Cirkuläret

Cirkuläret - Meddelanden från Svenska Exlibrisföreningen.

Första cirkuläret kom i oktober 1947. Cirkulären har löpande numrerats och idag (2001) har vi kommit fram till nr 213. Förutom den löpande numreringen finns en årtalsnumrering 1981:1, 1981:2 etc. Fyra cirkulär kommer numera varje år. På senare tid har även tillkommit en årgångsnumrering, i år, 2001, årgång nr 55. Cirkulären är i A5-format.

Sidnumreringen avslutades från början inom varje cirkulär, men ändrades så smånigom att gå över flera årgångar. År 1981 i augusti avslutades en sådan numrering i cirkulär 137 med sida nummer 192. I oktober samma år (cirkulär nr 138) började en ny omgång med sidan 1, vilken fortsatte till sida 600 i cirkulär nr 200 år 1997. År 1998 började i cirkulär 201 nästa omgång med sida nummer 1, vilken ännu i cirkulär 213 (år 2001) ej är avslutad. Sidantalet var då uppe i 400.

Cirkulären var i början ganska enkla med stenciltryck och omfattande endast några få sidor och dåligt med rubriker. Den har utvecklats och består idag av omkring 40 sidor med bilder i svartvitt. I viss utsträckning finns exlibris i original inklistrade. Dagens vinjett tillkom i cirkulär nr 30 (1954). Cirkulär nr 150 (1984:4) fick ett bättre utförande med anledning av föreningens 50-årsjubileum.

Jag har haft tillgång till följande cirkulär:

1953 (20), 1954 (25-30), 1955 (31-36),
1972 (101),
1981 (137-138),1982 (139-142),  1983 (144-146), 1984 (150), 1997 (198-200), 
1998 (201-204), 1999 (205-208), 2000 (209-212), 2001 (213-),
och med numret först:

20 - 1953 
25, 26, 27-28, 29, 30 - 1954
31, 32, 34/35, 36 - 1955
101 - 1972 
137, 138 - 1981 
139, 140, 141, 142 - 1982 
144, 145, 146 - 1983
150 - 1984 
198, 199, 200 - 1997
201, 202, 203, 204 - 1998
205, 206, 207, 208 - 1999
209, 210, 211, 212 - 2000
213 - 2001.

Uppställningen är författare - titel - cirkulärnummer - sidnummer. Artiklar som saknar författare har lagts efteråt. Minnesrunorna ligger allra sist och har särskild uppställning. Tillfälligt har recensioner lagts därefter.


BR "Rökskadade årsböcker återköptes av SEF" 150 s 96 (14)

BR "Tack för mig gamle vän!" (Hilding Pleijel) 199 s 582-583

B.S.N.-P. "Exlibris och exlibriskonstnärer" 31 s 8-9

B.S.N.P "3:e internationella exlibriskongressen i Antwerpen 1955" 36 s 2-4

B S N-P "Kammarherre Erik T:son Ugglas exlibrissamling.." 146 s 53

Ebqt "Från Skånes horisont" 31 s 3-4

H J-n "Vem samlar vad?" (2) 32 s 6

LCS "Pampigt supralibros på praktverk" (Gustaf Bernström) 205 s 135

LCS "Glada exlibrisöverraskningar" 207 s 187-188

LCS "Deutsche Exlibris-Gesellschaft 1949-1999" 207 s 189-190

LCS "Angående kommande kongresser" 208 s 228

LCS "Även exlibrismen på Balkan föremål för "balkanisering" 208 s 232

LCS "Svenska exlibrisföreningens förtjänstmedalj" 210 s 263

lions paw "Quo vadis, exlibris?" 202 s 29

lions paw "Exlibris utefter allfarvägen" 211 s 319, 212 s 356-357

Medlem se´n 1935 "Ärade Medlem, Exlibrissamlare, Konstvän och Bokvän." 1934/35 s 2-4

