Släkthistoriskt Forum - Register.

Register över artiklar mm i Släkthistoriskt Forum" 1982-1997

Den första redovisningen är framtagen i maj 1996 av Per-Olov Bergman, Sturefors © för publicering på min hemsida. Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED).

Uppställningen är författare - titel - år:nummer - sidnummer.

Ansvarig för innehållet på denna hemsida är P O Bergman, Hjortronvägen 89, 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Ahlkvist Harry "Lokaltidningarnas familjenytt - en källa för släktforskare som håller på att tunnas ut. Några exempel från Småland" 1997:4 s 22.

Andersson Bengt Hj "Pigan Ingrid Pålsdotters vigsel." 1995:3 s 18-19.

Andersson Kent "Västmapp - ett framtidsprojekt." 1995:5 s 12-13.

Andersson Kent "100.000 tals emigranter på skiva." 1996:2 s 4.

Andersson Kent "Nordiska Museimässan 28-30 mars." 1996:3 s 17.

Andersson Kent "Släktforskardag på Melleruds museum och släktarkiv." 1996:3 s 20.

Andersson Lennart "När arkiven brunnit." 1982:4 s 5-8.

Andersson Per "Släkten Jehander." 1982:1 s 10-12.

Andersson Per "Släkten Hjelm (Wahlsten)." 1982:4 s 12-14.

Andersson Ulf "Fyrlingarna i Svarteborg." 1982:3 s 17-18.

Andersson Ulf "Sol, sommar och gravstenar." 1983:2 s 12-15.

Andersson Ulf "Historien om högkvarteret." 1983:3 s 13-15.

Andersson Ulf "Skarprättare och nattmän i Göteborg." 1984:1 s 11-17.

Andersson Ulf "Gränserna sprängs mellan akademiker och amatörer." 1985:4 s 11.

Andersson Ulf "Två försök att dokumentera hela socknar." 1991:5 s 21.

Andersson Ulf "Den okände lotsen på ostindiefararen." 1992:4 s 33.

Andersson Ulf och Skogsjö Håkan "Pastorsämbetet - myndighet på gräsrotsnivå." 1985:3 s 17-18.

Andersson Ulf och Håkan Skogsjö "Nu blir riksförbundet verklighet." 1985:4 s 1-4.

Apelfors Gunnar "En hattmakarsläkt och dess öde. Historien ger många exempel på släkternas upp- och nedgång - och här är ett exempel till" 1997:1 s 8-9.

Apelstig Ingemar "Heraldik - en historisk vetenskap utan betydelse?" 1994:1 s 15.

Appelquist Jan "Släktforskning kring handpappersbruk." 1985:2 s 8-9.

Appelquist Jan "Tre pappersmakarsläkter i Långaryd." 1995:2 s 14-18.

Appelquist Jan "Röttle pappersbruk." 1985:2 s 22-25.

Appelquist Jan "Lumpsamlande och lumpsamlare under frihetstiden." 1985:2 s 28-31.

Arukaevu Jaanus "Släktforskarintresset i Estland tar fart." 1992:1 s 16.

Atmer Gunnar "Hjälp från DDR främjade forskning." 1992:1 s 17.

Atmer Gunnar "Svårigheter med pastorsämbeten i Vorpommern nach die Wende. Erfarenheter från en som försökt" 1997:4 s 23.

Backman Christina "En fransysk visit." 1995:1 s 4-5.

Bankeström Sven "En 1600-talsprästs bibelanteckningar." 1994:2 s 1-3.

Bankeström Sven "Fredrik Sjöbohm - en gustaviansk sjöofficer" 1997:5 s 14-15,

Beijbom Ulf "Emigrantinstitutet i släktforskningens tjänst." 1983:4 s 6-8.

Beijbom Ulf "Svenska Emigrantinstitutet och dess vänner." 1995:2 s 6.

Beijbom Ulf "Han räddade svensk-amerikanska kyrkoarkiven åt oss. Lennart Setterdahl in memoriam." 1995:3 s 16.

Bengtsson Sperling "Län eller landskap igen?" 1995:4 s 12.

Bengtsson Sperling "Flyttningar i mantalslängderna i Halland" 1997:5 s 8.

Berg Lars Otto "Arkiven och mikrofichen." 1983:2 s 17-19.

Berg von Linde Sonja "Hela Sverige ska leva." 1987:4 s 14-15.

Berggren Ulf "Leve mikrofilmen!" 1982:4 s 16.

Berggren Ulf "Stopp för forskning i SCB:s arkivmaterial." 1985:3 s 19.

Berggren Ulf "Nordisk släktforskarkonferens 1988." 1988:3 s 21.

Berggren Ulf "Forskarcentrum måste flytta." 1990:2 s 5.

Berggren Ulf "Många kyrkböcker behöver rekonstrueras." 1990:6 s 12.

Berggren Ulf "Kartläggning och rekonstruktion av saknade kyrkoarkivalier." 1992:1 s 24.

Berggren Ulf "Intressantast på släktforskardagarna: Amerikanskt register över dödsfall." 1992:4 s 26.

Berggren Ulf "Register för Stockholm." 1993:5 s 19.

Berggren Ulf "Personnummer och datasäkerhet." 1994:3 s 14.

Berggren Ulf "Brunna eller försvunna kyrkböcker - vad gör man? En titt på läget vad gäller rekonstruktioner." 1995:4 s 7.

Berglund Anna-Lisa "VGF-kurs i Fristad - en givande weekend." 1996:5 s 29.

Berglund Torsten "Ett nyupptäckt pergamentsbrev." 1986:3 s 17-19.

Berglund Torsten, Winroth Anders "Svenska antavlor och medeltidsgenealogin." 1992:5 s 26.

Berglund Torsten, Winroth Anders "Medeltidsgenealogi i Svenska Antavlor - verklighet och fantasi." 1993:4 s 16.

Bergman Per-Olov "Fem frågor om Claes." 1986:1 s 10-11.

Bergman Per-Olov "Vigsellängdsregister för 100 församlingar klara." 1991:5 s 18.

Berlin Rolf "Vigsellängder ett verkligt fynd bland länsräkenskapernas verifikationsband." 1992:3 s 22.

Billberg Le Roy "Mormonernas släktforskningscentrum i Västerhaninge." 1987:2 s 1-3.

Billgren Matts "Att forska efter levande släktingar i allmänhetens terminal." 1995:1 s 8-9.

Billgren Matts "Mikrokortutlåningen via biblioteken 1993-1994." 1996:1 s 7.

Billgren Matts "Om jag hade en krona 1830, vad hade den varit värd nu?" 1996:3 s 12.

Billgren Matts "Mikrokortutlåningen via biblioteken 1996. Resultatet av biblioteksenkäten 1996 diskuteras här" 1997:2 s 5.

Bjurling Hjördis "En skånsk stormor." 1988:2 s 8-9.

Björkman Lars-Eric "Hur jag fann mina skånska anor." 1994:5 s 18.

Blixt Sam, Källenius Gunnar "Från röra till reda. Kladdig husförhörslängd blir demografisk databas." 1987:3 s 1-5.

Block Eskil "Har Du Andreas Jonaæ Wåhlin bland anorna?" 1994:4 s 21.

Bramsjö Henrik "Historien om min medverkan i förbundets släktbok." 1991:1 s 17-18.

Bramsjö Henrik "Farfars anteckningsbok - Så hittade jag Jenny Nyströms släkt." 1993:5 s 1-4.

Bramsjö Henrik "Komministergården i Malung - centrum för illegal kaffehandel?" 1995:1 s 6-7.

Bramsjö Sven "Skepparen som förde kassabok är 1859." 1995:4 s 9-10.

Bratt Martin "Nationalitetsmatrikeln - en förbisedd källa." 1990:4 s 1-3.

Brunkhorst Ingeborg "Hur såg hemmet ut? Några brandförsäkringar från Ödsmåls gård." 1996:1 s 3-4.

Brunkhorst Ingeborg "Min stränge morfar." 1996:4 s 10-11.

Brunkhorst Ingeborg "Kjerstena Andersdotter - krögarhustru i Benestad" 1997:2 s 20-22.

Brunkhorst Ingeborg "Min skånska mormor" 1997:4 s 5-6.

Bränning Ulrica "Lotsen Casper Mathesson och ostindiefararen Götheborg - år 1745." 1995:5 s 18-21.

