Släkt och Hävd - Register.

Register över artiklar i Släkt och Hävd 1950-2001.

Redovisningen är framtagen med början i april 1996 av Per-Olov Bergman, Sturefors © för publicering på min hemsida. . Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED).

Genomgångna årgångar: 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

Uppställningen är författare - titel - år - sidnummer. Artiklar/notiser som saknar författare har lagts efteråt. Minnesrunor ligger allra sist och har särskild uppställning.


Abramsson Ingeborg "Smålandssläkten Gusa-Guse under medeltiden." 1976 s 1-46.

Almquist Jan Eric "Ätten Båt av Billa (1473-1647). Släkt och gårdshistoriska undersökningar." 1953 s 189-202.

Almquist Jan Eric "Problemet Nils Krumme. En släkthistorisk utredning." 1954 s 1-19.

Almquist Jan Eric "Den muntliga traditionen och adliga ätten Gylta (1390-1646). En källkritisk undersökning." 1955 s 185-201.

Almquist Jan Eric "Den utan bevarade sköldebrev å riddarhuset introducerade svenska adelns ursprung." 1956 s 1-20.

Almquist Jan Eric "De introducerade ätterna Drakes gemensamma ursprung." 1957 s 149-171.

Almquist Jan Eric "Fru Margareta Acrelias (död 1732) fädernehärstamning." 1957 s 267-269.

Almquist Jan Eric "Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. En släkttavla från Västergötland, författad 1759. Här rättad och i modern form framlagd." 1958 s 1-23.

Almquist Jan Eric "Häradshövdingen Arvid Jönssons [sparre över stjärna] avkomlingar till fjärde och femte led." 1959 s 163-182.

Almquist Jan Eric "Släkten Wegelin (från Riga) utslocknad i Sverige 1918." 1959 s 231-241.

Almquist Jan Eric "Ätten Schack av Skylvalla 1372-1617. Senaste släktredogörelse häröver, tryckt 1895, här kommenterad, rättad och i ny upplaga framlagd." 1960 s 1-27.

Almquist Jan Eric "Västergötlands säterier år 1622 jämte deras innehavare." 1961 s 209-228.

Almquist Jan Eric "Dalslands säterier år 1622 jämte deras innehavare." 1961 s 294-296.

Almquist Jan Eric "Ätten Lilliehöök under sen medeltid och äldre vasatid. En källkritisk undersökning." 1962 s 1-38.

Almquist Jan Eric "1582 års adelsregister." 1962 s 145-155.

Almquist Jan Eric "Ätten Somme (1409-1650)." 1963 s 201-235, 297.

Almquist Jan Eric "Den friherrliga ätten Rålambs ursprung." 1964 s 1-17.

Almquist Jan Eric "Blev prokuratorn Jöran Persson någonsin adlad?" 1964 s 85-94.

Almquist Jan Eric "Adliga ätten Måneskölds (af Seglinge) ursprung och äldsta historia." 1965 s 269-298.

Almquist Jan Eric "Den äldsta kända släkttavlan över adliga ätten Krabbe (nr 46). Utarbetad under 1740-talet av genealogen Johan Otto Åkerstein. Nu utgiven och kommenerad." 1966 s 1-43.

Almquist Jan Eric "Om adliga ätten Kart i Schlegels och Klingspors ättartavleverk för ointroducerad adel." 1966 s 109-124.

Almquist Jan Eric "Ätterna Stråles (af Sjöared) och [Gyllen -] Grips gemensamma härstamning samt tvisterna härom på riddarhuset under 1600-talets förra hälft." 1967 s 173-187.

Almquist Jan Eric "Ett och annat om den svenska adeln i äldre tid." 1967 s 289-300.

Almquist Jan Eric "Jonas Bång en svensk släktforskare från 1700-talets mitt." 1968 s 1-25.

Almquist Jan Eric "Ätten Stjärnbjälke (från Småland)." 1968 s 73-84.

Almquist Jan Eric "Ett adelsregister för Småland från 1622." 1968 s 121-128.

Almquist Jan Eric "Ätten Hiertas ursprung. Ett debattinlägg." 1969 s 171-182.

Almquist Jan Eric "Ätten Buth (från Västergötland)." 1969 s 231-241.

Almquist Jan Eric "Min antavla." 1970 s 1-23.

Almquist Jan Eric "Vem var fru Anna på Hinseberg (1576-1610)? Bidrag till Vångaättens och ätten Lilliehööks (av Istrum) historia." 1971 s 203-215.

Almquist Jan Eric "Ätten Bölja från Uppland." 1971 s 319-337.

Almquist Jan Eric "Något om de Jägerhornska släkttavlornas tillkomst." 1971 s 435-444.

Almquist Jan Eric "Den jordbesittande adeln i Västmanland år 1562 sammanställt av Joh. Ax. Almquist (död 1950)." 1972 s 1-24.

Almquist Jan Eric "Om s k Bölja-ätter i Småland." 1972 s 73-88.

Almquist Jan Eric "Den jordbesittande adeln i Värmland och Dalsland 1562-63 sammanställt av Joh. Ax. Almquist (död 1950)." 1973 s 159-174.

Almquist Jan Eric "Vem var fru Estrid till Broxvik och senare till Råda (död 1597)? Med ett bidrag till hennes antavla i tredje led." 1974 s 117-128.

Almquist Jan Eric "Den jordbesittande adeln i Närke och Bergslagen 1576-77. Sammanställt af Joh. Ax. Almquist (död 1950)." 1975 s 255-275.

Almqvist Sven "Smålandssläktens Almqvists ursprung". 1954 s 89-107.

Almqvist Sven "Svercherus Christierni (Forsselius) Braheskolans på Visingsö förste rektor." 1967 s 188-198.

Almqvist Sven "Laurentius Nicolai Wietius. En identifierad Åbostudent och hans fränder." 1969 s 283-285.

Almqvist Sven "Tilas eller Tilas?" En omstridd uttalsfråga." 1970 s 40-42.

Almqvist Sven "Rålin. En småländsk gästgivarsläkt med prästerligt ursprung." 1973 s 175-178.

Almqvist Sven "Häradshövdingen och borgmästaren i Kajana Nils Petrellius (död 1680)." 1974 s 1-5.

Almqvist Sven "Från familjebibel till dombok. En födelseuppgifts väg till dagsljuset." 1978 s 1-2.

Almqvist Sven "Djäknar och gymnasister på Visingsö." 1984 s 73-93.

Andersson Ingvar "Anförande vid öppnandet av utställningen Sörmländsk heraldik på Nyköpingshus den 20 februari 1955." 1955 s 201-203.

Andersson Per "Systema Genealogiæ." 1986 s 91-98.

Andersson Per "Släkt och släktnamn." 1986 s 139-143.

Andersson Per "Angelägna ändringar i namnlagen." 1988 s 131-135.

Andersson Per "En svensk släktkalender i tiden - ett nationellt intresse." 1990 s 65-74.

Anonymus 215 "Ny namnlag?" 1973 s 322-325.

Anrep-Bjurling Jan "Ätten Anreps westfaliska bakgrund." 1999 s 225-246.

Appelgren Erik "Om namnet Baselier." 1970 s 43-45.

Arp Anna "Några bilder ur Laurentius Erici Forssius' levnad." 1975 s 331-332.

Asplund Lars "Några uppgifter om grosshandlaren och direktören Carl Gottfried Küsels mödernesläkt (Schwartz)". 1950 s 108-111.

Asplund Lars "Min mors antavla." 1951 s 224-239.

Atmer Gunnar "Den svenska släkten Richerts härstamning." 1984 s 94-96.

Atmer Gunnar "Angående möjligheterna att släktforska i Öst-Tyskland." 1984 s 143-144.

Backman Christina "Lenins svenska anor." 1995 s 253-273.

Backström Åke "von Cederwald." 1974 s 201-208.

Backström Åke "von Cräutlein - den svenska adliga ointroducerade ätten." 1995 s 397-409.

Barck-Berken Åke "Personuppgifter i gamla Ostindiska Compagniets papper." 1962 s 123-124.

Barck-Berken Åke "Ett bidrag till ätten Fahnehielms genealogi." 1963 s 251-252.

Basilier-Löfgren Sara "Släkten Basiliers svenska gren till omkring 1660." 1969 s 183-198.

Beckman Jan "Rambo-ättlingar från New Sweden, vår svenska koloni 1638-1655. 1989 s 75-98.

Beerståhl Nils Fredrik "Orientalisten Björnståhls fädernehärstamning." 1962 s 113-122.

Beerståhl Nils Fredrik "Kyrkoherden Johan Tidzelii härkomst." 1963 s 288-289.

Beerståhl Nils Fredrik "Kristina Halvardsdotter En västgötsk "stormor" och släktkretsen kring henne", 1981 s 227-248.

Beerståhl Nils Fredrik "Kristina Halvardsdotter och Västervångasläkten." 1982 s 101-103.

Beerståhl Nils Fredrik "Gården Väbjörntorp och Väbjörntorpsläktens äldre led." 1985 s 359-374.

Beerståhl Nils Fredrik "Ett bidrag till adliga ätten Gyllenax' genealogi." 1989 s 155-159.

Beerståhl Nils Fredrik "Amiralen Söfrin Jönsson och släktkretsen kring honom." 1990 s 1-15.

Beerståhl Nils Fredrik "Några problem rörande adliga ättens Stråle af Sjöared äldre generationer." 1990 s 129-146.

Berg Erik "Skanörs borgmästare under den första svenska tiden." 1982 s 104-108.

Berg Lars O "Släkt och hävd vid officerstillsättningar. Några notiser och reflexioner om ett karolinskt regemente som släktföretag." 1971 s 216-224.

Berg Lars O "Otto Waldes katalog över enskilda arkiv. En kort presentation." 1971 s 398-399.

Berg Lars O och Wikström Lars "Stockholms stadsarkivs registerbestånd." 1971 s 400-411.

Berg Lars Otto "Kyrkoböcker på filmkort." 1985 s 301-303.

Berg von Linde Sonja "GF och det nya namnförslaget." 1980 s 1-8.

Berg von Linde Sonja "Den nya namnlagen - på ont och gott." 1983 s 433-439.

Berg von Linde Sonja "Ur GF:s samlingar. Släktarkivet/Hängmappsarkivet." 1989 s 183-286.

Berggren Ulf "Min väg till Karl den Store." 1984 s 145-146.

Berglund Torsten "Vallonanor vid Hammarby bruk i Gästrikland - en anknytning till släkten Pousar" 2001 s 50-59

Berglöf Erik H "Hanewad-släkten från Peder Birgersson". 1952 s 5-33.

Berglöf Erik H "Norrtäljes argaste borgmästare och hans måg." 1953 s 214-221.

Berglöf Erik H "Om C B Wadströms mödernesläkt (Blomberg) och närmaste anförvanter." 1956 s 63-75.

Bergman Mats "Släktanteckningar." 1990 s 218-219.

Bergman Per-Olov "Östgötsk släktforskning." 1979 s 293-296.

Bergman Per-Olov "Kursledarkurs i Molkom." 1980 s 78-80.

Bergman Per-Olov "Läs mikrofilmen hemma." 1980 s 113-115.

Bergman Per-Olov "Föreningen för datorhjälp i släktforskningen." 1982 s 66-67.

Bergstrand Carl-Martin "Släktforskning i domböcker." 1976 s 80-85.

Bexell Oloph "Gösta Thimons tryckta skrifter rörande genealogi, person- och kulturhistoria 1947-1996." 2000 s 116-120.

Björkholm Georg "Hans Gran - en karolinsk ryttare." 1983 s 291-295.

Björkman Liss-Eric "Lagläsaren Håkan Humble och hans anhöriga." 1962 s 109-112.

Björkman Liss-Eric "Kring en småländsk 1600-talspräst". 1968 s 85-91.

Björkman Liss Eric "Några Smålandsprästers släktband." 1985 s 375-379.

Björkman Liss-Eric "Två Ölandsprästers härstamning." 1986 s 1-2.

Björkman Liss-Eric "Oegentligheter i dödlängder." 1994 s 129-132.

Björninger Börje "Ett syneprotokoll som källa i släktforskningen." 1981 s 385-390.

Blomberg Lars "Kan datorn hjälpa oss släktforskare?" 1980 s 9-11.

Blomstedt Yrjö "Släktforskning i Finland." 1973 s 252-261.

Bodman Erik "Magistratstraditioner i Malmö." 1961 s 259-266.

Bodman Erik "Några exempel på släktnamn som förnamn." 1962 s 182-183.

Bogle Bertil "Ur GF:s samlingar Släktarkivet/släktutredningarna." 1990 s 232-249.

Boll Ragnar "Genealogiska Föreningen - 50 år. Jubileumsåret som blev Släktforskningens år". 1984 s 1-9.

von Born Eric "Artur Hazelius' förfäder." 1969 s 273-282.

Bramsjö Henrik "Åldringsmisshandel eller kamp om husbondeväldet - ett rättsfall från Malung i början av 1700-talet." 1995 s 410-414.

Bramsjö Henrik "Nygårdssläkten i Böle, Malung." 1996 s 79-83.

Bratt Martin "Släkten Die von Bratts van Suid-Afrika." 1995 s 415-423.

Bredefelt Rita "Ekonomi och identitet: Förändring och stabilitet i judisk yrkesverksamhet och självbild. Från gårdfarihandel till akademiska yrken för judarna i Norden" 2001 s 3-12

Breitholz Anders "Den felande länken. Om adliga ätten Breitholz härstamning från den hanseatiska patriciersläkten Bretholt i Reval." 1986 s 163-169.

Bremberg Nils "Falska födelsedata." 1975 s 276-277.

Brenner S Otto "Släkten Thams äldsta generationer." 1950 s 112-113.

Brenner S Otto "Svenskättlingar i Berlin och Angermünde." 1958 s 29-30.

Brenner S Otto "Ingeborg Eriksdotter, hertiginna av Sachsen." 1961 s 307-311.

Brenner S Otto "Svenska borgare i Kiel." 1962 s 180-181.

Brenner S Otto "Fynd i vigselboken för domkyrkan i Ratzeburg." 1963 s 250.

Brenner S Otto "Nordiska Emigrationsarkiv." 1963 s 255-257.

Brenner S Otto "Genealogiska fynd i Tyska kyrkoböcker." 1963 s 289-290.

Brenner S Otto "Släkten Wulff från Torekov". 1968 s 98-101.

Brenner S Otto "Svenska fynd i utländska källor." 1971 s 412-415.

Brodin Nils-Eric "Utahs Genealogiska Förening. En Introduktion." 1979 s 193-196.

Broome Bertil "Kalendrar över borgerliga släkter i Sverige." 1973 s 281-284.

Brown Percy "Utredning angående Jönköpings-släkten Lindquists härstamning." 1963 s 242-246.

Brömster Daniel och Lundkvist Tyko "Pål Pålsson i Agnäs - en 111-åring med förhinder." 1988 s 65-73.

Burgman Torsten "Bodde J J Ancharströms änka i Björna, Ångermanland?" 1993 s 253-254.

Burgman Torsten "Släkten Burgman från Umeå." 1994 s 133-136.

Byman Alf "Släkten Gnospelius" 1979 s 197-205.

Börrisson Nils "En gammal släkt i Västergötland." 1975 s 278-286.

Carlsson Carl Henrik "Adelsohn & Co metronymika bland judiska släktnamn" 2001 s 303-304

Carlsson Sten "Genealogi och socialhistoria." 1968 s 129-136.

Carlsson Sten "Snorre Sturlason som genealog." 1973 s 271-280.

Carlsson Sten "Paul Wilstadius." 1979 s 264-265.

Carpelan Axel W "Två bördsproblem inom adliga ätten Carpelan." 1986 s 3-5.

Carstensen Finne Henrik "En skandinavisk odyssé" 1999 s 247-253.

Claesson Peder "Ljuskronan i Våthults kyrka." 1991 s 321.

Claesson Peder "Inga Sibilla Roos (Rosenschiöld) - en falsk adelsdam?" 1992 s 1-2.

Clemensson Per "Registerarbeten i Göteborgs landsarkiv 1951-1976." 1977 s 339-359.

Clemensson Per "Forskare och forskning vid landsarkivet i Göteborg." 1982 s 1-10.

Collmar Magnus "Jöran Perssons föräldrar." 1953 s 203-213.

Collmar Magnus "Till frågan om Petrus Schmaltzius." 1955 s 204-205.

Collmar Magnus "En kyrkoherdelängd från Skara stift 1544." 1956 s 28-34.

Collmar Magnus "Jacobus Johannis och Andreas Hare." 1956 s 131-134.

Collmar Magnus "Bullret på Broby." 1959 s 298-303.

Collmar Magnus "Petrus Jonæ Fredenhielms härstamning och släkt". 1970 s 24-31.

Collmar Magnus "Anteckningar till Skeggesta-släktens historia." 1972 s 131-135.

Collmar Magnus "Praetorius-Bratt. Ett diskussionsinlägg." 1974 s 209-210.

Dackman Håkan "Sinclairs i Sverige." 1978 s 3-33.

Dahl Olga f Ström "Uddevalla-släkten Bäck under 16- och 1700 talen." 1967 s 311-328.

Dahl Olga "Släktkretsen kring hustru Elseby på Instön." 1976 s 86-95.

Dahl Olga "Amija och Tham. Två Göteborgsfamiljer och deras relationer" 2001 s 197-213

Danell Christina "Demografiska databasen." 1983 s 357-364.

Dufberg Alan "Vilka var S A Andrees farföräldrar?" 1986 s 175-184.

Dufberg Alan och Wallerstedt Sven "Handelsmannen Jacob Paulin i Mariestad och hans familj." 1996 s 94-100.

Edestam Anders "Ett bidrag till Johan Olof Wallins antavla." 1954 s 159-162.

Ekman Ernst L "Om släkten Sölchers härstamning på mödernet." 1955 s 219-221.

Ekman Martin "Släktnamnet Ekman och en ö i Vänern." 1994 s 65-68.

Engelschiön Otto "Norsk slektshistorisk forskning idag." 1973 s 262-270.

Engström Tage "Redogörelse får en gren av släkten Dijk, Dyk." 1990 s 75-79.

Ericson Lars "Skråarkivalier som genealogiska källor." 1982 s 109-114.

Ericson Lars "Emigrationen från Stockholm vinter 1598-1599. Kring några tidiga politiska flyktingar." 1983 s 440-448.

Ericson Lars "Två stockholmsborgares privatarkiv från början av 1600-talet." 1986 s 6-12.

Ericson Lars "När Erik den helige förvandlades från ett personhistoriskt till ett legendhistoriskt problem. En historievetenskaplig debatt kring sekelskiftet 1900" 2001 s 107-125

Ericson Torleif "Vem var Bielkeättens stamfar?" 1998 s 75-85.

Ericsson Georg "En antavla i Norra Dalarna." 1982 s 189-198.

Estlander Robert "Släkten Petrellius-Petrelius." 1975 s 287-293.

von Euler Sten "Släkten Aspelund från Tofta." 1956 s 76-81.

von Euler Sten "Till släkten Ramströms genealogi." 1963 s 285-286.

von Euler Sten "Beata Helena de Charliere och hennes barn." 1964 s 252-255.

von Euler-Chelpin Sten "Stadssyndikus i Helsingfors Hemming Gadds släktförhållanden." 1969 s 199-203.

von Euler-Chelpin Sten "Släkten Bremer (Hans Bremers släkt). 1970 s 106-114.

von Euler-Chelpin Sten "Karolinen Jacob Roans släkt" 1979 s 297-303.

E C S "Uttalet av namnet Tilas." 1969 s 209-210.

Falkman Thyra "Släkten Falkman från Eksjö, med släktgren Modensvärd." 1964 s 211-245.

Ferling Rune "Brev från en Uppsalastudent" 2001 s 254-266

Finne Henrik C "Exit väpneren Ärland Järlsson." 1989 s 160-161.

Fogelvik Stefan och Sperlings Sven "Stockholms historiska databas - en presentation." 1982 s 199-211.

Frenning Helmer "Anna och Magnus Frennings sydskånska anor deras farfars fars och morfars fars anor." 1972 s 25-65 och 95-130.

Furtenbach Börje "Genealogiska föreningen 25 år. Framtidsplaner." 1958 s 144-146.

Furtenbach Börje "Genealogiska Föreningen 40 år. Återblick och framtidsperspektiv." 1973 s 237-247.

Furtenbach Börje "Genealogiska data i militära biografier." 1974 s 211-213.

Furtenbach Börje "Släktnamn och släktbok - ett genmäle." 1975 s 302-303.

Fåhræus Gösta "Några gotlandssläkter från Stora Gåsemora, Fårö." 1988 s 136-144.

Gidlöf Leif "Släktforskning i Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkiv för Värmland." 1978 s 129-135.

Gillingstam Hans "Min antavla." 1950 s 21-32.

Gillingstam Hans "Riksrådet Axel Anderssons (Lillie af Ökna) hustrus härstamning." 1950 s 58-61.

Gillingstam Hans "Rasmus Ludvigssons och hans hustrurs släktförbindelser". 1950 s 81-97.

Gillingstam Hans "De svenska släktböckerna före Rasmus Ludvigsson." 1951 s 208-223.

Gillingstam Hans "Den medeltida frälseätten Bagge från Möre. Påpekanden i anledning av en recension." 1951 s 281-283.

Gillingstam Hans "Voro Nils och Ulf Abjörnssöner (Sparre av Tofta) icke helbröder?" 1953 s 225-227.

Gillingstam Hans "Ha några av medeltidsätterna med en sparre i vapnet gemensamt ursprung?" 1953 s 272-277.

Gillingstam Hans "Ätten Hökeflychts stammoder och vapen." 1961 s 236-237.

Gillingstam Hans "Rasmus Ludvigssons systers ättlingar." 1961 s 297-302.

Gillingstam Hans "Arvid Drakes äktenskap." 1961 s 303-306.

