Obs: Denna artikel skrevs 1998. Läs eftertexten för en kommentar.

Köptips  |  Test av Agfa & Umax  |  Exempel steg för steg  |  Fakta

Att köpa en scanner till PC

 1. Köp en scanner med SCSI-port eller USB! De billigaste scannrarna är för parallellport och mycket långsammare. Priset mellan dessa två varianter skiljer endast några hundralappar, så det finns knappast något skäl att köpa en parallellscanner. *

 2. Se till att få med bra programvara! Själva hårdvaran skiljer inte så mycket mellan enklare Taiwanmärken och finare märken (HP, Agfa, Umax). Men finare märken brukar ha en bra programvara med smartare funktioner. Exempelvis filter mot moirémönster (avrastrering/descreen) och automatisk färgbalansering. Samtliga scannrar brukar även levereras med hyfsade OCR-program.

 3. Bestäm önskad upplösning! En scanners verkliga upplösning är den interna upplösningen. De billigaste har 300x600 dpi, vilket räcker gott för privatbruk. De dyrare har högre upplösning och passar professionellt bruk. Det kan skilja ganska mycket i pris mellan dessa två steg. Tro inte på reklamen att scannern klarar 4800 dpi, för den upplösningen uppnås genom intrapolering av bildpunkterna, dvs bilden blir mjukare.

Agfa 310 S och Umax 610 S

Agfa Snap Scan 310 (ca 2000 kr inkl moms) och Umax Astra 610 S (ca 1500 kr inkl moms) är (1998) prisvärda scannrar med intern upplösning 300x600. I SCSI-versionen arbetar de mycket snabbt.

Med Agfa följer en bra manual och ganska bra program. För TWAIN bildinläsning kan man välja mellan det enkla Photosnap och det avancerade Photolook. I Photolook finns funktionen Descreen mot moirémönster och ett bra verktyg för automatisk färgbalansering. Man klickar på en ljus punkt i bilden och allt justeras. Detta är en bra hjälp mot t ex gulstick eller blåstick i en bild.

UmaxMed Umax följer en mindre bra manual och en mycket bra online-manual. För bildinläsningen finns programmet Vistascan. Det mer avancerade programmet Magicscan kan hämtas gratis från Umax DE. Obs att vissa funktioner i Magicscan, avsedda för dyrare modeller, då ej fungerar med Umax 610. Jag rekommenderar alla användare av Umax 610 att hämta Magicscan. Det är värt besväret. Både Vistascan och Magicscan innehåller filter för Descreen/Avrastrering (mot moirémönster). Magicscan har manuella funktioner för färgbalansering, men de är svåra att använda. Funktionen Magicmatch sköter automatisk bildbalansering (ljusstyrka), men den balanserar inte färgerna. (våren 2000: Jag använder fortfarande den utmärkta Umax 610. Uppdaterade versioner av Vistascan och Macigscan utvecklas fortfarande. Så det lönar sig att tanka ned nya versioner, speciellt om man har problem under t ex Windows 98).

Omdöme

Efter att ha testat dessa två scannrar tycker jag mycket bra om båda, men bäst om Agfa. Skälet är att det är enklast att göra automatisk färgbalansering med Photolook.

Att scanna ett pappersfoto

Nedanstående exempel är baserat på Windows 95 och förutsätter att du har Paintshop Pro version 4 eller senare och att du redan har installerat scannern med dess programvara.

 1. Sätt på scannern innan du startar din PC. Om du slår på scannern efteråt kan du dock gå till Kontrollpanelen, klicka på System, klicka på Enhetshanteraren, klicka på SCSI och välja ”uppdatera”.
    
 2. Om datorn har mindre än 64 MB RAM, avsluta onödiga program, för nu behövs RAM-minnet.
    
 3. Starta inläsningsprogrammet, antingen direkt eller inifrån Paintshop med File | Aquire.
    
 4. Bestäm dig för hur stor bilden ska bli. Max upplösning som kan visas på en dataskärm är 72 dpi (punkter per tum). Om fotografiet på pappret är ungefär lika stort som bilden ska bli på skärmen kan det alltså räcka med att scanna på 75 dpi upplösning. Men i praktiken ökar man ett steg till, dvs 150 dpi, för att få säkerhetsmarginal på bildkvalitén. Senare kan man minska ner bilden i Paintshop.
    
 5. Obs! Om fotografiet är mindre än det ska bli på skärmen bör du öka skalningen, t ex 200%. Alternativt anger du motsvarande ökning i dpi, resultatet blir det samma. 
   
