Register till Dalsländsk Hembygd 1950-1980

Register till Dalsländsk Hembygd 1950-1980

Registret är framtaget hösten 1997 för Cyberspace av Per-Olov Bergman, Sturefors ©. Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED). Publiceringen är gjord på min hemsida .

Dalsländsk Hembygd startades 1950 av Föreningen för Dalslandsforskning med Tage Heimer som ansvarig utgivare. Enligt anmälan är den "avsedd att bli ett organ för olika hembygdskulturella strävanden och intressen i Dalsland. På samma gång som den kommer att ägna stort utrymme åt rent person- och kulturhistoriska områden skall den stå öppen för geografiska, geologiska och biologiska spörsmål från landskapet. I densamma kommer även att återfinnas uppsatser av turistiskt innehåll, reseskildringar, hemslöjd och hantverk, dikter, dalsländsk konst och litteratur, folkbildning och folkhumor mm. En rad för dalborna kända namn återfinnes också bland medarbetarna."

Register har tidigare utgivits för tidsperioden 1950-1976.

Genomgångna årgångar: 1950 (1 och 2), 1951 (1 och 2), 1952 (1-2), 1953 (1 och 2), 1954 (1 och 2), 1955 (1), 1956 (1-2), 1957 (1 och 2), 1959 (1 och 2), 1961 (1-2), 1962 (1 och 2), 1963 (1), 1964 (1), 1965 (1), 1966 (1-2), 1967 (1-2), 1968 (1-2), 1969 (1-2), 1970 (1-2), 1971 (1-2), 1972 (1-2), 1973 (1-2), 1974 (1-2), 1975 (1-2), 1976 (1-2), 1977 (1-2), 1978 (1-2), 1979 (1-2), 1980 (1-2).

Två häften om året gavs ut i början; på senare år blev det dubbelnummer.

Alla artiklar och flertalet notiser har tagits med.

Uppställningen är författare - titel - år:nr - sidnummer. Artiklar/notiser som saknar författare har lagts efteråt. Minnesrunor ligger allra sist och har särskild uppställning.

Några förekommande signaturer och pseudonymer:

A G B - A G Bördh, A J - Arvid Johansson, Anna J - Anna Jonasson, A V L Axel V Lundgren, Carl i Backen - Carl Andersson, C M Carl Martinsson, Ego - Ernst G Olsson, E Joh - E Johansson, Ene-Björk - Ragnar Magnusson, G A-n - G Andersson, G A W - G A Winge, Gesätersbo - Ernst G Olsson, G S - Gordon Skoglund, H A - Hilding Andersson, Hj Å - Hjalmar Åberg, I J - Ivan Johansson, I L - Ivan Löfgren, K P - K P Andersson, L Haraldsson - Harald Lundgren, Lars Haraldsson - Harald Lundgren, Mona - Anna Jonasson, N -n - Tryggve Heimer, -n - Tryggve Heimer, Ola Träff - Fredrik Arvidsson, Pete - Tore Pettersson, -r - Tage Heimer, (r) - Tage Heimer, R J-n - Ragnar Johansson, S A H - Sven Axel Hallbäck, S B - Sigurd Beverfelt, S M - Sten Markendahl, S U - Selma Ulriksson, Teg - Tell Eric Gustavsson, T H - Tage Heimer, T H-r - Tage Heimer, Tor Sten - Torsten Hjalmarsson, W J - A W Johansson (1869-1949), W S-d - Waldemar Skoglund, X Y - Hildur Wiberg.

Några ytterligare signaturer och pseudonymer som jag ej kunnat förknippa med namn:

AA, -by, C B, G A-son, Frater minor, G-d, Ritz och Sch.


A A "Hos Tilda på Tegen" 1980:1-2 s 24.

H A "Hesselbomsminnen i Säffle" 1955:1 s 27-28.

A-n G "När far tog nappatag med Den Onde" 1963:1 s 37-38.

A-n K P "En dalslandssägen" 1954:2 39-40.

Alexandersson Arne "En gammal kyrkplats" 1969:1-2 s 10-11.

Alexandersson Arne "Från flydda år - Råd och dåd" 1970:1-2 s 38-40.

Alexandersson Arne "Från flydda år. En gesällbok berättar" 1971:1-2 s 11-13, 37-39.

Alexandersson Arne "Från flydda år - Johannes på Kammern" 1972:1-2 s 22-25.

Alexandersson Arne "Från flydda år - På Ögårn i Örs socken" 1973:1-2 s 33-40.

Alexandersson Arne "När mormonerna kom till Dal" 1974:1-2 s 11-16.

Alexandersson Arne "Banbrytare inom medicinalväxtodlingen" (Johannes Henriksson) 1975:1-2 s 11-12.

Alexandersson Arne "Öden kring en psalmbok" 1977:1-2 s 28-30.

Alexandersson Arne "Från en hembygdsförenings horisont" 1978:1-2 s 8-9.

Alexandersson Arne "Ett allmogehem, Lilla Rud i Örs socken" 1979:1-2 s 14-15, 48-49.

Alexandersson Arne "Vägarnas vandrare" 1980:1-2 s 10-11, 46.

Alvring Bror "Hägrar flyga över Dal" 1950:1 s 12-13.

Alvring Bror "Nordkärrs herrgård" 1950:1 s 19-20.

Alvring Bror "Slagrutan känd av Dals vikingar" 1952:1-2 s 5.

Alvring Bror "En historik kring och om Skålleruds kyrka" 1953:1 s 5-6.

Alvring Bror "Tidsbilder på Dal" 1953:2 s 8-9.

Alvring Bror "Färdevägar på Dal. Håverudsbygden" 1954:1 s 8-9.

Alvring Bror "Skatan i dalsländsk folktro" 1954:2 s 16-18.

Alvring Bror "Gamla handskrifter berätta" 1955:1 s 2.

Alvring Bror "Längs stigen och vägen" 1956:1-2 s 8-9.

Alvring Bror "Blänk och glimtar i Skållerud" 1959:2 s 7-8.

Alvring "Minnesbilder" (Upperud) 1962:1 s 21-23.

Andersson Carl "Amerikabrevet: Ett sorgligt barndomsminne. Emigrantöden mm" 1967:1-2 s 37-41.

Anderson Carl "Sv-amerikan löser mordgåta i Dals Ed från sekelskiftet" 1969:1-2 s 34.

Andersson Folke "Jonshålan - historia och sägen från Gyldenlövefejden i Ärtemark" 1980:1-2 s 4-5.

Andersson Greta "En semesterresa till Amerika" 1964:1 s 9-12.

Andreasson Anton "Ramsa" (ramsa) 1953:1 s 26.

Axelsson Hartvig "Året i Sweden" (dikt) 1973:1-2 s 15.

C B "Siste sockenskräddaren i Lerdal" 1950:2 s 14.

S B "Strandfärden. Söndagen den 14 maj 1876 av Evelie Holst" (dikt med kommentarer) 1952:1-2 s 10-13.

-by "Dalslandsgillet i Karlstad" 1952:1-2 s 28-29.

Beverfelt Sigurd "En liten Dalslandskildring för över hundra år sedan" 1951:2 s 6-7.

Beverfelt Sigurd "Kring Dalslandsprosten som försökte mota 1809 års revolution" (Matths Fryxell) 1952:1-2 s 2-4.

Beverfelt Sigurd "Adlersparres adjutant. Kring Dalslandslöjtnanten som deltog i 1809 års revolution" (Erik Flach) 1953:1 s 2-4.

Beverfelt Sigurd "Leidas källa i Rävmarken" 1953:2 s 14.

Beverfelt Sigurd "En nidvisa efterlyses" 1953:2 s 26-27.

Beverfelt Sigurd "Goäran - ett kapitel ur en släktkrönika" 1975:1-2 s 6-8.

Bodell Carl "En bygdeskald i Rennelanda" (Aron Carlsson) 1950:2 s 27-28.

Bodell Carl "Ur Pålesläktens historia" 1951:1 s 18-19.

Bodell Carl "Ett torparekontrakt i Lerdal år 1822" 1952:1-2 s 36.

Bodell Carl "Nybildad hembygdsförening i Norra Valbo" 1953:2 s 23.

Bodell Carl "Vart togo de vägen?" 1954:2 s 38-39.

Bonggren Jakob "Som barn jag fick" (dikt) 1957:1 s 29.

Bonggren Jacob "Helsning till fosterlandet" (dikt) 1971:1-2 s 17.

Brett Axel "Min längtan land" (dikt) 1955:1 s 15.

Brodin Linus "Ur en dalsländsk herrgårdshistoria. Om Stake-godset Vättungen" 1962:2 s 6-8.

Brodin Linus "En dalsländsk bygdepoet ur det förgångna" 1964:1 s 22-25.

Brånasmeden "Herr Albin Andersson, Västanväga. En tidigare ej publicerad dikt" 1953:2 s 29.

Brännstedt Knut "Sägner kring en Håbolssjö" 1971:1 26-27.

-by "Några minnesskärvor kring en dalsländsk släktkrönika" 1974:1-2 s 8-10.

Bördh G A "Tösen och de tre friarna" 1951:1 s 20-21.

A G B "Tre skribenter" 1951:2 s 17-18.

Bördh A G "Släktforskning på Dal" 1953:1 s 23.

Bördh A G "Historier från frälset" 1953:1 s 28-29.

Carl i Backen "Kultepelten. Några minnen" 1970:1-2 s 18-19.

Carl i Backen "Ett skolminne från Rölanda. Glimtar från det glada nittitalet" 1972:1-2 s 31-33.

Carlson Agnes "Sommar i Dalsland" (dikt) 1963:1 s 31.

Carlson Agnes "Rölandasägen från en mörk tid" 1964:1 s 18-20.

Carlson Agnes "Rölanda kyrka" (dikt) 1964:1 s 26.

Carlson Agnes "En julafton" 1965:1 s 33-34.

Carlson Agnes "Underbara stjärna" (dikt) 1966:1-2 s 11.

Carlson Agnes "Nytt år" (dikt) 1971:1-2 s 19.

Carlsson Aron "Skogen på Dal" 1950:2 s 15.

Clewenmark "Poetisk dalbo i förskingringen" 1950:1 s 13-15.

Clewenmark "Erik Andersson. En torpare och hantverkare på Skogsdal" 1950:1 s 26-27.

Clewenmark "Kalabaliken i Grättisbo i Nössemaark" 1950:2 s 12-13.

Cleven "Jonzoniana" (N O Jonzon) 1951:2 s 22-23.

Dartman Lennart "Dalbohunden" 1976:1-2 s 44.

Dennis Marc E "My old Kentucky home" 1972:1-2 s 36.

Dartman Lennart "Ode till Dalsland" (dikt) 1971:1-2 s 1.

Dartman Lennart "Löftets stjärna" (dikt) 1977:1-2 s 1.

Dartman Lennart "Barnet och stjärnan" (dikt) 1978:1-2 s 1.

Dartman Lennart "Månens silversmedja" (dikt) 1979:1-2 s 1.

Dimming C G "Rättskipning i Alltorp under 250 år" 1959:1 s 8-9.

Drougge Gunnar "Ortsnamn och bygdehistoria" 1950:2 s 28-32.

Edestam Anders "Gäserud. Ett blad ur dess hävdebok" 1950:1 s 3-5.

Edestam Anders "Johan Hammarin - ett hundraårsminne" 1950:2 s 2-3.

Edestam Anders "Några anmärkningar till bebyggelsekartan över Dals-Eds storkommun" 1950:2 s 24-25.

Edestam Anders "En karolin och hans dalsländska ursprung" (Anders Ingevaldsson-Jernström) 1951:1 s 11-13.

Edestam Anders "Glömda medlemmar av Gäserudssläkten" 1951:2 s 4-6.

Edestam Anders "Ed under Karlarnas tid" 1953:1 s 7-9.

Edestam Anders "Dalsland år 1707. Hur en utlänning beskriver det" 1953:2 s 3-4.

Edestam Anders "Jonas Erickson Sundahl. Gäserudspojken, som blev konstnär och hovman" 1954:1 s 2-4.

