Bortgångna FOA-iter.

Bortgångna

Här har tagits upp några uppgifter om de som under senare tid gått bort:

Henry Blomgvist, Sven Sundius, Bengt Grabe, Torsten Linell, Ann-Charlotte Blomqvist, Gösta Carlson, Kurt Brändefors, Karl-Gustaf Mattson, Jonas Agerberg, Dag Thunqvist, Rolf Gezelius, Kurt Engström, Olof Wallerius, Tor Larsson, Per-Olof Lundbom, Hugo Wiechel, Bengt Josephson, Bengt Andersson, Åke Lindwall, Henric Bildt, Torgny Schütt, Gunnar Cronholm, Hakon Frölén, Åke Gattberg, Inger Lindqvist, Lars-David Wernlund, Johan Lundin, Martin Fehrm, Johan Santesson, Torsten Gussing, Lennart Larsson, Torleiv Orhaug, Åke Påhlman, Johnny Holmberg, Barbro Bäcklund, Roland Erickson, Bertil Sjöberg, Peter Steen, Stig Jacksén, Verner von Francken, Folke Lindén, Nils Eric Sandberg, Sixten Nylin, Thore Boström, Sture Wickerts, Lars Bäcklund, Edith Heilbronn-Wikström, Erland Ljungdahl, Jan Sisefsky, Holger Andersson, Lars Bergman, Birger Jansson, Lars Lindnér, Claes Leuhusen och Nils-Henrik Lundqvist.

Henry Blomqvist

Henry Blomqvist var född den 29 december 1922 och avled den 13 oktober 2012. Begravning den 9 november 2012 kl 14 i Täby kyrka. Minnesstund efteråt i Täby gård. Anmälan till begravn.byrån senast 5 nov tfn 08-544 732 80. Henry Blomqvist arbetade på radarsidan i gamla FO3. Jag hade kontakt med honom på senare år via ABC-klubben-

Sven Sundius.

Sven Sundius var född den 3 januari 1919 och avled den 23 april 2012. Begravning äger rum i Högalidskyrkan i Stockholm den 29 maj kl 14.00 Minnesstund efteråt. Anmälan begravningsbyrån.

Sven Sundius kom tidigt till Försvarets Forskningsanstalt och arbetade där med motmedel på dåvarande avdelning 3 fram till pensioneringen. Han hade även ett stort naturintresse, gjorde under många år turer till svenska fjällen, efter giftermålet tillsammans med sin hustru och var även aktiv inom Svenska Fjällklubben,där han blev mycket hedrad.

Dödsannons i Svenska Dagbladet den 5 maj 2012.

Bengt Grabe.

Bengt Grabe var född den 21 oktober 1912 och avled den 3 november 2011. Begravning kommer att äga rum den 2 december 2011 kl 15 i Lidingö kyrka. Dödsannons i Svenska Dagbladet den 13 november. Minnesord i samma tidning den 17 november, skrivna av Lennart Magnusson och Tage Marklund. Bengt Grabe var under många år chef för FOA 2. Han blev mycket gammal och fick inte mindre är 30 år med pension.

Ann-Charlotte Blomqvist.

Ann-Charlotte Blomqvist f Ramsay föddes 1935-02-21 och avled den 22 maj 2009. Hon var under många år anställd på FOA 3 och maka till Henry Blomqvist.

Annons i Svenska Dagbladet 2009-05-29. Begravning i Salems kyrka fredagen den 26 juni kl 11.00.

Gösta Carlson.

Gösta Carlson var född 12 januari 1930 i Vadstena och avled den 1 april 2009 i Kisa.

Han var under många år chef för institutionen för informationsöverföring på gamla FOA 3.

Annons i Svenska Dagbladet 2009-04-04 och Östgöta-Correspondenten samma dag. Ny annons i Svenska Dagbladet fredagen den 17 april undertecknad av vänner från ungdomstiden samt av Per Erik Ljung med familj och kamrater från FOA. Minnesord av vännen Berndt Öhman i Kisa i Östgöta-Correspondenten 2009-05-08.

Torsten Linell.

Torsten Linell var född den 9 juni 1931 och avled den 19 januari 2009 i Linköping. Begravning äger rum i Ljusets kapell, Lilla Aska den 12 februari kl 12.00

Dödsannons i Svenska Dagbladet och i Östgöta-Correspondenten den 23 januari 2009.

Kurt Brändefors.

Kurt Wilhelm Brändefors avled den 10 december 2008. Han var född den 15 december 1922 i Brändekvarn, Uråsa, Kronobergs län. Begravningsgudstjänst ägde rum den 2 januari 2009 i Hammarby kyrka, Upplands Väsby.

Dödsannons i Svenska Dagbladet den 20 december 2008.

Karl-Gustaf Mattson.

KalleMats var född den 10 april 1920 och avled den 3 november 2008. Han var bosatt i Sollentuna. Begravning ägde rum den 5 december i Silverdalskapellet. Ett stort antal personer hade samlats till minnesstunden.

Han kom till FOA 1962, blev överingenjör 1967 och chef för FOA centrala kansli 1974. Där stannde han kvar till sin pensionering 1984. Jörgen Thulstrup skrev minnesrunan.

Dödsannons i Svenska Dagbladet den 12 november. Minnesord i samma tidning den 16 november.

Jonas Agerberg.

Jonas Agerberg var född 13 januari 1923 och gick bort den 27 maj 2008.

Dödsnotis i Svenska Dagbladet den 15 juni 2008. Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste.

Han var många år vid gamla FOA 2, där han var överingenjör.

Dag Thunqvist.

Dag Thunqvist var född 13 juni 1923 och gick bort den 6 november 2007. Han blev 84 år gammal.

Dödsnotis i Svenska Dagbladet den 2 januari 2008. Begravning äger rum den 17 januari i Ansgarskapellet, Högalidskyrkan i Stockholm.

Han var många år vid motmedelsinstitutionen på FOA 3.

Rolf Gezelius.

Rolf Gezelius var född 9 oktober 1919 och gick bort 6 december 2007. Han blev 88 år gammal. Efterlämnar maka Anna-Greta.

Dödsnotis i Svenska Dagbladet 15 december 2007. Begravning 27 december kl 15 i Bromma kyrka.

Rolf Gezelius var överingenjör vid gamla FOA 3. Stora fritidsintressen var långfärdsskridsko och kanotpaddling.

Kurt Engström.

Kurt Engström var född 31 januari 1917 och gick bort 16 mars 2007. Han blev 90 år gammal.

Dödsnotis i Svenska Dagbladet 25 mars 2007. Begravning den 13 april kl 13 i Ängbykyrkan i Stockholm.

Kurt Engström var laborator vid gamla FOA 3 vid institutionen för radar spaning och stridsledning. Han blev civilingenjör vid KTH E-linjen 1942.

Olof Wallerius.

Olof Wallerius var född 16 maj 1920 och gick bort 2 februari 2007.

Dödsannons i Svenska Dagbladet 2007-03-17 och minnesruna 2007-03-19 skriven av två tidigare ordföranden i Svenska Uppfinnarföreningen, Sune Hilstad och Christer Asplund och en uppfinnare Sven Sörelius.

Olof Wallerius var under många, många år chef på instrumentavdelningen och ritkontoret på gamla FOA 3 i Stockholm.

Han var djupt engagerad för uppfinningar och var styrelseledamot i Svenska uppfinnareföreningen i 25 år och dess ordförande i 19 år. Han var förbundsordförande i FCTF 1959-63 och medlem i dess uppfinnarkommitté och ledamot i Statens nämnd för arbetstagares uppfinnngar i mer än 20 år.

Tor Larsson.

Tor Larsson var född 5 maj 1933 och gick bort 30 september 2006. Han var kärnvapenexpert och anställdes 1969 vid FOA.

Annons i Svenska Dagbladet den 7 oktober, minnesruna den 6 november skriven av Gunnar Arbman.

Per-Olof Lundbom.

Per-Olof Lundbom var född den 10 februari 1922 och gick bort den 27 februari 2006. Annons i Svenska Dagbladet 2006-03-08. Begravning äger rum den 14 mars kl 14 i Finska kyrkan, Slottsbacken, Stockholm. Minnesord i Svenska Dagbladet 22 mars 2006 skriven av Lennart Magnusson och Folke Eklund med hustrur

Hugo Wiechel.

Hugo Wiechel var född 29 oktober 1920 och gick bort 10 mars 2005. Han var artillerist och under lång tid anställd på FOA 2. Jag uppskattade honom.

Annons i Svenska Dagbladet 2005-03-19. Begravning i kretsen av de närmaste.

Bengt Josephson.

Bengt Josephson var född 28 juni 1914 i Stockholm och avled den 20 februari 2005 i Stockholm. Han var med redan på Frösunda tiden och arbetade med mikrovågsteknik - antenner och vågutbredning.

Civilingenjör på KTH 1942 och tekn lic 1947, Assistent och biträdande lärare där 1940-57 och tf professor i mikrovågsteknik på KTH 1957-60. Forskningsingenjör på LME 1944-45, kom till FOA 1945. Forskningschef på FOA 1961-67. UNESCO-rådgivare i Caracas 1965-66 och i Colombo på Sri Lanka (Ceylon) från 1968.

Skrivit tidskriftsartiklar och handböcker i radio och mikrovågsteknik.

Gift 1944.

Han anställde mig på FOA en gång i tiden efter det att jag hade gjort examensarbete för honom på KTH.

Annons i Svenska Dagbladet 2005-03-01. Begravning 2005-03-15 kl 14 i Oscarskyrkan i Stockholm.

Bengt Andersson.

Bengt Andersson var född 14 september 1936 och avled 10 mars 2003. Dödannons i Östgöta-Correspondenten den 14 mars 2003.

Bengt Andersson har tjänstgjort vid FOA 3 här nere i Linköping.

Åke Lindwall.

Åke Lindwall var född den 2 januari 1918 och avled den 5 februari 2003. Dödannons den 12 februari i Svenska Dagbladet och minnesord i samma tidning den 9 mars skrivna av Karl-Gustaf Mattson.

Åke Lindwall föddes i Norrköping, där han tog studentexamen 1936, folkskollärarexamen i Linköping 1939 och officersexamen på Sjökrigsskolan 1942. Efter kriget jur kand i Stockholm 1953 med tingsmeritering vid Oppunda och Villåttinge domsagas häradsrätt (Katrineholm) 1954-56.

