Register till SFN nr 1-27

Släkt-Forskar-Nytt

Släkt-forskar-nytt var medlemsblad för föreningen för Datorhjälp i släktforskningen (DIS) under åren 1980-1987. Häftena fanns inbundna på biblioteket i Linköping vid den stora biblioteksbranden 1996, förstördes då och har senare ersatts med nya exemplar, bundna i två band. Jag var redaktör, producent och ansvarig utgivare i åtta år och har skrivet flertalet av artiklarna, därav intresset av att redovisa vad jag gjort.

I nr 2 av Släkt-Forskar-Nytt, som kom ut i april 1980, ges en programförklaring.

"Utgivningen av det här meddelandet är ett led i gruppens arbete att sprida information om möjligheterna att utnyttja datorhjälp i släktforskningen. Vi vänder oss i första hand till de som svarade på vårt upprop i GF-aktuellt i höstas, men vill också ge meddelandet en något vidare spridning, då vi tror att det finns många fler som är eller kommer att bli intresserade av datorhjälp i släktforskningen. Vår ambitionsnivå är dock måttlig - våra resurser är begränsade och vi måste också hinna med vår egen släktforskning.

Datorn skall vara ett hjälpmedel i släktforskningen och dessutom ett bland flera andra. För att hålla detta i minnet har vi inte velat göra en specialskrift med enbart datorer och deras användning utan en skrift där vi även försöker få in en del annat aktuellt material om släktforskning. Huvudintresset kommer dock att ligga på datorhjälpmedlen."

Här följer register till "Släkt-Forskar-Nytt" nr 1 - 27 samt dess föregångare kallad "Första onsdagen i varje månad-gruppens träff (datum)" (här kallad nr F1-F4 samt F0).

Släkt-Forskar-Nytt utkom åren 1979-1987 med ett sladdbarn 1991 och dess föregångare under hösten 1979.

Förutom till Stifts- och Landsbiblioteket i Linköping, har inbundet exemplar i två band överlämnats till Genealogiska Föreningen i Stockholm.

Hänvisning ges som nr - sida (2-1 anger således nr 2 sid 1).

Innehållet är hänfört till följande rubriker:

Allmänt,

Databaser med arkivmaterial,

Datalagen,

Datorer, programmering, datasäkerhet,

Datorregistrering av egen släkt,

Domböcker,

Elektronisk post,

Emigrantforskning,

Forskarförteckningar,

Frågespalt,

Gravstenar,

Inledande ord,

Korta notiser,

Korta rapporter från ..,

Kurser,

Landsarkiv-bibliotek-släktforskarföreningar,

Mikrofiche (mikrokort),

Mikrofilm,

Mormonernas personregister,

Offentliga personregister,

Personregister,

Person och ortnamn,

Pressgrannar,

Referat,

Släktforskning i Norden,

Släktforskning utanför Norden,

Släktforskning och medicinsk ärftlighetsforskning,

Släktforskning och social forskning,

SVAR,

Ungdomsverksamhet.

Allmänt

Diskussionsunderlag och enkät Mars 1979 ...... F0-1
Datorhjälp i släktforskningen ............... F1-10 och 2-1
Hur kan datorn hjälpa oss släktforskare ..... 1-1 och F2-2
Lägesrapport från DIS ....................... 1-7
Närvarande vid mötet den femte september ..... F2-2
Statens Kulturråd och släktforskarna ........ 2-14
Årets kursledarkurs i Östergötland .......... 2-25
Ledarkurs på Lunnevad ....................... 4-22
Nomenklatur ................................. 4-26
Första onsdagen i varje månadgruppen ........ 4-29
Spännande fritidssyssla att spåra sina för-
  fäder av G Sundholm ...................... 5-2
Aktiv släktförening i Finland ............... 5-13
Arkivserie för forskare av Stig Henrik
  Wiklund .................................. 5-18
Första skriften i Genealogisk Ungdoms nya
  skriftserie .............................. 5-20
Författaren har ordet ....................... 6-19
Presentation ................................ 7-24
Kongressen i Salt Lake City 1980 ............ 7-28
Temakvällar hos GF - Finland ................ 9-24
Förslag till frågeformulär .................. F2-2

Kursledarkurs i Molkom ...................... F1-5
Östgötsk släktforskning ..................... F1-2
Släktforskning - vad är det? ................ F3-1
Släktforskning - en ny folkrörelse .......... F3-2
Hur blir man släktforskare? ................. F3-4
Släktforskaren och kyrkoarkiven ............. F3-5
Släktforskaren och länsbiblioteken .......... F3-7
Släktforskaren och pastorsexpeditionen ...... F3-8
Släktforskaren och arkiven .................. F3-9