Gillingstam Hans "Ätten Hiertas ursprung och den halländska ätten Krabbe. Studier rörande gränsadelns internordiska släktförbindelser under 1500- och 1600-talen." 1964 s 197-210.

Gillingstam Hans "Ett genealogiskt problem i heraldisk och handskriftlig belysning. II Jöran Larssons (Sparre af Rossvik) hustru Kerstin Persdotters ursprung enligt genealogier och gårdshistorisk analys." 1966 s 46-49.

Gillingstam Hans "Gustav I:s svärmors mor som genealog." 1967 s 233-238.

Gillingstam Hans "Byn Vad i Söderbärke. Studier kring gårdsarkivalier och en hembygdsforskares efterlämnade anteckningar." 1971 s 225-242.

Gillingstam Hans "Släktnamnet - en felkälla för släktkänslan. Genealogisk fiktion kontra praktisk verklighet." 1974 s 6-8.

Gillingstam Hans "Släktnamn och släktbok." 1974 s 214-215.

Gillingstam Hans "Abraham Carlbergs härstamning." 1975 s 294-296.

Gillingstam Hans "Släktnamnet än en gång." 1975 s 375-376.

Gillingstam Hans "Släktartiklarna i Svenskt Biografiskt Lexikon." 1976 s 47-52.

Gillingstam Hans "Hovrättskommissarien Johan Grönvalls ursprung." 1977 s 221-222.

Gillingstam Hans "De äldsta innehavarna av Hede i Lerum. Några identifieringsproblem." 1981 s 391-394.

Gillingstam Hans "Fastighetsböckernas betydelse för släktforskningen." 1982 s 11-12.

Gillingstam Hans "Ur Ekebyholms förhistoria. Ett exempel på anakronistiska personuppgifter i jordeböcker." 1983 s 449-450.

Gillingstam Hans "Återblick på den svenska släktforskningens historia." 1987 s 387-407.

Gillingstam Hans "Arvid Drakes och Jöran Jönssons (Svan) hustru Brita Persdotters ursprung." 1991 s 257.

Gillingstam Hans "Möjligheterna att dra genealogiska slutsatser av skelett material." 1992 s 3-5.

Gillingstam Hans "En illegitim gren av den skånsk-norrländska släkten Svenonius." 2000 s 65-68.

Gillingstam Hans "Agda Persdotter, hennes släkt och Erik XIV:s dotter Lucretia. En källkritisk studie" 2001 s 156-160

Gjötterberg Tore "Brems - en dansk-svensk medeltidssläkt?" 1982 s 115-117.

Grip Ragnar "En konstförvant med skådespelaranor och släktskap med högadeln." 1975 s 333-334.

Hagberg Nils-Olof "Anteckningar av brukspatron Olof Hagberg (1768-1835) i hans bibel." 1951 s 186-188.

Hagelin Björn "Björks utmark - några anteckningar om personer, liv och lägenheter." 1977 s 223-229.

Hagelin Björn "Johan Hagelin 1778-1852: från skräddare till fattighjon." 1980 s 116-126.

Hagerman Yngve "Om Törne, von Törne, Törnflycht m fl. Några förfäder och deras anförvanter." 1991 s 385-390.

Hahr G "Släktforskning i USA." 1952 s 33-35.

Hahr Gösta "Den svenska släkten von Wahrendorffs härkomst - ett genealogiskt falsarium." 1960 s 28-36.

Haij Cuft "Stockholms rådhus och råd. Kompletterande uppgifter." 1975 s 335-337.

Haij Curt "Ett system för anbeteckningar." 1977 s 230-232.

Haij Curt "Churfursten av Sachsen, ett gammalt hus vid Gråmunkegränd." 1979 s 304-315.

Hane Helge "Genealogi - vem forskar vad? Om de fyra species eller arterna." 1983 s 365-370.

Hasselberg Bertil "Om anförluster." 1955 s 206-218.

Hauffman Curt "Namn - hjälpmedel och stjälpmedel." 1992 s 6-11.

Hauffman Curt "På villovägar till den rätte?" 2000 s 78-82.

Hauffman Curt "Hattmakaren Elias Hoffman och hans hustru Christina Udd" 2001 s 214-231

Heldt Arne "Släkten Appeltofft" 1982 s 258-259.

Hellerström B Erik "Antavla för syskonen Hellerström från Marielund." 1954 s 26-71.

Hellerström Erik "Strindbergs mödernehärstamning. En komplettering." 1956 s 105-110.

Hellerström Erik "Frödings härstamning." 1957 s 179-216.

Hellerström Erik "Bidrag till släkten de Wahls genealogi." 1958 s 57-75.

Hellerström Erik "Döbelns mödernefränder." 1958 s 109-127.

Hellerström Erik "Albert Liljas blekingearkiv i Blekinge läns museum." 1958 s 147-149.

Hellerström Erik "Släkten Höckert från Westfalen jämte Höckert-släkter i Norden." 1959 s 242-268.

Hellerström Erik "Släkten Höckert från Westfalen. En komplettering." 1959 s 303.

Hellerström Erik "Släkten Mörck-Mörcke." 1960 s 69-87.

Hellerström Erik "Bidrag till släkten Silentz' genealogi." 1961 s 229-235.

Hellerström Erik "Bergsmanssläkten Karth." 1962 s 39-53.

Hellerström Erik "Några anteckningar om Bellmans förfäder i Norrbärke." 1962 s 54-55.

Hellerström Erik "Anteckningar om släkten Wallroth, Selma Lagerlöfs mödernesläkt." 1962 s 166-173.

Hellerström Erik "Selma Lagerlöfs antavla i 4:de led. 1963 s 236-241.

Hellerström Erik "Tre konstnärers antavlor (Ivan Agueli - Gustaf Hellström - Emil Sjögren) 1964 s 18-34.

Hellerström Erik "Strindbergs antavla i 4:de led." 1967 s 239-241.

Hellerström Erik "Axel Mollstadius forskningar om släkterna Beeth och Junbeck." 1970 s 92-105.

Hellerström Erik "Kring min släkts ursprung." 1974 s 9-30.

Hellerström Erik "Anders de Wahls mödernehärstamning." 1975 s 297-298.

Hellerström Erik "En genealogs dagbok." 1977 s 379-388.

Hellström Gunnar "Kyronius. En hos Örnberg, Svenska Ättartal, ej upptagen gren av släkten." 1968 s 96-97.

Helmfrid Björn "Släkten von Stockenströms härkomst." 1974 s 129-132.

Hermfelt Dag M "Släkten Elfmans ursprung." 1998 s 139-159.

Hermfelt Dag M "Ätten Galle i Sverige" 2000 s 41-51.

Hertzman Niklas "Skall jag gå på elden, så skall du gå med... Om min anmoder, den häxdömda Johanne Pedersdatter och hennes familj i början av 1600-talet i Stavanger, Norge, samt något om hennes barnbarn" 1997 s 183-210.

Hesselfors Gunnar "Var Erik von der Linde holländare?" 1977 s 360-371.

Hildebrand Rolf "Ärkebiskopinnan Ragnhild Håkansdotters börd. En Fordell-diskussion." 1971 s 385-393.

Hildebrand Rolf "Den s k guldsmedssläkten Busse. En genealogisk studie i 1500-talets Stockholm." 1975 s 338-352.

Hildebrand Rolf "Beträffande stockholmsborgmästaren nr 102 Mats Perssons familjeförbindelser." 1977 s 233-236.

Hildebrand Rolf "Kring stockholmsborgmästaren nr 102 Mats Perssons härkomst." 1978 s 136-143.

Hillborg P O och Sundström Julius "Morbus Gaucher i Sverige. Utbredning och arvsförhållanden." 1983 s 451-466.

Hollberg-Wikmark Astrid "Major Johan Tranæus och hans släkt. Stormaktstida fränder till Erik Gustaf Geijer." 1971 s 339-374.

Hollberg-Wikmark Astrid "Historien om en släktforskning. Släkten Nissvandt" 1979 s 230-241.

Hollberg-Wikmark Astrid "Christina Dimberg än en gång - och vem var Maja Dimberg?" 1982 s 166-167.

Hollberg-Wikmark Astrid "Spekulationer och fakta om ett släktnamn." 1983 s 395-397.

Holmer Carl-Fredrik "Journaler över utrikesresenärer i genealogins tjänst." 1985 s 380-382.

Huss Arvid "Tilas - en namnförbistring." 1968 s 45-46.

Hylander Ivar "Nya rön om släkten Mattons äldre historia." 1982 s 118-120.

Hård Karl "Fyrtioårsstrecket i Genealogiska Föreningens historia." 1974 s 95-97.

Hård Karl "Genealogiska Förenings namnundersökning 1975." 1975 s 353-356.

Hård af Segerstad Erik "Till ätten Silfverstolpes äldsta genealogi." 1950 s 113-115.

Hård af Segerstad E. "Till släkten Brantings genealogi." 1955 s 240-241.

Hård af Segerstad Erik "Om smålandssläkten Wiboms ursprung." 1958 s 132.

Hård af Segerstad Erik "Om släkten Ollmans ursprung." 1959 s 269.

Hård af Segerstad E "Om smålandssläkten Collianders ursprung." 1960 s 39-40.

Hård af Segerstad E "Pjätterydssläkten Colliander." 1960 s 190.

Hård af Segerstad Erik "Hur jag fann mina värmländska förfäder." 1963 s 287-288.

Hård af Segerstad Nils "En släktforskares bikt." 1977 s 237-238.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Biur (Bjur) från Bjuråker." 1977 s 239-245.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Kok med släktgrenar från Söderhamn." 1978 s 34-44.

Hård af Segerstad Nils "Något om adliga officerares utomäktenskapliga barn." 1981 s 261-263.

Hård af Segerstad Nils "Historiska anor." 1981 s 352.

Hård af Segerstad Nils "Om gäldstugan på söder i Stockholm." 1981 s 395-400.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Feron från Frankrike" 1982 s 212-216.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Bjur från Söderhamn" 1983 s 467-471.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Wallström från Hudiksvall." 1986 s 21-26.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Åkerman från Småland." 1986 s 170-174.

Hård af Segerstad Nils "Uppfinnarsläkten Ljungströms ursprung." 1990 s 16.

Hård af Segerstad Nils "Familjen Slötman - en västgötsk högreståndssläkt på 1600-talet." 1990 s 80-85.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Moberg från Granhult." 1991 s 322-327.

Hård af Segerstad Nils "Den småländska militärsläkten Rode (Rodhe, Rodee)." 1994 s 69-78.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Kram från Söderhamn". 1996 s 1-6.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Winbom (Winbo) från Västergötland." 2000 s 143-161.

Isheden Björn "En rannsakning år 1686 i Persbo, Grangärde." 1984 s 10-17.

Ivarsson Martin "Isaac Leman och hans släkt". 1951 s 269-280.

Ivarsson Martin "Martin Ivarsson och Abraham Brody, Svensk-judiska pionjärer och stamfäder." 1958 s 36-39.

Ivarsson Martin "Viktor Rydbergs mormor och hennes härstamning. Ett litet bidrag till skaldens antavla." 1962 s 174-179.

