Översättning

Jag är frilansande översättare sedan 1986. Jag översätter huvudsakligen tekniska och medicinska texter från engelska, tyska, danska och norska, till mitt modersmål svenska.

Jag använder hjälpmedlet Trados och jag kan ta olika typer av uppdrag. Referenser lämnas på begäran.

Min vanliga taxa är 1,20 kronor per ord plus moms.

En vanlig textsida A4 innehåller ca 1800 tecken, som motsvarar ca 290-300 ord på engelska eller 260-270 ord tyska.

Några tankar om felskrivning

Per Åkesson, jan 2003

rev apr -10


Åter till Pers sida