Inledning (nov 1979) ......................... F4-1
Vid förra mötet (nov 1979) ................... F4-2
Vår utställning ............................. F4-3
Bibliotekets egen utställning ............... F4-5
Släktforskningens gröna våg ................. F4-5
Intresseförfrågan till Norrköpings släkt-
  forskare ................................. F4-10 
Hur många är vi? ............................ F4-10 
Närvarande den tredje oktober .. ............. F4-11
Numrering av personerna i en släkttavla ..... 10-18
Släktforskarkonferensen i Åsljunga .......... 11-15
Lyckat släktforskarmöte i Umeå och Lövånger . 11-20
Medlemsenkäten 1982 ......................... 11-21
Datateknik på biblioteken ................... 12-16
Fortsättningskurs för kursledare i Göteborg . 12-17
Kulturhistoria för släktforskare ............ 12-19
Medlemmarna berättar ........................ 13-4
Släktforskning, svensk historia och lärarut-
  bildning ................................. 13-16
Trelleborgare slår ett slag för släktforsk-
  ningen ................................... 13-17
Svensk släktforskning i framtiden ........... 13-18
Professionella släktforskare - finns dom? ... 13-19
Anslag från Kulturnämnder i kommuner ........ 13-25
Jubileumsskrift ............................. 13-25
Amatör i släktforskning och novis i datorhan-
  tering av Åke Sundelin ................... 14-2
Släktforskningsartikel i datortidskrift ..... 14-8
Släktforskning i Sverige .................... 14-11
Realitet og mulighed i slaegtforskning på EDB  14-16
Våre forfedre i datamaskin .................. 14-16
Statistisk genealogi ........................ 14-17
Stockholmsspalten ........................... 15-2
Skånespalten ................................ 15-3
Årsmötet .................................... 15-3
Hur gick det? av ÅS. ........................ 15-5
Stort släktforskarmöte i Stockholm .......... 15-7
Herbert Söderström o datorn ................. 15-14
Släktforskning i intervju med Palme ......... 15-16
Slaegtsforskning og et dilemma av Johs Lomholt 15-17
ICA-kuriren, datorer och släktforskning ..... 15-23
Inför 1984 .................................. 15-31
Symposiedag i Linköping? .................... 16-3
Från Skeda i Östergötland till Härnösand av
  E. Thorsell .............................. 16-18
Vad hade farfar för betyg av Elisabeth
  Thorsell ................................. 16-19
Lantmäteriet puffar för sina kartor ......... 16-19
Stockholmsspalten ........................... 16-35
Släktforskning i tiden ...................... 16-36
Etiska regler för släktforskarna ............ 16-37
Nomenklatur ................................. 17-22
Genealogiska Föreningen i Stockholm vill bli
  Sveriges Släktforskares Riksförbund ...... 17-27
Släktforskning i Östgöta-Correspondenten .... 18-19
Almanacka för åren 1600-1999 ................ 18-24
Kontakterna med hembygdsrörelsen betyder mer
  än en riksorganisation ................... 18-25
Ny släktforskarorganisation skall börja från
  noll ..................................... 18-25
Jag har fått ett brev ....................... 18-26
Timade händelser ............................ 18-26
DIS-emblemet på ditt brevpapper ............. 19-2
Register till kyrkböckerna underlättar släkt-
  och hembygdsforskares arbete ............. 19-10
Ny handbok i släktforskning ................. 19-13
Stockholmarna väljer DISGEN ................. 19-24
Dator för att tolka gammal skrift? .......... 20-2
Soldatforskning i Sverige av Lars Ericson ... 20-3
Stor släktforskardag på Axvall .............. 20-4
Titlar med militär anknytning i en kyrkbok .. 20-5
Soldatregistrering i Skaraborgs län ......... 20-6
Krigsarkivet och soldatforskning ............ 20-6
Genombrott i USA för datorn i släktforskningen 20-10
Familjerekonstruktion ....................... 20-12
Statistisk matrikel över svenska kyrkans
  prästerskap - en guldgruva ............... 20-28
Tre böcker .................................. 21-25
Användarträff i Stockholm för DISGEN ........ 21-28
Indelta soldater i Kärna socken av N.E.S. ... 22-19
Nytt riksförbund eller utökat GF? ........... 22-25
Datorn i skolan ............................. 22-25
Släktforskarföreningar - Ovansiljans Släkt-
  forskare ................................. 23-12
Arbetet på ett riksförbund .................. 23-21
Möten om projekt Claes ...................... 24-14
Släktfrågor ................................. 24-21
Arbetet på ett riksförbund .................. 24-21
Första nordiska symposiet om datorer och
  släktforskning ........................... 25-4
Stort släktforskarmöte i Lund ............... 26-5
Stort släkt- och släktforskarmöte i Kramfors
  av Henning Eriksson ...................... 26-6
Släktforskarvecka i Dalsland av Roland Olsson  26-8
Lokalavdelning av DIS ....................... 26-16
Förnyelse inom släktforskningen ............. 27-1
Register till Släkt-Forskar-Nytt nr 1-26 och
  dess föregångare F1-F4 ................... 27-7

Databaser med arkivmaterial.

Demografiska databasen i Umeå ............... 2-20
Databasprojekt för Linköping ................ 2-22
Linköpingsregionen i nytt databasprojekt .... 4-14
Demografisk databas i Stockholm ............. 4-14
Hässelbykonferensen 1978 .................... 4-15
Besök vid databasen i Umeå .................. 6-2
Sökning i databas ........................... 6-2
Demografiska databasens besök i Linköping ... 9-3
Tradition och förändringar .................. 11-32
Historiska databasen ........................ 12-15
Fara med demografiska dataregister .......... 15-15
Databaserna i Umeå och Stockholm kommer ej
  att ge oss de register vi vill ha ........ 24-7

Datalagen.

Ansökan till datainspektionen ............... 2-10
Tillstånd från datainspektionen ............. 3-25
Datainspektionen ............................ 4-13
Datalagen ................................... 9-22
Årlig avgift för att föra sitt medlemsregister
  på dator ................................. 11-32

Datorer, programmering och datasäkerhet.

Hemdatorn ................................... 2-2
Introduktion till hemdatorer ................ 3-28
Listor, stackar, köer och träd .............. 12-25
En persondator kan användas även för annat än
  släktforskning ........................... 12-26
ABC 80 är vanligast bland medlemmarna ....... 13-4
Datorn - ny klasskompis ..................... 13-13
Nya skoldatorn .............................. 13-13
Forth - ett datorspråk för släktforskare? ... 13-13
Hur snaabbt är Forth på ABC 80? ............. 13-15
Forth-exempel ............................... 13-15
Släktforskningsprogram i Lisp ............... 13-16
Säkerhetsfrågor ............................. 15-14
Datorutvecklingen ........................... 15-15
Datastörningar och datasäkerhet av gubben
  Curt ..................................... 15-28
ABC 80 ...................................... 16-15
Smådatorer prisjämförelse ................... 16-15
ABC 80 vanligaste datorn för DIS-medlemmar .. 20-29
Äventyr i programmering ..................... 25-14
Amiga ....................................... 16-16

Datorregistrering av egen släkt.

Hemdatorn som alternativ till kortsystem av
  K. J. Roslund ............................ 2-4
Rapport från en släktforskare med hemdator
  av K. Steinrud ........................... 2-6
Datorregistrerad släkt ...................... 3-28
Datoriserad framställning av an- och släkt-
  tavlor ................................... 4-2
Framtagning av an- och släkttavlor med dator  5-11
Ett amerikanskt system för den egna släkten . 6-12
Databehandling av den egna släkten - dags-
  läget .................................... 7-2
Nu kan Du själv hålla reda på den egna släkten
  med hjälp av hemdator .................... 9-3
Kursen i Linköping .......................... 11-2
Person- och ortsregister nu i DISGEN ........ 11-2
Erfarenheter från användning av DISGEN ...... 11-5
Genealogi och hemdator av Eress ............. 11-7
Genealogisk demografi ....................... 11-10
Amerikanskt släktforskningsprogram för
  Apple II ................................. 11-12
Amerikanskt släktforskningsprogram för
  CPM-maskiner ............................. 11-13
Standardprogram för antavla av Annika Nyström  11-14
Erbjudande till medlemmarna ................. 11-31
Önskelista julen 1982 ....................... 12-26
DISGEN på Unga Forskare ..................... 13-3
Modern dansk släktbok ....................... 13-9
Släktforskningsprogrammet i Lisp ............ 13-16
Succe för DISGEN ............................ 13-26
Nytt program i DISGEN ....................... 14-4
DISGEN nu på ABC 802 ........................ 14-4
Nytt i DISGEN ............................... 15-4
Hur gick det? av ÅS. ........................ 15-5
Program för ABC 80 och ABC 802 .............. 15-29
Användarrapport DISGEN ...................... 16-5
Jag och min VIC 64 av Elisabeth Thorsell .... 16-16
Släktforskningsprogram för andra datorer av
  E. Thorsell .............................. 16-17
Antavleregister ............................. 16-19
DISGEN innanför skalet ...................... 16-26
Datorprogram i Creative Computing ........... 17-17
Användarrapport DISGEN av A L.k ............. 18-2
Nytt i DISGEN ............................... 18-13
DISGEN-program för ansedel .................. 18-14
Släktforskning i "Persondatorn" ............. 18-25
Norskt datorprogram för släktforskning ...... 19-15
Ny dator för DISGEN-programmen .............. 19-23
Det finns andra datorer än ABC och Ericson av
  Johan Aadde .............................. 21-18
Släktforskning med andra datorer av Lars
  Westerberg ............................... 21-20
Användarträff i Stockholm för DISGEN ........ 21-28
Ny DISGEN ................................... 21-31
DISGEN till Microbee ........................ 23-15
Alternativ antavleutskrift .................. 23-15
DISGEN-kurs i Linköping ..................... 25-3
Tankar vid min DIS-dator av Göran Tengner ... 25-11
DIS programutvecklingspolicy ................ 25-12
Om släkttavlor av Åke Sundelin .............. 25-20
Vilken tid tar det att ta fram och skriva ut
  en släkttavla? av Åke Sundelin ........... 26-10
Fortsatt programutveckling för ABC 80 av
  Per Ahlén ................................ 26-13

Domböcker.

Domboksregistrering i Göteborg .............. 9-21
Marks härad i två projekt ................... 10-4

Elektronisk post.

Brevlåda .................................... 26-4

Emigrantforskning.

Emigrationsforskarmöte i Karlstad av G
  Kvarnström ............................... 6-13
Personregister till svenska och finländska
  emigranter över Bergen ................... 10-14
Emigrationsforskning i västra Sverige ....... 11-34
Emigrantforskning och datorn av B Grundström  12-3
Medlemmarna berättar ........................ 13-4
Hade Du släkt i Kittson county i Minnesota år
  1900? .................................... 13-6
Emigrantforskning i Bohuslän av G Kvarnström  13-20
Hade Du släkt i Isanti County i Minnesota år
  1900? av Bertil Grundström ............... 14-9
Emigrantregister - turistattraktion i Hamburg  17-18
In- och utflyttning i Gräsmark 1765-1837 och
  Gunnarskog 1811-1837 av Bertil Grundström  19-8
Svensk-Amerikanska kyrkoarkiv ............... 19-9
Emigrantdag i Borås ......................... 23-3
Namnregister för värmlänningar i svensk-
  amerikanska kyrkoböcker .................. 23-6

Forskarförteckningar.

Släktforskarförteckning ..................... 5-15
Forskarförteckning för Gillbergs härad ...... 6-15
Forskarförteckning från VSGF ................ 6-15
Två släktforskarförteckningar i Umeå ........ 6-16
Släktforskarförteckningar - ett inlägg i
  debatten av P Olausson ................... 7-21
Forskarförteckningen för Gillbergs härad .... 7-23
Forskarförteckning för Norrtälje. ........... 7-23
Släktforskarförteckningar ................... 8-5
Forskarförteckning för Värmland - upprop .... 9-20
Stor anslutning till släktforskarförteckning  10-16
Forskarförteckningar ........................ 10-17
Släktforskarförteckning för Finland ......... 12-28
Forskarförteckningar ... 15-24, 16-29, 17-20, 24-20
Världsomspännande släktforskarförteckning ... 18-18
Ny forskarkatalog för Värmland .............. 23-11
Forskarkatalog för Västergötland 1985 ....... 24-20
Försök med släktforskarförteckning .......... 26-15

Frågespalt.

Fråga mera ..........................  16-36, 17-25

Gravstenar.

Gravstenar slås sönder ...................... 9-21
Gamla gravstenar ............................ 6-22
Gravstensinventering ........................ 12-18

Inledande ord.


Diskussionsunderlag och enkät Mars 1979 ...... F0-1
Introduktion och förslag till diskussions-
  punkter vid dagens sammankomst Sept 1979... F1-1
Inledning Oktober 1979 ...................... F2-1
Inledning November 1979 ..................... F4-1
SFN nr 1 December 1979 ...................... 1-1
SFN nr 2 April 1980 ......................... 2-1
SFN nr 3 Augusti 1980 ....................... 3-1
SFN nr 4 November 1980 ...................... 4-1
SFN nr 5 Mars 1981 .......................... 5-1
SFN nr 6 Juni 1981 .......................... 6-1
SFN nr 7 September 1981 ..................... 7-1
SFN nr 8 Oktober 1981 ....................... 8-1
SFN nr 9 Februari 1982 ...................... 9-1
SFN nr 10 April 1982 ........................ 10-1
SFN nr 11 September 1982 .................... 11-1
SFN nr 12 December 1982 ..................... 12-1
SFN nr 13 Mars 1983 ......................... 13-1
SFN nr 14 September 1983 .................... 14-1
SFN nr 15 December 1983 ..................... 15-1
SFN nr 16 April 1984 ........................ 16-1
SFN nr 17 Juni 1984 ......................... 17-1
SFN nr 18 Oktober 1984 ...................... 18-1
SFN nr 19 Mars 1985 ........................ 19-1
SFN nr 20 Augusti 1985 ...................... 20-1
SFN nr 21 November 1985 ..................... 21-1
SFN nr 22 April 1986 ........................ 22-1
SFN nr 23 Augusti 1986 ...................... 23-1
SFN nr 24 Oktober 1986 ...................... 24-1
SFN nr 25 April 1987 ........................ 25-1
SFN nr 26 September 1987 .................... 26-1

Korta notiser.

4,27, 5-22, 6-21, 7-29, 9-21, 10-23, 11-23, 12-21,
13-21, 14-19, 15-21, 16-23, 17-23, 18-21, 19-21,
20-23, 21-29, 22-21, 23-17, 24-17.

Korta rapporter från ...

Degerfors, Karlskrona, Karlstad, Kristinehamn,
Linköping, Mellerud, Nyköping, Norrköping,
Umeå och Åmål ............................... 6-18

Askersund, Bengtsfors, Eskilstuna, Hedemora,
Laxå, Kristianstad, Malmö, Norrköping, Åmål . 7-15

Ekerö ....................................... 8-5
Lindesberg .................................. 11-36
Falkenberg och Varberg ...................... 12-16
Finspång, Norrrtälje, Åmål .................. 14-22

Kurser.

Årets kursledarkurs i Östergötland .......... 2-25
Ledarkurs på Lunnevad ....................... 4-22
Kursledarkurs i Molkom ...................... F1-5
Dansk datorkurs för släktforskare ........... 11-7
Kursen i Stockholm .......................... 12-2
Fortsättningskurs för kursledare i Göteborg . 12-17
Lyckad dansk datorkurs ...................... 13-7

Landsarkiv-bibliotek- släktforskarföreningar.

Arkivproblem ................................ 4-8
Släktforskarna dyra för landets bibliotek ... 4-25
Insändare om dyra släktforskare ............. 4-25
Kärvare tider för släktforskarna ............ 5-16
Har Linköpings bibliotek landets högsta för-
  medlingsavgifter för mikrofilm? .......... 6-16
Biblioteksavgifter .......................... 6-18
Vad vill vi ha på våra bibliotek? ........... 7-17
Arkiven minskar öppethållningen ............. 7-18
Nu händer snart något i Vadstena ............ 7-18
1983 - Släktforskningens år? ................ 7-26
Filmförmedling arkivens och ej bibliotekens
  uppgift ................................. 7-27
Genealogiskt centrum i Norrland? ............ 8-2
Några reflexioner kring förslaget om
  genealogiskt centrum .................... 8-3
Kyrkoarkivalier i Blekinge .................. 8-5
Genealogiskt centrum i Norrland ............. 9-19
Arkiv i Kisa ................................ F4-2
Lantmäteriet i Linköping .................... F4-6 
Forskarsituationen på landsarkiven .......... 10-8
Bred satsning på fiche ...................... 10-19
Vilken roll skall släktforskarföreningarna
  spela i framtiden? ...................... 10-25
Svensk släktforskning i framtiden ........... 13-18
Datateknik på biblioteken ................... 12-16
Ny forskarsal klar i Vadstena 1 okt. 1984 ... 12-16
Ett halvt steg före ......................... 12-17
Arkivens mörknande framtid .................. 15-12
Nya riktlinjer för biblioteken .............. 16-10
Skarpt angrepp på svenskt arkivväsen ........ 16-11
Släktforskning i Borås ...................... 16-28
Registreringsbasen vid landsarkivet i
  Härnösand ................................ 17-28
Biblioteken bör fortsätta sin fjärrlåneverk-
  verksamhet ............................... 18-19
En av årtiondets största kulturhändelser .... 20-13
Biblioteksservice ........................... 22-19
Ökad datoraktivitet på arkiven .............. 23-14

Mikrofiche (mikrokort).

