Allmän introduktion till släktforskning.

Allmän introduktion till släktforskning.

Översikt skriven i anledning av släktforskningens år 1983.

Metodik vid sökning i kyrkböcker.

På förekommen anledning vill jag påpeka att ovanstående översikt är skriven 1983 och att sedan dess några förändringar skett; filmrullarna har i stort försvunnit och ersatts av mikrokort vilka senare köps eller lånas från SVAR i Ramsele, länsdataregistren har ersatts av en "allmänhetens terminal" på skattekontoren och priserna på datorutrustningar sjunkit avsevärt (samtidigt som prestanda höjts).


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Rev. 1996-03-01,