Tips vid inventeringsprojekt  

Per Lejoneke är marinarkeolog vid SSHM. Han ger följande råd till dem som vill genomföra egna marinarkeologiska inventerings- eller forskningsprojekt:

  • Besök kommunens lokala huvudbibliotek och gå igenom hyllan för lokalhistoria. Här hittar du ofta mycket matnyttig information rörande lokalhistoria i ditt närområde.
  • Kontakta även hembygdsföreningen, de sitter ofta på ovärderlig information om bygdens historia.
  • Kontakta ditt länsmuseum samt Sjöhistoriska museet i Stockholm för att få information om vad som eventuellt är gjort i ditt tänkta område.
  • Välj ut ett mindre område som du börjar inventera. Många entusiaster har stupat på att man redan från början tagit åt sig ett för stort område!
  • Räkna med att jobbet tar minst tre gånger så lång tid som beräknat.
  • Rapportera vad du hittar till ditt länsmuseum samt Sjöhistoriska museet. Men kom ihåg: rör ingenting! Låt istället föremålen ligga kvar så att även framtida dykare kan ha nytta av ditt arbete när de besöker platsen.
  • Låna en bok i skeppsbyggnadsteknik. Kunskap om skeppsdelar är en värdefull tillgång ute i fält när du ska mäta och rita intressanta skeppsdetaljer.
  • Om du inte redan är medlem, gå med i Marinarkeologiska sällskapet! Här kan du få värdefulla tips och råd om hur man hittar och dokumenterar lämningar under vattnet.

Per Lejoneke

Texten är från Marinarkeologisk tidskrift 2/2002. För att läsa mer är du välkommen att bli medlem i MAS. Då ingår tidskriften.


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi