Bell 212 med HawkEye

Mätprincip

Funktionsprincip

Funktionsprincip

”Wapper”