Register till Svensk Exlibristidskrift

Register till Svensk exlibristidskrift 1911-1917

Svensk Exlibristidskrift gavs ut åren 1911-1917 av Arthur Sjögren. I anmälan i första numret 1911 sägs bl a "Emellertid upptäckas ju efter hand förut okända, äldre bokägaremärken och dessutom ha ju under de sista decennierna stora mängder moderna bokägaremärken utförts. Det är därför redaktionens avsikt att i denna tidskrift skulle reproduceras och beskrivas dylika fynd av äldre märken samt att upprätta en förteckning av moderna bokägaremärken från tiden omkring 1870 till vår tid."

Tidskriften hade en liten upplaga och är därför svår att finna.

Genomgångna häften:

1911:1, 1911:2, 1911:3, 1911:4,
1912:1, 1912:2, 1912:4,
1913:1, 1913:2, 1913:3, 1913:4,
1914:1-2, 1914:3, 1914:4, 
1915:1, 1915:2, 1915:3-4, 
1916:1, 1916:2-3, 1916:4,
1917:1-2, 1917:3-4.
Uppgifter saknas för nr 3 år 1912.

Uppsatser, recensioner och flertalet notiser har medtagits i registret.

Uppställningen är författare - titel - årtal:häfte nummer - sidnummer. Artiklar som saknar författare har lagts efteråt. Minnesrunorna ligger allra sist och har särskild uppställning.


-a "Svenska Monogram-pärmstämplar" 1913:3 s 25-26.

N Ö-n "De liturgiska arkivalieomslagen" 1913:4 s 42-44.

Collijn Isak "Det kurfurstliga biblioteket i Mainz". Dess öden under 30-åriga kriget - Rester därav i Upsala universitetsbibliotek" 1911:2 s 25-31, 1911:3 s 57-64.

Collijn Isak "Handmålade medeltida exlibris i Lüneburgs stadsbibliotek." 1911:2 s 32-33.

Dahlberg Ragnar "Ett obeskrivet svenskt-finskt exlibris från början av 1800-talet" 1916:2-3 s 37.

Dahlberg Ragnar "Det gröna Reuterholmska exlibriset" 1917:1-2 s 6-7.

Jörgensen Arne "Anteckningar om några äldre bokägarmärken i Helsingfors universitetsbibliotek" 1916:2-3 s 38-40.

Leijonhufvud Karl K:son "Kongl Södermanlands regementes officerskårs bibliotek" 1911:4 s 75-79.

Leijonhufvud Karl K:son "Ett släktbibliotek" 1913:2 s 13-15.

Rudbäck Gustaf "Några gamla svenska bokägaremärken" 1912:1 s 1-4.

Rudbäck Gustaf "Ännu ett par band med riksvapnet och I R" 1912:2 s 23-24.

Rudbeck Johannes "Svenska bokband under nyare tiden" I 1521-1718. (genmäle) 1911:2 s 42-43.

Rudbeck Johannes "Om biblioteksmärken" 1911:4 s 73-75.

Rudbäck Johannes "En bok - ett bibliotek. Ett Bernadottes-minne" 1912:2 s 24.

A S (Arthur Sjögren) "Vad menas med bokägaremärken?" 1911:1 s 3-8.

A S (Arthur Sjögren) "Ett handmålat svenskt bokägaremärke från 1486-1494." 1911:1 s 10.

Sjögren Arthur "Några nyupptäckta äldre svenska bokägaremärken" 1911:1 s 11-13.

Sjögren Arthur "GW eller WG? En löst gåta" 1911:1 s 14-15.

Sjögren Arthur "Bruce Beys bokägaremärke" 1911:1 s 15.

Sjögren Arthur "En exlibrisplåts öde" 1911:2 s 34-37.

Sjögren Arthur "Ännu ett fynd av W Graingers pärmexlibris" 1911:2 s 38.

Sjögren Arthur "Några i Sverige okända exlibris av J W Meil" 1911:2 s 39-42.

Sjögren Arthur "Hur man inte bör reproducera" 1911:2 s 45.

Sjögren Arthur "Uggelviks hälsokällas pärmstämpel" 1911:3 s 64.

Sjögren Arthur "Två nyupptäckta svenska 1700-tals exlibris" 1911:4 s 79.

Sjögren Arthur "Kuriositeter bland bokägaremärken" 1911:4 s 81-82.

Sjögren Arthur "Christian Hammers exlibris" 1912:1 s 5.

Sjögren Arthur "Exlibris eller icke?" 1912:1 s 6-7.

Sjögren Arthur "Några sällsynta moderna svenska exlibris" 1912:1 s 8-9.

Sjögren Arthur "Ett intressant bokband" 1912:1 s 10.

Sjögren Arthur "Nyupptäckta svenska bokägaremärken" 1912:2 s 17-21.

Sjögren Arthur "Pärmstämplar använda som vignetter vid boktryck - och tvärtom." 1912:3 s 37-.

Sjögren Arthur "En anonym exlibriskopparstickare" 1912:4 s 37-40.

Sjögren Arthur "Ur Främmestads bibliotek" I 1912:4 s 41.

Sjögren Arthur "Badins bokägaremärken" 1913:1 s 1-3.

A S (Arthur Sjögren) "En intressant bokauktionskatalog från 1819" 1913:1 s 4-7.

A S (Arthur Sjögren) "Friherre Erik Leijonhufvuds exlibris" 1913:1 s 8.

Sjögren Arthur "Papetypi" 1913:2 s 20.

Sjögren Arthur "J C R" 1913:3 s 27-28.

Sjögren Arthur "Svenska regentporträtt på bokpärmar under 15- och 1600-talen" 1913:3 s 29.

Sjögren A "En Billstenare?" 1913:3 s 34.

Sjögren Arthur "Minnes-exlibris" 1913:4 s 37-42.

Sjögren Arthur "Ännu några svenska regentporträtt inprässade å bokpärmar." 1913:4 s 44.

Sjögren Arthur "Ur Främmestads bibliotek" II 1913:4 s 45.

Sjögren A "Mera om Forstena-vapnet" 1914:1-2 s 1-3

Sjögren Artur "Bokbandsutställningen i Kungl. biblioteket i Stockholm" 1914:1-2 s 15-23.

Sjögren Arthur "Svenska porträttexlibris" 1914:3 s 25-31.

Sjögren Arthur "Militärexlibris" 1914:3 s 32-34.

Sjögren Arthur "Svenska furstinnors pärmexlibris" 1914:4 s 41-48.

Sjögren Arthur "Universal-exlibris och universal-pärmstämplar" 1915:1 s 5-9.

Sjöberg Arthur "Ett dedikationsblad av Giovanni Battista Piranesi" 1915:1 s 10-11.

A-r Sj-n (Arthur Sjögren) "Gustaf IV Adolf och djävulen eller när stångpiskan avskaffades i svenska armén" 1915:1 s 12.

Sjögren Arthur "Äldre svensk bokkonst. Något om de svenska reformationstryckens typografiska utstyrsel." 1915:1 s 13-22.

Sjögren Arthur "En donationspärmstämpel" 1915:2 s 25-26.

Sjögren Arthur "Pärmstämplar för prinsen av Vasa" 1915:3-4 s 41-43.

Sjögren Arthur "De la Gardieska pärmstämplar och exlibris" 1915:3-4 s 44-48.

Sjögren Arthur "Tvänne minnen från nu försvunna stockholmskonstsamlingar" 1915:3-4 s 54-55.

Sjögren Arthur "Några Printzenskiöldska exlibris" 1915:3-4 s 56-57.

A S (Arthur Sjögren) "Ett nytt porträttexlibris" 1915:3-4 s 63.

Sjögren Arthur "Ännu ett Christinaband" 1916:1 s 1-3.

Sjögren Arthur "Ett nyupptäckt typografiskt exlibris från 1700-talet" 1916:1 s 4.

Sjögren Arthur "Ett svenskt bomärke-exlibris från 1600-talet och dess förebild" 1916:1 s 5-7.

A Sjn (Arthur Sjögren) "Ett nyupptäckt bokägaremärke för Johan Georg II Gothus Wadstenensis" 1916:1 s 10-11.

Sjögren Arthur "Kadettminnen från Carlberg" 1916:1 s 12.

Sjögren Arthur "Virginska biblioteket i Helsingborg" 1916:2-3 s 17-36.

Sjögren Arthur "Tre dedikationsexemplar av Hirschfeldts kyske Joseph" 1916:4 s 49-51.

Sjögren Arthur "Miscellanea" 1916:4 s 52-54.

Sjögren Arthur "Två nyupptäckta exlibris" 1916:4 s 55.

Sjögren Arthur "Ur ett gammalt herrgårdsbibliotek" 1917:1-2 s 1-5.

A S (Arthur Sjögren) (om sentenser, valspråk och citat i böcker eller på särskilda exlibris) 1917:1-2 s 10-12.

Sjögren Arthur "Ett sällsynt exlibris ur Cranachs verkstad" 1917:3-4 s 24-25.

A S (Arthur Sjögren) "Från det Klemmingska antikvariatet..." 1917:3-4 s 26-29.

Sjögren Arthur "Reformationstidens exlibris" 1917:3-4 s 30-40.

Stenbock Carl Magnus "Herr Arend Bengtssons bok" 1915:1 s 1-4.

Uggla Torsten "Ett bergsadelsvapen (Exlibris?) från 1600-talet." 1911:2 s 46.

Utgivaren "Anmälan" 1911:1 s 1-2.

Utgivaren "Anmälan 1915" 1914:4 (utan sidnummer).

Walde O "Två nya Rosenbergska exlibris" 1911:4 s 80.

Wibom C Otto "Upprop: Vart hava de Schönbergska papperen tagit vägen?" 1915:1 s 23

Wulff Thorild "Ganesh - böckernas beskyddare" 1911:2 s 37-38.

Örn C Gustaf "Kungl. Livregementets husarers officerskårs bibliotek" 1913:3 s 30-31.


Artiklar utan angiven författare.

"Bibliografisk hjälpbyrå i Stockholm" 1915:3-4 s 67-68

"Byteslista" 1911:1 s 24, 1911:2 s 55-56, 1911:3 s 71-72, 1911:4 s 87-88, 1912:1 s 15-16, 1912:2 s 27-28, 1912:4 s 43-44, 1913:1 s 12, 1913:2 s 24, 1913:3 s 37, 1914:4 (utan sidnummer)

"Donationsexlibris till Härnösands stadskyrka" 1916:1 s 9.

"En intressant bokauktion" (Bukowskis) 1911:2 s 48.

"En reversboks öde" 1915:2 s 35.

"Exlibris för fröknarna Torhild, Tyra, Gärda och Berta Sjögren tecknade av Arthur Sjögren" 1917:1-2 s 21.

"Från utlandets exlibrisvärld" 1911:1 s 23, 1911:2 s 47, 1911:4 s 86.

"Harriet Sundström En svensk träsnitts- och exlibriskonstnärinna" 1915:3 s 49-53.

"John Dunges exlibris" 1916:4 s 56-63.

"Kungliga bibliotekets exlibrissamling 1913" 1913:3 s 31.

"Kuriositeter bland handskrivna bokägaremärken" (varierande rubriker) 1912:1 s 10, (III) 1913:3 s 31, (III) 1915:1 s 11, (IV) 1915:2 s 35, (V) 1915:3-4 s 55, (VI) 1916:4 s 64

"Man lånar sin vän och kräver sin ovän" 1913:2 s 18

"Minnen från de franska skådespelaretruppernas verksamhet i Sverige" 1916:2-3 s 41-42.

"Notiser" 1912:2 s 28.

"Nyare svenska exlibris" (varierande rubriker) 1911:1 s 21-22, 1911:2 s 49-54, 1911:3 s 67-69, 1911:4 s 83-86, 1912:1 s 11-14, 1912:2 s 25-26, 1912:4 s 42, 1913:1 s 9-11, 1913:2 s 21-23, 1913:3 s 35-36, 1913:4 s 46-48, 1914:1-2 s 24, 1914:3 s 39-40, 1914:4 s 51-52, 1915:2 s 36-39, 1915:3-4 s 64, 1916:1 s 13-15, 1917:2-3 s 41-44.

"Svenska teaterexlibris" 1914:1-2 s 4-13.

"Topografiska exlibris" 1916:2-3 s 43-44.

"Två serbiska exlibris" 1915_3-4 s 63.

"Utlands-Nytt" 1913:4 s 44.

"Uttalanden om Svensk Exlibristidskrift" - 1914:4 (utan sidnr). "Veckojournalen återupplivar en gammal svensk plägsed att förse sitt bohag mm med bomärke" 1915:3-4 s 58-61.


Minnesrunor.

Uppställning här är den bortgångnes namn, den som skrivet minnesrunan, årsbok (årtal) sidnummer.

"Carl Magnus Carlander" (1837-1911) Arthur Sjögren 1911:3 s 65-66

"Jonas Jonsson" (1875-1915) Arthur Sjögren 1915:2 s 27-34.

"L P Larsson" (1837?-1911) - 1911:1 s 24

"Jöns Mårtensson" (1855-1912) Torsten Uggla 1913:2 s 16-18.

"Birger Schöldström" (1840-1910) A S 1911:1 s 9-10.

"Tore Wahlström" (1879-1908) A S 1913:3 s 31-33.

"J O Wedberg" (1826-1912) A S 1912:2 s 22.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på denna sida är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: po@abc.se.


Inlagt 2000-06-07,