Edestam Anders "En lovsång till Åmål och dess författare" 1954:2 s 5-6.

Edestam Anders "Finnpojken som blev komminister i Steneby" 1955:1 s 7-9.

Edestam Anders "Per Tegman - Åmålit och lundaprofesor" 1957:1 s 20-25.

Ego "Tack för maten" 1953:1 s 17.

Ego "Några av gamla stammen" 1953:1 s 30-32.

Ego (utan titel) 1954:1 s 18-21.

Ego "En spökhistoria från Gesäter" 1954:1 s 39-40.

Ego "Några ordspråk och uttryck" 1956:1-2 s 29-30.

Ego "En lyckad jaktdag 1918" 1956:1-2 s 32-35.

Ego "När hästen gick i kyrka" 1957:1 s 19.

E G O "Femtan och femtan" 1962:1 s 26-27.

Ekelund Jacob "Dalsland" 1951:2 s 8-9.

Eklind Aina "Längtans land" (dikt) 1951:2 s 18.

Eklind Aina "Det var bara gamla mors porträtt" (dikt) 1952:1-2 s 4.

Eklind Aina "Två dikter" 1953:2 s 12.

Eklind Aina "Vad tror Du" (dikt) 1953:2 s 19.

Eklind Aina "Du spörjer intet Du mörka skog" (dikt) 1954:1 s 21.

Eklind Aina "Två dikter" (Innan det skymmer och Strängaspel) 1969:1-2 s 16.

Eklind Aina "Allhelgonadag" (dikt) 1970:1-2 s 29.

Eklind Aina "Korskammaren" (dikt) 1975:1-2 s 10.

Eklind Aina "Min lilla dotters aftonbön" (dikt) 1977:1-2 s 37.

Eklind Aina "Vad menar du, Gud?" (dikt) 1978:1-2 s 7.

Eklind Aina "Korkammaren" (dikt) 1978:1-2 s 40-41.

Eklind Aina "Längtans glänta" (dikt) 1979:1-2 s 30.

Eklind-Andersson Nancy "Ensamt ljus" (dikt) 1969:1-2 s 35.

Eklind-Andersson Nancy "Allhelgonakväll" (dikt) 1978:1-2 s 7.

Eklind-Andersson Nancy "Hösttankar" (dikt) 1978:1-2 s 39.

Ekman Irene "En nedlagd handelsbod" 1972:1-2 s 28-29.

Elf Gösta "Skvaltkvarnen" (dikt) 1951:2 s 26.

Eliasson Nils "Karolinexercis" 1953:2 s 13-14.

Eliasson Nils "Primklockan i Töftedalen" 1954:1 s 26-28.

Eliasson Nils "Starke Stenar i Sund" 1954:2 s 25-27.

Eliasson Nils "Den gamle spelmannen" (dikt) 1955:1 s 6.

Eliasson Nils "Tobaksvisan" (dikt) 1956:1-2 s 39.

Eliasson Nils "Medeltida gravsten i Dals Eds kyrka" 1957:1 s 26-27.

Eliasson Nils "Rosen vid stranden" (dikt) 1957:2 s 9.

Eliasson Nils "Västgötalagen" 1957:2 s 37-40.

Eliasson Nils "Kyrkfärden" (dikt) 1959:1 s 31-32.

Eliasson Nils "Vägen västerut" 1962:1 s 10-13, 1964:1 s 6-8.

Eliasson Nils "Myréns litterära getalter" 1970:1-2 s 4-6.

Eliasson Nils "Gränsfolk" 1971:1-2 s 8-10, 1972:1-2 s 4-5, 1973:1-2 s 6-8, 1974:1-2 s 17-19, 1975:1-2 s 14-15, 1976:1-2 s 20-22.

Eliasson Nils "Gamla nössemarkingar" 1980:1-2 s 16-17.

Enbågen Olle "Ett livsöde och ett riksdagsbrev. Om brukspatronen Anders Olsson på Bågen" 1950:1 s 6-8.

Enbågen Olle "Styrstolen och järnstansen, en historia om gammal köpenskap på Dal" 1968:1-2 s 14-15, 38-39.

Ene-Björk "En stordonator och kyrkans vän från Rölanda" (C J Calin) 1962:2 s 20-23.

Ene-Björk "En riksdagsman från Rölanda" 1968:1-2 s 28-29.

Ene-Björk "Den gamle Rosenqvistarns sista julafton" 1970:1-2 s 26-27.

Engkvist Arne "Martin i Bockesten" 1959:1 s 11-12.

Engkvist Arne "Anders Magnus Rosén" 1959:2 s 28-29.

Eriksen Thorleif "På pilegrimsferd" 1955:1 s 33-38.

Eriksson Henry "Hur Gestads folkskola kom till. Ett bidrag till folkundervisningens historia i en dalslandsocken" 1959:2 s 14-16.

Eriksson Henry "När G Bördh skrev kantaten till Bolstad kyrkas återinvigning 1934" 1975:1-2 s 4-5.

Eriksson Henry "Karl David i Lersäter. En mångkunnig hedersman i Sundals Ryr" 1977:1-2 s 7-9, 38.

Eriksson Henry "Ett minne från Karolinska tiden i Gestad" 1978:1-2 s 2-3.

Eriksson Henry "Några konturer av Bolstads pastorats organisation genom tiderna" 1979:1-2 s 28-29, 55.

Eriksson R Ingemar "Till Dalsland" 1967:1-2 s 1.

Eriksson R Ingemar "Om ett gammalt garveri" 1968:1-2 s 42-44.

Eriksson R Ingemar "En landskapsbeskrivning från 1836" (ur min dalslandssamling) 1970:1-2 s 30-31.

F-son "Några bygdespelmän i Nössemark" 1979:1-2 s 42-43.

Forsberg Nils "Dalslandskonstnären Ragnar Högman" 1950:2 s 11.

Frater minor "Fjolårets Dalslandsromaner" 1950:2 s 13-14.

Friberg Larz "Mor är sjuk .." (dikt) 1955:1 s 22.

G-d "Internationella hembygdsföreningar" 1953:2 s 23-24.

Gesätersbo "Samhällsplikt i Alltorp" 1952:1-2 s 13.

Godén Aron "Sjöråa i Strandsjön. Från Färgelanda socken" 1963:1 s 40.

Gustafsson Algot "Fåglar i Dals Ed socken" 1950:2 s 8-11.

Gustafsson Algot "Ett par trollgubbar från gränsbygden. Anteckningar om konsten att lägga streck" 1950:2 s 6-7.

Gustafsson Algot "Jakt och djurfänge i en dalslandsbygd" 1951:1 s 22-23.

Gustafsson Algot "Tjuvestugan i Klevmarken. Ett rövarnäste från 1600-talet" 1951:2 s 21.

Gustafsson Algot "Sällsynt fågel i Dalsland" (Härfågeln) 1952:1-2 s 27.

Gustafsson Algot "Carl XII-minne i Räfmarken" 1953:1 s 34.

Gustafsson Algot "Några märkliga rösen i gränsbygden" 1953:1 s 37-38.

Gustafsson Algot "Tomt-Elias och Mode-Johannes" 1953:2 s 30-33.

Gustafsson Algot "Kersti på Sandbokta spelade sina hungriga barn till sömns" 1954:1 s 10.

Gustafsson Algot "Dalsländska vårdträd" 1954:2 s 18.

Gustafsson Algot "Från Gullnäset till Karelös. Några platsnamn i Räfmarken" 1954:2 45-47.

Gustafsson Algot "Gammal svensk-norsk färdväg" 1955:1 s 44-47.

Gustafsson Algot "Sägner från Gränsbygden" 1956:1-2 s 21-22.

Gustafsson Algot "Vårdträd och trädjättar i Dals gränsbygd" 1957:1 s 8-9.

Gustafsson Algot "Om starka karlar i gränsbygden" 1957:2 s 31-32.

Gustafsson Algot "Orre-Bryngels syster trollade och byggde ståtliga minnesmärken" 1964:1 12-14.

Gustafsson Algot "Traditionsrika naturminnemärken" 1965:1 s 24.

Gustafsson Algot "Den siste karolinen på Västra Dal" 1966:1-2 s 38-40.

Gustafsson Algot "En bild från livets skuggsida" 1974:1-2 s 30.

Gustafsson Algot "Starke Jan i Rävmarken" 1978:1-2 s 20-21.

Gustafsson Algot "Om torpet Myskehögen och Myske-Stina" 1978:1-2 s 32-33.

Gustafsson Algot "Om torpet Än'elöse berg och dem som bott där" 1979:1-2 s 16-17, 39.

Gustafsson Algot "När hästtjuvar från V Tunhem stoppades i Rörviken" 1980:1-2 s 20.

Gustafsson Tell-Erik "Vid Eds skola" (dikt) 1967:1-2 s 11.

Gustavsson Bertil "Karl Wallgren, Torp, Holms socken" 1979:1-2 s 32.

Gustavsson Tell-Erik "Ord till en liten flicka vid myren" (dikt) 1968:1-2 s 37.

Gösta "En färd på Dalslands kanal" (dikt) 1975:1-2 s 44.

Halgren Mimi "Dalsland" (dikt) 1952:1-2 s 9.

Halgren Minnie "Slottet" 1953:2 s 17.

Halgren Minnie "Minnen från gamla Bäckefors" 1954:1 s 12.

Halgren Minnie "Min kyrka" (dikt) 1954:2 s 14.

Hallbäck Sven Axel "G C von Döbeln, den märkliga äventyraren och generalen" 1953:1 s 14-15.

Hallbäck S A "Otto Hesselbom och Carl Oscar Borg" 1954:1 s 5-6.

Hallbäck S A "Dalslandskonsten under säsongen" 1954:1 s 14.

Hallbäck Sven Axel "Kring några gamla julbonader" 1954:2 s 2-4.

Hallbäck Sven Axel "Fornminnesskyltar på Dal" 1955:1 s 4-5.

S A H "Maning" 1956:1-2 s 30-32.

Hallbäck Sven Axel "Gesäter-madonnan, ett första klassens konstverk" 1957:1 s 2-3.

Hallbäck S.-A "Lerdalsmadonnans tur att bliva berömd" 1959:1 s 10.

Hallbäck Sven-Axel "När Kongl Westgöta-Dals regemente ryckte in" 1962:2 s 12-13.

Hallbäck S A "Åmåls ödekyrka - ett Gudshus' förnedring" 1966:1 s 6-8.

Hallbäck Sven-Axel "De märkliga hällristningarna i Evenstorp, Sundals Ryr" 1967:1-2 s 12-13.

Hallbäck Sven-Axel "Askesjöns hemligheter - ett sägenmotiv från nordvästra Dal" 1968:1-2 s 10-13.

Hallbäck Sven Axel "Att söka en vattenväg" 1976:1-2 s 2-4.

Hallbäck S-A "Synpunkter på riksantikvarieämbetets fornminnesinventering på Dal" 1978:1-2 s 4-6.

Hallbäck Sven Axel "Varifrån härstammar det praktfulla krucifixet i Örs kyrka?" 1979:1-2 s 2-3, 40-41.

Hallbäck S A "Prostesmöret, en dikt av Bråna-smen till prosten Olof Fryxell i Ör" 1979:1-2 s 12-13.

Hallgren Stig "Dalslands konstförening. Glimtar från en 15-årig verksamhet" 1950:2 s 4-6.

Hallgren Stig "Karl Ragnar Johannesson. 10 okt 1950" (dikt) 1951:2 s 19.

Hansson Hilma "Ett livsöde - en sann historia från Södra Dal" 1954:2 s 43-45.

Hansson Lars "En slåtterhistoria från Håbol" 1975:1-2 s 27.

Haraldsson L "Dalbor i Finska kriget 1808" 1950:1 s 28-29.

Haraldsson L "Vad vällingklockan sade" 1950:1 s 29-31.

Haraldsson L "Odde-Jonas, ödsköltsbon som troddes döda sina nattgäster" 1952:1-2 s 34-35.

Harnell Georg "Vånda" (dikt) 1951:2 s 21.

Harnell Georg "Underkastelse" (dikt) 1952:1-2 s 26.

