Genealogisk litteratur

Litteratur.

Redovisningen är framtagen i mars 1996 för Cyberspace av Per-Olov Bergman, Sturefors ©. Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED). Publiceringen är gjord på min hemsida.

Inledning.

Översikter,

Samlingsverk,

Släktböcker,

Antavlor,

Hembygdsböcker,

Emigrantlitteratur,

Yrkesinriktade sammanställningar,

Källmaterial,

Tidskrifter,

Handledningar,

Nyutkommen litteratur,

Recensioner och anmälningar,

Libris


Översikter.

Almquist Joh. Ax "Svensk genealogisk litteratur" Skrifter och handlingar utgifna genom Svenska autograf sällskapet VII, Stockholm 1905.

Andersson Lilian "Släktutredningar. Förteckning Västergötland Dalsland." Borås 1996 114 s.

Aronsson Sture m fl "Dalslandsbiografi 1960-1979." Specialarbete vid Högskolan i Borås 1984:64.

Bördh A G "Dalslandslitteratur" Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds förlag, Mellerud 1964.

Carlsson Ullagreta och Olsson Mari-Anne, "Register över borgerliga släkter", Släkt och hävd 1979:4 sid 7-40.

Hallerstedt, Jerker, "Svenska släktmonografier 1905-1974", bidrag till en bibliografi över svensk genealogisk litteratur, Borås 1975 55 s.

Hildebrand Bengt "Handbok i släkt- och personforskning." del I Wahlström & Widstrand Stockholm 1961 399 s.

Mether Leif "Sukuhakemisto-Släktregister-Family Index" Helsinki 1992 166 s.

Wretman Johan, "Släktvetenskapen med hänsyn till svensk forskning", P A Norstedt & Söners förlag Stockholm 1924. (I tre bilagor viktigare arbeten med genealogiskt innehåll, släkter behandlade uti genealogiska och andra skrifter resp samlingsuppsatser av genealogiskt och biografiskt innehåll, allt gällande perioden 1905-1922)

"Genealogi." Björck & Börjesson. Katalog 480 Stockholm, tr Uppsala 1979 88 s.

Samlingsverk.

Anrep, Gabriel, "Svenska adelns ättar-taflor", 4 band, P A Norstedt & Söner, Stockholm 1858, 1861, 1862, 1864.

Anrep, Gabriel, "Svenska slägtboken" 3 band, Sthlm 1871-1875.

Ahlström O C, "Norrländska släkter" två delar, Ivar Haeggströms Boktryckeri Östersund 1890, 1892.

Appelquist Jan "Släkten" I 1992, Sveriges släktforskarförbund.

Bernström J, "Nya svenska ättartal", 1947-49.

Bromander C V, "Värmländska Ättartal", Kristinehamn 1915.

Carlquist Sven "Ystadssläkter under trenne sekler. Sammanställningar af F W Grönwall, kompletterade." Ystads fornminnesförening 1977 228 s.

Elgenstierna Gustaf m fl "Svenska Släktkalendern", 28 årgångar (1912, 1913, 1914, 1915-16, 1917, 1918, 1919, 1920-21, 1927, 1930, 1936, 1938, 1943, 1950, 1962, 1963, 1965, 1967, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1989, 1992, 1995, 2000). Albert Bonniers förlag t o m 1984. F o m 1989 Almqvist & Wiksell International.

Carlsson Ullagreta, "Svenska Släktkalendern, Personregister över samtliga ingifta i årgångarna 1912-1982", Albert Bonnier, Stockholm 1986.

Elgenstierna Gustaf, "Den introducerade svenska adelns ättartavlor", Band I-IX, P A Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1925-1936.

Eliasson Birgit "En släktväv från Töftedal. Släkttabeller." Alingsås 1976 106 s.

Gadd P Er "Släktkalender" 71 finländska kultursläkter. Söderström & C:o Förlagsaktiebolag Helsingfors 1949 (ca 325 s).

von Gerbers T E "Sveriges ointroducerade adels kalender." (göna serien) 1912-1944?.

Hallgren C J "Gotländska släkter. Genealogiska och biografiska anteckningar." Missionsbokhandelns boktryckeri Visby 1926. Eget förlag Visby 1926 (576 sid).

Hjort C W "Genealogiska anteckningar om släkter och släktgrenar" Del I "Anteckningar om de på bokens titelsida nämnda släkter och släktgrenar." Del II "Anteckningar om namnlika släkter, familjer och personer samt några andra av intresse." Författarens förlag, Gefle 1932.

Kinberg August, "Gotländska slägter", 2 delar (6 häften), Gotlänningens tryckeriaktiebolag förlag, Visby 1889, 1891 och 1893 samt 1894, 1895 och 1897.

Lagergren Helmer, "Värmländska släkter" häfte 1, Grundels boktryckeri, Kristinehamn 1914.

Leijonhufvud Karl A. Kson, "Ny Svensk Släktbok", P A Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1906. (tio häften utgivna 1901-1906, i de första 6 häftena är Gustaf Cson Leijonhufvud medförfattare). 871 s.

Leijonhufvud Karl Karlsson "Svensk Adelskalender" 1898-1906 (8 band). P A Norstedt & Söners förlag.

Lindberg Nils "Stångenäs-släkter. Stamtavlor upprättade." 3 delar, del 1 Bro socken Munkedal 1987 506 s, del 2 Brastads socken Munkedal 1987 429 s och del 3 Lyse socken och Lysekil Munkedal 1988 498 s.

Lindblom Kjell, "Vallonsläkter under 1600-talet" 3 delar, Författares Bokmaskin Stockholm 1989, 1990, 1992.

Nyberg Emil "Gotländsk släktbok" Johan Jönssons Boktryckeriaktiebolag, Norrköping 1910. (576 s)

Nyberg Emil "Gotländsk släktbok. Genealogiska och biografiska anteckningar samlade och utgivna." (Ny reviderad upplaga.) Ekenäs tryckeriaktiebolag Ekenäs Finland 1938, Visby 1937. (676 s)

Påhlsson Leif "Västsvensk genealogi och personhistoria" Göteborg 1971. Vänersborgs Boktryckeri AB Vänersborg 1972.

Rosman Holger "Oskar Rosmans tabeller öfver Gotländska Slägter Utdrag" K L Beckmans Boktryckeri, Stockholm 1935.

Schlegel Bernhard och Klingspor Carl Arvid "Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerad svenska adelns ättartavlor" P A Norstedt & Söner Stockholm 1875.

Silverhammar Hans "Svenska släkter" 2 häften 1947-1948.

Sjögren Josef "Acta genealogica Malungensia." tr Malung 1963 634 s.

Stenbock Carl Magnus "Ny svensk adelskalender." 1910. P A Norstedt & Söners förlag.

Strokirk Oscar Fredrik "Kultur och personhistoriska anteckningar" 3 band Örebro 1915, 1918, 1920

Swartz Erik C:son "Genealogia Gothica" 2 band, band 1 1930-32 (häfte 1-6), band 2 1933-37 (häfte 1-3).

Tersmeden Herman "Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel." Två årgångar, Stockholm 1886 resp 1899 304 s.

Uggla Torsten och Ljungfors Vilhelm "Svenska släkter" 4 häften, Håkan Ohlssons Boktryckeri Lund 1908, 1912, 1913, 1915.

Bergström Gunnar "Personregister till Torsten Uggla och Vilhelm Ljungfors "Svenska Släkter" (1908-1915)" Torekov 1960.

Wernstedt Folke "Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor utgivna av Riddarhusdirektionen." 3 delar. Ivar Hæggströms boktryckeri AB Stockholm 1957 och 1965 resp Norstedts tryckeri 1989.

Wrangel F U, Bergström Otto "Svenska adelns ättartaflor ifrån 1857" 2 band P A Norstedt & Söners förlag Stockholm 1897 och 1900.

Örnberg Viktor "Svensk slägtkalender", f o m 1889 kallad "Svenska ättartal", 14 band (1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1898, 1905, 1908).

Clemensson Gustaf "Personregister till Svensk Slägtkalender och Svenska ättartal Årgång 1-14 1885-1908" Elanders boktryckeri Göteborg 1939.

Föreningen för släktforskning skrifter, 1:1 Lund 1947.

Genealogiska Föreningens släktböcker, 1937-1978, 14 band.

"Kalender över ointroducerad adels förening." (1935- ) (blå serien).

"Svenska släkter" två häften (1.1 och 1:2) utgivna av Genealogiska föreningen i Stockholm 1979, 1985.

Svenskt biografiskt lexikon, 1917- (band 28 utgiven 1995)

"Sveriges Ridderskap och Adels kalender" (1854 - ) Albert Bonniers förlag, f o m 1986 Almquist & Wiksell International. Utgivare är Riddarhusdirektionen.

Släktböcker (monografier).

Hänvisningar ges i detta avsnitt till bok nummer i Almquists (Alm) och Hallerstedts (Hall) bibliografier över genealogisk litteratur fram till 1904 respektive perioden 1905-1974.

Adelswärd

Sparre Anna "Från andra stranden." Gebers 1971 137 s. (Hall 3)

Afzelius

Afzelius Carl A "Afze Larsson i Afzegården, Broddetorp och hans ättlingar. Genealogiska och biografiska anteckningar." Skövde 1927 202 s. (Hall 4)

Almqvist

Andersson Per "Smålandssläkten Almqvist från Södra Långeberg i Ölmstads socken." Almqvistska släktföreningen Stockholm 1992 176 s.

Aminoff

Aminoff Berndt Herman "Släkten Aminoff." Släktföreningen Aminoff i Finland. Ekenäs 1978 378 s.

Bergström Otto "Släkten Aminoff efter Kaptenen Tönnes Aminoffs efterlemnade manuskript." Kungl Boktryckeriet P A Norstedt & Söner Stockholm 1898 85 s. (Alm 156)

Bruun Patrik "Släkten Aminoff" sid 364-381 i boken "Vardagsslit och sjuårskrig. Upplevt och beskrivet av den nyländske dragonen Carl Johan Aminoff" Svenska litteratursällskapet i Finland (nr 586), Helsingfors 1994.

Amneus

Amneus Otto "Anteckningar om släkten Amneus utgivna åren 1892 och 1900 av Herman Amneus samt år 1924 av Henrick Amneus." Fjärde tillökade upplagan Linköping 1948 159 s. (Hall 16)

Andersson O P, Linton och Rosenhoff

Linton Carl Otto "O P Anderson, Linton och Rosenhoff. Släktutredning." Genealogiska föreningens släktböcker 11, Stockholm 1963 113 s. (Hall 400)

Anjou

Anjou A "Den vallonska slägten Anjou jemte förgreningar. Genealogiska och biografiska anteckningar 1630-1902." Eksjö 1902 66 s. (Alm 159)

Arbman

Hasselberg Bertil "Släkten Arbman från Arboga. Dess genealogi och historia." Skrifter utgivna av Arbmanska släktföreningen Uppsala 1939 128 s. (Hall 20)

Art

Svänsson G A, Register över ättlingarne till Korporalen Olof Art i Arta by, Fristad." AB J F Björsells Boktr. Borås 1945 101 s.

Asplund

Asplund Gustaf "Släkten Asplund från Torsåker i Ångermanland. Genealogiska och biografiska anteckningar." Tidningen Hallands Boktryckeri Halmstad 1948 92 s. (Hall 31)

Bagge

Bagge L B "Genealogisk öfversikt öfver de ofrälse Bagge-släkterna i Sverige. Tryckt som manuskript." Jakob Bagges söner Stockholm 1906 84 s. (Hall 36)

Barkerudssläkten och Bäckströmssläkten.

Löfgren Ivar och Julén Jonatan "Två dalslandssläkter. Biografiska anteckningar." Örebro 1955 23 s.

Barnekow

Barnekow A "Anteckningar om släkten Barnekow." Eget förlag Kristianstad 1908 118 s. (Hall 37)

Beckeman

Bergman Per-Olov "Beckeman från Dalsland" Eskekärr-Tomasbolssläktens på Dal släktförening Sturefors 2000 65 s.

Behm

Behm Viktor, "Stamtafla öfver släkten Behm." Ålsta, utgifvarens förlag, K W Appelbergs Boktryckeri Uppsala 1913 70 s. (Hall 40)

Belfrage

Belfrage Jenny, "Bidrag till släkten Belfrages historia." Centraltryckeriet Oscar Ericson Göteborg 1916 243 s. (Hall 41)

Berg från Söderhamn

Hård af Segerstad Nils, "Släkten Berg från Söderhamn." Genealogisk Ungdoms skriftserie nr 1, Genealogisk Ungdom 1981 52 s.

Berg

Berg R T "Släkten Berg (omkr 1640-1934) samt "Nääs-grenens" härstamning från olika personer i äldre tid." Skövde 1934 42 s. (Hall 46)

Berggren

Berggren Per Gust "Värmländska släkten Berggren från Saxån med dess utgreningar. En stamtafla och släktkrönika." Författarens förlag Göteborg 1908 93 s. (Hall 49)

Bergman från Västgöta Dal

Bergman Per-Olov "Bergman från Västgöta Dal" ET släktförening Sturefors 1998 67 s.

Bernström

Bernström John, "Släkten Bernström från Värend under 300 år." Djursholm 1967.

Billberg.

Törngren Pehr Henrik, "Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772-1971 En släktbok utgiven av Gerhard Bendz, Beatrice von Hofsten och Bengt O T Sjögren." Berlingska Boktryckeriet Lund 1971 558 s. (Hall 72) Supplement för åren 1971-89 Lund 1989.

Billman

Billman Bror, "Gamla minnen kring en gammal släkt. Samlade och upptecknade af en släktmedlem." Nya Wermlands-tidningens aktiebolag Karlstad 1924 264 s. (Hall 73)

Bjuggren

Bjuggren S Erik "Släkten Bjuggren." - Genealogiska föreningens släktböcker 8, Stockholm 1954 52 s. (Hall 75)

Brask

Ehrling Sigfrid, "Släkten Brask från Nordmarks härad." Stockholm 1963 92 s. (Hall 108)

Bratt

Bratt Helmer "Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt." Linköping 1951 273 s. (Hall 109)

Bratt Christian "Bratt från Brattfors. En släktkrönika." Brattska släktföreningen Stockholm 1992 170 s.

von Braun

Sundberg Emil "Den från Pommern härstammande svenska ätten von Braun. Genealogiska och biografiska anteckningar." Meijels Bokindustri Halmstad 1938 290 s. (Hall 114)

Brogårdssläkten

Hesselvik Lennart "Brogårdssläkten. En östgötsk släktkrönika." tr Helsingør 1990 78 s.

Broström

Mattsson Algot "Huset Broström. Bilder ur ett världsföretag." Stockholm 1980 309 s.

Bruhn från Orust

Almegius Folke "Släkten Bruhn från Orust." Orusts släktforskare, Allmag 1994 64 s.

Bräckesläkten

Löfgren Ivan "Bräckesläkten" Anteckningar om en bondesläkt från Ärtemarks socken i Dalsland." Ärtemark 1932 43 s. (Hall 124)

Löfgren Ivan "En släkt från Edsviken." (Nytryck av Bräckesläkten.) Ärtemark 1959 60 s. (Hall 125)

Bure

Bäcklund Lars "Släkten Bure med släktgrenarna Burman, Grubb och Stenklyft." Linköping 1996 (130 +) s.

Buren

Buren Haldo f Molander "Ättlingar till sockenskräddaren och bonden Johan Buren från Bodbyn Burträsk socken 1753-1983." Umeå 1983 467 s.

Burén

Buren Alma f Melander "Minnen och anteckningar om Grytgöls Bruk och ofrälse släkten Burén." Billstens boktryckeri Linköping 1920 80 s. (Hall 126)

Bågenholms-Håbolssläkten

Löfgren Ivan, "Bågenholms-Håbolssläkten En släktbok" Släktföreningen Bågenholm-Håbolssläkten." Dals Långed, Melleruds Boktryckeri AB 1965 (Hall 130). Faksimilutgåva 1983 768 s.

Staland Bertil "Person- och ortnamnsregister till Ivan Löfgrens släktbok Bågenholms-Håbolssläkten." Ed 1988 108 s.

Löfgren Ivan, "Ur Håbolssläktens historia." Bengtsfors 1961 22 s. (Hall 333)

Vegelius Jan, "Den sägenomspunna släkten. Om Håbolssläkten från Dalsland." Infograf och Håbolssläktförening 1987 821 s.

Båt

Lundberg A W "Ur Skånska Båt-släktens häfder. Bidrag till Skånes person- och odlingshistoria." Håkan Olssons boktryckeri Lund 1905 208 s. (Hall 131).

Bäcklund

Bäcklund Lars "Släkten Bäcklund från byn Bäck i Västerbotten." Linköping 1992 39 s.

Carlsten

Lamby Gunnar, Sjögren Ingeborg och Carlsten Claes "Profiler ur fyra sekler. Petter Carlsten i Östhammar och hans ättlingar." Tyresö 1980 72 s. + tabeller.

von Celsing

von Celsing Lars "Familjekrönika." Författares Bokmaskin 1986 237 s.

Cervin

Cervin Gunnar och Knut Andreas "Bohussläkten Cervin." Göteborg 1965 46 s. (Hall 145)

Colliander

Colliander Elof "Släkten Colliander i Sverige och Finland. Personhistoriska och genealogiska anteckningar under medverkan av Gunnel Colliander." Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB Uppsala 1939 333 s. (Hall 148)

Crona

Crona Sune H, "Släkten Crona 1653-1930. Personhistoriska anteckningar." Berlingska boktryckeriet Lund 1930 21 s. (Hall 150)

Cullberg

Cullberg Tor, "Släkten Cullberg ?." Alingsås 1996.

Hans Dahl

Ljung Olof, "Bataljonsgevaldiger Hans Dahls ättlingar." Göteborg 1969. Nytryck Carl Zackariasson Ed 1978 258 s.

Danckward

Tengwall Gustaf "Danckwardsättlingar. Borgmästaren Joachim Danckwards afkomlingar. Ett försök till utredning." Två delar. Hernösands-Postens Tryckeri-Aktiebolag Hernösand 1912 och 1913. (502 resp 460 sidor) (Hall 154)

Domaresläkten

Skafte Domar, "Domaresläkten i Värmland och på Dal." 3 delar 1984-86. Del 1 Karlstad uå 227 s, del 2 Karlstad uå 137 sid och del 3 Karlstad 1986 285 s.

Douglas

Douglas Oscar Wilhelm "Ätten Douglas i Sverige 1662-1916." Örebro 1979 427 s.

Durling

Durling Axel Emanuel "Anteckningar om slägten Durling och dess förgreningar." Ivar Hæggströms boktryckeri Stockholm 1899 36 s. (Alm 220)

Edgren

Linde Gunnar "Småstadsliv på 1800-talet. Ur en Skövdeläkares anteckningar." Skövde 1976 213 s.

Edgren-Unger

Edgren Anders H, "En Värmlandssläkt. Från Johan Edgren härstammande släkter Stamtavla med biografiska anteckningar och porträtt." Utgivarens förlag Stockholm 1923 256 s. (Hall 169)

Ekman

Ekman Arne, "Båtsmansättlingar (Ekman från Åboland) Genealogiska tabeller." Åbo tidnings och tryckeri aktiebolag, Åbo 1937 16 s.

Ekman

Munthe Arne "Släkten Ekman. Handelshuset Ekman & Co:s föregångare. En ekonomisk verksamhet i fem generationer." Göteborg 1958 339 s. (Hall 179)

Eldh

Petersson A G, "Släkten Eldh från Kväggen i Bjurkärn. Genealogiska och biografiska anteckningar." Affärs & reklamtryckeriet Kristinehamn 1926 15 s. (Hall 181)

Erik Mattsson Norberg

Söderberg Brita "Släktkrönika I - III. Ättlingarna till Erik Mattsson Norberg 1597-1700." Vänersborgs boktryckeri AB 1981, 1982, 1984. 187, 165 resp 248 s.

Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal

Bergman Emanuel "Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal ättartavlor" ET släktförening Sturefors 1998 104 s.

Bergman Per-Olov "Engelbrekt Olsson-grenen Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal" ET släktförening Sturefors 1998 67 s.

Bergman Per-Olov "Johannes Olsson-grenen Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal" ET släktförening Sturefors 1998 71 s.

Bergman Per-Olov "Kajsa Olsdotters-grenen Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal" ET släktförening Sturefors 1998 35 s.

Falkenberg

Falkenberg Fr "Falkenbergska släktboken." Hj Brolins boktryckeri Stockholm 1937 256 s. (Hall 190)

Falkenberg Fr "Falkenbergska släktminnen jämte tillägg till släktboken." Hj Brolins boktryckeri Stockholm 1942 264 s. (Hall 191)

Floderus

Floderus Matts "Släkten Floderus genom elva generationer" Äppelviken (Stockholm) 1934 299s (stencil A4-format)

Frestare

Hallgrim Th "Släkten Frestare." Genealogiska föreningens släktböcker 6, Gävle 1947 41 s. (Hall 205)

Freudenthal

Freudenthal Gunnar, "Släkten Freudenthal från Balticum och Värmland jämte Tösse-släkten Freudenthal." Höör 1957 (Hall 206)

Fröding

Fröding Hugo "Ur en Göteborgssläkts krönika. Hopsamlade minnen." Stockholm 1898 36 s.

Furnässläkten

Löfgren Ivan, "Furnässläkten och med den befryndade släkter." 1942 54 s.

Furtenbach

Furtenbach Börje "Furtenbachska släktboken." Stockholm 1958. Andra upplagan 1976. 347 s. (Hall 213)

Gad

Gad Ulf "Præsteslægten Gad." GEC Gads forlag København 1930 134 s.

Gad Ulf "Præsteslægten Gad." Utan förlag och ort 1970 136 s.

Gad Malvina f Jessen "Slægterne Dirckinck, von Holmfeld, von Lüttichau og Jessen. Hvor mødes vi?" E V Backhausens eftr Viborg 1955 62 s.