Jacobowsky C Vilh "Andreemannen Frænkel och Raoul Wallenberg hade judiska anor." 1966 s 125-127.

Janson John "De tre släkterna Myra i Synnerby socken, Skaraborgs län." 1974 s 31-60.

Jarnvall Torsten "Haquinus Humble och Jonas Magni. Några anteckningar." 1965 s 426-428.

Johansson Alf "Pastorsämbetena och släktforskningen. Några synpunkter." 1975 s 357-358.

Johansson Lars-Göran "På jakt efter utvandrade släktingar." 1982 s 13-26.

Johansson Margareta "Nya bidrag till Lucidors biografi." 1996 s 65-76.

Johansson Stig "Carl Hejdevall i Böda." 1982 s 121-123.

Kalling Carl "Kallingska ätten med rötter i Finland" 1983 s 296-305.

Karlgren Bengt "Föredrag av prof Carl-Erik Johansson, hållet på Militärhögskolan den 27 maj 1978." 1978 s 158-160.

Karlsson Ingridh "John Hallberg en pioniär." 1979 s 316-318.

Kindestam Sven "Släktforskning i skolarbetet." 1971 s 454-456.

Kjellberg Carl C:son "Raphael Benjamin från Karlsruhe." 1964 s 35-42.

Kjellberg Carl C:son "Källstorp i Broby socken, Skaraborgs län. Ett försök till gårdshistoria." 1979 s 206-229.

Kjellberg C C:son "Per Olofsson i Källstorp och några av hans efterkommande". 1980 s 127-142.

Kjelldorff Bertil I W "Tidigare led av släkten Bonnevier. Reviderad version." 1992 s 65-80.

Kjelldorff Bertil I W "Bergsmannen Carl Persson från Långban." 1993 s 391-436.

Kjelldorff Bertil I W "Släkterna Hero/Herou i tidiga led." 1994 s 137-183.

Kjelldorff Bertil I W "Hammarsmederna Scholl-Schult-Skult i tidiga led." 1999 s 289-310.

Kjelldorff Bertil I W "Fasin eller Fassing - en vallonsk masmästarsläkt" 2000 s 27-40.

von Knorring Helge "Svenskbördiga Bourbonättlingar på Nordkalotten." 1981 s 313-321.

Kock Nils R "Helsingfors Släktforskare rf 10 år." 1983 s 472-473.

Koit Jakob "N G Djurklous genealogiska samling." 1950 s 98-107.

Kushner Jonas "Gävlesläkten Honnons ursprung. Några anteckningar om skotska källor." 1996 s 101-106.

Kushner Jonas "Rhalambius, Rhalambius och Rhalambius" 2001 s 60-66

Kushner Jonas "Förord" 2001 s 101

Kårholm Erik "En släkt träder fram", 1983 s 371-373.

Kårholm Eric "En garvarefamilj i Norrköping." 1989 s 3-4.

Kårholm Eric "Släkten Sager." 1989 s 162-166.

Lamberg Marko "Om finländskt inslag i Stockholms stads råd under medeltiden" 1997 s 259-275.

Landelius Otto Rob. "Fortlever den som utdöd ansedda adelsätten Stiernhoff i Alaska?" 1975 s 359-361.

LB, ZL "Biografica-samlingen i Riksarkivet." 1952 s 1-4.

L-n B "Översiktskatalog över finska riksarkivet." 1956 s 137-138.

L-n B "Personregistrering på Island." 1956 s 138-139.

L-n B "Tryckta kyrkoboksförteckningar." 1958 s 83.

Lange Sven-Erik "Ett genealogiskt problem i heraldisk och handskriftlig belysning. I Heraldisk genealogi. En intressant anvapenserie i Gladhammars kyrka." 1966 s 44-46.

Lange Sven-Erik "En gårdsnamnsgenealogi från Våmhus i Mora socken." 1971 s 394-397.

Liedgren Jan "Oxenstiernor och Vasar." 1953 s 239-242.

Liedgren Jan "Johan III:s brev 1573 om hans 32 anors namn och vapen." 1960 s 65-68.

Liedgren Jan "De äldsta leden av ätten Sparre till Sundby och Rossvik." 1975 s 299-301.

Liedgren Jan "Margareta Pedersdotter (Roos), Sven Laurensson (tre blad) i Vadstena och Magnus Drake i Kalvenäs." 1986 s 69-81.

Liedgren Jan "Elva generationer i rakt möderne - alla stadsbor." 1987 s 323-324.

Liedgren Jan "Om Johan Skyttes medeltida anor." 1988 s 1-8.

Liedgren Jan "Något om Lucia Grönewall." 1991 s 328-329.

Lindbergh Nils "Bidrag till Ersta gårds historia. Genealogiska data kring ägarelängden." 1976 s 53-71.

Lindblad Lars "Antavla för fil dr Axel Lindblad (1874-1944)." 1965 s 299-360.

Lindblad Lars "Organistsläkten Björling från Björsby, Rystads socken (Östergötland)". 1973 s 179-192.

Linden Birger "Våra äldre läroverks elevmatriklar." 1951 s 175-179.

Lindholm Harry "Läs domböcker - det lönar sig." 1987 s 338-339.

Lindholm Harry "Släkten Lychovius från Lyckeby i Blekinge." 1998 s 160-192.

Lindqvist Sune "Några anteckningar kring släkten Retzius´ äldre led." 1999 s 395-441 och 2000 s 6-26.

Lindqvist Sune "Kring en storbondesläkt i Vånga" 2001 s 13-27.

Lithner Klas "Två sydsvenska åklagarsläkter." (Kinberg och Sandberg) 1994 s 184-197.

Ljunggren Inger "Företagsarkivet - källa för personhistorisk forskning?" 1982 s 217-221.

Lohman J B "Utdrag ur "Arboga sockens känning" med kommentarer av Th. Hallgrim." 1950 s 33-57.

Lundblad Maja "Sjöfararsläkten Berg från Misterhult." 1962 s 85-108.

Lundblad Maja "Antavla för flygkadetten Åke Stensson Lundblad." 1964 s 95-174.

Lundblad Peter "Släkten Bichlie i Sverige och Grosshandlaren Martin Töijer Morsing-Thomasson." 1981 s 322-337.

Lundblad Peter "Gotha - ett kulturcentrum och en genealogiens högborg i två sekler." 1982 s 124-133.

Lundblad Peter "Släktforskning i de tidigare och nuvarande tyskspråkiga områdena i Europa." 1984 s 19-23.

Lundblad Peter "Carl Wilhelm Ettinger - den "glömde" förläggaren i Gotha." 1985 s 304-308.

Lundbäck Arvid "De genealogiska avdelningarna av utställningen Släkten och vapnet i Nordiska Museet Stockholm 1960." 1960 s 122-139.

Lundbäck Arvid "Utställningen 40 år med Genealogiska Föreningen." 1974 s 98-101.

Lundquist Gunnel "Om smeden Johan Bergström i Kolsva med flera." 1992 s 12-17.

Lunsjö Barbro "Röster från Norrköping koleraåret 1853." 1983 s 306-309.

Löfström Karl "Fredrik I:s härstamning och släkt." 1961 s 238-245.

Löwegren Gunnar H "Några anteckningar om en präst- och militärsläkt i Uppland under 1600-talet" 1997 s 403-418.

Magnell Kjell "Engelbrektssläkten från Kälkesrud." 1958 s 99-108.

Magnell Kjell "Pelle i Ramstad, Stårckarna och Elin Jakobsdotter." 1965 s 397-420.

von Malmborg Boo "Porträttet från genealogisk synpunkt." 1953 s 269-271.

von Malmborg Boo "En falsk familjetradition uppkommen i god tro." 1981 s 249-250.

af Malmborg Nils "Sveriges riksvapen och Sveriges flagga." 1981 s 401-402.

af Malmborg Nils "Genealogiska föreningens bibliotek och samlingar. En orientering." 1982 s 69-74.

af Malmborg Nils "Några anteckningar från ett märkesår i ett familjeliv." 1982 s 222-226.

af Malmborg Nils "Recensioner i Släkt och Hävd 1975-1983." 1983 s 474-481.

af Malmborg Nils "Recensioner i Släkt och Hävd 1968-1975." 1984 s 24-32.

af Malmborg Nils "Recensioner i Släkt och Hävd 1950-1967." 1984 s 97-104.

af Malmborg Nils "Recensioner i GF:s medlemsblad 1936-1949." 1984 s 147-149.

af Malmborg Nils "Hur jag fann en förfaders bouppteckning." 1985 s 383-385.

Malmdahl Nichlas "Badebodasläkten." 1993 s 319-327.

Malmdahl Nichlas "Familjekretsen kring kyrkoherden Sven Wellin i Halltorp." 1999 s 254-264.

Malmström Kerstin "Några glimtar om livet ombord på barkskeppet India under 1870-talet." 1973 s 357-367.

Mattsson Håkan "Bidrag till den adliga släkten Bennich's ursprung." 1988 s 74-77.

Möller Folke "Lösning av ett besvärligt problem." 1983 s 374-375.

Möller Folke "Släktforskarresor till det förgångna." 1984 s 33-36.

Möller Pontus "Måns Clemetsson (Oliveblad) till Vårby och hans släkt". 1951 s 240-246.

Möller Pontus "Karl Anderssons adeliga ätt och ätten Oliveblads vapen." 1952 s 67-75.

Möller Pontus "Herman Nilsson-Ehles antavla. Utformad och sammanställd." 1953 s 145-170.

Möller Pontus "Vem var Thorilds hustru?" 1953 s 234-238.

Möller Pontus "Maria Östmark och hennes tre män." 1955 s 242-247.

Möller Pontus "Plåtslagarefamiljen Gejer." 1955 s 284-289.

Möller Pontus "Släkten Anckarström från Kungälv och dess samband med Bohussläkten Ström." 1957 s 293-323.

Möller Pontus "Ett och annat om skillnaden mellan dop-, lysnings- och begravningsböcker samt födelse-, vigsel- och dödböcker." 1962 s 56-61.

Möller Pontus "Hur jag fann mina skånska förfäder." 1971 s 243-252.

Möller Pontus "Kongressrapport." 1973 s 193-194.

Möller Pontus "Vällingesläkten." 1974 s 216-227.

Möller Pontus "Börje Furtenbach." 1976 s 200-202.

Möller Pontus "Lennart Zielfelt." 1976 s 203-205.

Möller Pontus "Lennart Zielfelts bibliografi." 1976 s 206-208.

Möller Pontus "Jan Eric Almquist." 1977 s 389-391.

Möller Pontus "Jan Eric Almquists bidrag i Släkt och Hävd 1953-1975." 1977 s 392-393.

Möller Pontus "Erik Hellerström." 1977 s 394-395.

Möller Pontus "Erik Hellerströms tryckta skrifter." 1977 s 398.

Möller Pontus "Gottfrid Hintze." 1979 s 358.

Möller Pontus "Hade Lippierna Ulv-härstamning? 1987 s 455-456.

Möller Pontus "Cohorn - en svensk medeltidsätt som aldrig existerat." 1990 s 147-149.

Möller Pontus "Ätten Winstrups sista suck." 1991 s 258-260.