Hedén Pontus "Ogräs" (dikt) 1953:1 s 32.

Heder Axel "Dalslandsbonden slår vakt om fädernas kultur" (dikt) 1968:1-2 s 13.

Hedlund Olof och Oscar "Boplatser och folk i Vrångsjöbygden" 1976:1-2 s 6-9, 1977:1-2 s 18-19, 39-41, 1978:1-2 s 28-29, 44-47.

Hedlund Oscar "Präster och deras budskap. Om P P Ekelund i Frändefors och andra samtida" 1951:1 s 33-39.

Hedlund Oscar "Dalboglimtar i gamla brev" 1951:2 s 12-13.

Hedlund Oscar "Om visor och låtar i Dalsland" 1959:1 s 22-27.

Hedlund Oscar "Ulwenschiölds i Torp" 1959:1 s 32-34.

Hedlund Oscar "Torpar- och backstuguliv i S:a Valbo" 1962:1 s 28-32.

Hedlund Oscar "Brunsbarn i Dalsland" (förnamnet Brun) 1980:1-2 12.

Hedlund Oscar "Gömda i skogen såg de sin gård brännas ned" 1980:1-2 s 35-38.

T H "I August Bondesons spår. Från backstugornas, hantverkarnas och nödens Kroppefjäll" 1950:1 s 10-12.

T H "Ramser och öknamn - en art folkhumor" 1950:1 s 22-23.

T H "Underliga händelser. Uppteckning från Järbo" 1950:1 s 27.

T H "Tre felans mästare i Nössemark" 1950:2 s 16-17.

T H "Bävern var en gång allmän på Dal" 1950:2 s 17, 20.

T H "Bortgångna dalbor i USA" 1950:2 s 22.

T H "Sedan sist ..." 1950:2 s 23, 1951:1 s 30-31, 1951:2 s 27-28, 1952:1-2 30-32, 1953:1 s 18-19, 1953:2 s 22, 1955:1 s 25-26.

T H "Många karoliner vila på Håbols kyrkogård" 1951:1 s 7.

T H "Dalsländska vårdträd. Kungaasken vid Tvålstad i Rölanda" 1951:1 s 13-14.

T H "Piptillverkningen i Dals-Ed var en gång en betydande småindustri" 1951:2 s 24-26.

T H "Brudsätesten i Steneby" 1951:2 s 26.

T H "Dalsländska vårdträd" 1951:2 s 28.

T H "Amerikabrevet" 1951:2 s 32, 1952:1-2 s 26, 1962:2 28-30.

T H "Stenåldersfynd från Håbol överlämnade till Åmåls muséum" 1952:1-2 s 17.

T H "Dalsländsk kulturforskare" (Joh:s Klevenmark) 1952:1-2 s 32-33.

T H "En dalsländsk kompositör" (Gustaf Berger) 1953:1 s 19.

T H "Historieberättare med gott humör" 1953:1 s 21.

T H "Ett Lagerlöfsminne i Torrskog" 1954:1 s 13-14.

T H "En bok om Värmlandsnäs" 1954:1 s 20.

T H "En hembygdsvän och sångare från Valbo" 1954:2 s 8-9.

Heimer Tage "Vångsjö - ett 1800-talscentrum för dalsländsk handel" 1955:1 s 31-32.

Heimer Tage "Edsvägen - en viktig inkomstkälla under 1800-talet" 1956:1-2 s 7-8.

Heimer Tage "När charader och vittra övningar var på modet" 1956:1-2 s 36-39.

Heimer Tage "Nyupptäckta offerstenar i Dals Ed" 1957:1 s 13-14.

Heimer Tage "Ett tattardrama i Gesäter" 1957:1 s 15.

Heimer Tage "Gamla brunnsorter på Dal" 1957:2 s 4-5.

T H "Nössemarks sockenarkiv del II" 1957:2 s 12.

T H "Litterär lärarinna" (Naema Roth (1869-1944)) 1957:2 s 12.

Heimer Tage "En 85-årings minnen från Gesäter-Töftedal" 1957:2 s 20-22.

T H-r "Sockenmonografi över Håbol" 1959:1 s 9.

T H "Släktforskare i Lerdal" (Hilda Johansson) 1959:1 s 15.

T H-r "Tre böcker om Klevmarksmotivet" 1959:1 s 15.

Heimer Tage "En minnesvård på Gesäters kyrkogård och dess historia" 1959:1 s 29-30.

T H "Ny diktsamling av hembygdspoeten W J" 1959:1 s 35-36.

T H "Dystra minnen från Vallskogen" 1959:2 s 18.

T H "Från självhushållets svåra tid" 1959:2 s 19.

T H "Dalsländskt konsthantverk" 1959:2 s 23.

T H "Hedrad dalslandsforskare" (Ivan Löfgren) 1959:2 s 27.

T H "Ett dystert 100-årsminne från gränsbygden" 1961:1-2 s 5-6.

Heimer Tage "Äldre hemslöjd och hantverk i Steneby" 1961:1-2 s 7-10.

T H "Dalslänningar i Göteborg" 1961:1-2 s 30.

Heimer Tage "Laxarby fick kyrkängel åter efter 80 år" 1962:1 s 13-14.

T H "Ur dalsländska lanthandelns historia" 1962:1 s 23-25.

T H "Landets största släktbok" (Olof Ljungs bok) 1962:1 s 39-40.

Heimer Tage "Ur gränsbygdens krigshistoria" 1962:2 s 8-10.

T H "Ett minnesmärke över en dyster tid" (kolerakyrkogården i Rännelanda) 1962:2 s 14.

T H "Debuterande skaldinna från Dal" (Aina Eklind) 1962:2 s 15-16.

T H "De små stugorna och deras folk" (recension) 1963:1 s 15.

T H "Hjälp till att samla material om gamla soldater" 1963:1 s 21-22.

T H "Lignells minne hedrat i Kila" 1963:1 s 38.

Heimer Tage "Andreas i Vägne. En sägenomspunnen håboling" 1964:1 s 5-6.

T H "Fyra dalsländska allmogespelmän ur tiden" 1964:1 s 25-26.

T H "Kungl Hallands regementes historia 1624-1961" (recension) 1964:1 s 29.

Heimer Tage "Släktgård i Håbol med karolinska traditioner" 1965:1 s 3-5.

Heimer Tage "J E Nordendahl och hans vänner" 1966:1-2 s 8-9.

T H "Författarinnan Hildur Wiberg" 1966:1-2 s 12.

Heimer Tage "En skaldinna från Steneby" (Selma Ulriksson) 1966:1-2 s 31-32.

T H "Valdemar Dahlgren" (recension) 1966:1-2 s 35-36.

Heimer Tage "Ironisk visa om Eds småherrskap" 1966:1-2 s 40.

Heimer Tage "Bygdeforskare i Högsäter donerar sina samlingar" 1967:1-2 s 14-15.

T H "Litteratur" (recension) 1967:1-2 s 25, 1967:1-2 s 31.

Heimer Tage "Legendarisk storjägare från Nössemark" (Jonas Johansson) 1967:1-2 s 32-34.

Heimer Tage "När stortjuven Käcke Pål huserade i Färgelandabygden" 1967:1-2 s 35-36.

Heimer Tage "En folkvisa från Bäckefors bruk" 1967:1-2 s 44.

Heimer Tage "En sentida högreståndsgård på Dal. Några anteckningar om herrgården och herrgårdsfolket på Backen" 1968:1-2 s 6-9.

Heimer Tage "Släktföreningen Bågenholm-Håbolsläkten" 1968:1-2 s 26-27.

Heimer Tage "En lanthandel från gamla tider och dess historia" 1968:1-2 s 33-34.

Heimer Tage "Här och där på det vackra Dal. Hugin - en dalslandsskildrare under början av seklet" 1969:1-2 s 2-4.

Heimer Tage "Prästerliga poem från Dal" 1969:1-2 s 24-25.

Heimer Tage "Västsvenska snapphanar" 1969:1-2 s 36-37.

Heimer Tage "Hesselbom-lärjunge valde motiv från Dal" (Hjalmar Antonius Svensson) 1970:1-2 s 33-34.

T H "Ny dalslandslitteratur" 1970:1-2 s 37.

Heimer Tage "Postal utveckling i Ed" 1970:1-2 s 37.

Heimer Tage "Märkliga ristningar i Håbol" 1971:1-2 s 6-7.

Heimer Tage "Från gulnade blad" 1971:1-2 s 27.

Heimer Tage "Från Kornsjö och Dals Högen under hemsökelsens år" 1971:1-2 s 32.

T H "Intressant släktbok" (Släkten Waern) 1971:1-2 s 35.

Heimer Tage "Var finns Jakob Bonggrens litterära kvarlåtenskap?" 1972:1-2 s 12-13.

Heimer Tage "Thure Langers minne hedras" 1972:1-2 s 16-17.

Heimer Tage "När Selma Lagerlöf skulle bli Håbolssläktens skildrare" 1972:1-2 s 18-19.

Heimer Tage "Dalslands Gille i Uddevalla 40 år" 1972:1-2 s 26-27.

T H "Nya dikter av Aina Eklind" 1972:1-2 s 28.

T H "Litteratur" (Sven Rydstrand, Bohuslän) 1972:1-2 s 44.

Heimer Tage "Släkten Winge i nyutkommen bok. Dokument om Jan i Grimmerud och rättvisan" 1973:1-2 s 9-10.

Heimer Tage "Aron Olofsson berättar om Karl XII" 1973:1-2 s 19.

Heimer Tage "Transportled på västra Dal var en gång bygdens livsnerv" 1973:1-2 s 20-21.

T H "Karlstads stifts herdaminne" 1973:1-2 s 28.

Heimer Tage "Från självhushållets tid" 1973:1-2 s 32.

Heimer Tage "Spelman och hembygdsvän" 1974:1-2 s 20-21.

Heimer Tage "Epitafier över de bortgångna" 1974:1-2 s 27.

Heimer Tage "En kvarnbyggare och hans härkomst" (Petter Hansson) 1974:1-2 s 32-33.

Heimer Tage "Bland historieberättare på Dal" 1975:1-2 s 16-18.

T H "Nygammal dalslandslitteratur" 1975:1-2 s 26.

T H "Sten från forngrav till vägbygge" 1975:1-2 s 35.

Heimer Tage "En dalsländsk mästerspelman" 1975:1-2 s 36-38.

T H "Debuterande diktare på Dal" (Effe Runelid) 1975:1-2 s 39.

T H "Sällsamheter i Bohuslän och Dal i nyutkommen turistbok" 1975:1-2 s 40-41.

T H "Ännu en Dalsländsk sockenbok har utkommit" (Brålandaboken) 1975:1-2 s 42.

T H "Litteratur" 1976:1-2 s 15, 27-28.

T H "Om korntionde och smörtionde på Dal" 1976:1-2 s 22-23.

T H "Ånimmens kung. En historiegubbe av Klevmarkssläkt" 1976:1-2 s 23-24.

T H "Göteborgsutställning om gammalt hantverk på Dal" 1976:1-2 s 24.

T H "Herdaminnet komplett" 1976:1-2 s 28-29.

T H "En bygdespelman i Nössemark" (Hjalmar Johannesson) 1976:1-2 s 30.

Heimer Tage "Fläktar från Dals utgivare - läraren och skalden Mauritz Elgh" 1977:1-2 s 12-14.

Heimer Tage "Ett romanmanuskripts underliga öde" 1977:1-2 s 26-27.

T H "Ärtemarks-knektar hedrades av Carl XV i Bengtsfors år 1868" 1977:1-2 s 35.

Heimer Tage "Bössmedens son berättar minnen från gamla Håbol" 1977:1-2 s 36-37.

T H "Bohusländska bönder på Karl XII:s tid" (recension) 1977:1-2 s 37.

Heimer Tage "Hur en hembygdsgård kommer till" 1978:1-2 s 10-11.

T H "Hedrad konstnär" (Larz Friberg) 1978:1-2 s 27.

Heimer Tage "Turistnöjen i gränsbygden på 30-talet" 1979:1-2 s 6-7, 30.