Bäcklund Lasse "Ge aldrig upp!" 1997:5 s 13.

Carlgren Maria "Faster Sofie i Dosan - ett kvinnoöde kring sekelskiftet." 1995:4 s 14-16.

Carlsson Anita "Mitt första år som släktforskare." 1993:3 s 6-7.

Carlsson Stig-Åke "Ett hundraårigt hittebarn." 1983:3 s 20-22.

Clemensson Per "Släktforskaren & skrivmaterielen." 1989:3 s 12-14, 16-17.

le Clercq Pierre, Calbat Jean-Louis och Cronberg Olof "Svenska valloner i Frankrike och Tyskland." 1993:3 s 1-3.

Cronberg Olof "Datorfrälsta släktforskare möttes i Helsingør." 1989:1 s 8-9.

Cronberg Olof "Råd om register." 1990:2 s 1-4.

Cronberg Olof "Register, disketter och moral." 1990:5 s 12.

Cronberg Olof "Släktforskning och datorer på 90-talet." 1990:6 s 10.

Cronberg Olof "Namn och normer." 1990:6 s 11.

Cronberg Olof "Livstidsgaranti." 1991:1 s 23.

Cronberg Olof "Finn dina amerikanska släktingar." 1991:4 s 20.

Cronberg Olof "Jakten på de försvunna släktpapperna." 1991:4 s 26.

Cronberg Olof "Släktforskningsprogram för MacIntosh." 1992:1 s 26-27.

Cronberg Olof "Ett axplock ur soldatlitteraturen." 1992:4 s 17.

Cronberg Olof "Sveriges släktforskarförteckning på gång." 1993:1 s 13.

Cronberg Olof "Inte bara maskiner." 1993:3 s 19.

Cronberg Olof "På besök i huvudstaden." 1993:4 s 17.

Cronberg Olof "Släktforskaren och CD-ROM." 1994:2 s 20.

Cronberg Olof "Släkten på drift." 1994:4 s 9.

Cronberg Olof "Om flyttningar och slumpens skördar." 1995:1 s 10.

Cronberg Olof "Framtidens släktforskare" 1997:4 s 14.

Cullberg Tor "Släktforskning endast för rika." 1990:6 s 7.

Cullberg Tor "Kommunerna utnyttjar inte förmånen." 1991:3 s 13.

Cullberg Tor "Förbundet har tappat sin viktigaste uppgift." 1992:1 s 18.

Cullberg Tor "O-län i o-takt." 1993:5 s 12.

Cullberg Tor "Lagar måste lydas." 1996:5 s 18.

Dahl Emilio "Internationell släktforskning." 1985:3 s 1-3.

Dahlqvist Rune "Heraldik - kan knytas till riddarkorståg." 1992:3 s 20.

Dahmström Karin "Häxor - läkekunniga på gott och ont i ett vidskepligt och fattigt samhälle." 1992:2 s 4-6.

Dahmström Karin "De skånska häxprocesserna." 1992:2 s 7.

Dalhammar Sven "Amelie och greve Trampe - en romans på 1800-talet." 1994:3 s 1-2.

Douhan Bernt "Vallonättlingar." 1985:3 s 14-16.

Douhan Bernt "När vallonerna kom till Sverige." 1994:3 s 10-13.

Edgren Thomas "Pehr Hammarström valde ett annorlunda utvandrarland. Sökte lyckan i ett öde Brasilien." 1991:3 s 4.

Edgren Thomas "24:e Minnesotadagen firades i Växjö. Sverige inte längre ett utvandrarland!" 1991:3 s 6-7.

Edgren Thomas "Sara Jansdotter födde 21 barn - fyra överlevde barndomen." 1991:3 s 10-11.

Edgren Thomas "Helsingfors släktforskare besökte Sverige. Guidning och forskning i Växjö." 1991:3 s 23.

Edgren Thomas "Rotar på data i rotemansarkivet." 1991:4 s 5.

Edgren Thomas "Databas med miljoner poster - länet kartläggs!" 1991:4 s 6.

Edgren Thomas "Släktforskare oroas över kyrkoboksflytten." 1991:4 s 11.

Edgren Thomas "Klockare och kronolänsmän bland tidningskungen Lars Rendahls förfäder." 1991:5 s 4-5.

Edgren Thomas "Hembygden i centrum vid Lokalhistoriska dagar i Borås kulturhus." 1991:5 s 8-9.

Edgren Thomas "450 år sedan Vasas bibel." 1991:5 s 13.

Edgren Thomas "Legenden Vildhussen blir teaterpjäs." 1992:2 s 13.

Edgren Thomas "Lettisk arkivutställning till Sverige." 1992:2 s 15.

Edgren Thomas "Värdefull dokumentation av 1600-talssvenskan. Domböcker - outnyttjad källa i forskningen." 1992:2 s 21.

Edgren Thomas "Ingrid - en skånsk klippa inom släktforskningen." 1992:2 s 27.

Edgren Thomas "Svenska folkets dagböcker på väg." 1992:2 s 30.

Edgren Thomas "Norrländska präster protesterar mot nya systemet. Uppgifter inaktuella i våra register." 1992:3 s 7.

Edgren Thomas "Dyrt för hembygdsföreningar." 1992:3 s 8.

Edgren Thomas "VÖBAMs kartor - unikt släktforskningskomplement." 1992:3 s 31.

Edgren Thomas "Arrangörerna nöjda med släktforskardagarna." 1992:4 s 27.

Edgren Thomas "Arkivcentralisering i Uppsala." 1992:4 s 30.

Edgren Thomas och Grund Allan "Tingshus blev släktforskningsplats!" 1992:3 s 18.

Edman Björn "Pastorsämbetet - en snart försvunnen myndighet." 1991:1 s 5-7.

Egeskog Hans "Utsocknes döda i Säby 1824- " 1996:1 s 9-10, 1996:3 s 14-15.

Ekelund Rolf "Kejsarinnan Katarina I - västgötska från Toarp?" 1996:2 s 20-21.

Ekelund Rolf "Ett genealogiskt äventyr i Normandie." 1993:5 s 9-12.

Eknefelt Rolf "Angered får kyrkoböcker." 1990:6 s 9.

Ericson Lars "Bölåsen - en jämtländsk gård och dess brukare under 1400-talet." 1982:1 s 6-9.

Ericson Lars "Några drag i den regementshistoriska litteraturen under 1970- och 80-talen." 1983:2 s 6-11.

Ericson Lars "Regementsarkiven i Krigsarkivet." 1985:1 s 1-6.

Ericson Lars "Roterings & utskrivningslängderna i krigsarkivet." 1986:1 s 12-16.

Ericson Lars "Soldatforskning, mikrofilm och originalkällor - hos Krigsarkivet." 1992:4 s 8-9.

Ericson L-O "Inga frågetecken för Maria Andersdotter." 1995:3 s 11.

Ericsson Gunnar I "Karolinen och kyrkoherden Johan Biurbeck." 1988:1 s 1-5.

Ericsson Gunnar I "Flygare sökes!" 1997:3 s 6.

Ericsson Per "En vandrerskas öde." 1993:1 s 14.

Ericsson Per "Nordiska svanar. I denna väldokumenterade berättelse får man följa några familjer i Jönköping på 1600-talet" 1997:4 s 1-3.

Eriksson Lars-Olov "Det kom ett brev... Mera källhänvisningar" 1997:4 s 9.

Esping Ulla "Den olycksaliga bössan." 1996:5 s 33-34.

Falch Tore S "När släkttråden leder till Norge." 1988:3 s 4-5.

Fransson Göte "Serendipity: Sandviken - Everett, WA. En berättelse om hur en släktkontakt upprättas genom en lycklig slump" 1997:3 s 9.

Fredriksson Berndt "Dyrare mikrofilmer hos Riksarkivet." 1984:2 s 8-9.

Fredriksson Eva "Märklig donation till Nordiska Museet 1934. Lars Bäckvall samlade material om värmländska Elfdalen." 1991:5 s 10-11.

Fredriksson Eva "Domboksdag vid landsarkivet i Göteborg. Hur skall domböcker registreras?" 1992:1 s 28.

Fredriksson Eva "Om them som ächtenskap med hvarannan ej bygga måge." 1992:3 s 14-15.

