Datering av flasktyper och kritpipor

Här är ett enkelt hjälmedel för att datera fynd. De två planscherna kommer från boken Marinarkeologi av Catharina Ingelman-Sundberg (Wikens förlag 1985). Publicerade med tillstånd av författaren. Välj en upplösning som passar din skärmtyp:

Exempel på flasktyper 1650-1800 låg upplösning 750x945 hög upplösning 910x1147
Exempel på kritpipor 1580-1840 låg upplösning 750x995 hög upplösning 871x1155

  clay pipes, photo Mats Börje

Kritpipor funna på Götheborg, sjunken 1743

Relaterade länkar

Litteratur

  • Liknande dateringstabeller finns i boken The Underwater Dig av Robert F Marx (New York 1975).

 
Teckningar av Pia Christensen, layout Per Åkesson, bilderna scannade av Rune Edberg, 1996.


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi