Genealogiska Föreningens Medlemsblad - Register

Register över artiklar i Genealogiska Föreningens Medlemsblad 1934-1949.

Redovisningen är framtagen med början i maj 1996 av Per-Olov Bergman, Sturefors © för publicering på min hemsida. Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED).

Uppställningen är författare - titel - nummer eller år - sidnummer.

Nummer anges för nr 1-8, som utkom 1934-1935. F o m 1936 anges årtal.

(Nr 1-jan 1934, 2 april 1934, 3 okt 1934, 4 dec 1934, 5 jan 1935, 6 mars 1935, 7 okt 1935 och 8 dec 1935)


Asplund Lars "Statistiska Centralbyråns arkiv ur genealogisk synpunkt." 1947 s 13.

Beckman Nat. "Centervall. Några studier kring ett känt familjenamn." 1938 s 2-3.

Beckman Nat. "Genealogi och historia i den isländska litteraturen. Föredrag vid Genealogiska föreningens årsmöte den 19 april 1937." 1939 s 1-4.

Beckman Nat. "Till våra släktnamns äldsta historia." 1940 s 5-6.

Beckman Nat. "Släktskapsorden och deras betydelse." 1944 s 1-2.

Belfrage Nils "Västgöta regementes personhistoria. I Tiden 1540-1723. Föredrag i Genealogiska föreningen den 9 december 1947." 1948 s 1-3.

Berglöf Erik "Släkten Rabenius (adl ätten nr 2311). Rättelser och kompletteringar av äldsta släktleden." 1946 s 23-25.

Bergman Emanuel "Dalslandssläkter. Upprop" 1936 s 12.

Bergquist von Mirbach Magda "Fädernas arv förpliktar." (prolog, dikt) 1944 s 17.

Bittner Karl "Släktforskning inom hantverket." 1943 s 4-5.

von Born Eric "Om släkters fortbestånd och undergång. Föredrag vid Genealogiska föreningens samkväm den 21 jan 1946." 1946 s 4-9.

von Born Eric "Patricier och hanseater, släktutgreningar i Norden." 1948 s 29.

Brun Sven "Hudiksvallssläkter." 1937 s 13-14.

Centervall Senta "Några fångster i ett genealogiskt nät. Föredrag vid Genealogiska föreningens årsmöte 20 mars 1947." 1949 s 13-18.

Claeson Erik G A "Glasblåsarsläkten Göbel." 1944 s 15.

Clason Fredrik "Porträttdubbletter." 1937 s 10-11, 15.

Corin Carl-Fredrik "Pensionärer i borgerskapets änkehus i Stockholm." 1947 s 1.

von Euler Sten "Torberg. Släkter från Sköldinge socken i Södermanland." 1947 s 4-6.

Falkenberg Fr. "Släktföreningar." Nr 7 (1935) s 1-2.

Geijer Reinhold "Geijerska släktföreningen." 1945 s 1-4.

Genberg Gösta P "Släkterna Genberg." 1948 s 20-21.

Gzs (Gezelius Karl Joh.) "Gesalasläktens ättebalk." Sammandrag av del I-III. Göteborg 1939, 1940. 1940 s 6-7.

Goldkuhl Carola f Trotzig "Mårten Trotzig. Föredrag hållet vid invigningen av Mårten Trotzigs gränd i Gamla stan den 17 augusti 1945." 1946 s 21-23.

Hkr E "Claes Schram." Nr 3 (1934) s 3.

Hm C "Släkten Westman från Härnösand." Nr 3 (1934) s 3.

Hellström Carl "Huru skall föreningen bäst gagna släktforskningsarbetet?" 1942 s 5-7.

Hiertstedt Nils "Det första borgerliga äktenskapet i Sverige." 1942 s 12-14, 1943 s 5.

Hiertstedt Nils "Adliga ätten Schildt, nr 282. Nya rättelser till dess genealogi." 1944 s 6-7.

Hildebrand Elis "Karl XII:s krigsfångar i Sverige." 1947 s 14-16.

Hiljding Stig "Om antagande av släktnamn." 1949 s 29-32.

Hård af Segerstad "Känn Din släkt. Några ord om släktförhållanden och släktforskning." Nr 1 (1934) s 1-2.

Kihlberg Erik "Om sachsiska krigsfångar i Sverige under Carl XII:s krig." 1946 s 23.

Kocken Thorsten "Västgöta regementes personhistoria II Tiden 1724-1927. Föredrag i Genealogiska föreningen den 9 december 1947." 1948 s 15-19.

Linden Birger "Riksarkivet ur genealogisk synpunkt. Föredrag i Genealogiska föreningen den 2 nov. 1934." Nr 4 (1934) s 1-4.

Linden B "Är släktforskning vetenskapligt ändamål?" Nr 7 (1935) s 2.

