Personhistorisk Tidskrift - Register

Register över artiklar i Personhistorisk Tidskrift 1898-1997.

Redovisningen är framtagen i april 1996 av Per-Olov Bergman, Sturefors © för publicering på min hemsida. Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED).

Ansvarig för innehållet på denna hemsida är P O Bergman, Hjortronvägen 89, 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.

Genomgångna årgångar: 1898/99, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918/19, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939/40, 1941/42, 1943, 1944/45, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968/69, 1970, 1971/72, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.

Uppställningen är författare - titel - år - sidnummer.


Adelborg Otto "Några anteckningar om ätten Hästesko nr 257." 1924 s 126-135.

Adelborg Otto "Julius Richart De la Chapelle." 1925 s 74-80.

Adelborg Otto "Tomta- och Björköätten." 1953 s 34-39.

Adlersparre S H "Omkring Sigurdsstenarna." 1916 s 1-24.

Afzelius Nils "En prästanekdot berättad av P G Ahnfelt och Edvard Fredrik von Saltza." 1967 s 42-46.

Ahlenius Holger "De otryckta källorna till Georg Brandes' Tegnerstudier." 1930 s 73-85.

Ahnfelt Otto "Några anteckningar om släkten Ahnfelt under 1600- och 1700-talen." 1905 s 13-19.

Ahnlund Nils "Till Axel Oxenstiernas ungdomshistoria." 1913 s 167-189.

Ahnlund Nils "Axel Oxenstiernas anteckningar om Karl IX:s död." 1915 s 132-133.

Ahnlund Nils "Krigare, diplomat och statsfånge." 1917 s 77-113.

Ahnlund Nils "Julius Mankell i polska upproret 1863." 1925 s 47-63.

Ahnlund Nils "En släkthistorisk mystifikation." 1925 s 81-90.

Ahnlund Nils "Från Olof Rudbecks ungdom." 1927 s 1-7.

Ahnlund Nils "Drottning Kristinas tronavsägelse. Några randanteckningar." 1931 s 196-214.

Ahnlund Nils "Två oäkta medeltidsbrev från Jämtland. Personmaterialet som prövningsgrund." 1946 s 1-7.

Ahnlund Nils "Birger Wedberg in memoriam." 1946 s 67-70.

Almquist Helge "Smärre bidrag till det svenska Wasahusets historia." 1910 s 16-26.

Almquist Helge "En fransk kondottier i Sverige på Karl XI:s tid." 1911 s 1-16.

Almquist Helge "Karl Karlsson Gyllenhielm mot Oxenstiernorna 1639-40." 1911 s 17-34.

Almquist Helge "Från Erik XIV:s sista regeringstid." 1911 s 288-294.

Almquist Helge "Karl IX och Petrus Petrosa. En gammal tradition i ny belysning." 1912 s 20-43.

Almquist Helge "Karolinska anekdoter från frihetstiden." 1916 s 66-103.

Almquist Helge "Fredric Pfeiff, vargeringsfrågan och sockenmötet i Bettna den 16 februari 1790." 1939/40 s 100-118.

Almquist Helge "Om Carl Pipers Dagbok och dess personregister, med några andra namnkritiska bidrag." 1941/42 s 81-93.

Almquist Jan Carl "Joh. Ax. Almquists tryckta skrifter. Bibliografisk översikt." 1955 s 8-14.

Almquist Jan Eric "Om blodskyldskap såsom äktenskapshinder enligt svensk rätt." 1931 s 160-176.

Almquist Jan Eric "Om Johan Olofsson Stiernhööks fädernehärstamning." 1932 s 94-96.

Almquist Jan Eric "Rättstvisten om Skeboholm 1614-16. Bidrag till släkterna Måneskölds och Totts historia." 1939/40 s 1-22.

Almquist Jan Eric "Den ointroducerade adliga ätten Torskenstierna." 1941/42 s 67-72.

Almquist Jan Eric "Mannen som offentligt förklarade sig hellre vilja mista huvudet än bliva assessor i Svea hovrätt." 1943 s 99-103.

Almquist Jan Eric "Bidrag till den ointroducerade adliga s k Bjurums-släktens historia." 1952 s 57-75.

Almquist Jan Eric "1569 års adelsprivilegier och våra äldsta bevarade häradshövdingeregister." 1953 s 54-71.

Almquist Jan Eric "Samtida anteckningar om adliga ätten Oxehufvud (1573-1625). Utgivna och kommenterade." 1955 s 64-70.

Almquist Jan Eric "Fru Ebba Brahes släktanteckningar (1574-1633). Utgivna och kommenterade." 1956 s 68-80.

Almquist Jan Eric "Anders Sigfridsson /Rålamb/ (död 1581). Före 1569." 1964 s 78-90.

Almquist Jan Eric "Rättelser och tillägg till uppslagsverket "Lagmän och häradshövdingar i Sverige" (1955)." 1966 s 67-84.

Almquist Jan Eric "Ägarna till sätesgården Stora Djupsås i Västergötland under vasatiden." 1967 s 6-9.

Almquist Jan Eric "Såsom fil och jur stud i Uppsala omkring 1915. Några minnesbilder" 1997 s 59-75.

Almquist Joh. Ax. "Svensk genealogisk litteratur." 1904 bilaga (78 sid).

Almquist Joh. Ax. "Apotekaren Simon Walden." 1939/40 s 74-76.

Almqvist Daniel "Israel Nesselius. En karolinsk mångfrestare och föregångsman." 1936 s 77-162.

Almqvist Daniel "De gustavianska papperens öppnande. Ett hundraårsminne." 1941/42 s 110-148.

Almqvist Daniel "Den åldrade J O Wallin." 1949 s 85-118.

Alströmer Aug. "Ett bref från Lovisa Ulrika till Gustaf III." 1901 s 63.

Ambrosiani Sune "Några stenar med alliansvapen." 1904 s 93-95.

Ambrosiani Sune "En porträttförteckning från 1700-talet." 1905 s 27-29.

Ambrosiani Sune "Våra grafstenar, ett till förintelse dömdt personhistoriskt material." 1905 s 117-122.

Aminoff Sten "Carl Esaias Nilsson alias Charles Nelson. Språkforskare och etnograf." 1991 s 42-45.

Aminoff Torsten G "Tor Carpelan in memoriam." 1961 s 58-60.

Andreewitch Andrej "Manuel Texeira - drottning Kristinas bankir under tiden i Rom" 1997 s 77-89.

Anjou A "Genmäle." (Personhistorisk tidskrift 1898/1899, 4 häftet.) 1900 s 49-52.

Ankarswärd Karl Grillo "Det grillska vapenbrevet." 1970 s 89-99.

Aquilmonte "Slägten Myliander eller Molin." 1898/99 s 24-26.

Aquilmonte Vittorio "Södermanlandsslägten Strandberg och Jemtlandsslägten Oldberg, grenar af samma stam." 1898/99 s 104-106.

Arnheim Fritz "Tessiniana i Kungl. Preussiska Husarkivet." 1905 s 87-94.

Arseniew S "Svenska adliga ätter med rysk härstamning." 1898/99 s 120-122.

Arteus Gunnar och Magnusson Thomas "Nils Palmstiernas självbiografi. Utgiven med inledning, kommentarer och efterskrift." 1979 s 95-121.

Asker Björn "Invandrare i tvåkammarriksdagen 1867-1970." 1993 s 73-80.

Asker Björn "Matrikel över ledamöter av kungl. patriotiska sällskapet 1816-1950." 1995 s 1-84.

A S "Sveriges Riksvapen." 1914 s 93-103.

Attman Artur "John Hall & Co:s konkurs." 1955 s 34-45.

Axel-Nilsson Göran "Silverskattefyndet och ätten Lohe. Ett meddelande." 1937 s 114-121.

Axelson Sven "Om marsken Torgils Knutssons släktförhållanden." 1950 s 48-62.

Axelson Sven "Ett bidrag till grevinnan Hedvigs av Ravensberg och hennes släkts historia." 1953 s 40-48.

Axelson Sven "När blev Svantepolk Knutsson lagman i Östergötland?" 1953 s 113-125.

Axelson Sven "Titeln "domicellus" och dess samband med dateringen av Svantepolk Knutssons första gåvobrev till Vreta kloster." 1955 s 120-123.

Axelson Sven "Unika annalnotiser." 1958 s 145-148.

Axelson Sven "Den isländska annalnotisen om Tyrgils Knutssons äktenskap med Sveakonungens dotter." 1961 s 22-29.

Axelson Sven "Är Chronologia Anonymi (826-1415) en årsbok från 1400- eller 1500-talet?" 1976 s 49-52.

v B V M "En porträtt-enquete i Sverige." 1904 s 140-142.

Bæckström Arvid "Carlbergsalbumet (1638-1732)." 1920 s 37-55.

Bæckström Arvid "John Hall den infantile." 1956 s 1-46.

Bager Einar "Borgerliga sigill. En axplockning från handlingar i Malmö stadsarkiv." 1934 s 205-210.

Barnekow Kjell "Johan Henrik Thomander och Ulla Wachtmeister." 1978 s 96-100.

Barton H Arnold "Gustav III of Sweden and the French Revolution." 1993 s 81-101.

Barton H Arnold "Svensk-Amerikas sista hövdingar Johannes och Helga Hoving" 1996 s 95-110.

Beckman Bjarne "Ingeborg Karlsdotters (Lejonbalk) äktenskap." 1968/69 s 50-53.

Beckman Bjarne "Holmger, Filip och Helena." 1970 s 187-191.

Beckman Bjarne "Karl Sigtryggsson och Helena Petersdotter." 1971/72 s 91-102.

Beckman Bjarne "Den äldste kände strängnäsborgaren och andra medeltida jordägare i det sörmländska Länna." 1974 s 55-61.

Beckman Bjarne "Erik Segersälls polska äktenskap. En kritisk studie." 1975 s 77-82.

Beckman Edvard "Fröken Bärfelts hemlighet." 1930 s 199-207.

Beckman Nat. "Tre konungaätter och deras jordegendomar i Sverige." 1912 s 1-19.

Beckman Nat. "Sveriges äldsta kristna konungalängd." 1914 s 1-11.

Bedoire Fredric "Släkten Bedoire." 1963 s 65-92.

Bedoire Fredric "Tillägg till släkten Bedoires genealogi." 1966 s 49-53.

Bedoire Fredric "Aspelin, en östermalmsfamilj kring sekelskiftet." 1967 s 88-107.

Bedoire Fredric "Mösspolitikern och manufakturisten Abraham Hedman och hans släkt." 1968/69 s 110-137.

Behre Göran "Från högländerna till älvdalen. Göteborg och Skottland 1621-1814." 1993 s 16-24.

Beijbom Ulf "Vilhelm Berger, en skildrare av emigranternas hundår." 1981 s 64-81.

Beijbom Ulf "Datoriserad släktforskning." 1981 s 117-119.

Beijbom Ulf "Gustaf Unonius' arkiv och vad det berättar om den första svenska bosättningen i Minnesota." 1983 s 49-61.

Beijbom Ulf "Projektet "Emigration till antipod" och den glömda australienutvandringen." 1984 s 120-132.

Beijbom Ulf "Tavelsamlingen som berättar om Chicagos pionjärhistoria." 1985 s 6-9.

Beijbom Ulf "Svenska societeten i New York 150 år." 1986 s 57-66.

Beijbom Ulf "Otto Natt och Dag, den dödsdömde emigranten." 1987 s 69-84.

Beijbom Ulf "För 150 år sedan landsteg kapten Lange i Chicago." 1989 s 23-47.

Bendix Gunnar "Hammerstaätten." 1956 s 128-147.

Bendix Gunnar "Ordensbiskopar" 1997 s 136-138.

Berg G O "Några anteckningar om släkten Leijel vid Älvkarleby bruk." 1926 s 193-197.

Berg Gösta "Lärare vid Uppsala universitet på 1820-talet. Anteckningar av Gustaf Mauritz Upmark." 1974 s 79-86.

B G "Anmärkningar till Gustaf Mauritz Upmarks anteckningar." 1976 s 48.

Berggren Jan "Jakob August von Hartmansdorff, Vilhelm Fredrik Palmblad och ett konservativt tidningsförsök vid 1800-talets mitt." 1984 s 30-63.

Bergh Gunhild "Augustin Ehrensvärd som konstnär." 1922 s 48-52.

Bergh Gunhild "Några brev från Gustaf Johan Ehrensvärd till Carl August Ehrensvärd." 1922 s 144-163.

Bergh Severin "När föddes Johan Gustaf Liljegren." 1915 s 251-252.

Bergh Severin "Ur Anders Anton von Stiernmans brefväxling." 1916 s 34-53.

Berghel Alfred "Med d:r Alfred Levertin." 1920 s 56-57.

Bergquist Olle "Jöns Matthias Ljungberg. Matematiker, astronom, tekniker och industriman" I 1994 s 1-20.

Bergquist Olle "Överste Lars Daniel Ljungberg. En fortifikationsofficers vedermödor" 1996 s 53-64.

Bergström Carin "Oscar II och de sista vasaättlingarna. Ceremonin i Riddarholmskyrkan." 1987 s 108-115.

Bergström Otto "Adliga ätten Strömskiöld." 1898/99 s 27-30.

Bergström O "Personregister." 1903 s 215-222, 1904 s 156-164, 1906 s 127-133, 1907 s 105-111.

Bergström Otto "En maskeradbal på Stockholms slott 1692." 1907 s 21-29.

Bergström Otto "När Wrangelska grafkoret vid Skokloster reparerades år 1820." 1908 s 68-72.

Bergström Otto "Johan Blanck, adlad Blanck, och öfriga ägare till Lingarö." 1909 s 8-15.

B O "Carl Raphael Wurster och något om hans släkt." 1910 s 164-167.

Bergström Rudolf "Sten Sture den yngres banesår." 1938 s 49-50.

Bernström John "Fredrik Coyett, guvernör på Formosa 1656-62, och hans ättlingar." 1953 s 14-20.

Bernström Åke "Affären Rappe - Thoren." 1979 s 17-50.

Bexell Oloph "Kåre Skredsvik. Bidrag till ett gotländskt herdaminne." 1976 s 22-31.

Biederstedt Rudolf "Mitteilungen zur Geschichte der Familie Eosander." 1958 s 32-38.

Bildt C "Personhistoriska uppgifter om svenskar i Rom 1750-1850." 1903 s 1-6.

Björck Staffan "Det är ens egen generation som är världen för en, där man har sina rötter och känner sig hemma. En rapsodi på generationstemat." 1992 s 1-9.

Björk Ulf Jonas "Nils F Brown, radikal kritiker i Svensk-Amerika." 1996 s 24-38.

Björkbom C "Svenska porträttsamlingar." 1934 s 214-220.

Björkman Hedvig "Kalmar Regementes Chefer 1623-1907. Biografiska anteckningar." 1907 bilaga (160 sidor).

Blomstedt Yrjö "Juris professor Benedictus Olai Crusius' härkomst." 1960 s 74-76.

Boethius B "Anteckningar om Johan Adler-Salvius' släktförhållanden och studier." 1915 s 205-228.

Boethius Bertil "Emil Hildebrand." 1918/19 s 105-107.

Boethius Bertil "Harald Hjärne. Anförande i Historiska föreningen i Uppsala vid dess minnesfest 26/5 1962." 1963 s 60-64.

Boethius Bertil "Historiska omvärderingar. Föredrag i Historiska klubben i Stockholm vid dess femtiårsfest 27 okt. 1965 och i utvidgad form i Historiska föreningen i Uppsala 3 dec. 1965." 1965 s 71-80.

Boethius Bertil "Svinhuvud och Svinakula. Fortsatt diskussion." 1966 s 120-123.

Bohnstedt Mary "Ett bref från Lars Lagersköld 1655." 1909 s 115-118.

Bohnstedt M "Från Bendertiden. Casten Feifs brev til Arvid Horn 1710-12." 1921 s 93-132.

Bolin Gunnar "Till Messeniernas släkthistoria." 1936 s 65-76.

Bolin Gunnar "Till Messeniernas släkthistoria. Ett tillägg." 1937 s 110-113.

