fredrik" Olle Enbågen 1958 s 151-152.

"Härnelius Axel" A G Bördh 1948 s 80-81.

"Högberg Carl" A G B 1965 s 126-127.

"Högman C G" Rudolf Zell 1940 s 127-128.

"Högman Ragnar" Gunnar Ohlsson 1977 s 170-171.

"Jacobsson Carl" A G B 1939 s 134-135.

"Jansson Alexander" Jan Vegelius 1989 s 176.

"Jansson Axel R" Alb. Rune 1930 s 146-148.

"Jansson Betty" E Schölin 1928 s 98-100.

"Jansson Einar" Helena Thorson 1977 s 171.

"Jansson Karl" O L 1958 s 139-140.

"Jansson Oscar" Eugen Väring 1945 s 95-96.

"Jansson Sven V" A G B 1958 s 140-142.

"Jernell Magnus" A G B 1927 s 83-84.

"Johannesson K Ragnar" A G B 1962 s 109-111.

"Johannesson Maja Lena" Erland Borglund 1958 s 142-143.

"Johansson And." Klevenmark 1940 s 128-130.

"Johansson Anders Magnus" Tage Heimer 1949 s 152-154.

"Johansson Arvid" Nils Nabrink 1985 s 260.

"Johansson A W" I M 1950 s 127-129.

"Johansson Bertil" Erik Grane 2002 s 162-163

"Johansson Birger" R L 1974 s 149.

"Johansson Ivan" 1999 s 165-166.

"Johansson Joh:s" A G B 1959 s 99-101.

"Johansson Petrus" I J 1968 s 169-171.

"Johnsson Astor" Sven Liljekvist 1968 s 171-172.

"Jonsson Johan G" O Ljung 1972 s 204.

"Josefsson Gunnar" Bo Andersson 2008 s 196

"Karlberg Fridolf" Carl Bodell 1939 s 135-136.

"Karlsson Peter" Joh:s Klevenmark 1950 s 115-118.

"Karvik Nils Gerhard" O Enbågen 1975 s 184.

"Kennwood Waldemar" E Rosell 1964 s 118-119.

"Killén Gustaf R" Helena Thorson 1964 s 119-120.

"Klevenmark Johannes" A J 1961 s 110-112.

"Klevenmark Per-Otto" Roland Olsson 2003 s 158-159.

"Kollén Robert August Oliver" 1961 s 112-113.

"Kromnow Einar" Roy Johansson 1985 s 261.

"Kronstrand Bengt" Elisabeth Torstensson 2005 s 233

"Källman Hilmer" F T T 1945 s 91-92.

"Köhlin Thorvald" Vincent Ahlberg 1928 s 93-95.

"Lagerkvist Kjell" Roy Johansson 1992 s 160.

"Langer Th" A G Bördh 1959 s 101-103.

"Lans Staffan" Arvid Johansson 1968 s 172-173.

"Larsson Carl Hilmer" 1961 s 113.

"Larsson Frans" I J 1957 s 102-104.

"Larsson Gunnar" Olle Enbågen 1971 s 238-239.

"Larsson Gustaf" Joh T Edfors 1949 s 151.

"Larsson P A" Olle Enbågen 1958 s 144-147.

"Larsson-Rune Carolina" Elsa Carlsson 1929 s 158-163.

"Leander J H" Bror Alvring 1962 s 111-112.

"Lehndbergh Frederic" Sven Axel Hallbäck 1957 s 104-106.

"Levin August" Carl Bodell 1942 s 92-93.

"Liljeqvist Sven" Gösta Dalgård 1985 s 261-262.

"Lind John" 1957 s 90-94.

"Lind John" Johan Ågren 1957 s 106-109.

"Lindblom August" A G B 1927 s 85-86.

"Lindblom Torsten" C-A Högmer 1950 s 124-127.

"Linder Anders" N I S 1938 s 128-129.

"Linderholm Karl Richard" Ivar Carlsson 1960 s 128-129.