Tjänstgjorde vid KA 3 på Gotland under krigsåren, fick reservofficersexamen vid Sjökrigsskolan 1942, var folkskollärare i Norrköping efter kriget, föredragande vid Regeringsrätten 1959-62, byrådirektör vid Fortifikationsförvaltningen 1962-73 och avdelningsdirektör (chefsjurist) vid Försvarets forskningsanstalt 1973-1984.

Åke Lindwall var intresserad av sjökrigshistoria och publicerade forskningsresultat i engelska tidskrifter. Han var medlem av styrelsen för Sjöhistoriska samfundet 1981-2002.

Henric Bildt.

Henric Bildt var född den 23 februari 1929 och avled den 6 januari 2003. Minnesord i Svenska Dagbladet den 24 februari 2003 skrivna av Karl-Gustaf Mattson och Ulf Landergren.

Henric Bildt var anställd på FOA som systemutredare 1964-1965.

Torgny Schütt.

Torgny Schütt var född den 28 januari 1933, och gick bort den 27 januari 2003. Dödsannons i Svenska Dagbladet den 16 februari. Minnesord i samma tidning den 8 april - ej undertecknad.

Torgny Schütt var anställd som laborator vid FOA 2 på 1960-talet och arbetade med styrsystem hos Agerberg. Han blev civilingenjör på Chalmers 1959 och gjorde sin militärtjänst vid vid arméns radar och luftvärnsmekanikerskola. Efter en tid som utveclingsingenjör för Draken vid Saab i Linköping anställdes han 1960 vid FOA och blev 1967 laborator där. Han tjänstgjorde också som lärare vid universitetet i Uppsala och utnämndes 1973 till docent och professor i system- och reglerteknik.Under perioden 1993-2002 arbetade han med framtida robotsystem vid Bofors missiles AB i Karlskoga sedan år 2000 Saab Bofors dynamics AB. Torgny Schütt var medlem av Ingenjörsvetenskapsakademin IVA.

Gunnar Cronholm.

Gunnar Cronholm var född den 12 oktober 1917 och gick bort den 11 januari 2003. Dödsnotis i Svenska Dagbladet 2003-01-18 och nekrolog i samma tidning 2003-02-04 undertecknad av Stig Areskoug, Tor Larsson och Hugo Wiechel.

Gunnar Cronholm anställdes 1971 vid FOA och ingick då i en grupp som studerade kärnvapnens verkningar och möjliga användning mot Sverige. Han var från början militär och blev 1940 fänrik vid Göta artilleriregemente. Han genomgick den högre artillerikursen vid Artilleri- och ingenjörshögskolan 1945-47, utnämndes till kapten 1948, till major 1958 och till överstelöjtnant 1963. Han blev lärare vid artilleriskjutskolan, från 1964 lärare vid militärhögskolan och kom 1971 till FOA, där han kvarstod till sin pensionering 1982.

Efter pensioneringen studerade han historia och musikvetenskap vid Stockholms universitet, blev fil kand 1986 och fortsatte sedan med doktorandstudier, som tyvärr avbröts av sjukdom.

Hakon Frölén.

Hakon Frölén var född 5 oktober 1923 och gick bort den 29 maj 2002. Dödsnotis i Svenska Dagbladet den 18 juni 2002, nekrolog i samma tidning den 21 juli.

Hakon Frölén var anställd vid FOA 1.

Åke Gattberg.

Åke Gattberg gick bort 2002-04-08. Han var född 1910-02-26. Annons i Svenska Dagbladet 2002-04-12. Korta minnesord i Östgöta Correspondenten 2002-04-15.

Åke Gattberg var säkerhetschef vid FOA under många år och mycket uppskattad. Han var marinofficer och hade mycket att berätta från sina resor på haven, bl a om albatrosser. Han har gett ut en dagbok som han skrev under en resa till Australien 1932/33 "Sverige-Australien-Sverige med 4-mastade barkskeppet C B Pedersen" (1997). Åke Gattberg var även aktiv inom FOA Akademikerförening och senare efter sin pensionering inom FOA Veteraner.

Åke Gattberg föddes i Halmstad. Omedelbart efter realexamen gick han till sjöss och befor sedan haven på segelfartyg under många år. Han blev officer vid marinen 1937-10-29 och kommendörkapten (Kk2) 1971-07-01. Utnämnd till reservofficer 1972-07-02. Han var aktiv inom Neptuniorden.

Begravningsgudstjänsten, som ägde rum i S:t Johannes kyrka den 19 april, var mycket stämningsfull. De efterlevande, barn och barnbarn, tågade in och intog sina platser efter en lång procession med svenska flaggan och Neptuniordens standar i spetsen. Kyrkoherde em. Christer Björk höll griftetalet. Psalmer som sjöngs var Bred dina vida vingar (psalm 190) och Ur djupet av mitt hjärta (psalm 299). Neptuniordens kör under ledning av Musikdirektör Erik Wadman sjöng Ave verum corpus av W A Mozart och Pilgrimskören ur Tannhäuser av R Wagner. Leif Henrikson spelade på Viola da Gamba Sarabande av M Demachy och Captaine Humes Pavane av T Hume. Vid orgeln var Sigvard Selinus som inledde med Jesus bleibet meine Freude av J S Bach och avslutade med Adagio av T Albinoni. Efteråt samling i Sjöofficersmässen.