När får vi kyrkböcker på mikrofiche? .. 2-13, 3-26
Rubriker på fiche ........................... 4-11
Kyrkböcker på mikrofiche .................... 5-11
Husförhörslängdsutdrag på fiche vid SCB ..... 5-12
Läsapparat för fiche .................. 6-10, 7-5
Fiche ....................................... 9-16
Bred satsning på fiche ...................... 10-19

Mikrofilm.

Läs mikrofilmen hemma ....................... F1-7
Hemlån av Videolog .......................... 2-25
Länsbibliotek som tillåter hemlån av film ... 2-25
Förteckning över kyrkböcker med personregist-
  er på mikrofilm .......................... 3-16
Nya filmkataloger ........................... 3-28
Läsapparater för hemlån ..................... 7-17
Mikrokort och mikrofilm ..................... 14-21
Fel i mikrofilmen ........................... 20-14

Mormonernas personregister.

Mormonernas databehandling .................. 4-18
Mormonernas personregister på fiche ......... 6-4
Mormonernas fiche ........................... 7-5
Preliminär församlingsförteckning ........... 7-6
Hur fördelar sig längdgenomgångarna på
  olika län? ............................... 9-14
Vilken tid omfattar längdgenomgångarna? ..... 9-14
Finland bäst täckt i Norden ................. 9-23
Mormonregistren ............................. 11-10
Mormonerna går vidare ....................... 14-8
Mormonregistren ............................. 20-11
Mormonerna registrerar bokstavstroget med
  inkallat folk ............................ 23-10

Offentliga personregister

Hej dator ................................... 4-16

Personregister.

Rapport från en släktforskare med hemdator av
  K. Steinrud .............................. 2-6
Personregister till födelselängder .......... 2-9
Fadersregister till födelselängd ............ 2-11
Övriga register till födelselängden ......... 2-11
Krav på personregister ...................... 2-12
Till kyrkböcker framtagna personregister .... 3-2
Förteckning över kyrkböcker med person-
  register på mikrofilm .................... 3-16
Förteckning över kyrkböcker med arkivframtag-
  na personregister ........................ 3-19
Vilket värde har personregister för att minska
  förslitningen av våra kyrkoarkivalier? ... 3-27
Fler privatframtagna personregister till
  kyrkböcker ............................... 4-10
Rubriker på fiche ........................... 4-11
Stavningsnormering av person- och ortsnamn .. 4-11
Personregister till kyrkböcker - lägesrap-
  port ...................................... 5-3
Personregister till Töftedals första kyrkbok  5-4
Personregister till kyrkböcker i Uppsala .... 5-5
Vad gör man i England? ...................... 5-9
Ramsele registreringsbas .................... 5-13
Personregister till emigranter .............. 5-15
Normering av ort- och personnamn med dator .. 6-6
Exempel ur personregister till Töftedal C1 .. 6-8
Vad gör man i England? ...................... 6-11
Framtagning av personregister med datorhjälp
  i England ................................ 6-11
Danskt landsarkiv först i Norden med dator-
  framtagna personregister ................. 7-2
Personregisterframtagning ................... 7-4
Riksarkivets skrivelse ...................... 8-4
Personregister till 1700-talets kyrkböcker
  från Linköpingstrakten? .................. 9-7
Registerframtagning - dagsläget ............. 9-9
Vår förfrågan till arkiv och släktforskar-
  föreningar om stöd ....................... 9-11
ET släktförening planerar framtagning av
  personregister till kyrkoarkivalier ...... 9-13
Landsarkiven i Göteborg och Östersund har
  tagit fram fler register än övriga arkiv
  tillsammans .............................. 9-13
Är framtagning av personregister till
  kyrkboksmaterialet en omöjlig uppgift? ... 9-13
Personregister till bouppteckningar ......... 9-24
Program till ABC 80 för kyrkboksregistrering  9-30
Marks härad i två projekt ................... 10-4
Båstadsprojektet ............................ 10-7
Datorframtagna personregister från Bergen ... 10-13
Personregister till svenska och finländska
  emigranter över Bergen ................... 10-14
Emigrantforskning och datorn av B Grundström  12-3
Önskelista julen 1982 ....................... 12-26
Rapport från Umeå ........................... 12-27
Registerframställning med ABC 80
av Lars Blomberg ............................ 14-18
Förslag till genalogiskt register av Olof
  Cronberg ................................. 16-20
Register till material från perioden 1530-70
  av Jan Christer Strahlert ................ 16-22
Jag arbetar för Östergötland av Mari Anne
  Olsson ................................... 17-18
Frågor avseende registerframtagning ......... 19-13
Dagens debatt: Registerframtagning ... 19-25, 20-15, 21-34
Fel i register .............................. 20-13
Registerprojekt för DIS ..................... 21-3
Förteckning över framtagna vigselregister ... 21-12
Vilka församlingar skall samsorteras? av
  Bertil Stalefors ......................... 21-16
Några brev om projekt Claes ................. 21-17
Församlingar i projekt Claes ................ 22-3
Ny radtyp vid vigselregistreringen .......... 22-3
Registrering på diskett ..................... 22-6
Att använda dator i Claes ................... 22-9
Komplettering till förteckning över vigsel-
  register ................................. 22-26
Projekt Claes ............................... 23-
Modifierat inmatningsprogram för projekt
  Claes av Bertil Koch ..................... 23-14
En lysande ide .............................. 24-9
En vigselboksregistrerares vedermödor av
  Per Ahlen ................................ 24-11
Framtagna vigselregister .................... 24-13
Namnnormering? Javisst av H Sj .............. 25-17
Gå till källan och se själv vad där står .... 25-18
Projekt Claes ............................... 25-22
Tankar kring normering av Bertil Stalefors .. 26-11
Register till kyrkböcker .................... 27-2
Församlingar med vigselregister ............. 27-3
Regler vid registrering av vigsellängder .... 27-4

Person- och Ortnamn.

Förnamn i äldre tid ......................... 2-13
Vilken stavning skall jag använda för förnamn
  från 1700-talet? ......................... 5-6
Förnamnsboken ............................... 5-7
Svenska personnamn .......................... 5-8
Mer om namnnormering ........................ 6-9
Förnamn ..................................... 7-7
Bokstavstrogen stavning? .................... 22-4
Namnforskare om namnnormering ............... 22-5
Namnnormering - av annan mening av Christopher
  v. Warnstedt ............................ 23-7
Mormonerna registrerar bokstavstroget med
  inkallat folk ........................... 23-10
Namnnormering? Javisst av H Sj .............. 25-17
Gå till källan och se själv vad där står .... 25-18

Pressgrannar.

4-26, 5-23, 6-27, 7-31, 9-27, 10-27, 11-34, 12-23,
13-23, 14-23, 15-25, 16-30, 17-26, 18-20, 19-16,
20-25, 21-32, 22-23, 23-19, 24-16, 25-23, 26-17.

Referat.

Släkt på Nya Zeeland? ....................... 2-15
Norrländsk släktforskning ................... 2-16
Radion uppmärksammar släktforskning ......... 2-24
Tidningen Land skriver om släktforskning .... 3-27
På Gotland skulle det vara roligt att forska  4-19
Komplettering till referat .................. 6-19
Soldater fångar intresset ................... 6-19
Vi är faktiskt oerhört släkt med varandra ... 6-25
Fråge- och informationsafton i Stockholm .... 9-25
Ut och gräv ................................. F4-3
Tiondelängden alltid aktuell ................ F4-7 
Västsvensk släktforskare berättar ........... 10-2
Medlemmarna berättar ........................ 13-4
Tre föredrag ................................ 15-8
Lantmäterihandlingar kan ge mer än man tror . 15-27
Kyrkböckerna berätta ........................ 16-8
Herkules och den månghövdade hydran ......... 19-4

Släktforskning i Norden.

1. Danmark.

Danskt landsarkiv först i Norden med .. ..... 7-2
Dansk datorkurs för släktforskare ........... 11-7
Lyckad dansk datorkurs ...................... 13-7
Modern dansk släktbok ....................... 13-9
Släktforskarkonferensen i Åsljunga .......... 11-15
DIS-avdelning i Danmark ..................... 25-3
Arbetsgrupp i Danmark för datorer och släkt-
  forskning av Olof Cronberg ............... 26-4