 6. Se till att streckade rutan täcker allting, kör Preview/Granska om du är osäker.
    
 7. Om du startar Fotosnap från Paintshop kommer bilden in där. Om du startar Fotosnap enbart, måste du ange filnamn. 
    
 8. Nu har du en bild som är vad som helst mellan 1 och 25 MB stor (i datorns minne), beroende på givna parametrar.
    
 9. Titta på den i t ex Paintshop. Om du dubbelklickar på den i Utforskaren kommer den kanske att visas i Imaging. Det är OK. Nu gäller det att granska bilden. Har den tillräcklig upplösning? Om inte, måste du scanna om med högre upplösning.
    
 10. Är bilden för ljus eller mörk? Om den är för ljus kan du scanna om med ett annat gammavärde, tex 1,5.
    
 11. Är färgerna sjaskiga? Färger kan justeras både i inläsningsprogrammet och i Paintshop, men det brukar vara svårt.
   
 12. Ibland får bilder ett moirémönster, ett regelbundet flammigt mönster. Det kommer av att den tryckta bilden en gång rastrerats. Det mönstret får interferens med scannern. Detta kan undvikas med den filterfunktion i Photolook som heter Descreen. Prova! Om du använder Photolook, finns en funktion som heter Wizard, som hjälper dig med dessa inställningar.
    
 13. Om bilden verkar OK kan du nu ladda in den i Paintshop. Om du vill kan du skärpa den lite med Filter | Sharpen. Du kan även justera ljus, mörker och kontrast. Men var försiktig! Stora ändringar brukar förstöra bilden.
    
 14. Nu ska du beskära bilden, dvs bestämma vad som ska vara med. Ofta ska hela bilden vara med, då behöver du inte beskära. Om du ska beskära använder du urklippsverktyget, kopierar och klipper in som ny bild. Den ska du behålla. Använd Image | Resize för att skala ner den till högst 800 pixel bredd.
    
 15. Spara som JPEG.
  Kompression 30% brukar bli bra 
  Upplösning 72 dpi.

Nu bör du ha en bra bild.

 

Exempel på inställningar

Inställningar i Agfa Photosnap för färgbild  

Magazine photo 
Color RGB 
Printer 150 dpi 
Scale 100% 

Inställningar i Agfa Photolook för färgbild  

Mode: Color RGB 
Input: 150 dpi 
Scale: 100% 

Faktaruta & mer info

SCSI (uttalas skussi) är en standard som är mycket snabbare än parallellporten (skrivarporten) på en PC. Nackelen är att det medföljande SCSI-kortet måste installeras i datorn. Oftast räcker det med att öppna lådan, sticka i kortet, skruva fast kortet och stänga lådan. Observera att SCSI-kontakten ser likadan ut som parallellporten från utsidan (avlång kontakt med 25 hål). Så du bör inte blanda ihop dem. Verkar detta svårt, bed någon datakunnig kompis om hjälp – det är värt besväret. 

USB (Universal Serial Bus) är ungefär lika snabbt som SCSI för scanner. Kräver att din dator är relativt ny och har ett USB-anslutning.

 Moirémönster är ett fult rastermönster som ofta syns i en bild som scannats från en tryckt bild ur en tidning eller trycksak. Vad som sker är en interferens mellan scannern och den tryckta bildens rastermönster. Detta kan motverkas med ett särskilt filter i bättre scannerprogram.
Rekommenderade inställningar,
   dagstidning: 80 lpi
   tidskrift, katalog, broschyr: 120-133 lpi
   konsttryck: 175-200 lpi

OCR (optical character recognition) är program som omvandlar bilden av en inläst text till just text i stället för bild. Himla praktiskt!

Här finner du mer info:

* Anm. Vissa av HP:s och Agfas modeller för parallellport uppges ha en särskild lösning som ger bra prestanda med datorer som har en accelererad EPP-parallellport. Av de parallellports-scannrar som finns, kan dessa möjligen vara värda att köpa. SCSI ger dock ännu bättre prestanda. Övriga parallellportsscannrar som jag sett, anser jag vara skräp jämfört med SCSI.

Efterskrift våren 2000: Sedan texten skrevs har nya modeller kommit ut som ersätter de modeller som jag testat. Men i stora drag stämmer texten fortfarande. Viktigast är att välja en snabb anslutning (SCSI eller USB) med ett bra inläsningsprogram. Om jag köpte scanner idag, skulle jag kanske välja en Agfa, HP eller Umax. Mikrodatorn mars 2000 korade Acer 620 UT till bästa budgetval.

Per Åkesson, maj 1998

Rev apr -10. Vill du publicera texten, kontakta mig.


Åter till Pers datasida