Heimer Tage "Svensk-Amerikansk redaktör och skald från Järbo" (Aron Olofson) 1979:1-2 s 18-19.

Heimer Tage "Sägner och minnen kring ett ödetorp i Steneby" 1979:1-2 s 26-27.

Heimer Tage "Dals gamla folkmusik går mot sin förnyelse" 1979:1-2 s 52.

T H "Äldre dalslandslitteratur i nytryck" 1979:1-2 s 55.

T H-r "Ett historiskt dokument" 1979:1-2 s 56.

Heimer Tage "Folkliga diktare" 1980:1-2 s 8-9.

Heimer Tage "En tragisk olycka i Järbo för 130 år sedan" 1980:1-2 s 14-15.

Heimer Tage "Klämmegutt och ett par andra bygdespelmän från Nössemark" 1980:1-2 s 32-33.

Heimer Tage "Boken om Järns socken ett gediget enmansverk" (recension) 1980:1-2 s 34.

T H "En anrik gård i Färgelanda" 1980:1-2 s 44.

T H "En vacker bokfilm om Bengtsfors storkommun" 1980:1-2 s 48.

Heimer Tage och Johansson Arvid "Anteckningar om bygdeoriginalet Jan Grej från Håbol" 1979:1-2 s 20-21.

Heimer Tryggve "Historieberättare och bygdeoriginal (i Steneby)" 1962:1 s 5-8, 1962:2 s 31-34, 1964 s 16-17.

Henriksson Anna "Som främling på hembygdens stigar" (dikt) 1951:1 s 7.

Henriksson Anna "Mor Marta" 1951:1 s 28-29.

Henriksson Anna "Och lönnen susade ... (Tidsbild från förra seklet)" 1951:2 s 14-16.

Henriksson Anna "Det är öde och tyst därhemma" (dikt) 1952:1-2 s 1.

Henriksson Anna "De gamla breven" (dikt) 1952:1-2 s 15.

Henriksson Anna "En dröm" (dikt) 1952:1-2 s 19.

Henriksson Anna "Han var ett livet styvbarn" 1952:1-2 s 38-39.

Henriksson Anna "I midsommartid" 1953:1 s 6.

Henriksson Anna "Några dalsländska ordspråk" 1953:1 s 9.

Henriksson Anna "Från sekelskiftets Dal" 1953:2 s 33-35.

Henriksson Anna "Efter långa år" 1953:2 s 36-40.

Henriksson Anna "I tidig vår" (dikt) 1954:1 s 4.

Henriksson Anna "Kyrkoklockstoner" (dikt) 1955:1 23.

Henriksson Anna "Synen på Brudfjället" 1957:1 s 38-40.

Henriksson Anna "Jul" (dikt) 1961:1-2 s 1.

Henriksson Anna "Små ting" (dikt) 1961:1-2 s 20.

Henriksson Anna "Minnen och tankar" 1962:2 s 17-18.

Henriksson Anna "En julafton" 1962:2 s 19-20.

Henriksson Anna "Sång till Dalsland" 1973:1-2 s 1.

Henriksson Anna "Min hembygds skog" (dikt) 1976:1-2 s 1.

Hjalmarsson Torsten "Gamla ordspråk och talesätt från Rölanda" 1953:2 s 24.

Holst Evelie "Strandfärden. Söndagen den 14 maj 1876" (dikt) 1952:1-2 s 10-11.

Härnelius Axel "När Vedbo kompani skulle kriga i Danmark" 1954:2 s 41-43.

Högmark C E "Dalslands museer: Ödeborgs fornsal och något om därvarande föremåls historia" 1961:1-2 s 33-35.

A J "Historier" 1951:1 s 27.

A J "Dalslandslitteratur" 1953:1 s 15, 1954:1 s 9, 1954:2 s 19, 32, 1955:1 s 10, 1957:1 s 16, 1961:1-2 s 12-13, 1963:1 s 31-32, 1970:1-2 s 35-37, 1971:1-2 s 33-34, 1972:1-2 s 27-28.

A J "Dals skolungdom vårdar landskapets fornminnen" 1957:1 s 9-10.

A J "Litteraturkrönika" 1962:1 s 37-39.

A J "Litteratur" 1973:1-2 s 29, 1974:1-2 s 31.

Anna J "De hade inget hem på jorden" 1954:1 s 33-36.

Anna J "Britta på Berget" (dikt) 1955:1 s 14.

E Joh. "Själestenen ett minnesmärke i Färgelanda" 1974:1-2 s 34-36.

I J "Trolltjädern" (dikt) 1952:1-2 s 8.

I J "Några funderingar kring en släktklenod" 1952:1-2 s 21.

I J "Prästhistoria" 1954:2 s 40.

W J "Dalsländsk Hembygd" (dikt) 1950:1 s 1.

W J "Julens fe" (dikt) 1957:2 s 1.

R J-n " Ur Vårviks kyrkohistoria" 1951:1 s 8-10.

R J-n "Tjärn med röda näckrosor" 1952:1-2 s 9.

R J-n "Fordomtima gruvdrift o tegeltillverkning i Torrkog" 1952:1-2 s 37.

Jacobsson Ingeborg "Gunnarsnäs kyrka" (dikt) 1950:2 s 1.

Jacobsson Ingeborg "Vid en dikesren" 1951:1 s 28.

Jakobson Ingeborg "Sången om Dalsland" (dikt) 1951:2 s 5.

Jacobson-Nilson Ingeborg "Dalslands blåa blomma" (dikt) 1955:1 s 1.

Jacobson-Nilson Ingeborg "Högre rymd" (dikt) 1955:1 s 6.

Jacobson-Nilson Ingeborg "Kärlek" (dikt) 1955:1 s 8.

Jacobsen-Nilson Ingeborg "De glittrande sjöarnas Dalsland" (dikt med noter) 1980:1-2 s 39.

Janson Hilding "Från efterkrigstidens svåra år. Upplevelser som skogsarbetare i Håbol 1924" 1976:1-2 s 31-37.

Jansson Al. "En sommarkväll på Åfjäll" (dikt) 1950:2 s 3.

Jansson Al. "Ljusmo-Klint" (dikt) 1951:1 s 12.

Jansson Al "En julotta i Ånimskogs kyrka" (dikt) 1951:2 s 34.

Jansson Åke "Märklig byggnadsruin i Laxarby" 1963:1 s 8-9.

Johansson Arvid "Bygdens fornsamling underlag för hembygdsundervisningen" 1950:2 s 7.

Johansson Arvid "Skolan och hembygden" 1951:1 s 23.

Johansson Arvid "Befästningsanläggningar i Edstrakten" 1953:1 s 33-34.

Johansson Arvid "Gamla kartor berätta" 1953:2 s 2.

Johansson Arvid "Vårdkasen i Dals Eds kommunvapen" 1956:1-2 s 2.

Johansson Arvid "Från Dalaborg till Kolsäter - ett stycke nordisk historia på Dal" 1962:2 s 2-6.

Johansson Arvid "Bäckefors bruk - bruket som inte vill dö" 1967:1-2 s 2-5.

Johansson Arvid "Kung Karl som PR-man" 1968:1-2 s 2-5.

Johansson Bertil "Ett julkalas i Sundals Ryr som slutade illa" 1976:1-2 s 25-26.

Johansson Ellen "Västsvenska kulturgestalter" "Brånasmeden - hans liv och diktning" 1959:2 s 12-13, 1961:1-2 s 14-17.

Johansson Ellen "Från 1800-talets hårda tid" 1962:2 s 35-36.

Johansson Ellen "Mina Lindén - en avhållen lärarinna" 1963:1 s 32-33.

Johansson Ellen "Gamla ordspråk på Dal" 1963:1 s 34-35.

Johansson Ellen "En märklig präst på Dal" (Salomon Anton Kruskopf) 1963:1 s 36-37.

Johansson Ellen "Jordemodern - hederskvinnan Mor Tapper" 1964:1 s 30-31.

Johansson Ellen "Sverigebrev till Amerika" 1965:1 s 21-23.

Johansson Ellen "Ett emigrantöde" (Fredrik Lundin) 1966:1-2 s 15-19.

Johansson Ellen "Ett barndomsminne från Håverud" 1968:1-2 s 40-41.

Johansson Ellen "Knekt från Holm med rika släkttraditioner" 1969:1-2 s 26-28.

Johansson Ellen "Vart tog de vägen? Några emigrantöden" 1970:1-2 s 15-17.

Johansson Ellen "Oscar Jansson. Skriftställaren och frälsningsofficeren" 1971:1-2 s 23-25.

Johansson Ellen "Johan Utter" 1971:1-2 s 35-36.

Johansson Ellen "Glimtar från Oscar Janssons vistelse i Tyrolen" 1972:1-2 s 41-43.

Johansson Ellen "Karl i kammarn - ett språkgeni" 1973:1-2 s 26-28.

Johansson Ellen "Minnen från SLS - studieverksamhet i Dalsland" 1974:1-2 s 38-40.

Johansson Ellen "Emigrantöden" 1975:1-2 s 24-25.

Johansson Ellen "Julfirande i främmande land. Ur Oscar Janssons samlade minne" 1976:1-2 s 40-44.

Johansson Ellen "Det gamla skolkortet" (Nordkärr, omkr 1923, dikt) 1977:1-2 s 48.

Johansson Ellen "Ett knytkalas i gamla tider" 1978:1-2 s 26.

Johansson Ellen "Svenskättlingar från Canada på Sverige-besök" 1980:1-2 s 22.

Johansson Ivan "En färgstark kommunalman" (P Elfvendahl) 1951:2 s 19.

Johansson Ivan "En dalsländsk hantverkare får 100 år sedan" (August Stockman) 1953:2 s 10-12.

Johansson Ivan "Alltorp - ett gammalt tingsställe" 1954:2 s 15.

Johansson Ivan "Ödskölt - ett sockennamn" 1955:1 s 5-6.

Johansson Ivan "Sant och sägen från 1830-talets Dalsland" 1955:1 s 18-22.

Johansson Ivan "Om kyrkotukt i gången tid. Gamla protokoll berätta" 1956:1-2 s 16-18.

Johansson Ivan "Altarkrusifix från Ödskölt" 1957:1 s 27-28.

Johansson Ivan "Forsling och fordon i Ödsköltbygden" 1957:1 s 33-35.

Johansson Ivan "Gamle nytorparn" 1957:1 s 36-38.

Johansson Ivan "Något om den brandiga sagokon" 1959:2 s 31-33.

Johansson Ivan "Fru Schröder på Ivägsholm, syster till en av Selma Lagerlöfs stammödrar" 1962:1 s 9-10.

Johansson Ivan "Sörgården i Ödskölt - ett dalsländskt handelscentrum" 1964:1 s 14-16.

Johansson Ivan "Ett gästabud i Steneby för 275 år sedan" 1965:1 s 12-13.

Johansson Ivan "Den gamla kyrkklockan" 1965:1 s 15-17.

Johansson Ivan "När Nössemarksborna skulle bygga klockstapel" 1965:1 s 30-31.

Johansson Ivan "Militären ser på Ödskölts moar" 1966:1-2 s 32-35.

Johansson Ivan "Som femtonårig emigrant 1903" 1967:1-2 s 22-25.

Johansson Ivan "När Bäckefors bruk gjorde kyrkklockor" 1967:1-2 s 42.

Johansson Ivan "En jonker å en seckenen" 1969:1-2 s 29.

Johansson Ivan "En gammal dikt och dess bakgrund" 1969:1-2 s 30-31.

Johansson Ivan "Till flydda tider ..." 1971:1-2 s 18-19.

Johansson Ivan "Ett gammalt soldatbrev" 1972:1-2 s 6.

Johansson Ivan "Hittebarnet som blev präst" (Per Lindberg) 1972:1-2 s 34-35.

Johansson Ivan "Ett sjukvårdfall för 150 år sedan" 1972:1-2 s 37.

Johansson Ivan "Skolmästaren Hans Lindberg" 1972:1-2 s 37-38.

Johansson Ivan "En häststöld på 1850-talet" 1973:1-2 s 5.

Johansson Ivan "Ödsköltsbo var finsnickare hos Selma Lagerlöf" (Med komplettering av T H) 1973:1-2 s 24.