Fredriksson Eva "Domboksarbetet fortsätter." 1992:5 s 20.

Furestedt Karl "Stavning av gamla förnamn." 1996:4 s 15.

Fyrlund Björn och Marelius Nils "Fem år med den nya folkbokföringen - några reflexioner." 1996:4 s 13-14.

Färnlöf Märit "SVAR svarar Carl om katalogen." 1995:4 s 13.

Gidlöf Leif "Intensivdataområden och regional forskning. Funderingar kring en utredning." 1982:3 s 13-16.

Gidlöf Leif "Önskemål om lättare tillgång till mikrokort. Mikrokortcentrum till Stockholm?" 1992:1 s 12.

Gidlöf Leif "Regional släktforskarträff i Eskilstuna." 1993:3 s 5.

Gidlöf Leif "Mer om forskning i tyska arkiv." 1995:1 s 10.

Gidlöf Leif "Ny version arkivregister i Stockholms län." 1996:1 s 15.

Gillingstam Hans "Fångförteckningarna i Justitiekanslersämbetes arkiv. En förbisedd serie i Riksarkivet." 1984:3 s 13-14.

Gillingstam Hans "Medeltidsgenealogi." 1986:3 s 8-16.

Gillingstam Hans "GFs klippsamling är ett oumbärligt hjälpmedel." 1988:1 s 8.

Gillingstam Hans "GF bör ha råd med samlingar." 1988:2 s 12.

Gillingstam Hans "Raneke brister i källkritiken." 1988:2 s 12-13.

Gillingstam Hans "Upp till bevis Raneke." 1990:5 s 9.

Gillingstam Hans "Föroreningar i medeltids-genealogisk litteratur." 1994:2 s 11.

Gillingstam Hans "Dagens Nyheters spridande af föroreningar i medeltidsgenealogi." 1995:5 s 5.

Gillingstam Hans "Drottning Ulfhild - en medeltida kvinna." 1996:3 s 11.

Gillingstam Hans "Det svenska kungahusets judiska ana." 1996:4 s 19-21.

Gjötterberg Tore "Medeltidsgenealogi - ett genmäle." 1993:2 s 9.

Gjötterberg Tore "Släktforskning på ett bananskal." 1993:2 s 22.

Gortzak Edouard "Tant Claras pengar." 1994:2 s 15.

Gradhman Essan "Spiritusen - folkets demoniska väsen." 1992:2 s 9.

Granholm Bernhard "Läs arkivutredningen." 1990:6 s 6.

Granholm Bernhard "Om kyrkiotiufnad." 1991:1 s 10-11.

Granholm Bernhard "Arkivfolk och forskare i gemensam front." 1991:3 s 14.

Granholm Bernhard "Intressant att jämföra domböcker - ger olika normer i olika landsdelar." 1992:2 s 22-23.

Granholm Bernhard "Att läsa domböcker på tvären - erfarenheter från ett domboksprojekt." 1993:5 s 5-8.

Granholm Bernhard "Att normalisera eller inte normalisera txt?" 1995:5 s 4.

Grund Allan "Välarrangerad anbytardag i Lönsboda." 1991:5 s 22.

Grund Allan "Kerstin Bengtsdotter - häxa från Dalsland." 1992:2 s 8.

Grund Allan "Historien om en kyrkklocka." 1992:3 s 19.

Grund Allan "Fyra år som förbundsordförande." 1996:5 s 9.

Gustafsson Carl "Jacob Letterstedt, en generalkonsul från Vallerstad." 1995:5 s 8-9.

Gustafsson Karl "Soldatänkan Sara Dyk från Stamhultet i Hägerstad - en notis om släkten Dyk" 1997:5 s 11.

Hagman Britt "Föreningar i Västsverige träffades i Vargön." 1991:5 s 29.

Hagman Britt "Med krökta ryggar på kyrkogårdarna. Gravstensinventering - en viktig del af forskningen." 1992:3 s 10-11.

Hagman Britt "Bland mina soldater i Vedens kompani." 1992:4 s 16.

Hagman Britt "Vilken respons - ett glädjande resultat." 1992:5 s 15.

Hagman Britt "Gravstenar, fler och fler." 1993:2 s 7-9.

Hagman Britt "Gravstenar och ännu flera gravstenar." 1994:2 s 4-6.

Hagman Britt "Funderingar kring en generalmönsterrulla." 1994:3 s 18-19.

Hagman Britt "Vore nu satte i hög kung Bele och Torsten den gamle. Gravstensinventering per den 15 febr 1995." 1995:2 s 7-10.

Hagman Britt "Några titlar från våra gravstenar." 1995:5 s 15.

Hagman Britt "Ett imponerande resultat." 1996:2 s 6-9.

Hagman Britt "Sveriges äldsta gravkarta." 1996:4 s 25.

Hagman Britt "Vilken respons... Rapport från gravstensinventeringen per den 15 febr 1997" 1997:2 s 8-12.

Hallberg Kjell "Dödsdag: 26 februari 1612." 1983:1 s 11-13.

Hallerdt Björn "Vem var målaren?. En bekant 1700-talsmålare hade också sitt barndomshem, men var fanns det?" 1997:3 s 10-11.

Halmstad Roger "I samband med migrationsåret." 1996:3 s 16.

Hammare Bengt "Per Ersson och bruket. Några gamla dokument ger en bild av livet i brukets skugga" 1997:2 s 17-19.

Hanner Hans "Birath-gruppen forskar med databas." 1992:4 s 41.

Hanner Hans "Arbetsgruppen Birath slår till igen." 1995:1 s 16.

Hansen Lars "En resa med fregatten af Chapman till Medelhavet 1840." 1992:5 s 1-3.

Hansson Georg "Län eller landskap?" 1995:3 s 16.

Hansson Hans "Några funderingar kring ämnet Baggiska Slägten." 1982:2 s 9-11.

Haraldsson Moniqa "Don Pedro grundlade Ijui." 1991:3 s 4-5.

Haskå Guno "Skånes genealogiska förening." 1987:3 s 8-10.

Haslum Bertil "Fanns Christina Andersdotter. En kommentar till Svenska Antavlor nr 39, Bråvikenlotsar och Vikbolandsbönder." 1995:2 s 3.

Hedenberg Örjan "En frihetstida sjöofficer. Mårten Kullenbergs karriär speglas i flottans meritförteckningar" 1997:1 s 3-5.

Henning Chris "Ny släktforskningssal i Arninge, Täby?" 1997:3 s 8.

Henriksson Bjarne "Åland" 1988:3 s 8-9.

Hermansson Bror "Hur Jens Olsson från Skåne blev John Thureen of Minnesota." 1996:1 s 20-21.

Hermansson Bror "Släktforskarmödor eller hur Mf ff ff även blev Mm mm ff" 1997:5 s 12.

Hermelin Thomas "Projektet kyrkböcker on-line." 1996:5 s 24.

Heymowski Adam "Resandesläkter - ett intressant studieobjekt." 1984:1 s 25-27.

Hjord Bengt "I forskningens tjänst: Lokalhistoriska bibliografier." 1990:4 s 4-5.

Holmberg Mariann "Aurora Pamela Lind." 1995:2 s 4-5.

Hultgren Kurt "Sara Elisabeth Moell, silverknektens andra hustru." 1996:3 s 7-10.

Hård af Segerstad Nils "Då hade jag tur." 1982:2 s 14-15.

Hård af Segerstad Nils "Mitt genealogiska bibliotek." 1983:1 s 1-5.

Hård af Segerstad Nils "Fram för film framför fiche!" 1983:1 s 16.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Dreijer från Skokloster." 1984:2 s 11-12.

Hård af Segerstad Nils "Några tips om släktforskning i Västergötland." 1984:4 s 17.

Hård af Segerstad Nils "Skidåkning och släktforskning i Salt Lake City." 1985:3 s 4-5.

Hård af Segerstad Nils "Släkten Bergström från Norra Sandsjö med släktgrenen Svenoni." 1985:4 s 14.

Hård af Segerstad Nils "Mina anor i Stockholm." 1987:4 s 16-17.

Hård af Segerstad Nils "En småländsk bondesläkt." 1988:4 s 9.

Hård af Segerstad Nils "Kylslaget fynd i gammal kyrkobok." 1994:4 s 9.

Hård af Segerstad Nils "Alla komma vi från Kopparbo - science fictionförfattare, släktforskare, Floridabo" 1997:4 s 19.

Hård af Segerstad Nils "Ett underhållande fall av underhåll. En tidsbild från Hattarnas krig" 1997:5 s 17.

Härshammar Elis "Melchior Volger - en köpman i 1500-talets Stockholm." 1995:2 s 1-3.

Isberg H A "Tragisk historia uttyddes på gravsten. Lindebarnen vid Stora Köpinge." 1992:3 s 12.<

Janzon Bode "Metodens styrka är i själva verket dess svaghet." 1985:4 s 5-7.

Janzon Bode "Substantiv och domböcker." 1987:2 s 8-11.

Johansson Birger "Trodde maken hade stupat. Maria Hansdotter fick två män!" 1992:4 s 7.

Johansson Lars-Göran "Emigrantforskare ökar samarbetet." 1991:1 s 20.

Johansson Tomas "Nusvenska eller originalstavning." 1983:1 s 5.

Jonmyren Kerstin "När Jacob Pehrsson i Bonsarve blev dräpt. Ett stycke gotländskt 1700-tal." 1988:2 s 1-5.

Jonmyren Kerstin "Indelningsverkets folk och likställda i Roslagen - svårforskade anor." 1994:2 s 7-9.

Jonmyren Kerstin "Mera roslagsförfäder - ännu fler svårforskade anor." 1994:3 s 8-9.

Jonsson Thomas "Salpetersjudarna - en bortglömd yrkesgrupp." 1984:1 s 8-10.

Kann Erik "När släkttråden leder till Danmark." 1988:3 s 2-3.

Karlsson Kurt K. "Frenckells som pappersmakare." 1985:2 s 11-14.

Karlsson Torsten "Ett pappersbruk i Göinge på 1800-talet." 1985:2 s 19-21.

Karlsson Torsten "PLF:s databas i Oskarshamn - en god hjälp vid forskning i sydöstra Sverige." 1996:2 s 17.

Kjellberg Carl "GF är en självständig förening." 1988:1 s 6.

Kjellqvist Åke "Koppla bort biblioteken." 1990:6 s 7.

Kjellqvist Åke "Mikrokortläsaren - vad du skall kräva av detta hjälpmedel." 1995:5 s 14.

Kjellqvist Åke "Postryttaren Engelbrekt funnen." 1993:1 s 15.

Kjellström-Loner Anna-Lisa "Chemnitius-forskning i Tyskland." 1992:1 s 17.

Koch Bertil "När kyrkböckerna gått förlorade." 1995:3 s 5-7.

Koch Bertil "Skånes enrolleringsbåtsmän" 1997:1 s 25.

Käller Gunnar "Från Bondarv till Gylle." 1983:4 s 11-12.

Käller Gunnar "En ovanlig obduktion." 1993:3 s 4-5.

Lager-Kromnow Birgitta "Svenskt Biografiskt Lexikon - en historik och presentation." 1982:2 s 1-4.

Lagersvärd Krister L:son "Med förbundet mot framtiden." 1996:5 s 11.

Larsson David "En kyrkogård i Iowa." 1994:5 s 4-6.

Liedgren Jan "Om medeltidsätter med sparre i skölden." 1986:3 s 20-24.

Lindberger Lars "Tre generationer pappersmakare i Kalmar län." 1985:2 s 26-28.

Lindblom Kjell "Fanns släkten de la Tuange i Värmland?" 1996:3 s 1-3.

Lindgren Lars "De resande." 1984:1 s 35-36.

Lindholm Harry "Det händer i de lärdas värld år 1696." 1996:3 s 4-5.

Lindroth P Gunnar "Scharlakansfebern i Linde 1877." 1990:1 s 5.

Lindström Håkan "Breven från då - eller vad viskar rösten, som gömts vid spiselmuren?" 1994:5 s 9-11.

Lindwall Bo "Resandefamiljen Rosengren från Lönneberga." 1984:1 s 28-35.

Lindwall Bo "Kändisanor - Calle Jularbo - Gösta Ekman d ä - Gro Harlem Brundtland." 1990:6 s 1-4.

Lindwall Bo "Kändisanor - Greta Garbo - Albert Engström - Evert Taube - Ingvar Carlsson." 1991:1 s 8-10.

Lindwall Bo "Kändisanor - Elof Ahrle - Viveca Lindfors - Thor Modeen." 1991:2 s 8-10.

Lindwall Bo "Bengt Westerberg har namn efter Västertälje socken." 1991:5 s 6-7.

Lindwall Bo "Efter flera års "släktforskningsstimulerande åtgärder" släktforskarnas hus invigs i Leksand." 1992:1 s 14.

Lindwall Bo "Kändisanor - Tage Danielsson - Marilyn Monroe." 1992:5 s 8-10.

Lindwall Bo "Kändisanor - Povel Ramel." 1993:1 s 12.

Lindwall Bo "Kändisanor - Björn Borg." 1993:2 s 10.

Lindwall Bo "Kändisanor - Ann-Margret." 1993:3 s 17.

Lindwall Bo "Negern i Härnösand." 1995:1 s 13.

Lindwall Bo "Serendipity i Slaka." 1995:4 s 4-6.

Lindwall Bo "Många öschötar finns det!!" 1995:4 s 22-25.

Lindwall Bo "Fler kända svensk-amerikaner. En forskningsrapport" 1997:3 s 1-3.

Lippold Björn "På FOSAM samlas Skaraborgssoldater." 1987:1 s 18-19.

Lippold Björn "Centralt soldatregister med lokal i Skövde." 1992:4 s 4-5.

Lundin Birgitta "RätansMinne." 1993:2 s 22.

Lunsjö Barbro "Släktforskaren & Orden." 1988:2 s 6-7.

Lunsjö Barbro "Rapport från en anbytardag." 1990:1 s 6-7.

Lunsjö Barbro "Slaktarmäster hade många olika sysslor. Slaktare och köttmånglare redan på medeltiden." 1992:1 s 4-6.

> Lunsjö Barbro "Rapport från bouppteckningarnas värld - ett projekt går vidare." 1994:5 s 7.

Luther Georg "När släkttråden leder till Finland." 1988:3 s 6-7.

Lööf Lars Olof "Arkivet vid Göteborgs historiska museum." 1986:1 s 8-9.

Madsen Heini "Anor på Färöarna!" 1993:2 s 20-21.

Marelius Nils och Fyrlund Björn "1900-talets kyrkobokföring I." 1994:3 s 3-6.

Marelius Nils och Fyrlund Björn "1900-talets kyrkobokföring II." 1994:4 s 6-8.

Marelius Nils "De kyrkliga indelningsändringarna 1998. Här får vi veta vad som händer med de gamla församlingarna nästa år" 1997:4 s 8.

Martinsson Elsy "Släktforskning är spännande." 1995:1 s 11.

Mattson Håkan "Bondelensmanden Suenning Biørnsen - ett öde från den tid då Halland blev svenskt." 1982:1 s 1-3.

Mattson Håkan "Forum för förbundet eller släktforskarna?" 1991:1 s 19.

Melefors Evert "Med namnen till medeltiden." 1990:3 s 1-5.

Mosén Henrik "En olyckshändelse af besynnerliga omständigheter. Normlösa - på första sidan av tidningen!" 1997:1 s 22-25.

Myhl Sven R "Sponsorer i Filipstads bergslag på 1700-talet." 1996:4 s 5-6.

Möller Pontus "Riddarhuset i tiden. Modern adelsgenealogisk forskning." 1982:4 s 1-4.

Möller Pontus "Ett kungabarn?" 1990:2 s 6-7.

Möller Pontus "Olyckliga kvinnor." 1993:1 s 8-9.

Möller Pontus "En olycklig man eller Gulag i Stockholm 1730-31." 1993:2 s 12.

Möller Pontus "En uggla på vift eller en kornett stiger miste på vägen från krogen." 1994:2 s 14.

Möller Pontus "En fegis - eller? Henrik Johan von Knorrings ära räddas av sentida släkting." 1995:3 s 8.

Möller Pontus "Några uppgifter om släkten Boudry." 1996:1 s 1-2.

Möller Pontus "Vävare-anor." 1996:2 s 16.

Möller Pontus "Ätten von Braunjohan." 1996:5 s 20-21.

Möller Pontus "Jacob Grundels olovliga kärlekshandel. En tidsbild från stormaktstiden" 1997:3 s 5.

Nilsson Birgitta "Den rättframme prosten." 1991:2 s 1-3.

Nilsson Ingrid "Iden kom från Danmark." 1991:5 s 22.

Nilsson Ingrid "Brefvet från Amerika." 1993:4 s 6-7.

Nilsson Lars "Festligt, folkligt, fullsatt." 1995:3 s 1-3.

Norberg Erik "Riksstämman i Örnsköldsvik. Bästa kollegor och vänner bland släktforskare." 1994:4 s 16-18.

Norberg Erik "Förändringar hos SVAR." 1996:2 s 5.

Nordlöf Barbro "Om stavning och namn." 1983:3 s 12.

Nordlöf Barbro "Undersökning av 50 antavlor i Svenska Antavlor visar: Få avvikande anor - mest bönder i släkten." 1992:1 s 8-9.

Nordlöf Barbro "Adopterades rätt i samhället - en konferens." 1995:5 s 21.

Nordlöf Barbro "Felanvänd släktforskning." 1996:1 s 11.

Nordlöf Barbro "Stavning av gamla förnamn." 1996:4 s 15.

Nordlöf Barbro "För adopterade - det kan gå att hitta ursprunget" 1997:5 s 22.

Nordström Gunilla "Fängelseliv i gången tid." 1984:1 s 2-5.

Norlin Henry "Hur kan släkt- och bygdeforskare närma sig varandra?" 1991:3 s 20.

Nyholm Leo "Förbindelser mellan Sverige och södra Finland på 1720-talet." 1990:2 s 8-11.

Näsholm Bengt-Erik "Detta skall SVAR göra." 1990:4 s 8.

Ohlsson Bror-Erik "Tankar kring en historieverkstad." 1987:1 s 22.

Ohlsson Bror-Erik "Gunnar Lagercranz - apotekaren som forskade fram 900 sjukdomsnamn." 1991:5 s 16.

Olausson Peter "Nämndemännen - bönder och lagskipare." 1982:3 s 1-6.

Olausson Peter "Gammal är ändå äldst." 1983:1 s 18.

Olausson Peter och Skogsjö Håkan "En dag på landsarkivet i Uppsala." 1983:2 s 1-5.

Olausson Peter "Den stora släktforskarhelgen." 1983:4 s 1-5.

Olausson Peter "Människor i marginalen." 1984:1 s 1.

Olausson Peter "Vägen till dödens dal." 1984:4 s 22-24.

Olausson Peter "Kött på benen." 1986:2 s 1-11.

Olausson Peter "Släktforskare och hembygdsvänner hör ihop." 1990:5 s 8.

Olausson Peter "Värmlandsdel på 227 kartblad trycks." 1991:3 s 18.

Olausson Peter "Domboksregistrering i Häljebol." 1991:4 s 9.

Olausson Peter "Sveriges Hembygdsförbund fyllde 75." 1991:5 s 12.

Olausson Peter "Sökes - register till och avskrifter av domböcker från hela Sverige." 1992:4 s 40.

Olofsson Leif "När pesten kom." 1993:1 s 1-3.

Olofsson Leif "Möten på torget - resultatet av metod och slump" 1997:2 s 6-7.

Olofsson Nils-Olof "Soldatregister i Älvsborgs län." 1988:3 s 18.

Olofsson Nils-Olof "Emigrantregistret i Borås." 1991:4 s 9.

Olofsson Nils-Olof "Sex år med soldatregistret Älvsborg." 1994:5 s 13.

Olsson Allan "Båstadsprojektet. Stadens brunna kyrkoböcker rekonstrueras." 1987:2 s 4-5.

Olsson Nils William "Sagan om en gammal silversked." 1996:5 s 26-29.

Otfors Annika "Sockenkataloger - vad är det och hur använder man dem?" 1997:3 s 13.

Palm Lennart Andersson "Lasarettsräkenskaper som ersättning för kyrkoarkiv." 1984:2 s 1-4.

Palm Lennart Andersson "Domböckerna - en överflödande källa." 1984:3 s 1-6.

Palm Lennart Andersson "Domboksutgåvor." 1984:4 s 6-9.

Palm Lennart Andersson "Bode Janzon låter det bästa bli det godas fiende." 1985:4 s 8-9.

Papp David "Våra estländska förfäder." 1993:3 s 9-11.

Peters Carina "AFO - Adoptiv och Fosterbarns Organisationen. 1994:5 s 3.

Petersson Björn-Åke "Smålänningar i Stockholm." 1993:1 s 14.

Petersson Lennart "En släkt och dess fartyg." 1995:3 s 9-10.

Pladsen Phyllis "Swedish genealogy group of Minnesota." 1996:5 s 32.

Pursche Werner "Victor Örnbergs samling i landsarkivet i Vadstena." 1984:4 s 1-4.

Påhlsson Gert "Förbjuden frukt." 1986:2 s 12-13.

Påhlsson Gert "Den ärliga och gudfruktiga matronan Anna Larsdotter och hennes son, den verklige karolinen, majoren, ädel och manhaftige Hans Nilsson." 1994:5 s 1-3.

Ragnarsson Magnus "Soldattorpens historia - lika spännande som själva soldatforskningen." 1992:4 s 14.

Rahl Ingrid "Hur Johan från Höör blev Jeppa från Eskilstorp. En utvandrare till Danmark lämnar sina spår." 1996:5 s 31-32.

Raneke Jan "Min bok handlar om heraldik." 1988:1 s 7.

Raneke Jan "Jag gör så gott jag kan." 1990:2 s 5.

Regnell Stig "21 släkter Regnell." 1995:2 s 11-12.

Rehn Knut "Släktforskning i Kronobergs län - en källa till spänning, överraskningar och tillfredsställelse" 1997:3 s 18-19.

Ridbäck Irma "Irma Ridbäck SVAR, inte rädd för utvecklingen. Centralt plats - bra marknadsföringen." 1992:1 s 13.

Ridbäck Irma "SVAR och krigsarkivet." 1992:4 s 13.

Ridbäck Irma "Arkiv och kulturhus i Ramsele - SVAR och framtiden." 1993:2 s 4-5.

Ridbäck Irma "Filmklipp invigde SVAR-Fränsta. 1900-talets folkbokföring kommer på mikrokort." 1993:4 s 15.

Ridbäck Irma "Tre års fängelse för falska mynt." 1995:2 s 18-19.

Rosén Håkan "Den gärna vill hoppa, är lätt att locka. De bedrägliga emigrantombuden Ringberg och Lindgren. Om ett emigrationsdrama i Kalmar trakten på 1860-talet." 1996:4 s 1-4.

Rosenbahr Christer "En gruvarbetarsläkt i Svappavaara." 1996:1 s 5-6.

Rosencrantz Torsten "Paa Kong Frederiks tijd." 1994:4 s 10-11.

Rosvall Ted "Dubelgångare." 1984:4 s 14-15.

Rudberg Inger "Onödigt skilja på hembygdsforskare och -vänner!" 1991:2 s 7.

Ruden Jan Olof "Papperstillverkning, pappersbruken, papperstillverkarna i Sverige. Några lästips." 1985:2 s 10.

Rudin Bo "Papperstillverkning för hand." 1985:2 s 2-5.

Rydberg Gunnar "Drick ur ditt glas, se döden .." 1996:1 s 18-19.

Sahlen Tom "Vem skall betala släktforskningen?" 1990:4 s 8-9.

Sahlen Tom "Rätt till insyn, att ta betalt. Replik till Bernhard Granholm." 1991:3 s 12-13.

Sandberg Thorsten "Skrift av märklig värmlandspräst. Upphov till kalenderreformen 1753. 1993:2 s 1-3.

Sandberg Thorsten "Bondson, skräddare och hovkarriärist." 1994:4 s 1-3.

Sandblad Birgitta "Rosenvik på Djurgården. Dalkarlar på byggnadsarbete i Stockholm på 1820-talet lämnar sina spår i arkiv och hus" 1997:4 s 10-11.

Sander Lars-Gunnar "Att göra ett domboksregister." 1987:1 s 8-9.

Sander Lars-Gunnar "Emigrantregistret och Samfundet Emigrantforskningens Främjande" 1997:5 s 20-21.

