Djupet bestäms med hjälp av tidsskillnaden mellan den reflekterandeytreflexen och den reflekerande bottenreflexen.
Tider som mäts är   t(0) = tid då ljuset lämnar lasern
     t(1) = tid då ljuset träffar vattenytan
     t(2) = tid då ljuset träffar botten