Linden B "Handledningar över landsarkivens bestånd." Nr 7 (1935) s 3.

L-n B "Födelseort och folkbokföring. En framgång för föreningen." 1945 s 7.

L-n B "En beklaglig arkivgallring. Pensionsstyrelsens avgiftskontoregister utgallrat." 1949 s 10-11.

Ljungberg Leif "Stadsarkivet i Malmö." 1940 s 3-4.

Ljungfors Vilh. "Om skånska genealogiska samlingar och samlare. Föredrag i Genealogiska föreningen årsmöte 2 febr. 1935." Nr 6 (1935) s 1-6.

Lundberg Uno "Något om kyrkböckernas dödsnotiser." 1945 s 19-20.

Lundgren Hj. "Svensk personhistoria och svensk personhistorisk litteratur i Norrköpings stadsbibliotek." 1949 s 1-4.

Löfström Karl "Den heliga Birgittas ättlingar." 1942 s 1-4.

Magnell Kj "Bortkomna släktingar." 1943 s 2-3.

Magnell K "Johannes Mattiae (Molytaei) hustru." 1948 s 9, 1949 s 9.

von Malmborg Boo "Rikssläktarkiv eller riksgårdsarkiv?" Nr 5 (1935) s 1-2.

von Malmborg Boo "Kommitten för inventering av svenska privatarkiv och dess arbete sommaren 1936." 1936 s 14-15.

von Malmborg Boo "Svenska Porträttarkivet." 1937 s 17-18.

von Malmborg B "Den genealogiska utställningen." 1942 s 10-11.

Mollstadius Axel "Familjen Olof Ulmstedt (1703-1795)." 1947 s 3-4.

Mollstadius Axel "Bidrag till ätten Stårcks genealogi." 1947 s 17-18.

Mollstadius Axel "Smålandssläkten Santessons ursprung och äldsta genealogi mm." 1948 s 3-7, 22-23.

Mollstadius Axel "Gustaf Reinhold Lokrantz." 1948 s 27-28.

Mollstadius Axel "Smålandssläkten Tholanders ursprung och tidigaste genealogi." 1949 s 4-6.

Mollstadius Axel "Några uppgifter om kyrkoherde Joseph Lindström i Göteryd (1719-1777)." 1949 s 23.

Nyströmer C Bertil "Rikssläktarkivfrågan." 1937 s 11-12.

Olsson Nils William "Svenskar i Charleston, South Carolina, före 1851." 1947 s 19-20.

Reyde Folke och Bengtsson Erik "En grafisk antavla." 1946 s 1-4.

Reyde Folke "Gudmund Swenson Muus, gravör och handelsman i Göteborg." 1948 s 47.

Schmiterlöw Henning "Ättlingar till Adolf Georg Schmiterlöw i USA." 1949 s 37-38.

Selggren Jonas "Om Erik Sehlberg och Sehlbergska samlingen." 1936 s 9-10.

Sonden Per "Om släktarkiv." Nr 2 (1934) s 1-2.

Söderhielm Sixten "Allmänheten och arkiven." 1938 s 9-11.

Söderhielm Sixten "Kyrkoarkivens ställning." 1943 s 14.

Söderhielm Sixten "Likformig uppställning i släktböcker." 1944 s 3.

Söderhielm Sixten "En släkthärva från borgmästaren Elias Gavelius i Gefle till dagens kända namn i Sverige och Finland." 1940 s 1-3.

Söderhielm Sixten "Sveriges Släktregister." 1949 s 6-8.

Tistrand Manne "Bortgången genealog." (Emil Boye) 1948 s 29.

Warnstedt Christopher "Bidrag till släkten von Konows äldsta historia." 1944 s 4-6.

Vejde P G "Några anteckningar om generalmajor Nils Hjelm och hans släkt." 1938 s 3.

Vejde P G "Capitein Willeman. Några anteckningar om en skotsk krigare i svensk tjänst." 1938 s 13.

Vejde P G "Välbördig Peder Stråles till Kråkesjö död 1669." 1940 s 9-10.

Wernstedt Folke "Elias Fries-släktens ursprung." 1946 s 21.

Wernstedt Folke "Smålandssläkten Santessons ursprung (Tillägg)." 1948 s 22-23.

Wernstedt F "Fredrik Falkenberg." 1949 s 10.

Wernstedt Folke "Släkten Wernstedts grundläggande släktledning. En kritisk granskning." 1949 s 19-22.

Wilstadius Paul "Chesnecopherernas morfar "Herr Sven" och deras moder Ingrid Svenonis Olai." 1948 s 30.

Z L (Zielfelt Lennart) "Nordiska Museets arkiv ur genealogisk synvinkel." Nr 3 (1934) s 1-2.

Z L "Var förvaras kyrkoböckerna." Nr 3 (1934) s 2-3.