Möller Pontus "Möllerson & Co". 1991 s 391-396.

Möller Pontus "Ätten Bohm kluven" 1994 s 1-9.

Möller Pontus "Dahlström från Falkenberg och Mühlenbruch från Kalmar - två släktutredningar" 1995 s 325-339.

Möller Pontus "Två vävaresläkter från Alingsås (Punkt och Hornung)." 1996 s 148-157.

Möller Pontus "Möllerson & Co - besynnerliga fenomen i vår namnflora" 1997 s 211-213.

Möller Pontus "Österfärnebo- (Torsåkers-) grenen av ointroducerade ätten von Knorring" 1997 s 276-285.

Möller Pontus "Vad dog kapten Axel Kuylenstierna på Fiholm egentligen av? Ett drama ur vardagslivet för 156 år sedan" 1997 s 419-422.

Möller Pontus "Herrarna till Borg och Lundby (Casper Fredric Knorring och hans familj)." 1998 s 86-89.

Möller Pontus "Ytterligare Knorringproblem." 1998 s 213-214.

Möller Pontus "Släkten Stare från Skåne." 1999 s 379-394.

Möller Pontus "Släkt och Hävd 50 år" 2000 s 3-5.

Möller Pontus "Släkten Tyrohl" 2000 s 69-77.

Möller Pontus "Etiska problem vid publicering av släktforskningsresultat." 2000 s 130-136.

Möller Pontus "Författaren Hjalmar Söderbergs släkt" 2000 s 137-140.

Möller Pontus "Mölner-Möller-Möllerson" 2000 s 141-142.

Möller Pontus "Släkten Ahlman från Göteborg" 2001 s 28-37

Möller Sten "Gottfried Möller. En klädesvävarmästare i Stockholm på 1700-talet." 1981 s 403-408.

Möller Sten "En syskonkrets i Stockholm. Adresskalendrarna berättar." 1983 s 482-484.

Möller Sten "Sven Donner gästgivare på Ålems krog i Småland." 1984 s 105-109.

Möller Sten "Erich och Catharina Brauner, Norrköping." 1985 s 237-242.

Möller Sten "Invandrarens son - Peter Möller." 1986 s 13-17.

Möller Sten "Peter Kamph vid Skånska glasbruket och hans ättlingar." 1986 s 82-85.

Möller Sten "Daniel Sager - en fältskär i svensk tjänst." 1987 s 243-247.

Möller Sten "Skeppar Björn laxekarl i 1400-talets Stockholm." 1988 s 78-83.

Möller Sten "Släkten Dufva från Södertörn." 1988 s 145-148.

Möller Sten "Släkten Gleisman från Julita." 1989 s 112-113.

Möller Sten "Kyrkoherde Erich Fluur och hans hustru Christina Bjugg." 1989 s 167-168.

Möller Sten "Släkten Werdier från Frankrike." 1990 s 150-152.

Möller Sten "Lewin - en Värmlandssläkt." 1991 s 397-398.

Möller Sten "Kungsholms glasbruk och dess inspektor Peter Trumstedt." 1993 s 328-329.

Möller Sten "Nelson en Östgötasläkt." 1994 s 10-20.

Nahlbom Lars "De äldsta generationerna av släkten Nahlbom." 1977 s 246-260.

Nahlbom Lars "Christopher Adolphs barn." 1979 s 319-322.

Nahlbom Lars "Dopnamnsfrekvensen i V Vingåker 1666-1697." 1981 s 353.

Nahlbom Lars "Vem var Mårten Heijdewall?" 1981 s 409-410.

Nahlbom Lars "Henric Adolphi och hans hustrur och döttrar." 1982 s 134-137.

Nelson Björn A "Svinhufvud i Västergötland. Några bidrag till ättens genealogi." 1967 s 242-243.

Nelson Björn A "En karolins levnadsöden". 1969 s 262-272.

Norberg Erik "Emil Hildebrand och det nya Riksarkivet" 2001 s 291-302

Nordenskjöld Sune "En Barnekowsk släkttradition." 1953 s 121-124.

Nordenvall Per "Riddarhusstamtavlorna" 2001 s 316-317

Nordlöf Barbro "Mina anor ur socialhistorisk synpunkt." 1981 s 251-260.

Nordlöf Barbro "Om bouppteckningar." 1983 s 310-320.

Nordlöf Barbro "Släktens botten." 1984 s 150-156.

Nordlöf Barbro "Kring släkterna Cassel och Wahlberg." 1986 s 18-20.

Nordlöf Barbro "Folkunga-anor?" 1987 s 273-278.

Nordlöf Barbro "Släkttraditionens kärna." 1991 s 261-263.

Nordlöf Barbro "Sekreteraren Jonas Lorin - hans släktförhållanden och arbete." 1993 s 255-262.

Nordström Fritz "Om Nils Pedersson Humble, borgmästare i Norrtälje". 1952 s 76-78.

Nordström Torkel "Mina och mina syskons anor." 1980 s 12-59.

Norlin Gunnar "Rengsjö-Brattarna och deras härstamning." 1959 s 287-297.

Norlin Gunnar "Bratt af Höglunda, andra Brattsläkter och släkten Wallman." 1973 s 327-335.

Norrman Sune "Ett porträtt." 1953 s 232-233.

Nyborg Sten "Löjtnant Olof Friedrich Steinfeldt - en levnadsteckning." 1996 s 7-13.

Nygren Ulla "Katarinakyrkoherden Petrus Diderici Arenbechius' släkt och härkomst." 1954 s 20-25.

Nylander Lars "Släkten Schalberg från Söderala" 2001 s 38-49

Nylen Carl Olof Siggesson "Några antecedentia om den grevliga ätten Sinclair (nr 95)." 1966 s 49-56.

Näsström Yngve "En nyupptäckt gren av släkten Bröijer (Rosenbröijer)." 1965 s 429-432.

Odelberg Wilhelm "Herr Hollsten Håkanssons bok och östgötasläkten Ristelius-Ristell. En handskriftsundersökning." 1955 s 261-283.

Oijens Ingvar "Släkten Oijens och dess eventuella härkomst." 1982 s 227-240.

Olausson Peter "Genealogisk Ungdom." 1977 s 400.

Olofsson-Jonmyren Kerstin "Olleifs i Öja, en gammal släktgård." 1974 s 133-141.

P-n L "Nytt landsarkiv i Finland." 1968 s 48-49.

Palm Jerker "Rädda de gamla fotografierna." 1986 s 144-149.

Perlinge Anders "Adl. ätten Pantzerhielms äldre härstamning." 1985 s 243-248.

Petrini Hasse "Några ersättningskällor för saknade husförhörslängder." 1951 s 205-207.

Pilo Claes "Släkten Pilos ursprung - en gåta." 1986 s 154-162.

Plate Harald "En 6-faldig familjeallians." 1981 s 354-355.

Pousar Jarl "1600-talssläkten Röökman" 2001 s 185-196

Pseudonymus "Om släktnamn och släktforskning." 1973 s 367-368.

Puke Karin "Om vården av ett enskilt slutet släktarkiv (Puke)." 1984 s 110-113.

Pursche Werner "Släkten de Flon De äldsta svenska leden." 1976 s 180-188.

Pursche Werner "Det Hoppenstedtska arkivet. En presentation" 2001 s 232-253

Påhlsson Leif " Om ordens- och medaljredovisning." 1968 s 43-44.

Rambe Swen "Svenskarna och deras utländska förfäder. Några reflexioner och fakta inför Genealogiska Föreningens registrering av invandrade släkter." 1978 s 45-53.

Rambe Swen "Meddelanden om invandrarforskningen." 1980 s 60-64, 280.

Raneke Jan "Beskrivning av medeltidsvapen" 2001 s 126-131

Ranius Allan "Släktforskning vid stifts- och landsbiblioteket i Linköping." 1980 s 143-148.

Red. "Släktforskning i vanrykte." 1956 s 44-45.

Retsö Dag "Svenska utvandrare i Brasilien - upplysningar ur brasilianska källor" 1997 s 286-336, 357-402.

Reyde Folke "Släkten Lundell från Bohuslän" 1950 s 3-20.

Reyde Folke "Släktforskning och matematik." 1959 s 304-308.

Ridbäck Irma "Ärkebiskopen Uno von Troil. En biografisk skiss" 2001 s 267-284

Roempke Gösta "Västra Sveriges Genealogiska Förenings utställning 1976." 1976 s 78-79.

Romdahl G T "Släkttraditioner inom Visby magistrat under 1700-talet och 1800-talets början." 1953 s 140-144.

Rosendal Björn "Om släkten Lilo under 16- och 1700-talet. 1985 s 309-321.

Rosendal Björn "Om släkten Rosendal av Lilo fram till 1800-talets mitt." 1985 s 386-400.

Rosvall Ted "En besvärlig syskonskara" (Johan Fredrik Sandgren (1824-)) 2001 s 305-315

Roupe G T "Ryttmästaren Jacob Mauritz Roupe 1683-1746. En utländsk officer i svensk tjänst och hans belägenhet efter Karl XII:s död." 1978 s 54-69.

Rydh Lars "Kyrkoherde Erik Rosenius - stamfader för fyra adliga ätter och västgötaätten Rosen." 1994 s 79-90.

Sahlström Nils "Släkten Ollman (Olman, Ohlman)." 1957 s 253-266.

Sandberg Arnold "Kyrkoarkivens förslitning." 1970 s 81-91.

Sandblad Birgitta "Kniberg-Kohlbeck-Neijber - en svårutredd namntrio eller "trägen vinner"." 1999 s 329-338.

Sandegren Iris "Om bokbindaren Lars Olofssons i Stockholm familj." 1960 s 37-38.

Sandegren Iris "Harald i Vällinge." 1963 s 247-250.

Sandstedt E G-A "Adam Johan Wunsch i Tanum". 1952 s 78-83.

Scheffer CGU "Ätten Andeflychts familjearkiv." 1958 s 24-28.

Scheffer CGU "Femte internationella kongressen för genealogi och heraldik. Stockholm 21-28 augusti 1960." 1959 s 309-312.

Scheffer CGU "The sixth international congress of Genealogy and Heraldry, Edinburgh, Scotland, 8-14 September 1962." 1962 s 66-67.

Scholander Erik "Släkten Scholander." 1973 s 336-345.

Schultze Karl-Egbert "En gravsten som grundval för forskning (Hård af Segerstad - Vogt von Fronhausen)." 1951 s 157-174.

Schultze Karl-Egbert "Genealogiska forskningsmöjligheter i det nuvarande Tyskland, med särskilt hänsynstagande till Pommern och de östra områdena." 1952 s 92-95.

Schönbeck C-G "Enkät avseende Släkt och Hävd." 1978 s 70-73.

Schönbeck Carl-Gerhard "Ystadssläkten Grams äldre släktled", 1982 s 138-144.

Sch G "Några kommentarer till statuterna. De internationella kongresserna för genealogi och heraldik." 1971 s 460-462.

Setterkrans Göran "Ätten Flemings ursprung." 1956 s 21-27.