Inger Lindqvist.

Inger Lindqvist har gått bort. Minnesruna i Svenska Dagbladet 2002-03-03 skriven av Margareta Jonason vid SUF/QUIS. Inger Lindqvist var vid sin bortgång 61 år.

Inger Lindqvist ägnade FOA hela sitt yrkesverksamma liv. Hon var programmerare och anställd vid FOA 2 konstruktionskontor, där hon införde datorstödd konstruktion. Sitt stora intresse ägnade hon uppfinnande, var medlem av Svenska uppfinnareföreningen (SUF) och kom att bli en förgrundsfigur för dess kvinnliga medlemmar. År 1989 bildade de QUIS, Qvinnliga uppfinnare i Sverige. Hon tog också initiativ till ett nordiskt nätverk för kvinnliga uppfinnare, QUIN, Qvinnliga uppfinnare i Norden.

Lars-David Wernlund.

Lars-David Wernlund har gått bort. Han var född 1932-04-20 och gick bort 2002-01-20. Annons i Östgöta Correspondenten onsdag den 23 januari och i Svenska Dagbladet den 24 januari. Begravningsgudstjänst i St Lars kyrka i Linköping den 5 februari kl 13.00. Minnesord skrivna av Göran Svennérus i Östgöta Correspondenten 2002-02-07.

Lars-David kom till Foa 1954 och har arbetat där inom området mikrovågsteknik i över 40 år med sikte på tillämpningar för telekommunikation och radar. Han började sin anställning på Frösunda i Solna och följde sedan med vid utlokaliseringen 1978 till Linköping.

Bland hans rapporter kan nämnas "Tillverkning av supraledande keramiskt material av typen yttrium-barium-koppar-oxid" (Foa rapport 30550-3.2 år 1989).

Johan Lundin.

Johan Lundin har gått bort, 73 år gammal. Minnesruna i Svenska Dagbladet 2001-09-29 skriven av Anita Meyrhöffer och Jan Prawitz.

Johan Lundin anställdes vid FOA 1953 och kom att arbeta med problem kring stridsgaser. 1968 disputerade han på en avhandling om nervgaser med ett enzym extraherat ur rödspättor. Han engagerades sedan i forskningen av skydd mot biologiska vapen och arbetade perioden 1968-1985 i förhandlingarna om ett avtal om förbud mot biologiska och kemiska vapen vid nedrustningskonferensen i Genève.

Martin Fehrm.

Martin Fehrm gick bort den 6 augusti 2001. Han var född 1910-03-08. Annons i Svenska Dagbladet 2001-08-11. Begravning äger rum i kretsen av de närmaste. Minnesord i samma tidning 2001-09-08 skriven av Gerhard Raunio och Jöran Tjernell, förbundsordförande resp förbundsdirektör i CF. Minnesord också 2001-09-17 i samma tidning skrivna av Hans Ursing, f d vd i Trygghetsrådet. Minnesord skrivna av Anders Fröman och Bengt Samuelsson har i förkortad version varit införda i Dagens Nyheter 2001-09-16. Fullständig version återges här efter överenskommelse med Anders Fröman.

Martin Fehrm, civilingenjör vid KTH år 1932, blev avdelningschef vid FOA 1945 och dess generaldirektör 1957. Han stannade där till 1968 och var sedan generaldirektör vid STU i tre år (1968-1971). År 1971 gick han över till egen verksamhet som konsult. Han var ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien och Krigsvetenskapsakademien och blev 1963 teknologie hedersdoktor vid Chalmers. Åren 1965-77 var han ordförande i Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Han var verksam i Civilingenjörsförbundet, CF, under många år och blev hedersledamot 1987.

Som pensionär blev ombedd av SAF och PTK att inom ramen för Trygghetsrådet ansvara för stipendiering av uppfinnare.

Johan Santesson

Johan Santesson har avlidit. Minnesord i Svenska Dagbladet den 29 maj 2001 undertecknade av Åke Sellström vid FOA NBC-skydd.

Johan Santesson kom till FOA som forskningstekniker i samband med sin värnplikt. Han blev anställd 1975 som laborator. Han arbetade med kemiska stridsmedel och nedrustningsfrågor i samband därmed. Senare fick han en tjänst vid sekretariatet för övervakande av kemvapenkonventionens efterlevnad, OPWC i Haag, där han arbetade till sin bortgång.

Torsten Gussing

Torsten Gussing har gått bort. Minnesord i Svenska Dagbladet den 3 maj 2001 skrivna av Gunnar Solders.

År 1955 blev Torsten Gussing överingenjör och institutionschef vid Försvarets teletekniska loboratorium, FTL vid FOA. Han initierade genom OECD i Paris en arbetsgrupp som skulle utreda möjligheterna till internationellt utbyte av provningserfarenheter beträffande telekomponenter och blev när en sådan - Exact - bildades 1967 ansvarig för denna fram till sin pensionering 1978.

Lennart Larsson

Lennart Larsson avled den 30 januari 2001 på Lidingö, begravning i Solna kyrka den 21 februari. Han var född den 27 september 1923. Annons i Svenska Dagbladet den 4 februari. Minnesord i samma tidning den 21 februari undertecknat av Harald Frostling, Anita Meyerhöffer och Börje Östman.