Bolin Sture "Några anteckningar om Västerås biskopskrönika och biskopslängd." 1931 s 188-193.

Bollerup Erik "Sven Bring (Lagerbring) före professorstiden." 1967 s 10-41.

Bonde C C:son "Fersenska mordet. Skildrat af Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta i hennes dagboksanteckningar för år 1810." 1898/99 s 1-15, 51-87.

Bonde C C:son "Tvenne egenhändiga bref från drottning Kristina." 1898/99 s 139-140.

Bonnesen Sten "Victoria Stenbock. En namnfråga." 1932 s 100-102.

Bournonville Paul "August Palmes sceniska påbrå." 1924 s 157-159.

Bramstång Gunnar "Kornetten Gustaf Gyllenkroks levnadsöde. Kring traditionen om bakgrunden till stiftandet av vårt första s k räddningsinstitut för vanartade barn." 1965 s 34-53.

Brandell Ulf "Bertil Broome in memoriam." 1981 s 41-45.

Brieskorn Roland "Svenska familjenamn." 1915 s 89-131.

Brithelli Sigrid "Stockholms Stor-Skola och Upsala Universitet vid 1800-talets början." 1915 s 1-50.

Broberg Gunnar "Magnus Orrelius, en frihetstida moralist och skribent." 1967 s 109-146.

Brolen C A "Ett brev från J C F Hæffner." 1922 s 193-197.

Bromander C V "Anna Maria Lenngrens litterära påbrå." 1920 s s 32-36.

Bromander C V "En bortglömd gren av den adliga ätten Uggla nr 100." 1947 s 52-58.

Broome Bertil "Ett bidrag till kännedomen om Volmar Farensbachs papper." 1949 s 126-128.

Broome Bertil "Kring Johan Jöranssons (Rosenhane) stambok." 1950 s 112-114.

Broome Bertil "Personregistrering på Island." 1956 s 95-96.

Broome Bertil "Krigsarkivet och de privata arkiven." 1958 s 97-128.

Broome Bertil "Autografsamlingar." 1959 s 96.

Broome Bertil "Bertil Boethius." 1974 s 63-66.

Broome Bertil "Uno Willers." 1980 s 50-56.

Broome Bertil "Bunnström. Studier i en liten bys historia." 1981 s 46-63.

de Brun Frans "Stockholms borgmästare och rådmän i äldre tid, tillägg och rättelser till festskriften Stockholms rådhus och råd, 2." 1920 s 132-144.

de Brun Frans "Identifiering av några medeltida kvinnonamn." 1921 s 204-208.

de Brun Frans "Magister Jacobus Gislonis, stamfader för den finska släkten Svanfelt." 1930 s 210-212.

Brusewitz A "En brefväxling om Gustaf Abraham Silfverstolpe." 1910 s 153-156.

Brusewitz Axel "Ett bidrag till Axel Gabriel Silfverstolpes politiska biografi." 1913 s 41-60.

Brynnel Gustaf "Per Månsson Utters sigill." 1959 s 171-172.

Brynnel Gustaf "Olaus Petri Medelpadius." 1960 s 171-176.

Brynnel Gustaf "Var Olaus Petri Medelpadius skolmästare i Stockholm?" 1966 s 16-24.

Brötje Anne-Marie "Samuel Worster. En frihetstida Stockholmsköpman." 1941/42 s 94-104.

Burgman Torsten "Johan August Schvan, UD-tjänsteman, kammarherre och liberal politiker." 1965 s 64-70.

Burgman Torsten "Johan August Schvans sista år. En fortsättning." 1966 s 124-125.

Bygdén L "Peter Cohorn. Ett nordiskt medeltidsminne i södra Frankrike." 1898/99 s 146-160.

Byström Olof "Lefwernes Lopp med melodi." 1953 s 110-112.

Bååth L M "Släkten Tersmedens ursprung." 1946 s 14-20.

C-g O "De Geerska familjeporträtt." 1900 s 150-162, 1901 s 11-26.

C-g O "Anteckningar rörande slägten Weise." 1903 s 150-152.

C C M "Konung Theodors af Corsica sigill." 1902 s 66-67.

C C M "Jacob Icksell." 1904 s 39-45.

C C M "Jonas Norn, en bortglömd numismatiker." 1904 s 130-131.

C C M "Adolf Fredrik Ristell." 1906 s 106-107.

Cajdert Mats Ola "En Hjärne-lärljunge i Europa. Erik Odelstiernas brev till Urban Hjärne 1683-1687." 1996 s 1-23.

Callmer Christian "Magnus Gustaf Björnståhl." 1949 s 129-132.

Callmer Christian "F U Wrangels brev i Kungl. biblioteket öppnade." 1978 s 110.

Callmer Christian "Svenska konvertiter i Rom." 1983 s 20-30.

von Campenhausen Leon. "En grafplåt från Lofö kyrka." 1917 s 27-29.

Carlgren Wilhelm "Godsägaren Robert Dickson på Fimmersta. En vän till Peter Wieselgren och S A Hedlund." 1939/40 s 47-62.

Carlheim-Gyllensköld Haqvin "Familjen Wachtmeisters resa till Italien 1842-1843." 1990 s 26-42.

Carlquist Gunnar "Prosten Matthias Floderus' teckning av Uppsalaprofessorerna 1809." 1922 s 57-73.

Carlquist Gunnar "Herman Campenhausens dagbok 1641-1653." 1923 s 1-35.

Carlquist Gunnar "Interiörer från Lunds universitet under 1700-talets första årtionden. Brev och handlingar." 1924 s 20-44.

Carlquist Gunnar "Lunds stifts herdaminne. Historik och program." 1943 s 76-98.

C-n A B "Ett uttalande af Adler Salvius om sin riksrådsutnämning." 1910 s 27-30.

C-n A B "Adler Salvii rekommendationsskrifvelse vid Mattias Biörnklous adlande." 1910 s 31-33.

C-n A B "Ett familjebref från Jakob de la Gardie till Per Brahe." 1910 s 137-140.

C-n A B "Magnus Gabriel de la Gardies valediktion till kanslikollegiet 1680." 1910 s 141-146.

C-n A B "Adler Salvius såsom rådgifvare åt Magnus Gabriel de la Gardie." 1910 s 147-152.

Carlsson A B "Ett politiskt bref af prins Gustaf. Från riksdagsstriderna i representationsfrågan 1850." 1917 s 18-26.

Carlsson Gottfrid "Ett bref om Barbro Stigsdotter." 1916 s 31-33.

Carlsson Gottfrid "Gustaf Vasas äldste tjänare." 1918/19 s 1-19.

Carlsson Gottfrid "Till de medeltida Stureätternas genealogi." 1920 s 89-106.

Carlsson Gottfrid "Stockholms Helga Lekamensgilles handlingar: gillesboken." 1922 s 84-90.

Carlsson Gottfrid "Ätten Gädda i Gäddeholm. Sten Sture den yngres mödernesläkt." 1951 s 1-52.

Carlsson Gottfrid "Sigrid Storråda och Sigridlev." 1957 s 37-43.

Carlsson Gottfrid "Sigrid Storrådas söner. Ett diskussionsinlägg." 1957 s 149-151.

Carlsson Gottfrid "Junker Mauritius Sture. Ett medeltidsgenealogiskt problem." 1959 s 39-43.

Carlsson Gottfrid "Konrad von Pyhys föregåenden." 1960 s 77-83.

Carlsson Gottfrid "Reinhold Leuhusen och Caspar Holste. Ett testamente i Paris 1565." 1962 s 84-88.

Carlsson Gottfrid "En märklig svensk i 1500-talets Frankrike. Jean Bodin om Caspar Holste." 1963 s 108-111.

Carlsson Sten "Journalen över Gustav IV Adolfs fängelsetid." 1943 s 113-126.

Carlsson Sten "Beriktigande." 1946 s 88.

Carlsson Sten "Kodicillen till Gustaf III:s testamente." 1949 s 60-84.

Carlsson Sten "Folkungarna - en släktkonfederation." 1953 s 73-105.

Carlsson Sten "Fyllom våra glas och låtom oss skratta. Problem kring en politisk dryckesvisa." 1962 s 1-22.

Carlsson Sten "Ett traditionstyngt ämbetsverk." 1990 s 1-6.

Carpelan Tor "Atle Wilskman." 1921 s 149-152.

Cederberg A R "Några anteckningar om släkten Duncan." 1922 s 164-169.

Claesson-Pipping Git "Qvinlighetens väsen" 1997 s 38-58.

Cm R "Två märkliga porträtt från vår storhetstid." 1915 s 196-197.

Collmar Magnus "Den äldre vasatidens prästerskap i Torpa pastorat på Västra Rekarne." 1956 s 47-60.

Collmar Magnus "Kyrkoherde Laurentius Nicolai Blackstadius självbiografiska anteckningar." 1958 s 39-49.

Collmar Magnus "Gravstenars falska vittnesbörd." 1958 s 156-157.

Collmar Magnus "Ätten Hjort av Vilsta." 1959 s 54-95.

Collmar Magnus "De fattiga djäknar. Ett bidrag till vasatidens skolhistoria." 1961 s 47-53.

Collmar Magnus "Olaus Petri, skolmästare i Stockholm 1563-1565." 1962 s 80-83.

Collmar Magnus "Släktnamn i bakarv. Exempel från Strängnäs stift." 1970 s 100-103.

Croneborg Otto "Banergravarna i Danderyds kyrka." 1936 s 199-203.

Croneborg Otto "En litterärt intresserad 1600-talskrigare." 1951 s 53-58.

Curman Johan "J P Lundström och den Sandwallska katastrofen" 1997 s 13-37.

Dahlgren E W "Prinsessan Ulrika Eleonoras dagboksanteckningar för 1709." 1915 s 51-58.

Dahlgren E W "Johan Mårtensson Aschaneus och Anders Björn. Två levnadsbilder från 1600-talet." 1926 s 12-25.

Dahlgren Lotten "Anna Hamilton Geete "I solnedgångens" författarinna (född år 1848 2/3, död 1913 24/2)." 1913 s 117-119.

Dahlgren Stellan "Johan Claesson Risingh och tillkomsten av hans skrifter." 1992 s 96-114.

Dalgren Lars "Georg Adlersparres sista år." 1925 s 164-170.

Dalhede Christina "Tyskt 2000-årsjubileum - Nya publikationer." 1987 s 93-98.

Dalhede Christina "Tillfälleslitteratur i poetikens skola. En fallstudie av sex personskrifter mellan 1699 och 1769." 1990 s 94-111.

Dalhede Christina "Handelsman med invandrarbakgrund i 1700-talets Salviigränd. En fallstudie i sociala flätverk." 1993 s 44-62.

von Dardel H L "Johan Fredrik von Nolckens brev till Fredrik Sparre åren 1773-1781." 1923 s 86-112.

von Dardel H L "Ur friherre Wilhelm Leuhusens journal. Anteckningar rörande kriget med Ryssland 1788-1790." 1924 s 136-156.

von Dardel H L "Ur friherre Wilhelm Leuhusens journal. Anteckningar för åren 1791-1809." 1925 s 105-123.

von Dardel H L "En borgmästarfru i Linköping vid slutet av 1700-talet." 1927 s 134-148.

von Dardel H L "Brev under Pommerska kriget 1757-1762 från F A von Fersen till Carl Sparre." 1929 s 1-23.

v D H "Förväxling av porträtt." 1918/19 s 183-184.

v D H "Brev från J G Oxenstierna till Fredrik Sparre år 1789." 1921 s 209-221.

v Dardel N m fl "Text till porträtten." 1898/99 s 174-176, 231-239.

v D N "Två karoliner." 1900 s 94-95.

v D N "Carl Pontus Lilljehorn." 1901 s 74-80.

v D N "Stockholms öfverståthållare. Clas Fleming." 1900 s 12-22.

v D N "Stockholms öfverståthållare. Friherre Schering Rosenhane, friherre Jakob Albrekt von Lantingshausen och friherre Didrik Anders Gillis Bildt." 1900 s 78-93.

v D N "Stockholms öfverståthållare. Grefve Knut Posse." 1901 s 1-10.

v D N "Stockholms öfverståthållare. Friherre Rutger Fuchs, grefve Jakob Essen Hamilton." 1901 s 53-63.

v D N "Stockholms öfverståthållare. Grefve Clas Tott, friherre Thure Gustaf Rudbeck." 1902 s 1-17.

v D N "Stockholms öfverståthållare. Friherre Clas Rålamb." 1902 s 81-94.

v D N "Stockholms öfverståthållare. Grefve Göran Gyllenstierna, Johan Berendes." 1903 s 28-39.

v D N "Stockholms öfverståthållare. Grefve Kristoffer Gyllenstierna, grefve Mikael Törnflycht." 1903 s 87-104.

v D N "Stockholms öfverståthållare. Friherre Knut Posse." 1904 s 5-10.

v D N "Stockholms öfverståthållare. Grefve Hans Henrik von Essen." 1904 s 113-124.

v D N "Stockholms öfverståthållare. 20. Friherre Gustaf Mauritz Armfelt." 1905 s 61-86.

v D N "Stockholms öfverståthållare. 21. Grefve Johan Kristoffer von Düring." 1906 s 17-26.

v D N "Stockholms öfverståthållare. 22. Friherre Axel Sparre." 1907 s 5-14.

v D N "Stockholms öfverståthållare. 23. Grefve Gustaf Adam Taube." 1908 s 59-67.

v D N "Stockholms öfverståthållare. 24. Grefve Wilhelm Mauritz Klingspor." 1909 s 103-114.

v D N "Stockholms öfverståthållare. 25. Carl Wilhelm Modee." 1911 s 35-40.

v D N "Stockholms öfverståthållare. 26. Grefve Axel Wrede Sparre." 1914 s 163-167.

v D N "Stockholms öfverståthållare. 27. Friherre Herman Fleming." 1917 s 114-121.

v D N "Stockholms öfverståthållare. 28. Grefve Carl Mörner." 1918/19 s 158-164.

Davidsson Åke "Ett memorial för en adlig ynglings Englandsresa på 1630-talet." 1953 s 106-109.

Degerman Henrik "Från arkiv till folkliv - studier i herrgårdskultur" 1997 s 139-141.

Douhan Bernt "Louis De Geer och Sverige. Den svenska stormaktens främste entreprenör." 1993 s 25-35.

Drake F "Anteckningar om några medlemmar af ätten Rosenstråle på 1600-talet." 1898/99 s 109-110.

Durchman Osmo "von Hohenhausen. Adl. ätten n:r 2150 finska härstamning jämte stamförvanter i Finland." 1921 s 43-50.

Durchman Osmo "Cremer. Adl. ätten nr 713. En på Svenska och Finska riddarhusen icke upptagen, i Finland fortlevande gren (Kræmer)." 1921 s 231-240.

Durchman Osmo "Ätten von Delwig. En i Finland utslocknad, i Sverige fortlevande, icke naturaliserad ättegren." 1922 s 170-184.

Durchman Osmo "En i Finland ännu fortlevande släkt med namnet Stålhandske." 1923 s 48-52.

Durchman Osmo "Henrik Johannes Boström in memoriam." 1931 s 77-79.

Durchman Osmo "Församlingarnas i Finland kyrkoböcker." 1939/40 s 119-137.

Durchman Osmo "Kopieringen av ministerialböckerna i Finland." 1947 s 67-73.

E G "Autografauktion." 1907 s 41.

Ehd "Egenhändigt bref af Ebba Brahe vid 12 års ålder." (med facsimile) 1901 s 10.

Edelstam C Gustaf "Hedvig Elisabeth Charlotta och Les loix de l'Amitie." 1909 s 1-7.

Edelstam C Gustaf "Några brefbiljetter från år 1809." 1910 s 157-159.

Edelstam C Gustaf "En cause celebre i Örebro 1836." 1914 s 18-22.

Edenborg Carl-Michael "Fabian Wilhelm af Ekenstam - romantiker och alkemist" 1997 s 90-115.

Ehrling Sigfrid "Minnen från studietiden 1907-1917." 1975 s 114-133.

