Copyright

Copyright

Copyright

Text och bilder på dessa sidor är skyddade av svensk och internationell lag om upphovsrätt.

trowelVill du citera korta stycken (max 10 rader text) går det bra om du anger källan. Vill du citera mer, kontakta mig eller författaren.

Du får fritt utgå från faktauppgifter på dessa sidor om du skriver en egen text, formulerad på ditt vis. Även i detta fall är det bra om du anger källan, inte bara för min skull utan för din och dina läsares skull. Det kan ju finnas något fel i mina uppgifter; då är det bra att ha angivit källan.

Det är alltså inte tillåtet att kopiera eller återge material utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Detta skydd gäller i 70 år efter upphovsmannens död.

Påföljden för brott är böter eller fängelse i högst två år. Dessutom kan skadestånd utdömas.

Om du vill läsa mer om upphovsrätt finns en enkel text och de krångliga texterna Lag 1960:729 och Lag 1960:730. Du kan även gå till Dagens Nyheters avdelning Lag & Rätt.

Per Åkesson


Till huvudsidan Åter till huvudmenyn