Gedda

Gedda Torsten "Släkten Gedda från Bohuslän. Biografiska anteckningar." Skövde 1953 345 s. (Hall 220)

de Geer

de Geer Hans "Ätterna de Geer i Sverige. Amsterdam, Sverige och Louis de Geer. Släktöversikt. Genealogiska tabeller från sjätte generationen." De Geerska släktföreningen, Stockholm 1989 32 s.

de Geer Louis "Ätten de Geer. Stamtaflor öfver samtliga dess grenar från äldsta till närvarande tid." Uppsala 1920 114 s. (Hall 158)

Geijer

Geijer Lennart, "Släkten Geijer jämte dottersläkterna von Geijer och af Geijerstam En sammanställning på grundval av ett manuskript av majoren Nils af Geijerstam." Esselte Aktiebolag Stockholm 1953 264 s. (Hall 223)

"Släkten Geijer jämte dottersläkterna von Geijer och af Geijerstam." 1977. 24 s

Geijer B J "Bengt Gustaf Geijer till Uddeholm och hans ättlingar." Stenström & Bartelsons boktryckeri Malmö 1899 164 s. (Alm 241)

Gellerstedt

Gellerstedt Nils O "Släkten Gellerstedt från Gällersta socken i Närke 1490-1953." Författarens förlag Stockholm 1954 129 s. (Hall 226)

von Gerber

von Gerber Tage "Ätten von Gerber sedan medeltiden. Genealogisk- heraldiska och historiska uppteckningar med stam- och sigilltavlor, vapen, porträtt o. a. avbildningar." (utan årtal och ort) 91 s. (Hall 228)

Giers (Gjers)

Asplund Gustaf, "Släkten Giers (Gjers) från Göteborg jämte en del andra Gierssläkter. Genealogiska och biografiska uppgifter." Genealogiska föreningens släktböcker 5, Gävle 1943 136 s. (Hall 236)

Grahl

Löfgren Ivan "Släkten Grahl. En gammal släkt med anknytning till Dal." Särtryck ur Dalslänningen, Bengtsfors 1959 5 s. (Hall 240)

Grape

Grape Ernst "Den gamla släkten Grape." Uppsala 1947 126 s. (Hall 242)

Greasläkten

Löfgren Ivan, "Greasläkten. En ärtemarkssläkt under 300 år." 2 delar. Del I 1955 71 s., del II 1961 32 s. (Hall 243)

Gudhemspojkarna

Jakobsson Eskil "Gudhemspojkarna. En släktkrönika från Östergötland." Stockholm 1971 106 s.

Gulliksläkten

Hasselberg Bertil "Gulliksläkten från Hällesjö." Första upplagan 1953, andra upplagan Örnsköldsvik 1958 Ågrens Boktryckeri Aktiebolag 508 s. (Hall 249)

Gårdman

Gårdman Jan G "Etthundrasextio år med släkten Gårdman 1822-1982." Johanson & Eklunds Tryckeri AB Norrköping 1982 115 s.

Göhle

Furtenbach B "Släkten Göhle." - Genealogiska föreningens släktböcker 10, Stockholm 1961 79 s. (Hall 255)

Hamilton

Hamilton John A W "De svenska ätterna Hamilton. En släktkrönika." Hamiltonska släktföreningen Stockholm 1936 243 s. (Hall 264)

Hamilton C H M John "De svenska ätterna Hamilton." Hamiltonska släktföreningen Stockholm 1995 400 s.

Segerstråle Nils "Hamiltonska slott och gårdar i Sverige." Hamiltonska släktföreningen Vänersborg 1976 313 s.

Hammarskjöld

Hammarskjöld Nina "Ätten Hammarskjöld. Personhistoria och tidsbilder från tre hundra år berättade för släkten." Stockholm 1915 590 s. (Hall 268)

Haquinius Nicolai

Lidberg Leila "Vendel och Vendéla. Två skott från samma rot. En 500 årig släktkrönika från Dalsland." Mariefred 1994 238 s.

Hasselrot och Hesselroth

Hasselrot Axel, "Kalender över släkten Hasselrot jämte de från samma stam utgrenade släkterna Hesselroth och Hasselroth." Hasselrotska släktföreningens publikationer 1. Svenska tryckeriaktiebolaget Stockholm 1923 53 s.

Hesselroth Iwan, "Släkten Hesselroth från Dalsland. Översatt från danska av Anders Edestam." Taastrup 1951, 80 s (Hall 306). Ny rev upplaga Dalskog 1964 115 s.(Hall 307)

Hesselroth Iwan "Släkten Hasselroth från Södra Råda." 1961 8 s. (Hall 281)

Haverudssläkten

Fondin Harry, "Haverudssläkten. Anteckningar om en bondesläkt från Ärtemarks socken i Dalsland." Västerås, tr Hallstahammar 1947 31 s. (Hall 282)

Hedberg

Hedberg Arvid, "Släkten Hedberg från Edsvära i Västergötland." Genealogiska föreningens släktböcker 4, Gävle 1940 50 s. (Hall 284)

Hedberg Arvid, "Släkten Hedberg från Edsvära i Västergötland." Del II Antavlor. Norrköping 1941 3 s. (Hall 284)

Hedenberg

Hedenberg Folke "Släkten Hedenberg." 1961, rev 1985 och 1992.

Hedræus

Edestam Anders, "Släkten Hedræus." Hembygden 1950 s 70-85.

von Heijne

von Heijne Axel och Trägårdh Kurt G "Adliga ätten von Heijne med ingifta grenar 1630-talet - 1990." Släktföreningen von Heijne 1990.

von Horn

von Horn Robert "Anteckningar om ätten von Horn." Linköping 1915 44 s. (Hall 322)

Hoving

Hoving Johannes, "Släkten Hoving." Genealogiska föreningens släktböcker 2, Helsingfors 1938 58 s. (Hall 326)

von Hoyer

Kjellander Rune "Adliga ätten (von) Hoyer från Holstein" Stockholm 1985 32 s.

Ingelsbo-släkten

Petersson Ingemar "Krönika över Ingelsbo-släkten." 1940 313 s.

Ingevaldssläkten

Ljung Olof, "Ingevaldssläkten." Två delar, Göteborg och Ör, del I 1962 848 sid, del II 1964 852 s (Hall 335) Del I andra upplagan Kambol och Mellerud 1994 654 s.

Jonsson

Andersson Per "Lommarydsättlingar. Per Jonssons i Björnaryd descendenter under tre århundraden." Mjölby 1989 59 s.

Kafle

Lange Wendel Majken "Ätten Kafle." 95 s.

Key-Åberg

Key-Åberg Hans "Släkten från Gårdarna." Fritzes Kungl Hovbokhandel. Stockholm 1945 101 s. (Hall 351)

Kinnander

Kinnander I "Mina barns förfäder. Tvänne släkttaflor." Söderköping 1909 29 s. (Hall 353)

Kinnander Magnus "Släkten Kinnander från Kinda härad." Oskarshamn 1957 134 s. (Hall 354).

Kjellman och von Löwenadler

Löwenadler Henrik "Slägterna Kjellman och von Löwenadler samt deras afkomlingar." Hugo Brusewitz boktryckeri Göteborg 1912 119 s. (Hall 358)

Kjersen

von Euler-Chelpin Sten "Släkten Kjersen." - Genealogiska föreningens släktböcker 13, Stockholm 1972 53 s. (Hall 359)

Klemming

Klemming Sven "Släkten Klemmings historia." Vestmanlands läns tidnings AB tryckeri Västerås 1952 273 s. (Hall 361)

Klevmarkssläkten

Bergman Gustaf "Klefvemarkssläktens 200-årsdag." Svenska Dagbladet 1916-07-27.

Bergman Per-Olov "Klevmarkssläktens äldre led" ET släktförening Sturefors 1998 86 s.

Klevenmark Joh:s "Strövtåg bland ödeställda hemmanslotter och torp i Klefmarken" Dalslänningens Boktr. Bengtsfors 1959 33 s.

Klevenmark Joh:s "Profiler ur Klefmarkssläkten." Två delar, del I Bengtsfors 1960 33 sid, del II Bengtsfors 1960 40 s. (Hall 360)

Klevenmark Johannes "When Klefmarken was struck by the America fever" The Bridge 1978:2 s 46-47, 56-59 och 1978:3 s 68-70, 82, 93.

Klevenmark Johannes "Klevmarkssläkten. Muntlig tradition" ET släktförening Sturefors 1998 96 s.

Kvarnström Gunnel "IOGT-logen 3323 Klippan i Klevmarken" ET släktförening Sturefors 1998 72 s.

Kvarnström Gunnel "Klevmarken - Boställen och ägoförhållanden under nära 300 år" Eskekärr-Tomasbolssläktens på Dal släktförening Sturefors 2001 112 s,

Klingberg

Klingberg E Th "Släkten Klingberg." Gefle 1906 32 s. (Hall 362)

Krogius

Roos John E "Släkten Krogius under trenne sekel. En släkthistorisk skildring." Holger Schildts förlagsaktiebolag Helsingfors 1924 255 s.

Lagerheim m fl

Lagerheim E "Arfwedh Larsson och Karin Utter samt deras afkomlingar släkterna Weidman, Lagerheim, Weidenhielm. Anteckningar." Tryckeri Aktiebolaget Ferm Stockholm 1910 114 s. (Hall 375)

Landahl

Landahl Georg och Swartz Erik C:son "Prästsläkten Landahl från Vestergötland." Arboga boktryckeri Aktiebolag 1948 120 s. (Hall 377)

Lange

Lange Th. "Göteborgssläkten Lange jämte de med denna befryndade släkterna Lilljequist och Jedeur." Aktiebolaget Boktryck Hälsingborg 1940 94 s. (Hall 341)

Lars Anderssons ättlingar Adell Knut och Adell Bo "Rusthållare Lars Anderssons ättlingar. Ett försök till presentation av syskonen Anders, Öfde, Stina och Caissa Larssons efterkommande." Linköping och Nykil 1973 48 s.

Larsson-Rune

Rune Lars Albin, "Dalbosläkten Larsson-Rune." 1942.

Laurell

Tornee Harald "Anteckningar om släkterna Laurell från Österplana och Håtorp." (stencil utan ort och år) 99 s.

Laurell Herman och Laurell Sven E "Släkten Laurell 1666-1917." C A Andersson & C:s boktryckeri Malmö 1917 74 s. (Hall 381)

Laurin

Kinberg August "Slägten Laurin 1574-1886." Kongl boktryckeriet Stockholm 1886 127 s. (Alm 280)

Leman

Leman Rolf "Fädernesläkten Lamberg. Mödernesläkten Lasson-Winge. Till minne av Karin Lemans hundraårsdag." Göteborg (1987?) 142 s.

Leman Rolf "Mina förfäder. En judisk släktkrönika." Göteborg 1993 158 s.

Lignell

Toijer D "Anders Lignells självbiografi." Karlstad 1955 91 s.

Liljedahl och Wallman

Liljedahl Ernst, "Anor och Minnen. En studie över Östgötasläkterna Liljedahl och Wallman jämte befryndade släkter." Första delen, Henric Carlsons bokhandel Linköping 1927. 262 s Andra delen Linköping 1930 323 s. (Hall 389)

Lundberg

Lundberg J Oskar och Lundberg Oskar H:son "Släkten Lundberg från Askersund och med densamma befryndade släkter åren 1673-1983." Nygra tryckeri ab Jönköping 1984 230 s.

Lundborg Söderstéen H "Genealogia Lundborgiana." utgiven till docenten Herman Lundborgs 50-årsdag den 7 april 1918. Askersund 1918 72 s.

Lundström

Swartz Erik C:son "Släkten Lundström från Svartalund under Vapnö fideikomiss i Vapnö socken i Halland," Smålänningens tryckeri Ljungby 1958 261 s. (Hall 408)

Långarydssläkten

Andersson Per "Långarydssläkten. Länsman Anders Jönssons i Långaryd ättlingar under tre sekel." Mjölby 1990 456 s.

Löfgren

Löfgren Bo, "Släkten Löfgren från Högsby. Anteckningar." Kungl hovboktryckeriet, Iduns tryckeri aktiebolag Stockholm 1925 62 s. (Hall 413)

von Malmborg

Strokirk Oscar Fredrik "Adeliga ätterna von Malmborg och Malmborg." Gefle tryckeri aktiebolag Gefle 1924 99 s. (Hall 417)

Melin

Berg R T "Göteborgssläkten Melin (1727-1934)." Skövde 1934 78 s. (Hall 423)

Mellgren

Magnusson Dag m fl "August och Hulda Mellgrens ättlingar." Göteborg 1964 60 s. (Hall 425)

Meurling

Meurling Ch "Olof Meurlings stamträd vid början af tjugonde seklet." Håkan Olssons boktryckeri Lund 1902 101 s. (Alm 311)

Mossberg

Norelius Pelle "Sergeanten Hans Mossberg och hans ättlingar. En släktbeskrivning." Två delar. Stockholm, tr Årjäng 1991 359 sid resp Viken, tr Årjäng 1994 159 s.

Munthe

Munthe Ludvig W:son "Munthe-slägten från medlet af 1000-talet till närvarande tid. Historiska och genealogiska anteckningar." Ewald Schmidts boktryckeri Helsingfors 1883 313 s. (Alm 317)

Måneschiöld

Zackariasson Carl "Måneschiöldska släkten av Olsnäs. Upptecknat av Olaus Olsson År 1924." Ed 1989 76 s.

Månssläkten

Petersson A G "Månssläkten. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga Bergslag. Genealogiska och biografiska anteckningar." Aktiebolaget Värmlands boktryckeri Kristinehamn 1912. (Hall 434)

Månsson

Andersson Per "Östgötaättlingar. Bonden Birger Månsson i Nykil descendenter under fyra århundarden." Mjölby 1989 68 s.

Mörner

Mörner Magnus "Material till släkterna Mörners historia." Mörnerska släktföreningen Stockholm 1985 300 s.

Stenbock Carl Magnus "Mörnerska släktboken 1468-1653." Stockholm 1909 128 s. (Hall 435)

Nilssläkten från Hyngnestha

Magnell Per och Irander Ingvar "En bondesläkt i Folkungabygd. Släktskildring genom fyra och ett halvt sekel." Bröderna Borgström AB Motala 1949 293 s.

Noreen från Värmland

Noreen Arvid, "Släkten Noreen från Värmland och andra ofrälse ättlingar av Erlandus Gudmundi Biografiska anteckningar." F C Askerbergs bokförlags aktiebolag. Uppsala 1917 584 s. (Hall 449)

Nycander

Nycander Oscar "Släkten Nycander. Genealogiska och biografiska anteckningar." Nordiska Bokhandeln Stockholm 1909 110 s. (Hall 453)

Nyströmer

Nyströmer C Bertil "Släkten Nyströmer 1674-1974." Solna, tr Motala 1975 335 s.

Olstorpssläkten från Stora Mellby

Hylander Ivar "En västgötsk allmogesläkt under 250 år. Olstorpssläkten från Stora Mellby." Berlings Arlöv 1980 192 s.

Oxenstierna och Vasa

Gillingstam Hans "Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden. Släkthistoriska studier." Akademisk avhandling. Ivar Hæggströms boktryckeri AB Stockholm 1952 912 s. (Hall 466)

Pauli

Pauli James "Adliga ätten Pauli (Paul von Nagerschigg). En släkts öden under fyra århundraden 1500-1920." Bröderna Lagerströms boktryckeri Stockholm 1920 405 s. (Hall 467)

von Platen

von Platen Philip Fr:son och von Platen Gösta L:son "Ätten von Platen. Historiska och biografiska anteckningar." Hasse W Tullbergs boktryckeri Stockholm 1909 155 s. (Hall 476)

Biörkman Lars G "Ätten von Platen under 1900-talet." Svenska von Platen föreningen, Bollnäs 1990 134 s.

Platin

Platin Otto "Slägten Platin 1546-1915 av kyrkoherde H Söderstéen." Göteborg 1916 42 s. (Hall 478)

Poignant

Noreen Arvid "Släkten Poignant. Biografiska anteckningar." Appelbergs boktryckeri Uppsala 1919 157 s. (Hall 479)

von Post

von Post G L E "Wilhelm Mauritz von Post. Hans förfäder samt descendenter till och med år 1920." Stockholm Rokotryck AB Kopia 1921 (handskrivet) 189 s. (Hall 486)

Printz

Bergmark Seija "Johan Printz från Bottnaryd och hans ättlingar. Anteckningar samlade och sammanställda." Onervar genealogiska forskningsbyrå och förlag Stockholm 1989 162 s.

Prästbackasläkten från Orust

Gustafsson Gunnar. "Prästbackasläkten från Orust. Dagboksskrivaren Jakob Jonssons och hans broder Eriks släkt." Föreningen Orusts släktforskare. Ellös, tr Munkedal 1993 67 s.

Ramelius

Bäcklund Lars "Släkten Ramelius i Skåne med sidogrenar." Linköping 1991 135 s.

Rehbinder

Rehbinder C M V "Ätten Rehbinder genom åtta sekler." Nye nordiske forlag Stockholm & Oslo 1925 562 s. (Hall 493)

Rehn

Rehn O G "Stockholmssläkten Rehn. Spridda drag ur arkiven från fyra sekler." Kungl Boktryckeriet P A Norstedt & Söner Stockholm 1931 114 s. (Hall 494)

Rehnberg

Rehnberg Bertil "Släkten Rehnberg från Söderköping." Tryck: Copex Göteborg 1991 111 s.

Rettig

von Horn Gustaf L:son "Ätten Rettig 1791-1936." Skandinaviska Släkt Studie Samfundet Stockholm 1937 170 s. (Hall 497)

Reuter

Skafte Domar, "Släkten Reuter i Värmland och på Dal." 2 delar, 1981.

Reuterberg från Orust

Nordberg Olav "Släkten Reuterberg från Orust." Föreningen Orusts släktforskare." Allmag 1990 64 s.

Richert

Ekman Hedda "Två släkter. Anteckningar." P A Norstedt & Söners förlag Stockholm 1924 149 s. (Hall 439)

Ryssnässläkten

Bergqvist Alfhild "Ryssnässläkten. Släktförteckning utarbetad av Frans A Hall. Omarbetad och utökad." Tre delar. Jönssons tryckeri AB Vara 1986 resp Centraltryckeriet AB Borås 1986 och 1988, 528, 685 resp 270 s.

Sabelsköld

Heiding Sture och Bankeström Sven "Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar." Släktföreningen Sabelsköld Vimmerby 1982 111 s.

Sahlgren

Gezelius Karl Joh "Släkten Sahlgren från Göteborg. En personhistorisk utredning." Elanders boktryckeri aktiebolag Göteborg 1941 20 s. (Hall 516)

Sahlin

Sahlin Olle: "Om C Y Sahlin och Maria Nordenfelts härkomst. En antavla i nio led med biografiska notiser". Sahlinska släktföreningen 1999 141 s.

Sandblad

Sandblad Henrik "Bönder, borgare, präster och andra. En kulturhistorisk skildring kring släkten Sandblad." Vänersborg 1988 265 s.

Santesson

Santesson Gunnar OCH "Släkten Santesson från Långaryd." Karlshamn 1982 182 s.

Schlyter

Schlyter Jean "Schlyterska släkten 1592-1976." Trelleborg 1976 111 s.

Schough med släktgrenen Wichman

von Malmborg Boo "Schough med släktgrenen Wichman." - Genealogiska föreningens släktböcker 1, Gävle 1937 40 s. (Hall 533)

Schram

Schram Claes Eric "Uppsalasläkten Schram. Anteckningar." AB Hasse W Tullbergs boktryckeri Stockholm 1926 132 s. (Hall 534)

Selin

Selin Vilho "Selin Suvun Sukulvettelo." Helsingissa 1899 95 s.

Settergren

Wennström Ida "Släkten Settergren från Stocksäter i Närke. Anteckningar samlade och sammanställda." - Genealogiska föreningens släktböcker 7, Motala 1952 51 s. (Hall 541)

Silfverstolpe

Falkenberg Fredrik, "Släkten Silfverstolpe och dess ursprung Hesselgren från Dalsland." Hj Brolins boktryckeri AB Stockholm 1946 229 s. (Hall 545)

Siöblad

Gillingstam Hans "Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia." Skrifter utgivna av Genealogiska föreningen 4. Gävle 1949 110 s. (Hall 547)

Sjögreen

Sjögreen Axel A:n "Anteckningar om släkten "Sjögreen." Schmidts boktryckeri AB Hälsingborg 1927 69 s. (Hall 548)

Skibæck

Kristiansen Britt och Andreasson Inger "Liv efter liv i Bohuslän, Dalsland, Østfold. Marie og Johannes Skibæck, deres forfedre og efterkommere." Halden Norge 1992 254 s.

Skragge

Lagerborg Rolf "Ur en Värmlandssläkts öden (c 1475 - 1875). En serie tidsbilder." P A Norstedt & Söners förlag Stockholm, Mercators tryckeri AB Helsingfors 1919 392 s. (Hall 301)

Skuncke

Skuncke Herje "Släkten Skuncke Skånke/Skanke." Norrköping 1978 134 s.

Sonden

Sonden Per "Ur Sondensläktens historia." 1922. Del 1. 161 s. (Hall 561)

Sonden Klas "Ur Sondensläktens historia och arkiv." Del 2. 229 s. (Innehåller uteslutande dikter).

Staaff

Bergström Ingmar "Släkten Staaff i 350 år." Staafska släktföreningen Uddevalla 1991 279 s.

Steinwall

Bäcklund Lars "Släkten Steinwall från Västerbotten." Släktföreningen Steinwall. Linköping 1986 180 s.

