Recensionsregister till Svensk Exlibristidskrift

Recensioner och anmälningar av litteratur i Svensk exlibristidskrift 1911-1917

Collijn Isak "Faksimileupplagor av äldre svenskt tryck" Bröderna Lagerströms förlag - 1916:2-3 s 45-46.

Fleetwood Harald "Handbok i svensk heraldik" Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1917 - 1917:1-2 s 24.

Forsstrand Carl "Konung och Adel, Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm" Gebers förlag - 1914:4 s 50.

Häfliger Josef Anton "Alpine Exlibris in der Schweiz" Jahrbuch des Schweizer Alpenclub, 51 Jahrgang. - 1917:1-2 s 19.

Jörgensen Arne "En finsk exlibrisbok" - 1917:1-2 s 7-9.

Kyster Anker "Theodor Bindesbölls samlade exlibristeckningar" Nils P Thomsens boktryckeri Holsterbro, Danmark - 1917:1-2 s 13-14.

Rudbeck Johannes "Svenska bokband under nyare tiden. Bidrag till svensk bokbinderihistoria" I. 1521-1718" Föreningen för bokhantverk 1910 160 s. Tryckt hos Bröderna Lagerström - 1911:1 s 16-20, 1911:2 s 43-45 (replik).

Rudbeck Johannes "Svenska bokband under nyare tiden. Bidrag till svensk bokbinderihistoria" II. 1718-1809" Hasse W Tullbergs förlag 1913 86 s - 1913 s 19.

Rudbeck Johannes "Svenska bokband under nyare tiden. Bidrag till svensk bokbinderihistoria" III. 1809-1880-talet" Hasse W Tullbergs förlag 1914 82 s - 1914:1-2 s 14.

Rudbeck Johannes "Svensk lagbibliografi för tiden före 1734 års lag" Bröderna Lagerströms förlag - 1916:1 s 10.

Rudelius Folke "Kavaljer och vagabond. Öfversten i Svenska armén Chevalier Wilhelm von Runges lif och resor" Hugo Gebers förlag, Stockholm 1914 300 s - 1914:4 s 49-50.

Sahlén Artur "Om träsnitt och träsnidare i Sverige" Norstedt & Söners förlag - 1914:1-2 s 14, 1916:2-3 s 45.

Sjögren Arthur "Svenska topografiska exlibris" Hasse W Tullbergs förlag Stockholm (med provtryck s 1-4)) - 1915:1 s 23, 1916:1 s 16

Sjögren Arthur "Svenska Kungliga och furstliga bokägarmärken" Bröderna Lagerström Stockholm 1915 600 s. (med provtryck s 169-176) - 1915:3-4 s 65, 1915:3-4 (utan sidnummer).

Sonesen Arne "Äldre norska exlibris" Norsk Bokkunst häfte 2 1917 utgiven av Forening for Norsk Bokkunst. - 1917:1-2 s 18.

Walde O "Storhetstidens litterära krigsbyten" del I Almqvist & Wiksells boktryckeri AB Uppsala 1916 - 1916:1 s 16, 1916:2-3 s 46.

Wang Otto "Om exlibris ude og hjemme" Tryckt av Niels P Thomsen, Holsterbo, Danmark. - 1914:3 s 38.

Wang Otto "Ebbe Kornerups exlibriskonst" Erslev & Hasselbalchs förlag, Köpenhamn 1914. - 1915:3-4 s 62.

Wang Otto "Danske Ex-Libris" Hertz´s Boktryckeri, Köpenhamn 1915. - 1915:3-4 s 62.

Wang Otto "Nyere Danske Ex-libris" Sten Hasselbalchs förlag i Köpenhamn. - 1917:1-2 s 14-17

Wåhlin L "Göteborgs stads bibliotek 1890-1915" (minnesskrift) tryckt hos Wald. Zachrisson, Göteborg - 1915:3-4 s 62.


"Exlibris, Buchkunst und angewandte Graphick" (med bl a artikeln "Deutsche Ärtzeexlibris des 17 Jahrhunderts." av Hubert Wilm.) 1913:4 s 44.

"Kungliga bibliotekets i Stockholm inkunabel katalog" I 1914:3 s 37.

"Meddelanden från föreningen för Bokhantverk. Årspublikation för 1915" 1915:2 s 40.

"Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen" 1914:1-2 s 14.

"Personhistorisk tidskrift" 1911:3 s 70, 1912:2 s 28, 1915:2 s 40, 1916:4 s 64.

"Tidskrift för konstvetenskap" häfte 3 1916:2-3 s 46,48.


"Böcker" 1915:1 s 24.

"Bokkonst och böcker" 1914:3 s 35-36, 1914:4 s 49-50.

"Litteratur" 1917:1-2 s 22-24.

"Recensioner 1915:3-4 s 65-66.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på denna sida är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: po@abc.se.


Inlagt 2001-03-23,