Register till Svenska Exlibrisföreningens årsbok

Register till Svenska exlibrisföreningens årsbok 1936-2000

Svenska Exlibrisföreningen bildades 1934. Från 1936 ger föreningen ut årsböcker. Vid några tillfällen har årsböckerna för två eller flera år sammanförts till en bok.

Genomgångna årsböcker:

1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941-42, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949-1950, 1950-1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957-58, 1959, 1960, 1961-1962, 1963, 1964, 1965-66, 1967-68, 1969-70, 1971-1974, 1975-1977, 1978-79, 1980-1982, 1983-86, 1987-90, 1991-92, 1993-94, 1995-96, 1997-2000.

I årsböckerna förekommande årsberättelser etc har ej medtagits i registret.

Uppställningen är författare - titel - årtal - sidnummer. Artiklar som saknar författare har lagts efteråt. Minnesrunorna ligger allra sist och har särskild uppställning.


B "En pristävling om exlibris" 1959 s 52-56.

B S N-P "Utländsk exlibrislitteratur" 1954 s 65-69.

C G B "Utländsk exlibrislitteratur" 1947 s 48-55.

C G B "Utländsk exlibrislitteratur" 1948 s 81-83.

C G B "Ny litteratur" 1949-1950 s 75-78.

C G B "Exlibrisutställningar" 1959 s 14-22

G Sch "En norsk exlibrisbibliografi" 1945 s 58-59.

Aber Erich "Äldre lånebibliotek i Stockholm och deras exlibris" 1959 s 23-51.

Ambur Paul "Samtida exlibris i Sovjetunionen och i de Baltiska staterna" 1963 s 9-24.

Ambur Paul "Richard Kaljo ein estnischer Exlibriskünstler" 1965-66 s 49-66.

Ambur Paul "Peteris Upitis als Exlibriskünstler" 1967-68 s 9-23.

Ambur Paul "Anatoli Kalaschnikow som exlibriskonstnär" 1969-70 s 31-40.

Babler Otto F "Det tjeckiska bokägarmärket i nyare tid" 1961-1962 s 23-32.

Bagge Fredric "Olika reproduktionsmetoder" 1950-1951 s 33-43.

Behrens Charles Gl "Om nutida svenska träsnittsexlibris" 1941-42 s 18-35.

Behrens Charles Gl "Arthur Sjögren, exlibriskonstnär och exlibrisforskare" 1944 s 6-22.

Behrens Charles Gl "Greta Sellberg-Welamson som exlibriskonstnär" 1946 s 9-11.

Behrens Charles Gl "Hugo Högdahls bok om norska exlibris" 1946 s 58-63.

Behrens Charles Gl "Nya svenska exlibris" 1947 s 33-47.

Behrens Charles Gl "Nya svenska exlibris 1948" 1948 s 69-80.

Behrens Charles Gl "En utställning och en tävling" 1952 s 54-57.

Behrens Charles Gl "Konstfack-elever tecknar exlibris" 1955 s 35-40.

Behrens Charles Gl "Arvid Berghmans Exlibris" 1957-1958 s 67-72.

Behrens Charles Gl "Eva Billows exlibris" 1961-1962 s 9-22.

Berg Ejnar "Referat från en exlibrisutställning" 1978-79 s 11-40.

Berg Ejnar "Militära exlibris" 1983-1986 s 60-69.

Berghman Arvid "Exlibris" 1936 s 5-72.

Berghman Arvid "Ny norsk exlibrisbok" (Albert Jaern) 1943 s 78-79.

Berghman Arvid "Ny skandinavisk exlibrislitteratur" 1944 s 80-83.

Berghman Arvid "Friedrich Britze 75 år" 1945 s 48-52.

Berghman Arvid "Alb Jaerns nya exlibrisbok" 1945 s 52-54.

Berghman Arvid "Ulrik Scheffers pärmstämpel ännu en gång" 1948 s 84-85.

Berghman Arvid "Friedrich Britze" 1949-1950 s 73-74.

Berghman Arvid "Ett okänt de la Gardie-exlibris" 1952 s 58-59.

Bergman Emanuel "Danska läkarexlibris" 1943 s 76-78.

Bergman Emanuel "Svenska medicinska exlibris och deras symboler" 1944 s 27-62.

Berndal Bo "Om typografiska exlibris" 1993-94 s 58-75.

Berndal Bo "Eva Billows exlibris" 1987-89 s 6-16.

Berndal Bo "Bokstäver på bokägarmärken" 1987-90 s 35-65.

Bjurström Per "Svenska exlibriskonstnärer under 1700-talet" 1954 s 7-30.

Björkbom Carl "Svensk exlibrisbibliografi" 1938 s 5-30.

Brodin Gunnel "Svenska konstnärers exlibris i Kungl biblioteket" 1991-92 s 6-23.

Brønsdorff von Deden E "Dansk exlibriskunst i de sidste 10 år" 1957-1958 s 18-29.

Cederlund Gösta "Om och kring mitt exlibris" 1948 s 67-68.

Chambert Inga "Otto Carlsunds exlibris." 1978-79 s 49-67.

Collijn Isak "Paul Riant och hans exlibris" 1937 s 5-12.

Dahlman Paul R "När C M Carlander gav ut Bibliotek och Exlibris." 1940 s 7-23.

Dahlman Paul Rune "Albert Engström" 1997-2000 s 49-78.

Dyhlén Karin "Om några "egna" exlibris." 1997-2000 s 79-86.

Egiersdorff Wlodzimierz "Polska exlibris" 1960 s 48-68.

Ehrensvärd Ulla "Jean Eric Rehns exlibris" 1960 s 16-35.

Ehrensvärd Ulla "Harald Sallbergs exlibris" 1965-66 s 9-28.

Ehrensvärd Ulla "Karin Perssons exlibris" 1980-82 s 7-20.

Ehrensvärd Ulla "Kartografi och exlibris 1993-94 s 28-57.

Ercolini Mary Alice "The cat in ex-libris design" 1967-68 s 24-32.

von Feilitzen Fredrik "Olof von Feilitzens postuma exlibris" 1975-1977 s 18-20.

Fischerström Iwan W "Bertil Bull Hedlunds exlibris" 1950-1951 s 14-26.

Forsberg Karl-Erik "Mina bokstäver" 1995-96 s 10-23.

Gidlund Marita "Om ett exlibris: Heraldiskt - estetiskt - existensiellt - ekologiskt." 1997-2000 s 88-89.

Haglund Josef "Johan Gabriel Stenbocks pärmexlibris" 1949-1950 s 12-24.

Hamberg Lars "Med gravyrnål på furuträ. Vilho Askola som exlibris-konstnär." 1957-1958 s 30-45.

Hemberg Björn "Serigrafin. Den fjärde tryckmetoden." 1956 s 27-37.

Sten Hähnel "Nellie Degouy Exlibriskonstnärinna i Antwerpen" 1965-66 s 29-36.

Högdahl Hugo "Innledning til studiet av norske exlibris" 1943 s 7-46.

Jansson Bengt "Arthur Sjögren - ett porträtt" 1997-2000 s 20-47.

Kaelas Aleksander "Estniska exlibris" 1945 s 7-27.

Kaelas Aleksander "Estnisk exlibrisbibliografi" 1945 s 28-30.

Kaelas Aleksander "En sovjetestnisk exlibrisbok" 1957-1958 s 73-75.

Kalvaitis Z "Exlibris som konstart i Litauen" 1978-79 s 41-48.

Lagerström Hugo "Arthur Sjögren som bok- och exlibriskonstnär" 1950-1951 s 6-13.

Larsson Lars Olof "Funderingar kring en konsthistorikers exlibris" 1967-68 s 33-38.

Larsson Lars Olof "Konsthistorisk kommentar till några sena exlibris av Jaroslav Vodrázka" 1971-1974 s 9-28.

Liedholm Alf "Svenska exlibrisföreningen 40 år" 1975-1977 s 21-41.

Linné Eric "Exlibrispristävlan på "Konstfack"." 1961-1962 s 53-58.

Lundqvist Ernst J "Publicistklubbens exlibrishistoria" 1949-1950 s 25-30.

Lundqvist Olle "Båtar, skepp och fartyg i exlibris" 1993-94 s 6-27.

Mårtensson Arvid och Forsén O "Min hobby: Att samla exlibris". Radiodialog 1937 s 63-74.

Nordin-Petersson B "Ruben Eldh" 1949-1950 s 54-58.

Nordin-Petersson B S "Kungl Svenska vetenskapsakademiens exlibris och bokstämplar" 1950-1951 s 27-32.

Nordin-Petersson B S "Svensk exlibrisbiografi 1944-1953." 1954 s 31-58.

Nordin-Petersson B S "Symboliken inom exlibriskonsten" 1956 s 7-16.

Nordin-Pettersson Brita Stina "Något om faunan i den svenska exlibrisfloran" 1957-1958 s 7-17.

Nordin-Pettersson Brita Stina "Svensk exlibriskonst av i dag" 1957-1958 s 46-54.

Nordin-Pettersson B S "Svenska Exlibrisföreningen 25 år" 1959 s 7-13.

Nordin-Pettersson B S "Svenska prästers exlibris" 1961-1962 s 33-52.

Nordin-Pettersson Brita Stina "Jugendperiodens svenska exlibriskonstnärer" 1963 s 25-41.

Nordin-Pettersson B S "Peter Bagges exlibris" 1971-1974 s 51-54.

Nordin-Pettersson B S "Berta Svensson-Piehl 1892-1963" 1971-1974 s 55-60.

Nordin-Pettersson Brita Stina "En pratstund med Carin Ax" 1975-1977 s 42-47.

Nordin-Pettersson Brita Stina "Eva Stockhaus" 1980-1982 s 21-24.

Ottervik Gösta "Svensk exlibrisbibliografi 1939-1943" 1944 s 63-79.

Rasmussen Kristen "Friedrich Britze." 1953 s 26-57.

Rhebergen G J "The younger generation of dutch bookplate artists" 1965-66 s 67-77.

Rothlind Jane "Originalgrafiska exlibris av falugrafikerna" 1991-92 s 24-43.

Rudbeck Fredric "Riksheraldikernas vapenexlibris" 1949-1950 s 31-53.

Rudbeck Gustaf "Ett märkligt pärmexlibris" 1941-42 s 7-9.

Rudbeck Gustaf "Ulrika Scheffers pärmstämpel" 1947 s 7-10.

Rudbeck Gustaf "Isak Collijn som exlibrisforskare" 1949-1950 s 7-11.

Rur Bengt "Hovkamreraren Arvid Berghman" 1995-96 s 44-55.

Rur Bengt "Bokstäver till nytta och nöje - något om Bo Beerndal såsom exlibriskonstnär" 1983-1986 s 45-59.

Scheffer Gunnar "Det praktiska ordnandet av en exlibrissamling" 1938 s 31-40.

Scheffer Gunnar "Carl Stephan Bennets visitkortsexlibris." 1940 s 24-28.

Scheffer C G U "Kort handledning i sköldemärkens identifiering" 1946 s 35-57.

Scheffer C G U "Färöarnas vädur och Sveriges tre kronor. Om utsmyckningen av Sveriges Riksdags bokgåva till Färöarnas Lagting 1950" 1949-1950 s 59-67.

Scheffer C G U "Heraldiska bokägaremärken från svensk medeltid. Kronologisk förteckning" 1964 s 21-50.

Scheffer C G U "Konung Carl XVI Gustafs monogram" 1975-1977 s 10-17.

Sjögren Arthur "Något om Johan Fredrik Martins exlibris." 1941-42 s 10-17.

Sjögren Arthur "Tvenne exlibris för greve Gustaf Piper." 1944 s 23-26.

von Stedingk Victor "Några band i mitt bibliotek med svenska kungliga pärmexlibris" 1957-1958 s 55-66.

Stenberg Lena "Helene Schjerfbeck som exlibriskonstnär" 1969-70 s 22-30.

Stolt Lars C "Ordenssymbolik i exlibris" 1980-1982 s 25-39.

Stolt Lars C "Heinrich Preuss" 1980-1982 s 40-41.

Stolt Lars C "Erik Gjethwoldséns exlibris-samling" 1980-1982 s 42-45.

Stolt Lars C "Ett exlibris med ovanligt ledamotiv" 1983-1986 s 45-59.

Stolt Lars C "Okonventionell heraldik i exlibris" 1991-1992 s 45-63.

Stolt Lars C "Exlibrismen i dag" 1995-96 s 24-43.

Stolt Lars C "Svensk exlibrism under 1900-talet" 1997-2000 s 6-19.

Stålhane Arvid "Svenska kvinnors exlibris genom tiderna. Några anteckningar" 1937 s 13-62.

Stålhane Arvid "Danska exlibris" 1943 s 47-67.

Tuneld John "Carl Magnus Carlander och Hasse W Tullberg. En studie i Hasse W Tullbergs exlibrissamling" 1969-70 s 9-21.

Tuneld John "Elis Bejve och hans exlibris-samling" 1971-1974 s 33-50.

Tropp W "Om tyska exlibris" 1955 s 10-34.

Trönnberg Gunnar "S:ta Apollonia och nordiska tandläkarexlibris" 1947 s 11-32.

Trönnberg Gunnar "Franska exlibris från 1500-talet till 1815" 1952 s 7-53.

Trönnberg "Pater Bernard Flüeler OSB. En ikonografisk-heraldisk konstnär." 1956 s 16-26.

de Waern Jacques "Lejonet i konst och myt" 1983-1986 s 7-40.

de Waern Jacques "Minnen av Eva." (Eva Billow) 1987-90 s 17-22.

de Waern Jacques "Norsk Heraldik." 1987-90 s 23-34.

Wallgren Birgitta "Olle Hjortzberg som exlibriskonstnär" 1960 s 36-47.

von Weissenberg Gay "Om bruket av exlibris i Finland" 1945 s 31-47.

von Weissenberg Guy "Bokägarmärket i dagens Finland". 1948 s 63-66.

Welamson Greta S-g "Exlibrislitteratur." 1937 s 75-85.

Welamson Greta S-g "Exlibrislitteratur." 1938 s 41-44.

Welamson Greta S-g "Exlibrislitteratur." 1940 s 29-34.

Welamson Greta S-g "Exlibrislitteratur." 1943 s 68-75.

Welamson Greta S-g "Två norska samlingar originalexlibris" 1945 s 54-58.

Welamson Greta S-g "Typografiska exlibris. Reflexioner kring en pristävlan." 1946 s 12-34.

Wettergren Erik "Harriet Sundströms exlibris" 1953 s 12-25.

Üürike Madis "Aune Siim som exlibriskonstnär" 1965-66 s 37-48.


Artiklar utan angiven författare.

"Den nordiska exlibrisutställningen" (med utställningskatalog) 1948 s 1-53.

"Förteckning över originalbilagor i SEF:s årsböcker 1936-1953." 1954 s 59-64.

"Förteckning över originalbilagor i SEF:s årsböcker 1954-1970" 1971-1974 s 61-67.

"Originalbilagor i Svenska Exlibrisföreningens Årsböcker 1936-96 sorterade efter ägarnamnen" 1995-96 s 69-74.

"Originalbilagor i Svenska Exlibrisföreningens Årsböcker 1936-96 sorterade efter Konstnärer." 1995-96 s 75-79.

"Register till svenska exlibrisföreningens årsböcker 1936-1969/70." 1971-1974 s 68-72.

"Typografiska exlibris i desktop. Rapport från en utställning 1994-95" 1995-96 s 80-81.

"Utställningens tillkomst och vidare öden" 1948 s 54-62.


Minnesrunor.

Uppställning här är den bortgångnes namn, den som skrivet minnesrunan, årsbok (årtal) sidnummer.

"Charles Behrens" (1907-1965) Anders Quiding 1964 s 8-20.

"Arvid Berghman" (-1961) B S Nordin-Pettersson 1960 s 7-9.

"Johannes Britze" (1895-1959) Arvid Berghman 1960 s 13-15.

"Karl-Erik Forsberg" (1914-1995) Lasse Bergström 1995-096 s 6-9.

"Hugo Gehlin" (1889-1952) Kristen Rasmussen 1953 s 9-11.

"Otto Hupp" (1859-1949) Arvid Berghman 1949-1950 s 68-72.

"Hugo Lagerström" (1873?-1956) C G U Scheffer 1955 s 7-9.

"Carl A Salmonson" (1888?-1977) B S Nordin-Pettersson 1975-1977 s 7-9.

"Greta Sellberg-Welamson (1885-1945) Hugo Lagerström 1946 s 7-8.

"Arvid Stålhane" (1879-1953) Göran Axel-Nilsson 1952 s 60-62.

"Harriet Sundström" (1872-1961) Elsa Björkman-Goldschmidt 1960 s 10-12.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på denna sida är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: po@abc.se.


Inlagt 2000-06-07,