Släkthistorisk Tidskrift - Register

Register till Släkthistorisk Tidskrift 1949-1951.

Redovisningen är framtagen i mars 1996 för Cyberspace av Per-Olov Bergman, Sturefors. © Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED). Publiceringen har gjorts på min hemsida.


Allmänt.

Kjellander R G:Son "Anmälan" 1949 s 1.

Kjellander R. G:son "Hur en sockenhistoria på genealogisk grundval utarbetas. Med exempel från västgötasocknen Fågelås." 1949 s 46-57.

Liljenberg Carl-Gustaf "Om den vetenskapliga genealogin. Tillika några synpunkter på genealogiska forskningsuppgifter i Norden." 1949 s 91-98.

Liljenberg Carl-Gustaf "Om den vetenskapliga genealogin." 1950 s 148-151.

Liljenberg Carl-Gustaf "Bidrag till den vetenskapliga genealogin. Ättedelarationens metodik." 1951 s 78-80.

Lundberg Uno "Utlänningar i Forshems socken under 1600-talet. Ett litet bidrag till frågan om immigrationen under stormaktstiden." 1950 s 145-147.

Stille Arthur "Några anteckningar om nordskånska släkter." 1950 s 4-13, s 24-27.

von Wernstedt Wilh. "Några observanda beträffande namnföringen i Riddarhusgenealogier och Adelskalender." 1949 s 99-109.

von Wernstedt Wilh. "Riddarhuset och ätterna von Berch och von Wolffradt." 1951 s 43-46.

Wilstadius Paul "Dråpet på fänrik Nils Rosenberg." 1949 s 31-32. Wilstadius Paul "Hermafroditen i Villands-Vånga. Ett underligt levnadsöde." 1950 s 27-28.

W-s "Ett Genealogiskt projekt från år 1761." 1951 s 77-78.

Red "Tidskriften går framåt" 1949 s 33-34.

Red "Red har ordet" 1949 s 110-111.

Red "Meddelande till SHT:s läsare." 1950 s 1.

Recensioner 1950 s 16.

Utan angiven författare:

"Glömda verk." 1950 s 16.

"Namnregister till Westrinska arkivets genealogiska avdelning. Hos Kalmar Fornminnesförening." 1949 s 58-64.

"SHT:s frågespalt." 1949 s 112, 1950 s 152.

Antavlor.

Forsman Johan 1846 Forshem - Lundberg Uno "Syskonen Johan, Anna, Olaus, Malcolm, Emma, August och Otto Forsmans anor." 1951 s 65-76.

Thiis Jens Peter 1870 Kristiania - Löwegren Yngve "Jens Thiis' svenska härstamning." 1951 s 19-23.

Heraldik.

Berghman Arvid "Det svenska riksvapnet genom tiderna." 1949 s 35-45.

Raneke Jan "Otto Hupp. In memoriam." 1949 s 65.

Raneke Jan "Nya vapen och exlibris" 1950 s 113-116.

"Bäckman- Beckman från Västmanland 1950" s 2.

"Dufweke dansk-skånsk släkt." 1951 s 18. "Heraldik" 1949 s 2-3.

"Munkhagen. Släkten härstammar från Luggude härad i Skåne" 1951 s 17.

"Nymark från Värmland" 1950 s 3

Släktforskareförteckningar.

Kjellander R. G:son "Svensk Släktforskareförteckning 1948-49." 1949 s 4-30.

Släktöversikter.

av Aske von Warnstedt Christopher "Riksmarsken Torgils Knutssons släktförhållanden. Jämte en översikt av den uppländska Askesläkten." 1949 s 66-84.

Bratt Lundberg Uno "Bratt från Kinne-Vedum. En bildhuggares familj." 1949 s 85-87.

Elna Andersdotter Vinslöv no 8 Bergqvist B "Släktbok för Elna Andersdotter Vinslöv no 8." 1951 s 14-15, 29-32, 46-48.

Folkungaätten von Warnstedt Christopher "Den äkta Folkungaätten." 1950 s 117-144.

Leijon Kjellander Rune "Västgötasläkten Leijon med grenarna Kranz från Hjo, Bill från Fågelås och Kjellander från Korsberga." 1951 s 49-64.

Solton Bergman Emanuel "Släkten Solton (Solthow) på Dal" 1949 s 88-90, 1950 s 152.

Torgil Knutsson von Warnstedt Christopher "Riksmarsken Torgils Knutssons släktförhållanden. Jämte en översikt av den uppländska Askeätten." 1949 s 66-84.

Ängel von Warnstedt Christopher "And- och Nysätraätterna. Två grenar av Ängelätten." 1951 s 33-43.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Inlagd 1996-05-06,