Johansson Ivan "En dalsländsk Per Gynt" 1974:1-2 s 22-23.

Johansson Ivan "Julfriden" 1974:1-2 s 28-29.

Johansson Ivan "När torparna var så gott som livegna" 1975:1-2 s 9-10.

Johansson Ivan "När skolläraren kom till byn - ur en 100-årig dagbok" 1975:1-2 s 19-23.

Johansson Ivan "Torpane i Bäcke socken" 1976:1-2 s 38-39.

Johansson Ivan "Finns det ättlingar till greve von Fersen i Ödskölts-bygden?" 1977:1-2 s 10-11.

Johansson Ivan "Ett emigrantregister från Ödskölt" 1978:1-2 s 38-42.

Johansson Ivan "Något om en flottningsled på Dal" 1979:1-2 s 8-9, 44-46.

Johansson Ivan "En bondepionjär" (Axel Andersson) 1980:1-2 s 50.

Johansson Ragnar "Geologisk fantasi vid Eds stränder" (dikt) 1951:2 s 23.

Johansson Ragnar "Dalbovyer" (dikt) 1952:1-2 s 24.

Johnson Christine "Dalsländsk hembygdssång" (dikt) 1957:2 s 3.

Johnson Christine "Till min hembygd i Dalsland" (dikt) 1959:2 s 10.

Jonasson Karl "En släkthistoria" 1968:1-2 s 24-25.

Jonasson Karl "Ett beredskapsminne från 1914" 1968:1-2 s 36-37.

Jörnhage Einar "Dalslandskonstnären John Lind" 1951:1 s 16-17.

Jörnhage Einar "Dalslandskonstnären Algot Galle" 1951:2 s 29-30.

Jörnhage Einar "Dalslandskonstnären K Ragnar Johannesson" 1952:1-2 s 6-7.

Jörnhage Einar "Dalslandskonstnären Anders Thyberg" 1953:1 s 12-13.

Jörnhage Einar "Signade kväll" (dikt) 1969:1-2 s 1.

Jörnhage Einar "Solnedgång" (dikt) 1969:1-2 s 9.

S K "Vid Karl XII-monumentet" (dikt) 1980:1-2 s 9.

Karlberg Fr "Jätten i Rännlandsberget" 1954:1 s 24.

Karlberg R "Dalsländsk folksägen, Jätten i Rännlandsberget" 1954:1 s 24.

Karlsson Gösta "Efterlysning av den s k pukekniven" 1969:1-2 s 31.

Karvik Nils-Gerhard "Fåglar på frammarsch i N:a Dal" 1951:2 s 9-11.

Klevenmark Joh:s "En mörk historia i Töftedal" 1951:1 s 14-15.

Klevenmark Joh:s "Sverige" 1951:2 s 36-40.

Klevenmark Joh:s "Gunnarssläkten i Dals-Ed" 1952:1-2 s 14-15.

Klevenmark Joh:s "Ett tvåhundraårsminne" 1953:1 s 24-27.

Klevenmark Joh:s "Ålderdomshemmet på Trollkasen" 1954:1 s 17.

Klevenmark Joh:s "Perle-Stina och rättvisan" 1954:1 s 29-32.

Klevenmark Johannes "Helena Arvidsdotter - Klefmarksättlingen som rynde till Norge och blev ingift i en norsk sjömansläkt" 1956:1-2 s 3-5.

Klevenmark Joh:s "Naturläkare och kloka gubbar på Dal. II. Bastedalsgubben" 1957:1 s 3-5.

Klevenmark Joh:s "Naturläkare och kloka gubbar på Dal. III. Orre-Bryngel" 1957:2 s 5-7.

Knutsson (Wirén) Svea "Stjärnan" (dikt) 1972:1-2 s 3.

Knutsson Svea "Höstnatt, Flyttfågeln" (två dikter) 1974:1-2 s 4.

Kvarnström Gunnel "I juletid. Hur man förr firade och förberedde julen uppe i skogsbygden" 1950:2 s 21-23.

A V L "En dalboskald" 1955:1 22-23.

G Lg "Att finna varandra" (dikt) 1959:1 s 4.

G Lg "Så kommer .." (dikt) 1959:2 s 8.

Gunnar Lg "En grind" (dikt) 1959:2 s 35.

Langer Th L "Gomma, som kom för tile te julotta. En sägen från Högsäter, berättad av Mor Maja" 1954:2 s 47-48.

Larsen Hjalmar "En engelsman på resa genom Dalslands kanal" 1966:1-2 s 36-38.

Larsson Hjalmar "Några stenåldersboplatser vid Rådasjön och Långhalmen" 1951:1 s 2-7.

Larsson Rune "Vänersborg får dalsländskt Skansen" 1963:1 s 30.

Liljegren Sonja "En fläkt av högtid" 1972:1-2 s 13.

Lindkvist Stig "Linköpingsbiskop på 1500-talet har ättlingar i Dals Ed" 1978:1-2 s 30-31.

Lindqvist Axel A "Rydingsvärdarna på Dal" 1957:1 s 5-6.

Lindskog Gunnar "Ur Ärtingestans historia" 1950:1 s 16-18.

Lindskog Gunnar "Advent" (dikt) 1957:2 s 10.

Lindskog Gunnar "Minnen" 1959:1 s 12.

Lindskog Gunnar "Dalslänning blev lärare i Jakobstad" 1959:2 s 11-12.

Lindskog Gunnar "Första advent" 1959:2 s 30.

Lindskog Gunnar "Färgstark knekt i Ärtemark. C F Hedlund berättar barndomsminnen" 1961:1-2 s 18-21, 1962:1 s 14-17, 1962:2 s 39-40, 1963:1 s 10-15.

Lindskog Gunnar "Advent" (dikt) 1961:1-2 s 23.

Lindskog Gunnar "Förgät mig ej" (dikt) 1961:1-2 s 23.

Lindskog Gunnar "En dålig auktion" (dikt) 1961:1-2 s 27.

Lindskog Gunnar "Vår" (dikt) 1962:1 s 16.

Lindskog Gunnar "Pastoral" (dikt) 1962:1 s 20.

Lindskog Gunnar "Vinter" (dikt) 1962:2 s 7.

Lindskog Gunnar "De vackraste ord som finns" (dikt) 1962:2 s 21.

Lindskog Gunnar "Toner i Herrens hus" (dikt) 1962:2 s 23.

Lindskog Gunnar "Mor" (dikt) 1963:1 s 7.

Lindskog Gunnar "Tanken" (dikt) 1963:1 s 9.

Lindskog Gunnar "Höst" (dikt) 1963:1 s 18.

Lindskog Gunnar "En gammal kämpe" (Johan Hallberg) 1963:1 18-21.

Lindskog Gunnar "Jul" (dikt) 1963:1 s 35.

Lindskog Gunnar "Ensamhet" (dikt) 1964:1 s 10.

Lindskog Gunnar "Idyll" (dikt) 1964:1 s 17.

Lindskog Gunnar "En aftonsångspredikant" 1964:1 s 20-22.

Lindskog Gunnar "Varför är det så?" (dikt) 1964:1 s 31.

Lindskog Gunnar "Drömmar" (dikt) 1964:1 s 37.

Lindskog Gunnar "Vinter" 1964:1 s 40.

Lindskog Gunnar "Det svåra året - kolerans härjningar i Upperuds-trakten" 1965:1 s 13-15.

Lindskog Gunnar "Den pojken glömmer jag aldrig" 1966:1-2 s 19-20.

Lindskog Gunnar "Trettondagsstjärnan" (dikt) 1967:1-2 s 24.

Lindskog Gunnar "Gammeltösera" 1967:1-2 s 34.

Lindskog Gunnar "Pastoral" (dikt) 1968:1-2 s 9.

Lindskog Gunnar "Fyra blaggarnsskjortor" 1968:1-2 s 13.

Lindskog Gunnar "Torpet" 1968:1-2 s 32.

Lindskog Gunnar "En liten kyrkogård" (dikt) 1969:1-2 s 13.

Lindskog Gunnar "Postanstalters inrättande" 1969:1-2 s 34-35.

Ljung O "Något om en släkt" (Ingevald) 1961:1-2 s 2-5.

Ljung O "Midsommar" (dikt) 1962:1 s 28.

Ljung O "Carl Oscar Borgs bataljmålning" 1975:1-2 s 43.

Ljung Olof "Julfirande i Ärtemark med förhinder" 1978:1-2 s 12-13.

Ljung Olof "Ett nattligt drama på Gillanda säteri för över 300 år sedan" 1978:1-2 s 22-23, 49-51.

Ljung Olof "Sjöskogfolk" 1980:1-2 s 6-7, 52-53.

Lund Anders Gottfrid "Välkommen, i änglar" (dikt) 1964:1 s 35.

Lund Anders Gottfrid "Julens ängel" (dikt) 1968:1-2 s 29.

Lund Anders Gottfrid "Vid årets aftonskymning" (dikt) 1970:1-2 s 1.

Lund Anders Gottfrid "Låt julens klockor ringa" (dikt) 1971:1-2 s 31.

Lund Anders Gottfrid "Julstämning" (dikt) 1972:1-2 s 29.

Lund Anders Gottfrid "Sång till våren" (dikt) 1973:1-2 s 37.

Lund Anders Gottfrid "Julen kommer" (dikt) 1974:1-2 s 1.

Lund Inga "Dalsland - mitt hjärtas hem" (dikt) 1961:1-2 s 34.

Lundgren Axel "Vårvisa" (dikt) 1950:1 s 7.

Lundgren Axel "Det kvällas" (dikt) 1950:1 s 25.

Lundgren Axel "Septemberstämning" (dikt) 1950:2 s 10.

Lundgren Axel "Höst" (dikt) 1951:2 s 15.

Lundgren Axel V "Jonas Blomberg. Rännelanda sockens förste folkskollärare" 1951:2 s 16-17.

Lundgren Axel V "Vid lärkans sång" (dikt) 1953:1 s 4.

Lundgren Axel V "Folkbildningsman och kommunalpamp" (Carl August Andersson) 1953:1 s 16.

Lundgren Axel "Dalsländsk Hembygd" (dikt) 1953:2 s 1.

Lundgren Axel V "Blommor i fönstret" (dikt) 1953:2 s 7.

Lundgren Axel V "Kretsgång" (dikt) 1955:1 s 36.

Lundgren Axel V "Barnsligt men naturligt. (från engelskan)" (dikt) 1957:1 s 34.

Lundgren Axel V "Meditation" (dikt) 1957:2 s 30.

Lundgren Axel "Meditationer" (dikt) 1966:1-2 s 30.

I L "Dalbo, lapplandsdoktor för 100 år sedan" (Erik Magnus Waldenström) 1950:1 s 9-10.

Löfgren Ivan "En dalsländsk klockare" (O J Dahl) 1950:1 s 15-16.

I L "Kulturbild från gamla Dal" 1950:1 s 21-22.

I L "Hällkista i Torrskog" 1950:2 s 20.

Löfgren Ivan "En dalsländsk donator och hans stiftelse" (Johan Danielsson) 1951:1 s 32.

I L "En sagoförtäljerska från Ärtemark" 1951:2 s 30.

Löfgren Ivan "Om starka karlar på Dal" 1951:2 s 31-32.

I L "Dalsländska sockenkartor med beskrivningar" 1953:1 17.

I L "Pontus Wikners fader var född i Steneby" 1953:1 s 27.

I L "Till Håbolssläktens krönika" 1953:1 s 34-36.

I L "Överste Stake på Vättungen" 1953:1 s 38-40.

I L "Magister Ådén och hans stuga" 1953:2 s 25-26.

I L "En historieberättare från Håbol" (Anders Pettersson) 1954:1 s 11.

I L "Talman Hans Jansson - ett 100-årsminne" 1954:2 s 6-8.

I L "En berättare" (Petter Berger) 1954:2 11-12.

Löfgren Ivan "En forskargärning i Torrskog" (Hilma Hansson) 1954:2 s 12-13.

I L "Dalbor som tidningsmän i Karlskrona" 1954:2 s 28-31.