Zielfelt L "Förteckning över svenska släktföreningar." Nr 8 (1935) s 1-12.

Z L "JUF:s släktgårdsinventering." 1936 s 5-8.

Zielfelt L "Det genealogiska arbetet i en släktförening." 1937 s 2-4.

Zielfelt L "Ett förslag till förvaring av släkthandlingar." 1938 s 7-8.

Z L "Carl Afzelius." 1938 s 11.

Z L "Vilhelm Ljungfors." 1938 s 11.

Z L "Om tillägg och rättelser till genealogiska och biografiska arbeten. En vädjan till våra medlemmar." 1938 s 13.

Zielfelt L "Rikssläktarkiv." 1941 s 1.

Zielfelt L "Bidrag till ätterna Lilliestiernas (nr 427) och von Blocks genealogier." 1941 s 11-14.

Z L Rätt inskrivningsort för barns födelse." 1943 s 3-4.

Z L Genealogiska föreningen 10 år." 1943 s 12-13.

Zielfelt Lennart "Filmreproducering av samtliga äldre kyrkoböcker." 1944 s 10-11.

Z L "Nya släktföreningar." 1945 s 17-19.

Z L "Branting-Adlerbrant. - Några nya rön om släktens ursprung." 1945 s 21-22.

Zielfelt L "Natanael Beckman." 1946 s 13.

Zielfelt Lennart "Förteckning över Genalogiska Föreningens samlingar." 1946 s 13-16.

Zielfelt L "Hedemorasläkterna Hedengran (Hedenstierna) och Hedendahl." 1946 s 17-19.

Zielfelt Lennart "L'Eclair - Charpentier - Plomgren. En vallonfamilj och dess förgreningar." 1948 s 31-44.

Z L "Lemon-forskningar." 1949 s 38-39.

Öman A "Antavlor och stamtavlor på väv eller papper? Och i vilket format?" 1936 s 1-2.


Utan angiven författare:

"Allmänhetens släktkunskap inför Gallup." 1946 s 19.

"Anvisningar för personhistoriska forskningar i Krigsarkivet." 1945 s 9-11.

"Bidrag till släkten von Schmalensees historia." 1939 s 11-12.

"Det genealogiska arbetet vid Riddarhuset." Nr 7 (1935) s 3-4, 1944 s 12-13.

"Det vallonska inslaget." 1944 s 13.

"Från adelsmötet 1947." 1948 s 7-8.

"Förslag till Rikssläktarkiv." 1937 s 4-5.

"Förteckning över i landsarkivet i Göteborg upprättade personregister." 1940 s 11.

"Genealogisk forskning i Åbo." 1936 s 13-14.

"Genealogiska föreningen i Skellefteå." 1938 s 4.

"Genealogiska föreningens normalstadgar för släktföreningar." 1945 s 5-6.

"Hellström Carl." 1942 s 7.

"Historieböcker från 510 församlingar i Finland kopierade." 1948 s 8.

"Innehållsförteckning och personregister till Genealogiska föreningens medlemsblad 1934-1940 (n:ris 1-27)" 1940 s 13-16.

"Innehållsförteckning och personregister till medlemsbladet 29-50 (1941-49) för Genealogiska föreningen." 1953.

"JUF:s pristävlan "Gården och släkten." 1938 s 3-4.

"Kyrkoarkiv i Stockholms stadsarkiv (sept 1939)." 1939 s 13.

"Kyrkobokskopieringen i Finland." 1944 s 12.

"Latinska ord och förkortningar i kyrkoböcker." 1947 s 6-10.

"Länsmäns tjänstedata." 1937 s 19.

"Nya släktföreningar." 1947 s 16-17.

"Några exempel på militära namnändringar." 1945 s 12.

"Några registreringsarbeten i Stockholms stadsarkiv." 1937 s 18-19.

"Några studier kring arkitekten Eric Palmstedts släkt." 1939 s 9-11.

"Riddarhusdirektionens arbete." 1941 s 2-6.

"Rätt inskrivningsort för barns födelse." 1943 s 3, 10, 1945 s 7.

"Skånes genealogiska förening bildad." 1937 s 1.

"Släktföreningar." 1948 s 23-24, 1949 s 23-24.

"Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv." 1936 s 15-16, 1943 s 9.

"Svenska släktföreningar." 1937 s 1-2.

"Synpunkter vid ordnande av ett släktarkiv." 1937 s 4.

"Utbyte av föredragshållare." 1936 s 9.

"Utflykten till Uppsala." 1936 s 10-11.

"Ur GF antavlesamling." (Ida Maria Dorotea Wennström) 1949 s 33-37.

"Vad kyrkoarkiven innehålla (uppställning enligt Sv. Förf. saml. 1931 nr 52.)" 1942 s 9.

"Veckodagar enligt svensk kalender." Nr 1 (1934) s 3.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Inlagt 1996-05-06,