Setterkrans Göran "Brask-släkter i Sverige under medeltiden." 1957 s 237-252.

Sikeborg Urban "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656." 1990 s 153-217.

Sikeborg Urban "Adliga ätten Rålambstiernas ursprung. Kommentarer." 1991 s 330-332.

Sikeborg Urban "Johannes Joachimi, kyrkoherde i Hamrånge, Gästrikland och hans ättlingar fram till 1600-talets slut." 1991 s 399-418.

Sikeborg Urban "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland." 1992 s 129-192.

Simon Georg "Kilder til svensk slægts- og personalhistorie i danske arkiver." 1973 s 248-251.

Sjödin Lars "Anmärkningar om Ödeby-släkten." 1973 s 346-348.

Sjödin Lars "Gustav Vasas regeringsbekymmer åren 1524 och 1525." 1974 s 61-86.

Sjögren Bengt O T "Anders Edestam." 1978 s 96-97.

Sjögren Bengt O T "Onsjö - ett utplånat fideikommiss." 1983 s 485-490.

Sjögren Bengt O T "En autografsamling från Skara" 2001 s 285-290

Sjögren Berit f Jacobsson "Bäckhult i Södra Vi socken, Kalmar län, där byns historia blev släktens." 1981 s 338-351.

Sjögren Berit "Kamrer Mårten Hörling i Stockholm och några av hans ättlingar" 1995 s 340-359.

Sjögren Berit "Sven Silkelock och de två systrarna Tornerefelt - ett triangeldrama i 1700-talets Småland" 1997 s 423-429.

Sdt Sten "Sjöstedtska släktföreningen, dess förhistoria, bildande och verksamhet." 1957 s 273-278.

Skogsjö Håkan "Biskop Rhyzelius' släktanteckningar" 1979 s 242-255.

Skogsjö Håkan "Per Zachrissons släkt Tynnerås, Edsele sn (Y). Ett förslag till gårdssläktens utformning." 1982 s 27-40.

Skuncke Herje "Olaus Jonae. Ett bidrag till Skunckeättens historia." 1979 s 323-328.

Sköld Hans E "Fänriken Alexander von Johnstone och hans föräldrar." 1981 s 264-266.

Sköld Hans E "Folkesönerna (Uhr) från Kimstad. En östgötsk storbondesläkte." 1984 s 157-166.

Sköld Hans E "Den olycklige plåtslagaren i Ensta." 1991 s 333-340.

Snickars Bror Åke "Köpmannasläkter från Lappfjärd och Sideby. Handelskontakter och släktförbindelser mellan Stockholm och de finlandssvenska kustbygderna söder om Vasa under 1400-talet." 1986 s 150-153.

Sollbe Henric "Beståndet av mikrofilmade arkivalier i svenska bibliotek. En översikt." 1971 s 445-453.

Sollbe Henric "Kongressglimtar från München." 1974 s 228-234.

Sollbe Henric "Kongressfunderingar." 1976 s 191-194.

Sollbe Henric "Ännu en märklig familjeallians." 1980 s 65.

Sollbe Henric "Kongressglimtar från Salt Lake City." 1982 s 41-50.

Sonden Astrid "Den bundna namngivningen." 1959 s 270-278.

Sonden Astrid "Falska födelsedata." 1976 s 189-190.

Sparrlöf Göran "Om släkten eller släkterna Klints ursprung." 1988 s 149-157.

Sparrlöf Göran "Magnus Fiorin och hans släktförhållanden." 1990 s 17-22.

Sparrlöf Göran "Johan Håkansson och släkten Trolle i Björkö." 1992 s 81-89.

Sparrlöf Göran "Hornæus - en prästsläkt med anknytning till Rogberga socken i Småland." 1995 s 424-442.

Sparrlöf Göran "Riddaren Gerhard Snakenborg och hans familj." 1996 s 129-147.

Sparrlöf Göran "Smålandssläkten Klint (af Klint) under 1600- och början av 1700-talen" 1997 s 430-463.

Sparrlöf Göran "Med bibel och svärd - kyrkoherde Broddo Svenonis i Rogberga." 1999 s 311-328.

Sparrlöf Göran "Johan Mörske, hans ättlingar och byn Marek under medeltiden." 1999 s 357-378.

Sparrlöf Göran "Gerhard Snakenborg - en bannlyst jerusalemfarare." 2000 s 125-129.

Sparrlöf Göran "Jöns Götesson i Somvik och hans ätt" 2001 s 132-149

Spens Erik "Adliga ätten nr 1594 von Heijne 1718-1968." 1969 s 204-209.

Spens Erik "1970 års genealog- och heraldikkongress." 1971 s 253-256.

Spens Erik "En prästsläkt från Finland." 1979 s 329-331.

Spens Erik "Oldmodern för alla tobakspipor i Sverige." 1990 s 23-26.

Spens Erik "Elgenstiernas ättartavlor - en fortsättning?" 1990 s 86-89.

Spens Erik "Genealogisk kuriosa." 1991 s 264-265.

Spens Erik "Om släkt- och familjekalendrar." 1991 s 341-342.

Spens Erik "Aimable Beata" 1992 s 18-19.

Stedt Nils "Min släkts ursprung. En lekmans vandring i arkivens värld." 1968 s 27-42.

Stedt Nils "Släktsägen - sanning eller dikt?" 1973 s 195-208.

Steensland Lars "Några anteckningar om ätten Liljensparres nr 2142 ursprung." 1963 s 253-254.

Stille Per "Släkter och personer med namnet Stille." 1988 s 39-40.

Stille Per "Stille från Rogberga och Jönköpingsstillar under 1600-talet." 1989 s 99-111.

Stille Per "Skogvaktaren Mickel Jönsson i Tenhult, hans barn och barnbarn." 1992 s 193-199.

Strandman Ragnar "Tio generationer Strandmän." 1985 s 322-326.

Sundberg Gerda och Gunnar "Släkten Rebren i 1700-talets ståndscirkulation." 1968 s 92-95.

Sundberg Gunnar "Att identifiera en auditör." 1992 s 90-94.

Sundelius Nils "Domboken som hjälp vid släktforskning." 1985 s 327-334.

Sundequist Lars-Hugo "Montans släktbibel." 1993 s 330-339.

Svedin Erik "Om båtsmansinstitutionen i allmänhet och båtsmännens förhållanden i synnerhet." 1982 s 51-63.

Sverker Thomas "Ericus Magni, stamfar till släkten Svinfot samt om några andra präster i 1500-talets Hälsingland." 1993 s 437-458.

Sverker Thomas "Olof Andersson, fogde i Hälsingland 1591-94 - hette han Burman?" 2000 s 162-164.

von Sydow Johan "Västra Sveriges Genealogiska Förening 30 år." 1976 s 76-77.

von Sydow Johan "Utställning om släktforskning i Göteborg." 1984 s 114-119.

Sylvan Nils "Johan Baners barn. Kommentar till en genealogisk tabell." 1981 s 411-414.

Sylvan Nils "Då "Kungen på Hven" köpte hästar i Danmark." 1984 s 167-171.

Söderbaum Bo "Thorild Malmbergs handlingar." 1984 s 125-126.

Söderhielm Sixten "Stormors i Dalom möderne". 1952 s 61-66.

Söderhielm Sixten "Riksens ständers Kontors arkiv: serien Inlösta fordringar. 1957 s 172-178.

Sörensson Eva f Lundberg "Min bit av Simrishamns historia." 1983 s 376-380.

Tarkiainen Kari "Kulturarvet som tummas sönder." 1977 s 372-376.

Tengvall Ivar "Släkten Tengwall. Några forskningsresultat kring sägen om härstamning." 1974 s 142-159.

Tham Wilhelm "Anmälan." 1950 s 1-2.

Tham Wilhelm "Rosenstrålarna på Borggård". 1953 s 125-139.

Thimon Gösta "Handskriftssamlingen vid Carolina sedd ur släktforskningssynpunkt." 1966 s 127-135.

Thimon Gösta "Strånge i Ströja och hans släkt." 1969 s 242-261.

Thimon Gösta "Kyrkoherde - borgmästare - bibliotekarie. Tre 1600-talsgenerationer." 1971 s 257-271.

Tholander Elsa "Släkten de Tern (von Dettern)." 1979 s 256-257.

Tholander Elsa "Tullförvaltaren Erik Tholander i Kungälv." 1979 s 332-341.

Thorell Erik "Uppsatser och notiser av allmän karaktär intagna i Släkt och Hävd 1966-1978." 1979 s 345-346.

Thorell Erik "Arkiv innehåller mycket annat än kyrkböcker." 1980 s 66-70.

Thunberg Bertil "Häradsdomaren Pehr Pehrsson i Ishult. En berättelse om släkten Thunbergs ursprung i Tunaläns härad i Småland." 1980 s 149-182.

Thunberg Bertil "En klassificeringsfråga." 1981 s 356.

Tilander Gunnar "En skaradjäknes dagbok från år 1695." 1961 s 312-313.

Torstensson Rune och Wallerstedt Sven "Varifrån härstammade Wilhelm von Saltzburg - en invandrad överste från Sveriges storhetstid." 1996 s 14-20.

de Trier Almen Ingemar "Henrik de Trij och hans släkt." 1976 s 131-179.

Trägårdh Kurt G "Svenskar som utvandrat till Kapprovinsen från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet." 1968 s 137-143.

Trägårdh Kurt G "Ett genmäle angående släkten Trägårdhs härstamning." 1974 s 235-237.

Trägårdh Kurt G "Lillienbergska fideikommissen och ätten von Heijne." 1982 s 145-165.

Trägårdh Kurt G "Sven Mattisson Trägårdh - en svensk skräddare och arbetarledare som emigrerade till USA, samt släkten Trägårdh från Ronneby." 1988 s 84-105.

Trägårdh Kurt H "Hur jag fann den äldsta grenen av min släkt i Sydafrika." 1983 s 287-290.

Ulff Erik "Släkten Ulffs ursprung." 1966 s 57-60.

Ulff Erik "Två svenska släkters förening i Ryssland." (Ulff och Giers) 1976 s 72-75.

Waden Ingel "Några anteckningar om Per Chrismansson Lillie." 1956 s 57-62.

Waden Ingel "När dog Bogislaus von Chemnitz?" 1958 s 128-131.

Wadstein Lars "Köpings kyrkas epitafier." 1960 s 87-90.

Wahren Carl Ivan "Sophia Wilhelmina Lamby och hennes petersburgska ättlingar." 1984 s 172-190.

Wallberg Gunnar "Några anteckningar om Lovisa Maria Hjelms fädernesläkt under 1700-, 1800- och 1900-talen." 1966 s 61-62.

Wallberg Gunnar "Telefonkatalogen som hjälpmedel vid forskning." 1956 s 85.

Wallerstedt Sven "Alingsåsare under 1600-talet - studier kring några borgarsläkter." 1989 s 19-36.

Wallerstedt Sven och Dufberg Alan "Borgmästaren Jacob Erlandsson Paulin i Kungsbacka och hans efterkommande." 1993 s 263-270.

Wallerstedt Sven "Ätten von Rothsteins äldsta förfäder". 1994 s 91-94.

Wallerstedt Sven "Söderhielm, Malmenius och Foglö-genealogin" 2001 s 161-173

von Warnstedt Christopher "Karolinen Sven Svensson Mask. En äventyrare och hans släkt." 1983 s 381-394 och 1987 s 325-337.

von Warnstedt Christopher "Sveriges äldste aktive militär?" 1985 s 249-250.

von Warnstedt Christopher "Kommendörsätten von Engelbrechten. En vorpommersk in- och utvandrarsläkt till Sverige." 1987 s 260-272.

von Warnstedt Christopher "Riddarholmskyrkans i Stockholm äldsta begravningslängd 1576-1578." 1988 s 158-166.

von Warnstedt Christopher "Personnotiser ur Stockholms Storkyrkas räkenskaper 1599-1623." 1989 s 114-128.

von Warnstedt "Ett oväntat Mask-fynd." 1990 s 27-29.

von Warnstedt Christopher "Register till meritförteckningar för vissa officerare." 1991 s 343-348.

von Warnstedt Christopher "Gyldenhielm eller Carlsdotter?" 1991 s 419-420.

von Warnstedt Christopher "Hertig Gustaf av Sachsen-Lauenburg och den svenska ätten Rutenkrantz." 1993 s 340-354.

von Warnstedt Christopher "Officerare och högre stabsbetjänte vid Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1658-1709." 1993 s 459-474 och 1994 s 21-55 och 198-224.

von Warnstedt Christopher "Befäl och stabspersonal vid Kungliga Skånska - från 1868 - Norra Skånska Kavalleriregmentet åren 1658-1709." 1995 s 274-296, 360-376 och 443-476.

von Warnstedt Christopher "Sekundbefälet vid Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1702-1709." 1996 s 21-39.

von Warnstedt Christopher "Något om Lucidors och hans syskons arvsförhållanden." 1996 s 77-78.

von Warnstedt Christopher "Adam de Heymowski" (minnesruna) 1997 s 214-222.

von Warnstedt Christopher "Om invandrare till Sverige i äldre tid - en skiss." 1998 s 1-36.

von Warnstedt Christopher "Befäl och stabsbetjänte vid Kungl. Livregementet till Häst åren 1680-1709." 1998 s 37-51, s 90-125, s 193-212.

Wase Dick "Bretholt - en medeltida Visbysläkt." 1990 s 30-50.

Wase Dick "Carl Fredrik Hiertstedts möderne samt ätterna Schildt och Zelow." 1991 s 266-282.

Vasseur Erik "Auguste L G Griffe - Sveriges förste charkuterist." 1983 s 321-325.

Vegelius Jan "Att utreda Håbolssläkten från Dalsland - några metodologiska funderingar." 1989 s 5-18.

Vegelius Jan "Beräkna Ditt anfullständighetsindex." 1990 s 90-93.

Wennerholm Owe "Släkten Uhr från Slätthög." 1984 s 120-122.

Wennerholm Owe "En medeltida ätt från Värend." 1986 s 86-90.

Wennerholm Sture "Göteborgssläkten Wennerholm. En släktkrönika framförd till år 1950 så långt uppgifter gått att erhålla." 1978 s 74-95.

Werkström Örjan "En svensk adelsfamiljs öden i Sovjetunionen" 2001 s 318-319

Wernstedt Folke "Stormor i Dalom och biskop Jacobus Zäbråzynthius' möderne. Ett inlägg." 1953 s 222-224.

Wernstedt Folke "Arbetet på den svenska adelns släkthistoria och Riddarhusets stamtavlor." 1960 s 141-156.

Westerberg Anders "Att använda och tolka skattelängder." 1983 s 281-286.

Westlund Anna "Släkterna Kruse och Petraeus" 1974 s 160-163.

Wettergren Elis "Min mödernesläkt (Flodin)". 1954 s 111-158.

Wibling Hilding "Salig Litheims silverbägare." 1981 s 267-268.

Wichman Holger "De enskilda arkiven." 1967 s 301-310.

Wichman Holger "Bland läsare, emigranter och vanligt folk i det gamla Mora. Ett axplock ur Mora bygdearkiv." 1974 s 87-94.

Wichman Holger "Mantalslängderna i kammararkivet. Folkbokföringen genom 350 år." 1978 s 144-156.

Viksten Carl "Karin Månsdotters härstamning." 1952 s 57-60.

Wikström Lars "Några av Stockholms stadsarkivs nyförvärvade och nyordnade samlingar och arkiv av personhistoriskt och genealogiskt intresse." 1967 s 207-217.

Wikström Lars "Fredrik Adolph Ludvig Gustaf Albrecht Badin-Couschi. Ett sällsamt levnadsöde." 1971 s 272-314.

Wikström Lars "Karl IX:s "sköldeknektar" Ett sent försök till återupplivande av rusttjänsten" 2001 s 174-179

Wiktorsson Per-Axel "En ny metod för läsning av skadad text. En kort beskrivning av metoden och ett exempel." 1992 s 20-27.

Wildte F "En kyrkoherdelängd från Skara stift 1544 kommenterad med hänsyn till Göteborgs stift." 1956 s 135-136.

von Willebrand L H "Arkivfotografering och släktforskning." 1952 s 89-91.

de Villeneuve Gerard "Förteckning över svenska soldater, som dött på Hopital de Mezieres (Ardennes) 1807-1810. 1960 s 41-44.

William Olsson Nils "Källmaterial om emigration i Förenta staternas Nationalarkiv. Med särskild hänsyn till den svenska utvandringen till Förenta Staterna." 1961 s 281-293.

Wilstadius Gun "Släkten du Bordieu i Karlskrona. Fyra 1700-talsporträtt i Blekinge museum." 1970 s 37-39.

Wilstadius Paul "Domböckerna som genealogiska källor." 1956 s 126-130.

Wilstadius Paul "Ätten Wachttorns härstamning." 1957 s 270-271.

Wilstadius Paul "Doktor C V Robacks självbiografi. Ett klassiskt exempel på svensk-amerikansk familjemytologi." 1958 s 31-34.

Wilstadius Paul "Borgarfamiljenamn i Gränna med geografisk proveniens åren 1670-1700." 1958 s 76-78.

Wilstadius Paul "Violinmakarsläkten Mothe från Ängelholm." 1962 s 156-165.

Wilstadius Paul "Genealogiska snapshots från Karlskrona." 1964 s 175-181, 246-251, 1965 s 361-369, 421-425, 1967 s 199-206, 1970 s 115-119.

Wilstadius Paul "Adliga ätten Hederstjerna, nr 1543. Några anteckningar om de äldsta kända släktleden." 1970 s 32-36.

Wilstadius Paul "Studenten Sveno Nicolai Guzelius." 1970 s 120-121.

Wilstadius Paul "Den första magistraten i Karlskorna." 1972 s 135-142.

Wilstadius Paul "Växjösläkten Wedege." 1975 s 362-374.

Wilstadius Paul "Släkten Schlyter i Ronneby och Karlskrona under 1600-talet." 1977 s 261-289. Wilstadius Paul "En märklig småländsk - norrländsk familjeallians." 1977 s 377-378.

Wingård Hugo "Släkten Wingårds härstamning". 1951 s 180-185.

Wingård Hugo "Skalden Johan Börjesson och hans släkt." 1959 s 183-188.

Winroth Anders "Svinhufvud-ätternas gemensamma ursprung" 2001 s 150-155

von Zeipel Gunnar "Märkliga familjeallianser." 1978 s 157.

Zielfelt L "Hiertstedtska samlingen." 1950 s 141-144.

Zielfelt L "Pengar förr och nu." 1952 s 84-88.

Zielfelt L "Brev till Hackstad pr Enköping." 1955 s 222-240.

Zielfelt L "Om samlingar av tidningsklipp i Kungl. Biblioteket och annorstädes." 1956 s 35-40.

Zielfelt Lennart "Släkten Löfstedt i Ystad." 1956 s 111-125.

Zielfelt Lennart "Genealogiska föreningen 25 år. En återblick och framtidsplaner." 1958 s 133-144.

Zielfelt L "Ökat skydd för gamla släktnamn." 1960 s 49-52.

Zielfelt Lennart "Tre suppliker från karolinska tiden. Framletade vid forskning om släkten de Charlieres historia."" 1960 s 91-94.

Zielfelt Lennart "Släkten de Charliere." 1960 s 157-189.

Zielfelt L "Erik C:son Swartz' hand- och maskinskrivna släktanteckningar." 1963 s 295-297.

Zielfelt Lennart "Kring ett arvskifte inom ätten von Nieroth (nr 564)." 1967 s 244-249.

Zielfelt L "En släktnamnsfråga. (Maniette)" 1967 s 250-252.

Zielfelt Lennart "Börje Furtenbach 70 år." 1971 s 173-202.

Zielfelt Lennart "Två århundraden av min antavla." 1973 s 285-321.

Zielfelt Lennart "Släktnamnet - ett genealogiskt rättesnöre." 1975 s 377-379.

ZL "Några bidrag till ätten Ribbings genealogi." 1953 s 171-173.

ZL "Från Dalsland till Zweibrücken. (Sundahl)" 1953 s 278-280.

ZL "Revisor O Kugelbergs genealogiska samlingar." 1956 s 41-42.

ZL "Genealogiska föreningen." 1956 s 99-100.

ZL "Om anteckningar rörande vallonsläkter i GF:s arkiv." 1957 s 324-326.

ZL "Filmens betydelse för släktforskare." 1967 s 152-153.

ZL "Om bibliotekens anskaffning af filmade handlingar." 1967 s 171.

ZL "Om filmens betydelse för släktforskare." 1967 s 218-219, 1969 s 227.

Åberg Alf "Släkten Petres skotska ursprung". 1954 s 108-110.

Åberg Alf "Några minnen från Skåneslott." 1961 s 246-258.

Åberg Alf "Att forska vidare i Krigsarkivet." 1963 s 277-284.

Åberg Alf "Karolinen Robert Petre." 1971 s 315-317.

Åberg Alf "Svenska officerare i 1700-talets Preussen." 1973 s 349-356.

Åberg Anders "Jakten på "Skeppskocken" - eller - Historien om en släktforskare på villovägar." 1984 s 37-45.

Åberg Ingemar "Den okända släkten i Ryssland." 1979 s 342-344.

Åberg Kjell "Skräddaren Jan Åberg från Saxån. Ett släktforskningsproblem." 1977 s 290-298.

Åberg Kjell G "Namn på helgdagar." 1984 s 46-50.

Åberg Kjell G "Luthers lilla katekes och dagens släktforskning." 1985 s 251-258.

Åberg Kjell G "Vem var farfar till skräddaren Jan Åberg i Saxån?" 1985 s 401-402.

Åborg C J "Ett historiskt misstag." 1953 s 228-231.

Örback Alfred "Besök hos våra fäder - en tidresa i kartan." 1987 s 428-454.

Östensson Stig "Den lågfrälse Vallerstadsätten (1400-talets senare del - 1600-talets början) och släkten Liljewalchs äldre led (1562-1726)." 1971 s 375-384.