Lennart Larsson kom redan 1950 till FOAs kemiska avdelning som inkallad skyddstekniker. Efter disputation 1958 blev han 1961 chef för den kemiska institutionen vid FOA och 1962 forskningschef. 1975-1978 var han avdelningschef för avdelningen för ABC-skydd. Under 1980-talet kom han att arbeta vid Sveriges Kemiska industrikontor.

Torleiv Orhaug

Torleiv Orhaug avled den 10 februari år 2001 på Grubbehagen i Höviksnäs på Tjörn, begravning inom närmaste familjekretsen (den 22 februari). Han var född den 29 mars 1929 i Lebesby vid Laksefjorden i nordligaste Norge. Annons i Östgöta Correspondenten och Göteborgs-Posten den 15 februari, minnesord den 15 och 16 februari i Correspondenten och den 18 februari i Göteborgs-Posten.

Torleiv Orhaug kom efter disputation på Chalmers i Göteborg 1965 till FOA i Stockholm 1966 som forskningschef inom bildanalysområdet. Han följde med vid FOA utlokalisering till Linköping 1968 och blev kvar där till sin pensionering.

Åke Påhlman

Åke Påhlman avled den 5 januari år 2001, begravning den 26 januari i Gustav Vasa-kyrkan i Stockholm. Han var född den 17 april 1943. Annons i Svenska Dagbladet den 14 och 17 januari. Minnesord i samma tidning den 27 januari undertecknad av Jan Foghelin, Bo Ljung, Jan Leijonhielm och Torbjörn Lodén.

Efter studier i Uppsala, Stockholm och Taipei kom Åke Påhlman till FOA 1973 som asienexpert med särskild inriktning på Kina. Han kom att under FOA-tiden ägna sig åt säkerhetspolitik och blev känd som Japan-expert.

Johnny Holmberg

Johnny Holmberg avled den 29 december år 2000, begravningsgudstjänst den 19 januari i Toarps kyrka, Dalsjöfors. Han var född den 10 september 1944. Annons i Östgöta-Correspondenten den 3 januari. Minnesord i Östgöta-Correspondenten den 5 januari och den 10 januari.

Johnny Holmberg var uppväxt i Ulricehamn. Efter avslutad yrkesskola i hemstaden fortsatte han studera i Örebro vilket ledde till ingenjörsexamen 1969. Efter några privata anställningar kom han till FOA under Stockholmstiden. Han följde med vid utlokaliseringen till Linköping 1978. Han var bosatt i Ljungsbro, där han bl a var aktiv square-dansare.

Barbro Bäcklund

Barbro Bäcklund avled den 20 november år 2000, begravningsgudstjänst den 7 december i Vidingsjö kyrka kl 1300. Hon var född 1921-09-24. Annons i Östgöta-Correspondenten den 24 november.

Barbro Bäcklund arbetade i biblioteket på gamla FOA 3 i Linköping. Hon och hennes man Lars Bäcklund syntes tills för några år sedan ofta på FOA Veteraners möten i Linköping.

Roland Erickson

Roland Erickson avled den 23 september år 2000, begravning har skett den 6 oktober i Mäster Olofs kapell i Örebro. Han var född 1930-06-10. Annons i Östgöta-Correspondenten den 29 september.

Roland Erickson arbetade på antennsidan vid gamla FOA 3 och gick i pension för några år sedan. Han var aktiv bland FOA Veteraner i Linköping.

Bertil Sjöberg

Bertil Sjöberg avled den 8 juni år 2000, begravning den 12 juli i Danderyds kyrka. Han var född 1920-01-14. Annons var införd i Svenska Dagbladet den 18 juni.

Bertil Sjöberg kom till Foa 1962 och stannade där till 1985. Han arbetade vid FOA 4, senare på FOA CK. Bertil Sjöberg var officer vid kustartilleriet - major, senare överstelöjtnant i kustartilleriets reserv. Han hade gått igenom försvarshögskolan.

Peter Steen

Peter Steen avled den 12 maj år 2000, begravning 6 juni i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden. Han var född 1943-04-05. Annons var införd i Svenska Dagbladet den 21 maj och minnesord den 3 juni, de senare skrivna av Göran Franzén, Karl H Dreborg och E Anders Eriksson.

Peter Steen kom till FOA som ung civilingenjör på 1960-talet. Efter en kort tid fick han som uppgift att arbeta som operationsanalytiker vid de militära staberna. Senare, i mitten av 1970-talet kom han in på energifrågor och skrev bl a boken Energi - till vad och hur mycket. Han arbetade vidare i den 1993 bildade tvärvetenskapliga Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier med hur samhällsutvecklingen inom olika områden skulle kunna länkas in på en miljömässigt hållbar linje.

Stig Jacksén

Stig Jacksén avled den 25 april år 2000, begravning den 18 maj kl 15.00 i Allhelgonakyrkan. Han var född 1919-04-22. Annons i Svenska Dagbladet 2000-04-30.

Stig Jacksén arbetade på FOA dåvarande avdelning 1 med utredningar och samordning. Han var överingenjör och hade bl a genomgått försvarshögskolan.

