Dödannonser och nekrologer.

Dödannonser och nekrologer.

På försök tas fram register till dödannonser och nekrologer/minnesord i några av våra dagstidningar, Svenska Dagbladet, Provinstidningen Dalsland och Östgöta Correspondenten. Dessa register är liksom övrigt material på hemsidan framtaget för släkt- och hembygdsforskning. Personuppgiftslagen (PUL) gäller "fysisk person som är i livet" och berör därmed ej våra bortgångna.

De första registret gällde Svenska Dagbladet mars 1998, vilket innebär att jag nu gjort dessa register i elva år.

Svenska Dagbladet:

Dödannonser: mars-december 1998, januari-december 1999, januari-december 2000, januari-december 2001, januari-december 2002, januari-december 2003, januari-december 2004, januari-december 2005, januari-december 2006, januari-december 2007, januari-december 2008. januari-mars 2009.

Nekrologer/minnesord: mars-december 1998, januari-december 1999, januari-december 2000, januari-december 2001, januari-december 2002, januari-december 2003, januari-december 2004, januari-december 2005, januari-december 2006, januari-december 2007, januari-december 2008. januari-mars 2009.

Provinstidningen Dalsland:

Dödannonser: 1911-1912, 1950, 1990-1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Nekrologer/minnesord: 1911-1912, 1950, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. 2000, 2001, 2002. 2003, 2004, 2005.

Östgöta Correspondenten

Dödannonser: september-december 1999, januari-december 2000, januari-december 2001, januari-december 2002, januari-december 2003, januari-december 2004, januari-december 2005, januari-december 2006, januari-december 2007, januari-juli 2008.

Nekrologer/minnesord: september-december 1999, januari-december 2000, januari-december 2001, januari-december 2002, januari-december 2003, januari-december 2004. januari-december 2005, januari-december 2006, januari-december 2007, januari-juli 2008.


Svenska Dagbladet finns tillgängligt på många bibliotek. I Linköping finns den på universitetsbiblioteket i pappersform senaste tre månaderna och dessförinnan på mikrofilm. På Linköpings stadsbibliotek finns den i pappersform senaste 12 månaderna. På Svenska Dagbladets hemsida www.svd.se finns dödannonserna för de senaste (ungefär) 30 dagarna - som pdf-fil.

Provinstidningen Dalsland ges ut i Åmål och utkommer idag tre gånger i veckan, tisdag, torsdag och lördag. Senaste årets tidningar finns i pappersform på biblioteket i Åmål. Tidningen finns även på mikrofilm - från tidningens start 1911 till 1998, dock inte för perioden 1937-1976. Filmning av nya exemplar av tidningen fortsätter. I början rymdes två år per rulle, vilket i dag har blivit ett kvartal per rulle. Sammanlagt finns 27+69 rullar. Filmerna finns på större universitetsbibliotek och hos biblioteket i Åmål.

Östgöta Correspondenten finns även på mikrofilm.


Inlagd 1999-01-10, senast reviderad 2009-04-12