Östensson Stig "Jacob Hårds (af Segerstad) morfar Jacob Åbrant och dennes släktskapsförhållanden." 1985 s 259-272.

Östensson Stig "Ett ovanligt kvinnonamn." Släkt och Hävd 1987 s 248-259.

Östensson Stig "Två fästmän som var släkt med sina fästmör." 1987 s 408-427.

Östensson Stig "Aggatorps storgårds äldsta historia." 1988 s 9-23.

Östensson Stig "Klint (Klintaeus, Klintin, af Klint) från Hornaryd." 1991 s 421-439.

Östensson Stig "Smörränta och genealogi." 1992 s 28-41.

Östensson Stig "Rudelius - Carl Fredrik Hills fäderne och möderne." 1992 s 200-226.

Östenson Stig "Grijs, Oxehufvud och Silfversparre. Associationer, återblickar och aktualiseringar utifrån garvare Haaks förnamn" 2001 s 180-184

Öström Kjell "Släkter med namnet Öström. En översikt." 1988 s 24-29.


Utan angiven författare:

"Alfabetisk förteckning över släktnamn, ingående i Collbergska samlingen Gotländska antavlor." 1958 s 83-86.

"Biografica-samlingen i riksarkivet." 1952 s 1-4.

"En släktnamnsfråga." 1967 s 250-252.

"Exkurs Om Per Månsson Utters s k vapenbok." 1972 s 89-94.

"Falska adelsmän i Skåne." 1950 s 115-116.

"Familjemytologi i Amerika." 1957 s 272.

"Förslaget till ny namnlag." 1961 s 273-274.

"Genealogia Sursilliana 100 år. En släktforskningens standardverk jubilerar." 1950 s 122-123.

"Internationell tidskrift." 1958 s 150.

"Pontus Möllers tryckta arbeten" 2001 s 320-336

"Radikalt förslag till ändring av kyrkobokföringen." 1956 s 82-84.

"Register till kyrkoböcker i Stockholms stadsarkiv." 1950 s 130-131.

"Revisor O Kugelbergs genealogiska samlingar." 1956 s 41-42.

"Skalden Bergklint som författare av mantalsuppgifter." 1950 s 116-119.

"Släkten Bexelius äldsta led." 1950 s 57.

"Släkter som förekommer i kamrer I Stenhagens efterlämnade papper." 1968 s 25.

"Släktforskning i England." 1950 s 129-130.

"Sofia Gyllenhielms mödernehärstamning". 1950 s 120-122.

"Stadgar för Genealogiska Föreningen." 1973 s 369-372.

"Statuter för svenska nationalkommitten för genealogi och heraldik antagna den 17 mars 1971." 1971 s 458-459.

"Svenska köpmän i holländsk kolonialtjänst." 1958 s 52.

"Svenska namn i ett holländskt kyrkoarkiv." 1958 s 79.

"Svenskar i Berlin." 1950 s 130.

"Sökandet efter släktingar i USA." 1959 s 312-313.

"Tabula gratulatoria" 2001 s 102-106

"Tryckta kyrkoboksförteckningar." 1958 s 83.

"Ur gamla tidningslägg." 1951 s 189-190.

"Återupptäckta adelsmän. Adliga ätten nr 357 Tornerefelt". 1950 s 62-64.

"Översiktskatalog över finska riksarkivet." 1958 s 137-138.

Minnesrunor.

Uppställning här är den bortgångnes namn, den som skrivet minnesrunan (då detta angivits), årtal sidnummer.

"Georg Adelheim" (1884-1952) LZ 1950 s 178.

"Jan Eric Almquist" (1894-1976) Pontus Möller 1977 s 389-391.

"Johan Axel Almquist" (1870-1950) PM 1950 s 194-195

"Torsten G Aminoff" (1910-1985) Pontus Möller 1986 s 111-112.

"Helge Appelgren" (-1971) Holger Wichman 1971 s 462-463.

"Lars Asplund" (1906-1969) Lennart Zielfelt 1970 s 59-60.

"Gunnar Atmer" (1918-1998) Ian Hamilton 1998 s 221.

"Nils Belfrage" (1885-1964) PM 1965 s 373-374.

"Erik H Berglöf" (1906-1959) LZ 1959 s 317.

"Gunnar Bergström" (1890-1976) Bengt O T Sjögren 1976 s 108-109.

"Liss-Eric Björkman" (1913-1998) Oloph Bexell 1999 s 281-283.

"Torsten Björkman" (1881-1960) LZ 1960 s 107.

"Per Gustaf Blidberg" (1889-1969) F Reyde 1969 s 304-305.

"Erik Bodman ("Kis")" (1898?-1977) Per Carlenfelt 1977 s 399.

"Henrik Bramsjö" (1952-1996) Göran Stenfelt 1997 s 252-253.

"Otto S Brenner" (1899-1971) Lennart Zielfelt 1975 s 314-315.

"Gunnar Carlquist" (1889-1963) Pontus Möller 1964 s 47-48.

"Gottfrid Carlsson" (1887-1964) Pontus Möller 1964 s 50-51.

"Tor Carpelan" (1867-1960) EvB 1959 s 53-54.

"Gustaf Collberg" (1881-1958) LZ 1958 s 41

"Kaj Duncker" (1917-1992) Christopher von Warnstedt 1993 s 476-477.

"Osmo Durchman" (1890-1959) GL och EvB 1959 s 214-215.

"Anders Edestam" (1898-1977) Bengt O T Sjögren 1978 s 96-97.

"Margit Ekwall" (1914-1989) Magnus Lillieros 1989 s 143.

"Thyra Falkman" (1891-1975) Lennart Zielfelt 1975 s 316.

"Uno Funck" (1904-1978) Lars Nahlbom 1979 s 266.

"Börje Furtenbach" (1901-1976) Pontus Möller 1976 s 200-202.

"Bertel Hallberg" (1886-1953) LZ 1953 s 178.

"Thure Hallgrim" (1893-1977) Carl-Fredrik Corin 1977 s 312-313.

"Martin Hammar" (1896-1984) Johan von Sydow 1985 s 278-279.

"Erik Hellerström" (1898-1977) Pontus Möller 1977 s 394-397.

"Bengt Hildebrand" (1893-1964) Pontus Möller 1964 s 48-50.

"Elis Hildebrand" (1869-1965) LZ 1965 s 371-373.

"Gottfrid Hintze" (1904-1979) Pontus Möller 1979 s 358.

"Erik Hård af Segerstad" (1899-1987) Pontus Möller 1988 s 44-45.

"Karl Hård (af Segerstad)" (1919-1980) Kerstin Malmström 1980 s 76-77.

"Govert Indebetou" (1875-1955) LZ 1955 s 298.

"Birger Juto" (1930?-1994) Ian Hamilton 1994 s 95.

"William Karlson" (1895-1959) CGS 1959 s 316-317.

"Carl C:son Kjellberg" (1915-1995) Lars G Björkman 1995 s 509.

"H J S Kleberg" (1883-1957) PM 1958 s 40.

"Göran af Klercker" (1872-1958) LZ 1958 s 79-80.

"Alfhild Kræpelien" (1884-1960) LZ 1950 s 54.

"Karl K:son Leijonhufvud" (1865-1952) PM 1953 s 177-178.

"Magnus Lillieros" (1914-1992) Bertil Bogle 1992 s 95.

"Nils Lindbergh" (1917-1998) Ian Hamilton 1998 s 221.

"Lars Lindblad" (1917-1980) Henric Sollbe/Erik Thorell 1981 s 274-275.

"Birger Lindén" (1899-1961) LZ 1961 s 320-321.

"Leif Ljungberg" (1900-1974) Pontus Möller 1974 s 239.

"Hjalmar Lundgren" (1880-1953) LZ 1953 s 283.

"Sven Börje Lundgren" (1919-1979) Gunborg Nyman 1980 s 76.

"Carl Gustaf Lychou" (1867-1951) PM 1951 s 195-196.

"Karl Löfström" (1881-1964) LZ 1964 s 189-190.

"Bo von Malmborg" (1905-1980) Carl-Fredrik Corin 1981 s 275-278.

"Nils af Malmborg"(1902-1996) Pontus Möller 1996 s 1777-178.

"Karl Henrik Molin" (1907-1984) Henric Sollbe 1984 s 216.

"Axel Mollstadius" (1889-1969) Lennart Zielfelt 1968 s 151-152.

"Paul Nyberg" (1889-1968) Lennart Zielfelt 1968 s 152-153.

"Hugo Persson" (1917-1996) Ian Hamilton 1997 s 252.

"Carl-Birger Johan Petander" (1908-1992) Christopher von Warnstedt 1993 s 476-477.

"Folke Reyde" (1896-1981) Johan von Sydow 1982 s 170-171.

"Gunnar Romdahl" (1883-1953) WT 1953 s 179.

"Carl Magnus Ryberg" (1899-1951) William Karlson 1951 s 257.

"Cornelius S Schilbred" (1907?-1985) Johan von Sydow 1986 s 110.

"Ragnar Schlyter" (1890-1954) LZ 1954 s 74-75.

"Carl-Gerhard Schönbeck" (1917-1986) Erik Thorell 1986 s 108-109.

"Göran Setterkrans" (1929-1962) Carl-Fredrik Corin 1962 S 130.

"Hans Silverhammar f Fransson" (1916-1949) - 1950 s 68.

"Bertil Sjöberg" (1920-2000) Helena Nordbäck 2001 s 96 "Henric Sollbe" (1901-1987) Arvid Lundbäck 1987 s 466-467.

"Per Sondén" (1853-1955) B L-n 1955 s 297.

"Emil Sundberg" (1863?-1952) LZ 1953 s 179.

"Erik C:son Swartz" (1887-1963) LZ 1963 s 269-270.

"Johan von Sydow" (1918-1999) Olga Dahl 1999 s 283-284.

"Georg Sixten Mauritz Söderhielm" (1885-1965) Lennart Zielfelt 1966 s 65-67.

"Wilhelm Tersmeden" (1882-1950) LZ 1951 s 194

"Wilhelm Tham" (1907-1983) Pontus Möller 1983 s 511-512.

"Gösta Thimon" (1919-2000) Pontus Möller/Oloph Bexell 2000 s 113-116.

"Erich von Ungern-Sternberg" (1910-1989) Pontus Möller 1989 s 143-144.

"Ivar Wallenius" (1863-1954) LZ 1954 s 166.

"Christopher von Warnstedt" (1918-1998) Alf Åberg 1998 s 69-70.

"Per Gunnar Vejde" (1885-1966) LZ 1966 s 67.

"Folke Wernstedt" (1886-1967) Pontus Möller 1967 s 329-332.

"Fridolf Wildte" (1896-1970) Johan von Sydow 1971 s 419-420.

"Ida Wennström" (1892-1969) P O W Carlenfelt 1970 s 57-59.

"Paul Wilstadius" (1905-1978) Sten Carlsson 1979 s 264-265.

"Lennart Zielfelt" (1895-1976) Pontus Möller 1976 s 203-205.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på denna sida är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: po@abc.se.


Inlagd 1996-05-06, senast uppdaterad 2006-11-21,