Mitt konstintresse

Intresset för datorkonst började egentligen vid utvecklingen av (troligen) Sveriges första dataspel.

Som en demonstration för besökande militärer som skulle se SAABs nya datamaskin D2 hade vi tagit fram en liten "spelkonsoll" där man med hjälp av tre potentiometrar kunde mata in parametrarna för en kanonkulas utgångshastighet, kanonens elevationsvinkel och rådande luftmotstånd. Ett program i datorn beräknade kulbanan och ritade upp resultatet presenterades på ett x/y-oscilloscope. Det gällde då att träffa ett mål som också visades på skärmen.

Hav tålamod, det tar en stund innan alla bitar kommit på plats!

Själva brisaden åstadkoms genom att beräkna en ganska enkel matematisk formel. Genom att variera ingångsvariablerna gick det att få fram en hel del intressanta formationer:

Bilderna inspelade 1961 och överförda från 8 mm smalfilm till animerad GIF-fil
med hjälp av Movie Gear från http://www.gamani.com
--------------------------------------------------------------------------------
Gary Svensson, GarSv@Tema.LiU.SE ,
har skrivit en doktorsavhandling ...om upprinnelsen till den digitala konsten

här kan man se en del av mina bilder: Galleri

--- och här min första dator:

troligen världens första bordsdator !