Eisen Albert "Några anteckningar om modellören och konstnickaren Johan Jacob Eisenbletter och hans släkt (Eisenbletter och Eisen)." 1928 s 202-215.

Ekström Gunnar "Peder Svenssons i Vibberboda släkt och Johan Stiernhöök." 56-61.

Ekwall Sara "Årscykeln i Acta et processus canonizacionis b Brigide." 1973 s 1-9.

Ekwall Sara "Den heliga Birgittas makes dödsår än en gång." 1976 s 32-35.

Elgenstierna Gustaf "Köping stads tjänstemän 1605-1905. Personhistoriska anteckningar." 1906 bilaga (106 sid).

Elgenstierna Gustaf "Till vidstående porträtt - Markus Kock - Isac Cronström - Peter Cronström." 1910 s 168-169.

Elgenstierna Gustaf "Ätten Galle i Sverige." 1911 s 51-64.

Elgenstierna Gustaf "Om borgerliga släktvapens förekomst i Sverige." 1914 s 32-35.

Elgenstierna Gustaf "Stockholmssläkter I och II" (Nils Nilssons adliga ätt (Holmström) resp Alexander Roslins fädernesläkt) 1915 s 179-188.

Elgenstjerna Gustaf "Ätten Pantzerhjelms härstamning." 1923 s 238-241.

Elinder Erik "Adolf Ludvig Hamiltons minnesanteckningar från 1800 års riksdag." 1954 s 73-142.

Elmbrant Björn "Boken om Palme." 1989 s 112-116.

Elovson Harald "Bengt Lidners utlandspass 1780." 1938 s 94-95.

Enander Bo "Carl Henrik Anckarsvärd och "disciplinbrottet" 1813." 1930 s 174-198.

Engström Sten "Ormungen och hans moder. Till tolkningen av en Birgittauppenbarelse." 1930 s 1-6.

Ericson Lars "Försvarsnihilist eller försvarsvän? Per Albin Hansson, försvarsfrågan och bildandet av Hjalmar Brantings första ministär 1920." 1984 s 72-88.

Eriksson Nils "Martin Georg Wallenstråles befordringar. Ett besök bakom den gustavianska kyrkopolitikens kulisser." 1976 s 1-14.

Eriksson Nils "Gustaf Regners självbiografi. Med inledning." 1991 s 13-24.

Eriksson Nils-Erik "Vem var Gotstafuer Petersson i 1200-talets svensk-norska gränsdokument." 1987 s 101-104.

von Essen Gustaf "Om de s k "Vitæ Pomeranorum" samt ätterna Björnram och Wass, Hartman (von Hartmansdorff) och von Kantzow." 1898/99 s 33-43.

v E G "Kurfursteättlingar i Sverige." 1898/99 s 128-129.

Evers Knut "Evers. En släkt från Holstein." 1992 s 70-73.

F G "Richard Hjorth." 1923 s 57-59.

Fahlbeck Erik "Hans Järta och Fredrik Bogislaus von Schwerin. Några anteckningar kring en politisk paskill av Järta." 1929 s 24-36.

Falck Kurt "En svensk officer vid Dybböls' skansar. Ett hundraårsminne. Ur Gustaf Selldens dagbok och brev." 1964 s 100-110.

Falk Alma "Gustaf Adolf Reuterholms dagbok från åren 1775-1776." 1923 s 183-233.

Falk Erik V "Daniel Tilas och Fredrik Gyllenborg." 1935 s 19-49.

Falkman Ivar "De brasilianska breven. En brevväxling mellan Henrik Rosen och Johan Falkman." 1971/72 s 103-149.

von Feilitzen Olof "Carl Fredrik Nordenskjölds teckning av berömda svenskar 1784. Ett kapitel ur den svenska utlandspropagandans historia." 1946 s 25-39.

von Feilitzen Olof "Carl XV och Jefferson Davis. En episod från 1864." 1949 s 119-125.

von Feilitzen Olof "Släkten Kökeritz' härkomst." 1962 s 72-79.

Ferm Olle "Varifrån var Lars av Vaksala?" 1987 s 99-100.

Feuk Johan "En svensk legationspastors brev till sin biskop. J P Wåhlin till W Faxe. Med inledning och kommentar." 1927 s 8-95.

Feuk Johan "Ett bidrag till Lunds stifts herdaminne. Anders Roos' anteckningar om ordinarie amiralitetspredikanter i Karlskrona från omkr. 1680 till omkr. 1770. Utgivna och kommenterade." 1928 s 39-126.

Feuk Johan "Gunnar Carlquist och Lunds stifts herdaminne." 1963 s 134-143.

Feuk Johan "Bengt Hildebrand in memoriam." 1964 s 145-156.

Feuk Johan "Var Johan Olof Wallin antisemit? Till diskussionen om psalmen 88." 1967 s 147-161.

Flach C G "Huru min farfar blef adjutant hos Adlersparre samt ett och annat om revolutionen 1809." 1904 s 85-92.

Flach Eva "Ur en privat autografsamling." 1914 s 60-62.

Fleetwood Georg "Släkterna Fistulator och Matsen." 1920 s 5-31.

Fleetwood Harald "Kronorna i svenska riksvapnet." 1943 s 104-112.

Fleetwood Harald "Trollarnes silverkar. En heraldisk kommentar." 1946 s 8-13.

Fleischer Hans "Folkunga-ætten." 1923 s 67-71.

Fock Adolf "Tvenne anträd." 1903 s 145-147.

Fock Henrik "Egenhändiga annotationer af medlemmar af grefliga ätten Ekeblad om dess närmaste anförvandter." 1903 s 40-46.

Forsberg C A "Hampus Elof Mörner. En anekdotsamling upptecknad af krigsrådet C D Forsberg." 1924 s 178-190.

Forssell Hans "Ett grafologiskt konststycke." 1898/99 s 15-21.

Forssell Nils "Gustav III:s politiska debut. Bidrag till belysning av 1766-1769 års kris i Sveriges historia." 1920 s 111-131.

Forssell Nils "Ame dee de Clausade. Ett kapitel i de fransk-svenska förbindelsernas historia under 1800-talet." 1923 s 147-166.

Forssell Nils "Brigadgeneralen Jean Sarrazin. Också en sagesman rörande Karl XIV Johans franska tid." 1930 s 139-167.

Franzen Olle "Lars Levi Læstadius studentår." 1967 s 76-87.

Friedlænder Ina "Nils Reinhold Brocman. Till tvåhundraårsminnet av hans död." 1970 s 41-62.

Friman Axel "Svensk utvandring till Nordamerika 1820-1850." 1974 s 18-35.

Friman Axel "Den stora utvandringens förtrupp." 1981 s 35-39.

Fritz Sven "Carl von Heinemann. En under emancipationstiden invandrad jude." 1995 s 85-104.

Fryklund Daniel "Ett bref från Andreas Randel." 1917 s 30-33.

F-g H "Hvem var Dislin?" 1898/99 s 177-184.

Fröding H "William Chalmers' porträtt." 1914 s 175.

Fröding H "Ett porträttgravyrens hjälpmedel." 1915 s 242-244.

Fröding H "Svenska Coldinuordens stiftare och hans levnadsöden." 1921 s 133-140.

Fröding H och Wigert Alvina "Göteborgssläkter från 1600-talet. 2 von Egmont." 1921 s 222-230.

Fröding H "Nils Collin. Moderlandets siste representant i Nya Sverige." 1925 s 1-27.

F H "Göteborgssläkter från 1600-talet. I von Ackern." 1912 s 44-53.

F H "Hvem var Knut Pedersson till Fyllerid?" 1917 s 4-8.

Fägerskjöld Carl "Samuel Nilsson Ross till Hässlö. En identifieringsundersökning med ett svärd som utgångspunkt." 1960 s 52-73.

Fägerskiöld Carl "Vasa-namnet och Carl Carlsson Gyllenhielm." 1966 s 14-15.

G G W "Riksvapnet öfver hufvudingången till Riksdagshuset." 1900 s 36-38.

G J W "Författaren till "Min son på galejan", några anteckningar." 1903 s 7-13.

Geete Robert "De sista nunnorna i Vadstena." 1914 s 12-17.

Geijer J W "Ett gammalt familjeporträtts öde." 1908 s 9-11.

Gezelius Birger "Prosten Georg Gezelius' självbiografi." 1954 s 1-72.

Gezelius Birger "En gammal prästsläkts sigill." 1956 s 61-67.

Gezelius K J "Släkten Boethius. Göteborgsgrenen." 1941/42 s 105-109.

G G "Ett bref från J T Sergel till J N Byström dateradt Stockholm d 26 mars 1811." 1914 s 168-169.

Gierow Krister "Till ätten Lindschölds genealogi." 1938 s 73-76.

Gillingstam Hans "Medeltidsätten Slaweka." 1947 s 1-51, Person och ortsregister s 115-125.

Gillingstam Hans "Johan Slawekas tredje hustrus härstamning." 1953 s 49-53.

Gillingstam Hans "Leonard Ödessons (Örnfot) hustrus härstamning från Birger jarl." 1953 s 126-127.

Gillingstam Hans "Leonard Ödessons hustrus sigill." 1954 s 143-144.

Gillingstam Hans "Margareta Grips bok." 1957 s 83-99.

Gillingstam Hans "Kunde man under medeltiden upptaga vapen från sin hustrus släkt?" 1960 s 84-87.

Gillingstam Hans "Ätten Ulfskölds ursprung." 1960 s 90-94.

Gillingstam Hans "Tott-studier." 1961 s 30-39.

Gillingstam Hans "Nils Grip. Till belysningen av Vasaättens sinnesjukdom." 1961 s 40-46.

Gillingstam Hans "Åke Bengtsson Färla och hans skriftliga kvarlåtenskap." 1961 s 61-72.

Gillingstam Hans "Hålbonäs-ätten och arvet efter Esbjörn Blåpannas hustru." 1962 s 26-30.

Gillingstam Hans "Studier rörande Vasatidens lågfrälse." 1962 s 37-64.

Gillingstam Hans "Släkten Gyllenhoffs stammoder. Ett karolinskt kvinnoöde." 1963 s 122-125.

Gillingstam Hans "Vem var fader till Nils Lindormsson (Bååt) till Aneby?" 1965 s 11-12.

Gillingstam Hans "Tillägg och rättelser till H Gillingstam, Den skånsk-norrländska släkten Svenonius (1965)." 1965 s 148, 1966 s 186.

Gillingstam Hans "Svinhuvud och Svinakula." 1966 s 3-7.

Gillingstam Hans "Arvskiftet efter Per Ingemundssons (Hamraätten) hustru Bengta Knutsdotter. Ett invecklat genealogiskt problem." 1966 s 8-13.

Gillingstam Hans "Konung Birgers dotter Agnes, en bortglömd svensk kungadotter." 1967 s 4-5.

Gillingstam Hans "Flodaprästen Paulus Magnis (Hjort av Vilsta) härstamning." 1968/69 s 54-57.

Gillingstam Hans "Efterlysning. Var finns Calendarium Gyllencreutz?" 1968/69 s 226.

Gillingstam Hans "Holmger, Filip och Helena, efter uppslag av A. Filip Liljeholm." 1970 s 1-4.

Gillingstam Hans "Erasmus Gabriel Henschens uppteckningar om finska kriget 1788-90." 1970 s 145-150.

Gillingstam Hans "Holmger, Filip och Helena än en gång." 1973 s 124-125.

Gillingstam Hans "Släkten Lagergreen. En ofrälse släkt i adelskalendern och de adliga ättartavlorna." 1974 s 36-39.

Gillingstam Hans "Genealogiska manuskript från vasatiden och stormaktstiden som källor för svensk medeltidsforskning och äldre arkivhistoria." 1974 s 87-117.

Gillingstam Hans "Västeråsbiskopen Ödgisl (Egislus) Birgerssons (Likvidssönernas ätt) släktskap med ätten Lejonansikte." 1980 s 47-49.

Gillingstam Hans "Utomnordiskt och nordiskt i de äldsta svenska dynastiska förbindelserna." 1981 s 17-28, 180.

Gillingstam Hans "Släkten Lohes äldsta led." 1982 s 1-5.

Gillingstam Hans "Den heliga Birgittas släktskap med biskop Nicolaus Hermanni. ett genalogiskt och socialhistoriskt problem." 1984 s 138-139.

Gillingstam Hans "Konung Gustav I:s som barn avlidna söner Karl och Sten." 1985 s 4-5.

Gillingstam Hans "Konung Gustaf I:s son Sten än en gång." 1987 s 30.

Gillingstam Hans "Ytterligare fynd rörande Gustav I:s son Sten." 1988 s 1-2.

Gillingstam Hans "Den heliga Birgittas släktskap med Nicolaus Hermanni än en gång." 1990 s 83-84.

Gillingstam Hans "Fru Peyron och Malla Silfverstolpe. Till frågan om gifta kvinnors efternamn i början av 1800-talet." 1995 s 123-124.

Gillingstam Hans "Riksrådet Hasse Tuveson" 1996 s 51-52.

G-m H "Tillägg och rättelser till Biskop Hans Brasks släktbok." 1968/69 s 191.

Gobom Nils "Till Gustaf Abraham Silverstolpes biografi." 1915 s 134-171.

Goijer J W "Wulfklouska grafkapellet eller den s k Björnögrafven vid Åby kyrka." 1905 s 30-34.

Goldkuhl Carola "Porträtt av en ung historieskrivare - C T Odhner." 1967 s 162-197.

Grade A "Ur Michael Gustaf Anckarsvärds papper. Interiörer från riksdagarna 1823, 1828-1830 och 1834-1835." 1917 s 122-161.

Grage Elsa-Britta "Personhistoriska källor i dataåldern." 1967 s 198-205.

Granberg Olof "Raphael Trichet Du Fresne och Johan Leijoncrona." 1921 s 183-203.

Granberg Olof "Thomas Cletcher." 1921 s 241.

Granberg Olof "Jakob von Balthasar, alias Jakob Balzar Knigge." 1922 s 53-56.

Grandinson K G "Ragnhild Nilsdotter till Böle och medeltidsätten Guse." 1941/42 s 63-66.

Granstedt Erik "Carl Carlsson Gyllenhielm och Vasa-huset." 1943 s 8-43.

Granström G A "Släkten Wertmüller." 1913 s 213-217.

Grape Anders "Något om Anders Gabriel Duhre och en honom tillägnad latinsk dikt." 1949 s 22-33.

Grauers Sven "Strödda politiska nyheter (1709-18) ur Erik Benzelius d y:s brevväxling." 1926 s 26-44.

Grill Anna Johanna "Resan till England år 1788." 1990 s 9-25.

Grotenfelt K "Jully Ramsay." 1918/19 s 165-167.

Gullstrand Ragnar "Släkterna Skytte, Skyttehjelm och Skyttenhjelm." 1956 s 92-94.

Gunneng Hedda "Våra medeltida diplom som personhistoriska källor. Fallet Guttorm Toresson." 1989 s 81-93.

Gustafsson Per Edw. "Margareta Cabeliau - Margareta Slots. Ett meddelande om en autografsamling och ett fynd däri." 1953 s 8-13.

Gustafsson Torbjörn "Vannerus' reträtter. Naturalism och moral i sekelskiftets Sverige." 1994 s 21-32.

Gynther August "När och var föddes Sophie Hagman?" 1926 s 181-192.

Gynther August "August Blanches föräldrar." 1931 s 228-241.

Gynther August "Författaren till anteckningarna om Stockholms Storskola och Uppsala Universitet i Personhistorisk Tidskrift 1915." 1934 s 211-213.

Göthe Georg "Anonyma porträttmedaljonger modellerade af Sergel." 1918/19 s 171-182.

Hbg B "Kolmodins matrikel." 1909 s 144-148.

H J "Ett bref från Daniel Tilas till Karl Bernhard Wadström." 1914 s 57-59.

Hafström Gerhard "Prästerskapet i Tjusts kontrakt före 1630. Ett bidrag till Linköpings stifts herdaminne." 1926 s 155-180.