Schmoranz Sven "Släktforskning i öststater - kontakta ambassaden." 1991:3 s 8.

Sederlin Curt A "Dokumentera ditt liv åt dina efterkommande." 1992:3 s 21.

Sikeborg Urban "I Uppsala stift från 1593." 1994:4 s 13-15.

Sikeborg Urban "Sveriges släktregister - ett bra verk med farliga fällor." 1996:4 s 12.

Sjögren Bengt O T "Inga framtidsgarantier ges personforskningen." 1991:4 s 10.

Sjöstedt Holger "Fiche - naturligtvis." 1983:3 s 15-16.

Skoglund Rolf "Högsjöbo hittade intressanta protokoll. Häxor kan ha bränts i Högsjö." 1992:2 s 12.

Skogsjö Håkan "Enade vi stå - söndrade vi falla." 1982:2 s 5-7.

Skogsjö Håkan "Svenska släktforskarföreningar 1883-1983." 1983:3 s 1-5.

Skogsjö Håkan "Stor-Prästen Anders Ahrlin." 1983:3 s 23-24.

Skogsjö Håkan "Fängelsernas fotoalbum." 1984:1 s 5-7.

Skogsjö Håkan "Skarprättarsläkten Bechius." 1984:1 s 17-18.

Skogsjö Håkan "Om tattare och tattarforskning." 1984:1 s 23-24.

Skogsjö Håkan "Svenska släktforskarföreningar 1984." 1984:2 s 5-8.

Skogsjö Håkan "Släktforskarförteckningar i Norden." 1984:3 s 9-12.

Skogsjö Håkan "Runskriftens sista fäste: Om Älvdalska runor och runristare." 1985:1 s 10-15.

Skogsjö Håkan "Bure-ätten, en handskrift på Kungl. Biblioteket." 1985:4 s 15-16.

Skogsjö Håkan "I forskningens tjänst: SVAR." 1987:1 s 2-6.

Skogsjö Håkan "Och att publicera ett register." 1987:1 s 10-11.

Skogsjö Håkan "Inventera gamla gravstenar." 1987:2 s 12-14.

Skogsjö Håkan "Är hon Stormor i Sverige? Karolina födde 20 barn." 1987:3 s 6-7.

Skogsjö Håkan "Äldst i Norden." 1987:4 s 7.

Skogsjö Håkan "Så ordnar du dina forskningsresultat." 1987:4 s 8-12.

Skogsjö Håkan "Svenska antavlor. Lägg ner. Nej den är omtyckt." 1987:4 s 13.

Skogsjö Håkan "Inte förbundets sak." 1988:1 s 8.

Skogsjö Håkan "Är hon Sveriges mesta morsa? Maria Johansdotter födde 21 barn." 1988:1 s 9.

Skogsjö Håkan "Hoppas pengar finns." 1988:2 s 12.

Skogsjö Håkan "Nu har den kommit: Förbundets första årsbok." 1988:3 s 14-15.

Skogsjö Håkan "Schism i Gävle om emigrantregistrering." 1988:3 s 22.

Skogsjö Håkan "Full fart på försäljningen." 1988:4 s 2.

Skogsjö Håkan "Hur skall förbundet se ut i framtiden." 1988:4 s 3.

Skogsjö Håkan "Oj vad mycket som ska göras nästa år!" 1988:4 s 4-5.

Skogsjö Håkan "Forskarcentrum i Ramsele komplement till SVAR." 1988:4 s 19.

Skogsjö Håkan "Fotografin fyller 150 år." 1989:1 s 2-3.

Skogsjö Håkan "Maria Schütz födde minst 23 barn." 1989:1 s 10.

Skogsjö Håkan "Mantalslängderna & släktforskaren." 1989:2 s 1-32.

Skogsjö Håkan "Vilka var de - männen på Götheborgs sista resa?" 1989:3 s 8-11.

Skogsjö Håkan "Det är i Sundsvall det händer 16-17/9." 1989:3 s 19.

Skogsjö Håkan "Nio motioner till stämman." 1989:3 s 19.

Skogsjö Håkan "Släktforskardagarna." 1989:4 s 1-3.

Skogsjö Håkan "Från film till kort." 1989:4 s 5-9.

Skogsjö Håkan "1.223 gravstenar har hittills inventerats." 1989:4 s 16.

Skogsjö Håkan "90-talet. Släkthistoriskt Forum avslöjar framtiden." 1990:1 s 1-4.

Skogsjö Håkan "På modet att registrera indelta soldater." 1990:1 s 8-9.

Skogsjö Håkan "Rekonstruerade kyrkoböcker inventeras." 1990:1 s 9.

Skogsjö Håkan "Kyrkoböcker läggs på data i Oskarshamn." 1990:1 s 9.

Skogsjö Håkan "Tossene och Askum ska få kyrkoböcker." 1990:3 s 9.

Skogsjö Håkan "Samhället skall betala, inte forskarna." 1990:4 s 7-8.

Skogsjö Håkan "SVAR måste göra mer än så." 1990:4 s 8-9.

Skogsjö Håkan "Släktforskning i kris." 1990:5 s 1-5.

Skogsjö Håkan "Riksstämman." 1990:5 s 6-7.

Skogsjö Håkan "Varför är SVARs mikrokort så dyra?" 1990:6 s 8.

Skogsjö Håkan "Östgötska båtmän registreras." 1990:6 s 11.

Skogsjö Håkan "Register, register, register - överallt register." 1991:1 s 2-4.

Skogsjö Håkan "ShF vill vara en nyhetstidning för släktforskare." 1991:1 s 19.

Skogsjö Håkan "Plocka fram förstoringsglaset." 1991:2 s 11-13.

Skogsjö Håkan "Svenska släkter i Finland." 1993:3 s 20.

Skogsjö Håkan "Gud, löna dem, som de slagit mig. Berättelse om det faseliga rånmordet på Åland anno 1748." 1993:4 s 1-5.

Skogsjö Håkan "När vaccinet kom till Åland." 1994:1 s 4.

Skogsjö Håkan "Släktforskarrörelsens historia i Sverige." 1996:5 s 2-4.

Skogsjö Håkan och Thorell Erik "Mikrokorten på frammarsch." 1988:4 s 10-11.

Skrede Pähr O:son "En konstförfaren smålänning." 1982:1 s 15.

Spens Erik "Om släkt och släktnamn." 1983:1 s 8-10.

Steinrud Kurt "Register för Linderås - Lommaryd." 1992:3 s 19.

Stille Per "Carl Jonas Love Almqvist beskrev skånsk gästgiverimadam. Släktuppgifter inte alltid där man väntar sig dem." 1992:3 s 16-17.

Strahlert Jan-Christer "Sveriges Hembygdsförbund på konferens. Den lokalhistoriska forskningen bör samordnas." 1992:5 s 18-19.

Strahlert Jan-Christer "Med databas går det bättre." 1993:2 s 26.

Ståhl Gunnar "Två dramatiska händelser i Svärdsjö." 1996:2 s 13-14.

Ståhl Gunnar "En riktig Kiempe! Att söka efter soldater kan ha sina poänger som synes här" 1997:2 s 1-3.

Sundelius Nils "Visst kan man tända på bondeförfäder!" 1982:1 s 4-5.

Sundelius Nils "Soldaten som kom och gick. Ett öde i karolinertid." 1982:4 s 9-10.

Sundelius Nils "Prosten Andreas Campanius i Björklinge." 1983:1 s 14-15.

Sundelius Nils "Guldsmedssläkten Fernlöf." 1984:3 s 7-8.

Sundelius Nils "Hur jag fann mina anor bland sörmländska ryttare. 1985:1 s 7-9.

Sundelius Nils "Sundbyholm. En utredning om ett sörmländskt herresätes äldsta historia." 1985:4 s 21-23.

Sundin Sven Z "Inför riksstämman 1994. Hembygds & Släktforskare Nolaskogs informerar. Var ligger Örnsköldsvik?." 1993:5 s 14-15.

Sundin Sven Z "Sörkörarna i Stockholm." 1994:1 s 10-11.

Sundin Sven Z "Sörkörare på hemväg 1806." 1994:2 s 12-13.

Svanberg Ingvar "Gästriklands sockenlappar." 1984:1 s 19-23.

Szabad Carl "Mikrokortläsare av idag." 1994:2 s 16-18.

Szabad Carl "Vår historia i datorn." 1995:2 s 5.

