Släkten Boivie

Philipp Boivie var en vallon som kom från nuvarande Belgien och fick jobb som smed på Lövsta bruk på 1600-talet. Såvitt jag vet stammar alla Boivie i Sverige från denne Philipp. Min mormor hette Inez Boivie, född 1907. Släktvapnet består av en kanna på en slät sköld. Den senaste släktboken skrevs på 1930-talet så det börjar bli dags att revidera den. De senaste släktträffarna var i Länna i Uppland 1973 och 1986. Det var ju ett tag sen sist, så det börjar bli dags igen.

Namnet stavas även Boivi, Boive, Béve, Bävi och Bäve. Här skriver jag Boivie. Namnet uttalas ofta ”beve” på svenska.

Varifrån kommer namnet?

Efter ingående undersökningar har Societé Royale Belge d'Antropologie et de Préhistoire, Bryssel, lämnat följande teori: ”Namnet Boivie (Bévé, Boyvé, etc) tycks vara härlett från bevée ( = buvée = coup ā boire) ... Släkten ... som för länge sedan är försvunnen från Belgien... hade i sin borgerliga sköld en bevée (dryckeskärl). Antagligen har någon av släktens anfäder varit krögare och hängt ut ett dryckeskrus som sin skylt, vilken sedermera övergått till att bliva släktens namn såväl som märke.”

Skeppet som brann

Då jag studerade marinarkeologi hörde jag ett det var en Philip Boivie, som var delvis ansvarig för att saltskutan Anna Maria brann och sjönk 1709. Det var möjligen samme Philip som var sonson till smeden Philipp Boivie och son till Jacob Boivie, mästersmältare vid Lövsta bruk i Uppland. Jag måste dock forska närmare.

Philip dömdes till åtta dagar på vatten och bröd för ovarsamhet med elden. Jag är sannolikt hans släkting, men inte ättling, eftersom jag stammar från en bror till Jacob Boivie. Vraket av den eldhärjade Anna Maria ligger än idag på 20 meters djup utanför Dalarö och jag har dykt på det välbevarade skrovet utan att veta om ”familjekopplingen”. Numera råder dock dykförbud på platsen.

Släktingar på webben

Har ni hemsidor på internet eller mejladress så länkar jag gärna till er här. Hittills har jag fått kontakt med bl a:

Forskningen går vidare

Alla släktingar som läser detta, har ni mer info eller egna släktberättelser att bidra med? Min källa har varit ”Boivie-Beve”, av Erik C:son Swartz, tryckt i 200 ex 1935. I den boken  fick alla släktens fäder varsin tabell, totalt 132 stycken.

Kjell Lindbloms bok ”Vallonsläkter under 1600-talet” nämner flera andra Boiviear (eller hur det heter i plural...). Jag söker nu den boken och hoppas revidera denna sida senare.

En löpande inventering av släkten Boivie förs av Carl-Lennart Béve, Ekdalen, 61042 Gryt

Vidare läsning:

Utdrag ur släktträdet, Mårten-grenen, från Philipp till nu

Per Åkesson (tab 30), januari 1997
rev 2003

Släktvapnet är scannat av Victor Boivie


Åter till Per Åkessons sida

  Till huvudsidan