Verner von Francken

Verner von Francken, Täby, har avlidit efter en kort tids sjukdom, närmast efterlämnande syster samt gudson med familj. Han blev 67 år gammal.

von Francken tog studenten på Norra Real 1952 (R IV b), gick därefter över till KTH och blev civilingenjör på Elektrolinjen 1961.

Redan som teknolog började han vid Försvarets Forskningsanstalt - dåvarande avdelning 3 - där han arbetade inom telekommunikationsområdet och så småningom blev laborator. Han arbetade bl a med vissa frågor inom signalskyddsområdet samt mobil radio för armén - AKSA- och RADA-system. Han stannade på forskningsanstalten fram till avdelningens utlokalisering till Linköping år 1978. Då gick han över till Försvarsstaben och arbetade där bl a med banberäkningar för spanings- och telekommunikationssatelliter.

På forskningsanstalten var han en respekterad, teoretiskt inriktad forskare med stor noggrannhet i tekniska frågor som kännemärke. Han var alltid vänlig och artig. Han hade en stark personlighet och en del speciella drag, t ex att han alltid tog semester under den mörka årstiden och då "gick i ide". När det var aktuellt bad han också ofta om sin hälsning till "de som var hälsningsberättigade".

Dödannons i Dagens Nyheter 1999-11-10 med en bild av Snobben, som von Francken själv ritat och en dikt av Pär Lagerkvist. Han var född 1932-07-05 och avled 1999-10-25 i Täby. Han var huvudman i den adliga ätten von Francken nr 2097, som kom till Sverige 1720 och blev introducerad 1776. Ätten är med hans bortgång utdöd på svärdsidan men kvarlever hos hans syster. Sitt adelsskap berörde han aldrig på arbetet.

            Oroas ej. Räds ej
            i uppbrottstimman.
            En vänlig hand lugnt
            ordnar båtens segel
            som för dig bort från
            kvällens land
            till dagens.
            Gå utan ängslan ner
            i strandens tystnad
            den mjuka stigen genom
            skymningsgräset.

Folke Lindén

Folke Lindén, Linköping har avlidit efter en kort tids sjukdom, närmast efterlämnande två systrar och en broder samt syskonbarn. Han blev 79 år.

Folke Lindén växte upp i Vagnhärad och flyttade 1948 till Stockholm. Han fick först anställning vid Aga på Lidingö men flyttade snart till radioföretaget Aga-Baltic. NKI-studier, som påbörjades under tiden i Vagnhärad, fortsatte i Stockholm och kunde därefter med hjälp av intjänade pengar och riksbankslån övergå i heltidsstudier på Tekniska Institutet. År 1950 fick han anställning vid Försvarets Forskningsanstalt, avdelning 3 i Stockholm och fick där börja arbeta hos Rolf Moore och Nils Henrik Lundqvist, senare med Lars Henning Zetterberg som institutionschef. Han följde med vid avdelningens utlokalisering till Linköping 1978 och kvarblev vid FOA till sin pensionering.

Under hela sin FOA-tid arbetade han med beräkningsarbeten som i stor utsträckning gällde vågutbredningsberäkningar. I början skedde beräkningarna på mekaniska räknemaskiner som blev alltmer komplicerade, sedan på datorer med början på BESK (som kom 1953) och IBM 7090, med stansade hålremsor och senare hålkort för inmatningen. Senare blev det allt nyare och snabbare datorer. Särskilt roade honom att programmera i assembler.

När den första hemdatorn Altair kom 1975 skaffade han sig en sådan, som senare byttes ut mot en Microbee och under senare år en snabb, modern PC. Hans andra stora intresse var fotografering. Han tog många bilder under resor som han gjort, bl a under ett antal fjällfärder tillsammans med goda vänner i Sarek. Dessa bilder förde han senare över till CD-skivor.

Folke Lindén har varit med under en snabb teknisk utveckling inom beräkningsområdet, från handsnurror till tekniskt avancerade datorer. Med Folke Lindén har ytterligare en av de datamaskinanvändande pionjärerna från BESK-tiden - den moderna datateknikens födelse i Sverige - gått ur tiden.

Folke Lindén gjorde inte mycket väsen av sig men har varit djupt engagerad i sitt arbete och förblev in i det sista en god kamrat.

___

Folke Lindén född 1920-11-25, död 2000-03-27 i Berg, Linköping.

Nils Eric Sandberg

Nils Eric Sandberg gick bort den 10 januari år 2000. Han var född 1923 den 27 juni. Begravning i kretsen av de närmaste. Annons i Östgöta-Corespondenten den 12 januari. Minnesord i Correspondenten den 15 januari skrivna av Torsten Bladh, vari främst Nils Erics insatser för Kärna Hembygdsförening togs upp. Inget nämndes om FOA.

Torsten Bladh skriver följande (återgivet efter överenskommelse med Bladh):

"Som nyinflyttad Kärnabo kom Nils Eric Sandberg en dag in på biblioteket i Malmslätt och frågade vad som fanns att läsa om Kärna socken som nu blivit hans nya hembygd.

Eftersom det inte fanns någon samlad skrift om socknen, satte Nils Eric igång med att leta i böcker och tidskrifter om Östergötland, vad som där kunde finnas om Kärna, och snart nog var han den Kärnabo som kunde mera om sin nya hemsocken än många som bott där i hela sitt liv. Givetvis tog Nils Eric kontakt med Kärna hembygdsförening och det dröjde inte länge innan han blev invald i dess styrelse där han lade ner ett intresserat arbete. Dels med underhållet av hembygdsgårdens byggnader, men framför allt med att fortsätta utforska Kärna sockens historia.

