Genealogisk Tidskrift - Register

Register till Genealogisk Tidskrift 1946-1961.

Redovisningen är framtagen med i maj 1996 av Per-Olov Bergman, Sturefors © för publicering på min hemsida. Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED).

Uppställningen är författare - titel - Band nr årtal - sidnummer.


Beckman Bjarne "Arvet efter Filip Ulvsson (Ulv)." Band V 1958-60 s 120.

Bedoire Fredric "En liten medaljong från 1700-talet." Band V 1958-60 s 183-187.

Bedoire Fredric "Livet på en bruksherrgård under Karl Johanstiden." Band VI 1961 s 21-32.

Collmar Magnus "Släkten Trolle från Långaryd. En komplettering." Band V 1958-60 s 91-92.

Collmar Magnus "Frälse och ofrälse." Band V 1958-60 s 121-122.

Dalström-Söderberg E "Soldatnamn vid Kalmar regemente." Band I 1946-48 s 218-220.

Dalström-Söderberg Elsa "Fotografiet såsom ett hjälpmedel vid släktforskning." Band I 1946-48 s 242-246.

Dalström-Söderberg Elsa "Den svenska invandringen i Nordamerika. Nya Sverige kyrkan. Släktforskning." Band II 1949-51 s 64-77.

Dalström-Söderberg Elsa "Släktforskning i Schweiz." Band II 1949-51 s 237-243.

Dalström-Söderberg Elsa "Mikrofotografering av våra kyrkoarkivalier." Band III 1952-54 s 22-25, 136.

Dalström-Söderberg Elsa "Rykten och verklighet. Jan Carl Adelswärd och Anna Sophia Winberg." Band IV 1955-57 s 108-115.

Dalström-Söderberg Elsa "Se upp för släktforskning." Band V 1958-60 s 38-40.

Dalström-Söderberg Elsa "Simon Marcus Larsson, Målaren. Några anteckningar." Band V 1958-60 s 177-182.

Dalström-Söderberg Elsa "Några släktkretsar från Östgötabygd." Band V 1958-60 s 193-197.

Dalström-Söderberg Elsa "Internationella institutet för genealogi och heraldik." Band VI 1961 s 2-5.

D-m E "ijs bro brea" Band V 1958-60 s 72.

D-m E "Rättelse af felaktig uppgift." Band VI 1961 s 7.

Eberstein Gösta "Firmalagens ställning till vilseledande firma." Band IV 1955-57 s 93-99.

Ejdestam J "Socionomen Kindestam och släktforskningsgeschäften." Band IV 1955-57 s 45-47.

Engen Sig. "Birgittaättlingar i Sverige och Norge. Norske ætlinger av den hellige Birgitta." Band III 1952-54 s 65-68.

von Essen Carl "Ätterna von Essen på Sveriges Riddarhus." Band V 1958-60 s 25-29.

Hekscher Ella "Kan det skapas en auktoriserad släktforskar-kår? Band IV 1955-57 s 71-75.

Hoffstedt Nils "Ytterligare några karolinska officerare." Band II 1949-51 s 33-34.

Hoffstedt Nils "Släkten Udelius." Band II 1949-51 s 207-212.

Hoffstedt Nils "Antavla för syskonen Hoffstedt från Tift." Band III 1952-54 s 1-16.

Kindestam Sven "Släktforskningsgeschäft." Band IV 1955-57 s 21-24.

Lagström Hugo "Ryttmästare Göran Claesson Prytz och hans ätt." Band IV 1955-57 s 286-292.

Lagström Hugo "Släkten Curnovius." Band V 1958-60 s 188-192.

Lagström Hugo "Den äldsta släkten Rajalenius." Band V 1958-60 s 239-243.

Lange S-E "Apropå kognatiskt släktskap." Band III 1952-54 s 57-59.

Liljeholm A Filip "Birgittaättlingar i Sverige och Norge. III Brynjulf Bengtssons härstamning." Band III 1952-54 s 97-106.

Liljeholm A Filip "Birgittaättlingar i Sverige och Norge. IV Arvsskiftet efter fru Katarina Knutsdotter." Band III 1952-54 s 121-127.

Liljeholm A Filip "Påvebrevet till Birjer jarl om fullständig syndaförlåtelse." Band III 1952-54 s 149-150.

Liljeholm A Filip "Rörik Algotssons hustru Birgitta Filipsdotter." Band III 1952-54 s 177-182.

Lundberg Uno "Bidrag till kännedomen om vävarna i Lunds stad under slutet av 1600- och första hälften av 1700-talet. Forskningen utförd af Gunnar Lundberg." Band I 1946-48 s 166-168.

Lundberg Uno "En flock skånska Tranor!" Band I 1946-48 s 187-188.

Lundell Svante "Släktförbindelser mellan Västerbotten och Österbotten." Band I 1946-48 s 206-214.

Löfgren Nils "Rykten och verklighet. Släktminnen inom en Kalmarborgarsläkt." Band IV 1955-57 s 129-132.

Millqvist Elsa "Korsgården i Velinge - Visingsö skolegodsgård. En gårds- och släkthistoria." Band II 1949-51 s 145-151.

Millqvist Elsa "En gård med tradition. Per Tönnesgården i Västerplana." Band II 1949-51 s 215-218.

Millqvist Elsa "Wallon-forskning." Band IV 1955-57 s 115-116.

Molin Gösta Gideon "Anforskning." Band III 1952-54 s 33-43.

Molin Gösta Gideon "Några upplysningar om adliga ätten Hökeflycht." Band III 1952-54 s 87-90.

Mollstadius Axel "Släkten Yhmans ursprung." Band I 1946-48 s 165-166.

Mollstadius Axel "32 Caroliner. Komplettering till Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare." Band I 1946-48 s 237-242.

Molstadius Axel "Karolinska officerare. Tillägg till Adam Lewenhaupt Karl XII:s officerare." Band II 1949-51 s 5-13, 25-32, 77-79, 95-97, 117-122, 140-145, 231-236, Band III 1952-54 s 26-32, 91-95, 183-187, 197-204, 234-240, Band IV 1955-57 s 12-19, 76-80, 195-198, 219-222, 293-295.

Mollstadius Axel "Medeltidsbrev citerade i domböckerna." Band III 1952-54 s 241.

Mollstadius Axel "Ätten Loods stamfar." Band IV 1955-57 s 64-66.

Mollstadius Axel "Amiralitetsfänriken Fredrik Flygare." Band IV 1955-57 s 192-194.

Mollstadius Axel "Ett givande bördsbrev för handlaren i Karlskrona Nils Ryberg." Band IV 1955-57 s 253-255.

Mollstadius Axel "Om släkten Bergh (Ölmestadssläkten)." Band V 1958-60 s 201-221.

Rudelius Knut "Nils Rudelii genealogiska anteckningar. En obeaktad källa för släktforskare." Band III 1952-54 s 44-48.

Silfving J "Släkter från Ekskjö stad och socken under 1600- 1700 talen." (släkterna Trolle, Dreffling, Lillienberg, Cassel, Ekerman, Bursie, Ekholm, Lillienwalch, Drysenius, Dryslin, Ekerot, Ek, Borre, Bruce, Ekrot, Floberg, Ekström, Knagg, Katt, Ekeberg, Ekevall, Ekvall, Ekbom m fl.) Band I 1946-48 s 189-205, 229-236, Band II 1949-51 s 1-4, 21-24, 109-117, 133-140, 213-214.

Silfving J "Adl. ätten Wachttorn, nr 301." Band II 1949-51 s 13-14, 33-34.

Silfving J "Bondefideikommissen Askeryd och Bordsjö i Askeryds socken, Norra Vedbo härad i Småland under medeltiden." Band II 1949-51 s 41-63, 85-94.

Silfving J "Två medeltida lagmanssläkter från Värend och Tiohärad. I Karl Ingeborgsson och hans söner." Band II 1949-51 s 157-180.

Silfving J "Två medeltida lagmanssläkter från Värend och Tiohärad II Tyko Jonsson och hans söner." Band II 1949-51 s 181-206.

Silfving J "Prästsläkten Hulthenius från Hults socken i Södra Vedbo härad." Band III 1952-54 s 17-21.

Silfving J "Birgittaättlingar i Sverige och Norge. II Birgittaättlingarna från svensk synpunkt." Band III 1952-54 s 69-86.

Silfving J "Kyrkoherden i Gränna, Jon Magnusson, och släkten Palmgren." Band III 1952-54 s 128-129.

Silfving J "Peder Skarp. Kyrkoherde i Höreda - Fånge på Stockholms slott." Band III 1952-54 s 153-166.

Silfving J "Den försmådde friaren - borgmästaren i Eksjö, Bengt Månsson." Band III 1952-54 s 205-210.

