Mätprincip
Helikopterhastighet 30-60 knop
Flyghöjd 150-300m
3-5 m skottavstånd
Sök- eller Identifieringsmode
En operatör och en pilot
behövs vid mätning