Journalistik

Jag är frilansjournalist sedan 1990. Jag har examen från JMK Journalisthögskolan. Jag kan ta olika typer av uppdrag. Jag brukar följa Sawatskys metod när jag gör intervjuer.

Referenser & arbetsprover lämnas på begäran.

"Hur är det till exempel möjligt att å ena sidan förhålla sig som om ingenting vore angelägnare än dikten medan han (diktaren) å andra sidan dock ser hur folk omkring honom slåss med svälten och nödvändigtvis måste se ett höjt ackord som det angelägnaste? Där stöter han ju på en ny paradox. Han som vill skriva för de hungriga märker att endast de mätta har ro att låtsas om honom." (Stig Dagerman i Diktaren och samvetet)

Journalist-länk:

Jules Verne: La journée d'un journaliste américain en 2890 (trevlig språkövning)

Per Åkesson, jan 2003

rev maj -10


Åter till Pers sida