Szabad Carl "Det bidde inte ens en tumme. Inget mikrokortcentrum till Stockholm." 1995:3 s 13.

Szabad Carl "Varning för SVARs katalog!" 1995:3 s 21.

Szabad Carl "Elgenstierna igen! Nu kan vi berätta!" 1994:4 s 40.

Szabad Carl "FAQ - Frequently Asked Questions eller Vanliga frågor om Sveriges Dödbok 1968-1996" 1997:4 s 12-13.

Tengelin Jan "När Särna blev svenskt." 1995:2 s 13-15.

Thorell Erik "I huvudet på en förbundsordförande." 1987:1 s 12-16.

Thorell Erik "Mikrokort ersätter rullfilmen." 1987:1 s 17.

Thorell Erik "Förbundet + GF = sant." 1987:4 s 6.

Thorell Erik "Henric Sollbe död." 1987:4 s 25.

Thorell Erik "Vad händer i framtiden med arkivväsendet." 1988:3 s 10-11.

Thorell Erik "Vad händer i framtiden med folkbokföringen." 1988:3 s 12-13.

Thorell Erik "Tankar efter stämman." 1988:4 s 6.

Thorell Erik "Militärhistoriskt symposium i Skara: Indelningsverket grogrund för demokrati och industri." 1988:4 s 12-13.

Thorell Erik "Hur ska våra arkiv öppnas." 1989:1 s 12-14.

Thorell Erik "Folkbokföringen i stöpsleven." 1989:4 s 12-13.

Thorell Erik "Förbundets syn på integritetsskyddet." 1990:1 s 14.

Thorell Erik "Den framtida folkbokföringen." 1990:3 s 6-7.

Thorell Erik "Intresset sviktade inför SVARs 90-tal." 1990:4 s 11.

Thorell Erik "Så blir kyrkans framtida register." 1990:5 s 10.

Thorell Erik "Utlåningen från SVAR ökade kraftigt." 1990:6 s 8.

Thorell Erik "80-tal." 1991:1 s 12-15.

Thorell Erik "En mängd frågor kvarstår efter kyrkobokföringsförändringen." 1992:3 s 4-6.

Thorell Erik "Genealogisk-Heraldisk kongress i Uppsala." 1992:5 s 5-6.

Thorell Erik "Kommentarer till svaren på årets biblioteksenkät. Fler bibliotek tar betalt för mikrokorten." 1992:5 s 14.

Thorell Erik "Biblioteksenkäten 1993." 1993:5 s 17.

Thorell Erik "Minnen från Släktforskarförbundets första år." 1996:5 s 2-4.

Thorell Erik, Skogsjö Håkan "Vi önska GF lycka till." 1988:1 s 6-7.

Thorsell Elisabeth "Släktforskarkris i USA." 1982:2 s 18-19.

Thorsell Elisabeth "Gregorius och hästen." 1983:1 s 17.

Thorsell Elisabeth "Jakten på Simon." 1984:4 s 10-11.

Thorsell Elisabeth "Ur Herrestads härads dombok 1769." 1987:2 s 6-7.

Thorsell Elisabeth "Åbo. Nordiskt datorsymposium för släktforskare." 1988:1 s 10-12.

Thorsell Elisabeth "Åbo. Ett besök på landsarkivet." 1988:1 s 13.

Thorsell Elisabeth "Att skiljas på 1800-talet. Om Petter Hessel och hans fruar." 1988:2 s 10-11.

Thorsell Elisabeth "Resebrev från Minnesota." 1989:4 s 10-11.

Thorsell Elisabeth "1920 års census snart tillgängligt." 1990:2 s 16-17.

Thorsell Elisabeth "Invigning av släktforskarnas hus i Leksand." 1992:5 s 4.

Thorsell Elisabeth "Farfar i datorn eller datagenealoger i Österled." 1993:1 s 4-6.

Thorsell Elisabeth "Några gruvliga böcker." 1993:1 s 10-11.

Thorsell Elisabeth "Var kom Sophia Wilhelmina ifrån?" 1993:2 s 14-15.

Thorsell Elisabeth "Nordiskt samarbetsmöte i Stockholm." 1993:2 s 21.

Thorsell Elisabeth "Ulla Bergstedts öde." 1993:3 s 14-15.

Thorsell Elisabeth "Samarbete mellan ryska och amerikanska släktforskare." 1993:3 s 15.

Thorsell Elisabeth "Sjöhistoriska Museets bibliotek och arkiv en okänd skattkista." 1993:3 s 26.

Thorsell Elisabeth "Du talar som en häst, Upsala är bäst." 1993:4 s 8-9.

Thorsell Elisabeth "Märta Helena skriver genom tiden." 1993:5 s 20-21.

Thorsell Elisabeth "Koleran i Nyköping." 1994:1 s 13.

Thorsell Elisabeth "Karlstad får landsarkiv." 1994:1 s 15.

Thorsell Elisabeth "En borttappad farbror i Amerika." 1994:1 s 17-18.

Thorsell Elisabeth "På släktforskartur i Danmark." 1994:3 s 21.

Thorsell Elisabeth "De dövas historia - en okänd historia." 1994:4 s 8.

Thorsell Elisabeth "Var det slumpen eller." 1994:5 s 17.

Thorsell Elisabeth "Kära anmoder - hade Du städat hemma?" 1995:1 s 14-16.

Thorsell Elisabeth "I Närke på 1800-talet." 1995:3 s 26.

Thorsell Elisabeth "Varmt, varmt." 1995:4 s 17.

Thorsell Elisabeth "The Swedish Finn Historical Society." 1995:5 s 23.

Thorsell Elisabeth "Internet kan det vara något?" 1996:1 s 14.

Thorsell Elisabeth "Anna Gustafva Hagrell och hennes ursprung - ett forskningsexempel." 1996:1 s 16-17.

Thorsell Elisabeth "En bonde i Alunda och hans lilla arkiv." 1996:2 s 1-3.

Thorsell Elisabeth "Emigranter, emigranter och nästan alla från norr!" 1996:2 s 23-24.

Thorsell Elisabeth "Gratis forskarsalar!" 1996:5 s 10.

Thorsell Elisabeth "Femton år med Forum." 1996:5 s 12-16.

Thorsell Elisabeth "Ensam på krog i Hamburg." 1996:4 s 22-24.

Thorsell Elisabeth "Håll rätt på dina gravar" 1997:1 s 5.

Thorsell Elisabeth "Serendipity på Nätet. En sann historia ur den moderna släktforskningens värld" 1997:1 s 14-15.

Thorsell Elisabeth "Att läsa husförhörslängden. Några läsanvisningar" 1997:1 s 20-21.

Thorsell Elisabeth "Kejsarinnan Katarina I - än en gång" 1997:2 s 16.

Thorsell Elisabeth "Diskussionsgrupper" 1997:2 s 24.

Thorsell Elisabeth "Källhänvisningar - varför det och hur då?" 1997:3 s 17.

Thorsell Elisabeth "Finska Riksarkivet och dess skatter" 1997:3 s 25.

Thorsell Elisabeth "Kongressens medaljer till svenska hjältar" 1997:4 s 20-21.

Thorsell Elisabeth "På spåren efter de gamla svenskarna. Rapport från en resa hösten 1997" 1997:5 s 1-5.

Thorsell Elisabeth "Helsingborg Anno 13-14 sept 1997. Släktforskardagar och Riksstämma" 1997:5 s 9.

Thorsell Elisabeth "Benjamin Björn - mystisk emigrant från 1700-talet" 1997:5 s 10.

Thorsell Elisabeth "En lucka i folkbokföringen - hur händer sånt? 1997:5 s 16.

Thorsell Elisabeth "Skandinavisk Vapenrulla" 1997:5 s 21.

Thorsell Siv "Hantverkare från södra Dalarna." 1983:3 s 8-11.

Thorsell Siv "En tornbyggare och tusenkonstnär." 1987:3 s 14-15.

Thorsell Siv "Gårdsnamn och släkter i Hedemora. 1989:1 s 4-7.

Thorsell Siv "Gårdar och gårdsnamn i Hedemora." 1992:5 s 11-13.

Thunander Rudolf "Tron på trollpåsar och kyrkans heliga sakrament. Splittrad folktro hos 1600-talssvensken." 1992:2 s 11.

