Arkeologija ta’ taht il-bahar

Jekk int interressat fil-arkeologija ta’ taht il-bahar jew int bughaddas, dan is-sit zgur li ser jinterressak. Il-bahar Baltiku huwa kiesah allura l-injam jiqba tajjeb ghal bosta snin, jigifieri li l-fdalijiet ta’ taht il-bahar jibqghu preservati f’stat tajjeb. Dan is-sit ghandu x’jaqsam izjed ma l-istorja ta pajjizi tal-tramuntana mma fih bosta affarjiet ta’ interess generali.

  Vasa, 1628

    Main Page in English

Per Åkesson, editor, Stockholm
translation by Timmy Gambin

beginpagina in het Engels