PAW "Gyllenknoster" 210 s 270

Red "En utställning och en bok" 137 s 189-190

Alfsdotter Granström Ingegerd "Med Volvo PV in i tjugohundratalet" 206 s 163-165

Andersson Egart "Pressgranne" 20 s 5-6

Aspner Ludvig "Ett minne av Arthur Sjögren" 150 s 87 (5)

Barkell "Bokbandet historiska förlopp i stora drag" 27/28 s 8-10

Bartram-Jensen Haagen "Exlibris och Exlibrisme i Spanien" 25 s 5-8

Bartram-Jensen Haagen "Vem samlar vad?" (6). 36 s 5-6

Bauermann Mats "Om Sten von Stapelmohrs exlibris" 208 s 220.

Bauermann Mats "Om Hjalmar Lundgren och hans exlibris" 209 s 253-254

Bauermann Mats "Bertil Bull Hedlund och Norrköping" 210 s 275-276

Bauermann Mats "Exlibris på en bokauktion" 213 s 371

Bergman Per-Olov "Emanuel Bergmans skrifter inom områdena exlibris, heraldik och symboler" 212 s 323-340

Bergquist Eric "Från Skånes horisont" 26 s 3-4

Bergquist Eric "Karl-Erik Johanssons Exlibrisproduktion" II 30 s 6-7

Bergquist Eric "Vem samlar vad?" (5). 34/35 s 13-14

Biörkkvist Carl-Martin "Carl-Martin Biörkkvist berättar om sig själv och sina exlibris" 206 s 161-162

Bäckmark Magnus "I början av en exlibristecknarbana" 213 s 391-393

Cronholm Carl Gunnar "Alkvetterns bibliotek - en skingrad kulturskatt" 200 s 605-609

Emzén Ulla "Exlibriskonstnär Ulla Emzén berättar om sig själv" 207 s 197-199

Eriksson Jessica "Konstnären Maria Ezpeleta" 211 s 311-314

Fogedgaard Helmer "Kuriositeter på exlibris" 201 s 5-8

Gerhardsson Björn "Ett vexillologiskt exlibris" 204 s 93-94

Gidlund Marita "Om ett exlibris: Heraldiskt - estetiskt - existentiellt - ekologiskt" 210 s 271-272

Hagberg Johnny "Biskop J A Eklunds exlibris" 208 s 223-225

Hedman Dolf "Vem samlar vad?" 4. 34/35 s 8-10

Hedman Dolf "Göteborgsutställningen" 34/35 s 18-20

Hedman Dolf "Exlibrisutställningen i Köpenhamn" 34/35 s 22-24

Hessler Margareta "Till minnet av Fred Hessler" 205 s 131-135

Hessler Margareta "Fred Hessler och D´Annuazio" 206 s 172-173

Hultman Lars "Utsökt grafiker" (Børge Elwi Carlson) 206 s 166-167

Hähnel Sten "Vem samlar vad?" (1) 31 s 2-3

Jansson Bengt "Teknikbeskrivning av exlibris" 213 s 368-370

Jemt Magnus "Medicinska exlibris" 199 s 592-598

Jemt Magnus "Mina exlibris - och min sons" 200 s 616-617

Kuhn Jo Erich "Exlibriskongressen i Mainz" 204 s 95-96

Kuhn Jo Erich "Gutenberg - årtusendets man" 206 s 168

Kuhn Jo Erich "Johannes Gutenberg - årtusendets man" 212 s 350-352

Lagerström Hugo "Några erinringar till ett tjugoårsjubileum" 30 s 2-5

Liljeroos Arne "Arne Liljeroos exlibris" 211 s 305-307

Lindhe Tord "1948 års exlibrisutställning" 198 s 575

Lindhe Tord "Quo vadis, exlibris?" 200 s 610

Lindhe Tord "Jaktexlibris 204 s 81-82

Lindhe Tord "En ny veteran som exlibriskonstnär" (Eric Ola Olsson) 204 s 83-88

Lindhe Tord "SEF-möte i Örebro och Hallsberg" 208 s 233-236

Lindhe Tord "SEF:s höstmöte i Örebro" 212 s 353-355

Lundgren Borne "Exlibriskonstnären Borne Lundgren, Rönninge" 203 s 49-52

Lundqvist Olle "Edwin Adelöws samling lever vidare" 140 s 11-14

Lundqvist Olle "Ett gammalt italienskt exlibris" 150 s 94 (12)

