Bakgrund

Bakgrund till registerframtagning.

Släktforskning baserar sig i stort utsträckning på studier av kyrkböcker, i första hand födelse-, vigsel- och dödböcker samt husförhörs- och flyttningslängder. Sådana böcker finns här i landet i allmänhet från 1700-talet, i en del fall redan från 1600-talet. I äldre tid är de ofta svårlästa; de är skrivna med för nutidsmänniskan svårläst stil, som ibland även är otydlig pga bläckplumpar eller genomslag från skriften på papperets baksida eller inslag från raden ovan eller nedan. Skriften kan också vara så försvagad att knappast något syns. Det finns därför all anledning att underlätta arbetet för släktforskaren genom att göra register till kyrkböckerna. Själv kunde jag konstatera behovet av ordentliga register under min släktforskning på 1970-talet. Jag började göra register för hand i slutet av 1970-talet, men fann snart att detta var för arbetsamt. När datorn med ABC80 blev gripbar för den enskilde var det ganska klart att här låg lösningen. Detta ledde fram till en intensiv verksamhet under mitten och senare delen av 1980-talet med framtagning av register till vigsellängder för över 100 församlingar för tiden från den första vigseln i församlingen fram till vigslarna 1860. Dessa gavs ut i bokform, en bok för varje församling. Totalt registrerades över 125.000 vigselnotiser. År 1991 gjorde jag en redovisning av då framtagna register i ett häfte, vari jag tog med något om bakgrunden för denna satsning. Registren finns på landsarkiv och bibliotek. Landsarkivet i Göteborg har alla för sitt område liksom stadsbiblioteket i Åmål. Från det senare kan register till vigsellängderna för alla landskapets församlingar erhållas på fjärrlån.

Exempel på originalskrift i kyrkbok från 1754 - med tydlig skrift - visas i bild (födelsenotiser (C:2) från Tydje församling i Dalsland).

Ändrat 1995-12-28,