Förutom att han tog initiativet till och ledde arbetet med att upprätta en förteckning med kartunderlag över alla boställen som fanns i Kärna på 1800-talet, delade han med sig av sina forskningsresultat på många av hembygdsföreningens sammankomster av olika slag. Vi är många som har Nils Eric att tacka för mycket - för ett hängivet arbete i Kärna hembygdsförening, för hjälpsamhet när det gällde att lösa uppkomna problem och kanske framför allt för den stora generositet han visade i allt han gjorde. Personligen vill jag tacka Nils Eric för att han väckte mitt intresse för släktforskning och för det goda samarbete vi hade ända till sjukdom tyvärr satte stopp för hans vidare arbete.

Tankarna går i detta sammanhang naturligtvis också till Marit, som i allt delade sin makes intresse. Hennes omsorg om Nils Eric under hans långa sjukdomstid har varit beundransvärd."

Sixten Nylin

Sixten Nylin, född 1923-10-11, gick bort 1999-10-01. Annons i Östgöta Correspondenten 1999-10-08 undertecknad av Irma samt barn och barnbarn. Begravning i Ingarö kyrka 1999-10-22 kl 13.

Sixten var under många år chef på FOA 3 verkstad, där forskarnas många idéer materialiserades. På senare år ordnade han museimontrar med en del konstruktioner från tidig Stockholmstid, vilket han även dokumenterade i skrift. "Nylax" var en kunnig, ambitiös och mycket hjälpsam person som man gärna vände sig till.

Sixten och Irma arbetade för FOA veteraner här i Linköping efter sin pensionering och var en sammanhållande kraft innan de flyttade till Ingarö.

Thore Boström

Thore Boström, född 1907-11-19, gick bort 1999-09-27. Annons i Svenska Dagbladet 1999-10-03. Thore hade anställning på firma Johan Lagercrantz innan han kom till FOA 3 och mätsektionen därstädes (P O Lundbom). Han var intresserad av standardiseringsfrågor och kom sedermera att arbeta för SEK. Han var språkkunnig och arbetade bl a en tid för Haile Selassie i Abessinien. Tore var gift med en finlandssvenska.

Sture Wickerts

Sture Wickerts, född 1925, gick bort 1999-09-18. Annons i Svenska Dagbladet 1999-09-22. Begravning 1999-10-08 kl 1400 i Djurgårdskyrkan.

Sture var meteorolog och arbetade vid FOA3 och FOA 2. Han kom för FOA 3s del in vad gäller vågutbredning vid höga frekvenser. Vid FOA 2 handlade han bl a UFO-frågor. Tidigare var han förste stabsmeteorolog vid Flygstaben. Urförlig nekrolog skriven av Folke Eklund i Svenska Dagbladet 1999-10-11.

Lars Bäcklund

Lars Bäcklund, f 1921, gick bort 1999-06-30. En omfattande minnesruna finns i ÖGF-Lövet, organ för Östgöta Genealogiska Förening, september 1999. Lars stora intresse på senare år var släktforskning. Hans släktforskningsresultat återfinns i flera släktböcker, som han gav ut.

Edith Heilbronn-Wikström

Edith Heilbronn-Wikström, 74 år, född i Fürth, Bayern, har gått bort. Minnesruna i Svenska Dagbladet 1999-06-12, skriven av fd forskningschefen vid FOA, Johan Lundin. Hon har varit anställd vid FOA 1 i Ursvik från 1951 och arbetade med att kunna påvisa nervgaser, vilket var ett forskningsområde som aktualiserades efter andra världskriget. Hon arbetade därvid med ett i sammanhanget viktigt enzym, doktorerade, blev forskningschef vid FOA, fick hedersdoktorat vid Lunds Universitet och i övrigt internationell uppmärksamhet. Efter FOA-tiden blev hon professor i neurokemi och neurotoxikologi vid Stockholms Universitet. Dödannons i Svenska Dagbladet 1999-05-16.

Erland Ljungdahl

Erland Ljungdahl gick bort den 23 maj 1999. Minnesruna i Svenska Dagbladet 99-06-21, annons 99-06-02 undertecknad av Gucki samt Caroline och Carlo samt Anna. Begravning har ägt rum. Erland var född 1919-04-05 och ledde under lång tid en av sektionerna på motmedelsinstitutionen på dåvarande FOA 3. Han var uppslagsrik och entusiasmerande - en av personerna med färg på FOA 3 på den tiden.

Jan Sisefsky

Jan Sisefsky har gått bort. Annons 1998-10-06 i Svenska Dagbladet. Minnesruna i samma tidning 1998-10-30 undertecknad av Birger Forsberg, Olof Johansson och Jan Prawitz. Jan Sisefsky var tiden 1956-1980 på FOA. I december 1966 upptäckte han färska radioaktiva partiklar i luft insamlad över Sverige, vilka vid analys visade sig komma från kärnvapenprov i Semipalatinsk. Detta inebar att Sovjet brutit mot ingångna provstoppsavtal, vilket startade en diplomatisk process. Efter det han lämnat FOA ägnade han sig åt batik, växtfärgning, raku-keramik och forskning kring färg.