Lundqvist Olle "Svenska författares exlibris" (Jan Fridegård (1897-1968)) 201 s 3-4

Lundqvist Olle "Svenska författares exlibris" (Ellen Key (1829-1926)) 203 s 42-44

Lundqvist Olle "Några reflektioner beträffande våra årsmöten och auktioner" 206 s 169-171

Lundqvist Olle "Svenska författares exlibris" (Tage Aurell (1895-1976)) 207 s 191-193

Lundqvist Olle "Många svenska exlibris tecknade under året 1900, men vad kommer att hända vid sekelskiftet år 2000 och därefter?" 208 s 206-207

Lundqvist Olle "Svenska författares exlibris" (Folke Fridell (1904-1985)) 209 s 248-249

Lundqvist Olle "Gunnar Wennerberg (1819-1901)" Skald, tonsättare, lärare, landshövding, ecklesiastikminister. 210 s 268-270

Lundqvist Olle "Harriet Hjorth (1908-1977)" 210 s 301-302

Lundqvist Olle "Svenska författares exlibris" (Birger Mörner (1867-1930)) 212 s 347-349

Lundqvist Olle "Svenska författares exlibris" (Harry Martinson (1904-1978)) 213 s 394-396

Nilsson Edvin "Exlibrisnytt från Göteborg" (Om Otto Puustas) 20 s 1-4

Nilsson Edvin "En dansk exlibriskonstnär Erik Brønsdorff von Deden 29 s 4-9

Nilson Peter "Ett exlibris - ett liv" 200 s 602-604

Påhlsson Leif "Internationella kongresser" 201 s 15-16

Rur Bengt "Födelse och vagga" 150 s 88-89 (6-7)

Rur Bengt "Ett bokägarmärke från Mjönäs" 150 s 97 (15)

Rur Bengt "Exlibris - en småkonstens hage?" 211 s 284-293

Sagerlund Vladimir A "En årsbok blir till" 213 s 366-367

Scheffer Johan "60 år i Exlibrisföreningen" 204 s 94

Sjölin C Thorsten "Oscar Ahrén och hans exlibris" 199 s 589-591

Sjölin Thorsten "Mina exlibris" 201 s 10-12

Spens Erik "Tankar inför ett jubiléum" 150 s 84-85 (2-3)

Stolt Lars C "Exlibrissamlare" 7. 139 s 6-8

Stolt Lars "XIX:e internationella exlbiriskongressen" 142 s 24-27

Stolt Lars C "Det internationella kodsystemet för grafiska tekniker på exlibrisområdet" 146 s 48-52

Stolt Lars C "Konungens exlibris" 150 s 86 (4)

Stolt Lars C "XX internationella exlibris-kongressen" 150 s 90-92 (8-10)

Stolt Lars C "Hos exlibrisvänner i Estland" 150 s 95-96 (13-14)