Löfgren Ivan "Några medlemmar av ätten Svinhufvud" 1955:1 s 3-4.

I L "En kännare av Ärtemarksmålet" (Johan Ling) 1955:1 s 14.

I L "Sofia på Landsberg. Ett dystert 80-årsminne från Halden" 1956:1-2 s 10-13.

I L "Sigrid Rosell" 1956:1-2 s 18.

I L "Otto Gabriel Munck af Rosenschöld. Sångare och jurist" 1957:1 s 11-12.

I L "Skansen i Ärtemark" 1957:1 s 14-15.

I L "När Håbols kyrka stängdes för gudstjänst" 1957:2 s 2-3.

I L "En resa till Göteborg 1840 av Anders Berghman" 1957:2 s 33-37.

Löfgren Ivan "Martin Wessel - lärare och forskare" 1962:1 s 8-9.

Löfgren Ivan "En krigare och kyrkobyggare på Dal" (Johan Stake) 1965:1 s 2-3.

C M "Tittskåpsgubbar" 1956:1-2 s 27-29.

C M "En märkesman från Valbo" (Karl Johan Ekströmer) 1957:1 s 10.

C M "Solskenshistoria från Valbo" 1961:1-2 s 29-30.

S M "Dalbor i verk och vila" 1955:1 s 16-17 Markendahl Ivan "Förbi" (dikt) 1950:1 s 5.

Markendahl Ivan "En jakthistoria" 1952:1-2 s 16-17.

Markendahl Ivan "En gammal sockenbeskrivning" (Steneby) 1952:1-2 s 20-21.

Markendahl Ivan "Kafleska gravkoret" 1953:2 s 4-7.

Markendahl Ivan "Pilgrimsvägar på Dal" 1954:2 13-14.

Markendahl Ivan "Stenebysången" 1957:1 s 1.

Markendahl Ivan "Bland historieberättare på Dal" 1957:2 s 8-10.

Markendahl Ivan "En minnesstund i en gammal offerlund" 1959:1 s 6-7.

Markendahl Ivan "Folkminnen från Vedbo och Nordals härader" 1959:1 s 16-18, 1959:2 s 9-11.

Markendahl Ivan "Hällemon - en traditionsrik plats i Valbo" 1959:2 s 4-6.

Markendahl Ivan "Sant och sägen kring namnformer i Ödeborg. Upteckningar sommaren 1961" 1961:1-2 s 10-12.

Markendahl Ivan "Det medeltida Dal" 1963:1 s 2-7.

Markendahl Ivan "Från Anna till Knut - en dalslandskrönika" 1964:1 s 2-4.

Markendahl Ivan "Från fars och farfars tid" 1965:1 s 5-12.

Markendahl Ivan "Bore kulle" 1966:1-2 s 2-6.

Markendahl Ivan "Offerkällor i Dalsland" 1967:1-2 s 6-9.

Markendahl Sten "Torpbebyggelsen i Steneby socken" 1966:1-2 s 27-30, 1967:1-2 s 17-19, 1968:1-2 s 16-18.

Markendahl Sten "Hjalmar Söderwall. Läraren, författaren, konstnären och musikern" 1969:1-2 s 14-16.

Markendahl Sten "Nog minns jag min barndoms jular säger tant H i Färgelanda" 1973:1-2 s 4-5.

Markendahl Stenar "Det finns..." (dikt) 1953:2 s 9.

Markendahl Stenar "Aron Godén - en pedagogikens pionjär och mångsysslare i Färgelanda" 1963:1 s 26-30.

Martinsson Carl "Rådanefors - en minnesrik bygd" 1957:1 s 17.

Martinsson Carl "Vadhelst i haven gjort mot en av mina minsta -..." 1957:2 s 11-12.

Martinsson Carl "Striden på Stigfjället" 1959:1 s 34-35.

Martinsson Carl "En visa om Ödskölts moar" (dikt) 1965:1 s 16.

Martinsson Hjalmar "100-årig bouppteckning i Tingvalla" (Andreas Andersson) 1956:1-2 s 24-27.

Martinsson Hjalmar "Där Karl XII drog fram med sin armé" 1968:1-2 s 30-31.

Martinsson Hjalmar "Ett torparkontrakt från 1904" 1973:1-2 s 16-18.

Matz Edward "Farfar var präst han - och schartauan" 1975:1-2 s 2-3.

Mona "Tamburn och Tambur-Anna. En tidsbild från Rölanda" 1954:2 s 9.

Myrén Viktor "Fädernas sång" (dikt) 1951:2 s 1.

N-n "Hällkistor och bygdeborgar på nordvästra Dal" 1950:1 s 18-19.

-n "Bygdeborgar på Nordvästra Dal" 1950:2 s 21.

Nelson Björn "Jöns Svinhuvuds morgongåvebrev. Från den dalsländska krigaradelns tid" 1965:1 s 26-30.

Nelson Björn "Om namnets magi i äldre tider" 1967:1-2 s 30-31.

Nelson Björn "Blocke-Per och hans ättlingar. En släktkrönika från Tisselskog" 1971:1-2 s 14-15, 39-40, 1972;1-2 s 14-15, 39-40.

Nilsson Bengt "Fjäransjakta" (dikt) 1950:1 s 20.

Nilsson Bengt "Vårkväll" (dikt) 1951:1 s 10.

Nilsson Bengt "En uggen vårlät" 1953:1 s 15.

Nilsson Bengt "Hembygd" 1954:2 s 1.

Nilsson Erhard "En konsthantverkare i Mustadfors" (C F Fredriksson) 1957:1 s 12-13.

Nilsson Ingeborg "Utsikt från Brattås (vid Dals Rostock)" (dikt) 1962:1 s 1.

Nordendahl J E "Torv och Gummer" (dikt) 1950:2 s 19.

Nordendahl J E "Vårdträdet. Lönnen vid Dals Eds prästgård" (dikt) 1951:1 s 1.

Nordendahl J E "Julkväll" (dikt) 1956:1-2 s 1.

Nordendahl J E "Konungen kommer" 1966:1-2 s 1.

Nordendahl J E "En levnadskväll. Till minnet av Peter Andersson i Högkil" (dikt) 1968:1-2 s 27.

Nystedt Anders "Rännelanda - en minnesrik bygd" 1970:1-2 s 12-14.

Nystedt Hjalmar "Jan Magnus Svensson - ett livsöde" 1979:1-2 s 25.

Ohlsson Gunnar "Dalaborgs förstöring - historien om en bataljmålning" 1979:1-2 s 4-5.

Olson Arvid Frode "Mera om Kultepelten" 1971:1-2 s 21-22.

Olson Arvid Frode "Mera om en nedlagd handelsbod" 1973:1-2 s 31-32.

Olsson Arnold "Dalslands gille i Uddevalla" 1951:1 s 26-27.

Olsson Ernst G "De sista på Kynnejället" 1962:1 s 33-35, 1962:2 s 23-27.

Olsson Ernst "Ett morddrama i Gesäter på 1850-talet" 1965:1 s 20-21.

Olsson Ernst G "Där Dal och Bohuslän mötas. Sant och sägen från kanten av Kynnefjäll" 1976:1-2 s 4-5.

Olsson Roland "Klockmakare O J Dahls förfäder och ättlingar. Några anteckningar om släkten" 1966:1-2 s 24-26.

Olsson Victor "Fauna och flora i Tössbo" 1959:2 s 34-39.

Olsson Victor "Ett par karoliner från norra Dal" (Silfwertelning) 1962:2 s 36-38.

Olsson Victor "Gårdshistoria från Tösse-Tydje" 1963 s 22-25.

K P "Vinterugg - ett original från Edsbygden" 1961:1-2 s 31-32.

Palm Gerda "Minnen kring Dals Rostock" 1955:1 s 28-31.

Palmring Torsten "En kraftkarl från Ånimskog. Riksdagsman och donator" (Anders Wall) 1969:1-2 s 23.

Palmring Torsten "Digert emigrantregister över femtusen utvandrare" 1979:1-2 s 10-11.

Palmring Torsten "Åmålspojke bevittnade mordet på Sitting Bull 1890. Några emigrantöden" 1979:1-2 s 22-24.

Paulsson Isak "Ett par människoöden från backstugornas tid i Lerdal" 1978:1-2 s 18-19.

Pete "Tomten på Gammelgården. En julfantasi i ord och bild" 1965:1 s 32.

Pettersson Tore "Traditionsrik miljö kring 100-årigt bruk" 1972:1-2 s 7-9.

Pettersson Tore "Dräktskick" 1974:1-2 s 2-4.

Pettersson Vanja "Linnés anteckningar om Vimman (siklöjan). Ett apropå till 200-årsminnet av L:s död" 1978:1-2 s 24.

(r) "Ekelunds-gubben" 1951:1 s 29.

-r "Underliga händelser" 1952:1-2 s 25.

-r "Vårdträd i Lerdal" 1954:1 s 11.

-r "Hembygdskänslan ökar med år och avstånd" 1954:1 s 15-16.

-r "Sant och sägen från Steneby. En fångstman som gick 7 mil i träskor till Åmål." 1954:2 s 33-36.

-r "Originell hembygdsforskare från Vårvik" (Rudolf Alexandersson) 1956:1-2 s 9.

-r "Folkskolläraren o klockaren Olof Hampus Olsson i Håbol" 1957:2 s 23-25.

-r "Dalsländsk diktbok" 1959:2 s 19.

-r "Strid ström av böcker om Dal" 1978:1-2 s 37.

Ritz "Mi huslega, körksamma Kajsa" (dikt) 1977:1-2 s 14.

Rosell Sigrid "Farbror Dalin i Backen" 1955:1 s 9-10.

Rosell Sigrid "De försvunna stugornas folk. En Ärtemarks-skildring från sekelskiftet" 1955:1 s 11-13, 1956:1-2 s 13-16.

Runelid Effe "Julens klockor" (dikt) 1975:1-2 s 1.

Runelid Effe "Eken" (dikt) 1975:1-2 s 5.

Runelid Effe "Nu vill jag drömma" (dikt) 1975:1-2 s 18.

Runelid Effe "Pontus Wikner - Bondpojken från Valbo-Ryr som blev professor i filosofi" 1977:1-2 s 2-3, 31-34.

Runelid Effe "Till Dalsland" 1980:1-2 s 1.

Runelid Effe "Fall du vita snö" (dikt) 1980:1-2 s 42.

Ryland Georg "Ett stjärnskott i natten" 1959:1 s 2-5.

Ryland Georg "Ode Balten - en dalsländsk diktarprofil" 1959:2 s 2-3.

-S "Moser (Till Dalslands kanal)" (dikt) 1977:1-2 s 42-44.

/S "Till en olönsam (DVVJ 1928-1878)" 1978:1-2 s 52.

/s "Paraplyresa" (dikt) 1979:1-2 s 31.

/S "Spikresa" (dikt) 1980:1-2 s 30.

G S "85 år ung!" (Waldemar Skoglund) 1968:1-2 s 35, 39.

Sch "Dalsland. Den 13:de av Statsbanornas landskapsböcker" 1953:2 s 28.

Schjelderup-Ebbe Thorleif "Måltrasten" (dikt) 1952:1-2 s 29.

Schyman Iwan "Kilaboken - en märklig handskrift av Lignell" 1956:1-2 s 5-6.

Skoglund Wald "Svensk-amerikanska tidningsmän" 1951:1 s 24-26, 1951:2 s 33-36.

Skoglund Wald "I juletid" (dikt) 1965:1 s 1.

Skoglund Wald "Dalslandsskalden Viktor Myrén. Några personliga hågkomster" 1970:1-2 s 2-3.

Sperry Russak Margaret "Öst och väst mötas i Lerdal" 1954:2 36-38.

Stampare-Jan "En draksägen" 1953:2 s 24.

Steen Birger" "Om stationsinspektoren G O Schweder. Jägaren och friluftsmänniskan - En minnesteckning" 1969:1-2 s 5-8, 32-33, 1970:1-2 s 10-11, 32, 1971:1-2 s 30-31.

Sten Tor "Det folk, som svalt" (dikt) 1954:2 s 32-33.