Silfving J "Fogden Jöns Bossom i Flisby och hans ättlingar." Band IV 1955-57 s 1-11.

Silfving J "Henrik Abel von Minden och sonen Johan Abell och Brita Bonde." Band IV 1955-57 s 25-41.

Silfving J "Mera om släktforskningsgeschäftet." Band IV 1955-57 s 48-63.

Silfving J "Släkten Askling-Aschling från Askeryds socken i Småland." Band IV 1955-57 s 100-107.

Silfving J "Krigarsläkterna Bagge och Bååt till Aneby och Ed." Band IV 1955-57 s 119-128, 141-158, 229-238.

Silfvin J "Frälse och ofrälse." Band IV 1955-57 s 256-263, Band V 1958-60 s 32-38, 122, 162-164, Band VI 1961 s 15-17, 37.

Silfving J "Släkterna Hjort ("Hiorth"), "halvhjort" och "hjorthuvud" i Småland." Band V 1958-60 s 97-120, 129-143, 153-161, 225-238.

Silfving J "Kerstin Persdotter (Hjort) på Horsnäs. En komplettering." Band VI 1961 s 1.

Silfving J "Släkten Strang från Skottland." Band VI 1961 s 13-15.

Silfvin J "Herrårdarna i Sverie under reformationstiden (1523-1611) Band VI s 28-32.

Silfving J "Släkten Rääf i Småland, adl ätten nr 189." Band VI 1961 s 33-34.

Sig (Silfving) "Det rör sig på släktforskningsområdet." Band IV 1955-57 s 81-82.

Sig "Auktorisation av yrkessläktforskning." Band IV 1955-57 s 159-160.

Sig "Våra förfäders gravvårdar och dessas betydelse för släktforskningen." Band IV 1955-57 s 223.

S J L "Släktalbum och släktforskning." Band I 1946-48 s 247-249.

S J "Släkten Trotzig från Mårten Trotzigs gränd." Band III 1952-54 s 167-168.

Stenström Stig "Gregorius Kuhla, en konstnär och krigare i 1600-talets Småland." Band III 1952-54 s 49-56, 107-119.

Söderström Erik "Schönemaniana." Band V 1958-60 s 253-284.

Wallberg Gunnar "Lovisa Maria Hjelm och hennes ättlingar." Band III 1952-54 s 221-233.

Wallberg Gunnar "Släktforskningsgeschäftet, nåra juridiska synpunkter." Band IV 1955-57 s 69-70.

Wallberg Gunnar "Gustaf Johan Billberg född 14/6 1772 död 26/11 1844." Band IV 1955-57 s 177-191.

Wallberg Gunnar "Johan Peter af Billbergh född 1/5 1776 död 9/4 1850." Band V 1958-60 s 73-90.

Wallberg Gunnar "Fersenska mordet. En samtida skildring i enskilt brev." Band VI 1961 s 35-37.

von Warnstedt Christopher "Det Elgenstiernska ättartavleverket. Randanmärkningar begräffande redaktörens insats. Band I 1946-48 s 3-16.

von Warnstedt Christopher "Tyska medeltidssläkter med svensk anknytning." Band I 1946-48 s 52-55.

von Warnstedt Christopher "Medeltidsätten von Bülows anknytning till den tyska släkten." Band I 1946-48 s 56-60.

von Warnstedt Christopher "Tyska medeltidssläkter med svensk anknytning II Margaretha "Dumes" släkt. Band I 1946-48 s 82-88.

von Warnstedt Christopher "Tyska medeltidssläkter med svensk anknytning III släkten von Vitzen." Band I 1946-48 s 133-139 och 160-165.

von Warnstedt Christopher "Modern svensk släktforskning. En kort historik och ett programutkast." Band I 1946-48 s 145-157.

v W Ch "Tapperhetsmedaljörer vid Smålands lätta dragonregemente 1789-1814. Band I 1946-48 s 183-186,

Wernstedt Wilh "Adliga ätten nr 1774 von Berchs rätta släktnamn." Band I 1946-48 s 61.

Wernstedt Wilh "De adliga 1600-talsnamnen i belysning av sköldebrev, naturalisationshandlingar och namnutveckling." Band I 1946-48 s 169-177.

Westgärds Anders "Dalarnas gamla gårdsnamn." Band II 1949-51 s 14-16.

Westgärds Anders "Bomärken i Dalarna." Band II 1949-51 s 80-82.