Thärnström Björn "Statdrängen som kom till Stockholm." 1982:3 s 7-9.

Thärnström Björn "Gustav Vasa låg i verktygslådan." 1985:4 s 10-11.

Torstensson Rune "Att söka efter en tysk officer - på jakt efter Wilhelm von Saltzburgs ursprung i Tyskland." 1994:1 s 5-8.

Troedsson Ingegerd "Vem var Petrus Oestani (Blanck) gift med? eller letande efter en anmoder." 1994:1 s 1-3.

Troedsson Ingegerd "Jenny Lind - 175 år sedan hon föddes." 1995:1 s 1-3.

Wallerstedt Sven "En gammal krigare och hans hustru. Ett porträtt till porträttgravstenen över överste Wilhelm von Saltzburg till Vittene" 1997:1 s 1-2.

Wallgren Gabriel Å:son "Gör inte om samma misstag en gång till." 1994:5 s 13.

Wallgren Lars "Köpguide för datorsugna släktforskare." 1991:4 s 15-17.

Wallgren Ulla-Britt "Hjälp till att samla in alla ättlingar till Petrus Steuchius." 1994:2 s 22.

von Warnstedt Christopher "Kungliga svenska tapperhetsmedaljer - sällsynta och okända i våra dagar." 1992:4 s 10-13.

von Warnstedt Christopher "Tapperhetsmedaljerade med redovisade bedrifter." 1993:3 s 12-13.

von Warnstedt Christopher "Jeltsins släkt utredd." 1993:3 s 15.

von Warnstedt Christopher "116 årig dalbo avslöjad. Var bara 86 år 9 månader gammal." 1994:1 s 12-13.

von Warnstedt Christopher "Striden vid Moss och dalbor som fångar i Norge åren 1716-1717. 1994:5 s 15-17.

Westin Tomas "Visst går kartan att rädda!" 1991:2 s 4-5.

Widing Per-Olof "Artiklar i Falköpings Tidning 1930-1934 av genealogiskt eller topografiskt intresse." 1982:3 s 10-12.

Viklund Stig-Henrik "Ramsele - ett genealogiskt centrum." 1982:1 s 17-18.

Viklund Stig-Henrik "Resebrev från Piteå." 1983:1 s 6-7.

Viklund-Persson Inger/TT "Peter Craig amerikansk advokat och släktforskare. Kartlägger ättlingen till Nya Sverige-kolonins grundare. 1988:1 s 14-15.

Wikström Bertil "Bäran - tog mjölken från grannarna." 1992:2 s 9.

Wingborg Olle "Johan Tegnander från Tegnaby." 1994:4 s 4-5.

Winroth Anders "Hur skall man skriva förfädernas namn." 1983:4 s 9.

Winroth Anders "Sveriges släktforskarförbund." 1986:3 s 1-7.

Winroth Anders "Vem var far till Jöns Ingemarsson?" 1986:3 s 25-29.

Wästfelt Anders "Ostindiefararen Götheborg." 1989:3 s 1-3, 5-7.

Zelander Ella "På tal om invandrare." 1992:5 s 16-17.

Zitting Carl Christian "Valloner i förening i Finland." 1995:3 s 22.

Åberg Kjell "Historia ur domböckerna om järnets bygd - Färnebo härad och Filipstad." 1995:4 s 1-3.

Åberg Kjell "Ur bergstingsrätternas domböcker." 1995:5 s 1-3.

Åhlen Marit "Sex vikingatida släkter i Mälardalen." 1986:1 s 2-7.


Utan angiven författare:

"Aldrig har vi varit så många." 1988:4 s 7.

"Borgarlängd för Piteå." 1990:6 s 9.

"Bouppteckningar på data i Mora." 1994:4 s 23.

"Bouppteckningar på data i Västergötland." 1994:3 s 20.

"CD-skivan Emigranten" 1997:1 s 17.

"Dags för förbundsstämma och historiska dagar i Oskarshamn." 1991:3 s 19.

"Dansk CD." 1996:2 s 18.

"Danska folkräkningar och kyrkböcker nu till salu." 1995:5 s 23.

"Danska släktforskarorganisationer" 1997:4 s 24.

"De gamla finnarnas hus i Värmland" 1997:3 s 16.

"Den gamla bilden" (skolklass) 1997:2 s 25.

"Finländare i svenska församlingar i Amerika registreras." 1993:5 s 4.

(Forskarcentrum i Kyrkhult) 1997:5 s 18-19.

"Forskarprofilen: Johan Aadde." 1983:3 s 22.

"Forskarprofilen: Annica Andersson." 1982:3 s 16.

"Forskarprofilen: Ulf Andersson." 1982:1 s 5.

"Från vårt kuriosakabinett" 1997:3 s 15.

"Födde Skånes genealogiska förbund." 1988:1 s 16-17.

"Första och största släktforskarmässan i Åbo." 1993:2 s 32.

"Genealogisk ungdom 5 år." 1982:2 s 12-13.

"Genealogisk Ungdoms verksamhetsberättelser och bokslut." 1986:4 s 2-12.

"Genealogiska föreningen 50 år. Grattis." 1983:3 s 6-7.

"Historisk dator i Vadstena." 1995:2 s 15.

"Här har det inventerats - hela listan." 1992:3 s 13.

"I nöd och lust." 1986:1 s 17.

"Kammarrätten ger SCB bakläxa." 1987:2 s 23.

"Karelska databasen." 1995:2 s 17.

"Krutgubbar och krutgummor - veteran - tävlingen går vidare. 1983:2 s 15-16.

"Kyrkan förlorar folkbokföringen." 1987:3 s 11.

"Kyrkoböckerna i Värnamo rekonstrueras." 1990:6 s 12.

"Lessebo handpappersbruk." 1985:2 s 6-7.

"Lybecks stadsarkiv." 1993:1 s 6.

"Medlemsföreningar 1993 i Sveriges släktforskarförbund." 1993:4 s 12-13.

"Medlemsföreningar 1997" 1997:5 s 24-25.

"Men Ingegerd invigde och höll i klubban." 1995:4 s 19-20.

"Mikrokort i Norge" 1997:3 s 23.

"Nixon inte bara en gammal president." 1995:5 s 11.

"Nya krutgubbar och krutgummor." 1983:3 s 16-19.

"Oskarshamn in på släktforskningskartan." 1987:3 s 20.

"På arkiv i Helsingfors" 1997:1 s 7.

"Samla på svenska antavlor." 1992:1 s 10-11.

"Samlingen för Kumla forskare!" 1990:6 s 12.

"Slumpens skördar finns även i Sverige." 1995:3 s 4.

"Släktforskarnas hus är räddat." 1993:4 s 9.

"Släktforskning vid stadsarkivet i Malmö." 1988:1 s 26.

"Släkthistoriskt Forum 1982-1986. Innehållsförteckning." 1986:4 s 14-31.

"Soldatregister i Sverige" 1992:4 s 6.

"Styrelsen 1982-1987." 1986:4 s 13.

"Stämmorna för dyra för småföreningarna." 1988:4 s 6.

"SVAR i Sveriges trädgård." 1995:4 s 26.

"Svenska flyttningsbetyg på mikrokort i USA." 1995:5 s 13.

"Sveriges mesta veteraner. Slutsummering." 1983:4 s 12-16.

"Så skulle ett soldattorp byggas." 1992:4 s 15.

"Teleslekt - en norsk databas." 1994:2 s 3.

"Tidskrifter för släktforskare i Norden" 1997:3 s 24.

"Tre släktingar - Marcus Wallenberg, Ivar Kreuger och Olof Palme." 1983:4 s 10.

"Två svenskor i Hollywood - Greta Garbo och Viveca Lindfors." 1984:2 s 10.

"Ur djupa bondeled - Torbjörn Fälldin och Gunnar Hedlund." 1982:1 s 16.

"Utterättlingar - Victor Sjöström och Ingmar Bergman." 1982:3 s 11.

"Värmländska skaldeanor - Nils Ferlin - Gustaf Fröding - Selma Lagerlöf - Esaias Tegner - Erik Gustaf Geijer - Olof Lagercrantz - Agnes von Krusenstjerna." 1984:4 s 12-13.

"Ännu en släkt Regnell." 1995:3 s 11.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Inlagt 1996-05-06, senast uppdaterad 1998-07-05,