Hafström Gerhard "Mamsell Arfvidsson. Nya data ur den ryktbara spåkvinnans liv." 1927 s 96-103.

Hafström Gerhard "Nils Dacke före Dackefejden." 1928 s 155-189.

Hafström Gerhard "Prästerskapet i Kinds och Ydre kontrakt. Ett bidrag till Linköpings stifts herdaminne." 1930 s 61-68.

Hagberg Theodor "Två von Schwerinska familjetaflor." 1913 s 113.

Hagberg Theodor "Biskop Franzens porträtt i den Wijkska porträttsamlingen." 1918/19 s 82.

Hagen Ellen f Wadström "Till Carl Bernhard Wadströms biografi." 1915 s 172-178.

Hagström Tore "Anteckningar i Georg Stiernhielms familjebibel. Med kommentarer." 1984 s 1-29.

Hahr August "Ett nytt Linné-porträtt." 1904 s 78-81.

Hahr August "Ett par Gustavianska porträtt." 1905 s 95-100.

Hahr August "Hahrska släktporträtt från 1700-talet." 1917 s 44-50.

Haij Curt "Kompletterande kommentarer till Mårten Blixencrons almanacksanteckningar." 1973 s 120-123.

Hamilton V, Kreüger C H, Leijonhufvud E "Namnlistor över officerskårerna vid svenska s k Männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget." 1916 s 1-138.

Hammarskiöld Ludvig "Artilleriöverstarna von Siegroth." 1935 s 6-18.

Hansen H J "Bemærkninger vedrörende Trolle-Slægten." 1900 s 53.

Heckscher Eli F "Peter Westman. En vidlyftig Stockholmsköpman under frihetstiden." 1937 s 1-30.

Hedar Sam A:son "Några Rosenhaneana." 1920 s 191-198.

Hedin Einar "Pietisten Petter Schaefer. En fånge på Gävle slott." 1928 s 216-246.

Hedin Einar "Diplomaten Carl Fleetwood och hans dagbok. I. Studieår. Tjänstgöring i domstolar och utrikesförvaltning intill 1885." 1956 s 97-127.

Hedin Einar "Diplomaten Carl Fleetwood och hans dagbok. II. Tjänstgöring som sekreterare i utrikesdepartementet 1885-1889." 1957 s 1-31.

Hedin Einar "Diplomaten Carl Fleetwood och hans dagbok. III. Chef för utrikesdepartementets politiska avdelning 1889-1892. 1. 1889-1890" 1958 s 1-14.

Hedin Einar "Diplomaten Carl Fleetwood och hans dagbok. III. Chef för utrikesdepartementets politiska avdelning 1889-1892. 2. 1891-1892." 1959 s 1-38.

Hellquist Magdalena "Elof Hellquist: Om arbetsförhållanden och kolleger vid Svenska Akademiens ordboksredaktion 1894." 1974 s 1-17.

Hellström Gunnar "Rättelser och tillägg till Ärkestiftets och Strängnäs stifts herdaminnen hämtade ur Stockholms stads äldre tänkebäcker." 1930 s 55-60.

Hellström Gunnar "Bidrag till Petrus Michaelis Fechts biografi." 1935 s 1-5.

Hellström Gunnar "Till Olaus Bromans familjekrönika." 1938 s 124-127.

Hellström Gunnar "Tillägg till Stockholms stads herdaminne." 1952 s 110.

Hellström Gunnar "Sigtunaborgmästaren och riksdagsmannen Johan Sundblad. Några biografiska uppgifter." 1958 s 149-155.

Hellström Jan Arvid "De svenska prästerna på S:t Barthelemy under den svenska kolonialtiden." 1986 s 5-56.

Helmfrid Björn "Fogdar och borgmästare i Norrköping 1567-1618." 1960 s 111-170.

Helmfrid Björn "Arthur Norden - fornforskare, journalist, filolog, teaterhistoriker." 1989 s 48-68.

Hennings Beth "Carl Gustaf Tessins guvernörstid." 1932 s 4-37.

Hennings Beth "Ett brev från grevinnan de Boufflers till Nils von Rosenstein." 1933 s 61-65.

Hennings Beth "Gustav III:s dödsmask." 1964 s 179-190.

Henschen Folke "Erasmus Gabriel Henschen. En officer från Gustaf III:s dagar." 1968/69 s 138-169.

Herdin K W "Den franska språkmästarens gravsten. Ett hundraårsminne." 1923 s 36-47.

Herdin K W "Lohrmanska släktens genealogi." 1926 s 70-78.

Herlenius Emil "Ett porträttgalleri på en uthusvind." 1920 s 152-155.

Herlenius Emil "En mystifikation." 1921 s 60-65.

Hermeren Harry "Bidrag till Uppsala ärkestifts herdaminne." 1938 s 55-72.

Hermeren Harry "Nya bidrag till Uppsala ärkestifts herdaminne." 1939/40 s 23-46.

Heyman Harald J "Mårten Pedersson Blixencrons almanacksanteckningar i Uppsala universitetsbibliotek." 1929 s 37-111.

Heyman Harald J "Peder Månsson Blix och hans släkt." 1931 s 215-227.

Hildebrand Bengt "Lars Gathenhielm i historien och sägen." 1928 s 1-20.

Hildebrand Bengt "F U Wrangel in memoriam." 1929 s 183-191.

Hildebrand Bengt "Några anteckningar om svensk medeltidsgenealogi." 1930 s 7-11.

Hildebrand Bengt "Medeltidsätten Bralstorp." 1930 s 12-24.

Hildebrand Bengt "Forstenasläkten och Siöbladsnamnet." 1930 s 208-209.

Hildebrand Bengt "Ärkebiskop Nathan Söderbloms härstamning." 1931 s 153-159.

Hildebrand Bengt "Till släkten Kierkegaards historia. Några anteckningar om dess svenska förbindelser." 1933 s 92-111.

Hildebrand Bengt "Esbjörn Blåpanna och hans arvingar. Medeltidsstudier kring handlingar i Ribbingska huvudmannaarkivet." 1934 s 1-183.

Hildebrand Bengt "Gråbergiana. En florentinsk axplockning." 1936 s 204-208.

Hildebrand Bengt "Holger Rosman in memoriam." 1937 s 218-223.

Hildebrand Bengt "Sigrid Leijonhufvud in memoriam." 1937 s 224-232.

Hildebrand Bengt "Till släkten Triewalds historia." 1938 s 151-159.

Hildebrand Bengt "Vilhelm Ljungfors in memoriam." 1938 s 160-163.

Hildebrand Bengt "Biografisk historiografi och Svenskt Biografiskt Lexikon. Några huvudlinjer av utvecklingen." 1939/40 s 138-206.

Hildebrand Bengt "Om personregister." 1941/42 s 157-176.

Hildebrand Bengt "Joh. Ax. Almquist, Personhistoriska samfundets ordförande 1919-1943, Samfundets hedersledamot 1943." 1943 s 1-4.

Hildebrand Bengt "Govert Indebetou, Personhistoriska Samfundets skattmästare 1920-1943, Samfundets hedersledamot 1943." 1943 s 5-7.

Hildebrand Bengt "Gustaf Stridsberg, f den 5 juli 1877, död den 3 november 1943." 1943 s 136-140.

Hildebrand Bengt "Helge Almquist in memoriam." 1944/45 s 1-9.

Hildebrand Bengt "Adam Lewenhaupt in memoriam." 1944/45 s 118-127.

Hildebrand Bengt "Professor Seved Ribbing. Till hundraårsminnet." 1946 s 40-49.

Hildebrand Bengt "Gustaf Johan Ehrensvärds dagboksanteckningar. En källkritisk kommentar." 1948 s 71-73.

Hildebrand Bengt "Förväxlings- och identifieringsproblem. I Sven Månsson Rospigg, adlad Eketrä, och Sven Månsson (Somme) till Västerby." 1948 s 74-79.

Hildebrand Bengt "Daniel Almqvist. Ett historikeröde." 1951 s 83-94.

Hildebrand Bengt "Bidrag till släkten Estenbergs historia." 1952 s 111-112.

Hildebrand Bengt "Förväxlings och identifieringsproblem. 2. Ericus Mattei, Erik Matsson, Erik Körning och Henrik Matsson Huggut." 1952 s 113-122.

Hildebrand Bengt "Joh. Ax. Almquist 1870-1950. Minnesord." 1955 s 1-7.

Hildebrand Bengt "Jacob Ichsell (Ixel)." 1957 s 100.

Hildebrand Bengt "Till släkten Husbergs historia. Några randanteckningar till litteraturen." 1957 s 146-148.

Hildebrand Bengt "Klimatväxlingen i modern svensk biografi. Exemplifiering och synpunkter." 1959 s 97-170.

Hildebrand Bengt "Osmo Durchman in memoriam." 1960 s 95-96.

Hildebrand Bengt "Bidrag till släkten Makeleer (Macklier)-Macleans historia." 1962 s 31-36.

H-d B "Fredrik Grönwall in memoriam." 1930 s 86-87.

H-d B "Herman Södersteen." 1931 s 113.

H-d B "Frans de Brun." 1931 s 114-115.

Hildebrand Ingegerd "Landshövding Karl Sigfrid Husberg." 1970 s 192-217.

Hildebrand Sune "Tvenne brev från Emilie Flygare-Carlen." 1920 s 199-204.

Historicus "En vädjan till dem det vederbör." 1904 s 143-144.

Hjerten Ivar "En finsk officer på audiens hos Gustaf IV Adolf." 1913 s 206-210.

Hjort Erik G:son "Maria Hagmans själfbiografi." 1908 s 12-17.

Hjorth Niels Chr. "Hans Stakes og Anna Kafles portrettgravsten i Kullings-Skövde." 1979 s 122-127.

Hofren Manne "Erik Arbins "Lefwernes Lopp". En versifierad självbiografi från 1700-talet. Utgiven med inledning." 1952 s 1-18.

Hofren Manne "Carl Magnus Wrangel och "Old Swedes" i Delaware." 1961 s 54-57.

Holm T "Ett brev från Magnus Stenbock." 1920 s 147-151.

Holmberg Anton "Ernst Westerlunds släkt." 1924 s 51-64.

Holmberg Arne "Bröderna Bergius' självbiografiska anteckningar. Med inledning och förklarande anmärkningar." 1944/45 s 80-106.

Holmberg Arne "L A Ekmarcks anteckningar om Berzelius. Utgivna med inledning och noter." 1955 s 46-60.

Holmberg Arne "Berzelius och familjen Brandel." 1957 s 101-121.

Holmberg Arne "Om ämbetsverken i Stockholm för 200 år sedan ur aspirantsynpunkt. Ur Bengt Bergius' brevväxling med Joh. Sundius." 1962 s 89-93.

Holmberg Arne "Ur litteraturen om Sonja Kovalevsky." 1964 s 111-137.

Hornwall Gert "Läsarliberalen Carl Wilhelm Lilliecrona." 1979 s 51-61.

Humble Sixten "Thomas Hiärne." 1925 s 28-46.

Humble Sixten "Adelns ättartavlor i ny gestalt." 1925 s 91-102.

Humble Sixten "Ett halvsekelsjubileum." 1926 s 1-9.

Hård af Segerstad Erik "Tegnerska släkttraditioner. En granskning." 1952 s 76-84.

Hård af Segerstad Erik "Släkten Tegners stamfader. En rättelse." 1955 s 96.

Höjer Torgny "Johan Henrik Kellgren och familjen Falck. Ett bidrag." 1947 s 66.

Höjer Torgny "Landshövdingen, friherre J af Nordins hovkrönika. Dess författare och dess utgivare." 1948 s 55-70.

Höjer Torvald T:son "Carl Johan och Mme Recamier. Några otryckta brev i det Bernadotteska Familjearkivet." 1937 s 66-74.

Höjer Torvald T:son "Ett brev från August Wilhelm von Schlegel till Carl Johan 1814." 1937 s 75-82.

Höjer Torvald T:son "Bernadotte och Moreau år 1800. Ett fynd i Bernadotteska Familjearkaivet." 1941/42 s 149-155.

I G "Otto Bergström." 1914 s 180-183.

Impiwaara Heikki "Några för Anrep obekanta medlemmar i Finland av ätten Philp." 1923 s 234-237.

Indebetou Govert "Släkterna Aspelin från Småland." 1903 s 163-199.

Indebetou Govert "Lars Kaggs anträd." 1906 s 54-55.

Indebetou Govert "Om källor vid släktforskning." 1907 s 31-36.

Indebetou Govert "V Örnberg död." 1908 s 103-105.

Indebetou Govert "Släkten Arosenius." 1908 s 108.

Indebetou Govert "De svenska grenarna af skottska ätterna Campbell." 1908 s 109-128.

Indebetou Govert "Finnes något porträtt af Abraham Abrahamsson Hülphers? 1909 s 142-143.

Indebetou Govert "Gefle och dess slägter ." 1909 s 149.

Indebetou Govert "Otto Kugelberg." 1916 s 54-56.

Indebetou Govert "Carl Magnus Stenbock." 1923 s 53-56.

Indebetou Govert "Eliassläkten från Viksta by." 1925 s 124-129.

Indebetou Govert "Släkten Hasselhuhn." 1928 s 24-38.

Indebetou Govert "Abraham Abrahamsson Hülphers' porträtt." 1933 s 59-60.

Indebetou Govert "En svensk Greifswaldsprofessor. Gustaf Salomon Tillberg." 1939/40 s 66-73.

Indebetou Govert "Gustaf Elgenstierna in memoriam." 1948 s 81-82.

Isaksson Anders "Boken om Per Albin." 1989 s 110-111.

Jacobowsky C Vilh. Svenska studenter i Oxford ca 1620-1740. 1927 s 105-133.

Jacobson Esther "Bröderna Schechta." 1926 s 45-69.

Jacobson Gustaf "Karolin och politisk äventyrare. Några drag ur generalmajoren Gustaf Wilhelm Coyets levnadshistoria." 1929 s 192-213.

Jakobsson Svante "Otack är världens lön - ett medborgaröde med början 1837." 1984 s 133-137.

Jansson E Alfred "Släkten von Malmborgs stamfader." 1958 s 137-144.

Jarlet Anders "Evighetsallvar och spelglädje - om Henric Schartau och musiken." 1980 s 15-24.

Jarlet Anders "Minnesteckningar som stiftshistoria." 1989 s 94-101.

Jedeur-Palmgren Gunnar "Christoffer Falkengreens födelseort." 1968/69 s 223-224.

Johansson Ulla "Anna Forssman - ett annorlunda livsöde." 1989 s 16-22.

Jonasson Gustaf "Olof Olsson i Kullenbergstorp och hans riksdagsbrev." 1991 s 46-59.

Jonasson Gustaf "En partisekreterares kvarlåtenskap." 1994 s 33-35.

Josephson Erland F "Några svenska memoarförfattares syn på Polen och polsk politik under mellankrigstiden och andra världskriget." 1986 s 79-92.

Juel Niels "Glimtar från riksarkivet 1841-45. En brevväxling mellan riksarkivarien Hans Järta och e o amanuensen Carl Axel Juel." 1971/72 s 17-47.

Jungmarker Gunnar "Heros Scriblerus. Lorenzo Hammarsköld karikerad och porträtterad." 1970 s 176-185.

Jungmarker Gunnar "Silhuettören och porträttgravören J W Lundberg ("Lundeberg"). Ett identifikationsproblem." 1979 s 84-94, 1980 s 104.

Jungmarker Gunnar "Skalden Erik Sjöberg - "Vitalis" - och hans problematiska porträtt." 1983 s 63-71.

Jägerskiöld Olof "Erik Wrangel och den preussiska utrikesledningen 1758-1760." 1936 s 163-172.

Jägerstad Hans "Marsken Torgils Knutssons äktenskapsförbindelser." 1944/45 s 107-114.

Järbe Bengt "Hugo Englund - mjölkhandlare och konstsamlare i Sundbyberg." 1989 s 69-80.

Jörgensen Arne "Fältmarskalken Helmfelts familjeanteckningar." 1927 s 164-166.

K A "Barns namngifvande i födelseannonser." 1900 s 147-149.