Wilstadius Paul "Vad en gammal bok kan berätta. Ett bidrag till Västerås och Växjö stifts herdaminnen." Band I 1946-48 s 49-52.

Wilstadius Paul "Hur släkten Flygare fick sitt namn." Band I 1946-48 s 62.

Wilstadius Paul "Auskultanter i Göta hovrätt 1635-1762." Band I 1946-48 s 73-81.

Wilstadius Paul "Peståret 1711 i Jönköping. Jönköpings stadsförsamlings dödbok 1711 jämte omgivande åren 1710 och 1712." Band I 1946-48 s 97-119.

Wilstadius Paul "Dråpet på Anders Lindormsson Ulfsax. Ur Växjö stads dombok." Band I 1946-48 s 178-180.

Wilstadius Paul "Björn skräddare och hans barnbarn. Några axplock ur Växjö stads äldsta domböcker." Band I 1946-48 s 131-132.

Wilstadius Paul "De äldsta postmästarna i Växjö." Band I 1946-48 s 157-159.

Wilstadius Paul "Vad en gammal bok kan berätta. II Stamfadern för ätten Lagerstråles bibel och hans anteckningar." Band I 1946-48 s 214-217.

Wilstadius Paul "Släkten Seldener från Karlshamn." Band IV 1955-57 s 205-218.

Wilstadius Paul "Släkterna Frimolin, Ljungberg, Ljungfelt och Cederborg. Några anteckningar om de äldsta släktleden och deras gemensamma ursprung." Band IV 1955-57 s 277-285.

Wilstadius Paul "Arvid Månsson Rydaholmensis - Smålands förste medicus. Något om hans härstamning och släkt." Band V 1958-60 s 1-14.

Wilstadius Paul "En Trolle-släkt från Långaryds socken i Västbo härad." Band V 1958-60 s 30-32.

Wilstadius Paul "Fogden Anders Bengtsson på Brunseryd, Hjärtlanda socken, Jönköpings län." Band V 1958-60 s 289-296.

Wilstadius Paul "Frälse och ofrälse." Band V 1958-60 s 18-21, 49-57.

Östberg Arvid "Bernadotternas härstamning." Band III 1952-54 s 211-215.

Övden Oscar "Olofshyltefolket. En småländsk bondgård och dess ägare under 200 år." Band I 1946-48 s 25-45.


Utan angiven författare:

"Daniel Tilas och hans genealogiska samlingar." Band III 1952-54 s 137-149.

"Daniel Tilas samling av brud-, lyckönsknings- och gravskrifter." Band III 1952-54 s 188-194.

"Den Elgenstiernska boksamlingen på Stockholms stads bokauktionskammare." Band IV 1955-57 s 82-86.

"Det rör sig på släktforskningsfronten." Band IV 1955-57 s 225-226.

"Dängestorpsträff i Eksjö." Band V 1958-60 s 167-168.

"Emanuel Bergman in memoriam" Band I 1946-48 s 223.

"Fotostatering av samtliga Sveriges kyrkoböcker." Band I 1946-48 s 228.

"Gustaf Gustafssons, greve av Wasaborg, amma Agneta Mälchiorsdotter." Band II 1949-51 s 218-219.

"Kognatiskt släktskap i 14:de led med den genealogiska folkungaätten." Band II 1949-51 s 244-247.

"Landsarkivet i Vadstena 50 år." Band II 1949-51 s 83.

"Landshövding Carl Falkenberg och hans barn." Band IV 1955-57 s 20.

"Nekrolog över Björn von Konow." Band IV 1955-57 s 117.

"Om ätterna Stockhaus och von Stockhausen." Band III 1952-54 s 216.

"Röster ur dagspressen. Mera om släktforskningsgeschäftet." Band IV 1955-57 s 160-162, 239-240.

"Släktforskningsgeschäftet." Band V 1958-60 s 144-145.

"Släktforskningsgeschäft redeviva!" Band V 1958-60 s 164-165.

"Stadgar för föreningen för släktforskning." Band I 1946-48 s 21-22.

"Stadgar för släktföreningar." Band II 1949-51 s 103-108.

"Svenskar i holländsk tjänst." Band V 1958-60 s 14-17.

"Så gick jag klädd." Band V 1958-60 s 22.

"Tapperhetsmedaljörer vid Konungens eget värvade regemente." Band I 1946-48 s 220-222.

"Ulrika Eleonora Stålhammar." Band V 1958-60 s 58-63.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Inlagd 1996-05-06,