Pers debattsidor

Avsikten är inte att såra någon enskild person, endast att ifrågasätta företeelser. 
Texterna är försök till diskussion, utan anspråk på absolut sanning.  


Texter om rasism & invandring

Texter om media

Texter om sekter

Texter om brott & straff

Texter om inrikespolitik

Diverse debatt


Om du har en replik på en text eller vill publicera liknande texter i tryck, kontakta författarna.

Åter till Per Åkessons sida