K Th "Ett poem från Fredrik d Store till Lovisa Ulrika." 1904 s 25-27.

K Th (Klinckowström Thyra) "Hans von Fersens anträd." 1905 s 20-25.

Kaiserfeld Thomas "Individ och tema. Biografin som avgränsning för problemorienterade studier." 1994 s 36-43.

Karlberg G T "Ätten Hjärne i Fröbol i Älgå." 1914 s 47-50.

Karlberg G T "Till skalden J M Mannerstjernas biografi." 1914 s 54-56.

Karlberg G T "Några bidrag till adl. ätten Örnebergs (N:o 978) historia." 1918/19 s 69-71.

Karlbom Rolf "Brytningen mellan makarna Hall år 1808." 1962 s 23-25.

Karlbom Rolf "En sengustaviansk visa söker sin författare." 1964 s 91-96.

Karlbom Rolf "Gustav V och midsommarkrisen 1941." 1980 s 1-7.

Karlbom Rolf "Svenske Andersson i Solsjenitsyns Gulagarkipilagen." 1996 s 39-50.

Karlinder K A "Rosor eller rutor. Ett medeltids genealogiskt bidrag." 1922 s 11-22.

Karlsson K H "Axelssönernas slägtskap med Bonde-ätten." 1898/99 s 21-23.

K K H "Hertig Bengt Algotssons fäderne-släkt." 1898/99 s 160-161.

Karlsson K H "De äldre leden af släkten Leijonhufvud-Lewenhaupt." 1898/99 s 211-214.

Karlsson K H "Knut Håkansson Hands och hans hustru Märta Arvidsdotter Drakes slägt." 1901 s 133-142.

Karlsson K H "Slägtanteckningar af Jakob Turesson och Ture Jakobsson Rosengren samt Sen Ribbing." 1902 s 18-21.

K K H "Beseätten." 1904 s 1-4.

Karlsson K H "Genealogiska anteckningar. 1 Tre rosor." 1905 s 4-6.

Karlsson K H "Genealogiska anteckningar. 4. Medeltidssläkter med namnet Pik." 1909 s 16-22.

Karlsson K H "Genealogiska anteckningar. 3. Vadstena-nunnan Ingegärd Persdotter (Gylta) bref till sin brorson unge Bengt Gylta med redogörelse för Gylta-ättens släktförbindelser." 1907 s 67-72.

Karlsson K H "Genealogiska anteckningar. 5. Roos af Ervalla och Roos af Hjelmsäter." 1909 s 81-91.

Karlsson K H "Genealogiska anteckningar. 6. Vapenmålningarna vid fru Ramborgs graf i Väster Åkers kyrka." 1906 s 27-31.

Karlsson Karl Henrik "Om medeltidsgenealogierna." 1910 s 1-15.

Karlsson William "Carl Georg Brunius' anteckningar om Gomer Brunius." 1925 s 64-73.

Karlsson William "Ett föregivet Metta Rosenkrantz-porträtt." 1925 s 171-174.

Kilström Bengt Ingmar "Birgittagestalten och svensk högkyrklighet under 1900-talet. Begynnelseskedet." 1973 s 24-35.

Kilström Bengt Ingmar "Birgittagestalten och svensk högkyrklighet. 1920-talets brytningstid." 1974 s 67-74.

Kilström Bengt Ingmar "Birgittagestalten och svensk högkyrklighet. Kris och konsolidering under 1930-talet." 1978 s 101-110.

Kjellberg Carl M "Vasaättens härstamning från Kristiern från Öland och vasavapnets uppkomst." 1923 s 167-177.

Kjöllerström Sven "Prosterier, pastorat och kyrkoherdar i Uppsala stift år 1527." 1960 s 97-110.

Kjöllerström Sven "Gustav Vasa och domkapitlet i Uppsala." 1978 s 1-23.

Kleberg H J S "Släkten Leczinsky." 1929 s 214-220.

Klinckowström Th "Den Svenska Grefvinnan." 1907 s 61-66.

Klingspor C A "Genmäle." med svar af K af S. 1900 s 127-128, 171.

Klitgaard C "Et Spottedikt." 1913 s 199.

Knutsson Knut "Herr Knud Olsen i Hellestad." 1968/69 s 58-60.

Knutsson Knut "Stallmästaren Matthias Otto(sson) Wrangel Siöberg och hans adliga ätt." 1971/72 s 48-73.

Knutsson Knut "Laurentius Andreæ i Hellestad och Dalby." 1975 s 49-51.

Kock Ebbe "Till Benedictus Olai's släktförbindelser." 1920 s 1-4.

Kock Ebbe "En replik." 1920 s 209-210.

Kraft Salomon "Till dateringen av en Karl XII-miniatyr." 1928 s 21-23.

Kraft Salomon "Var Erik Axelsson (Tott) Gotlands hövitsman vid mitten av 1460-talet?" 1938 s 119-123.

Kronmow Åke "En kronans storarrendator, Andry Dress, och hans släkt." 1939/40 s 77-99.

Kromnow Åke "Georg Silfverström och Carl Ulrik Leijonmarck och deras samlingar i Kammarkollegiet." 1946 s 50-66.

Kromnow Åke "Pfalzgreven Johan Casimirs friarfärd till Sverige 1613 och 1614." 1987 s 1-29.

Kronmow Åke "Drottning Maria Eleonora i brandenburg-preussiska sändebudsrapporter 1633-1637." 1984 s 89-108.

Kumlien Kjell "Till frågan om "Engelbrektskrönikans" författare." 1932 s 78-93.

Källquist Eskil "Anders Berch den äldre och Posten." 1938 s 77-86.

Kälvemark Ann-Sofie "Ericus Olai, Engelbrekt och Karl Knutsson." 1974 s 44-50.

L A "Gabriel Anrep." 1907 s 1-3.

L A W "Elias Salomons biografiska anteckningar." 1903 s 121-125.

L L "Fruarna Schröderheim och Schröder." 1900 s 23-25.

Lager Birgitta "Lille Jöns Andersson, en storköpman i 1500-talets Stockholm." 1964 s 1-77.

L B "Notis om Lille Jöns Anderssons begravning." 1964 s 194.

Lagerberg S m fl "Spridda rättelser och tillägg till G Anrep: Svenska adelns ättartaflor." 1904 s 132-139.

Lagerberg Sven Pn "Något om Sveaborgs skapare såsom konstnär och vitterlekare." 1921 s 37-42.

Lagercrantz Cathrine "Förord till Anna Johanna Grills Resan till England 1788." 1990 s 7-8.

Lagergren Helmer "John Ericssons härstamning." 1908 s 30-33.

Lagergren Helmer "Släkten Ekeblad till Stola." I och II 1923 s 72-85 och 178-182.

Lahndal Sten "Johan Gabriel Werwing. Bidrag till en svensk 1700-talsdiplomats biografi." 1943 s 44-69.

Lamm Martin "Samuel Triewald och Teutsch-übende Gesellschaft i Hamburg." 1905 s 7-12.

Landberg Georg "Ludvig Stavenow och Georg Wittrock. Anförande vid Historiska Föreningens i Uppsala 100-årsjubileum 26 maj 1962." 1964 s 138-144.

Landberg Georg "Gottfrid Carlsson - In memoriam." 1965 s 1-10.

L-d K "En på riddarhusgenalogien ej upptagen, ännu lefvande gren af adliga ätten Rosenstråle n:r 37." 1898/99 s 107-109.

Leijonhufvud Karl K:son "Släkten Leijonhufvud-Lewenhaupt under medeltiden." 1898/99 s 162-173.

Leijonhufvud Karl "Svar till d:r K H Karlsson." 1898/99 s 214-215.

Leijonhufvud K K-son "1900 års dödslista för Sverige." 1900 bilaga (53 s).

Leijonhufvud K K:son "1901 års dödslista för Sverige." 1901 bilaga (50 sid).

Leijonhufvud K K:son "Dödslista för Sverige 1902." 1902 bilaga (43 sid).

Leijonhufvud K K:son "1903 års dödslista för Sverige." 1903 bilaga (37 sid).

Leijonhufvud Karl K:son "Utdrag ur bref från C G Gjörwell." 1901 s 66-73.

Leijonhufvud Karl K:son "Rättelser och tillägg till adliga ätten Gyldenär n:r 388." 1903 s 46-48.

Leijonhufvud Karl K:son "Adliga ätten Storm n:r 824." 1903 s 141-145.

Leijonhufvud Karl K:son "Biografiska data rörande Vasahuset." 1903 s 149-150.

Leijonhufvud Karl K:son "Kort förteckning på en del vid Finska lätta dragonkåren tjänstgörande personer med adliga namn." 1904 s 45.

Leijonhufvud K K:son "En förlorad sigillstamp." 1905 s 111-112.

Leijonhufvud Karl K:son "Svenska släkter. 1. Botvid Borgmästares släkt (Rising). 2. Tharmouth. 3. Wallöf." 1906 s 62-75.

Leijonhufvud Karl K:son "Smärre bidrag om Gyltaättens personhistoria." 1909 s 23-25.

Leijonhufvud Karl K:son "Utdrag ur Näshulta och Ärila församlingars kyrkböcker." 1909 s 30-37.

Leijonhufvud Karl K:son "Anteckningar angående släkterna Örnfelt." 1914 s 51-53.

Leijonhufvud Sigrid "Gustaf Hesselius d ä, en bortglömd svensk konstnär." 1905 s 123-128.

Leijonhufvud Sigrid "Malin Stures släktbok." 1913 s 145-156.

Lewenhaupt Adam "Maria Aurora von Spiegel." 1898/99 s 219-221.

Lewenhaupt Adam "Prinsessan Vilhelmina Charlotta af Hessen." 1900 s 166-167.

Lewenhaupt Adam "Prinsessan Margaretas af Stora Britannien och Irland härstamning från Gustaf Vasa." 1905 s 1-3.

Lewenhaupt Adam "Storfurstinnan Marias af Ryssland härstamning från Gustaf Vasa och Sten Sture." 1907 s 57-59.

Lewenhaupt Adam "Våra yngsta stadsvapen." 1912 s 54-55.

Lewenhaupt Adam "Minnesbilder i profil af friherre Carl Otto Palmstierna." 1913 s 1-40.

Lewenhaupt Adam "Våra yngsta stadsvapen." 1922 s 6-10.

Lewenhaupt Adam "Ett kungabesök på Finspång 1824." 1939/40 s 63-65.

Lewenhaupt C "Rättelser och tillägg till Anrep: Svenska adelns Ätttartaflor rörande släkten Oxenstierna." 1898/99 s 184-190.

Lewenhaupt Sten "Gustav IV Adolfs olika gravplatser." 1928 s 247.

Lewenhaupt Sten "När prins Louis Napoleon reste som svensk greve." 1930 s 69-72.

Lewenhaupt Sten "Vardagsliv på Rosendals slott år 1851. Kammarherrens hos kronprins Carl, greve Adam Lewenhaupts dagbok 22 aug - 4 okt samt 31 okt." 1968/69 s 1-49.

Levertin Alfred "Anton Frans Karl Anjou." 1906 s 113.

Levertin Alfred "Några anteckningar om studenterna af släkten Teuchler." 1908 s 28-29.

Levertin Alfred "Elias Lagerheim född 1830 1/7, död 1914 25/3." 1914 s 156-157.

Lidman Tomas "Anarki eller ordnat kaos. Skå och Gustav Jonsson i myt och verklighet 1947-50." 1992 s 44-69.

Lidman Tomas "Slutreplik om Skå och Gustav Jonsson." 1992 s 116.

Liedgren Jan "Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll som källa till Den introducerade svenska adelns ättartavlor." 1933 s 47-58.

Liedgren Jan "Ätten Lind af Hageby före introduktionen 1634 och dess släktskap med ätten Appelbom." 1949 s 34-46.

Liedgren Jan "Ätterna Linds äldre vapenbilder." 1952 s 89-92.

Liedgren Jan "Folke Magnussons gåvobrev till sin hustru Kristina Magnusdotter, hans sätesgård Åby och hans släkt." 1959 s 44-53.

Liedgren Jan "Mirakelberättelser och kanonisationsprocesser som personhistoriska källor." 1963 s 126-133.

Liedgren Jan "Bengt Arvidssons morgongåvobrev. En västgötsk förfalskningshistoria från 1400-talet." 1964 s 164-178.

Liedgren Jan "Sövrin Kijl om Stockholms blodbad." 1971/72 s 74-76.

Liedgren Jan "Två Birgittinska data." 1974 s 51-54.

Liedgren Jan "Två brev från New York 1851-52. Utgivna och kommenterade." 1974 s 75-78.

Liedgren Jan "En sidogren av ätten Gyllenstierna." 1975 s 45-48.

Liedgren Jan "Alexander III:s kanonisation av Elin av Skövde - en följd av ett felplacerat tillägg?" 1978 s 24-25.

Liedgren Jan "Urmakaren Zacharias Besck. Från bönhas till ålderman." 1978 s 84-92.

Liedgren Jan "Föreställningarna om den heliga Birgittas släkt. Traditioner och konstruktioner." 1983 s 1-19.

Liedgren Jan "Ätten Silfversparres ursprung." 1989 s 1-9.

Liedgren Jan "Svenska studenter i Rostock 1419-1828. Supplement." 1991 s 60-79.

Liljedahl Ragnar "Sveriges första kvinnliga diplomat. Agenten Johan Möllers maka Catharina Stopia." 1934 s 201-204.

Liljeholm A Filip "Medeltida arvslagar och släktskapsbestämning. Studier i Svensk Diplomatarium." 1950 s 85-111.

Liljeholm A Filip "Medeltida arvslagar och släktskapsbestämning. II" 1952 s 37-56, 145.

Liljeholm A Filip "Till frågan om Sparre av Tofta- och Ulvätternas historia." 1958 s 15-31, 209.

Liljeholm A Filip "Den isländska annalnotisen om Tyrgils Knutssons äktenskap med sveakonungens dotter." 1960 s 88-89.

Lillienwald Lorentz Gustaf "Dagbok förd av Lillienwald (Lorenz Gustaf). Qvartermästare vid Lifregementet." 1912 s 117-120.

Lilliestam Åke "Den Wallinska konceptboken." 1964 s 97-99.

Lilliestam Åke "Christian Johansson och hans brev till August Bournonville." 1973 s 75-103.

Lilliestam Åke "Christian Johanssons reflexioner om balettens framtid." 1976 s 36-44.

Lilliestam Åke "Marie Taglionis skildring av besöket i Stockholm 1841." 1977 s 1-10.

Lilliestam Åke "Pavlova och Sverige." 1978 s 38-45.

Lilliestam Åke "Ludvig Josephsons iakttagelser av August Bournonville och Christian Johansson." 1979 s 77-83.

Lilliestam Åke "Marie Westberg - en svensk Bournonville-dansös." 1980 s 8-14.

Lilliestam Åke "Charles Didelots skandinaviska förbindelser." 1984 s 116-119.

Lilliestam Åke "Tillägg till förteckning över Alf Ahlbergs tryckta skrifter." 1987 s 92.

Lilliestam Åke "Brodersen i Sverige." 1991 s 39-41.

Lilliestam Åke "Astrid Ahnfelt - förespråkare för svenskt kulturutbyte med Italien." 1992 s 10-22.

Lilliestam Åke "E A Karlfeldt som minnestecknare" 1996 s 65-77.

Lind af Hageby Ernst "Upplands ståndsdragonregementes officerskår." 1906 s 33-38.

Lind af Hageby Ernst "Officerskårer vid tillfälligt uppsatta inhemska regementen under stora nordiska kriget." 1908 s 81-96.

Lind af Hageby Ernst "Officerskårer vid tillfälligt uppsatta inhemska regementen under stora nordiska kriget." 1909 s 138-141.

Lindbæk Sofie Aubert "Fra Karl Johans hof. Indberetninger til Frederik VI af officeren Joseph Abrahamson." 1913 s 231-275.

Lindberg Alfred "Tvänne samlare, Johan Johansson i Noraskog och Karl Fredrik Werner." 1905 s 134-146.