Stenström

Stenström F, "Släkten Stenström från Halland jämte befryndade släktgrenar Genealogiska och biografiska uppgifter." Håkan Ohlssons boktryckeri Lund 1934 135 s. (Hall 569)

Strokerke

Strokirk Carl-Gustaf "Ätten Strokerke under åtta år hundraden. Krönika." Del I Medeltiden 1200-1600. Författares bokmaskin Stockholm 1985 88 s.

Sundelin

Wikström Birgit och Sundelin Åke, "Alla ättlingar till Jonas Sundelin och Lydia Wellander intill medio 1981 samt deras anor." Stockholm 1981.

Sundström

Sundström Ingrid "Släkten Sundström från Harg. En familjekrönika i ord och bild." Alb Bonniers boktryckeri Stockholm 1944 135 s. (Hall 578)

Sunnercrantz

Lagervall Marika "Släkten Sunnercrantz." Habo 1993 68 s.

Svinhuvud

Hemström Elisabet "Svinhuvud-släkten i Aspeboda. Släktkrönika 1534-1991." Studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolan, Falun 1992 504 s.

Syk

Syk Ivan "Syk, Sik och Suk. En genealogisk-topografisk studie 1650-1750 och antavla." 142 s. (Hall 544)

Taube

Taube Ad "Släkten Taube. Familjebok med ättartal, porträtter, biografiska notiser och öfversikt af Livländska ordensländernas historia." Helsingborg 1913 209 s. (Hall 596)

Thott

Thott Åke "Ätten Thott under medeltiden." Bloms boktryckeri AB Lund 1983 208 s.

Thyselius

Thyselius Erik "Släkten Thyselius och andra därmed befryndade släkter. Anteckningar." Wilhelmssons boktryckeri AB Stockholm 1909. 156 s (Hall 603) (Befryndade släkter: Ammilon, Bergfalk, Bergsten, Boberg, Chenon, Dorph, Forselius, Gezelius, Groth, Haif, Heijke, Lagberg, Moren, Norin, Nortun, Odelberg, Palander, Tilas, Törner, Widegren, Vogt, Wollrath, Öijer.)

Tolf

Lööf LarsOlof "Smedsläkten Tolf - genom tre sekler." Tolfska släktföreningen. Göteborg 1989 286 s.

Toren

Toren Carl-Axel "Släkten Toren." Genealogiska föreningens släktböcker 9, Stockholm 1955 70 s. (Hall 605)

Trolle

Sjögren Paul "Släkten Trolles historia intill år 1505." Akademisk avhandling. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB Uppsala 1944 387 s. (Hall 606)

Trägårdh

Trägårdh Kurt G., "Släkten Trägårdh från Skåne." Genealogiska föreningens släktböcker 14, Stockholm 1978 135 s.

Ullman

Ullman f Rinman Joan "Genealogiska anteckningar rörande Rådmannen Gustaf Uddesson Ullmans ättlingar." Rundqvists boktryckeri Göteborg 1976.

Unander

Unander W A "Släkten Unander Smaræus. Genealogi med biografier." Stockholm 1914 93 s. (Hall 558)

Unger-Edgren

Bohm Sam, Edgren Anders, Unger Gunnar samt Buren f Unger Ulla, "Unger-Edgrenska släktminnen." Svenska tryckeriaktiebolaget Stockholm 1928 112 s. (Hall 170)

Waern

Waern Hakon, "Släkten Waern. En släkthistoria under fyra sekel i tre länder." Stockholm 1971 208 s. (Hall 621)

Zackariasson Carl "Biografiska anteckningar om slägten Wærn af Axel V Pettersson utgifna av Ph. H. G. Hagberg Stockholm 1901." Faksimil Ed, tr Munkedal 1987 32 s.

Waldenström

Waldenström Erland och Waldenström Gillis "Släkten Waldenström. Genealogi och biografier." Risbergs tryckeri AB Uddevalla 1982 129 s.

Wallin från Ullånger

Stattin Magnus "Släkten Wallin från Ullånger. Dess härstamning på fädernet från slutet af 1500-talet och tabellarisk stamtavla för släkten från början av 1700-talet." Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland Sollefteå 1924 128 s.

Weman

Weman Gösta G:son "Släkten Weman 1590-1912 och dem som härstamma från denna samt anteckningar över många med Wemännerna befryndade eller nära allierade släkter." (Burghausen och von Husen, Alopæus, Fabritius, Freese, Printz, Stahre, Dahl, Pipping, Granbohm, Ekblom, Krabbe, Bernstedt, Frey, Masalin, Olsoni, Fonselius, Hedberg, Skutnabb, Bremer, Lindeblad, Beckman, Reilin, Nybergh, Snellman, Malander, Hällfors, Niska, Wahlroos, von Heland, Steen, Browninge de Cowley, Engeström, Schultz, Andren, Eckman, Helleberg, Carlsten, Linderholm, Lindblom, Sehmann, Mesterton, Wicander, Tegman, Joachimsson-Sviring, Noren, Bergh, Lundh, och Bromee) Almqvist & Wiksells boktryckeri AB Uppsala 1912 262 s. (Hall 634)

Wennström från Fembecke i Wendel

Wennström Ida "Släkten Wennström från Fembecke i Wendel." Genealogiska föreningens släktböcker 12, Stockholm 1965. (Hall 637)

Werdier-de Verdier

de Verdier-Hallén Gunhild Maria Elisabeth "På drottningens befallning. Släkten Werdier-de Verdier 1592-1992." Båstad 1992 173 s.

Wertmüller

Granström G A "Några anteckningar om familjen Wertmüller." Jacob Bagges söners aktiebolag Stockholm 1919 395 s. (Hall 639)

Westman

Afzelius Carl "Släkten Westman (Hernösandssläkten) samt släkterna Söderberg, Tjernberg, Gallenius, Westman från Ångermanland, Hessler, Lindström, Sjöding, Schlytern från Luleå, Fahlman, Eckhel, Afzelius i Hernösand, Nordin, Wargentin och Gavelius." Richards aktiebolag boktryckeri Jönköping 1919 211 s. (Hall 646)

Wilskman

Wilskman Atle "Släkten Wilskman." AB Lilius & Hertzberg Helsingfors 1907 103 s.

von Vogelsang

Björkman Lars G "Lovisa Christiansdotter von Vogelsang 1720-1812 och hennes ättlingar." Stockholm 1992 182 s.

Wångberg

Löfgren Ivan och Heimer Tage "Korpralen Håkan Wångberg och ättlingar. Släktregister." 1960 27 s.

Zielfelt

Zielfelt Lennart "Släkten Zielfelt." Helsingfors 1938 214 s. (Hall 665)

Zielfelt Lennart "Zielfeltska släktförbindelser." Ekenäs 1976 157 s.

Zitting

Enckell Gerald "Släkten Zitting" Skrifter utgivna av genealogiska samfundet i Finland 52 Helsingfors 1996 259 s.

Åkerhielm

Åkerhielm Erik och Åkerhielm Nils "Åkerhielmska släktboken. Åkerhielmska ätternas öden under fyra sekler." Åkerhielmska släktföreningen. Stockholm 1926 396 sid + bilagor. (Hall 668)

Åkerström

Almegius Folke "Länsman och bönder från Orust." Släkten Åkerströms historia. Allmag 1977 94 s.

Ås och Västerbysläkterna

Pettersson K J "Ås och Västerbysläkterna i Västerlösa." Linköping 1948 36 s.

Åström

Boström H J "Släkterna Åström från Kalix och deras utgreningar. Genealogiska anteckningar." AB F Tilgmanns Tryckeri Helsingfors 1925. (Hall 676)

En Ärtemarkssläkt

Olsson Roland och Antonsson Monica "En Ärtemarkssläkt. Förfäder och ättlingar till Olle och Anna Britta på Torpet." Ed, tr Munkedal 1989 335 s.

"En Ärtemarkssläkt."

Ehrling Sigfrid "En släkt från Ärtemark." Stockholm 1961 105 s.

Antavlor.

Almegius Folke "Tusen anor från Orust, Tjörn och Inland." Allmag 1982 48 s.

Beckman Nat. "Mina anor ett genealogiskt försök", Genealogiska föreningens släktböcker 3. Helsingfors 1939 96 s.

Bäcklund Lars "Från Skåne till Norrbotten 700 anor under tio sekel med släkterna Bäcklund, Ramelius och Steinwall". Linköping 1989 323 s.

Hoving Johannes, "Släkten Hoving", Genealogiska föreningens släktböcker 2, Helsingfors 1938. (Hall 326)

Magnusson Jarl "Om ärliga drängar och gudfruktiga pigor. En sammanställning i ord och bild av släktuppgifter från gränstrakterna mellan Bohuslän och Dalsland." Sunne 1986 208 s.

Wikström Birgit och Sundelin Åke, "Alla ättlingar till Jonas Sundelin och Lydia Wellander intill medio 1981 samt deras anor", Stockholm 1981.

Östgöta Genealogiska Förening, "Anor i Linköping. Resultat af tävling utlyst av Östgöta genealogiska förening med anledning av Linköping 700 år." (anlinjer) (Linköping 1987)

Svenska antavlor, Genealogisk Ungdom i Göteborg 1980-86, Sveriges Släktforskarförbund 1987- . T o m 1994 3 band om 10 häften.

Svenska antavlor i listform, häfte 1. Föreningen för släktforskning. Jönköping 1947.

Hembygdsböcker.

Ahlberger Christer "Åmåls historia II 1860-1970." tr Åmål 1991 296 s.

Anderberg Anders "Om Mälarbaden och Eskilstuna läroverk." Örebro 1995 227 s.

Andersson Arne "Råggärds kyrka." tr Nossebro 1994 192 s.

Andersson Bengt-Göran m fl "Töftedal. Socken väst på Dal." Del I Ed 1990 327 s.

Andersson Ivan m fl "Böj ditt huvud träd försigtigt ..." Bolstads hembygdsförening 1936-1986. En minnesskrift." Bolstad, tr Mellerud 1987 128 s.

Andersson Karl-Erik m fl "Rölanda socken i forntid och nutid." 2 delar tr 1992 381 s resp 1995 510 s.

Andersson Ruth "Lurö, ön i Vänerns mitt." tr Säffle 1984 64 s.

Bjurström Gustaf m fl "Bäcke-boken." Bäckefors, tr Uddevalla 1977 584 s.

Björlin Gustaf "Från en gammal svensk småstad." Stockholm 1918. 249 s.

Blomgren Åke "Åmåls liv och annat." tr Åmål 1990 129 s.

Brangstad Allan "Öden kring en gammal åmålsgård." Åmål 1971 178 s.

Brangstad Allan "Åmåls historia 1860-1970." Ed 1982 717 s.

Brodin Linus, "Holms socken på Dal", AB Hällströms trycksaker Mellerud 1954 338 s.

Bördh A G "Dalaborg. En turisthandledning." tr Mellerud 1988, 28 s.

Cappelen-Smith Carin "Vågspel i Viken. Blomsholm berättar." tr Uddevalla 1996 85 s.

Carlsson Gösta "De grå stugornas folk i Bäcke socken." Bäckefors, tr Uddevalla 1994 141 s.