Sten Tor "Inhysesdottern" 1955:1 s 47-48.

Sten Tor "Mor Saras stuga - minnesanteckningar från Rölanda" 1959:2 s 8.

Sten Tor "Fiskehistoria" 1959:2 s 30-31.

Sten Tor "Vallgång och visor från Rölanda. Ur uppteckningar från Edsbygden" 1961:1-2 s 25-27.

Sten Tor "Ett ändlöst tåg" (dikt) 1961:1-2 s 30.

Sten Tor "Hem till jul" (dikt) 1968:1-2 s 1.

Suttner Carl-Eric "Anna Lagerlöf - ett hundraårsminne" 1976:1-2 s 10-12.

Suttner Carl-Erik "Nils Falk - en västsvensk bildhuggare" 1980:1-2 s 28-29, 31.

Svensson Nils Ivan "En gammal färdeväg" (artikel ur Åmålstidningen 1928) 1950:2 s 25-26.

Teg "Borekulle" (dikt) 1963:1 s 12.

Teg "En sommarkväll på Laxsjön" (dikt) 1965:1 s 10.

Tollesby Henning "Rika kulturella intressen hos dalbosonen A Bråland, Karlstad" 1977:1-2 s 5-6.

Träff Ola "Kronorättarn köpte tjäder åt länsman" 1957:2 s 26-27.

Träff Ola "Dråplig hönsdoktor botade håbolstuppen med brännvin" 1957:2 s 27-28.

Tunström Georg "Den gamla goda tiden" 1974:1-2 s 24-26.

S U "Vid Ivägs strand" (dikt) 1966:1-2 s 32.

G A W "Barnens dag" (dikt) 1964:1 s 32.

Wallin Harald "Minnen från Ödskölt" 1966:1-2 s 21-23.

Wallin Harald "Från gamla tider" 1967:1-2 s 10-11.

Wallin Harald "Minnen från Ödskölt" 1968:1-2 s 19-21.

Wallin Harald "Minnen från Ödskölts socken" 1969:1-2 s 17-19.

Wallin Harald "En traditionsmättad socken. Sveriges första helgon var från Edsleskog" 1970:1-2 s 7-9.

Wallin Harald "På skogsstigar till torp och småstugor i Ödskölt" 1970:1-2 s 22-25.

Wallin Harald "Georg Karl von Döbeln. Generalen som var bonde i Järbo" 1971:1-2 s 2-5.

Wallin Harald "En Bengtsforsrapsodi" 1973:1-2 s 2-3.

Vegelius Jan "Eva Essén. Rektor Henrikssons skaldinna" 1980:1-2 s 2-3, 49.

Wiberg Hildur "Minnen kring talesätt, sägner och ordspråk" 1953:2 s 18-19.

Wiberg Hildur "Krypnyet" (dikt) 1953:2 s 35.

Wiberg Hildur "Minnen kring landsvägens folk" 1956:1-2 s 19-20.

Wiberg Hildur "Regnbågen" 1957:1 s 31-33.

Wiberg Hildur "Jasminen" (dikt) 1963:1 s 12.

Wiberg Hildur "Sant och sägen från Slättdal" 1965:1 s 34-38.

Wiberg Hildur "Minnen kring en gammal julsägen" 1966:1-2 s 10-12.

Wiberg Hildur "Fröjderocken" (dikt) 1967:1-2 s 43.

Wiberg Hildur "Ljusets mantel" (dikt) 1969:1-2 s 38.

Wiberg Hildur "Skallran" (dikt) 1970:1-2 s 25.

Wiberg Hildur "Sanndröm?" (dikt) 1970:1-2 s 40.

Wiberg Hildur "Långtågen (Gammal medeltida dans, med många turer)" (dikt) 1971:1-2 s 31.

Winge Axel "Minnen från Ärtemarks socken" 1959:2 s 16-17, 24-25.

Wirén Gertrud "Adventljuset" (dikt) 1959:1 s 5.

Wirén Gertrud "Under stjärnorna" (dikt) 1959:1 s 7.

Wirén Gertrud "Där hemma ..." (dikt) 1959:2 s 24.

Wirén Gertrud "Den heliga natten" (dikt) 1961:1-2 s 15.

Wirén Gertrud "Påskens lilja" (dikt) 1962:1 s 30.

Wirén Gertrud "Nu vilar min hembygd" (dikt) 1962:2 s 1.

Wirén Gertrud "Julvisa" (dikt) 1963:1 s 1.

Wirén Gertrud "Advent" (dikt) 1964:1 s 1.

Wirén Gertrud "Hosianna Davids son" (dikt) 1966:1-2 s 23.

Wirén Gertrud "Skymning" (dikt) 1966:1-2 s 28.

Wirén Gertrud "Stjärnan i Österland" (dikt) 1967:1-2 s 7.

Wirén Gertrud "Julrosen" (dikt) 1967:1-2 s 9.

Wirén Gertrud "Anders Glader. En skicklig hantverkare från Ödskölt" 1969:1-2 s 39-40.

Wirén Gertrud "Adventsljus" (dikt) 1969:1-2 s 40.

Wirén Gertrud "Det är en ros utsprungen" (dikt) 1970:1-2 s 27.

Wirén Gertrud "Betlehemsstjärnan" (dikt) 1970:1-2 s 39.

Wirén Gertrud "Glädjebudbärarens fotsteg" (dikt) 1971:1-2 s 19.

Wirén Gertrud "Ring Nyårsklockor" (dikt) 1972:1-2 s 1.

Wirén Gertrud "Min lilla fågel" (dikt) 1972:1-2 s 36.

Wirén Gertrud "Kvällsskimmer" (dikt) 1973:1-2 s 31.

Wirén Gertrud "Skymning" (dikt) 1974:1-2 s 19.

Wirén-Knutsson Svea "Hyllning till Dal" (dikt) 1959:1 s 1.

X Y "Kafferepet - en skildring från Sundal" 1964:1 s 26-28.

X Y "Ystölet" 1964:1 s 35-37.

Zell Rudolf "Minnen från Mon" 1965:1 s 17-20.

-zell "Dalsländska bondkaroliner i norsk fångenskap" 1974:1-2 s 5-7.

Hj Å "Ett original från södra Dal" (Lasse i Gatan) 1955:1 s 40-43.

Åberg Hj "Anteckningar om en 1700-talsgård i Gunnarsnäs" 1961:1-2 s 21-23.

Ågren Johan "Skållerud" (dikt) 1953:1 s 1.

Ågren Johan "Fåfänglighet" (dikt) 1954:1 s 1.

Ågren Johan "Karlsson" (dikt) 1961:1-2 s 24.

Åhlund Henrik "Kvarnrörelsen vid stenebyfallet" 1973:1-2 s 11-15.

Årdal Ella "Barndomsbygd" (dikt) 1957:1 s 10.

Årdal Ella "Luciamorgon" (dikt) 1959:2 s 1.

Årdal Ella "Tavlan" (dikt) 1959:2 s 13.

Årdal Ella "I glad förväntan" (dikt) 1959:2 s 27.

Årdal Ella "Julbrevet" (dikt) 1961:1-2 s 6.

Årdal Ella "Från flydda tider" (Melleruds tall) 1961:1-2 s 27-28.

Årdal Ella "Dalslandssång" (dikt) 1962:1 s 7.

Årdal Ella "Min ungdoms blomsterdal" (dikt) 1962:1 s 12.

Årdal Ella "Åter jag vandrar" (dikt) 1962:1 s 17.

Årdal Ella "Valborgsmässa" (dikt) 1962:1 s 27.

Årdal Ella "Julottegång" (dikt) 1962:2 s 6.

Årdal Ella "En hembygdspoet" (dikt) 1963:1 s 17.

Årdal Ella "Vänskap" (dikt) 1964:1 s 12.

Årdal Ella "Välkomna till Dalsland" (dikt) 1964:1 s 40.

Årdal Ella "Dalslandsvår" (dikt) 1965:1 s 9.

Årdal Ella "Till hembygdens skönhet" (dikt) 1965:1 s 12.

Årdal Ella "Julminnen" (dikt) 1966:1-2 s 9.

Årdal Ella "Farväl till sommaren" (dikt) 1966:1-2 s 16.

Årdal Ella "Livets vackraste minnen" (dikt) 1966:1-2 s 21.

Årdal Ella "Dalslandsgård med förnäma traditioner" (Ransberg) 1967:1-2 s 26-27.

Årdal Ella "Min hembygds strand" (dikt) 1967:1-2 s 41.

Årdal Ella "Som stjärnans ljus" (dikt) 1969:1-2 s 23.

Årdal Ella "Dalsland" (dikt) 1969:1-2 s 39.

Årdal Ella "Hembygdslängtan" (dikt) 1970:1-2 s 17.

Årdal Ella "Sankta Lucia" (dikt) 1970:1-2 s 31.

Årdal Ella "Majkväll" (dikt) 1971:1-2 s 29.

Årdal Ella "Gamle spelman" (dikt) 1972:1-2 s 33.

Årdal Ella "Sommarkväll, Vad sommaren oss gav..., Kring tystnadens tribun..." (tre dikter) 1973:1-2 s 25.

Årdal Ella "Hembygdens sjö" (dikt) 1974:1-2 s 16.

Årdal Ella "Barndomskällan" (dikt) 1974:1-2 s 21.

Årdal Ella "Liten månskensvisa" (dikt) 1974:1-2 s 29.

Årdal Ella "Klöverängen, Vandraren" (två dikter) 1975:1-2 s 10.

Åradal Ella "Aftonpsalm i skogen .." (dikt) 1976:1-2 s 5.

Årdal Ella "Den äkta kärleken" (dikt) 1977:1-2 s 35.

Årdal Ella "Konstnären Otto Hesselbom" (dikt) 1978:1-2 s 3.

Årdal Ella "Blåklockeland" (dikt) 1978:1-2 s 42.

Årdal Ella "Vid Svanefjordens strand" (dikt) 1979:1-2 s 30.

Årdal Ella "Ljuvliga sommarminne" (dikt) 1979:1-2 s 41.

Årdal Ella "Minnen från Hagberget" 1979:1-2 s 50.

Årdal Ella "Vårminnen från Kroppefjäll" (dikt) 1980:1-2 s 25.

Årdal Ella "I adventstid .." (dikt) 1980:1-2 s 45.

Åttingsberg Emma "Silltiden. Mobron på lannekammern" 1976:1-2 s 16-17.

Åttingsberg Emma "Farmora å hennanes gobbe" 1977:1-2 s 20-24.

Åttingsberg Emma "Farmora på Löcka" 1978:1-2 s 14-17.


"Anmälan" 1950:1 (omslag).

"Amerikabrevet" 1953:2 s 22-23, 1954:1 s 28-29, 1954:2 s 21, 1955:1 s 23, 1957:2 s 14-15, 1959:1 s 37-39.

"Anteckningar om Björndalsfolket - en släkt från Dals Ed" 1962:1 s 2-4.

"Carl XV:s resa på Dalslands kanal den 18 sept år 1868" (dikt) 1968:1-2 s 41.

"Dalbor i verk och vila" 1955:1 s 16-18.

"Dalsland" (dikt) 1972:1-2 s 9.

"Dalslands släktforskarförening" 1954:2 s 40.

"Dalslandsgårdar" (recension) 1950:1 s 7.

"Dalslandshistorier" 1950:1 s 23-25, 1950:2 s 18-19, 1951:1 s 30, 1951:2 s 20-21, 1952:1-2 s 22-23, 1953:1 s 20-21, 1953:2 s 20-21, 1954:1 s 16, 18-20, 1954:2 s 20-21, 1955:1 s 24-25, 1959:1 s 19,1 1961:1-2 s 37-40, 1962:1 s 26, 1962:2 s 11, 40, 1963:1 s 39-40, 1964:1 s 39-40, 1965:1 s 40, 1966:1-2 s 20-21.

"Dalslandshumor" 1956:1-2 s 20, 1957:1 s 18-19, 1957:2 s 18-19, 1959:1 s 20-22, 1959:2 s 20-21, 1967:1-2 s 28-29, 1968:1-2 s 22-23, 1969:1-2 s 20-21, 1970:1-2 s 20-21, 1971:1-2 s 20-21, 1972:1-2 s 20-21, 1973:1-2 s 22-23.