Lindberg Folke "Kring Petrus Petrosa. Nya bidrag." 1930 s 25-54.

Lindberger Örjan "Synpunkter på integritetsproblemet i samband med personhistorisk forskning. Med inledning, kommentarer och efterskrift." 1979 s 1-6.

Linden Birger "Carl Brunkman. En originell östgötapräst på 1700-talet. 1925 s 148-163.

Linden Birger "Ett brev om Erik och Gustaf Brahes öden i Polen." 1929 s 221-222.

Linden Birger "Några medelanden angående släkterna Cuyper och Cuypercrona." 1930 s 168-173.

Lindhagen Arvid "Namnet Olof Galle anträffadt på en runstaf." 1912 s 65.

Lindhagen Arvid "En bortglömd svensk friherrlig ätt." 1913 s 211-212.

Lindroth Jan "Viktor Balck och sporten. Den svenska idrottsrörelsens engelska förbindelser 1880-1906." 1979 s 129-143.

Lindsten Carl "Om Knut Kristinesson d y." 1958 s 85-88.

Ljung Sven "Prelatskolan på Fjällskäfte gård. Till ärkebiskop Nicolaus Ragvaldis biografi." 1963 s 41-53.

Ljungberg Leif "Skåne-släkten Widell. Genealogiska och biografiska anteckningar." 1960 s 1-51.

Ljungfors Vilhelm "Om Bjäresläkten Wennerberg." 1906 s 98-105.

Ljungfors V "August Waldemar Lundberg." 1907 s 4.

Ljungfors Vilh. "Torsten Uggla." 1923 s 128-130.

Ljungfors Vilhelm "Släkten Hwasser." 1932 s 38-77.

Ljungfors Vilhelm "Släkten Tors(s)low." 1937 s 165-217.

Ljs V "Gustaf Norlander." 1914 s 179.

Lj-s V "Axel Setterdahl och Gustaf Karlberg." 1920 s 207-208.

Lundberg A W "Ätten von Hackewitz." 1900 s 96-123.

Lundberg A W "Ur Göteryds kyrkoböcker." 1909 s 37-39.

Lunden Tryggve "Sankta Helena av Skövde, konung Karl Sverkersson och ärkebiskop Stefan av Uppsala - kring en helgonförklaring." 1977 s 11-21.

Lunden Tryggve "Har påve Alexander III eller ärkebiskop Stefan helgonförklarat Helena av Skövde? 1978 s 80-83.

Lundgren D F "Några ord om en allmän personhistorisk registratur. Ett förslag att diskutera." 1918/19 s 185-186.

Lundholm Kjell-Gunnar "Drottning Katarina Karlsdotters förfäder." 1958 s 89-96.

Lundmark Efraim "Målarsläkten Lang. En tysk Stockholms-familj, som blev finländsk." 1925 s 130-147.

Lundmark Efraim "Jost Schutze. En bild- och vapensnidare i Stockholm på 1600-talet." 1931 s 69-76.

Lundström Herman "Ett bref från Magnus Stenbock till Haqvin Spegel." 1902 s 64-66.

Läffler L Fr "Några svenska "talande vapen" på 1200- och 1300-talen." 1903 s 72-86.

Läffler L Fr "Några svenska "talande vapen"." 1904 s 11-24, 154.

Läffler L Fr "Bidrag till vår medeltida personhistoria. 1. När dogo riksrådet Karl Benktsson af Vinzathorp, hans fru Katarina och ders son, riddaren Göran Karlsson?, 2. Två medeltida stormäns hittills oförklarade tillnamn, 3. Ett adligt släktnamns uppkomst." 1904 s 63-72, 155.

Läffler L Fr "Bidrag till vår medeltida personhistoria. 4. Johannes Svartepräst." 1905 s 45-54.

Läffler L Fr "Bidrag till vår medeltida personhistoria. 5. Gammal Kiärleek rostas intet." 1905 s 55-60.

Läffler L Fr "Den gottländska Taksteinar-sägnen." 1905 bilaga (60 sid).

Läffler L Fr "De svenska landskapsvapnen i nyare framställningar." 1909 s 93-98.

Läffler L Fr "Ytterligare om Trolle-vapnet." 1909 s 99-102.

L-r Fr "Tillägg till uppsatsen om De svenska landskapsvapnen i nyare framställningar." 1910 s 41-42.

Läffler L Fr "De svenska landskapsvapnen än en gång." 1912 s 114-115.

Löfgren B G "Sven Hedins 16 anor." 1912 s 116.

Löfström Karl "Kronprinsessan Louises härstamning från Gustav Vasa." 1924 s 1-3.

Löthner Lennart "Gardin- och näsduksanekdoterna. Tillägg och reflexioner." 1968/69 s 179-180.

Löthner Lennart "Erik Alstrin i London." 1976 s 15-21.

Löw Gust. "Några randanmärkningar till Strengnäs stifts herdaminne." 1921 s 51-57.

Lövgren Britta "Frågan om kvinnlig samhällstjänst 1937-1946." 1990 s 112-120.

Magnell Kjell "Hjärneättens ursprung." 1958 s 129-136.

von Malmborg Boo "Släkten Malmborg." 1927 s 149-163.

af Malmborg Nils "Kronofogden som lät häkta häradshövdingen. Carl Julius Malmborg - ett halländskt människoöde för 200 år sedan." 1971/72 s 1-16.

Malmström Carl "Släkten Ameen." 1935 s 72-106.

Mannerfelt C O "Tvenne antaflor." 1903 s 14-27.

Mannerfelt Otto "Släkten Ekeblad och dess samlingar Stola." 1922 s 113-143.

Marstrand Vilhelm "Ætten Tersmedens oprindelse. Slægten tor Smede fra Stade og Flensborg." 1926 s 79-129.

Medin Bengt "Carl Jacob von Schantz' anteckningar från åren 1808-1809." 1952 s 19-29.

Millqvist Folke "Johan Nordbergs - ett offer för frihetstidens intrigspel - rymning med Christopher Springer till Ryssland och England." 1986 s 75-78.

Mohlin Allan "Porsesläkten tre sjöblad." 1957 s 55-82.

Mollstadius Axel "Knut Kristinesson (1297) och riddaren Gustaf Olofsson till Tofta (1484)." 1956 s 148.

Montgomery David "Några bidrag till belysning af frågan om ätten Montgomerys n:r 1960, B. härstamning." 1910 s 160-163.

Montgomery David "Bidrag till släkten Montgomerys historia." 1913 s 81-112, 229.

Morssing F H "Närkes präster under den äldre Vasatiden." 1936 s 27-51.

Morssing F H "Närkes präster under den äldre Vasatiden." II 1937 s 31-57.

Munthe L W:son "Axplockning ur en gammal stambok." 1925 s 175-204.

Möller Pontus "Colquhoun-Cahun-Gahn-Canonhielm. En boskillnad." 1966 s 85-119.

Naumann Erik "Brev från Jakob Berzelius till Gustaf Löwenhielm 1838-1839." 1923 s 113-123.

Neovius Ad. "Heraldiskt." 1900 s 124.

Neovius Ad. "Ett porträtt af Gustaf II Adolf." 1900 s 125.

Nerman Gustaf "Nils Ericson och Otto Modig." 1903 s 105-113.

Nilsson Göran B "Liv och gärning." 1986 s 1-4.

Nilzen Göran "Jean Georg Lillienberg - en frihetstida karriärist." 1979 s 62-71.

Nilzen Göran "Kalmar - en revolutionshärd?" 1981 s 29-34.

Nilzen Göran "När adlades Carl Linnæus? Eller till belysning av en historisk fotnot." 1981 s 120-122.

Nilzen Göran "Reinholdt Johan von Lingens självbiografiska anteckningar, Rättelse." 1982 s 69.

Nilzen Göran "Anders Nordencrantz som konsul i Portugal. En studie över bitterhetens ideologiska och politiska följder." 1987 s 38-49.

Nilzen Göran "Personhistoria och Svenskt biografiskt lexikon. Några reflexioner." 1989 s 102-104.

Norberg Axel "En bondeledares fall. Johan Pehrsson i Stora Tuna vid 1755-56 års riksdag." 1981 s 82-96.

Norberg Axel "Andreas Jochim von Henel och hans biografiska kalendrar." 1988 s 14-27.

Norberg Axel "Den svenska statsledningen i en hessisk sändebudsrapport 1720." 1991 s 1-12.

Norberg Axel "Generalkonsul Axel Ax:son Johnson som mecenat och främjare av forskning." 1992 s 23-43.

Norberg Axel "Axel Ax:son Johnson i Sheffield" 1996 s 78-94.

Norberg Axel "Axel Johnson och Siam" 1997 s 116-135.

Norberg Ivar "G A Reuterholm till Nils Dalberg." 1913 s 200-205.

Norberg P "Engelbrekts släkt. Nya bidrag." 1931 s 194-195.

Nordberg Gils Olsson "Franz Berwald och musiken vid Karl XIII-stodens avtäckning 5 nov 1821, ett 150-årsminne." 1970 s 170-175.

Nordenfalk Erland "Otto Nordenfalk i dansk-tyska kriget 1864." 1964 s 191-194.

Nordensson J Wilhelm "Spökslottet." 1966 s 54-66.

Nordin Jonas "Per Brahe d y:s Tänkebok." 1992 s 75-95.

Nordin Jonas "Kristina-symposium i Wenner-Gren Center." 1995 s 119-122.

Nordin Svante "Ett personhistoriskt förväxlingsstycke." 1994 s 44-46.

Nordlander J "Ericus Nicodemi studiosus Upsaliæ." 1918/19 s 142-157.

Nordström Elsa "Eka-ätten. Gustaf Vasas mödernesläkt." 1941/42 s 1-62, 177.

Nordström Elsa "Ferberska kistan." 1953 s 72.

Nordström Elsa "Släkten Gyllenhoffs härstamning." 1963 s 54-59.

Nordström J A "Rester av ett lägre frälse i Bohuslän i slutet av den danska och början av den svenska tiden." 1924 s 4-19.

Noreen Arvid "Personhistoriska data rörande en del förebilder till Selma Lagerlöfs Gösta Berlings gestalter." 1917 s 187-196.

Norlander L G F "Norrhultssläkten." 1902 s 140-141.

Norrhem Svante "En tjänstetillsättning under 1670-talet. Exemplet Axel Behmer." 1991 s 81-84.

Norrman Sune "Något om professor Johan Spongberg." 1953 s 128-129.

N-r R "Aliga ätten Ulffana n:r 153." 1920 s 107-110.

Nummelin Rolf "Äntligen svar på professor Palmströms efterlysning i P H T 1918/19!" 1996 s 111.

Nyberg Tore "Vadstena klosters pionjärer. En studie i Vadstenadiariets formelsystem." 1963 s 1-40.

Nyberg Tore "1462 års medlemsförteckning från Vadstena kloster. Nunnorna." 1963 s 113-121.

Nyberg Tore "Medlemsintagningen i Vadstena klosters nunnekonvent intill 1462." 1964 s 157-163.

Nyberg Tore "Den tidigaste personalpolitiken i Vadstena prästkonvent." 1973 s 10-23.

Nycander Oscar "Johannes Palmberg, några anteckningar." 1906 s 57-61.

Nycander Oscar "Katarina Danielsdotter Robsahm." 1914 s 36-40.

Nycander Oscar "Majoren Magnus Hanson." 1917 s 51-63.

Nycander Oscar "Släkten Rütterskjöld, dess ursprung och närmaste anförvanter." 1922 s 74-83.

Nyström Marianne "Arkitekten Axel Nyström d ä och hans familj." 1981 s 1-16.

Odelberg C A "Förteckning öfver guldsmeder m fl konsthandtverkare i Sverige under 1500- och 1600-talen." 1918/19 s 76-79.

Odelberg Wilhelm "Minnesord över Axel Hirsch." 1967 s 1-3.

Odelberg Wilhelm "Olof von Feilitzen." 1976 s 53-54.

Olsson Henry "Geijers Thorildsprocess och den romantiska opinionen." 1924 s 45-50.

Olsson Henry "C J L Almquists levnadsepilog. Med särskild hänsyn till hans ställning under 1840-talet." 1929 s 117-139.

Ostermann H "Svenske slægter i Grønland." 1921 s 1-36.

P O "Om Karl XII:s dop. Ett litet bidrag." 1908 s 26-27.

Palmborg Nils "Några otryckta Tegnerbrev i Margrethelundarkivet." 1981 s 113-116.

Palme Sven Ulric "Fredrik Axel von Fersens memoarer. Ett meddelande rörande deras tillkomsttid och tillkomstsätt." 1936 s 173-181.

Palme Sven Ulric "En politisk giftermålshandel. Prinsessan Anna Vasa och markgreven Johan Georg av Brandenburg." 1938 s 1-48.

Palme Sven Ulric "Erik Sparre och Arild Huitfeldt 1598." 1938 s 51-54.

Palme Sven Ulric "Gustav III och Marmontel. Ett bidrag till det gustavianska skedets opinionshistoria." 1955 s 15-33.

Palmlund Evald "Jag som ej anor har. Erik Lindorms förfäder." 1961 s 1-21.

Palmstierna C F "Nils Fredrik Palmstierna. En politisk karaktärsbild från Oscar I:s dagar." 1933 s 66-91.

Palmström A "Den adelige familie Palmström, n:r 867." 1918/19 s 72-75, 226.

Persson Anders "C O Cronstedt och Sveaborgs kapitulation 1808." 1984 s 64-71.

af Petersens Hedvig "Om Torbern Bergmans och C W Scheeles franska förbindelser." 1928 s 190-201.

Petersson Harald och Hiertstedt Nils "Släkten von Schmaltz' ursprung." 1939/40 s 207-217.

Petersson Harald och Hiertstedt Nils "Abel Petri Schmaltzius, Axel Oxenstiernas förste lärare och Karl IX:s hovpredikant." 1944/45 s 21-31.

P T J "Danskt omdöme om svenska generalitetet 1791." 1900 s 163-165.

P T J "Fänrik B J von Breitholtz´ dagbok under fångenskapen i Ryssland 1808 och 1809." 1902 s 22-48, 95-110.

P T J "Balzar von Dalheims meritförteckning." 1905 s 101-111.

P T J (Petrelli T J) "En bild från kriget i Polen 1704." 1913 s 192-198.

P T J "Svenska infanteriofficersuniformer omkring 1800." 1916 s 61-65.

P T J "Erik Axelsson Leijonhufvud." 1921 s 66-67.

Petren Sture och Almquist J-E "Kring häradsdomaren. En diskussion." 1946 s 81-88.

Planting-Gyllenbåga Wilhelm "Rättegången om Anna Bogas arfvegods." 1900 s 1-11.

Planting-Gyllenbåga Wilh. "Ätten Boga." 1901 s 156-163.

P.-G. W "Olof och Nils Planting-Looberg." 1903 s 114-120.

P.-G. W "Karolinen Georg Planting-Gyllenboga." 1904 s 73-78.

P.-G. W "Matts Gunnarssons ätt." 1906 s 108-111.

von Platen Magnus "Peter Frisch, Runius vän." 1941/42 s 73-80.

Platen Sigrid "Ett blad ur Margareta von Aschebergs lefnadshistoria." 1912 s 56-64.

Pleijel Hilding "Något om Abraham Rundbäcks härstamning. Tillika ett bidrag till belysning av svenskt kyrkoboksmaterial." 1944/45 s 73-79.

Pleijel Hilding "Biskop Carl Papkes biografiska data. En varningsskylt för släktforskare." 1978 s 93-95.

Pleijel Hilding "Petrus Muncks biskopsutnämning år 1794 - svågern Mathias Rosenblads smarta kupp? 1984 s 109-115.

Q O "En episod från svenska ambassadhotellet i Paris 1795." 1900 s 139-146.

Quensel Alice "Släkten Quensels första generation i Sverige. En 1600-talsbild från Bergslagen." I 1965 s 13-33.

Quensel Alice "Släkten Quensels första generation i Sverige. En 1600-talsbild från bergslagen." II 1966 s 25-48.

Quensel Alice "Släkten Quensels andra generation i Sverige. 1600-talsbilder från familjen De la Gardies hov." 1967 s 47-75.