Carlsson Åke "Gamla Steneby." Två delar. Ed 1982 774 s resp 1989 887 s.

Dahlqvist Gunnar m fl "Fem socknar i Munkedal. Berfendal, Foss, Håby, Svarteborg, Valbo-Ryr." Två delar. Munkedal 1980 492 s resp 1986 576 s.

Edestam Anders "Sanct Nicolaus och Edsleskog." Edsleskog 1971 16 s.

Edqvist Herbert "Gamla bilder från Bengtsfors kommun." Två delar. Del I tr Borås 1978 359 s, del II tr Borås 1980 512 s.

Ehrenmark Torsten, Åkerberg Bengt O, "Åmålsbygden - en bildberättelse", B O K förlag i Åmål HB, tr Uddevalla 1984 136 s.

Eliasson Nils "Nössemarks sockenarkiv." Tre delar. Del 1 Stockholm, tr Mellerud 1955 310 s, del 2 och 3 Stockholm, tr Säffle 1961 280 s.

Emers Tor, "Håbol en socken på Dal", Förlag Håbol församling, tr Barneviks Tryckeri Uddevalla 1959 404 s.

Enbågen Olle "En liten skrift om Tisselskog." Åmål 1952 31 s.

Engvall Bror "Mellerud. Från gästgiveri till järnvägsknut." Mellerud 1975 215 s.

Erikson Wendel, "Torpruiner i Åmåls kommun" Skrifter utgivna av Kulturnämnden i Åmål VI, AB Åmålstryck 1985 199 s.

Freudenthal A P "Lurö kloster. Litteratur sammanställd." 1985 84 s.

Grane Erik "Frändeforsboken." Frändefors, tr Uddevalla 1985 660 s.

Gustafsson Algot m fl, "Boken om Dals Ed", Edstraktens Fornminnes och Hembygdsförening Ed, tr Uddevalla 1976 680 s.

Gustafsson Algot "Gränsbygd. Historia och sägen väster Stora Lee." tr Uddevalla 1984 232 s.

Gustafsson Ebbe m fl "Nössemark - Dalsländsk gränsbygd i ord och bild." Nössemark, Munkedal och Ed 1985 672 s.

Hansson Ernst, "Mo socken" del 1, Skrifter utgivna av kulturnämnden i Åmål V, Åmåls bibliotek, Åmål 1978 92 s.

Hedén Gunnar "Ånimskog i gången tid." Skrifter utgivna av kulturnämnden i Åmål II. Åmål 1974 48 s.

Hedén Siv "Ånimskog Vårt land" del 1 tr Mellerud 1996 546 s.

Holmberg Nils Hj "Åmåls historia I. Före 1860." Göteborg 1943 303 s.

Jansson Albert "Minne från en by i Dalskogs socken." Ed 1978 128 s.

Jarkman Helge "Kyrka och präst i Rölanda, Gesäter och Töftedal på Dal." Fem delar. 1975 36 s, 1976 36 s, 1980 52 s, 1981 52 s resp 1989 84 s.

Johansson Arvid "Edstraktens historiska minnesmärken." Ed 1951 40 s.

Johansson Bengt Vilgot "Laxarby socken." Hembygdslitteratur Ed 1991 720 s.

Johansson Bertil, "Brålandaboken. Brålanda, Gestad och Sundals-Ryr. Tre socknar på Dal." 2 delar, tr Vänersborg 1975 546 s resp tr Uddevalla 1984 662 s.

Johansson Ivan "Ödskölt - Vår hembygd." Mellerud 1968 288 s.

Johansson Ivan m fl "Skållerud. En bok om Skålleruds socken i Dalsland." tr Vänersborg 1973 575 s.

Johansson Miriam "Vårvik. En sockenberättelse." Skifors 1976 16 s.

Jonasson Anna "Skötterud - det var en gång." Ed 1980 109 s.

Karlsson Hanna "Ränsliden stugorna och dess folk." Ed 1977 118 s.

Karlsson Hanna "Minnesalbum från en skogsbygd på Dal." Ed 1981 157 s.

Kuuse Jan "Billingsfors historia. Ett bruks- och industrisamhälle i tradition och förändring." tr Bengtsfors uå 159 s.

Källvik Conny "Ånimskogs sockenbibliotek." Åmål 1995 94 s.

Larsson Åke "Tisselskogs socken." tr Munkedal 1990 195 s.

Lignell A "Försök till beskrifning öfwer Dalskogs socken uti Elfsborgs län och Dals land." Carlstad 1814 32 s.

Lignell Anders "Grefskapet Dahl." Två delar. P A Norstedt & Söners förlag Stockholm 1851 447 s resp 1852 267 s.

Lilliestierna Aug Edv "En åttiårings minnen. Anteckningar." tr Wenersborg 1874. Faksimilupplaga 1978.

Ljung Olof "Järns socken. Jordbruksbygd på Dal." tr Mellerud 1980 504 s.

Lundkvist Tyko, "Brattsbackabygdens historia del I och II, Bokförlaget Ångermannia Härnösand 1984.

Löfgren Ivan "Ärtemark. En dalslandssocken." Mellerud 1955 381 s.

Micrander Birgit "Skolundervisningen i Tösse-Tydje" Föreningen Årbols skolmuseum 1999

Molin Harry "Resa till Fengersfors." Stockholm 1950 47 s.

Nelson Björn A "Ur Laxarby sockens historia." Två delar. Del 1 "Torpare, backstugusittare och inhyses." tr Åmål 1979 121 s, del II "Soldater och soldattorp." tr Åmål 1981 127 s.

Nygren Ernst "Berättelse öfver en resa i Vermland sommaren 1845 af Ludvig Borgström. Utgiven samt försedd med biografisk inledning och register." tr Karlstad 1915 163 s.

Ohlsson Ivar m fl, "Skållerud En bok om Skålleruds socken i Dalsland", Logen Mellerud 644 Vasa Orden av Amerika, Mellerud 1973 575 s.

Olsson Roland "Från Fagersann till Föttelann", Gammalt och nytt kring Lee" Tryckt på Nicklassons tryckeri i Mellerud 1998 250 s.

Olsson Victor, "Gårdshistoria från Tösse-Tydje", Skrifter utgivna av kulturnämnden i Åmål IV, Åmåls bibliotek 1976 244 s.

Olsson Victor, "Äldre tiders människoöden och minnen kring Tösse gamla kyrka" Utgivare: Agnes Olsson Tösse 1967 27 s.

Regeskog Gustaf, "Järboadeln - folk och gårdar under 300 år", Niklassons Tryckeri AB Mellerud 1992 540 s.

Rinman Ingwar "Sockenlivet i Laxarby 1830-1880 speglat i kungörelser och andra handlingar från Laxarby kyrka." Laxarby 1983 us.

Rundström Karl "Åsmuletrakten 1920." Ed, tr Munkedal 1981 239 s.

Rydberg Gudrun m fl, "Himmel och Havrejord. En bok om socknarna Bolstad, Erikstad och Grinstad" del 1, Bolstads Hembygdsförening 1982 384 s.

Sahlberg Esaias "Från en gränsbygd. Strödda skildringar från trakten kring Ed." Göteborg 1916 128 s.

von Schoultz Gösta "Värmländsk historia i arkivens belysning" Värmlands Museum Ystad 1977.

von Schoultz Gösta "Dalslandsgårdar." Nordiska Museets handlingar:39 Stockholm 1951 184 s.

Slycke Hans "En by i Östergötland under 500 år." Storgårdens förlag Linköping 1992 291 s.

Zakariasson Carl "Edsbilder från sekelskiftet." tr Munkedal 1986 96 s.

Hembygden, Årsbok för Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, 1918- .

Hembygden Register 1918-1978, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 1978.

"Finnmarken förr och nu." årg 9 nr 2 1996 28 s.

"Lerdal vår hembygd." Ed, tr Munkedal 593 uå s.

"Nytt från föreningen Eskilstunapojkarna." årg 48 hösten 1996 Jubileumsnytt 40 s.

Emigrantlitteratur.

Aminoff Sten "Svenskarna i Nya Zeeland. Den svenska emigrationen till 1940." tr Växjö 1988 464 s.

Beijbom Ulf "Swedes in Chicago. A demographic and social study of the 1846-1880 immigration." Läromedelsförlagen tr Växjö 1971 381 s.

Eklund J A "Utvandringen till Norge från Värmland och Dal." Ur Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1908 s 229-240.

Graninger Göran m fl "Emigranter - en bok om den stora utvandringen till Amerika." Bokförlaget Bra Böcker AB, tr Höganäs 1971 144 s.

Isaksson Olov och Hallgren Sören "Bishop Hill svensk koloni på prärien." LTs förlag tr Borås 1969 183 s.

Johnston L A "Minnesskrift med anledning af Augustana-synodens femtioåriga tillvaro." Augustana Book Concern 1910 486 s.

Måwe Carl-Erik "Värmlänningar i Nordamerika. Sociologiska studier i en anpassningsprocess. Med särskild hänsyn till emigrationen från Östmark." tr Säffle 1971 322 s.

Olsheden Jan och Olsson Stellan "Vad gjorde farfar i Amerika?" P A Norstedt & Söners förlag Stockholm, tr Hälsingborg 1968 159 s.

Olsson Nils William "Swedish passenger arrivals in New York 1820-1850." P A Norstedt & Söners förlag Stockholm 1967 392 s.

Olsson Nils William och Wiksén Erik "Swedish passenger arrivals in the United States 1820-1850" P A Norstedt & Söners förlag Stockholm 1995 628 s.

Skarstedt Ernst "Svensk-amerikanska folket i helg och söcken. Strödda blad ur svensk-amerikanernas historia." Björck & Börjesson Stockholm 1917 450 s.

Williams Anna "Skribent i Svensk-Amerika Jakob Bonggren, journalist och poet." Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 1991 250 s.

Yrkesinriktade sammanställningar.

Edestam Anders, "Karlstads stifts herdaminne - från medeltiden till våra dagar" 5 delar, Stiftshistoriska Sällskapet Karlstad 1965-75.

Bergström Gunnar, Person- och församlingsregister till Karlstads stifts herdaminne", Stiftshistoriska sällskapet, Karlstad 1976.

Edlund Barbro "P Wilner Lunds Universitets matrikel 1667-1732 återutgiven" Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1984.

Edlund Barbro "Lunds Universitets matrikel 1732-1830" CWK Glerup Lund 1979.

Edlund Barbro "Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814" CWK Glerup Lund 1981.

Ekstrand Viktor, "Svenska landtmätare 1628-1900", Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B. Uppsala 1903.

Ericson Lars "Svenska Frivilliga. Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talen." Historiska Media Lund 1996 292 s.

Ericson Lars "Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred." Historiska Media Lund 1995 276 s.

Grape Isak "Svenska Lappmarkens Herdaminne" Umeå 1853, faksimilupplaga Bokförlaget Rediviva Stockholm 1982.

Hammarin Johan "Karlstads stifts herdaminne" 3 delar 1845-48.

Johansson Ulla "Rulla över befälskårerna vid Sveriges arme och flotta 1755". Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen nr 10 Stockholm 1976.