Holger Andersson

Förre Krigsrådet vid FOA Holger Andersson har gått bort 1998-05-31. Han var född 1915-01-06. Annons i Svenska Dagbladet 1998-06-18. Begravning har ägt rum. Per aspera ad astra.

Av rulla 1952 framgår att han då var löjtnant på reservstat i Flygvapnet, intendentursidan, placerad vid Kungliga Flygförvaltningen och där e o förste byråsekreterare och föreståndare för personalkontoret.

Av rulla 1979 framgår att han då var civilekonom, genomgått Försvarshögskolan och var f d Krigsråd vid FOA och då stod till Generaldirektörens vid FOA förfogande.

Lars Bergman

Lars Bergman avled torsdagen den 4 juni 1998. Han var då på tjänsteresa i Litauen. Annons i Svenska Dagbladet onsdag den 10 juni, begravning den 15 juni - Hedvig Eleonora kyrka kl 1200. Minnesruna i Svenska Dagbladet 1998-06-18 skriven av Olov Carlsson i Växjö.

Lars Bergman var född den 18 oktober 1920. Sin värnplikt gjorde han vid artilleriet. Under kriget låg han med sitt artilleriförband i Dalsland vid norska gränsen. Han tjänstgjorde efter kriget vid A1 och sedan vid FOA 3, Försvarsstaben och Kungliga Armetygförvaltningen innan han 1958 fick tjänst som 1 foing vid FOA 3. Han gjorde vid FOA en stor utredning om användning av olika frekvensområden för militära behov, vilket blev basen för ett livslångt engagemang i frekvensfrågor. Han fick snart en egen sektion för frekvensfrågor vid FOA, sedermera omdöpt till FOA frekvenskontor. Vid FOA 3 förflyttning till Linköping stannade Lasse kvar i Stockholm, organisatoriskt förankrad vid FOA CK, men arbetande i intim samverkan med Försvarsstaben. Anställningen överfördes senare till Telub, numera Enator, i Växjö, men fortfarande hade han sin arbetsplats i Stockholm. Lasse deltog i många internationella frekvenskonferenser huvudsakligen i Geneve och Paris. Hans sista tjänsteresa gick till Litauen.

Lars hade också många andra intressen. Han var bl a engagerad i Rossini vänner och hade ett kärt tillhåll i Stockholms skärgård, en liten stuga vid Dalarö, där han tillbringade somrarna, seglade, odlade tomater och mycket annat.

Lars gick helhjärtat upp i sitt engagemang för frekvensfrågorna för försvaret, hade stor kapacitet och blev en stor auktoritet inom detta område. Han fick lyckan att kunna fortsätta sitt arbete långt efter normal pensioneringstid och fick som en soldat dö på sin post, vilket jag tror låg helt i linje med hans kynne.

Lars var vid A2 1/4 1942-30/9 1945, vid A1 1945-1951, vid FOA 3 1951-1953, vid försvarsstaben 1953-56, vid KATF 1956-1958, åter vid FOA 1/9 1958 - 31/10 1986 och sedan vid Telub/Enator till sin bortgång. Han blev fänrik 1942 och kapten 1952. Vid FOA anställdes han som 1 foing 1958 och blev avddir 1966.

Lars har bl a skrivit följande öppna rapporter under sin tid på FOA:

Method for plotting protection areas for navigational aids in the ICAO bands 108-118 and 960-1215 MHz. FOA A 3723 (år 1969).

Computer-assisted methods for frequency assignments in the band 118-136 MHz FOA C 3690 (1971).

Metod för maskinell frekvenstilldelning för radiokommunikation inom ICAO Europaregion FOA A 3753 (1971).

Interferensundersökning på Arlanda. FOA C 3782 (1974).

Computer program for frequency assignments to aeronautical and maritime beacons and to coast stations in the band 283,5-1800 kHz. FOA C 60018-E2 (1986) (ISSN 0281-0255).

Choice of HF-frequencies for military services. I: HF 86. p. 125-132 (1986).

Birger Jansson

Birger Jansson, tidigare Foa2 och FoaP, gick bort den 23 maj 1998. Annons i Svenska Dagbladet den 27 maj. Birger arbetade i Houston i Texas. Minnesruna i Svenska Dagbladet 1998-06-11, skriven av Carl Gustav Jennergren, Jonas Agerberg, Elsa-Karin Boestad-Nilsson och Kurt Eriksson. Minnesstund hölls den 28 maj i Stockholm.

Lars Lindnér

Minnesruna för Lars Lindnér, FOA 2, finns i Svenska Dagbladet 1998-05-23. Vid FOA 1953-1985, laborator 1963. Sysslade med sprängämnesforskning. Född i Örebro.

Claes Leuhusen

Claes Leuhusen avled den 7 mars 1998. Han var född den 5 juli 1941. Dödsannons var införd i Svenska Dagbladet den 12 mars.

Nils-Henrik Lundquist

Nils-Henrik Lundquist avled 1997-04-04. Annons i Svenska Dagbladet 1997-04-11. Minnesruna i samma tidning 1997-04-25 s 25 skriven av Sven Hasselrot, Torsten Linell och Lennart Magnusson.

Inlagt 1998-06-09, senast reviderad 2009-01-23,