"Dalslandslitteratur" 1965:1 s 39-40, 1977:1-2 s 15-16, 45-47.

"Den gamla sången om Kalle Rolig & Co" 1967:1-2 s 44.

"En glad kyrkvaktare i Gesäter" 1961:1-2 s 40.

"En jordtorpares villkor i Rännelanda" (kontrakt) 1957:2 s 17, 25-26.

"En kommendant på Dal under 1700-talet" (Gabriel Brink) 1962:1 s 40.

"En krigarsläkt på Dal" (Nordberg) 1952:1-2 s 33-34.

"En målares räkning 4 sept 1810" 1968:1-2 s 39.

"En originell bonde i Rölanda" 1953:2 s 27.

"En storspelman från Bäckefors" 1961:1-2 s 35-37.

"Engströmiana" 1952:1-2 s 29.

"Ett minne från Ärtemark julen 1808" 1980:1-2 s 18-19.

"Ett par polskor från Valbo" 1957:2 s 24.

"Från gulnade blad" 1959:2 s 26, 1962:1 s 35-37, 1964:1 s 32-35, 1978:1-2 s 43.

"Från nödåren i Högsäter" (ur protokoll) 1963:1 s 16-17.

"Förening för Dalslandsforskning" 1950:1 s 27.

"Första gången" 1964:1 s 37-39.

"Humor från 90-talet" 1954:2 s 23.

"Ivägsholms säteri i Ödskölts socken" 1962:1 s 18-21.

"Karlstads-Gillets damer" 1955:1 s 26.

"Krigarsläkt på Dal" (Per Nordberg) 1952:1-2 s 33-34.

"Lantmätare Huldt och hans dräng. Tidsbild ur Sundals domböcker från legostadgans dagar" 1952:1-2 s 25-26.

"Lussefirandet i Dalsland" 1952:1-2 s 29.

"Melodi" (dikt) 1968:1-2 s 44.

"Milstolpar i Edstrakten" 1950:2 s 19.

"Naturläkare och kloka gubbar på Dal. 1. Johannes Engdal" 1953:1 s 10-11.

"Ny dalslandslitteratur" 1979:1-2 s 38.

"Ny sockenmonografi från Dalsland" (Kroppefjäll) 1957:2 s 10.

"Nyttig övning" 1950:1 s 21.

"Nyutkommen Dalslandslitteratur" 1980:1-2 s 43.

"Något om gamla ordstäv och talesätt från Ödskölt" 1954:1 s 36-39.

"Några fattigvårdsinrättningar i Steneby socken under 1800-talet" 1957:2 s 15-17.

"När Carl XIV Johan höll lustläger på Ödskölts moar" 1957:2 s 13-14.

"När Snarhögsgården förvandlades till hembygdsgård" 1977:1-2 s 4.

(Orre-Bryngels liar) 1957:2 s 19.

(Osta-gille i Mustadfors) (bild) 1969:1-2 s 36.

"Ramsa om snåla gubbar i Ed" 1951:1 s 31.

"Restaurerat fornminne i Rölanda" 1950:1 s 8-9.

"Sedan sist" 1954:1 s 22-23, 1959:1 s 15.

"Spelemans offersång på Dal" (med Ture Langers anteckningar) 1959:1 s 13.

"Stenröset" 1955:1 s 14-15.

"Sång om Dalsland" (dikt) 1963:1 s 22.

"Sägner om jätten Hassle i Steneby" 1950:1 s 21.

"Vandring på Kroppefjäll" 1952:1-2 s 18-19.

"Vem känner till den gamla roliga visan från Bäckefors?" 1965:1 s 31.

"Visor om prästen Rudqvists död" 1959:2 s 22.

"Västgöta-Dals regementes muséum" 1953:1 s 22-23.

Minnesrunor

Uppställning här är den bortgångnes namn, den som skrivet minnesrunan (då detta angivits), årtal:nummer och sidnummer.

"Andersson Alfrida, Chicago" 1951:2 s 26.

"Andersson Bertil" Samuel Andersson 1954:2 10-11.

"Andersson Carl, Florida" T H 1972:1-2 s 30.

"Andersson Georg" T H 1964:1 s 26.

"Andersson John " T H 1950:2 s 22.

"Andersson K P" T H 1964:1 s 29.

"Arill David" -r 1953:1 s 19.

"Arneson Gottfrid" T H 1968:1-2 s 34.

"Aronsson Edvin" T H 1964:1 s 25-26.

"Aronsson Maria" -r 1954:2 s 23.

"Augustsson Linus" T H 1975:1-2 s 28-29.

"Bengtsson Axel" T H 1969:1-2 s 40.

"Berger Gustaf" 1970:1-2 s 28.

"Berger Petter" -r 1962:2 s 27-28.

"Bergman Johan" Joh:s Klevenmark 1951:2 s 2-3.

"Bjurström Algot" Joh:s Klevenmark 1952:1-2 s 27.

"Blid Algot" T H 1978:1-2 s 35.

"Bodell Carl" T H 1967:1-2 s 20-21.

"Bom Carl" S M 1955:1 s 17.

"Bonggren Gunnar" T H 1979:1-2 s 36.

"Bonggren John M" 1952:1-2 s 33.

"Braadland Ragna" Heimer Tage 1972:1-2 s 10-11.

"Brett Axel" C M 1955:1 s 15.

"Bromander C V" T H 1963:1 s 25-26.

"Brorson Margareta" 1974:1-2 s 37.

"Bråland Axel" Henning Tollesby 1980:1-2 s 56.

"Brännstedt Knut" T H 1976:1-2 s 19.

"Bågenholm Ture K:son" T H 1959:1 s 14.

"Bäckner Axel" Harald Johansson 1980:1-2 s 54.

"Bördh A G" Sven Axel Hallbäck 1969:1-2 s 12-13.

"Carlén Carl" T H 1961:1-2 s 17-18.

"Edestam Anders" T H 1978:1-2 s 36.

"Edqvist Otto" T H 1950:1 s 27.

"Emanuelsson Albert" T H 1979:1-2 s 34-35.

"Emanuelson Denis" T H 1964:1 s 25.

"Emers Tor" T H 1957:1 s 16.

"Eriksson Erik" T H 1962:1 s 32-33.

"Eriksson Nils" Joh:s Klevenmark 1953:2 s 15-16.

"Eriksson Vera" T H 1970:1-2 s 28.

"Finneskog Bror" T H 1976:1-2 s 18.

"Fjällden Folke" A G B 1951:2 s 18.

"Forsberg Lars" T H 1955:1 s 17.

"Forsberg Nils" T H 1978:1-2 s 34.

"Freudenthal Per (Ode Balten)" A G Bördh 1954:1 s 6-7.

"Galle Carl" T H 1973:1-2 s 30.

"de Geer Louis" S M 1955:1 s 17.

"Gustafsson Gustaf" T H 1978:1-2 s 35.

"Gustafsson G Agaton" T H 1950:2 s 22.

"Hansson Ernst" Torsten Palmring 1980:1-2 s 55.

"Heimer Tryggve" 1967:1-2 s 21.

"Henriksson Anna" T H 1976:1-2 s 18.

"Henriksson Aron" A G B 1951:2 s 17-18.

"Hessel Carl" T H 1955:1 s 17-18.

"Hesselroth Ivan" I J 1970:1-2 s 28.

"Hjalmarsson Torsten" T H 1979:1-2 s 35.

"Hjoberg Albin" -r 1962:2 s 28.

"Högman Ragnar" T H 1976:1-2 s 19.

"Jakobsson Hans" Tage Heimer 1969:1-2 s 38.

"Jakobsson Harald" Tage Heimer 1969:1-2 s 38.

"Jansson Arne" T H 1975:1-2 s 33-34.

"Jansson Hilding" T H 1979:1-2 s 36.

"Jansson Otto" T H 1959:1 s 14.

"Johansson A W" A G B 1950:1 s 2-3.

"Johansson A W" T H 1950:1 s 27.

"Johansson Birger" T H 1973:1-2 s 30.

"Johansson Erland" T H 1959:1 s 14.

"Johansson I Th" T H 1957:1 s 15.

"Johansson Petrus" T H 1967:1-2 s 43.

"Jonasson Karl" T H 1973:1-2 s 30.

"Jonsson Ebba" T H 1980:1-2 s 55.

"Jörnhage Einar" W S-d 1969:1-2 s 9.

"Karlberg Fridolf" J R Hagner 1954:1 s 15.

"Karlsson Peter" T H 1950:1 s 27.

"Langer Thure" T H 1959:1 s 40.

"Lans Staffan" T H 1968:1-2 s 34.

"Larsson Per Adolf" Torsten Palmring 1957:1 s 7.

"Larsson Åke" A A 1979:1-2 s 34.

"Leander J H" -r 1962:1 s 25.

"Lindskog Gunnar" T H 1972:1-2 s 30.

"Lindstrand Anna" A G B 1951:2 s 17.

"Lingner Lars" T H 1980:1-2 s 54-55.

"Ljungdahl John" T H 1979:1-2 s 36.

"Lund Anders Gottfrid" T H 1975:1-2 s 29-30.

"Lundgren Axel Werner" Carl Bodell 1965:1 s 25-26.

"Lundgren Gustaf M" T H 1954:1 s 25.

"Lundgren Harald" 1950:1 s 29.

"Löfgren Ivan" Tage Heimer 1972:1-2 s 2-3.

"Löfgren Ivan" Vännerna Irma, Carl-Otto 1972:1-2 s 3.

"Magnusson Ludvig" T H 1964:1 s 25.

"Magnusson Ragnar" T H 1971:1-2 s 28.

"Markendahl Ivan" T H 1967:1-2 s 20.

"Myrén F O" T H 1955:1 s 17.

"Nettelblad Åke" A J 1971:1-2 s 28.

"Nilsson Bengt" S M 1955:1 s 17.

"Ollén C-E" T H 1974:1-2 s 37.

"Olsson Axel R" A G B 1951:2 s 13-14.

"Olsson Ernst G" T H 1971:1-2 s 28-29.

"Olsson Victor" T H 1967:1-2 s 21.

"Olsson Viktor" Tage Heimer 1971:1-2 s 16-17.

"Paulsson Anders" Carl Bodell 1966:1-2 s 13-14.

"Persson Einar" T H 1955:1 s 18.

"Rosell Carl-Otto" T H 1975:1-2 s 30-31.

"Rosell Sigrid" I L 1962:2 s 16.

"Sandegärd Ad" T H 1970:1-2 s 29.

"Schyman Iwan" T H 1975:1-2 s 13.

"Simonsson Sixten" Tage Heimer 1980:1-2 s 34.

"Skog-Waldenström Vilma" Arne Alexandersson 1976:1-2 s 12-15.

"Skoglund Valdemar" T H 1975:1-2 s 32.

"von Sneidern Axel" T H 1950:1 s 27.

"Ström Emil" -r 1962:2 s 30.

"Svensson Nils Ivan" T H 1967:1-2 s 21.

"Tell A" T H 1955:1 s 18.

"Tengeland Folke" T H 1980:1-2 s 26.

"Thorson Josef" T H 1950:1 s 27.

"Thyberg Anders" T H 1980:1-2 s 55-56.

"Torwaldsson Åke" T H 1979:1-2 s 34.

"Torstenson N W" I J 1957:2 s 29.

"Ullström Bror" T H 1972:1-2 s 30.

"Wærn-Bugge Elisabeth" T H 1951:1 s 21.

"Wallin Harald" T H 1978:1-2 s 34.

"Widén Anton" T H 1953:1 s 13.

"Wijk Sven" T H 1966:1-2 s 12-13.

"Wirén Gertrud" T H 1973:1-2 s 30-31.

"Wärme Carl Herman" T H 1978:1-2 s 35.

"Zell Rudolf" T H 1969:1-2 s 37.

"Åberg Hjalmar" T H 1974:1-2 s 37.

"Åhlund Henrik" T H 1976:1-2 s 18.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Inlagt 1997-08-05,