Bärgning

Vid en utgrävning under vatten försöker man att inte ta upp mer än nödvändigt. Varje bärgat föremål leder till extra kostnader för konservering och lagring. Små föremål kan lyftas med lyftsäck. Hela fartygsskrov kräver en komplicerad operation.

 

Royal George

bärgning från Royal George

rev apr -10


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi