Marinarkeologiska Sällskapet

English version  |  Konferenser   |  Tidskriften  |  Artikelarkiv

 
MAS grundades 1977-78 och är ett forum för arkeologer, sportdykare, forskare och andra som är intresserade av sjöfart och hembygd. Sällskapet verkar särskilt för ett samarbete mellan dessa olika grupper och för utbildning och information i såväl marin som maritim arkeologi.

Under 2001-2003 genomför föreningen ett kulturmiljövårdsprojekt, för att bl a mäta nedbrytningen av vraken Anna Maria och Jutholmsvraket, diskutera orsakerna till nedbrytning och informera sportdykare. Samtidigt genomför MAS en särskild marinarkeologisk inventering i Stockholms län.

Utgrävningen av GötheborgVår lokalavdelning, Marinarkeologiska Sällskapet, Göteborgskretsen (MASG), arbetade 1986-93 med utgrävningen av ostindiefararen Götheborg.

För medlemskap i MAS, sätt in SEK 300:- på svenskt postgiro 26 99 80-9.

Du får mer info på MAS officiella sida.
  


Konferenser

Varje år, vanligen i februari-mars, arrangeras en konferens med intressanta föredrag. Konferensort: 1996 Stockholm, 1997 Göteborg, 1998 Stockholm, 1999 Karlskrona, 2000 Stockholm, 2001 Göteborg, 2002 Stockholm, 2003 Sundsvall, 2004 Stockholm, 2005 Visby. Läs aktuell info på MAS officiella sida.
  


Marinarkeologisk Tidskrift (förkortat MAT eller MT)vår tidskrift

Marinarkeologisk Tidskrift, ISSN 1100-9632, utkommer sedan 1978 med fyra nummer om året och ingår i medlemsavgiften för MAS. Läs artikelarkivet on-line.

rev apr -10


Till huvudsidan Till hemsidan för Marinarkeologi