Järlgren Christer, "Kakelugnsmakare på Dal", 1971 Lewenhaupt Adam, "Karl XII:s officerare" 2 delar, Walter Ekstrand Bokförlag Lund 1977.

Lind E H, Noreen A G och Neander A "Värmlands nations historia med Förteckning öfver Värmlands nations medlemmar från 1595 till 1877 upprättad af A Larsson" Uppsala 1877.

Nordensvan C O "Värmlands regementes historia (Närkes och Värmlands reg:tes)" Två delar Stockholm 1904 resp 1911.

Nygren "Biografiska anteckningar öfver lärljungar intagna vid Karlstads Högre allm. läroverk åren 1850-1863." Göteborg 1913 136 s, d:o 1864-74 Göteborg 1912 139 s, d:o 1875-85 Göteborg 1912 134 s och d:o 1886-1900 Göteborg 1912 143 s.

Sidenbladh Elis, "Urmakare i Sverige under äldre tider", Nordiska Museets handlingar nr 28, Stockholm 1941.

Uddholm Alf "Från ärkebiskop till fakir. Gävles Vasaskola och dess elever under fem sekler (1557-1990) Gevalienses." Föreningen för svensk undervisningshistoria vol 184 1996 218 s.

Uppsala Universitets matrikel, 4 band:

Band 1 1595-1700 Axel Andersson A B Carlsson och J Sandström Uppsala 1900-1911.

Band 2 1700-1750 A B Carlsson Uppsala 1919-1923.

Band 3 1750-1800 A B Carlsson.

Band 4 1801-1817 Paul Sjögren Uppsala 1960-71. Med register 1595-1817 av Brenner S Otto och Thimon Gösta Uppsala 1971.

Källmaterial.

Bohuslän

Register till Backa vigsellängder 1826-1860. Sturefors 1989 39 s.

Register till Foss vigsellängder 1690-1861. Sturefors 1988 419 s.

Register till Håby vigsellängder 1690-1861. Sturefors 1990 192 s.

Register till Säve vigsellängder 1826-1860. Sturefors 1989 82 s.

Dalarna

Register till Silvberg vigsellängder 1663-1774. Sturefors 1986 86 s.

Register till Säfsnäs vigsellängder 1748-1859. Sturefors 1988 239 s.

Dalsland

Edestam Anders och Sjödahl Elsa "Ur Nordals härads domböcker 1613-1732." Ed (1977) 276 s.

Edestam Anders och Sjödahl Elsa "Ur Sundals härads domböcker 1613-1699." Ed (1980) 455 s.

Edestam Anders och Sjödahl Elsa "Ur Sundals härads domböcker 1700-1730." tr Vänersborg 1995 559 s.

Edestam Anders och Sjödahl Elsa "Ur Valbo härads domböcker 1613-1732." Ed 1978 322 s.

Edestam Anders och Sjödahl Elsa "Ur Vedbo härads domböcker 1613-1732." Ed (1977) 427 s.

Edestam Anders och Sjödahl Elsa "Utdrag ur Tössbo härads domböcker." Sju delar. Del 1 Edsleskog 1634-1724 23 s, del 2 Fröskog 1634-1732 28 s, del 3 Mo 1628-1731 24 s, del 4 Tydje 1624-1726 25 s, del 5 Tösse 1654-1731 32 s, del 6 Åmåls landsfs 1620-1731 38 s och del 7 Ånimskog 1685-1731 58 s.

Hebenius Bror "Utdrag ur Ånimskogs sockens församlingsböcker år 1900." 1992.

Ljung Olle "Register till Bolstads sockens dödböcker 1763-1920." Mellerud 1992.

Ljung Olle "Register till Edsleskogs sockens dödböcker 1786-1894." Mellerud 1992.

Ljung Olle "Register till Grinstads sockens dödböcker 1763-1920." Mellerud 1992.

Ljung Olle "Register till Ånimskogs sockens dödböcker 1711-1920." Mellerud 1992.

Magnusson C-G "Mantalslängder för Ånimskogs socken 1628-1650 utskrivna." Upplands Väsby 1985 60 s.

Magnusson C G "Ånimskogs sockens död- och begravningsböcker 1711-1750." Upplands Väsby 1987 104 s.

Wiktorsson Per-Axel och Odelman Eva "Dalslands Diplomatarium." Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund, Åmål 1996, 478 s.

Register till Billingsfors vigsellängder 1763-1860. Sturefors 1988 60 s.

Register till Bolstad vigsellängder 1765-1861. Sturefors 1990 184 s.

Register till Brålanda vigsellängder 1727-1781, 1787-1791, 1803-1860. Sturefors 1990 199 s.

Register till Bäcke vigsellängder 1734-1860. Sturefors 1988 61 s.

Register till Dals Ed vigsellängder 1706-1861. Sturefors 1986 164 s.

Register till Edsleskog vigsellängder 1785-1860. Sturefors 1987 96 s.

Register till Erikstad vigsellängder 1763-1861. Sturefors 1990 94 s.

Register till Frändefors vigsellängder 1751-1781, 1803-1861. Sturefors 1990 355 s.

Register till Fröskog vigsellängder 1703-1860. Sturefors 1986 70 s.

Register till Färgelanda vigsellängder 1693-1860. Sturefors 1989 387 s.

Register till Gestad vigsellängder 1763-1861. Sturefors 1990 170 s.

Register till Gesäter vigsellängder 1707-1861. Sturefors 1986 50 s.

Register till Grinstad vigsellängder 1763-1861. Sturefors 1990 157 s.

Register till Gunnarsnäs vigsellängder 1708-1860. Sturefors 1988 138 s.

Register till Holm vigsellängder 1749-1861. Sturefors 1989 194 s.

Register till Håbol vigsellängder 1688-1861. Sturefors 1986 117 s.

Register till Högsäter vigsellängder 1686-1861. Sturefors 1990 468 s.

Register till Järbo vigsellängder 1656-1661, 1694-1860. Sturefors 1988 118 s.

Register till Järn vigsellängder 1707-1851. Sturefors 1989 80 s.

Register till Laxarby vigsellängder 1703-1860. Sturefors 1988 198 s.

Register till Lerdal vigsellängder 1725-1815, 1837-1859. Sturefors 1988 82 s.

Register till Mo vigsellängder 1703-1860. Sturefors 1987 130 s.

Register till Nössemark vigsellängder 1748-1789, 1820-1836. Sturefors 1987 63 s.

Register till Råggärd vigsellängder 1687-1859. Sturefors 1988 103 s.

Register till Rännelanda vigsellängder 1725-1861. Sturefors 1988 98 s.

Register till Rölanda vigsellängder 1717-1861. Sturefors 1987 211 s.

Register till Skållerud vigsellängder 1761-1860. Sturefors 1986 115 s.

Register till Steneby vigsellängder 1688-1860. Sturefors 1988 236 s.

Register till Sundals-Ryr vigsellängder 1779-1781, 1803-1860. Sturefors 1990 113 s.

Register till Tisselskog vigsellängder 1725-1738, 1753-1860. Sturefors 1988 92 s.

Register till Torp vigsellängder 1720-1860. Sturefors 1989 124 s.

Register till Torrskog vigsellängder 1713-1867. Sturefors 1988 158 s.

Register till Töftedal vigsellängder 1706-1861. Sturefors 1986 66 s.

Register till Tösse-Tydje vigsellängder 1688-1860. Sturefors 1986 220 s.

Register till Valbo-Ryr vigsellängder 1702-1860. Sturefors 1989 111 s.

Register till Vårvik vigsellängder 1707-1864. Sturefors 1988 135 s.

Register till Åmål vigsellängder 1736-1860. Sturefors 1987 382 s.

Register till Ånimskog vigsellängder 1711-1860. Sturefors 1986 125 s.

Register till Ärtemark vigsellängder 1777-1855. Sturefors 1988 118 s.

Register till Ödeborg vigsellängder 1690-1811. Sturefors 1989 79 s.

Register till Ödskölt vigsellängder 1734-1860. Sturefors 1988 110 s.

Register till Ör vigsellängder 1647-1860. Sturefors 1989 371 s.

Register till vigda i Nordals härad 1647-1860. Sturefors 1991 137 s.

Register till vigda i Sundals härad 1727-1860. Sturefors 1991 156 s.

Register till vigda i Vedbo härad 1688-1860. Sturefors 1991 256 s.

Register till vigda i Valbo härad 1656-1860. Sturefors 1991 189 s.

Register till vigda i Tössbo härad 1688-1860. Sturefors 1991 160 s.

Register till Tydje födelse-, vigsel- och dödlängder 1688-1825. Sturefors 1991 67 s.

Register till Ödskölt födelse-, vigsel- och dödlängder 1734-1860. Sturefors 1991 123 s.

Gotland

Register till Öja vigsellängder 1714-1860. Sturefors 1988 101 s.

Halland

Register till Årstad vigsellängder 1813-1862. Sturefors 1989 79 s.

Hälsingland

Register till Färila vigsellängder 1711-1861. Sturefors 1987 280 s.

Register till Los vigsellängder 1752-1775, 1847-1861. Sturefors 1987 45 s.

Närke

Register till Stora Mellösa vigsellängder 1660-1861. Sturefors 1988 419 s.

Skåne

Register till Katslösa vigsellängder 1711-1860. Sturefors 1989 73 s.

Register till Sjörup vigsellängder 1711-1860. Sturefors 1990 103 s.

Register till Svenstorp vigsellängder 1688-1864. Sturefors 1990 71 s.

Register till Villie vigsellängder 1740-1860. Sturefors 1990 143 s.

Register till Västra Karup vigsellängder 1689-1860. Sturefors 1988 311 s.

Småland

Register till Granhult vigsellängder 1696-1850. Sturefors 1989 36 s.

Register till Lidhult vigsellängder 1823-1860. Sturefors 1989 41 s.

Register till Marbäck vigsellängder 1643-1860. Sturefors 1987 155 s.

Register till Odensjö vigsellängder 1701-1897. Sturefors 1989 128 s.

Register till Torpa vigsellängder 1715-1860. Sturefors 1989 109 s.

Register till Öjaby vigsellängder 1693-1860. Sturefors 1988 71 s.

Södermanland

Register till Grödinge vigsellängder 1798-1861. Sturefors 1989 140 s.

Uppland

Register till Roslags-Bro vigsellängder 1688-1861. Sturefors 1989 313 s.

Värmland

Linnarud Arne "Födde, Vigda och Döda i Sunne församling 1669-1721." Sunne Kulturnämnd Karlstad 1990 160 s.

Löf Axel Em. "Ölme häradsrätts dombok 1629-1650." Hjärtsteds förlag Kristinehamn 1921 224 s.

Register till Bjurkärn vigsellängder 1702-1860. Sturefors 1987 207 s.

Register till Ekshärad vigsellängder 1687-1867. Sturefors 1990 439 s.

Register till Frykerud vigsellängder 1672-1860. Sturefors 1988 345 s.

Register till Gillberga vigsellängder 1688-1860. Sturefors 1988 345 s.