Quensel Alice "Magnus Gabriel De la Gardie och hans sekreterare Wilhelm Johan Quensel." 1968/69 s 61-93.

Quensel Alice "Domaren Wilhelm Johan Quensel. Karolinska miljöbilder från rättens område." 1970 s 5-40.

Quensel Alice "Conrad Quensel. Karolinska bilder från akademierna i Pernau och Lund." 1975 s 11-37.

v R A "Margaretha von Ascheberg." 1902 s 116-119.

R H "Sören Norbys ättlingar." 1904 s 82-84.

R H "Riddarhusgenealogierna och deras bearbetning." 1905 s 35-40.

Rahmqvist Sigurd "Sandbro-ätten - en uppländsk frälsesläkt och dess gods." 1978 s 47-79.

Ramsay Jully "Var Mikael Agricola ätten Leijonmarcks stamfader?" 1905 s 128-133.

Ramsay Jully "Förblandade släkter." 1906 s 89-92.

Ramsay Jully "Matts Gunnarssons ätt." (tillägg) 1907 s 60.

Ranius Allan "Elias Wessén. Anteckningar vid uppordningen av hans arkiv" 1997 s 142-151.

Raphael Ellen "Kakelungsmakare och krukmakare i Sverige från cirka 1700 till 1846." 1914 s 122-155.

Rehbinder C M V "Friherre Bernhard Otto Rehbinder till Uddrich." 1907 s 15-20.

Ribbing Olof "Några notiser om hovstallmästaren Adam Ehrengranat." 1950 s 63-69.

Ridderstad Per S "Vad är tillfällesdiktning?" 1980 s 25-41.

Roden Marie-Louise "Drottning Christina och Kardinal Decio Azzolino: Kärleksbrev från det sista decenniet." 1986 s 68-74.

Roden Marie-Louise "Drottning Kristinas Studie av Vasavapnet L'Arma antica della Suezia." 1989 s 10-15.

Romdahl Axel L "Gustaf Vasas griftefärd och hans grafvård. I anledning af Lucas Uphalls berättelse." 1917 s 1-3.

Rosman Holger "Ett statistiskt arbete om Sveriges adel." 1898/99 s 92-101.

Rosman Holger "Ett återfunnet privatarkiv." 1898/99 s 215-218.

Rosman Holger "Jacob Gråberg af Hemsö. En konturteckning." 1935 s 50-71.

de Roubetz A C "Gustav III i Smolna-klostret." 1924 s 160-166.

Rudbeck Joh. G "Desiderata." 1898/99 s 209.

Rudbeck Johannes "Porträttsamlingen å Edsberg." 1904 bilaga (23 sid).

Runblom Harald "Invandrare i svensk historia. Individ och kollektiv." 1993 s 1-15.

Ryde Nils "Birger Vassenius - Ett 250-årsminne." 1987 s 31-37.

Römelingh J "Exkungen Gustaf Adolf, alias överste Gustafsson, i Nederländerna 1827-1833." 1987 s 50-68.

S-n H "Anteckningar om ätten von Platen." 1906 s 93-95.

Sallander Hans "Några anteckningar om Anders Anton von Stiernmans biografiska och genealogiska arbeten." 1944/45 s 32-55.

Samzelius Hugo "Den siste riksjägmästaren." 1898/99 s 30-32.

Samzelius Hugo "Studier och anteckningar. I. Det gamla Nederkalix." 1901 s 27-34, 83-95.

Samzelius Hugo "Studier och anteckningar. II. Det gamla Torneå." 1901 s 96-108.

Samzelius Hugo "Studier och anteckningar. III. Ur Öfverkalix sockens äldsta kyrkoböcker." 1902 s 48.

Samzelius Hugo "Studier och anteckningar. IV. Den äldre svenska kolonisationen i Norrbottens finnbygder, (Kengisverken.)." 1902 s 49-64.

Samzelius Hugo "Studier och anteckningar. V. Luleåförsamlingarna under 1700-talet." 1902 s 120-134.

Samzelius Hugo "Studier och anteckningar. VI. Uleåborg på 1720-talet." 1904 s 96-105.

Sandberg Arnold "Riksrådet Sten Axelsson Baners dagbok 1584. Utgiven med inledning och anmärkningar." 1934 s 184-200.

Sandberg Arnold "Victor Örnberg och Vadstena slott." 1963 s 93-107.

Sandblad Henrik "Skarabiskopen Petrus Schyllbergs biografi. 1975 s 1-10.

Schaffer Barbro "Konst och privatekonomi. Gösta Adrian-Nilsson och Otto G Carlsund i förlagsvärlden." 1987 s 85-91.

Scheffer C G U "Ett förslag till instruktion för riksheraldikern från Gustaf III:s tid." 1949 s 47-59.

Scheffer C G U "Till riksheraldikerämbetets förhistoria." 1975 s 38-44.

Scheffer C G U "Johan Peringskiölds och hans efterföljares heraldiska arbeten för Riddarhuset." 1977 s 66-71.

Schmid Toni "Växjö stifts biskopar intill år 1287." 1931 s 177-187.

Schmiterlöw H "Henning Christian Schmiterlöw och hans litterära förbindelser." 1950 s 71-84.

Schnell Ivar "Sörmländsk heraldik på utställning i Kungstornet i Nyköpingshus." 1955 s 97-101.

Schubert Friedrich Hermann "Zur Charakteristik des Ludwig Camerarius." 1951 s 59-82.

Schulman Hugo "En porträttförväxling." 1918/19 s 80-81.

Schulman Otto "Överste Otto Schulman och hans deltagande i 30-åriga kriget." 1968/69 s 211-222.

Schulze Lars "Curt von Stedingk och officersmissnöjet i Savolax." 1990 s 43-60.

Schück Adolf "Drottning Ulvhilds härkomst." 1953 s 27-33.

Schück Herman "Olof Jonssons i Högsrum ättlingar - en öländsk frälsesläkt." 1955 s 71-95.

Schück Herman "Notiserna om Elins av Skövde kanonisation." 1977 s 61-65.

Schöldström Birger "Svenskarne under Dannebrogen 1848-1850." 1903 bilaga (102 + 24 sid).

Seitz Heribert "Wilhelmina von Hallwyl och katalogverket." 1975 s 134-141.

Sekreteraren "Svenska Porträttarkivets verksamhet." 1920 s 185-186.

tf Sekreteraren "Svenska Porträttarkivets verksamhet 1920." 1921 s 175-177.

Setterkrans Göran "Hans Brasks släktbok. Handskriftsundersökning och datering." 1956 s 81-91.

Silfverstolpe "En autograf af J Haydn." (med facsimile) 1898/99 s 91.

Silfverstolpe Gunnar Mascoll "Två porträtt af David Richter den yngre." 1917 s 200-203.

Simonsson Ivar "Nicolas De Vallari. En fransk äventyrare vid drottning Kristinas hov." 1922 s 39-47.

Sirén Osvald "En svensk målares utvisning från Danmark." 1901 s 143-155.

Sjöbeck Pontus "Anklagelsskriften mot "Tityrus" (Thomas Ihre) för bröllopskvädet "Confect wid Manfolckz Bordet"." 1922 s 185-192.

Sjöberg Gustav "Petrus Michaelis Fecht. Nya bidrag." 1955 s 102-113.

Sjöberg Nils "Svenska porträtt. I. Samlingarne vid Uppsala Universitet." 1901 s 177-178, 1902 bilaga (87 sid) (Bilagan ibland delvis i 1901 års inbindning.

Sjöberg Nils "Svenska Porträtt. II. Samlingarna å Edsberg och Hedensberg." 1904 bilaga (s 1-28) och 1905 bilaga (s 29-56).

Sbg N "Några porträtt från Fullerö." 1906 s 32.

Sjöberg Nils "En borgerlig släktkrönika." 1906 s 49-53.

Sjöberg N "Gabriel Anreps porträttsamling." 1907 s 77-88.

Sjöberg N "En svensk soldats minnen från Gustaf IV Adolfs Pommerska krig." 1908 s 18-26.

Sjöberg N "Några porträtt från Nordiska Museets Karl X Gustafs-utställning." 1908 s 106-108.

Sjöberg N "Magnus Stenbocks porträtt." 1910 s 43-46.

Sjöberg N "Tre Stenbocksporträtt." 1910 s 47-48.

Sjöberg N "Några Paschporträtt." 1911 s 65.

Sjöberg N "Några porträtt ur västgötasamlingar." 1911 s 287.

Sjöberg N "Några Karl XII-porträtt." 1912 s 121-123.

Sjödin L "Måns i Kvarnbo och Strånge i Ströja." 1944/45 s 115-117.

Sjödin Lars "Några egenhändiga anteckningar av Gustav Vasa." 1957 s 152-156.

Sjödin Lars "Conrad von Pyhy i konung Ferdinands tjänst." 1957 s 157.

Sjödin Lars "Några handlingar från Sturetiden. Nicolaus Danckwerdi's beskickningsresor till Sverige 1490-1493." 1970 s 104-144.

Sjögren Paul "Släktforskningsromantik." 1947 s 59-65.

Sjögren Paul "Handlingar ur släkten Posses arkiv." 1949 s 1-21.

Sjöstrand Olof "Sex officerare vänder hem från Bender." 1979 s 72-76.

Sjöström Carl "En akademisk dom." 1902 s 111-115.

Sjöström Carl "Om svensk-danska släkten Scharling." 1911 s 295-298.

Sleman Folke "Bernhard von Beskows Levnadsminnen." 1950 s 1-47.

Sleman Folke "En riksdagsresa år 1614. Borgmästaren Olof Pederssons räkenskap över sina utlägg vid riksdagen i Örebro. Utgiven med inledning." 1955 s 114-119.

Snoilsky C "En hundraåring." 1898/99 s 89-91.

Sonden Mårten "Några källor till en "iconographia medicorum suecanorum." 1913 s 61-80.

S-n P "C T Odhner." 1904 s 61-62.

Sonden Per "Den äldsta kända skrifvelse af Erik Dahlberg till riksarkivet." 1908 s 192-193.

Sonden Per "En gammal karolins meritlista." 1909 s 26-27.

Spies Hans-Bernd "Giacomo Casanova und Göran Sprengtporten." 1995 s 105-118.

Sprinchorn Carl "Johan Friedrich Osthoff. En gestalt och ett stycke svensk politik från frihetstidens första år." 1924 s 101-125.

S S S "Nyare Svensk biografisk-genealogisk litteratur." 1898/99 s 43-47.

S S S "Wrangelska konterfej." 1905 s 26.

Stackelberg Magnus "Ätten von Wetterstrand i Estland." 1903 s 135-139.

Staf Nils "Stockholms högskolas historia. Några randanteckningar." 1958 s 50-84.

Stenbock Carl Magnus "Två svenska porträtt i Estland. 1908 s 73-74.

Stenbock Carl Magnus "Om ätten Barnekows namn och ursprung." 1908 s 75-80.

Stenbock Carl Magnus "Karl Henrik Karlsson." 1909 s 73-80.

Stenbock C M "Till brefväxlingen mellan Gustaf Adolf och Ebba Brahe." 1914 s 104-115.

Stenbock C M "En klagelig dag." 1915 s 229-238.

S C-M "Till vidstående Gustaf Wasa-porträtt." 1909 s 28-29.

S C M "Schering Rosenhanes "Hortus Regius"." 1909 s 119-123.

S C M "Johan Gabriel Baners 128 anor." 1909 s 124-129.

S C M "Cath. Elis. von Pfuels personalia." 1909 s 130-137.

S C M "En autograf af drottning Kristina." 1910 s 131-136.

S C M "Carl Carlson Bonde. In memoriam." 1913 s 276-280.

S C M "Nils Sjöberg in memoriam." 1914 s 177-178.

S C M "En hyllning till Braheätten från 1600-talets midt." 1915 s 239-241.

S C M "Gustaf Vasa på lit de parade och hans griftefärd." 1916 s 104-110.

Stenbock R "Tvenne emaljmålningar af Elias Brenner." 1914 s 119-121.

Stenbock Reinh. "Tvenne porträtt af Magnus Stenbock." 1916 s 111-115.

Stille Arthur "Adam Fredrik Netherwood, några anteckningar." 1906 s 5-16.

Stjernswärd Brita "Bröderna Hagerman och Vittskövle." 1957 s 32-36.

Stjernswärd Brita "Lord Kellies arkiv på Cambo House i Skottland." 1957 s 122-145.

Stolpe Birger "Frenologens självrannsakan." 1962 s 65-71.

Stolpe Birger "Marie Sophie Schwartz' börd. En victoriansk släktgåta." 1965 s 54-63.

Stolpe Sven "En svensk nyckelroman. Om C F Ridderstads "Frenologen" och dess bakgrund." 1953 s 1-7.

Strömbom Sixten "Två Gustaf III-porträtt utanför Sverige. I Cassel och Wasa." 1914 s 116-118.

Strömbom Sixten "Bidrag till svensk regent-ikonografi. I Två Kristinaporträtt i Braunschweig." 1914 s 170-174.

Strömbom Sixten "Svenska Porträttarkivets verksamhet 1916." 1917 s 197-199.

Strömbom Sixten "Svenska porträttarkivets verksamhet 1916-1922." 1922 s 211-217.

Sbm S (Strömbom) "Omkring ett damporträtt af Breda." 1915 s 59-62.

Svalenius Ivan "Sekreteraren Olof Claeasson (död 1595) och hans handlingar." 1943 s 127-135.

Svanberg Ingvar och Lindin Leif "Tyska kirurger i Stockholm. Familjen Stützer." 1993 s 36-43.

Sylvan Maj "Thecla Sköldberg Wrangel." 1977 s 22-60, 116.

Sylvan Nils "En rencontre och dess rättsliga efterspel." 1980 s 42-46.

Sylvan Nils "Måns Arvidsson Brandsköld och "excessen" i Korpo ström 1656." 1981 s 97-112.

Sylvan Nils "Zacharias Olofsson - två herrars tjänare." 1983 s 31-48.

Szs P "Bernadotte i Indien." 1917 s 9-17.

Säve T "En politisk skämtdikt från riksdagen 1865 af Nils Fredrik Sander." 1917 s 34-41.

Säve T "Ett bref från latinskalden professor Johan Traner." 1917 s 42-43.

Söderberg Tom "Publicisten Jonas Wahlström." 1975 s 85-113.

Söderlind Solfrid "Bilder av svenska berömdheter. Johan Gustaf Sandbergs porträttserie på Gripsholms slott." 1990 s 85-93.

Söderlind Stefan "Tyrgils Knutssons härkomst." 1952 s 93-109.

Söderlind Stefan "Tyrgils Knutssons familjeförbindelser med konungahuset." 1957 s 44-54.

Södersteen Herman "Släkten Cassels äldre stamtafla." 1914 s 41-46.

Södersteen H "Astrachans Lutherska församlings Kyrkobok 1713-1746." 1915 s 189-195.

Södersteen H "Biskop Eric Wallers härstamning." 1915 s 245-250.

Södersteen H "Den svensk-finska ätten Linders härstamning." 1924 s 167-173.

Södersteen H "Märta Örnflyckt." 1924 s 174-177.

Södersteen H "Ätten von Horns ursprung." 1926 s 146-154.

Södersteen H "Den polska "prinsessan" i Småland." 1929 s 112-116.

Södersteen H "Bidrag till ätterna Björnrams genealogi." 1931 s 1-10.

Tarkiainen Kari "Att vara eller inte vara. Huvudstadens finska församling under 1800-talets första hälft." 1993 s 63-72.

Taube Signe f Wennerberg "Några bref från landshöfdingen Gunnar Wennerberg till landshöfdingen Curry Treffenberg." 1918/19 s 135-141.

Tham Wilhelm "Kring Elisabeth Vasa och hennes dotter." 1933 s 1-25.

Tham Wilhelm "Riksrådet Henrik Carlsson Horn. Anteckningar kring en stambok." 1936 s 1-26.

Thomasson Carl-Gustaf "Kungamakaren Mörner och Pierre Lapie. En biografisk studie." 1937 s 83-109.