"Lindestrand Evald" 1961 s 113-114.

"Lindholm Johannes" Gösta Horsner 1931 s 85-87.

"Lindmark C G" O Enbågen 1964 s 121-122.

"Lindquist Stig" Roland Olsson 1997 s 181-182.

"Lindstrand Oscar" Joh T Edfors 1956 s 148.

"Lindström Thure" Karl-Erik Waern 1998 s 204.

"Lindwall Gustaf" 1960 s 131.

"Lingner Sven Axel" Joh:s Clewenmark 1938 s 129-131.

"Lizell Gustaf" Hildegard Blidh 1937 s 144-147.

"Lizell Sven" John Norrman 1937 s 147-148.

"Ljungdal Arnold" Allan Brangstad 1969/70 s 192-194.

"Lundbohm Hjalmar" 1927 s 39-47.

"Lundbohm Sixten" Gunnar Ohlsson 1983 s 244-246.

"Lundgren C J" Hj L 1932 s 86.

"Lundgren Olof" 1999 s 164.

"Lundin Alvar" Gunnar Ohlsson 1976 s 162.

"Lundqvist Pelle" A J 1972 s 203.

"Låftman Herman" E B 1929 s 153-154.

"Löfgren Ivan" o e 1973 s 229.

"Madsén Lars" o e 1976 s 163.

"Markendahl Ivan" A G B 1968 s 173.

"Melby Mary" (från Ed) Waldemar Skoglund 1930 s 143-146.

"Mellén Karl" S N 1936 s 145-147.

"Meyer Gustaf" Bj 1937 s 149-150.

"Meyer Magnus" Lage Rahmn 1954 s 130-133.

"Myrén Frans Oskar" Wald. Skoglund 1955 s 147-148.

"Mörcke B B E" o e 1952 s 134.

"Nelson Björn" Gordon Skoglund 1982 s 273-274.

"Nettelblad Åke" A J 1972 s 203-204.

"Nilsson Bengt" A J 1956 s 148-149.

"Norborg Fritz V" Sven Järnåker 1960 s 131-133.

"Nordendahl J E" T H 1936 s 147.

"Nyström Per" Sven-Axel Hallbäck 1995 s 173.

"Olsson Anton" Erland Borglund 1953 s 135-136.

"Olsson Agnes" Gösta Dalgård 1978 s 170-171.

"Olsson Gustav" Allan Sahlbom 2005 s 231.

"Olsson Lovisa" A G B 1927 s 86-87.

"Olsson Torsten" Olof Ljung 2005 s 235

"Olsson Victor" Karl-Axel Olson 1967 s 153-154.

"Palm Gerda" A G Bördh 1949 s 154-156.

"Paulsson Malcolm" Helena Thorson 1964 s 122-124.

"Persson Einar" Tryggve Heimer 1956 s 150-151.

"Persson Elis" Joh:s Clewenmark 1939 s 136-137.

"Persson Simon" Tryggve Heimer 1950 s 123.

"Petersén Erik" 1919 s 38.

"Peterson-Petré Gustaf Adolf" E Bergman 1927 s 74-77.

"Pira Ragnar" N I S 1944 s 132-133.

"Rahmn Wilhelm" Karl Forssén 1929 s 147-150.

"Resberg Sigurd" Ivar Carlsson 1965 s 128.

"Richert Arvid" Olle Enbågen 1982 s 269.

"Rolander Einar" 1962 s 112-113.

"Rosell Anton" T R 1928 s 83-86.

"Rosell Torsten" E B 1931 s 82-83.

"Rubbestad Axel" Rich. Jansson 1962 s 113-115.

"Rudman Eric" Holger Torger 1974 s 148.

"Rune Axel" E Bergman 1928 s 95-97.

"Runersjö Lars" Anita Hammarén de Vré 2000 s 196.

"Runestam Karl" Sven Axel Hallbäck 1957 s 109-110.

"Rådström Brita" Sven-Olov Andreasson 1991 s 145.