2. Finland.

Aktiv släktförening i Finland ............... 5-13
Vi är faktiskt oerhört släkt med varandra ... 6-25
Finland ............................... 9-17, 10-26
Temakvällar hos GF - Finland ................ 9-24
Standardprogram för antavla av Annika Nyström  11-14
Finland är inte bara Helsingfors ............ 11-20
Släktforskarförteckning för Finland ......... 12-28
Genealogiskt register för Finland av Leif
  Mether ................................... 17-21
Släkt och bygd .............................. 19-5
En lyckad färd till Vasa i Finland .......... 19-6
Lättare släktforska i Finland än i Sverige .. 20-8
Förutsättningar för släktforskning i Finland
  av Manu Herna ............................ 25-6

3. Norge.

Norge ....................................... 9-19
Norska filmkatalogen ........................ 12-28
Datorframtagna personregister från Bergen ... 10-13
Personregister till svenska och finländska
  emigranter över Bergen ................... 10-14

4. Sverige.

Släktforskarkonferensen i Åsljunga .......... 11-15
Lyckat släktforskarmöte i Umeå och Lövånger . 11-20
Rapport från Umeå ........................... 12-27
Svensk släktforskning i framtiden ........... 13-18

Se även "referat"

Släktforskning utanför Norden.

Datoriserad databehandling i utlandet ....... 4-17
Vad gör man i England? ...................... 5-9
Skottar i Sverige ........................... 5-21
Vad gör man i England ? ..................... 6-11
Framtagning av personregister med datorhjälp
  i England ................................ 6-11
Släktforskning i Förbundsrepubliken Tyskland  9-32
Tyska genealogiska tidskrifter på KB ........ 9-9
Amerikanska folkräkningar ................... 9-20
Släkt på Nya Zeeland? ....................... F2-4
Amerikansk släktforskartidskrift tar upp
  datorer .................................. 10-14
1910 års amerikanska folkräkning av Elisabet
  Thorsell ................................. 10-14
Förening för datorer och släktforskning i
  England? ................................. 7-10
Amerikansk tidskrift om släktforskning och
  datorer .................................. 11-11
Ett besök på engelska GF av E Thorsell ...... 11-33
Släktforskning i USA ........................ 12-5
Engelskt nyhetsblad om datorer i släktforsk-
  ningen ................................... 12-13
Hade Du släkt i Kittson county i Minnesota
  år 1900? ................................. 13-16
Datorn i engelsk släktforskning ............. 13-11
Ny amerikansk tidskrift om släktforskning och
  datorer .................................. 13-12
Rapport från San Francisco .................. 14-4
Registerprojekt för 1910 års amerikanska folk-
  räkning .................................. 14-10
Rapport från Holland ........................ 17-3
Datorer och släktforskning i Belgien ........ 17-15
Hemdatorn - nytt arbetsredskap i fransk demo-
  grafisk historisk forskning .............. 18-7
Stor aktivitet bland släktforskarna i
  Västtyskland ............................. 21-21
Italien ett annorlunda land ................. 22-11
Stort databasprojekt i Australien ........... 22-17
Genealogdagar i Västtyskland ................. 24-3
Englands äldsta jordebok 900 år av Elisabeth
  Thorsell ................................. 24-6
Forskning i ryska arkiv ..................... 26-9

Släktforskning och medicinsk ärftlighetsforskning.

Heriditary macular degeneration ............. 7-13
Gaucher-sjukdomen ........................... 7-13
Sjögren-Larsson syndromet ................... 7-13
Genealogisk demografi ....................... 11-10
Ärftliga sjukdomar och släktforskning ....... 12-18
Heriditär pyrofosfatartropati ............... 12-19

Släktforskning och social forskning.

När på året föddes barnen? .................. 2-12
Social och demografisk forskning på svenskt
  kyrkboksmaterial ......................... 7-10
Svenska sjukdomsnamn i gångna tider ......... 7-14
Dödsorsaker upptagna i Töftedals dödlängd C2 . 7-14

SVAR.

Genealogiskt centrum i Norrland? ............ 8-2
Några reflexioner kring förslag om genealog-
  iskt centrum ............................. 8-3
SVAR ........................................ 11-19
SVAR i Bibliofack ........................... 12-20
Alf Åberg om Ramsele ........................ 13-23
Genealogiskt centrum i Norrland ............. 9-19

Ungdomsverksamhet.

Ungdomsverksamhet ........................... 2-22
Släktforskningsintresserade elever i Karlstad
  av G Kvarnström .......................... 2-22
Anvisningar för sökning i kyrkböcker av
  G Kvarnström ............................. 2-23
Fortsatt släktforskning bland gymnasieelever
  i Karlstad av G Kvarnström ............... 5-14

Inlagt 2005-03-22,