Thornström Gunnar "Ett bidrag till Georg Ingelgrens biografi." 1955 s 61-63.

Thunberg Sven "Riksrådet Erik Brahes chifferkalendarium. Ett bidrag till 1500-talets och det begynnande 1600-talets memoarlitteratur." 1918/19 s 37-65.

Thunberg Sven "Riksrådet Erik Brahes Chifferkalendarium. Ett nytt bidrag till 1500-talets och det begynnande 1600-talets memoarlitteratur. II." 1922 s 31-38.

Thyselius Erik "Släkten Lindman." 1912 s 107-113.

Tigerstedt A S "Två bref från ofredstid." 1906 s 76-80.

Tiselius Elias "Adam Christian Raab och Hugo Raab. Frisinne och försvar 1834-1881." 1931 s 28-68.

Toll Hans "Folkungastudier." 1918/19 s 108-134.

Toll Hans "Regementes kalk." 1920 s 205-206.

Tommila Päiviö "Arvid David Hummel, en svensk i St. Petersburg." 1973 s 36-73.

Torbacke Jarl "Historikern och individen i tiden." 1979 s 7-16.

Torbacke Jarl "Biografin som problem för den generaliserande historikern." 1989 s 105-109.

Toren Carl-Axel "Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister och Magnus Toren." 1952 s 30-36.

Trolle-Bonde Carl "Utdrag ur Sigrid Bielkes (g m Riksmarsken grefve Gustaf Horn till Björneborg) och fältmarskalken grefve Nils Bielkes egenhändiga annotationer om sina närmaste anförvandter." 1898/99 s 222-229.

Trotzig Carl Gustaf "Den Forssmanska kolonialexpeditionen till Sydafrika." 1978 s 31-37.

Trotzig Karl "Ett nyupptäckt medeltidsbref från Dalarna." 1910 s 34-45.

Trotzig Karl "En tidsbild." 1910 s 36-40.

Tufvesson Theodor "Adlersparre och Fersenska mordet." 1918/19 s 66-68.

Uggla Arvid Hj "Olof Palme." 1918/19 s 83-86.

Uggla Marianne "Adolf Ulrik Wertmüller "Sverigeåren 1797-1799." 1991 s 25-38.

Ulfsparre J A "Anteckningar till Ulfsparreska familjeporträtterna." 1913 s 114-115.

Upmark Gustaf "Gustaf Vasas porträtt af år 1542. Ett arbete af Jacob Binck." 1908 s 1-8.

Upmark Gustaf "Kyrksilfver såsom personhistoriskt material." 1911 s 44-50.

Utterström Gustaf "Till Pehr Gustaf Flodings biografi." 1938 s 87-93.

U O "Ett porträtt af Johannes Rudbeckius." 1905 s 100.

U P "Jonas Jonsson." 1915 s 198-200.

U T "Carl Sjöström." 1918/19 s 168-170.

W B "Gustaf III på stockholmspromenad." 1923 s 124-125.

W F U "Några anteckningar ur Frösö nyligen uppbrunna kyrkas ministerialböcker." 1898/99 s 102-103.

W F U "Blasius Dundie." 1901 s 41-52.

W F U "Anteckningar om porslinsmålare och porslinsarbetare m m." 1902 s 141-144.

W F U "Tvenne porträtt i Säfstaholmssamlingen." 1903 s 49-50.

W F U "R M Klinckowström." 1904 s 57-60.

W J "Biografisk litteratur." 1898/99 s 200-204, 242-245.

W J A "Adliga ätten Wallensteen n:r 1305." 1903 s 126-134.

W L "En slåtterfest 1794." 1907 s 73-76.

W-n Th "Carl Silfverstolpe." 1898/99 s 135-139.

W-r K F "Drottning Kristina." 1898/99 s 140-146.

W-r K Fr "Familjeporträtt." 1901 s 163-165.

W-r K F "Ytterligare om Gustaf IV Adolf." 1903 s 200-202.

Wachtmeister Axel "Ett bref från Lennart Torstensson." 1913 s 190-191.

Waden Ingel "Skriftväxlingen mellan Carl IX och Christian IV efter Kalmar slotts fall 1611." 1936 s 52-64

Waden Ingel "Henrik von Falkenbergs anteckningar om danskarnas belägring av Kalmar 1611." 1937 s 58-65.

Waden Ingel "Johan Widekindis släkt och härstamning." 1948 s 21-54.

Wahlström Lydia "Nils Reuterholm till Jakob Cronstedt 1706-1707." 1908 s 129-191.

Walde O "Klas Horns släktanteckningar." 1918/19 s 20-27.

Walde O "Några kalenderanteckningar av Erik Sparre." 1922 s 23-30.

Walde O "Släktanteckningar ur en gammal stambok." 1943 s 70-75.

Walden Bertil "Adliga gravar i Västra Vingåkers kyrka."1931 s 11-27.

Wallberg Evabritta "Ludvig Peyron - en svensk europé" 1997 s 1-12.

Wallenius Ivar "Släkten Phragmen (Phragmenius)." 1939/40 s 218-236.

Waller Sture M "Bidrag till fältmarskalken greve Fabian Wredes biografi." 1948 s 1-20.

Welinder N J "Upprättelse åt mag. Johannes, Gustav I:s hovpredikant." 1921 s 58-59.

Wendel Göran "Brevsamlingar i enskild ägo." 1966 s 126-129.

Wendel Göran "Nils Edens minnen. Kommentar till en memoaredition." 1968/69 s 181-190.

Wernstedt Folke "Släkten Burman från Össeby-Garn." 1933 s 26-46.

Wernstedt Folke "Släkten Kulberg." 1936 s 182-198.

Wernstedt Folke "Om främmande adels naturalisation och introduktion på svenska Riddarhuset under storhetstiden." Med efterskrift av Jan Liedgren. 1937 s 122-164.

Wernstedt Folke "Släkten Graffman." 1938 s 96-118.

Wernstedt Folke "Adliga ätten "Bärfelts" nr 196 tidigare led. Ett bidrag till riddarhusstamtavlornas historia." 1944/45 s 62-72.

Wester Ellen "En ambassadörs följe på 1600-talet." 1898/99 s 230-231.

Wester Ellen "Äktenskapskontraktet mellan Johan Baner och Johanna af Baden." 1900 s 26-30.

Westman Axel "Dawid Suendsön. Nya bidrag." 1932 s 97-99.

Wideen Harald "Några notiser till S Gardells Gravmonument från Sverigs medeltid." 1975 s 142-144.

Wieselgren O "Till belysning af Lars Hiertas politiska åskådning." 1914 s 25-31.

Wieselgren O "Till Andreas Arvidis biografi." 1918/19 s 28-36.

Wieselgren O "Sune Hildebrand." 1922 s 1-5.

Wieselgren O "Klädräkningar och deltagarlistor för "Le ballet de la felicite", uppförd å Stockholms slott den 28 okt. 1654." 1926 s 131-145.

Wieselgren O "Ett brev från Per Hörberg till Sergel." 1926 s 198-201.

Wieslander Henning "Olof Rydeberg - en mångsysslare från 1800-talets förra hälft." 1970 s 63-88.

Wiken Erik "Sandwall och Sundewall." 1976 s 45-47.

Wiken Erik "Var skall man hämta uppgifterna om utlandspass?" 1978 s 26-30.

Wiken Erik "Prästmannen Carl Andreas Kierrulf." 1987 s 105-107.

Wilcke-Lindqvist Ingeborg "Bidrag till Tomtasläktens och äldre Väsbyättens historia." 1952 s 85-88.

Willers Uno "Översikt av Helge Almquists tryckta skrifter." 1944/45 s 9-20.

Willers Uno "Greve Gustaf Gustafssons af Vasaborg mor och dråpet på Peder Galle." 1946 s 21-24.

Willers Uno "Birger Wedbergs tryckta skrifter. Bibliografisk översikt." 1946 s 71-79.

Willers Uno "En källskrift om Geijers sista tysklandsresa." 1948 s 80.

Willers Uno "Elin Wägner om Fredrika Bremer." 1949 s 133-136.

Willers Uno "Xavier Marmier och Sverige än en gång. Replik till Elsa Norberg." 1951 s 95-106.

Willers Uno "En autografsamling från släkten Gyldenstolpe." 1977 s 72-73.

W U "Ett Heidenstam-porträtt" 1949 s 137-138.

Winroth Anders "Vilket vapen förde bergsfogden Jöns Ingemarsson?" 1985 s 1-3.

Vinterhed Kerstin "Genmäle om Skå och Gustav Jonsson." 1992 s 115-116.

W H "Ett litet problem." 1911 s 41-43.

Wrangel Georges "Ätten Wrangels stamlinjer. Kritik och urkundsgranskning." 1917 s 162-173.

Wrangel Georges "Ätten Wrangels stamlinjer." 1923 s 126-127.

Wrede Peter-Paul "Auf den Spuren von Bellmans Vorfahren in Deutschland." 1968/69 s 94-109.

Wretman Johan "Anteckningar om genealogiens närvarande studium i Tyskland samt om genealogiens vetenskapliga begrepp och verksamhetsområde." 1921 s 141-148.

Wretö Tore "Den gardemeinska saken. Öden kring ett rättsfall från Gustav III tid." 1988 s 3-13.

Åmark Mats "Jacob Fredrik Neikter. Hans förfäder och ättlingar." 1938 s 128-150.

Åselius Gunnar " Affären Berling." 1990 s 61-82.

Östenson Stig "Något om Carl Gustaf af Leopolds tyska fädernesläkt." 1968/69 s 170-178.

Östenson Stig "Småländskt låg- och halvfrälse." 1968/69 s 193-210.

Östenson Stig "Adliga ätten af Leopolds äldsta led - ett beriktigande." 1968/69 s 225.

Östenson Stig "Gylta, Krabbe och Oxehufvud. En 1500-talsgenealogi skärskådad." 1970 s 151-169.

Östenson Stig "Randanmärkningar till biskop Hans Brasks släktbok." 1971/72 s 77-90, 1973 s 104-119, 1975 s 52-76.

Östenson Stig "Nils Londormsson (Bååt, Lennart Nilssons ätt) till Aneby och ätten Båt av Billa ännu en gång." 1974 s 40-43.

Östman Nils "Ingrid Svenonis Olai." 1920 s 145-146.

-g- "Ett anträd." 1901 s 64-65.

-l "En gammal "stambok." 1898/99 s 23-24.

-l "Sparreska porträtt i C G Tessins samling." 1903 s 148-149.

--o "Gustaf III:s porträtt." 1900 s 167.


Utan angiven författare:

"Adam Fredrik Netherwood än en gång." 1906 s 96-97.

"Anekdoter på Sturarnas tid." 1904 s 125-129.

"Autografauktion." 1901 s 38-39, 124-125.

"Biografisk litteratur." 1900 s 125-126, 168-170.

"Biografiska data om generalmajoren Johan Leonard Belfrage." 1902 s 135-139.

"Biskopen i Strengnäs Joh. Mathiæ sjelfbiografiska anteckningar." 1898/99 s 87-89.

"De Geerska familjeporträtt II." 1908 s 74.

"De Geerska familjeporträtt." 1907 s 30.

"Den tyska grenen af adliga ätten Sodenstierna (von Sodenstern) n:r 1398." 1900 s 31-35.

"En autograf som väckt uppseende." 1905 s 146-148.

"En tysk uppsats om stamtaflor." 1906 s 81-83.

"Ett porträtt af Karl X Gustaf." 1906 s 56.

"Fabian Wrede 1802-1893. Några anteckningar." 1910 s 69-130.

"Frågor och svar" 1898/99 s 48, 123-127, 204-207, 250-252, 1900 s 55, 132, 171-172, 1901 s 123, 178-179, 1902 s 79, 1903 s 64, 153-154, 206, 1904 s 53-54, 112, 151, 1905 s 42-43, 116, 158, 1906 s 47, 86, 121-123, 1907 s 39, 102.

"Genealogisk och biografisk litteratur." 1900 s 39-49, 125, 168.

"Genmäle och förklaring." 1903 s 160.

"H K H Prinsessan Sibyllas av Sverige härstamning." 1932 s 1-3.

"Insända porträttförteckningar." 1906 s 47-48, 87-88, 124-126, 1907 s 42, 103-104.

"Ivar Simonsson f 7/7 1891 död 5/1 1925." 1924 s 97-100.

"Jernkontorets porträttmedaljonger." 1908 s 34-35.

"Lag om rikets vapen." 1908 s 57-58.

"Lidingö-visan. Några ort- och personhistoriska anteckningar." 1917 s 174-186.

"Minnen af Gustaf IV Adolf." 1903 s 65-71.

"Obekanta porträtt på Theleborgs slott." 1904 s 95-96.

"Också ett biografiskt lexikon." 1898/99 s 49-50.

"Per Wargentins anteckningar om sin släkt." 1904 s 28-38.

"Personhistorisk litteratur." 1901 s 112-123, 167-177, 1902 s 70-77, 145, 1903 s 50-61, 155-158, 202-205, 1904 s 47-52, 107-111, 145-150, 1905 s 41-42, 113-115, 149-158, 1906 s 41-47, 84-86, 114-121, 1907 s 37-39, 97-102.

"Personhistoriska samfundet." 1906 s 1-4, 87, 124, 1907 s 43-56, 103.

"Personregister." 1900 s 175-180, 1902 s 157-166, 1903 s 215-222, 1905 s 163-167.

"Riddarhusets genealogiska arbeten." 1953 s 21-26.

"Riddarhusgenealogierna." 1908 s 97-99.

"Riksvapnet å det nya riksdagshuset." 1898/99 s 222.

"Schröderheimiana. En anekdotsamling." 1924 s 65-86.

"Släktanteckningar af Gustaf Vasa." (facsimile) 1904 s 130.

"Smärre biografiska meddelanden." 1898/99 s 47-50, 119-120, 207-208, 246-250, 1900 s 52-55, 128-132, 1901 s 35-37.

"Smärre meddelanden." 1904 s 46.

"Smärre personhistoriska meddelanden." 1901 s 109-112, 165-167, 1902 s 77-78, 146-148, 1903 s 61-64, 158-162.

"Spridda rättelser och tillägg till G Anrep: Svenska adelns ättartaflor. (ur O B:s anteckningar)" 1898/99 s 110-118, 190-199.

"Spridda rättelser och tillägg till G Anrep: Svenska adelns ättartaflor, ur Sven P:n Lagerbergs anteckningar." 1898/99 s 240-242.

"Spridda rättelser och tillägg till G Anrep: Svenska adelns ättartaflor." 1907 s 89-96.

"Stadgar för Personhistoriska samfundet, antagna 16 juni 1966." 1966 s 1-2.

"Strödda släktanteckningar." 1906 s 39-40.

"Svenska autograf-sällskapet." 1898/99 s 130-133, 208-209, 252, 1900 s 56, 133-137, 173-174, 1901 s 126-132, 1901 s 40, 109, 180, 1902 s 80, 149-156, 1903 s 207-214, 1904 s 55-56, 112, 152-153, 154, 1905 s 116, 159-162, I-XII.

"Svenska porträtt i samlingar vid Upsala universitet." 1901 s 177-178, bilaga (50 sid).

"Till de vidstående porträtten." 1906 s 80.

"Trenne porträtt" 1898/99 s 106-107.

"Tysk centralanstalt för släktforskning." 1904 s 144-145.

"Ur enskilda porträttsamlingar." 1906 s 112.

"Ur den grefliga Bondeska porträttsamlingen på Vibyholm m fl den Bondeska ätten tillhöriga egendomar." 1901 s 81-82, 1902 s 68-70, 115.

"Utdrag ur Carl Axel Hugo Hamiltons dagbok år 1744." 1900 s 57-77.

"Vilseledande uppgift." 1898/99 s 49.

"Värdefull autograf." 1898/99 s 250.

"Värdefullt arkivmaterial." 1904 s 106-107.

"Ätten Wetterstrand i Sverige." 1903 s 140.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Inlagt 1996-05-20, kompletterat 1996-08-02 och 1998-06-05,