Register till Gräsmark vigsellängder 1750-1805, 1838-1860. Sturefors 1987 190 s.

Register till Karlanda vigsellängder 1694-1704, 1767-1795, Sturefors 1987 33 s.

Register till Lungsund vigsellängder 1687-1860. Sturefors 1987 219 s.

Register till Norra Råda vigsellängder 1730-1860. Sturefors 1987 323 s.

Register till Rudskoga vigsellängder 1689-1860. Sturefors 1987 195 s.

Register till Södra Råda vigsellängder 1685-1860. Sturefors 1988 138 s.

Register till Visnum-Kil vigsellängder 1706-1860. Sturefors 1988 189 s.

Västerbotten

Register till Bygdeå vigsellängder 1745-1860. Sturefors 1989 226 s.

Västergötland

Register till Angered vigsellängder 1753-1773, 1845-1865. Sturefors 1989 45 s.

Register till Dalstorp vigsellängder 1699-1899. Sturefors 1990 129 s.

Register till Hillared vigsellängder 1722-1825, 1848-1852, 1858-1860. Sturefors 1989 47 s.

Register till Hulared vigsellängder 1699-1899. Sturefors 1991 43 s.

Register till Hyringa vigsellängder 1718-1830. Sturefors 1989 82 s.

Register till Håcksvik vigsellängder 1704-1860. Sturefors 1989 84 s.

Register till Kalv vigsellängder 1702-1860. Sturefors 1990 116 s.

Register till Ljungsarp vigsellängder 1699-1899. Sturefors 1991 84 s.

Register till Länghem vigsellängder 1690-1855. Sturefors 1989 113 s.

Register till Längnum vigsellängder 1721-1849. Sturefors 1989 95 s.

Register till Malma vigsellängder 1708-1831. Sturefors 1989 69 s.

Register till Mårdaklev vigsellängder 1744-1860. Sturefors 1990 71 s.

Register till Nittorp vigsellängder 1700-1899. Sturefors 1991 104 s.

Register till Tengene vigsellängder 1688-1831, 1850-1860. Sturefors 1989 161 s.

Register till Trökörna vigsellängder 1688-1830. Sturefors 1990 82 s.

Register till Ölsremma vigsellängder 1749-1899. Sturefors 1991 43 s.

Register till Östra Frölunda vigsellängder 1728-1861. Sturefors 1989 77 s.

Öland

Register till Kastlösa vigsellängder 1630-1860. Sturefors 1990 167 s.

Register till Resmo vigsellängder 1717-1727, 1771-1860. Sturefors 1991 85 s.

Östergötland

Register till Lillkyrka vigsellängder 1667-1860. Sturefors 1986 38 s.

Register till Vist vigsellängder 1640-1863. Sturefors 1987 300 s.

Register till Östra Harg vigsellängder 1635-1860. Sturefors 1990 157 s.

Register till Östra Skrukeby vigsellängder 1635-1860. Sturefors 1986 130 s.

Tidskrifter.

Svenska Autografsällskapets tidskrift (1879-1897). Utgiven av Svenska Autografsällskapet. Register 1879-1897.

Personhistorisk Tidskrift (1898- ). Utgiven av Svenska Autografsällskapet, från 1906 Personhistoriska sällskapet. Register 1898-1997. Register 1946-1992 i Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 22 (1994).

Genealogiska föreningens medlemsblad (1934-1949). Register 1934-1949. Register 1934-1949 i "Genealogiska föreningen 1933-1983" Skrifter utgivna av genealogiska föreningen 13.

Genealogisk Tidskrift (1946-62). Utgiven av Föreningen för släktforskning. Register 1946-1962.

Släkthistorisk Tidskrift (1949-51). Från början fristående tidskrift men från 1950 organ för Sveriges släkthistoriska och heraldiska samfund. Register 1949-1951.

Släkt och Hävd (1950- ). Utges av Genealogiska föreningen. Register 1950-2000. Register 1950-1982 i "Genealogiska föreningen 1933-1983". Skrifter utgivna av genealogiska föreningen 13.

Genealogisk Ungdoms Tidskrift (1977-1981). Register 1977-1981. Register 1977-1981 i Skogsjö Håkan "Genealogisk Ungdom 1977-1981" Genealogisk Ungdoms skriftserie nr 2.

Släkt-Forskar-Nytt (1980-1987). Utgiven av Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Register 1980-1987. Register 1980-87 även i Släkt-Forskar-Nytt nr 27.

Släkthistoriskt Forum (1982- ). Utgiven av Genealogisk Ungdom 1982-1986. Utges från 1987 av Sveriges Släktforskarförbund. Register 1982-1997. Register 1982-86 i Släkthistoriskt Forum 1986:4 s 14-31. Register 1987-91 i Släkthistoriskt Forum (utan tryckår).

Handledningar.

Anderö Henrik "Läsebok för släktforskare." ICA bokförlag Västerås 1979 64 s (2 uppl 1992).

Anderö Henrik "Ordbok för släktforskare." ICA bokförlag Västerås 1983 100 s.

Beijbom Ulf "Släkt- och hembygdsforskning." Natur och Kultur Stockholm, tr Lund 1978 160 s.

Bergman Per-Olov, Carlsson Ingemar och Nilsson Bo "Ordna ditt släktarkiv." ICA bokförlag Västerås 95 s.

Clemensson Per och Andersson Kjell "Släktforska! Steg för steg." LT förlag Stockholm 1983 143 s. (2 uppl 1984, 4 uppl 1993).

Clemensson Per och Andersson Kjell "Hembygdsforska! Steg för steg." LT förlag Stockholm 1990 332 s.

Clemensson Per och Andersson Kjell "Emigrantforska! Steg för steg." LT förlag (recension i Östgöta Correspondenten 1996-12-04).

Furtenbach Börje "Släktforskning för alla." ICA bokförlag 2 uppl Västerås 1971 134 s (3 omarb uppl 1976 146 s, 4 omarb uppl 1983 144 s).

Heckscher Ella "Sex kapitel om släktforskning. Kort handledning för amatörer." Albert Bonniers Förlag Stockholm 1939 87 s. (7de upplagan med titeln "Släktforskning. Kort handledning för amatörer." Stockholm 1970 83 s.)

Hildebrand Bengt "Handbok i släkt- och personforskning." del I Wahlström & Widstrand Stockholm 1961 399 s.

Lunsjö Barbro "Släktforskarens ordbok." (ord i bouppteckningar) LT förlag 1996 (recension i Östgöta Correspondenten 1997-01-04).

Rydberg Sven "Släktforskning." femte uppl LTs förlag Stockholm 1955 47 s.

Thorsell Elisabeth i samverkan med Schenkmanis Ulf "Släktforskning. Vägen till din egen historia." ICA bokförlag Västerås 1993 160 s.

Nyutkommen litteratur.

Nytt november 2001:

Kvarnström Gunnel "Klevmarken - Boställen och ägoförhållanden under nära 300 år" ET släktförening Sturefors 2001 112 s.

Sjödahl Elsa "Tössbo härads dombok 1615-1649" Sammanställning av utdrag till Arkivens dag i Åmål år 2001.

Register till vigsellängder 1921-1930 för samtliga församlingar på Dal. Inb. ET släktförening Sturefors 2001 324 s.

Eriksson David m fl "En bok om Dalsland och dalslänningar" Föreningen Dalslänningarna i Göteborg 2dra uppl Göteborg 2001 213 s.

Nytt januari 2001:

Register till vigsellängder 1860-1920 för församlingarna i Sundals härad (nr 67-69). Därmed finns register för samtliga församlingars i Dalsland vigsellängder fram till år 1920.

Nytt år 2000:

Wohlfahrt Monica "En för tiden odelbar slägt. Om en familj i Dalsland och i världen" Eget förlag, tryck Text & Rubrik, Stockholm 2000 198 s.

Nytt december 2000:

Pederson Gunnar m fl "Tydjeboken" Tydje byalag år 2000 602 s.

Bergman Per-Olov "Beckeman från Dalsland" Sturefors 2000 65 s.

Bergman Per-Olov "Eskilstuna Studenter 1915-1968" Sturefors 2000 61 s.

Register till vigsellängder 1860-1920 för Dalslandsförsamlingar finns nu till alla församlingar i Tössbo, Vedbo, Valbo och Nordals härader. Endast de för Sundals härad återstår.

Nytt 1999:

Micrander Birgit "Skolundervisningen i Tösse-Tydje" Föreningen Årbols skolmuseum 1999

Sahlin Olle: "Om C Y Sahlin och Maria Nordenfelts härkomst. En antavla i nio led med biografiska notiser." 141 s. Sahlinska släktföreningen c/o Sahlin, Bokstigen 20 181 47 Lidingö.

Nytt 1999-06-23:

1. Maria-Greta Eriksdotters-grenen i Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal av Per-Olov Bergman. Sturefors 1999 78 sid.

2. Lisa Hansdotters-grenen i Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal av Per-Olov Bergman. Sturefors 1999 76 sid.

3. Halvard Svensson-grenen i Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal av Per-Olov Bergman. Sturefors 1999 65 sid.

4. Hesselbom från Dalsland av Per-Olov Bergman. Sturefors 1999 39 sid.

5. Register till kyrkböcker från Dalsland 50. Fröskog-Tösse-Tydje och Ånimskog vigsellängder 1860-1897 Sturefors 1999 84 sid.

6 Register till kyrkböcker från Dalsland 51. Fröskog-Tösse-Tydje och Ånimskog vigsellängder 1898-1920 Sturefors 1999 55 sid.

7. Register till kyrkböcker från Värmland 12. Dalby vigsellängder 1696- 1862. Sturefors 1999 100 s.

Nytt november 1999:

Personregister till vigsellängder för följande församlingar:

1. Dalsland 52. Edsleskog, Åmåls landsförsamling och Mo vigsellängder 1860-1920. Sturefors 1999 105 sid.

2. Dalsland 53. Åmåls stads vigsellängder 1860-1920. Sturefors 1999. 118 sid.

3. Dalsland 54. Nössemark, Rölanda och Töftedal vigsellängder 1860-1920. Sturefors 1999. 118 sid.

4. Dalsland 55. Dals Ed vigsellängder 1860-1920. Sturefors 1999 71 sid.

5. Värmland 13. N och S Finnskoga vigsellängder 1832-1861 Sturefors 1999 43 sid.

6. Värmland 14. Östmark vigsellängder 1765-1861. Sturefors 1999 89 sid.

7. Värmland 15 Lysvik vigsellängder 1820-1860. Sturefors 1999 66 sid.

8. Värmland 16. Norra Ny vigsellängder 1790-1861. Sturefors 1999 58 sid.

9. Värmland 17. Sunnemo vigsellängder 1725-1860. Sturefors 1999 60 sid.

10. Värmland 18. Gustaf Adolf vigsellängder 1829-1877. Sturefors 1999 40 sid.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt © Sturefors 2001 P O Bergman.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: po@abc.se.


Upprättad 1996-03-20, inlagd 1996-08-29, senast reviderad 2001-11-02,