"Rådström Edit" G Lg 1953 s 140.

"Rådström Hjalmar" Nils Ivan Svensson 1939 s 138-139.

"Saedén Carl Victor" Hjalmar Åberg 1967 s 154-156.

"Schortz Leopold" A G B 1951 s 127-128.

"Schölin Ernst A" Joh T Edfors 1947 s 66-67.

"Setterdahl Lennart" Per Clemensson 1996 s 215-216.

"Sillén Josef Daniel" Ragnar Zachrisson 1950 s 130-132.

"Simonson Sixten" Karl-Axel Olson 1982 s 274.

"Skoglar A P" A G B 1930 s 160-162.

"Skoglar J" A G B 1941 s 121-122.

"Skoglund Valdemar" o e 1977 s 171-172.

"Skoog David" K Thedin 1934 s 140-142.

"von Sneidern Axel" C M Paulsson 1950 s 3-4.

"von Sneidern Nils" G v S 1930 s 155-156.

"von Sydow Gunnar" 1991 s 146.

"S:t Cyr Ester" Emma Beckman 1934 s 139-140.

"S:t Cyr Ragnar" Allan Brangstad 1953 s 132-134.

"Strängbäck Viktor" O Ljung 1972 s 204.

"Strömberg Edvin" Helena Thorson 1960 s 133-134.

"Sundberg J O" J O Fremling 1932 s 87-91.

"Svane Werner" Karl-Erik Waern 1998 s 203.

"Svensson Elis" A G B 1965 s 128-130.

"Svensson Nils Ivan" A G B 1967 s 156-158.

"Svensson Sven M" Einar Kromnow 1969/70 s 194.

"Tell Adolf" Claes Claesson 1956 s 151-153.

"Tellwe Carleinar" Christian Aarsrud 2006 s 279-281

"Thedin Konrad" A G Bördh 1956 s 153-154.

"Thoregård Axel" Josef Thorson 1947 s 67-68.

"Thorson Aurora" Axel Bäckner 1966 s 109-111.

"Thorson Helena" Roy Johansson 1995 s 174.

"Thorson Josef" A O 1950 s 112-115.

"Thorstensson Fritjof" Joh. T E-s 1955 s 151.

"Thorstensson Hjalmar" G T 1931 s 83-85.

"Tillhagen Carl-Herman" Ritwa Herjulfsdotter Andersason 2003 s 162-163.

"Torstenson Nils Wilhelm" Elis Magnusson 1958 s 147-150.

"Torstenson Amanda Elisabeth" Elis Magnusson 1958 s 147-150.

"Ullström Anna" Enar Hedström 1965 s 130-131.

"Ullström Bror" R L 1974 s 149.

"Ullström Nils" Nils Ivan Svensson 1942 s 93-94.

"Waern Arne C" o e 1983 s 278.

"Waern Peder C" A W 1930 s 151-152.

"Waern-Bugge Elisabeth" A G B 1951 s 125-126.

"Wallert Evert" Jan Vegelius 1990 s 150.

"Wallin Jonas" Carl Hessel 1950 s 120-122.

"Warner Thor" 1956 s 154-155.

"Vegelius Jan" Roy Johansson 1991 s 144.

"de Verdier Gerda" Bengt Wahlström 1955 s 141-143.

"Vesterdahl Carl" Ivan Svensson 1966 s 111.

"Widlund Carl Rudolf" 1919 s 41-42.

"Wikström W W" Eugen Väring 1952 s 143-145.

"Viridén Henrik" Åke Blomgren 1994 s 179.

"Väring Eugen" A G B 1962 s 115-117.

"Zakariasson Carl" Per-Otto Klevenmark 1991 s 146.

"Ågren Johan" A G B 1968 s 174-175.

"Åhlund Henrik" o e 1977 s 172.

"Örtengren Per" A G B 1964 s 124-125.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: po@abc.se.


Inlagd 1997-08-05, senast kompletterad 2007-06-10,