Stolt Lars C "Om pseudoexlibris än en gång" 198 s 562

Stolt Lars C "Exlibrisjubileum med ordensregn" 201 s 2

Stolt Lars C "Årsmötet 1998" 202 s 21

Stolt Lars C "Serafimerriddares exlibris" I 203 s 45-48

Stolt Lars C "Exlibristbesök i Sverige" 203 s 58-59

Stolt Lars C "Exlibriskongress i Ryssland" 204 s 62-65

Stolt Lars C "Serafimerriddares exlibris" II 204 s 66-69

Stolt Lars C "Exlibrismedaljör" 204 s 80

Stolt Lars C "Serafimerriddares exlibris" III 205 s 102-106

Stolt Lars C "Angående kongresser" 205 s 136

Stolt Lars C "Serafimerriddares exlibris" IV 206 s 143-148

Stolt Lars C "Serafimerriddares exlibris" V 207 s 184-186

Stolt Lars C "Serafimerriddares exlibris" V 208 s 203-205

Stolt Lars C "Exlibrisresa till Litauen" 208 s 221-222

Stolt Lars C "Serafimerriddares exlibris" VI 209 s 244-247

Stolt Lars C "Turkisk exlibrisförening" 209 s 247

Stolt Lars C "Serafimerriddares exlibris" VIII 210 s 264-267

Stolt Lars C "Serafimerriddares exlibris" IX 211 s 294-297

Stolt Lars C "18:e Exlibrisbiennalen i Malbork" 211 s 298-300

Stolt Lars C "XVIII Internationella Exlibriskongressen" 212 s 341-346

Stolt Lars C "Serafimerriddares exlibris" X 213 s 386-390

Thinesen Johannes "Exlibris med flygmotiv" 198 s 563

Uggla Erik "Riddarhuset får exlibrissamling" 141 s 19-20

Tuominen Erkki "Om norrskenens symbolik" 206 s 149-152

Uggla Claës "Samlingar i Riddarhuset" 202 s 23-24

de Waern Jacgues "Några tyska pärmexlibris i Västerås gymnasiebibliotek" 150 s 93 (11)

de Wærn Bror Jacques "Ett exlibris tillkomsthistoria" 201 s 13-14

de Wærn Bror Jacques "Bror Jacques de Wærn exlibriskonstnär" I 203 s 53-57

de Wærn Bror Jacques "Bror Jacques de Wærn exlibriskonstnär" II 204 s 70-79

de Wærn Bror Jacques "Bror Jacques de Wærn exlibriskonstnär" III 205 s 122-128

de Wærn Bror Jacques "Bror Jacques de Wærn exlibriskonstnär" IV 206 s 153-160

de Wærn Bror Jacques "Bror Jacques de Wærn exlibriskonstnär" V Ugglor 208 s 208-211

de Wærn Bror Jacques "Östman från Västergötland" 211 s 303-305

de Wærn Bror Jacques "Ett tjurexlibris sakta framväxt" I 213 s 372-385"

Wallroth Kurt W "Exlibris tillhörande medlemmar av släkten Wallroth" 204 s 89-92

Westergren Björn "Andra brevet om Exlibris från Island" 200 s 611-613

Wiktorsson Per-Axel "Exlibrisdagarna i Nådendal 1997" 2000 s 585-587

Wiktorsson Per-Axel "Att samla exlibris" 202 s 27-28

Wiktorsson Per-Axel "Något om exlibris i Sverige" 202 s 31-38

Wiktorsson Per-Axel "Paul Rune Dahlmans exlibrissamling" 205 s 107-114

Wiktorsson Per-Axel "Exlibrisägaren C Augustin Ehrensvärd" 206 s 174-175

Wiktorsson Per-Axel "Karlfelts exlibris än en gång" 206 s 176-177

Wiktorsson Per-Axel "Erkki Tuominen, exlibriskonstnär" 208 s 212-217

Wiktorsson Per-Axel "Inga och Bert Ehrlunds exlibris" 208 s 218-219

Wiktorsson Per-Axel "Ett förfalskat exlibris från omkring år 1700" 208 s 238-239

Wiktorsson Per-Axel "Nytt om Arvid Berghman" 210 s 273-274

Wiktorsson Per-Axel "Kulturhistorisk insats i Olofström" (exlibrisutställning i Olofström) 213 s 397-398

Virtanen Pekka V "Det nya finska exlibrisregistret" 200 s 614-615

Östberg Börje "Ur mörkret ljus" 202 s 25-26

Artiklar utan angiven författare.

"19 Internationella exlibriskongressen Oxford 19-22 augusti 1982" 138 s 1-2

"20-årsfesten" 30 s 1-2

"1984 års kongressbok" 150 s 101 (19)

"Aina Björck - bokvän och samlare" 150 s 103 (2)

"Barnbiblioteket SAGA" 29 s 12

"Biblioteket" 26 s 7, 32 s 7-8

"Børge Elwi Carlson" 205 s 121, 207 s 196

"Carl G Dahls exlibris" 211 s 310

"Cirkuläret" 150 s 102 (20)

"Elwiana - Konstnären och modellen" 211 s 316-318, 212 s 358, 213 s 399

"Ett handslag över Öresund - 1941" 150 s 101 (19)

"Exlibris Boston 2000" Program 209 s 255

"Exlibris för Essie Willner Carlson av Borge Elwi Carlson, X 3/2" 208 s 166-167

"Exlibris i Metro" 201 s 16

"(Exlibris med motiv från Mainz)" 204 s 97

"Exlibris och kollibri" 150 s 103 (21)

"Exlibris skänkta av kyrkoherde Johnny Hagberg, Järpås" 208 s 226-227

"Exlibris utförda av Gun Larsson, Västerås" 211 s 308

"Exlibrisdag i Örebro-Hallsberg 207 s 181, 211 s 282

"Exlibriskonsten" (ur artikel av Peter Wolbrand) 31 s 10-11

"Exlibrismöte" 203 s 41, 204 s 61, s 206 s 141, 208 s 201

"Exlibrisutställning i Hallsberg" 15/8-10/9" 206 s 160

"Exlibrisutställning i Vänersborg" 206 s 152

"Exlibrisutställning i Örebro 12-25 september" 199 s 581

"Exlibrisutställningar" (Vällingby, Göteborg) 199 s 588

"Från flydda tider" 200 s 618

"Från Malmö horisont" (om Axel Werner Ekelund, Malmö) 27/28 s 6-7

"För vem och av vem?" 199 s 599, 206 s 148, 211 s 314-315

"Första auktionen" 150 s 102 (20)

"Generalregistret" 29 s 1-4, 30 s 6, 32 s 3, 36 s 11-12

"Gösta Svenssons exlibris" 209 s 252

"Internationell Exlibreiskongress" 31 s 5-6

"Jo Erich Kuhn - några data" 205 s 115-120

"Litteratur" 20 s 7-10

"Malbork 2000" (exlibrisbiennal) 208 s 228, 209 s 258

"Marita Gidlunds exlibris" 209 s 250-251

"(Nils Ekvalls exlibrisproduktion)" 141 s 22-23

"Nils Kronbergs exlibris" 212 s 346

"Opuslista över exlibris uförda av Ola 1996-1999" 210 s 276-278

"Presentation" (systerpublikation till Exlibriscirkuläret) 209 s 256

"Recensioner av utställningskatalogen till "Kungliga och furstliga exlibris". 34/35 s 17-18

"SEF besöker Postmuseum" 210 s 261, 212 s 321

"SEF:s 20-årsjubileum" 31 s 1

"SEF:s exlibrisdag i Örebro och Hallsberg" (program) 207 s 183, 210 s 283

"SEF:s stadgar" 146 s 55-57

"SEF:s Årsmöte 2001" 213 s 361

"Stig Åsberg" 36 s 6

"Styrelsens berättelse gällande verksamhetsåret 1983" 150 s 104 (22)

"Svenska Exlibrisföreningen kan i år fira sin 20-åriga tillvaro" 26 s 1-2

"Svenska exlibrisföreningens årsmöte" 198 s 579

"Svenska exlibrisföreningens årsmöte" 206 s 178

"Svenska exlibrisföreningens årsmöte" 210 s 278-279

"Svenska exlibriskonstnärer Nr 12 Tord Baeckström" 144 s 37-39

"Sällskapet Bokvännerna och exlibriskonsten" 150 s 103 (21)

"Tioårsjubileet" 150 s 102 (20)

"Tobaksmonopolets exlibris" 34/35 s 16-17

"Tre bilagor skänkta av Karl-Ernst Decken" 208 s 229-231

"Två exlibris av Hans Hornhaver" 202 s 30

"Två exlibris för Gösta Svensson" 211 s 309

"Törnrosasömn för svenska exlibris?" 198 s 562

"Utställning om exlibris" (i Örebro) 201 s 8

"Utställningar" 34/35 s 18

"Utställningen av kungliga och furstliga exlibris" 32 s 1-2

"Vem samlar vad" (introduktion) 29 s 13-14

"Verksamhetsberättelse gällande år 1997" 201 s 18-19

"Verksamhetsberättelse gällande år 1998" 205 s 138-139

"Verksamhetsberättelse gällande år 1999" 209 s 257-258

"Verksamhetsberättelse gällande år 2000" 213 s 363-365

"XX FISAE-Kongress Weimar 1984" 144 s 35, 145 s 43

"XXVII Internationella Exlibriskongressen i S:t Petersburg 1998" 201 s 17

"Årsboken" 150 s 102 (20)

"Årsmöte på Skeppsholmen" 201 s 1

"Årsmöte" 205 s 101, 209 s 242

"Årsmötet 1954" 27/28 s 1

"Årsmötet 1955" 34/35 s 1-2

Minnesrunor.

Uppställning här är den bortgångnes namn, den som skrivet minnesrunan, årtal sidnummer.

Aina Björck (1920-1982) - 207 s 194-195

Carl Oscar Borg (1879-1947) - 25 s 9

Peter Nilson (1937-1998) Per-Axel Wiktorsson 202 s 22

Hans Norsbo (1897-1955) - 34/35 s 4-6

Tage Radetzky - - 25 s 9

Edmond des Robert - - 34/35 s 7

Gunnar Scheffer (1910-1981) Red 137 s 190

Aage Sikker Hansen (1897-1955) EBqt 36 s 7-8

Knut Stangenberg (1877-1955) - 34/35 s 6

Claës Uggla (1916-2000) Lars C Stolt 209 s 243

Ella Waldenström (1863-1955) - 34/35 s 6


Recensioner/anmälningar

Alexy Zdanko G "Ex libris armales" 150 s 99 (17)

Catasús J "Luis Garcia Falgás" Areté Köpenhamn 1953 s 18

Christensen Helge "Jens Rosing. En grönlands Exlibriskunstner" 25 s 2-4

Hauke H "Exlibris - Holz- und Kupferstiche" 130 s 101 s 148

Kuhn Jo Erich "Härskarna i poeternas stad - S:t Petersburg. Från Peter den store till Nikolaj II" 205 s 129

Kuhn Jo Erich "Judiska exlibris nr 2" 205 s 130

Nachwatal Norbert "Michel Fingesten. Das graphische Werk" 150 s 98-99 (16-17)

Schwenke J "H Woytty-Wimmer. Oostenrijks Graveur" Wereldbibliothek, Amterdam-Antwerpen 1953. 27/28 s 17

Witte Klaus "Monogram-Lexikon europäischer Exlibriskünstler" band 1-3 2dra upplagan 150 s 99-100 (17-18)

"Kungliga Serafimerorden 1748-1998" Stockholm 1998, 204 s 92

"Presentation" 210 s 274, 211 s 318, 212 s 359, 213 s 359


Registret är här inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter och register på hemsidan gäller upphovsmannarätt

Ansvarig för innehållet på denna sida är P O Bergman, Hjortronvägen 89, 590 54 Sturefors - epostadress: po@abc.se


Inlagd 2001-02-10, senast uppdaterat 2001-04-11,