Litteratur - texter.

Litteratur - texter.

Här har jag tagit upp

Dalslandslitteratur,

Släkt- och hembygdsforskning,

En del arbeten jag skrivit vid olika tillfällen,

Källmaterial (Dalsland) och

Övrigt


Av aktuellt intresse: Hur kommer den framtida litteraturen att se ut? Vad kommer att gälla för förlag och författare ? Lars Gustavsson diskuterade detta i en understreckare 1996-12-31 i Svenska Dagbladet.
Inlagd 1996-12-01, rev 1997-12-13